Issuu on Google+

Σ Κ Ο ΥΛ Α Ρ Ι Κ Ι Α BYZANTINE ST YLE ΣΕ Χ Ρ Υ ΣΟ Κ 18 Ε Ξ ΟΛΟ Κ Λ Η Ρ Ο Υ Χ Ε Ι Ρ Ο Π Ο Ι Η ΤΑ , Μ Ε Μ Α Ρ ΓΑ Ρ Ι ΤΑ Ρ Ι Α Π Ε ΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΚΑΙ MABE PEARL ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ, ORO VILDIRIDIS. Β ΡΑ Χ Ι Ο Λ Ι Ε Λ Λ Η Ν Ο Ρ Ω ΜΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑΣ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΣΕ Χ Ρ Υ ΣΟ Κ 18 , O RO VILDIRIDIS. ΦΟΡΕΜΑ YVONNE BOSNJAK, RODANOS.


MEDITERRANEAN COSMOS Magazine