Issuu on Google+

May 7th - 12th

c o p e n h a g e n I n t e r n a tI o n a l lIt e r at u r e f e s t I v a l

programme

,, One wOrd

speaks mOre than a thOusand images 3


Please note, that the programme may be subject to change. Check the website of the festival for updates: www.cphlitt.dk TICKeTS: please do drop in for all the admission-free foyer events. Tickets for all main stage events can be purchased through links in the online version of the programme at www.cphlitt.dk or at the entrance, prior to the events. the event on the night of wednesday, may 9th is admission-free. please note however, that seat reservation is required and accessible via the online version of the programme. please do note, that events may be sold out. CreDITS: A number of partners have made the production of this programme possible. editorial work: ivan rod; translation: Lars spure rasmussen, annemarie Bargisen; Graphic Design: Vibe Ribergaard, Kristian Kokholm; Print: Uniprint, Tallinn. pHoTo CreDITS: P.4: Jan Zappner; p.5: Isak Hoffmeyer, Franne Voigt; p.6: Paal Audestad, Per Morten Abrahamsen; p.7: Jo Michael, Isak Hoffmeyer; p.8: Christine Fenzl, Line thit klein; p.9: Claude gassian; p.10: pr, Casper Balslev; p.11: thomas a.; p.12: Carlos García; p.13: Isak Hoffmeyer; p.14: Alessandra Rizzo; p.15: Isolde Ohlbaum, PR; p.16: PR; p.17: privatfoto, Det Kempe; p.20: privatfoto, Ulla Montan; p.21: privatfoto, ugur Bektas; p.23: nina subin, pr; p.24: robin skjoldborg; p.25: Morten Holtum, Anne Mie Dreves; p.26: Klaas Koppe, Jürgen Bauer; p.27: Mathieu Bourgois; p.28: Pieter M. Van Hattern; p.29: Jan Grarup; p.30: Lars Gundersen, privatfoto; p.31: Anne-Sophie Fischer Kalckar, Jessie Kleemann; p.32: Per Morten abrahamsen, Christoph musiol; p.33: morten holtum, robin skjoldborg; p.34: Linda Bournane engelberth, katja Lösönen; p.35: pr, einar Falur ingolfsson.

4


,,

One wOrd speaks mOre than a thOusand images

CpH:LITT IS aLL aBoUT DIaLoUge ”denmark is a small language area. For the same reason, it is difficult for Danish literature to make it in other countries and foreign literature has a hard time in denmark too. when danish publishers do import, translate, and publish foreign literature in danish anyway, it is primarily literature from large language areas. that is why it is important that the literature festival not only presents literature from these large language areas, but also from small language areas. You see, literature – especially the unexpected and unaccustomed – can open hearts and minds and grant access to a dialogue with other language areas and cultures. So the writers at the Copenhagen international Literature Festival are here not primarily to promote their own literature, but to meet other writers and to give each other and the audience access to the unexpected, the unaccustomed.” Per Kofod, publisher and member of the CPH:LITT steering committee “the identity of a human being derives, to a very large degree, from language, and at the same time the language (or languages) is an entirely necessary point of departure - both when it comes to understanding the identity of other people and to opening up one’s own identity to others. Language is the ability to reach beneath the surface. Therefore, the exploration of language is of the utmost importance in a world, that is growing more and more globalized, and in a culture, that is becoming more and more image-oriented. One word speaks more than a thousand images.”

,,

Ét Ord kan sige mere end tusind BiLLeder

CpH:LITT HaNDLer om DIaLog ”danmark er et lille sprogområde. af samme grund har dansk litteratur det svært i udlandet og udenlandsk litteratur det svært i danmark. når danske forlag alligevel importerer, oversætter og udgiver udenlandsk litteratur på dansk er det primært litteratur fra store sprogområder. derfor er det vigtigt, at litteraturfestivalen ikke bare præsenterer litteratur fra disse store sprogområder, men også fra andre, mindre sprogområder. Litteratur – især den uventede og uvante – kan nemlig åbne hjerter og sind og give adgang til en dialog med andre sprogområder og kulturer. Forfatterne på københavns internationale Litteratur Festival er her altså ikke for primært at promovere deres egen litteratur, men for at møde andre forfattere og give hinanden og os adgang til det uventede, det uvante.” Per Kofod (DK), forlægger og medlem af CPH:LITTs styregruppe “et menneske får i meget høj grad sin identitet gennem sit sprog, og samtidig er sproget (eller sprogene) en helt nødvendig forudsætning for at forstå andres identiteter og lukke sin egen op for andre. sprog er menneskets evne til at se ind bag overfladerne. Derfor er beskæftigelsen med sprog afgørende vigtig i en mere og mere globaliseret verden og en mere og mere billedorienteret kultur. et ord kan sige mere end tusind billeder.” Niels Brunse (DK), forfatter og oversætter fra både tysk, engelsk og russisk

Niels Brunse (DK), writer and translator from both the German, English, and Russian. 5


c o p e n h a g e n I n t e r n a tIo n a l lIt e r at u r e f e s tI v a l 2 012

Jaroslav rudis (CZ), a Czech in the european underground Jaroslav rudis (CZ), born 1972, is a journalist, writer, dramatist and musician. His award-winning debut novel Nebe pod Berlínem (The Sky under Berlin), secured him a veritable breakthrough in the Czech Republic. The partly autobiographical novel is about a teacher, who leaves his job in the Czech Republic and starts a new life as a musician in the subway in Berlin. Rudis has since published three sensational graphic novels, which have been combined into the animated movie Alois Nebel (2011), that will be shown at CPH:LITT. His latest novel is the end Of punk in helsinki (2010). Jaroslav rudis (CZ), født 1972, er journalist, forfatter, dramatiker og musiker. hans prisbelønnede debutroman, Nebe pod Berlínem (Himlen under Berlin) gav ham et veritabelt gennembrud i tjekkiet. den delvist selvbiografiske roman handler om en lærer, der forlader sit job i Tjekkiet og påbegynder et liv som musiker i undergrundsbanen i Berlin. Rudis har siden udgivet tre opsigtsvækkende graphic novels, der samlet set er blevet til animationsfilmen, Alois Nebel (2011), som vises på Cph:Litt. Pictures from the animated movie Alois Nebel.

oN STage monday, may 7th at the Theatre Bremen (drop in) mandag den 7. maj på Bremen Teater (drop in)

17:00-18:20 18:20-19:00 6

Screening of alois Nebel english subtitles Jaroslav rudis (CZ) Interview: Ulf peter Hallberg

In english


alen meskovic (dk), born 1977 in Bosnia, lived in Croatia from 1992 to 1994, and has lived in Denmark since then. As a writer, he made his debut in 2009 with the critically acclaimed poetry collection Første gang tilbage (First time back). The critic from the literary magazine Kritik described the book as ”impressive and ambitious”. his debut novel Ukulele-jam (2011, Gyldendal) was in Weekendavisen described as a ”precise recording of the insane cocktail of insecurity, arrogance, and unrestrained hormones, which is puberty”. the book is about the attempt of a young man to maintain some form of normality in a refugee camp and a society ravaged by war and fanaticism. alen meskovic (dk), født 1977 i Bosnien, boede i kroatioen fra 1992-94 og har siden boet i danmark. som forfatter debuterede han i 2009 med den anmelderroste digtsamling Første gang tilbage. tidsskriftet kritiks anmelder kaldte digtsamlingen ”imponerende og ambitiøs”. romandebuten Ukulele-jam (2011, forlaget gyldendal) blev i weekendavisen beskrevet som en ”nøjagtig registrering af hele pubertetens vanvittige cocktail af usikkerhed, overmod og løsslupne hormoner”. Bogen handler om en ung mands forsøg på at opretholde en form for normalitet i en flygtningelejr og et samfund hærget af krig og fanatisme.

alen meskovic (DK), an important new voice in Danish literature morten Sabroe (dk), born 1947, is a writer and a journalist. he is known for having embraced the so-called New Journalism or Gonzo journalism, which focuses on moods rather than events. His journalistic role model is hunter s. thompson. as a writer, sabroe made his debut with the novel men ude i kulissen (1976). Since then he has written many novels, the latest being Fader Vor (2011, JP/Politikens Forlag), which is a deep and personal clash with his father, who was a significant character on the Danish cultural scene. The critic from Ekstra Bladet described the novel as ”a magical auto-biographical publication”. The novel is an independent sequel to the bestseller Du som er i himlen (2007), which was about the complex relationship between sabroe and his hated mother. morten Sabroe (dk), født 1947, er forfatter og journalist. kendt for at have dyrket den såkaldte new Journalism eller gonzo-journalistik. hans journalistiske forbillede er hunter s. thompson. som forfatter debuterede sabroe med romanen Men ude i kulissen (1976). Siden har han skrevet en lang række romaner, senest Fader Vor (2011, JP/Politikens Forlag) som er et dybt personligt opgør med faderen, der var en markant figur i dansk kulturliv. Ekstra Bladets anmelder kaldte romanen ”et magisk selvbiografisk skrift”. romanen er en selvstændig opfølger på bestselleren Du som er i himlen (2007), der handlede om sabroes sammensatte forhold til sin forhadte mor.

morten Sabroe (DK), the Danish equivalent to Hunter S. Thompson

oN STage monday, may 7th at the Theatre Bremen (entré) mandag den 7. maj på Bremen Teater (entré)

19:30-20:10

morten Sabroe (DK) & alen meskovic (DK) moderator: Niels Ivar Larsen

In Danish 7


gaute Heivoll (NO), born 1978, is a literary critic and writer, who has aroused great attention in literary circles with the novel Før jeg brænder ned (2012, Samlerens Forlag). The novel, which received the most distinguished literary prize in Norway, the Brage Prize, is about the fictitious character, Gaute Heivoll the writer, and the attempt to piece together the story of a pyromaniac, who caused havoc in a small village community years back. The novel secured Heivoll a breakthrough with both audience and critics in Norway and has since been sold for publishing in sixteen countries. gaute Heivoll (NO), født 1978, er litteraturkritiker og forfatter, aktuel på dansk med romanen Før jeg brænder ned (2012, samlerens Forlag). romanen, der modtog norges fornemmeste litteraturpris, Brageprisen, handler om den fiktive figur, forfatteren Gaute Heivoll, og dennes forsøg på at stykke brikker sammen til skildringen af en pyroman, som hærgede et landsbysamfund for år tilbage. romanen gav heivoll et publikums- og anmeldergennembrud i Norge og er siden solgt til udgivelse i 16 lande.

gaute Heivoll (No) a compelling new Norwegian voice pablo Llambías (DK), born 1964, is a writer, and since 2009 the principal at the Writer’s School, who achieved his degree in 1997 from the Department of Theory and Communication at the Royal Danish Academy of Fine Arts. He made his debut as a writer in 1996 with the short story collection Hun har en altan (She has a balcony) and has since then published several poetry collections, short stories, and novels. Llambias is currently arousing great attention with his poetic sonnets in Monte Lema (2011, Gyldendal), which the critic from Politiken called an ”important, filthy, and highly interesting book”. The book balances, as the critic from Kristeligt Dagblad described it, between auto-biography and fiction: The identity-seeking Llambias is ”a writer, who constantly challenges himself”. pablo Llambías (DK), født 1964, er forfatter, siden 2009 rektor på Forfatterskolen og i 1997 uddannet cand.phil. fra Det Kgl. Danske Kunstakademis Skole for Teori og Formidling. Han debuterede som forfatter i 1996 med novellesamlingen Hun har en altan og har siden udgivet flere digtsamlinger, noveller og romaner. Llambías er aktuel med digtsonetterne Monte Lema (2012, forlaget gyldendal), som politikens anmelder kaldte en ”vigtig, svinsk og stærkt interessant bog”. Bogen balancerer, som Kristeligt Dagblads anmelder skrev det, mellem selvbiografi og fiktion: Identitetssøgende Llambias er ifølge anmelderen ”en forfatter, som altid udfordrer sig selv.”

