Page 1

Kerthelység 2014. SZEPTEMBER– OKTÓBER, VII. évfolyam, 9–10. szám

Fotók: Szényei Éva

törökbálinti ingyenes havil ap

Október 23.

Ünnepi megemlékezés 17 órakor, az MMMH nagytermében, Beszédet mond Turai István. Ünnepi Műsor: Bálint Márton Általános és Középiskola, majd fáklyás felvonulás a művelődési háztól a Dióskerti , 56-os emlékműig.


Az FSD REENERGY SYSTEM technológiának integrált alkalmazásával új, innovatív lehetőség nyílik a megújuló energiák gazdaságos, költségtakarékos és környezetbarát használatára, felhasználására.

PV SOLAR technológia INTEGRÁLT HŰTÉS-FŰTÉS technológia LED DESIGN VILÁGÍTÁS technológia PV PERFORÁLT SOLAR ÁRNYÉKOLÁS technológia Elérhetőségek:

H-2045 Törökbálint FSD Park 1. Telefon: +36 23/508 740 Fax: +36 23/508 741 E-mail: info@reenergy Website: www.reenergy.hu 2 · www.kerthelyseg.hu


Köszönet a bizalomért! Kedves Törökbálintiak!

Ezen a helyen hagyományosan egy-egy interjút találhattak az olvasók, amelyben valamilyen, éppen aktuális ügyben szólaltatott meg a Kerthelyiség riportere. Most, polgármesteri megbízatásom végéhez közeledve, szeretném a visszatekintésre és a köszönetnyilvánításra felhasználni e hasábokat. 1998-ban, amikor első alkalommal választottak a törökbálintiak polgármesterré, már két képviselői ciklust tudhattam magam mögött. Azt hittem, hogy én már mindent tudok erről a feladatról, ha másért nem, hát azért, mert hivatali elődöm, Elek Sándor sok mindenbe bevont, rengeteget tanultam tőle. Aztán röviddel a beiktatás után kellett rájönnöm, hogy mennyi mindent nem ismerek erről a sajátságos, embert próbáló, felelősségteljes, ugyanakkor csodálatos pályáról. Bár a „vezetőváltás” a Polgármesteri Hivatalban nem volt zökkenőmentes, kaptam bőven segítséget, volt támaszom, voltak igazodási pontjaim. Új helyzetet jelentett a korábbinál nagyobb létszámú Képviselő-testület és az is, hogy a német nemzetiségi önkormányzat is munkához látott. A munkámat, teljesítményemet Elek Sándoréhoz kellett mérnem, hiszen a választók is azt tartották mércének. Ez a teljesítmény pedig nem volt kevés, hiszen az ő működése idején épült ki Törökbálint közműhálózata, szennyvíztisztító telep létesült, telefonhálózat lépett működésbe. Nagyot lépett előre a fejlődés útján az akkori Nagyközség. Rövid, 16 hónapos megszakítással négy önkormányzati ciklus áll mögöttem. Ez alatt az idő alatt Törökbálint várossá vált, számos új nagyvállalkozás választotta működési helyszínéül településünket. 1997-ben a lakosság száma átlépte a 10 ezer főt, ma mintegy 40%kal vagyunk többen. Új kertvárosi lakóterület épült ki a Tükörhegyen, amit a helybeli szolgáltatások bővítése iránti igény rövidesen követett. Törökbálint növekedése meghatározóvá tette a humán infrastruktúra fejlesztését, új óvodák, iskolák bővítését, építését. Fejlődésünket két töréspont is befolyásolta. A világgazdaságban 2008. őszén indult pénzügyi majd gazdasági válság hatását máig érezzük a nagyvállalkozások forgalmának visszaesésén – nem egy esetben elköltözésén – keresztül adóbevételeink csökkenésével. E hatást kiegyensúlyozhatta volna az egyik legnagyobb távközlési szolgáltató Törökbálintra költözésével együtt járó tetemes adóbevétel-növekedés. Szerencsés helyzetünk – úgy is mondhatnám, hogy településünk által az idevonzás érdekében tett áldozatvállalás – azonban a nagypolitika áldozatává vált, és nem volt súlyunk, erőnk a számunkra hátrányos döntés megváltoztattatására. Kárpótlásunk az új iskola és sportközpont félbemaradt építkezésének befejezése és a Város teljes adósságállományának állami átvállalása volt.

Kedves Törökbálintiak!

Sokan kérdezik mostanság tőlem, hogy miért nem maradtam még egy ciklusra polgármester. Azt válaszoltam mindenkinek, hogy van még sok dolgom, amit el szeretnék végezni, de a polgármesterség egész embert kíván, mellette nem sok idő jut másra. Az, hogy a családom – unokáim – is többet szeretnének engem otthon látni, talán nem lep meg senkit. Én is vágyom utánuk. Ez azonban csak egy része volt elhatározásomnak. A fontosabb az, hogy szeretnék a köz javára olyan munkát végezni, amelyet polgármesterként idő hiányában és a helyzetemből adódóan nem tudtam. Például évek óta gyűjtöm az anyagot egy Törökbálintról szóló könyv megírásához. Szeretnék végre nyugodtabb körülmények között hozzálátni. Azután szívesen részt vállalnék helyi közösségek építésében, hiszen volna e téren bőven mit tenni! Azt is mondtam már többeknek, hogy megosztom tapasztalataimat a Város jövőbeli vezetésével. De csak akkor, ha erre kérnek. Ha nem kérnek, akkor nem fogok tudni segíteni. Az 1990 óta eltelt 24 esztendőben, amelyben képviselőként és polgármesterként dolgoztam, rengeteg tapasztalatot gyűjtöttem. Jórészt biztosan tudom, hogy mi volt jó és mi volt rossz döntés. Jó lenne ezt szem előtt tartani, hiszen nem érdemes a már felismert hibákat újra elkövetni! Az évek során kiépült helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszeremet sem

fogom felszámolni. Számíthat rám továbbra is a Város. És számíthat rám az új Városvezetés is. Legyen biztos abban, hogy nem fogok „rájuk telepedni”, ennek még a látszatát is el kívánom kerülni. Az új Városvezetés több olyan dokumentumot is örököl, mely nagy segítségére lesz a következő öt esztendős ciklus programjának meghatározásához, a fenntartható fejlődés megvalósításához. A teljesség igénye nélkül csak a következőket említem meg: • településmarketing terv készült, amely részletes cselekvési programmal is kiegészült, • a helyi társadalom fejlődéséhez, a civilek és a Városvezetés közötti harmonikus együttműködés megteremtéséhez „Civil Koncepció” és helyi „Társadalmi Szerződés” készült, • lezárulnak a település új rendezési terveinek a lakossággal és az államigazgatási szervekkel végzett egyeztetési szakaszai, ebben az új Képviselő-testület hozhatja meg a végső döntést. Nem akármilyen öt esztendő áll az új Városvezetés előtt. Az Európai Unió új, 7 éves finanszírozási ciklusának nagy részét fogja lefedni a mandátumuk időszaka. Lesz lehetőség pályázatokra, élni kell majd velük. Világossá tette a kormányzat, hogy a támogatás nagyobbik részét gazdaság-fejlesztésre fogja fordítani. Itt az alkalom a kitörésre, arra, hog y az az irány, amit még 2008-ban határoztunk el, nevezetesen, hogy Tör ö k bálint r a nag y hozzáadott értéket létrehozó, tudás-termelő cégeket telepítsünk le, végre célba érjen. És ez a cél: 2020! Dolgozzuk ki mi, törökbálintiak, együtt a Városvezetéssel a „Törökbálint 2020” programot! Köszönettel tartozom minden törökbálintinak azér t a bizalomért, amellyel 1990 óta megtiszteltek. Köszönöm a támogatást, a segítséget, még a néha kemény hangú kritikát is. Tanultam belőlük. Nem tudtam minden alkalommal mindenkinek igazat adni. Azt hiszem, hogy nem is lehet. De megkövetek mindenkit, aki úgy érzi, hogy megbántottam. Köszönöm képviselő-társaimnak a hat cikluson át tartó együttműködést. Ez az együttműködés sem volt mindig konfliktus-mentes, de döntően azért eredményes. Kegyelettel emlékszem azokra a képviselőkre, akik ma már az égi önkormányzatban egyengetik Törökbálint útját. Az 1990-ben, első alkalommal szabadon választott önkormányzat – polgármesterével együtt – lassan határozatképessé válik a mennyei testületben. Köszönöm munkatársaimnak a Polgármesteri Hivatalban, intézményeinkben a kitartást. Tudom, hogy nem voltam egy egyszerű főnök, de szerettem velük dolgozni. Jó csapat voltunk, én legalábbis így éreztem mindig. Külön köszönöm a helyi civileknek, civil szervezeteknek, hogy támogattak, megosztották velem örömeiket és gondjaikat, de különösen azt, hogy jó hírét vitték Törökbálintnak. Maradjanak ilyennek, növekedjenek létszámban, fejlődjenek eredményeiket tekintve! És végül: köszönöm a családomnak, hogy mellettem álltak. Feleségemnek a sok lemondást. Lemondást a szabadidőről, az együtt eltölthető órákról, napokról. Mostantól majd másként lesz... Turai István

www.kerthelyseg.hu · 3


TÖRÖKBÁLINTÉRT EMLÉKPLAKETTET KAPOTT A GYÉMÁNTKÚT MAZSORETT EGYESÜLET Törökbálint város önkormányzata m i n d en é v b en k i o s z tj a a „ Tö r ök b á l i n t é r t e m l é k pl akettet” az elismerést a magánszemélyek vagy szervezetek a település érdekében kifejtett tevékenység elismeréseként kaphatják meg. Idén a h é t é v e a l a ku lt, d e azóta rengeteg elismerésen és fellépésen túl lévő egyesület, a Gyémántkút kapta az emlékplakettet. Takácsné Papp Edittel az egyesület vezetőjével beszélgettünk.

·· Mi volt az első reakciód, mikor megtudtad, hogy idén ti kapjátok ezt az elismerést? Már a hivatalos értesítés előtt is, hallottam a „pletykákat”, de mikor megkaptam a levelet, nagy megtiszteltetésnek vettem és hihetetlen volt számomra, hiszen tudom, hogy ezt az emlékplakettet húsz-harminc éve működő csoportok szokták megkapni. Mi pedig bár az eredményeink nagyon jók, csak hét éve működünk. Nagyon örültem a díjnak és ez egy új lendületet adott a csapatnak. Meglepő volt számomra, de nagyon megtisztelő. Nagyon szeretném megköszönni az önkormányzatnak, hogy ránk gondoltak. ·· A díjat olyan személyek vagy egyesületek kapják, melyek a település érdekében fejtették ki tevékenységüket. Úgy érzed, hogy azért kaptátok, mert a sok vidéki szerepléssel, illetve az I. Törökbálinti Mazsorett Fesztivál megszervezésével elhelyeztétek Törökbálintot a mazsorett-térképen? A mazsorett fellegvára Debrecen, illetve a mazsorett maga kelet felé tolódik. Szeretnénk ezt egy kicsit elmozdítani. Szakmai berkekben abszolút elismernek minket és a legjobbak közé sorolnak. Rengeteg helyen léptünk már fel, többek között Debrecenben, Kalocsán, Budapesten, Sárváron, Kőszegen, Hajdúböszörményben és Győrben. Egyre több helyen ismernek és elismernek minket. Az eredményeink is minket igazolnak, hiszen az összes versenyző csoportom kiemelt arany minősítéssel bír. ·· Mennyire jellemző, hogy egy teljesen nulláról induló csapatot hét év alatt ilyen magas szintre lehet felhozni? Úgy gondolom, hogy ebben a spor tban is a tehetség mindösszesen 5 százalék. A maradék a kitar tás, a lelkesedés és a hozzáállás. Mindenképpen szükség van egy nagyon jó gyerekanyagra és egy olyan

4 · www.kerthelyseg.hu

szülői gárdára, akik nem hagyják lazítani a gyerekeket. És nyilván kellek én és a kolléganőm. A mazsorett is akkor szép, ha van egy balett-alap, amit Misáczi Móni nyújt, aki Markó Iván szólótáncosa volt. Én pedig moderntáncot és társastáncot is tanultam, amit bele is viszek a mazsorettbe és mi ettől vagyunk extrábbak és látványosabbak. ·· Most már számolnak veletek, ha van egy országos mazsorett verseny, oda már „hivatalosak” vagytok? Kezdjük Törökbálintnál. Gyakran hívnak minket a művelődési házba, intézményekbe, önkormányzati rendezvényekre fellépni, szinte mindegyik megkeresésnek eleget teszünk. Nem is tudom, hogy volt-e olyan felkérés, melyet elutasítottunk. Az országos meghívásokról pedig azt tudom, mondani, hogy elértük azt, hogy tavaly meghívtak minket egy olyan mazsorett fesztiválra, melyet a fővárosban tartanak és csak a legjobbakat hívják meg. Kevés csoport mutatkozhat itt be limitált a fellépők száma. Idén nem kaptunk meghívást, de az egyik meghívott csoport nem tudott részt venni az eseményen, ezért minket kértek meg beugrónak. Számomra ez egy óriási megtiszteltetés. ·· Milyen csoportok működnek a csapaton belül? Illetve most szeptembertől milyen csoportokhoz lehet csatlakozni? Három versenycsoport van, mely a művelődési házban illetve a Bóbita óvodában működik. Most szeptembertől elindult két kezdő csoport is óvodásoknak és iskolásoknak. Két óvodában is tartok még külön foglalkozást az ovisoknak, A Bóbitában és a Nyitnikékben. Ezek az ottani ovisoknak szólnak, de ha valaki abban az időpontokban ér csak rá, becsatlakozhat oda is. ·· Korábban együttműködtetek a Grossturwaller Musikanten zenekarral. Ez a továbbiakban is fenn áll? Törökbálintnak van egy fantasztikus fúvószenekara, mellyel hiba lenne nem együtt dolgozni. Had emeljem ki külön Bán Lászlót, aki szerintem egyedülálló az országban, hiszen nem csak eljátszák a zenét, hanem ő hangszereli is azokat, melyeket én megálmodok. Törökbálint nem is tudja, milyen kincset tart a kezében. Azt gondolom, hogy a mazsorettben nagyon fontos az élő fúvószene, és nagyon jól tudunk velük együttműködni.

·· Látod már a 2014-es évet? Október 4-én fellépünk a Törökbálinti Őszi Vásáron, 5-én pedig a már említett fővárosi mazsorett fesztiválon. Október 18-án Kiskőrösre látogatunk, év végén pedig a Grossturwaller Musikanten karácsonyi koncertjén lépünk fel, ahova egy meglepetéssel készülünk. ·· A külföldi fellépések még csak álmok, vagy van már valamilyen konkrét megkeresés. Volt már megkeresésünk Olaszországból, de ilyenkor az a szokás, hogy ha valaki meghív minket, azt vissza kell hívni. Ezért elsőként inkább a testvérvárosok irányába szeretnék nyitni. Elsősorban Süssen felé, hiszen Németországban is vannak fesztiválok, nekünk pedig vannak sváb zenére írt koreográfiáink. Szeretnénk elkezdeni

egy együttműködést a Grossturwaller Tanzerral is. Tervezem, hogy őket meghívom a mi gálánkra is, hiszen egy komplex műsort lehetne kialakítani a zenekarral és a táncosokkal. ·· Mi a helyzet a Törökbálinti Mazsorett Fesztivállal? Lesz második? Igen. Felkértek minket már a megszervezésére és ezt én 2015 őszére tervezem. Körülbelül egymillió forint egy ilyen verseny költségvetése amit össze kell gyűjteni.

