Page 1


Οδηγίες Χρήσης

Split κλιματιστικό με τεχνολογία DC inverter


Electrolux. Thinking of you. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς σκεφτόμαστε, επισκεφθείτε www.electrolux.com Πληροφορίες για την ασφάλεια Σημαντικό Πριν να χρησιμοποιήσετε το conditioner, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Στο εσωτερικό είναι αναφερθεί μερικές χρήσιμες συμβουλές για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση του conditioner. Με λίγη προσοχή προληπτικών μπορείτε να αποθηκεύσετε χρόνο και χρήμα για όλη τη διάρκεια του conditioner. Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις στον πίνακας με τις προτάσεις για αντιμετώπιση προβλημάτων. Ανάγνωση προσοχή ότι ο πίνακας δεν μπορεί να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες. Προειδοποίηση: Για την αποφυγή τραυματισμών χρήστη ή άλλων ατόμων ή ζημιά πράγματα, ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο. Κίνδυνος βλάβης ή μπορεί να αποτέλεσμα αν δεν ξέρετε οδηγίες λειτουργίας. Γενική ασφάλεια Σημαντικό • • • •

• • • • • • •

Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό εγκατάστασης για εγκατάσταση του εξοπλισμού αυτού. Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις για επισκευή ή να εκτελέσει συντήρηση σε αυτό εξοπλισμού. Η πρίζα πρέπει να συνδεθεί από εξουσιοδοτημένο όργανο. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή των οποίων η έλλειψη εμπειρίας και γνώσης αποτρέπει την ασφαλή χρήση τους συσκευής, εκτός εάν υπό την επίβλεψη διδασκαλίας ή με ένα υπεύθυνο άτομο. Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά δεν παίζουν με το κλιματιστικό. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από το προσωπικό άδεια. Οι εργασίες εγκατάστασης μπορεί να διενεργούνται σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα κανονισμούς και κανόνες των παρόχων εξουσία μόνο με άδεια. Πριν από τη μετακίνηση της μονάδας σε άλλη τοποθετήσετε ή να διαθέτει προσωπική επαφή άδεια. Προσέξτε να μην πιάσετε τα δάχτυλά σας στον ανεμιστήρα κατά τη διάρκεια της ρύθμισης των εκτροπέων κατακόρυφα. Αυτό το κλιματιστικό μπορεί να χρησιμοποιήσει φυσικό αέριο R22, R407C ή R410A (ρωτήστε επιβεβαίωση πριν την εγκατάσταση).


Εσωτερική μονάδα

A) Είσοδος Αέρα Β) Έξοδος Αέρα 1. Πρόσοψη 2. Πάνελ Πλαισίου 3. Πλαίσιο 4. Φίλτρο Αέρα 5. Οριζόντιο Πτερύγιο 6. Κάθετο πτερύγιο 7. Ενδείξεις 8. Κουμπί χειροκίνητου ελέγχου 9. Υποστήριξη απομακρυσμένου ελέγχου (αν υπάρχει) 10. Τηλεχειριστήριο 11. Αγωγός ψυκτικού αερίου 12. Σωλήνας αποστράγγισης 13. Καλώδιο Τροφοδοσίας (αν υπάρχει)

Εξωτερική μονάδα

1. Καλώδιο σύνδεσης 2. Αγωγός ψυκτικού αερίου 3. Βαλβίδα διακοπής Α) Είσοδος Αέρα (πίσω) Β) Είσοδος Αέρα (πλάι) Γ) Έξοδος Αέρα (μπροστά)


Οθόνη LED στην εσωτερική μονάδα

Ένδειξη Auto Αυτή η ένδειξη ανάβει όταν το κλιματιστικό AUTO. Ένδειξη Timer Αυτή η ένδειξη ανάβει όταν η λειτουργία χρονομέτρου είναι ενεργοποιημένη Ένδειξη Defrost (Απόψυξης) Μόνο για να τα μοντέλα κρύου / ζεστού. Αυτή η ένδειξη ανάβει όταν ξεκινά η αυτόματη λειτουργία απόψυξης ή ενεργοποιείται η λειτουργία αντι-ψυχρού αέρα στην λειτουργία θέρμανσης. Δείκτης Θερμοκρασίας - Εμφανίζει τις ρυθμίσεις της θερμοκρασίας. Εάν αλλάξετε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία, η ενδεικτική λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει σταματά και 20 δευτερόλεπτα μετά τη ρύθμιση θερμοκρασία. - Εμφανίζει τη θερμοκρασία μόνο όταν το κλιματιστικό είναι σε λειτουργία FAN. - Όταν η μονάδα σταματήσει, το φως επιστρέφει στην αρχική κατάσταση. - Εμφανίζει τον κωδικό δυσλειτουργίας ή τον κωδικό ασφαλείας. Ένδειξη της συχνότητας της συμπίεσης Αυτή η οθόνη διαιρείται σε πέντε ζώνες. Οι περιοχές ανάβουν ανάλογα με την αλληλουχία λειτουργία των συμπιεστών. Για παράδειγμα, όσο μεγαλύτερη είναι η συχνότητα, τόσες περισσότερες περιοχές θα φωτιστούν.

