Page 1

Revista realizada polos alumnos/as de Informática do Colexio Cervantes. Organizada e editada pola ANPA do centro. Curso 2008-2009

COLEXIO CERVANTES, Camiño de Pipín Nº25


EDITORIAL

Estefanía López Luciano

Xabier Rielo Barrio

O

Alejandro Rodríguez Buide

que tes nas túas mans

é

o

resultado do duro

traballo de todo o curso de Marcos Cela Fernández

tódolos nenos e nenas que

Cristian Fernández López

participaron na actividade de

Informática.

actividade

proposta

Unha pola

ANPA do colexio Cervantes para o curso 2008-2009.

Icía Fernández Varela

1

Pablo Fernández López

1


divertida

e

aprender

a

ordenador,

amena

de

manexar

o

alonxándonos

de leccións maxistrais que poidan resultar aburridas e Santiago Vázquez Rodríguez

monótonas e tratando de

David López López

buscar a diversión e o Os

autores/as

de

esta revista, acudiron, case sen descanso, tódolos Cintia González Rodríguez

e/ou

mércores xoves

ao

colexio e traballaron arreo para que agora poidamos desfrutar lendo

Claudia Mena Riba

entremento para que os

os contidos desta revista

propios

pícaros/as

que acaba de comezar a

disfruten do proceso de

dar os seu primeiros pasos.

ensinanza-aprendizaxe.

Andrea Felpeto Novo

Antía Vázquez Méndez Marcos Ferreiro Triana

Como Informática

profesor de de

todos/as

eles/elas, non podo facer outra Fernando Gayoso Piñeiro

cousa

felicitalos/as

máis

que

polo

seu

traballo realizado e o seu Nesta recóllense

revista, algunas

Nerea Villamide García

das

esforzo por conseguir que esto puidera sair adiante.

actividades que se levaron a cabo por parte do centro

NORABOA A TODOS/AS.

durante o curso. A idea de realizar esta revista, xurde como unha

2

forma

Tamara Cela Caamaño

entretida,

2


BENVIDOS AO COLE CURSO 2008/2009.

Foto: Un ano máis comeza un novo curso e como sempre comezámolo coa máxima ilusión e cunhas ganas enormes de facer as cousas ben.

D

espois dun largo

verán,

Foto: As caras de sorpresa, de

o

melloras

que

produciron

no

se colexio

(corredor e aula nova de

xoves día 11 de Setembro

Infantil,

patio

do 2008, chegou a hora

pavillón

novo,…).

de

expresións das súas cara

comenzar un

curso.

Os

novo

rapaces

e

chegaron

novo, As

eran o reflexo do seu

tódolos nenos e nenas, facían

rapazas

crer que estaban entrando nun

cargados de enerxía, coa

Semellaba

colexio novo.

pel bronceada polo sol e

estivesen a entrar nun

con

colexio novo.

moitas

ganas

de

asombro

e

satisfación. como

se

volver a ver aos seus compañeiros/as coñecer

aos

e

de

novos/as

para poder disfrutar de novas Foto: Lentamente, recorremos os

Tamén

corredores repletos de ilusión cara as nosas novas aulas.

foi

momento para comprobar por

3

aventuras

xuntos/as.

si

mesmos

Foto: Que enorme alegría volver a atoparnos cos nosos amigos/as.

as

3


MAXIA

.

Foto: Dende as nosas butacas puidemos disfrutar de todo o que fixeron os magos sobre o escenario.

deste

U

nha

das

primeiras

curso

saídas foi

ao

cambiaban de cor panos, cortaban volvíanas

cordas unir,

e

facían

voar bolas de luz,…

Auditorio Gustavo Freire, por mor da celebración Foto:

Para

compañeiros/as,

moitos foi

a

súa

primeira viaxe en autobús.

da

Semana

da

Maxia.

Sobre o escenario foron pasando

unha

gran

cantidade de magos que fixeron

as

delicias

de

todos os nenos e nenas que

estivemos

alí,

e

tamén dos que non eran

Foto: Non só os máis pequenos desfrutaron do espectáculo.

tan nenos. Foto:

En

todo

momento

comportamento foi exemplar.

Disfrutamos vendo

o

como

os

ilusionistas

facían aparecer pombas,

4

4


O SAMAÍN.

Foto: A máis terroríficas das festas celebrámola no outono

A

descrita

como cos

noite

do

comuñón

31

unha espíritos

Para axudados

celebralo, polos

nosos

de

dos defuntos que, nesta

familiares, fixemos unha

outubro

data, terían autorización

exposición

comeza o ano novo celta.

para camiñar entre os

nas que había auténticas

É a súa festa, en honor

vivos.

obras de arte. Todos/as Polo

cabazas

era

os que colaboramos na

transición do outono ao

costume baleirar nabos

exposición, recibimos un

inverno.

de

diploma

dos defuntos, marcando a

samain

de

grande

tamaño

acreditativo

e

(posteriormente cabazas)

que recibimos de mans

para

da “Bruxa Piluxa” e dun

porlles

dentro

candeas. Varios séculos

señor moi delgado.

despois esta tradición – que se mantén aínda en Galicia- ten continuidade Foto: Fíxose unha exposición con todas as cabazas realizadas.

A festividade

que

antiga céltica

do

samain foi habitualmente

5

nas festas de Halloween, poderían

exportado

aos

ter

Estados

Unidos os irlandeses no século XIX e comezos do

Foto:

Tódolos

participantes

recibimos un diploma.

XX.

5


O

T E A T R O

Foto: Por un rato, substituimos as cadeiras polas butacas para desfrutar do espectáculo.

O

as teatro

(do

orixes

do

teatro

buscar

grego theatrón

evolución

dos

rituais

numerosas as obras de

‘lugar

para

máxicos relacionados coa

teatro que poidemos ir a

contemplar’) é a rama do

caza, ao igual que as

ver.

arte escénico relacionada

pinturas rupestres, ou a

ciclo, poidemos disfrutar

coa

que

recoleción agrícola que,

con obras do tipo de:

historias

despois da introdución da

“Vacamioneta”,

fronte a unha audiencia

música

danza,

“Blancaneves”, “A lúa de

empregando

convertíronse

en

Xoán”, “O gran Traxe”, e

actuación,

representa

unha

e

da

na

Ao longo do ano,

débense

combinación de discurso,

auténticas

ceremonias

xestos,

dramáticas

onde

escenografía,

música,

son

e

foron

se

espectáculo. É tamén o

se

Polo”

xénero

principios espirituais da

literario

abrangue

as

concebidas escenario,

ante

que obras

maioría

como: que

“Marco

fixeron

as

delicias de todos.

