Page 1

. Kerthelység

2013. szeptember–október, VI. évfolyam, 9–10. szám

törökbálinti ingyenes havilap

Az új iskola és sportközpont ünnepélyes átadása Törökbálinton


Tető

alá

hozzuk!

Fakivágás.

Veszélyes fák ágankénti lebontással való kivágása. Koronaalakítás, száraz, beteg részek eltávolítása.

Igény szerint ágak darálása, szállítása.

06-20-485-6547 • Kovács Sándor

égének Mit tehetünk a szem egésrbzsan? védelmében idősko

Előadás és ingyenes szemészeti szűrővizsgálat 2013. október 9, szerda 10:00

Cserépkályhák, téglakályhák, kandallók, kemencék, takaréktűzhelyek

Az ép látás megőrzése időskorban válhat igazán fontossá. A Látás Hónapjában megrendezett esemény segít irányt mutatni, hogy táplálkozással, odafigyeléssel mi mit tehetünk szemünk egészségéért: • Miháldy Kinga, az Országos Élelmezésés Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) dietetikusának előadása • Táplálkozási és életmódbeli tanácsadás • Időskori Makula Degeneráció kockázatfelmérés • Szemészeti szűrővizsgálat

Helyszín: Törökbálint, Munkácsy Mihály Művelődési Ház

tervezése, kivitelezése, javítása. Kályhacsempék széles szín- és formaválasztékban.

Hungler Gergely Cserépkályha és kandallóépítő. tel.: 06 70 3265436

web: www.kalyhaprofil.hu

Kertépítés-gondozás, füvesítés, fű-sövénynyírás, fűkaszálás, támfalépítés, térburkolás. Kapuvári Tamás, okl. agrármérnök

+36/30/560-8052


www.kerthelyseg.hu • 3


Őszi munkák

•• Szeptember 19-én tartotta első őszi ülését a Képviselő-testület. Több rendelet-alkotás mellett számos, a közvéleményt is foglalkoztató kérdésben született döntés. A szeptemberi ülés témáiról kérdeztük Turai István polgármestert.

• A Képviselő-testület módosította az Önkormányzat költségvetését. Milyen okból került most erre sor, vannak újabb bevételek, vagy a kiadások változtak? • Is-is. Az természetes, hogy év közben időről időre be kell számolnia a polgármesternek a költségvetés helyzetéről. Az államháztartásról szóló törvény kötelezettséget is tesz rám, hogy az első félév gazdálkodásának helyzetéről beszámoljak a Testületnek. Mindjárt mondom: kiegyensúlyozott, lényegében időarányos volt a Város gazdálkodása az első félévben, kiadási és bevételi oldalról is 43%-os mértékben teljesültek. Bevételeink az elvárt és ütemezett módon érkeztek, kiadásaink sem haladták meg az időarányos mértéket. Az előterjesztésben ugyan tettünk javaslatot a költségvetés főösszegének 484 millió forintos növelésére, ennek azonban jelentős része (352 millió forint) a Kormány adósságkonszolidációs döntésének lebonyolításából eredő központi költségvetési támogatás. Emelkedett a bevétel azzal a 106,8 millió forinttal is, amelyet az Óvoda utca felújítására kaptunk a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól. A módosításokkal együtt kevéssel 5 milliárd forint fölé emelkedett Városunk költségvetési főösszege. • Hogyan alakultak az Önkormányzat adóbevételei? • Összességében 47% feletti a teljesítés, ugyanakkor további nyugtalanító jelek mutatkoznak a legjelentősebb tétel, a helyi iparűzési adó bevételek terén. A helyi adóiroda vezetője arról adott tájékoztatást, hogy „...az iparűzési adóban elmaradt a bevétel a tervezett időarányos résztől. Az adóbevételek időbeli teljesülésének jellemzője egyébként, hogy az első félévben általában nem érik el az éves előírások felét és az adóbevételek többségét jelentő

iparűzési adó teljesülése is csak a feltöltési, kiegészítési kötelezettség leteltét (december 20.) követően, az év végével realizálódik. A benyújtott bevallások, és az időközbeni bejelentések alapján már tudható, hogy 2013. évben 400 millió forinttal kevesebb iparűzési adót fizetnek az adózók a megszűnések és a csökkent gazdasági eredményeik miatt. A jelenlegi adatok szerint 2014. évben várhatóan 500 millió forinttal lesz kevesebb az önkormányzat iparűzési adóbevétele.” • Milyen intézkedéseket tervez az Önkormányzat ezeknek a veszteségeknek a kiegyenlítésére? • Miniszterelnök úr látogatása alkalmával felhívtuk a figyelmét arra, hogy eltérően más országos működésű vállalkozások (bankok, üzemanyagtöltő állomások stb.) helyi adózási rendszerétől, a távközlési szolgáltatók helyi adójából nem marad a székhely-településen egy számottevő rész. Más esetekben ugyanis az adózónak a székhelyen kell fizetnie a helyi adó legalább 25-30%-át. Arra kaptunk ígéretet, hogy módosító javaslatot fognak tenni a parlamentnek, hogy ezt rendszert a minket érzékenyen érintő távközlési szolgáltatók esetében is vezessék be. Egy ilyen döntés akár 600 millió forintnyi többlet-adóbevételt is hozhat Törökbálintnak. Ugyanakkor intenzív település-marketing kampányt folytatunk új vállalkozások idetelepítése érdekében. • Rendeltet fogadtak el a közösségi együttélés alapvető szabályairól. Ez mit jelent, egyáltalán: miért kell az emberek életét rendelettel szabályozni? • Szó nincs arról, hogy az emberek életébe akarna beleszólni az Önkormányzat. Érdemes azonban ismerni, betartani és betartatni közösségi létünk védelme érdekében néhány fontos szabályt. Ezek egy része íratlan szabályként eddig is megvolt, más kérdés, hogy azt látom, tapasztalom, egyre kevésbé vesszük figyelembe. Van rendelet a zaj elleni védekezésről, mégis megzavarják egymást a szomszédok a vasárnap koradélutánra időzített fűnyírással. Tetézi mindezt az, ••

4 • www.kerthelyseg.hu

ió! HajvágásgáAs-skzác rítás

Női fri zu ra mosás -vá ás! + AJÁN DÉ K hajvasal • rövid : 2 90 0.• fél ho ssz ú: 3 20 0.• ho ssz ú: 3 70 0.s–szá rítás: 2 20 0.Férfi hajvágás–mosá Fiú: 1 30 0.1 50 0.Lá ny 12éves korig: apban is marad a következő hón Amennyiben vendégem eti! veh e nyb igé a újr ket nye a fent látható kedvezmé szolgáltatásaim: További hajszépítő

festékkel, • tartós hajfestés BIO apig tartó simaság • Keratin Therapy 3 hón ra hajlamos haj, dás oso zsír őr, fejb • korpás szolgáló kezelés. e sér őzé gel hajhullás me

fodrász

2045 Törökbálint Világos u. 11. telefon: 06 20 236 5590

hogy a 2012. évi II. törvény rendelkezései alapján az önkormányzatok 2012. május 31-ig kötelesek voltak hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeleteikben foglalt szabálysértési rendelkezéseket, mivel a jogszabály hatályba lépését követően szabálysértési tényállást kizárólag törvény állapíthat meg. Maradtak tehát rendeletek, de törölni kellett belőlük a betartatásukhoz elengedhetetlenül szük-

séges passzusokat. Amit most tenni lehetett, az az, hogy egy rendelet megalkotásával a Képviselő-testület meghatározza a közösségi együttélés alapvető szabályait, az ezzel ellentétes magatartások esetén követendő eljárási rendet, valamint ezek jogkövetkezményeit. A történetnek szerintem itt még nincsen vége, mert most is folyamatban van egy ombudsmani eljárás, – nem a helyi rendeletünkkel szemben, hanem Magyar Önkormányzatokról szóló törvény egy megfogalmazása ellen, – amely rendelet újra felülvizsgálatra kötelezheti a Képviselő-testületet. • Döntöttek arról, hogy fizetés-kiegészítést adnak a tanároknak. Az elmúlt hetekben a sajtó attól volt hangos, hogy a pedagógusok jelentős béremelést kapnak. Akkor most miért kellett az Önkormányzatnak ezt további emeléssel kiegészítenie? • Az Országgyűlés augusztus végén a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításával valóban emelte a pedagógusok béreit. Ennek a változásnak a nyomán átlagosan 34%-os alapbér növekedés állott be, ugyanakkor, más oldalról pedig jelentős összjövedelem csökkenést idézett elő a törökbálinti pedagógusok eddigi béreihez viszonyítva. A csökkenés a túlóra, a helyettesítési díjak és különféle pótlékok elvonásából, ezek egymásra rakódó hatásából ered, de szerepet kap benne az is, hogy az év eleji fenntartóváltásból eredően, az önkormányzati bérkiegészítés is megszűnt. Azaz: bár az alapbér növekedett, a pótlékok megszűnése miatt


az érintett helyi pedagógusok és az oktató, nevelő munkát segítő alkalmazottak tekintetében átlagosan, személyenként havonta 30-60 ezer forint jövedelem-kiesés keletkezett. Ennek egy részét már láttuk előre tavasszal, amikor a várható keresetcsökkenés hatását ellensúlyozandó helyi forrásokból önkormányzati pedagógus-ösztöndíj rendszert dolgoztunk ki. Az augusztus végi törvénymódosításig azonban több részlet ismeretlen volt, a végleges megoldás érdekében a volt szükség ennek a pályázati rendszernek a pontosítására és a forrás jelentős, mintegy 16 millió forintos emelésére. Mindezek a döntések azonban csak az idei (naptári, nem iskolai) évet érintik, az, hogy a költségvetés jövőre mit fog elbírni, ma még nem tudjuk. • Beszámolókat is tárgyalt a Testület, egyebek mellett a közterület-felügyelet munkájáról. Elégedettek a képviselők a közterületek helyzetével? • A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésének átalakításával megerősödött a közterületet felügyelő szervezet. A „Városrendészet” új irodavezetőt kapott Lengyel Dezső úr személyében, aki felkészült, a közrend fenntartásában jelentős gyakorlattal rendelkező szakember. Mint ismeretes, megszűnt a mezőőri szolgálat, bár Varga Ferenc személyében továbbra is foglalkoztatunk – de már a Városrendészet kötelékében – mezőőrt. A közterület-felügyelők munkája nem egy hálás feladat, sok esetben kell élniük felszólítással, nyilván nem örvendenek közszeretetnek. Egy-egy kirívó esetben intézkedésük híre (panaszként persze) eljut a képviselőkhöz, polgármesterhez is. Összességében azonban pozitív fogadta-

Tóth József barátomnak Kérdeznem kellett volna? Aligha. Maradjon rejtve így, vajon Írtad-e Józsi e sorokat a könyvbe, S ha igen: kinek? Turai István

Tóth József Dedikálásaim I.

Akkor mondhatod, hogy valakit igazán szeretsz, Ha egyszer gyöngy lesz a könnyed érte. Akkor mondhatod, hogy valaki igazán szeret, Ha el akarsz menni, s ő csendben elenged. • Ha van titkod, őrizd, Ha nincs, ne keress! • Soha ne csalódjon benned A tenyereden pihegő pillangó! • Ne kérdezd, hogy mit szeretek benned, Nincs mércéje, a kérdés sem érthető. Mit ér a szeretet, ha már mérhető? • Létezni azért, mert Egy más valaki is létezik, titok. Szoba, hetvenhetedikre nyíló, Ahová nem nyithat be más, Csak Te, és Ő, És a Teremtő, aki maga az ajtó • A lelkiismeret szenvedte gyöngy A legértékesebb a világon. • Néha lépj ki Önmagadból, hogy láthasd valóságodat. Isten létét sem érzed, ha mindig tenyerében vagy.

•••

Hajdu Ferenc:

Margóra Volt egyszer… Volt egyszer egy olyan iskola, ahol ha a gyermeknek (kisleánynak) fájt a pocija, akkor felballagott a titkárságra s kapott életkori és biológiai sajátságának meg felelő görcsoldó tablettát. Volt, hogy – mondjuk – Józsika orrba vágta magát a medicinlabdával, pillanatok alatt elsősegélyben részesítették: volt tampon, vatta, fájdalomcsillapító. Volt egyszer egy olyan iskola, ahová ha a gyermek tanévkezdet után érkezett (mert akkor költöztek a településre, s tegyük fel, hogy rászorulóként ingyen vehette igénybe a tankönyveket), akkor a szülő nyakába vette a várost: beszerezte a szükséges kiadványokat, az iskola pedig – számla ellenében – megelőlegezte az árát, azaz kifizette. Volt egyszer egy olyan iskola, ahol a g yermekek tanítás után simán hazamehettek, ehették nagyi főztjét, kicsit talán bandázhattak, játszhattak is leckeírás előtt. Esetleg meglephették a munkából fáradtan érkező anyut: elmosogattak, kitakarítottak. Volt egyszer egy olyan iskola, ahol a tanároknak nem kellett ádáz harcot vívniuk a bürokráciával. Nem volt kis statisztika, nag y statisztika, jelenléti ív, órabeosztás és az elrendelt s elvégzett munka igazolása. Na, meg az igazolásnak az ellenjegyeztetése… A szükségesen minimális adminisztráció elvégzését követően azzal foglalkozhattak, ami a dolguk: tanítottak, neveltek. Volt egyszer egy olyan iskola, ahol nem kellet t a z i ga zgatónak három óránként új táblázatot kitölteni és küldeni a központnak; ahol pontosan tudta – horribile dictu! – már augusztus végé n , hog y a sze pt e m be r el sejé n kezdődő tanévben milyen feladatok várnak rá és a kollégáira. Volt egyszer egy olyan iskola, ahol azok dolgoztak, akiket az iskolavezetés alkalmazott. Volt egyszer egy olyan iskola, amely azoknak az érdekeit szolgálta, akikért eg yáltalán valamikor lét rejött: a gyermekekét.

www.kerthelyseg.hu • 5

Keresztet fogadsz el, ha bárkit is befogadsz titkaidba. Onnantól kezdve örökké szolgálnod kell neki, S ha nincs segítségedre a szeretet, bele is rokkanhatsz. • Vétek az, ha valaki, képmutatásból, számításból, Vagy egyszerűen lustasága végett megy el Észrevétlen, akár egyetlen boldog perce mellet is! • A szerelem nyilvánvalóság, A barátság sejtelem. •

tása volt a beszámolónak: sok év elutasítása után első alkalommal fogadta azt a Testület. • Zárt ülésen tárgyalták a BTG behajtási engedélyének kérdését? Mi lehetett ebben olyan titkos, ami indokolta a zárt tárgyalást, és lehet-e valamit tudni a döntésről? • Önkormányzati hatósági ügy, s mint ilyent, zárt ülésen kell tárgyalnia a törvény szerint a Képviselő-testületnek. Titkos nincsen a döntésben, itt a lap Hírlevél részében olvasható a határozat teljes szövege. Az előzmény annyi, hogy a Budaörsi Településgazdálkodási Kft. nyolc kukásautóra kapott idén márciusban behajtási engedélyt a Kinizsi utcai Biofilter Kft. telephelyére. A környékbeli lakosokat azonban zavarja a tehergépjárművek zaja, a reggeli indításkor kék füsttel telik meg a környék, és bizony nyáron én is tanúja voltam, hogy bűz terjengett a környéken. Nyilván nem lettek teljesen kitisztítva a járművek, a bennük maradt szemét rothadt szagot árasztott. Panasszal éltek és a többszöri helyszíni szemle alapján vis�szavontam a behajtási engedélyt. Döntésem ellen a BTG fellebbezéssel élt. A Képviselő-testület azt állapította meg, hogy már az eredeti behajtási engedélyek kiadása is jogszabálysértő volt, így a behajtási engedélyek, mint annak vis�szavonása is semmis. A Képviselő-testület a lakosság érdekeinek védelmében felkérte Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy tegye meg az intézkedéseket a BTG gépjárművei ne térhessenek vissza a Biofilter Kft. Kinizsi utcai telephelyére. P.I.


