__MAIN_TEXT__

Page 1

Suomen CP-liitto ry

Kurssiesite 2019


Sisällysluettelo: Sopeutumisvalmennus.......................................... 3 Perhekurssit.......................................................... 4 Nuorten kurssit.................................................... 6

Aikuisten kurssit................................................... 8 Hakulomake kursseille Kurssiluettelo..................................................... 10

Lisätiedot: Kurssisihteeri Anne Heiskanen 044 0592 600, anne.heiskanen@cp-liitto.fi Sosiaalisen kuntoutuksen asiantuntija Päivi Ritvanen 040 7659 497, paivi.ritvanen@cp-liitto.fi Hakemukset postitetaan osoitteeseen Anne Heiskanen/Suomen CP-liitto ry, Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki Kurssiesitteiden ja hakulomakkeiden tilaukset sekä esitteiden osoitteenmuutokset kurssisihteeri Anne Heiskaselle.

Kuvitus: Sanni Hallanvaara • Taitto: ROKdesign • Painopaikka: Forssa print

2

Kurssiesite 2019


Sopeutumisvalmennus Järjestämme kursseja perheille, nuorille ja aikuisille jälleen vuonna 2019. Toiminta toteutetaan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn rahoittamana. Kaikki kurssit ovat osallistujille maksuttomia.

Mitä sopeutumisvalmennus tarkoittaa? Toimintamme on ryhmämuotoista, kasvokkaista sosiaalista kuntoutusta. Tavoitteena on osallistujien elämänhallinnan ja elämänlaadun parantuminen.

Saat kursseilla tietoa, tukea ja turvallisen tilan oman tilanteesi käsittelyyn. Varsinaisen ohjelman lisäksi vietetään yhdessä rentoa vapaa-aikaa. Jokainen kurssi on ainutkertainen tapahtuma, joka muotoutuu osallistujiensa näköiseksi ja oloiseksi. Vertaisuus ja pienetkin onnistumisen kokemukset tuovat voimavaroja arkeen myös kurssin jälkeen.

Nuorten ja aikuisten kurssit ovat ensisijaisesti cp-, mmc- ja hydrokefaliavammaisille, joilla ei ole vaikeaa tai keskivaikeaa kehitysvammaa. Osallistujan ei tarvitse olla paikallisyhdistyksen jäsen. Miten kursseille haetaan? Kurssille haetaan kirjallisesti. Löydät hakukaavakkeen tämän esitteen lisäksi verkkosivuiltamme sähköisenä. Tutustu tarkemmin hakuohjeisiin cp-liitto/sopeutumisvalmennus.

Lapsilta ja nuorilta tarvitsemme liitteeksi kuntoutussuunnitelman tai lääkärintodistuksen.

Ohjelmista vastaavat perhe- ja sosiaalityön, erityisopetuksen, musiikin, teatterin, taiteen ja hyvinvoinnin ammattilaiset. Jokaisella kurssilla työskentelee tarvittava määrä lähityöntekijöitä tai avustajia.

Aikuisten kursseille hakevien kannattaa liittää mukaan kuntoutus- tai palvelusuunnitelma taikka lääkärinlausunto. Se varmistaa osallistujan tarpeita vastaavan avustamisen ja siten hyvän kurssikokemuksen.

Kuka voi hakea kurssille? Perhekurssit on tarkoitettu kaikille CP-liiton toimintapiiriin kuuluville lapsille ja heidän perheilleen.

Uutta 2019 • Kaikilla perhekursseilla keskitytään nyt koko perheen hyvinvointiin

• Tulossa myös erityisesti puhevammaisille suunnattu keskustelukurssi • Kurssien lisäksi on tarjolla webinaareja. Katso lisää kurssien esittelyteksteistä ja takasivulta! Toiminnan taustalla Asiantuntijoista koostuva kuntoutustoimikunta päättää vuosittain kurssien teemat, kohderyhmät ja sisällöt. Se arvioi ja kehittää toimintaa, jotta kurssit pysyvät kiinni elävässä elämässä ja vastaavat osallistujien tarpeisiin.

Osallistujat sopeutumisvalmennuskursseille valitsee kuntoutustoimikunta. Valinnoista ilmoitetaan kirjeitse kaikille hakijoille. Tervetuloa sopparille!