Kertépítés-gondozás, fűnyírás, füvesítés, sövénynyírás, térburkolás, öntözőrendszer Kapuvári Tamás okl. agrármérnök

0630/560 8052


Beszélgetés a Szent Flórián Törökbálintért Egyesület elnökével

Törökbálintiakkal a városért

politikai HIRDETÉS

Mint az mára település-szerte köztudott, az októberben tartandó önkormányzati választásokon önállóan indít polgármester- és képviselőjelölteket a Szent Flórián Törökbálintért Egyesület. Ennek apropóján beszélgettünk Hajdu Ferenccel, az egyesület elnökével. ·· Elnök úr, ön polgármester-jelöltséget vállalt az egyesület színeiben. Megtudhatjuk elhatározásának az okát? Törökbálinton született és élő emberként felelősséget érzek e településért, szeretném, ha az elkövetkezendő időkben tovább fejlődne, élhetőbbé válna a város. Miután 1998 óta vagyok önkormányzati képviselő, gyakorlatilag minden szegmentjét megismertem, megtapasztaltam, megtanultam ennek a tevékenységnek. Tudom, hogy mit kellene megtartani, átalakítani, megváltoztatni. Elhatározásomban megerősített az is, hogy sok felöl kaptam biztatást ennek a feladatnak a felvállalására. E tekintetben számomra az is fontos szempont, hogy komoly képviselő-jelölteket tudhatok magam mellett, hiszen „csapatjátékosként” elsősorban közösségben gondolkodom. ·· A z egyesület hosszú ideig jó kapcsolatokat ápolt a Fidesz-KDNP helyi szervezeteivel, nemrég azonban azt nyilatkozta az alapszervezetek egyik vezetője, hogy a Szent Flórián Törökbálintért Egyesület „máshová pozícionálta magát”. Ez nyilván nézőpont kérdése. Ha azt vesszük alapul, hogy a tavaszi országgyűlési választásokkor még az egyesületünk rendezett saját forrásból, önálló szervezéssel kampányzáró rendezvényt az akkor még országgyűlési képviselő-jelölt úrnak, akkor inkább úgy tűnik, hogy ezt követően ők pozícionáltak máshová bennünket. De én nem tekintgetnék hátrafelé, sem ebben, sem más ügyben. Egyesületünk ugyanazzal az eltökéltséggel, keresztény értékrendünkből fakadó hitvallással teszi a dolgát, mint tette eddig. ·· Nincs önben semmiféle sértettség? Csupán sajnálom, hogy az évtizednyi időt is bőven meghaladó együttműködésünk megszűnt, de az előbb említettekből fakadóan, ebben a történetben részemről nincs több. ·· A tagság köreiben sem okozott ez feszültséget? Tudjuk, hogy van olyan „Flóriános”, aki szerepel a Fidesz-KDNP kompenzációs listáján… Ez baj? Attól, hogy valaki már nem a barátom, én még a barátja vagyok. ·· Értem. Mit tudhatunk az egyesület képviselő-jelöltjeiről? Amire csak kíváncsi… Azt azonban mindenképpen fontosnak tartom megemlíteni, hogy jelöltjeink többsége, velem együtt, Törökbálinton él születése óta. Tehát erős szálakkal kötődik a településhez, ismeri minden szegletét. ·· Tehát akkor ön... …igen, de ugyanígy Tárai Zoltán, Palkóné Szabó Gabriella, Scheiblinger Péter, Soltész Gyuláné, másfél éves kora óta pedig Maksi József. Solti Ferenc több évtizede, Sebők Vilmos hat éve törökbálinti. Dr. Karvázy Dominika pedig a 6. háziorvosi körzet családorvosa. Ös�szességében elmondhatom, hogy az egyesület jelöltjei tapasztalattal rendelkeznek a közigazgatás, az oktatás, az egészségügy, a vállalkozói érdekképviselet, a helyi történeti és kulturális értékek feltárása

és ápolása, az idősek és hátránnyal küzdők gondjainak kezelése és a sportélet területén. Hiszünk abban, hogy Törökbálintiakként tehetünk a legtöbbet ezért a városért. ·· Ha az ön számára kedvezően alakulna az önkormányzati választás, milyen intézkedésekkel kezdené a munkát? A Polgármesteri Hivatal működésének megváltoztatásával. Ám többek között nem csupán a területi szétszórtságát szüntetném meg, hanem valóságosan is ügyfélbaráttá, „Törökbálintivá” tenném. Átfogó beszámolót kérnék a hivatal irodavezetőitől: mi a jelenlegi pontos helyzet, milyen intézkedések vannak folyamatban, természetesen itt olyanokra gondolok, amelyekről jelenleg nem tudok, majd ezek megismerése után a törökbálinti, és ha kell, külső szakértők bevonásával készítenénk egy, a teljes települést átfogó, komplex működtetési, fejlesztési tervet. ·· Végezetül (ugyancsak feltételezve a fentieket) feltennék néhány villámkérdést. Egészségügy? A felnőtt orvosi rendelő épületét fel kell újítani korszerűtlensége miatt, kívül-belül burkolatokat, nyílászárókat valamint az összes gépészeti rendszert ki kell cserélni. A felújítással egy időben a bővítés lehetőségével is élni szeretnék: minél több olyan helyiség biztosításával, amelyek lehetővé teszik a szakorvosi rendelések megjelenését is a helyi egészségügyi szolgáltatásban. Lényeges eleme ennek a gyermekpszichiátriai szakrendelés, valamint a közösségi pszichiátriai ellátás biztosítása. ·· Városközpont? A városközpont kialakítása már igencsak időszerű. A terület a város egyik legelhanyagoltabb része, amin feltétlenül változtatni kell. A felújítás életet hozhatna a „belvárosba”, ami a szolgáltatások iránti igényt megnövelné, így közvetve hozzájárulna a város bevételeinek növeléséhez, és nem utolsó sorban az életminőség javulásához. ·· Helyi adók? A helyi adórendszert át kell értékelni, a lehetőségeknek megfelelően csökkentve a mértékét, különös tekintettel az ingatlanadóra. Ez utóbbit szociális alapon, az ingatlanon lévő hiteltartozás függvényében ideiglenesen, egyedül álló szép-korúak esetében véglegesen megszüntetném. Az iparűzési adót olyan mértékben mérsékelném, amilyen mértékben törökbálinti munkavállalót alkalmaz a vállalkozás. ·· Külterületek? Az ott élő lakosság bevonásával értékelném a jelenlegi helyzetet, keresve azokat a megoldásokat, amelyek valós kimozdulást jelentenének a jelenlegi – leginkább az infrastrukturális fejlesztések elmaradása miatti – hátrányos körülményekből. Elsődlegesen a közművek, majd pedig az úthálózat kialakításával, a tömegközlekedés további – helyi szintű – biztosításával, iskolabusszal. ·· Köszönöm a beszélgetést.

www.kerthelyseg.hu · 5


A név kötelez A fenti cím sok mindenre utalhat, de mi elsősorban a hitelességet értjük alatta. Véleményünk szerint az ígérgetések helyett elsősorban hiteles jelöltekre, hiteles és reális programokra van szükség ahhoz, hogy egy közösség, Törökbálint a régóta várt valódi fejlődés útjára lépjen. A FIDESZ-KDNP helyi szervezetei éppen ezért nagy hangsúlyt fektettek jelöltjeik kiválasztására. A FIDESZ-KDNP új csapattal vág neki a 2014 évi önkormányzati választásoknak. Megannyi belharc után megtisztítottuk a helyi szervezeteket azoktól a korábbi képviselőktől és holdudvaruktól, akik az állandó szervezetlenséget és koncepciótlanságot kihasználva leginkább az egyéni ambícióikat helyezték a város érdekei elé. Elek Sándor polgármesterjelöltünkkel, két korábbi képviselővel és 5 új jelölttel a szemléletváltás és a megújulás mellett köteleztük el magunkat. Alábbiakban röviden bemutatjuk helyi programvázlatunkat, valamint jelöltjeinket a polgármesteri, illetve képviselői mandátumokra.

15 pont a megújuló Törökbálintért!

politikai HIRDETÉS

1. Törökbálinti „rezsicsökkentés” – a mikro- és kisvállalkozások, ingatlanok terheinek csökkentése /lakossági ingatlanadó mértékének folyamatos csökkentése, kisvállalkozások ingatlanadójának sávosítása/ 2. Csapadékvíz kezelési koncepció mielőbbi végrehajtása az elkészült tervek alapján • Felsővártól a Szabadság térig a belváros, városközpont településünkhöz méltó kialakítása, városháza építése, Munkácsy Mihály utca kétirányúvá tétele, a buszvégállomás megszűntetése 2. Elővárosi kötöttpályás közlekedés fejlesztése, bekamerázott P+R parkolók építése 4. Körforgalmak építése mindazon helyeken, ahol azok a torlódások megszűntetését és a biztonságos közlekedést segítik, a Haranglábnál a kivitelezés elkezdése 5. Útépítési program keretében a külterületeken minőségi útfelújítás /Anna-hegy/ • Járdaprogram költséghatékony folytatása a leginkább szükséges területeken 6. Hatékony zajvédelmi intézkedések: zajvédő fal, sebességkorlátozás az autópályán (M7, vasút) 7. Megvalósítható környezetvédelmi intézkedések: • Elektromos busz program elindítása /folyamatban/ • Hulladékudvar nyitva tartásának bővítése, a zöldhulladék kezelésének lakosságbarát átszervezése, zöldhulladék intelligens újrahasznosítása 8. A közbiztonság erősítése – rendőri jelenlét fokozása a külterületeken is • Kamerarendszer továbbfejlesztése, külterületeken a lovas járőrszolgálat megerősítése 9. Kerékpárút hálózat fejlesztése, összeköttetés biztosítása a szomszéd településekkel 10. Bölcsőde felújítás, felnőtt járóbeteg rendelő felújítása • Szakorvosi ellátás kiterjesztése / mammográfiai szűrés beindítása, HPV oltás támogatása / 11. Nyugdíjas programunk részeként felnőtt napközi működtetése 12. Törökbálinti „Erzsébet Program”: gyermekek nyári táboroztatása, nagycsaládosok gyermekétkeztetésének támogatása 13. Sportprogramunk keretében műfüves pálya építése atlétika pályával, futópályával 14. Egyetemi kutatásokkal és képzésekkel támogatott oktatási rendszer megalapozása 15. Kultúra és kulturális élet felkarolása, kultúra- és tudásközpontú intézményfejlesztés

Képviselőjelöltjeink bemutatkozása 1. választókerület: Földvári László

Földvári László vagyok, 28 éves, közgazdász. Felsőfokú tanulmányaimat angol nyelven végeztem, oxfordi diplomát szereztem. Jelenleg az ENSZ-nél dolgozom Budapesten, pénzügyi területen. Családommal gyerekkorom óta Törökbálinton élek. A város közéletben 2009 óta veszek részt aktívan, 2012 óta a Fidesz helyi szerveze-

6 · www.kerthelyseg.hu

tének elnöke vagyok. 2012-ben célul tűztem ki, hogy a következő választásra egy megújult, felfrissült csapatot építünk fel, valamint változást hozunk a helyi közéletbe. Azt gondolom, szükség van új, elkötelezett, kreatív lokálpatrióta fiatalokra, új arcokra, akik munkájukkal bizonyítani fogják, hogy valóban az emberek érdekeit képviselik és megoldást találnak problémáikra, valamint helyi ügyekben kizárólag a város és a bálintiak érdekeit tartják szem előtt! A helyhatósági választáson az 1-es választókerületben indulok. A Felsővár – Józsefhegy – Dózsa György utca – Munkácsy Mihály utca által határolt környéket jól ismerem, rendszeresen tartom a kapcsolatot az itt lakókkal, konzultálok velük problémákról, megoldásokról és ötleteikről.

2. választókerület: dr. Somogyi Bálint Márton

Dr. Somogyi Bálint Márton vagyok, 33 éves, és már több mint húsz éve élek Törökbálinton. Tavaly nősültem, feleségemmel, Bettivel is itt kezdtük meg közös életünket a szüleim és nagyszüleim által épített kertes házban. A Lónyay Utcai Református Gimnáziumban érettségiztem, majd a jogi diploma megszerzését követően közbeszerzési szakjogászként végeztem. Jelenleg is közbeszerzési eljárások lefolytatásával és pályázatírással foglalkozom egy budapesti nagyvállalatnál. Munkám mellett több civil szervezetnek nyújtok jogi-, pénzügyi- és pályázatírási segítséget. Törökbálint a közös otthonunk. Úgy gondolom, a város fenntartható fejlődésének érdekében újra kell gondolnunk közkiadásaink rendszerét és a teljes átláthatóság megvalósítása mellett a közpénzek hatékony felhasználására kell törekednünk. Felül kell vizsgálnunk közintézményeink gazdálkodását és működését. Számomra nagyon fontos az összetartozás, hogy a bálinti családok, kis közösségek, civil szervezetek mind otthon érezzék magukat és büszkék legyenek Törökbálintra.

3. választókerület: Géczy Krisztián

Géczy Krisztián vagyok, 39 éves és tősgyökeres törökbálinti. Két kisfiam van (10 és 11 évesek), akik lelkes és elkötelezett sportolók, igazi kis sportemberek. 2006 óta veszek részt a város képviselő testületének munkájában, rendszeresen tartok lakossági fórumokat, amit a későbbiekben is szeretnék megtartani. 2009 óta a Törökbálinti Városőrség vezetőjeként kollégáimmal, a Városőrség lelkes és elhivatott tagjaival, továbbá a törökbálinti rendőr kollégákkal igyekszünk a város lakóinak biztonságát elősegíteni, erősíteni.

4. választókerület: Major Sándor

Major Sándor vagyok, diákéveimet a Zimándy Ignác Általános Iskolában töltöttem, diplomámat az Óbudai Egyetem Informatikus–Közgazdász Szakán szereztem. Életem fontos része a sport. Törökbálinton ismerkedtem meg a Shaolin Kungfu-val. 15 év aktív versenysport mellett, az elmúlt 5 esztendőben egyesületünk vezetését is ellátom, valamint az utánpótlás nevelésében, mint edző is tevékenyen részt vállalok. Az ifjúság helyi érdekképviseletéért megalakult Törökbálinti Ifjúsági Önkormányzat (TIFO) vezetésére 2010-ben választottak meg. Tősgyökeres törökbálinti lakosként hosszú ideje figyelemmel kísérem szeretett városunk közügyeit, és munkámmal igyekszem jómagam is hozzájárulni ahhoz, hogy Törökbálint még élhetőbb és szerethetőbb legyen mind a lakosok, mind az idelátogatók számára. Eddigi munkásságom eredményei arra ösztönöztek, hogy szélesebb körben képviseljem városunk közösségét, tapasztalataimmal, legjobb tudásommal dolgozzak Törökbálintért és az itt lakókért.

5. választókerület: Jánoska László Tiborné Orsolyák Krisztina

Orsolyák Krisztina vagyok, 1973-ban születtem Budapesten. A középiskolát is itt végeztem, ahol könyvelő, statisztikus és vállalati tervező szakmákat szereztem. Házasságban élek, egy nagykorú gyermek édesanyja vagyok. 2002 óta lakunk Törökbálinton, annak is a tükörhegyi részén. 12 éve egy kereskedelmi bank munkatársaként dolgozom. Egy éve a helyi Fidesz aktív segítő tagjaként tevékenykedem. Szeretném helyi szinten a lakosság és a város, de elsősorban a tükörhegyen élő emberek érdekeit képviselni, érvényre juttatni; munkámmal, döntéseimmel hozzájárulva jobbá tenni a törökbálintiak életét.


6. választókerület: dr. Albert Gábor (független jelölt)

A FIDESZ-KDNP a 6-os sz. választókerületben (Anna-hegy, Rudák, Bunth oldal, Szabadházihegy és Pistály) egy korábbi sikeres képviselőt, a függetlenként induló dr. Albert Gábort támogatja. Úgy látjuk, hogy tapasztalata és elkötelezettsége lesz biztosítéka a terület fejlődésének és a sikeres együttműködésnek.

7. választókerület: Gyarmati Mihály

1950-ben születtem Törökbálinton. Építészmérnökként negyven évig a középület-építésben dolgoztam egy nagy múltú fővárosi cégnél. Építésvezetőként, projektmenedzserként, majd garanciális munkák műszaki vezetőjeként tevékenykedtem. Feleségem ének-zene szakos tanár a helyi általános- és középiskolában. Két felnőtt gyermekünk van. 1990 óta négy ciklusban voltam már önkormányzati képviselő. Alapelvem: hitelesen, igényesen képviselni a választókat egy élhető kertvárosi színvonal elérése érdekében.