Este

Así

mesmo,

os

carácter de manifestación

alumnos/as do primeiro

un

sagrada resulta un factor

ciclo, foron un día ao cine

común á aparición do

para

teatro

titulada

dos

estudios consideran que

6

primeiro

nun

público. A

comunidade.

no

E no terceiro ciclo obras

os

Así,

e

“Lume”.

rendía culto aos deuses e expresaban

variadas

en

civilizacións.

tódalas

ver a

a

película

“Fraklyn

e

o

tesouro do lago”.

6


DEREITOS DOS NENOS/AS DEREITO A UNHA ALIMENTACIÓN CADA DÍA.

DEREITO A TER UN NOME E UNHA NACIONALIDADE.

DEREITO A NON SER MALTRATADO DEREITO DE ASOCIACIÓN E DEREITO A INTEGRARSE, A FORMAR PARTE ACTIVA NA SOCIEDADE NA QUE VIVEN

DEREITO Á EDUCACIÓN

DEREITO A NON SER DISCRIMINADO

ten

o

dereito

a

ser

educado,

coidado

protexido

dondequeira

DEREITO A NON SER OBRIGADO A TRABALLAR.

e

que nacese. ¡E é máis! un

O

neno/a é unha persoa que día

20

ten o dereito a divertirse, a

quedou

institucionalizado Día

de

novembro

Internacional

aprender

e

a

DEREITO Á ATENCIÓN DE SAÚDE

como

Día Universal da Infancia.

non é soamente un ser fráxil que precisa que se lle protexa, senon que tamén é unha persoa que DEREITO A UNHA FAMILIA

novembro o

Día dos

Dereitos do Neno/a para

Dereitos do Neno/a, ou

recordar que o/a neno/a

de

celebramos Internacional

dos

É unha data que nos fai

20

expresarse.

Todos

os

nenos/as teñen o dereito a ir á escola, a recibir coidados médicos e a alimentarse para garantir o

seu

recordarlle

a

mundo

importancia

a

todo

o

duns dereitos tan básicos e tan importantes para todos e cada un dos nenos/as do mundo. DEREITO A SER ESCOITADO

correcto

desenvolmento

en

tódolos seus aspectos. Nós non queremos que esto se olvide, e o día

7

7


O MAGOSTO

Foto: Ningúen se quixo perder a degustación de castañas asadas..

Afortunadamente, nós

recibimos

as

Esta festa hoxe en

castañas asadas ao forno

día celébrase reuníndose

para degustalas na clase

os asistentes para asa-las

e non fixo falta saltar a

castañas e seguidamente

fogata aínda que algúns

comelas e xogar, bailar,

sí que acabamos algo

contar contos, cantar, etc.

tiznados.

As castañas poden

O

magosto é a

asarse

festa

directamente, ou tamén

de

exaltación da

no

meténdoas

lume

dentro

dun

castaña que é o froito

cilindro

tradicional do outono e

furados e que poida xirar

que

asociados

sobre o lume. É común

elementos

tiznarse a cara uns ós

leva

moitos presentes

en

diversos

outros

metálico

cos

restos

con

da

ritos e tradicións da nosa

fogata e saltala para que

comunidade.

dea boa sorte.

8

8


CURSO DE TAPICES.

Foto: Durante o curso, fixéronse auténticas obras de arte.

súa

A realización deste curso,

(do

remota orixe, servían para

serviunos para que os

francés, tapis) é

abrigar as paredes en

alumnos e alumnas do

texido

tempo frío e polo tanto

terceiro ciclo de primaria,

tradicionalmente feita a

dar sensación de calor

aprenderamos

man

nas estancias.

confeccionar

O unha

Dende tapiz

obra

e

producen

na

de

que

se

a

figuras

semellantes ás dun cadro empregando fios de cor.

tapices Así pois, o máis probable

é

que

os

primitivos tapices foran simplemente grueso,

un

colgado

así

a estos como

o

proceso de tratado da materia prima coa que se elaboran esos tapices.

paño das

paredes ou extendido no chan. Co tempo, foron convertíndose

en

obxectos suntuarios, con decoración

e

en

auténticas obras de arte.

9

9


VISITA AO BELÉN DE BEGONTE

Foto: O Belén de Begonte é un espectáculo digno de ver.

as figuras están animadas electronicamente

e,

conxuntamente, conforman unha

escena

tradicional

de

Belén

axeitado

a

Galicia, onde os labregos cultivan a terra, os pastores atenden

o

gando,

os

carpinteiros carpentean e os

E

pescadores pescan. Todo n 1972 José

para

mellor

escenificar,

No

decurso

dos

anos o Belén foi medrando,

Domínguez

representar, unha imaxe que

ocupando

Guizán fundou o Belén de

ten tanto de inocencia como

baixa do local onde está

Begonte. Xentes de toda

de técnica, de fe como de

instalado, e cada ano sofre

Galicia

peregrinan

respecto á tradición.

fonda transformación para

Begonte

facendo

a deste

toda

a

planta

que os que acoden tódolos

pobo chairego a capital do

anos

Nadal en Galicia.

moitísimos- teñan sempre

a

velo

–que

son

novidades que ver e que Trátase

dun

Belén

contar.

que ten vida propia, no que

10

10


Dende hai uns anos, na sala inmediata ao Belén está montado o Museo do Belén, onde se van incorporando en cada edición os edificios, as figuras e os conxuntos animados que cada ano van sendo renovados na instalación.

Nós non podiamos faltar un ano máis á cita co Belén de Begonte, un dos atractivos de Galicia durante a época do Nadal; e disfrutar das súas figuras e das historias que cada unha delas é capaz de contar por si soa. O poeta Fiz de Vergara, escribiu un poema adicado ao propio Belén:

Sen lugar a dúbidas, é un Belén abraiante que non deixa indiferente a niguén

“Inquedos armadanzas con paciencia ergueron en begonte un monumento: Ronsel de paz divina, facha ao vento rebordante de amor e transparencia. Déronlle, apaixoados, a inocencia da poeira do camiño borrallento mixturada cun máximo talento a se erixir no centro da conciencia. Déronlle, asemade, luz da estrela, guieiro dos peregrinos ao portal na grande noite serea e misteriosa… Déronlle, en fin, ciencia ben sinxela para facer de Begonte unha lanzal Galilea máis galega e máis fermosa”.