Önkormányzati ösztöndíj a pedagógusoknak •• Szeptemberben – európai szintű oktatási intézményegységgel és sportközponttal kibővülve – elkezdődött Törökbálinton is a tanév. A tagiskola átadásáról lapszámunk másik írásában adunk tájékoztatást olvasóink számára. Alábbi beszélgetésünk során arról kérdeztük Hajdu Ferenc alpolgármestert, hogy a törökbálinti pedagógusbérek miként alakultak a legújabb törvényi rendelkezések tekintetében?

• Ha megengedi, akkor előzetesen a témával kapcsolatban néhány dolgot leszögeznék, persze, teljesen szubjektív megítélés alapján. Nos, a hazai oktatás átalakítása mindenképpen szükséges volt, ám számomra módjának, mértékének és ezek járulékos következményeinek hatása feltétlenül kérdéses. Úgy hiszem, óvatosabban, átgondoltabban kellett volna ehhez az érzékeny területhez hozzányúlni. Azt elfogadom, hogy az oktatási-nevelési trend a szolgáltatás irányába mozdul el, azonban ennek két vetülete van. Ha a szülői elvárás felé kíván megvalósulni a szolgáltatás, az viszonylag könnyen megoldható ügyes szervezéssel, ilyenolyan programokkal, külcsínnel. Nekem azonban szilárd meggyőződésem, hogy az a helyes út, ha a gyermekek, a tanulók azok, akik megfelelő színvonalú szolgáltatásban részesülnek. Ez pedig tanító- és tanárfüggő. Azonban csökkenő összjövedelem mellett nem lehet se helyben, se pályán tartani egyetlen pedagógust sem, akármekkora is a hivatástudata. A Magyar Országgyűlés 2013. augusztus 27-én módosította a nemzeti köznevelésről szóló törvényt, amely új tartalmával jelentősen befolyásolja a pedagógusbéreket. • Milyen hatása van ennek Törökbá­ linton? • A törvényváltozás pozitívuma (az alapbér 34%-os növekedése) mellett, sok esetben jelentős összjövedelem csökkenést

idéz elő a törökbálinti pedagógusbéreket illetően. E csökkenés a túlóra, a helyettesítési díjak és a pótlékelvonások ös�szességéből valamint a fenntartóváltásból eredően, az önkormányzati bérkiegészítés megszűntéből tevődik ki. Mindez az érintett helyi pedagógusok, a nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak tekintetében átlagosan, személyenként mintegy havi 30-60 ezer forintnyi keresetkiesést jelent. De van tudomásom 80 ezer forintos csökkenésről is. Természetesen ez azokra a pedagógusokra vonatkozik elsődlegesen, akik már évtizedek óta a helyi közoktatásban tevékenykednek. A fiatalabbakat, illetőleg a pályakezdőket nem éri veszteség, az ő bérük emelkedő tendenciát mutat. • Mit tesz, mit tehet ilyen körülmények között az önkormányzat? • Önkormányzatunk fennállása óta különleges figyelemmel kíséri a helyi köznevelési intézményekben folyó szakmai munkát, az intézményrendszer felszereltségét, az épületek állagát. E felelősségteljes szemlélet hatására Törökbálinton példaértékű keretek között, példaértékű oktatás-nevelés zajlik. A helyi pedagóguskar megbecsültsége folyamatosan emelkedő színvonalat eredményez, amely megmutatkozik a gyermekek tudásában, neveltségében – helyi, megyei és országos színtereken is. Mindezeket figyelembe véve kezdeményeztem még az év elején, hogy hozzunk létre egy ösztöndíj-rendszert, amellyel anyagilag segíteni tudjuk pedagógusainkat. Némi „közelharc” árán ugyan, de a képviselő-testület februárban elfogadta az erről szóló rendeletet. • A szeptemberi ülésen ismét napirendre került ez a rendelet. Miért? • Ennek roppant egyszerű a magyarázata: mint említettem, az augusztus végi parlamenti döntés új alapokra helyezte a pedagógusok bérrendszerét. Kiszámíthatóvá vált, hogy ki mennyivel keres majd többet, ki marad szinten, kit ér veszteség. Úgy gondoltam, hogy rendkívül méltánytalan és tarthatatlan az a helyzet, hogy egy-egy

KÖZMEGHALLGATÁS 6 • www.kerthelyseg.hu

Tisztelt törökbálinti Lakosok!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy Törökbálint Önkormányzata közmeghallgatást tart. A Közmeghallgatás ideje: 2013. október 18. péntek Helye: Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola Fekete József terem. A beszámoló a Hírlevél XIV. oldalán olvasható

pedagógus családi-kasszáját a fentebb jelzett mértékű csökkenés sújtsa. Szeretném e ponton jelezni, hogy köszönetemet és elismerésemet fejezem ki a hivatal érintett munkatársai és a képviselő-testület tagjai felé. Érzékelték a helyzet fonákságát s így hathatós segítséget kaptam az ösztöndíjrendelet újraalkotásához, amelynek

elfogadását egyhangúan támogattak a képviselők. • Mennyiben különbözik az új ösztöndíj rendelet a régebbitől? • A mostani már két elemből tevődik össze, van egy alaprész, amelyből egyöntetűen minden helyi pedagógus részesedik. A másik, az úgynevezett változó ösztöndíj részről a polgármester dönt az intézményvezetők javaslata alapján. Ez utóbbi szolgál a kiesett bér jelentősebb részének a visszapótlására. K.J.

Gyászcsoport indul Gyászfeldolgozó csoportot indít a Tábitha Gyermekhospice Ház, gyermeküket elveszített szülők részére. A segítő csoport légkörben a fájdalmas emlékek mellett is sikerülhet enyhíteni a gyász fájdalmát, a szülők megszabadulhatnak terheik egy részétől, képessé válnak eljutni a megnyugváshoz. A csoportfoglalkozások 2013 őszén, október elején indulnak. A zárt csoport 10 alkalommal találkozik majd, alkalmanként 1,5-2 órás időtartamban kéthetente. A részvétel díjmentes. Csoportvezetők Révész Renáta Liliána a Tábitha Ház pszichológusa és gyásztanácsadója, Baranyi Mariann a ház önkéntes segítője, képzett gyásztanácsadó. Érdeklődni: revesz.renata@tabitha.hu


„Szeretet és gondoskodás” díj 2013 •• Az elmúlt évekhez hasonlóan városunk képviselő-testülete idén is nyár elején ítélte oda a „Szeretet és gondoskodás”díjat. Az ünnepeltet, Dr. Tulassayné Dr. Ritvay Judit gyermekorvost nem sokkal a kitüntetés átadása után újabb öröm is érte, hiszen megszületett első unokája, akinek érkezését már nagyon várta a család. A nagymamai teendők miatt hosszabb időre szabadságra ment, amikor nem szerettük volna zavarni, így ez az interjú már egy hűvös szeptemberi napon készült a József Attila utcai rendelőben, ahol ma is napról napra sok beteg gyermek keresi fel őt a gyógyulás reményében.

• A fiam már 17 éves, és őt is Ön fogadta, amikor hazahoztuk a kórházból, tehát az biztos, hogy legalább ennyi ideje ebben a praxisban dolgozik. Mióta gyógyítja a törökbálinti gyerekeket? • Hirtelen nem is emlékszem pontosan, de ha nem tévedek 1988 őszén kezdtem itt dolgozni. Tehát huszonöt éve. Először Csobay doktornőt helyettesítettem, akinek akkoriban született az ötödik gyermeke. Zsuráffy Edit doktornővel dolgoztunk együtt, aki akkor már a nyugdíjas éveiben járt. Aztán Ildikó visszajött, és azóta végig ketten voltunk Törökbálinton, egészen három évvel ezelőttig, amikor dr. Vágvölgyi Tímea megnyitotta praxisát, és így már három gyermekorvosa van a városnak. • Nem lehetett könnyű ez elmúlt tízegynéhány év, hiszen a városba költöző családok és ezzel a gyerekek száma nagyon megnőtt az elmúlt években. • Igen ez így van. Éppen időben érkezett a segítség, és úgy gondolom, most optimális a helyzet. A munkánk jelentősen kön�nyebb lett az éjszakai ügyelet elindulásával és a harmadik praxis megnyitásával. • Nagyon más volt itt az élet, a munka húsz évvel ezelőtt? • Nagyon. Mostohák voltak a körülmények. Biztosan sokan emlékeznek még, hogy a régi épület milyen rossz állapotban volt, sokszor be is ázott. Amikor •• Active Baby – zenés babatorna (angolul és magyarul) 1-4 éveseknek

ami a Klinikán adott volt. A gyors vizsgálati eredmények, a konzultálási lehetőség a kollégákkal, a könyvtár, ezek mind olyan dolgok voltak, amelyek nagyon hiányoztak az első években. Aztán egyre több szakrendelés nyílt meg a közelben, a rendelő is újjáépült, ma már a vizsgálati eredményeket az interneten keresztül szinte azonnal megkapjuk, úgyhogy mostanra sokkal könnyebb dolgunk lett. • Mi a helyzet az adminisztrációval? • Nem könnyű, mert nagyon sokfelé kell figyelni, sokfelé kell jelenteni szinte minden eseményt, ami a rendelőben történik. De alapvetően azért jól működik a rendszer. • A gyerekek és a szülők miben változtak az elmúlt évek alatt? • Azt hiszem elmondható, hogy sokkal többen élnek ma egészségtudatosan, és igyekeznek így nevelni a gyerekeiket is, ami nagyon jó dolog. A szülők jobban ismerik a gyógyszereket, azok hatásait, nem várják el feltétlenül az antibiotikus kezelést akkor, amikor arra nincs szükség. A baj inkább az, hogy ezzel együtt a gyerekek életében egyre kevesebb a mozgás. Sokat ülnek a tv, a számítógép előtt. A mozgásszervi betegségek száma jelentősen megnőtt az elmúlt időben. Egy felmérés szerint a nyolcadikosok között minden harmadik gyermeknél előfordul valamilyen rendellenes elváltozás. Voltak divathullámok is, amelyek kicsit nehezítették a dolgokat, például a rendszerváltás után az oltásellenesség, amit nagyon nagy butaságnak tartottam. A védőoltásokat nagyon fontos és jó dolognak tartom. A kötelező oltások és néhány ajánlott oltás olyan súlyos betegségektől óvják meg a gyermekeket, amelyek akár halálosak is lehetnek. A nagy járványok kora éppen az oltásoknak köszönhetően már a múlté, de sok veszélyes betegség lappang még a világban, és a laza oltási fegyelemmel rendelkező országokban azonnal fel is ütik a fejüket. Ez csak úgy akadályozható meg,

ha az egész populáció átoltott. Ez nagyon fontos. • Hogyan választotta az orvosi hivatást? • Már gimnazista koromban erre készültem, mert volt egy példaképem az egyik barátnőmnek az édesanyja, akit nagyon tiszteltem és csodáltam. Az ő példája indított el ezen a pályán. A klinikai munka nagyon szép volt, de nagyon nehéz is, főleg lelkileg, A körzeti gyermekorvos dolga ebből a szempontból könnyebb, hiszen a betegségeknek, amelyekkel találkozik, legnagyobb része biztonsággal gyógyítható. • Mi a legszebb és mi a legnehezebb az Ön számára ebben a munkában? • A legszebb mindenképpen az, amikor valaki, akit újszülött korától én gyógyítottam, később a saját gyerekét hozza hozzám. Ez a bizalom nagyon megtisztelő és megható. Hogy mi a legnehezebb, azon eddig nem is gondolkodtam. Talán azt megítélni, hogy milyen mélységben kell, vagy lehet beleszólni a gyermekek gondozásába, nevelésébe. Én mindig is nagyon szókimondó voltam, de figyelembe kell venni, hogy a szülőknek joguk van úgy nevelni a gyermekeiket, ahogy ők jónak látják. Ebből a szempontból azt hiszem sokat változtam az elmúlt években. • A közelmúltban nag ymama lett. Megváltoztatta ez az életét? • Természetesen. Az unokám az életem egyik nagy ajándéka. Régóta készültem erre a szerepre titokban. Néha eltettem apró ajándékokat, amivel majd neki szeretnék örömet szerezni. Soha nem értettem, amikor valaki azt mondta magáról, hogy ő még nem elég érett a nagymama szerepre. Pedig ez csak arról szól, hogy tudunk- e még szeretetet adni. A segítség, amit az ember ilyenkor ad a gyermekének és az unokájának, az nem teher, hanem ajándék. Most is megyek haza vasalni, mert a pici baba mellett elkél a segítség. Nyíri ••

2013. OKTÓBER 12., szombat

Cím: XI. ker. Kánai út 2. Időpont: 9–19-ig

Amatőr Fallabda Verseny értékes nyereményekkel

Bemutatkozó foglalkozásaink: TRK, SANDBAG, PILATES, GERINCTORNA, FUNKCIONÁLIS KÖREDZÉS, TRX-Rip Fusion, TRX-SANDBAG, GYERTYAFÉNYES BodyArt, FÁKLYÁS BOOT CAMP, FÁKLYÁS Body Bike, ZUMBA, JÓGA, DIETETIKUS FÓRUM, ÁLLAPOTFELMÉRÉS, SZAKMAI STÚDIÓ. A nyílt napon a 10 alkalmas csoportos óra bérletek 20% kedvezménnyel vásárolhatók meg.

