Page 1

Vezetőképzés másként Egy 2010 nyarán elindított interjú sorozattal mértük fel a Common Purpose valamely kurzusát elvégzett vezetők és potenciális vezetők személyes tapasztalatait. A résztvevők köre igen széles: a civil szférától a for profit szférán át, egészen az államigazgatásig terjed. Az interjú során kíváncsiak voltunk a résztvevő múltjára, vezetői tapasztalatára éppúgy, mint a kurzus során megszerzett tapasztalataira, meghatározó élményeire. Érdekelt minket a kurzus egyetemes hatása mind vezetői, mind emberi vonatkozásban.

“Míg a legtöbb általam ismert vezető képzés elméleti tudást próbál átadni, addig a Common Purpose programja gondolatokat. Nem a vezetés szakmai alapjait tanítja, hanem új nézőpontokat és kapcsolatokat ad, ami hosszú távon egy olyan kiforrott és nyitott értékrend kialakulásához vezethet, amire szerintem minden vezetőnek szüksége lenne. Ha valaki vezetőként fejlődni szeretne, akkor a vezetés elméletét könyvekből is elsajátíthatja, de ahhoz hogy valakiből igazi vezető váljék, el kell kezdenie megkérdőjelezni az egyetemes módszereket és ezzel egyidőben áthelyezni a hangsúlyt az elméletről a gyakorlatra, a könyvekről az emberekre.” Gurics Gábor, Nav N Go


A résztvevők nyilatkozatai alapján az alábbiakban összegezhetők a kurzus legfőbb hatásai:

Változás a vezetői módszertanban

Empátia, rugalmasság, kommunikáció

Számtalan vezető akad, aki arra törekszik, hogy személyes tulajdonságait fejlessze. Ők azok, akik túl akarnak lépni saját határaikon. Nagyobb teret akarnak befogadni radarképernyőjükön és olyan pozícióra vágynak, amelyek a korábbiaktól eltérő gondolkodást és új kockázatok felvállalását követelik meg tőlük. A kurzus során a nyitott hozzáállás, a részletekre való odafigyelés, az értő figyelem kifejlesztése segít a résztvevőknek a várt változások elérésében.

A résztvevők felismerték, hogy az emberekhez, ügyfelekhez, munkatársakhoz való empatikusabb hozzáállás néha falakat dönt le. Az ennek felismerésében megváltozott, együttműködőbb kommunikáció hatására az érdekérvényesítés egy rugalmasabb, emberibb közegben, hatékonyabban zajlik.

“Megtanultam az értő figyelmet és hogy ne akarjak egyből megoldást mondani mindenre. Letisztázódott bennem, hogyan folytassam tovább a munkámat.” Nagy Géza, Ability Park “Munkám során jobban odafigyelek a részletekre, az olyan kevésbé fajsúlyos dolgokra, amelyek felett ez idáig elsiklottam a munka “pörgős” jellege miatt.” Theisz Bálint, Óbudai Önkormányzat “Jó gyakorlatokat kaptam arra a korábbi vezetői kihívásra, hogy hogyan lehet szétválasztani az értelmet és az érzelmet egy-egy vezetői döntésnél.” Hatvani Erzsébet, Igazságügyi Hivatal

“A kurzus segíti az emberek közötti kommunikációt. Sokféle emberrel dolgozom együtt (munkás, értelmiségi). A program hatására magabiztosabb lettem a velük való kommunikációban.” Haász Andrea, Alpiq Csepel “Rugalmasabb lettem. Fontos felismerés volt, hogy túl kell mennem a racionális mezőn, fokozottabb empátiára van szükség a stratégiai szinteken, és meg kell érteni, hogy mi frusztrálja a partnert. Sokat kaptam a kurzustól az érdekérvényesítési módok árnyalatait illetően és hogy az adaptáció a fontos, de az eszközökben lehet rugalmasnak lenni. Amit változásként érzékelek, hogy többet beszélgetek vezető társaimmal.” Ferenczi Barnabás, Magyar Nemzeti Bank “A kurzus hatására lazább lettem, már át tudom érezni, hogy nincs itt a világ vége, ha valami nem úgy sikerül, ahogy én gondolom. Ezzel az újfajta “lazább hozzáállással” sokkal jobban megértem a vezető társaimat, és rá kellett jönnöm, hogy nem feltétlenül az a cél, hogy az én osztályomnak jó legyen. Sokkal nyugodtabban megyek be vezetőikre és rájöttem, hogy csak együttműködve lehet előremenni.” Barát Mónika, Lapker Terjesztési Igazgató

