Page 1

Revisiรณ: 05 Data: 20/05/2018

Science Citation Index Data: 20/05/2018

Data: 25/05/2016

1


Revisió: 05 Data: 20/05/2018

Sumari 1. Què és................................................. ..................................................................... 3 2. Com arribar-hi......................................................................................................................... 3 3. Cercar ...................................................................................................................................... 6 3.1 Cerca bàsica .........................................................................................................................7 3.2 Gestió dels resultats.............................................................................................................7 3.3 Cercar per autor .................................................................................................................21 3.4 Cerca de referències citades .............................................................................................23 3.5 Cerca avançada ..................................................................................................................24 3.6 Cercar a l'historial ..............................................................................................................26

4.

Estratègies de cerca i les alertes de citacions guardades ............................................... 28


Revisió: 05 Data: 20/05/2018

1. Què és? És una base de dades que pertany al Web of Science i a la que tindreu accés a través del portal ISI Web of Knowledge (WOK), que integra vàries bases de dades i eines de gestió d’informació i analítiques. Science Citation Index conté 5900 revistes de 150 especialitats científiques i inclou les citacions dels articles que trobem a la base de dades. Què podem trobar a la Science Citation Index D’entre altres especialitats, trobarem articles sobre Medicina, Farmacologia, Oncologia, Pediatria, Neurociència, Biologia i Biotecnologia. Els articles es poden veure a text complet (si està subscrita la revista). Del 70% dels articles, en podrem veure un resum i la referència

2. Com arribar-hi Accediu a la web del CRAI (http://www.urv.cat/crai/) i cliqueu sobre Bases de dades

Cliqueu sobre Enllaç a les Bases de dades

3


Revisió: 05 Data: 20/05/2018 Accedireu al Servei D’Accés a la Biblioteca Digital (SABIDI). Introduïu el vostre nom d'usuari i contrasenya (Son les mateixes credencials que utilitzeu per accedir al correu URV, al Moodle o la intranet)

Seleccioneu i cliqueu Acceptar

4


Revisió: 05 Data: 20/05/2018

Podeu accedir des del portal de la Web of Science o bé directament a Science citation index Des de Web of Science Introduiu web of science al formulari de cerca

Cliqueu sobre Accés

Accedireu a totes les bases de dades de la Web of Science. Podeu canviar l’idioma de la interfície per veure els menús de cerca en espanyol

Seleccioneu Colección principal de

Web of Science.

5


Revisió: 05 Data: 20/05/2018

Directament des de Science Citation Index Al formulari de cerca introduïu Science citation index com a títol i premeu OK.

Cliqueu sobre qualsevol de les tres opcions.

Accedireu directament a Science citation index. Recordeu que podeu canviar l’idioma de la interfície. Cliqueu iniciar sesión per poder guardar els vostres registres, alertes, estratègies de cerca, etc. Valideu-vos per iniciar la sessió.

!!!

Recordeu que és recomanable fer les cerques en anglès, ja que la majoria de publicacions es fan en aquest idioma. 3. Cercar

6


Revisió: 05 Data: 20/05/2018

3.1 Cerca bàsica Operadors booleans Podeu cercar per més d’un terme en cada un dels camps de cerca En aquest cas s’utilitzen els operadors Booleans: • AND: Unió. Recupera A i B quan apareixen junts en qualsevol camp del registre • OR: Unió. Recupera tot A i tot B • NOT: Recupera els valors A, excloent tots els B •

Truncament: Podem fer servir l’ * per ampliar les cerques. Per exemple, si cerqueu “Metast*” ens recuperarà aquells articles que continguin els termes “metastasize”, “metàstasis”, “metàstasis”, etc

Període de temps • Teniu l’opció de limitar les cerques per dates •

Variacions de paraules (Adjust your search settings): Escolliu “On” si voleu que la cerca recuperi variacions de les paraules que busqueu.

Més ajustaments Escolliu quina col·lecció i quines àrees de coneixement voleu incloure en la cerca Suggerir automàticament noms de publicacions Escolliu si voleu que us suggereixi noms quan cerqueu per publicació

3.2 Gestió dels resultats

7


Revisió: 05 Data: 20/05/2018

Ordenar resultats Podeu ordenar els resultats de forma creixent o decreixent per nom d’autor, data, citacions, rellevància, títol, etc, clicant sobre el desplegable Sort by:

Refinar cerca Podeu afinar la vostra cerca acotant per categories web of science, àrees d’investigació, any de publicació, país de publicació, editors, etc.