pablo Llambías (DK), a writer constantly challenging himself

oN STage

monday, may 7th at the Theatre Bremen (entré) mandag den 7. maj på Bremen Teater (entré)

20:15-21:00 6

gaute Heivoll (No) & pablo Llambias (DK) moderator: Kamilla Löfström

In Norwegian/Danish


c o p e n h a g e n I n t e r n a tIo n a l lIt e r at u r e f e s tI v a l 2 012

Jan Kjærstad (NO), born 1953, received the 2011 Nordic Council Literature prize for the novel The Discoverer, which was a part of the novel trilogy The Seducer, The Conqueror and The Discoverer. Besides this trilogy, Kjærstad has written several critically acclaimed and award-winning novels and essays. Karl Ove Knausgård has described him as “the greatest of the postmodern Norwegian writers”. In Norway, he is currently recieving great recognition for the novel Normans område. The novel is expected to be published in danish in the fall of 2012 (at samlerens Forlag). Jan Kjærstad (nO), født 1953, modtog i 2011 nordisk råds Litteraturpris for romanen, Opdageren, der var del af romantrilogien Forføreren, Erobreren og Opdageren. udover denne trilogi har kjærstad skrevet adskillige anmelderroste og prisbelønnede romaner og essays. karl Ove knausgård har betegnet ham som “den største af de postmoderne, norske forfattere”. på norsk er han aktuel med den anmelderroste roman Normans område. romanen ventes udgivet på dansk i efteråret 2012 (på samlerens Forlag).

Jan Kjærstad (No), a great postmodern Norwegian writer Carsten Jensen (dk), born 1952, is a ma of literature and a prominent writer and debater. He has published a series of novels, critical essays, articles, and travel books. His breakthrough came as a critic at Politiken, among other things due to his transformation of the TV-review into a contemporary and critical snapshot. His articles in the collections Sjælen sidder i øjet (The Soul is in the Eye, 1985), På en mørkeræd klode (On a planet afraid of the Dark, 1986) and Souvenirs fra 80’erne (Souvenirs from the Eighties, 1988) are examples of such critical snapshots. He made his public breakthrough with the travel books Jeg har set verden begynde (I have seen the world begin, 1996) and Jeg har hørt et stjerneskud (I have heard a shooting star, 1997). with his novels Vi, de druknede (We, the Drowned, 2006) and Sidste rejse (Last Voyage, 2007), he has become one of the most read authors in Denmark, and his novels have been published in many countries. The latest book of Carsten Jensen, UD (Out), is a collection of travel memoirs (2010, Gyldendal).

Carsten Jensen (DK), a Danish master of the art of storytelling Carsten Jensen (dk), født 1952, er mag.art. i litteraturvidenskab og en fremtrædende forfatter og debattør. han har udgivet en række romaner, kritiske essays, artikler og rejsebøger. det var som kritiker ved politiken, han brød igennem, bl.a. ved at forvandle TV-anmeldelsen til et tidskritisk øjebliksbillede. Hans artikler i samlingerne Sjælen sidder i øjet (1985), På en mørkeræd klode (1986) og Souvenirs fra 80’erne (1988) er sådanne kulturkritiske elektrochok. Med rejsebøgerne Jeg har set verden begynde (1996) og Jeg har hørt et stjerneskud (1997) fik han sit store folkelige gennembrud. Med romanerne Vi, de druknede (2006) og Sidste rejse (2007) er han blevet en af danmarks mest læste forfattere, og romanerne er blevet udgivet i en lang række lande. Carsten Jensens seneste bog, UD, er en samling rejseskildringer (2010, forlaget gyldendal).

oN STage

monday, may 7th at the Theatre Bremen (entré) mandag den 7. maj på Bremen Teater (entré)

21:30-22:30

Jan Kjærstad (No) & Carsten Jensen (DK) moderator: Lasse Horne Kjældgaard

In Norwegian/ Danish 7


Ida Hattemer-Higgins (US) received great recognition in her home country with her extremely intelligent debut novel The History of History. the novel will be published in danish in the spring of 2012 (danish title: historiens historie) by Tiderne Skifter and has been described by an American critic as "a bewitching and unnerving novel stunning in its artistry, audacity, and insight.” The book is about a woman, who wakes up with amnesia in contemporary Berlin, a city that also struggles with a dark past. the novel revolves around melancholia and the shadows of the lost recollection.

c o p e n h a g e n I n t e r n a tIo n a l lIt e r at u r e f e s tI v a l 2 012

Ida Hattemer-Higgins (us) høstede med sin uhyre intelligente debutroman The History of History stor anerkendelse i sit hjemland. romanen, der med titlen historiens historie udkommer på dansk i foråret 2012 (på forlaget tiderne Skifter) er af en amerikansk kritiker blevet kaldt "kunstnerisk overvældende, fræk og indsigtsfuld." Bogen handler om en kvinde, der med hukommelsestab vågner op i vor tids Berlin, en by, der selv kæmper med en mørk fortid. romanen kredser om melankolien og skygger af den tabte erindring.

Ida Hattemer-Higgins (US), a prodigy and gifted young talent mathilde Walter Clark (dk), born 1970, is a writer and ma of philosophy. she made her debut in 2004 with the novel Thorsten Madsens Ego (The Ego of Thomas Madsen). her latest works are the seduction-novel Priapus (2010) and the short story collection Grumme historier (Grim Stories, 2011, Samleren). The critic from Politiken described Priapus as a ”road novel” and an ”epos which resonates back to the greek mythology and the roman satire”. The critic from information wrote this about Grumme historier: ”it is intelligent, it is well-written, it is quirky and funny”. Grumme historier consists of fourteen fabulous tales of flesh and body, spirit and god, animals and humans. mathilde Walter Clark (dk), født 1970, er forfatter og cand.mag. i filosofi. Hun debuterede i 2004 med romanen Thorsten Madsens Ego. senest har hun skrevet forførerromanen Priapus (2010) og novellesamlingen Grumme historier (2011, forlaget samleren). politikens anmelder kaldte Priapus en ”road novel” og et ”epos med resonansklange tilbage til græsk mytologi og romersk satire”. informations anmelder skrev om Grumme historier: ”det er intelligent, det er velskrevet, det er finurligt og morsomt.” Grumme historier er 14 fabulerende fortællinger om kød og krop, ånd og gud, dyr og mennesker.

Mathilde Walter Clark (DK), explorer of the seemingly insignificant

oN STage

Tuesday, may 8th at The royal Danish playhouse, Foyer Stage (drop in) Tirsdag den 8. maj i Skuespilhuset, Det Kgl. Teaters foyer scene (drop in)

16:00-16:45

8

Ida Hattemer-Higgins (US) & mathilde Walter Clark (DK)

In english


Hélène grémillon (Fr), born 1977, had a veritable breakthrough in her home country with the novel Le Confident, which is published in Danish in April by people’s press. danish title: Tirsdagsbrevene. The book received excellent reviews, reached a record-breaking large audience, and was sold out in no time at all in more than fifteen countries, including Denmark. The novel, which a critic described as ”extremely well-composed”, is ”beautiful and enthralling”.. it is a psychological thriller and a historic picture of the period about love, motherhood, betrayal, and vengeance. Le Figaro Litteraire wrote: "Hélène Grémillon: remember that name!" Hélène grémillon (FR), født 1977, fik et veritabelt gennembrud i sit hjemland med romanen Le Confident, som i april udkommer på dansk (på forlaget people’s press) under titlen Tirsdagsbrevene. Bogen fik fremragende anmeldelser, nåede ud til et rekordstort publikum og blev på ingen tid solgt til udgivelse i mere end 15 lande, heriblandt danmark. en anmelder kaldte romanen ”uhyre velkomponeret” og ”smuk og gribende”. en psykologisk thriller og et historisk tidsbillede om kærlighed, moderskab, forræderi og hævn. Le Figaro Litteraire skrev: “Hélène Grémillon: husk det navn!”

,, ,,

Hélène grémillon (Fr), a young writer to remember

Hélène grémillon takes us to the heart of a family secret. We witness undeclared love, hidden hatreds, and revenge with terrible consequences. She writes of two periods in time in two voices. and we are twice as caught up in this book which truly touches our hearts.” ELLE Hélène Grémillon’s talent bursts forth in this first novel, as much for the style as the historical details and the suspense that persists up to the very last paragraph.” LE NOUVEL OBSERVATEUR

oN STage

Tuesday, may 8th at The royal Danish playhouse, Foyer Stage (drop in) Tirsdag den 8. maj i Skuespilhuset, Det Kgl. Teaters foyer scene (drop in)

16:50-17:25

Helene gremillon (Fr) Interview: Tore Leifer

In French/Danish 9


Niels Brunse (DK), born 1949, is a writer, who is also particularly known for his work as a translator from english, german, and Russian. His body of translation work counts more than 200 significant titles. His largest project at the moment is a translation from English to Danish of all of Shakespeare’s plays. The first volume of the six planned volumes was published in 2010 at the publishing house Gyldendal. The critic from Weekendavisen wrote about the translation thusly: ”it sings and sneers beautifully during the course of the first 628 book pages, which in itself has been an exhausting job. And bon appétit: You probably have around 3500 book pages ahead of you, Brunse…” in 2011 Brunse published Shakespeares ansigter (The Faces of Shakespeare, publishing

c o p e n h a g e n I n t e r n a tIo n a l lIt e r at u r e f e s tI v a l 2 012

house per kofod), about the life and time of shakespeare. Niels Brunse (dk), født 1949, er forfatter, men især kendt og anerkendt for sit arbejde som oversætter fra engelsk, tysk og russisk. Værklisten tæller over 200 betydelige titler. Hans største projekt lige nu er en oversættelse fra engelsk til dansk af alle shakespeares skuespil. Første bind af de seks planlagte udkom i 2010 på forlaget gyldendal. Om oversættelsen skrev weekendavisens anmelder bl.a.: …”det synger og vrænger flot over disse første 628 bogsider, som i sig selv har været et udmattende arbejde. Og værsågod: der er vel 3500 bogsider foran dig, Brunse...” i 2011 udgav Brunse Shakespeares ansigter (Forlaget per kofod) om shakespeares liv og samtid.

