Page 1

! k n ü t t e l 6 évesek

Kerthelység 2014. március–április, VII. évfolyam, 3–4. szám

törökbálinti ingyenes havil ap

március 15-re emlékeztünk


2 路 www.kerthelyseg.hu


www.kerthelyseg.hu 路 3


Menza-ügyek Pár hete borzolja a kedélyeket a törökbálinti iskolák és óvo dá k köz é t k e z t e t é s é n e k színvonalában tapasztalható minőségromlás. A szülők egy része más megoldás után nézett: ha nem jó az iskolai menza akkor majd más szállítja gyermekeiknek az ebédet. A január óta történtekről kérdeztük a polgármestert. ·· Helyben főzik az ebédet a gyermekeknek, vagy készen hozatja az Önkormányzat? A bölcsőde kivételével minden intézményt a SODEXO nevű cég lát el. Évek óta ez a vállalkozás végzi a helyi közétkeztetést, változó színvonallal. Amikor panasz érkezett a minőségre, jeleztük a cég vezetésének, változtattak, javítottak, egy ideig ismét reklamáció nélkül működött a szolgáltatás. ·· Akkor most miért tört ki ekkora elégedetlenség? Tény, hogy tavaly ősztől jelentősen visszaesett a minőség. Egyre több szülő és pedagógus mondta le a befizetést, és persze érhető

4 · www.kerthelyseg.hu

módon: néztek más megoldás után. A vihar attól is megnőtt, hogy a bulvársajtó kapott a kínálkozó alkalmon – minden bizonnyal voltak, akik rásegítettek erre. Alapvetően azért is kapott nagyobb lángra, mert a Bálint Márton Iskola Szülők Tanácsa megszervezte, hogy a szülők rendszeresen bejártak az iskolába és ellenőrizték a minőséget. Ennek nyomán kaptam meg panaszos levelüket. ·· Úgy tudjuk: aláírásgyűjtésbe is fogtak. Így van: ezt február 6-án este kaptam kézhez a Szülők Tanácsa által összehívott megbeszélésen, ahova a Hivatal tisztségviselői is meghívást kaptak. Az íveken 600 aláírás található, nyilván minden aláíró elolvasta mihez adta a nevét. A megbeszélésen egyébiránt jelen volt a területileg illetékes tisztiorvos, a Városgondnokság vezetője és több képviselő is. ·· Ha ennyi panasz érkezett, akkor miért nem cserélték le a szállítót? Azzal kell kezdenem, hogy a jelenlegi szállítóval már lejárt a szolgáltatási szerződés. Helyére másikat választani nem lehet egyik napról a másikra. Vannak jogszabályi kötöttségek – mást ne is említsek: a közbeszerzési előírások – melyek pontosan meghatározzák azt, hogy milyen módon kell versenyhelyze-

tet teremteni és annak alapján a legalkalmasabb szállítót kiválasztani. Eddig két alkalommal hirdettünk közbeszerzési pályázatot, mindkét eljárás eredménytelenül zárult. A második tavaly decemberben. Egy ilyen közbeszerzési eljárás időigényes – az előkészítéssel együtt – alsó hangon két hónap. ·· Tavaly december óta már több mint két hónap telt el. Van új pályázati kiírás? Pontosan a felmerült aggályok okán gondoltuk úgy, hogy a szülőket is bevonva készítjük el a pályázati kiírást. Megfogalmazzuk benne – a korábbi kiírások dietetikai szakmai hátterét is felhasználva – a szolgáltatás minősítésének részletes feltételeit. A már említett február 6-ai megbeszélésen a szülők azt vállalták, hogy február végéig küldik meg javaslataikat. Ezek meg is érkeztek, készíti a Városgondnokság a pályázati kiírást. ·· Úgy tudjuk, hogy Polgármester úr személyesen is megkóstolta az iskolai ebédet. Milyen tapasztalatai vannak? A „megkóstolta” kifejezést azért pontosítanám, ugyanis 6 hete naponta az iskolában eszem az ebédemet. Nem potyázom, hanem befizettem én is az étkezésre, hiszen huzamosabb idő tapasztalata alapján tudok csak a minőségről véleményt alkotni. Ugyanak-


kor az kevés, hogy az én ízlésemnek mi felel meg, vagy mi nem. Éppen ezért nem egyedül „kóstolok” – ebédelek – az iskolában, hanem kértem, hogy a szolgáltató képviselője és mindkét iskolából szülők is egyenek velünk. Készítettem egy részletes minősítő lapot, amelyet minden nap kitöltöttünk a szülőkkel, a szállítóval, a közös ebéd résztvevőivel. A ta-

pasztalat az, hogy jelenleg megfelelő a minőség. Visszatérő kifogás leginkább azzal van, hogy kissé sótlan az étel. Akik korábban is az iskolában ebédeltek, azt erősítik meg, hogy jelentősen javult a színvonal, a minőség. ·· Most már megeszik a gyerekek az ebédet? Jó kérdés! Tudja, nem csak azért ebédelek az iskolában, mert figyelni szeretném a minőséget, hanem azért is, mert ismerni szeretném a gyermekek véleményét. Az ugyanis, hogy a gyerek megeszi-e az ebédet vagy sem, az nem csak az étel minőségén múlik. Nem győzöm mindenütt mondani: a cél az, hogy a gyermek jóízűen ebédeljen meg! Ennek csak szükséges, de nem elégséges feltétele az étel minősége! Úgy veszem észre, hogy számtalan egyéb ok befolyásolja a gyermek étkezési szokásait. Mi az, amit megszokott, mi az, amit nem, milyen reakciója van a szokatlan ételek láttán. Azt veszem észre, hogy a gyerekek egy része ránéz és el sem viszi az ebédet. Visszatérő tapasztalat: ha egy gyerek nem kéri el a levest, akkor a sorban utána

Tóth József A mű golgotán

A gipszbe öntött rettenet oldalán, Felzihál a tavasz, és az élet, S a százszorszépek, mint Elhullott vércseppek futnak A dombon át. Nem voltak ott a szavaim, Hogy szóltak volna érted, Nem voltak ott a karjaim, Hogy emeljelek. „Nagy dolgok” után jártamban Nem vettem észre, hogy elveszítelek.

jövő három-négy társa követi a mintát, otthagyja ő is. ·· Akkor mi a megoldás? Olyan ételeket kell kínálni, a heti menübe illeszteni, amit szeretnek a gyermekek, amihez bizalmuk van. Ugyanakkor – kissé sarkítva – nem lehet pizzát és hasábburgonyát adni minden nap. (Úgy tűnik: egyetlen nap sem lehet...) Fontos szerepe van – lenne – az ételek iránti bizalom helyreállításában a családnak és a pedagógusoknak. Másrészt figyelni kell jobban a gyerekek véleményére. Ezért vezettük be több osztályban az elégedettség mérését. Naponta kérdi meg a tanár a gyermekektől, hogy hányan ették meg és hányan nem a levest, a főételt, ha volt kifogás, akkor mi volt az. Amit tudomásul kell ezekből a vizsgálatokból venni, az az, hogy ha egy ételt nagyon sok gyermek nem kért, akkor azt bizony le kell venni a menüről, és nem szabad két hét múlva ismét az étlapra írni. Itt említem meg, hogy megállapodtam a szolgáltatóval arról, hogy április hónapban A-B menüs változatú étlapot állítanak össze. Ez egy leves és két főételből való választást tenne lehetővé. A menülap összeállításához kértem a szülői javaslatokat, hogy minél több új étel is kipróbálásra kerülhessen. A menü választás szervezési részét áttárgyaltam a Városgondnoksággal és az iskolák igazgatóival. A javaslatunkat meg fogjuk ismertetni a szülői oldallal is. ·· A visszavitt, el nem fogyasztott ételmennyiség a moslékba kerül. Ön írta valahol, hogy ez a mennyiség felér egy közvélemény-kutatással... Ezt most is így gondolom, bár fontos lenne pontosítani, tisztán látni ezt is. A visszavitt ételek mennyiségének mérését elvégzik az iskolákban, 20-30% között mozog a megmaradt, vagy visszavitt és moslékba kerülő étel mennyisége. A mérés rendszerén most változtatnunk kellett, mert ebben az arányban a megmaradt – tehát eleve ki sem osztott – étel is benne van. Nem lehet jelenleg azt mondani egyértelműen, hogy a „visszárú” mennyisége csak a gyermekek által el nem fogyasztott ételek mennyiségéből adódna, ugyanis a szállító is túlméretezi az ételmennyiséget, nyilván valamilyen biztonsági tartalékot képezve. Ezért aztán akkor is volna maradék, ha minden gyermek elvinné a maga adagját. Az is árnyalja a képet, hogy a maradék jelentősen nagyobb része a levesből keletkezik, a kitálalt leves mennyisége pedig – egy-egy tányérban –lényegesen több, mint amennyit a gyermekek – de megkockáztatom: a felnőttek is – el tudnának fogyasztani. P. I.

