Page 1

Guia d’ús: AENORmás AENORmás És la plataforma que permet consultar totes les normes UNE aprovades per AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación). Data actualització: 24/01/2017

1. Què és ................................................................................. 1 2. Com accedir-hi .................................................................... 1 3. Opcions de cerca ................................................................. 2 4. Visualització de les normes................................................. 3 5. Desconnexió........................................................................ 4 6. Descàrrega de documents .................................................. 5

1. Què és Base de dades en línia, produïda per AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) que conté el text complet de totes les normes UNE aprovades per aquest organisme, vigents i anul·lades, o que adopten una norma europea o internacional CEN, CENELEC, ETSI, ISO, etc. Ofereix també l'equivalència de la norma espanyola amb les internacionals. AENORmás permet la ràpida localització dels documents per diferents criteris de selecció: codi del document, descriptor, Classificació Internacional de Normes (ICS), per comitès de normalització, col·leccions, data d'edició, així com la cerca lliure per paraules clau. L’actualització de la base de dades és mensual.

2. Com accedir-hi Accediu a la web del CRAI (http://www.urv.cat/crai) i cliqueu sobre la pestanya Bases de dades.

1


Al formulari de cerca introduïu AENORmás al calaix de Títol i premeu OK.

De la pantalla de resultats, cliqueu damunt del títol

A continuació accedireu a la pàgina inicial del buscador

3. Opcions de cerca

2


Podeu buscar les normes pel seu codi si el coneixeu. Només cal escriure el número, sense identificadors de l'organisme emissor (UNE, EN). Ex: 15848 La cerca per paraula clau admet diversos termes, relacionats amb operadors booleans OR, AND i NOT. Si es busca per una expressió, ha de tancar-se entre cometes (Ex.: "gestió de la qualitat"), i cal incloure els accents. Es pot limitar la cerca per les dates d'edició o d'anul·lació. També es pot buscar pel codi ICS (Classificació Internacional de Normes) o per CTN (Comitè Tècnic d'Aenor). Al costat de les caselles dels camps ICS i CTN, si cliquem a la icona de la lupa, obtenim l'índex dels termes que es troben en cada camp, i podem triar el que ens interessi directament, seleccionant i clicant "enviar".

4. Visualització de les normes Un cop realitzada la cerca, es despleguen els resultats. Per visualitzar la norma que ens interessa només cal clicar a sobre de la icona del “document” i aquest s’obrirà en una nova finestra.

3


5. Desconnexió Un cop acabem de visualitzar els documents que ens interessaven és important tancar la sessió per garantir l’accés a d’altres usuaris. Per a fer-ho només cal que cliquem a “Desconectar”.

4


6. Descàrrega de documents Les normes estan subjectes a la Llei de Propietat Intel·lectual i els drets d’explotació pertanyen en exclusiva a AENOR. En casos excepcionals, el CRAI pot descarregar els continguts d’aquest recurs en format electrònic per a ús privat, sempre que es faci amb finalitats d’estudi, docència o recerca i sense ànim de lucre. Per sol·licitar la descàrrega de documents us heu d’adreçar al CRAI i demanar-la mitjançant aquest formulari. Les versions electròniques de les normes no es poden reproduir ni pujar a plataformes digitals, encara que aquestes siguin d’accés restringit (p. ex. Moodle) sense l’autorització expressa d’AENOR. El que autoritza la llicència és la visualització de les normes a tota la comunitat universitària de la URV. Podeu consultar els termes d’ús d’AENORmás a la pàgina “Avisos Legales”: https://www.aenor.es/aenor/avisos/avisos/avisoslegales.asp#.WIJoAH2O45A

Per més informació adreceu-vos a

5

AENORmás: guia d'ús  

Guia d'ús de la base de dades AENORmás

AENORmás: guia d'ús  

Guia d'ús de la base de dades AENORmás