Page 1

”Dimensiunea europeana a competentelor profesionistilor din învatamântul profesional si tehnic necesare desfasurarii activitatii de consiliere si orientare în cariera pentru elevi”

12-18

MAI 2014 LLP-LdV/VETPRO/2013/RO/073

MOBILITATI - LEONARDO DA VINCI M.E.P. EUROPROJECTS GRANADA (Mobility European Projects Granada) – www.mepgranada.com COLEGIUL ECONOMIC “ION GHICA” TARGOVISTE http://colegiuleconomictargoviste.wordpress.com

si orientare in cariera pentru elevi;  Realizarea unui schimb de experiență focalizat pe analiza de nevoi de dezvoltare personala a elevilor si organizarea sesiunilor de consiliere si orientare in cariera pentru formabili (elevi si adulti);  Selectarea și utilizarea unor activitati, modele, metode, exemple de bună practică si a unor surse de informare pentru construirea unor imagini realiste asupra profesiilor;  Întărirea dimensiunii europene a școlii și a învățământului profesional si tehnic din judetul Dâmbovița prin diseminarea informatiilor referitoare la bune practici europene in consilierea și orientarea profesională a elevilor.  Consolidarea legăturii dintre teorie și practică în furnizarea de servicii de carieră cost-eficiente pentru adolescenți și adulți; PROIECT FINANTAT CU SPRIJINUL UNIUNII EUROPENE PRIN PROGRAMUL LEONARDO DA VINCI VETPRO

OBIECTIVE

 Dezvoltarea abilităților și competențelor necesare organizării, derulării și monitorizării activitatilor de consiliere

Poster  

Proiect de mobilitate Leonardo da Vinci - VETPRO 12-18 mai 2014 Granada, Spania

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you