Page 1

Juli 2011

Diplomuddannelsen i Webudvikling og diplomuddannelsen i Softwareudvikling Programoversigt efter책r 2011

Trong책rdsvej 44, 2800 Kgs. Lyngby *Tel 8852 6600 * Fax 8852 6610


Trong책rdsvej 44, 2800 Kgs. Lyngby *Tel 8852 6600 * Fax 8852 6610

2


Indledning Diplomuddannelser Diplomuddannelser udbydes under lov om åben uddannelse, og du skal betale for at deltage i uddannelsen. Du kan bruge dem som videre- og efteruddannelse eller som overbygningsuddannelse. De er på niveau med bacheloruddannelser. Du kan også selv sammensætte en fleksibel diplomuddannelse. Diplomuddannelserne henvender sig til personer med en kort videregående uddannelse, en videregående voksenuddannelse eller en mellemlang videregående uddannelse. Nogle af uddannelserne har en ret snæver målgruppe, mens andre henvender sig til mange forskellige grupper. En hel uddannelse består af et antal obligatoriske moduler og et antal valgmoduler samt et afgangsprojekt. Hvert modul afsluttes med en eksamen. Alle moduler udbydes som enkeltmoduler. En diplomuddannelse svarer til 1 års fuldtidsstudier eller 60 ECTS-point, men foregår oftest på deltid, over 2-3 år. De skal afsluttes inden for 6 år. Vi udbyder diplomuddannelsen i ledelse, den merkantile diplomuddannelse, webudvikling og softwareudvikling, samt i samarbejde med Erhvervsakademiet Lillebælt diplomuddannelsen i vurdering. Se særskilt program for de øvrige diplomuddannelser. Uddannelserne udbydes af Erhvervsakademiet Copenhagen Business i partnerskab med Professionshøjskolen Metropol, og undervisningen foregår på København Nord, hvor vi har netop det miljø, der matcher dig og din uddannelse.

Trongårdsvej 44, 2800 Kgs. Lyngby *Tel 8852 6600 * Fax 8852 6610

3


Webudvikling Udbydes kun på engelsk

Obligatoriske moduler Dobbelt modul 10 ECTS Databases and XML Interface design & aesthetics 10 ECTS

Valgmoduler WEB-programming and network 10 ECTS WEB-communication & network sociology 10ECTS Advanced Media Technologies 10 ECTS Dobbelt modul 10 ECTS Development environment and CMS Security 10 ECTS Projekt Management 10 ECTS

Afgangsprojekt Afgangsprojekt 15 ECTS

Start Uge 35

Dag og tid Mandag 12.30 – 15.45

Pris 5.000,-

Holdnr. tr11dp904Ed1

Uge 35

Onsdag 8.40 – 11.55

5.000,-

tr11dp907Ed3

Start Uge 35

Dag og tid Tirsdag 8.40 – 11.55

Pris 5.000,-

Holdnr. tr11dp906Ed2

Uge 35

Mandag 8.40 – 11.55

5.000,-

tr11dp908Ed1

Uge 35

Tirsdag 12.30 – 15.45

5.000,-

tr11dp905Ed2

Uge 35

Onsdag 12.30 – 15.45

5.000,-

tr11dp911Eed3

Uge 35

Fredag 8.40 – 12.00

5.000,-

tr11dp912Ed5

Uge 35

Fredag 8.40 – 12.00

5.000,-

tr11dp914Ed5

Start Uge 35

Dag og tid Aftales individuelt

Pris 10.000,-

Holdnr. tr11dpafgedW

Trongårdsvej 44, 2800 Kgs. Lyngby *Tel 8852 6600 * Fax 8852 6610

4


Softwareudvikling Dansk

Obligatoriske moduler Udvikling af store systemer 10 ECTS Systemintegration 10 ECTS