Kurssiesite 2019

3


Sopeutumisvalmennus

Perhekurssit Perhekurssien tavoitteena on tukea koko perheen hyvinvointia ja jaksamista. Siksi myös vammattomien sisarusten osallistuminen kurssille on tärkeää. Hyvinvoinnin työkaluja tarjoavat ohjatun toiminnan lisäksi perheiden keskinäinen tuki ja kokemusten vaihto. Kurssiohjelma Lapsille ja vanhemmille on erilliset ohjelmat. Lapset jaetaan kurssin ajaksi iänmukaisiin pienryhmiin, joissa on mukavaa, sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteita tukevaa toimintaa. Ryhmien toiminnasta vastaavat lähityöntekijät, vertaistyöntekijät ja lasten toiminnan ohjaajat.

Vanhempien ohjelma painottuu ryhmätyöntekijän ohjaamiin yhteisiin keskusteluihin ja asiantuntija-alustuksiin. Näiden lisäksi tutustutaan kurssipaikan lähistöltä löytyviin kohteisiin. Vanhempien yhteinen vapaailta alkaa illallisella kurssipaikan ulkopuolella. Vapaaillan aikana työntekijät huolehtivat lapsista. Henkilökunta Perhekursseilla työskentelee kurssinjohtajan, ryhmätyöntekijän ja lasten toiminnasta vastaavan ohjaajan lisäksi tarvittava määrä lähityöntekijöitä. Työntekijät huolehtivat lapsista vanhempien ohjelman aikana.

4

Kurssiesite 2019

Kurssille hakeminen ja valitseminen Voit käyttää tässä kurssiesitteessä olevaa hakulomaketta tai tulostaa sen CP-liiton verkkosivuilta (cpliitto.fi/tukea/sopeutumisvalmennus). Lähetä lomake liitteineen CP-liiton kurssisihteeri Anne Heiskaselle. Vaihtoehtoisesti voit tehdä sähköisen hakemuksen verkkosivuilla löytyvän linkin kautta.

Kurssit ovat maksuttomia Sopeutumisvalmennuskurssit ovat osallistujille maksuttomia. Korvaamme kurssiin liittyvät matkakulut halvimman mahdollisen matkustustavan mukaan tai järjestämme kurssille tulon CP-liiton kautta. Ota hyvissä ajoin yhteyttä Anne Heiskaseen (044 059 2600), jos matkustaminen kurssille tuntuu erityisen hankalalta.

Hakemukseen liitetään kopio lapsen kuntoutussuunnitelmasta tai lääkärinlausunnosta. Tällä varmistetaan, että kurssijärjestelyt vastaavat perheen tarpeita. Kuntoutussuunnitelmassa tulisi myös olla suositus sopeutumisvalmennuskurssista CP-liiton järjestämänä.

Ansionmenetyskorvaukset Vanhempien on mahdollista saada kurssin ajalta kuntoutusrahaa. Lisätietoja saat Kelasta.

Kurssien osallistujat valitsee kuntoutustoimikunta. Valinnoista ilmoitetaan kirjeitse kaikille hakijoille. Hakuajan jälkeen kannattaa kysyä mahdollisia peruutuspaikkoja, joita täytämme aina kurssin alkamiseen saakka.

Perhekurssien hakuaika päättyy 31.3.2019.


Perhekurssien hakuaika päättyy 31.3.2019.