Metszés-permetezés, gyepszellőztetés-telepítés, gyepszőnyegezés, sövénynyírás, térburkolás, öntözőrendszer, kertépítés-fenntartás

Kapuvári Tamás okl. agrármérnök

0630/560 8052

Hajdu Ferenc:

Margóra Latolgatva, elemezgetve április 6. ürügyén

Nagy Gáspár azt írta az 1980-as években született „Történelem” című versében: „ Most kényelmes / elhúzódni / az Isten-védte / csillagokra // süketnek / vaknak lenni / szolgaságunkat / sokszorozva // Mintsem / egy betömött / szájú Nem!-nek / cellamocsokban // társa lenni // a tapétás / dalnokoktól / fényévekre / elkerengni”. Ugye, ezt nem akarhatjuk újra. A költeményben megfogalmazott óhaj nem beletörődés egy moráltalannak tudott, gyáva és konformista társadalmi berendezkedésbe, hanem elhatárolódás. A tehetetlenség dühe, az ember szégyene. Mert hova is lehet „elhúzódni”? A hit hitébe, ahol a lelki oltalom békét teremt – csakhogy épp ez, ami a megnyugvás, az érzéklettelenség (nem látni, nem hallani) elfogadásának a kényszerű lehetetlenségét adja. Alapvető erkölcsi rendszerekben az igazra, a jóra, az emberségesre irányuló kényszer ugyanis bevésődés, nem menekülési útvonal – de választási lehetőség. Így hát választani kell. Nagy Gáspár versszavai ezt a bevésődést hordozva áradnak, lélekből és lélekre hatva, de felmentést a helytelennek ítéltre nem adva: a megszolgált fájdalom érzését és a lehetséges megtisztulás felelősségét felkínálva. Ennél a pontnál sem lehet figyelmen kívül hagyni a költő által közvetítettek erkölcsfilozófiai vonatkozásait, amelyek egyetemességükben utalnak a világra, a megélhető helyes életre. Wittgenstein szerint a hit megléte hozza azt az értő tudást, hogy az életnek van értelme. Ezt elfogadva léphetünk tovább: az etikus élet így a boldog élettel válik azonossá. Aki ezt tudja, az tisztában van azzal is, hogy maga az élet boldogsága (etikussága), nem feltétlenül azonos a körülmények etikusságával (boldogságával). Annyi azért talán még ideillik, hogy: etikátlan világban lehetne-e etikusan élni? Nyilvánvaló, hogy nem. Ezért kell még négy évnek következnie az elmúlt négyre.

www.kerthelyseg.hu · 5


107/2014. (III. 27.) ÖK Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a SportPark Kft. által megjelentetett tájékoztatóban foglaltakra válaszolva a következő közleményt adja ki:

„Tisztelt Törökbálinti Lakosok! A SportPark Kft. által megjelentetett „TÁJÉKOZTATÁS”-sal kapcsolatosan az Önkormányzat az alábbi közleményt teszi közzé:

Az Önkormányzat 2009. február 11-én szerződést írt alá a SportPark Kft-vel. Az aláírt szerződés szerint a SportPark Kft. kötelezettséget vállalt arra, hogy az általa bemutatott pályázat alapján az Önkormányzat tulajdonában álló és maradó telken nettó 870 millió forint értékben felépíti az Önkormányzat által jóváhagyott tervek szerinti, Árpád utcai Sportpark létesítményt, majd azt üzemeltetésbe veszi és működteti is. A teljes beruházás befejezését és a használatbavételi engedély megszerzését 2010. október 15-ig vállalta a SportPark Kft. Ehhez képest a kivitelezés alapkőletétele 2011. 07. 11-én történt, tehát jóval azt követően, ahogy a beruházásnak el kellett volna készülnie. Az építési hatóság már 2011 év végén észlelte, hogy a SportPark Kft. eltért az engedélyezési tervektől, valamint Törökbálint Helyi Építési Szabályzatától, ezért 2012-ben a hatóság felszólította a szabálytalan építkezés megszüntetésére, ezt azonban a SportPark Kft. nem tette meg. A területen 2012 tavaszától gyakorlatilag semmilyen építkezési tevékenység nem folyik. A SportPark Kft. tájékoztatója szerint 2011ben ismeretlen okból az Önkormányzat addigi támogató hozzáállásában hátrányos változás következett be. Ezen valótlan állítással szemben a tény az, hogy az Önkormányzat

6 · www.kerthelyseg.hu

2012. május 09-én – Dömötör László ügyvezetővel együtt – 600 millió forint értékben jelzálogszerződést írt alá, és engedélyezte az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanra jelzálogjog bejegyzését a SportPark Kft. hitelének biztosítására. A „TÁJÉKOZTATÁS”-ban közölt TAO támogatással kapcsolatban az a tény, hogy annak igénybevételére sem a SportPark Kft., sem az Önkormányzat nem jogosult, így valótlan azon állítás, hogy az Önkormányzatnak nem kellett az ingyenes támogatás. A SportPark Kft. a még el sem készült létesítmény üzemeltetési jogát harmadik fél – egy frissen alakult szervezet – részére anélkül „ruházta” át, hogy erről az Önkormányzatot tájékoztatta volna. Ezen „frissen alakult harmadik személy” pályázati kérelmét egyébként az illetékes szakági látványsport szövetségek nem fogadták be. A SportPark Kft. a létesítménnyel kapcsolatosan a legalapvetőbb építésrendészeti szabályokat sem tartotta be, nem tudni, hogy ki volt a kivitelező, ki a felelős műszaki vezető, ki a műszaki ellenőr stb., akik a kivitelezésért a felelősséget viselnék. A gázvezeték kiváltásának, mint az építkezés akadályának beállítása teljes mértékben hamis tényállítás. A szakértői vizsgálatok rögzítik, hogy a SportPark Kft. már az alapok kijelölésekor eltért az engedélyezett és az Önkormányzat által jóváhagyott tervektől, így a helyszínen látható megvalósult „szerkezet” már az alapozáskor sem felelt meg az engedélyezett terveknek. Az elkészült létesítménnyel kapcsolatosan több igazságügyi szakértő is készített szakvéleményt, amelyek kiegészítése jelenleg is folyamatban van. Az eddigi szakértői vizsgálatok alapján olyan alapozási hiányosságok kerültek feltárásra, amelyek statikai szempontból azt is kérdésessé teszik, hogy az elkészült szerkezet utólagos alapozással egyáltalán megtartható-e, avagy a teljes létesítményt el kell bontani. A SportPark Kft. semmilyen módon nem működött együtt a helyzet megoldása érdekében. Sem a kivitelezésre, sem a beruházásra vonatkozóan semmilyen dokumentumot nem tett megismerhetővé az Önkormányzat részére, de a kirendelt igazságügyi szakértő, az eljáró építésfelügyeleti hatóságok részére sem. Ezt az Önkormányzat azért is nehezményezi, mert a 2009. február 11-én kelt ráépítési és földterület használati megállapodás biztosítja az Önkormányzat számára az ellenőrzés lehetőségét. Az Önkormányzat által kezdeményezett egyeztetéseken semmilyen konkrét elképzelést, vállalást, határidőt nem ismertettek, még ahhoz sem járultak hozzá, hogy ezen egyeztetésekről írásbeli jegyzőkönyv készüljön.

A SportPark Kft. részéről tanúsított – fentiekben ismertetett – magatartás arra enged következtetni, hogy a SportPark Kft-nek nem állt és jelenleg sem áll szándékában befejezni az építkezést és megkezdeni az üzemeltetést. Miután a 2011-ben megkezdett kivitelezés már az alapok kitűzésekor szabálytalanná vált, a SportPark Kft.-t az építési hatóságok már 2012-ben felszólították a fennmaradási és továbbépítési engedély megszerzéséhez szükséges intézkedések megtételére, azonban a lehetséges legutolsó határidő 2014. február 08-án is anélkül járt le, hogy a szükséges intézkedéseket a SportPark Kft. megtette volna. A SportPark Kft. állítja, hogy soha nem kért az Önkormányzattól anyagi forrást. Ez tény, ámde használatra kapott egy önkormányzati tulajdonú telket a beruházás megvalósítására, továbbá az Önkormányzat 600 millió forint erejéig jelzálog kötelezettséget vállalt a SportPark Kft. hitelfelvételéhez.

Miután a beruházás •

a 2010. október 15-ig vállalt átadási határidővel szemben 2012. óta áll, • a kivitelezés megkezdésekor és azt követően a SportPark Kft. az alapvető építésrendészeti követelményeket sem teljesítette, az engedélyezett tervektől eltért, • a SportPark Kft. az elkészült szerkezet vonatkozásában még az alapvető állagmegóvási feladatokat sem látja el, • az elkészült szerkezet a szakértői vélemények szerint olyan alapozási hibákban szenved, amely az élet- és vagyonbiztonság szempontjából kérdésessé teszi annak megtarthatóságát, továbbépíthetőségét, annak állaga folyamatosan romlik, • a SportPark Kft. sem az Önkormányzattal, sem az építési hatóságokkal, sem a kirendelt szakértővel semmilyen formában nem működik együtt, • a beruházás további sorsával kapcsolatosan sem szóban, sem írásban semmilyen kötelezettséget nem vállalt, ezért az Önkormányzat a 2009-ben megkötött szerződést 2013-ban felmondta. Az Önkormányzat célja, hogy a műszaki készültség és a statikai állapot teljes feltárását követően Törökbálint lakosai és az Önkormányzat szempontjából az ügy lehető legkedvezőbb lezárása iránti intézkedéseket hozza meg.” A név szerinti szavazáson mellette 9, elle­ ne 1, tartózkodott 1 – szavazással fogadták el a határozatot. (Mellette: Turai István, Dr. Albert Gábor, Elek Sándor, Fernengel András, Géczy Krisztián, Gyarmati Mihály, Hajdu Ferenc, Hámoriné Olár Mária, Palkóné Szabó Gabriella. Ellene: Csuka Attila. Tartóz­ kodott: Rothauszky Györgyné)


Kiegyensúlyozott fejlődés, béke és nyugalom D r . A r a d s z k i A n d r á s , a FI DESZ-KDNP országgyűlési képviselőjelöltje, aki a vál asztókörzetek átszervezésével másfél éve vette át Törökbálint képviseletét a Parlamentben. Április 6-án először kéri személyesen a város polgárainak támogatását. Közeledve a választási kampány fináléjához arra kértük, beszéljen még egyszer terveiről, céljairól, arról, hogy milyen feladatokat lát maga előtt, ha sikerül eredményesen szerepelnie a választásokon. ·· Képviselő úr! Amennyiben sikerül megnyernie a választók bizalmát, hogyan folytatja majd a munkát? Amennyiben április 6-án megkapom a választópolgárok felhatalmazását, szeretnék tovább dolgozni a már elkezdett projekteken. Ilyen például az M7 autópálya új, érdi lejárójának megvalósítása, amely nagyban hozzájárul Törökbálint átmenő forgalmának csökkentéséhez. Törökbálint polgárai joggal panaszkodnak amiatt, hogy – elsősorban a reggeli és délutáni csúcsidőben – az Érdről Budapestre tartók jelentős számban hajtanak keresztül a városon a rövidebb út és a kisebb forgalom reményében. A megvalósuló feljáróval ez az átmenő forgalom megszűnik és az érintett utcák élete visszatérhet a régi, csendes kertvárosi kerékvágásába. A másik nagy feladat Törökbálint új városközpontjának kialakítása. Az egyértelmű, hogy a település kinőtte a régi Városházát, és nagyon hiányzik egy jól kialakított közösségi tér. Az, hogy ez hol és miként valósul meg, az természetesen Törökbálint belügye, de amint a szükséges döntések megszületnek, a város Önkormányzata számíthat minden támogatásra, amelyet parlamenti képviselőként nyújtani tudok. ·· Az elmúlt másfél évben több, Törökbálint városát érintő ügyben is sikerült előrelépni. Beszélne ezekről? Jelentős sikerként könyvelem el a közösségi közlekedés megváltozását érintő tervekben

