Page 1

JOURNAL CITATION REPORTS Data: 18/05/2018


Revisió:05 Data: 18/05/2018

Sumari 1.

Què és? ....................................................................................................................3

1.1

Quina informació us dóna? ................................................................................3

2.

Com accedir-hi..........................................................................................................3

3.

Valideu-vos com a usuaris........................................................................................6

4.

Cercar per títol de revista.........................................................................................6

4.1

Gestió de resultats..............................................................................................7

4.1.1

Informació bàsica sobre la publicació....................................................7

4.1.2

Indicadors de la publicació que esteu consultant...................................8

4.1.3

Rànquing, quarti, gràfics, etc.................................................................9

4.2

Descarregar la cerca..........................................................................................12

5.

Comparar revistes...................................................................................................13

6.

Cercar i comparar per categories de revistes i guardar...........................................15

7.

Mapa de nodes........................................................................................................18

8.

Canvis de títols de revistes......................................................................................20

9.

Cerques guardades..................................................................................................20

2


Revisió:05 Data: 02/05/2018

1. Què és? El JCR és una eina que ens permet fer una anàlisi de les publicacions periòdiques en relació al nombre de citacions que reben els documents que s’hi publiquen. Cobertura temàtica: Ciències, Tecnologia i Ciències Socials Cobertura temporal: 1996-Actualització: anual

1.1 Quina informació us dóna? •

Factor d’impacte d’una revista: Representa el nombre de vegades que, per terme mig, s’ha citat durant l’any X cada document publicat a la revista durant els dos anys anteriors. Es calcula dividint el nombre de cites que han rebut durant l’any X els documents que va publicar la revista els dos anys anteriors entre nombre de documents que va publicar la revista durant aquests dos anys esmentats.

Índex de factor d’immediatesa: Nombre mig de vegades que s’ha citat durant l’any X cada document publicat a la revista en qüestió. Es calcula realitzant la mateixa divisió, però tenint en compte només les dades del mateix any. Es divideix el nombre de cites que han rebut durant l’any X entre els documents que ha publicat la revista.

Vida mitjana de les revistes: Analitza, des del punt de vista de les cites que conté i des del punt de vista de les cites que rep, el grau d’obsolescència de les revistes.

VIDA MITJANA QUAN CITA (Citing Half Life) Calcula l’antiguitat de les referències bibliogràfiques que apareixen als documents publicats en un any una determinada revista. VIDA MITJANA QUAN ÉS CITADA. (Cited Half Life) Calcula l’antiguitat de les cites que rep la revista en un any del SCI.

2.

Com accedir-hi

Accediu a la web del CRAI (http://www.urv.cat/crai/) i cliqueu sobre Bases de dades

3


Revisió:05 Data: 18/05/2018

Cliqueu sobre Enllaç a les Bases de dades

Accedireu al Servei D’Accés a la Biblioteca Digital (SABIDI). Introduïu el vostre nom d'usuari i contrasenya (Son les mateixes credencials que utilitzeu per accedir al correu URV, al Moodle o la intranet)

Seleccioneu i cliqueu Acceptar

4


Revisió:05 Data: 02/05/2018

Al formulari de cerca introduïu Journal Citation Reports com a títol i premeu OK.

Cliqueu sobre Accés

5


Revisió:05 Data: 18/05/2018

Accedireu al portal Web of Science (abans ISI Web of Knowledge). Cliqueu sobre Journal Citation Reports.

3. Valideu-vos com a usuaris Per tal de poder guardar els resultats de les vostres cerques i poder aplicar moltes de les funcions de JCR inicieu la vostra sessió d'usuari o doneu-vos d'alta si encara no ho heu fet.

4. Cercar per títol de revista Estratègies de cerca Títol complet: • • Títol abreviat: • •

Escrivint el títol complet: “Nature Medicine” Truncant amb *: “Nature*” Abreviat normal: “J Cell Physiol” Abreviat truncat: “J Cell*” Per paraules:

Completa: “Cellular”

Truncada: “Cell*”

• Per ISSN • Ex: “0021-9541” Escolliu un criteri i accedireu a la pantalla de resultats amb tota la informació abans descrita, però

referent només al títol cercat.

