Page 108

F

A

S

H

I

O

N

B

U

Y

S

τη ς φ εν ιασ κο ρο ζιδου

IN S I D E BODY, T

RIUMPH

.

ΕΣΟ Ι Ψ Η ΛΟ Μ ΤΟΠ ΚΑ Ο, YAMAMAY. Χ Υ Ο ΕΣΩΡ

ΒΕ ΡΟΥΧΑ ΣΕΤ ΕΣΩ . A V R E IN M

ΛΟΥ ΤΕ,

ΜΕ ΡΟΥΧΑ ΣΕΤ ΕΣΩ . A V R MINE

ΚΡΟΣΙΑ

,

MARKS & SPENCER

, ΣΛ ΣΟΥ ΤΙΕΝ . H TRIUMP

ΙΠ ΚΑΙ Ζ

ΑΡΤΙΕΡΕ

Σ,

ΣΕΤ ΕΣΩ

Άρωμα Nigritella, από τη σειρά Elixirs of Nature, The Body Shop.

// •

M

C

M

106 A

G

// A

Z

I

N

E

TR ΡΟΥΧΑ,

IUMPH.

MEDITERRANEAN COSMOS Magazine  

Just a Wonderful World! Fall/Winter Edition '16-'17 The magazine of the greatest & biggest mall in Northern Greece, with the latest...

MEDITERRANEAN COSMOS Magazine  

Just a Wonderful World! Fall/Winter Edition '16-'17 The magazine of the greatest & biggest mall in Northern Greece, with the latest...

Advertisement