Άλλες λειτουργίες Κατάσταση αδράνειας Αυτή η λειτουργία αυξάνει την θερμοκρασία (Ψύξη) ή μειώνει την θερμοκρασία (θέρμανση) κατά 1 ° C ανά ώρα για τις πρώτες δύο ώρες και στη συνέχεια παραμένει σταθερή για τις επόμενες 5 ώρες. Στη συνέχεια απενεργοποιείται αυτόματα. Εγγυάται μία ευχάριστη θερμοκρασία και επιτρέπει την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτόματη Επανεκκίνηση Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, μετά την ανάκτηση, η συσκευή ανακτά αυτόματα τις αρχικές ρυθμίσεις. Clean Air λειτουργία (εάν υπάρχει) Η ποιότητα του αέρα είναι το κλειδί για την άνεση: αυτό το κλιματιστικό μπορεί να είναι εξοπλισμένο με ένα ιονιστή ή πλέγμα συλλογής σκόνης (Ανάλογα με το


μοντέλο). Ο ιονιστής σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ανιόντα σε αφθονία και να συμπληρώστε το περιβάλλον με φρέσκο και φυσικό αέρα. Το πλέγμα συλλέκτη σκόνης μπορεί να δημιουργήσει μια ζώνη ιονισμού. Το πλαίσιο είναι εύκολο να καθαριστεί Η πρόσοψη μπορεί να καθαριστεί πολύ εύκολα, αφαιρώντας και καθαρίζοντας την περιοδικά. Λειτουργία αυτοδιάγνωσης και αυτόματη προστασία Η λειτουργία αυτή μπορεί να ανιχνεύσει ηλεκτρονικά λάθη και να εμφανίσει τη διάγνωση σε μία σειρά από LED που αναβοσβήνούν εσωτερικά στην μονάδα. Εάν προκύψει σφάλμα, η συσκευή εισέρχεται αυτόματα στην λειτουργία προστασίας. Λειτουργία Feel Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί ως θερμοστάτης απόστασης και επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο της θερμοκρασίας στη θέση την οποία βρίσκεται. Για να ενεργοποιήσετε την λετουργία Feel, στρέψτε το τηλεχειριστήριο στη συσκευή και πιέστε το πλήκτρο Feel. Στην οθόνη εμφανίζεται η πραγματική θερμοκρασία στη θέση στην οποία βρίσκεται το τηλεχειριστήριο. Το τηλεχειριστήριο στέλνει αυτό το σήμα στο κλιματιστικό κατά διαστήματα ανά 3 λεπτά, μέχρι να πατηθεί και πάλι το κουμπί Feel. Εάν η μονάδα δεν λαμβάνει κανένα σήμα Feel για μια περίοδο 7 λεπτών, θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα που δείχνει ότι η λειτουργία Feel τερματίζεται.

Λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου

1. Κουμπί ON / OFF Πατήστε αυτό το κουμπί για να ξεκινήσει η μονάδα, πατήστε πάλι το κουμπί για να σταματήσει η λειτουργία. 2. Σημαντικό COOL μόνο για το μοντέλο χωρίς λειτουργία HEAT.