6


Revisiรณ:05 Data: 02/05/2018

1

Informaciรณ sobre la publicaciรณ

2

3

7


Revisió:05 Data: 18/05/2018

4.1 Gestió de resultats

4.1.1 Informació bàsica sobre la publicació: Títol, ISSN, matèries, idioma,etc

4.1.2 Indicadors de la publicació que esteu consultant

8


Revisió:05 Data: 02/05/2018

• •

Total cites: Nombre de vegades que han citat articles de la revista Journal Impact factor: Mitja del nombre de vegades que en un any determinat han estat citats els articles publicats per aquesta revista en els dos anys anteriors. Es calcula dividint el nombre de cites en l'any corrent d'articles publicats en els dos anys anteriors entre el nombre total d'articles publicats en aquests dos anys

Impact factor without journal self cities: Mesura el factor d'impacte sense comptar autocitacions en la mateixa publicació.

• • • • • •

5- Year Impact factor: Índex de factor d’impacte els darrers cinc anys Immediacy index: Índex de factor d’immediatesa Citable items: Nombre d'articles que s'han citat en un any Cited half-life: Vida mitjana de les cites rebudes per una revista en un any Citing half-life: Vida mitjana de l'edat dels articles citats per la revista en l'any de JCR EigenFactor Score: Nombre d'articles d'una revista publicats en els darrers cinc anys que han estat citats en l'any de càlcul del JCR. Article Influence Score: És el EigenFactor Score dividit entre la fracció d'articles publicats per la revista. El valor mig és 1, si és superior vol dir que té una influència superior a la mitjana.

• • • •

% Articles in citable items: Percentatge d'articles que han estat citats durant un any Normalized EigenFactor: Quan més alt més significació en el seu ambit de coneixement te la materia Average JIF Percentile: Percentil d'una revista dins de la seva categoria.

Genereu un gràfic de barres clicant sobre

9

l'indicador que voleu consultar (Metric Trend)


Revisió:05 Data: 18/05/2018

4.1.3 Rànquing, quartil, gràfics, etc Consulteu de forma desglossada el rànquing de la publicació en els anys, el quartil que ocupa, gràfics detallats, etc.

Rank: Ens ofereix dos rànquings:

a. JCR Impact factor Lloc que ocupa una publicació en el rànquing del Factor d'impacte. Podeu consultar el rànquing en cada una de les matèries de la publicació, així com el percentil en la seva categoria i el quartil. El quartil s'obté dividint entre 4 les revistes que engloben la matèria de la qual forma part una determinada publicació. Així, per exemple, un total de 184 revistes formaven part del rànquing en Bioquímica i biologia molecular. Nature Medicine era la tercera revista del rànquing. És a dir, està dins del primer quartil (les primeres 34 en formen part si dividim 184/4). Taula Resum dels quartils

10


Revisió:05 Data: 02/05/2018

Primer Quartil

Primer grup de revistes (25% amb millor rànquing):

Segon Quartil

Segon grup de revistes (25 % amb segon millor rànquing)

Tercer Quartil

Tercer grup de revistes (25% amb tercer millor rànquing)

Quart Quartil

Quart grup de revistes (25% amb pitjor rànquing)

b. Total Citations Gràfic de barres del total de citacions per any i matèria

• Cited Journal Data: Ofereix informació exhaustiva sobre la vida mitjana de les cites rebudes per una revista en un any (Cited Half- Life Data). Veureu el total de cites desglossades per any i la seva corresponent gràfica (Cited Journal Graph). Finalment, podreu consultar de forma exhaustiva les cites per publicació (Cited Journal Data)

11


Revisió:05 Data: 18/05/2018

Citing Journal Data Ofereix informació exhaustiva sobre vida mitjana de les cites d'una publicació a altres revistes en un any (Citing Half- Life Data). Veureu el total de cites desglossades per any i la seva corresponent gràfica (Citing Journal Graph). Finalment, podreu consultar de forma exhaustiva les cites fetes a altres publicacions per títol (Citing Journal Data)

• Box Plot Gràfic on podreu veure en quin quartil es troba la publicació en cada una de les seves matèries i el seu factor d'impacte.