,,

Niels Brunse (DK), the Danish grand master of translation Sprogets mysterier har altid optaget mig. et menneske får i meget høj grad sin identitet gennem sit sprog, og samtidig er sproget (eller sprogene) en helt nødvendig forudsætning for at forstå andres identiteter og lukke sin egen op for andre. Sprog er menneskets evne til at se ind bag overfladerne, derfor er beskæftigelsen med sprog afgørende vigtig i en mere og mere globaliseret verden og en mere og mere billedorienteret kultur. et ord kan sige mere end tusind billeder. Niels Brunse

elisa Kragerup (DK), born 1979, is a theatre director and producer, educated in 2010 from The Danish National School of Theatre and Contemporary Dance. During her education, she produced Kabale og kærlighed (2009) and Farlige forbindelser (2010). Since then she has staged performances on a series of Danish scenes, including The Royal Theatre. Today, she is a regular component of The Red Room, which is the Royal Theatre’s take on reinvented theatre. here, in 2012, she has, among other things, staged the performances Det gode menneske fra sezuan and sonnetter – frit efter shakespeares kærlighedsdigte. In 2011 she was the first person ever to take home three prizes at the reumert awards. elisa Kragerup (DK), født 1979, er teaterinstruktør og iscenesætter. uddannet i 2010 fra statens teaterskole. under sin uddannelse iscenesatte hun Kabale og kærlighed (2009) og Farlige forbindelser (2010). Siden har hun iscenesat forestillinger på en række danske scener, herunder det Kgl. Teater. Hun er i dag en fast bestanddel af det røde rum, det kongelige teaters bud på et genopfundet teater. her har hun i 2012 bl.a. sat forestillingerne Det gode menneske fra Sezuan og Sonnetter – frit efter Shakespeares kærlighedsdigte op. i 2011 vandt hun, som den første nogen sinde, hele tre priser ved reumertuddelingen .

elisa Kragerup (DK), next year’s model within theatre 10


Jens Christian grøndahl (dk), born 1959, is a danish writer with a large, international audience. His novels have been published in more than thirty countries and he has received several awards in Denmark as well as abroad. He made his debut in 1985 with the novel Kvinden i midten (The Woman in the Middle) and since then, he has written novels, essays, memoirs, and plays. His readers will now get the chance to read his new book Før vi siger farvel (Before We Say Goodbye, Lindhardt & Ringhof) which has been published in april 2012. it is a novel about freedom and meaninglessness, love and connectedness. About his authorship, a critic from L’Express has written: ”In his books, Jens Christian Grøndahl continually asserts himself as one of the finest analysts of the turmoil of the soul and the stray paths of the heart.” Jens Christian grøndahl (dk), født 1959, er en dansk forfatter med et stort, internationalt publikum. hans romaner er udkommet i mere end 30 lande, og han har modtaget flere priser både i Danmark og i udlandet. Han debuterede i 1985 med romanen Kvinden i midten og har siden skrevet både romaner, essays, erindringer og skuespil. her og nu er han aktuel med romanen Før vi siger farvel (2012, forlaget Lindhardt og ringhof) – en roman om frihed og meningsløshed, kærlighed og forbundethed. Om hans forfatterskab har en anmelder fra L’Express skrevet: ”I bog efter bog sætter Jens Christian grøndahl sig igennem som en af de fineste analytikere af sjælens uro og hjertets vildveje”.

Jens Christian grøndahl (DK), a Danish author with an international audience

oN STage Tuesday, may 8th at The royal Danish playhouse, Foyer Stage (drop in) Tirsdag den 8. maj i Skuespilhuset, Det Kgl. Teaters foyer scene (drop in) 17:30-18:30

Niels Brunse (DK) & elise Kragerup (DK) and actors peter plaugborg, Nicolai Dahl Hamilton & Thomas Hwan In Danish (This arrangement is part of a series of Tuesday presentations arranged by gyldendal and the royal Danish playhouse).

18:35-19:05

Jens Christian grøndahl (DK) Interview: Klaus rothstein

In Danish

11


c o p e n h a g e n I n t e r n a tIo n a l lIt e r at u r e f e s tI v a l 2 012

From an early age, padilla was drawn to writing, and as he grew older, he became immersed in the literary works of James Joyce, Fyodor Dostoevsky, and robert Louis Stevenson, whose works often centred on the theme of human identity. For his debut, Subterráneos, padilla was awarded the “alfonso reyes” mexican literary award in 1989. and the following years he received a number of prizes and awards for his novels, short stories, and essays. In 1996 he united with longtime friends and fellow writers Jorge Volpi, eloy Urroz, pedro Ángel palou garcía, and ricardo Chávez Castañeda, and collectively they presented a proposal based on their literary criticisms and personal opinions of mexican and Latin american literature. The literary critique, a reaction to the Latin american Boom, became known as the Crack manifesto and was presented as a means for Mexican authors to find their own voice and write beyond Magical Realism. His collection of short stories, Antipodes … , portrays a group of adventurers / a group of adventurous men exploring the boundaries of known civilization, as well as the limits to which a person can be pushed. as the title indicates, the stories place men at the opposite poles of the earth in their respective quests. Ignacio padilla (MX), born 1968, is one of Mexico’s most characteristic, controversial, and award-winning writers and critics. He has written many short stories and novels, and several of these have been translated into other languages, Danish not being among them however. In 1996 he founded, in collaboration with other Mexican writers, the so-called "Crack Generation", which was a critical clash with the predominant Latin-American tendency to write magical realism. Ignacio padilla (MX), født 1968, er en af Mexicos mest markante, kontroversielle og prisbelønnede forfattere og kritikere. Han har skrevet en lang række noveller og romaner, hvoraf flere er blevet oversat til andre sprog, dog ikke til dansk. I 1996 stiftede han, sammen med andre mexicanske forfattere, den såkaldte ”Crack Generation”, der var et kritisk opgør med en fremherskende latinamerikansk tendens til at skrive magisk realisme.

,,

Ignacio padilla (mX), a noted mexican writer and critic

14

padilla writes in a carefully-crafted style reminiscent of these travellers, isolated in the jungle or halfway up everest, feverishly scribbling longhand in journals, all the time with an eye on prosperity and ego-driven immortality. They should have saved their ink. padilla’s main goal seems to be pointing out the folly and insignificance of mankind.” Excerpt from review by David Abrams in the January Magazine.


Ib michael (DK), the poet of adventure in new Danish literature Ib michael (DK), born 1946, made his debut in 1970 and has since then published numerous important novels and poetry books, of which many have been published abroad. Ib Michael is the poet of adventure in new Danish literature. His books are tales of wanderlust, exotic travels, and miraculous coincidences. The stories come to life, both through the drama of action and through the close sensory perceptions of the descriptions. Filled with concrete reality, deeply rooted in time and place, and saturated with colour and life. Among his greatest works are Rejsen til det grønne firben (The Journey to the green lizard, 1980), Himmelbegravelse (Funeral in Heaven, 1986), Kilroy Kilroy (1989), Vanillepigen (Vanilla Girl, 1991), and Den tolvte rytter (The Twelfth Rider, 1993). Of current interest, He has recently published a collection of essays entitled Hjertets Hemmelighed (Secret of the heart, 2012, gyldendal). Ib michael (DK), født 1946, debuterede i 1970 og har siden udgivet mange vægtige romaner og digtsamlinger, hvoraf flere er udgivet i en lang række lande. Ib Michael er eventyrets digter i ny dansk litteratur. Hans bøger er beretninger om udlængsel, eksotiske rejser og mirakuløse sammentræf. de er udspændt mellem handlingens dramatik og beskrivelsernes nære sansning. Fulde af konkret virkelighed, forankret i tid og sted og fyldt med farve og liv. Blandt hans største værker er Rejsen til det grønne firben (1980), Himmelbegravelse (1986), Kilroy Kilroy (1989), Vanillepigen (1991) og Den tolvte rytter (1993). aktuelt har han udgivet essaysamlingen Hjertets Hemmelighed (2012, forlaget gyldendal).

oN STage Tuesday, may 8th at the The royal Library, The Queen’s Hall (entré) Tirsdag den 8. maj på Det Kgl. Bibliotek, Dronningesalen (entré)

20:00-21:00

Ignacio padilla (mX) & Ib michael (DK) moderator: Barbara Læssøe Stephensen

In english 15


c o p e n h a g e n I n t e r n a tIo n a l lIt e r at u r e f e s tI v a l 2 012

,,

Tom rachman (gB), an almost acrobatic facilitator for different voices a captivating debut from an author who promises to be a strong literary talent”. San Francisco Book review

Tom rachman (GB), born 1974, is of current interest in Danish with the critically acclaimed novell The Imperfectionists, which is inspired by the writer’s own experiences as a journalist at the International Herald Tribune. The novel, which has been sold for publishing in twentytwo countries, swept away most critics. The newspaper Berlingske called The Imperfectionists “the best debut novel we can remember”, the newspaper Politiken called it “a small, well-composed pearl” and The New York Times called it “spectacular”. Tom rachman (gB), født 1974, er på dansk aktuel med den anmelderroste roman De ufuldkomne, som er inspireret af forfatterens egen tid som journalist på international herald Tribune. Romanen, der er solgt til udgivelse i 22 lande, slog benene væk under de fleste anmeldere. Berlingske kaldte De ufuldkomne “den bedste debutroman i mands minde”, politiken kaldte den ”en lille velkomponeret perle” og the new York times kaldte den ”spektakulær”.

oN STage

Tuesday, may 8th at the The royal Library, The Queen’s Hall (entré) Tirsdag den 8. maj på Det Kgl. Bibliotek, Dronningesalen (entré)

21:30-22:45 16

Tom rachman (gB) Interview: Stéphanie Surrugue

In english


emine Sevgi Özdamar (DE), was born 1946 in Turkey but moved to Berlin as a young adult because of her love for German theatre. Supported from home, she studied German. Soon she embarked on a career – first as an actress and later on as a director of at several German theatres. Özdamar has written a number of novels and has received international praise and awards for her work. her latest novel, Sælsomme stjerner stirrer mod jorden (2012, Vandkunsten) is about to be released in Denmark. emine Sevgi Özdamar (DE), født 1946 i Tyrkiet. Flyttede – grundet sin kærlighed til tysk teater – til Berlin som ung voksen. med støtte hjemmefra studerede hun tysk og snart begyndte en karriere som skuespiller og siden instruktør ved flere tyske teatre. Özdamar har skrevet en række romaner og både opnået international anerkendelse og vundet flere priser. på dansk er hun aktuel med romanen Sælsomme stjerner stirrer mod jorden (2012, forlaget Vandkunsten).

emine Sevgi Özdamar (De), sensitive, yet unsentimental

oN STage

Wednesday, may 9th at The royal Danish playhouse, Foyer Stage (drop in) onsdag den 9. maj I Skuespilhuset, Det Kgl. Teaters foyer scene (drop in)

17:00-17:45

emine Özdamar (De) Interview: Steen Bille

In german, translated into english

olga Tokarczuk (PL), born 1962, is one of her generation’s most significant Polish writers, praised by the critics and beloved by the readers. Tokarczuk has written poetry, novels, and essays. her new novel Kør din plov over de dødes knogler is to be released in may (2012, Tiderne Skifter). Titles previously released in Danish include E.E. (1996), Broderskabets rejse (1997) and Arilds tid og andre tider (1998). Her authorship is characterized by the diversity in style and content, its kinship to magical realism and its psychological depth. olga Tokarczuk (PL), født 1962 er en af sin generations betydeligste polske forfattere, rost af kritikerne og elsket af læserne. Tokarczuk har skrevet digte, romaner og essays og er i maj aktuel på dansk med en roman (kør din plov over de dødes knogler)(2012, forlaget tiderne skifter). på dansk er tidligere udkommet E.E. (1996), Broderskabets rejse (1997) og Arilds tid og andre tider (1998). Karakteristisk for forfatterskabet er dets bredde i stil og indhold, snart præget af psykologisk dybde, snart i slægt med magisk realisme.

