T3 Bind II - A - Karosseri T34

Page 1

I

Karosseri Karmann-Ghia-Coupe 1500

Indhold: 75

-Beskrivelse

af karosseri

Monteringsarbejder 77

-Klapper

-Kofangere 79 -Døre og ruder 81 -Indvendigt udstyr 78

80

82

Sæder

-Ventilation

-Udvendigt udstyr 85 -Varmeanlæg

83 84

Skydetag

-

86 Særlige henvisninger

Værksteds ud rustning 88

-Værktøj

og hjælpemidler

Udskiftning af karosseridele 90 <'> '"

.,; >z -<

:::E o::

-Alment

91- Tag 92- Forreste sidedel 93

-Forplade -

w l:) Z

94 Forreste sidedel og forplade, delvis

C w

95 - Bageste sidedel

1Z iX D..

co ~

ro N <'> '"

96 - Bageste sided el, delvis

-Bagplade 98 - Særlige henvisninger 97

c

GI

E GI

a.Q.

:o V> a> a a'"

... ~ > I o::

Værkstedsudrustning 100

-Karosseriværktøj

og -lærer

AI

Beskrivelse af karosseriet

-

Coupe

Alment Det todørs stålkarosseri gummiprofillister.

er anbragt på chassisrammen

Karosseriet er indvendig opdelt i: forreste bagagerum, i vognens bagende.

og boltet til rammens platform. Det er tætnet med

passagerrum

og bageste bagagerum samt motorrum

Karosseriet er sammensat og sammensvejst af følgende dele: 1

- Forplade,

forstærkningsplade,

instrumentbræt,

tværvæg og dørstolper (forreste karosseridel).

2 - Forreste sidedele og hjulkasser. 3 - Bageste sidedele, hjulkasser og kuffertplads (bageste karosseridel).

4 - Tag. To kraftige længdedragere

på langs forbinder forreste og bageste karosseridel.

Døre De 1073 mm brede halvdøre uden ramme foroven er skruet på de forreste karosseristolper i indstillelige hængsler. De buede dørruder, der forrest styres af rudeføringer på ventilationsruderne, ligger i lukket tilstand an mod gummilisterne i dørudsnittet. Gummilisternes læbeproflIer sikrer, at døren slutter tæt i dørudsnittet. Dørene åbnes ude fra ved hjælp af ståldørgreb med tryktaste, og inde fra ved hjælp af trykpaler, der kan spærre låsen. Begge døre er aflåselige ude fra med separate låsecylindre. '"

-o .,;

>z -< ::E '"

Hvis den allerede låsede dør uforvarende smækker i, udløses låsen automatisk. Ved at spærre låsen med den indvendige trykpal, medens døren er åben, og påvirke tryktasten ved det udvendige dørgreb, når den lukkes, af/åses døren automatisk. I af/åst tilstand kan begge døre låses op ude fra. Ved hjælp af en dørholder, der kan holde døren i to stillinger, er åbningsvinklen begrænset til 70°.

w Cl Z Q w

IZ

<>: ø.. co

Klapper

'" ci co

'"'" '" c .. E .. "ii a. :> en <ri o o

'"

~ > '"

..J

Forklappen, hvorunder benzintank, reservehjul, rudevasker- og bremsevæskebeholder samt forreste bagagerum findes, åbnes ved hjælp af et bowdentræk. Trækknappen for forklappens lås er anbragt under instrumentbrættet i venstre side. Når forklaplåsen er udløst, skal holdekrogen ved siden af låsen trykkes bagud. Bagklappen, hvorunder det bageste bagagerum findes, kan åbnes ved hjælp af en aflåselig trykknap. Klappen holdes åben af to cylindriske skruefjedre, der er anbragt liggende i siderne og befæstiget til hængslerne. Motorrummet er tilgængeligt fra bageste bagagerum, når klappen i bunden tages ud. A-75 1


Ruder Den hvælvede frontrude

har en hældning på ca. 42°. Den største bredde andrager 1270 mm og den største højde 540 mm. Bagruden, der runder om hjørnerne, har en hældning på ca. 33°. Største bredde andrager 1280 mm, største højde 600 mm. For at åbne eller lukke sideruderne helt skal man dreje rudesvingettre omdrejninger. I dørene er der desuden anbragt indstillelige ventilationsruder, låst med rigle og forsynet med holdebremse. De bageste sideruder kan åbnes.

Alle ruder er af sikkerhedsglas. Forruden er forsynet med et synsfelt, der muliggør orientering, hvis frontruden beskadiges. Efter ønske leveres til en noget højere pris en frontrude af flerlags sikkerhedsglas.

Forsæder De indstilleligeforsæder

med klaplæn styres i skinner og kan forskydes 120 mm i længderetning.

Ryglænene kan ved hjælp af en drejeknap indstilles i enhver ønsket stilling. Sædestellet er af stålrør. Fjederkernen fremstilles af skruefjedre, der gar ind i hinanden, og ryglænets fjederkerne er af slangefjedre. Sæder og ryglæn er polstret med gummiharmatter.

Bagsæde Bagsædet er beregnet til nødsæde. Sæde og ryglæn er ligeledes polstret. Ryglænet kan klappes ned i vandret

stilling og giver således ekstra plads til bagage.

Instru mentb ræt Instrumentbrættet

er svejst i karosseriet

som en bærende del. Den polstrede belægning

er paskruet.

Foran føreren er der anbragt et benzinur med indbyggede kontrollamper til venstre for ratstammen, i midten et speedometer med hastighedsomrade til 160 km/t, og til højre et ur med automatisk elektrisk optræk. Den midterste del af instrumentbrættet er beregnet til montering af en radio og en højtaler. Herunder er anbragt et askebæger. I højre side er der anbragt et handskerum med klap. Mellem den venstre dørkarm 1

-

Trykknap

og benzinuret findes fra venstre mod højre:

til betjening af det automatiske

2 - Trykknap til

pneumatiske rudevaskeranlæg.

betjening af rudeviskermotoren.

3 - 2 fingerskiver til regulering af rudeviskerens hastighed (øverste) og instrumentbrætlys 4

-

Trykknap

til tænding af positionslys.

5 - Trykknap til betjening

A-75 2

af forlygter.

(nederste).

...


Indvendigt udstyr Dørbeklædningens overdele og de bageste sidebeklædninger er betrukket med kunststof, medens dørbeklædningens underdele er beklædt med stof. Dørbeklædningerne og de bageste sidebeklædninger er forsynede med armlæn. Over dør- og sidebeklædningerne er indsat polstrede lister. Bundpladerne er påklæbede et lyddæmpende materiale og ligesom forvæggen, rammetunnelen og længdedragerne forsynede med tæppestof. Vognen er seriemæssigt forsynet med beslag for sikkerhedsseler. Beslagene til befæstigelse af sikkerhedsseler for forsæderne er anbragt nedenunder de bageste sideruder på låsekarmen og på rammetunnelen i højde med forsædets bagkant. Taget er indvendigt beklædt med kunst/æder. Bakspejlet og de polstrede solskærme, som kan svinges ud ti I siden, er anbragt ovenover frontruden ved taget. På instrumentbrættet er der anbragt et holdegreb for forsædepassageren.

Lyddæmpning

og isolering

Vognens indre er afskærmet til motorrummet med en lyddæmpende belægning. Bagvæggen og bagagerummets bund er på indersiden belagt med jutefilt og et mellemlag af lyddæmpende masse. Ligeledes er der på vognbunden under bagsæderne, på rammetunnelen og under tæppet til forvæggen påklæbet lyddæmpende materiale.

Opvarmning

og ventilation

Den friske luft opvarmes i varmekasserne og føres hen til varmespjældene og derfra igennem slanger og rør frem til dyserne i forreste fodpanel og de tre defrosterdyser under frontruden. Den bageste del af vognen opvarmes af varmluften, der strømmer ud af to dyser under bagsædet og af en dyse under bagruden. Et drejeligt håndgreb på rammetunnelen foran forsæderne muliggør en finjustering af varmluften. Igennem luftslidser foran frontruden føres friskluften op til to dyser i instrumentbrættet. anbragt regulerbare spjæld, der kan betjenes med to reguleringsarme.

I luftskakterne er der

Bagagerum Bagagerummet under fronthjelmen kan rumme 205 liter, medens bagagerummet rumme 120 liter.

under bagklappen

kan

Et bagagerum bag nødsædet på 90 liter, som er tilgængeligt inde fra vognen, kan når ryglænet slås ned rumme 210 liter. M

'" o:

>z -< ::E C<:

Udvend igt udstyr

Z

Forkromede kofangere med horn, der omslutter skærmene. Forlygternes og blinklygternes lygtekranse er forkromede. Dørgreb og dørruderammer er højglansforkromede.

w l?

Cl w

IZ

æ Q. co M

ci co ~

N M '"

Det udvendige bakspejl er anbragt på dørens udvendige plade og forsynet med kugleled. Det består af kromnikkelstål, medens holderen er forkromet. På fronthjelmen er der anbragt et VW mærke. Pyntelisterne omkring frontruden, sideruder og bagrude er af aluminium. De er kemisk glansede og eloxerede. Nedenunder døren er der anbragt en kromliste.

c Ol

E Ol

li Co " V>

ro oo '" .... :s: > ...I C<:

Stålskydetag Stålskydetaget (type Golde), der betjenes elektrisk, kan fastlåses i enhver ønsket stilling. For alligevel at kunne lukke stålskydetaget ved en eventuel fejl ved det elektriske anlæg, følger der et håndsving med hver vogn.

A-75 3-4

I

Klapper

Af- og påmontering af forklap Afmontering For at lette af- og pamontering af forklappen anbefales det at gennemføre arbejdet med to mekanikere. Derved kan forklappen understøttes, og beskadigelse af torpedoen undgas. Hvis der ikke er mulighed herfor, skal torpedoen dækkes med uld- eller kunststofstrimler, før arbejdet begyndes.

1 - Åbn forklappen. 2 - Udskru to befæstigelsesbolte af hængslet højre og venstre side og aftag klappen.

i

-

f

2

1

-

- Skru

klappen løst pa hængslerne og skub den

i langhullerne, saledes at den i hele omkredsen ligger ensartet til. Derefter spændes boltene.

Montering Før monteringen af forklappen skal man undersøge, om gummipakningen sidder rigtigt og er ubeskadiget. Paklæb om nødvendigt en ny gummi pakning.

3 - Kontroller lasen ved at abne og Iukke klappen flere gange. Indstil om nødvendigt lasen i dens langhuller.

'Af- og påmontering af forklaplås

C') '" o.: >z -< ~ '" w Cl Z Cl w IZ iX a..

Afmontering

1 - Åbn forklappen.

co C') ci co ~

2 - Afskru om nødvendigt de to befæstigelsesbolte ved lasehagen.

"" C')

'"

" Cl> E Cl> Q. a. "

Cl) cO c c'" ...

~ > '" ...I

/

3 - Afskru to befæstigelsesbolte overdel.

ved klaplasens

A-77 1


4

- Klap

skillev~ggen mellem reservehjul og bagagerum bagud og tag reservehjulet ud.

...

=

~

-

~

5

-

Afskru fra oven to bef~stigelsesbolte

ved klap-

låsens underdel.

6 - Afskru nede fra to bef~stigelsesbolte på klaplåsens underdel. 7 - Tr~k

låsekablet

løsnet klemskruen.

8 - Tr~k

ud af låsen efter at have Aftag klaplåsen.

låsekablet ud af føringsrøret inde i

vognen.

Montering

1 - Smør låsekablet føringsrøret.

med fedt og skub det ind i

2 - Skru klaplåsens underdel på.

3 - Skru klaplåsens overdel på. 4 - Skru krogen på. 5 - Klaplåsen er konstrueret således, at låseriglen, der blokerer låseholderens tap, når klappen er lukket, automatisk springer tilbage, hvis kablet kn~kker. Tappen er derefter fri, og klappen kan åbnes, efter at krogen er trykket tilbage. Før låsekablet monteres igen, skal tappen, på hvilken klemskruen for låsekablet er anbragt, drejes så langt mod fjedersp~ndingen, at låseriglen rager ca. en trediedel ind i låsetappens åbning.

A-77 2

"


6

- Låsekablet

monteres. For lang trådende bøjes

7 - Klaplåsens indstilling kontrolleres ved at åbne og lukke klappen flere gange. Om nødvendigt korrigeres ved at forskyde klaplåsen i langhullerne.

om.

Af- og påmontering af hængsel og skruefjeder Afmontering 1

- Afskru klappen.

2 - Knap midterste beklædning i bagagerummet af, og læg den fremefter. 3 - Afmonter pappet over benzintanken. 4 - Træk beklædningen for instrumentbrættet af nede fra, og klap den op. j

5

- Afmonter

6

- Ud skru

handskerum. befæstigelsesbolten

ved holdebukken

~

inde i vognen.

7

- Afmonter

låsering (2) ved holdebolten inde i

~

vognen.

8

- Tryk

hængselbolten

-

(1) inde i vognen af.

.

'" '" o;

I

>z

« '"

w l'J Cl

w IZ C2

/

"-

co '"

oco N '" '"

c'" E '" a.c.

:> V> cå oo '" > ...J

o::

9 - Tag hængsel med skruefjeder ud af åbningen på bagsiden af instrumentbrættet.

f

A-77 3


Montering 1

8

- Spænd

9

- Monter samtlige beklædninger

- Før

hængslet ind i åbningen på bagsiden af instrumentbrættet. Herunder fastholdes hængslet af den ene mekaniker.

skruefjederen til anslag ved at spænde befæstigelsesbolten på holdebukken.

met.

i bagagerum-

10 - Monter forklappen og indstil den.

2 - Centrer boringen inde i vognen til boringen i hængslet. Hertil er en dorn eller en skruetrækker bedst egnet.

3 - Befæst hængsel med bolt på holdebukken. 4 - Monter låseskiven på bolten. 5 - Stil skruefjederen ind i åbningen på bagsiden af instrumentbrættet. 6 - Drej befæstigelsesbolten inde i vognen på holdebukken to til tre omdrejninger ind i skruefjederen. 7 - Hægt skruefjederen ind i hængslet med en 3 mm tyk svejsetråd, der er bøjet, som vist pC! nedenstående tegning.

."'1111111111111111111'.

Af- og påmontering af bagklap For at lette af- og påmontering af bagklappen anbefales det at gennemføre arbejdet med to mekanikere. Derved kan bagklappen understøttes, og beskadigelse af torpedoen undgås. Hvis der ikke er mulighed herfor, skal torpedoen dækkes til med uld- eller kunststofstrimler, før arbejdet begyndes.

1 - Abn bagklappen. .= 2 - Udskru to befæstigelsesbolte af hængslet i

~

højre og venstre side.

3 - Aftag klappen.

A-77 4


--'

Montering

Bemærk:

1 - Kon.troller at gummipaknin.gen er brugbar, udskift om n.ødven.digt. Ved udskiftning af gummipaknin.gen. skal det gamle klæbemiddel fjernes med benzin. Ny gummipakning påklæbes med origin.al VW universal klæbemiddel D 12.

Fra februar 1963 chassis nr. 0152500 - er de to pakninger - res.dels nr. 343827071 - blevet forsynet med en længere læbe for at opnå en bedre tætning af køleluftskakten. De ændrede pakninger res.dels nr. 343827071 A - der tætner luftledepladen og forreste kant af køleluftskakten mod bagklappen, kan uden videre monteres i vogne af tidligere udførelse. Derfor

-

bortfalder

pakningerne

som reservedele.

