Page 1

Tilfredshedsundersøgelse 2010

December 2010

Erhvervsakademier og Professionshøjskoler

Copenhagen Business Academy Niels Brock, JTP Svarprocent: 76% (543 besvarelser ud af 718 mulige)

Tillæg til Lokationsrapport

®


Uddannelser hos Niels Brock, JTP [1]

• >80: meget god vurdering • 70-79: god vurdering • 50-69: lav til middel vurdering • <50: meget lav vurdering

Niels Brock, JTP

Svarprocent

FinansFinans- økonom økonom (UK) (Niels (Niels Brock) Brock)

Handelsøkonom

Logistikøkonom

PB - Finans

76%

72%

80%

100%

69%

68%

Studieglæde

65

65

61

70

55

70

1. Hvor tilfreds er du alt i alt med din uddannelse?

70

70

64

75

59

76

2. Forestil dig den perfekte uddannelse. Hvor tæt på dette ideal er din uddannelse?

63

62

58

66

53

69

3. Jeg føler mig motiveret i min uddannelse

66

66

59

71

56

71

RESULTATOMRÅDER

4. Jeg ser for det meste frem til at komme i gang med dagens studieopgaver

63

63

61

66

53

66

Udbytte

67

67

59

71

57

74

5. Hvor tilfreds er du med dit faglige udbytte af din uddannelse?

68

67

63

71

60

73

6. Hvor tilfreds er du med det faglige niveau på din uddannelse?

68

69

59

70

55

75

7. De valgte undervisningsformer er generelt gode for min læring

66

66

53

72

57

73

Loyalitet

75

75

68

78

69

79

8. Jeg er en af dem, der altid bidrager ekstra til et godt studiemiljø

63

63

61

65

60

66

9. Jeg vil anbefale uddannelsen til andre

71

71

61

76

60

78

10. Jeg føler, at jeg har valgt den rigtige uddannelse

74

75

68

76

66

80

11. Jeg forventer, at fuldføre min nuværende uddannelse

91

92

83

94

88

91

Organisering af uddannelsen

66

67

65

74

53

64

12. Uddannelsen er velstruktureret

61

61

59

72

44

58

13. Jeg kender kravene, der stilles til mig, for at jeg kan fuldføre min uddannelse

71

72

71

78

54

68

14. Der er klare informationer om, hvad der fagligt set forventes af mig som studerende

66

67

62

73

50

64

15. Arbejdsmængden er godt fordelt på min uddannelse

62

63

65

71

50

54

17. Jeg har nem adgang til information, der er relevant for min uddannelse

73

72

69

75

68

76

FOKUSOMRÅDER

16. Jeg får rettidig information om skemaændringer

68

66

73

73

69

68

18. På min uddannelse har de studerende nemt ved at blive hørt

72

71

68

75

66

78

19a. Vejledningen jeg modtog om min uddannelse, før jeg startede var god

66

65

74

68

62

63

20. Jeg har nemt ved at få vejledning om min uddannelse

65

66

61

67

58

66

21a. Den personlige studievejledning jeg har modtaget i løbet af min uddannelse, har været god

