Page 1

Vies: enteral

oral

parenteral

Carros per portar les safates isotèrmiques

1


Sonda Sengstaken-Blakemore

Sonda nasogĂ strica

Sonda nasojejunal

2


Botó gàstric

Sonda de gastrostomia

Sonda de jejunostomia

Catèter de jejunostomia

3


Nutrició intermitent amb xeringa

Nutrició intermitent per gravetat

línia d’administració

Contenidors de nutrició d’una sola peça

4


Nutrició amb bomba d’infusió (intermitent o contínua)

Línia d’administració

Fixació al nas

5


Nutrici贸 parenteral

Sondes rectals

6


Ăˆnema comercial

Recipient

Recipient + sonda

sonda

7


Sims

8

Vies i enemes  

recollida power alimentació