-

res.dels nr. 343827071 -

2 - Skru først klappen løst på og skub den. således i langhullern.e, at den. i hele omkredsen. ligger ensartet an. Derefter spæn.des boltene. 3 - Kontroller låsen ved at åbne og lukke klappen flere gange. In.dstil om nødvendigt låsen i dens langhuller.

Af- og påmontering af bagklappens lås

Afmontering

1

'--

- Abn bagklappen.

2 - Udskru to befæstigelsesboltepå låsens overdel.

;

... '" c.;

>z « ::E er: w

Cl

w IZ

o.. <O <? c.; <O

N <? '" C ., E ., liCo '":J o0/ '"

...

3

- Udskru del.

to befæstigelsesbolte

på låsens under- r

>

--I er:

A-77 5


~ 4 Q-a

~

- Skal bagklappens trikken

(a) skrues

lås afmonteres, skal møaf.

Afmonteringen er uden videre mulig med den her afbillede rørnøgle.

tL~-~e=-4

a = 21 mm b = 16 mm c = 3.5mm d = 2.5 mm e = 75 mm

-$

.= 5

~

- Før

rørnøglen ind i begge møtrikkens slidser

og afskru møtrikken med fastnøgle.

6 - Aftag lasecylinder.

Montering

1 - Monter lasecylinderen.

2 - Skru møtrik pa lasecylinderen med rørnøglen.

3

- Paskru

overdelen for bagklappens las.

A 4 - Skru lasens underdel løst pa. Luk klappen

.= = ~

forsigtigt og abn den igen. Om nødvendigt forskydes

lasens

underdel

sa meget

5 - Skru klaplasens underdel fast.

A-77 6

vandret,

at lasens to dele griber rigtigt ind i hinanden.

\


Af- og påmontering af kroghængsel og skruefjeder

1 -

Afskru klappen.

2 - Afskru skruefjederens beklædning.

3 - Afmonter gummipufferne på kroghængslef.

4 - For at kunne afmontere bolten på kroghængslet skal skruefjederen spændes. Hertil er 18 stk. af de afbillede blikplader bedst egnede. Blikpladerne kan man selv fremstille.

a

a = 5 mm b = 3.5 mm c = 90°

+~

CO)

'" ~

>z -« ::E et:

W o Z

o w fZ Q2 oco CO)

ci co ~

N

'" c<II CO)

E <II li c. O> V) cO

o o '" ... ~ > ...J ""

5

-

Spænd skruefjederen og før en blikplade ind =. mellem hver af vindingerne. Indføringen lettes = ved at benytte en krog af svejsetrt-d. f

A-77 7


~ 6

1-8 f)-b

=

- Afmonter

låseringen (b) på bolten. Tryk derefter bolten (a) på kroghængslet ud, og træk kroghængsel og skruefjeder ud. Blikpladerne bliver i skruefjederen.

'Si ;;

"

Montering

~

~

Skal der monteres en ny skruefjeder. spændes ud i VW reparationspressen.

skal den hvorefter

blikpladerne sættes ind i vindingerne.

1 - Monter kroghængslet med skruefjederen hægtet på karosseriets holdebuk. 2

-

Befæst hængslet med bolt.

3 - Monter låsering ved bolten. 4 - Hægt skruefjederen på forneden.

A-77 8

5

- Spænd

6

- Monter

7

-

skruefjederen ved tryk fra kroghængslet og fjern blikpladerne med krogen. skruefjederens beklædning.

Skru klappen på og indstil den.


I

Kofangere

Af- og påmontering af forreste kofanger Afmontering

1

- Afskru venstre

2

- Afskru

begge

befæstigelsesbolte

på højre

og

r

sidedel.

højre

og venstre

=-

kofangerstiver.

'" 'O o.:

>z -< ~ Cl:: W \.:) Z

3 - Træk kofanger med kofangerhorn ud af forpladen.

og stivere

4 - Afskru kofangerhornene ved at befæstigelsesmøtrik i hver side.

løsne

Q w

IZ ;:;:.~ c.. co '" ej co ~

N '" '" i: " E " ii a. ::> '" cO o o'" ....

~ > ...J Cl::

en --

r A-78

1


5

.

Udskru en befæstigelsesbolt i hver side ved kofangerstiveren og aftag stiver.

Æ 6 - Aftag højre og venstre kofangersidedel efter at have afskruet to befæstigelsesbolte i hver

~

side af kofangermidterstykket.

Montering

Æ 1 - Kontroller gummipakninger for kofangerhorn og kofangerstivere, udskift om nødvendigt.

~

Monter pakningerne

igen.

2 - Skru kofangerens sidedele på midterstykket. 3 - Skru kofangerhorn og stivere på kofangeren. 4 - Skru kofangerstivere med kofanger på karosseriet. 5 - Skru kofangeren på ved højre og venstre sidedel, påse herved, at der bliver ens afstand mellem sidedel og kofanger. 6 - Monter gummipakningen for kofangerstiverne således, at den ligger an hele vejen rundt ved karosseriet.

Af- og påmontering af bageste kofanger Afmontering

1

A-78 2

- Afskru

en befæstigelsesbolt højre sidedel.

på venstre

og


2

- Afskru

højre karosseriet.

og venstre

kofangerstiver

på:

5 - Aftag venstre og højre kofangersidedel efter at have afskruet 12 befæstigelsesbolte i hver side på midterstykket.

"'1111111111111111111' "'1111111111111111111'

r

Montering

3 - Afskru en møtrik i hver side ved kofangerhornene og aftag kofangerhornene.

1

-

2

- Skru

Kontroller gummipakninger for kofangerhorn og kofanger stivere, udskift om nødvendigt. Monter pakningerne igen.

"'11111111111111111111'"

kofangerens

sidedele på midterstykket.

3 - Skru kofangerhorn og stivere på: kofangeren.

.,-o

o: >z «

:::!E '" w \:) Z

4

-

Skru kofangerstivere seriet.

med kofanger

på: karos-

C w

IZ ;;; a..

.,cl O)

O) N

.,'"

J

"E " E " Q. o. :> Cl> cO

oo '"

... ~ >

-' '"

4

- Ud skru

en befæstigelsesbolt i hver kofangerstiverne og aftag stiverne.

side ved

5 - Skru kofangeren på ved højre og venstre sidedel, på:se herved, at der bliver ens afstand mellem sidedel og kofanger.

6 - Monter gummipakningen for kofangerstiverne således, at den ligger an hele vejen rundt ved karosseriet.

A-78 3I

Døre

og ruder

Af- og påmontering af dør Afmontering

1

- Løsn

de fire befæstigelsesskruer på øverste dørhængsel og de tre på nederste dørhængsel ved hjælp af en slag skruetrækker.

2 - Udskru befæstigelsesskruerne med en philips- =

r

skruetrækker.

3

- Aftag døren.

Montering 1 - Skru døren på og tilpas den således, at den overalt har samme afstand i forhold til dørudsnittet. Dørens siklinie skal flugte med siklinien på forreste og bageste sidedel.

"'11111111111111111111'"

-

Det skal samtidig påses, at døren hverken står for langt ude eller inde. Hængslerne skrues på bevægelige gevindplader, hvorved en korrekt indstilling og tilpasning af døren er mulig.

,

... '" co:> >-

z « ::E '" w l:J C w Z

1Q;

"-

co <? co:> co <-< <? U'>

C <I> E <I> C. a. :> V)

co c Il> >

..J

'"

A-79 1


2

- Kontroller

dørpakningen, udskift om nødvendigt. Påklæb ny pakning med originalt VW universalklæbemiddel D 12.

4

- Indstil gummianslaget.

Anvisning:

3

-

Indstillåsepladen således på hængselkarmen, at døren og den bageste sidedel flugter med hinanden, og døren let kan åbnes og lukkes. (Se indstilling af låseplade).

-

Fra november 1962 chassis nr. 0109825 - bortfalder gummilisten - res.dels nr. 343831 735A - på hængselkarmen. I stedet for monteres der i det forreste område af døren en liste - res.dels n.r. 343831 735 B - der fastholdes af en punktsvejst metalskinne.

Indstilling af låseplade Efter afmontering af låseplade og gummianslag skal det først kontrolleres, at døren sidder korrekt ud snittet:

i dør-

1 - Befæstigelsesskruerfor dørhængsler skal sidde fast. 2 - Dør og sidestykke skal flugte foran. 3 - Dørens siklinie skal flugte med siklinien på forreste sidedel. 4 - Ensartet afstand mellem dør og dørudsnit. 5 - Dør og sidedel skal flugte bagtil. 6 - Dørens siklinie skal flugte med siklinien på bageste sidedel. Hvis døren ikker sidder korrekt i dørudsnittet skal følgende arbejder udføres: TiI1,2,30g4 Hængslerne løsnes på hængselkarmen. Døren forsættes tilsvarende indefter, udefter eller i højden. Hængselskruerne skrues fast igen. Om nødvendigt løsnes hængslernes befæstigelsesskruer på døren, og hængslernes placerin.g korrigeres.

anslaget er afmonteret. stillet når

a - døren flugter med sidedelen bagtil, b

A-79 2

- dørens

siklinie flugter med siklinien på bageste

sided el,

c

- der

d

- døren

Til 5 og 6 Låsepladen monteres og indstilles. En korrekt indstilling af låsepladen er kun mulig, hvis gummi-

Låsepladen er rigtigt ind-

ved kraftige træk og tryk i dørhåndtaget ikke kan konstateres noget mærkbart spillerum mellem lås og låseplade,

fra.

uden kraftanvendelse lader sig åbne ude


Låsepladens måde:

J

1

-

indstilling

kan korrigeres

på følgende

Hvis døren lukker stramt, er trykknappen træg. Årsagen til dette er, at låsepladen hælder for meget indad foroven.

Følge: Stærkt

slid på låsepladen.

Afhjælpning: Korriger

låsepladens

indstilling

med målet a.

2 - Hvis døren ikke går ind i sin endestilling (A), men springer tilbage i stillingen (B), når døren smækkes, har låsepladen foroven en for stor hældning udad. Døren åbnes let med trykknappen.

M '" ~

>Z «

::E '" w l? Z Q w IZ ;:;;: Il.

co M ci CO N M '"

Følge: Klaprelyde

ved dørlåsen

under

kørslen.

c..

E .. C. c. " v> cO

oo '" ...

~ > ...J '"

Afhjælpning: Korriger

låsepladens

indstilling

med målet a.

A-79 3


3

- Hvis låsepladen

er for højt indstillet, kan døren kun vanskeligt åbnes med trykknappen. Når døren derefter åbnes, bevæger den sig ikke parallelt med dørudsnittet, men synker ned.

Afhjælpning: Korriger låsepladens indstilling med målet b.

4 - Hvis låsepladen er for lavt indstillet, låses døren, når den lukkes i stillingen (B). Døren springer igen ud af sin endestilling.

Afhjælpning: Korriger låsepladens indstilling med målet b.

CT

Anvisning: Låsens overflade skal være nøjagtigt parallel med låsekilens styreflade og ligge helt an mod denne. En nøjagtig kontrol kan foretages med mærkeblåt.

Af- og påmontering af dørgreb, lås og låsecylinder Afmontering

~ 1 .=

~

- Tryk

kunststofunderlagsskiven for rudesvinget ind mod dørbeklædningen, og tryk fjederen ud af slidsen ved hjælp af værktøj VW 705 (selvbygger).

2 - Aftag rudesving, fjeder og kunststofunderlagsskive.

A-79 4

"


3

-

Aftag dækpladen håndtag.

for

det

indvendige

dør-

4 - Ud skru to skruer for det indvendige dørhåndtags roset. Aftag roset.

5 - Aftag dørbeklædningen ved at trække papklemmerne ud af døren. Dette arbejde skal gennemføres omhyggeligt for at undgå, at lakken beskad iges.

6

-

Ud skru tre befæstigelsesskruer

for polsterliste

-

r

og aftag liste. (")

'" a:

>z « ::E '" w (j Z

o w IZ 02 o..

7

-

Træk

plastikbeklædningen

på døren af.

co (")

ci

co N (") V)

c., E ., a. c. ::>

V) oå . / o ' o' V) ~

~ > '"-'

8 - Afskru gennem de to åbninger i den indvendige dørbeklædning dørgrebet med T-nøgle VW106.

r

A-79 5


9

- Afskru 11Isecylinder.

12 - Hægt trækstangen på dørlåsen af. Før derefter dørlllsen indad og træk den nedad og ud af døren.

"'11111111111111111111"

Montering

1 - Kontroller alle dele for slid, udskift om nødvendigt og smør bevægelige dele. 2 - Monter dørlås, låsecylinder og dørgreb. Påse at gummipakningerne på låsecylinder og dørgreb er i orden og sidder korrekt. 3 - Hægt trækstang med fjeder på dørlåsen.

10

- Udskru tre

befæstigelsesskruer

på dørlåsen.

4 - Saml døren. Her skal det påses, at rudesvinget har den rigtige stilling.

"'111111111111111111"

Obs! Hvis der ved åbning og lukning af døren opstår vanskeligheder, der kan være forårsaget af fugtighed og kulde, går man frem på følgende måde: a

-Opvarm

nøglen, stik den i låsen, drej den flere gange frem og tilbage og træk den ud igen.

b - Sprøjt med en sprøjtekande frostbeskyttelsesmiddelind i nøglehullet,der holdesåbent med en skruetrækker eller en lommekniv.

11

-Hægt

trækstangsfjederen ved dørlåsen af og skub den tilbage over trækstangen. "'11111111111111111'1'"

c - Stik nøglen i låsen og drej den flere gange. Låsecylinderen bør kun smøres med støvgrafit, under ingen omstændigheder med olie eller fedt. Det anbefales at dreje nøglen, der er dyppet i støvgrafit, flere gange frem og tilbage i låsen. I stedet for støvgrafit kan man også anvende glycerin. Ved vognvask i en frostperiode skal låsecylinderens åbning dækkes med en klæbestrimmel.

Ved andre fejl:

a - Låsecylinderenafmonteres, renses i benzin, blæses ud med trykluft og dyppes i glycerin. b - Det kontrolleres, at låsecylinderen virker korrekt. Monter om nødvendigt ny låsecylinder. Monter tilholderkombinationen igen.

A-79 6


Nøgler og låse På basis af nøgletabellen, der kan bestilles på reservedelslageret, kan låsecylinderens modhold omplaceres, således at låsecylinderen kan tilpasses en hvilken som helst nøgle. Ved behov for enkelte låseplader leverer reservedelslageret et sorliment af nødvendige låseplader under nummeret SP 189 A.

Højre og venstre dør kan låses ude fra med separate låsecylindre. Begge døre kan kun i lukket tilstand afspærres med nøglen. For at undgå en utilsigtet aflåsning af døren, udløser låsen automatisk, hvis døre afspærres i åben tilstand. Ved afspærring af den indvendige dørlåseknap, når døren er åben, og tryk på det udvendige dørgrebs trykknap, når den lukkes, aflåses døren automatisk. lafspærret tilstand kan begge døre åbnes ude fra med dørnøglen.

Nøglerne til rattændingslåsene kan i modsætning til dørnøglerne og nøglerne til de tidligere monterede låse på grund af deres store målenøjagtighed ikke længere efterfræses ved hjælp af kodenøgler. De kan kun fremstilles af en kopifræser. Fremstilling af reservenøgler er derfor kun mulig, når ekstranøglen, der er medleveret vognen, forefindes. Hvis begge nøgler er gået tabt, kan reservenøgler leveres fra reservedelslageret ved angivelse af nøglenummeret.