11

11


BELÉN DO COLEXIO

Foto: O Belén do colexio recibiu un premio no concurso de Belenes pola súa espectacularidade.

detalles para otorgarlle o

T

realismo que se pretende.

odavía máis

Así, puidemos disfrutar

espectacular

vendo

que o propio

Belén de Begonte é o

e as rúas principais da

tras ano, o esforzo dos mestres/as

Belén todavía máis bonito que o anterior é enorme. Durante

mes

traballan

e

arreo

medio e

o

resultado salta á vista. Só faltan animadas.

as

Cada

por

superarse e conseguir un

figuras

contrastes

deserto, con oase e todo,

Belén do Colexio. Ano

nosos

os

creados con un enorme

casas,

rúas,

pirámides, outros

unha

das

castelos,

montañas

elementos

conforman

o

e

que

paisaxe

representado no Belén, son

de

Belén

coa

lagoa no centro e o bulir da

xente

mercado

así

durante

o

como

os

traballadores dos oficios da época.

elaborados

minuciosamente sumo

cidade

e

coidado

mestres

e

con polos

mestras

encargados de levar a cabo

o

proxecto,

coidando cada un dos

12

12


Metros e metros de cables

para

enerxía

suficiente

acender

levar

a

para

todas

as

bombillas que había así como

para

facer

funcionar as bombas que manteñen fontes

a

auga

en

das

continuo

movemento,

néboa

Este ano, uns dos aspectos

máis

Un

artificialmente,

rechamantes foron unhas

premio

centos de figuras que

espectaculares pirámides

concurso

representan

creada

ano

dentro

os

colocadas no deserto, así

organizado

personaxes e os animais

como o propio Portal de

“Asociación

propios,

Belén

nun

Belenistas

que

Desta

moreas

de

colocado libro

de

detalles

xigantesco

baldes,

representaba a Biblia e do

correspondeunos terceiro premio.

leña,

forcadas,…)

protagonistas da historia

danlle, ano tras ano, a

que na páxina anterior se

este Belén unha calidade

relataba.

gadañas,

lume,

do

belenes

de de

(machados, tixolas,

o

pola

pequenos

que xurdían as figuras

máis

Belén do cole recibiu un

Lugo”. volta, o

extraordinaria.

13

13


O NADAL.

Foto: Coa chegada do Nadal, un dos seus personaxes máis representativos (Papá Noel), visitou o noso colexio.

carácter que ten hoxe en

A

parte

da

orixe

cristiana

do

Nadal, esta festa

foi

mezclando

carácter

cristianos,

do

de

polos non cristianos e

agasallos e de regalar

algúns ateos empregan o

tarxetas

intercambio de

de convivencia social e

a

familiar.

mercadotecnia

especial

(en a

coa

aproveitaría

para

expander o Nadal polo

familiar, debido en grande

mundo

dándolle

un

medida

carácter

distinto

ao

a

temas que pouco ou nada

Foto: Papá Noel recorreu as

teñen

clases repartindo uns agasallos

cando

tradicional

o

Nadal

comeza a afianzarse co

14

orixinal relixioso, e con

É dende o século

mercadotecnia.

XIX

tamén

Nadal como mero festexo

relixioso

e

pero

Nadal.

norteamericana)

celebración

polos

Costumes que co tempo e

tradición de convivencia

desta

é

popularizouse o costume

seu

popularidade

Nadal

celebrado

o

á

O

día, pois neste século

que

ver

coa

celebración

aos alumnos/as.

navideña.

14


No

colexio,

tamén

cada un en cada un dos

celebramos a chegada do

poidemos desfrutar das

estilos que mellor se lles

Nadal

tradicionais

daba, é digno de eloxiar.

disfrutando

doces

típicos

dos

panxoliñas

cantadas polo profesor

Nin

datas e recibimos a visita

Juán

“Rodolfo Chikilicuatre” o

especial de Papá Noel

acompañado

que non parou de repartir

guitarra, aos alumnos/as

doces agasallos entre os

polas clases.

rapaces

e

destas

Asemade,

rapazas

desexounos disfrutaramos

que

visitou, da

súa

o

mismísimo

podería facer mellor. Cabe destacar que o duro inverno do que

e

desfrutamos

este

que

con

bastantes

dunhas

non

ten

ano,

choivas,

absolutamente

felices festas e unhas

nada que ver có karaoke

boas

organizado,

e

merecidas

vacacións.

senón

que

simplemente foi un mero capricho

da

“Nai

natureza”. Estamos convencidos/as de que o Foto: Os melodiosos acordes saídos da guitarra do profesor Juán

e

as

panxoliñas,

amenizaron a festa do Nadal.

éxito

alcanzado

posible

que

repetir

en

se

fará poida

próximos

eventos. O Foto: Durante a festa do Nadal, poidemos

disfrutar

de

sorprendentes xogos de maxia

punto

culminante desta festa de Nadal,

chegou

coa

organización na aula de

a cargo do “Mago Alberto”.

música dun apaixonante desafío de cancións entre alumnos/as Ademáis da visita

os

e

incluso propios

de Papá Noel, tivemos a

mestres/as,

sorte

karaoke instalado para a

de

actuación

contar do

coa

“Mago

con

ocasión.

un

descubríronse a algúns

con

futuros

fabulosos

deixou

cos

xogos

que

nos

absolutamente

abraiados a todos/as.

Foto: Espectacular karaoke o vivido na aula de música.

Ahí

Alberto” que nos deleitou

máxicos

15

entre

talentos

do

mundo da canción. O entusiasmo e a dedicación aplicada por

15


OBRADOIRO

DE

CESTARÍA .

Foto: As nosas mans, foron capaces de crear todo tipo de cestos.

A

cestaría é unha

mil anos. Esto a pesar do

actividades que non foi

das artes máis

perecedeiro das materias

mecanizada.

antigas

da

primas da cestaría polo

humanidade, practicada a

que se considera que a

trátase

partir de tiras ou fibras de

fabricación de canastos

alumnado ás tradicións e

orixe vexetal (de follas,

precedeu

alfarería,

oficios populares da nosa

ramas, cortezas, raíces,

evidenciado nas marcas

terra. Para iso, contamos

troncos…) e tamén de

dos cestos usados para

coa

orixen

pelo

dar forma a algúns dos

Centro de Artesanía e

humán) e hoxe en día,

primeiros artefactos de

Deseño

procedentes

alfarería atopados.

organizouse un obradoiro

animal

(o

tamén

de

á

Desde o colexio, de achegar ao

colaboración

da

do

cidade

e

materiais

sintéticos

A pesar do antigo

de cestaría para dar a

(plásticos,

aleacións

da cestería, nunca deixou

coñecer este oficio aos

de interesar ao público e

rapaces/as

en

mostraron

metálicas e outros). Os rexistros máis antigos

dos

que

todo

o

mundo

comercialízase

con

dispoñemos, datan entre

canastos, ao lado das

os 12 e 10 mil anos antes

estradas,

do presente; descubertos

turísticos, en mercados

en El Fayum, alto Exipto.

campesiños,… A fama da

No

cestaría contrasta tamén

Medio

atopáronse

Oriente,

se como

auténticos artesáns.

lugares

de

co seu carácter manual,

outros cestos de fai sete

xa que é unha das poucas

16

restos

en

que

16


VISITA DOS XOGADORES/AS DO EMEVÉ LUGO. LUGO.