Értékes nyeremények kisorsolása a regisztrált látogatók között, támogatóink jóvoltából! Bővebb információ: www.sporthaz.hu és a Facebook Sportház fitness & squash oldalunkon

www.kerthelyseg.hu • 7

szerdánként 10–10:45 első alkalom díjmentes 1 alkalom 1000Ft. Bérlet: 4000 Ft/5 alkalom Helyszín: Ho-Pi Ovi (Léber Lajos u. 9.) Huszár-Szabó Tünde, óvodapedagógus bejelentkezés szükséges: 06 30 9306 255 www.varazstukorovi.hu

a Gyermekklinikáról ide érkeztem, bizony nem volt könnyű megszokni, hogy nélkülöznöm kell egy vezető egészségügyi intézmény előnyeit. Nem csak az épület állapota volt elkeserítő, de először az is nagyon szokatlan volt, hogy nincs mögöttem az a technikai és szakmai háttér,


Megnyílt a Bálint Márton Iskola

8 • www.kerthelyseg.hu

•• Szeptember másodikán, ünnepélyes keretek között nyitotta meg Orbán Viktor Miniszterelnök Törökbálinton a Bálint Márton Általános iskola és középiskola valamint a Sportközpont új épületét. Az ünnepi készülődés már a nyitást megelőző héten elkezdődött, de igazi sürgés-forgássá órákkal az ünnepség megnyitója előtt alakult át. Az épület főbejáratnál városunk vezetői az ünnepségre érkező magas rangú állami vezetőket, meghívott vendégeket fogadták.

A vendégek között köszöntötték Orbán Viktor miniszterelnök urat, Németh Lászlóné miniszter asszonyt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vezetőjét, Hegmanné Nemes Sára Államtitkárt, Dr. Székács Péter helyettes államtitkárt, Dr. Aradszky András, Selmeczi Gabriella, Csenger Zalán Zsolt országgyűlési képviselőket, Sárközi Mártát, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tankerületi igazgatóját, Dr. Torma Szilviát, a NFM főosztályvezetőjét, Víg László kormánybiztost, Márton Péter urat az, MNV.Zrt vezérigazgatóját,és Marjai Gyula főigazgató urat, a testvértelepülések és a szomszédos települések jelen lévő polgármestereit,az építésben és kivitelezésben részvevőket, a Törökbálinti képviselőtestület tagjait, intézmények vezetőit, a helyi politikai szervezetek képviselőit s mindazokat, akik elfogadták a város meghívását erre a rangos eseményre. Az ünnepélyes átadás kezdetén Orbán Viktor miniszterelnök átvágta a bejárat előtt kifeszített nemzeti színű szalagot, majd az ünneplők az iskola impozáns tornacsarnokába vonultak, elfoglalták helyeiket a sajtó népes képviselőivel együtt. A hatalmas tornacsarnok telis-tele volt vendégekkel, s a karzaton helyet foglaló diákokkal. A megnyitó házigazdája Keszler Márton igazgató úr köszöntötte az esemény résztvevőit, majd rövid beszédet mondott Turai István polgármester, és Dr, Aradszki András országgyűlési képviselő. Turai István beszédében felidézte az iskola építésének történetet, és bemutatta a tizennyolcezer négyzetméteres iskolát. Megköszönte Orbán Viktor miniszterelnök úrnak és kormányának, hogy az épület elkészülhetett. Szintén köszönetet mondott azért, hogy ezzel a nagyszabású gesztussal egy időben a kormány döntött a város 1,6 milliárdos adósságállománya 60%-ának, közel 1 milliárd forintnak az átvállalásáról is. Köszönetét fejezte ki Hegmanné Nemes Sára államtitkárasszonynak, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium munkatársainak, akik sok órát áldoztak arra, hogy a beruházás állami átvétele minden tekintetben jogszerű, gazdaságos és átlátható legyen. Megköszönte a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő igazgatójának, munkatársainak önzetlen odaadó munkáját, a CÉH Zrt lebonyolítói, és a kivitelező Switelsky vezetőinek és számos munkatársának, alvállalkozójának a kitűnő munkát. Kifejezte, köszönettel tartozik munkatársainak, Hajdu Ferenc és Elek Sándor alpolgármestereknek, a képviselő-testület tagjainak, a város jegyzőjének, Keszler Márton iskola igazgatónak, a tantestület tagjainak és nem utolsó sorban Molnár Tibor polgármesteri referensnek, aki egy személyben lelke, beruházási- és szakmai felügyelője és irattára volt ennek a négy esztendeig tartó projektnek. Az átadási ünnepség fő eseményeként Orbán Viktor miniszterelnök köszöntötte a várost, s benne mindazokat akik – e rendezvény részeseként – résztvevői ennek a felemelő eseménynek. „Sokszor feltesszük magunknak a kérdést, – mondta a miniszterelnök – vajon mit kellene csinálni annak érdekében, hogy végre


új épülete és a Sportközpont

hatja. Mire ez az írás megjelenik, már teljes üzemben működik a ház, s fogadja mindazokat, akik kikapcsolódni, feltöltődni, sportolni, pihenni érkeznek falai közé. Vegyék igénybe minél többen! Használják célja szerint, hiszen nekünk épült, a mienk! Előzetes bejelentkezéssel rendszeresen indulnak vezetések az épületben, amelyeken bárki beleshet az amerikai diákfilmeket idéző nyelvi laborokba, a tágas étkezőbe, megnézheti az interaktív táblákat, a tornacsarnokot, a koncerttermet és a különleges felszerelések, termek hosszú sorát. Éljenek a lehetőséggel! Találkozzunk az uszodában! A létesítmény vezetése és munkatársai figyelmes kiszolgálással várják Önöket.

www.kerthelyseg.hu • 9

a magyar emberek élete is felemelkedő pályára álljon? Magyarország Kormánya 2010-ben jutott arra az elhatározásra, hogy ennek érdekében nem elég csak „toldozni-foldozni”, ahhoz, hogy jó irányba forduljanak az ország ügyei, valóban új alapokra kell helyezni az ország irányítását.” Mint beszédében elmondta, ennek érdekében szervezték át a magyar oktatási rendszert is. Ez az átalakulás még ma is tart, és természetesen, mint minden változás, sok feladattal, nehézséggel is meg kell küzdeni, de az alapvető cél az, hogy a magyar iskolák szellemi, lelki és nem utolsó sorban testi fejlődési lehetőséget biztosítsanak minden gyermek részére. A miniszterelnök úr kiemelte a lélek és a test együttes nevelésének fontosságát. Ennek érdekében vezette be a Kormány a mindennapi testnevelést és az erkölcstan órákat. „Magyarország – mondta – évtizedek múlva olyan lesz, amilyenné a mai fiatalok teszik majd. Ezért nagyon fontos emelni az oktatás színvonalát, ezért fordít a Kormány hatalmas összegeket az oktatásügyre. Ennek az óriási munkának egy állomása a törökbálinti iskola átadása, amelyet Törökbálint Önkormányzata kezdett el építeni, és amelyet két év kényszerleállás után a Magyar Állam fejezett be, és adott át ma, igazi birtokosainak, a diákoknak.” Reményét fejezte ki, hogy egyszer minden magyar iskolás ilyen szép, modern környezetben tanulhat és sportolhat majd. Turai István polgármester úr kérésére utalva kijelentette, hogy amennyiben Kormánya a tavaszi választások után is megkapja a bizalmat a választópolgároktól, úgy az új iskola mellé tervezett sportkomplexum megépítéséhez is segítséget kaphat a város az államtól, mert mint mondta, amíg lesz gyerek, aki sportolni szeretne addig lesz segítség is, hogy az ehhez szükséges feltételeket megteremtsék. Az ünnepi beszédet követően a vendégek megtekintették az épületet. Az új uszodában két ifjú vízilabda csapat mérte össze erejét. A vendégek végigjárták a világos színes folyosókat, megnézték a Zsolnay tanár úr nevét viselő, nagy előadó termet, a különleges, energiatakarékos működést biztosító berendezéseket. A megnyitót állófogadás követte, aztán hazaindultak a vendégek, a házat pedig birtokukba vették a tanár kollégák, és a diák sereg. Szeptember harmadikán pedig az impozáns, de eddig üresen kongó épület élettel telt meg. Egy hét múlva híre jött, hogy megtartották az első szülői értekezleteket is, és szinte mindenki csodálattal nézegette a kényelmes berendezést, az ultramodern felszereléseket. Ekkor én is újra körülnéztem az iskolában, és örömmel fedeztem fel a szülők arcán a jogos büszkeséget, hogy ez a különleges épület Törökbálinton valósulhatott meg, a mi gyerekeink élvezhetik az előnyeit. Igaz nem ment simán, nem is első próbálkozásra valósult meg, de ha valaki belefogott már egy családi ház megépítésébe, vagy egy nagyobb lakásfelújításba, az tudja, a dolgok még egy kisebb építkezés során sem mennek mindig zökkenőmentesen. Miért várnánk akkor ezt egy hétmilliárdos beruházástól? Bízom benne, hogy hozzám hasonlóan még sokan tudnak igazán örülni annak, hogy ez a nagyszerű épület a miénk, mindannyiunké. Köszönet mindenkinek, aki bármivel is hozzájárult a megvalósuláshoz, az ötlet megszületésétől a nemzeti színű szalag átvágásáig. Az új iskola tényleg csodás. Olyan, mint a mesében. Aki nem hiszi, járjon utána! Az uszodát szeptember második felétől a végleges üzembe helyezésig, terheléses üzempróba során mindenki névleges összegért, 200 Ft belépési díj ellenében látogat-


„Egy ilyen iskola és sportlétesítmény egyedülálló az egész országban”

10 • www.kerthelyseg.hu

•• Amint egyenesbe fordult az új iskola és sportközpont építésének ügye Törökbálinton, s elkezdődött a létesítmény-együttes továbbépítése, 2012 év végén, az üzemeltetés szervezői között feltűnt egy kisportolt, határozott megjelenésű úr, Dr. Csikány József. Ő az, aki fél fejjel a többiek fölé magasodva folyamatosan intéz valamit. Telefonál, tárgyal, érvel, irányít, szinte mindenütt ott van, egyszóval a vak is láthatja, ide tartozik, s az is biztos, hogy szívügye ez a létesítmény… Kicsoda ez az ember? Erről kérdeztük őt magát, s arról, igaz-e a szóbeszéd, hogy ingyen vállalta el a közreműködést – polgármesteri tanácsadóként – az új iskola és sportcentrum üzemeltetésének szervezésében?

• Nos, göröngyös út vezetett el idáig, az biztos, de végülis tény, hogy így történt. 2013. július 20-án írtam alá megbízási szerződésemet Törökbálint Város Önkormányzatával, azzal a céllal, hog y a Törökbá lint, Óvoda u. 6. szám alatti Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola, Sportközpont üzemeltetését tanácsadóként legjobb tudásom szerint segítem. Turai István Polgármester úrral abban állapodtunk meg, hogy a feladatok elvégzéséért díjazás nem jár, nem járhat részemre. Így is vállaltam! Vállaltam, mert ez a feladat inspirál, óriási kihívás ez, s mert 70 éves elmúltam (10 éve mentem nyugdíjba), és mert tudom, hogy jogszabályi előírás szerint én már a nyugdíjam mellett díjazást nem kaphatok. • Miből táplálkozik a megszállottsága Csikány úr? • Több mint 60 éve élek a víz mellett, mondhatnám úgy is, hogy a vízben. Már 1960-ban a római Olimpián döntőt úsztam a magyar férfi 4x100 méteres vegyes váltóban, majd ugyanezt megismételtem 1964ben a tokiói Olimpián is. 1963-ban Brazíliában az Universiadén 2 aranyérmet nyertem (200 méteres férfi hátúszásban és a 4x100 méteres férfi vegyes váltóban). Megjegyzem, egyedül itt sikerült megvernünk az amerikai és az orosz vegyes váltót, ez azóta sem jött össze senkinek. Örökös Magyar Bajnok címem van, meg néhány egyéb kitüntetésem. A változatosság kedvéért 1968-ban az FTC vízilabda csapatával bajnokságot nyertem. • Szerencsére, sportpályafutásom még ma is tart. 1987-ben alakítottam meg az első magyar senior úszó klubot, melynek ma is az elnöke s versenyzője vagyok. Seniorként 25 év alatt 18 világbajnoki aranyérmet nyertem. 1968-ban az ELTÉ-n szereztem jogi diplomát, ezt követően a sportberuházások, sportlétesítmények épí-

tése és üzemeltetése töltötte ki az életemet. 1986-88-ig építettem, majd 1988-tól 2012. augusztus 15-ig igazgatóként működtettem a Budapest XI. kerületi Nyéki Imre Uszodát, népies nevén a Kondorosit. Ami ebben figyelemre méltó talán az, hogy az utolsó 15 évben a létesítmény nyereségesen működött. Vélhetően az egyetlen ilyen volt az országban, annak ellenére, hogy nem termálvizes uszodáról van szó. Bizonyára emiatt aztán számtalan sportlétesítmény építéséhez hívtak szakértőnek. 2000 körül 3 évig Makovecz Imre úrral együtt építettük ez egri fedett uszodát. 3 évig – a programkészítéstől az átadásig – voltam szakértője a Budaörsi Városi Uszodának (uszoda és sportcsarnok). Szám szerint 6 kistérségi uszodát is szakértettem (például a Kerex által épített Bicskei Tanuszodát, stb.) • Mit jelent a sport Önnek? • Munkám során hihetetlen előnyhöz jutottam azáltal, hogy mint versenyző láthattam a világ összes említésre méltó sportlétesítményét. Többször versenyeztem a Római Olimpiai Uszodában, majd a tokiói, montreali, sydney-i müncheni olimpiai uszodákban . Láttam az USA nagy vízi műhelyeit, az indianapolisi egyetemi uszodát, a san fransisco-i Stanfordot, Ausztráliában a brisbanei, melbournei, perth-i vízi létesítményeket, Európában pedig szinte mindenhol voltam. Ezeknek köszönhetem, hogy nyitott szemmel járva mindenütt csak tanultam. Azt is láttam, hogy egyes nemzetek mennyi energiát, pénzt munkát fektettek abba, hogy az ifjúságot a sport szeretetére, az egészséges életmód elsajátítására neveljék. Magyarországon sokkal korlátozottabbak voltak a lehetőségek, de mégis adódtak. Például a Kondorosiban szívós, több évtizedes munkával elértük, hogy a kötelező úszásoktatás keretében minden diák (évi 2600 gyerek) megtanult úszni, ráadásul megfelelő technikával. A Kondorosi tornacsarnoka pedig a labdajátékok „műhelye” volt, otthont adott a nyári táboroknak, ami igazi sportágválasztóként is működött. • Itt érkeztünk el ahhoz a kérdéshez, hogy miért is jelentkezett Ön Törökbálinton a Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola, Sportközpont üzemeltetése segítésére tanácsadóként? • Törökbálint Város – ha kalandos úton is – ezzel a létesítménnyel hozzájutott egy óriási lehetőséghez. Egy ilyen iskola, és mellette ilyen színvonalú sportlétesítmény egyedülálló az egész országban. Szerintem több évtizeddel előzi meg azt a kort, amiben élünk. Üzemeltetni ezt a létesítményt olyan kihívás, amit az ember szívesen bevállal. Hozzáteszem, nem vagyok egyedül a munkában, kiváló munkatársaim vannak, közü-

