Page 1

Variabile . Citirea /scrierea datelor Cls a V-a Vom reaminti ca variabilele sunt date care isi modifica valoarea. Variabila are un nume si i se atribuie o valoare. Numele variabilei este o succesiune de litere, cifre , primul fiind obligatoriu o litera. Exemple de variabile : a2, suma, rest, cat, produs 1) instructiunea de atribuire are forma generala: nume_variabila = expresie; exemple: a=20; b=4*5; c=a+b+3* a/2; obs: - in limbajul C++ vom folosi urmat. operatori relationali : <, >, <=, >= , == (pt egal) , != (pt diferit) 2) instructiunea de citire a datelor de la tastatura are forma generala: cin>> a>>b>>….; unde a, b,…. sunt variabile ,care se declara inainte de citire. 3) instructiunea de scriere a datelor pe ecran are forma generala: cout<<a<<b<<….; unde a, b sunt variabile sau constante. Exemplu de program realizat in limbajul C++ : Problema 1: Se citesc de la tastatura 2 numere intregi a si b . Sa se afiseze pe ecran /monitor suma si produsul celor 2 numere. Rezolvare: #include<iostream.h> Int a, b, suma, produs; Int main() { cout<<”a=”; cin>>a; cout<<”b=”: cin>>b; suma=a+b; produs=a*b; cout<<”suma este=”<<suma; cout<<”produsul este= “<<produs; return 0; }


TEMA PT ACASA: 1) Se citeste de la tastatura un numar natural. Sa se afiseze pe ecran patratul si cubul acestui numar. INDICATIE: Exemplu Fie x=2 se va afisa pe ecran Patratul lui x = 4 Cubul lui x=8

……. x*x …… x*x*x

sc 12  
sc 12  

lectie cls 5 sc 12

Advertisement