Olga Tokarczuk (PL), a significant Polish writer

oN STage

Wednesday, may 9th at The royal Danish playhouse, Foyer Stage (drop in) onsdag den 9. maj I Skuespilhuset, Det Kgl. Teaters foyer scene (drop in)

17:50-18:30

olga Tokarczuk (pL) Interview: To be announced

In english 17


c o p e n h a g e n I n t e r n a tIo n a l lIt e r at u r e f e s tI v a l 2 012

Katrine gislinge (DK) & andrea pellegrini (DK), Lied’n poetry The classical piano player Katrine gislinge and the opera singer andrea pellegrini are currently working on a ”Lied’n’poetry”-project based on the monologues of mignon in the educational novel Wilhelm meister by goethe. at the CpH:LITT they will perform elements of the project at a world premiere. Katrine gislinge (DK), born 1969, is a classical pianist, educated at the the Royal Academy of Music in Copenhagen. She also studied under artists such as Seymour Lipkin in New York, Boris Berman and Claude Frank at Yale, and with Peter Feuchtwanger in London. She made her breakthrough as one of the greatest Danish soloists in the nineties. Since then, she has had a tremendous, international career and musical production. Among others, she has recorded with international soloists such as the violinists Gidon Kremer and Augustin Dumay and the cellists Jian Wang and Marc Coppey. In addition, she has received many marks of honour. Katrine gislinge (DK), født 1969, er klassisk pianist, uddannet fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i københavn og videreuddannet hos bl.a. seymour Lipkin i new York, Boris Berman og Claude Frank på Yale og Peter Feuchtwanger i London. Hun brød igennem som en af 1990ernes største danske solistbegavelser. Siden har hun haft en forrygende, international karriere og Cd-produktion. hun har bl.a. indspillet med internationale solister som violinisterne Gidon Kremer og Augustin Dumay og cellisterne Jian Wang og Marc Coppey. Hun har desuden modtaget talrige hædersbevisninger. andrea pellegrini (DK) is an opera singer, educated at the Opera Academy at the Royal Danish Theatre in 2006. She made her debut the same year at the Danish National Opera in the role of Cherubino in The Marriage of Figaro. The Mezzo soprano has since gained significant experience as a concert singer in Scandinavia, and in addition to Lied-concerts, she has also sung solo parts in passions, masses, and oratories. At the Royal Danish Theatre, she has played the parts of the lady companion in Macbeth, Rosina in The barber of Seville, Annio in Titus and Alisa in Lucia di Lammermoor. andrea pellegrini (DK) er operasanger, uddannet fra Opera Akademiet ved Det Kgl. Teater i 2006. Hun debuterede samme år på den Jyske Opera i rollen som Cherubino i Figaros bryllup. mezzosopranen har siden opbygget en betydelig erfaring som koncertsanger i Skandinavien i og tillæg til Lied-koncerter bl.a. sunget solopartier i passioner, messer og oratorier. på det kgl. teater har hun indtaget rollerne som selskabsdamen i Macbeth, Rosina i Barberen i Sevilla, Annio i Titus og Alisa i Lucia di Lammermoor.

oN STage

Wednesday, may 9th at The royal Danish playhouse, main Stage (seat reservation required) onsdag den 9. maj I Skuespilhuset, Det Kgl. Teaters Store scene (reservering påkrævet)

20:00-20:15 18

Katrine gislinge (DK) & andrea pellegrini (DK) Lied’n’poetry


eUropeaN STorYTeLLerS oN eUrope DaY Ulf peter Hallberg (SE) is a translator and writer. For a number of years, he lived in the city of Berlin, which also serves as the back drop for his essay-novel The Glance of the Flâneur (in danish, Flanørens blik, 2000, Batzer&Co). The novel has obtained something of a cult status. the central character of the book, a synthesis of traveling journal, report, philosophical essay, and novel, was the flâneur, whom Walter Benjamin described as a model for the modern intellectual. The flâneur was the writer’s alter ego in pursuit of a personal and European identity. Hallberg is currently arousing great attention in Sweden and other European countries with the book European Trash and in denmark with the book European Trash and in danish with his book The Meaning of Life and Other Worries (in danish Livets mening og andre bekymringer, 2012, Forlaget Batzer & Co.), which has been written in collaboration with the actor Erland Josephson. Ulf peter Hallberg (SV) er oversætter og forfatter. Har i en årrække boet i Berlin, som også danner rammen om hans essayroman, Flanørens blik (2000), der nærmest har opnået kultstatus. den centrale person i bogen, der var en syntese af rejsedagbog, reportage, filosofisk essay og roman, var flanøren, som walter Benjamin gjorde til model for den moderne intellektuelle. Flanøren var forfatterens alter ego på jagt efter en personlig og europæisk identitet. hallberg er på svensk og flere andre europæiske sprog aktuel med bogen Europeiskt Skräp og på dansk med samtalebogen Livets mening og andre bekymringer (2012, Forlaget Batzer & Co.), der er skrevet sammen med skuespilleren erland Josephson.

Ulf peter Hallberg (Se), a foreign glance on the history of europe martin Walser (DE), born 1927, is one of Germany’s most characteristic social debaters and writers, and his literary work is often compared to that of Günter Grass and Herta Müller. His debut novel, Ehen in Philippsburg (1957), was published at a time where the Federal Republic of Germany had established itself to such an extent afterthe war, that it was now a question about ”moving on”. The drawbacks of this firmly fixed idea were repression, adaptation, and self-denial. And this became themes in the extensive authorship of Walser. His latest publications in Danish are En mand, som elsker (2009) and Mit hinsidige (2010), both published at Vandkunsten. martin Walser (de), født 1927, er en af tysklands mest markante samfundsdebattører og forfattere, for sit litterære virke ofte sidestillet med Günter Grass og Herta Müller. Hans debutroman, Ehen in Philippsburg (1957), udkom på et tidspunkt, da Forbundsrepublikken havde stabiliseret sig så meget efter krigen, at det gjaldt om at ”komme videre”. skyggesiderne ved den stabilitetsfiksering og –tænkning var fortrængning, tilpasning og selvfornægtelse. Og dét blev temaer i Walsers omfattende forfatterskab. på dansk er senest udkommet En mand, som elsker (2009) og Mit hinsidige (2010), begge på forlaget Vandkunsten.

martin Walser (De), an intellectual insisting on dialogue between people

oN STage

Wednesday, may 9th at The royal Danish playhouse, main Stage (seat reservation required) onsdag den 9. maj I Skuespilhuset, Det Kgl. Teaters Store scene (reservering påkrævet)

20:20-21:20

Ulf peter Hallberg (Se) & martin Walser (De) moderator: marc-Christoph Wagner In german, translated into Danish

19


moNDaY, maY 7TH 2012 BremeN THeaTre Bremen Teater (drop in)

17:00-18:20

Screening Of ”Alois Nebel” A film on a graphic novel by Jaroslav rudis (CZ) english subtitles

18:20-19:00

Jaroslav rudis (CZ) interview: ulf peter hallberg (se) in english

THe FreNCH BooK-CaFÉ Den franske bogcafé (side-programme, drop in)

17:30-19:00

Hélène Gremillon (FR) Interview: To be announced on the spot In French (this side-event is arranged in corporation with by L'institute Francais)

BremeN THeaTre Bremen Teater (entré)

19:30-20:10

morten sabroe (dk) & Alen Meskovic (DK) moderator: niels ivar Larsen in danish

TUeSDaY, maY 8TH 2012

WeDNeSDaY, maY 9TH 2012

LIT.HoUSe, CopeNHageN UNIVerSITY

THe roYaL DaNISH pLaYHoUSe, FoYer

liT.house, Københavns Universitet (For students only, drop in)

14:00-15:30

ines al abbasi (tn), elhadj Ould Brahim (mr), samar abd al Jaber (paL) & aram tahhan (sY) moderator: anders hastrup & June dahy In Arabic / Danish (This side-event is arranged in corporation with the danish insitute in damascus, and Institut for Tværkulturelle og regionale studier and lit.house, det humanistiske Fakultetsbibliotek at university of Copenhagen).

17:50-18:30

Olga Tokarczuk (PL) Interview: To be announced in english

Det Kgl. Teater, Skuespilhuset, Foyer Scene (drop in)

malmø Stadsbibliotek, Ljusets Kalender (drop in)

16:00-16:45

19:00-20:15

ida hattemer-higgins (us) & mathilde walter Clark (dk) in english

Tom Rachman (GB) interview: daniel sandström in english

16:50-17:25

THe roYaL DaNISH pLaYHoUSe, maIN STage

helene gremillon (Fr) interview: tore Leifer In French/Danish/English

17:30-18:30

21:30-22:30

18:35-19:05

Jens Christian grøndahl (dk) interview: klaus rothstein in danish

THe roYaL LIBrarY, THe QUeeN’S HaLL Det Kgl. Bibliotek, Dronningesalen (entré)

20:00-21:00

Ignacio Padilla (MX) & Ib Michael (DK) moderator: Barbara Læssøe stephensen in english

21:30-22:45

20

emine Özdamar (de) interview: steen Bille in german, translated into Danish / English

maLmÖ CITY LIBrarY, LJUSeTS KaLeNDer STage

gaute heivoll (nO) & pablo Llambias (dk) moderator: kamilla Löfström In Norwegian/Danish

Jan kjærstad (nO) & Carsten Jensen (dk) moderator: Lasse horne kjældgaard In Norwegian/Danish

17:00-17:45

THe roYaL DaNISH pLaYHoUSe, FoYer

niels Brunse (dk) & elise kragerup (dk) and actors Peter Plaugborg, Nicolai Dahl Hamilton & Thomas Hwan in danish (this arrangement is part of a series of tuesday presentations arranged by gyldendal and the royal danish playhouse).

20:15-21:00

Det Kgl. Teater, Skuespilhuset, Foyer Scene (drop in)

Tom Rachman (GB) Interview: Stéphanie Surrugue in english

Det Kgl. Teater, Skuespilhuset, Store Scene (seat reservation required)

20:00-20:15

katrine gislinge (dk) & andrea pellegrini (dk) Lied’n’poetry

20:20-21:20

ulf peter hallberg (se) & martin walser (de) Moderator: Marc-Christoph Wagner in german, translated into Danish / English

21:45-22:45

ivan klima (CZ) & p.O. enquist (se) Moderator: Thomas Bredsdorf / klaus rothstein in english


THUrSDaY, maY 10TH 2012 THe roYaL LIBrarY, FoYer

Det Kgl. Bibliotek, Foyer Scene (drop in)

17:30-18:10

Oya Baydar (tr) interview: sadi tekelioglu in turkish, translated into Danish / English

18:15-19:00

asli erdogan (tr) Interview: To be announced in english

THe roYaL LIBrarY, THe QUeeN’S HaLL

Det Kgl. Bibliotek, Dronningesalen (entré)

20:00-21:15

ines al abbasi (tn), alhadj Ould ibrahim (mr), samar abd al Jaber (paL) & aram tahhan (sY) moderator: anders hastrup & Anders Jerichow (This is an arrangement in corporation with the Danish Institut in Damascus and danish pen). In arabic, translated into Danish

21:45-22:45

Ayad Akhtar (US) & Hakan Günday (TR) moderator: tarek Omar in english

INKoNST, STaNZa, maLmØ Inkonst, Stanza, malmø (entré)

20:00-21:30

Oya Baydar (tr), asli erdogan (tr), Alice Kassius Eggers (SE) & malin nordh (se) readings in turkish and swedish

FrIDaY, maY 11TH 2012

SaTUrDaY, maY 12TH 2012

paLUDaN BooK CaFÉ

THe roYaL DaNISH pLaYHoUSe, FoYer

paludan Bog Café (drop in)

16:00-17:30

Oya Baydar (tr), asli erdogan (tr) & Hakan Günday (TR) interview: sadi tekelioglu (this is an arrangement in corporation with the Turkish paper in denmark, haber) in turkish