Anvisning: Ved udskiftning af en dørlåsecylinder eller en cylinder i bagklappen leverer reservedelslageret ikke nogen speciel låsecylinder. Det er dog under alle omstændigheder muligt at omlægge låsecylinderen.

Af- og påmontering af ventilations rude Afmontering

1

- Aftag

rudesvinget og rosetten for det indvendige håndtag.

2 - Afmonter dørbeklædning og polsterliste.

'3 - Løsn befæstigelsesskruen

på ventilationsrudens

bremse.

(')

'"

f

o:

>z < ::E o:: w l'J

aw IZ c:: "ro (') ci ro N (') U)

c

" E "

li c. " V> .o o oU) > ....t

o::

4

- Udskru

holdeskruen på ventilationsrudens øverste leje med en låseringstang. Sidder holdeskruen fast, kan hjælp af en skruetrækker.

A-79 7


~ 5

- Abn ventilationsruden

~

og træk den op og ud

af bremsen.

Montering

1 - Sæt ventilationsrudens stift ind i bremsen. 2 - Sæt gummipakningen på det øverste leje ind i ruden. 3 - Befæstventilationsrude med holdeskrue på det øverste leje. 4 - Indstilventilationsrudentilsvarende på bremsen ved at spænde befæstigelsesskruen.

Af- og påmontering af håndtag for ventilations rude Skal håndtaget udskiftes eller indstilles, er det ikke nødvendigt at afmontere ventilationsruden.

~ 1 - Slå håndtagets

stift ud.

-,,~~

A

c

D

2 - Tag håndtag med afstandsskiver ventilationsruden.

og bolt af

I

Antallet af monterede afstandsskiver er bestemmende for, hvor trægt håndtaget skal gå.

A = B = C = D =

A-79 8

håndtag stift

afstandsskiver bolt


Af- og påmontering af ventilationsrude med ramme

Afmontering 1

-

Drej dørruden

2

-

Aftag rudesving hcndtag.

3

-

Afskru polsterliste og tag den af.

ind i døren med hcndsvinget. og roset for det indvendige

4 - Afmonter dørbeklædningen. 5 - Afskru møtrikken på gevind bolten for forreste rudeføring. 6

-

Ud skru to befæstigelsesbolte

pc dørens

forreste

?

område.

7

- Udskru

8

-

§h

på dørrudeskak-

befæstigelsesskruen

~

?

ten. Træk ramme og ventilationsrude ud af rudeskakten.

opefter og

Anvisning: Stærk susen. ved ventilationsruderne følgende måde:

~ -o ~

kan afhjælpes

A

-

Hvis de øverste gummi lister for dørruden dels nr. 343845 211/212 - er beskadigede deformerede, skal de udskiftes.

B

-

Afstanden

mellem

ventilatonsruderammen

res. eller

samt

forrude- og tagrammen skal andrage 15 mm. Hvis afstanden er større, kan den korrigeres ved at ilægge afstandsskiver ved monteringsbeslaget i rudeskakten.

>z « ::E '"

w (.:J Z C w

1Z æ,co (') ~ co '"

3 - Indstil pc gevindbolten forreste rudeføring til dørruden. Om nødvendigt indstilles dørruden igen.

4 - Indstil bremsen for ventilationsruden tilsvarende ved at løsne eller spænde befæstigelsesskruen.

Montering

(')

'"

1

" E "

"E

li c. ::o V> ~ ~

o c'"

-

Kontroller

gummipakning

og rudeføring,

ud-

skift om nødvendigt.

2

- Ramme med ventilationsrude og skrues fast pc rudeskakten reste omrcde.

5 - Saml døren igen. monteres i døren og dørens for-

6 - Prøv alle delenes funktion.

~

~ > -I '"

A-79 9


Bemærk:

-

Fra december 1962 chassis nr. 0087078 - er ventilationsruderammen sker ved. at der på den forreste befæstigelse af ventilation.sruderammen

og rudesvinget blevet flyttet 2 mm bagud. Dette punktsvejses ert 2 mm tyk skive.

-

-

Dørrudener blevet2 mm kortere i længderetningen.Den ændrederude res.delsnr. 343845201Aj202A kan monteres i vogne af tidligere udførelse. hvis der samtidig mortteres en plade (selvbygger) ved den forreste befæstigelse af ventilationsruderammen. Den hidtidige dørrude - res.dels nr. 343845201/202 - bortfalder som reservedel. b

+

$

A - Ventilations-

ruderamme a

= 30 mm

b

=

c = d = e = f = g = h=

15

mm

50 mm 10 mm 7 mm 4,50 2 mm 1 mm

r T~I-O' I' O

I

.

1

~ Fra november 1962 - chassis nr. 0119850 - er ventilationsruden blevet ændret. I stedet for det hidtidige rørstykke og nitten monteres nu en bolt - res.dels nr. 343837649 A -, der er befæstiget på vrideren med en kærvstift. Rudens form er blevet ændret. og gennemgangshullet for vrideren er blevet gjort større. Den ændrede rude - res.dels nr. 343845 251 A/252 A - kan sammen med rørstykket og nitten. monteres i vogne af tidligere udførelse. Rørstykket - res.dels nr. 343837643 - og nitten - res.dels nr. 343837649 - leveres fremdeles.

Af- og påmontering af dørrude Afmontering 1

- Afmortter rudesving

og roset for det indvendige

3 - Træk plastikbeklædningen af.

håndtag. 2 - Afmonter dørbeklædningen.

4 - Udskru syv befæstigelsesbolte (1) og tre befæstigelsesmøtrikker (2) på rudeløfteren og føringsskinnerne. "'11111111111111111111"

A-79 10


5

-

Løft dørruden

fjeder

6

-

så meget, at rudeløfterens

går fri af løfteskinnen

Afmonter gummianslaget

glide-

~

på dørruden.

f

på dørrudeskakten

~

f

(pil).

',..

C') '"

7 >z -< :E '" w lJ

- Afmonter

ventilationsrude med ramme. af- og påmontering af ventilationsrude.)

(Se

o w IZ '" "co C') ci co N C') '"

'" '"E

1::

li a. " V) oå o o '" ....

8 - Tag dørruden op og ud af rudeskakten.

>

'" ...J

A-79 11


Montering 1

- Før

dørruden

ind i rudeskakten

4 - Sæt rudeløfterens glidefjeder ind i dørrudens løfteskinne og sæt rudeløfterenfast med beo fæstigelsesboltene (1). Sæt rudens føringsskinner fast med befæstigelsesboltene og møtrikkerne (2).

og anbring

den pObundenaf døren. 2 - Monter ventilationsrude med ramme. 3 - Monter gummianslaget på dørrudeskakten.

"'1111111111111111111'

~ 5 - Indstil dørrudens =

hældning således på de to gevindbolte, at ruden uden at hugge i løber

~

spillerumsfrit

i føringsskinnerne.

Sidespillerum kan afhjælpes øverste bolt tilsvarende.

ved

at forsætte

..,.

6 - Kontraspænd gevindboltene med møtrikkerne og spænd rudeløfterens befæstigelsesboltefast.

7 - Sæt bolten på dørrudens spænd møtrikken stramt.

A-79 12

løfteskinne

i og


8

- Korriger

9

- Klæb

dørrudens højdeindstilling forsætte de to holdebukke a og b.

ved at

plastikbeklædningen på. Ved påklæbningen skal det påses, at beklædningen forneden rager ind i de to åbninger på døren. Herved sikres det, at indtrængende vand ved rudeskakten ledes til afløbsslidserne i bunden af døren.

10 - Før polsterlisten monteres skal det påses, at pyntelisten sidder fast.

"'11111111111111111111"

M -o o:

>z -<

:::E o:: w \:)

z aw IZ a: c..

11 - Om nødvendigt flyttes befæstigelseskrogene

på indersiden af polsterlisten med en træklods.

"'111111111111111111'"

co (O)

ci co N (O) '" c

" E " li Q. ::> '" cO C) C)

'" ~

~ > .... ""

12

- Monter

polsterlisten.

A-79 13


-

13 Før montering af dørbeklædningen

skal det p6ses, at oliepapiret sidder korrekt.

i -

~

-

14 Monter dørbeklædningen. Før papklemmerne trykkes ind, skal fjederen for rudesvinget monteres mellem døren og dørbeklædningen.

15 - Monter roset for det indvendige håndtag samt dækplade og rudesving.

16 - Kontroller at alle dele fungerer korrekt.

A-79 14


Af- og påmontering af forrude

Afmontering

1

-

Klap viskerarmene

2 - Tryk, idet De

tilbage.

begynder i øverste højre eller venstre hjørne, forrude

med gummipakning

ud indefra.

"'1111111111111111111'

"----

'C') '" ~

>z -< ::E '" w

3

- Skub midterste muffe på pynterammen til side med et stykke træ, således at pynterammens samlinger ligger fri.

C) Z Cl

~~ Z <;: Il.

co C')

o co

c-i C')

'"

""

E " a. c. ::>

V>

cå " C) O

~

~ >

'"..J

A-79

15


j, 4

~

- Træk

øverste pynterammehalvdel

ud af muf-

ferne på siden i pilens retning.

5

- Træk

nederste pynteramme af gummipaknin-

gen.

-'

6 - Tag gummipakningen af forruden.

A B C D

= = = =

Tag (ruderamme) Gummipakning Pynteramme Forrude

Montering

1 - Kontroller at gummipakningen er brugbar, udskiftom nødvendigt. 2 - Træk gummipakningen over kanten på forruden. 3 - Tryk nederste pynteramme med de to muffer på siden ind i gummipakningen. Æ 4 - Skub de øverste pynterammehalvdele pynterammens muffer og tryk dem gummipakningen.

~

ind i ind i

5 - Skub øverste muffe over sammenføjningen for de øverste pynterammehalvdele.

A-79 16


6

-

læg en elektrisk ledning med isolering og en f:. udvendig diameter på ca. 2-3 mm hele vejen = rundt i gummipakningens

r

slids.

ledningen trækkes igennem et rørstykke, hvis forreste ende er fladtrykt, VW 739/1 (selvbyggerværktøj). Den fladtrykte ende skubbes ind i gummipakningens slids og trækkes rundt langs hele ruden s omkreds. Den gennem røret glidende ledning lægger sig derved i pakningens slids. De to ledningsender skal støde sammen forneden midt på ruden.

7 - Indsæt ruden i ruderammen udefra og ret den til i siderne. ledningsender skal herved hænge ind i vognen.

8

-

Til montering mekanikere:

En mekaniker

af ruden

trækker

-

skal man være tre

begyndende

ved den

ene ledningsende gummipakningens vulst ud over ruderammens kant. Herved skal ledningen stadig føres parallelt med ruden.

En anden mekaniker følger

trækket

i kablet

på ruden og bringer anlæg.

slår samtidig

-

-

med hånden

idet han udefra

dermed denne til jævnt

Obs! Skal der monteres ruder af flerlagsglas i stedet for af enkeltlagsglas, må disse ruder kun trykkes ind i ruderammen med jævnt tryk med begge hænder, medens den anden mekaniker indvendig ved hjælp af ledningen løfter gummilæben over ruderammen. På grund af fare for, at ruden skal ødelægge~, bør man ved montering af flerlagsglas ikke anvende gummihammer eller slå på ruden med hånden.

En tredie mekaniker holder på ruden på den anden side og trykker den mod ruderammen.

.'1111111111111111111"

'" '" o.: >z «

:::?: '" w ~ Z

Q w IZ a: D..

co '" o co ~ N '" .,., i::

"

"E

Q. Co

'"::> a) C> o .,.,

~ > ..J er::

A-79

17


Af. og påmontering af bagrude Af- og påmonteringen foregår på samme måde som af- og påmonteringen af forruden.

Af- og påmontering af bageste ventilationsrude Afmontering

1

- Åbn

bageste

ventilationsrude.

.§ 2 - Løsnbetjeningsknoppen på rudelåsen tre til fire

~

omdrejninger.

3 - Udskru holdeskruen med en låseringstang. Om nødvendigt løsnes holdeskruen ved hjælp af en skruetrækker.

4 - Udskru tre befæstigelsesskruer på rudelåsen.

A-79 18


,..

5 - Træk

gummipakningen

og tag ramme

6

- Udskru

ved ventilationsrude

delvis af.

tre befæstigelsesskruer

§.

;

af glidestyk-

kerne.

7 - Aftag ventilationsruden.

Montering

1 - Kontroller glidestykkerne ved ruden, udskiff om nødvendigt.

ventilations-

U'I 00

ci ~

>z« ::E

2 - Læg led-gummi pakning over skinnen med glidestykkerne og monter ventilationsruden.

""

w

\.:) Z D w IZ a:

3

-

Skru ventilationsruden

fast på glidestykkerne.

D.. co (")

.o co '" (") U'I

i:: " "E C. c. ::>

4 - Befæst rudelåsen på karosseri og ventilationsrude.

AJ

V)

-.i

.,oo o

U'I

~> ...J ""

5

.

Betjeningsknoppensikres med holdeskruen.

A = Glidestykker

A-79 19


Bemærk:

Anvisning:

Fra 4. august 1964, chassis nr. 345001 046 er der blevet klæbet en bredere skinne fast til sideruden - res.dels nr. uændret 343847041/042 -. Ved denne ændring opnår man en endnu bedre forbindelse mellem de to dele.

Ved montering af den oplukkelige siderude skal man være opmærksom på, at skinnens forbindelsesstykker ligger midt for befæstigelsesskruernes huller i pynterammen. Dette opnås ved at forskubbe forbindelsesstykkerne i skinnen. Det skal ubetinget påses, at det nederste forbindelsesstykke ikke ligger an på pynterammens befæstigelsesvinkel.

Hvis man i vogne af tidligere udførelse kommer ud for, at en skinne løsner sig fra ruden, skal man iagttage følgende: Hvis man konstaterer for meget luft mellem skinne og rude, skal rude og skinne udskiftes. Hvis man kan fastslå, at de to dele sidder rigtigt, kan man ved at anvende WEVO 2-komponent-metalklæbemasse få delene til at klæbe sammen igen. Dette klæbemiddel kan ikke leveres reservedelsmæssigt, men kan bestilles gennem Fa. Malva, Vester Farimagsgade 6 (3-346), Kbh. V, tlf. Byen 9417.

A-79 20

Hvis ruden ikke sidder korrekt i karosseriets udsnit, må der foretages en korrektion ved forbindelsesstykkerne, idet man enten sliber af eller lægger under. For at undgå spændinger i ruden under påskruningen af betjeningsarmen skal man passe på, at betjeningsarmen befinder sig i den rigtige vinkel i forhold til karosseriet og den oplukkelige siderude.

...


..I

I

Sæder

Af- og påmontering af forreste sæde Af- og påmontering 1 - Løft lasearmen og skub sædet fremefter ud af føringsskinnerne.

Desuden er spindel og snekke ændret. En.ekstra fjeder res.dels nr. 343881193 - hjælper ved indstilling af ryglænet fremefter. På grund af denne ændring opnås en lettere indstilling af ryglænet.

2 - Udtag sæde. 3 - Før sædet skubbes ind, skal føringsskinnerne smøres med universalfedt. Anvisning:

-

Fra november 1962 chassis nr. 0106200 - er betjeningsgrebet til indstilling af ryglænet anbragt ca. 45 mm længere oppe.