8. választókerület: Toma Mihály

Toma Mihály vagyok, 1948-ban születtem Nagybánhegyesen, Békés megyében. 1963-ban Budapestre kerültem. Középiskoláimat itt végeztem, gépipari-, majd vendéglátóipari technikumban. A Vasas SC birkózó szakosztályában 1965-ben kezdtem birkózni. Többszörös magyar bajnok vagyok, 4 EB-n, 4 VB-n és 2 olimpián képviseltem hazámat. Világbajnoki bronzérmemet 1975-ben szereztem. Első magyar birkózóként és edzőként hivatalosan Svájcba szerződtem 1983-1987ig. Közben a Testnevelési Egyetemen egyéni technikáimból írtam szakdolgozatomat, kiváló elismeréssel. Hazatérésem után a Vasas birkózó szakosztály vezetője, arany gyűrűs kitüntetettje, a Vasas Örökös Bajnoka lettem. Az idén, 2014-ben megkaptam a Fila ezüst fokozatú érdemkeresztjét. Régóta Törökbálinton élek feleségemmel az Őrház utcában. Két kislányunk van. Bejártam a világot, sok tapasz-

talatot szerezve szeretném városunk javára fordítani tudásomat és kapcsolatrendszeremet. A 8. számú választókerület egyben szűkebb otthonom is. Képviselői programomban – amelyet a választókkal folyamatosan egyeztetve, véleményüket kikérve kívánok megalkotni – közös gondjaink megoldására teszek javaslatokat.

Polgármesterjelöltünk bemutatkozása

Elek Sándor vagyok, a Fidesz és a KDNP törökbálinti polgármesterjelöltje. 51 éves vagyok, két gyermekem van, Zsófia és Sándor. 23 éve egyéni vállalkozóként dolgozom, civil foglalkozásom mellett végzem önkormányzati munkámat. 41 éve lakom Törökbálinton. Édesapám, Dr. Elek Sándor állatorvos, aki 1990-1998 között a város megbecsült polgármestere volt, édesanyám Dr. Elek Sándorné, a törökbálinti Jóakarat Kör alapítója és első elnöke volt. 1989-ben kezdtem politizálni a helyi közéletben, a közvetlen döntéshozatalban a 2006-os önkormányzati választáson elnyert megbízatásom óta veszek rész. Három alkalommal nyertem egyéni mandátumot a tükörhegyi városrészben. Végigjártam az önkormányzati ranglétrát: képviselő, bizottsági elnök és az utóbbi négy esztendőben a város társadalmi megbízatású alpolgármestere voltam. Évekig segítettem a Jóakarat Kör munkáját, alapító és támogató tagja vagyok a Városőrségnek, tagja a Tükörhegyi Közéleti Egyesületnek, valamint az Erdélyi Magyarok Törökbálinti Egyesületének. A törökbálintiak ismernek és tudják, hogy a város iránti feltétlen elkötelezettségem miatt vállaltam el a felkérést és kérem most felhatalmazásukat, jelölésüket és szavazatukat. Polgármesterjelöltként kérem, hogy közös munkánk érdekében támogassák a FIDESZ–KDNP egyéni képviselőjelöltjeit és programunkat! Számomra különös jelentőséggel bír a „név kötelez” kifejezés, nekem ez Törökbálintot, a FIDESZ-t és az Édesapámat jelenti.

BALRÓL JOBBRA: : Géczy Krisztián, Major Sándor, Földvári László, Elek Sándor, Gyarmati Mihály, Orsolyák Krisztina, Dr. Somogyi Bálint, Toma Mihály

www.kerthelyseg.hu · 7


Becsengetés

Hogyan készültek a törökbálinti iskolákban az új tanévre? Erről kérdeztük Palkóné Szabó Gabriellát, a Zimándy Ignác Általános Iskola, valamint Keszler Mártont, a Bálint Márton Általános Iskola és Gimnázium igazgatóját.

·· Örökös Ökoiskola cím, matek edzőtábor, barangolások Mikszáth nyomában – Évkezdés a Zimándyban. Sok újdonságot terveznek az új tanévben? Palkóné Szabó Gabriella: Újdonságból volt elegendő az előző tanévben, hiszen az oktatási rendszer szinte minden területén változásokkal szembesültünk. Az idei az előzőhöz képest remélhetőleg nem hoz nagy változást. Tavaly bevezettük az új pedagógiai programot az első és ötödik évfolyamon. Ez a munka folytatódik majd most felmenő rendszerben a második és a hatodik évfolyammal. Nagy öröm számunkra, hogy idén is négy első osztályunk van, ugyanúgy, mint tavaly. Száz kisgyermeket írattak iskolánkba. A magas létszám pozitív visszajelzés. Azt mutatja, hogy az a pedagógiai koncepció, amellyel dolgozunk, továbbra is vonzó a szülők és a gyerekek számára. A Törökbálinton élő családok visszaigazolták számunkra, hogy elégedettek velünk, és ez jó érzés a nevelőtestületnek. Ugyanakkor a növekvő létszám megoldandó problémákat is felvet. Ezek közül a legsürgetőbb megoldásra váró feladat, hogy az iskola étkezőjét kinőttük, a kulturált étkeztetés elengedhetetlen feltétele a bővítés. Előbb vagy utóbb az étkező melletti kis termet minden bizonnyal fel kell áldoznunk a bővítés érdekében. ·· A mindennapi pedagógiai munkában milyen elvek, módszerek mellett köteleződött el az iskola tantestülete? Ami mellett mi mindenképpen elköteleződtünk, az a differenciált képességfejlesztés. Ez egyszerre jelenti a hátránykompenzációt, az egyes részképességek fejlesztését és a tehetséggondozást. Három jól felszerelt kis tantermünk van a fejlesztő foglalkozások megtartásához, ahol egyénileg, vagy kiscsoportos foglalkozások keretében folyik a munka. ·· Mi kell ahhoz, hogy egy tehetséges gyerek sikeres is legyen? A tehetséggondozás hatékonyságának mérésére a legjobb eszköz a tanulmányi versenyeken való részvétel. Évek óta kiemelkedő eredményeket érnek el tanulóink a területi, megyei és országos versenyeken magyarból, matematikából, természetismereti tantárgyakból. Ezek azonnali visszajelzések, amelyek a munkánk eredményességét mutatják. Meg kell dolgozni értük. Ma már nem elég, hogy egy jó képességű tanulót egyszerűen elengedjünk egy tanulmányi versenyre. Szükségük van speciális felkészítésre, felkészülésre ahhoz, hogy eredményesek tudjanak lenni. Erre nagyon szép példa, hogy immár harmadik éve, hogy az Erzsébet Tábor Program keretében húsz-huszonöt tehetséges gyermek mehet három tanár kíséretével ma-

8 · www.kerthelyseg.hu

tematika edzőtáborba. A matematika szakos kollégák sikeres pályázatainak köszönhetően, kora ősszel, a Balaton partján szervezik ezeket a táborokat. Itt a tanulók intenzíven foglalkozhatnak kedvenc tantárgyukkal, és készülhetnek a nagyobb versenyekre. Eközben persze túráznak és sokat játszanak. Tehetséggondozásunk területén másik prioritásunk a nyelvoktatás. Nemzetiségi iskola lévén most már évek óta célul tűzzük ki, hogy nyolcadik év végén a nemzetiségi nyelvet tanuló osztályok tanulói közül a legjobbak középfokú nyelvvizsgát tegyenek. Ehhez megadunk minden segítséget. Ingyenes nyelvvizsga előkészítő tanfolyamot tartunk, próba nyelvvizsgát szervezünk. Az előző két tanévben 11 nyol-

cadikosunk szerzett középfokú nyelvvizsgát német nyelvből. Angol nyelvből a hatodik és hetedik évfolyamosok közül a legjobbak alap nyelvvizsgát tesznek le. Egy sikeres vizsga nagy ösztönző erővel bírhat. ·· Pedagógiai programjuk tartalmaz évfolyamonként félévkor és év végén közismereti tárgyakból iskolai szintű vizsgákat. Miért tartják ezeket fontosnak? A vizsgarutin megszerzése fontos feladat. Éppen ezért önként vállalt feladatként több tárgyból is iskolai vizsgákat szervezünk miden évben félévkor és év végén a 6 – 8. évfolyamokon. Ezekre a vizsgákra a pedagógus kollégák állítják össze a „tételsorokat”. A tanulók a tételeket év elején megkapják. A tételek kidolgozása önállóan történik, de tanári segítséget is igénybe vehetnek. A tanítási órákon és a tanítás után is szakítunk időt az eredményes felkészítésre. Tapasztalataink pozitívak, a tanulók komolyan veszik a felkészülést. Ez is jó előkészítése a középiskolai éveknek. ·· Sok tanulójuk távozott az idén hat és nyolc évfolyamos gimnáziumba? Az elmúlt tanév ebből a szempontból átlagosnak tekinthető. A nyolc évfolyamos gimnáziumok nem túl vonzóak a szülők körében. Hat évfolyamos gimnáziumba minden évben távozik 5-6 tanuló. Az idén pozitív visszajelzésként értékeljük, hogy több olyan gyermeket, aki megírta a központi felvételit és jó eredményt ért el, mégsem vittek el tőlünk. Ez nagy öröm, és egyben nagy felelősség is. ·· Várják-e új sportolási lehetőségek a gyerekeket?

A mozgás, a sport kitüntetett helyet kell, hogy elfoglaljon gyerekeink életében. A mindennapos testnevelés már hat évfolyamon működik, és nagyon jók a tapasztalataink. Szerencsések vagyunk, hiszen van szépen felszerelt tornacsarnokunk, és van városi uszodánk, ami óriási dolog! Harmadik évfolyamtól felfelé minden osztály heti egy úszásórára jár. A második és harmadik évfolyam egy-egy óráját a Budaörsi Kézilabda Egyesület edzője tartja, ami szintén nagyon népszerű a gyerekek körében. Minden délután van sportolási lehetőség az iskolában. Újdonságként említeném, hogy művészi torna, karate és aerobic foglalkozás is lesz a kedvenc labdás foglalkozások mellett. ·· Ezt a sok programot lehetetlen lenne csak fenntartói és önkormányzati forrásokból finanszírozni. Milyen pályázatokon sikerült eredményesen szerepelniük? Az elmúlt tanévben is több sikeres pályázatunk volt. Az Erzsébet Táborral kapcsolatos programról már szóltam. Hetedikes diákjaink nagy örömére sikeres lett a „Határtalanul” pályázatunk. Mikszáth Kálmán nyomában címmel utazhatnak jövő tavasszal tanulmányi kirándulásra Szlovákiába. A program egész éves. Előkésztő és értékelő órákat, projektnapokat, és tanulmányi kirándulást tartalmaz. Három angol nyelvű pályázatunk eredményére várunk a következő témakörökben: Legendák nyomában (irodalom, művészetek), Környezet és kultúra, Tolerancia az iskolában, kulturális különbségek megismerése a szeparáció és a kiközösítés ellen. Két sikeres ciklus után harmadszor is pályáztunk Ökoiskola témakörben. Legnagyobb örömünkre a tanév kezdetére megérkezett az örömhír: iskolánk környezettudatos programjai elismeréseként elnyerte az Örökös Ökoiskola címet. ·· Júniusban lezárult az új épületben a Bálint Márton Iskola első tanéve. A ház birtokbavétele biztosan sok örömmel, és nehézséggel is járt. Keszler Márton: Igen. Az elmúlt év nagyobbrészt ingázással telt. A régi épületben maradt alsó tagozat számos szintre tagozódott. Ennek az új rendszernek a kialakítása, és ellenőrzése sok munkát adott nekem és a tantestületnek egyaránt. Mostanra úgy látom, sikerült egy jól működő munkarendet kialakítanunk, és bízom benne, hogy az új tanév is zökkenőmentesen folyik majd. Az új épületben a felső tagozat és a gimnázium kapott helyet. Tavaly itt kicsit nehézkesen indult a tanév, hiszen az építési munkák még részben folytak. Meg kellett szoknunk, be kellett laknunk az iskolát. Ez a folyamat még most is tart. Magam is azt gondolom, hogy még egy-két évnek el kell telnie, mire mindannyiunk számára igazán otthonossá válik majd az épület. Egy ilyen bonyolult szerkezet mindig tartogat meglepetéseket. Nem lehet csak úgy egyszerűen beverni egy szöget, hogy feltegyünk egy képet a falra. De azon vagyunk, hogy minél vidámabbá tegyük


Hajdu Ferenc:

Margóra a mi kis világunkat, éppen ezért azt tervezzük, hogy év elején a gyerekekkel együtt, közmunkában festjük ki, varázsoljuk majd színessé a folyosókat. ·· Minden új épületet lakva ismer meg igazán az ember. Vannak olyan területek, ahol változtatásra van szükség? Vannak még hiányosságok. Például az árnyékolás technikával akadtak gondok tavaly. A problémát jeleztük az Önkormányzat felé, és reméljük, hamarosan megoldást is találunk rá. ·· Mit szóltak a nebulók az új környezethez? A gyerekek nagyon élvezik az új épületet. A terek tágasak, a tantermek a legmodernebb felszereléssel bírnak, minden adott ahhoz, hogy gyerekek és pedagógusok mindannyian nagyon jó körülmények között tanuljanak, tanítsanak. A sportcsarnok és az uszoda kiválóan működik. Egyedül az udvari sporteszközök hiányosak még. Sok a gyerek, és az udvaron szűkös a hely. Itt még kellene egy kicsit bővíteni. ·· Hányan iratkoztak az idén a Bálint Mártonba? 1110 gyerek jár az iskolába ebben a tanévben. Ebből az alsó tagozatosok körülbelül 440-en tanulnak a régi épületben a felsősök és a középiskolások pedig az új helyen. ·· Mennyiben befolyásolta az új épület az oktatási rendet?