elért változtatásokat. A 4-es Metró átadását követő egyes változások az eredeti tervezet szerint hátrányosan érintették volna Törökbálint lakosságának jelentős részét. A helyi Önkormányzat közlekedésért felelős szakembereivel és Turai István polgármester úrral együttműködve, úgy érzem sikerült olyan változtatásokat kieszközölnünk, amelyek segítenek áthidalni az átalakulással járó nehézségeket, és végül mindenki megtalálja a neki legkedvezőbb útvonalat, és közlekedési eszközt. A Metró átadása jelentős lépés, és biztos vagyok benne, hogy végeredményben kedvezően befolyásolja majd a felszíni közösségi közlekedést, és egy élhetőbb, tisztább, nyugodtabb Budapestet tudhatunk majd magunkénak. A másik sikerest akció a város költségvetésének megtámogatása, amelyet néhány évvel ezelőtt a helyi adótörvényekben történt változás alaposan megtépázott. Sikerült ezen változtatnunk, és mára Törökbálint – ha nem is a régi mértékben –, de számottevő összeggel részesül a Telenor iparűzési adójából, ami a város költségvetésének jelentős tétele. Ezzel kapcsolatban dolgozunk további törvénytervezeteken is, amelyek, ha sikerül megvalósítani őket, további kedvező hatással lehetnek a választókörzet és benne Törökbálint bevételeire. Ha mindehhez hozzá tesszük azt, hogy a város megszabadult teljes adósságterhétől, állami beruházással új iskola, sportközpont is létesült, Törökbálint szempontjából kifejezetten jól sikerült négy évre tekinthetünk vissza. ·· Közelednek a helyhatósági választások is. Ez ügyben történtek már egyeztetések? A parlamenti választásokat követően, akárhogy is végződnek majd, mindenképpen elkezdődik a helyhatósági választások előkészítése. Úgy érzem, Törökbálint Önkormányzatában az előző ciklusban lezajlott viharok turbulenciái máig hatással vannak a helyi közéletre. A jobboldal erős szövetségesi háttérrel fel fog erre készülni, és bízom benne, hogy olyan jelöltet tud majd állítani, aki képes lesz elnyerni a választópolgárok bizalmát, és eredményesen vezeti majd tovább a települést. Ehhez szükség lesz majd mindenkire, aki tenni akar a városért. Mi a magunk részéről mindenkivel együtt tudunk működni, aki az alapvető politikai értékein-

ket magáénak érzi. Értem ezalatt a lokálpatriotizmust, a nemzeti elkötelezettséget és a keresztény értékek elfogadását. Úgy gondolom, amennyiben új polgármestere lesz a városnak, úgy mindenkinek az érdeke egy nyugodt, fokozatos átmenet, a jó ügyek folytatása, és az esetleges hibák kiküszöbölése.

·· Közeledik a választás napja. Milyen érzésekkel néz az elkövetkező néhány hét elé? Túl vagyunk a választási kampány felén. Közeledve a hajrához az erővonalak körvonalazódni látszanak, de már megtanultuk, hogy semmit nem lehet biztosra venni. Az elmúlt másfél évben igyekeztem a lehető legjobban megismerni a helyi viszonyokat, ami mára azt hiszem sikerült is. Törökbálint nagyon jó adottságokkal rendelkezik, számos jól működő civil szervezete van és a kedvező gazdasági háttér is adott. Egy bölcs, takarékos és előrelátó városvezetés meg tudja tartani az eddigi értékeket és stabilizálni tudja a város költségvetését. Amennyiben a FIDESZ-KDNP kormánya újra megkapja a felhatalmazást, és a polgárok engem is megtisztelnek bizalmukkal, akkor tovább tudom támogatni a város vezetését az elkezdett feladatok sikeres végrehajtásában. Bízom benne, hogy eredményesen be tudjuk fejezni a futó projekteket, és örömmel nézek az új kihívások elé is. Ehhez kérem Törökbálint polgárainak támogatását. Várunk mindenkit április 6-án a szavazókörökben! Perjés

Dr. Aradszki András – a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltje Együtt értük el: Iskola és Sportcentrum megépítése Közlekedésfejlesztés – M7 érdi, törökbálinti lejáró és felhajtó • Törökbálint adósságának 100%-os állami átvállalása • Telenor adó helyben tartása – évi több mint 500 millió Ft

Együtt ez is sikerülhet: Lakosságot érintő helyi adók csökkentése Konszolidáció, munkahelyteremtő beruházások • További közlekedésfejlesztés, vasút környékének rendezése • Zölberuházások, megújuló energiára épülő programok

Számítok Önre és Ön is számíthat rám! Folytassuk együtt az elkezdett munkát!

www.kerthelyseg.hu · 7


Konferencia részvétel Székelyudvarhelyen

Határon túli testvértelepülésünk, Székelyudvarhely februárban konferenciát rendezett „A megújuló energiaforrások felhasználása az Európai Unióban” címmel. A konferenciára meghívást kaptak a Polgármesteri Hivatal munkatársai és Ifjúsági Önkormányzatunk tagjai is.

Székelyudvarhely 2011 szeptemberében pályázott a Délkelet-európai Transznacionális Együttműködési Program keretében az Eu-

rópai Regionális Fejlesztési Alapjánál. A pályázat sikeres volt, 9 országból 12 partnerszervezet vagy település kapott lehetőséget együttműködésre a megújuló energia potenciáljának (pl. különböző eredetű biomassza, nap-, szél- és vízenergia felhasználása) felmérésére, ezen belül ennek gyakorlati módozatainak megfogalmazására. A februári találkozó, melyre Székelyudvarhelyen került sor, a partnertelepülések megújuló energiaforrás-felhasználását és fejlesztési lehetőségeit mutatta be, vitatta meg. A rendezvényen előadóként és hallgatóként is részt vettek a Törökbálinti Polgármesteri Hivatal munkatársai. Túl azon, hogy a résztvevők mindegyike magas szakmai színvonalú előadással gazdagította tudásunkat, a színes programok lehetőséget kínáltak új kapcsolatok építésére, így közelebbi ismeretséget köthettünk a bolgár Rakitovo és a vajdasági Szabadka környezetvédelmi szakembereivel is. Testvértelepülésünk a már korábban is tapasztalt, kiemelkedően színvonalas vendéglátással örvendeztetett meg minket. Megtekintettük Székelyudvarhely megújuló energia hasznosító telepét és a városban alkalmazott napkollektoros rendszereket.

Látogatásunk másik apropója szintén Európai Uniós támogatáshoz kötődik. A Törökbálinti Ifjúsági Önkormányzat (TIFO) Az Európa a Polgárokért program keretében találkozott az Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyeztető Tanács (UIET) vezetőivel. Bíró Barna Botond, az UIET alelnöke ismertette az ifjúsági szervezet rendezvényeit, közösségformáló kezdeményezéseiket. Szabó Beatrix a TIFO képviseletében elmondta, hogy fő céljuk a két város fiataljai közötti földrajzi, kulturális valamint társadalmi határok áthidalása, valamint a két testvérvárost összefűző kötelékek további erősítése. A megbeszélésen szó esett együttműködési lehetőségekről az anyaországi ifjúsági szervezetekkel, Európai Uniós pályázati lehetőségekről, csereprogramról, valamint közös kulturális és sportprogramok szervezéséről. A megbeszélés zárásaként együttműködési szándéknyilatkozat aláírására került sor. A szakmai programokon túl csodálatos kirándulást tettünk a Madarasi Hargitára. Vendéglátóink példás vendégszeretettel kísértek és segítettek minket a teljes program alatt, hagyományos helyi ételekkel, udvarhelyi városnézéssel, téltemetéssel és zeteváraljai vendégfogadással tették felejthetetlenné a látogatást.

Lendületben a LÉPÉSE Egyesület

Mint arról már előző számunkban hír t adtunk, az Egyesület hivatalos bejegyzése után Miklós Tibor és kollégái nagy lendülettel kezdtek a törökbálinti látássérültek érdekeit képviselő új civil szervezet munkájának megszervezésébe, tevékenységi körének kiszélesítésébe. Az új kezdeményezést támogatásáról biztosította Törökbálint Önkormányzata is. Képviseletükben Elek Sándor alpolgármester úr, és Géczi Krisztián

8 · www.kerthelyseg.hu

képviselő úr tárgyaltak az egyesület vezetésével (képünkön). A megbeszélésen részt vett ezüstérmes cselgáncsozó paralimpikonunk, Szabó Nikolett is. A tárgyalások eredményeként körvonalazódni látszik a LÉPÉSE feladatköre, például az új városi beruházások akadálymentesítésének megtervezésével kapcsolatban. A z eg yüttműködés mindenképpen kívánatos, hiszen az akadálymentesítő rendszerek helyes ter vezésében a legszakszerűbb segítséget éppen az érintettek, a látás- és mozgássérültek adhatják, mint ebben az egyesületben is a vezetőség több tagja is tapasztalati szakér tőként képviseli a szakmát. A másik, amelyről szó is esett a megbeszélésen, az általuk szervezett érzékenyítő programok, amelyek által nem csak a többségi társadalom kapna fontos és hasznos tudást, de szeretnék ezáltal helyi tagjaik anyagi helyzetét is javítani. Az egyesület vezetése bízik a hosszú távú együttműködésben, és továbbra is várja a segítségre szo-

rulók, illetve a segítséget nyújtani tudók jelentkezését. Szaktudásuk segítségével szeretnének minél több sorstársuknak és nehéz helyzetben lévő embernek segítséget nyújtani. Kedvcsinálóként itt közlünk egy képet, amely az

igazi segítség szép példája. Tavaly készült a Balaton partján, azon a kerékpártúrán, ahol látássérültek és látók együtt tekerték körül a tavat.