Samtidig er sædestellet, fjederkassen og beslaget ændret. Det ændrede sædestel - res.dels nr. 343881107 Bf 108 B - kan monteres i vogne fra chassis nr. 0054088. Den ændrede fjederkasse - res.dels nr. 343881 305 Bkan uden videre monteres i det tidligere sædestel. Sædestellet fjederkassen -

res.dels nr. 343881 107 Af108 A - og res.dels nr. 343881 305 A - bortfalder som reservedele, medens beslaget - res.dels nr. 343881 455 Af456 A fremdeles leveres.

-

Af- og påmontering af ryglæn 1 - Afmonter sæde.

2 - Udskru ryglænets befæstigelsesskrue. .... '" ri

>z « ::E er: w ~ Z Q w fZ å. Il.

3 - Tag ryglænet af sædet.

co C'> ri co '" C'> '"

1:: " E " a.Co

Af- og påmontering af betjening for ryglæn

"

V'> ~

o c".

... :;: > -' er:

Ved betjeningen for ryglæn gelser, f. eks. ved snekken,

kan der kun af- og pamonteres skal sæderammen udskiftes.

drejegreb

og trækfjeder.

Ved andre

beskadi-

A-BO 1


Af. og påmontering af drejegreb 1

. Afmonter

sæde. ~

~

2

-

Slå stiften ud af drejegrebet

med en dorn.

3 - Aftag drejegreb.

Af. og påmontering af trækfjeder 1 - Afmonter sæde.

2 - Bind en 3 mm tyk svejsetråd sammen til en strop og sæt den ind i fjederens øje.

.= 3 - Træk fjederens øje af bolten med en skrue-

~

trækker.

4 - Aftag fjeder.

Af. og påmontering af nødsæde Afmontering 1 2

-

Løft nød sædet og tag det ud af anlægsskinnen.

2

1

-

Kontroller

stroppen

på nødsæderyglænet

for

beskadigelser, udskift om nødvendigt. Slå nødsædets ryglæn fremefter. Slå kuffertrummets bundbelægning lidt op bagved nødsædets ryglæn, og udskru fire linsehovede galopskruer ved højre og venstre pianohængsel.

3 - Udtag nødsædetsryglæn.

A-BO

Montering

2 - Skru nødsæderyglænet på pianohængslerne.

3 - Klæb den løsnede kuffertrumsbelægning på med originalt VW universalklæbemiddel D 12.


.J.

I

Indvendigt udstyr

Af og påmontering af beklædning for instrumentbræt 1

- Afskru

nedefra seks møtrikker fra gevindboltene på instrumentbrættets beklædning med T-nøgle VW 106.

2 - Aftag beklædning for instrumentbræt.

"-./ '<t

'" c? >z < ::E '" w C> Z C w IZ '" c..

Af- og påmontering af nederste beklædn ing på instrumentbrættet 1

- Afmonter

askebæger'

co (') c? co ~

N (')

'"

1: GI E GI

Q. a. " V) ~

o c '" ....

~ > ..J a::

2 - Afskru holder for askebæger.

A-8l 1


3

- Afskru seks møtrikker fra beklædningens ge-

Bemærk:

vindstifter.

-

Fra maj 1962 chassis nr. 0042251 - er ratstammens hældningsvinkel blevet forøget. således at rattet nu sidder 20 mm højere. Derved ændres instrumentbrættet - res. dels nr. 343805051 - tværvæggell res.dels nr. 343805451 - og afdækningen under instrumentbrættetres.dels nr. 343857061.

"'111111'111111111111'

\.-

De hidtidige instrumentbrætter og tværvægge udgår som reservedele. meden.s den. gamle afdækning under instrumentbrættet fortsat leveres som reservedel.

Ved montering af dell nye tværvæg - res.dels nr. 343865451 A - i vogne af tidligere udførelse. skal gummileje - res.dels nr. 311415603/613 - efterbearbejdes. såfremt der opstår ugunstige tolerancer. således at der ikke opstår nogen forbindelse mellem ratstamme og rør. Hvis det ændrede instrumentbræt - res.dels nr. 343805 051 A - monteres i vogne af tidligere udførelse. skal man samtidig anvende en ny afdækning under instrumentbrættet - res.dels nr. 343857061 A -.

Af- og påmontering af handskerum Udskru låsekilen på handskerummet hjælp af en vinkel-philipsskruetrækker.

~

ved

1

2 - Aftag låsekile.

3 - Udskru nederste befæstigelsesskrue på holdebåndet for handskerum.

4 - Tag handskerummet nedad og ud. '"

Af- og påmontering af holdegreb for passager

=

~

1

- Skru

2

- Skub

møtrikken bag instrumentbrættet holdegrebets gevind bolt.

det forkromede

tilbage og udskru philipsskruen.

3 - Aftag holdegreb.

A-8l 2

beslag

ud af

på højre side


4 - Udskru philipsskruen på holdepladen.

:

5

- Aftag holdeplade. Ved montering sidder korrekt.

skal det påses, at bøsningen

Af- og påmontering af det indvendige spejl <?

'" ~

>-

z <

1

- Klap solskærm ene af.

:::E

'" w I.:) Z Q w 1Z

a:

Q.. co <? ci co

2 - Udskru to philipsskruer på spejlets holder.

~

N <? '" "E

" E " C. Cl. :> '" cO ol o '"

3 - Aftag spejl med holder.

~

~ > ...J '"

A-8l 3


"


Ventilationsanlæg

Af- og påmontering af ventilationskasser med ventilationsregulering Afmontering

1

-

Afskru instrumentbrættets

beklædning.

2 - Afmonter handskerum.

3 - Afskru to taster for regulatorarmene.

4 - Afmonter rudeviskerramme med motor.

'C') -o o; >z <

5 - Afskru to befæstigelsesboltefor ventilations- =.

r

reguleringen.

:::E '" w (.:J

o w IZ <;: Q. co C') ci N C') '" 1: .. E c. c. ::>

V)

.o o' o'"

.. > ..J '"

6

-

Ud skru en befæstigelsesbolt

på hver ventila-

tionskasse.

A-82 1


~ B

7

.

-

Skru to befC2stigelsesboltetil forreste befC2stigelse af ventilationskasserne ca. 10 omdrej-

~

ninger udad. 8 - Aftag ventilationskasser med ventilationsregulering under instrumentbrC2ttet.

c

A = Tag (torpedo) B = Ventilationskasse C = Befæstigelsesbolt

Montering

Før monteringen skal følgende iagttages:

Kontroller gummipakningen for ridser og slid. Ved beskadigelser skal gummipakninger ubetinget udskiftes.

~

= -= ~

2

- Kontroller

ventilationskassernes

ridser og slid. Ved beskadigelser

spjC2ld

for

skal spjC2l-

dene udskiftes. (Se af- og påmontering af ventilationsspjC2ld).

3 - Kontroller spjC2ldenesindstilling: a

- Abn

spjC2ldet.

Obs! VentilationsspjC2ldet skal løfte sig ensartet, når regulatorarmen betjenes.

b - LC2gen strimmel tyndt papir mellem ventilationskassens udgangsåbning og spjC2ldet.

c - Luk spjC2ldet.Herunder må papiret ikke kunne trC2kkesud.

A-82 2

"


d

- Når

e

- Hvis

spjældet er helt lukket skal regulator-

armens vinkel ligge an ved anslaget. spjældene ikke er tætte ved ventilationskassen, skal kablerne indstilles påny.

~

r

4 - Monter ventilationskasserne og befæst dem. 5 - Forsæt ventilationskasserne således, at udgangsåbningerne tilnærmelsesvis flugter med åbningerne i instrumentbrættet. 6 - Skru ventilationskasserne fast. 7

-

Monter ventilationsreguleringen.

8

-

Monter samtlige afmonterede dele igen.

Indstillingaf kabler

Indstillingen af kablerne kan kun foretages afmonterede ventilationskasser.

ved

1 - Løsn philipsskrue på reguleringsarmen.

C') '" .,;

>z «

::E '" w l:J Z o w IZ ix: o.. co C')

2 - Tryk reguleringsarmen er 1 mm fra anslaget.

så langt hen, at den

ci co

N C') '"

1:: '" E '" a. Q.

a

=

1 mm

::> V> cå

oo '"

... ~ > ..J '"

A-82 3


~ 3 - Skub kablet så langt ind med en kombinations-

~

tang, at spjældet på varmekassen lukker.

4

- Træk

philipsskruen

på reguleringsarmen

an

igen.

5 - Kontroller ventilationsspjældenes ved at betjene reguleringsarmen.

indstilling

Udskiftning af ventilationsspjæld

1 - Afmonterventilationskasserne.

2 - Bor spjældenes nitter ud eller fil dem af. Slå derefter forsigtigt resterne af nitterne ud med en dorn. Herunder skal man gå meget omhyggeligt til værks for ikke at beskadige pladen på spjældet.

~ 3 - Aftag spjæld

~

4

- Bøj to

5

-

med kabel.

lasker på spjældet op og aftag kabel. Hvis kablet ikke er beskadiget, kan det igen monteres på det nye spjæld.

~

Læg spjældet op på ventilationskassen.

6 - Bor nittehuller i spjældet svarende til gennemgangsboringerne i ventilationskassen.

A-82 4


7

- Nit spjældet

pa med popnitter.

8 - Indstil kablet.

9 - Monter ventilationskasserne med regulering.

Fejl ved ventilationsanlægget

Et spjæld åbner uensartet

3

Afhjælpning:

~

'" '" o: >z < ::E ""

I

1

- Afmonter

ventilationskasserne.

2 - Nit spjældet af kassen.

- Ret spjældet

og nit det pa igen. Om nødvendigt panittes et nyt spjæld.

4 - Indstilkablerne. 5 - Monter ventilationskasserne.

w I.:) Z

o w Iz~ Q; Ilco '" ci co '" '" '" i: " E " a. a. ::>

Utætheder ved ventilationskassen

3 - Spjæld ved ventilationskassen forkert indstillet.

Årsag: 1

- Ventilationskasse

ikke skruet forskriftsmæssigt

pa.

4 - Spjæld ved ventilationskassen beskadiget.

VI

.o o o '" ...

~ > -I ""

2 - Gummipakning ved ventilationskassen beskadiget.

5

- Vandafløbsslanger monteret

eller

er ikke forskriftsmæssigt er beskadiget.

A-82 5


2

2

- Befæstigelsesbolt - Gummipakning 3 - Ventilationsspjæld 4 - Komplet ventilationsspjæld 5 - Vandafløbsslange 1

2

Afhjælpning:

Til 1

- Løsn

ventilationskassens befæstigelsesbolte. Forsæt kassen således, at den har samme afstand i højre og venstre side tilluftslidserne i tagets torpedostykke. Spænd befæstigelsesboltene igen.

Til 2 - Udskift gummipakningen. Til 3 - Indstil spjældet igen. Til 4 - Afnit spjældet ved ventilationskassen, ret det og nit det på igen. Pånit om nødvendigt et nyt spjæld. Til 5 - Kontroller vandafløbsslangen for beskadigelser, udskiff om nødvendigt. Sæt slangen på ventilationskassens rørstuds, således at den sidder fast. Vandafløbsslangen må ikke udvise knæk.

A-82 6


Bemærk: Ventilationsanlægget

er blevet ændret.

~

1 - Ventilationskasser Ventilationskassens befæstigelsespunkterer forsat i forhold til den tidligere udførelse. For at muliggøre monteringen af den ændrede ventilationskasse - res.delsnr. 343259103A/104A - i vogneaf tidligere udførelseer alle de ventilationskasser. der leveres som reservedele. forsynet med både de nye og de tidligere befæstigelsespunkter.

2 - Ventilationsspjæld Ventilationsspjældene er nu todelte. De ændrede spæld - res.dels nr. 343259151 B - kan pånittes de ventilationskasser. der er monterede i vogne fra chassis nr. 036 325. Hvis der opstår fejl eller beskadigelser i ventilationskasserne. som er fremstillet før chassis nr. 036325. kan afhjælpning kun ske ved at udskifte ventilationskasserne med den ændrede udførelse.

3 - Betjeningsorgan

for ventilationsanlæg

Betjeningsorganet - res.dels nr. 343259305 - er ændret således, at reguleringsarmene fastlåses i helt åben og helt lukket stilling. Det ændrede betjeningsorgan - res.dels nr. 343259305 A - kan ikke monteres i vogne af tidligere

udførelse, hvor den tidligere

del fremdeles leveres.

Knapperne på reguleringsarmene er nu påskruede. De ændrede knapper - res.dels nr. 343259379/380 - passer ikke til den tidligere udførelse. Indfatningen for betjeningsorganet er nu i et stykke, og fås under res.dels nr. 343259 375 A, men kan ikke monteres i vogne af tidligere udførelse. Af samme grund bibeholdes den tidligere udførelse

res.delsnr. 343259375/376.

-

Betjeningskablerne er fortinneti begge ender. Der leveresfremtidig kun de fortinnede kabler - res.delsnr. uændret

343259175 -

som reservedele.

4 - Instrumentbræt På grund af ændringerne

ved betjeningsorganet for ventilationsanlægget fremstilles instrumentbrættet kun med Når lagerbeholdningerne er opbrugte, leveres kun det ændrede instrumentbræt - res.dels nr. 341 805051 -. Ved montering af dette instrumentbræt i vogne af tidligere udførelse skal man samtidig montere - res.dels nr. 343259305 A -, indfatning - res.dels nr. 343259375 A betjeningsorgan for ventilationsanlæg og knapper - res.dels nr. 343259379/380 -. een enkelt åbning.

'<t

'"

c?

>z <

:::E '" w C) Z

o w I"2

'"' c.. co <? c? co

N <? '"

1: "

"E

Q. a. "

--'"

~' c ll'I ...

~ >

'"~

A-a2 7


"-

"1


I

Udvendigt udstyr

Af- og påmontering af VW mærke 1

- Tryk

VW mærket af forpladen med en skruetrækker. For at lakeringen ikke skal blive beskadiget dækkes forpladen ved mærket med en klud.

2 - Kontroller plastikhætterne for beskadigelser. Udskift dem om nødvendigt.

3

- Tryk

-

r

VW mærkets stifter ind i hætterne.

<?

'"

.,; >z «

::::E er: w C) Z

Af- og påmontering af navneskilt "Volkswagen 1500" 1 - Tryk skiltet "1500" af bag pladen med en skrue- f:. trækker. For at lakeringen ikke skal blive -

beskadiget, beskyttes bagpladen ved hjælp af en klud.

o w

§'"

f

IZ a: a.. co <? cl co ~

N <? '" "E Cl> E Cl> C. o. ::> en cO o o'" ....

~ > ..... er:

2

- Tryk skiltet "VOLKSWAGEN" med en skruetrækker.

af bag pladen

A-83 1


r.

-~~

~"..-.-

3

- Kontroller plastikhæfterne for beskadigelser. Udskift dem om nødvendigt. ..

4

- Tryk

stifterne for skiltet "VOLKSWAGEN" og skiltet "1500" ind i hæfterne igen.

Af- og påmontering af navneskilt "Karmann-Ghia"

Af- og påmonteringen

sker efter de samme anvisninger som ved navneskiltet "VOLKSWAGEN".

Af- og påmontering af det udvendige spejl

~

1

- L...

ko.t,omøt,lkk..

v.d dnt .dvnndlg' ,p.jl.

2 - Udskru det udvendige spejl.

3 - Før monteringen skal trykfjederen kontrolleres. Holdemøtrikken bag trykfjederen skal være sikret ved kørnerslag.

---

A-83 2

~

4 - Ved monteringen skal det påses, at pakningen sidder forskriftsmæssigt.