3. Κουμπί SWING Πατώντας αυτό το κουμπί ο εκτροπέας ταλαντεύεται επάνω και κάτω αυτόματα. Πιέστε πάλι αυτό το πλήκτρο για να σταματήσετε τον εκτροπέα. 4. Κουμπί SLEEP Πατήστε αυτό το κουμπί για να εισάγετε τον τρόπο λειτουργίας της εξοικονόμησης ενέργειας. Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να ακυρώσετε τη ρύθμιση. Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί τρόπων μόνο στις λειτουργίες COOL, HEAT και AUTO και διατηρεί την ιδανική θερμοκρασία για τους ανθρώπους. Σημαντικό Αν η μονάδα είναι σε SLEEP, πιέζοντας οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο η ρύθμιση ακυρώνεται. 5. Κουμπί SPARE Σε αυτό το πλήκτρο δεν έχει εκχωρηθεί καμία λειτουργία σε αυτό το μοντέλο. 6. Κουμπί AIM Πατήστε το κουμπί για να αλλάξετε την γωνία ταλάντωσης του εκτροπέα. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η γωνία του εκτροπέα αλλάζει κατά 6 βαθμούς. Όταν η κλίση του εκτροπέα είναι επαρκής για να επηρεάσει σχετικά την ψύξη ή θέρμανση του κλιματιστικού, τότε αλλάζει αυτόματα. Όταν πατατε αυτό το κουμπί δεν εμφανίζεται καμία ένδειξη στην οθόνη. 7. Κουμπί Reset Πατώντας το κουμπί Reset, όλες οι ρυθμίσεις ακυρώνονται και επιστρέφει στις αρχικές ρυθμίσεις. 8. Κουμπί TEMP / TIME Σας επιτρέπει να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα σύμφωνα με τις τέσσερις ακόλουθες ρυθμίσεις: AUTO, LOW, MED ή HIGH. Κάθε φορά που πατάτε αυτό το κουμπί, η ταχύτητα του ανεμιστήρα αλλάζει. 9. Κουμπί TIMER Αυτό το πλήκτρο χρησιμοποιείται για να προκαθορίσει την διάρκεια λειτουργίας της συσκευής και την απενεργοποίηση της. 10. Κουμπί CANCEL Πατήστε για να ακυρώσετε τις ρυθμίσεις στο TIMER. 11. Κουμπί TURBO Πατώντας αυτό το κουμπί σε λειτουργία COOL η συσκευή αυξάνει την ισχύ λειτουργίας. Πιέστε αυτό το κουμπί ξανά για να ακυρώσετε την TURBO λειτουργία. 12. Κουμπί CLOCK Ρύθμιση του ρολογιού. 13. Κουμπί LED Πατήστε αυτό το κουμπί για να απενεργοποιήσετε την εμφάνιση στην οθόνη, πατήστε πάλι για να επαναφέρετε. 14. Κουμπί LOCK Πατώντας το κουμπί LOCK, όλες οι λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου είναι μπλοκαρισμένες εκτός από την LOCK. Πατήστε πάλι το κουμπί LOCK για να ακυρώσετε την λειτουργία LOCK.


Ενδείξεις στο τηλεχειριστήριο

Ένδειξη επικοινωνίας Αυτό το φως ανάβει όταν το τηλεχειριστήριο μεταδίδει ένα σήμα στην εσωτερική μονάδα. Ένδειξη λειτουργίας. Εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας. Οι διαθέσιμοι τρόποι είναι AUTO ( ), COOL ( ), DRY ( ), HEAT ( ) (δεν εμφανίζεται στα μοντέλα που έχουν μόνο ψύξη), FAN ONLY ( ) και νέο AUTO ( ). Ένδειξη ON / OFF Εμφανίζεται όταν πατάτε το πλήκτρο ON / OFF. Πατήστε ξανά το κουμπί ON / OFF για να το απενεργοποιήσετε. Ένδειξη Θερμοκρασίας Εμφανίζει τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας (από 17 ° C έως 30 ° C). Αν ρυθμίσετε την λειτουργία FAN ONLY, δεν φαίνεται καμία ρύθμιση. Ένδειξη Lock Εμφανίζεται όταν πατάτε το πλήκτρο LOCK. Πατήστε ξανά το κουμπί LOCK για να την απενεργοποιήσετε. Ένδειξη της ταχύτητας του ανεμιστήρα Εμφανίζει την επιλεγμένη ταχύτητα του ανεμιστήρα: AUTO και τρία επίπεδα (LOW), (MED), (HIGH). Εμφανίζεται ταχύτητας AUTO όταν ο τρόπος λειτουργίας είναι είτε AUTO ή DRY. Ένδειξη Sleep Εμφανίζεται όταν πατάτε το πλήκτρο SLEEP. Πατήστε ξανά το κουμπί SLEEP για να το απενεργοποιήσετε.