Foto: Un dos deportes practicados no colexio con máis éxito, foi o voleibol.

O Morgan.

Voleibol

foi

creado en 1895 por William G. Era

entonces

O Voleibol é un deporte

colectivo

de

da

ANPA,

colexio

a

viñeron facer

ao

unha

cancha divida. Na versión

exhibición deste deporte

deportiva

para

adulta,

seis

que

o

poidamos

xogadores se enfrontan

coñecer máis de preto e

contra outros seis. Nel,

saber moito máis en que

Holihoke, no estado de

os

teñen

consite este deporte. Ao

Massachusetts.

director Física

de no

Educación YMCA

de

xogadores/as

Déuse

que facer pasar o balón

finalizar a exhibición, os

conta de que precisaba

por riba da rede, entre as

xogadores e xogadoras

de

de

varillas, e tratar de que o

do EMEVE, permitíronnos

e

balón toque o chan no

compartir con eles un

competición á vez para

campo

pequeño adestramento.

variar o seu programa, e

dificultar

non dispoñía máis que do

devolución.

baloncesto,

fora

marxe de tres toques para

creado catro años antes

xogar o balón antes de

(1891). Botou man dos

poder

seus propios métodos e

devolvelo. Os xogadores

algún

xogo

entretenemento

experiencias

que

prácticas

para crear un novo xogo.

contrario

ou

a

súa

xogadoras

Con

unha

atacar

do

ou e

Clube

EMEVÉ Lugo, a proposta

17

17


O INVERNO

Foto: Máis dun día, atopamos o patio do colexio nevado.

do

O

ano

inverno é a estación

máis

fría.

Comenza o día 22 de Decembro e remata o día 21 de Marzo Nesta estación, o ceo acostuma a ser gris, fai vento, chove e en ocasións neva. Neste neve

foi

inverno a

a

grande

protagonista, xa que en varias poidemos

ocasións recorrer

o

camiño que nos leva ata o cole

completamente

nevado.

18

18


O DÍA DA PAZ.

“Non hai camiño para a paz, a paz é o camiño”. (Gandhi).

O

30

de

a

concordia, o respecto aos

conmemó

Dereitos Humanos, a non

Gandhi líder nacional e da

India,

violencia e a paz. Neste

día,

especialmente,

o

noso

asasinado en 1948 por un

colexio converteuse en

integrista hindú. O Día

instrumento

Escolar da Non-violencia

entendemento

e a Paz celébrase desde

persoas

1964,

formación, raza, cultura e

polo

está

recoñecida

Ministerio

Educación

e

de

relixión.

de

de

A

paz

e

entre distinta

mensaxe

Ciencia,

básica deste día é: “Amor

mediante Orde Ministerial

universal, Non violencia e

do 29 de novembro de

Paz. O Amor universal é

1976.

ONU

mellor que o egoísmo, a

recoñeceuno en 1993. O

Non violencia é mellor cá

seu

violencia e a Paz é mellor

A

obxectivo

é

a

educación en e para a

19

a

solidariedade,

xaneiro

rase a morte de Mahatma

espiritual

tolerancia,

“Nunca houbo unha boa guerra nin unha mala paz”. (Benjamín Franklin)

cá guerra”.

19


ALMORZOS SAUDABLES.

Foto: Un bo almorzó, da enerxía para toda a mañá.

E

sta

actividade

consiste

na

realización dun

almorzo

con

productos

saudables,

importancia

dun

sobre

este

aspecto

almorzo saudable e de

nutricional pero tamén

que

en

impliquen

aos

relación

seus pais e nais nesta

conservación

cultura do almorzo.

medio

á do

ambiente,

o

froitas, cereais, leite,

consumo

enerxetico

pan,

eficiente,

e

leite

productos nas

callado,

tendas

de Este

comercio xusto (cova da

terra)

como

cacao, acompañado

da

explicación

de

nutricionais

dende

unha

perspectiva divulgativa, buscando que quede en todos os nenos

e

referencia

20

nenas

a da

ano

volveuse a realizar no

o

colexio,e

etc..

aspectos

outras

cuestions educativas.

adquiridos

tivo

unha

estupenda aceptación. Así, Nesta actividade

desfrutar

poidemos todos

empréganse, ademais,

xuntos/as

elementos

suculento

audiovisuais,

repleto de enerxía.

presentacións,

dun almorzo

e

e

xogos interactivos que axudan a concienciar

20


O CARNÉ DA BIBLIOTECA.

Foto: O carné da biblioteca, ábrenos as portas a un novo mundo de aventuras.

este nivel, os

partir

alumnos

e

nosas mans.

alumnas

de

Tódolos venres acudimos

xa

á biblioteca da aula e

somos

podemos levar un, eso sí,

primeiro,

merecedores/a

para

de

agora

polas

cóllelos,

s de ter o noso

podemos

propio

noso carné da biblioteca.

carné

esquecer

non o

da biblioteca

O

máis difícil xa

está

feito:

xa

sabemos ler. A

partir

deste

somos descifrar

momento

capaces

de

todas

as

combinacións de letras e palabras

que

se

nos

poñan por diante. Por iso, e

21

unha

vez

alcanzado

da aula para coller todos cantos libros nos apeteza e vivir as

innumerables

aventuras

que

se

recollen neles. Libros de acción, de aventuras, humor,

de

de animais,…

todos poderán pasar a

21


VISITA DO AZKAR LUGO FS.

Foto: Todo o mundo prestou moita atención aos consellos dados polos xogadores do Azkar Lugo.

N

o ano 1984 e coa

mesmo

finalidade

loitar

de

participar

nas

e

chegando

a

por

títulos

na

primeira

división

do

o deporte, especialmente o fútbol sala. Antes

de

competicións

locais

fútbol sala nacional, na

marcharse,

constitúese

polos

división

unha serie de agasallos

empregados de “Garaje

polos

honra

por títulos, é preciso ter un

Con este nome participa

grandes xogadores.

mesmas

ata

para recordar esta visita.

Para poder pelexar

traballadores da empresa.

nas

da

mellor liga do mundo.