I

Skydetag med elektrisk betjening

Alment

og lukning af taget er anbragt under instrumentbrættet til venstre ved siden af askebægeret. Kraftoverførelsen sker via en glidekobling. således at overbelastningsskader på motoren ikke kan forekomme på grund af for sen afbrydning.

-

Fra juli 1962 chassis nr. 0050282 - leveres Karmann-Ghia-Coup'en eftE!r ønske med et elektrisk betjent stålskydetag. Vippekontakten til åbning

Af- og påmontering af skydetag Afmontering 1

- Åbn skydetaget

halvt.

Bemærk: Hvis det elektriske anlæg sætter ud. kan skydetage betjenes med et medleveret håndgreb. Elektromotoren og drevet er tilgængelige gennem en lynlås i bageste del af loftbeklædningen. Før håndgrebet kan monteres på drevet. skal en §.. plastikkappe fjernes og kærvskruen derunder ud skrues. Herved må man især være opmærksom på mellemlægsskiverne. ~

-

2

- Udskru

to befæstigelsesskruer

for beklædnin-

r

gen.

..;

3 - Træk beklædningen fremad ud af skydetagets befæstigelseskroge.

>z < :::E a:: w \.J Z Cl w

4 - Skub beklædningen bagud til anslag.

~ 'O

=.

1Z æ o.. co (")

M co ~ N (")

'"

5

- Luk skydetaget.

6

- Afskru

'E

" E " o. Co

'"::> ~ ~

co co

11\ ~

~ >

..J a::

side.

de forreste føringer i venstre og højre ~

=

A-84

,


7

- Hægt

bladfjedrene på de bagesteføringer højre og venstre side.

9 - Løft skydetaget ud af udsnittet. Her skal det

af i

8 - Træk vriderne for de bageste føringer højre og venstre side ud af lejebukkene.

påses, at skydetaget løftes ensartet ud. Pakningen for skydetaget må ikke beskadiges.

i

Montering

"'11111111111111111111'"

1 - Monter)kydetag i udsnittet. 2 - Sæt vriderne for de bageste føringer i højre og venstre side ind i lejebukkene. 3 - Skru de forreste føringer i højre og venstre side på. 4 - Åbn skydetaget halvt og træk beklædningen fremefter. 5 - Sæt skydetagets beklædning ind i klemmerne fortil. 6 - Skru to befæstigelsesskruer på fortil.

Af- og påmontering af beklædning Beklædningen for skydetaget kan kun tages ud af ud snittet, når en af føringsskinnerne i siden er afmonteret. Ved monteringen skal det påses, at beklædningen igen monteres sammen med føringerne.

Af- og påmontering af føringsskinner med kabler Afmontering

1

- Afmonter skydetag.

2 - Åbn lynlåsen bagtil på tagbeklædningen.

~

A-84 2

3

- Aftag tre

kabler ved motoren.


4

- Udskru

to befæstigelsesskruer

ved udvekslin-

gen.

~

;

~

5

- Aftag udveksling

og trækkabel.

Bemærk: Fra 16. 10. 1964. chassis nr. 345 050 862 er afstanden mellem motor og udveksling for stålskydetaget blevet formindsket. Ved det 10 mm kortere kabeltræk nyt res.dels nr. 345 877 731 A - opnås en mere lydsvag gang for motor. udveksling og kabeltræk.

-

Kabeltræk af tidligere udførelse leveres fremdeles som reservedel. da de kortere kabler ikke kan eftermonteres i vogne. hvor motor og udveksling ligger længere fra hinanden.

B

c

A - Trækkabel

B- Drev c - Udveksling

r

6 - Skru fem befæstigelsesskruer ud af højre og venstre føringsskinne samt af hjørneskinnerne.

7

-

§.

f

Aftag hjørneskinnerne.

'" '" å ~

>-

Z -< ::E er: w I:J Z a w IZ C2 a..

8 - Træk føringsskinnerne

i siderne med kabler

og beklædning fremad ud af udsnittet.

i§..

f

co <') -o co ~

N <') '"

c Q)

E Q) li

Co

::o en '" ~

~ <>oo

Obs! Herved skal man gå omhyggeligt til værks. da lakeringen på taget ellers kan blive beskadiget.

'"

~

~ > ...J er:

A-84 3


Montering

3

- Det skal påses. at de kabler, der skal monteres, aldrig må være kortere end de afmonterede kabler.

Ved monteringen skal følgende iagttages:

1

4 - Til smøring af kablerne må kun anvendes molybdændisulfidholdigt fedt.

- Før

befæstigelsen af føringsskinnerne i siderne, skal beklædningen for skydetaget sættes ind i den nederste føringsrille og skubbes tilbage til anslag.

5 - Skub kablerne ind i føringsrørene. 6

2 - Før monteringen skal kablerne kontrolleres for slid, deformering og beskadigelser. Beskadigede dele skal udskiftes. Dersom kun eet kabel er beskadiget. er det formålstjenligt at montere to nye kabler. Derved sikres en nøjagtig føring og en parallel bevægelse, når skydetaget åbnes og lukkes.

-

Skru føringsskinnerne skinnerne fast.

i siderne samt hjørne-

7 - Monter skydetaget og indstil kablerne. 8 - Skru udvekslingen på. 9 - Sæt kablet ved motoren på.

Indstilling af kabler 1 - Luk skydetaget.

2 - Tag kablet ved motoren af. Afskru udvekslingen og tag den af.

=

~

-

~

3 - Træk de to bageste føringer helt hen til skydetagets lejebukke.

4 - Monter vriderne for de bageste føringer i lodret stilling i lejebukkene.

5 - Skru udvekslingen på igen og sæt kablet ved motoren på. Her skal det påses, at udvekslingens drev griber ind i begge kabler.

6 - Kontroller kablernes indstilling ved at åbne og lukke skydetaget.

A-84. 4

~


Højdeindstilling af skydetaget

løsn beklædningen

og skub den bagud til anslag.

Fortil :

1

- løsn

befæstigelsesskruerne føringer.

for de forreste

2 - Indstil skydetaget i den ønskede højde ved hjælp af de to t'ingermøtrikker til højre og venstre over føringerne. 3

-

Spænd befæstigelsesskruerne ring igen.

~

r

for forreste fø-

Bagtil :

1 - løsn møtrikken på den øverste bolt.

<? '" o:

bolte i den

-

ønskede højde ved hjælp af skruen på vrideren.

f

2 - Indstil afstanden

for vridernes

>-

z -< ::E '" w l:) Z C w IZ i>:

3

- Spænd

møtrikken igen.

"-

co <?

oco '" <? '"

4 - Kontroller at skydetagets bevægelse er parallel, juster kablerne om nødvendigt.

c

" E " o. O::>

V>

cO oo Il) ...

3: > -I '"

5 - Træk beklædningen på skydetaget.

fremefter og fastgør den

A-84 5


Vandafløb 'Indtrængende vand ved skydetagsudsnittet ledes via tagrammens vandrender til afløbshullerne.

Vandet ledes derefter gennem de forreste tagkanaler, gennem rør og slanger, ned i ventilationskassernes afløbsslanger og kommer ud ved forvæggen.

Vand, der trænger ind længere bagude ved skydetagets tagramme, ledes væk gennem de to afløbsslidser ved taget.

"

A-84 6


Hvis vandafløbsslangerne er forstoppede, kan de renses nedefra med trykluft eller med fleksibel tråd.

Anvisning: Vandafløbsslangerne skal placeres således, at de ikke bøjes for meget.

/'

A

A B

8

= Indsvejste rør for vandafløb = Vandafløbsslanger

Tætning af skydetag

<? '" o:

>z « ::E '" w ~ Z o w JZ '"

1

- Den lange

pakning (velourliste) påklæbes i tag ud snittet på forkant og langs siderne, medens den korte liste klæbes på skydetagets bagkant.

Q. co <? ci co N <? '"

c

Cl>

E

Cl>

li

2 - Det skal påses, at den korte pakning klæbes helt ud over skydetagets rundinger. Den lange pakning skal påklæbes således, at der ikke er noget mellemrum mellem de to pakninger, når skydetaget er lukket.

3

- Derudover

skal der på den bageste skydetagsprofil klæbes yderligere tætningsgummi den korte pakning.

umiddelbart bag

Co :> V> cO

o'

~, ... ~ >

..J a:

4 - Udskiftning af den korte pakning og tætningsgummiet

er kun mulig når skydetaget er afmonteret.

A-84 7


Afhjælpning af fejl ved skydetaget ....

1

- Skydetaget

løfter sig ensidigt.

Afhjælpning:

Årsag:

a

- Løfteren

løber ikke rigtigt på rampen.

a - Rampeni

skydetagrammens vand kanal skal flugte med løfteren (vinkelformede pladestykker).

Tilret rampen således, at løfterens angrebs-. punkter kommer til at ligge midt på rampen. Rampen skal i længderetningen stå således, at løfteren får en stilling på 45° i det øjeblik, forkanten af skydetaget tangerer den forreste pakning (velourliste). Ved at bevæge rampen frem og tilbage ændres det tidspunkt, hvor løfteren træder i funktion.

b - Kabler eller kabeldrev beskadigede.

b - Udskiftkabler eller kabeldrev.

c - Vrideren indstilletfor lavt.

c - Indstil vrideren forskriftsmæssigt.

2 - Skydetaget løber ikke lige.

A-84 8

Årsag:

Afhjæl pni ng:

a - Side-indstillingener ukorrekt.

a - Indstil skydetaget (kabler og højde).

b - Kabler eller kabeldrev beskadigede.

b - Forny kabler eller kabeldrev.


I

Varmeanlæg

I dette afsnit er kun beskrevet af- og påmontering af bageste varmedysE:. Vejledning med hensyn til montage af de øvrige dele ved varmeanlægget findes i Reparationshåndbogen 1960, VW 1500, bind 1, afsnit M.

Af- og påmontering af varmedyser og støjdæmper Afmontering

1

-

Udtag nødsædet.

2 - Tag ledningerne

af batteriet og tag det ud.

3 - Udskru to befæstigelsesskruerpå varmedysen.

'" '" o ~

4

-

Tag varmedysen af trække den fremefter.

5

-

Tryk støjdæmperen

6

-

Aftag støjdæmper.

støjdæmperen

ved

f

at

sammen med et dækjern.

f

>z « ~ '"

w !.:) Z Q w fZ ;:;: c.. co (') -o co

Montering

'" (') '"

c"

1 - Før monteringen skal støjdæmperens kunststof og indvendige trådnet kontrolleres for beskadigelser. Udskift støjdæmperen om nødvendigt.

E " li

Cl. ::> V)

-i ~ ::o

o- ' . ' o o '"

~

,

2 - Ved montering skal støjdæmperen først sættes på varmerøret ved længdedrageren.

~

~ > ..J

'"

A-85 l


" 3

- Tryk

Reservedelsnummer på de ændrede dele:

støjdæmperen sammen med et dækjern og lad den glide over varmerøret ved bageste tværvange.

4 - Før monteringen af varmedysen kontrolleres det, at spjældet sidder forskriftsmæssigt og er letgængeligt. Om nødvendigt korrigeres spjældets stilling.

A

Bemærk: Fra august 1964, chassis nr. 315000001 er forrudens tre defrosterdyser blevet ændret. Den midterste defrosterdyse er nu direkte tilsluttet de to defrosterdyser i siderne ved hjælp af to slanger. Varmerøret i rammetunnelen er bortfaldet.

B

255475 C 255476 C 255477 B 255 461

- Nye dele: 1 varmeslange 1 flange 1 gummireduktionsslange

Varmeslanger og defrosterdyser af tidligere leveres fremdeles som reservedele.

311 311 311 311

Defrosterdyse, venstre Defrosterdyse, høj re Defrosterdyse, midterste Slange for defrosterdyse

res.dels

nr. 143 255 655

res.dels

nr. 343 805 350

res.dels

nr. 141 255927

- Forarbejder 1 - Tæppebeklædning på den højre hængselstolpe trækkes af i området omkring lufttilgangen for den højre defrosterdyse.

udførelse

2 - Handskerumskassen Da chassisrammerne me:! det midterste varmluftføringsrør bortfalder som reservedel, når lageret er opbruget, er følgende ændringer nødvendige ved udskiftning af chgssisramme på ældre vogne:

aftages.

3 - Varmeslangen (pil) trækkes af midterdysen og afkortes til ca. den halve længde.

4 - Varmeslange - res.dels nr. 143255655 skæres til en længde på 800 mm.

Beskrivelsen gælder ændringsarbejder på venstrestyrede vogne. På højrestyrede vogne udføres arbejdet tilsvarende. Varmluften til midterdysen tages altid i den side, hvor handskerummet er.

af-

5 - Flange - res.dels nr. 343805 350 - forsynes med fire boringer 3 mm ø og lakeres. 6 - Bageste højre varmeslange aftages og afgangsåbningen på højre fordelerrør i bagagerummet lukkes.

c - Montering 1 - Lodret under flangen for den højre defrosterdyse befæstiges endnu en flange med fire galopskruer til hængselstolpen. 2 - Gennem flangens rørstuds opmærkes gennembruddet i hængselstolpen. Flangen aftages og gennembruddet foretages. 3 - Flangen påsmøres igen.

pakmasse D 17 og påskrues

4 - Varmeslangen føres bag vandafløbsrøret for højre ventilationskasse og tilsluttes flangen på højre hængselstolpe under anvendelse af gummireduktionsslangen - res.dels nr. 141 255927 -. A - Defrosterdyse, midterste B Varmeslange (afkortet)

-

5 - Midterdysens afskårne varmeslange - res.dels nr. 343 255 459 - skubbes på forbindelsesslangen og sættes på den midterste varmedyse. Varmeslangen befæstiges til instrumentbrættets stiver ved hjælp af klæbebånd.

C- Varmeslange 143255655 D - Vandafløbsslange

6 - Efter at der er åbnet for varmeanlægget, kontrolleres den nye førings funktion, medens motoren går. Luftmængden, der kommer ud ved midterdysen, kan ændres, ved at varmeslangen fra den nederste flange skubbes opad eller nedad.

D - Efterarbejder 1 - Monter handskerumskassen.

2 - Klæb tæppebeklædningen på.

.= A B

~

A-85 2

C

Varmeslange Gu mmireduktionsslange Flange

res.dels nr. 143 255 655 res.dels nr. 141 255927 res.dels nr. 343805 350

,,


I

Særlige henvisninger

Fra maj 1963, chassis nr. 0183839, er indsugningsskakten for køleluft og vandafløbshullerne i siderne i bageste vandfang blevet afdækket med gitter for at forhindre, at motorens blæser suger fremmedIsegerner ind.

Eftermontering af gitter for køleluftens indsugningsskakt res.dels nr. 313813435/436 og for vandafløbshullerne i bageste vandfang - res.dels

-

nr. 343813427-

er mulig.

~ ==

r

'\

Monteringsonvisning 1

- Udskær ningen,

elleve befæstigelsesvinkler efter tegbor dem og buk dem. Fjern grater.

2 - Fastskru seks befæstigelsesvinkler til vandfanget og fem befæstigelsesvinkler til vandrenden. 3 - Gitteret skubbes først ind mellem vinklerne ved vandfanget og luftledepladen og skrues derefter

fast

til

vandrenden.

befæstigelsesvinklerne

pa

J ... '" ..s

1 - Vinkelpå

>z <

3

:::lE a: w C)

?: a w

vandfanget

2 - Vinkel på vandrenden

- Påklæbet

gummi- eller plastikstrimmel

(>~

1-

Z å2 "co C? ..s co N C?

3

'"

C .. E ..

a. o.