Egy országot, vagy települést kiemelkedő tehetségei tesznek ismertté a világban 2006-ban javasolta a Tehetséges Magyarországért Alapítvány, hogy március 25-e, Bartók Béla születésnapja legyen a Tehetség Napja. Olyan ünnepnap, amelyen a fiatal tehetségek bemutatkozhatnak és alkalom nyílik a tehetséggondozók munkájának elismerésére is. Napjainkban az intézményesített nevelőmunka legfontosabb kérdései közé tartoznak azok, amelyek a fejlesztés egyénre szabottságát próbálják megvalósítani a közösségi keretek között. Kiemelt helyen szerepelnek olyan programok, amelyek a lemaradók, a képességbeli nehézségekkel küzdők felzárkóztatására irányulnak. Szinte nincs olyan továbbképzés, értekezlet, ahol ne esne szó erről a problémakörről. Ugyanakkor az átlagtól másik irányba eltérők, a valamilyen területen kiemelkedő képességeket felmutatók számára alig készülnek programok. A tehetséggondozás szinte egyetlen módja a gyermekek versenyeken való szerepeltetése, amelynek során a lebonyolítás nehézségeinek jó része sokszor a szülőkre hárul, (részvételi díj, speciális felszerelés fizetése, utazás megoldása) mindezek hiányában a hátrányos

helyzetű gyermek azonban sokszor háttérben marad. A pedagógusok sem mindig fedezik fel a tehetségjegyeket tanulóiknál. Ennek többféle oka lehet, de leginkább túlterheltségük akadályozza őket ebben, sokszor éppen a nehezen boldogulók felzárkóztatására szánt rengeteg energia miatt. Nem véletlen tehát, hogy egyre több szó esik a tehetséggondozás fontosságáról. A tehetség felfedezésében és segítésében a családnak és az oktatásnak egymást kiegészítve kell működnie. Ezért hozta létre a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács a Tehetségpontok hálózatát. Tehetségpontok bárhol létrejöhetnek, regisztrációjukat kérhetik önkormányzati, egyházi és civilszervezetek, de lehet kezdeményező egy tehetséggondozásban jártas magánszemély is. A Tehetségpontok alapfeladata a tehetségek felfedezése, azonosítása, a tanácsadás, pályaorientáció, a lehetőségek és az információk személyre szabott megmutatása a tehetséges fiataloknak. Figyelemmel kísérik az intézményi, helyi, térségi és regionális tehetséggondozó kezdeményezéseket és támogatják őket abban is, hogy kapcsolatrendszert tudjanak kiépíteni egymással. Helyi szerepük mellett pedig ezek a kezdeményezések maguk is részei a Magyar Géniusz Hálózatnak, segítenek az információk továbbadásában és feldolgozásában.

Törökbálinton és vonzáskörzetében eddig nem alakult ilyen Tehetségpont. A Kaposvári Egyetemen viszont – amelynek együttműködési megállapodása van a Törökbálinti Önkormányzattal – sikerrel alkalmaznak egy komplex tehetségnevelő programot, amelynek fontos része a hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek segítése. Több alkalommal szerveztek Tehetségnapot, Tehetséghíd konferenciát, amelyeken Törökbálint is képviseltette magát. Ennek köszönhető, hogy egyik törökbálinti intézményünk, a Nyitnikék Óvoda, illetve a Törökbálinti Módszertani Központ csatlakozott a Kaposvári Egyetem Tehetségpontjához. Helyi kezdeményezésként elsősorban a vizuális téren kiemelkedő gyerekek figyelemmel kísérése kezdődött meg, de várjuk azoknak a pedagógusoknak, gyermekekkel foglalkozó szakembereknek a bekapcsolódását, akik velünk együtt tevékenykednének a tehetséggondozás egyéb, speciális területein. Akik szeretnének információkat szerezni tevékenységünkről, esetleg szívesen bekapcsolódnának a programba, azok megtalálhatják oldalunkat a Facebookon is, Törökbálinti Módszertani Központ néven. A tehetség fogalmának meghatározása nem könnyű feladat, Bráda Tibor szerint annyira bonyolult, hogy az egyszerűség kedvéért legtöbbször csak azt mondjuk rá: Isten adta. Egy valamit azonban biztosan tudhatunk róla: a tehetség mindannyiunk számára feladatot jelent: akinek van, mindent meg kell tennie annak kibontakoztatásáért, a körülötte élőknek pedig kötelességük segíteniük ebben. P. Boros Ilona

www.kerthelyseg.hu · 9


Továbbra is a rászorulók szolgálatában a Katolikus Karitász helyi csoportja Korábban már beszámoltunk arról, hogy A Katolikus Karitász adománypontot nyitott a korábbi Cora, jelenleg Auchan áruházban. Tavaly decemberben az a megtiszteltetés érte a Karitász törökbálinti csoportját, hogy megkérték őket, a jövőben ők tartsák fenn a Pontot. Ennek apropóján kerestük fel a csoport két vezetőjét, Lakatos Györgyöt és Lakatos Györgynét, akikkel természetesen más témákat is érintettünk. ·· Az elmúlt időszakban három fontos dolog is történt a Katolikus Karitász törökbálinti csoportjánál. Az egyik, hogy a tavalyi év decemberében az országos Karitásztól megkaptátok az Auchanban található Karitász Pont üzemeltetését.

Lakatos György: December közepén hívtak fel minket a központból, hogy vállaljuk-e, hogy onnantól fogva mi szervezzük meg a Karitász Pont üzemelését. Eddig azt a fővárosiak kezelték, de központilag úgy döntöttek, hogy átadják nekünk. Ez nagyon üdvös, hiszen úgy néz ki a felállás, hogy a díjakat (helységbérlet, rezsi stb.) a központ fizeti, de minden bejövő adomány minket illet meg. ·· A helyiség, ami nem mondható túl nagynak, „bolt”-ként is üzemel. Milyen adományokat vártok a Karitász Pontra? Lakatos Györgyné: Mivel a helyiség elég szűkös a plébánián pedig van egy hatalmas ruharaktárunk, azt szoktuk kérni a hozzánk látogatóktól, hogy a ruhaneműt inkább a plébániára vigyék. Elsősorban pénzadományokat, illetve – mivel egy hipermarketben vagyunk – tartósélelmiszer-adományokat várunk. A ’bolt’ szó csak annyiban állja meg a helyét, hogy tényleg vannak nálunk különböző tárgyak (könyvek, gyertyák, teák stb.) de ezeknek nincsen áruk, ezekből mindenki vihet el és az arra szánt összeget bedobhatja hozzánk. Ez azt jelenti, hogy akár ingyen is el lehet vinni, de lehet értük akár több ezer forintot is adni.

Kerthelység

·· Mikor lehet megtalálni titeket a Ponton? L.Gy.: Hetente négy napot vagyunk nyitva, csütörtöktől vasárnapig. Hétköznapokon 14-18 óráig, hétvégéken 10-18 óráig vagyunk ott. ·· A Pont elég kieső helyen van. Megtalálnak benneteket az emberek? L.Gy.-né: Sajnos nem annyira, hiszen nem sok helyen tudjuk magunkat „reklámozni” és még sajnos az áruházon belül sem tudunk kitenni iránymutató táblát. A decemberünk jó volt, akkor amúgy is szeret mindenki adakozni, de sajnos azóta megcsappant az érdeklődés. ·· Január nagy eseménye volt a negyedik alkalommal megrendezésre került Egyházközségi Bál. Talán nem túlzás kijelenteni, hogy rövid élete alatt a bál Törökbálint egyik legnagyobb rendezvényévé nőtte ki magát. L.Gy.: Ez a bál az egyházközségünk éves ünnepe, ezért nagyon sokan tiszteletüket teszik rajta. Az ideinek is, mint eddig az összes bálnak, nagyon jó volt a visszhangja, még Aradszki András képviselő úr is megdicsért minket, azt mondta, hogy nagyon jól érezte magát. Rajta kívül Turai István polgármester és több helyi prominens személy is tiszteletét tette a bálon. A bál egyik sajátossága, hogy a tiszta bevétele a Karitász céljait támogatja. Harmincöt családot tudtunk anyagilag segíteni a bál bevételéből, ez – tél vége lévén – leginkább elmaradt számlák kifizetését jelentette. ·· Nagyobb volt a bevétel idén, mint az előző években? Igen, de akár még több is lehetett volna, hiszen például nyolcszáz darab tombolajegy fogyott el úgy, hogy többeknek nem is jutott. Ez annak is köszönhető, hogy több helyi vállalkozó is a bál és a Karitász ügye mellé ált, így igen színvonalas és értékes ajándékok kerültek kisorsolásra.

·· Annak, aki esetleg nem tudja elképzelni, hogy hogyan báloznak a katolikusok, röviden bemutatnátok a rendezvényt? L.Gy.-né: Nem úgy kell elképzelni, hogy komolyzenére lassúzunk… Minden évben van élő rockzene és lemezlovas is szórakoztatja a vendégeket. Volt egy kis műsor is a bál elején, ezen kívül van teaház, a fiataloknak játszósarok és minden, amitől az ember jól érezheti magát.

· Törökbálinti ingyenes havilap

Megjelenik havonta · ISSN 1789-9133 · Felelős kiadó: Media InnoSenza Kft. · 1135 Budapest, Csata u. 32. · Telefon: 786-0788 · Fax: 786-0789 · email: szerkesztoseg@kerthelyseg.hu · Hirdetés: hirdetes@kerthelyseg.hu · Felelős szerkesztő: Kovács Ilona · Fotó: Tóth József, KᵒJ · Terv, grafikai munkák: KᵒJ · Nyomás: Rosental Kft. · Ügyvez. ig.: Rózsavölgyi Sándor · A kiadó nem vállal felelősséget a hirdetések és pr-cikkek tartalmáért.