Perhekurssi (kurssinumero 100301) Pienten lasten perheet on tarkoitettu lasten perheille, jossa vammainen lapsi on 0-3-vuotias. Perheitä yhdistää samankaltainen arki iloineen ja haasteineen. Yhdessä jaetaan tietoa, tukea ja kokemuksia. Sillä välin lapsi ja sisarukset ovat turvallisten aikuisten hoidossa. Kurssi pidetään 3.6.–9.6.2019, kurssipaikka on Eurajoen kristillinen opisto. Perhekurssi (kurssinumero 100300) Perheen hyvinvointi 1 on tarkoitettu perheille, joissa vammainen lapsi on 4 -7 -vuotias. Kurssilla keskitytään koko perheen hyvinvointiin yhdessä ikätoverien ja vertaisten kanssa. Mietitään viskari-, eskari- tai ekaluokkalaisen vanhemmuutta, jaksamista ja saatavissa olevaa apua. Leikitään, retkeillään ja puhutaan tärkeistä asioista. Syödään valmiissa pöydässä kaikessa rauhassa. Kurssi pidetään 10.6.–16.6.2019, kurssipaikka on Eurajoen kristillinen opisto. Perhekurssi (kurssinumero 100302) Perheen hyvinvointi 2 on tarkoitettu perheille, joissa vammainen lapsi on 8 – 13 -vuotias. Kurssilla keskitytään koko perheen hyvinvointiin yhdessä ikätoverien ja vertaisten kanssa. Aiheita ovat liikuntavammaisen tai monivammaisen koululaisen ajatukset ja tarpeet, vanhemmuus, sisaruus ja perheille tärkeät asiat. Puhutaan, leikitään ja retkeillään. Syödään valmiissa pöydässä kaikessa rauhassa. Kurssi pidetään 29.6.–5.7.2019, kurssipaikka Eurajoen kristillinen opisto. Perhekurssi (kurssinumero 100303) Perheen hyvinvointi 3 on tarkoitettu MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten perheille, joissa lapsi on 4 – 13 -vuotias. Kurssilla keskitytään koko perheen hyvinvointiin juuri tämän vammaryhmän erityispiirteet ja arjen tarpeet huomioiden. Kurssi pidetään 6.7.–12.7.2019, kurssipaikka on Eurajoen kristillinen opisto.

Muuta tarjontaa 2019

”Miten puhua vammasta lapsen kanssa” -webinaari 7.2.2019 Jokaisella lapsella on oikeus saada tietoa itseään koskevista asioista, mutta onko tiedosta lapselle hyötyä vai haittaa? Miten, milloin ja kenen kanssa vammasta on parasta puhua? Webinaari on tarkoitettu kursseillemme osallistuneille tai osallistumista suunnitteleville perheille, kurssityöntekijöille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille. Asiantuntijana psykologi, psykoterapeutti Sari Kujanpää. Ilmoittaudu sähköpostitse viimeistään 31.1.2019 Annelle tai Päiville. ”Pysytään kasassa” (kurssinumero 100320) – jatkotapaaminen kesän 2018 perhekurssien osallistujille 22. – 24.3.2019 Eurajoen kristillisellä opistolla. Tapaamiseen mahtuu 10 – 12 perhettä. Ilmoittaudu Annelle 28.2.2019 mennessä.

Kurssiesite 2019

5


Sopeutumisvalmennus

Nuorten kurssit Nuorten kurssien tavoitteena on tuoda rohkeutta, laajentaa kaveripiiriä ja auttaa jäsentämään tähän elämänvaiheeseen liittyviä kysymyksiä turvallisten aikuisten kanssa. Samalla harjoitellaan uusien ihmisten kanssa toimimista, vastuun ottamista ja itsestä huolehtimista. Kursseilla metsästetään elämyksiä ja tehdään ikävaiheeseen kuuluvia asioita yhdessä. Toiminnan lomassa on aikaa jutella pienemmällä tai isommalla porukalla nuorille tärkeistä asioista. HUOM. Vuonna 2019 nuorten kurssit kohdistetaan niille CP-liiton toimintapiiriin kuuluville henkilöille, joilla ei ole merkittäviä kognitiivisia rajoitteita tai keskivaikeaa/vaikeaa älyllistä kehitysvammaa.

Kurssiohjelma Kursseilla on tietty aihe tai toiminnallinen teemansa. Lopullisen sisällön päättävät osallistujat. Varsinaisen ohjelman lisäksi kurssilla on rentoa ja mukavaa vapaaajanviettoa. Henkilökunta Nuorten kursseilla työskentelevät kurssin johtaja, kaksi ohjelmasta vastaavaa ohjaajaa ja tarvittava määrä avustajia. Kaikki voivat turvallisin mielin tulla mukaan, apua on saatavilla kaikkiin tarvittaviin toimiin. Kurssille hakeminen ja valitseminen Voit käyttää tässä kurssiesitteessä olevaa hakulomaketta tai tulostaa sen tarvittaessa CP-liiton verkkosivuilta (cp-liitto.fi/tukea/sopeu-

