Page 1

Fet per Cornel Rotaru 2- C Les energies alternatives s'obtenen de formes alternatives les utilitzades majoritàriament, com són: petroli, carbó, gas natural, energía nuclear que aquestos son energies no renovables i les renovables són les energies seguents: l’energia solar, l’energia geotèrmica, l’energia eòlica, l’energia mareomotriu i l’energia hidraulica. L’energies no contaminants. Una energia alternativa o renovable no té per què ser no contaminant. El concepte "renovable" fa referència a la possibilitat de regeneració natural que ofereixen aquestes fonts d'energia, convertint-les en virtualment inesgotables. L'ús de fonts d'energies renovables, ja que les fonts fòssils actualment explotades acabaran esgotant-se segons els pronòstics actuals en el transcurs d'aquest segle XXI. L'ús de fonts netes, i l'abandonament progressiu dels processos de combustió convencionals i la fissió nuclear. L'explotació extensiva de les fonts d'energia, proposant-se com a alternativa el foment de l'autoconsum per tal d'evitar en la mesura del que sigui possible la construcció de grans infraestructures de generació i distribució d'energia elèctrica. La disminució de la demanda energètica, mitjançant la millora del rendiment dels dispositius elèctrics (electrodomèstics, llums, etc.)


I aquestes son es energies renovables i no renovables:

Treball de tecno  
Treball de tecno  
Advertisement