Analitzar les cerques

8


Revisió: 05 Data: 20/05/2018

Podeu analitzar el resultat de la cerca clicant sobre Analizar resultados

Seleccioneu el criteri amb el qual voleu establir el rànquing i cliqueu Analizar. Número de registros us mostrarà els registres de cada categoria i el percentatge que representa sobre el total

Podeu treure registres seleccionantconsultar-los clicant Ver registros

los i clicant Excluir registros o bé

9


Revisió: 05 Data: 20/05/2018

Si voleu guardar l'anàlisi, cliqueu Guardar datos del análisis en un archivo Informe de Citacions Podeu veure un informe de citacions dels articles trobats. Cliqueu Crear informe de citas.

10


Revisió: 05 Data: 20/05/2018

Veureu gràfiques de publicacions i citacions i podreu consultar un rànquing detallat de les citacions.

Podeu imprimir, enviar per correu-e o guardar amb arxiu de text o Excel els registres que seleccioneu marcant .

11 11

11


Revisió: 05 Data: 20/05/2018

Exportar les referències a Mendeley, imprimir-les o enviar-les per correu-e Seleccioneu els registres clicant . Després marqueu la icona d'impressora o de correu-e si voleu enviar-vos o imprimir els registres. També podeu exportar registres mitjançant el gestor de referències bibliogràfiques Mendeley.

1. Seleccioneu els articles que voleu exportar

2. Escolliu l’opció Guardar en otros formatos de archivos del desplegable

Escolliu quin contingut voleu al registre i format d’arxiu Bibtex. Cliqueu Enviar per tal de guardar els registres seleccionats.

12 12

12


Revisió: 05 Data: 20/05/2018

Es genera un arxiu Bib

Executeu Mendeley Desktop per tal d’importar l’arxiu. Si no el teniu instal·lat al vostre PC, aneu a l’enllaç https://www.mendeley.com/download-mendeley-desktop/windows/instructions/per descarregar l’aplicatiu.

Seleccioneu File/import/Bibtext

13

13


Revisió: 05 Data: 20/05/2018 13

Seleccioneu la ruta on es troba el fitxer i cliqueu obrir per importar-lo a Mendeley

Guardar les cerques Podeu guardar els registres de les diverses cerques que realitzeu a Lista de registros marcados Posteriorment podreu exportar al vostre gestor de referències tot el que hàgiu guardat, imprimirho o enviar-ho per email. Seleccioneu els articles que voleu guardar i cliqueu Agregar a la lista de registros marcados

14


Revisió: 05 Data: 20/05/2018

14 14

Cliqueu Lista de registros marcados per accedir als registres guardats

Seleccioneu quins articles voleu exportar, imprimir o enviar per correu (Paso 1). Trieu quina acció de les descrites voleu portar a terme (Paso 3). També podeu configurar quins camps dels registres voleu imprimir, enviar per email o exportar. Podeu esborrar els registres clicant

. Si voleu netejar el llistat cliqueu

15


Revisió: 05 Data: 20/05/2018

Per tal de guardar els registres que teniu a la llista i poder accedir-hi en futures sessions, cliqueu

15 15

Informació d’una revista Consulteu des de Science Citation Index quines categories i quartil atorga Journal Citacion Reports (JCR). Cliqueu sobre el títol per accedir a la informació

Disponibilitat

16


RevisiĂł: 05 Data: 20/05/2018

Consulteu la disponibilitat de l'article a text complet. Cliqueu sobre Full text i sobre la icona

16 16

Accedireu a ejournals 2.0. Podreu veure si tenim accĂŠs al text complet

17


Revisiรณ: 05 Data: 20/05/2018

Abstract Podeu consultar l'abstract dels articles trobats clicant la icona

Per tancar cliqueu

17 17

18


Revisió: 05 Data: 20/05/2018

Citacions Consulteu les vegades que ha estat citat un article i quins articles l'han citat.

Accedireu als articles que l'han citat. Podeu consultar-los, analitzar-los, crear un informe, veure resum, refinar, etc... tal i com ja heu vist anteriorment.

Cliqueu sobre del títol dels articles que voleu consultar. Accedireu a l’abstract. Des de la fitxa podreu consultar-ne la disponibilitat, les vegades que ha estat citat o bé imprimir la referència, enviar-la per correu-e o guardar en un arxiu bibtex per tant d’importar-lo després des del gestor de referències Mendeley.

19


Revisió: 05 Data: 20/05/2018 18 18

Podeu crear una alerta de citacions clicant Crear alerta de cita

L'alerta s'enviarà per correu-e. També ho farà per RSS quan hàgiu guardat la cerca des de l’historial Almètriques Science Citation Index ha introduït les almètriques com eina complementaria a les mètriques tradicionals Conteig d’us Amb el conteig podreu veure les cites rebudes els darrers 180 dies.

Article popular

20


Revisió: 05 Data: 20/05/2018

Si surt la icona ens indica que és un article publicat citat els dos darrers anys que entre el Setembre/Octubre de 2016 ha rebut les suficients cites per incloure’l entre el 0,1% dels millors articles del camp acadèmic de Medicina Clínica.

