Page 25

1) Personer uden ”svært fysisk handicap” med progressiv sygdom 2) Personer med ”svært fysisk handicap”. Alle vil med diagnosen CP, uanset omfanget af funktionsnedsættelsen, været omfattet af sidstnævnte gruppe, hvis betingelserne nedenfor er opfyldt. Henvisningskriterier for fysioterapi til personer med svært fysisk handicap fremgår af Sundhedsstyrelsens vejledning og kan umiddelbart virke lidt indviklet. Følgende tre kriterier skal være opfyldt: 1. Personen skal have et svært fysisk handicap 2. Tilstanden er varig 3. Personen har en diagnose fra diagnoselisten (CP er med på denne liste) Det er selvsagt definitionen af ”svært fysisk handicap”, der er afgørende i denne sammenhæng. Udgangspunktet for Sundhedsstyrelsens vurdering af, om en patient har et svært fysisk handicap, er følgende negative afgrænsning: ”En person, som kan klare sig selv indendørs i døgnets 24 timer uden hjælp eller hjælpemidler til den daglige personlige livsførelse, har ikke et svært fysisk handicap”

Altså er lovfortolkningen den omvendte slutning: Enten skal personen have behov for hjælpemiddel eller behov for hjælp ud over, hvad andre personer uden funktionsnedsættelsen har. Vedrørende hjælpemidler står der ikke noget nærmere angivet i vejledningen. Derfor kan det være alle former for hjælpemidler. Der er ikke nødvendigvis tale om en kørestol. Hjælpemidler er også f.eks. et greb i badeværelset, en skinne, et gummiunderlag under tallerkenen ved måltidet, spise- eller køkkenredskaber eller andet. Bemærk at kriteriet er enten hjælpemidler eller hjælp indendørs. Hjælp er også håndsrækninger fra pårørende eller andre i dagligdagen til f.eks. påklædning, personlig hygiejne, madlavning eller andet. Den fysioterapeutiske indsats Fysioterapien kan foregå individuelt, på hold eller eventuelt en kombination af begge dele. Der tilbydes dog overvejende holdtræning. Fysioterapeuten vurderer, hvilket tilbud der er relevant for personen. Tilbuddet i denne henvisningsgruppe omfatter derudover også ridefysioterapi på hold for personer, som efter en konkret faglig vurdering kan have gavn af dette tilbud.

Kontakt til rådgiver-teamet En ny sag startes altid ved en telefonhenvendelse. Du kan kontakte CP Danmarks rådgivningsteam på følgende numre og træffedage:

Socialrådgiver Mia Ibæk Touborg Mandag kl. 15-18, onsdag kl. 10-12 og fredag kl. 9-12 på telefon 38 14 88 98

Rådgiverne bruger sikker mail CP Danmarks rådgivere bruger en sikker mail-løsning, når de sender oplysninger og dokumenter med personfølsomme oplysninger til medlemmer. Har du kontakt med en rådgiver om en sag, skal du derfor være forberedt på, at mailen fra rådgiveren kan se anderledes ud - som på billedet herunder - end en normal mail, og at det kan være nødvendigt at indtaste navn og mailadresse. Husk at gemme oplysninger og dokumenter på din egen computer, når du har fået adgang til dem. Vil du gerne sende dokumenter sikkert til rådgiveren, skal du bede rådgiveren anmode dig om dokumenterne via mail.

Socialrådgiver Anne-Marie Larsen Tirsdag kl. 10-12 på telefon 38 88 45 97

Psykolog Klaus Christensen Tirsdag kl. 15-18 og torsdag kl. 9-12 på telefon 38 88 45 95

2. 2019 CP II INDBLIK 25

Profile for CP Danmark

CP Magasinet INDBLIK 2 - 2019  

CP Danmarks medlemsmagasin nr. 2 - 2019.

CP Magasinet INDBLIK 2 - 2019  

CP Danmarks medlemsmagasin nr. 2 - 2019.

Profile for cpdanmark
Advertisement