Ένδειξη Timer Δείχνει το χρονόμετρο (00:00 - 23:50) ή το ρολόι. Το ρολόι εμφανίζεται μόνο όταν έχει οριστεί. Όταν o χρονοδιακόπτης λειτουργίας είναι ενεργός, εμφανίζεται η ένδειξη Auto-ON/OFF. Για να δείτε την τρέχουσα ώρα, πατήστε το πλήκτρο CLOCK.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά Προετοιμασία Προσοχή • Επικοινωνήστε με έναν τεχνικό για την εγκατάσταση. • Τοποθετήστε το βύσμα στην πρίζα. • Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο ρεύματος που είναι κατεστραμμένο ή ακατάλληλο. • Μην χρησιμοποιείτε πολλαπλά βύσματα. • Μην χρησιμοποιείτε προέκταση καλωδίου. • Μην την ενεργοποιείτε / απενεργοποιείτε την συσκευή τοποθετώντας / αφαιρώντας το βύσμα από την πρίζα.

Θέση του τηλεχειριστηρίου

• Κρατήστε το τηλεχειριστήριο μέσα στην μέγιστη ακτίνα λειτουργίας από την εσωτερική μονάδα (μέγιστη απόσταση 8 m). • Αν επιλέξετε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη, το τηλεχειριστήριο μεταδίδει αυτόματα το σήμα στην εσωτερική μονάδα ανά ώρα που έχει καθοριστεί. • Εάν κρατάτε πατημένο το τηλεχειριστήριο σε μια τοποθεσία που εμποδίζει την σωστή μετάδοση του σήματος, μπορεί να διαρκέσει έως και 15 λεπτά πριν το σήμα ληφθεί. Προσοχή Το κλιματιστικό δεν θα λειτουργήσει αν κουρτίνες, πόρτες ή άλλα αντικείμενα που θα εμποδίσουν την λήψη σημάτων τηλεχειρισμού από την πλευρά της εσωτερικής μονάδας.


• Μην χύνετε υγρά στο τηλεχειριστήριο. Μην εκθέτετε το τηλεχειριστήριο σε άμεσο ηλιακό φως ή σε πηγές θερμότητας. • Εάν το σήμα δέκτη υπερύθρων στην εσωτερική μονάδα είναι εκτεθειμένο στο φως άμεσο ηλιακό φως, το κλιματιστικό μπορεί να μην λειτουργήσει σωστά. Αποφύγετε το φως του ήλιου να χτυπά άμεσα το δέκτη, προστατεύοντας τον με κουρτίνες. • Σε περίπτωση που άλλες ηλεκτρικές συσκευές πληρούν το τηλεχειριστήριο, μετακινήστε αυτές τις συσκευές ή συμβουλευτείτε τον τοπικό αντιπρόσωπό σας.

Αντικατάσταση των μπαταριών Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί με δύο μπαταρίες αλκαλικές (2 x AAA 1,5 V). Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. 1. Αφαιρέστε το καπάκι της θήκης μπαταριών (στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου) έως ότου γλιστρήσει, αντικαταστήστε τις μπαταρίες με νέες, σύμφωνα με την πολικότητα που υποδεικνύεται. Βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα της μπαταρίας (+) και (-) έχει ακολουθηθεί. 2. Αντικαταστήστε το κάλυμμα.

Σημαντικό • •

• •

Κατά την αντικατάσταση των μπαταριών, μην χρησιμοποιείτε παλιές μπαταρίες ή διαφορετικούς τύπους για την πρόληψη της δυσλειτουργίας του τηλεχειριστηρίου. Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μερικές εβδομάδες, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποφύγετε πιθανές διαρροές που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά. Η εκτιμώμενη μέση διάρκεια ζωής της μπαταρίας με τη κανονική χρήση είναι περίπου έξι μήνες. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες όταν δεν ακούσετε κανέναν ήχο από την εσωτερική μονάδα ή εάν η μετάδοση φωτός στο τηλεχειριστήριο δεν ενεργοποιείται.

Αρχική ρύθμιση ρολογιού Μετά την τοποθέτηση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο, η ένδειξη ρολογιού εμφανίζει "0:00" και μετά αρχίζει να αναβοσβήνει.


1. Ρύθμιση TEMP / TIME Πατήστε αυτό το κουμπί για να ρυθμίσετε την ώρα. Αύξηση Μείωση Κάθε φορά που πατάτε αυτό το κουμπί, ο χρόνος κινείται προς τα εμπρός ή προς τα πίσω σε λεπτά, ανάλογα με το πλήκτρο που πατάτε. Ο χρόνος αλλάζει πολύ πιο γρήγορα μόλις πατήσετε το κουμπί. Ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί αναμονής ο χρόνος κινείται προς τα εμπρός ή προς τα πίσω άνα 10 λεπτά, ανάλογα με το κουμπί που πατήθηκε.