Villares S.L.” un equipo formado

de

a

bo

equipo

Tres

de

con

eses

tempada 89-90 que se

xogadores, xunto co xefe

renombra a Prone Lugo

de prensa do Azkar Lugo

Asociación Deportiva.

F.S.(como se ven facendo

A

partir

dese

dende hai varios anos)

momento e co paso do

visitaronnos

tempo, vaise potenciando

compartir

a Asociación ata chegar á

súas

profesionalización

animándonos a practicar

22

do

deixáronnos

para

con

nos

as

experiencias,

22


O ENTROIDO

Foto: Moi animada estivo a festa de Entroido.

irreverente do calendario

xantar...

galego. Foi por iso que se

compoñente

porque

outra

prohibiu durante a época

importantísima

franquista, malia que se

Entroido

mantivo vivo nas aldeas.

gastronomía: o lacón con

do

galego

é

a

grelos como prato forte,

O

acompañado Entroido é unha festa

popular

típicas destas festas. Cargados

fin do inverno e o comezo primavera.

todos

Nel

na que se poden romper tódalas normas, cambiar de

personalidade

ou

identidade

e

sobre

institucións

as

ironizar

máis asentadas. É, sen dúbida,

23

a

festa

eses

chegamos

conflúen rituais cristiáns e paganos, sendo a época

doces

filloas, son as comidas

que ten a súa

orixe como indicación da

da

de

como as orellas ou as

Os entroidos máis famosos do país son, sen dúbida, Laza,

os Verín

ao

con doces, colexio

donde demos boa conta deles.

ourensáns. e

Xinzo

convértense por uns días nas capitais de Galicia. Tempo

para

a

diversión e para o bo

máis

23


Provistos

dos

seu

nosos disfraces, tivemos

disfraz

de

“Obamitos”.

a oportunidade de lucilos e sorprender aos nosos compañeiros/as e profes nunha

festa

que

se

no

patio

do

celebrou colexio.

Os

do

primeiro

ciclo desfilaron co disfraz de

médicos/as

e

enfermeiros/as.

E para finalizar, o terceiro

ciclo

representaban animais da A

axuda

e

a

selva; os de quinto eran

colaboración dos nosos

elefantes

mestres/as

incluido),

para

a

foi

esencial

confección

e

(con

cazador e

os

alumnos/as de sexto, ras.

elaboración dos disfraces que logo participarían no desfile de comparsas. Os

nenos/as

e

mestres/as de Ed. Infantil representaron o conto de Brancaneves

e

os

7

ananos.

Os

do

segundo

ciclo fixeron gala da súa creatividade

facendo

alusión á actualidade co

24

24


O LIBRO VIAXEIRO DOS XOGOS POPULARES

H

oxe

máis

de

en

Xogos Populares”. Este

Aproveitando

día, cada

libro recorreu os fogares

xogos que anotamos no

vez están

de tódolos nenos/as do

libro,

os

colexio coa finalidade de

práctica nas clases de

moda

videoxogos practicamente nenos/as

videoconsola

e

traballar xunto cos avós e

Educación

avoas para lembrar tódos

comprobando

unha

aqueles xogos, xoguetes

primeira

que

e cancións que facían as

realmente

que entreterse. Pero non

delicias

divertidos.

hai

cativos/as.

moito

coa

tempo

non

existían e sin embargo os

dos

Gracias

máis

Física, así,

a

esta

de

man,

que

eran

moi

Asemade,

fíxose

unha pequena exhibición

actividade,

eran

de

compartir cos nosos avós

tradicionais

¿Que

e avoas os recordos de

mesmos confeccionamos

para

cando eles eran nenos/as

coa

que

e aprendemos que con

país/nais e avós/avoas.

naqueles

calquer cousiña pódese

capaces igual

facían

entón

divertirse?

¿A

xogaban tempos? resposta preguntas “Libro

Para a

dar

crear o mellor xogo do

estas

mundo. Só fai falla un

creouse Viaxeiro

poidemos

á

nenos e nenas da época

divertirse

25

levámolos

tódolos

teñen

os

o

pouquichiño

dos

imaginación.

con

algúns

axuda

xoguetes que

dos

nós

nosos

de

25


DEPORTE NA ESCOLA.

Foto: A deportividade estivo presente en todo momento entre tódolos participantes

competitivos

con

vencedores e vencidos.

como unha actividade de diversión e de superación das

Con

O

estas

o feito de gañar e perder.

participaron nun encontro

O realmente importante é

cos compañeiros/as do

pasalo ben cos nosos

programa

de

CEIP As Mercedes nos

amigos

“Deporte

na

que se xogou a diferentes

aproveitar

deportes

algún novos/as.

Escola”,

como

o

a

Baloncesto e o Fútbol

difusión do deporte entre

Sala. Tamén houbo tempo

os nenos e nenas con un

para

fin lúdico, de diversión,

partidiñas ao Xedrez.

promove

disfrute

socialización, os

botar

e

amigas para

e

facer

unhas

e

deixando aspectos

Neste día podemos comprender deporte

26

deixando

alumnas de sexto curso,

Galicia,

lado

e

atrás, nun segundo plano,

Voleibol, o Balonmán, o

de

limitacións

propias

premisas, os alumnos e

organizado pola Xunta de

de

nosas

que

deber

o servir

26


DÍA DO PAI

actualidade,

E

en

moitos

países

n grande parte do mundo,

tradicionalmente

estabeleceuse un día do pai

festexa un día do pai máis "secular" ou

para

"non relixioso".

honrar

aos

pais

ou

católicos

tamén

se

antepasados masculinos. Na tradición católica, o dia do pai festéxase o día de

Cada

neno/a

elaborou

e

San Xosé, (o 19 de marzo no santoral

confeccionou un obsequio para agasallar

católico). Outras tradicións teñen outros

ao seu pai por mor desta data.

días para celebrar aos seus pais. Na

DÍA DA NAI

O

un día de Nais pola Paz, que logo “Día da Nai” ou “Día das Nais”,

converteuse nun día para cada familia

é

como honra á súa nai e transformouse

unha

festividade

que

conmemora ás nais. Celébrase

nunha festa en moitos lugares do mundo.

en diferentes datas do ano, segundo o

27

país, aínda que no noso país se celebra o

Nós non nos esquecemos nunca das

segundo domingo do mes de maio. O

nosas nais e, como as queremos tanto,

moderno “Día da Nai” foi creado por Julia

ademáis

Ward Howe, en 1870, orixinalmente como

fabricamos un agasallo para elas.

de

moito

amor

e

bicos,

27


OBRADOIRO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS.

Para a realización deste

encaixala na punda do

instrumento

instrumento pegada con

precisamos

o seguinte material:

cola.