lük most csak egy személyt, Konrády Ildikó létesítményvezetőt említem, aki maga is válogatott kosárlabdázóként, testnevelő tanárként több évtizede az ifjúság nevelésével, a sport megszerettetésével foglalkozik. Igazán örülök annak, hogy ebben a kérdésben a Város vezetése is elkötelezett. Hiszem és vallom, hogy megfelelő üzemeltetéssel, közös munkával jelentősen csökkenthetők a tényszerűen magas költségvetési kiadások. Technikailag hallatlanul fontos, hogy a létesítmény üzemeltetést fontos felszerelések segítik: van napenergiánk, geotermikus fűtés-kiegészítő berendezésünk, gazdaságos gázfűtésünk. Vannak a létesítménynek olyan, lakosság felé történő szolgáltatási lehetőségei, melyek jó szervezéssel bevételt eredményezhetnek, ugyanakkor lehetővé teszik, hogy minőségi szolgáltatást nyújtsunk. Ha ezt megvalósítjuk, akkor a törökbálinti emberek nem mennek máshová, hogy kielégítsék sportolási vágyukat. Biztos vagyok abban, ha híre megy milyen erőforrásokkal rendelkezünk, a környező városokból, de még Budapestről is hozzánk járnak majd a kikapcsolódni, sportolni vágyók, különösen akkor, ha jól csináljuk a feladatot, amit végzünk. Erre törekszünk. Már most látszik, hogy néhány éven belül majd bővítenünk kell a kelléktárunkat, a lehetőségeinket. Szükség lesz egy kisebb külső strandmedencére, élménymedencére a gyerekeknek. Erre már most is megvan az igény. A sport területén azt gondolom, az lehet az igazi siker, ha saját egyesületünk működik majd a kosárlabdához hasonlóan például vízipólóban, kézilabdában is. Azt vallom, hogy mindezekért érdemes dolgozni, még 70 évesen is, még díjazás nélkül is, ha már ezt a díjazást a jogszabály nem teszi lehetővé. Persze van még egy okom arra, hogy itt legyek és itt dolgozzak, ami végül is személyes ok. Öt unokám ugyancsak várja már a lehetőséget, hogy az én védőszárnyaim alatt itt, ebben az épületben sportolhasson. Közülük kettő jövőre szeretne gimnáziumi osztályban tanulni itt Törökbálinton, illetve sportolni ebben az új létesítményben. Igazi büszkeség nekem, hogy leányunokám idén javította meg Egerszegi Krisztina korosztályos hátúszó rekordját. Talán éppen itt segíthetem elindulását, s tudja Isten, talán itt lehet még belőle valami… 2013. október közepére készítjük el propaganda ajánlatainkat, melyek megtekinthetők Törökbálint Sportközpont honlapján TBSK.hu. A program gyerekeknek, felnőtteknek, idősebbeknek, kismamáknak kínál majd lehetőséget úszás, vízilabda, kosárlabda, kézilabda tanfolyamokra, a haladóknak egyesületi tagként való sportolásra, rekreációs foglalkozásokra. Úszásban egyéni sportprogramokat is ajánlunk, módot adunk a senior versenyeken való részvételre. Mindezekre a jelentkezési lapok az uszoda előterében elhelyezett gyűjtőkben is megtalálhatók lesznek. J.K.


Elkészült a helyi esélyegyenlőségi program •• A Parlament döntése értelmében minden Önkormányzatnak el kellett készítenie helyi esélyegyenlőségi programját, amely összefoglalja azokat a tevékenységeket, amelyeket az Önkormányzatok eddig folytattak, valamint amelyeket a jövőben tenni kívánnak a város polgárai érdekében. Törökbálint ve-

zetősége egy öttagú csapatot kért fel a projekt megvalósítására. Dr. Kassai Annamáriát, az Igazgatási iroda vezetőjét, Török-Hammer Katalint, a Szociális Iroda vezetőjét, Fekete Márta pályázati referenst, Csokonáné Vízkeleti Ildikót, a Segítő Kéz Szolgálat vezetőjét valamint Vokány Erikát, a Polgármesteri Hivatal oktatási kulturális, ifjúsági és sportreferensét. A projekt megvalósításának részleteiről Vokány Erikát kérdeztük.

Unja már a lakását?

Szépítene, modernizálna, átalakítana? Sokéves tapasztalattal, széleskörű anyagisme­ rettel, gyakorlatiassággal, jó ötletekkel segítjük. 3D­s belsőépítészeti komplett tervezés, építésvezetés – nívós referenciákkal. Széleskörű, exkluzív tapéta­ és függönykollekció, kivitelezéssel, szereléssel.

www.lakberendezogyor.hu www.ambientefuggonyhaz.hu

+36 30 9447 212

Hívjon bennünket helyszíni felméréshez, konzultációhoz – a távolság nem akadály!

. Kerthelység . Törökbálinti ingyenes havilap

•••

Megjelenik havonta • ISSN 1789-9133 • Felelős kiadó: Media InnoSenza Kft. • 1135 Budapest, Csata u. 32. • Telefon: 786-0788 • Fax: 786-0789 • email: szerkesztoseg@kerthelyseg.hu • Hirdetés: hirdetes@kerthelyseg.hu • Felelős szerkesztő: Kovács Ilona • Fotó: Tóth József, KᵒJ • Terv, grafikai munkák: K ᵒJ • Nyomás: Rosental Kft. • Ügyvez. ig.: Rózsavölgyi Sándor ••• • A kiadó nem vállal felelősséget a hirdetések és pr-cikkek tartalmáért.

www.kerthelyseg.hu • 11

• Miért volt szükség a beszámoló elkészítésére? • A program elkészítésével törvényi kötelezettségünknek tettünk eleget. A törvény értelmében minden Önkormányzatnak június 30-i határidővel kellett benyújtani Esélyegyenlőségi Programját. A beszámolók elkészítését a Türr István Képző és Kutató Intézet koordinálta és segítette. Ők keresték meg a Jegyző asszonyt, és az ő útmutatásuk alapján állt össze az a csapat, amely végül a teljes programot elkészítette. • Ha jól sejtem, ennek a programnak egy része már rendelkezésre állt, hiszen Törökbálint folyamatosan jelentős összegeket áldoz különböző szociális ellátásokra. • Az előírás a már meglévő, ilyen jellegű programok felülvizsgálatát és szükség szerint azok kiegészítését írta elő. Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény értelmében a települési önkormányzatok, öt évre szóló, kétévente áttekintésre, illetve felülvizsgálatra kötelezett, helyzetelemzésből és intézkedési tervből álló Helyi Esélyegyenlőségi Programot fogadtak el. A korábbi gyakorlattól eltérően első ízben a helyi területspecifikus ismeretekkel leginkább rendelkező szakembereket, a helyi önkormányzatok szociális ügyekkel foglalkozó közalkalmazottjait, illetve köztisztségviselőit kérték fel a program elkészítésére. • Milyen útmutatást kaptak a konkrét feladatokhoz?

• A Kutatóintézet Oktatási Programjában olyan képzésén vettünk részt, amelyeken további ismereteket szerezhettünk az ilyen típusú programok összeállításról, illetve a konkrét feladatok elvégzéséről. A képzés befejezéseként, mintegy vizsgamunkaként készítettük el végül a saját tervezetünket. • Miből finanszírozták ezt a képzést? • A Türr István Képző és Kutató Intézet az ÁROP-1.1. Pályázatának forrásait használta fel a projekt megvalósításához, amelyet az esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítására írtak ki. Az intézet rendelkezésünkre bocsájtott egy Képzési segédletet, amelynek célja a szakmailag megalapozott, a jogszabályokhoz illeszkedő helyzetelemzés és terv készítésének elősegítése volt, és amelynek jó hasznát vettük a tényleges munka során. • Milyen előnyei származnak Törökbálint polgárainak abból, hogy ez a program létrejött? • Törökbálint eddig is sokat tett azért, hogy polgárai egyenlő eséllyel részesüljenek az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokban. Gondoljunk csak például a Segítő Kéz Szolgálat széleskörű működésére. A program e tevékenységeket foglalta egységes rendszerbe, és segítségével szakmailag még jobban megalapozottan, a törvényekben foglaltaknak megfelelően tudjuk tervezni és véghezvinni ilyen irányú feladatainkat. P.E. ••


Interjú Balczó Kornéliával a Budakörnyéki Televízió vezetőjével

Akinek a hobbija a hivatása • Egyik napról a másikra, szinte a „semmibő l” t űntetek föl Törökbálinton. Tényleg, mennyire a semmiből jöttök? Milyen szakmai múlt van mögöttetek? • Kollégáim komoly szakmai múlttal rendelkező, kiváló szakemberek. Van közöttük, aki már 30 éve e pályán van. Az én szakmai múltam 5 éve kezdődött. Informatikus mérnökként nem volt nehéz dolgom, amikor 2008-ban egy katolikus

12 • www.kerthelyseg.hu

gimnázium igazgatónőjével közösen megalapítottunk egy iskolaújságot, amelynek egyben főszerkesztője is lettem. Gyakorlatilag mindent én csináltam: cikket írtam, fotóztam, és még a lap tördelését is én készítettem. Azóta több település polgármestere is felkért saját településük újságjának lapszerkesztésére. De nemcsak helyi, hanem kistérségi lapot is szerkesztettem. Munkám során mindig igyekez-

tem az olvasók igényeit figyelembe venni. Ezért kezdtem el a cikkek mellé egyre több fotót készíteni, majd később már videós anyagokat is, melyeket az on-line sajtóban, a cikk mellett szerepeltettem. Mivel profi kamerával dolgoztam, ezért a felvételeimet gyakran vették át televízió-társaságok. Két évvel ezelőtt egy helyi televízió megvételre kínálta eszközeit. Innen már egyenes út vezetett a televíziózáshoz. • Hány településen vagytok jelen, jelenleg? • Jelenleg öt településen sugárzunk: Budajenő, Budakeszi, Páty, Telki és Törökbálint. Remélem, hogy amikor az olvasók kezükbe veszik a Kerthelységet már Budaörsön is foghatóak leszünk. • Vannak, akik furcsállták, hogy egy budakeszi illetőségű televízió készíti a törökbálinti adást. Mennyire van helyismeretetek? Van köztetek törökbálinti? • Mitől Budakeszi? Miért nem törökbálinti vagy budaörsi illetékességet kérdeztél? Hiszen munkatársaim között van budakeszi, budaörsi, budapesti és törökbálinti lakos is. Nem lakóhely alapján választom ki a kollégáimat, de az nagyon fontos, hogy legyen helyismeretük, szakmailag magasan képzett, dolgozni akaró emberek legyenek. Ezen kívül szívesen várunk csapatunkba további törökbálintiakat is. Ha valaki szívesen dolgozna velünk, jelentkezzen nálunk. • Szinte minden témában – politika, sport, kultúra – készítetek anyagokat. Lesznek kiemelt témák? • Jelenlegi műsorstruktúránk szerint a nézők igényeihez alakítjuk műsorainkat. Természetesen mindig vannak érdekes, új műsorok. Ilyen most pl. a Meseszép anyukám c. esti mese, melyre törökbálinti anyukák jelentkezését is várjuk. Itt az

édesanya gyermekének mesél, amit mi rögzítünk és műsorunkra tűzünk, esténként 19.00 órakor. A Benne (l)eszek a Tvben c. főzőműsorunk szintén a nézőkről szól. Itt is szeretettel várjuk főzni szerető lakosok jelentkezését. Elindítjuk, az Átváltoztatjuk c. sorozatunkat is, melyhez várjuk azon lakosok jelentkezését, akik elégedetlenek pl. a hajukkal, alakjukkal. Mi átváltoztatjuk! • Milyen terveitek vannak a jövőre nézve? • Szeretnénk valóban regionális televízió lenni. Dolgozunk rajta, hogy a Zsámbéki-medence és „Budapest nyugati kapuja” térség összes településén nézhetőek legyünk. • Terveztek híradót, élő műsort? • Híradónk a kezdetektől van. Mindennap 19.30-kor kezdődik Regionális Híradó címmel. Élő műsorunk még nincsen, de tervezzük. Ha minden jól megy, már idén elindulunk két különböző stílusú – egy vitaműsorral és egy beszélgetős – élőműsorral. • Készültök valamivel a választásokra (pl. televíziós viták)? • Nem a választásokra készülünk. A legfontosabb feladatunknak a nézők igényeinek kielégítését tekintjük. Ehhez azonban szükségünk van visszajelzésre. Ezúton is kérem a kedves nézőket írjanak nekünk! Osszák meg velünk véleményüket! Mi teszik Önöknek, és mi az, amin változtatnunk kellene? A műsorokat Önöknek készítjük, szeretnénk, ha elégedettek lennének azokkal. Vegyenek részt településük életében Önök is! Készítsük együtt a műsorokat, szerkesszük együtt a Budakörnyéki Televíziót! Várom leveleiket a kornelia. balczo@gmail.com e-mail címre. N.G. ••


Őszi évad a művelődési házban A nyár eleji program-dömping, a táborok és egy kis nyári pihenés után újra teljes lendülettel dolgoznak a programok szervezésén a Munkácsy Mihály Művelődési Ház dolgozói. A közönség által kedvelt és igényelt programok mellé több új programelem is terítékre kerül, amely még színesebbé teszi a művelődési házi programkínálatát Még le sem zárult a tavaszi színházi szezon, a teátrumba járók már az új bérleteket követelték. Őket szeretnénk megnyugtatni, idén sem marad el a színházi szezon, októbertől decemberig havi bontásban, három előadást tekinthetnek meg a nézők. Elsőként a Gül Baba című operett kerül terítékre, a második előadás Rideg Sándor klasszikusa, az Indul a bakterház lesz, végül a Szellem a spájzban című kísértetkomédiával zárul az őszi bérletidény. Bérleten kívüli előadásként jelenik meg a ház műsorán Jordán Tamás stand up comedyje, a Széllel szembe, mely egy egyszemélyes, édesbús előadás, amelyért Jordán Tamás megkapta a VIDOR Fesztivál „példaértékű műfaji újításért” különdíját. Bár nem színház, de ide kívánkozik a Művészetek Palotájában tartandó koncertjére készülő Rúzsa Magdi, aki nem csak a próbákat tartja a házban, hanem a koncert főpróbáját is, ami nyilvános lesz, így azt bárki megtekintheti. Természetesen színházi élményből a legkisebbek sem maradhatnak ki, nekik kerül megszervezésre a gyerekszínház, amelyre óvodás csoportokat várnak, de mindig van egy-két hely a „külsősöknek” is. Itt többek között Süsü, a sárkánnyal, Pöttyös Pannával, Mauglival és barátaival ismerkedhetnek meg a legkisebbek.