A nagyobb eszközigényű tantárgyak oktatása tavaly szeptemberben kicsit nehézkesebben kezdődött, hiszen a szeptember elsején átadott iskola szertárai még nem voltak teljesen felszerelve, az első hónapokban folyamatosan zajlott a tanszerek beszerzése, és emellett, az államilag előírt új oktatási program bevezetése is, ami a kollégákra fokozott terhet rótt. Nem volt egy könnyű év a tavalyi az ő számukra sem. Magas óraszámban dolgoztak, és ráadásul például a nyelv, testnevelés, informatika tanárok mindkét épületben tartanak órát, ami szintén komoly szervezési feladatot jelentett, de úgy látom sikerült a kollégáknak elég jól megoldani a problémát. ·· Hogyan változott meg az iskola közösségi élete? A hagyományos rendezvények, bajnokságok, az iskolahét, természetesen folyatódtak a tavalyi évben is, és idén is így lesz. Annak hogy ezt most két helyszínen bonyolítjuk, előnyei és hát-

rányai is vannak. Van, amikor jól jön az elszeparálhatóság, vagy az hogy egyszerre kevesebb gyereket kell mozgatni, több a tér. De vannak olyan rendezvények is, a mikor jó lenne, hogyha minden korosztály együtt lehetne. Ilyen például a Mikulás ünnepség. Persze tavaly is megoldottuk a dolgot, a nagyok mentek át a másik épületbe meglepni a gyerekeket. Törekszünk arra, hogy a kicsiknek is legyen alkalmuk bepillantani a nagyok életébe, hiszen nagyon ösztönző lehet, ha látják, hogy hová is juthatnak, ha felcseperednek. ·· Az előző tanév mely eredményeire a legbüszkébb? A szakköri és sportélet is nagyon élénk. A gyerekek igazán szép eredményeket értek el az elmúlt évben a tanulmányi versenyeken. A középiskolás kosárlabda csapat, amelynek tagjai jórészt általános iskolába is ide jártak, tavaly országos döntőbe jutottak. Ez az eredmény már jó ideje váratott magára, és örülök, hogy sikerült végre megmutatnunk magunkat. Az alsósok ismét döntősök lettek az országos szervezésű Játékos Sportversenyben, amelynek döntőjét itt bonyolítottuk a sportcsarnokban. A lelátókon több száz szülő és gyerek is lelkesen buzdította a versenyzőket, igazi nagyverseny hangulat volt. Nagy örömömre megalakult az iskola énekkara is. Több kórustalálkozót is tartottunk tavaly az iskola épületében, és igazán nagy reményeket fűzök ehhez a kis csapathoz. A tanulmányi versenyeken is rendszeresen indulunk. Középiskolás csapatunk tavaly megnyerte a Műszaki Egyetem által szervezett országos Energetikai versenyt. A Könyvtárhasználati Versenyen is hagyományosan mindig nagyon jó eredményeket érnek el a gyerekeink, és sorolhatnám még tovább is. ·· Mi a helyzet a tavaly nagy port kavart menza üggyel? Sikerült megnyugtató megoldást találni? Az Önkormányzat folyamatos tárgyalásokat folytatott az ebédet szállító céggel. Az múlt tanév utolsó hónapjaiban Polgármester úrral együtt, folyamatosan kóstoltuk az ételeket. Az idén elindul az internetes rendszer, amel�lyel a szülők két menüsor közül választhatnak előre. Az ételek minősége is javult, és az Önkormányzat a következő költségvetési évre új közbeszerzési pályázat kiírását tervezi. Ráadásul a központi szabályozás is sok változtatást ír elő a közétkeztetést szolgáltató cégeknek, ami az egészségesebb étkezést hivatott segíteni. Azt persze nem tudom megmondani, hogy mindezeknek a változásoknak a hatására a gyerekeknek jobban fog-e ízleni az ebéd. ·· Milyen érzésekkel tekint az új tanév elé? Úgy érzem, hogy az elmúlt évek folyamán folyamatosan fejlődtünk és ez a folyamatot szeretnénk továbbra is fenntartani. A középiskolai osztályokba többszörös a túljelentkezés, ezért egyre jobb tanulmányi és felvételi eredmén�nyel rendelkező gyerekek iratkoznak be hozzánk. Az általános iskolában is tovább folyik a munka. Túl vagyunk a beköltözéssel járó plusz feladatok nagy részén is, ezért bízom benne, hogy egy igazán sikeres tanévet kezdhetünk el az idén

Hangulat Jól van az elrendelve (móriczi hangütéssel mondva), hogy az ember lelkét időnként járja át az öröm. Az örömben csodálkozás is van, enyhe meglepődés, pici meghatódás, kellemes szellemi bizsergés. Értelem. Olyan, ami kívülről közelít, ám bent, a szív zegzugaiban hat. Ez pedig óriási kincs, ha szétnézünk manapság a világban. Értelem és értelmesség. Gondolat. Jó, persze általában úgy tűnik, valamilyen gondolata mindenkinek van. A népi bölcsesség és a szakértők hada állítja, hogy ez a körülményektől, adottságoktól függ. Szerteágazó, törékeny dolog. Bizonyos életkort elhagyva, még az időjárás is befolyásolhatja. Legalábbis a gondolat verbális szárba szökkenését. Ám tudvalévő, hogy a gondolat azért nem olyan, mint a jószerencse, mert az ritkán jár, nem megy mindenhova, s igencsak egyszeri. Gondolatból, bizonyíthatóan, sokkal több van. S mindenkinek van egy gondolat-csodája. Úgy hozta a sors (és a nevelési tör vény), hogy újabban második osztályos gyermekeket is tanítok. Szeptemberben, a bevezető órák egyikén, ismerkedve a tanulókkal, megkérdeztem, hog y mi az, amit a leg jobban szeretnek? A sok g yöng y fűzés, matricázás, cica meg kiskutya és nyuszi után, egy halk szavú kislány azt mondta: a hangulatot. Nem értettem. A szőkefürtű kislány némi biztatásra elmagyarázta, hogy mi is az a „hangulat”: halkan szól a zene, apa újságot olvas, anya hímez, a testvére építőkockázik, ő pedig ül a fotelban és gondolkodik. S ok ilyen c s odát mindannyi unknak.

www.kerthelyseg.hu · 9


MEGSZÉPÜLT A SZÉRŰSKERT Augusztus közepén átadásra került a Szérűskertben található Honfoglalási emlékmű felújított környezete. Településünk egyik legszebb szobra – az Erdélyi Magyarok Törökbálinti Eg yesületének köszönhetően – méltó köntöst kapott. A fennállásának tízedik évfordulóját ünneplő egyesület szívén viseli a Szérűsker tben található emlékművet és környékét, ezért állították fel korábban a székely kaput és ezér t álmodták oda korábban a Modernkori Hősök útját, melyre már két kopjafát – Sebő Ödönét és Pongrácz Gergelyét – fel is állítottak. A tervek szerint a kopjafák állítása nem áll le, a következőkben két településnek, a legbátrabb városnak, Balassagyarmatnak és a legbátrabb falunak, Ker-

Assisi Szent Ferenc imája

Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, Hogy ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek, A h ol s é r té s , o da a m eg b o c s át ás szellemét, Ahol széthúzás, oda egyetértést, Ahol tévedés, oda igazságot, Ahol kétely, oda hitet, Ahol kétségbeesés, oda reményt, Ahol árnyék, oda fényt, Ahol szomorúság, oda örömet. Uram, add, hogy inkább én igyekezzem vigasztalni, Minthogy vigaszra várjak, Inkább én törekedjem megértésre, Mint hogy megértést óhajtsak, Inkább én szeressek, Minthogy szeretetet igényeljek. Mert önmagunkat feledve - találjuk meg magunkat; Ha megbocsátunk - akkor nyerünk bocsánatot; És ha meghalunk - azzal ébredünk az örök életre. Amen

10 · www.kerthelyseg.hu

CSODA ARGENTÍNÁBÓL

caszomornak szeretnének emléket állítani. A területen a murva helyett az út gyönyörű térburkolatot kapott, amelyet az egyesület tagjai kiegyenesítettek és díszvilágítással

láttak el. Sajnos a szobor körül nem tudták elkészíteni a díszburkolatot, mivel a jelenlegi út nagyon mély alapokon áll. Az elmaradt munkának köszönhetően, mivel a költségvetésből maradt egy kis pénz, kihelyezésre került négy darab pihenőpad is. A felújítás során kiderült, hogy néhány helyen megrongálódott a szobor talapzata, ezért az egyesület, Molnár Tibor polgármesteri-referens segítségével felkereste a szobrászművészt, Nagy Benedeket, aki kijavította ezeket. A tér szépítése még nincsen befejezve, az egyesület szeretne egy zászlótartót is felállítani, hogy a hivatalos ünnepségeken ki lehessen helyezni a zászlókat. A felújítási munkákat Fábik István koordinálta, aki a munkálatokban is aktívan részt vett. Az emlékmű környezetének felújításában a következő személyek munkálkodtak: Illyés Attila, Kun Csaba, Fiertelmeister István, Fiertelmeister Tibor, Szász János, Mayer József, Szabó Lajos, Pintér Zsolt, Vita Albert, Erdélyi György és Hopka László. Az Erdélyi Magyarok Törökbálinti Egyesülete köszönetet szeretne mondani a következő személyeknek, akik nagyban hozzájárultak a felújításhoz: Turai István, Csenger-Zalán Annamária, Katona Tímea és Molnár Tibor.

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, iskolatársaknak, kerékpáros sporttársaknak, csapatoknak és szövetségeiknek, akik RICZU IMRÉT utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély gyászunkban részvétükkel bármilyen formában osztoztak. Imre gyászoló szerettei

Rendkívüli élményben lehetett része annak, aki augusztus 17-én ellátogatott a Munkácsy Mihály Művelődési Házba, ahol az Erdélyi Magyarok Törökbálinti Egyesületének köszönhetően argentín-magyar tánctalálkozó volt. Magyarországi részről a Törökbálinti Hagyományőrző Tánccsoport lépett fel, argentín részről pedig az Argentína déli csücskéből, Bariloche városából érkezett tánccsoport, mely a „Paprika” nevet viseli. A névválasztás nem véletlen, hiszen az iskolát, amelyből a táncosok jöttek Besenyi Károly professzor alapította 1984-ben. Az iskolát alapvetően nem az Argentínában élő magyaroknak alapították, ez egy teljesen hagyományos iskola, ahol az alapítóatyának köszönhetően mélyen ápolják a magyar hagyományokat. Az iskola Bariloche egyik legnépszerűbb iskolája, jelenleg közel 1000 gyermek jár oda, de csak azért ennyi, mert többet nem tudnak felvenni, hiszen túljelentkezés van. Bariloche városában több mint tíz nemzetiség él szimbiózisban egymással illetve az argentínokkal. A táncesten nagyon érdekes volt például látni, hogy egy indián külsejű fiatalember milyen beleéléssel táncolja a magyar táncokat. Mikor Fábik István megtudta, hogy a közel 100 fős tánccsoport egy része Európában fog turnézni, egyből tudta, hogy Törökbálintra is meg kell szervezni fellépésüket. Szerencsére a csapat a pár napos magyarországi fellépő-sorozatuk során városunkat is meg tudta látogatni. A település nagyon befogadó volt, mindenki segített, aki tudott. Az önkormányzat, a művelődési ház, Turai István polgármester, Elek Sándor alpolgármester és különböző magánszemélyek is. A csapat Törökbálinton először a Szérűskertben rendezett kis ünnepségen vett részt, ahol a Honfoglalási Emlékmű környezetének átadási ünnepségén adott műsort. Ezután a fiatalok és kísérőik megnézték a kivilágított Parlamentet. Másnap a Budai Várat, a Citadellát, a Szent István Bazilikát látogatták meg, dr. Aradszki András államtitkár úr, országgyűlési képviselőnk jóvoltából pedig belülről is megnézhették a Parlamentet. Este pedig a fellépés következett a Művelődési Házban, amelyen részt vett Besenyi Sándor, Besenyi Károly fia, Claudio Giacomino úr, az argentin nagykövetség budapesti ügyvivője és dr. Aradszki András, államtitkár is. Az estet követően pedig igazi magyaros vendéglátásban volt része a fellépőknek. A következő napon még a nyugdíjas otthonba is ellátogattak egy fellépéssel. Hazaérkezésük után a kapcsolat megmaradt, bár a távolság hatalmas, az iskola és az EMTE szeretné, ha ez a találkozás nem egyszeri lenne. Végül az egyesület szeretné megköszönni mindazok támogatását, akik nélkül ez a találkozó nem jöhetett volna létre: dr. Aradszki András, Turai István, polgármester, Elek Sándor, alpolgármester Vokány Erika, Fekete Mária és a Hagyományőrző Tánccsoport, Szabó Éva és a művelődési ház összes dolgozója, és az az Erdélyi Magyarok Egyesületének tagsága. Az Egyesület külön is meg szeretné köszönni Egervári László és Szász János munkáját.


II. Empátia Nap Törökbálinton

A Törökbálinti Mozgáskorlátozottak Egyesületének szervezésében tartottak immár második alkalommal településünkön Empátia Napot, amelynek háziasszonya Soltész Gyuláné volt. E rendezvény (amely regionális méretűvé nőtte ki magát) üzenete több, mint a másság elfogadása. A Munkácsy Mihály Művelődési Ház adott helyszínt a Törökbálinti Mozgáskorlátozottak Egyesületének, hogy színvonalas műsorral a Társszervezetek részvételével éljék meg az empátia lényegét, amely szerint nagy tiszteletet érdemel az, aki a másik személy helyzetébe magát beleélve, el tudja fogadni annak másságát. Hajdu Ferenc alpolgármester megnyitójában elmondta, hogy a mozgáskorlátozottak élete is teljes értékű emberi élet, fontos részesei ők is a mindenkori társadalomnak. Beszédének záró részében Hajdu Ferenc felajánlotta, hogy „Ablakból a fák” című prózakötetének újabb kiadása esetén a szerzői díját a helyi egyesület részére adományozza. Dr. Chikán Csaba a Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének elnöke köszöntőjében nagyra értékelte a helyi szervezetek munkásságát, felhívta a figyelmet, hogy milyen nagy szükség van az olyan összejövetelekre, mint a mai, ahol a fogyatékosság nem szab határt. Nagyrabecsülését fejezte ki Hajdu Ferenc alpolgármesternek, aki a rendezvény támogatója és fővédnöke volt, és azoknak a személyeknek, akik bármilyen módon hozzájárultak a lebonyolítás sikeréhez. Ecseri Imre a Budaörsi szervezet vezetőségi tagja a nagy gyakorlattal rendelkezik a műsorvezetésben, minden fellépő bekonferálásakor, személyes élményeit is megismerhették a vendégek, melyek a fellépőkhöz fűzték. A budapesti Rool Dance Együttes, Ványi Tibor vezetésével most is elvarázsolta a közönséget, s különlegesen szép, megható produkció volt Fodor Nikoletta szavalata. Városunk jó hírét vitték a budaörsi, biatorbágyi, herceghalmi, taksonyi, tárnoki, budapesti társszervezetek meghívott vendégei.

• bio és normál hajfestés • hajegyenesítés • sérült, száraz haj kezelése keratinnal • ombre melír • alkalmi konty készítése • női, férfi és gyermek hajvágás telefon: 06 70 334 2419 2045 Törökbálint, Világos u. 11. Részletes bemutatkozás és árak a Tükör SzÉpsegszalon honlapjan! fodrász

Tető alá hozzuk! Épületek bontása, családi házak, víkendházak, garázsok, raktárak építése – korszerűsítése – feljítása. Hőszigetelés, térburkolás. Törökbálint, Tulipán u. 13. Telefon: (+36) 23-336-164 • (+36) 30-633-3679 www.csomosesfia.hu e-mail: info@csomosesfia.hu

A Munkácsy Mihály Művelődési Ház programjából OKTÓBER 11. szombat 12.00 GASZTROKLUB, AVAGY TÖRÖKBÁLINTI ÍNYENCGYÜLEKEZET

A kerti grill, marinírozott, pácolt húsok, babakertes rügysaláták, friss vágott fűszerek, szószok, öntetek, mártogatók, különböző hidegen sajtolt primőr olajok, balzsamecetek, dijoni és magos mustárok. Egész délután har­monika élőzene. Bartos Misi teljes odaadással játszik hangszerén, és közkívánatra bármit eljátszik!

17. péntek 19.00 TÖRÖKBÁLINT SZÍNHÁZ Topolcsányi Laura: BUBAMARA musical (Józsefvárosi West Side Story) Zeneszerző: Berkes Gábor Józsefvárosi West Side Story avagy: „hídépítő” cigány-magyar zenés játék cigányoknak, magyaroknak és mindenki másnak…

22. szerda 18.00 JÖVŐNK A JELENBEN – ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSSOROZAT We dream – we do Pistyur Veronika, a Bridge Budapest, ügyvezetőjének előadása NOVEMBER 7. péntek 17.00-21.00 KINCSTÁR Női holmik csereberéje, vására, női témák, beszélgetések, jó hangulat. 20.00 TAKÁTS TAMÁS DIRTY BLUES BAND KONCERT október 27-től 31-ig JÖTTÖK? ŐSZI KREATÍV MOZGÁSTÁBOR (6-12 éveseknek)

2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 83. honlap: www.mmmh.hu • e-mail: mmmh@torokbalint.hu rendezvényszolgálat, jegypénztár: 999-250 nyitva tartás: a hét minden napján 10–22 óráig

(a terembérlők nyitott és zártkörű rendezvényei esetén a nyitvatartási idő ettől eltérhet)

Szervizünk több éves tapasztalattal vállalja gázkészülékei időszakos ellenőrzését, karbantartását, javítását. A hirdetés felmutatója augusztus 31-ig történő megrendelés esetén a karbantartás díjából

2000 forint kedvezményben részesül. Munkánkra és a beépített alkatrészekre minden esetben garanciát vállalunk.