10 · www.kerthelyseg.hu


·· A közelmúltban szintén volt egy akciótok: élelmiszert osztottatok rászoruló családoknak. Februárban, most már negyedik alkalommal tudtunk csatlakozni az Európai Unió által támogatott ételosztáshoz, amelynek köszönhetően 108 családnak tudtunk tartós élelmiszer segélyt eljuttatni. A Székesfehérvári Egyházmegyéhez kellett felterjesztenünk a rászorulók listáját és konkrét mennyiségeket kaptunk, személyre lebontva. Ez egy elég hosszú és bonyolult folyamat, ugyanis már ősszel le kell adnunk a listát, majd miután megérkezik az áru, három napunk van arra, hogy azt kiosszuk, ugyanis a támogatottaknak alá kell írniuk, hogy megkapták az adományt és azt nekünk vissza kell jutatnunk. ·· Bírjátok emberrel ezt a sok munkát? Összesen a helyi Karitászban nagyjából 14-16-an vagyunk. A Pontban csak négy napot vagyunk nyitva, emellett kéthetente szombaton tartjuk a ruhaosztást a plébánián, látogatjuk a betegeket a Szanatóriumba. Sajnos a fiatalítás továbbra sem megoldott, hiszen tagjaink nagy része már nyugdíjas. Ettől függetlenül mindig akadnak segítők, például mikor Mikulásozunk a Szanatóriumban vagy éppen a kamionról kell lepakolnunk az élelmiszer-csomagot. ·· A helyi lakosok tudják, hogy kereshetnek titeket? Szoktak támogatást kérni. L.Gy.: Igen. A ruhaosztásra mindig jönnek, de számlatartozás kiegyenlítésére, gyógyszer kiváltására is szoktak tőlünk pénzt kérni. Sajnos a leginkább rászorultak nagyon bezárkóznak és nehéz őket megtalálni, ezért állunk kapcsolatban például a helyi nyugdíjas klubbal, háziorvosokkal, a Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal és a Vöröskereszttel. ·· Miből tartjátok fenn magatokat? Kapunk pénzt az önkormányzattól, a templomban évente egyszer a Karitász céljaira van perselyezés, amelynek egy része nálunk marad. Van egy saját perselyünk is a templomban, a többi bevétel pedig adomány. Igyekszünk még helyi egyházi és civil eseményeken is részt venni, az Adventi Udvaron például mi adjuk a vacsorát, cserébe pedig adományt kérünk; és a városi majálison is mindig saját standdal vagyunk jelen. Németh Gergő

A Munkácsy Mihály Művelődési Ház programjából 10. csütörtök A költészet napja alkalmából. 18.00 KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ Tóth József költő, fotós életmű kiállítása A kiállítást megnyitja: Turai István, Törökbálint polgármestere Közreműködnek: Tóth József barátai, Antal Emese hegedűn és unokája Bíró Sára 19.00 HÉJANÁSZ – TÁNCSZÍNHÁZI PRODUKCIÓ Az előadás tartalmi alapját Ady Endre szerelmes versei, az előadás tematikai alapját az amerikai pszichológus, David Deida kapcsolati leírásai adták. Belépődíj: április 4.-ig elővételben 1.100 Ft, azt követően 1.500 Ft. 11. péntek 19.00 TÖRÖKBÁLINTI SZÍNHÁZ Marriott Foot: Csak semmi szexet, kérem, angolok vagyunk! A Turay Ida Színház előadása Belépőjegyek 2.500 Ft-os áron válthatók az MMMH Rendezvényszolgálatán, az előadásra a Turay Ida Bérletek is érvényesek.

12. szombat 15.00 HÚSVÉTVÁRÓ CSALÁDI DÉLUTÁN Közreműködik a Törökbálinti Hagyományőrző Tánccsoport részvételével.A délután folyamán felelevenítjük a húsvéti népszokásokat, mindezt a legautentikusabb formában, vízzel teli vödrökkel és bátor hölgyekkel :-) Belépődíj: gyerekeknek: 400 Ft, felnőtteknek 500 Ft, családi jegy 1.300 Ft Szervező és helyszín: MMMH 15. kedd 18.00 HÉTKÖZNAPI ÜGYEINK – ismeretterjesztő előadássorozat „Elégedetten az élettel – vágyak, célok, küzdelmek” címmel Pál Ferenc, Feri atya, római katolikus pap, mentálhigiénés tanácsadó előadása Belépőjegyek korlátozott számban, elővételben április 5-ig 800 Ft-os, azt követően 1.200 Ftos áron kaphatók A belépés díjtalan. Szervező: Hajdu Ferenc alpolgármester és MMMH

2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 83. honlap: www.mmmh.hu • e-mail: mmmh@torokbalint.hu rendezvényszolgálat, jegypénztár: 999-250 nyitva tartás: a hét minden napján 10–22 óráig

(a terembérlők nyitott és zártkörű rendezvényei esetén a nyitvatartási idő ettől eltérhet)

Húsvéti kérdések

A keresztény ember számára húsvét az egyházi év középpontja. Krisztus feltámadása ünnep, a szó legvalódibb értelmében. Olyannyira nagy ünnep, hogy nemcsak egyszer tartjuk meg az év folyamán, hanem minden vasárnap erre emlékezünk, és ezért nevezzük a vasárnapot az Úr napjának. Akkor vajon miért van az, hogy még a keresztények között is a karácsonyt szokták látványosabban megünnepelni? Valóban, sem a küldött jókívánságok számát, sem az ajándékokat, sem az ünnepi díszeket tekintve a húsvét nem fogható a karácsonyhoz. Talán azért van így, mert a karácsonyt a kereszténység nélküli társadalom is gond nélkül befogadta mint közös értéket, mint azoknak az érzelmeknek az ünnepét, amelyek legalább egy napra mindenkit abba az illúzióba ringatnak, hogy a „szeretet ünnepe” olyan közös érték, amellyel kapcsolatban mindenki egyetért? Mivel a karácsony egy gyermek születésének ünnepe, benne még a nem hívő is vigasztaló és reményt keltő szimbólumot láthat, valamit, ami közös érték, olyan ünnep, amely mindenkié. A húsvét nem ilyen. Míg a karácsony egyesít, addig a húsvét megoszt, míg a karácsony közös érték, addig a húsvétot látszólag értetlenség lengi körül. Karácsonykor egy ember születik, és mi van ennél szokványosabb? Húsvétkor egy ember feltámad, és mi lehetne ennél szokatlanabb, sőt hihetetlenebb? A világ egy téli napon megértően elfogadja a jászolba tett gyermek történetét. Itt van azonban ez a tavaszi vasárnap, amelyen ha valaki makacsul azt hiszi, hogy nem a halálé az utolsó szó, könnyen úgy járhat, hogy sarlatánnak tekintik, olyannak, akit nem lehet komolyan venni, mint Pál apostolt a korabeli Athén pogány értelmisége, amikor Krisztus feltámadásáról beszélt nekik. Mégis éppen ez az esemény teszi az evangéliumot igazi „jó hírré”. Ebben a távlatban érthetjük meg igazán, hogy keresztény hitünk nem csupán parancsolatok és szabályok összessége, vagy egy szép hagyomány ápolása, amely őseinknek olyan kedves volt, hanem maga az élet. A feltámadás hite pedig nem kegyes legendák és kitalált mesék továbbélése, amely reményt ad az embernek, de semmi köze a való világhoz. Éppen ellenkezőleg, ez a hit tesz képessé bennünket arra, felülmúljuk önmagunkat. Krisztus ugyanis azért jött el hozzánk, hogy kiszabadítson minket önzésünk és szűkkeblűségünk rabságából, és elvezessen minket Isten fiainak szabadságára. Az általa hozott megváltás azt jelenti, hogy visszakapjuk eredeti ártatlanságunkat, és felismerjük hivatásunkat, mert akik befogadták őt, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek (Jn 1,12). Ez az igazi nagy változás. Ezt szolgálja az üdvösség egész története: hogy megvalósuljon a szent csere. Ugyanis karácsonykor azért lett emberré az Isten, hogy a feltámadáskor nyilvánvaló legyen Isten gyermekeinek megistenülése.

A Törökbálinti Római Katolikus Egyházközség kéri, hogy fordítsunk gondot egyházunk fenntartási költségeinek – erőnkhöz, jövedelmünkhöz igazodó mértékű – fedezésére! Ebben az évben is kéri a testvéreket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogassák a Katolikus Egyházat. A Katolikus Egyház technikai száma: 0011. Ugyanakkor felajánlhatjuk személyi jövedelemadónk második 1%-át is alapítványoknak, egyesületeknek. Egyházközségünk a Pelsőczy Ferenc Alapítványon át is fogadhatja az 1%-os felajánlásokat. Adószáma: 18724525-1-13.

www.kerthelyseg.hu · 11


Elhunyt Takács Tibor író Takács Tibor Császármadár címmel írt történelmi regényt Török Bálint életéről 2001-ben, önkormányzatunk felkérésére. A színvonalas és tekintélyes életművel rendelkező író, költő az elmúlt napokban elhunyt. Emlékét megőrizzük. Szerkesztőségünk az író-költő műveiről szóló, lapunkban megjelent írásokkal búcsúzik jelenkori irodalmunk meghatározó alakjától.