Ha már a kicsiknél tartunk, idén is folytatódik a kedvelt szombat délutáni családi program, a Ficánkoló. A színházi előadással, kézműveskedéssel, alkalmanként néptánccal és bemutatókkal tarkított délutáni program első alkalma október 19-én lesz, majd havi rendszerességgel találkozhatunk a műsorral. Felújított elemként kerül a ház programjába a hétköznapi ügyeinkkel foglalkozó ismeretterjesztő sorozat. A művelődési ház az egyes témák legavatottabb szakembereit hívja meg, hogy beszéljenek és rendezzék hétköznapi ügyeinket. Így találkozhatunk Csermok Miklós pénzügyi tanácsadóval, aki közérthetően mesél arról, hogy mit tehetünk azért, hogy több maradjon a családi kasszában. Dr. Tulassay Tivadar a népesedéspolitikai válság kérdéseiről, Buday Péter a karácsonyi főzési praktikákról, Pál Ferenc „pálferi” a vágyakról, a célokról és a küzdelmekről, Vekerdy Tamás pedig önmagunk és gyermekünk megismeréséről tart előadást. És ez még nem minden! Lesz még többek között Bolhapiac, „Kincstár” vásár, csak nőknek, karácsonyváró programsorozat – mely még szervezés alatt van, de igen nagy nevekkel készül megállapodni a ház –, Kiskarácsony és Mazsorett Fesztivál.

És legvégül, ne feledjük, hogy a házban nem csak a kultúrára éhesek tölthetik el hasznosan idejüket. Legyen idős vagy fiatal, férfi vagy nő, fogyni vágyó vagy alkotni kívánó, itt szinte mindenki megtalálhatja a neki való foglalkozást, klubot.

2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 83. honlap: www.mmmh.hu • e-mail: mmmh@torokbalint.hu rendezvényszolgálat, jegypénztár: 999-250 nyitva tartás: a hét minden napján 10–22 óráig (a terembérlők nyitott és zártkörű rendezvényei esetén a nyitvatartási idő ettől eltérhet)

Két ünnep egymás nyomában

• November 1-je Mindenszentek ünnepe, november 2-a halottak napja a keresztény világban. Mindenszentek – latinul: Festum omnium sanctorum – a katolikus egyházban az összes üdvözült lélek emléknapja, a protestantizmus az elhunytakról emlékezik meg ebből az alkalomból. Az ezt követő halottak napja egyházi ünnepből vált fokozatosan általános népi megemlékezéssé. Mindenszentekkor azon szentekről emlékeznek meg, akiknek nincs külön emléknapjuk. A IV. században Szent Efrém szíriai egyházatya és Aranyszájú Szent János már tudott Mindenszentek ünnepéről, amelyet május 13-án, illetve a pünkösd utáni első vasárnap ültek meg. (E vasárnap neve a görög egyházban ma is Szentek Vasárnapja, s az ortodox keresztény egyház ekkor tartja a Mindenszentek napját.) Nyugaton 609-ben (más források szerint 610-ben) jelent meg először, amikor május 13-án IV. Bonifác pápa a római Pantheont Szűz Mária és az összes vértanú tiszteletére szentelte fel. Az ünnep még a VIII. században május 13-ról november 1-jére tevődött át, valószínűleg azért, hogy ezzel a kelták régi népi újesztendejét megszenteljék. (A kelták november első napjaiban emlékeztek az elhunytakra különböző halotti áldozatok bemutatásával, s november első napja egyben az év kezdetét is jelentette.) Később III. Gergely pápa (731-745), a Szent Péter Bazilika egyik mellékkápolnáját nemcsak minden vértanú, hanem „a földkerekségen elhalt minden tökéletes, igaz ember” tiszteletére szentelte. 835ben Jámbor Lajos császár IV. Gergely engedélyével hivatalosan elismerte az új ünnepet, attól kezdve a Mindenszentek az egész katolikus kereszténység ünnepe lett. Az ünnep fél évszázad után 2000-ben lett ismét munkaszüneti nap Magyarországon. Általános szokás lett, hogy Mindenszentek napján rendbe teszik, és virággal díszítik a sírokat, amelyeken gyertyát gyújtanak a halottak üdvéért. Az ünnephez sokféle népi szokás, hiedelem kapcsolódott. Magyarország egyes vidékein harangoztattak a család halottjaiért, máshol ételt ajándékoztak a szegényeknek. Sokan úgy tartották, hogy a halottak ezen az éjszakán kikelnek a sírból, így a családi lakomán nekik is terítettek, és minden helyiségben lámpát gyújtottak, hogy eligazodjanak a házban. Egyes falvakban ezen a napon tartották meg a bíróválasztást, a cselédfogadást, és ekkor újították meg az egész tanácsot. A mindenszentek ünnepe az utána következő halottak napja miatt annak vigíliája lett. A november 2-i halottak napja jóval későbbi eredetű: Szent Odiló clunyi apát 998-ban vezette be emléknapul a Cluny anyaház alá tartozó minden bencésházban. Hamarosan a bencés renden kívül is megülték, s a XIV. század elejétől Róma is átvette. A halottakról, elhunyt szeretteinkről való megemlékezés, és az értük való közbenjárás a purgatórium (tisztítóhely) katolikus hittételén alapszik. Azoknak, akik Isten kegyelmében hunytak el, de törlesztendő bűn és büntetés teher van még lelkükön, Isten színről-színre látása előtt tisztulniuk kell. Lelkileg nagy vigasztalás a hátramaradottaknak, hogy tehetnek valamit elköltözött szeretteikért imával, vezekléssel, szentmisével.

www.kerthelyseg.hu • 13

Részletek: www.mmmh.hu www.facebok.com/muvhaz

Olajág

•••

A Munkácsy Mihály Művelődési Ház programjából


Saláta Sára Vendéglő és Kávéház •• Egy étterem, ahol „szeretik a vendégeket”, és a tányéron lévő virágdíszítést nem sértő, sőt(!), kifejezetten ajánlott megkóstolni!

••

RONI KÖZÉRT I. Szabadság tér 1. Nyitva tartás: hétfő–szombat: 5–22-ig vasárnap: 6–22-ig

RONI KÖZÉRT II. Munkácsy Mihály u. 28 Nyitva tartás: hétfő–péntek: 6–18-ig szombat: 7–13-ig vasárnap: 7–12-ig RONI KÖZÉRT III. József Attila u.– Deák Ferenc u. kereszteződés

http://www.ronikozert.hu • flottgeorge@t-email.hu

:)

Kedvező ár, nálunk vár – Törökbálinton 3 helyen!

:)

14 • www.kerthelyseg.hu

A Tóparkban sétálva bizonyára többen észrevették a Saláta Sára vendéglő hívogató tábláját, az ötemeletes, sárga, Oekotel Tópark Hotel földszintjén. A külön-bejáratú, tópartra nyíló étterem és kávéház, családias környezettel várja vendégeit: mindazokat, akik egy kiadós séta után szeretnének megpihenni egy szellős teraszon, egy jó fekete mellett, de azokat is, akik hétvégenként családosan szeretnének valamerre kiruccanni, megebédelni. Persze hétköznapokon is nyitott ajtókra talál a betérő, éhezzen meg egy gyors üzleti ebédre, vagy támadjon kedve egy kötetlen baráti beszélgetésre, vacsorára. Az ételkínálat nem bonyolult, mégis sokféle: ötvözi az ízletes, hagyományos magyar ételek nagy klasszikusait és a kifinomult francia konyha ínyencségeit. Mindez megbolondítva valami kis aprósággal, amitől kedves és szerethető lesz a tányéron érkező étek! A kulisszatitkokról Farkas Krisztinát, az étterem vezetőjét kérdeztük. • A kínálat egyszerre magyaros és nemzetközi. Miből adódik ez a kettősség? • Mielőtt megnyitottam volna a Saláta Sára éttermet, közel húsz éven át egy kis, francia éttermet, a Chez Daniel-t vezettem Budapest szívében. Ha az ember megkóstolja és felfedezi a francia ízek rafinériáját, az bizony veszélyessé válhat: magával ragad, mint a szerelem! Viszont a megmásíthatatlanul ízletes és fortélyos magyaros konyhát a szívem legmélyéből szeretem. A Saláta Sárában szeretném kamatoztatni múltbéli tapasztalataimat, de a főszerepet a letisztult magyar ízeknek szánom! • Minden étterem féltve őrzi titkait, de elárulnád a Kerthelység olvasóinak, hogy mitől különleges a Saláta Sára? • Talán pont attól, hogy nincs is benne semmi különös. Egyszerű, de finom ételeket szolgálunk fel egy aranyos, minden pompától mentes kis étteremben, ahol a felszolgálók szeretik a vendégeket. Érdekességként azért megemlítem, hogy salátáinkat, fűszernövényeinket és bébi zöldségeinket magunk termeljük egy Szeged közeli tanyán. A Babakert zöldségkülönlegességeket a szakmának nem kell bemutatni, mert neves éttermek szakácskiválóságai már sok éve használják őket, viszont a háztartásokban még kevéssé ismertek. Nálunk most meg lehet kóstolni, ismerni a teljes szortimentet. • Szakmai bemutatkozásodban olvastam, hogy farmotokon ehető virágok termesztésével is foglalkoztok. Ezeket hol használjátok fel? • Az ehető virágokat elsősorban díszítéshez használjuk, de ízük akár meghatározó is lehet egy-egy ételben. A Begónia ki-

fejezetten citrusos, a Sarkantyúka enyhén borsos, a Borágo pedig uborka-ízre emlé ke z tet ő. A Ne bá ncsv irág é s a z Árvácska csak enyhén parfümös, viszont szirmai annál dekoratívabbak! • Tudnál nekünk valamit mondani az árakról? • Árainkat igyekszünk lehetőleg alac s onya n t a r t a n i, mert azt szeretnénk, ha családosan is jó szívvel látogatnának el hozzánk a vendégek. Leveseink 500 Ft körül mozognak, míg főételeink – körettel együtt – 1000-1500 Ft közötti áron fogyaszthatók. Hétköznaponként választható két-, háromfogásos (950 – 1250 Ft) üzleti ebéddel készülünk, és a menü mellé kancsó vizet is felszolgálunk, hogy italra se kelljen feltétlenül pénzt költeni. Délután kávéházként üzemelünk, s ebben az időszakban főleg salátáinkat, sós és édes töltelékkel ajánlott óriáspalacsintáinkat (500 Ft-tól) kínáljuk. A salátaválaszték éttermünk büszkesége; nem is annyira a feltétek az érdekesek, inkább az ezerféle rügysaláta levél tartogat különleges íz-élményt, melyet hol „olaj-ecet-mustár”, hol joghurtos mártásokkal bolondítunk meg. • Hány vendég befogadására alkalmas az éttermi helyiség? • Éttermünkben körülbelül 25 főt tudunk kényelmesen elhelyezni, míg teraszhelyiségünk 20 fő fogadására elegendő. Ezen kívül van egy nagyságrendileg 50 fős különtermünk, ami kisebb, zártkörű családi vagy baráti rendezvényeknek, üzleti találkozóknak, karácsonyi ünnepnek adhat otthont. • Elvitellel, házhozszállítással foglalkoztok-e? • Nagyon sokan teszik fel ezt a kérdést, ami egy picit el is bizonytalanít, mert magamtól biztosan azt válaszolnám, hogy „nem”. A Saláta Sárában vendégül látjuk a betérőt, s azt nem lehet egy műanyag dobozba bezárni! De óvatos vagyok, és most azt válaszolom, hogy egyelőre nem… Viszont házon kívüli rendezvények teljes körű lebonyolítását annál szívesebben vállaljuk; legyen az könnyed koktél-parti diplomataszendvicsekkel egy keresztelő után, vagy hideg-, melegbüfé egy közeli irodában, netán svédasztalos buli egy neves szülinapon … • Üzensz-e valamit az olvasóknak? • Magam a vendéglátást úgy élem meg, mint egy színházi jelenetet: ki-ki eljátssza a maga szerepét, s a végén elégedetten nyugtázza, hogy ez bizony Nagyon Szórakoztató! Perjés


Ünnepeljünk együtt! Gyermekvilág nyílt a törökbálinti Auchan üzletsorán Megnyitotta kapuit a 4000 m2-es Gyermekvilág a törökbálinti Auchan áruház üzletsorán. Mind méretében, mind pedig játékait tekintve a régióban eddig egyedülálló játszóház az Izgiland, és vele párhuzamosan az 5. üzletét nyitó Kangaboo baba- és gyermekáruház. Hogy a kör teljes legyen, szeptember végén ünnepelte 1. születésnapját a törökbálinti Auchan áruház is, így a három cég rengeteg közös programmal, játékkal, értékes nyereménnyel és számos meglepetéssel várta az odalátogatókat szeptember 28-án, egész nap. A nyitási akciók között szerepel többek között az Izgiland részéről, hogy a kísérőknek hétköznap díjmentes a belépés, a Kangaboo részéről pedig 20%-30%-os kedvezményt nyújtó kupon az ajándék. Mindemellett a törökbálinti Auchan áruház is több ezer féle gyermekjátékkal, gyermekkönyvvel és gyermekmesével, interaktív DVD-vel és minden hétvégén megújuló gyermekprogramokkal várja kedves vásárlóit. Az Izgiland ezen a hatalmas területen számos egyedi, különleges játékkal nyújt önfeledt kikapcsolódást az egész családnak, 0-99 éves korig. A teljesség igénye nélkül többek között óriás légvár csúszda, trambulin, euro-bungy, Xbox-konzol sziget, sportpályák, vízi dodgem, szivacslabda ágyú, rodeó bika, elektromos kisautópálya várja a nagyobbakat, de természetesen a kisebbekre is gondoltak, baby park, mesesarok, baba-mama torna, angol és német nyelvi foglalkozások, valamint zenebölcsi is megtalálható a ját-

szóház repertoárjában. Hogy a szülők se unatkozzanak, lehet csocsózni, pingpongozni, dartsozni, biliárdozni, óriás sakkozni és memória táblával játszani. Az Izgiland tökéletes helyszín a kicsik születésnapjához is, színes programokkal és kellékekkel! A perc-alapú számlázás lehetővé teszi, hogy amíg a szülő bevásárol, addig biztonságban, sőt garantáltan kellemes környezetben hagyhatja gyermekét, aki addig önfeledten játszik, szórakozik. A játékok készség- és mozgásfejlesztőek, valamint az állóképesség javításában is segítenek. A Kangaboo baba- és gyermekáruház immár 5. üzletét nyitja Magyarországon. Üzleteire jellemző a hatalmas alapterület és az óriási választék, ahol mindent megtalál gyermekének 0-12 éves korig. A törökbálinti 1700 m2-es szakáruházban baba- és gyermekruhák, kismamaruhák, cipők, játékok, babaápolási kellékek, babakelengye, légzésfigyelők, mellszívók, cumik és sok egyéb kiegészítő is megtalálható. Továbbá a fentieken túl autósülések, gyermekbútorok, babakocsik, etetőszékek és bébikompok széles választékát találják. Törökbálinti áruházunk mellett további üzleteinkben (Dunakeszi BuyWay, Óbuda Stop.Shop., Debrecen Stop. Shop., Auchan Soroksár M5) is szezonális akciókkal, valamint további kedvezményeket biztosító törzsvásárlói rendszerrel várjuk kedves Vásárlóinkat. Kínálatunk minden üzletünkben igényes és varázslatos, így akit egyszer vásárlóink között köszönhetünk, biztosan ismét visszatér!