THe roYaL LIBrarY, FoYer

Det Kgl. Bibliotek, Foyer Scene (drop in)

16:00-16.25

Camilla Stockmarr (DK) Interview: To be announced in danish

16:30-17:20

Det Kgl. Teater, Skuespilhuset, Foyer Scene (drop in)

15:00-15:50

Christel wiinblad (dk) & Johanna thielst (dk) Moderator: To be announced in danish

16:00-16:50

kim Leine (dk) & iben mondrup (dk) moderator: mai misfeldt in danish

16:55-17:25

Anne-Marie Vedsø Olesen (DK) interview: simon hastrup in danish

17:30-18:20

hans Otto Jørgensen (dk) & kristina nya glaffey (dk) moderator: kamilla Löfström in danish

stine pilgaard (dk) & sissel Bergfjord (dk) moderator: anne-sophie Lunding sørensen in danish

17:30-18:10

18:25-19:00

18:20-19:00

STage To Be aNNoUNCeD

gerbrand Bakker (nL) interview: synne rifbjerg in english

andreas maier (de) moderator: morten dyssel mortensen in german, translated into danish

THe roYaL LIBrarY, THe QUeeN’S HaLL

Det Kgl. Bibliotek, Foyer Scene (entré)

20:00-21:15

Jeffrey moore (Ca) interview: Bo green Jensen in english

21:45-22:45

Jennifer egan (us) & Christian Jungersen (dk) moderator: kim skotte in english

mette moestrup (dk) Interview: To be announced In Danish / English (entré)

20:00-20:40

marit tusvik (nO) interview: mai misfeldt in norwegian and danish

21:00-21:50

hanne Ørstavik (nO) & riikka pulkkinen (Fi) moderator: Lillian munk rössing In English and Interscandinavian

22:10-22:50

gyrdir eliasson (is) interview: erik skyum-nielsen In Icelandic and Danish

21


c o p e n h a g e n I n t e r n a tIo n a l lIt e r at u r e f e s tI v a l 2 012

Ivan Klíma (CZ), born 1931, is one of the Czech Republic’s and Central Europe’s greatest writers and dramatists. As a Jewish child, he spent several years in a concentration camp. Later, he experienced the oppressing mechanisms of socialism. Klíma has written close to fifty books, of which several have been banned until the fall of the iron Curtain. in danish, he has published A Summer Affair (1986), Love and Garbage (1988), Dommer af nåde (1992), Waiting for the Dark, Waiting for the Light (1995) and Fortrolighedens sidste trin (1999). his latest work, the autobiography Moje šílené století (My mad century) published in 2009, was awarded with the Czech Republic’s most prestigious literary prize, the Magnesia Litera in 2010. Ivan Klíma (CZ), født 1931, er en af Tjekkiets og det centrale europas store forfattere og dramatikere. som jødisk barn tilbragte han flere år i koncentrationslejr. Siden oplevede han socialismens undertrykkende mekanismer. Klíma har skrevet et halvt hundrede bøger, hvoraf ’flere var bandlyst indtil jerntæppet faldt’ På dansk er udkommet Kærlighedens sommer (1986), Kærlighed og skidt (1988), Dommer af nåde (1992), Venten på mørke, venten på lys (1995) og Fortrolighedens sidste trin (1999). senest har han i 2009 skrevet selvbiografien Moje šílené století (Mit vanvittige århundrede), som, indbragte ham tjekkiets største litteraturpris magnesia Litera 2010.

Ivan Klíma (CZ), a european conscience, an acclaimed author per olov enquist (SE), born 1934, has since his debut in 1961 written more than 25 books and dramatic plays and received numerous awards. Today he is one of Sweden’s most acclaimed writers on the international stage. in his latest work, the autobiography a different Life (2009, Samleren) from 2009, he mercilessly puts himself on display. The autobiography was an overwhelming success in Denmark and has sold more than a hundred thousand copies. A Swedish critic called it ”A collection of memoirs in a class of its own”. For this work, Enquist recieved the prestigious Swedish August Award. per olov enquist (SE), født 1934, har siden sin debut i 1961 skrevet mere end 25 bøger og teaterstykker og modtaget utallige priser. enquist, der er en af sveriges internationalt bedst kendte forfattere, udgav senest selvbiografie n Et andet liv (2009, samleren), hvori han nådesløst udleverede sig selv. Selvbiografien blev en overvældende succes i Danmark og er solgt i mere end 100.000 eksemplarer. en svensk anmelder kaldte den “en livsskildring i særklasse”. enquist modtog den prestigiøse augustpris for værket.

per olov enquist (Se), a novelist who’s gained international recognition

oN STage

Wednesday, may 9th at The royal Danish playhouse, main Stage (seat reservation required) onsdag den 9. maj I Skuespilhuset, Det Kgl. Teaters Store scene (reservering påkrævet)

21:45-22:45 22

Ivan Klima (CZ) & p.o. enquist (Se) moderator: Klaus rothstein

In english


oya Baydar (TR), born 1940, was originally a student of sociology and philosophy, but from 1965 onwards she devoted herself to politics, as a member of the Turkish worker’s party. In 1971 she was arrested and after the military coup she was forced into exile to avoid a sentence of 27 years in prison due to her political agenda. For 12 years she lived in the soviet union and several other european countries, the majority of the time in Germany. When she was pardoned, she returned home in 1992 and established the Turkish peace movement for which she is still the spokesperson. She made her debut as a writer in 1961. Since then she has published several award-winning books. her latest work, Çöplügün Generali, was published in 2009. Baydar has not been translated into danish. oya Baydar (TR), født 1940, studerede oprindeligt sociologi og filosofi, men fra 1965 gav hun sig hen til politik som medlem af det tyrkiske arbejderparti. I 1971 blev hun arresteret og efter militærkuppet tvunget i eksil for at undgå en dom på 27 års fængsel for sit politiske virke. igennem 12 år boede hun i sovjetunionen og flere forskellig europæiske lande, hovedparten af årene i Tyskland. Hjemvendt i 1992, efter en benådning, etablerede hun den tyrkiske fredsbevægelse, som hun stadig er talsmand for. Som forfatter debuterede hun i 1961, og siden har hun udgivet en række prisvindende bøger, senest Çöplügün Generali i 2009. Baydar er ikke oversat til dansk.

oya Baydar (Tr), an established Turkish storyteller asli erdogan (TR), born 1967, is one of Turkish literature’s greatest and most controversial names. After having taken an education as a particle physicist, she made her literary debut in 1994. Four years later she made her break through with the novel Kirmizi Pelerinli Kent (The City in Crimson Cloak). erdogan has written several novels, short stories, and essays. From time to time she has also written articles for the newspaper Radikal. She has been translated into many languages (danish, unfortunately not among them) and has received a series of awards, including the Deutsche Welles literary prize. erdogan is renowned for her persistent struggle for human rights and freedom of speech in Turkey. asli erdogan (TR), født 1967, er et af tyrkisk litteraturs største og mest kontroversielle navne. efter at have taget en uddannelse som partikelfysiker, romandebuterede hun i 1994, og fire år senere fik hun sit gennembrud med romanen Kirmizi Pelerinli Kent (Byen med den røde kappe). erdogan har skrevet flere romaner, noveller og essays og i perioder også artikler til dagbladet Radikal. hun er oversat til en lang række sprog (dog ikke dansk) og har modtaget en række priser, herunder Deutsche Welles litteraturpris. Erdogan er kendt for sin ihærdige kamp for menneskerettigheder og ytringsfrihed i tyrkiet.

asli erdogan (Tr), one of Turkish literature’s greatest

oN STage

Thursday, may 10th at the The royal Library, The Foyer tage (drop in) Torsdag den 10. maj på Det Kgl. Bibliotek, Foyer Scenen (drop in)

17:30-18:10

oya Baydar (Tr) Interview: Sadi Tekelioglu

18:15-19:00

asli erdogan (Tr) Interview: To be announced

In Turkish, translated into Danish/ english In english 23


araBIC DeBUTaNTS oN THe araBIC SprINg SHorT STorY CompeTITIoN: are you an arab under the age of 30 living in the arab World who is dreaming of becoming a writer? The Danish Institute in Damascus is issuing a short story competition where young arab literary talents can submit short stories. The stories should be a maximum of 20 pages. The theme of the competition is The arab Spring.

c o p e n h a g e n I n t e r n a tIo n a l lIt e r at u r e f e s tI v a l 2 012

We are asking you to artistically express some of your thoughts about how you are experiencing what is going on the region now. Diary notes, works of fiction, pieces of poetryor any other written artform are all welcome. Deadline for submitting your story is December 1st. 2011. The winners of the competition will have their stories published in both arabic and Danish and will be invited to participate in the annual Danish Literature Festival CpH: LITT held in Copenhagen in may 2012.

This was what The Danish Institute in Damascus wrote last year in the presentation of their competition. The show of interest was overwhelming. The institute received many short stories and poems from all over the arabic world. a panel of judges, which, among others, consisted of the noted Syrian author Khaled Khalifa, appointed fifteen winners, and their texts has since been translated into Danish. The texts will be published in may (2012, publishing house per Kofod) as a collected anthology in Danish and arabic. Four of the fifteen winners are participating in the literature festival CPH:LITT and here they will present their texts personally.

,,,, ,,,,

He puts a blindfold around my eyes (...) it makes me feel a great happiness” aram Tahhan (24), Syria ...dreams cannot be shelled by tanks...” Samar abd al Jaber (24), palestine ...Darkness is the soldier’s friend, while light is the thief of war...” Ines abassi (24), Tunisia ...armed with a courage like Don Quixote and with the spirit of the arab Spring...” Haj ould Brahim (24), mauritania

oN STage Thursday, may 10th at the The royal Library, The Queen’s Hall (entré) Torsdag den 10. maj på Det Kgl. Bibliotek, Dronningesalen (entré)

20:00-21:15

24

Ines al abbasi (TN), alhadj ould Ibrahim (mr), Samar abd al Jaber (paL) & aram Tahhan (SY) moderator: anders Hastrup & anders Jerichow (This is an arrangement in corporation with the Danish Institute in Damascus, the Danish agency for Culture, and Danish pen). In arabic, translated into Danish


ayad akhtar (us), born 1970, is son of pakistani immigrants, living in the u.s. Akhtar has a university degree in theatre as well as a degree in film directing. He has written several award-winning screenplays besides the novel American Dervish (Tavshedens smerte, 2012, Politikens Forlag), which is a tale of an American/Muslim family in the United States before 9/11. The Danish newspaper kristeligt dagblad wrote about the novel: “if you enjoyed The Kite Runner you will also rush through American Dervish.” after reading the novel, an American critic wrote: “I got the feeling that I got to know more about the muslim world than I could have learned from reading any non-fiction”. American Dervish was published in the u.s. in January 2012 and in the following months released in 22 languages worldwide. ayad akhtar (us), født 1970, er søn af pakistanske indvandrere i usa. akhtar har en universitetsgrad i teatervidenskab og en uddannelse som filminstruktør og har skrevet flere prisvindende filmmanuskripter foruden romanen Tavshedens smerte (2012, Politikens Forlag) - en beretning om en amerikansk/ muslimsk familie i USA før 9/11. Om bogen skrev Kristeligt Dagblad: ”Hvis man kunne lide drageløberen vil man også stryge igennem Tavshedens smerte.” En amerikansk anmelder skrev, efter at have læst bogen: ”Jeg fik en fornemmelse af, at jeg nu vidste mere om den muslimske verden, end hvad nogen fagbog kunne have lært mig.” Tavshedens smerte udkom i usa i januar 2012 og i de følgende måneder i 22 oversættelser verden over.