2. Κουμπί CLOCK Μετά την εμφάνιση του επιθυμητού χρόνου, πατήστε το CLOCK ή απελευθερώστε το ή το και περιμένετε για 5 δευτερόλεπτα: ο χρόνος σταματά αναβοσβήνει και το ρολόι αρχίζει να λειτουργήσει. 3. Επόμενη ρύθμιση ρολογιού Πατήστε το κουμπί CLOCK στο τηλεχειριστήριο για περίπου 3 δευτερόλεπτα, μέχρι ή άνω και κάτω τελεία (:) στην οθόνη αρχίζει να αναβοσβήνει. Για να ορίσετε μια νέα ώρα, ακολουθήστε τις οδηγίες στα σημεία 1 και 2 της αρχικής ρύθμισης ρολογιού. Σημαντικό Η ώρα του ρολογιού θα πρέπει να είναι που πριν από την ενεργοποίηση της λειτουργίας TIMER. Αν ρυθμίσετε την ώρα του ρολογιού μετά τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη AUTO-ON / OFF, το τηλεχειριστήριο θα αποστέλλει την τροποποιημένη πληροφορία στην μονάδα.


Η ακρίβεια του ρολογιού είναι εντός 15 δευτερόλεπτων ανά ημέρα.

Προσοχή Ο στατικός ηλεκτρισμός οι άλλοι παράγοντες (στην περίπτωση πολύ υψηλών τάσεων) μπορεί να επηρεάσουν την αρχικοποίηση του ρολογιού στο τηλεχειριστήριο.

Βασική Λειτουργία Όταν ρυθμίζετε το κλιματιστικό σε λειτουργία AUTO, η μονάδα αυτόματα ρυθμίζει τις λειτουργίες του κλιματισμού, θέρμανση, ψύξη (ψύξη μόνο μοντέλα χωρίς θέρμανση) ή μόνο ο ανεμιστήρας, ανάλογα με την επιλεγμένη θερμοκρασία και την θερμοκρασία περιβάλλοντος. Μετά την επιλογή του τρόπου λειτουργίας, οι συνθήκες αποθηκεύονται στη μνήμη του μικρουπολογιστή ως εκ τούτου το κλιματιστικό αρχίζει να λειτουργεί σε τους ίδιους όρους με το πάτημα του κουμπιού ON / OFF στο τηλεχειριστήριο.

Εκκίνηση

Ελέγξτε ότι η μονάδα τροφοδοσίας είναι συνδεμένη και ότι υπάρχει ρεύμα. Η ένδειξή OPERATION στο πάνελ της εσωτερικής μονάδα θα αρχίζει να αναβοσβήνει. 1. Πατήστε το κουμπί MODE μέχρι να επιλέξετε την λειτουργία AUTO. 2. Πατήστε το κουμπί TEMP / TIME για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Μπορείτε να επιλέξετε τους 22ο C. 3. Πατήστε το κουμπί ON / OFF για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το κλιματιστικό.

Τερματισμός Κουμπί ON/OFF Πατήστε το κουμπί ξανά για να σταματήσει το κλιματιστικό. Αν δεν σας αρέσει η λειτουργία AUTO, μπορείτε να επιλέξτε τις επιθυμητές συνθήκες χειροκίνητα. Αν επιλέξετε την λειτουργία AUTO δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Η ταχύτητα του ανεμιστήρα ρυθμίζεται αυτόματα.


Ψύξη / Θέρμανση / Μόνο ανεμιστήρας Ελέγξτε ότι η μονάδα τροφοδοσίας είναι συνδεμένη και ότι υπάρχει ρεύμα. Η ένδειξή OPERATION στο πάνελ της εσωτερικής μονάδα θα αρχίζει να αναβοσβήνει.

1. Πατήστε το κουμπί MODE μέχρι να επιλέξετε την λειτουργία AUTO. 2. Πατήστε το κουμπί TEMP / TIME για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Η καλύτερη θερμοκρασία είναι μεταξύ 21ο C και 24ο C. 3. Πατήστε το κουμπί FAN SPEED για να επιλέξετε την λειτουργία "AUTO", "LOW", "MED" και "HIGH" 4. Πατήστε το κουμπί ON / OFF για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το κλιματιστικό.

Τερματισμός Κουμπί ON/OFF Πατήστε το κουμπί ξανά για να σταματήσει το κλιματιστικό. Αν δεν σας αρέσει η λειτουργία AUTO, μπορείτε να επιλέξτε τις επιθυμητές συνθήκες χειροκίνητα. Η λειτουργία FAN AUTO δεν επιτρέπει την ρύθμιση της θερμοκρασίας. Ως εκ τούτου, εκτελέστε μόνο τα βήματα 1, 3 και 4 για να επιλέξετε αυτή την λειτουργία.


