Page 1

Guia d’ús: NNNConsult

Revisió:00 Data: 17/05/2018

NNNConsult 1. Què és NNNConsult? .......................................................... 1 És una eina que serveix per consultar les taxonomies infermeres NANDA, NOC i NIC

Data actualització: 17/05/2018

2. Accés al recurs .................................................................... 2 3. Informació i resultats. NADA, NOC i NIC ............................. 3 4. DIAGNÓSTICOS MÉDICOS ................................................... 7

1. Què és NNNConsult?

NNNConsult és una eina online de l’editorial Elsevier orientada a professors, alumnes i professionals de la infermeria. Permet consultar: els diagnòstics estandarditzats de la Nanda Internacional (NANDA), els resultats de la Nursing Outcomes Classification (NOC), les intervencions de la Nursing Interventions Classification (NIC) i els vincles entre elles. També podem consultar Diagnòstics mèdics. NNNConsult obté la informació de les actualitzacions d’aquestes taxonomies a partir dels títols publicats per la mateixa editorial Elsevier: 1. Diagnósticos enfermeros de la NANDA : definiciones y clasificación 2. Moorhead, S. Clasificación de resultados de enfermería (NOC) 3. Bulechek, G.M. Clasificación de intervenciones de enfermería (NIC)

1


Revisió:00 Data: 17/05/2018

4. Vínculos de NOC y NIC a NANDA-I y diagnósticos médicos : soporte para el razonamiento crítico y la calidad de los cuidados Aquestes taxonomies d’infermeria són d’ús obligatori al “Sistema Sanitario Español” segons el Real Decreto 1093/2010 del 3 de setembre.

2. Accés al recurs Per accedir al recurs anirem a la web del CRAI i clicarem damunt el botó Haureu d’introduir el vostre nom d’usuari i contrasenya per entrar a SABIDI (Biblioteca Digital de la URV) i iniciar la sessió.

Us apareixerà una pantalla com aquesta

2


Revisió:00 Data: 17/05/2018

Introduïu el nom del recurs i cerqueu-lo. A la fitxa del catàleg bibliogràfic trobareu finalment l’enllaç per accedir-hi. Un cop dins, podeu accedir a cada una de les taxonomies des del menú de la dreta, o bé des del desplegable de la barra d’eines.

O cercar directament per paraula clau a tots els recursos o a algun d’ells.

El cercador ens permet fer cerques creuades entre les diferents taxonomies o bé seleccionar una taxonomia concreta. La cerca es realitza als diferents camps que formen els elements de cada taxonomia.

3. Informació i resultats. NADA, NOC i NIC 3.1 Informació

3


Revisió:00 Data: 17/05/2018

NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) són els diagnòstics infermers més difosos i acceptats a nivell mundial y els que més han contribuït al desenvolupament de la professió gràcies al fet que permeten detallar un pla de cures, definir uns resultats esperats (NOC) i les intervencions d’infermeria (NIC) necessàries per la seva consecució. Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC) presenta una terminologia i uns criteris estandarditzats per resultats mesurables com a conseqüència d’intervencions realitzades per infermeres. Proposa una sèrie d’indicadors específics que poden ser utilitzats com resultats entremitjos o per avaluar al pacient en relació amb el resultat obtingut. Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC), rang complert d’intervencions realitzades per professionals d’infermeria. La NIC utilitza un llenguatge normalitzat global per descriure els tractaments que realitzen els infermers des de la base que l’ús del llenguatge normalitzat no inhibeix la pràctica. Els diagnòstics de NANDA es poden localitzar per:

-

CÓDIGOS. Codi numèric de l’etiqueta.

-

ALFABÉTICO. Ordre alfabètic del títol de l’etiqueta

-

DOMINIOS/CLASES. Agrupació per dominis/classes

-

NECESIDADES. Agrupació per necessitats bàsiques segons el model de Virginia Henderson

-

PATRONES. Agrupació per patrons funcionals de Marjory Gordon

Els resultats NOC es poden localitzar per:

-

CÓDIGOS. Codi numèric de l’etiqueta

4


Revisió:00 Data: 17/05/2018

-

ALFABÉTICO. Ordre alfabètic del títol de l’etiqueta

-

DOMINIOS/CLASES. Agrupació per dominis/classes

-

ESPECIALIDADES. Agrupació per especialitats

-

ESCALAS.

Les intervencions NIC es poden localitzar per:

-

CÓDIGOS. Codi numèric de l’etiqueta

-

ALFABÉTICO. Ordre alfabètic del títol de l’etiqueta

-

CAMPOS/CLASES. Agrupació per camps/classes

-

ESPECIALIDADES. Per especialitats

-

3.2 Resultats Com a resultat de la cerca, a cada un dels apartats de les seccions NANDA, NOC i NIC obtindreu un llistat . En els apartats CÓDIGOS i ALFABÉTICO, a més, trobareu l’opció de FILTRAR, que us permet buscar un terme específic dins el llistat.

Si cliqueu damunt qualsevol resultat se us obrirà el text complet de l’etiqueta seleccionada. I si utilitzeu l’opció d’impressió se us generarà un document amb tota la informació inclosa. 

Resultats NANDA. A més a més de la informació sobre l’etiqueta seleccionada, tenim els apartats: NOC Relacionados i NIC Relacionados

5


Revisió:00 Data: 17/05/2018

Resultats NOC. Ens mostra la informació corresponent a l’etiqueta seleccionada i informació addicional en els apartats NIC Relacionados, En otros NANDA i En otros DIAGNÓSTICOS MÉDICOS

Resultats NIC. En els apartats En otros NANDA, En otros NOC i En otros DIAGNÓSTICOS MÉDICOS es despleguen les taxonomies que inclouen el NIC del qual partim

6


Revisió:00 Data: 17/05/2018

4. DIAGNÓSTICOS MÉDICOS Els DIAGNÓSTICOS MÉDICOS es localitzen per:

CÓDIGOS. Codi numèric de l’etiqueta

ALFABÉTICO. Ordre alfabètic del títol de l’etiqueta

Si cliqueu en un diagnòstic mèdic accedireu a la definició del terme i els NOC i NIC que hi estan relacionats

7


Revisió:00 Data: 17/05/2018

Si utilitzeu l’opció d’impressió se us generarà un document amb la definició i el llistat de NOC i NIC relacionats.

Per més informació adreceu-vos a

8

NNN Consult: guia d'ús  

Guia de la base de dades NNN Consult eleborada pel CRAI de la URV

NNN Consult: guia d'ús  

Guia de la base de dades NNN Consult eleborada pel CRAI de la URV