Valernovics Zoltán

Épületgépész technikus Gáz és tüzeléstechnikai műszerész

30/590-56-88 • valernovics@t-online.hu www.kerthelyseg.hu · 11


Új ember, új szemlélet! H a m a ro s a n vá l a s z t u n k. Ö n m i r e a l a p oz za vá l a s z tá sát? E g y s z e r ű í g é r e t e k r e ? Va g y m a r a d a pá r t p o l i t i k a m e gosztó jobboldali, baloldali válaszainál? Esetleg a régi, l e j á r t s z avato s s á g ú, á m d e jól ismert arcok közül prób á l e g y e t vá l a s z ta n i? Va g y úgy gondolja, hogy sok mind e n m e g é r e t t a vá l t o z á s r a , e z é r t va l a mi másra, valami újra lenne nagy szükség? A továbbiakban segítségére szeretnék lenni a döntésben.

Milyen javaslatai vannak a helyi demokrácia fejlesztésére? A tavaly tavasszal kezdeményezésünkre elindított demokrácia- és közösségfejlesztési programot folytatjuk. Megalkotásra került egy Civil Koncepció, amelynek kiemelt feladata a helyi társadalom tudatos erősítése. A jövő feltétele és garanciája: az erős, cselekvőképes, öngondoskodó helyi társadalom. Ennek érdekében szoros együttműködésre

Szőke Péter vagyok, 40 éves, két lányommal és párommal 1999 óta élek Törökbálinton. Informatikai szakemberként a legnagyobb magyarországi bank kiemelt informatikai rendszereinek fejlesztését végzem. A munkám és a családom mellett 2010 óta az egyik legnagyobb törökbálinti civilszervezet, a Tükörhegyi Közéleti Egyesület elszánt vezetőjeként sokat dolgozom a törökbálinti közéletért, közösségért.

politikai HIRDETÉS

M i a l eg f o n to sa b b f e jlesztés, amire a településnek szüksége van? Több fejlesztés is van, ami szerintem fontos lenne. De erről miért nem kérte ki még senki a törökbálintiak véleményét? Úg y vélem, most eljött az ideje! Törökbálint legnagyobb fejlesztéseit ezentúl ne egy-két ember véleménye döntse el. A nagyobb, közösséget érintő fejlesztések széleskörű egyetér tések mentén alakuljanak ki. A város vezetése összesítse a közösségünkből érkező igényeket, majd szakmai kiértékeléssel kiegészítve, tegyen javaslatot a képviselő-testületnek. Az elmúlt évtized önkormányzati beruházásai között nincs olyan, ami forrást teremt. Ez azt jelenti, hogy az eddigi beruházások fenntartása rengetegbe kerül, csak viszik a pénzt, de nem hoznak. Ha fenn akarjuk tartani a Város költségvetésének egyensúlyát, akkor véleményem szerint megtérülő beruházásokra van szükség a következő időszakban, amelyre javaslatot teszek a Tudatos Város Programomban. www.szoke.info

12 · www.kerthelyseg.hu

M i ly e n i n t é z k e d é s e k e t t e r v e z a település fenntartható műkö d é s é n e k b i z t o s í tá s á r a , a kö z s z o lg á ltatá s o k m i n ő s égének csökkentése nélkül?

Nem megoldás az, hogy a szegényedő lakosság hátán növekvő adóterhekkel próbáljuk megoldani a közszolgáltatások minőségének a fenntartását. A Város az elmúlt 10 évben sajnos egyáltalán nem használta ki a lehetőségeit. Ez idő alatt több mint 50 milliárd forint bevételből gazdálkodott a város, ami nagyon sok pénz. A valamelyest kisebb Diósd 40 év alatt, a hasonló lélekszámú Biatorbágy 1520 év alatt tud költeni ennyit. Hol ez a pénz, Ön látja a helyét? Ezt a gyakorlatot nem lehet tovább vinni! Új szemléletre van szükség! A temérdek pótmunka, a többszörösen túlárazott beruházások helyett a „jó gazda gondosságára” van szükség. Amennyiben változtatunk a gazdálkodáson és nagyobb hangsúlyt kapnak a bevételtermelő, munkahelyteremtő, helyi gazdálkodókat segítő intézkedések, a színvonalunk nem csak fenntartható lesz, hanem a helyi emberek jólétével együtt, új fejlődési pályára fog állni. Addig is az építményadót el kell törölni a jelenlegi formájában. Részletek a Tudatos Város Programomban olvashatók. www.szoke.info

Mi a település legnagyobb értéke, amire építeni kíván munká jában?

van szükség önkormányzat, civil szervezetek, helyi intézmények és a Város polgárai között. Létrehozzuk a Magisztrátust, ami egy „Bölcsek tanácsa”, és az utcaközösségek, civilszervezetek, egyházak és egyéb más szervezetek vezetői alkotják. Ez egyfajta helyi civil parlament, amely részt vesz a legfontosabb döntésekben. Ezzel biztosítjuk a döntésekben a lehető legszélesebb körű közösségi érdeket, a szűk magánérdek helyett. Továbbá a helyi párbeszéd részeként ki kell alakítani azokat a semleges, közösségi ellenőrzés alatt lévő kommunikációs formákat (újság, tévé, internetes fórumok stb.), amelyek mindenkinek elérhető hozzáférést biztosítanak a közösségi információkhoz.

Hiszem, hogy településünk legnagyobb értéke az itt élő emberekben rejlik. Csak ezt, mint közös kincset alig használjuk ki! Egyenként nézve, mindan�nyian egy tiszteletre méltó, emberi lényként élünk közel 14 ezren itt Törökbálinton. De kérdem én, mint közösség, miért nem tudjuk képességeinket összeadni, mindannyiunk hasznára, örömére? Mi egy sokszínű közösség vagyunk, de éppen ebben rejlik legfőbb erőnk is. Polgármesteri munkámat erre a nagyszerű értékre kívánom alapozni. Hiszek az itt élő emberek tapasztalatában, tudásában, képességeiben, egymás iránti tiszteletében, szeretetében. Szeretnék továbbra is ebben az értékteremtő folyamatban részt venni, szeretnék annak közösségi erővé szervezője lenni.

Kérem, látogassa meg honlapomat, ismerje meg és támogassa Tudatos Város Programomat. www.szoke.info


Tisztelt Választópolgár! Kedves Törökbálinti Lakos! Engedje meg, hogy bemutatkozzam! Turai Tamás vagyok, 38 éves tanár a Bálint Márton Általános Iskola és Középiskolában. Az októberi önkormányzati választáson független jelöltként indulok Törökbálint 8. számú választási körzetében. 1976 óta Törökbálinton élek, minden szál ide fűz. Itt végeztem az alap- és középfokú iskoláimat, itt érettségiztem. Diplomám megszerzése után ugyanabban a Köztársaság téri iskolában kezdtem tanítani, ahol korábban magam is tanultam. Most ugyanennek az intézménynek az igazgatóhelyettese vagyok. Itt ismertem meg nyelvtanár feleségemet is. Két gyermekünkkel a Szív utcában élünk. Úgy tapasztalom, hogy az emberek sokszor hagyják a dolgokat a maguk útján folyni, ezért ügyeik ritkán vezetnek eredményre. Én másképp gondolkodom és dolgozom. Ha olyan képviselőt szeretne, aki még a legapróbb dolgoknak is a végére jár, és nem hagyja, hogy a település, a választókör ügyei elvesszenek a bürokrácia, a hivatal útvesztőjében, aztán idővel megfeledkezzenek róla, akkor kérem, tiszteljen meg bizalmával és szavazatával! Mit kell tenni körzetünkért? Közlekedésbiztonság Választókörünk több utcájában jobbkéz-szabály van érvényben, amióta az elsőbbségadás táblákat leszerelték. Ez lassítja ugyan a forgalmat, de a főbb útvonalakon szükséges lenne még gyalogos-átkelőhelyeket is kialakítani, leginkább a Bajcsy-Zsilinszky utcán a vasútállomás megközelítéséhez. Az Őrház utca kiszélesítésével és kétirányúvá tételével jelentősen lehetne csökkenteni a Blaha Lujza, a Bajor Gizi, a Kazinczy Ferenc és a Kerekdomb utcák átmenő forgalmát.

politikai HIRDETÉS

A já r da f elú j í tá sokat folytatni kell Városunkban a korábbi években már több helyen megkezdték a járdák felújítását, megépítését. Ebből a mi körzetünk utcái sem maradhatnak ki! A Határ utca járdáinak felújításait folytatni kell, de például a Széles utca, a Bajor Gizi utca, a Kerekdomb utca egyes részei is felújításra szorulnak, sőt néhol még járda sincs kialakítva! Jövőképem Törökbálintról Környezetét, életminőségét, hagyományait őrző kertvárosi Törökbálintot szeretnék, olyat, amelynek működését és fejlődését stabil gazdasági háttere biztosítja, és polgárai szívükön viselik sorsát, jövőjét.

A gazdasági stabilitás a Város vállalkozási profiljának átalakításával valósítható meg. A logisztikai funkciókat – mely ma döntően jellemzi Törökbálintot – új, nagy hozzáadott értéket termelő vállalkozásokkal szükséges bővíteni. Törökbálint egy innovatív, megújulásra kész szellemi és gazdasági központ lehet, a tudástermelés helyszíne. Az életminőség megőrzése és javítása az örvendetesen bővülő helyi rekreációs lehetőségek és programok kiszélesítésével valósulhat meg. Az új iskola mögötti terület szabadtéri sportközponttá fejlesztése egyszerre szolgálja a kikapcsolódást és biztosíthatja a létesítmény fenntartásához szükséges bevételeket. Városunk csak akkor lesz eredményes, ha polgárai részt vesznek az eredmények elérésében. Hiszem azt, hogy Törökbálint lakossága együttműködésre van rendelve. Így hát részt kell vennünk a Város sorsát érintő kérdések megválaszolásában, tennünk kell közösen szűkebb környezetünkért, oda kell figyelnünk szomszédjainkra, egymásra. Erőnk a kisebb-nagyobb közösségek létrejöttében és működtetésében van. Így lehet erős Civil Törökbálintunk! Az új képviselőtestü letnek (a polgármester vezetésével) ki kell dolgoznia a következő önkormányzati ciklus programját, melynek az alábbi fő pontokat kell érintenie: • Törökbálint területének vonzóvá tétele a beruházó tőke bevonása céljából. (A gazdaság.) • Átgondolt ter ü let fejlesztés a fen nt a r t h atóság jeg yében. (A fejlődés.) • Törökbálint oktatási, nevelési intézményei a törökbálintiaké. Humán erőforrásaink fejlesztése nem csak az ifjúság, de a felnőttoktatás terén is. (Az ember.) • Az itt lakók életminőségének javítását, közösségi szellemének előmozdítását célzó intézkedések. (A közösség.) Ehhez a nagy feladathoz nem kell mindent az alapoktól kezdve felépíteni, hiszen alapul szolgálhat a leköszönő képviselőtestület által már elfogadott településmarketing terv és cselekvési program, mely a Város hivatalos honlapján megismerhető.

torokbalint.8.vk@gmail.com http://turaitamas.webnode.hu/

www.kerthelyseg.hu · 13


EGYETEMI ÉLET TÖRÖKBÁLINTON

A Kaposvári Egyetemmel együttműködő Törökbálinti Módszertani Központ neve egyre többek számára cseng ismerősen településünkön. Az elmúlt időszakban sokan és sokféle program kapcsán fordultak meg nálunk az egyetem oktatói és hallgatói közül. Cikkünkben megszólítottuk Dr. Podráczky Juditot, a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karának dékánját, Dr. Albert Gábort, aki az egyetemen docensként oktat, településünkön pedig önkormányzati képviselőként tevékenykedik, valamint Pénzes Józsefné óvodavezetőt, azoknak a helyi intézményeknek a képviseletében, amelyek szorosan együttműködnek a Kaposvári Egyetemmel. M i l ye n s z e r e p e t játszik Törökbálint életében a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kara szervezeti keretén belül működő Módszer tani Központ? D r. A l b e r t Gáb or : Eg y ré s z t a hag yo mány, másrészt városunk gazdag infrastrukturális adottsága egyaránt kötelez bennünket arra, hogy a napi működtetés mellett gazdag tartalommal töltsük meg intézményeinket. Amikor a hagyományokat említem, Dr. Zsolnai József professzorra gondolok, aki a 2000-es években meghirdette a tudománypedagógiai kutatási programját. Törökbálint gazdag infrastruktúrája, nem átlagos szinten működtetett intézményrendszere pedig szintén kötelez bennünket arra, hogy a szolgáltatásalapú oktatás helyett folyamatosan az egyetemi kutatások által támogatott pedagógiai-szakmai munka legyen a legfőbb szempont Törökbálint oktatási intézményeiben. A Módszertani Központ piacképes képzéseket, kurrens kutatásokat hoz a településre, konferenciák szervezésében vállal feladatot. Így tudja elősegíteni a település egész intézményrendszerére irányuló innovációs program sikerét. Egyrészt a neveléstudomány évről évre változik és mi, a programban részt vevők úgy ítéljük meg, hogy a jelenlegi pedagógus továbbképzési rendszer nem kellően biztosítja a naprakész szakmai-pedagógiai munkát. A kutatások nem öncélúak, azok eredményei be kell, hogy épüljenek a pedagógusok mindennapi tevékenységébe. A szülők sok esetben - mivel nincs naprakész ismeretük ezekről a kutatásokról – jó szándékkal, de a szolgáltatás még sokszínűbbé tételével szeretnének jobbítani a helyi oktatáson. Vajon hallottunk már a pedagógiai idegtudományról, vagy a szövegértést segítő szoftveres szemmozgás-vizsgálatokról? Nagyon fontosnak tartom ilyen jellegű kutatások behozatalát az iskolákba. A Bóbita óvodában társállat-terapeuta szakirányú továbbképzés keretében 9 óvodapedagógus végzi a tanulmányait. A szülők, az önkormányzat, az óvodavezető és az egyetem munkatársai közreműködésével törpenyuszik segítségével állatasszisztált terápiás kutatás folyik az intézményben. Pszichológus szakemberek mérik a gyermekek társas viselkedését, szociális kompetenciáit, etológus kolléga a törpenyulak viselkedését. A kutatás által nem csak a gyermekek személyiségfejlődésében lehet sikereket elérni, de úgy látjuk, hogy a boldogságélmény még inkább mindennapossá vált az intézményben.

Csoportos hospitálás a Bóbita Óvodában- Dr. Albert Gábor a hallgatók és a szakemberek körében

A Módszertani Központ nagy figyelmet fordít a tehetséggondozásra, tudományos tanácskozások, szimpóziumok szervezésére is. Úgy véljük, hogy a város logisztikai funkcióitól ellépve új identitást kell teremtenünk, kutató- és konferenciavárosi funkciót kell adni Törökbálintnak.

14 · www.kerthelyseg.hu

·· Ön hogyan látja a törökbálinti intézmények és a Kaposvári Egyetem kapcsolatát? Dr. Podráczky Judit: Lassan három év telt el a Kaposvári Egyetem Törökbálinti Módszertani Központjának létrehozása óta. Az eltelt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy az eg yetem és Törökbálint együttműködése sokrétű és elég széles spektrumon mozog. A Módszertani Központ lehetőséget adott felsőoktatási szakképzések és pedagógus-továbbképzési programok g o n d oz á s á r a , i n t é zménylátogatások, szakmai-tudományos rendezvények szervezésére és pedagógiai innovációt szolgáló kísérletre is. Különösen az utóbbi, az állatasszisztált pedagógiai tevékenységre Dr. Podráczky Judit, irányuló kísérlet lehet egyetemi docens, pregnáns példája andékán nak, hogy a törökbálinti gyakorló pedagógusok – jelen esetben a szakirányú továbbképzésben résztvevők – miként kapcsolhatók be aktív szereplőként a pedagógiai kutató- és fejlesztő folyamatokba. Az együttműködésnek ezeket a formáit szeretnénk a jövőben tovább erősíteni. ·· Miért volt első perctől kezdve elkötelezett támogatója a társállattal segített terápiás képzésnek? Pénzes Józsefné, a Törökbálinti Bóbita Óvoda vezetője: Gyermekkoromban mindig volt kutyánk, macskánk, nyuszink. Úgy nőttem fel, hogy megtanulhattam: ezek az állatok nagyon sok örömöt jelentettek családunk minden tagjának és azt is megtanultam, hogyan kell gondoskodni róluk. Felnőttként is megtapasztaltam: a legnehezebb napokat is könnyű szívvel le tudom zárni kutya sétáltatás és a vele való játék után. Ha jól tudom, az első állattal segített terápiát egy amerikai gyermekpszichológus dr. Boris Levinson tartotta véletlenül, még 1960-ban. Nem tudott szóra bírni egy viselkedés zavarokkal küzdő kisfiút, míg nem egy napon magával vitte kutyáját is a rendelőbe. A kisfiú azon a napon először megszólalt! Először a kutyához beszélt, aztán a terapeutához is. Megindult a gyógyulási folyamat. Ma már sok mindent tudunk erről: az állatokkal való foglalkozás közben csökken a vérnyomás, a stressz okozta feszültség. Ma az óvodákban ijesztően sok magatartási problémával és szorongással küzdő gyermeket látunk! Meggyőződésem, hogy a társállattal segített terápiánál hatásosabb, gyorsabb, ráadásul szívmelengetőbb „eszköz” nincs. A Törökbálinti Bóbita Óvodában dolgozó óvodapedagógusok és segítő szakemberek elkötelezett hívei ennek a programnak.