12


Revisió:05 Data: 02/05/2018

Journal Relationships Consulteu de forma gràfica les revistes que citen la publicació que esteu consultant o a la inversa.

4.2 Descarregar la cerca Podeu exportar el resultat de la cerca

13

generant un arxiu PDF, CSV o XLS.


Revisió:05 Data: 18/05/2018

5. Comparar revistes Podeu fer una comparativa entre dos o més títols emprant “compare journals”.

Podeu fer comparatives entre els diversos indicadors o bé entre els quartils

Introduïu els títols que voleu cercar

14


Revisió:05 Data: 02/05/2018

Seleccioneu els anys que voleu incloure a la comparativa. Per comparar més d'un any feu clic amb el ratolí mantenint pressionada la tecla Control del teclat. Escolliu quin indicador voleu comparar (Select Metric) i cliqueu Submit per executar la comparativa Veure una gràfic comparatiu de l'indicador escollit per títols de revista i anys seleccionats

15


Revisió:05 Data: 18/05/2018

6 Cercar i comparar per categories de revistes i guardar Podeu consultar el rànquing de totes les revistes d'una determinada matèria. 1. Cliqueu a Select Categories. I Marqueu quina o quines

categories

cerqueu.

2.Filtreu quin any voleu cercar, els quartils que voleu consultar, si voleu consultar l'edició científica o (SCIE) la de ciències socials (SSCI). Podeu afinar més la cerca filtrant el rang del factor d'impacte i/o el rang del percentil d'una revista dins de la seva categoria. Cliqueu Submit per executar la cerca

16


Revisió:05 Data: 02/05/2018

Podeu comparar diverses revistes de la categoria seleccionant-les i clicant Compare Selected Journals.

Podeu fer comparatives entre els diversos indicadors o bé els quartils. Seleccioneu els anys que voleu incloure a la comparativa. Per comparar més d'un any feu clic amb el ratolí mantenint pressionada la tecla Control del teclat. Escolliu quin indicador voleu comparar (Select Metric) i cliqueu Submit per executar la comparativa Veureu un gràfic comparatiu de l'indicador escollit per títols de revista i anys seleccionats

17


RevisiĂł:05 Data: 18/05/2018

` Podeu guardar el resultat de la vostra cerca seleccionant tĂ­tols de les revistes i clicant Add Journals to New or Existing List

Escolliu en quina carpeta voleu guardar la cerca o creeu-ne una de nova

18


Revisió:05 Data: 02/05/2018

7. Mapa de nodes Una de les formes de visualitzar el resultat de les cerques és el mapa de xarxa de nodes. Mitjançant aquest aplicatiu podrem veure gràficament la relació i connexions entre diverses categories. Després de fer una cerca cliqueu Show Visualization per veure el mapa de nodes

19


Revisió:05 Data: 18/05/2018

La grandària del node indica el factor d'impacte de la revista i l'amplada de la connexió entre dos títols indica el grau de relació entre les revistes (o categoria).

Si cliqueu sobre un node accedireu a la informació mètrica prèviament descrita.

Podreu guardar la informació, descarregar-la, consultar-ne el rànquing, etc.

20


Revisió:05 Data: 02/05/2018

8. Canvis de títol de revistes JCR incorpora una nova eina que us permetrà cercar els canvis que s'han produït en els títols de les publicacions.

21


Revisió:05 Data: 18/05/2018

9 Cerques guardades Cliqueu sobre la icona de la carpeta per accedir a les cerques guardades. Recordeu que heu d'iniciar prèviament la vostra sessió d'usuari per accedir-hi.

Cliqueu sobre el nom de la carpeta per accedir al seu contingut.

Accedireu al contingut de la cerca guardada

22


Revisió:05 Data: 02/05/2018

Per més informació adreceu-vos a

23

Journal Citation Reports (JCR)  

Guia d'ús. Conté: Què és, com arribar, com cercar, com gravar i imprimir els resultats

Journal Citation Reports (JCR)  

Guia d'ús. Conté: Què és, com arribar, com cercar, com gravar i imprimir els resultats