Page 1

En els darrers 4 anys l’escola pública Xaloc ha participat a les jornades lúdico-esportives. Aquestes jornades sorgiren per l’interes que va tenir l’EP Xaloc juntament amb l’escoles de Ses Quarterades de Calvià i l’escola de galatzó de Capdellà per fer un dia on l’esport i els valors positius i de vida saludable que això suposa siguin ben presents a la vida dels alumnes. Així a una vida on el sedentarisme està ben present a les famílies, des de l’escola volem fer veure com les activitats físiques, l’esport i en definitiva el joc és un mitjà imprescindible per a que els nins i nines desenvolupin tot una sèrie d’hàbits i valors importantíssims pel desenvolupament integral de l’infant. L’escola realitza 3 jornades ludico-esportives. Una per Educació Infantil, un altre per 1r i 2n cicle d’educació primària i la darrera pel 3r cicle d’educació primària. Totes les jornades estan adaptades a les edats dels alumnes participants i tenen totes elles un objectiu comú: “Que els nins i les nines disfrutin de l’esport”. Totes les jornades les duin a terme al poliesportiu de Calvià on ens juntam tots els alumnes de les escoles participants arribans a ser a qualquna d’elles més de 250 nins/es. Així que des de l’escola i des del departament d’Educació Física volem animar a les famílies a que promocionin i valorin l’educació física per a que en un futur els vostres fill i filles arribin a valorar per ells mateixos la importància d’incorporar a la seva vida diària adulta hàbits de vida saludable.

Revista escolar  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you