Ayad Akhtar (US), a generous new voice in American fiction günday, Hakan (TR), born 1976, has since his debut in 2000 written a total of seven novels. several of these have been sold for translations and film adaptions. Critics in his home country call him an “ugly duckling of literature” and “one of the most remarkable names in turkish literature in the last decade”. One critic called his latest novel AZ from 2011 “a slap in the face”. The novel is about violence, violence from A to Z – in a Turkish family. In this sense both AZ and former Günday-novels are controversial. They question the established structures in Turkish culture. Günday has not been published in danish. Hakan günday (TR), født 1976, har siden sin debut i 2000 skrevet i alt syv romaner. Flere af disse er blevet solgt til oversættelse og filmatisering. Anmeldere i hans hjemland kalder ham en ”litteraturens grimme ælling” og ”et af de mest bemærkelsesværdige navne i tyrkisk litteratur i det sidste tiår”. en anmelder har kaldt hans seneste roman AZ fra 2011 ”et slag i ansigtet”. romanen handler om vold, vold fra a til Z – i en tyrkisk familie. i den forstand er både AZ og tidligere Günday-romaner kontroversielle. De stiller spørgsmålstegn ved etablerede strukturer i tyrkisk kultur. Günday er ikke tilgængelig på dansk.

Hakan günday (Tr), the ugly duckling of Turkish literature

oN STage Thursday, may 10th at the The royal Library, The Queen’s Hall (entré) Torsdag den 10. maj på Det Kgl. Bibliotek, Dronningesalen (entré)

21:45-22:45

ayad akhtar (US) & Hakan günday (Tr) moderator: Tarek omar

In english 25


c o p e n h a g e n I n t e r n a tIo n a l lIt e r at u r e f e s tI v a l 2 012

Camilla Stockmarr (DK), splendidly portraying a family of the 70’s Camilla Stockmarr (DK), born 1966, is a writer, who made her debut with the collection of short stories entitled I det skjulte (2000). she followed up on this with the novel Noras tredje alder (2004) and is now of current interest with the novel Udflytterne (2012, publishing house samleren) – a portrait of a father-son relationship and a time marked by dreams, experiments, and naivety. In the novel, a Danish family relocates to Småland in Sweden to live out the dream of the simple life. The critic from Politiken described the book as a “splendidly unfancy family saga from the 1970’s” and the critic from MetroXpress called it ”a captivating read”. Camilla Stockmarr (DK), født 1966, er forfatter. Hun debuterede med novellesamlingen I det skjulte (2000), som blev efterfulgt af romanen Noras tredje alder (2004) og er nu aktuel med romanen Udflytterne (2012, Forlaget samleren) – et portræt af et far-søn-forhold og en tid præget af drømme, eksperimenter og naivitet. I romanen flytter en dansk familie til Småland i Sverige for at udleve drømmen om det enkle liv. Politikens anmelder kaldte bogen en ”herligt usmart familiesaga fra 1970erne” og anmelderen på metroXpress kaldte den ”fængslende læsning”.

oN STage Friday, may 11th at the The royal Libary, The Foyer Stage (drop in) Fredag den 11. maj på Det Kgl. Bibliotek, Foyer scenen (drop in)

16:00-16:25 26

Camilla Stockmarr (DK) Interview: To be announced

In Danish


Hans otto Jørgensen (DK), born 1954, is a writer and a former principal at the Writer’s School. He made his debut in 1989 with Tårnet (The Tower) and has, since then, written many books, particularly novels. He is of current interest with Strange Days Indeed (2012, Gyldendal) – a novel that, according to a critic from Politiken, ”renews the genre of autobiography”. The critic from Kristeligt Dagblad calls him ”a blinding stylist” and the critic from Weekendavisen describes his latest book as ”incredibly good”. Strange Days Indeed is the fourth, independent volume in a series of memory collages, which the writer himself calls detective stories. The books draw on the writer’s own history and chronicle the development in Denmark from an agricultural country into a modern service society. The books are folksy and avant-garde at the same time. Hans otto Jørgensen (dk), født 1954, er forfatter og tidligere rektor på Forfatterskolen. Han debuterede i 1989 med Tårnet og har siden skrevet en lang række romaner m.m. han er aktuel med Strange Days Indeed (2012, forlaget gyldendal) – en roman, der ifølge politikens anmelder, ”fornyer selvbiografien”. Kristeligt Dagblads anmelder kalder Jørgensen ”en blændende stilist” og weekendavisens anmelder kalder hans seneste bog ”vildt god”. Strange Days Indeed er fjerde, selvstændige bind i en serie erindringscollager, som forfatteren selv kalder detektivhistorier. Bøgerne trækker på forfatterens egen historie og skildrer Danmarks udvikling fra bondesamfund til moderne servicesamfund. De er på én gang folkelige og avantgardistiske.

Hans otto Jørgensen (DK), re-newer of the auto-biography Kristina Nya Glaffey (DK), born 1979, is a writer and a graduate of the Writer’s School in 2005. She made her debut in 2007 with Lykkejægere (Seekers of fortune), which was classified as being in the genre of portraits. This unusual book consisted of shorter and longer portraits of known as well as unknown Danes, narrated by a “we”, which could be Denmark. The critic from Politiken described the book as ”a dazzling debut” and ”literary pop-art of a high calibre and entertainment value”. Her second book Padder og krybdyr (Amphibians and Reptiles, 2012, Gyldendal) is constructed as the inner, absurd stream of thought of a young lesbian woman, concerning the issue of seeking an addition to the family on market terms within the fertility industry. The critic from Politiken called it ”literary stand-up-comedy”. kristina nya glaffey (dk), født 1979, er forfatter, uddannet fra Forfatterskolen i 2005. hun debuterede i 2007 med Lykkejægere, der fik genrebetegnelsen portrætter. Den usædvanlige bog bestod af små og store portrætter af kendte og ukendte danskere, fortalt af en vi-fortæller, der kunne være danmark. politikens anmelder kaldte bogen ”en blændende debut” og ”litterær popkunst af høj klasse og underholdningsværdi”. hendes anden bog padder og krybdyr (2012, forlaget gyldendal) er udformet som en ung lesbisk kvindes indre absurde tankerække om det at søge familieforøgelse på markedsvilkår i fertilitetsindustrien. politikens anmelder kaldte den ”litterær stand-up-komik”.

Kristina Nya glaffey (DK), possibly a literary stand-up-comedian

oN STage Friday, may 11th at the The royal Libary, The Foyer Stage (drop in) Fredag den 11. maj på Det Kgl. Bibliotek, Foyer scenen (drop in)

16:30-17:20

Hans otto Jørgensen (DK) & Kristina Nya glaffey (DK) moderator: Kamilla Löfström

In Danish 27


gerbrand Bakker (NL), born 1962, studied language and literature, translated movie subtitles and worked as a gardener, before publishing his first novel The Twin (2006, In danish Ovenpå er der stille, 2008). The novel was sold for publishing in many countries, and since then the writer has won numerous awards – including the prestigious literary award IMPAC, which he received in 2010. In Danish, Bakker is of current interest with the novel The Detour (in danish, Juni, 2011, Forlaget gyldendal). when this novel was published in Germany the critic of Der Spiegel called it “a real great reading experience”. gerbrand Bakker (NL), født 1962, studerede sprog og litteraturvidenskab, oversatte filmundertekster og arbejdede som gartner, indtil han i 2006 debuterede med romanen Ovenpå er der stille (da. 2008). Romanen blev solgt til udgivelse i en lang række lande, og siden har forfatteren vundet talrige priser - senest den prestigefyldte litterære impaC award 2010. Bakker er på dansk aktuel med romanen Juni (2011, Forlaget gyldendal), som – da den udkom i tyskland – af der spiegels anmelder blev kaldt ”en læseoplevelse af de helt store”.

Gerbrand Bakker (NL), one of the best writers of contemporary European fiction andreas maier (DE), born 1967, is mentioned as the German version of Karl Ove Knausgård. Maier is a doctor of philosophy and an acclaimed writer. He has, since his debut in 2000, published ten books, and is of current interest in danish with the novel Huset (2012, The publishing house rosenkilde & Bahnhof). previously, he has published Værelset (2011), which received several awards and was also longlisted for the Deutscher Buchpreis in 2010. The two novels comprise volumes one and two in a planned, very extensive family chronicle of a total of eleven volumes. andreas maier (DE), født 1967, benævnes af flere som Tysklands svar på Karl Ove Knausgård. Maier er doktor i filosofi og anerkendt forfatter. Han har, siden sin debut i 2000, udgivet 10 bøger og er på dansk aktuel med romanen Huset (2012, forlaget rosenkilde & Bahnhof). tidligere er udkommet Værelset (2011), som modtog flere priser og bl.a. var longlistet til Deutscher Buchpreis i 2010. De to romaner udgør bind 1 og 2 i en planlagt, meget omfangsrig familiesaga på i alt 11 bind.

andreas maier (De), a german equivalent to Karl ove Knausgaard

oN STage Friday, may 11th at the The royal Libary, The Foyer Stage (drop in) Fredag den 11. maj på Det Kgl. Bibliotek, Foyer scenen (drop in)

17:30-18:10

gerbrand Bakker (NL) Interview: Synne rifbjerg

18:20-19:00

andreas maier (De) moderator: morten Dyssel mortensen

28

In english

In german, translated into Danish/english


c o p e n h a g e n I n t e r n a tIo n a l lIt e r at u r e f e s tI v a l 2 012

Jeffrey moore (Ca), portraying the strength of human connection

Jeffrey moore (CA) was educated at the University of Toronto, the Sorbonne (Paris) and the University of Ottawa. He is currently a freelance translator and has an extensive list of published translations to his credit. His first novel Prisoner in a Red-Rose Chain won both the regional and international Commonwealth writers prize 2000. The Memory Artists (2004, in Danish 2007) won the Canadian Authors Association Award (Best Novel). Both novels have been published in some 20 countries. His third novel, The Extinction Club (2010) that has just been published in denmark with the title Jaget Vildt (2012, tiderne skifter) has likewise been nominated for several awards. Jeffrey moore (Ca) er uddannet ved university of toronto, sorbonne (paris) og university of Ottawa. han arbejder bl.a. som oversætter og har en lang liste af publicerede oversættelser bag sig. Hans egen første roman Prisoner in a Red-Rose Chain (Fange i en kæde af røde roser) vandt både den regionale og internationale Commonwealth writers prize i 2000. The Memory Artists (2004, på dansk: Huskekunstnerne, 2007) vandt the Canadian Authors Association Award for bedste roman. Begge romaner er blevet publiceret i hen ved 20 lande. hans tredje roman, The Extinction Club (2010) er netop udkommet på dansk med titlen Jaget Vildt (2012, tiderne skifter). Også den er blevet nomineret til en række priser.

oN STage Friday, may 11th at the The royal Library, The Queen’s Hall (entré) Fredag den 11. maj på Det Kgl. Bibliotek, Dronningesalen (entré)

20:00-21:15

Jeffrey moore (Ca) Interview: Bo green Jensen

In english 29


c o p e n h a g e n I n t e r n a tIo n a l lIt e r at u r e f e s tI v a l 2 012

Jennifer egan (US), winner of the prestigious pulitzer prize, 2011

if you haven’t already heard of Jennifer egan, you will soon. the Brooklyn-based author of the stunning, wholly original A Visit From The Goon Squad (In Danish, Tæskeholdet Banker På, Forlaget Klim, 2012) has been the talk of the town in the U.S. and Europe, thanks in no small part to the Pulitzer Prize, with which she was awarded in 2011.

