Page 1

El procĂŠs de consens

1


Index de continguts: • • • • • •

Objectius del procés del consens El procediment per a arribar al consens Acords bàsics Funcions al procés de consens Propostes La Reunió

2


Dues preguntes clau: • Qui pren les decisions a la vostra entitat? • Com es prenen les decisions a la vostra entitat?

3


OBJECTIUS DEL PROCÉS DEL CONSENS: • Resolució de conflictes • Suport de tots els membres del grup a les decisions preses en col·laboració. • Resoldre aquelles qüestions que afecten a tots o quasi tots els membres del grup (si no, és suficient amb discussions en petit grup, un cartell o l’acció directa) 4


Cinc elements essencials 1: La voluntat de compartir el poder 2: El compromís conscient i informat amb el procés de consens 3: Una intenció/objectiu comú del grup 4: Ordre del dia molt clar 5: Una facilitació efectiva

5


El procediment per a arribar al consens • Introduir idees o propostes • Discutir-les • Prendre la decisió. Per a prendre la decisió, els participants tenen tres opcions: • Bloquejar. • Apartar-se. • Donar consentiment.

6


Fals consens Consens a la venda Participació sense implementació Horaris i llocs inconvenients Guanyar a qualsevol preu Tots decideixen tot. Tot s’hi val. Sortida negociada falsa.

7


Acords bàsics Cada grup tria les normes segons les seves necessitats i valors. Mínim: • Fer servir un/a facilitador/a. • Tot/es participen. • Cada un parla a títol personal. • No es pot interrompre. • Buscar la solució. 8


Acords bàsics També útils: • Començar i acabar la reunió a temps. • Tenir un ordre del dia acordat i ser-hi fidel • Només parla una persona cada vegada • Escoltar amb respecte • No s’hi val atacar verbalment ni culpar • Confidencialitat (quan calgui) • Silenci = consentiment 9


Acords bàsics Altres acords que fan servir alguns grups: • Alternar intervencions d’homes i dones. • Establir l’ordre de prioritat per parlar. • No intervenir dues vegades sobre un tema fins que tothom hi hagi parlat per primera vegada. • Totes les persones que puguin posar-se en peu ho faran (grups grans o on alguns parlen massa) • Expressar-se amb claredat i honestedat. • Tractar tothom amb respecte i com a iguals. • Estem d’acord en que podem estar en desacord. 10


Funcions al procés de consens: Facilitador/a • No podran ser-ho persones amb càrrecs de poder • Abans de la reunió ajuda a preparar l’ordre del dia • Prepara el lloc de la reunió • Demana voluntaris per les altres funcions • Crea un ambient de confiança i seguretat • Procura que es respecti l’ordre del dia • Detecta el conflicte, l’exposa i suggereix com resoldre’l • Va recopilant acords i verificant si hi ha consens • Porta el grup a concloure. 11


Funcions al procés de consens: Què no ha de fer un facilitador/a: • Expressar una opinió ni participar a la discussió. • Bloquejar una proposta • Ironitzar o trivialitzar el que passa al grup. • Pressuposar que el grup no estarà d’acord amb alguna cosa • Manipular el grup per a fer alguna cosa determinada • Abandonar el grup. 12


Funcions al procés de consens: Secretari/a • Porta el quadern de les reunions del grup • Per a cada reunió, apunta: – Els noms dels assistents – Les idees clau de la discussió (sense noms) – Les decisions, apuntant qui s’aparta.

• NO cal escriure tot el que s’hi ha dit. Cal ser concís/a i clar. 13


Funcions al procés de consens: Qui controla el temps • Controla els límits de temps que el grup hagi decidit. • Fa servir rellotge o cronòmetre. • Adverteix qui parla que està a punt d’acabar el seu temps, i anuncia quan se li ha acabat.

14


Funcions al procés de consens: Qui elabora l’ordre del dia • Està atent als punts per a reunions futures i les decisions condicionades o amb límit de temps. • Participa a la planificació de l’ordre del dia per la propera reunió, preguntant amb antelació als membres del grup per si tenen punts a proposar.

15


Funcions al procés de consens: Qui prepara els punts de l’ordre del dia • Presenta els punts de l’ordre del dia al grup. • Aconsegueix informació, pressupostos, informes, quadres, etc. abans de la reunió.

16


Propostes Una proposta consta de: 1. una declaració que descriu l’acció a seguir 2. introduïda por un o més membres del grup 3. per a enfocar i aclarir les idees del grup 4. discutida i modificada segons calgui 5. per a arribar a una decisió amb suport de tothom 6. i que quedarà registrada. 17


Propostes Continguts d’una proposta: • Títol • Nom de qui fa la proposta • Data • Resum de què es tracta • Antecedents • Justificació, objectius • Acció a seguir • Pros i contres (3 beneficis i 3 dificultats potencials) • Alternatives (inclús no fer-hi res) 18


Propostes Passos a fer 1. Desenvolupar la idea i trobar suports. 2. Presentaci贸 de la proposta a tots els membres del grup, amb temps. 3. Modificaci贸 amb tantes reunions com calgui per a resoldre dificultats o afegir elements. 4. Decisi贸 5. Registre 19


Propostes Quan fer una proposta? Quan: - hi hagi una idea clara i ben desenvolupada que sigui important pel grup.