::> en o

o '"

§

,.. :;: > ..... a:

A-86 1


Bemærk:

-

Fra december 1962 chassis nr. 0133280 - udluftes rummet under bagsædet, hvor batteriet er anbragt, gennem to huller i højre og venstre side i tværstiveren og forreste anlægsflade for bagsædet. Den ændrede tværstiver og forreste anlægsflade - res. dels nr. 343813101 A - kan uden videre monteres i vogne af tidligere udførelse. Tværstivere af tidligere udførelse kan opbruges som reservedele.

A-86 2


I

Værktøj og hjælpemidler

1

-Specialværktøj VW 106

2

-VW selvbyggerværktøj VW VW VW VW VW VW

3

(')

'" o-:

>z -< ::E '" w t? Z ow IZ '" o.. ro (') ci ro c-i (') ."

"E ., E ., o. a. ::> (I)

ro

oo '" ...

~ > -I '"

T nøgle 10 mm

602 605 705 710 738/1 739/1

Karosserivog n Portal kran Afmonteringsværktøj for rudesving Montagenøgle for handskerumslås Monteringsanordning for ruder Monteringsværktøj for ruder

- Normalværktøj Skruetrækker, størrelse 1 Skruetrækker, størrelse 4 Slagskruetrækker Skruetrækker med holder, størrelse 2 Stjerneskruetrækker, størrelse 2 Stjerneskruetrækker, størrelse 6 Stjerneskruetrækker med holder, størrelse 1 Kombinationstang Bidetang Vandpumpetang Nittetang Popnittetang Låseringstang Dorn 1 mm Dorn 2 mm Kørner Pladehammer 300 g Pladehammer 500 g Gummihammer 85 x 50 mm Letmetalhammer Trekantskraber Fladfil, 180 mm lang Fladmejsel Hugpibe 8 mm Hugpibe 10 mm Stålbørste Oliekande Kande med rustopløsningsmiddel Kande med frostbeskyttelsesmiddel Fedtdåse Ridsenål Skydelære 1/10 nonius, 200 mm lang Målebånd Håndlampe med kabel og stik Nedstryger Trækile Ledning 2-3 mm 4 m lang Klemmer (loftbeklædning) Saks Pensel Momentnøgle fra 0-6 kgm Skraldenøgle for top med reducerstykke T stykke for top med reducerstykke

ø.

A-88 1


Top 10 mm Top 13 mm Top 14 mm Top 17 mm Fastnøgle 9 mm Fastnøgle 10 mm Fastnøgle 11 mm Fastnøgle 13 mm Fastnøgle 19 mm Stjernenøgle 9 mm Stjernenøgle 10 mm Stjernenøgle 11 mm Stjernenøgle 13 mm Stjernenøgle 14 mm Stjernenøgle 17 mm Imbusnøgle 6 mm Imbusnøgle 3 mm

4

-Diverse

værkstedsudrustning Symaskine

A-88 2


I

Udskiftning af karosseridele

Alment

Beskrivelsen af udskiftningen af enkelte karosseridele tjener som retningslinie for arbejdsgangen. Godt kendskab til karosseriarbejder er en forudsætning. Arbejdet bør kun udføres af en fagmand, der er fortrolig med karosseriarbejder.

Ved reparationen skal der principielt anvendes samme svejsemetode, som også er anvendt ved fabrikationen af vognene for derved igen at opnå det oprindelige resultat og den ønskede holdbarhed.

I modsætning til Limousine eller Station Car skal karosseripladerne ved Karmann-Ghia 1500 ofte autogensvejses. Dette arbejde kræver særlig omhyggelighed ved tilpasning af dele, der støder op til hinanden: Den nødvendige samlingsfuge til en korrekt autogensvejsning skal have en ensartet bredde i hele sin længde. Herved undgås pladespændinger, der er vanskelige at fjerne. For at udelukke en deformering på grund af varme, skal alle pladerne omkring autogensvejsestederne dækkes tilstrækkeligt med asbestmasse.

Chassiset kan ved samtlige arbejder anvendes som bundlære. Kun hvis chassiset er blevet beskadiget ved et af chassiset uheld, skal karosseriet løftes af og sættes på et nyt chassis. Da en beskadigelse - deformering ikke altid uden videre kan ses, bør der altid foretages en vognudmåling før reparationen af karosseriet.

-

... -o N >-

z < ~ "" w Cl Z C w 1Z 02 a..

Før udskiftningen af karosseridele yderligere

sæt 9

på Karmann-Ghia

1500 behøves der til elektrodesættene

for Limousine

- nr. 2029.

co "'!

m ~

N .., ....

c..

E .. o. o. '":> o: o o .... ~

~ > -'a::

Ved forskellige reparationsarbejder, men særligt ved udskiftning af tag og forrude- og bagruderamme, er det nødvendigt at benytte reparationsværktøjet for rudeudsnit, som er vist i afsnittet "Værkstedsudrustning". Derved undgås en deformering af taget, og der opnås en målholdig fornyelse. Dersom reparationsværktøjet i undtagelsestilfælde ikke står til rådighed, kan ruderne også indsættes i rudeudsnittene med korte stykker af gummipakningerne, der skal anbringes i en afstand af omtrent 300 mm.

A-90 1


Før man begynder at adskille pladedelene er det nødvendigt at fastlægge de enkelte snit. Stederne, hvor de enkelte dele skal adskilles, kan ses af tegningen p6 næste side.

Ved adskillelse af beskadigede karosseridele skal det påses, at skillesnittet ikke sker i svejsesømmen, men ca. 10 mm ved siden af denne. Den overlappende pladedel skal førstfjernes efter tilpasningen af den nye pladedel.

Advarsel! Ved aftagning og senere påsætning af karosseridelene

skal der anvendes beskyttelseshandsker.

Ujævnheder opstået på grund af svejsesømme skal jævnes ud med tin. Her er det først og fremmest nødvendigt, at pladedelene i de pågældende områder er blanke og uden svejserester. Derefter skal tinnet smøres på, opvarmes og tørres let af med en ren klud. Derved fjernes også de sidste forureninger af overfladen, medens et ganske tyndt lag tin bliver tilbage som grundlag for den senere påsmøring af tin. Smør tin på og glat det passende ud under stadig og regelmæssig tilførsel af varme.

Til opvarmning af pladedelene og loddetinnet er enhver form for svejsebrændere uegnede. Der skal til dette formål endda anvendes specielle loddebrændere eller også forlængelsesstykker til at sætte på svejsebrændere.

For at opnå vandtætte punktsvejsesteder skal de pågældende pladers svejsesteder påstryges en svejsefast tætningspasto. Som korrosionsbeskyttelse for hulrum, hvor en lakering ikke er mulig på grund af utilgængelighed, skal der anvendes punktsvejsefarve.

A-90 2


ppiement

o 532.181.38 . PRINTED IN GERMANY . 2.64

..

,

~~

......-......-

J

'---/

-J

-v'

"'-"'''' "'''''''".. ~ ~ ~ t , , I , , I , , I , . . . I .

~.. . I I I I I I I I I I I . I I I ,..

.-.--.--.-.--------.

~

. I . . . I . I

"'40 I . . . I I I I I I . I

I I I I I I I I I I I ~r

4..._____---

. ;:1 ~ø'" II I . I I I I I I I I I I I I I I II --

@ .~: ---"

f"'~,

.~\ ~\ , '\. I . . I I . I I . . :1 . :1 o/J


\

2043---

Hulmidte for kofangerbefæstigelse

2365

Mitte loch seitliche StoBstangenbefestigung

~

~~

målt uden tag

kabelgennemføring

in H6he KabeldurchfUhrung målt i højde

gemessen

bageste motorophængning

hintere Motoraufhangung

~

kofangerstivere StoBstangenhalter

952

1258

i]

udsnit for kofangerstivere

Ausschnitt fUr Sto(3stangenhalter

1037

/

7

Li')

-o

"'t

Unterkante Regenleiste

underkant

tag rende Unterkante

~

Li') M M

Dachregenleiste


I

Tag

Udskiftning af tag

Alment

Forarbejder

1

-

Ved en beskadigelse af taget bliver tag rammen ofte stærkt deformeret. I dette afsnit beskrives derfor

Aftag batteriet.

udskiftningen

Ved udskiftningen af taget skal lærerne for rudeudsnit, som er beskrevet i afsnittet "Værkstedsudrustning", anvendes.

2 - Udtag sæder og fod måtter.

"-./

3

-

Afmonter forrude, sideruder.

bagrude

og de to bageste

....

Karosseriarbejder

-o N

>Z -< '" w

Cl

w

fZ ;:;:

"-

af tag med sidetagramme.

4 - Rul dørruderne

ned dæk dørene til.

1

5 - Afmonter hele den indvendige beklædning inklusive bakspejl og solskærme. Tildæk det bageste kuffertrum.

- Skil taget over

:

for- og bagrude med en mejsel.

2 - Adskil begge sidetagrammer på kanterne fra de forreste og bageste tagstolper.

3 - Aftag tag med tagramme.

GO co

N CO) '"

6 - Tildæk rattet.

4 - Fjern pladerester indtil svejsesømmen. Slib eller fil svejsestedernerene. Hvis det er nødvendigt oprettes pladerne.

c

., E ., a. a. :> '" o: o o

> ..J

'"

7 - Såfremt

der

ikke

udføres

andre

arbejder, skal de karosseridele, arbejdsomr6det, tildækkes godt.

karosserider ligger

i

5 - Slib samtlige anlægssteder ved det nye tag og karosseri blanke.

A-91 1


~ 6

-

- Anbring lærer for for- og bagruderamme klem dem fast.

og

~

7

~

-

Tilpas forreste og bageste tagstolper i forhold til rudelærerne.

8 - Anbring lærerne for sideruder og tilpas begge tagrammer.

.Æ 9 - Spænd om nødvendigt forreste og bageste tagstolper så meget sammen med en skrue-

~

= ~

A-91 2

tvinge, at begge sidetagrammer

-

10 Autogensvejs tagrammen rammen.

foran

passer.

på forrude-


11

-Autogensvejs

tagrammen

bagtil pĂĽ bagrude-

r

rammen.

12

-tilRetsiderudelĂŚrerne. tag rammen ind endnu

~

en gang i forhold

.

13 - Punktsvejs tagrammen med den yderste bagruderamme.

-

14 Autogensvejs tag rammen indvendigt med den indvendige bagruderamme.

....

'"

r

r

.. >-

z < ::E ""

w \:)

z a w 1Z c;: D..

co '1 co

..<? ....

c" "E

C. a. ::> '"

.,; o o....

... ~ > -t ""

15

-Autogensvejs

tag rammen indvendigt med den indvendige forruderamme.

~ A-91 3


~

-

16

-Klæb en 20 mm bred forruderammen.

~

filtstrimmel foroven pl1 Herved undgl1s gnavelyde fra

forenden af taget.

17 - Sæt taget på, klem det fast og autogensvejs det på de forreste og bageste hjørner med for- og bag ruderam me.

18 - Punktsvejstaget med tagrammen i tagrenden med afstanden 6,5 mm. Derefter skal fugen tætnes med fugecement D 20.

= ~

19

-Punktsvejs udsnit.

taget i forreste og bageste

rude-

20 - Slaglod tagrendens kant sammen med for- og bagruderammen.

21 - Slib svejsesømmene så langt ned som muligt. Bearbejdede og svejste steder udglattes med loddetin, til der opnås en jævn overgang.

~ A-91 4

22 - Slib bearbejdede steder glatte og gør vognen klar til lakering.


I

Forreste sidedel

Udskiftning af en af de forreste sidedele

Forarbejder:

1

Karosseriarbejder: 1

- Aftag batteriet.

-

Skil sidedelen med en karosserimejsel ved de angivne steder - torpedo/indvendig hjulkasse. ':1111111111111111111'.

2 - Afmonterdør.

3 - Afmonter kofanger med kofangerstivere. '" '" c-i

>z -<

::E er: w t:) Z o w lZ C2 o.. co '"'! co

c-i '" '"

1:: Q) E

Q) C. c. " V) o: o o'"

...

~ ...

er:

4 - Afmonter forhjul. 5 - Afmonter forklappens gummipakning. 6 - Afmonter blinklygter og forlygter. 7

-

Afmonter benzintank.

8

-

Afmonter rudevaskerder.

og bremsevĂŚskebehol-

9 - Udtag reservehjul og donkraft.

A-92 1


2

.

Udskru seks befæstigelsesskruer, ger sidedelen til hængselstolpen.

== 3 - Adskil sidedelen fra forpladen

~

der befæsti-

med en ka-

rpsserimejsel.

4 - Aftag den adskilte sidedel.

5 - Fjern den adskilte sidedeis pladerester med en tang.

Anvisning: Idet man fjerner pladeresterne. skal man passe på. at pladen ikke brister ved svejsepunkterne, hvilket man undgår ved at dreje tangen. I modsat fald trækkes svejsepunkterne med af, hvorved der opstår huller.

6 - Slib alle anlægsstederne blanke på sidedelen, der skal monteres. Smør punktsvejsefarve eller punktsvejsepasta på alle punktsvejsestederne.

E§ 7 - Klæb pakningsbånd

~

D 19 på hængselstolpen.

Derved undgås utætheder på dette sted.

Anvisning: Efter svejsningen skal der i pakningens øverste område indefra først gås efter med klæbemidlet D 12 og derpå med pakmasse D 17 for at undgå eventuelle utætheder på dette sted.

8 - Tilpas forreste sidedel og klem den fast. 9 - Skru sidedelen på hængselstolpen befæsfigel sesskruer.

med seks

Anvisning: For at forhindre at pakningsbåndet beskadiges, når befæstigelsesskruerne skrues i, skal skruerne smøres let med fedt.

10 - Autogenhæft sidedelen på de angivne steder. For at undgå en forskydning af pladen, skal der før den gennemgående svejsning sættes yderligere nogle hæftepunkter, indtil der er nået en afstand af 25-30 mm.

A-92 2


...

11 - Anbring centreringsværktøjet for rudeudsnit (selvbyggertegning VW 752) og autogensvejs ~ sidedelen foran på de angivne steder. Også i = dette område skal der senere yderligere an- bringes nogle svejsepunkter mellem hæfte- f punkterne.

Anvisning: Ved hjælp af centreringsværktøjet er det muligt at tilpasse sidedelen til forpladen. Desuden sikres, at forlygten sidder korrekt.

12

- Kontroller

at sidedelen sidder rigtigt i forhold til klappen, ret efter om nødvendigt.

13 - Punktsvejs sidedelen ved den øverste søm med §:. hjulkassen under anvendelse af elektrodesæt11.

r

'" -o ci

>z

« ~ '" w (.:J Z ow IZ c:: "-

co

(') ..o co ~ N (')

'"

i:" E " ii c.

=> V) ~

:o '" ~

C> <;;> III

~ > ...J '"

14

- Punktsvejs vangen

sidedelen forneden med længdeunder anvendelse af elektrodesæt 11.

r A-92 3


15 . Autogensvejs sidedelen med torpedoen.

16 . Autogensvejs sidedelen med forpladen.

"'1111111111111111111'

Anvisning: For at undgå forskydninger i dette område anbefales det at svejse fra lygtehuset gennemgående nedefter. Derimod skal sømmen over lygtehuset svejses fra midten ud til enderne.

17 - Glat alle svejsesteder så meget som muligt og fyld dem op med tin.

18 - Slib bearbejdede klar til lakering.

steder glatte og gør vognen

Bemærk:

Fra 18. 2.1965. chassis nr. 345112055 er de forreste hjulkasser og længdevanger blevet trukket lidt indad for at tillade større drejning af forhjulene.