Λειτουργία αφύγρανσης Έναρξη Ελέγξτε ότι η μονάδα τροφοδοσίας είναι συνδεμένη και ότι υπάρχει ρεύμα. Η ένδειξή OPERATION στο πάνελ της εσωτερικής μονάδα θα αρχίζει να αναβοσβήνει.

1. Πατήστε το κουμπί MODE μέχρι να επιλέξετε την λειτουργία AUTO. 2. Πατήστε το κουμπί TEMP / TIME για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία. 3. Πατήστε το κουμπί ON / OFF για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το κλιματιστικό.

Τερματισμός Κουμπί ON/OFF Πατήστε το κουμπί ξανά για να σταματήσει το κλιματιστικό. Αν δεν σας αρέσει η λειτουργία AUTO, μπορείτε να επιλέξτε τις επιθυμητές συνθήκες χειροκίνητα. • Η ταχύτητα του ανεμιστήρα δεν μπορεί να ρυθμιστεί όταν η μονάδα είναι AUTO και DRY. Στην λειτουργία αφύγρανσης η θερμοκρασία ρυθμίζεται με βάση την διαφορά μεταξύ της ρυθμισμένης θερμοκρασίας και της θερμοκρασίας περιβάλλοντος.


Η θερμοκρασία κατά την λειτουργία της αφύγρανσης ρυθμίζεται με επακόλουθη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ψύξης ή του ανεμιστήρα. Η ταχύτητα του ανεμιστήρα έχει οριστεί σε LOW.

Λειτουργία Χρονομέτρου

1. Κουμπί TIMER Πατήστε το TIMER όπως απαιτείται. Η τρέχουσα ρύθμιση του χρονοδιακόπτη εμφανίζεται μαζί με την ένδειξη TIMER ON ή TIMER OFF και αναβοσβήνει. 2. Κουμπί TEMP / TIME Πατήστε το κουμπί για να ρυθμίσετε την ώρα που επιθυμείτε. Αύξηση Μείωση Κάθε φορά που πατάτε αυτό το κουμπί, ο χρόνος κινείται προς τα εμπρός ή προς τα πίσω σε λεπτά, ανάλογα με το πλήκτρο που πατάτε. Ο χρόνος αλλάζει πολύ πιο γρήγορα μόλις πατήσετε το κουμπί. Ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί αναμονής ο χρόνος κινείται προς τα εμπρός ή προς τα πίσω άνα 10 λεπτά, ανάλογα με το κουμπί που πατήθηκε. 3. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, ο χρόνος κινείται προς τα εμπρός ή προς τα πίσω κατά 10 λεπτά, ανάλογα με το πατημένο κουμπί. Η ώρα αλλάζει γρηγορότερα όσο γρηγορότερα πατάτε το κουμπί.


Ακύρωση Κουμπί ακύρωσης CANCEL Πατήστε αυτό το κουμπί για να ακυρώσετε τις ρυθμίσεις στο χρονόμετρο.

Αλλαγή των ρυθμίσεων Προσοχή Εάν επιλέξετε την λειτουργία χρονομέτρου, το τηλεχειριστήριο μεταδίδει αυτόματα σήματα στην εσωτερική μονάδα με την καθορισμένη ώρα. Επομένως, κρατείστε το χειριστήριο σε μία τοποθεσία όπου μπορεί να μεταδώσει σωστά το σήμα στην εσωτερική μονάδα. Ο πραγματικός χρόνος παύσης λειτουργίας χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο είναι περιορισμένος σε 24 ώρες. Παράδειγμα ρύθμισης χρονοδιακόπτη TIMER ON (ο χρονοδιακόπτης ενεργοποιεί το κλιματιστικό) Η λειτουργία TIMER ON είναι χρήσιμη όταν θέλετε να ενεργοποιηθεί αυτόματα η μονάδα. Για παράδειγμα, το κλιματιστικό να ενεργοποιηθεί πριν γυρίσετε στο σπίτι. Σημαντικό Ο χρόνος καταγράφεται μετά από ένα διάστημα 0.5 δευτερολέπτων (μετα το πάτημα του TEMP / TIME), έτσι ώστε να πρέπει να πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός χρόνος. Σε αντίθεση περίπτωση, επαναλάβετε την διαδικασία από την αρχή.


