Page 1

NotiCRA

CRA Benavites

27-NOVEMBRE-2013

Revista Escolar nº 10

Quart de les Valls

Dos anys de Comunitats

Si ser mestre a l’escola rural és enriquidor , ser mestre al CRA Benavites Quart és entrar en una experiència contínua a diari: els projectes es barregen, les oportunitats d’aprendre són incessants, un món d’oportunitats... Com deia un proverbi xinés: “Quan el dit del savi assenyala la lluna, alguns es queden mirant al dit, eviten la ximplesa de mirades i es traslladen  al misteri de les possibilitats amb diverses mirades”. El futur el tenim davant nostre. Molts dels mestres del nostre/vostre cole arribàrem fa uns anys, alguns portem tota una vida.  Ahir éreu vosaltres i hui tenim els vostres fills. Aquella era la vostra escola i ara encara hi és més. Trobeu les aules com les vau deixar, però de segur que encara perdura un polsim vostre per les parets. Però des de la mirada del mestre els canvis són notoris, estem deixant la idea de classe i mirem a l’escola com un conjunt, com una escola viva. Si tot somni té un inici,  el podem situar fa dos anys, quan en un Assemblea General proposàrem i aprovàrem constituir-se en Comunitat d’Aprenentatge.  Parlàrem  d’aprendre entre tots, de plantejar-se treballar des de l’optimisme, on tot es pot canviar i tot és possible, veiérem que som actors amb voluntat de canvi, manifestàrem que l’optimisme és necessari  en aquest món tant canviant. Així que, caldrà mantenir el ritme, conèixer la realitat accelerada  per poder determinar com situar-se front als canvis i treure rendiment efectiu per tindre una escola de qualitat.

concret els vostres fills i alumnes nostres, no es queden endarrerits i poder seguir els ritmes d’aprenentatge. Somniar és utopia i al mateix temps no és ser utòpic, sinó que somniar és pensar en futur.

Vivim en una societat ràpida, marcada per una cultura del “ja”, i a més a més, enfortida per sistemes de comunicació propiciadors de la resposta instantània. Ens trobem contínuadament amb tasques per a fer “ara o demà”, sense deixar-nos alçar el cap per mirar l’horitzó. Canviar a la cultura de la “lentitud”. És ara un bon moment de repassar i repensar això que preteníem, de somniar junts, de tornar a compartir pensaments i refer possibilitats. No sé si se’n recordeu dels somnis anteriors: pares que volien més comunicació, una escola més bonica, participar a sovint…. els vostres fills volien mascotes, porteries, un pati nou, piscina, i molts, encara que parega estrany, més activitats extraescolars i fins i tot vindre a escola els dissabtes.

Com passa el temps... fa dos anys que començàrem i per això, és important dirvos que, esta escola nostra és més oberta, més educadora, és més global… Canvis interns i al mateix temps més externalitzadora i gratificant perquè veiem que les idees i aventures com la nostra Comunitat d'Aprenentatge són model per altres centres. Som un exemple, en demostrar que qualsevol idea es pot aconseguir si treballem junts.

Si sintetitzàrem el camí emprés, tornaríem a les dos idees del principi: il·lusió i optimisme. Dos conceptes dinàmics que Optimisme i il·lusió en pensar que tots som manifesten que tenim un llarg camí per a seguir somniant. importants i que qualsevol persona, i en


Fent Escola

Volem mostrar-vos aquells somnis que han anat acomplint-se durant estos anys. Per aquestmotiu s’està construintun llibre viatger que anirà passant perles famílies perquè pugueu vore’ls i anarafegint-ne de nous. Aquests són algun exemple de somnis aconseguits: - Una mascota a la classe: el primeri el segon cicle de l’aulari de Benavites tingueren com a mascota a l’aula un hàmster. - Pintar l’escola: s’han realitzat un mural a cada aulari i s’han pintat jocs al pati. - Portàtil per a cinqué i sisé: aquest alumnat no té un portàtil però considerem que el mateix ús ens dóna una tableta per alumne. - Fer més eixides al camp: des de la comissió de l’entorn s’han programat almenys una eixida per trimestre als nostres voltants i també des del centre s’han realitzat excursions a la muntanya. - Excursió a la neu: els alumnes de primer i segon cicle de primària feren el curs passat una excursió a la neu.

COMISSIONS

Mixta (coordinació) Banc de llibres Escola de pares Hort escolar Comunicació Entorn Decoració (somnis) Falles Informàtica

IEdició nº 7

TALLERS

- Hort escolar: l’hort escolar és una realitat als dos aularis des del principi. - Projecte sobre l’entorn del poble: al segon cicle de l’aulari de Quart de les Valls es va treballar en profunditat un projecte sobre el poble de Quart. - Projectors i pissarres digitals: totes les aules disposen de projector i moltes d’elles de pissarra digital. - Formació en aprenentatge cooperatiu: els mestres ens hem format durant els dos cursos en aquestes tècniques. - Escola de pares: des de l’inici de les comunitats comptem amb aquesta comissió. - Ferl’escola més participativa, més activitats conjuntes, fercoses amb els pares i posar-se més en grup: s’ha obert l’escola a la participació dels pares en tallers dins l’horari lectiu, en els tallers dels divendres i en les comissions mixtes. Hem unificat criteris als aularis i s’han fet més activitats conjuntes. Els mestres hem treballat sobre metodologies cooperatives perajudara l’alumnat a aprendre a treballaren grup.

Teatre Coreografies Decoració Hort escolar Tallers de cuina Disfresses Halloween Revista, ràdio i tele escolar Tallers de cosir Salut i alimentació Tallers d’autonomia personal Animació lectora Música i cant Instruments musicals Jocs de taula Fotografia Poesia Informàtica

METODOLOGIES

Tutoria entre iguals: ajuda en parelles, en infantil per a treballar els hàbits i en primària la lectura. Tècniques Kagan: tècniques per treballar en grup de forma cooperativa. Tertúlies dialògiques: lectures compartides entre l’alumnat de l’aula i amb la participació de familiars. Grups interactius: treball autònom en grup amb la guia d’un adult per grup. Tallers internivells: activitats on els alumnes es barregen entre ells.

Pag 2

Revistaespecialcomuntats