Forreste indvendige hjulkasse res.dels nr. 343805071 B/072 B Forreste længdevange res.dels nr. 343801 049 A/050 A

Hjulkasser og længdevanger af tidligere udførelse udgår. når lageret er opbrugt. Ved Coupe ændres reservedelsnumrene som følger:

Rammen er i denne forbindelse gjort en smule smallere ved bund pladens forreste del. Reservedelsnumrene på rammerne er ikke blevet ændret.

Reparati onsanvisni nger 1

-

Hjulkasse

og længdevange

Ved udskiftning af hjulkasse og længdevange skal disse dele tilpasses rundingen forneden på midten og ved tilslutningen til forreste tværvæg. Dernæst punktsvejser man skiftevis indvendig fra og udvendig fra. Herunder skal man gå frem på følgende måde: a - Gammel

Obs! For at udelukke muligheder for utætheder skal man efter reparationen først omhyggeligt påsmøre universalklæbemiddel D 12 og derefter pakmasse D 17.

hjul kasse, ny længdevange

Skub hjulkassen hen mod længdevangen. Er spalten for stor. skal hjulkassens plade opvarmes. Ved påsætning af karosseriet på rammen skal det, at punktflangen på forreste længdevange ikke berører bundpladens kant. Om nødvendigt skal bundpladen drives lidt indad, således at der opstår en tilstrækkelig stor spalte mellem længdevange og bundplade. b - Ny hjul kasse, gammellængdevange Hjulkassen stukkes ved længdevangen. Overskydende materiale udskæres kileformet, og pladen svejses til efter punktsvejsningen.

A-92 4

2 - Ramme Ved udskiftning af en ramme skal man yderligere kontrollere, at en længdevanges punktflange ikke berører .bundpladens kant. Om nødvendigt skal man efter at karosseriet er løftet drive rammen så langt indad, at der opstår en tilstrækkelig stor spalte mellem længdevange og bundplade.

/>,


I

Forplade

Udskiftning af forplade

Forarbejder: 1

ikke beskadiget og behøver derfor især ingen udskiftning, hvis rammen, der holder reservehjulspladen, kun udskiftes på den ene side.

- Aftag batteri.

2 - Udtag reservehjul og donkraft. Karosseriarbejder

3 - Afmontervand- og bremsevæskebeholder. 1 - Fastlæg snitlinierne og skil forpladen fra sidedelene til højre og venstre med en karosserimejsel.

4 - Afmonter horn. 5 - Afmonter reservehjulsplade. ... '" N >-

z « ::E '" w I.:) Z C w IZ a:: a...

"'111111111111111111"

6 - Afmonter tank. 7

- Afmonter forreste

klaplås med låsekabel.

8 - Afmonter forlygter, tågelygte og blinklygter.

co "'!

ro N <? '"

Alment

'E

'" E '" O"c.

V> .,.; a a '"

Ved de fleste beskadigelser af forpladen, som gør en udskiftning påkrævet, er det nødvendigt også at udskifte rammen for reservehjulspladen enten delvis eller helt. Låseholderen er i de fleste tilfælde

~

~ > -l '"

A-93 1


~ 2 =

- Skær forpladen fra rammen, der holder reser-

vehjulspladen. ca. 10 mm foran samlingen med

~

denne.

Anvisn,ng:

-

-

I hjulkassernes område pile påbydes største førsigtighed for at undgå beskadigelser.

3 - Aftag forplade.

~

4

- Frigør

rammen for reservehjulsplade

delvis.

.= 5 - Fjern pladerester fra den gamle ramme for

~

reservehjulsplade og slibsvejsestederne blanke.

Anvisning: Smør punktsvejsefarveeller punktsvejsepasta på alle dele i området for punktsvejsningerne.

A-93 2

"-'


6

- tilpas Skær rammen den.

for reservehjulspladen

til og

7 - Hæft rammen for reservehjulspladen på og §:. punktsvejs den med hjulkassen under anvendelse af elektrodesættene

8

- Autogensvejs

9

- Fjern pladerester

f

4, 9 og 13.

rammen ved snitstederne.

fra den gamle forplade. Slib samtlige svejsepunkter rene. Slib om nødvendigt forbindelsespladerne blanke og gør klar til monteringen.

Anvisning: Før monteringen af forpladen skal det påses, at gummipakningen mellem hjulkasse og forplade er anbragt på begge sider.

10 - Tilpas den nye forplade.

11

~

- Befæst forpladen

med klemtænger og auto- -

f

genhæft den på de angivne steder.

N

>-

z -< ::i: '" w \:) Z Cl w IZ ;;: c..

12 - Punktsvejsforpladen med låseholderen under anvendelse af elektrodesættet

f

11.

<O ~ ~ <O ~

N M

'"

'E

"

E " a. Co

'"=> ,,; o o '" ... ~ > ..... '"

13

-Punktsvejs

forpladen

med

rammen

i en

dobbeltsøm under anvendelse af elektrodesættet 4.

A-93 3


~ ". A,to,"''"J' forplad..med,;dedel..fo,ov.o.

Anvisning: For al undgå forskydninger i dette område anbefales det at svejse gennemgående fra underkanten af lygtehuset og nedefter. Derimod skal sømmen over lygtehuset svejses fra midten ud til enderne.

=

~

-

15 Autogensvejs forpladen

forneden

med side-

delen.

16 - Jævn sammenføjningen mellem hjulkasse og forplade i pakningens område yderligere med pakmasse D 17. Spalten mellem pakning og sikke skal først lukkes med plastisk pakmasse.

~ 17 - Anbring svejselæren VW 754 for lygtehus, .= punktsvejs lygtehusene i forpladens område

-

~

under anvendelse af elektrodesættet 11 og slib svejsestederne glatte.

18 - Glat svejsesømmene så meget som muligt og fyld dem op med tin.

19 - Gør vognen klar til lakeringen.

A-93 4


I

Forresfe sidedel og forplade

Delvis udskiftning af forreste sidedel og forplade Forarbejder som forreste sidedel og forplade.

Alment I dette tilfælde skilles sidedelen på hjuikassens ~ højeste punkt for at få en svejsesøm så kort som muligt.

r

Forpladens skillelinie forløber nøjagtigt i midten af den forreste siklinie, fordi der her kan forventes ... 'O '"

de mindste spændinger

ved den senere svejsning.

§':.

r

>-

z -< ~'" w

\:) Z

Karosseriarbejder

C w

1Z c:: o..

1 - Skil sidedelen med en nedstryger.

<O "< ~ <O ~

'" <") .,.,

c'"

E '" o. Q. ::> <I) o: oo '" ...

~ > I ti::

Anvisning: Pladedele, der ikke er forstærket ved siklinier, kan klippes til knækket med en pladesaks. I sikliniernes område er det dog formålstjenligt at anvende en nedstryger.

A-94 1


2

.

3

- Skil forreste

~

Skil forpladen med en stiksav.

.sidedel forneden

med en skille-

mejsel.

~ 4 - Forplade og sidedel skillesfra låseholderen og = forreste indvendige hjulkasse med en karosseri-

~

mejsel i fordybningen for klappens pakning.

Anvisning: Ved adskillelse af forpladen skal der for at undgå beskadigelser arbejdes med hammer og mejsel i låseholderens område.

5 - Frigør røret mellem tågelygtehusene fra forpladen og udtag forplade med sidedel.

~ 6

~

- Fjern

pladerester fra den adskilte forplade og

sidedelen med en pladesaks.

Anvisning: Ved arbejder i området omkring forreste låseholder samt ramme for reservehjulsplade påbydes stor forsigtighed for at undgå beskadigelse af disse dele.

7 - Fjern pakninger for reservehjulsplade og forreste hjulkasse. Slib samtlige svejsepunkter rene, ret om nødvendigt tilstødende plader, slib dem blanke og gør klar til monteringen.

A-94 2


Anvisning: Ved fjernelse af pladerester skal det påses, at pladen ikke rives itu ved svejsepunkterne, men fjernes ved at dreje tangen. I modsat fald rives svejsepunkterne med ud, og der opstår huller på disse steder. I enkelte tilfælde er det på sin plads først at opvarme svejsepunkterne med en svejsebrænder og til sidst trække pladestrimlerne af med tangen.

/

~

8 - Kontroller

9

-

hjulkassen for beskadigelser, ret

den om nødvendigt.

f

Skær den nye del ud af en ny forreste sidedel,

s.

idet der beregnes et stykke til overlapning.