Παράδειγμα: Για να ενεργοποιήσετε το κλιματιστικό στις 6:00 π.μ. 1. Πατήστε το κουμπί TIMER: Η ένδειξη TIMER ON και ο χρόνος αναβοσβήνει. (Εάν στην οθόνη εμφανίζεται μόνο η ένδειξη 6.00, μετά από 3 δευτερόλεπτα το TIMER ON ενεργοποιείται αυτόματα.) 2. Μέσω του κουμπιού TEMP / TIME εμφανίστε την ώρα 6.00 στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου. 3. Μετά από 0.5 δευτερόλεπτα, ένδειξη TIMER ON σταματά να αναβοσβήνει και η λειτουργία ενεργοποιείται.

TIMER OFF (Ο χρονοδιακόπτης σβήνει το κλιματιστικό) Η λειτουργία TIMER OFF είναι χρήσιμη όταν θέλετε να απενεργοποιήσετε αυτόματα την μονάδα. Για παράδειγμα, μετά την κατάκλιση, το κλιματιστικό να απενεργοποιείται αυτόματα την καθορισμένη ώρα.

Παράδειγμα Για να απενεργοποιήσετε το κλιματιστικό στις 23.00 μ.μ. 1. Πατήστε το κουμπί TIMER: Η ένδειξη TIMER OFF και ο χρόνος αναβοσβήνει (Εάν στην οθόνη εμφανίζεται μόνο η ένδειξη 23.00, μετά από 3 δευτερόλεπτα το TIMER OFF ενεργοποιείται αυτόματα.) 2. Μέσω του κουμπιού TEMP / TIME εμφανίστε την ώρα 23.00 στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου.


3. Μετά από 0.5 δευτερόλεπτα, ένδειξη TIMER OFF σταματά να αναβοσβήνει και η λειτουργία ενεργοποιείται.

Συνδυαστικό Χρονόμετρο (Ρυθμίστε την εκκίνηση όταν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη με χρονοδιακόπτη) TIMER OFF - ON TIMER (Εκκίνηση – Τερματισμός – Έναρξη λειτουργίας) Αυτό το χαρακτηριστικό είναι χρήσιμο αν θέλετε να σταματήσετε το κλιματιστικό όταν θέλετε να κοιμηθείτε και θέλετε να τον ενεργοποιήσετε ξανά το επόμενο πρωί πριν σηκωθείτε ή μεταγενέστερα πριν από την επιστροφή στο σπίτι.

Παράδειγμα: Η ώρα τώρα είναι 20.00. Θέλετε το κλιματιστικό να απενεργοποιηθεί στις 23.00 και να ενεργοποιηθεί ξανά το επόμενο πρωί στις 6.00. 1. Πατήστε το κουμπί TIMER: Η ένδειξη TIMER OFF και ο χρόνος αναβοσβήνει 2. Μέσω του κουμπιού TEMP / TIME εμφανίστε την ώρα 23.00 στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου. 3. Πατήστε το κουμπί TIMER: Η ένδειξη TIMER ON και ο χρόνος αναβοσβήνει. 4. Μέσω του κουμπιού TEMP / TIME εμφανίστε την ώρα 6.00 στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου. 5. Μετά από 0.5 δευτερόλεπτα, ένδειξη TIMER OFF σταματά να αναβοσβήνει και η λειτουργία ενεργοποιείται. TIMER ON - TIMER OFF (Τερματισμός –Εκκίνηση – Έναρξη λειτουργίας) Αυτό το χαρακτηριστικό είναι χρήσιμο αν θέλετε να ενεργοποιήσετε το κλιματιστικό πριν να σηκωθείτε από το κρεβάτι και να το απενεργοποιήσετε μετά την έξοδο από το σπίτι.


Παράδειγμα: Θέλετε το κλιματιστικό να ενεργοποιηθεί στις 6:00 το επόμενο πρωί και να απενεργοποιηθεί στις 8.00. 1. Πατήστε το κουμπί TIMER: Η ένδειξη TIMER ON και ο χρόνος αναβοσβήνει 2. Μέσω του κουμπιού TEMP / TIME εμφανίστε την ώρα 6.00 στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου. 3. Πατήστε το κουμπί TIMER: Η ένδειξη TIMER OFF και ο χρόνος αναβοσβήνει. 4. Μέσω του κουμπιού TEMP / TIME εμφανίστε την ώρα 8.00 στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου. 5. Μετά από 0.5 δευτερόλεπτα, ένδειξη TIMER OFF σταματά να αναβοσβήνει και η λειτουργία ενεργοποιείται.