6

Kurssiesite 2019

tumisvalmennus). Lähetä lomake liitteineen CP-liiton kurssisihteeri Anne Heiskaselle. Vaihtoehtoisesti voit tehdä sähköisen hakemuksen verkkosivuilla löytyvän linkin kautta. Hakemukseen liitetään kopio kuntoutussuunnitelmasta tai lääkärinlausunnosta. Tällä varmistetaan, että kurssijärjestelyt vastaavat tarpeitasi. Kuntoutussuunnitelmassa olisi hyvä olla suositus sopeutumisvalmennuskurssista CP-liiton järjestämänä. Osallistujat valitsee kuntoutustoimikunta. Valinnoista ilmoitetaan kirjeitse kaikille hakijoille. Hakuajan jälkeen kannattaa kysyä mahdollisia peruutuspaikkoja, joita täytämme aina kurssin alkamiseen saakka.

Kurssit ovat maksuttomia Sopeutumisvalmennuskurssit ovat osallistujille maksuttomia. Kurssiin liittyvät matkakulut korvataan halvimman mahdollisen matkustustavan mukaan kokonaan tai järjes­tämme kurssille tulon CPliiton kautta. Hakuaika nuorten kursseille päättyy 12.4.2019.


Hakuaika nuorten kursseille päättyy 12.4.2019.

Nuorten kurssi (kurssinumero 100308) Tubetusta! on tarkoitettu 13 – 17 -vuotiaille nuorille. Kurssi on täynnä bändisoittamista, maalaamista ja kaiken tämän kuvaamista videolle. Aikaisempaa kokemusta soittamisesta taikka muustakaan taiteilusta ei tarvitse olla – tule rohkeasti kokeilemaan uutta. Kurssin pidetään 25.6.–1.7.2019 kurssikeskus Moijalassa Hattulassa. Nuorten kurssi (kurssinumero 100309) Itsenäistyvän nuoren jutut on tarkoitettu 14 – 18 -vuotiaille nuorille. Kurssilla kurkistetaan yhdessä tulevaan ja mietitään, millaisena sen haluaisi toteutuvan. Paljon toiminnallisuutta, vähän puhelemistakin. Mukana myös järkeviä aikuisia. Kurssi pidetään 4.7.–9.7.2019, kurssikeskus Moijalassa Hattulassa Nuorten kurssi (kurssinumero 100312) Kaupunkiseikkailu on tarkoitettu 11 – 13 -vuotiaille nuorille. Heittäydy koko viikoksi vauhdikkaaseen toimintaan: kaupunkisuunnistusta, yhteisiä retkiä, osallistumisia erilaisiin tapahtumiin ja hienoa yhteismeininkiä. Osallistujat päättävät tahdin ja tekemisen. Kurssi pidetään 16.7.–22.7.2019, kurssipaikka on Iiris-keskus, Helsinki

Kurssiesite 2019

7


Sopeutumisvalmennus

Aikuisten kurssit Aikuisten kurssien tavoitteena on tukea aikuisuutta, lisätä tietämystä erilaisista toimintamahdollisuuksista, antaa rohkeutta ja helpottaa yksinäisyyttä. HUOM. Vuonna 2019 aikuisten kurssit kohdistetaan CP-liiton toimintapiiriin kuuluville aikuisille, joilla ei ole merkittäviä kognitiivisia rajoitteita tai keskivaikeaa/vaikeaa älyllistä kehitysvammaa. Kurssiohjelma Ohjelma muodostuu teeman mukaisesta toiminnasta. Kurssilla saadaan vertaisuuden ja onnistumisen kokemuksia, jotka antavat voimavaroja arkeen myös kurssin jälkeen. Varsinaisen ohjatun ohjelman lisäksi kurssilla on rentoa ja mukavaa vapaa-ajantoimintaa. Henkilökunta Aikuisten kursseilla työskentelevät kurssin johtaja, yksi tai kaksi ohjelmasta vastaavaa ohjaajaa sekä tarvittava määrä avustajia. Apua on saatavilla kaikkiin tarvittaviin toimiin. Kursseille hakeminen ja valitseminen Voit käyttää tässä kurssiesitteessä olevaa hakulomaketta tai tulostaa sen tarvittaessa CP-liiton verkkosivuilta (cp-liitto.fi/tukea/sopeutumisvalmennus). Lähetä lomake liitteineen CP-liiton kurssisihteeri Anne Heiskaselle. Vaihtoehtoisesti voit tehdä sähköisen hakemuksen verkkosivuilla löytyvän linkin kautta.