Tras

Táboas.

pegaremos

1 serra.

pauciños

esto, dous

pequenos

na

urante o mes de

Cola

tapa do “Tonométrico” e

febreiro,

1 taladro eléctrico.

poñerémoslle

D

celebrouse

a

corda

no

Un rollo de nylon.

cunha clavixa.

colexio un obradoiro de

Limas

Finalmente, farémoslle un

instrumentos musicais no

Reglas e lixas.

burato na caixa para que

que

se

fabricou

un

Para

construilo

sone.

“Tonométrico”.

actuaremos da seguinte

A este obradoiro asistiron

Un tonométrico é unha

maneira:

17 nenos e nenas de 5º e

caixa alargada de madeira

Primeiro

que fuciona como caixa

táboa,

de

resonancia,

collemos medímola

a

6º de primaria do Colexio

e

Cervantes de Lugo e que

unha

cortámola en función das

se realizou na aula de

corda de nylon e unha

medidas que busquemos.

música.

pequena

Despois,

cuña

que

ao

pegarémolas

desplazarse sobre a caixa

polos extremos. Unha vez

vai emitindo as diferentes

feito

notas musicais.

serrar

unha

peza

en

forma

de

ponte

e

28

esto,

temos

que

28


CHEGADA DA PRIMAVERA.

Foto: Con coroas de flores e plantando unha semente, celebramos a chagada da Primavera.

A zonas

é

Astronómicamente

co solsticio de verán (ao

unha das catro

Primavera

comeza co equinoccio de

redor do 21 de xuño no

estacións

primavera (entre o 20 e o

hemisferio norte e o 21 de

21

decembro no hemisferio

tempradas,

das a

de

marzo

no

transición entre o inverno

hemisferio norte, e entre

e o verán. O término

o 22 e 23 de setembro no

“primavera”

hemisferio sur), e remata

provén

de

sur). Coa chegada desta estación

primaveral,

“prima”

plantamos

(primeiro) e

sementes

que

“vera”

coidamos

con

(verdor).

moito ver

mimo

para

florecer

adornamos con

e todo

frores,

bolboretas, etc

29

29


VISITA A AVIFAUNA.

Foto: As disfrutaron de toda a atención dos nenos e nenas do colexio.

Tamén interesante

é este

lugar

polas súas construccións típica

galega,

apenas

modificadas polo tempo, así

como

valores

polos

seus

paisaxísticos,

destacando a presencia

O

centro

de

interpretación de

aves

de

do río Narla e de varios carballos centenarios.

No

centro

exhíbense

sobre

especies

de

200 aves,

Avifauna atópase entre os

incluíndose unha grande

municipios de Lugo, Friol

representación

e Outeiro de Rei, ao que

Anátidas,

pertence,

Ratitis,

no

lugar

de

de Faiánidos, Grácidos,

Bravos, próximo a capela

Numididos,

Rállidos,

románica de Santa María,

Colúmbidos, Accipítridos,

de notable valor artístico.

Estrígidos,

Prunélidos,,

Fringílidos, e un longo etc.

30

30


flora,

con

idea da riqueza avícola

abundantes

dos cinco continentes,

árbores arbustos

e de

interese

realizando Fincapé

especial na

fauna

autóctona galega.

botánico. A finais

As aves viven en

amplos

recintos

que se asemellan ao seu entorno natural, desfrutando

de

estanques

e

abundante vexetación, dispoñendo

as

diferentes especies de hábitat para nidificar. Algunhas

do mes de Marzo e a

especies precisan estar emparelladas en recintos independientes

para

a

súa coorecta protección e observación. ademáis

centro

tales

na

coma

cabañas,

con

paisaxe, Pontes,

zonas

de

descanso, etc…

31

mes

de

chegada do bo tempo, os nenos/as de Educación

Primaria

visitaron

este

centro

construccións auxiliares integradas

do

Abril, e aproveitando a

Infantil e os de Educación

Conta este

principios

O

percorrido

durou aproximadamente unha hora,

e

durante

o

O recinto dispón

mesmo, os rapaces/as

dunha gran variedade de

poideron facerse unha

31


O MAZO DE SANTA COMBA.

Foto: Un lugar precioso nun marco incomparable.

etnográfica e da cultura

funcionaba

da nosa terra e a día de

experimentar como era a

hoxe,

vez

vida, non fai moito, cando

restaurado, pódese visitar

non existían as máquinas

e

e

ver

unha

como

se

e todo o traballo o tíña

forma

que facer o ser humán, e

inxeñosa,

as

ver de que forma eran

ituado á beira

moi

do

correntes

río

Chamoso,

conxunto

do

o

Mazo

de

e

de

aproveitaban,

S

todo

para

capaces de adaptarse ao

facilitar as tarefas que se

do

medio que os rodeaba e

deberían

aproveitar

facer

río

a

man

os

recursos

Santa Comba, comprende

(moldear o ferro, serrar

que se lles ofrecían para

varias

troncos, afiar coitelos ou

facilitar

aparellos de labranza,…).

Existía

edificacións

antigas

que

foron

restauradase.

Está

a un

súa

tarefa. perfecto

equilibrio entre o home e

formado por un muíño, un

a natureza.

mazo, un aserradeiro e pedra

de

afiar,

que

funcionaron ata a década de 1960. Afortunadamente

Os alumnos/as do

non caeu no olvido e non

segundo

se

Primaria, poideron ver de

deixou

importante

32

perder

tan

reseña

primeira

ciclo

man

de

como

32


A LONXA DE BURELA.

Foto: Comprobamos que pasa co peixe antes de que chegue ás nosas mesas.

A

actual lonxa de

Conta

Burela

construiuse

e

exponiendo

Burela

comprobamos

e

primeira

lonxa

púxose en marcha no ano

correspondente.

Cando

2002.

comeza

cunhas

de

ordenadamente ao longo da

ancho a

subasta,

o

e de

man

o

funcionamento mesma:

da

vimos

como

dimensións de 11.000 m²

“subastador” comeza con

fabricaban o xeo para

con 4.000 m² de espacio

un precio e a partir de ahí

conservar

de

do

empeza a baixar (cunha

visitamos unha enorme

pescado, completamente

rapidez que só entenden

cámara frigorífica, vimos

climatizada e axustada á

aquelas

que

os peixes frescos e recén

normativa

sanitaria

traballan diariamente na

chegados á lonxa, así

vixente, as instalacións

lonxa) ata que un dos

coma

tamén

25

compradores,

centolas,

de

sinal

exposición

inclúen

almacéns compradores. Unha chegan

os

bodegas pésase

o para

persoas

con

vez

que

barcos

á

pescado a

e

un

apenas

imperceptible,

lonxa, descárganse das

33

vanse

para

o

precio e compra a caixa poñendo

unha

etiqueta

o

pescado,

dúas

máquinas

enormes

a

sala que

de fai

funcionar todo, etc. Pero a viaxe non remataba ahí,…

sobre ela. Sen

tempo

para

venta

deixar de sorprendernos

(unha etiqueta identifica o

con todas cantas cousas

peso da caixa, o pescado

estabamos

e o barco). As caixas

puxemos o pe na lonxa

a

ver,

33


O BARCO BONITEIRO.