A társállattal segített terápiás képzés hallgatói és tanárai – valamit a főszereplő nyuszik


Védőnői jubileum Védőnői szolgálatának harminc éves jubileumát ünnepelte Turiné Deák Erzsébet. E jeles évforduló alkalmából Hajdu Ferenc alpolgármester köszöntötte a munkáját hosszú ideje lelkiismeretesen végző védőnőt. A bensőséges eseményre a szakmai kollektíva jelenlétében került sor, ahol munkatársai is méltatták Turiné Deák Erzsébet tevékenységét, kiemelve, hogy bár alig egy esztendeje dolgozik Törökbálinton, hamar beilleszkedve a közösségbe, már a kezdetektől kifogástalan szakmai hozzáértésről, ügyszeretetről tesz tanúbizonyságot. Az ünnep s é g e t kö v e t ő en H a j d u Fe r en c a l p o lgármesterrel beszélgettünk. ·· A kisgyermekek és az édesanyák számára egyaránt elengedhetetlenül fontos, rendkívül sok mindenre kiható a védőnői tevékenység. A gyermekek egészsége, egészséges fejlődésének elősegítése és annak nyomon követése alapvető emberi és közösségi érdek. Biztos vagyok benne, hogy manapság a védőnői munka és annak elismerése egyre inkább felértékelődik. Fel is kell, hogy értékelődjön, annál is inkább, mert a védőnői szolgálat munkatársai nem csupán egészségügyi vizsgálatokat, szűréseket végeznek, babagondozási, táplálási tanácsokat adnak, hanem adott esetben még életvezetési problémákat is igyekeznek kezelni, sok segítséget nyújtva ezzel a kisgyermekes családoknak. Ön hogyan látja, városunkban jó körülmények között dolgoznak a védőnők? Azt gondolom, hogy igen. Bár erre ők tudnának autentikusabb választ adni. A munkahelyi környezetet, az irodát és a rendelőt a kor elvárásaihoz mérten megfelelőnek látom. Beleértve ebbe a felszereltséget és az épület állagát is. A munka dandárja azonban nem itt, hanem kint a körzetekben, a „terepen” történik. Nyilván nem lehet könnyű feladat egy-egy védőnői körzetet – kánikulában, esőben, hóban-fagyban – bejárni. Bizonyára akadnak olyan esetek is, amikor az előzetes egyeztetések ellenére több alkalommal kell ugyanoda visszamenni, mert az érintettek éppen nem tartózkodnak otthon. S persze, azt sem szabad elfelejteni: minden család más és más körülmények között él, más habitussal rendelkezik. Egy védőnőnek, a gyermek mindenekelőtti érdekében, szót kell értenie mindenkivel. ·· Szót is értenek? Vagy vannak panaszok? Szerencsére remek, felkészült kollektíva dolgozik Törökbálinton. Ezzel azt is szeretném jelezni, hogy mindenkivel szót értenek, alig-alig vannak panaszok. Ami még ennél is fontosabb, hogy szakmailag semmiféle kifogás nem merült fel tevékenységüket illetően. Sőt, egy-egy beszélgetés alkalmával, olykor név szerint is elismerőleg említenek védőnőt. ·· Kiket? Mindegyiket… Na jó, Kántor Zsuzsit, de ő már nem dolgozik nálunk, Ács Ildit, ő pedig gyeden van. De félretéve a tréfát: komolyan mondom, hogy bármelyiküket említhettem volna. Mindenesetre tényleg jó érzés, hogy ilyen megbecsülésnek örvendenek a védőnőink. Szeretném, ha ez a jövőben más területeken is megmutatkozna, mondjuk az anyagiak tekintetében. Jelenleg ugyanis nem nevezhetjük „toplistásnak” a védőnői fizetéseket. Pedig az az értékes szolgálat, amelyet tevékenységükkel biztosítanak, sokkal többet érdemelne.

Új út épül Törökbálinton

• Ha gyermekkorodban megkereszteltek, de nem volt alkalmad a hitrõl mélyebb ismereteket szerezni… • Ha nem vagy megkeresztelve, de keresi a szíved Istent... • Ha nem tartozol semmilyen vallási felekezethez, de érdekel a Katolikus Egyház szeretetközössége és tanítása... Szeretettel meghívunk a katekumenátus csoportba, ahol megismerheted Isten és a keresztény élet teljességét. A katekumenátus egy út, a keresztény élet megismerésének és az abban való beavatásnak a 2 éves folyamata egy befogadó közösségben. Mindenkit szeretettel várunk, azt is, aki egyszerûen csak kíváncsi a kereszténységre, és azt is, aki már néhány lépést megtett az Isten felé vezetõ úton, és vágya, hogy megkeresztelkedjen, elsõáldozó legyen, bérmálkozzon vagy szeretné házasságát Isten jelenlétében megkötni és élni. Érdeklõdni és jelentkezni lehet elõzetesen Bolla Júliánál e-mail: bolla_j@freemail.hu, telefon: 06-30-869-1890; illetve a plébánián, cím: Munkácsy M. u. 78., telefon: 06-23-336-005 www.kerthelyseg.hu · 15


Táborozáson túl, jubileumi koncertsorozaton innen…

Indul az évad a Szőnyi Erzsébet Zeneiskolában Feleki László igazgató úrral beszélgettünk

·· Júliusban híre járt, hogy megint nagyon nagy sikerrel zárult az idei Zenei Tábor. Hogy alakult ki ez a táborozási hagyomány? A táborozás már a Zeneiskola megalakulásával elindult. Úgy gondoltuk, hogy egy ilyen alkalom jó lehetőség arra, hogy a gyerekek az iskolán kívül is együtt lehessenek a tanáraikkal és a társaikkal. Együtt pihenjenek, együtt gyakoroljanak. Az évek folyamán számos helyen táboroztunk: Voltunk Esztergomban, Fonyódon és sok más szép helyen, de az elmúlt hét évben már mindig Orbányosfára mentünk. Ez a zalai kis falucska mindig nagy szeretettel fogad bennünket.A helyszín is ideális, mert a falutól úgy egy kilométerre, bent az erdőben van egy kis kúria, amelyet a tulajdonos kifejezetten kisebb csoportok fogadására alakított ki. Van medence, a nagyon kedves és szolgálatkész háziasszony főz a csapatra, úgyhogy a gyerekeknek nincs is más dolguk, mint gyakorolni és pihenni. Elsősorban pihenés, vagy in·· kább tanulás egy ilyen tábor? Mind a kettő egyformán. Egyénileg, és csoportosan is folynak órák. A táboroknak mindig van valamilyen tematikája. Az idén a kamarazene került előtérbe. A gyerekek szeretik ezt a műfajt, hiszen az együtt-zenélésnek mindig sajátos örömteli hangulata van. Egyénileg is gyakorolnak, és persze vannak csoportos próbák is. ·· Hogyan telik egy nap a Zenetáborban? Reggel hét óra körül kelnek a gyerekek. A reggeli után mindig van egy kis szabadidő, aztán kezdődnek a délelőtti próbák. Együtt ebédelünk, aztán újra egy kis pihenő következik. Ezt követően közösen szervezünk valamilyen programot; fürdés, foci, kirándulás, mindenféle közös játék van a program-palettán, amit peresze az időjárás is befolyásol. Este pedig mindenkinek van még egy próbája. Vasárnapra aztán összeáll a koncertprogram. ·· Koncert program? Igen, minden évben a tábor utolsó napján, vasárnap lejönnek a szülők, hogy meghallgassák azt a kis koncertet, amit a gyerekek állít a na k ö s s ze.U t á n mindig együtt ebédelünk a nagy teraszon. Ezek nagyon jó hangulatú együttlétek. Nagyszerű érzés a szülői tapssal learatni a szorgalmas munka gyümölcsét. Ezekre a koncertekre, ha lehet én is mindig lemegyek, és a műsort itt az iskolában is bemutat-

16 · www.kerthelyseg.hu

juk év elején. Az idei koncertnek volt egy különlegessége is. A műsoron szerepelt Gershwin „Summertime” című közismert műve is, de a gyerekek úgy adták elő, hogy mind a nyolc gyerek más hangszeren játszott, mint amit tanul. A gordonkás trombitált, a zongorista gordonkázott, a fuvolista zongorázott-szóval igazi virtuóz megvalósításnak lehettünk tanúi. ·· Ki jelentkezhet a táborba? A Zeneiskola minden tanítványa jelentkezhet, de a részvételt ki is kell érdemelni. Minden évben többen jelentkeznek, mint ahány hely van. A tábor egyfajta elismerése a gyerekek évközi munkájának. A tehetség ajándék, de nem elég a jó teljesítményhez. Természetesen nagy gondot fordítunk a különlegesen tehetséges gyerekek képzésére, de egy kevésbé jó adottságú, de szorgalmas tanuló sokszor ugyanolyan, vagy még jobb teljesítményt nyújthat, és a tábor jó motiváció mindenkinek. ·· Hogyan finanszírozza a Zeneiskola a táboroztatást? Elsősorban a Szőnyi Erzsébet Alapítvány anyagi támogatásával jön létre, de természetesen a szülőknek is hozzá kell járulniuk a költségekhez. Az Önkormányzat is mindig támogat bennünket. Eddig minden évben sikerült megszervezni, és remélem, hogy ez ezután is így lesz. ·· Elmúlt a nyár, és itt az új tanév. Az év eleji koncertprogram ezek szerint már megvan, de milyen tervek állnak készen a tanév további részére? Az idei év különleges mindnyájunknak, hiszen húsz éves lesz a Zeneiskola. Ezt a szép kerek évfordulót szeretnénk méltóképpen megünnepelni. Több helyszínen is tervezünk koncerteket. Az elsőt december 10-én itt tartjuk majd a Zimándy Iskolában. A karácsonyi készülődés, az Advent megadja majd az alaphangulatot. Február 11-én a Bálint Márton Iskolában tervezünk egy nagy koncertet, amelyet egy nagyszabású kiállítással is szeretnénk egybekötni. Itt felvonultatjuk majd azokat a relikviákat, amelyeket fel tudunk kutatni, az elmúlt húsz évre visszatekintve. Remélem sok fénykép, kotta, hangszer összegyűlik majd erre az alkalomra. Az ünnepségsorozat záróakkordja a nagy koncert lesz, a Munkácsy Mihály Művelődési Házban. Ennek a koncertnek az anyagát rögzíteni is fogjuk, és tervezzük egy ünnepi cd felvétel kiadását is. ·· Mindez nagyon örömteli, de biztosan sok pénzbe is kerül. Hogyan tudják előteremteni a szükséges összeget a koncertek megszervezésére? Biztos vagyok benne, hogy mint eddig mindig, most is segítségünkre lesz az Önkormányzat. De való igaz, hogy egy ilyen nagyszabású koncertsorozat sokkal több pénzbe kerül majd, mint az eddigi költségvetésünkben ez szokásos volt. De úgy gondolom, egy ilyen szép jubileum igazán megérdemli a méltó megünneplést. Bízom benne, hogy Törökbálint polgárai büszkék az intézményünkre és segítségünkre lesznek. Természetesen elsősorban a hozzánk járó gyerekek családjaihoz fordulunk majd kérésünkkel, de örömmel fogadunk minden anyagi segítséget azoktól, akik hallottak bennünket zenélni a városi ünnepségeken, rendezvényeken, és művészetünkkel sikerült egy kis örömet csempészni a napjaikba. A felajánlott összegeket a Szőnyi Erzsébet Alapítvány számlaszámára fizethetik be.

A Szõnyi Erzsébet Alapítvány számlaszáma: 10910001-00000005-64480003 Unicredit Bank


Édesanyám, a hősnő…

Mindig sokat beszélgettünk. Mindenféléről. Ám valahogy erről az időszakról mégsem esett sok szó közöttünk. Annyit mondott, hogy nagyon nehéz idők voltak. Egy Tisza-menti kis faluból jött föl tanulni a fővárosba édesanyám. Zeneakadémiára járt és épp abban az évben, 1956-ban diplomázott. Mikor a szülők hírét vették a budapesti eseményeknek, azonnal haza akarták vitetni. Elküldték érte a bátyját, hogy mentse ki a forradalomból a lánglelkű Évikét. Miska bácsi – néhai nagybátyám – nem járt sikerrel, anyám Budapesten maradt és itt kísérte figyelemmel, élte át 1956. október 23-át és az azt követő napokat. Egyszer, mikor még kisgyerek voltam, a családi fotók között kotorásztam, egy nagy kartondobozban. Gyermekszememnek szokatlan, borzalmas képeket találtam. Akkor még nem tudtam, hogy mit látok, de egy fotó, egy utcakövön heverő, mésszel leöntött férfitest képe szinte beleégett az emlékezetembe... Anyám csak néhány szót mondott ekkor. Hogy ott volt az első, felemelő percektől fogva. Kinn az utcán. Ott volt, amikor ledöntötték Sztálin szobrát, s darabjait vitték mindenfelé. Ott volt, amikor jöttek a tankok… Amikor már nem volt felemelő semmi. És fotózott. Úgy tekintettem rá, mint egy hősnőre. Sok év, még inkább évtized telt el azóta. Néhány éve, egy megemlékezésen élesen felidéződött bennem ez a kép. Elkezdtem kutatni a régi albumokban, dobozokban, rég elfeledett papírzacskókban. És 2013-ban megtaláltam. Megtaláltam a képeket, amelyeket anyám, Szényei Éva készített 1956-ban. Sajnos, Őt már nem tudom kifaggatni a képek keletkezésének körülményeiről. Maradt ez a pár, töredékes emlék és ez a néhány kép, amellyel nem csak 1956-ra, de 22 éve meghalt édesanyámra is emlékezem. Menus Zsófia

Tóth József Emlék foszlány 1956

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

SAJTÓKÖZLEMÉNY A Magyar Iparszövetség (OKISZ) gazdasági és társadalmi együttműködésének fejlesztése a Közép-magyarországi régióban /TÁMOP2.5.3.A-13/2-2013-0002/ A pályázat megvalósításának célja, hogy a Magyar Iparszövetség kapacitásának megerősítése és együttműködések elősegítése révén hatékonyan és felkészülten tudja képviselni tagjainak érdekeit, hogy képesek legyenek eredményesen becsatornázni véleményüket, javaslataikat a munkaügyi és szakpolitika alkotás folyamatába, illetve a döntéshozatalba. Fontos célja munkáltatók és vállalkozók alkalmazkodóképességének növelése az új munkajogi szabályozás alkalmazásának vizsgálatán, munkavállalói ismeretek oktatásán, valamint naprakész vállalkozói ismeretek elérhetővé tételén és vállalkozói konzultációk megszervezésén keresztül. A Magyar Iparszövetség konferenciák, előadások formájában – színvonalas előadók tolmácsolásában - tájékoztatást adott a felnőttképzés, a vállalkozásokat érintő adózás, a Polgári Törvénykönyv változásairól. A pályázati támogatásból megszervezett két 50 órás képzésen (Az Mt. változásai és a munkaerő alkalmazásának hagyományos és alternatív módjainak megismertetése; Kompetenciafejlesztő képzés a konfliktuskezelési módszerek, valamint a hatékony tárgyalások és asszertív kommunikáció témakörében) 60 fő szerzett sikeresen tanúsítványt. A Szakértői Szakmai Bázis megvizsgálta a kollektív szerződés – kötés lehetőségét a KKV szektorban, feltárta ennek nehézségeit, ugyanakkor kialakított - a jövőre nézve - kollektív szerződés-mintákat. Elkészült a Szervezetfejlesztési Terv, valamint két tanulmány,, továbbá kiadásra került egy, a HR szektor számára készült kézikönyv az új Mt-ről, iratmintákkal kiegészítve. A Munka Törvénykönyvből eredő változásokra hívta fel a figyelmet a csoportos munkahelyi tájékoztató rendezvények sora,. A projektet 2014. októberében szeminárium zárja, melyen a résztvevők összegzik a pályázat megvalósításának eredményeit. A pályázat 2013. november 18. – 2014. november 18. között valósul meg.