8

Kurssiesite 2019

Liitä hakemukseen kopio mahdollisimman tuoreesta lääkärinlausunnosta, epikriisistä, kuntoutussuunnitelmasta tai palvelusuunnitelmasta. Tällä varmistetaan, että kurssin sisältö ja muut järjestelyt vastaavat tarpeitasi. Osallistujat sopeutumisvalmennuskursseille valitsee kuntoutustoimikunta. Valinnoista ilmoitetaan kirjeitse kaikille hakijoille. Hakuajan jälkeen kannattaa kysyä mahdollisia peruutuspaikkoja, joita täytämme aina kurssin alkamiseen saakka.

Kurssit ovat maksuttomia Sopeutumisvalmennuskurssit ovat osallistujille maksuttomia. Kurssiin liittyvät matkakulut korvataan halvimman mahdollisen matkustustavan mukaan kokonaan. Aikuisten kurssien hakuaika päättyy 12.4.2019.


HAKULOMAKE SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSILLE

Suomen CP-liitto ry Malmin kauppatie 26 00700 Helsinki Puh. 044 059 2600 Kurssin nimi ja kurssiaika

Kurssipaikka

Tiedot vammaisesta hakijasta

Sukunimi

Etunimi

Syntymäaika

Puhelinnumero

1/2

Sähköpostiosoite Katuosoite Postinumero

Miten asut

Postitoimipaikka

molempien/toisen vanhemman luona

asumispalveluyksikössä

omassa taloudessa tavallisessa asunnossa Elämäntilanne ja tarve sopeutumisvalmennukseen

Miksi haluat (tai perheenne haluaa) kurssille juuri nyt? Mitä erityisesti odotat (tai perheenne odottaa) kurssilta?

Vammaa ja terveydentilaa koskevat tiedot

Diagnoosit (merkitse kaikki) cp-vamma, tarkenne

diplegia

hemiplegia

tetraplegia

lievä

keskivaikea

vaikea

lievä

keskivaikea

vaikea

muu tyyppi

mmc-vamma hydrokefalia-vamma kehitysvamma, tarkenne epilepsia masennus

Muut toimintakykyyn vaikuttavat asiat (esim. aisti- ja hahmotushäiriöt, neuropsykiatriset häiriöt):

Ruoka- ja muut allergiat Pitääkö kurssilla ottaa huomioon jotain terveydentilaasi liittyvää? Mitä

LEIKKAA IRTI

Apuvälineet

Merkitse tähän, mitä apuvälineitä otat mukaan kurssille: Pyörätuoli

Sähköpyörätuoli

Suihkutuoli

Rollaattori

Nosturi

Muu, mikä

Kurssiesite 2019

Käännä

9


Sopeutumisvalmennus Avuntarve

2/2

Merkitse avuntarvettasi parhaiten kuvaava taso seuraavissa toiminnoissa Pukeutuminen

Erittäin paljon

Jonkin verran

En ollenkaan

Peseytyminen

Erittäin paljon

Jonkin verran

En ollenkaan

WC-käynnit

Erittäin paljon

Jonkin verran

En ollenkaan

Ruokailu

Erittäin paljon

Jonkin verran

En ollenkaan

Lääkityksestä huolehtiminen

Erittäin paljon

Jonkin verran

En ollenkaan

Liikkuminen

Erittäin paljon

Jonkin verran

En ollenkaan

Kuvaile avuntarvettasi tarvittaessa tarkemmin

Kerro, miten kommunikoit. Puheen sujuminen, kommunikoinnin apuvälineet

Kommunikaatio

Kurssille hakevat vanhemmat

Käytätkö Kelan tulkkauspalvelua

kyllä

Ei

Jos vastasit kyllä, ajattelitko käyttää tulkkia tällä kurssilla

kyllä

Ei

Nimi

Syntymäaika

Osoite (jos eri, kuin hakijan) Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Nimi

Syntymäaika

Osoite (jos eri, kuin hakijan) Puhelinnumero

(jatka tarvittaessa eri liitteelle)

Allekirjoitus

Sisarukset, syntymävuosi (kerro myös sisarusten mahd. diagnoosit)

Kurssille osallistuvien omaisten ruoka-aine- ja muut allergiat

Aika, paikka ja allekirjoitus

Allekirjoittamalla ja/tai lähettämällä lomakkeen hakija vahvistaa antamansa tiedot sekä hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn tietosuojamääräysten mukaisesti.