Foto: Un barco convertido en museo do mar.

Nos diferentes departamentos

do

A

transformar

un

barco

boniteiro, que iba ser desguazado,

expositores,

paneis

construcción o día 16

unha

de

auxiliar

antigos.

radioeléctricos

O

casco

o

importante Cantábrico

e

no

ano

empregando

porto

madeiras

máis

típicas do país tales

nobles

do

coma o carballo para

de

as

cuadernas, para

porto

a

ponte,

equipo

1967,

foi

da

pesca actuais e tamén

m.

boniteiro

Realizase montaxe

aparellos e útiles de

constrúese

Burela

de Febreiro de 1968.

gran

cantidade

nunha

porque

guayacán,

etc. Rematando a súa

escultura vivinte de 25 surxe

olmo

existen

todo de

do

barco

informativos e sobre

idea

para o banzo, ademáis

propulsor, e

de

aparatos no Burela

finalizando o día 24 de Maio de 1968.

e

o

España durante todo

eucalipto

o século XX.

quilla, pino do país

a

para os careles, a teka

34

34


Illas

Azores.

tripulación formada

A

Desa outra vida

estaba

fomos testemuñas os

por

14

tripulantes

O

“Reina

do

segundo

do ciclo

de

Primaria que despois

que

duraba

unha

de visitar o “Mazo de

tiña

unha

Santa Comba”

marea relación

os seus 30 anos de

social

vida

algúns

alumnos/as

durante 20 ou 25 días

Carmen” tivo durante

activa

que

e

a

laboral,

“Lonxa”

de

Burela

e

humana

compartimos

as

desenvolta

dunha

ensinanzas

e

cambios tales como a

forma muy intensa e

rememoramos

pintura do casco, que

especial

polas

aventuras vividas por

naceu sendo de cor

condicións

do

tan importante peza

branco e no ano 1992

espacio e sanitarias

de museo, así como

pintouse de vermello.

que hoxe se poden

as

Tamén

o

contemplar en toda a

mariñeiro que garda

motor principal e o

súa orixinalidade no

no

motor

barco museo.

pesca

cambia

auxiliar,

ademáis de algunha reforma

as

historias

seu

dun

recordo de

varios

tiburóns.

de

mantemento.

Sen

lugar

dúbidas,

fixeron Remata a vida

“Reina

do

sae

por

Carmen”

nos con

increíbles aventuras e converteunos

na

auténticos lobos de

súa

última

singladura

realizada

desde

o

Santander

mar.

Incluso

en

houbo

porto

de

quen asegura ter visto

ao

de

algún pirata.

Burela o día 27 de

de Burela o día 27 de

Septiembro de 1998. É

Xuño de 1968 para

nese momento cando

realizar a súa primeira

comeza a súa outra

costeira do bonito en

vida.

do

que

soñar

profesional do barco

primeira vez do porto

augas

a

foron

momentos

O

a

Océano

Atlántico na zona das

35

35


COMEZA A LIGA INTERNA

Foto: Dende o primeiro día houbo unha máxima expectación por coñecer o enfrontamentos.

Cada día, á hora do Os

equipos

os

equipos

participantes son os

recreo,

enfróntanse

en

seguintes:

partidos

de

dez

minutos de duración • Los Simpson.

D

eu

comezo,

baixo

expectación

unha enorme a

liga

interna do colexio no que se enfrontarán 10 equipos a fútbol e a baloncesto

para

• Los

cada leones

machacan. • Los chiquillos. • Los

seis

chicos

guerreros. • Los dragones.

enfrontamentos están sendo moi vibrantes e emocionantes

en

busca da prestixiosa victoria final.

• Los lugueses. • Los campeones. • Los feroces amigos.

completo de tódolos

• Yanira y la ovejita

36

Os

• Los felinos.

atopar cal é o máis equipos.

un.

berreona.

36


PARQUE NATURAL FRAGAS DO EUME

E

stá considerado

como

bosque

o

lados.

Protección

dos valores Naturais.

cubren

Os

carballos

as

ladeiras

Estamos nunha densa

que ascenden cara ó

fraga

de

carballos,

alto, e á beira do río

Europa. Encaixado no

castaños,

abeleiras,

unha impoñente fraga

profundo cañón que o

freixos,..

río Eume foi labrando

pólas

co paso do tempo, é

paso da luz e do vento

do mar.

un

tesouros

onde dificultan

as

de galería acompaña

o

o ir da auga camino

e manteñen así unha

A pegada do home,

botánicos de Galicia e

humidade

evidénciase

da península Ibérica,

temperatura

xa

constante

que

alberga

e

unha casi

no

chan, as

restos

que

repartidos parque:

nos están polo

algunas especies de

creando

fientos

casi

condicións

indóneas

túmulos e castros, os

exclusivas,

varios

que

para a presencia de

monasterios de San

únicamente se poden

multitude

Xoán de Caaveiro e

atopar

pequenos

en

moi

contados enclaves da

invertebrados

nosa

enorme

xeografía.

por iso, é merecedor

37

Cores por todos os

Especial

mellor conservado de

dos

atlántico

de ser unha Zona de

de

Santa de valor

María

de

Monfero ou a Torre dos Andrade.

ecolóxico.

