Page 1

Check dine muligheder pĂĽ veu-center.dk eller ring 70 10 10 75

Voksen- og efteruddannelse til dig GlĂŚder mig helt vildt til at blive dygtigere

Tror du, det kan lade sig gøre?


Brev til dig Kærestebrev?

Nej! Svendebrev selvfølgelig

Har du arbejdet inden for dit fag i en årrække uden at være faglært eller uden efteruddannelse? Har dine medarbejdere brug for mere viden og opkvalificering inden for de fag, de mestrer? Dit lokale VEU-center er én indgang for dig, der ønsker vejledning om, hvilke muligheder der findes for voksen- og efteruddannelse (VEU). Uanset om du er virksomhed eller medarbejder. Den rådgivning og vejledning, du eller din virksomhed får af dit VEU-center, er gratis og uforpligtende. Det eneste, du skal gøre, er at ringe på 70 10 10 75 eller at gå ind på veu-center.dk. Så har du taget det første skridt på vejen mod mere uddannelse.


Er du virksomhed?

Er du medarbejder eller ledig?

Virksomheder har brug for at

omfattende, at han reelt kun har

Er du ufaglært med masser af

eller svendeprøve og modtager et

være på forkant med fremtidens

brug for få ugers uddannelse for at

arbejdserfaring, har du nu mu-

svendebrev eller uddannelsesbevis

kompetencekrav. Både hvad

kvalificere sig til svendeprøven inden

lighed for at blive faglært på

som faglært. Fuldstændig som hvis

angår medarbejdernes faglighed

for sit fag. Det kan også være en

dit område ved at tage en GVU

du havde gennemført en erhvervs-

og deres personlige udvikling på

kortlægning af den faglærte med-

– en grundlæggende voksenud-

uddannelse på almindelige vilkår.

arbejdspladsen.

arbejders behov for efteruddannelse.

dannelse.

Uddannelsen er gratis, og du kan søge VEU-godtgørelse efter gæld-

VEU-centrene kan hjælpe jer med

Du behøver ikke undvære arbejds-

Med baggrund i dine kompetencer

at få kortlagt, hvilke behov virksom-

kraft, fordi du sender dine medar-

udarbejder du sammen med en

heden har, når det gælder uddan-

bejdere på kursus. Jobrotationsord-

vejleder – for eksempel faglæreren

Som ledig kan du tage en GVU som

nelse og udvikling. VEU-konsulenten

ningen tilbyder dig en kvalificeret

– og eventuelt din arbejdsplads en

led i din handleplan. Er du på dag-

ser både på virksomhedens strategi,

vikar, mens den faste medarbejder

personlig plan for, hvordan et kursus-

penge, skal du kontakte dit lokale

mål og planer og på medarbejdernes

efteruddanner sig. Du får således dels

forløb kan tilrettelægges, så du kan

jobcenter for at høre nærmere.

ønsker og interesser. Brug VEU-

et nyt ansigt i virksomheden og dels

nå dine mål.

Er du på kontanthjælp, skal du

centret som sparringspartner. Det kan

et tilskud til lønnen.

være om strategiske udfordringer

VEU-konsulenten kan ligeledes være

Når du har afsluttet de teoretiske

din sagsbehandler i kommunen for

eller mere kortsigtede opgaver.

bindeled her, og ordningen kræver

fag, du mangler, går du op til fag-

at høre nærmere.

ingen ressourcer fra virksomheden. Når den strategiske uddannelsesplan bliver udarbejdet, kan dine medar-

Alle typer virksomheder og med-

bejdere blandt andet få vurderet

arbejdere kan benytte ordningen.

deres kompetencer. En individuel kompetencevurdering

Er jeres virksomhed under omstilling,

(IKV) kortlægger medarbejdernes ud-

og er der brug for nye kompetencer,

dannelsesniveau og behov. Det kan

kan VEU-centret hjælpe med de

være den ufaglærte medarbejder,

bedste løsninger på medarbejder- og

hvis viden efterhånden er blevet så

virksomhedsniveau.

ende regler.

kontakte dit lokale jobcenter eller


Vil du blive bedre til at læse og regne? Så er her en fantastisk mulighed for

Undervisningen er gratis

alle voksne, i job eller ledige, der

Du kan søge Statens Voksenuddannel-

ønsker at blive bedre til at læse,

sesstøtte, mens du tager FVU.

stave og skrive eller til at forstå tal, regning og lære matematik.

Få papir på det, du kan Med nogle år på arbejdsmarkedet har

Du kan følge undervisningen i ét eller

du sandsynligvis en række kompe-

begge fag, og du kan kombinere det

tencer, som måske stritter lidt i alle

med en erhvervsuddannelse og

retninger. Dine realkompetencer er din

arbejdsmarkedsuddannelse. Forbere-

samlede viden, dine færdigheder og

dende voksenundervisning (FVU) er:

erfaringer, uanset hvor og hvordan du har fået dem.

FVU-dansk, når du vil være bedre

VEU-centre kan formidle kontakten til

til dansk, som for eksempel

den aktuelle uddannelsesinstitution,

• at skrive arbejdssedler eller breve

der udbyder de konkrete uddannelser

• at læse arbejdsinstruktioner,

tekster og andet

og kurser. Uddannelsesinstitutionen laver i samarbejde med dig realkompe-

• at stave korrekt

tencevurderingen.

• at hjælpe med lektier i hjemmet. Og FVU-matematik, hvis du gerne vil • være bedre til at regne • have bedre overblik over

hverdagens tal

• lære de grundlæggende ting i matematik • kunne hjælpe dine børn med matematik.

erhvervserfaring + kurser + viden + færdigheder = realkompetence

VEU-center folder efteruddannelse maj 2012  

VEU-center folder efteruddannelse maj 2012

VEU-center folder efteruddannelse maj 2012  

VEU-center folder efteruddannelse maj 2012