LEIKKAA IRTI

Kurssille hakevat sisarukset

Sähköpostiosoite


Aikuisten kurssien hakuaika päättyy 12.4.2019.

Aikuisten kurssi (kurssinumero 100314) Musiikkia ja liikettä on tarkoitettu aikuisille, jotka haluavat kokeilla uutta toimintaa, voimistua rentoutua musiikin ja liikkeen kautta yhdessä toisten kanssa. Aikaisempaa soitto- tai tanssikokemusta ei tarvitse olla. Kurssilla opitaan yhdessä. Kurssi pidetään 4.6.–10.6.2019 kurssikeskus Moijalassa Hattulassa. Aikuisten viikonloppu (kurssinumero 100319) Lataamo on tarkoitettu nuorille aikuisille, jotka ovat havahtuneet toimintakykyynsä liittyviin asioihin aikuisiässä. Keskustelua ja toiminnallisia menetelmiä sisältävä lyhytkurssi rohkaisee omana itsenä olemiseen ja tulevaisuuden kohtaamiseen. Kurssi pidetään 14.6.–16.6.2019 kurssikeskus Moijalassa Hattulassa Aikuisten kurssi (kurssinumero 100315) Voimaa luonnosta Moijalassa on tarkoitettu aikuisille, joiden on omassa arjessaan vaikea päästä kokemaan luontoa ja sen hyvinvointivaikutuksia. Haemme hengityksen rytmiä ja kesäisiä elämyksiä pihasta, puutarhasta, rannasta ja tähtitaivaan alta. Haistelemme, maistelemme ja tunnustelemme kesää. Kurssi pidetään 12.7.–18.7.2019 kurssikeskus Moijalassa Hattulassa. Aikuisten kurssi (kurssinumero 100316) Minun näköiseni elämä on aikuisten keskustelupainotteinen kurssi. Aiheet tulevat osallistujilta. Jokaiselle annetaan tilaa sanoa sanottavansa ja tulla kuulluksi. Kaikilla on tärkeä osa ryhmän jäsenenä keskustelujen rakentamisessa. Kurssi pidetään 21.7.–27.7.2018 kurssikeskus Moijalassa Hattulassa. Aikuisten kurssi (kurssinumero 100317) Puhetta ja liikettä on tarkoitettu ensisijaisesti puhevammaisille aikuisille, jotka haluavat kehittää itseilmaisuaan ja oman kehonsa hahmotusta. Ohjelmassa on ohjattuja keskustelu- ja liikeryhmiä, rentoutusta ja yhteistä tekemistä. Nautimme kommunikaation kokonaisvaltaisuudesta, koko kehon käyttämisestä äänen, vuorovaikutuksen ja olemuskielen tuottamiseen. Kurssi pidetään 30.7.–3.8.2019 kurssikeskus Moijalassa Hattulassa.

Muuta tarjontaa 2019

”Uskalla unelmoida (ja tulla kurssille)” -webinaari 14.3.2019 Webinaari on tarkoitettu juuri sinulle, joka pohdit kurssille tulemista. Jos hakeminen hirvittää, tule hetkeksi porisemaan virtuaaliseen kahvihuoneeseen. Paikalla on kokeneita kurssilaisia ja ohjaajia rohkaisemassa. Ilmoittaudu sähköpostitse viimeistään 28.2.2019 Annelle tai Päiville.

