Page 105

N O VA : M E TA L L I C B O M B E R J A C K E T, Κ Α Ν Ε Λ Λ Ο Π ΟΥΛ Ο Σ . Μ Π Λ Ο Υ Ζ Α Μ Ε Λ Ε Π Τ Ο Μ Ε Ρ Ε Ι Α Δ Ε Ρ Μ ΑΤ Ι Ν Η Κ Α Ι Τ Ρ Ο Υ Κ Σ , R E P L AY. ΖΙΒΑΓΚΟ, ATTRAτTIVO. ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΠΛΙΣΕ ΦΟΥΣΤΑ ARMANI JEANS, RODANOS. Λ Ο Υ Σ Τ Ρ Ι Ν Ι Μ Π Ο ΤΑ Κ Ι Α A D A M ’ S S H O E S , S A N DY. S .

MEDITERRANEAN COSMOS Magazine  

Just a Wonderful World! Fall/Winter Edition '16-'17 The magazine of the greatest & biggest mall in Northern Greece, with the latest...

MEDITERRANEAN COSMOS Magazine  

Just a Wonderful World! Fall/Winter Edition '16-'17 The magazine of the greatest & biggest mall in Northern Greece, with the latest...

Advertisement