68

69

71

75

49

65

22a. De vejledende fællesarrangementer i løbet af min uddannelse, har været gode

66

66

67

70

58

70

Undervisning

71

71

66

74

59

78

24. Mine undervisere er gode til at se sammenhænge med andre fag inden for min uddannelse

68

67

66

72

59

72

25. Jeg har indtryk af, at undervisningen er baseret på den nyeste viden inden for min uddannelsesretning

73

75

66

73

62

79

26. Undervisningen har for det meste et højt fagligt niveau

71

73

64

71

57

80

27. Der er en god kobling mellem teori og praksis i undervisningen

67

65

66

76

49

73

28. Mine undervisere er for det meste engagerede i undervisningen

76

75

70

79

69

85

23. Der skabes god sammenhæng mellem de forskellige fag inden for min uddannelse

70

68

66

77

62

72

29. Der er en passende variation i formen af den undervisning jeg deltager i

68

66

68

74

60

69

30. Uddannelsen inddrager i tilstrækkelig grad IT som en del af undervisningen

77

80

71

72

62

83

31. Uddannelsen klæder dig på til at anvende IT som en del af den profession, du på sigt skal varetage

70

74

69

60

56

74

32. Der lyttes til de studerendes evaluering af undervisningen

67

66

67

70

56

77

33. Jeg får tilstrækkelig tilbagemelding på mine resultater fra mine undervisere

66

65

65

70

56

68

34. Mine undervisere er gode til at hjælpe, hvis jeg selv, eller en medstuderende har behov for det

72

71

72

77

61

77

Socialt miljø

73

74

63

74

69

75

50. Jeg føler mig som en del af et fællesskab på min uddannelse

69

70

61

69

67

72

51. På min uddannelse udviser de studerende et socialt medansvar over for andre studerende

67

68

60

65

63

70

52. Jeg føler mig godt tilpas på mit hold/i min klasse

80

82

67

82

75

81

53. Der er en god stemning på mit uddannelsessted

77

78

66

81

71

77

54. Der er tilstrækkeligt med sociale arrangementer på uddannelsesstedet

64

64

59

57

72

69

55. Som studerende er der mulighed for at engagere sig i planlægningen af sociale arrangementer

68

69

60

60

72

74

[2]


Uddannelser hos Niels Brock, JTP [2]

• >80: meget god vurdering • 70-79: god vurdering • 50-69: lav til middel vurdering • <50: meget lav vurdering

Niels Brock, JTP

FinansFinans- økonom økonom (UK) (Niels (Niels Brock) Brock)

Handelsøkonom

Logistikøkonom

PB - Finans

Fysisk miljø

60

61

68

62

58

51

45. Jeg trives godt med indeklimaet på mit uddannelsessted

67

68

74

68

65

56

46. De fysiske rammer på uddannelsesstedet understøtter alle relevante undervisningsformer

65

66

68

71

62

52

47. Fællesarealerne er inspirerende at opholde sig i

49

49

61

47

46

44

48. Kantineforholdene er tilfredsstillende

55

55

60

54

58

53

Udstyr & materialer

62

61

64

67

62

59

35. Undervisningsmaterialet er tidssvarende

73

74

70

74

63

77

36. Uddannelsesstedets tekniske udstyr fungerer for det meste tilfredsstillende

63

64

64

68

60

57

37. Uddannelsen tilbyder adgang til udstyr, der er relevant for min uddannelse

63

62

67

68

65

59

38. Uddannelsen sikrer, at jeg har adgang til relevant undervisningsmateriale i god tid før jeg skal bruge det

65

62

69

73

62

64

39. Der er god support til uddannelsesstedets tekniske udstyr

60

57

61

64

61

61

40. Biblioteket opfylder de studierelaterede behov, jeg har

73

73

68

73

77

76

42. Hvor tilfreds er du med de it-faciliteter, som skolen tilbyder dig til dit eget medbragte udstyr?

46

45

54

56

46

35

Praktik 60. Min uddannelse forbereder mig til min praktikperiode

68

68

57

75

56

69

61a. Jeg har klare forventninger til udbyttet af mit kommende praktikophold

70

71

74

73

57

72

56. Jeg er stolt af at fortælle andre om min uddannelse

70

71

68

71

59

76

57. Uddannelsen giver mulighed for at videreuddanne sig

78

83

80

69

67

70

58. Uddannelsen giver mig mulighed for at få et job, jeg kunne tænke mig

81

84

69

80

70

83

63. Hvor tilfreds er du alt i alt med din egen indsats på uddannelsen?

66

65

58

70

61

70

62a. Bedømmelseskriterierne ved prøver og eksamener er klart kommunikerede

61

61

65

67

43

68

62b. Hvor tilfreds er du alt i alt med dine resultater ved eksamener?

67

64

58

81

62

77

62c. Der er god sammenhæng mellem undervisningen og eksamenskrav

64

62

61

76

48

69

Image/Uddannelsens relevans og brugbarhed og Egen indsats

Eksamener & Prøver

[3]


Ennova A/S

Daugbjergvej 26

DK-8000 Århus C

T +45 8620 2120

W www.ennova.dk

®

/nb_jtp_tillaeg_cba_ennova  

http://www.cphbusiness.dk/images/stories/pdfer/ennovakvalitet/udbudssteder/nb_jtp_tillaeg_cba_ennova_2010.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you