Page 106

F

A

S

H

I

O

N

B

U

Y

S

τη ς φ εν ιασ κο ρο ζιδου

ΣΟΥ Τ

ΚΑΙ Ζ ΙΕΝ, ΣΛΙΠ

ΑΡΤΙΕΡΕ

Σ, TRIU

MPH.

IN

ΣΕΤ ΕΣΩ

S I D E

,M ΣΟΥ ΤΙΕΝ

ARKS &

ΣΟΥ ΤΙΕΝ

ER. SPENC

ΡΟΥΧΑ,

ΑΥ. ΥΑΜΑΜ

ΑΙ ΖΑΡ , ΣΛΙΠ Κ

ΤΙΕΡΕΣ,

ΑΥ. ΥΑΜΑΜ

MARKS & SPENCER

ΣΕΤ ΕΣΩ

Άρωμα My Burberry Black, Sephora. ΕΝΙΑ Δ ΑΝΤΕΛ

ΡΟΜΠΑ

, YAMAM

AY.

// •

M

C

M

104 A

G

// A

Z

I

N

E

TR ΡΟΥΧΑ,

IUMPH.

MEDITERRANEAN COSMOS Magazine  

Just a Wonderful World! Fall/Winter Edition '16-'17 The magazine of the greatest & biggest mall in Northern Greece, with the latest...

MEDITERRANEAN COSMOS Magazine  

Just a Wonderful World! Fall/Winter Edition '16-'17 The magazine of the greatest & biggest mall in Northern Greece, with the latest...

Advertisement