TIG@ número 12

Page 1

I

Nº 12 Novembro 2018

REVISTA DA ENXEÑARÍA EN INFORMÁTICA

A transformación dixital de empresas, Administracións Públicas e cidadanía e a educación en tecnoloxías da información: O camiño do sector TIC O CPEIG celebrou o 15 de xuño a “X Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia” en Santiago de Compostela e entregou os premios anuais da profesión ante uns 350 convidados