Takács Tibor: A múzsa ölelésében

Ez a nagyszerű versgyűjtemény mestermű a Mestertől. Takács Tibor egy összefüggő, hatalmas lírai füzért nyújt át legújabb kötetében az olvasónak, olyat, amelyhez foghatót modernkori költészetünkben aligha találhatunk. A több mint háromszáz költeményből álló légiesen izgalmas, érzékeket felcsigázó mű csupa-csupa opálosan csilTakács Tibor: Aranykereszt a félhold fölött logó gyöngyszemből áll Jó és hiteles történelmi regényt nehéz írni. Több dolog is okozhatja – mondhatnám, de az így ezt, elsődlegesen talán az, hogy a történelem – sajnos – ezen az „égnem lenne teljesen igaz. hajlaton” nem állandó, lerögzült tényszerűség, hanem gyúrható, alaGyöngyök helyett izzó pakítható és aktualizálható matéria. rázsdarabok azok, amelyek veretes szóképekTakács Tibor azonban a jó és hiteles történelmi regényt írók közé ben, csintalan és találó tartozik; ismerve a jelenlegi palettát, megkockáztatom, ő a mérce. metaforákban jelenítik Pablo Neruda írta valamelyik versében, hogy „útból és szerelemből meg a költői mondanivalesznek a könyvek”. Ennek az állításnak az első része most végképp lót. Ezt a mondanivalót igaz, hiszen Takács Tibor írói munkamódszerének egyik alapvetését egészítik ki, teszik érzéktakarja. Ahogy erről mondja: „A tatárjárás korától végigírtam hazám letesebbé Macskássy Izolda festőművésznő remekbe szabott, fimúltját úgy, hogy mindig bejártam a helyszíneket, úgy éreztem, eznom vonalvezetésű grafikái. zel tartozom olvasóimnak”. E könyv – szerelmeskönyv. A harmincadik történelmi regényével A légies vágyakozásé, a pulzáló erotikáé, Török Bálint idézése jelentkező író (legalább ilyen számú szépa beteljesülésé. S a megfogalmazás mód(részlet) prózai és lírai művel a háta mögött), ebjában, kifejezéseinek eszköztárában olyan ben a kötetében ismét jelentőségteljeset finom, lágy és művészi, hogy szinte látha„Harmadik hete én már végképp alkotott. Maga a témaválasztás, a törökök tatlan aranyszálként fogja össze az egyes nem itt élek, de messzi múltban, felett aratott nándorfehérvári győzelem darabokat. Mintha mindegyik másról szólújjászülettem ama rég élt megjelenítése is üdvözlendő, hiszen az isna, pedig mindvégig ugyanannak a két emenyingi Török Bálint úrban, kolai történelemkönyveken kívül alig olbernek a sorsán, szinte tértelen és végtelen vashatunk erről a nevezetes eseményről. összetartozásán pereg ez a gyönyörű szál. övé az arcom és a lelkem, Ám az egyenesen sziporkázó, ahogy ezt Takács Tibor lírája nyilvánvalóan nem elrejtőztem egy letűnt korban, a diadalt s a korszak elő- és utóéletét elismeretlen a versolvasó emberek előtt, hová eljutni lehetetlen, meséli az író, hús-vér emberekkel, remek hiszen a nyolcvanöt esztendős író-költő feltámasztom élő-halottam, karakter-ábrázolásokkal, csillogóan okos főhajtásra méltó gyakorisággal publikál, párbeszédekkel. Takács regényét olvasva s önálló köteteinek sokasága található és vele élem át a régvolt megelevenedik a múlt, kézzelfoghatóvá váa könyvtárakban. Számomra most mégis időt, két király tett itt rendet, lik egy-egy történelmi adat, „ablak nyílik” úgy tűnik, hogy e kimagasló mesterségbeli s kettejük közt a kelő félhold 1456. Magyarországára. tudással bíró költő ilyen nehéz művészi felfényébe Buda belereszket, Megtanulhatjuk, megtudhatjuk az író jóadatra még nem vállalkozott. voltából, hogy milyen emberek voltak az Ez költészetének a koronája. szerelmeit is megtaláltam, általunk hősöknek tiszteltek, milyen hét(Bába Kiadó, 2012) szívében mennyi szép tavasz nyit, köznapi gondokkal, esendőséggel küszHajdu Ferenc harmadik hete ott az ágyam ködtek életük során s hogy hogyan lettek ahol Török Bálint is alszik, – hazafiak. Erre pedig most is nagy szükségünk kezem az ő keze hűsége, lehet. bukásai mind az enyémek, (Hungarovox Kiadó, 2012.) és szárnyalása fel az égre, krónikás-évek elkísérnek.” (…)

12 · www.kerthelyseg.hu


Mi is „vitt arra”, hogy „könyvet” írjak? Elek Ildikó gondolatai új könyvéről

A körülöttünk élő emberek – a szűkebb és tágabb környezetünk – döbbenten, időnként mondhatni kétségbeesve figyelték azokat az általuk kegyetlennek titulált „drámákat”, amelyeket az elmúlt években átéltünk a családommal. Féltettek minket, külön-külön és a családunk egységét tekintve is… Az, amit én leírtam a könyvemben – az én egyfajta „alkimista tevékenységem” volt… A feladatot nem én választottam, nagyon sokáig „ellene dolgoztam”… Végül „térdre esve” fejet hajtottam… Igen. Az „alkímia” módszerét alkalmazva megtaláltam „az aranyat” – ami abban a pillanatban már nem is volt igazán lényeges… Mert közben mindennek a folyamatnak a része voltam – így én is „átváltoztam”… – ahogyan azt Szepes Mária néni is gondolná… és ki merem jelenteni: „gondolja is”… Hosszasan töprengtem, mit is válaszoljak (…) majd pl. arra a kérdésre, hogy miről is szólnak a gondolataim ebben a 195 oldalban? Az, hogy ez mindannyiunk gondolata, mutatja, hogy igenis EGYSÉG-ben vagyunk… és KÉTSÉGBE csak akkor kerülünk-esünk, amikor elveszítjük az önmagunkba – s így a Teremtőbe - vetett hitünket. Mindebből következik, hogy mégis, (…) ha egyet kellene kiválasztanom, egy szóval kellene aposztrofálnom, miről kívánok „beszélni” a könyvben, az a HIT. Igen. Arról szeretnék majd beszélni, hogy miért a hitet kell választanunk pl. a félelem helyett. Az alábbiakat szeretném ott elmondani: minden új napon lehetőségünk van választani aközött, hogy elhisszük: a Teremtő az irányítása alatt tart mindent, gondot visel ránk és jó dolgok várnak ránk, vagy elmerülhetünk az aggodalomban, rosszra számítva, és azon tűnődve, hogy vajon képesek leszünk-e megbirkózni a nehézségekkel? Hallom, ahogy azt mondják az emberek: „Attól tartok el fogom veszíteni az állásomat”; „Félek, hogy a házasságom nem fog sokáig tartani”; „Attól tartok, hogy a gyermekem rossz társaságba fog keveredni”.

Ezek az emberek nem veszik észre, hogy a hit helyett a félelmet választják. A hitben és a félelemben van valami közös. Mindkettő arra ösztönöz, hogy elhiggyünk valamit, amit nem látunk. A félelem azt mondja, hogy hidd el a legrosszabbat. „Az oldaladban az a fájdalom… ugyanaz, mint ami miatt meghalt a nagymamád! Valószínű most már neked is véged…”A hit azt mondja: „Az a betegség nem maradandó, csak átmeneti.” A félelem azt mondja: „Ma gyenge a gazdaság… te is le fogsz csúszni.” A hit azt mondja: „A Teremtő kirendeli minden szükségedet!” A félelem azt mondja: „Túl sok minden ért már téged, sose leszel igazán boldog.” A hit azt mondja: „Legjobb napjaid még előtted vannak!” A kulcs a következő: amin gondolkodunk, az gyökeret fog verni bennünk. Ha egész nap a félelmeinken jár a fejünk, újra és újra lejátsszuk őket magunkban, az végül valósággá válhat. Jób is ezt mondta: „…amitől leginkább rettegtem, az jött rám…” Jób 3:25) Az én könyvem nem vár „kizárólagosságra”. Nem kívánom, hogy feltétel nélkül fogadják el mások a gondolataimat. Én egy vagyok csupán az „önismereti lehetőségek” közül – ha szabad ezt a kifejezést használnom. „Akin” el lehet gondolkodni…Helyzeteket-érzéseket, „látomásokat”, „álmokat”, „csodákat” mutatok, amelyekre rá lehet ismerni, kinek-kinek a saját életéből. Mert mindannyian azt mondjuk: „ÉN. Én is azt mondom: „én”, Te is azt mondod: „én”, mindenki úgy tekint magára, mint „én”-re. Egy-én-re.” Vagyis valamen�nyien egy ÉN-ek – EGYÉNEK vagyunk – milyen csodálatos is a magyar nyelvünk! Csak más nézőpontból tekintünk egymásra. Az egyénre. De abban az „egyénben” is ott vagyunk…valahol… A célunk tehát az egység – nem a „két-ség” megteremtése kellene, hogy legyen. Őszinte vagyok: ahogyan megfogalmaztam a könyv legelején – semmi más célom nincs, csak az, hogy segítsek…

RONI KÖZÉRT I. Szabadság tér 1. Nyitva tartás: hétfő–szombat: 5–22-ig vasárnap: 6–22-ig

RONI KÖZÉRT II. Munkácsy Mihály u. 28 Nyitva tartás: hétfő–péntek: 6–18-ig szombat: 7–13-ig vasárnap: 7–12-ig

http://www.ronikozert.hu • flottgeorge@t-email.hu

:)

:)

Kedvező ár, nálunk vár – Törökbálinton 3 helyen!

www.kerthelyseg.hu · 13


Egy nap Litauszki Zsolt kreatív séffel

Litauszki Zsolt a mai modern hazai gasztronómia egyik kiemelkedő alakja. A keze alatt működő éttermek a magyar és a nemzetközi éttermi minősítések kiemelkedő helyein szerepelnek. Mind a Michelin, mind a Gault Mill au Guide több éttermét is az ajánlott éttermek között tartja számon. Litauszki jelenleg a Zsidai-csoport által vezetett éttermek kreatív séfje, ami azt jelenti, hogy összesen hat étteremben tervezi meg az ételkínálatot. Litauszki Zsolt családjával négy éve költözött Törökbálintra, és úgy néz ki, megtalálta azt a helyet, ahol huzamosabb időt is el tud tölteni. Zsolttól csak egy egyszerű interjút kértem, de ő úgy döntött megmutatja az éttermeket, hogy bepillantást nyerhessek mindennapjaiba. Az írásban ezt az utat próbáltam dokumentálni. 10.00 – Indulás, a kezdetek

Zsolttal 10 órakor találkozunk Törökbálinton, hogy megpróbáljam megismerni azt a világot, amelyet évek alatt maga köré teremtett. A mára Magyarország egyik meghatározó séfjévé váló Litauszki Zsolt már nyolc évesen elkezdett érdeklődni a főzés iránt. – Nagymamám rajongott a fűszerekért – meséli Zsolt – nagypapám pedig lelkes hobbikertész volt. Nálunk már akkor is többfajta paradicsom és krumpli termett a kertben, amikor hazánkban ez még nem volt divat. Nagymamám, ha betegek voltunk, mindig gyógynövényekkel kúrált bennünket, a gyógyszereket messziről kerülte. Jómagam is nagy rajongója vagyok a fűszernövényeknek, hihetetlenül gazdag a kínálat. Kertünk végében az erdőben például most nő a turbolya, amit sokan gaznak néznek, pedig nagyon értékes növény.

