Page 1

April 2011

Diplomuddannelsen i ledelse Programoversigt 2011 – dag og aften

TrongĂĽrdsvej 44, 2800 Kgs. Lyngby *Tel 8852 6600 * Fax 8852 6610


Indhold Indledning ........................................................................................................................ 3 Diplomuddannelser....................................................................................................... 3 Daghold kl. 9.00 – 15.00 .......................................................................................... 4 Aftenho ld kl. 17.15 - 20.40 ...................................................................................... 5 Merkonom/Akademiuddannelser ................................................................................. 6 Indledningsmoduler ...................................................................................................... 6 Yderligere information ..................................................................................................... 7 Kontakt ............................................................................................................................ 7

TrongĂĽrdsvej 44, 2800 Kgs. Lyngby *Tel 8852 6600 * Fax 8852 6610

2


Indledning Diplomuddannelser Diplomuddannelser udbydes under lov om åben uddannelse, og du skal betale for at deltage i uddannelsen. Du kan bruge dem som videre- og efteruddannelse eller som overbygningsuddannelse. De er på niveau med bacheloruddannelser. Du kan også selv sammensætte en fleksibel diplomuddannelse. Diplomuddannelserne henvender sig til personer med en kort videregående uddannelse, en videregående voksenuddannelse eller en mellemlang videregående uddannelse. Nogle af uddannelserne har en ret snæver målgruppe, mens andre henvender sig til mange forskellige grupper. En hel uddannelse består af et antal obligatoriske moduler og et antal valgmoduler samt et afgangsprojekt. Hvert modul afsluttes med en eksamen. Alle moduler udbydes som enkeltmoduler. En diplomuddannelse svarer til 1 års fuldtidsstudier eller 60 ECTS-point, men foregår oftest på deltid, over 2-3 år. De skal afsluttes inden for 6 år. Vi udbyder diplomuddannelsen i ledelse, den merkantile diplomuddannelse, webudvikling og softwareudvikling, samt i samarbejde med Erhvervsakademiet Lillebælt diplomuddannelsen i vurdering. Se særskilt program. Uddannelserne udbydes af Erhvervsakademiet Copenhagen Business i partnerskab med Professionshøjskolen Metropol, og undervisningen foregår på København Nord, hvor vi har netop det miljø, der matcher dig og din uddannelse.

Trongårdsvej 44, 2800 Kgs. Lyngby *Tel 8852 6600 * Fax 8852 6610

3


Daghold kl. 9.00 – 15.00 Diplomuddannelsen i ledelse Obligatoriske moduler -

Periode

Dag

Pris

Holdnr.

Personligt lederskab I 5 ECTS Personligt lederskab II 5 ECTS Ledelse og medarbejdere I 5 ECTS Ledelse og medarbejdere II 5 ECTS Ledelse og organisation I 5 ECTS Ledelse og organisation II 5 ECTS

Uge 36 -43

Mandag

5.400,-

tr11dp875ed1

Uge 44-51

Mandag

5.400,-

tr11dp876ed1

Uge 36 -43

Tirsdag

5.400,-

tr11dp877ed2

Uge 44-51

Tirsdag

5.400,-

tr11dp878ed2

Uge 36 -43

Onsdag

5.400,-

tr11dp879ed3

Uge 44-51

Onsdag

5.400,-

tr11dp880ed3

Periode Uge 36 -43

Dag Onsdag

Pris 6.800,-

Holdnr. tr11dpvi1ed3

Uge 44-51

Onsdag

6.800,-

tr11dpvi2ed3

Uge 36 -43

Torsdag

6.800,-

tr11dppl1ed4

Uge 44-51

Torsdag

6.800,-

tr11dppl2ed4

Uge 36 -43

Fredag

6.800,-

tr11dplc1ed5

Uge 44-51

Fredag

6.800,-

tr11dplc2ed5

Dag Tirsdag

Pris 13.000,-

Holdnr. tr11dpaped2

Hvert modul består af 28 lektioner (4 dage) samt vejledning og studiegrupper

Valgmoduler Viden- og innovationsledelse 5 ECTS Viden- og innovationsledelse 5 ECTS Projektledelse 5 ECTS Projektledelse 5 ECTS Ledelse og coaching 5 ECTS Ledelse og coaching 5 ECTS

Hvert modul består af 28 lektioner (4 dage) samt vejledning og studiegrupper

Afgangsprojekt Afgangsprojekt 15 ECTS

Start 1. november 2011*)

*) kl. 9-00 til 15.00, herefter aftales individuel vejledning

Trongårdsvej 44, 2800 Kgs. Lyngby *Tel 8852 6600 * Fax 8852 6610

4


Aftenhold kl. 17.15 - 20.40 Diplomuddannelsen i ledelse Obligatoriske moduler Personligt lederskab I 5 ECTS Personligt lederskab II 5 ECTS Ledelse og medarbejdere I 5 ECTS Ledelse og medarbejdere II 5 ECTS Ledelse og organisation I 5 ECTS Ledelse og organisation II 5 ECTS