,,

The Gothamist (a weblog covering New York City’s personalities, news stories, and media) talked to the author about what it feels like to win a pulitzer prize and about the torment of writing again after having won the prize. Here is an excerpt of what Jennifer Egan said: ”Of course, I’ll sometimes sit down to write and be terrified. I guess people think the logic is — now I’m supposed to be good, I won this prize — but I actually am really bad, and now that’s going to be revealed. But the truth is, I think that with every book. I don’t know what I’m doing. That’s the price you pay for doing something different every time. I always think it won’t work out and I’m always afraid of being revealed as a failure. But I’m used to working in those conditions, and I’m confident that no matter what horrible things my cruel unconscious says to me or superego or whatever the hell it is, that I can keep working amidst those words, because I think if the work is interesting it will exert its own centre of gravity and make sure that it gets done. And if the work isn’t interesting, I have to find something that is interesting. So we’ll see. I am willing to write very, very badly. I think that is really my secret weapon. I’m willing to write bad stuff because I know the good will come next.”

In A Visit From The Goon Squad Jennifer Egan portrays the interlacing lives of men and women whose desires and ambitions converge and collide as the passage of time, cultural change, and private experience define and redefine their identities. Bennie Salazar, a punk rocker in his teenage years, is facing middle age as a divorced and disheartened record producer. His cool, competent assistant, Sasha, keeps everything under control—except for her unconquerable compulsion to steal. Their diverse and diverting memories of the past and musings about the present set the stage for a cycle of tales about their friends, families, business associates, and lovers. Jennifer egan (US), born 1962, is the author of The Invisible Circus, which was released as a feature film by Fine Line in 2001, Emerald City and Other Stories, Look at Me, which was nominated for the National Book award in 2001, and the bestselling The Keep. her new book, A Visit From the Goon Squad, a national bestseller, won the 2011 Pulitzer Prize, the National Book Critics Circle Award for Fiction, and the LA Times Book Prize. As a journalist she frequently writes in the New York Times Magazine. (For further info check http://jenniferegan. com). Jennifer egan (US), født 1962, modtog i 2011 den prestigiøse Pulitzerpris og de amerikanske kritikeres pris for romanen A Visit From The Goon Squad. romanen udkommer på dansk i maj under titlen Tæskeholdet banker på (2012, Forlaget Klim). Romanen blev af The New York Times placeret på avisens top 5 over de bedste bøger fra 2010 og henviste i opløbet til Pulitzerprisuddelingen i 2011 bl.a. Jonathan Franzen til en sekundær placering. avisen, the irish independent, kaldte A Visit From The Goon Squad ”en forrygende roman; tænksom, subtil, sjov, skør, energisk, dybt autentisk.” Jennifer egan har tidligere skrevet romanen The Invisible Circus, som i 2001 blev filmatiseret med Cameron Diaz i en bærende hovedrolle, Emerald City and Other Stories, Look at Me, der blev nomineret til en national Book award, og bestselleren The Keep. hun har skrevet noveller til magasiner som The New Yorker, Harpers, Granta og McSweeney’s. Hendes journalistiske signatur ses jævnligt i the new York times magazine.

30


Christian Jungersen (DK), born 1962, made his debut in 1999 with the novel Krat, which earned him the debutant award. His major breakthrough came in 2004 with Undtagelsen (The Exception), which sold more than 150.000 copies in denmark and also awarded him with de gyldne laurbær (the golden Laurels) and radioens romanpris. the novel has since been published in 16 countries and nominated for several awards. In The New York Times it was named ”Editor’s choice”. Jungersen recently published the novel Du forsvinder (You Disappear, 2012, Gyldendal) a story of a man, who, as the consequence of a brain tumour, loses all form of empathy and turns into a callous, deceitful, and diabolical creature. The book asks the ethical question: Are you responsible for all your actions, when they are triggered by disease? The book is predicted to be published and received on the same level as Undtagelsen. Christian Jungersen (DK), født 1962, debuterede i 1999 med romanen Krat, som indbragte ham debutantprisen. hans store gennembrud kom i 2004 med Undtagelsen, som i danmark solgte over 150.000 eksemplarer og udløste De gyldne laurbær og Radioens romanpris. Romanen er siden udkommet i 16 lande og blevet nomineret til flere priser. I The New York Times udnævntes den til ”Editor’s choice”. Jungersen er aktuel med romanen Du forsvinder (2012, forlaget gyldendal) om en mand, der som følge af en hjernesvulst mister al indlevelse og udvikler sig til et afstumpet, bedragerisk og djævelsk væsen. Bogen rejser det etiske spørgsmål: er du ansvarlig for alle dine handlinger, når det er sygdom, der udløser dem? Bogen spås en udbredelse og modtagelse à la undtagelsen.

Christian Jungersen (DK), unfolding the conditions of existence

oN STage

Friday, may 11th at The royal Library, The Queen’s Hall (entré) Fredag den 11. maj på Det Kgl. Bibliotek, Dronningesalen (entré)

21:45-22:45

Jennifer egan (US) & Christian Jungersen (DK) moderator: Kim Skotte

In english 31


c o p e n h a g e n I n t e r n a tIo n a l lIt e r at u r e f e s tI v a l 2 012

Christel Wiinblad (DK), born 1980, is a poet and a writer, of current interest with the novel Prolog (prologue, 2011) and Ingen åbner (nobody Opens, 2012, gyldendal). Prolog, which has been commended for the sure touch of its language, was described by Berlingske thusly: ”With Prolog Christel wiinblad has written a gripping and elaborative portrait of sexual abuse”. The critic from Information called it ”highly attention-demanding prose”. Wiinblad is a graduate from the Writer’s School and has formerly published the poetry collections 49 forelskelser (49 Love Affairs, 2008), Min lillebror (My Younger Brother, 2008) and Det ligner en sorg (It Looks Like A Grief, 2011) – books that all revolve around the themes of love and loss. Christel Wiinblad (DK), født 1980, er digter og forfatter, aktuel med romanen Prolog (2011) og Ingen åbner (2012, forlaget gyldendal). Om Prolog, der er blevet rost for sit stilsikre sprog skrev Berlingske: ”med Prolog har Christel wiinblad skrevet et knugende og kunstfærdigt portræt af seksuelt misbrug”. informations anmelder kaldte værket for ”stærkt opmærksomhedskrævende prosa”. wiinblad er uddannet fra Forfatterskolen og har tidligere udgivet digtsamlingerne 49 forelskelser (2008), Min lillebror (2008) og Det ligner en sorg (2011) – bøger, som alle handler om kærlighed og tab.

Christel Wiinblad (DK), writing about love and loss Johanna Thielst (DK), born 1945, has an education as a nurse and an art therapist. she is making her debut this year (2012, Batzer&Co) with Dunhammere spidder himlen (Bulrushes impaling the sky) – a book with the subtitle Fragments 1945-2011. the book is a collection of short memory glimpses, which cover the life story of the writer from birth to present. the writing is saturated and musical, the imagery bold and original. Her debut is a treasure chest of metaphors. At the same time, the narrative voice is mostly laconically observant, the humour is stark, and there are many folksy characters, and all of these elements contribute in creating a very special atmosphere in the texts. Johanna Thielst (dk), født 1945, er uddannet sygeplejerske og kunstterapeut. hun debuterer i år (2012, forlaget Batzer&Co) med Dunhammere spidder himlen – en bog med undertitlen Fragmenter 1945-2011. Bogen er en samling korte erindringsglimt som dækker forfatterens livsforløb fra fødsel til nutid. skriften er sansemættet og musikalsk, billedsproget dristigt og originalt. hendes debut er en skatkiste af sprogbilleder. samtidig er en ofte lakonisk konstaterende fortællerstemme, en barsk form for humor og mange folkelige skikkelser med til at give teksterne en helt særlig stemning.

Johanna Thielst (DK), a late debutant, laconically observant

oN STage

Saturday, may 12th at The royal Danish playhouse, Foyer (Drop In) Lørdag den 12. maj på Skuespilhuset, Det Kgl. Teaters foyer scene (drop in)

15:00-15:50 32

Christel Wiinblad (DK) & Johanna Thielst (DK) moderator: To be announced

In Danish


Kim Leine (DK) born 1961, is a writer, who has decided to chronicle the Danish colonialism in Greenland and the results of it. His critically acclaimed debut was with the recollection-novel Kalak (2007). The book centred on his time as a drug abusing assistant nurse in Greenland. The following year saw the publication of the documentary novel Valdemarsdag (2008), which chronicled a homicide committed within his own family. The next year the novel Tunu (2009) followed, about life in a small settlement on the eastern coast of Greenland. He is of current interest with the historic novel Profeterne i Evighedsfjorden (The Prophets of Eternal Fjord) (2012, Gyldendal), in which he mercilessly and brutally chronicles life in a seventeenth-century Danish colony in the west of Greenland. The critic from Weekendavisen wrote that the novel was ”magnificent”. Kim Leine (DK) født 1961, er en forfatter, der har sat sig for at skildre den danske kolonialisme i grønland og effekterne af den. han debuterede til udtalte anmelderroser med erindringsromanen Kalak (2007). Bogen kredsede om hans egen tid som stofmisbrugende sygeplejer i grønland. Året efter udkom dokumentarromanen Valdemarsdag (2008), der skildrede et drab begået i hans egen familie. Og igen et år efter romanen Tunu (2009) om livet i en lille bygd på grønlands østkyst. Leine er aktuel med den historiske roman Profeterne i Evighedsfjorden (2012, forlaget gyldendal), hvori han nådesløst brutalt skildrer livet i en af 1700-tallets danske kolonier i Vestgrønland. Weekendavisens anmelder kaldte romanen ”storslået”.

Kim Leine (DK), chronicling the Danish colonialism in greenland

Iben mondrup (DK), born 1969, is a writer and visual artist, educated from the Royal Danish Academy of Fine Arts. She was raised in Greenland and continues to have a fondness for the country. She made her debut in 2003 with the conversational book De usynlige grønlændere (The Invisibles from Greenland, publishing house Atuagkat) and her debut novel came in 2009 with Ved slusen (milik publishing). Of current interest, she has published the novel En to tre – Justine (One Two Three – Justine, 2012, gyldendal) about a beaten down artist, whose house and entire art-production goes up in flames. The critic from Weekendavisen described the book as ”a solidly excellent new novel” and the writer as ”a wildly new voice, a character”. Iben mondrup (DK), født 1969, er forfatter og billedkunstner, uddannet fra Det kgl. danske kunstakademi. hun er opvokset i og har stadig en forkærlighed for grønland. hun debuterede i 2003 med samtalebogen De usynlige grønlændere (Forlaget atuagkat) og romandebuterede i 2009 med Ved slusen (milik publishing). aktuelt har hun udgivet romanen En to tre – Justine (2012, forlaget gyldendal) om en mørbanket kunstner, hvis hus og hele kunstproduktion går op i flammer. Weekendavisens anmelder kaldte bogen ”en gedigent glimrende, ny roman” og forfatteren ”en vildt karakterfuld, ny stemme”.