Kurssiesite 2019

9


Suomen CP-liitto ry

Sopeutumisvalmennuskurssit Perhekurssit • hakuaika päättyy 31.3.2019 100320 Kesän 2018 perhekurssien jatkotapaaminen

22.–24.3.2019

Eurajoen kristillinen opisto, Eurajoki

100301 Pienten lasten perheet (0-3v, kaikki dg:t)

3.6.–9.6.2019

Eurajoen kristillinen opisto, Eurajoki

100300 Perheen hyvinvointi 1. (4-7v, kaikki dg:t)

10.6.–16.6.2019

Eurajoen kristillinen opisto, Eurajoki

100302 Perheen hyvinvointi 2. (8-13v, kaikki dg:t)

29.6.–5.7.2019

Eurajoen kristillinen opisto, Eurajoki

100303 Perheen hyvinvointi 3. (4-13v, mmc/hc) 6

6.7.–12.7.2019

Eurajoen kristillinen opisto, Eurajoki

100308 Tubetusta! (13-17v)

25.6.–1.7.2019

Moijalan kurssikeskus, Hattula

100309 Itsenäistyvän nuoren jutut (14-18v)

4.7.–9.7.2019

Moijalan kurssikeskus, Hattula

100312 Kaupunkiseikkailu (11-13v)

16.7.–22.7.2019

Iiris-keskus, Helsinki

100314 Musiikkia ja liikettä

4.6.–10.6.2019

Moijalan kurssikeskus, Hattula

100319 Lataamo (viikonloppu)

14.6.–16.6.2019

Moijalan kurssikeskus, Hattula

100315 Voimaa luonnosta Moijalassa

12.7.–18.7.2019

Moijalan kurssikeskus, Hattula

100316 Minun näköiseni elämä

21.7.–27.7.2019

Moijalan kurssikeskus, Hattula

100317 Puhetta ja liikettä

30.7.–3.8.2019

Moijalan kurssikeskus, Hattula

Kurssiluettelo

Nuorten kurssit • hakuaika päättyy 12.4.2019

Aikuisten kurssit • hakuaika päättyy 12.4.2019

Webinaarit • kaikille, joita aihe kiinnostaa “Miten puhua vammasta lapsen kanssa”

7.2.2019 klo 17-19

lähetämme osallistumislinkin

Jokaisella lapsella on oikeus saada tietoa itseään koskevista asioista, mutta onko tiedosta lapselle hyötyä vai haittaa? Miten, milloin ja kenen kanssa vammasta on parasta puhua? Asiantuntijana psykologi, psykoterapeutti Sari Kujanpää. Webinaari on tarkoitettu kursseillemme osallistuneille tai osallistumista suunnitteleville perheille, kurssityöntekijöille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille. Ilmoittaudu sähköpostitse viimeistään 31.1.2019 Annelle tai Päiville. “Uskalla unelmoida (ja tulla kurssille)”

14.3.2019 klo 17-19

lähetämme osallistumislinkin

Webinaari on tarkoitettu juuri Sinulle, joka pohdit kurssille tulemista. Jos hakeminen hirvittää, tule hetkeksi porisemaan virtuaaliseen kahvihuoneeseen. Paikalla on kokeneita kurssilaisia ja ohjaajia rohkaisemassa. Ilmoittaudu sähköpostitse viimeistään 28.2.2019 Annelle tai Päiville.

Lisätietoja sopeutumisvalmennuskursseista ja webinaareista Kurssisihteeri Anne Heiskanen | 044 0592 600, anne.heiskanen@cp-liitto.fi Sosiaalisen kuntoutuksen asiantuntija Päivi Ritvanen | 040 7659 497 paivi.ritvanen@cp-liitto.fi HUOM. Vuonna 2019 nuorten ja aikuisten kurssit kohdistetaan niille CP-liiton toimintapiiriin kuuluville henkilöille, joilla ei ole merkittäviä kognitiivisia rajoitteita, ryhmätoimintaan vaikuttavia käyttäytymiseen liittyviä häiriöitä taikka keskivaikeaa/vaikeaa älyllistä kehitysvammaa.

Suomen CP-liitto ry Malmin kauppatie 26 00700 Helsinki p. 044 0592 600 cp-liitto.fi

Profile for Suomen CP-liitto ry

CP-liiton kurssiesite 2019  

CP-liitto järjestää kursseja perheille, nuorille ja aikuisille jälleen vuonna 2019. Kurssiesitteestä saat hyödyllistä tietoa kurssien sisäll...

CP-liiton kurssiesite 2019  

CP-liitto järjestää kursseja perheille, nuorille ja aikuisille jälleen vuonna 2019. Kurssiesitteestä saat hyödyllistä tietoa kurssien sisäll...

Profile for cp-liitto
Advertisement