„A minőséggel együtt nem szárnyalnak az áraink” Flydent Magyarország egyik legjobb fogászati szolgáltatója. Klinikánk a fogászat különféle területeire specializálódott. Főbb profiljaink: szájsebészet, paradontológia, im­­­plantológia, esztétikai fogászat, fémmentes (bio) fogászat, fogszabályozást, helyreállító konzerváló fogászat. Kiemelten fontos számunkra az esztétikai fogászat, gyermekfogászat. Allergia és fémmentes fogpótlások, porcelán héjak, inlay és préskerámia-koronák készítéséhez minden orvosi és technológiai feltétellel rendelkezünk. Elegáns rendelőnkben a legújabb nyugat európai technológiákkal (legkorszerűbb gépekkel, anyagokkal és a legjobb fogtechnikai laborokkal) dolgozunk, ezért munkáinkra hosszú távú garanciát biztosítunk. Az évek alatt összeszokott orvosi team egyénre szabott kezelési tervekkel, s módszerekkel a páciens időbeosztásához alkalmazkodva gyógyít. Minden különleges esethez rendelkezésre állnak a magasan képzett konzultánsok és specialisták. Kórházi fekvő szájsebészeti háttérrel rendelkezünk, igény szerint a beavatkozásokat altatásban végezzük (éber és teljes szedálás). Minden páciensünk számára személyre szabottan biztosítjuk az optimális megoldást. Az első alapos vizsgálat, kötelező érvényű árajánlat és szakmai tanácsadás ingyenes.

Tel: 06 1 889 57 62/63 Email: info@flydent.com Cím: 1113 Budapest, Tas vezér u. 3-7.

www.kerthelyseg.hu • 15


DNS SPORT ÉS SZABADIDŐKÖZPONT wellness • csoportos órák fitness • aerobik • spinning fallabda • futball • műfüves foci

Nyári Táborok a Segítő Kéz szolgálat szervezésében Jól sikerültek a nyári táborok, amelyeket a Segítő Kéz szolgálat szervezett azoknak a gyereknek, akik szociális helyzetük miatt, vagy valamilyen egyéb okból kifolyólag nem jutottak volna el üdülni a nyáron. Mint azt Csokonáné Vízkeleti Ildikó, a Szolgálat vezetője elmondta, a Szolgálat alapos előkészítő munkájának

kempo • jóga • gyerektorna búvároktatás • álló szolárium

50% -os árzuhanás a DNS-ben

Októberben minden kedden és csütörtökön 50%-ot elengedünk az Aerobik-Napijegy árából. • Zumba, • Jóga • Aero-kickbox • Funkcionális erősítés • Alakformáló féláron!!!

Most nincs kifogás, októberben minden KEDD Mozgós és minden CSÜTÖRTÖK sportos!!!

16 • www.kerthelyseg.hu

Sok szeretettel várunk minden mozogni, sportolni vágyót a DNS Diósdi Sportközpontba! 2049 Diósd, Gyár utca 40. www.dnssport.hu Telefon: +36-23-888-860 Email: info@dnssport.hu Nyitva tartás: Hétfő–Péntek: 6:00–22:00 Szombat–Vasárnap: 8:00–18:00

és a sok segítségnek köszönhetően húsz gyermek utazott Zánkára a Szolgálat két kollégájának kíséretében. A Segítő Kéz Szolgálat munkatársai mindent megtettek azért, hogy a nyaralás valóban vidám és élményekkel teli legyen. A táborozást támogatta Hajdu Ferenc alpolgármester úr is, aki saját alpolgármesteri költségvetési keretéből is hozzátett egy kis fagyira valót a tábori kasszához. Ennek köszönhetően nyílt lehetőség arra, hogy a gyerekek busszal utazzanak a Balatonra, és méltó módon láthassák vendégül őket, és így még egy kis Kalandpark látogatás

17. Süsseni Városi futás

Idén nyáron két honfitársunk nevezett be a 17. Süsseni futóversenyre, mely a Stadtfest keretein belül kerül megrendezésre. Az idei versenyen 258 férfi és 73 nő indult, Törökbálintot Pajor Andrea és Pajor László képviselte, akik sikeresen teljesítették a 10 km-es távot, melyet Süssen Városában jelöltek ki a versenyzők részére. A felnőttek mellett a süsseni iskolák 16 osztály neveztek be 160 diákkal. A 900 m-es távon 200 gyerek indult, akiknek pizza és fagyi volt az ajándék. Helyezést nem kaptak, mert a szervezők célja a mozgás népszerűsítése volt. Köszönetünket fejezzük ki a Pajor házaspárnak, akik vállalták a megmérettetést és szép eredménnyel zárták az amatőrök között megrendezésre kerülő futóversenyt Süssenben!

is belefért a programba. Minden gyerek élményekkel gazdagodva tért haza az izgalmas nyaralásból, és mint elmondták, remélik, jövőre is részt vehetnek majd az Erzsébet Táborban. A másik nyaralási lehetőség a Budaörsi Nyári Táborozás volt, amelyet Hajdu Ferenc alpolgármester úr, és Vokány Erika önkormányzati referens segítségével sikerült megszervezni. Mivel városunknak nincs saját szociális nyári tábora, Önkormányzatunk Budaörs Városával kötött szerződést, amelynek keretében több mint húsz gyermek vehetett részt a budaörsi napközis táborban, amelynek helyszíne az I- számú Budaörsi Általános Iskola volt. Az, hogy ez a táborozás megvalósulhatott, nagyban köszönhető a Segítő Kéz Szolgálat munkatársainak és vezetőjüknek Csokonáné Vízkeleti Ildikónak, aki egész nyáron át folyamatosan tartotta a kapcsolatot a tábor szervezőivel, a szülőkkel és a gyerekekkel egyaránt. Az új budaörsi iskola híres modern, minden igényt kielégítő felszereléséről, így a gyerekek igazán szép környezetben tölthették a nyarat. A programban sok érdekes esemény szerepelt. Kirándulással, úszással, kézműveskedéssel teltek a forró nyári napok. A tábor szeretetteljes légkörének köszönhetően a gyerekek minden nap boldogan utaztak át Budaörsre, ahol nagy szeretettel fogadták őket. Köszönet érte a szervezőknek és a tábor minden dolgozójának! Ny.E. ••


receptek

k ó i c ió á i iá r a v k ö t ő t ü S

Sokoldalúan felhasználható kedvelt őszi-téli csemege a sütőtök, amely az utóbbi években egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Mind színben, mind pedig formában eltérő különböző fajtái léteznek. Igénytelen, könnyen termeszthető és beszerezhető, jól tárolható, nem drága, elkészítése is egyszerű A sütőtök nagyon tápláló, magas a karotin és vastartalma, többféle vitamint, fehérjét és rostokat tartalmaz. Serkenti a bélmozgást, méregtelenítő hatású. 10 dkg sütőtök 27 kalóriát tartalmaz.

Pikáns sütőtök krémleves

Hozzávalók: 2ek olívaolaj, 1 hagyma (aprítva), 1 fokhagyma (aprítva), 1 ek gyömbér (aprítva), 1 piros chili (magozva, erezve, aprítva), 2 ek aprított koriander, 1 babérlevél, 1 kg sütőtök, 6 dl zöldségleves, só, bors, Tálaláshoz: tejszín vagy krémes joghurt. Elkészítés: A sütőtököt hámozzuk meg, magtalanítsuk, majd vágjuk fel 2-3cm-es kockákra. Forró olajban dinszteljük meg az aprított hagymát és fokhagymát. Kb. 3-4 perc múlva adjuk hozzá a gyömbért, chilit, babérlevelet, koriandert és a sütőtök darabokat. 3 percig süssük tovább, állandó kevergetés közben. Öntsük fel a zöldséglevessel, forraljuk fel. A keletkezett habot távolítsuk el egy lapos szűrővel, majd alacsony hőmérsékleten, fedő alatt 25 percig rotyogtassuk tovább. Amikor megpuhult a sütőtök, hagyjuk hűlni majd turmixoljuk krémessé a levest. Sózzuk, borsozzuk ízlés szerint.

Sütőtökös currys csirkecomb

Hozzávalók: 4 db kicsi (kb. 15 dkg-os) csirkecomb, 2 ek currypor, 80 dkg sütőtök, 40 dkg karfiol, 5 dkg gyömbér, 2-3 ek olaj, 1 konzerv (4 dl) kókusztej, só, cukor. Elkészítés:Egy nagy edényben bőséges mennyiségű vizet felforralunk, beleteszünk 1 tk sót, valamint 1 ek curryt. Ha forr, beletesszük az előkészített csirkecombokat, ismét felforraljuk, majd a tűzről lehúzzuk, lefedjük, és kb. 30 percig ebben a lében a combokat pihentetjük (nem kell főzni!).A sütőtököt meghámozzuk, falatnyi darabokra vágjuk. A karfiolt rózsáira szedjük, a gyömbért apró kockákra vágjuk. A combokat kivesszük a currys léből. Egy nagyobb serpenyőben felforrósítjuk az olajat, és a combokat mindkét oldalon átsütjük, majd egy tányérra tesszük. Ezután adagolva szintén átsütjük a zöldségeket (a gyömbért is!) a serpenyőben. A zöldségeket egy sütőtálba tesszük, ráöntjük a kókusztejet, megszórjuk a maradék 1 ek curryvel, kevés sóval és cukorral, majd óvatosan az egészet összekeverjük. A tetejére helyezzük a csirkecombokat, és 200 fokos sütőben kb. 30 percig sütjük.

Gesztenyés sütőtökös muffin

Huszárkonyha

Márványsajtos hétvezér tészta

Anonymustól tudható, hogy azt a területet, ahol ma Törökbálint fekszik, Árpád fejedelem adományozta Kond vezérnek. Az is ismert, hogy Kond fia, Csörsz – aki feltehetően nem keverhető össze azzal az évszázadokkal korábban élt Csörsszel, akiről a Kárpát-medence legnagyobb, ember által létrehozott építményét, a Csörsz árkát elnevezték – a közelben egy várat építtetett. Jó esély van arra, hogy a település fejlődése ettől az időtől datálható. Annak ellenére tarja magát ez a nézet, hogy Árpád magyarjai előtt több mint ezer évvel, a Krisztus előtti évszázadokban is már lakott volt a ma Törökbálintnak nevezett térség, amely mai nevét a XVI. században élt Török Bálintról kapta. A hétvezér tokány viszont a hét honalapító vezértől eredezteti nevét, amelyet most túrós-tejfeles tésztával keverve és márványsajttal szórva készítek el, s ajánlok a törökbálintiak asztalára. Ha jó vörösbort iszogatnak hozzá, ez a vezérétel, higgyék el, fejedelmi, s az sem lehetetlen, hogy az elkövetkező ezer évben meghonosodik ezen a vidéken.

Kond vagy más néven Kende vezér Kockára vágok 20-20 dkg marhalábszárat, borjúhúst és sertéshúst. A marhahúst 5 dkg felaprózott, füstölt és felhevített szalonna zsírjában, 2 finomra vágott vöröshagymával megforgatom. Kevés vízzel felengedem, megsózom, majd addig párolom fedő alatt, míg a leve elfő. (Ha a marhahús félig kész, mehet hozzá a borjú és a sertés hús is.) Készre párolom a húsokat, majd zsírjára pirítom. Két-két feldarabolt paradicsommal és zöldpaprikával ízesítem. Közben 1 zacskó rövid csőtésztát főzök sós vízben. Ha kész 1 ek vajjal bekeverem, hozzá 20 dkg túrót és ½ liter tejfölt keverek. Ha kész, összevegyítem a hétvezér tokánnyal. Rá márványsajtot reszelek, arra piros paprikát szórok, és a tetejére, hajszálvékonyra vágott zöldpaprikákat helyezek. Ropogós félbarna kenyérrel és borral fogyasszuk – de csak mértékkel!

m A Hu sz ár ko ny ha ne l, szó ről lei éte a huszárok zi ön lcs kö b áb ink m ha ne a eg ya ma gyar hu szá rsá gr ságoon ajd tul ző koron oly jellem a hat, ge ssé ye én em lel kat, úg ymint: a va ló oz kh yo ha gyom án za sze retetet, a saját létlek éte Új ot. ság tor rag as zkodást és a bá – ar gy ez , a képzelt ma rehozásá na k pr óbája g ilá ízv – tó ha sít gel azono vagy más nemzetiség ron ko n tbe ese en nd mi keretein belül, amely gy va rző yő ez ha gyom án ké nt vá ltozott. Mi nd lsőségek között. kü tő em ter hagyományt

www.kerthelyseg.hu • 17

Hozzávalók: 40 dkg sütőtök, 15 dkg sült gesztenye, 1 narancs, 50 ml olaj (hidegen sajtolt), 20 dkg egészséges liszt (lásd tippek), 1.5 tk sütőpor, 3 ek nádcukor (vagy 2 ek gyümölcscukor), 2 tojás. Elkészítés:Egy nagy tálban, botturmix segítségével, a tojást és cukrot eldolgozzuk, majd hozzáadjuk a reszelt narancsot, narancslevet, olajat és gesztenye morzsát. Néhány másodpercig eldolgozzuk. Belekeverjük a reszelt sütőtököt, majd rászitáljuk a sütőporral elkevert lisztet. Óvatosan átforgatjuk egy lapáttal. A sütőformát kiolajozzuk vagy kibéleljük muffinpapírral. Ideális a szilikon muffinforma.30-35 percig szép barnára sütjük.