Látókörszélesítés A kurzusok során a résztvevők olyan világokkal találkoznak, amelyek egyébként nem megismerhetők számukra. A különböző világokba való bepillantás és a közöttük való szabad átjárás olyan tapasztalatokat ad, amelyek gyökeresen változtatják meg az eddigi világképünket. “A kurzus során új megvilágításban láttam eddigi nézőpontom és megtudtam, hogy hogyan működnek a vezetői problémák más szférában.” Gurics Gábor, Nav N Go “Olyan problémákkal találkozunk, ami máshol nem adatik meg. Az ilyen projektek láttán sikerül máshogy megélni a mindennapokat. Érezni, hogy összetett világban élünk, jobban meg tudok érteni bizonyos dolgokat. A kurzus során olyan világgal szembesültem, ami másoknak nem elérhető.” Theisz Bálint, Óbudai Önkormányzat


Kiknek ajánlják a kurzust Feltérképeztük, hogy a Common Purpose valamely kurzusát már elvégzett résztvevők - saját tapasztalatuk alapján - kiknek, milyen kihívásokkal küzdő vezetőknek ajánlják a kurzust.

Különbözőségek, heterogenitás A résztvevők felismerték a különbözőségek és a heterogenitás előnyeit. A különböző nézőpontokba való belehelyezkedés, a különböző emberek hozzáállásának megértése sokkal komplexebb képet formál az adott problémáról, így a megoldáshoz is közelebb vezet. “A kurzus ereje számomra abban van, hogy különféle gondolkodású emberek találkozhatnak. A kurzus hatására nyitottabb lesz az ember és megváltozik a hozzáállása.” Haász Andrea, Alpiq Csepel “A Common Purpose számomra a logikai felfrissülés élményét jelentette. Jó dolog más, esetenként nagyon más logikákkal szembesülni, amelyekkel ugyanazokat a kérdéseket jelentősen eltérő irányokból lehet megközelíteni.” Bőthe Csaba, Magyar Telekom “Megtanultam nyitottabban vezetni, és meglátni értéket a személyes falak mögött is. Rájöttem, hogy a különbözőségek keresése célravezetőbb, mert akkor nem a szokásos megoldások születnek meg újra. Ha hiszek abban, hogy ezáltal máshova lyukadunk ki, akkor a homogenitás helyett a nehezebben menedzselhető heterogenitás lesz az érték, amelyben én is alakulok.” Molnár Csaba, Magnet Bank

Kapcsolati rendszer A Common Purpose kurzusain a különböző szektorokból érkező résztvevőknek lehetőségük nyílik egymás megismerésére, egymás vezetői kihívásának közös elemzésére, illetve betekintést nyerhetnek olyan problémakörökbe is, amellyel a saját területükön nem találkoztak. A baráti légkör és a közös problémamegoldások hatására néha fontos üzleti kapcsolatok születnek, életre szóló barátságok köttetnek. “Amit összességében kaptam: az egy szakmán túlmutató hálózat.” Gáspár Máté, Krétakör “Nagyon hasznosak az alumni találkozók, jól tudom hasznosítani az ott jelenlévők tudását. Ha bármilyen probléma merül fel, arra választ, illetve megerősítést kapok ezeken a találkozókon.” Nagy Géza, Ability Park “Nagy erőssége a Common Purposenek, hogy ezen kívül nincs más olyan fórum, ahol saját szinttel lehet találkozni. Rengeteg kapcsolati lehetőséget kaptam. Itt másként nyílik egy ajtó, másként gondolkodnak az emberek, igazi kohéziós erő van.” Vaszkó Márta, Gravoform Kft

Olyan szervezeteknek ajánlják, amely: • projekt alapon működik, ahol a projektvezető bár nem formális vezető, de célba kell juttatnia a projektet • nagy változások előtt vagy alatt áll • tevékenységében a fókuszt az érintetti párbeszédre helyezik • meg kívánja érteni a saját szférájától eltérő (civil, köz- vagy for profit szféra) gondolkodását, és azokra hatással kíván lenni. Olyan vezetőknek ajánlják, • akiknek valamilyen megfogalmazhatatlan hiányérzete van, illetve elégedetlenek, de annak nem tudják pontosan az okát • akik saját szakmai területükön kapacitásuknak csak kis részét tudják használni • akik nyitottá szeretnének válni, mert a nyitottá váláshoz szükség van impulzusokra • akik a beszűkülés, a kiégés ellen szeretnének tenni, ezeknek okait szeretnék feltérképezni • akiben már tudatosodott, mit jelent vezetőnek lenni • akiknek sokféle emberrel kell együtt dolgoznia, illetve sokféle ügyfelük van • akik gyakorlati, tapasztalaton alapuló leadership képzést keresnek, szemben az elméleti, tankönyvízű oktatással • akiknek igénye van arra, hogy látókörét szélesítse, illetve más nézőpontokat ismerjen meg. • akik szociális, társadalmi élményekre vágynak • illetve azoknak, akik a végleteket kívánják megismerni.

Impact Story  

Impact Story

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you