Iben mondrup (DK), a wildly new voice, a character

oN STage Saturday, may 12th at The royal Danish playhouse, Foyer (Drop In) Lørdag den 12. maj på Skuespilhuset, Det Kgl. Teaters foyer scene (drop in)

16:00-16:50

Kim Leine (DK) & Iben mondrup (DK) moderator: mai misfeldt

In Danish 33


c o p e n h a g e n I n t e r n a tIo n a l lIt e r at u r e f e s tI v a l 2 012

Stine pilgaard (DK), born 1984, is a graduate of the Writer’s School, who studies Danish at the University of Copenhagen. she made her debut in 2012 with the novel Min mor siger (My Mother Says, publishing house Samleren). The critic from Weekendavisen called it ”an original and witty novel about a mother-daughter relationship, an unrequited love, and a young woman in the middle of a life crisis.” The critic also described it as “a pleasure from one end to the other”. A ”witty, touching, and serious novel all at once”. Stine pilgaard (DK), født 1984, er uddannet fra Forfatterskolen og læser dansk på københavns universitet. hun debuterede i 2012 med romanen Min mor siger (Forlaget samleren). weekendavisens anmelder kaldte den ”en original og vittig roman om et mor-datterforhold, en kærestesorg og en ung kvinde i livskrise”. anmelderen kaldte bogen ”en fornøjelse fra ende til anden”. En ”på én gang vittig, rørende og alvorlig” roman.

Stine pilgaard (DK), debutant with an original and witty novel

Sissel Bergfjord (DK), a writer of silently trembling literature Sissel Bergfjord (dk), born 1972, is a writer and a painter. she has studied art history at the university of Copenhagen and is a graduate from the Writer’s School. In 2006 she published her debut novel min morfars stemme (my grandfather’s voice). The critic from Politiken described the novel as a ”grand debut”. The critic from Information called it ”deliciously low-voiced, whole and confident”. The writer is of current interest with her second novel Sortedam (2012, gyldendal) – yet another history of a family, this time about the childhood of a young woman growing up in an alcoholic home. The critic from Weekendavisen described Sortedam as ”silently trembling”. The critic from Politiken called it ”feminine and clinging”. Sissel Bergfjord (dk), født 1972, er forfatter og kunstmaler. hun er har læst kunsthistorie på københavns universitet og er uddannet fra Forfatterskolen. Hun romandebuterede i 2006 med Min morfars stemme. politikens anmelder kaldte romanen en ”flot debut”. Informations anmelder kaldte den ”herlig lavmælt, helstøbt og selvsikker”. Forfatteren er aktuel med sin anden roman Sortedam (2012, forlaget gyldendal) - endnu en familiehistorie, denne gang om en ung kvindes opvækst i et hjem med alkoholisme. weekendavisens anmelder kaldte sortedam ”tyst dirrende”. politikens anmelder kaldte den ”feminin og kropsnær”.

oN STage Saturday, may 12th at The royal Danish playhouse, Foyer (Drop In) Lørdag den 12. maj på Skuespilhuset, Det Kgl. Teaters foyer scene (drop in)

17:30-18:20 34

Stine pilgaard (DK) & Sissel Bergfjord (DK) moderator: anne-Sophie Lunding Sørensen

In Danish


anne-marie Vedsø olesen (DK), born 1962, is a writer, who made her debut in 2000 with the medieval novel Salernos sol (The Sun of Salerno). Olesen made another debut in 2012 as an opera-librettist with her work Orkestergraven (the Orchestra Pit) at Den Fynske Opera and she is also of current interest in 2012 with the novel Glasborgen (Castle of Glass, gyldendal). Glasborgen is a dramatic tale about the life of an opera singer in the midst of conductors and demons, captivity and liberation. The critic from Berlingske described the book as a ”well-composed and insightful portrayal of life in the opera house, the nature of music, and the struggle of the singers to penetrate the great works and interpret them”. anne-marie Vedsø olesen (DK), født 1962, er forfatter. Hun debuterede i 2000 med middelalderromanen Salernos sol. Olesen debuterede i 2012 som operalibrettist med værket Orkestergraven på den Fynske Opera og er også i 2012 aktuel med romanen Glasborgen (forlaget gyldendal). Glasborgen er en dramatisk fortælling om en operasangerindes vej mellem dirigenter og dæmoner, fangenskab og befrielse. Berlingskes anmelder kaldte bogen en ”velskrevet og indsigtsfuld skildring af operahusets liv, musikkens væsen og sangernes kamp for at trænge ind i de store værker og fortolke dem”.

anne-marie Vedsø olesen (DK), portrayer of life within music mette moestrup (DK), born 1969, is a poet and a children’s book author with a degree in literary history. She made her debut in 1998 with the poetry collection Tatoveringer (Tattoos). she followed up on this work in 2002 with Golden Delicious and in 2006 with Kingsize, which won her the Montana award. In 2009 came the novel-collage Jævnet med jorden. This work, which was nominated for several awards, was, by the critic from Femina, called ”undisputedly, one of the best books of the year”. Moestrup is of current interest with the poetry collection Dø, løgn, dø (Die, lie, die, 2012, Gyldendal), an existential and experimenting collection of poems, with themes of whiteness, money, power, transience, love, motherhood, myth, gender, grief, and community. mette moestrup (DK), født 1969, er digter og børnebogsforfatter, uddannet cand.phil. i litteraturhistorie. Hun debuterede i 1998 med digtsamlingen Tatoveringer. Fulgte den i 2002 op med Golden Delicious og i 2006 med Kingsize, som indbragte hende montanaprisen. i 2009 udkom romankollagen Jævnet med jorden. romankollagen, der blev indstillet til flere priser, blev af Feminas anmelder kaldt ”en af årets suverænt bedste bøger”. moestrup er aktuel med digtsamlingen Dø, løgn, dø (2012, forlaget gyldendal), en eksistentiel og eksperimenterende digtsamling om hvidhed, penge, magt, forgængelighed, kærlighed, moderskab, myte, køn, sorg og fællesskab.

mette moestrup (DK), a great poet in contemporary Danish literature

oN STage Saturday, may 12th at The royal Danish playhouse, Foyer (Drop In) Lørdag den 12. maj på Skuespilhuset, Det Kgl. Teaters foyer scene (drop in)

16:55-17:25

anne-marie Vedsø olesen (DK) Interview: Simon Hastrup

In Danish

18:25-19:00

mette moestrup (DK) Interview: To be announced

In Danish 35


c o p e n h a g e n I n t e r n a tIo n a l lIt e r at u r e f e s tI v a l 2 012

Hanne Ørstavik (NO), born 1969, is a writer, who has published ten novels in total, the latest in danish being Hyænerne (2012, C&k Forlag). the newspaper Politiken called Hyænerne a”radiantly beautiful novel”. Ørstavik is obviously one of the most talented writers in norway. among other things, she has received Sultprisen (the Hunger award). several of her books have been translated into other languages. titles previously published in Danish include Den tid det tager (2001), Uge 43 (2003), Præsten (2005), Kærlighed. Så sandt som jeg er virkelig (2007), and Kaldet – romanen (2009). Hanne Ørstavik (NO), født 1969, er forfatter. Har i alt udgivet ti romaner, på dansk senest Hyænerne (2012, C&k Forlag). politiken kaldte hyænerne en ‘tindrende smuk roman’. Ørstavik er da også en af norges mest talentfulde forfattere. Blandt andet har hun modtaget sultprisen. Flere af hendes bøger er oversat til andre sprog. på dansk er tidligere udkommet Den tid det tager (2001), Uge 43 (2003), Præsten (2005), Kærlighed. Så sandt som jeg er virkelig (2007) og kaldet – romanen (2009).

Hanne Ørstavik (No), one of the most talented writers in Norway riikka pulkkinen (FI), born 1980, is a writer and is of current interest in Danish with the novel Sandt (2012, gyldendal). sandt is a novel about fatal disease, heartache, suppressions, repressions, and loss of trust. Pulkkinens debut novel from 2006, Raja (Border), sold tens of thousands of copies in a few months. Since then, the successful writer has published her second novel, Sandt, which is her first in danish. riikka pulkkinen (FI), født 1980, er forfatter og aktuel på dansk med romanen Sandt (2012, forlaget gyldendal). Sandt er en roman om dødelig sygdom, kærlighedssorger, fortielser, fortrængning og tab af tillid. Pulkkinens debutroman fra 2006, Raja (Grænse), solgte på få måneder titusindvis af eksemplarer. Siden har succesforfatteren udgivet endnu en roman, Sandt, som er hendes første på dansk.

riikka pulkkinen (FI), proving to be worth the initial fuss

oN STage

Saturday, May 12th at a stage yet to be confirmed (see online programme) Lørdag den 12. maj på… (se online program)

21:00-21:50 36

Hanne Ørstavik (No) & riikka pulkkinen (FI) moderator: Lillian munk rössing In english and Interscandina


marit Tusvik (nO), born 1951, is a writer, who, since her debut in 1979, has published more than twenty books: plays, collections of poems, children’s books, and novels. Dejlig er jorden (danish translation 2011, Batzer & Co.) is her only book in danish so far. in the book, Tusvik depicts the daily life of a family in a small norwegian town in the 1950’s. the newspaper Fyens Stiftstidende described the book as “a great read.” marit Tusvik (nO), født 1951, er forfatter. siden debuten i 1979 har hun udgivet mere end tyve bøger: skuespil, digtsamlinger, børnebøger og romaner. Dejlig er jorden (dansk oversættelse 2011, forlaget Batzer & Co.) er hendes hidtil eneste bog på dansk. i bogen tegner tusvik et farverigt portræt af en familie og en barndom i en lille norsk by i 1950erne. Fyens stiftstidende kaldte bogen ”en stor læseoplevelse.”

marit Tusvik (No), a literary painter of colourful portraits gyrðir eliasson (IS), born 1961, received the Nordic Council Literature Prize in 2011 for his collection of short stories Milli trjánna (in danish Mellem træerne, 2011). the award committee described his book as “stylistic word-art on a very high level, depicting inner and outer threats in an ongoing dialogue with the world literature.” Elíasson is publishing his latest novel the Book of Sandá River (in Danish Ved Sandåen, 2012, Forlaget torgard) in denmark this spring. the book was published in germany in 2011 and received exuberant reviews. Rundfunk Berlin called it “The most beautiful book of solitude… a small work of art…” eliasson has written novels, short stories, and poetry. .

gyrðir eliasson (IS), født 1961, modtog i 2011 nordisk råds Litteraturpris for novellesamlingen Milli trjánna (på dansk mellem træerne, 2011). Priskomitéen kaldte samlingen ”stilistisk ordkunst på et højt niveau, som skildrer indre og ydre trusler i dialog med verdenslitteraturen.” Elíasson er på dansk aktuel med romanen Ved Sandåen (2012, Forlaget Torgard). Dén roman udkom i Tyskland i 2011 og fik her overstrømmende anmeldelser. rundfunk Berlin kaldte den ”den smukkeste ensomhedsbog ... et lille kunstværk ...” eliasson har både skrevet roman, kortprosa og lyrik.

gyrðir eliasson (IS), master of stylistic word-art at the highest level

oN STage

Saturday, May 12th at a stage yet to be confirmed (see online programme) Lørdag den 12. maj på… (se online program)

20:00-20:40

marit Tusvik (No) Interview: mai misfeldt

22:10-22:50

gyrdir eliasson (IS) Interview: erik Skyum-Nielsen

In Norwegian and Danish In Icelandic and Danish 37


saMarbejdspartnere og sponsorer

BATZER & CO

TI D E R N E SK I F T E R

38


CPH:LITT 2012 - PROGRAM