19 19

Article molt citat Ens indica que l’article ha rebut suficients cites des de Setembre/Octubre de 2016 per incloure’l entre l’1% dels millors articles de Medicina Clínica segons l’any de publicació.

3.3 Cercar per autor Aquesta opció de cerca us permetrà buscar referències d'un determinat autor.

Si voleu fer una cerca més exacta seleccioneu També podeu cercar les referències d’un autor combinant dues o més variants de nom. Cliqueu + Agregar nombre de autor

21


Revisió: 05 Data: 20/05/2018

Podeu donar per acabada la cerca clicant

o bé acotar-la més seleccionant

Amb Seleccionar dominio de investigación podreu seleccionar l’àrea i subàrees de coneixement 20 20

Cliqueu finalitzar la cerca

per afinar més la vostra cerca si s’escau. Cliqueu per

22


Revisió: 05 Data: 20/05/2018

Accedireu a la pantalla de resultats. Podeu consultar-los, analitzar-los, crear un informe, veure abstracts, refinar, etc, tal com ja heu vist anteriorment.

3.4 Cerca de referències citades 21 21

Aquest tipus de cerca us permetrà recuperar referències bibliogràfiques que han estat citades per altres articles.

Feu la cerca segons diferents paràmetres

Accedireu a la pantalla de resultats. Cliqueu Ver registro per veure els documents trobats. Podeu restringir la cerca filtrant per idioma i tipus de document.

23


Revisió: 05 Data: 20/05/2018

22 22

Accedireu a la fitxa de l’article. Podeu consultar-ne la seva disponibilitat sigui per subscripció al recurs o per Google Acadèmic, exportar la referència, etc.

3.5 Cerca avançada Podeu fer una cerca avançada combinant etiquetes de camps amb operadors Booleans

24


Revisiรณ: 05 Data: 20/05/2018

Etiquetes de cerca:

23 23

Feu una cerca emprant els limitadors d'idioma, tipus de document, any i base de dades

25


Revisió: 05 Data: 20/05/2018

El resultat de la cerca queda incorporat a l’historial de la part inferior de la pantalla. Cliqueu sobre el nombre de resultats per veure els articles que s’ajusten a la cerca

Accedireu a la pantalla dels resultats on podreu consultar els registres, exportar-los, enviar-los per correu-e, crear una alerta RSS, etc

24 24

3.6 Cercar a l'historial

Podeu veure les cerques que heu fet al llarg d’aquesta sessió i accedir-hi novament.

26


Revisió: 05 Data: 20/05/2018

Podeu combinar dues o més estratègies de cerca que heu fet en aquesta sessió emprant els operadors AND o OR creant ,d'aquesta forma, una nova estratègia de cerca

Guardar les estratègies de cerca Si voleu accedir en un futur a les cerques que heu realitzat en aquesta sessió les heu de guardar

25 25

Cliqueu Guardar historial/Crear

alerta

27


Revisió: 05 Data: 20/05/2018

Podeu guardar l'estratègia al vostre espai d'usuari a Web of Science, creant una alerta per email . També podeu guardar l'estratègia de cerca al vostre PC o altre dispositiu (Guardar en unidad local)

4.

Estratègies de cerca i les alertes de citacions guardades

En futures sessions podreu accedir a les estratègies de cerca i alertes de citacions que hàgiu guardat

Cliqueu a la pestanya que pertoqui per accedir a les cerques guardades, les alertes de citació d’un document o bé les alertes d’una determinada publicació. Si cliqueu en una estratègia guardada podreu accedir a la pantalla dels resultats

26 26

Accedireu a l’historial, cliqueu

ejecutar búsqueda

28


Revisió: 05 Data: 20/05/2018

A continuació cliqueu Continuar

Cliqueu sobre del nombre de resultats per accedir als documents que s’ajusten a l’estratègia de cerca guardada.

27 27

29


Data: 25/05/2016

Revisió: 05 Data: 20/05/2018

Accedireu a la pantalla de resultats. Podeu generar un arxiu bibtex que després pot ser importat des del gestor de referències Mendeley, enviar-los per correu, veure informació sobre les citacions, etc.

En cas de consultar una alerta, accedirem directament a la fitxa de l’article en qüestió


20 20 Data: 25/05/2016

Revisió: 05 Data: 20/05/2018

Podeu generar un arxiu bibtex que després pot ser importat des del gestor de referències Mendeley, enviar-los per correu, veure informació sobre les citacions, etc.

Per més informació


21 21

Science Citation Index  

Guia de SCI. Conté: què és, com arribar-hi, com cercar i les estratègies de cerca i les alertes guardades

Science Citation Index  

Guia de SCI. Conté: què és, com arribar-hi, com cercar i les estratègies de cerca i les alertes guardades