Page 1

CPSScAC

Confederaci贸 de les Persones Sordes i Sordcegues de les Associacions de Catalunya


CPSScAC ●

FESOCA

- Estatut d'Associacions persones sordes. - Estatut d'Associació persones sordcegues. - Col·laboració d'Activitats General Sordes i Sordcegues.


Per que, es CPSScAC

Des de la FESOCA, fa anys eren afiliades a CNSE en la SEU a Madrid. Majoria en Catalunya, ens paguen unes quotes a Madrid.


Principal es Sordcegues

Les persones sordcegues sempre dificultat visual i quasi sense sentir res. Preferència, referencia i respecte del tots. La por quan està fosc al carrer, edifici o espai public sempre hi ha algú pot fer al costat. Cap deficient visual i dificultat amb sordesa impossible quedar sols i eren necessaris.


Per temps i sordcega com sordcec amb què.... ●

Temps darreres entre 1921 fins 1993, hi haver l'escola especial per sordcec i sordacega amb grup sord o cec. Aprendre i superar la por per gracies l'escola, formació fins vida normal, capacitat social. Desprès del l'escola especial habit s'ha desaparegut i actualment ens fer integració l'escola i formació. Adaptat de les noves tecnologies i canvi vides socials per millorar i encara l'estudiïs sobre sordcegues en general.


Tipus sordcec o sordacega .... ●

Primer de totes formes sord i cec, pràcticament nul, s'he dir sordcec per ell i ella sordacega. Causes malalties possible uns centenars, però mes relació sobre gracies l'escola entre alumne per aprendre del tipus o varietat. Sordacega mes habitual que sordcec, causa la pèrdua d'oïdes i la conseqüència sordesa i camp visual. Majoria i també conèixer malaltia crònica o familiar d'altres genètica o ADN es Síndrome d'Usher, altres com Retinosis pigmentaria i altres accident de graus visual i sordesa.


Objectiu per sordcegues .... ●

Tenim molt clara, aquest objectiu son persona es com dependència, individual i/o acompanyant. Moltes afectades camp visual eren les dones per causa conseqüència massa pensament. Necessitem amb ella una persona mes o animal domestic per distrau i sense por de la nit o fosques en lloc. Quedarà molt amb intèrpret o interpreta en cas noticies, anar lloc public o visitar personal. La cultural bastant entende però sempre ha d'ésser lliure i personal tant acompanyant o individual.


Objectiu per sordcec .... ●

Eren menys conseqüències per motiu home sol, pensament i recordar-lo d'abans i vides dures. Cal personalment acompanyant i es possible d'anar sol amb bastó o com altres cecs qualsevol i no es adequadament per causes estranyes al public. La cultura es moltes imaginaris per escultor com mans d'or, amb tacte millor que altres persones. Acompanyant amb intèrpret per la comunicació publica ens necessari fins al diaris, per comentar o noticies en general.


Temps sords i sordes amb que.... ●

Primers anys darreres escola dels sords i sordes està arreu d'Europa i era influencia des de Catalunya, per l'escola entre 1803 hi havia escola barcelonesa eren professor i mestres que treballava amb la música i convertit amb sord i sorda per aprendre. Als anys 1880 ens va prohibit llengua de signes arreu d'europeu a causa Milà al tribunal. Però algunes escoles o institucions dels educació no fa por sinó continuar llenguatge de signes d'escoles i la capacitat d'aprendre i es llengua de signes. Començament del segle XX, algunes persones va anar americà per ensenyament continua ells eren professor de música.


Idees per afrontar dels sords i sordes als primers conegut drets persones. ●

Primers ens creava d'escola hi havia drets d'ensenyament, educació i capacitat ésser a Barcelona com l'escola entre professors i alumnes. Creat entre 1916 fins 1929, ens lluitaven sords per la societat igualtat i posteriorment uns oients (dret) fan suport persones sordes i sords ja no som anormals. Gracies amb republicans i democràcia al parlament, desprès ha desaparegut document però referencia document adaptat encara conservat un centre estudis. Així primers passos sords i sordes per una associació i creat un adequadament per l'Estatut a Catalunya i volem també crear la confederació entre 1930 fins 1932, quedat a Madrid. En 1936 aprovat l'estatut a Madrid per nacional d'Espanya.


Per crear Confederació a Catalunya i perquè no? ●

Temps perdut entre la guerra civil, als parlaments i als diputacions d'anar altres països com França o Amèrica, detalls ens quedarà a Arxiu i encara no pot trobar fàcil, es possible hi ha algú ens donar. Encara hi ha recerca als sords i sordes, ningú ens comentava si Àngel Calafell era fundador Confederació a Catalunya. Segons expert no troba res proves, així 1975 reclamar i volem l'Estatut i va aconseguit en 1979 fundat de la Federació i associacions dels Sords de Catalunya i posteriorment canvi nom es Federació dels Sords de Catalunya i mes tard Federació de Persones Sordes de Catalunya. No sap que fan tants canvis noms. (polítics). Actualment recordo com l'Àngel Calafell vol Confederació.


Confederació no nomes aquí a Barcelona sinó als pobles i drets. ●

Creiem primer pas web de blog i facebook, descobrir un et vol crear aquest sistema de la Confederació de les Persones Sordes i Sordcegues de d'Associacions de Catalunya. Necessitem crear Estatut CPSScAC. Any de la fundació cal recordar 1932. Reglament d'en CPSScAC. Confirmació dels càrrecs i la junta directiva sigui a les comarques que toca. Objectiu CPSScAC amb bones relacions de la FESOCA i ampliar de gustos i personalment per la confirmació i detalls.

Informacio d'Ambaixada  

Aquest com actualment en Catalunya ja tè com Sobirania per donar informació.