Page 1

PACK FITNESS > CURS 2010/2011 > 1r TRIMESTRE Del 20 de setembre al 22 de desembre INICI

FINAL

ESPAI

7:15

8:00

Piscina

7:45

8:00

8:00

9:15

9:15

8:35

8:45

8:50

10:05

10:05

Sala Spinning®

Piscina

DILLUNS

Sala Spinning® / Act

DIMECRES

DIJOUS

AIGUA GIM

AIGUA GIM

ANGÈLICA

ANGÈLICA

DIVENDRES

SPINNING®

SPINNING®

SPINNING®

CARLES

ÀLEX

ÀLEX

AIGUA GIM

AIGUA GIM

A. PROFUNDES

EVA

EVA

EVA

Sala activitats

Sala activitats

DIMARTS

POWER DISC

TONIFICACIÓ

ÀLEX

ÀLEX

GIM SUAU

BODY MIND

GIM SUAU

BODY MIND

ESTIRAMENTS

LOLA

ANGÈLICA

LOLA

ANGÈLICA

LOLA

DISSABTE

SPINNING®

SPINNING®

FIT BALL

ÀLEX

ÀLEX

ANGÈLICA

LOLI 10:15

14:30

14:30

15:10

15:30

15:30

16:00

16:20

18:25

19:10

19:45

20:10

20:15

20:45

21:10

11:00

15:15

15:20

15:55

16:20

16:20

16:45

16:50

18:55

20:00

20:35

21:00

21:00

21:35

21:40

Sala act / piscina / Spin

Piscina

FIT BALL

AIGUA GIM

AEROSTEP

AIGUA GIM

SPINNING®

LOLA

ANGÈLICA

LOLA

ANGÈLICA

MARTIN

AIGUA GIM

AIGUA GIM

ANGÈLICA

ANGÈLICA

Sala activitats / fitness

Sala Spinning®

Sala activitats

Sala Spinning®

Sala activitats

Sala activitats

Sala Spinning®

Sala activitats

Piscina

Sala Spinning®

CIRCUIT TRAIN

ESTIRAMENTS

CIRCUIT TRAIN

DAVID

DAVID

DAVID

DAVID

SPINNING®

SPINNING®

CARLES

CARLES

GAC

AEROSTEP

TONIFICACIÓ

AERODANSA

FIT BALL

ANGÈLICA

EVA

ANGÈLICA

EVA

MONTSE

SPINNING®

SPINNING®

SPINNING®

CARLES

CARLES

CARLES

Sala Spinning®

Sala activitats

ESTIRAMENTS

SPINNING®

SPINNING®

CARLES

CARLES

ESTIRAMENTS

ABDOMINALS

ABDOMINALS

ANGÈLICA

ANGÈLICA

MONTSE

FIT 30

FIT 30

FIT 30

FIT 30

FIT 30

ANGÈLICA

ANGÈLICA

ANGÈLICA

ANGÈLICA

EVA

AERODANSA

TONIFICACIÓ

AERODANSA

POWER DISC

GAC

EVA

ANGÈLICA

EVA

ANGÈLICA

EVA

SPINNING®

SPINNING®

SPINNING®

SPINNING®

SPINNING®

MARTIN

MARTIN

MARTIN

MARTIN

MARTIN

AEROSTEP

BODY MIND

POWER DISC

FIT BALL

AERODANSA

MONTSE

ANGÈLICA

MONTSE

ANGÈLICA

EVA

A. PROFUNDES

AIGUA GIM

A. PROFUNDES

AIGUA GIM

ANGÈLICA

GISELLE

ANGÈLICA

GISELLE

SPINNING®

SPINNING®

SPINNING®

SPINNING®

DAVID

ÒSCAR

DAVID

ÒSCAR

Sala activitats

ENTRENAMENT CARDIOVASCULAR ENTRENAMENT MUSCULAR ENTRENAMENT MIXT (CARDIOVASCULAR+MUSCULAR) ENTRENAMENT EN MEDI AQUÀTIC ENTRENAMENT DE BAIXA INTENSITAT ENTRENAMENT EN 30 MINUTS

ABDOMINALS

ABDOMINALS

DAVID

DAVID

horaris gimnàs roses  

horaris del gimnàs de Roses