Periode Uge 35 -43

Dag Torsdag

Pris 5.000,-

Holdnr. tr11dp875ea4

Uge 44-51

Torsdag

5.000,-

tr11dp876ea4

Uge 35 -43

Onsdag

5.000,-

tr11dp877ea3

Uge 44-51

Onsdag

5.000,-

tr11dp878ea3

Uge 35 -43

Tirsdag

5.000,-

tr11dp879ea2

Uge 44-51

Tirsdag

5.000,-

tr11dp880ea2

Hvert modul består af 24 lektioner og er en kombination af undervisning, vejledning og studiegruppe

Valgmoduler Projektledelse 5 ECTS Ledelse og coaching 5 ECTS Viden- og innovationsledelse 5 ECTS

Start Uge 36

Dag Tirsdag

Pris 6.600,-

Holdnr. tr11dpplea2

Uge 36

Onsdag

6.600,-

tr11dplcea3

Uge 36

Torsdag

6.600,-

tr11dpvi1ea4

Hvert modul består af 24 lektioner og er en kombination af undervisning, vejledning og studiegruppe

Program for Den merkantile diplomuddannelse, Webudvikling og Softwareudvikling oplyses først senere, da hele lovgrundlaget er blevet ændret. Vi forventer at kunne udbyde uddannelser fra efteråret 2011. Send en mail til Nina Hammer nh@knord.dk, hvis du ønsker information, når den foreligger

Trongårdsvej 44, 2800 Kgs. Lyngby *Tel 8852 6600 * Fax 8852 6610

5


Merkonom/Akademiuddannelser Merkonom/akademiuddannelser udbydes under lov om åben uddannelse, og du skal betale for at deltage i uddannelsen. Akademiuddannelserne er opbygget som et fleksibelt uddannelsessystem, hvor du kan videreuddanne dig efter behov og i eget tempo helt uden unødige barrierer. En akademiuddannelse svarer i niveau til en 2-årig videregående uddannelse på fuld tid og giver 120 ECTS-point i det internationale uddannelsessystem. Heraf tæller erhvervserfaringen 60 ECTS-point, og uddannelsen kan derfor tages på kun tre år samtidig med et fuldtidsarbejde. Alle uddannelser afsluttes med en statskontrolleret eksamen. Efter de fire fagmoduler har man ret til at kalde sig merkonom. Når man har taget hele uddannelsen, har man ret til at betegne sig AU fulgt af profilbetegnelsen. Alle moduler kan tages på ét semester - typisk som aftenundervisning en gang om ugen eller som få hele undervisningsdage kombineret med e-læring. Der er modulstart i starten af september og februar. Se særskilt program.

Indledningsmoduler Vi udbyder en række indledningsmoduler, som kan anbefales, hvis uddannelsesområdet er nyt for dig, eller hvis det er længe siden, at du sidst har været under uddannelse. Se særskilt program.

Trongårdsvej 44, 2800 Kgs. Lyngby *Tel 8852 6600 * Fax 8852 6610

6


Yderligere information Al diplomundervisning gennemføres på Trongårdsvej 44, 2800 Kgs. Lyngby. Efterårsferie i uge 42. Sidste frist for tilmelding er tre uger før undervisningsstart. Hvis der er ledige pladser, vil tilmelding dog kunne ske indtil første undervisningsdag. Beskrivelser og informationer vedrørende uddannelserne findes på vores hjemmeside www.knord.dk. Her finder du ligeledes tilmeldingsblanketten og online tilmelding til diplomuddannelserne. Tilmelding kan ske elektronisk på www.knord.dk eller på særskilt tilmeldingsblanket. Vi gør opmærksom på, at tilmelding er bindende. Eventuel udmeldelse skal ske skriftligt til: Erhvervsakademiet København Nord Trongårdsvej 44 2800 Kgs. Lyngby

Kontakt Beskrivelser og informationer vedr. de respektive uddannelser kan ses på vores hjemmeside www.knord.dk. Her finder du ligeledes tilmeldingsblanketten og online tilmelding til uddannelserne samt programmerne for finansiel rådgivning. Har du yderligere spørgsmål omkring tilmelding, eller søger du generel information om akademiuddannelserne eller diplomuddannelserne, er du velkommen til at kontakte Uddannelsessekretær Nina Hammer tlf:8852 6634, mail: nh@knord.dk.

Uddannelseschef Hanne Feld, tlf: 8852 6617 Trongårdsvej 44, 2800 Kgs. Lyngby, tlf: 8852 6600

Trongårdsvej 44, 2800 Kgs. Lyngby *Tel 8852 6600 * Fax 8852 6610

7


Erhvervsakademiet København Nord Trongårdsvej 44 2800 Kongens Lyngby Tlf. 8852 6600 Fax 8852 6610 E-mail: erhvervsakademiet@knord.dk Hjemmeside: knord.dk Trongårdsvej 44, 2800 Kgs. Lyngby *Tel 8852 6600 * Fax 8852 6610

8

Programoversigt Diplom Ledelse  

Programoversigt Diplom Ledelse

Programoversigt Diplom Ledelse  

Programoversigt Diplom Ledelse

Advertisement