Fülöp Tibor Zoltán:


Törökbálintra is bevágtatott a Musztáng SE

Már eddig is voltak törökbálinti tanítványai és versenyzői a kispesti székhelyű Musztáng SE-nek, de ettől az évtől végre városunkban is elérhetőek a sporttánc-egyesület edzései. Az egyesület 2003-ban alakult Musztáng SE néven. Nevüket a „Szilaj” című animációs film ihlette, melyben a főhőst az erő, a kitartás, egyben a szépség és elegancia jellemzi. „A Szilajtól megtanult összetartás csapatunk névjegye és erőssége. Céljaink a magasba törnek és erőt adnak a felbukkanó akadályok leküzdéséhez. Az ifjú csikókat a tánc színes világával erős, győzni akaró musztángokká neveljük. Fő profilunk az akrobatikus rock and roll. Versenysportunk jellemzője a szakmaiság, ízlés, szorgalom, alázat egysége. Akinél egybeesik az edzői szándék, a sportolói tehetség és szorgalom, valamint a szülői támogatás, ott biztos a világsiker.” Bár az egyesület kispesti székhelyű, de Budapesten és az agglomerációban is több helyszínen tartanak edzéseket; Budapesten a II, III, V, XIX. kerületekben, valamint Budaörsön, Törökbálinton, Pátyon és Zsámbékon. Szakmaiságukat igazolja, hogy versenyzőik döntő többsége korosztályos vagy felnőtt válogatott kerettag, vagyis képviselheti Magyarországot a világkupa versenyeken, világ- és Európa Bajnokságon. Párosaik közül több volt világkupa győztes, dobogós, Európa bajnoki dobogós. Junior páros formációjuk világbajnokságot nyert, felnőtt lányformációs csapatuk EB 5. hellyel dicsekedhet. Utánpótlás korosztályos versenyzőik az országos bajnokságokon döntős-dobogós hellyel büszkélkedhetnek. Törökbálinti versenyzőik jelenleg a legifjabbak, de már köztük is van korosztályos kupa-győztes. Sporttánc egyesület művészeti vezetője Tormásiné Neuwirth Anikó. Edzők: Dr. Patona Borbála, Bóvári Éva, Harangozó Veronika, Ábrahám Dániel és Gál Zsófia. Törökbálinton a Bálint Márton Általános Iskola és Szakközépiskola új épületében heti két alkalommal lesznek az edzések kedden és csütörtökön 16 és 17 óra között. Németh

18 • www.kerthelyseg.hu

Valami új kezdete

A helyi sportélet kedvelői számára bizonyára ismerős lehet a „Focisuli” kifejezés. Az immár 14 éve fennálló, utánpótlás labdarúgással foglalkozó sportegyesület ebben az évben egy másik arcát mutatja meg a város lakóinak. A Magyarországon egyre elterjedtebb futsal (a teremlabdarúgáshoz hasonló sportág) ezentúl Törökbálinton is rendszeresen nyomon követhető lesz. Helyi sportbarátok közreműködésével ugyanis megalapították a Törökbálinti Focisuli Egyesület Futsal szakosztályát. A közönség számára új lehet a futball „kis változata”, hiszen itt tiszta játékidőt mérnek (2x20 perc), valamint csapatonként 5 fő lehet a pályán, a pályaméret pedig megegyezik a kézilabdázók által használt területtel. A játék dinamikusabb, látványosabb, a gólok száma is több. A helyi mérkőzéseiket rendszerint a Bálint Márton Iskola csarnokaiban bonyolítják majd le. A fiúk becsületesen edzenek hetente másfél-két órát. Korábban is játszottak mérkőzéseket, azonban az idei évben lehetőség nyílt arra, hogy egy nívós küzdelemsorozatban vegyenek részt. A csapattagok közel 1 éves munkájának gyümölcse mostanra érett be, ugyanis ebben az évben elindulnak a nemzeti bajnokság II. osztályában, illetve a Magyar Kupában, ahol máris sikeresen vették az első akadályt. Szeptember első szerdáján 8-4-es győzelmet arattak az AC Villám Geobusz.hu csapata ellen, és így készülhetnek a második fordulóra: a sorsolás után a szintén NBII-es Cső-Montage csapatához látogatnak. A 12 csapatos bajnokságban többek között olyan klubok találhatók, mint az FTC Futsal vagy a Rába ETO második számú együttese, a Fehérvár vagy a számunkra presztízzsel bíró Érdi Asterix gárdája. A felnőttek mellett természetesen, a TFSE hagyományaihoz hűen, utánpótlás korú csapat is van a futsal szakosztályban. A 17 év alattiak is megmérettetik magukat, méghozzá az NB I-ben; csoportbeosztásuk korántsem egyszerű: a Rába ETO, Colorspectrum Aramis, 1. FC Veszprém, Swietelsky Haladás VSE ötösbe kerültek. A bajnokság első fordulójában népes nézősereg gyűlt össze. Az összecsapás 9-2-es fővárosi sikerrel zárult. A mérkőzésen számos remek megoldás, pazar gólok, férfias játék zajlott, amelyen a jobb együttes diadalmaskodott.

Kerékpározni gyorsabb mint sétálni – de nem csak ezért érdemes bringára ülni!

•• A Szabadság téren immár tizedik éve várja a bringa bolt a kétkerekűek szerelmeseit. Az elmúlt évben tanúi lehettünk a régi faház eltűnésének és helyén az új, hívogató üzlethelyiség megépülésének. Tavasszal pedig megnyílt a TuttoBici kerékpárbolt, amely megújult, kibővült kínálattal és a régi szakértelemmel várja vevőit. A részletekről Riczu Imrét kérdeztük.. • Imi téged mikor fertőzött meg a „két kerekű vírus”? • Már nagyon fiatalon is szerettem kerékpározni. Eleinte versenyeztem is, valahol a középmezőnyben voltam a mountain bikeosok között, és időnként elindultam országúti versenyeken is. Közben rendszeresen lejártunk Fallenbüchel Imre bácsihoz. A kerékpárüzlete ott volt az üzletsoron. Ő már akkor kerékpáros edző volt, és szívesen foglalkozott velünk. Nála tanultam a szerelés első fogásait is, aztán amikor szüksége lett egy szerelőre, felvett maga mellé dolgozni. Közben én is elvégeztem a TF-en a szakedzői képzést, és folyamatosan dolgoztam szerelőként. 2001-ben a Magyar kerékpáros válogatott jelenlegi szövetségi kapitánya Stubán Ferenc hívott meg a csapatba szerelőnek, vele azóta is együtt dolgozunk a válogatottnál és az ő saját csapatánál is. • Közben pedig tíz évvel ezelőtt megnyitottad a saját üzletedet… • Igen. 2003-ban nyitottam a kerékpárboltot a Szabadság téri kis faházban. Kilenc évig működtünk itt, aztán tavaly egy barátommal úgy határoztunk, hogy belevágunk egy komolyabb vállalkozásba. Megépítettük az új boltot, és a kínálatot is kiszélesítettük. A Botecchia kerékpárok és kellékek kizárólagos magyarországi forgalmazói vagyunk, így természetesen ez a márka a kedvencünk, de forgalmazunk, és javítunk szinte minden, az országban fellelhető, más típusú kerékpárt is. • Az ajtó előtt az országúti kerékpárok mellett ott sorakozik számos „monti” és BMX, sőt még gyerekbringákat is láttam. • Igyekeztünk úgy összeállítani a kínálatot, hogy a törökbálintiak mindent megtaláljanak, amire a kerékpározással kapcsolatban szükségük lehet. Így valóban az egész családot el tudjuk látni kerékpárokkal és kellékekkel, a három éves kisgyerekektől a versenyző fiatalokon és a kedvtelésből tekerő szülőkön keresztül egészen a sportos nagyszülőkig. • Mikor érdemes egy kerékpárt saját kezűleg szervizelni, és mikor javasolt inkább szakemberhez fordulni? • Egy gyakorlottabb kerékpáros számára egy belső csere, vagy egy defekt megragasztása könnyen megoldható feladat, de természetesen ezekre az egyszerűbb problémákra is hamar megoldást találhatnak üzletünkben. A fékek vagy a váltórendszer meghibásodásai, beállítása azonban már szakértelmet igényel, és mivel ezeknek a szerkezetek biztosítják a kerékpár üzembiztos működését, szerelésüket – hacsak tényleg nem hozzáértő az illető – érdemes mindenkor szakemberre bízni. A rosszul beállított fék, vagy váltó a balesetveszélyen túl, további alkatrészek meghibásodásához is vezethet. Hasonlóan a gépkocsikhoz, a gondos karbantartás itt is sok kellemetlenségtől kímélheti meg az embert. • Van még valami, amit fontosnak tartasz elmondani a TuttoBici kerékpárbolt vezetőjeként? • Amikor a társammal eldöntöttük, hogy megépítjük az új üzletet, elhatároztuk, hogy minden munkát törökbálinti vállalkozókkal végeztetünk majd, és ez így is lett. Szerintem nagyon fontos hogy a helyiek összefogjanak és támogassák egymást. Mi ebben a szellemben dolgozunk és bízom benne, hogy talán mások is kedvet kapnak tőlünk. Igyekszünk a helyi civil szervezetekkel jó kapcsolatot tartani, és szeretettel várunk mindenkit a TuttoBici kerékpárboltban.


www.kerthelyseg.hu • 19


A Törökbálinti Shaolin Kungfu Egyesület nyári eseményei • 2013. augusztusi edzőtábor

Idén a Törökbálinti Shaolin Kungfu Egyesület gyermektábort szervezett, Balatonföldvárra vitte le az utánpótlás szakosztály ifjabb tanítványait. A tábor a megszokottaknak megfelelően, családias hangulatban telt. Célunk az volt, hogy a gyerekek új ismeretekkel, tananyaggal és tapasztalatokkal térjenek haza. A résztvevők nagyon lelkesek és szorgalmasak voltak, élvezték, hogy újabb és újabb eszközöket, formákat ismerhettek meg. Az esti edzéseken újra és újra megcsinálták a délelőtt megtanult gyakorlatokat, sőt néha még a pihenőidejükben is gyakorolni akartak. A napi három edzésen kívül jutott időnk más programokra is. A strandolás volt a kedvenc, minden délutánt lent töltöttünk a parton. Lehetőségünk nyílt vízi biciklizni a Balatonon, és egy alkalommal vitorlázni is elmentünk. Mindenki nagyon jól érezte magát, a csapat jól „összekovácsolódott”, a közös élmények emlékezetesek maradtak. Reméljük, következő táborunkban is hasonlóan sok tapasztalatot gyűjthetnek tagjaink. Takács Dalma

• 2013 augusztus, Kína

Idén augusztusban ismét sikerült ellátogatnom Kínába, azon belül is a dél kínai Guangzhouba, hogy ott egy magyar delegációval eltöltsek egy hónapot. Ezen az intenzív edzői továbbképzésen részt vett Váczy Balázs, Herczeg András, Szabó Viktor, Varga István, Kövér Kristóf és jómagam. Az 1 hónapos tábor augusztus 1-én kezdődött. Szerencsénkre alkalmunk volt találkozni és tapasztalatot

cserélni a világ minden tájáról érkező edzőkkel, tanárokkal. A menetrend: Minden reggel 5:30kor keltünk, napi 3 edzés és különféle programok (kalligráfia, kínai óra, tea szertartás) vártak ránk. A meleg és a páratartalom miatt az edzések végén szó szerint csavarni lehetett a pólónkból a vizet. Nagyon örültem, hogy együtt edzhettem a kínai Jiaolienekkel, edzőkkel egy valóban gyönyörű helyen fekvő Chan Wu centerben. Ez az egy hónap, habár fárasztó volt, gyorsan eltelt. Ennek köszönhetően most szeptemberben új élményekkel, tapasztalatokkal vágunk neki a tanévnek és edzéseknek. Telegdy Ákos

• HKF országos bajnokság, II. forduló – 2013 szept. 21.

A Magyar Kungfu Szakszövetség Idei őszi versenyén Törökbálintról nem csak versenyzők indultak. Egy bírói képzés keretén belül 5 egyesületi tag (Takács Dalma, Bóta Ili, Oláh Attila, Ludescher Nimród és Telegdy Ákos) a versenyen teljesítette a bírói vizsga gyakorlati részét is. A versenyzőknek ez a találkozó jó alkalom volt arra, hogy felmérjék tudásukat, és egyben fölkészüljenek az októberi nemzetközi bajnokságra, amit ez alkalommal Érden rendeznek majd meg. Versenyzők pusztakezes formagyak. hosszú fegyver formagyak. Kósa Panna 1. helyezés, 1. helyezés Kósa Benő 1. helyezés, 1. helyezés Oláh Roland 3. helyezés, 2. helyezés Vörös Kristóf 4. helyezés, 3. heyezés Telegdy Ákos

20 • www.kerthelyseg.hu

Elkezdődött a fociszezon

A Törökbálinti Torna Club labdarúgó szakosztályának idei legnagyobb eseménye az egyesület kilencvenedik évfordulójának megünneplése volt. Az ünnepségen Hajdu Ferenc alpolgármester, aki saját maga is volt TTC játékos, ünnepi beszédében köszöntötte a csapatot és visszaemlékezett az egyesület múltjára. Lipők Benjámin, az U23-as csapat kapusa nagyapjáról, Wölbling Antalról, a labdarúgó szakosztály örökös elnökéről emlékezett meg, akiről az évfordulón megrendezett utánpótlás tornát is elnevezték. A születésnapon a szakosztály minden csapata bemutatkozott, a legkisebbektől, az öregfiúkig, fiúk és lányok egyaránt. Az ünnepség megható pillanata volt, mikor Turai István polgármester, Elek Sándor és Hajdu Ferenc alpolgármesterek, Rothauszky Gabriella képviselőasszony, Solti Ferenc, a TTC elnöke és Zima Flórián,a labdarúgó szakosztály vezetője emléklapot adott át a 35-40 évvel ezelőtti csapattagoknak. Továbbra is kitűnő a csapat és a Honvéd Akadémia közötti együttműködés, amelynek ékes bizonyítéka, hogy augusztusban George F. Hemingway, a Kispest tulajdonosa is meglátogatta a csapatot. Az Akadémián már próbajátékon is voltak TTC-ben focizó fiatalok, akik közül többeket a Honvéd „megfigyelés” alatt tart. A kicsit nagyobb utánpótláskorú játékosok, vagyis az U21-esek közül már egyre többen kapnak szerepet a felnőtt csapatban, ahova több olyan korábbi ifista is visszatért, akiket a jelenlegi felnőtt tréner, Mersich Péter edzett. Összességében igen jó a hangulat a focistáknál, a körülményeket az elnökség pedig egyre profibbá varázsolja, köszönhetően többek között a TAO-n megnyert pénzeknek. Új labdák, segédeszközök, mezek teszik kényelmesebbé a játékot az Alsóerdősor utcában. N.G.