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI JOGPONT + MINI

A PONTOS VÁLASZ!

INGYENESEN HÍVHATÓ ZÖLD SZÁM

06-80/205-406

KERESSE IRODÁINKAT!

WWW.JOGPONTPLUSZ.HU Európai Szociális Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Fotók: Szényei Éva

Lánctalpon csörög az emlékezet, A homály mögül már nem csak szánt, Lő is a gyermekképzelet. Köd fed el fapuskát, harci kedvet, Nem festett már a mellen, Vörösen fröccsen a rendjel. S a lóden alól, mintha oly sok volna, A piros élet folyik az utcán, A rácsos lefolyóba.

Európai Szociális Alap

www.kerthelyseg.hu · 17


Őszi erdők-mezők ajándéka

Az erdőt, mezőt járó ősemberek jól ismerték a vadon gyümölcseit. Míg az elejthető vadak után kutattak, sokszor csak a vadon termő gyümölcsök fogyasztásával tartották fenn magukat. Ám hamarosan arra is rájöttek, hogy az elejtett vadak húsa könnyebben emészthető, ha az erdőkön, mezőkön termő gyümölcsökkel együtt fogyasztják. Mivel az erdei gyümölcsök zöme ősszel érik, és sok közülük akkor a legfinomabb, ha már megcsípte a dér, igazán kellemes túrákat szervezhetünk a begyűjtésükhöz. A vadgyümölcsök közös értéke, hogy jóval nagyobb mennyiségben tartalmaznak vitaminokat, szerves savakat, mint a mesterségesen kinemesített gyümölcsfajták. Az ősz, a gombaszezon csúcspontja is, erdőket járva ízletes vargányát, őzlábgombát, sárga róka- vagy trombitagombát, esetleg a mohás fenyők alatt megbúvó rizikét szedhetünk. Ehhez természetesen elengedhetetlen a megfelelő gombaismeret: e nélkül senki ne vágjon bele a veszélyes kalandba!

Szeder, az antioxidáns-forrás

A szeder tápanyagtartalma nagyon hasonlít a málnáéhoz, de szénhidrát- és növényi rost-, illetve pektintartalma nagyobb, C-vitamin- és gyümölcssav-tartalma pedig valamivel alacsonyabb, és„dúskál” az antioxidáns flavonoidokban. Az ásványi anyagok közül kálium, kalcium, foszfor, magnézium, mangán, vas, valamint réz van benne. Sok A-vitamint, folsavat, valamint némi B1-, B6-vitamint is tartalmaz. A szederlevélből készült teát hasmenés ellen, izzasztónak, salaktalanítónak használják. Vércukorszint-csökkentő hatása is ismert. Főzete gyulladás-gátló öblögető, gargarizáló szer szájnyálkahártya- és fogínygyulladás kezelésére, valamint aranyér elleni ülőfürdőhöz.

A vértisztító kökény

Gyümölcslé és lekvár készíthető belőle. Mind a bogyók, mind a levelek jelentős mennyiségű C-vitamint tartalmaznak. A kökénykészítmények tisztítják a vért, a vesét és erősítik a szervezetet. A termésekből készített lekvár, bor, pálinka vagy likőr betegségek után kiváló roboráló szer, immunrendszer- és idegerősítő. Zsírcsökkentő hatású, fogyókúra esetén nélkülözhetetlen. Méregtelenítő és vértisztító hatása miatt bőrkiütések megszüntetésére is alkalmazhatjuk.

Csipkebogyó

A csipkebogyó értékes C-vitamin forrás, a narancsnál például 20-szor több C-vitamint tartalmaz, ezenkívül értékes antioxidáns.

A szíverősítő galagonya

A népi gyógyászatban leggyakrabban alkalmazott szívgyógyszerek egyike. Ez utóbbi alkalmazásmódot igazolták később a XIX– XX. századi vizsgálatok, amelyek szerint a galagonya az egyik leg-

A

18 · www.kerthelyseg.hu

kiválóbb szívre ható gyógynövény. E kutatások során kiderült, hogy a növény úgy erősíti és szabályozza a szívműködést, hogy jóformán semmilyen mellékhatása nincs, s ezért tartós kezelés is végezhető vele. Régóta ismeretes, hogy a galagonya hatóanyagai csökkentik a vérnyomást (ha nem is közvetlenül) és a vér koleszterinszintjét, megakadályozzák, hogy koleszterin rakódjon az érfalra, s ritkítják a szívtáji szorító fájdalommal járó (angina pektoriszos) rohamokat is. Hatóanyagai infarktus után a szívizomzat vérellátását, az ér újraképződését segítik elő, a vérnyomást és pulzusszámot csökkentik, s ezzel együtt fokozzák a szervek és az izmok vérellátását. A 40 év feletti, keveset mozgó, rendszertelenül táplálkozó, dohányzó, nagy igénybevételnek, erős stresszhatásoknak kitett menedzserek szívműködési zavarainak megelőzésére is kiváló megoldás a naponta fogyasztott galagonyatea.

A gomba értékes hasznosanyag-forrás

A gombák értékes, a szervezet sejtjeinek felépítésében részt vevő fehérjéket és a szervezet számára fontos aminosavakat, ásványi anyagokat (foszfort, káliumot, kálciumot, anyagcserét javító cinket és vasat) tartalmaznak. Emellett gazdagok D-vitaminban, és fontos A-, B1-, B2-vitaminforrások is. Kisebb mértékben E- és K-vitamin is fellelhető bennük. Fehérjetartalmuk miatt – melynek mennyisége fajonként változó – kiváló húspótlók. A gombás ételek nemcsak finomak és laktatók, de az is nagy előnyük, hogy igen gyorsan elkészíthetők. Pár perc párolás például olívaolajon, fehérborral vagy tejszínnel, és máris van egy finom alapunk, amiből bármilyen ételt kreálhatunk: készíthetünk gombás rizottót, szószt tésztára vagy húsételre, de tölthetünk vele leveles tésztát is. Emellett készülhet belőlük krémleves, ízletes előétel, finom mártás, mártogatós, saláta, egyes fajtái pedig vadpörköltek remek alkotóeleme.

Galagonya-tinktúra

Egy jól zárható üveget lazán teletöltünk galagonyával és felöntjük gabona- vagy gyümölcspálinkával. Jól lezárva 2-3 hétig állni hagyjuk, időnként kicsit megrázogatjuk. Mikor szép barna színe lesz, mint a teának akkor átszűrjük. A tinktúrát fogyaszthatjuk magában, de csepegtethetjük teába is.

Csipkebogyómártás

Hozzávalók: 6 ek. csipkebogyólekvár, 1 ek. sherry brandy, ízlés szerint só, őrölt bors. A lekvárt 2 dl vízzel simára keverjük, majd kb. 5 percig a tűzhelyen, kevergetve összefőzzük. Ízlés szerint sóval, őrölt borssal ízesítjük, végül hozzáadjuk a sherry brandyt, és néhány perc alatt készre főzzük. Frissen sült vadszárnyasokhoz, vaddisznósültekhez kínáljuk.

Csipkebogyólekvár

Tisztítsuk meg a csipkebogyókat ugyanúgy, mintha csipkebogyóteát készítenénk, majd a bogyókat tegyük két órára hideg vízbe. Két órán keresztül vízben, lassú tűzön főzzük. Szűrjük le, a levet tegyük félre gyümölcskocsonyához, zseléhez vagy más receptekhez. Mérjük le a pépet, majd minden csészényi péphez adjunk egy-egy csésze barnacukrot. Addig főzzük tovább, amíg sűrű állagú masszát nem kapunk. Öntsük a masszát tiszta befőttesüvegekbe, majd zárjuk le az üvegeket.

a IV. IFJÚSÁGI SPORTNAP / I. SPORTVÁLASZTÓ TÖRÖKBÁLINTON az Itthon vagy, Magyarország szeretlek programsorozat keretein belül, a Törökbálinti ifjúsági önkormányzat rendezésében valósult meg.


Fülöp Tibor Zoltán:

Huszárkonyha Országh alma túrós tejfölös tésztával Mátyás király 1459-ben az ország akkori nádorának, guti Országh Mihálynak adományozza Torbágyot. Évtizedekkel később, az ő Ferdinánd párti utódaitól veszi el a települést Szapolyai János király, és adományozza azt Török Bálintnak, akinek nevét viseli később Torbágy. Ami guti Országh Mihályt illeti, ha a sors úgy hozza, akár róla is elnevezhették volna településünket. Ugyanis a nagy múltú gutkeled nemzetség tagja egykoron öt egymást követő uralkodót szolgált ki. Volt udvari vitéz, főkamarás, kincstartó, országos főkapitány, főasztalnokmester, főajánlómester és Mátyás alatt az ország legfőbb méltóságát is betöltötte, nádor volt. Nem tudok arról, hogy Törökbálinton lenne róla elnevezve egy utca, egy út, egy tér vagy akár egy középület. Ha nincs, talán érdemes lenne megtenni – bevonva a körbe akár más egykori birtokosokat is – mert így igazíthatnánk egyet a sors igazságtalanságán. Hiszen Török Bálint nevét nap mint nap hirdeti városunk, míg a többiek nevéről, köztük guti Országh Mihályéról is, Törökbálint szerényen „hallgat”.

Az ételt ajánlja Sebestyén Alma Panni Fénykép: Tóth Máté

4 főre: Meghámozunk 4 közepes burgonyát és lereszeljük. Ütünk hozzá 3 tojást, adunk hozzá 3-4 púpozott evőkanál lisztet, ½ dl tejet, majd megsózzuk és összekeverjük. Meghámozunk 8 db közepes almát, félbevágjuk azokat és magházuktól megszabadítjuk. Nem egészen 1 cm vastag szeleteket vágunk. Ezek egyik oldalát megkenjük a burgonyás masszával és a megkent oldalukat forró olajba tesszük. Miközben sül, megkenjük a maradék burgonyás masszával az almák másik oldalát is, és amikor az egyik oldal megsült, megsütjük a másikat is. Közben csusza tésztát sós vízben megfőzünk, s ha kész túróval keverjük össze. Tálalásnál az almák kerülnek alulra, rá megy a túrós tészta, amire még tejfölt öntünk, s annak tetejére még egy kis pirított szalonnát is tehetünk.

a hu szá ro k A Hu szá rko nyha ne m áb b kölink m ne éte leirő l szól, ha gra eg yrsá szá hu ar csö nz i a magy okat, ság ajdon koron oly jellemző tul za ha a t, ge ssé úg ym int : a lel em énye oz kh yo án om gy sze ret ete t, a sa ját ha Új t. go rsá to bá a és t va ló ra ga szkod ás pké a , pr óbája ez éte lek lét reh oz ás ának ítos on az l ge s nemzetiség zelt magyar – vagy má n , amely minden esetbe lül be ein ret ható – ízvilág ke gy va rző yő án om gy ha Mindez koronként változott. lsőségek között. kü tő em ter yt án hagyom

www.kerthelyseg.hu · 19


s3_ujsag2_58x271.ai 1 2011.10.28. 20:48:09

II. Wölbling Antal Labdarúgó Emléktorna Bensőséges s minden bizonnyal immár hagyományteremtő alkalommal rendezték meg Törökbálinton a Wölbling Antal Labdarúgó Emléktornát. Az ifjúsági csapatokat megmozgató sporteseményen részt vett – a családtagok mellett – Solti Ferenc, a TTC elnöke, Zima Flórián a Labdarúgó Szakosztály vezetője és Hajdu Ferenc alpolgármester, a torna fővédnöke. Feszes test, lapos has, gyönyörű tartás, kicsattanó erőnlét és vitalitás, formás izmok. Ami eddig csak hosszú évekig tartó, kemény edzéssel volt lehetséges, az most a Speedfitness multi-edzővel már rövid idő alatt elérhető.

C

Heti 2x20 perc edzésidő elegendő, hogy látható és érezhető sikereket érjünk el az alakformálás és izomépítés terén, már néhány hét alatt. A 21. század forradalmi testedzése a piac legfejlettebb készülékével Magyarországra is megérkezett! Elég a lassan mutatkozó eredményekből, válts sebességet Te is!

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

+ hatékony izomépítés +ín- és ízület kímélés +extrém rövid ideig tartó edzés +zsírégetés, zsírszövetcsökkenés +kötőszövetek vérellátottságának javulása +izombeli hiányok és diszbalansziák kiegyenlítése +jobb közérzet kialakulása +deréktáji fájdalmak kezelése +vizelettartásért is felelős gátizomzat megerősödése, szülés utáni rehabilitáció +sportolóknak teljesítményfokozás +biztonságos működés

www.speedsunsalon.hu Törökbálint Tükörhegy, Világos u. 11. Tükör Szépségszalon www.tukorszepsegszalon.hu

Bejelentkezés: Dobrovoczky Kriszta tel.: +36 30/910 8888 tel.: +36 70/459 2795

20 · www.kerthelyseg.hu

Hajdu Ferenc köszöntőjében a sport, a labdarúgás szépségeiről, közösségformáló- és nevelő hatásairól beszélt, személyes élményeket elevenített fel Wölbling Antalról, akit emberségéért, sportszeretetéért, áldozatkészségéért nagyon tisztelt. Az Emléktorna alkalmából a képünkön látható kupát adományozta az egyesületnek. Wölbling Antalról a legszebben, legemlékezetesebben leánya, Lipőkné Wölbling Márta szólt. Az ő gondolatait idézzük: „Édesapám 1937 márciusában született, és 2012 júniusában, életének 75. évében hunyt el. Sok barátja, „haverja”, svábrokonsága volt, itthon és a határon túl. Igyekezett mindenkivel bensőséges, jó kapcsolatot ápolni. Az egész családja Törökbálinton élt, egészen a kitelepítésig, akkor teljesen szétszakadt a nagy család. A nagyszüleim viszont itt maradtak, mivel a nagyapám akkor még nem érkezett vissza az orosz hadifogságból. Nagyapám volt az első számú fuvaros a II. Világháború után Törökbálinton, és az apukámat már kiskamasz korában (11 éves volt)

befogta maga mellé dolgozni. Később kereskedelmi iskolákat végzett, bár sosem volt egy éldiák, így mindig nagyon büszke volt az unokáira, akik nagyon jól tanultak. Azok voltak a kedvenc telefonbeszélgetéseink, amikor este végre hazaértem, ő felhívott, és így kezdte: – Te, ezek már megint egész délután tanultak! Nekem ilyenek jutnak az eszembe róla, de azt hiszem, hogy bennem még nagyon erős a gyász.”


rövid sport

A MONT BLANC MEGHÓDÍTÁSA

Nem mindennapi kéréssel fordult Törökbálint város önkormányzatához településünk lakója, Pajor László. Ő és hegymászó barátai az elmúlt évek során a környező országok hegyeinek számos nevezetes pontján jártak már, így eljutottak a Tátra csúcsaira, a Krivánra (2494m), a lengyel-szlovák határon magasodó Rysy-re (2499m), a szlovénok nemzeti büszkeségére, a Triglavra (2864m), illetve az osztrák Alpokban található Grossvenedigerre (3667m). Elérkezettnek látták az időt, hogy a Mont Blanc-t (4810m) is meghódítsák. Arra kérték a képviselő testületet, hogy a nagyjából 800.000 Ft-ra kalkulálható kiadásaikhoz járuljon részben hozzá az önkormányzat. Szerették volna, hogy a sok sportcsapat és művészeti csoport mellett ők is öregbíthetnék Törökbálint hírnevét, melynek első lépéseként egy Törökbálint zászlót is feljutattak a csúcsra. A túra sikeresen lezajlott, Pajor László mászó társaival sikeresen megküzdött a heggyel, mely többek között a város támogatásának is köszönhető.