14 · www.kerthelyseg.hu

Zsolt vendéglátóipari szakközépiskolában érettségizett, majd úgy gondolta, hogy szakács helyett inkább történész lesz és jelentkezett a JATE történész szakára, ahova fel is vették, de a hivatástudat erősebb volt. – Egy újságcikk hatására döntöttem úgy, – folytatja – hogy mégis a konyha marad. Ebben a cikkben Horváth József – vagy ahogyan a szakma ismeri, Ráspi – Fertőrákosi éttermét dicsérték és én éreztem, hogy nekem ott a helyem. Első mesterem tehát ő volt, tőle tanultam meg azokat a dolgokat, amelyeket nem tanítanak az iskolában. Másfél évig dolgoztam Fertőrákoson, mígnem egy nap telefonhívás érkezett Ausztriából, hogy szívesen látnának a határ másik oldalán. Ausztriában Zsolt étteremről étteremre járva, egyre magasabb pozíciókban tanulta ki a séfmesterséget. Dolgozott Salzburgban, négycsillagos síhotel éttermében; ajurvédikus konyhán, de a Taubenkobel-ben is, amely odaérkezésekor még nem bírt Michelin-csillaggal, viszont ottani tartózkodása alatt egyből két csillagot is kapott. Itt ismerkedett meg a csúcsgasztronómiával, valamint azzal is, hogy egy ilyen helyen nincs láblógatás. Három hónapig bírta az ottani tempót, és bár főnöke nem szívesen engedte el, ő mégis felmondott. Ezután több helyen dolgozott még a „sógoroknál”, úgy jött haza, hogy Ausztria negyven legjobb séfje közé sorolták. – A Maligán étterem tulajdonosa hívott fel – folytatta Zsolt, – hogy szeretné, ha hazajönnék és én lennék az étterem séfje: De én saját helyet akartam, így elsőre nem fogadtam el az ajánlatát, de visszahívott és végül sikerült megegyeznünk. 2008-ban vettem át az éttermet, akkor még a magyarországi gasztroforradalom gyerekcipőben járt, de pont jókor jöttem haza, mert ott voltam a kezdeteknél.

10.30 beszerzés – Fény utcai piac

Az éttermek meglátogatása előtt egy rövid kitérőt teszünk és beugrunk a Fény utcai piacra. Többen ismerősként köszönnek Zsoltnak. Kis eszmecserét folyatunk egy ismerős zöldségessel a medvehagymáról, majd ínyenc sajtokat vásárolunk. Itt hívja félre a bolt tulajdonosa – aki egyben a „Sonkás” elnevezésű bolt vezetője is –, hogy kóstolja meg saját érlelésű sonkáit. Zsolt agya már azon kattog, hogy hogyan lehetne ezt a vendégeknek is bemutatni. – Ezekre a piacokra leginkább a családi éléskamra feltöltése okán járok. Sajnos nagyon nehéz magyar termelőtől/tenyésztőtől állandóan jó minőségű termékeket beszerezni. Bécsbe vagy akár Franciaországba is kimegyünk, ha minőségi alapanyagra van szükségünk. Nemrég volt egy gazda, aki jó minőségű csirkét tudott nekünk szállítani, de nem bírta tartani a lépést. Miután többet kértünk, romlott a minőség, valószínűleg valahonnan máshonnan töltötte fel a saját készletét.


Első kör: Spíler és ÉS

Zsolt a Maligános évek után egy médiaszemélyiségnél volt magánszakács. Ez pont azt jelenti, aminek hallatszik. Ételbeszerzés és főzés egy magáncsaládnak, reggelitől a vacsoráig, havonta 17 alkalommal. Ezután hozta össze őt a sors a Zsidai családdal. – A Zsidai házaspár még 1982-ben a Budai várban nyitotta meg első privát kávéházát a Pierrot-t. Majd fiuk, Roy közreműködésével még további ötöt (és mire az újság a kezükbe kerül, lehet, hogy megnyílik a hetedik Zsidai étterem is). Az összes étteremnek én vagyok a kreatív séfje, ami azt jelenti, hogy én találom ki, hogy melyik étteremben mi legyen a menü. Ezeket az éttermeket ne úgy képzeljük el, mint a még (sajnos) most is népszerű vendéglátó helyeket, hogy 130 fajta ételből lehet válogatni. Mindegyik étteremnek megvan a maga specialitása, de mindig van táblás menü ajánlat, az éppen aktuális évszaknak vagy időszaknak megfelelően. A Spíler nevű étterem a Gozsdu udvarban található, ennek okán kimondottan fiatalos vonulatot visz. Street food jellegű étterem, ahol esténként dj is húzza a talp alá valót, kielégítve a Gozsduba járók igényeit. A cikk megírásakor még nem nyitott meg, de hamarosan kitárja kapuit a Spíler Sanghai, mely a Spílerrel közvetlenül szemben található és Zsolt egyik kedvenc konyháját, az ázsiait fogja képviselni. Az ÉS étterem a Kempinski hotelben található, ennek köszönhetően hatalmas a kontraszt az előző étteremhez képest. Az ÉS egy színvonalas bisztró, ahol a konyha erősségét az Osztrák-Magyar Monarchia tipikus ételei adják, de gyönyörű grillezett húsok és halak is kerülnek a vendégek tányérjára.

Irány a vár!

De persze előtte egy kis kitérő, hiszen éppen ezen a szombaton tartják a Közös Piac elnevezésű vásárt, ahova egy picit betérünk, hogy egy némi házicsokival felszerelkezve folytassuk utunkat. A várban négy étterme van a Zsidai családnak, egymáshoz nagyon közel. A már említett Pierrot mellett itt található a 21, a Pest-Buda és a Baltazár is, mely egyben hotelként is működik. – Nagyon jó, hogy viszonylag közel vannak egymáshoz az éttermek. Ezt a kört, amit most veled megtettem, szinte minden nap megteszem. Benézek mindenhova, ellenőrzöm a séfeket, megbeszéljük a problémákat. Nem vagyok szigorú főnök, de mindenkitől elvárom, hogy száz százalékon teljesítsen. És tényleg, bár nem számítanak érkezésünkre, de szinte minden helyen van egy kis megbeszélnivaló. Vannak egyszerűbb problémák, de a 21-ben egy gyors döntésnek köszönhetően meg is születik, hogy milyen legyen az új sütő. A négy étteremnek mind-mind más a stílusa a Pierrot a Monarchia nagyvilági konyhája, korszerűen, a 21-ben a kedvenc magyar ételeket készítik modern köntösben, a Pest-Buda pedig a nagymama konyhája.

Zsolt nem csak kreatív séfként dolgozik, hanem itt ő A Séf. Ez az a hely, amire sok gasztro fanatikus várt évekig. A hely, ahol Litauszki Zsolt saját maga készíti az ételeket. Itt készül a híres Baltazár hamburger, amelynek tökéletesítésén Zsolt már évek óta dolgozik, és amely többek között házi zsömléből, házi ketchuppal készül, és különleges húskeverékből áll. És itt készül a világevő blog szerint az „elképesztő csirkepörkölt vajas galuskával”, és ezt nekem is szerencsém volt megkóstolni. Tényleg elképesztő! A Baltazár étterem felett egy Smart Luxury Boutique Hotel működik, ami egy igazi ékszerdoboz, egyedi design-nal, eredeti vintage bútorokkal, képekkel, dekorációs elemekkel. Az interior egésze Somlai Tibor belsőépítész és Ipacs Géza grafikus kreatív munkáját dicséri. Minden szoba és lakosztály egyedileg berendezett.

Otthon, édes otthon

Minden sikeres férfi mögött egy nő áll – szokták mondani. Litauszki Zsolt azért lehet ilyen sikeres, mert mögötte három hölgy is áll. Timi a felesége, Sári és Lotti pedig a két gyönyörű kislánya. Otthonuk az erdő szélén található, és tökéletes hely arra, hogy az ember egy nyüzsgős nap után megpihenjen. Mielőtt egy pohár bor mellett folytatnánk a beszélgetést, megnézzük, tényleg van e turbolya az erdőben és nagy meglepetésemre rengeteget találunk. – Orosházi vagyok, és van egy házunk Fertőrákoson is. Mikor Pestre kerültünk szerettem volna valami nyugodt helyre költözni és Törökbálinton ezt megtaláltam. Egyelőre még csak béreljük a házunkat, de nem tartom elképzelhetetlennek, hogy ha valamilyen hirtelen felindulásból nem költözöm külföldre, itt verjünk tanyát. Németh

A Baltazár

Legvégére hagytam a Baltazárt, amely több dolog miatt is különbözik a többi étteremtől. A Baltazár egy intézmény. Ez az a hely, ahol

www.kerthelyseg.hu · 15


• bio és normál hajfestés • hajegyenesítés • sérült, száraz haj kezelése keratinnal • ombre melír • alkalmi konty készítése • női, férfi és gyermek hajvágás telefon: 06

20 236 5590 06 70 334 2419

2045 Törökbálint, Világos u. 11.

fodrász

Építkezők, kéményseprők figyelem! Kémény légtechnika egy helyen! Saválló és turbókémények Kéménybélés csövek, idomok Szigetelt fémkémények Nagykonyhai elszívóernyők gyártása.

Komplett légtechnikai rendszerek gyártása és kivitelezése

DOBJA EL A CIGIT ! INDULJON EL A GYÓGYULÁS ÚTJÁN – SEGÍTÜNK A LESZOKÁSBAN! Ha szándékában áll leszokni keresse a szakrendelést a törökbálinti Tüdőgondozóban. Mint tudjuk, hogy nehéz, de segítséggel könnyebb. Szakemberek segítenek végleg leszokni a dohányzásról. Együtt könnyebb lesz. Csoportos leszokás, támogatás hat ülésben a helyi Tüdőgondozóban. A program ingyenes ! Jelentkezni lehet a 06 23 511 594-s telefonon.

TEGYEN PRÓBÁT, CSAK NYERHET !!! ORSZÁGOS DOHÁNYZÁS LESZOKÁS TÁMOGATÁSI MÓDSZERTANI KÖZPONT SZÉCHENYI TERV

Ventilátorok, szerelési segédanyagok forgalmazása Diósdi munkahelyre keresünk légtechnikai idomok gyártásában jártas munkatársat!

Diósd Ipari Park Vadrózsa utca 15. Telefon 06-23 370 735 • Fax 06-23 370-819 E-mail: legtechber@invitel.hu

Vona Gábor

miniszterelnök-jelölt

Pulai Edina

Megélhetést, Rendet, Elszámoltatást!

képviselőjelölt

KIMONDJUK. MEGOLDJUK. www.jobbik.hu 16 · www.kerthelyseg.hu


2014. április 12., 15.00

HÚSVÉTI UDVAR a Római Katolikus Egyházközség szervezésében

15.00 Húsvéti séta az erdőbe

Állatsimogató

Szentségimádás a Xavéri Szt. Ferenc kápolnában

15.30 Kézműves foglalkozás gyerekeknek 16.00 id. Prof. Dr. Kellermayer Miklós, sejtkutató, emeritus professzor előadása: „A tudomány és istenhit újraegyesítésében van a gyógyulásunk reménye” 17.30 Ünnepváró együttlét a templomban

Fakivágás.