37


DÍA A DAS LETRAS GALEGAS

O

galego”, según sinala

frente

das

a Academia, e “para

propugnaban

Letras

lograr que deixase de

contra o franquismo

Galegas

Día

a

quenes loitar

ser unicamente “un

no

2009 foi adicado ao

idioma

valeulle

galeguista

e

poético”. A Academia

detractores, ao igual

intelectual

Ramón

destacou

Piñeiro. Ramón Piñeiro naceu en Láncara no ano 1915

e

morreu

en

Santiago no ano 1990. non ten moita obra publicada

pero

os

seus escritos sobre a filosofía da saudade ou

as

súas

terreo

político moitos

a

que a súa loita por conseguir que tódolos

director

literario

políticos

editorial

Galaxia,

da a

galegos,

independentemente

súa colección Grial ou

da

súa

ideoloxía,

a revista cultural do

asumisen

o

mesmo nome, xa que

galeguismo.

posibilitou

a

Académico numerario

publicación de moitos

dende 1967, Piñeiro

libros en galego antes

participou na creación

da Transición.

en 1983 do Consello da

O

de

Ramón

e

tamén

e

labor de Piñeiro como

traduccións de libros Pokorni

rural

activismo

de

Piñeiro

Cultura

unha institución que presidiu

ata

durante a dictadura a

“pasos decisivos na

morte,

sete

favor

normalización

despois.

resistencia

Heidegger

38

foron

do

dunha

Galega,

a

súa anos

cultural

38


EXCURSIÓN FIN DE CURSO

omo xa ven

onde tiñamos o hotel,

sendo

facendo unha parada

rematou

habitual,

en Burgos para ver a

excursión

Catedral.

acompañados do bo

C

cada dous anos, e cando o curso está a piques faise

de a

“Viaxe

de

aquí

a

porque,

máis

tempo, gozamos das

divertido ainda estaba

instalación do Parque

tradicional

por chegar, durante

Acuático La Pineda.

Curso”

de

un

día

o

non

rematar,

Fin

Pero

Pero

enteiro

Á

volta,

cos

poidemos disfrutar de

detivémonos

alumnos/as de quinto

tódalas atraccións de

Zaragoza para visitar

e

PortAventura.

a Basílica do Pilar.

sexto

curso

de

Primaria. Este ano, o noso

destino

foi

Barcelona. A

viaxe

A nosa visita continuou

facendo

experiencia fantástica que de moi boa gana

por Barcelona onde

volveriamos a repetir.

poidemos

ás 6 da mañá e o

Parque

autobús

Ramblas, A Sagrada

montamos

que

levounos

unha

unha visita turísitica

comenzou moi cedo,

no

Foi

en

ver Güel,

o As

Familia, O Zoo,..

directamente a Salou,

39

39


PASATEMPOS 9 LETRAS.

CRUCE DE PALABRAS

Bolígrafo

Debes colocar cada unha das palabras que

8 LETRAS.

están á dereita nos ocos de abaixo. Ten en

Viscosos

conta sempre o número de letras de cada

Vivíparo

unha das palabras.

7 LETRAS. Semente Deporte Tesouro 6 LETRAS. Teatro Elevar Oficio Avespa 5 LETRAS. Peixe Cesto Saúdo 4 LETRAS. Vaca Ouro 3 LETRAS. Riu

SUDOKUS Enche cada un dos ocos dos cadros con

números.

Pero

ollo,

non

se

poderán repetir nin en cada recadro nin nas filas nin columnas. 8 6

5 9

7

4

2

7

1

8

2

3

7

1

4

8

9

8

4

6

5 7

2

4

7

6

3

4

7

2

5

9

3

6

1

3

8

8

5

1

6

7

3

9

6

4

9 9

9

3

1

8

4

5

2

7

8

3

5

1

4

6

2

1

5

2

3

9

7

3

2

6

5

1

4

40

9

6

8

7

9

8

1

2

6

9

7

3

5

4

8

2

9

1

7

3

5

6

4

2

9

1

7

4

2

5

1

7

2

8

3

3

9

6

5

2

7

1

6

4

6

9

3

2

7

8

4

8

6

1

5

5

4

1

2

3

6

40


AS SETE DIFERENCIAS Atopa as diferencias que existen entre estes dous debuxos:

HUMOR − Tía Rosario, ¿Para que te pintas?

Van

− Para estar máis guapa.

deshidratados polo deserto. De súpeto,

− ¿E tarda moito en facer efecto?

atópanse unha lámpada, frótana e

tres

homes

completamente

¡ZAS! dela sae un xenio que decide concederlles un desexo a cada un. O Pregúntanlle a un mariñero: − ¿Onde está o capitán? − Por babor.

primeiro deles, pide desesperado: −

¡QUERO VOLVER Á CASA!

− Ah, perdoe vostede. Por “babor” ¿Onde está o capitán?

¡BOFF! Concedido (desaparece); o segundo, o mesmo,… e nesto que ao dirixirse o Xenio ao terceiro, dase conta

¿Cómo fan o leite en pó os de Lepe? Raiando las vacas.

de que se está rindo a gargalladas e tirado polo chan, chorando coa risa. O Xenio, abraiado, pregúntalle:

¿Porque non hai leite fría en Lepe? Porque no lles colle a vaca na neveira.

¿E ti de que ter ris? ¿Que queres ti?

¿Por qué os de Lepe se abanican con serróns?

JA, JA, JA,... ¡EU QUERO QUE VOLVAN OS DOUS!

Porque lles dixeron que o aire da serra é moi bo.

41

41


SOLUCIÓ NS AOS PASATEMPOS

1

8

5

9

4

2

7

3

6

6

3

9

7

1

8

2

5

4

2 4 8 9 7 3 5

4 7 5 6 9 2 1

7 2 1 3 8 6 4

6 5 2 1 3 4 8

3 9 6 8 5 7 2

5

1

3

6

7

3

4

5

1

4

9

8

6

9

9 8 4 2 6 1 7

8

7

1

3

6

5

4

8

2

9

8

2

9

1

7

3

5

6

4

4

6

5

2

9

8

3

1

7

3

8

7

4

2

9

6

5

1

6

4

1

3

8

5

9

7

2

5

9

2

7

1

6

4

8

3

1

5

6

9

3

2

7

4

8

2

3

4

8

6

7

1

9

5

9

7

8

5

4

1

2

3

6

1 9 7 2 5 3

V E

L

E

V

A

R

O

F

I

C

I

O

O

S

A

U

D

L

C

U R

B

A V

I

V

I

P

A

R

O

E

S

E

G

T

S

R

E

O

P

A

A

S

A

F

T

I

O

R

X

O

D

U

R

O P

E

E

M

P

E

O

N

R

T

T

E

E

X

X X 42

O

O

X

X X X 42


Esta é unha parte de todo o traballo realizado ao longo do curso polos alumnos e alumnas da actividade de Informática. Agardamos que vos gustara a todos porque está feito con todo o esforzo e ilusión de cada un/unha de nós.

ORGANIZADA E EDITADA POLA ANPA DO COLEXIO CERVANTES Colabora: “EdukaGalicia”

COLEXIO CERVANTES. Camiño de Pipín Nº 25. LUGO Teléfono y Fax: 982 218 711 e-mail: colexiocervantes@eresmas.com 43

COUSAS DE NENOS 2008-2009  
COUSAS DE NENOS 2008-2009  

Revista escolar realizada polos alumnos/as de informática do CPR CERVANTES durante o curso 2008-2009.

Advertisement