Page 1

Tilmeldingsblanket ”kurser – uden tilskud” (Skriv venligst tydeligt og med blokbogstaver)

Navn:

Cpr. nr.:

Adresse:

Tlf./mobil nr.:

Postnr.:

By:

E-mail:

Ja

Skal din arbejdsgiver betale for kurset? Firmaets CVR-nr.:

Nej, jeg betaler selv for kurset

Firmaets EAN-nr.:

(OBS! skal kun oplyses hvis din arbejdsgiver betaler for kurset)

Arbejdsgivers firmanavn: Arbejdsgivers adresse, postnr. og by: Kontaktperson:

_________________________

Firmaets telefon nr.: Vigtigt! Hvis faktureringsadressen er forskellige fra ovenstående bedes den anført her: Adresse: _______________________________ Postnr _________ By:__________________________

Hvilke(t) kursus/kurser søger du?  Word grl. 2007

07. november 2011

 Excel grl. 2007

10. november 2011

 Word viderg. 2007

28. november 2011

 Excel viderg.2007

07. november 2011

 InDesign grl. CS5.5

11. november 2011

 PhotoShop grl. CS5.5

25. november 2011

 InDesign viderg. CS5.5

29. november 2011

 PhotoShop viderg. CS5.5

08. december 2011

 Illustrator grl. CS5.5

30. november 2011

 Stress

 PowerPoint 2007

15. november 2011

 Innovation

6. - 7. december 2011

 MS Outlook 2007

14. november 2011

 Company English 1

08. november 2011

 Company English 2

10. november 2011

17. - 18. nov. + 1. dec. 2011

OBS! Ved tilmelding til Company English 1 eller 2 bedes du oplyse hvilket Engelsk niveau du er på:

Jeg erklærer, at mine oplysninger på denne tilmeldingsblanket er rigtige, og at jeg ikke har udeladt oplysninger. Jeg forpligter mig til at underrette uddannelsesstedet, hvis de oplysninger, som jeg har givet, ændres inden jeg starter på eller under uddannelsen.

Dato:

Underskrift:

(skal underskrives)

Tilmeldingsblanketten kan sendes med posten, pr. fax eller på mail som pdf-fil. Vi er dog afhængige af, at tilmeldingsblanketten har den originale underskrift fra kursisten. Har du spørgsmål angående tilmeldingsblanketten, er du velkommen til at kontakte kursussekretær Lise-Lotte Steine tlf. 88526633 eller på mail: lls@knord.dk eller kursussekretær Kristina Rosager tlf. 88526643 eller på mail: krro@knord.dk for vejledning eller yderligere information.

Erhvervsakademiet København Nord, Trongårdsvej 44, DK-2800 Kongens Lyngby, Danmark Tel: (+45) 8852 6600, Fax: (+45) 8852 6610 erhvervsakademiet@knord.dk www.knord.dk

Tilmeldingsblanket IDV 2011  

Tilmeldingsblanket IDV 2011