f

~ '" N

>-

Z <

::E IX W C) Z

10

- Skil

den nye forplade

i midten af den forreste

~~~

f

Q w

IZ ;;: "-

co "'!

«;

~

N C') .,.,

c"

E " ii a. O>

V>

o: o o .,., ...

11 - Ret de nye dele og slib dem blanke med en slibemaskine.

~ >

I IX

A-94 3


Anvisning: Alle dele i punktsvejsningernesområde stryges med punktsvejsefarve eller punktsvejsepasta.

. 12 - Læg ny gummipakning mellem hjulkasse og forplade. Tilpas forpladen. Ved at lukke klappen skal det kontrolleres, at forpladen ~ sidder rigtigt ved Ic.seholderen, om nødvendigt , rettes efter.

~

A 13 - Kontroller at forpladen sidder rigtigt ved rammen for reservehjulspladen, ret den om = nødvendigt. Klem forpladen pc. med klem-

=

"E§

tænger.

14 - Autogenhæft forpladen.

15 - Indsæt den nye sidedel og klem den pc. forpladen og den indvendige hjulkasse.

-= 16 - Oprids den nye sidedel langs med skille-

~

snittet over hjulkassen.

Anvisning: Da tilskæringen helst skal ske på den nye del, der skal monteres og ikke på den gamle pladedel, skal der ridses op indvendig fra.

A-94 4


17

-Aftag

igen den nye sidedel og skær tiloversblevne pladerester af til den ridsede streg. Indsæt delen igen, tilpas den og gør den klar til svejsning.

18 - Hæft den nye del på karosseriet under anvendelse af centreringsværktøjet VW 752. Ved at "lukke forklappen kontrolleres det, at forreste =. sidedel sidder korrekt. Ved nødvendige rettelser skal i visse tilfælde

hæftepunkter

de allerede

anbragte

f

skæres op en gang til.

19 - Autogensvejs sidedelen med forpladen.

Anvisning: For at undgå forskydninger i dette område anbefales det at svejse gennemgående fra underkanten af lygtehusetog nedefter. Derimod skal sømmen over lygtehuset svejses fra midten ud til enderne.

20 - Autogensvejs sidedelen over hjulkassen. Herved skal der dog lægges mærke til, at begge ~ pladedele først hæftes sammen med 20 mm ~ mellemrum og en hæftelængde på 4 mm. Dette er nødvendigt for at forhindre en bølgen af pladedelene. Så snart pladedelene er hæftede. kan de svejses i hele længden.

:r

....

'" ci

>z

-< ~ '" w CJ Z ow IZ iX "<O (') -o <O N

21 - Punktsvejs sidedelen i den øverste søm med §:. hjulkassen under anvendelse af elektrode-

(') ....

f

sættet 9.

c: " E " li a. ::> V)

~ ~ o- .~ o o ....

22

- Punktsvejs sidedelen

med længdevangen

anvendelse af elektrodesættet 11.

under

~

~ >

...J '"

A-94 5


-

23 Autogensvejs støtte rø ret for reservehjulet

til

husene for tågelygterne.

24 - Jævn sammenføjningen mellem hjulkasse og forplade i pakningens område yderligere med pakmasse D 17. Spalten mellem pakning og siklinie skal først lukkes med plastisk pakmasse.

25 - Glat alle svejsesømme så meget som muligt og fyld dem op med tin. Anbring svejselæren VW 754 for lygtehus, punktsvejs lygtehuset med sidedelen under anvendelse af elektrodesættet 11 og slib svejsestederne glatte. Gør vognen klar tillakeringsarbejdet.

Bemærk:

Anvisning:

Fra 12.9. 1964, chassis nr. 345031 101 er forpladen blevet ændret i forbindelse med flytning af hornene. Donkraften, der tidligere var anbragt på den indvendige side af hjulkassen, er nu anbragt på tværs af kørselsretningen og befæstiget forneden på forpladen.

Ved udskiftning af forpladen skal det påses, at hornåbningen i forpladen på vogne, hvor hornene er anbragt udvendigt, lukkes med et dæksel - res.dels nr. 343805 657 - i forbindelse med gummipakning - res.dels nr. 343805 659 -. Ved vogne af tidligere udførelse kan hornene fremdeles anbringes indvendigt. Hornåbningen tætnes i så fald med gummimanchet for dobbelthorn res.dels nr. 341 951 231 -.

Der leveres nu kun een forplade - res.dels nr. nyt 343 905591 B - der både kan anvendes i vogne af tidligere og ny udførelse.

Forpladen - res.dels nr. 343805591 A - udgår.

A-94 6

-


I

Bageste sidedel

Udskiftning af en af de bageste sidedele

J

Alment

Forarbejder

1 \

'" '" >z -<

:::E '" w t:) c w IZ C2 c.. <O

- Aftag

Ved skader, der ikke strækker sig over hele sidedelen, kan der i visse tilfælde også udskiftes enkelte partier af sidedelen. I så fald skæres kun det beskadigede stykke ud og erstattes med en tilpasset del, som svejses i.

batteri.

2 - Udtag sæder og fodmåtter. 3 - Afmonter den indvendige beklædning, så vidt det er nødvendigt og dæk godt til. 4 - Afmonter gummipakningen for bagklappen eller træk den delvis ud af føringen. 5 - Afmonter baglygten og anbring kablet således, at det ikke kan beskadiges ved de senere svejsearbejder.

ro

'" C') '"

6 - Afmonter bageste siderude og bagruden.

1:: ., E ., C. Q. " V)

7 - Afmonter bageste kofanger.

o.: <> <> 10

8

-

Afmonter beklædningen pågældende side.

i kuffert rummet

i den

Karosseri arbej d er 1 - Fastlæg snitlinierne. Skillesnittet skal forløbe i ca. 20 mm afstand fra svejsesømmene for at undgå beskadigelser af de indvendige karosseridele. I længdedragerens område påbydes største forsigtighed. Hvis den udvendige hjulkasse ikke også skal udskiftes, skal der skæres i en afstand af ca. 200 mm over hjuludskæringen for ikke at beskadige hjulkassen. Rids skillelinien op mellem sidedel og heck-overdel efter at svejsesøm mens forløb er fastslået. Svejsesømmen er synlig udvendig på bagruderammen og omkring føringen for bagklappens gummipakning.

>

.... '"

A-95 1


2

- Adskil sidedelen med en mejsel.

'-

Æ3 -

Fjern den adskilte sidedeis pladerester

~

pladesaks.

med en

4 - Fastlæg snitlinier for hjulkasse.

Æ 5 - Adskil en beskadiget hjulkasse med en mejsel.

~ .

Ved adskillelsen længdedragerens

skadiges.-

skal det især iagttages, at tilstødende plader ikke be-

Pil -

6 - Fjern den adskilte hjulkasses pladerester.

Anvisning: Ved fjernelse af pladerester skal det påses, at pladen ikke rives itu ved svejsepunkterne, men fjernes ved at dreje tangen. I modsat fald rives svejsepunkterne med ud, og der opstår huller på disse steder.

A-95 2


I enkelte tilfælde er det på sin plads først at opvarme svejsepunkterne med en svejsebrænder og til sidst trække pladestrimlerne af med tangen. Alle dele i punktsvejsningernes svejsefarve.

område

påstryges

7 - Tilpas hjulkassen, hæft den po og punktsvejs den med længdedrageren under anvendelse af elektrodesættet 5.

~

r

'8

-

Punktsvejs hjulkassen

med den bageste ind- -

vendige sidedel under anvendelse af en stød- =w~re~ f

9 - Kontroller

at vandafløbet sidder korrekt i

vandopsamlingskassens og den indvendige sidedeis studs, korriger om nødvendigt. Er vand afløbet beskadiget, mo det ubetinge tudskiftes.

~

~

'"

N

>-

10 - Tilpas den nye sidedel og klem den po med

Z -< :::E '" w l? Z Cl w 1Z '-i>: c..

r

klemtænger.

11

- Autogenhæft

~

sidedelen po de angivne steder.

Q) <':! Q) N <? ".,

c

" E "

Anvisning:

C. c.

Under påhæftningen skal det påses, at der ikke

" V> ,,;

dannes bølger eller buler. Disse skal straks fjernes, hvilket skal ske, før svejsesømmene bliver kolde. Kun på denne måde garanteres der en korrekt autogensammensvejsning af pladedelene.

o o 11'1

~ > --' '"

A-95 3


12 - Autogensvejs sidedel og heck-overdel.

Ved dette arbejde skal det dog iagttages. at de to pladedele først hæftes sammen med 20 mm mellemrum og en hæftelængde på 4 mm. Dette er nødvendigt for at forhindre at pladedelene bølger. I fortsættelse af denne påhæftning kan de to pladedele svejses på hele længden.

13 - Tilpas sidedelen på bagpladen særlig omhyggeligt og hæft den på, ret den om nødvendigt.

~'

Æ 14 - Klem sidedelen på bagpladen med klemtænger og autogenhæft den foroven på de angivne

~

steder.

/

~

-

15 Autogensvejs sidedelen på siden af bagpladen på de angivne steder.

-

16 Autogensvejs

-

A-95 4

sidedelen sammen med bagpladen. For at undgå deformering på grund af varme i dette område er det formålstjenligt at svejse fra den øverste sikke og ud til motorrummet og så først nedefter for at forbinde bagpladen med sidedelen.


17

- Punktsvejs

sidedelen

til låsekarmen

under

anvendelse af elektrodesættet 12.

18

~

;

- Punktsvejs

sidedelen i udsnittet for bageste ventilationsrude med bageste sidedel under anvendelse af elektrodesættet 4.

19 - Punktsvejs sidedelen med længdedrageren =. forneden under anvendelse af elektrode- -

f

sættet 9.

~

'" <'i >-

z < ~ a: w ~ Z Q w fZ ;;:: o.. co ~

a; ~

<'i <? '" c

" E " C. Co

" <n o.: o o'" ~

~ > ..J a:

20

- Punktsvejs

sidedelen

med hjulkassen

anvendelse af elektrodesættet 14.

under

f

A-95 5


---

---

A 21 - Punktsvejs sidedelen under anvendelse af

=

elektrodesættet 9 med klappakningens fordybning. Det skal især påses. at punktflangen ligger vandret og ikke lodret.

~ ~

Æ 22

~

- Slib samtlige

svejsesømme glaHe og fyld dem

op med tin.

23 - Gør vognen klar til lakering.

A-95 6


\

I

Bageste sidedel

Delvis udskiftning af bageste sidedel Forarbejder For bedre at kunne adskille det beskadigede parti ved bageste sidedel er bagklappen blevet afmonteret.

J

Karosseriarbejder 1 - Fastlæg skillelinier. Den bageste skillelinie fremgå.r ved at holde en ny plade på. Den forreste skillelinie ligger på. hjuludskæringens højeste sted under hensyntagen til overlappende materiale. Ved hjuludskæringen skal skillelinierne forløbe i en afstand af 100 mm.

... '" N >Z < ::E Ir W \.:J Z

aw IZ

;;;: "-

co ~ ro N '" ...,

c" E " lic. " V> o: o o'" T"'

~ > ...J Ir

2 - Frigør den beskadigede del med en karosserimejsel. I den omkringløbende sikkes områ.de skal der arbejdes med nedstryger og pladesaks for at undgå beskadigelser af de tilstødende partier.

E,. æ. f

A-96 1


~ 3.

Fjern den adskilte dels pladerester. Slib samtlige svejsepunkter rene. Der skal arbejdes særlig omhyggeligt i omrddet omkring den udvendige hjulkasse og bageste indvendige sidedel. Ret forbindelsesfladerne om nødvendigt, slib dem blanke og gør dem klar til monteringen.

Anvisning: Ved fjernelse af pladerester skal det påses, at pladen ikke rives itu ved svejsepunkterne. men fjernes ved at dreje tangen. I modsat fald rives svejsepunkterne med ud. og der opstår huller på disse steder. I enkelte tilfælde er det på sin plads først at opvarme svejsepunkterne med en svejsebrænder og til sidst trække pladestrimlerne af med tangen.

4 - Kontroller

at vandafløbet sidder korrekt i vandopsamlingskassens og den indvendige sidedeis studs, korriger om nødvendigt. Er vand afløbet udskiftes.

beskadiget

md det ubetinget

.:S 5 - Skær den nye del ud af en ny bageste sidedel,

~

idet der beregnes et stykke til overlapning.

~ 6 - Indsæt den nye del, klem den på med klem:>1'= tænger og oprids forreste skillelinie på ka"i = rosseriet. Den monterede hjulkasse gør det ~ umuligt at opridse den nye del indvendig fra.

7 - Aftag igen den nye del og skær denne gang det overlappende materiale på karosseriet af til den ridsede streg. Monter delen igen, ret den til og gør klar til svejsning.

A-96 2


8

- Autogenhæft

sidedelen.

Anvisning: Under påhæftningen af de to pladedele skal det påses, at der ikke dannes bølger eller buler. Disse skal straks fjernes, hvilket skal ske, før svejsesømmene bliver kolde. Kun på denne måde garanteres der en korrekt autogensammensvejsning af pladedelene.

9 - Tilpas sidedelen særlig omhyggeligt ved bagpladen og hæft den på.

10 - Punktsvejs sidedelen under anvendelse af

~

elektrodesættet 9 med klappakningens for- =. dybning. Det skal især påses, at punktflangen ligger vandret og ikke lodret.

r

'" '" d

>z < ::E o:x:

w I.:)

?; c

11 - Punktsvejs sidedelen med hjulkassen anvendelse af elektrodesættet 14.

under

w IZ iX o..

<O (') -o <O

N (')

'"

i: ., E ., C. Q. " VI

-i

:o '"

o o 11'1

~ > ...J o:x:

12

- Autogensvejs

sidedelen med bagpladen. For at undgå en deformering på grund af varme i ~

= = så først nedefter for at forbinde bag pladen med f dette område er det formålstjenligt at svejse fra den øverste siklinie og ud til motorrummet og

sidedelen.

A-96 3


.æ 13.

~

Autogensvejs

sidedelen

med

den forreste

skillelinie.

Obs! For at undgå bølger ved den gennemgående svejsning skal der først svejses med svejsesømme på 10 mm længde i en afstand af 20 mm. Det er næsten umuligt at foretage opretningsarbejder i dette område, da den allerede svejste indvendige sidedel og den indvendige hjul kasse ikke tillader opretning inde fra. Efter denne påhæftning kan begge dele, idet man går ud fra siklinien, svejses på hele længden. I sikliniens område holdes imod med en retteklods, således at dette parti ikke kan hvælve sig indad.

.= 14 - Glat alle svejsesømmeså meget som muligt og

~

fyld dem op med tin.

15 - Gør vognen klar tillakeringsarbejdet.

Bemærk: Fra 9.10.1964, chassis nr. 345048166 monteres der i forbindelse med de ændrede varmelegemer på motoren varmluftblandingshuse i stedet for varmespjældskasser. Derved ændres karosseriets bagagerumsbund og varmluftføringer. Som reservedel leveres fremdeles grunderede karosserier i modellerne 343-346 samt bagagerumsbunde af tidligere udførelse. Dog kan lakerede karosserier uden sæder med glas kun leveres med varmluftføringer af sidste udførelse.

A-96 4


I

Bagplade

Udskiftning af bagplade

~

Forarbejder 1

- Aftag batteri.

2 - Afmonter motor.

Karosseriarbejder 1

-

Fastlæg snitlinier og frigør bagpladen med en mejsel. Herunder skal det påses, at bageste luftledeplade og låseholderen, der er punktsvejset med vandopsamlingskassen, ikke beskad iges.

3 - Afmonter bagklappens lås. 4 - Afmonter baglygter, aftag kablet og træk det så langt tilbage, at det ikke kan blive brændt under svejsningen.

5 - Afmonter kofangere. '-/

6 - Afmonter beklædningerne i det bageste kuffertrum.

2 - Aftag bagplade.

3 - Fjern forhåndenværende pladerester ved den adskilte bagplade. Slib samtlige svejsepunkter rene, ret forbindelsesfladerne om nødvendigt, slib dem blanke og gør klar til monteringen.

..,. "" '" >-

z « ::i: ae w \.:J Z C w 1Z

c;:

~

Do

<O

'1

ro ~

'" '" .,., C <I> E <I> a. a. ::> V) o: o

s;: ... ?; >

...J

""

A-97 1


Anvisning: Ved fjernelse af pladerester skal det påses. at pladen ikke rives itu ved svejsepunkterne. men fjernes ved at dreje tangen. I modsat fald rives svejsepunkterne med ud, og der opstår huller på disse steder. I enkelte tilfælde er det på sin plads først at opvarme svejsepunkterne med en svejsebrænder og til sidst trække pladestrimlerne af med tangen.

1 4 - Ret punktsvejseflangens luftledeplade særlig .= omhyggeligt og stryg den med punktsvejse-

~

pasta, således at utætheder forhindres i dette

område.

5 - Tilpas den nye bagplade.

./

..@ 6 - Klem bag pladen på de bageste sidedele med klemtænger og autogenhæft den foroven på

~

de angivne steder.

/

Anvisning: Ved påhæftning af de nye dele skal hæftepunkterne for at undgå varmespændinger anbringes et godt stykke fra hinanden. Først hæftes de yderste sømsteder og derpå sættes der indefter så mange hæftepunkter, at der er nået en afstand på 25-30 mm mellem punkterne.

-

~

A-97 2

7

- Autogenhæft bagpladen ved de bageste dele på de angivne steder.

side-


8 - Punktsvejs bag pladen med låseholderen under anvendelse af elektrodesættet

(

9

-

10

- Punktsvejs

9.

~

;

Autogensvejs bagpladen med de bageste sidedele. For at undgå en deformering på grund f:. af varme i dette område er det formålstjenligt =. at svejse fra den øverste sikke og ud til motor- = rummet og så først nedefter for at forbinde f bag pladen med sidedelene.

- J

... '" '" >z -< :E o:: w

(:J

a w }Z ;x o.. co '1 co

'" <') '"

"E

QJ

E

QJ

a. Q. " V> o: o o '" ...

bagpladen

i det nederste område

med den bageste luftledeplade delse af elektrodesættet 11.

=.

under an ven- ~

3: > ..J o::

A-97 3


Anvisning: For at undgå slibe- og spartelarbejder på dette sted anbefales det, at man under punktsvejsningen anbringer en selvlremstillet kobberplade - 5 mm tyk som er befæstiget på en holdestang mellem bag pladen og den yderste elektrode.

-

11 - Glat alle punktsvejsesteder og autogensvejsesømme så meget som muligtog fylddem op med tin. 12 - Slib bearbejdede klar til lakering.

A-97 4

steder glatte og gør vognen


I

Særlige anvisninger

Punktsvejsefarve Alment Selve punktsvejsningen bliver ikke lettere ved anvendelse af punktsvejsefarve. En intensivering af svejsningen vil endda være nødvendig, alt afhængigt af, hvor tykt punktsvejsefarven er strøget på. Overflødigt tætningsmateriale skal fjernes, så snart der foretages en senere lakering, der svarer til kravene for en udvendig lakering. Punktsvejsefarve kan under ingen omstændigheder anses for god grunding for en udvendig lakering. Før punktsvejsningen skal alle enkeltdele bestryges eller sprøjtes med punktsvejsefarve.

Punktsvejsefarve Som korrosionsbeskyttelse for hulrum, som efter svejsningen ikke er tilgængelige for lakering og derfor må beskyttes mod korrosion, anvendes punktsvejsefarve. Fabrikant:

Lack- und Farbenfabrik Schramm AG. Offenbach (Main) Postfach 38 Punktsvejsefarve 641-40/7100

-o -o ~

>-

z

« ::E '" w l? Z aw tZ C2 o.. co

CO) ,..: co N CO)

'"

""

E " a. a. '"" .,; ::o o~ o o '" ~ > ..J '"

A-98 1


'-=--

~


-

--

--

-~

-,

I

Værksiedsudrusfning

-

1 Karosseriværktøj Udover de værktøjer,

der-er

opført i kapitlet "Monteringsarbejder"

er følgende værktøjer

nødvendige:

Slet- og rettehammer Specialtang 1 sæt opretningsværktøj Pladesaks, venstre og højre Tryklufthammer for skæremejsel Karosserifile Planslibemaskine Håndslibe- og skæremaskine Autogensevejsanlæg med brændere i forskellige størrelser Klemtænger i forskellige udførelser Skruetvinger

~

Stød sv ej ser

Punktsvejsningsanlæg Sæt (1) punktsvejsetang Sæt (4) punktsvejsetang Sæt (5) punktsvejsetang Sæt (7) punktsvejsetang Sæt (8) punktsvejsetang Sæt (9) punktsvejsetang Sæt (10) punktsvejsetang Sæt (11) punktsvejsetang Sæt (12) punktsvejsetang Sæt (13) punktsvejsetang Sæt (14) punktsvejsetang

120 mm 300 mm 170 mm 200 mm 180 mm 170 mm 100rnm 330~mm 300 mm 560 mm 110 mm

2 - Karosserilærer .( \.

A

- Fra

firma Wilhelm Karmann GmbH, Osnabruck, komplet sæt til Karmann-Ghia-Coupe 1500:

leveres følgende karosserilærer

enkeltVis eller som

... '" "" >z < ::E '" w Cl z a w

Lære for forrude

~ .~ <>: IL <O "'!

~

"" M U'I

1: GI

E GI D. Q. :>

Lære for bagrude

'" o:

o o'"'" U'I ~

~ > '"I

A-100 1


- - --- -.,. '.i' .

/11

-

--- ---

-

:~,

-

Lærer for sideruder

Æ'_I'~ /') Lærerne er beregnede til udskiftning af tag, tag kanal, sidedele og for- eller bagparti, såfremt rudeudsnittene berøres deraf. Derudover kan man med disse stabile lærer, der ikke kan vrides, kontrollere, om de nævnte rudeudsnit er nøjagtigt målholClige. Forespørgsler vedrørende leveringsbetingelser rettes direkte til firma W. Karmann, OsnabrUck. '

".

B

.

- Til svejsning

,

afforlygte- og tågelygtehuse er hjælpeværktøj nødvendigt. Der skal anvendes et centrerings.værktøj for lygteudsnit, når forplade eller forreste sidedel udskiftes. Dette værktøj kan fremstilles som selvbyggerværktøj.

A

=

)

Svejselære for tågelygtehus v.W 753

B = Sv'ejselære for forlygtehus VW 754 A

B

c

'",

c = Centreringsværktøj for lygteudsnitVW752

)

\ , .J

.;

A-100 2