„Szeretnénk i •• Október 5-én megkezdi alap­sza­ kasz-beli játékát az MTK-Törökbálint férfi kosárlabda csapata. Az elmúlt szezonról, az igazolásokról, az utánpótlásról és az előttünk álló bajnokságról Molnár István edzővel, Spiriev Attila ügyvezető igazgatóval, illetve két játékossal, Fülöp Botonddal és Bódi Ferenccel beszélgettünk.

• Hogyan értékelitek az előző szezont, hiszen remekül szerepeltetek, az alapszakaszt megnyertétek, de végül a bronzcsatában alulmaradtatok. Pozitív vagy negatív az összkép? • Molnár István: Ha azt nézzük, hogy negyedikek lettünk a bajnokságban, akkor ki kell jelentenünk, hogy ez egy szép eredmény. Természetesen bennünk maradt a tüske, hiszen dobogós helyért játszottunk, és hiába voltunk végig a bajnokság alatt jók, nagyobb rutinjával a Bonyhád fölénk kerekedett. • Spiriev Attila: Ne felejtsük el, hogy a szakportálokon egyszer sem írták le az MTK Törökbálint nevét, mikor az alapszakasz csoportjainak esélyeseit latolgatták. Az, hogy ennek ellenére a nyugati alapszakaszt megnyertük, minden várakozást felülmúlt. Nagyon sok meccset nyertünk meg egy-két ponttal, ami a csapat tartását is mutatja. Evés közben jött meg az étvágy, hiszen a rájátszásban is jól szerepeltünk. Összességében ez egy nagyon sikeres év volt, nemcsak amiatt, hogy jó eredményeket értünk el, hanem mert egy olyan közösség jött létre, amelybe szívesen küldjük a fiatalokat. A tavalyi bajnokságban 14 játékos lépett pályára, közöttük kilenc – többek között saját nevelésű – 23 év alatti játékos volt. • A legfelsőbb vezetés, az MTK elnöksége hogyan tekint a csapatra? • Olyan vezetőkről beszélünk, akik reálisan látják, hogy mivel rendelkezünk és abból mit tudunk kihozni. Ha lehet ezt használni, akkor mi ár-érték arányban nagyon jól állunk • Most már eltelt pár év, hogy az Elite Basket és az MTK közös kosárlabdacsapatot állított és téged pedig edzőnek hívtak. Most már elárulhatod, milyen elvárások voltak irányodba? • M.I.: Ezt több részre kell bontanunk, hiszen az első évben nagyot szerettünk volna robbantani, még azt is célba vettük, hogy feljutunk az első osztályba. Sajnos félidőben több játékosunktól is el kellett búcsúznunk, így erről az álmunkról le kellett tennünk. Az elmúlt másfél évben a cél ••


idén felállni a dobogóra” a nyugodt légkör megteremtése és egy remek csapat kiépítése volt. • Ebben az évben viszont a régiek közül senki nem ment el, sőt sikerült igazolnotok nagy neveket is. Ha azt nézzük, rosszabbak biztos nem lettetek, de talán jobbak igen. Cél a dobogó? • M.I.: Úgy gondolom, reálisan kell néz-

a környékén szerettem volna játszani és mivel Szarvas Gábort és Molnár Istvánt már korábbról ismertem, én kerestem meg a csapatot • Az aktív játék mellett az utánpótlásnevelésbe is belekapcsolódsz? • Erről Attila győzött meg, hiszen nekem meg sem fordult a fejemben, hogy edzősködjem, nem ebbe az irányba képzeltem el civil pályafutásomat. De Attila rávett, hogy át kell adnom azt a húsz évet, ami mögöttem van. Még csak egy hónapja edzősködöm, de egyáltalán nem bántam meg, hogy így döntöttem. A fiataloknál mindenkinek megvan a lehetősége. Ha magamat nézem, én nem voltam valami nagy tehetség, mindent amit elértem az alázatnak és a kitartó munkának köszönhetek. A lehetőség tehát mindenkinek adott, a befektetett munka pedig megtérül. • Hosszú távra tervezel a csapattal? • Ha van rá lehetőség és szükség van rám, akkor igen. Én segíteni jöttem a csapatnak, nem lábat lógatni. Németh Gergő ••

www.kerthelyseg.hu • 21

nünk az esélyeinket. Jelenleg egy olyan NB-I/B-csoport van kialakulóban, mely az elmúlt évtized legerősebb mezőnye. Nagyon sok A-csoportos játékos kötött ki a B-csoportban, és sok fiatal is a B-csoportot használja ugródeszkának a profi szerződéshez és itt mindent beleadnak. Célul természetesen a dobogóra való felállást céloztuk meg, de először legyünk ott a csoport első négy helyezettje között, hogy ott lehessünk a rájátszásban. Az első pár forduló majd megmutatja kinek hol a helye. • S.A.: Összesen három játékossal bővültünk. Csatlakozott hozzánk Bódi Ferenc és Hayer Ádám. Ádám nyíregyházi nevelésű, aki ellenfélként sok borsot tört az orrunk alá, Szegeden játszott legutoljára, de nemrég Budapestre költözött és megkeresett minket. Érdekesség, hogy ebben az átigazolási szezonban nagyon sok játékos keresett meg minket, akik közül soknak kellett nemet mondanunk. A harmadik új játékosunk Mostbacher Antal, aki elsősorban az U23-as csapatot erősíti. Őt a TF-re vették fel idén, ezért jelentkezett hozzánk. • Sokan keresték meg a csapatot. A játékosokat szerették volna elvinni? • S.A.: Szinte mindenkit. A legtöbb játékosunkat más csapatok is szívesen látták volna. De ha jól tudom, akkor még a tárgyalásokig se jutottak el, hiszen már az előző szezon végén kijelentette a csapat, hogy együtt kíván maradni. • Ennek miben látod az okát? • S.A.: Csapatunk egy nagy család, ahol a játékosok nemcsak a pályán, hanem a civil életben is nagyon jóban vannak egymással. Ez nagyon fontos amiatt is, mert egy nagyon komoly utánpótlás-bázis épült itt ki és nem mindegy, hogy a gyerekek hova kerülnek fel. • A csapatra országos szinten is felfigyeltek, hiszen Fülöp Botondot meghívták az U18-as Európa-bajnokságon részt vett magyar válogatottba, Szarvas Gábort pedig felkérték, hogy lássa el az indonéziai U18-as 3x3 Férfi világbajnokságon induló magyar válogatott szakmai vezetői feladatát.

• S.A.: Ezek pozitív visszajelzései annak a szakmai munkának, amit végzünk. Sőt büszkén mondhatom, hogy junior játékosunk, Major Gergely is a válogatott tagjaként utazhat Indonéziába. De a még fiatalabbak között is vannak nagy reménységek: eddig két 1998-as születésű játékosunkat, Máriás Gergelyt és Nagy Adriánt hívták meg a korosztályos összetartásra, ami a válogatott szintnek felel meg. • Botond, mesélnél az EB-ről? • Fülöp Botond: A világbajnokságon tizenharmadikok lettünk, mivel az EB előtt sok játékos lesérült. Kezdőjátékos voltam és elég sok szerepet kaptam. Magammal szemben mindig kritikus vagyok, úgy érzem, nem adtam ki azt, amit elvártam magamtól. • Ezek azért is fontosak, mert csapatsportban törökbálinti játékos nem nagyon jutott el válogatottságig az utóbbi évtizedekben. • S.A.: Igen, és remélem, hogy ez a város lakóinak, vezetőinek is tetszik. Ezúton is köszönjük Törökbálint Város támogatását, amire a jövőben is nagy szükség van annak érdekében, hogy eredményesen tudjuk folytatni a munkát, és hozzájáruljunk ahhoz, hogy a fiatalok értelmesen, hasznosan tudják eltölteni szabadidejüket. . • Hol figyelnek fel rátok? • S.A.: Minden korosztályban indítottunk csapatot az Országos Bajnokságban. A felnőttek és az U23-as együttes MTK Törökbálint, az U18, U16, U14, U12 és U11-es gárdák ELITE Basket Törökbálint néven szerepelnek a bajnokságokban. Ezeken kívül több korosztályban van lány csapatunk, vannak mini korosztályos együtteseink, és az általános iskoláknak is saját csapataik vannak. Az, hogy egyre több gyermek, fiatal kosárlabdázik természetesen nagyon pozitív, de gondot is jelent, hiszen egyre több szakemberre van szükség, egyre több teremre, ergo egyre több pénzre is. • A mezőny mennyit változott? • A nyugati csoportba került a Baja, elkerült innen a MAFC és a Honvéd és helyükre a Budafok és a Pápa került be. • Mikor lesz az első meccs? • M.I.: Október 5-én 17 órakor a Soproni MAFC ellen játszunk, hazai pályán. • Van elvárás a csapat irányába a következő bajnokságra nézvést? • S.A.: Nagyon nehéz a kérdés. Az biztos, hogy ha a játékosokat egyenként összeadjuk, akkor erősebbek, mint az előző évi keret. Az, hogy csapatként is erősebbek lesznek-e, azt majd meglátjuk. Ha jobbak is leszünk, az nem jelenti, hogy jobb eredményt is érünk el, hiszen brutálisak lettek az ellenfeleink. Nézzük mondjuk a Pápát, akiket a város elég nagy összegekkel támogat, így több A csoportos játékost is igazoltak, többek között Kálmán Lászlót, aki kétszer is volt az Év Kosárlabdázója. Hasonló cipőben van Veszprém és Bonyhád is. Idén lépett életbe az a szabály, hogy mindkét csoportba beteszik két A csoportos csapat U23-as gárdáját is, akiknek az eredménye ugyanúgy beleszámít a végeredménybe, csak ők nem juthatnak fel. • Bódi Ferenc az idei év legnagyobb igazolása az MTK-nál. Bemutatkoznál egy pár szóban?

• Bódi Ferenc: Idestova 20 év profi pályafutás van mögöttem. Ez alatt több csapatnál is megfordultam és magyar válogatott is voltam nyolc alkalommal. A magyar kosárlabdában mindent elértem, amit el lehet érni. Szerencsére úgy sikerült befejeznem profi karrieremet, hogy csapatommal, az Alba Fehérvárral bajnokok és kupagyőztesek is lettünk. Nem vagyok már fiatal, mindenképpen be szerettem volna fejezni a profi kosárlabdát, de a sporttól nem szerettem volna eltávolodni. Mikor felvettem a kapcsolatot a management-tel, nagyon szimpatikusak voltak nekem és nem sokat gondolkodtam azon, hogy idejöjjek-e. • Ki keresett meg kit? • Rólam tudták, hogy abba akarom hagyni a profi játékot és több csapat is megkörnyékezett. Mindenképpen Budapesten vagy


••

L á b koz m et ika G y ó g y p e d ik ű r Pe d ik ű r k K ö r ö m d ísz ít é s e L á b m a s sz á zs i) (refl ex ,sv é d ,t h a

2040 Budaörs, Ibolya u.1. (A Törökugratónál) Telefon:06/23/420-840 www.hollosy-cukraszda.hu Nyitva: mindennap 10-19 óráig • Helyben sütött házi sütemények • Pogácsák • Sós sütemények • Formatorták rendelésre Barbitól a sportautóig • Parfétorták • Esküvőkre rendezvényekre emeletes dísztorták • Kézműves fagylalt

B e je le n tkezé s :

N é m et h n é Á g i

3 0 6 -3 0/2 6 0 -2 0 -9

Cikkeinket és további híreinket keresse a

•••

Szeretettel várjuk vendégeinket!

www.kerthelyseg.hu weboldalon is!

Vagy a facebook-on:

www.facebook.com/ Kerthelyseg Legyen a „barátunk”!

Halász Parkett Kft. • Halász Mihály Vállalunk: Hagyományos parkett burkolást Régi parketták felújítását, intarziás parkett burkolást Csiszolás PROFESSZIONÁLIS gépekkel Pácolás, olajozás, viaszolás, lakkozás.

Elérhetőségek: telefon: 36/20/9511-837

E-mail: hparkett@pr.hu • www.hparkett.hu

A szomszédban

lakó festő a legjobb garancia!

22 • www.kerthelyseg.hu

Lantos Zoltán festő-mázoló-tapétázó végzettségű egyéni vállalkozó vagyok, Törökbálinton élek családommal. Tíz éve a jól összeszokott 6 fős csapatommal együtt végezzük lakások, családi házak, társasházak, közületi- és ipari ingatlanok alap-, ill. felújítási munkáit.

Szolgáltatások: • festés, mázolás, tapétázás • nyílászárók, kerítések felújítása, mázolása • antik- és márványhatású díszítő festés • kül- és beltéri stukkózás, rozetta • mennyezeti polisztirol lapok ragasztása • hőszigetelés, homlokzatfestés • nemesvakolatok felhordása • lábazati vakolatok felhordása • lábazati lapok ragasztása • laminált parkettázás • gipszkartonozás • egyéb építési és felújítási munkák • széldeszkák/párkánydeszkák felújítása, mázolása

Lantos Zoltán „színmester” 06 30/269-33-27 • www.lantosfestes.segitek.hu

Egyedi lakástextil megoldások, karnis, függöny, ágytakaró, a tervezéstől a szerelésig.

Elérhetőségeink:

www.magichome.hu info@magichome.hu 06/30 -9 - 84 - 66 - 83

Tető 75 Kft.

Vállalunk: • Komplett tetőépítést, ács, -bádogos, tetőfedő munkákat. • Tetőtérbeépítések komplett kivitelezését. • Homlokzati állványozást. • Kisebb javításokat VIHARKÁROK GYORS JAVÍTÁSA! Törökbálint, Rövid u 22 . Érdeklődni telefonon +36 30 9222 945

En neerrggiitaatnaúnsúíst ví távnáyn k y éksézsí tzéí s t éeséesé s E

szigetelés kivitelezését hőhidakat nyílászárók állapotát penészedés kockázatát szívárgást falban, padlóban elektromos hálózat állapotát

06 - 20- 9744 111 / 06 - 20- 491 9672

www.felfedho.hu


Az FSD REENERGY SYSTEM technológiának integrált alkalmazásával új, innovatív lehetőség nyílik a megújuló energiák gazdaságos, költségtakarékos és környezetbarát használatára, felhasználására.

PV SOLAR technológia INTEGRÁLT HŰTÉS-FŰTÉS technológia LED DESIGN VILÁGÍTÁS technológia PV PERFORÁLT SOLAR ÁRNYÉKOLÁS technológia Elérhetőségek: www.kerthelyseg.hu • 23

H-2045 Törökbálint FSD Park 1. Telefon: +36 23/508 740 Fax: +36 23/508 741 E-mail: info@reenergy Website: www.reenergy.hu


24 • www.kerthelyseg.hu

Kerthelyseg szept okt  

Törökbálinti magazin

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you