Afgangsprojekt Afgangsprojekt 15 ECTS

Start Uge 35

Dag og tid Mandag 8.40 – 12.00

Pris 5.000,-

Holdnr. tr11dp910ed1

Uge 35

Onsdag 8.40 – 12.00

5.000,-

tr11dp913ed3

Pris 10.000,-

Holdnr. tr11dpafgedS

Start Uge 35

Dag og tid Aftales individuelt

Engelsk

Obligatoriske moduler Large Systems 10 ECTS System Integration 10 ECTS

Start Uge 35

Dag og tid Mandag 12.30 – 15.50

Pris 5.000,-

Holdnr. tr11dp910Ed1

Uge 35

Onsdag 12-30 – 15.50

5.000,-

tr11dp913Ed3

Start Uge 35

Dag Fredag 8.40 – 12.00

Pris 5.000,-

Holdnr. tr11dp912Ed5

Uge 35

Fredag 8.40 – 12.00

5.000,-

tr11dp914Ed5

Engelsk

Valgmoduler Security 10 ECTS Projekt Management 10 ECTS

Trongårdsvej 44, 2800 Kgs. Lyngby *Tel 8852 6600 * Fax 8852 6610

5


Merkonom/Akademiuddannelser Merkonom/akademiuddannelser udbydes under lov om åben uddannelse, og du skal betale for at deltage i uddannelsen. Akademiuddannelserne er opbygget som et fleksibelt uddannelsessystem, hvor du kan videreuddanne dig efter behov og i eget tempo helt uden unødige barrierer. En akademiuddannelse svarer i niveau til en 2-årig videregående uddannelse på fuld tid og giver 120 ECTS-point i det internationale uddannelsessystem. Heraf tæller erhvervserfaringen 60 ECTS-point, og uddannelsen kan derfor tages på kun tre år samtidig med et fuldtidsarbejde. Alle uddannelser afsluttes med en statskontrolleret eksamen. Efter de fire fagmoduler har man ret til at kalde sig merkonom. Når man har taget hele uddannelsen, har man ret til at betegne sig AU fulgt af profilbetegnelsen. Alle moduler kan tages på ét semester - typisk som aftenundervisning en gang om ugen eller som få hele undervisningsdage kombineret med e-læring. Der er modulstart i starten af september og februar. Se særskilt program.

Indledningsmoduler Vi udbyder en række indledningsmoduler, som kan anbefales, hvis uddannelsesområdet er nyt for dig, eller hvis det er længe siden, at du sidst har været under uddannelse. Se særskilt program.

Trongårdsvej 44, 2800 Kgs. Lyngby *Tel 8852 6600 * Fax 8852 6610

6


Yderligere information Al diplomundervisning gennemføres på Trongårdsvej 44, 2800 Kgs. Lyngby. Efterårsferie i uge 42. Sidste frist for tilmelding er tre uger før undervisningsstart. Hvis der er ledige pladser, vil tilmelding dog kunne ske indtil første undervisningsdag. Beskrivelser og informationer vedrørende uddannelserne findes på vores hjemmeside www.knord.dk. Her finder du ligeledes tilmeldingsblanketten og online tilmelding til diplomuddannelserne. Tilmelding kan ske elektronisk på www.knord.dk eller på særskilt tilmeldingsblanket. Vi gør opmærksom på, at tilmelding er bindende. Eventuel udmeldelse skal ske skriftligt til: Erhvervsakademiet København Nord Trongårdsvej 44 2800 Kgs. Lyngby

Kontakt Har du yderligere spørgsmål omkring tilmelding, eller søger du generel information om akademiuddannelserne eller diplomuddannelserne, er du velkommen til at kontakte Uddannelsessekretær Nina Hammer tlf: 8852 6634, mail: nh@knord.dk.

Uddannelseschef Hanne Feld, tlf: 8852 6617 Trongårdsvej 44, 2800 Kgs. Lyngby, tlf: 8852 6600

Trongårdsvej 44, 2800 Kgs. Lyngby *Tel 8852 6600 * Fax 8852 6610

7


Erhvervsakademiet København Nord Trongårdsvej 44 2800 Kongens Lyngby Tlf. 8852 6600 Fax 8852 6610 E-mail: erhvervsakademiet@knord.dk Hjemmeside: knord.dk Trongårdsvej 44, 2800 Kgs. Lyngby *Tel 8852 6600 * Fax 8852 6610

8

Programoversigt for diplom i web- og softwareudvikling - efterår 2011  

Programoversigt for diplom i web- og softwareudvikling - efterår 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you