Page 1

Diplom i Softwareudvikling Uddannelsen bygger oven på datamatikeruddannelsen, og fokus er på at bygge store, distribuerede, datatunge it-systemer. Emner som har været i fokus på 3. semester på datamatikeruddannelsen.

Desuden kan ansøgere, der ikke opfylder adgangsbetingelserne, men som ud fra en konkret vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed, optages.

Udviklingen går hurtigt inden for IT-området, og mange IT-projekter er blevet så store, at det kræver samarbejde mellem (globalt) adskilte udviklingsgrupper.

Studiets opbygning

En diplomuddannelse i softwareudvikling har fokus på at kvalificere dig til at deltage som en kernemedarbejder i sådanne projekter. Med denne uddannelse vil du typisk sigte mod et job som systemudvikler i store (globale) IT-projekter og på sigt arkitekt eller projektleder for sådanne projekter. Uddannelsen har således både et direkte jobmæssigt og et klart karrieremæssigt sigte med gode muligheder for videreudvikling. Adgangskrav

Uddannelsen består af: • Fem fagmoduler á 9 ECTS-point • Et afgangsprojekt á 15 ECTS-point Yderligere information Læs mere på www.knord.dk eller kontakt Erhvervsakademiet København Nord Trongårdsvej 44 DK-2800 Kgs. Lyngby. Tlf.: 8852 6600

Følgende uddannelse er adgangsgivende: Datamatikeruddannelsen Der kræves desuden mindst to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende eksamen. Herudover kan der opnås adgang, hvis ansøger har realkompetence, der efter en individuel kompetencevurdering anerkendes som svarende til adgangs betingelserne.

www.knord.dk


1. år

2. år

1. modul

2. modul

Database for systemudviklere

Kontraktbaseret systemudvikling

9 ECTS

9 ECTS

3. modul

3. år 4. modul

5. modul

6. modul

Test

Systemintegration

Udvikling af store systemer

Afgangsprojekt

9 ECTS

9 ECTS

9 ECTS

15 ECTS

Alle moduler udbydes som enkeltmoduler og kan tages i vilkårlig rækkefølge

Uddannelsens indhold Database for systemudvikliere - 9 ETCS Formålet med modulet er at kvalificere den studerende til at kunne vælge og anvende forskellige databasetyper hensigtsmæssigt i forhold til forskellige anvendelsesdomæner. Den studerende skal endvidere være i stand til at analysere og arbejde med store databaser, herunder redesign og driftsoptimering.

Centrale emner bliver blandt andet: Testmodeller og –teknikker, sporbarhed og test samt testplanlægning. Systemintegration - 9 ETCS Formålet med modulet er at kvalificere den studerende til at kunne arbejde med teknisk integration af systemer.

Centrale emner bliver blandt andet: Databasetuning og optimering, valg af databasetype samt værktøjer til monitorering og optimering af databaser.

Centrale emner bliver blandt andet: Serviceorienteret arkitektur (SOA) samt tilgange til systemintegration.

Kontraktbaseret systemudvikling -9 ECTS

Udvikling af store systemer - 9 ETCS

Formålet med modulet er at kvalificere den studerende til at kunne anvende kontrakter på forskellige abstraktionsniveauer og med forskellige grader af formalisme i forbindelse med udvikling af store systemer.

Formålet med modulet er at kvalificere den studerende til at kunne arbejde med udvikling af store systemer, dvs. den studerende skal efter modulet dels kunne planlægge og styre udviklingsforløb med mange projektdeltagere og dels kunne designe og implementere store systemer, der opdeles i mindre dele og udvikles af selvstændige udviklingsgrupper.

Centrale emner bliver blandt andet: Kontrakter som koordineringsmekanisme samt verifikation af systemer ved anvendelse af kontrakter. Test - 9 ECTS Formålet med modulet er at kvalificere den studerende til at kunne arbejde med planlægning og gennemførelse af test. Endvidere skal den studerende kunne se testens strategiske rolle i den samlede udviklingsproces og kunne fungere som intern kvalitetsansvarlig for et projekt

Centrale emner bliver blandt andet: Opdeling af systemer i undersystemer, designsamarbejde mellem dele på et abstrakt niveau, koordinering af globale udviklingsprojekter samt mønstre og frameworks til design og implementering af store systemer. Afgangsprojekt - 15 ETCS

www.knord.dk

Produktark Diplom Softwareudvikling  

Produktark Diplom Softwareudvikling