20


Propostes Quan fer una proposta? Quan: - hi hagi una idea clara i ben desenvolupada que sigui important pel grup. - el grup estigui frustrat amb una discussió llarga i no s’aconsegueixi passar a l’acció.

21


Propostes Quan fer una proposta? Quan: - hi hagi una idea clara i ben desenvolupada que sigui important pel grup. - el grup estigui frustrat amb una discussió llarga i no s’aconsegueixi passar a l’acció. - calgui canviar polítiques o procediments del grup, o fer excepció d’alguna norma important. 22


Propostes Quan fer una proposta? Quan: - hi hagi una idea clara i ben desenvolupada que sigui important pel grup. - el grup estigui frustrat amb una discussió llarga i no s’aconsegueixi passar a l’acció. - calgui canviar polítiques o procediments del grup, o fer excepció d’alguna norma important. - el grup ho decideixi per norma (com per entrar al grup, despeses grans, etc.) 23


Propostes Tipus de propostes Decisions informals, espontànies i ràpides per: - Idees senzilles - canvis secundaris a decisions anteriors - aprofundir en una experiència anterior d’èxit.

24


Propostes Tipus de propostes Decisions formals, complexes, amb molta discussi贸 per: - Idees totalment noves - Canvis en orientacions o valors - Questions complexes o controvertides - Temes que afecten a moltes persones del grup. 25


Propostes Mal ús del procés de propostes: 1. No introduir una proposta per «imperfecta» 2. No acceptar canviar la teva proposta 3. Utilitzar la proposta com a “joc de poder” 4. Proposar un pla detallat abans d’acceptar la proposta. 5. Acusar qui presenta propostes de voler «prendre el poder». 6. Introduir massa propostes. 26


La Reunió • • • •

Inici, presentacions si cal. Explicar el procés de presa de decisions Revisar les regles del joc Revisar l’ordre del dia i explicar qui el va preparar, i quins punts són per introduir, discutir o decidir. • Establir el límit del temps.

27


La Reunió A cada punt de l’ordre del dia: 1. Dius el nom del punt, si és introducció, discussió o presa de decisions i quant de temps té. 2. Dona la paraula a qui porti aquest punt 3. Facilita la discussió 4. Porta a la conclusió 5. Passa al següent punt. 28


La Reunió Tipus de punts de l’ordre del dia: Introducció (primera vegada que es veu la proposta). Discussió (propostes introduïdes prèviament). Decisió (acabada la discussió)

29


La Reunió Tipus de punts de l’ordre del dia: Introducció (primera vegada que es veu la proposta). No més de 5 minuts.

30


La Reunió Tipus de punts de l’ordre del dia: Discussió (propostes introduïdes prèviament). Debatre sobre: • principis darrera la idea principal • aclarir el que es proposa, si interessa al grup • definir si el grup ho accepta par a discussió • preguntar si existeixen inquietuds sobre la proposta. Pluja d’idees, etc. • resoldre cada inquietud. • acumular acords conforme s’hi arribi • assenyalar problemes no resolts i veure com enfrontar-los (un comitè, una altra reunió...) 31


La Reunió Tipus de punts de l’ordre del dia: Decisió (acabada la discussió) • Pregunta si hi ha consens. Si la resposta és “no” a coro, no hi ha consens, continua la discussió. • Pregunta si hi ha algun bloqueig • Pregunta si algú s’aparta i per què • Si no hi ha bloquejos i no s’aparta més d’una o dues persones, hi ha consens. 32


La Reunió Sondeig d’opinió • Qui estigui d’acord aixeca la mà: i es compta. • Si hi ha una gran minoria, o 50-50, hi ha molta feina a fer. Potser cal una comissió per treballar la proposta o pensar una altra manera de fer. • Es pot preguntar si algú està en contra de la proposta. 33


En resum... El procés de consens • Objectius del procés del consens • El procediment per a arribar al consens • Acords bàsics • Funcions al procés de consens • Propostes • La Reunió 34


• Què hem aprés en aquesta sessió? • Quines preguntes se m’han generat i no han obtingut resposta?

35


Gràcies! grecbcn@gentis.org Text basat en: Beatrice Briggs: Introducción al Proceso de Consenso, disponible a www.iifac.org/recursos/ 36

Cicle de participació i prevenció de conflictes a les entitats · El procés de consens  

En aquesta presentació trobareu els continguts treballats al cicle de participació i resolució de conflictes a l'entitat.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you