Κατάσταση Αδράνειας Όταν πατάτε το κουμπί SLEEP (1) ενεργοποιείται η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.


Μετά την επιλογή της λειτουργίας ψύξης, η θερμοκρασία αυξάνετε από την ρυθμισμένη θερμοκρασία κατά 1ο C κάθε 2 ώρες. Μετά από 2 ώρες η θερμοκρασία θα διατηρηθεί και ο ανεμιστήρας θα ρυθμιστεί στην ταχύτητα LOW. Μετά από 5 ώρες, η μονάδα απενεργοποιείται.

Μετά την επιλογή της λειτουργίας θέρμανσης, η θερμοκρασία μειώνεται από την ρυθμισμένη θερμοκρασία κατά 1ο C κάθε 2 ώρες. Μετά από 2 ώρες η θερμοκρασία θα διατηρηθεί και ο ανεμιστήρας θα ρυθμιστεί στην ταχύτητα LOW. Μετά από 5 ώρες, η μονάδα απενεργοποιείται.

Στην λειτουργία AUTO, η θερμοκρασία αυξάνεται ή μειώνεται κατά 1 ° C ανά ώρα, ανάλογα με το επιλεγμένη λειτουργία για δύο ώρες μετά την επιλογή της λειτουργίας SLEEP. Μετά από 2 ώρες, το θερμοκρασία θα διατηρηθεί και η μοτέρ του ανεμιστήρα έχει ρυθμιστεί με την ταχύτητα LOW. Μετά από άλλα πέντε ώρες, η μονάδα απενεργοποιείται. Η λειτουργία SLEEP μειώνει το θόρυβο και να δημιουργήσουν ένα πιο άνετο περιβάλλον για να κοιμηθείτε.


Λειτουργία RESET και LOCK

1. Πατώντας το κουμπί LOCK (1), κλειδώνονται όλες οι τρέχουσες ρυθμίσεις και το τηλεχειριστήριο δεν κάνει τίποτα εκτός από την λειτουργία LOCK. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία LOCK όταν θέλετε να αποφύγετε τυχαίες αλλαγές στις ρυθμίσεις. Πατήστε το κουμπί LOCK για να ακυρώσετε τη λειτουργία LOCK. Το σύμβολο λουκέτου εμφανίζεται στο κάτω αριστερό μέρος του τηλεχειριστηρίου όταν η λειτουργία κλειδώματος είναι ενεργοποιημένη. 2. Πατώντας το κουμπί RESET (2), ακυρώνονται όλες οι τρέχουσες ρυθμίσεις και οι ρυθμίσεις επιστρέφουν στις εργοστασιακές.

Βασικές λειτουργίες της ψηφιακής οθόνης

Όταν πατήσετε το κουμπί LED, η οθόνη ρύθμισης θερμοκρασίας της εσωτερικής μονάδας απενεργοποιείται. Πατήστε ξανά το κουμπί για να ενεργοποιήσετε την οθόνη. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη αν θέλετε να απενεργοποιήσετε την οθόνη όταν κοιμάστε.


Λειτουργία του TURBO

Πατώντας το TURBO (1) λειτουργία κρύο, το κλιματιστικό ενεργοποιεί την λειτουργία TURBO με πολύ υψηλή την ταχύτητα του συμπιεστή και φθάνει την καθορισμένη θερμοκρασία γρηγορότερα. Μετά από λειτουργία 20 λεπτών σε Turbo Mode, ο εσωτερικός ανεμιστήρας αλλάζει αυτόματα στην προκαθορισμένη ταχύτητα. Εναλλακτικά, πατήστε το πλήκτρο το πλήκτρο TURBO για να ακυρώσετε τη λειτουργία TURBO. Έλεγχος της ροής του αέρα Ρυθμίστε την κατεύθυνση της ροής του αέρα σωστά, για να αποφευχθεί η δημιουργία δυσάρεστων καταστάσεων ή διαφοράς θερμοκρασίας σε ένα δωμάτιο. • Ρυθμίστε τις οριζόντιες περσίδες από τηλεχειριστήριο. • Ρυθμίστε τις κάθετες εκτροπείς (Α) με το χέρι. •

www.cozystudios.gr

Κλιματιστικό Inverter (Ψύξης / Θέμανσης)  

Οδηγίες χρήσης για την λειτουργία των κλιματιστικών που βρίσκονται εγκατεστημένα στα Cozy Studios (www.cozystudios.gr)