Változások kora

2014 szeptembere számos változást hozott a törökbálinti „Művházba” járó kung-fu-sportolók életébe. A növekvő létszámra való tekintettel az egyesület kénytelen volt új, minden igényt kielégítő helyszínt ke-

Labdarúgás TTC I (felnőtt)

Kicsit beragadt elsőszámú felnőtt csapatunk a bajnokság rajtjánál, így az első három mérkőzés eredménye három vereség lett. Azóta kicsit összeszedte magát a csapat. Következő két mérkőzésükön egy döntetlent és egy győzelmet értek el. Érdi VSE – Törökbálinti TC 2-0 Törökbálinti TC – Százhalombattai LK 2-1 (Junior 83’) Dabas-Gyón FC – Törökbálinti TC 4-1 (Mag 11’) Törökbálinti TC – Tápiószecső 4-1 FC (Béres 61, 31’, Junior 30’, Vajay 65’) Pilisszentiván SE – Törökbálinti TC 2-2 (Stadler 33’, Junior 71’)

TTC II (felnőtt)

A TTC megye harmadosztályában játszó felnőtt csapata a bajnokság során még nem szenvedett vereséget. Úgy állnak a tabella második helyén, hogy az első helyezettnél egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak. Törökbálinti TC II – Érdi VSE II 6-2 (Lódri 9’, Hegedűs 27’, 53’, Fazekas 38’, 55’, Pál 67’) PILE-Szántó II – Törökbálinti TC II 2-3 (Nacsa 51’, Hegedűs 66’, Pop 90’) Törökbálinti TC II – Visegrádi SE 2-1 (Auer 2’, Orbán 59’) Dunabogdány SE – Törökbálinti TC II 1-1 (Lódri 16’)

TTC U21 U21

Ráckeve VAFC – Törökbálinti TC 8-1 (Kálmán 33’)

KÉZILABDA

ATTE-TTC – Postás SE II 26-19

I. TÖRÖKBÁLINTI FUTSAL NAP

Nagyszabású futsal tornát szervezett szeptemberben a Törökbálinti Focisuli Egyesület. A tornának kettős szerepe volt. Egyrészt népszerűsítette azt a sportágat, melynek tavaly óta településünkön is van felnőtt, bajnokságban játszó csapata, másrészt a bajnokság előtt egy felkészülési tornának is beillett a rendezvény. A hat csapat részvételével lezajlott tornát végül a FerEncváros csapat nyerte 100 %-os teljesítménnyel, a mieink a negyedik helyen végeztek. A csoport: Törökbálinti Focisuli SE –Újpest FC 4-1 Törökbálinti Focisuli SE –FTC 2-5 FTC–Újpest FC 5-0

resni, így az őszi edzések már a minden szempontból kiváló adottságokkal rendelkező Törökbálinti Sportközpontban kezdődtek. A bővülést jelzi az is, hogy az utánpótlás sportolói mostantól egyéb elfoglaltságaik függvényében heti kettő helyett négy, a felnőtt sanda (kínai box) versenyzők pedig heti három edzésen vehetnek részt. Az egyesület bővülése a névválozást is szükségessé tette: a jövőben Törökbálinti Sport Egyesület (TSE) néven találkozhatnak velünk az érdeklődők. Szándékunkban áll a keleti harcművészetek mellett további szakosztályokat is indítani, amiről a tárgyalások sikeres lezárása után szeretnénk értesíteni szurkolóinkat. Egyesületünkről bővebb információt és edzéseink időpontját a www.shaolintorokbalint.hu weboldalon tekinthetik meg. Major Sándor Elnök

Kerthelység

B csoport Baráti Futsal Club SE –Cső-Montage 0-1 Baráti Futsal Club SE –Vasas 1-2 Cső-Montage–Vasas 0-2

A csoport végeredménye: 1. FTC 6 pont 2. Törökbálinti Focisuli SE 3 pont 3. Újpest FC 0 pont

B csoport végeredménye: 1. Vasas 6 pont 2. Cső-Montage 3 pont 3. Baráti Futsal Club SE 0 pont Helyosztók: V. helyért: Újpest FC –Baráti Futsal Club SE 4-3 III. helyért Törökbálinti Focisuli SE –Cső-Montage 2-3 I. helyért FTC – Vasas 3-2

· Törökbálinti ingyenes havilap

Megjelenik havonta · ISSN 1789-9133 · Felelős kiadó: Media InnoSenza Kft. · 1135 Budapest, Csata u. 32. · Telefon: 786-0788 · Fax: 786-0789 · email: szerkesztoseg@kerthelyseg.hu · Hirdetés: hirdetes@kerthelyseg.hu · Felelős szerkesztő: Kovács Ilona · Fotó: Tóth József, KᵒJ · Terv, grafikai munkák: KᵒJ · Nyomás: Rosental Kft. · Ügyvez. ig.: Rózsavölgyi Sándor · A kiadó nem vállal felelősséget a hirdetések és pr-cikkek tartalmáért.

www.kerthelyseg.hu · 21


ELKEZDŐDÖTT A FOCISZEZON Elindult a 2014/15-ös futball szezon. Törökbálint elsőszámú csapata, a TTC idén is a megyei bajnokság első osztályában keresi kihívóit. Zima Flóriánnal, a szakosztály elnökével az elmúlt időszakról, a fiatalokról és a csapat idei lehetőségeiről beszélgettünk. ·· A tavalyi szezonban a hetedik helyen végzett a csapat a Pest megyei bajnokság első osztályában. Meg vagytok elégedve az eredménnyel, ez volt a reális helyezés? Lényegében ez volt az elvárás a csapattal szemben. Ez a helyezés biztosította azt, hogy a csapat ebben az évben is a megye első osztályában versenyezhessen. A z eredmény fényében igazoltunk játékosokat, hiszen továbbra is az a célunk, hogy minél több helyi játékos szerepeljen a csapatban. A felkészülési mérkőzéseinken igyekeztünk a fiataloknak is lehetőséget adni, mellyel többen éltek is. Név szerint kiemelném Lipők Benjámint, Auer Marcellt és Fazekas Pétert, akik az edzőmérkőzéseken kezdőként is a pályára léptek. Abból az okból, hogy ők és a többi fiatal, minél felkészültebbek lehessenek, a korábbi U21-es csapatból és a jelenlegi felnőtt csapatból kimaradó játékosokból alapítottunk egy TTC II elnevezésű csapatot, amely jelenleg a megye III-ban játszik. Az ottani játékkal ezek a fiatalok hozzászoknak a felnőtt meccsek hangulatához és ez által pár év múlva az első számú csapat meghatározó játékosai lehetnek. ·· A TTC II-es csapat létrejötte régi álom, vagy egy gyors döntésből született? Már régóta tervezzük a csapat létrehozását, de meg kellett várni, hogy az U21-es csapat játékosai „kiöregedjenek” ·· De azért továbbra is van U21-es csapat, ugye?

Természetesen. A korábbi U17-esekből álló U21-es csapatunk jelenleg a megyei bajnokságban játszik. Ezenkívül van egy 22 fős U15-ös csapatunk és egy húsz fős U14-es csapatunk. A Bozsik-programban, pedig a partnerünkkel, a Törökbálinti Focisuli Egyesülettel indulunk. Utánpótlás-csapatainkba továbbra is folyamatosan várjuk a fiatalokat. Nem tartunk toborzót, hanem, aki szeretne csatlakozni hozzánk, az nyugodtan jöjjön le edzéseinkre. ·· Nyáron több törökbálinti játékos is érkezett a csapathoz, többek között Zimon Gábor, aki az NB III-as ESMTK-tól jött vissza. Ez is annak a koncepciónak a része, hogy a csapatban minél több, helyi illetőségű játékos játsszon. Ennek értelmében kötöttünk egy együttműködést Budaörssel, amelynek köszönhetően több, a Budaörsben játszó törökbálinti jött át hozzánk. ·· Mik a tervek erre a bajnokságra. Gondolom, jó lenne egy osztállyal feljebb kerülni. Cél, hogy az első öt csapat közé kerüljön. Igaz, hogy a rajtnál kicsit beragadtunk, az első három mérkőzésünket elveszítettük, utána pedig egy győzelmet és egy döntetlent szereztünk, de alakul a csapat, nemsokára az eredmények is jönni fognak. ·· Mi lehet az oka a kezdeti gyenge játéknak? Sajnos sérülések miatt nem mindegyik játékos tud még a rendelkezésre állni, ettől függetlenül a bajnokság első fordulójában a jelenleg száz százalékos Érd csapatával elég sokáig partiban voltunk. Sajnos a rajt sikertelensége rányomta a bélyegét a következő mérkőzésekre, de kezdünk magunkra találni. ·· Nemrég két olyan esemény is lezajlott a csapat háza táján, mely inkább az íróasztalok mögött zajlottak. Az egyik egy szakmai konzultáció volt. Ez miről szólt pontosan? Bekő Balázzsal és Németh Antallal volt egy konzultációnk a jegyzőnő felkérésére. Azt

vizsgálták, hogy Törökbálinton hány utánpótlás-nevelő csapatra van szükség. Az eredmény az lett, hogy 13 éves korig lehet két utánpótlás csapat is, de utána egy csapatnak érdemes a focistákkal foglalkoznia. Véleményünk szerint ennek a csapatnak a TTC-nek kell lennie, hiszen itt van meg a szakmai háttér és a szakmai múlt. ·· A másik esemény, hogy idén szeptembertől már nem működik a Harmatcsepp óvoda a klubház felső szintjén. Neked ez nagy fájdalmad volt, hogy nem használhatjátok azt a teret. Úgy néz ki, hogy végre ez is megoldódik. Nagy valószínűség szerint a szeptemberi testületi ülésen visszakapjuk ezt a helyet. Szeretnénk, ha ezt a teret klubteremként tudnánk működtetni, ahol le tudunk ülni a meccseket kielemezni, szülői értekezletet tudunk tartani vagy akár csak sakkozni, kártyázni tudunk. Tervünk, hogy a társasági adóból az emelet egy részét edzőteremmé alakítanánk át, spinning bicikliket, erősítőgépeket szeretnénk vásárolni. Ezzel pénzt is tudnánk spórolni, hiszen jelenleg a Sportközpontban tartjuk az ilyen jellegű edzéseinket, ami elég nagy összeg. Ezen kívül meg kell említeni, hogy nyertünk 7 millió forintot az MLSZ-től infrastrukturális beruházásra, mely azt jelentené, hogy ezt a klub épületet 30 százalékos önrésszel fel tudnánk újítani. Mivel a tulajdonos az önkormányzat, az ő döntésükre várunk, hogy megkapjuk-e az önrészt. ·· Ezenkívül továbbra is napirenden vannak a pályagondok, hiszen helyben nem sok lehetőség van edzést tartani. Annyi változás történt az elmúlt évekhez képest, hogy a pálya fölötti betonos pályát műfüvessé tudtuk varázsolni. Ezen kívül a salakos pályát és a centerpályát használjuk, de az utóbbit ritkábban, hiszen arra vigyáznunk kell, hogy a bajnoki mérkőzéseken jó állapotban legyen. Tavaly használtuk még a Sportközpontnál lévő műfüves pályát is, de az is bérleti díjas, így az sem a legjobb megoldás. Nagy segítség lenne, ha a jelenlegi salakos pályát is át tudnánk alakítani műfüves pályává. ·· Rebesgetik, hogy a Sportközpont melletti területen rendes, nagypályás „focistadion” épül, lelátóval, kiszolgáló egységekkel. Arról már beszéltetek a vezetőkkel? Úgy gondolom, hogy mindenképpen használhatnánk a pályát, de véleményem szerint úgy, ahogy a csapat múltjának, úgy a csapat jövőjének is az Alsóerdősor utcához kell kötődnie. Az viszont bizonyos, hogy a parkírozási gondokat meg kell oldani.

RONI KÖZÉRT I. Szabadság tér 1. Nyitva tartás: hétfő–szombat: 5–22-ig vasárnap: 6–22-ig

RONI KÖZÉRT II. Munkácsy Mihály u. 28 Nyitva tartás: hétfő–péntek: 6–18-ig szombat: 7–13-ig vasárnap: 7–12-ig

http://www.ronikozert.hu • flottgeorge@t-email.hu

:)

:)

Kedvező ár, nálunk vár – Törökbálinton 3 helyen!

22 · www.kerthelyseg.hu


Fakivágás.

A szomszédban

lakó festő a legjobb garancia!

Lantos Zoltán festő-mázoló-tapétázó végzettségű egyéni vállalkozó vagyok, Törökbálinton élek családommal. Tíz éve a jól összeszokott 6 fős csapatommal együtt végezzük lakások, családi házak, társasházak, közületi- és ipari ingatlanok alap-, ill. felújítási munkáit.

Szolgáltatások: • festés, mázolás, tapétázás • nyílászárók, kerítések felújítása, mázolása • antik- és márványhatású díszítő festés • kül- és beltéri stukkózás, rozetta • mennyezeti polisztirol lapok ragasztása • hőszigetelés, homlokzatfestés • nemesvakolatok felhordása • lábazati vakolatok felhordása • lábazati lapok ragasztása • laminált parkettázás • gipszkartonozás • egyéb építési és felújítási munkák • széldeszkák/párkánydeszkák felújítása, mázolása

Veszélyes fák ágankénti lebontással való kivágása. Koronaalakítás, száraz, beteg részek eltávolítása.

Igény szerint ágak darálása, szállítása.

06-20-485-6547 Kovács Sándor

Lantos Zoltán „színmester” 06 30/269-33-27 • www.lantosfestes.segitek.hu

Halász Parkett Kft. • Halász Mihály Vállalunk: Hagyományos parkett burkolást Régi parketták felújítását, intarziás parkett burkolást Csiszolás PROFESSZIONÁLIS gépekkel Pácolás, olajozás, viaszolás, lakkozás.

Elérhetőségek: telefon: 36/20/9511-837

E-mail: hparkett@pr.hu • www.hparkett.hu

L á b koz m et ika G y ó g y p e d ik ű r Pe d ik ű r k K ö r ö m d ísz ít é s e L á b m a s sz á zs i) (refl ex ,sv é d ,t h a B e je le n tkezé s :

N é m et h n é0Á-9g3i 0 6 -3 0/2 6 0 -2

2040 Budaörs, Ibolya u.1. (A Törökugratónál) Telefon:06/23/420-840 www.hollosy-cukraszda.hu Nyitva: mindennap 10-19 óráig • Helyben sütött házi sütemények • Pogácsák • Sós sütemények • Formatorták rendelésre Barbitól a sportautóig • Parfétorták • Esküvőkre rendezvényekre emeletes dísztorták • Kézműves fagylalt

Cikkeinket és további híreinket keresse a

•••

Szeretettel várjuk vendégeinket!

www.kerthelyseg.hu weboldalon is!

Vagy a facebook-on:

www.facebook.com/ Kerthelyseg

Tető 75 Kft.

Vállalunk: • Komplett tetőépítést, ács, -bádogos, tetőfedő munkákat. • Tetőtérbeépítések komplett kivitelezését. • Homlokzati állványozást. • Kisebb javításokat VIHARKÁROK GYORS JAVÍTÁSA! Törökbálint, Rövid u 22 . Érdeklődni telefonon +36 30 9222 945

www.kerthelyseg.hu · 23


politikai HIRDETÉS

24 · www.kerthelyseg.hu

2014 09 10  
2014 09 10  

Torokbalint, hirek, esemenyek

Advertisement