Veszélyes fák ágankénti lebontással való kivágása. Koronaalakítás, száraz, beteg részek eltávolítása.

Igény szerint ágak darálása, szállítása.

06-20-485-6547 • Kovács Sándor

Active Baby – zenés babatorna (angolul és magyarul) 1-4 éveseknek szerdánként 10–10:45 első alkalom díjmentes 1 alkalom 1000Ft. Bérlet: 4000 Ft/5 alkalom Helyszín: Ho-Pi Ovi (Léber Lajos u. 9.) Huszár-Szabó Tünde, óvodapedagógus bejelentkezés szükséges: 06 30 9306 255 www.varazstukorovi.hu

ID V Á D Z S O R O D . R D ELŐJELÖLT KÉPVIS

Tető

alá

hozzuk!

. 6 S I L I R ÁP

KORMÁNYVÁLTÁS KORMÁNYVÁLTÁS ESÉLY ESÉLY MINDENKINEK MINDENKINEK

www.kerthelyseg.hu · 17


Érzékenyítő programok a BULAKE szervezésében a Munkácsy Művelődési Házban A címben mindjárt két, talán sokak számára ismeretlen s zót o lva s h at n a k . G yo rs a n meg is magyarázom mindkettőt. A fogyatékkal élők „érzékenyítő” programnak nevezik az olyan rendezvényeket, amelyek az egészséges társadalom tagjaival ismertetik meg a fogyatékkal élők életét, seg í t e n e k m e g é rt e n i a n e h é zségeket, amelyekkel a sérült e k n e k e g yü t t k e l l é l n i ü k , ezáltal érzékenyebbé teszik őket a sérülteket érintő problémák iránt. A BULAKE mozaikszó a Budakörnyéki Látássérültek Köz h a s z n ú E g y e s ü l e t é t ta karja. Az ő szervezésükben indult három napos érzékenyítő program a Munkácsy Mihály Művelődési Házban. A rendezvényt a BULAKE dolgozói működtették, mindannyian maguk is látássérültek, gyengén látók, vagy teljesen vakok. Érezhetően nagy rutinnal készültek a feladatokra, és igazi lelkesedéssel várták a gyerekeket.

A Bálint Márton iskola egyik osztálya érkezett elsőként, de még mielőtt a gyerekek megérkeztek, Sivák Irén, Ircsi, a rendezvény programszervezője vezetett körbe bennünket az állomásokon, ahol később a gyerekek, csoportvezetőik irányításával, kiscsoportokban mentek végig. Aki volt már a Láthatatlan Kiállításon, vagy az Ability Parkban, annak ismerős lehetett a felállás. Az egyes állomásokon a gyerekek egy-egy speciális helyzetben próbálhatták ki a saját bőrükön, milyen is lehet látássérültként élni. Megtapasztalhatták, hogyan lehet bekötött szemmel, fehér bot segítségével biztonságosan közlekedni, milyen speciális eszközök segítik a gyengén látókat és a vakokat a számítógép használatban, az olvasásban. Bepillantást nyerhettek a Braille írás alapjaiba is. A művelődési ház nagytermében berendezett „kisboltban” kipróbálhatták, hogyan lehet tapintással megkülönböztetni az egyes termékeket, gyümölcsöket, sőt azt a praktikát is elárulták a szervezők, hogy hogyan lehet megkülönböztetni a szénsavmentes ásványvizet a szénsavastól! Ha nem bánják, ezt most nem is árulom el, inkább menjenek el egy ilyen rendezvényre, és megtudhatják! Hazaérve pedig talán jobban értékelik majd az egyszerű tényt, hogy ha reggel felébrednek és kinyitják a szemüket, akkor látják az ablakon beáradó napfényt...

Tóth József Pillanat (kép)

Kivág egy darabot a kertből Az ablakkeret. A hó tétován lebeg, Mondhatni porzik, Takarva lassan, Szégyenét a tájnak. Madár röppen keresztbe hirtelen, S hintázva lendül egy ág. Az egész szempillarebbenés, Szinte észrevétlen, mert máris Elcsendesül a képzelet, s a táj, S megnyugodott a pillanat, Mint az ág.

18 · www.kerthelyseg.hu


Zöldsziget Állatmenhely

Állatmenhely a város szélén Törökbálint határában, a gyepmesteri telep szomszédságában működik a Zöldsziget Állatmenhely. Sok nehéz sorsú kutya talált itt menedéket. A Törökbálintról, Zsámbékról, Pátyról, Diósdról, vagy Biatorbágyról begyűjtött kóborló kutyák először a gyepmesteri telepre kerülnek, itt várják régi gazdájukat, vagy valakit, aki szívesen örökbe fogadná őket. A gyepmesteri telepre kerülő állatokra sokáig szomorú sors várt, hiszen ha két hét elteltével sem jelentkezett értük senki, akkor sajnos elaltatták őket. A Zöldsziget Állatmenhely megalakulásával most esélyük van az életre, hiszen az elhivatott gondozóknak és a nagylelkű támogatóknak köszönhetően, elviselhető körülmények között élhetik tovább életüket, amíg meg nem érkezik a várva várt gazdi, aki hazaviszi őket. A kifutók között Liane Schenkelberg, az Egyesület elnöke, és Kincses Imre az Állatmenhely vezetője kalauzolt körbe bennünket. Mint elmondták, jelenleg közel száz lakója van az intézménynek. Leginkább gazdára váró kutyusokat találunk itt, de néha behoznak elkóborolt cicákat is, sőt a közelmúltban a menhely lakója lett egy nyugdíjas éveit töltő, Lilly névre hallgató lovacska is. A kutyák 4-5 fős kenelekben laknak. A menhely két állandó gondozójával, valamint önkéntesek segítségével rendszeresen viszik őket sétálni, és van két közös kifutó is, ahol felváltva tartózkodnak. Az idekerülő állatok megkapnak minden kötelező oltást, és lehetőség szerint

ivartalanítják is őket. Mint azt Liane Schenkelberg elmondta, az ivartalanítás nagyon fontos, hiszen az elkóborolt állatok szaporodása csak újabb és újabb menhelyre kerülő pacienseket eredményez. Ennek megakadályozására a menhely csak ivartalanított állatokat ad örökbe, és nagyon megnézik azt is, hogy hová kerül a kutya. Mint azt Kincses Imre elmondta, a leendő örökbefogadókat alaposan kikérdezik, hogy mindenképpen a számukra leginkább megfelelő kutyus örökbefogadását tudják ajánlani nekik, hiszen ahogyan az emberek, úgy a kutyák is sokfélék, és jól meg kell gondolni, hogy valóban felelősséget tudunk-e vállalni értük. Az Egyesület kizárólag adományokból tartja fenn magát. Kiemelt támogatójuk a németországi Donsdorfban működő Tierherberge állatmenhely. Tőlük kapta az egyesület többek között azt a kisteherautót, amelynek segítségével most már sokkal magasabb színvonalon tudják végezni munkájukat a menhely munkatársai. Az autó természetesen nem üresen érkezett, hiszen rengeteg száraz kutyatáp,

takaró, póráz és nyakörv, és sok, az állatok ellátásához nélkülözhetetlen felszerelés is érkezett. A németországi állatbarátok anyagilag is folyamatosan támogatják az intézményt. Segítségükkel kerülhetett sor a kifutók korszerűsítésére, valamint a beteg kutyák elkülönítésére szolgáló fűtött helyiség kialakítására is. Az Egyesület vezetősége folyamatosan keresi az eg yüt tműködési lehető ségeket, így többek között Törökbálint Önkormányzatával is tárgyalásokat folytatnak a menhely esetleges támogatásáról. A fenntartás költségeit azonban szinte teljes egészében a támogatók adományaiból fedezik. A lakók száma sajnos gyorsabban nő, mint ahány kut yát örökbe fogadnak, így az élelmezés és az or vosi ellátás költ ségei eg yre csak gyarapodnak. Ezért a Zöldsziget Állatmenhely vezetősége nagyon várja az állatbarát törökbálinti polgárok felajánlásait. Bármilyen segítséget örömmel fogadnak, az anyagi támogatástól kezdve az önkéntes állatgondozásig.

Törökbálint HRSZ 097/099, Kincses Imre: 06-70-626-7378, zoldszigetinfo@gmail.com adószám: 18145869-1-13 www.kerthelyseg.hu · 19


Krakkóba készül a Cantabile kórus

Március 15-re emlékeztünk

Látogatás az Olajág Idősek Otthonában

ló műsorát tekinthettük meg, majd Aradszki András, Törökbálint ország�gyűlési képviselője mondot t ünnepi beszédet. Mint az utóbbi időben minden ünnepi alkalomkor, a megemlékezés most is honosítással zárult. Több mint tíz határon túli testvérünk kapta meg Turai István polgármestertől és Lak Imréné anyakönyvvezetőtől a magyar állampolgárságot. A Művelődési Házból a megemlékezők, többek között Törökbálint Önkormányzata, a helyi pártok és civilszervezetek képviselő, valamint a Zimándy Ignác Általános Iskola tanulói a Törökbálinti Köztemetőbe mentek, hogy meghallgassák Szaszák Imre református lelkész megemlékező beszédét. Ezt követően megkoszorúzták a papi sírboltot és Hőgyi Lajos ’48-as tüzér hadnagy sírját.

Húsvét után egy héttel – április 25 és 28 között – két templomi hangversenyt fog adni a Törökbálinti Cantabile Kórus Krakkóban. Azt gondolom sejti a kedves olvasó, hogy mit jelent a mélyen hívő lengyeleknél a II. János Pál pápa által alapított Irgalmasság Bazilikában énekelni, abban a templomban, ahol a pápa szentté avatási ünnepségét is tartják. Külön öröm és csoda számunkra, hogy magyar kórus énekelhet a misén, ugyanis rengeteg kórus jelentkezett az alkalomra, szinte mindenki ott akart fellépni. A Bazilikába csak megfelelő kórusokat terveznek erre a napra, ezért a jelentkezőknek kötelező volt bemutatkozni. A fellépő művészeket a Bazilika orgonaművésze és az ünnepséget szervező pap választotta ki. Ezek a bírák nem elfogultak, igazságos döntés született. Mi pozitív visszajelzést kaptunk! A Cantabile április 27-én az Irgalmasság Bazilikában énekel, azon a napon, amikor Rómában II. János Pált Ferenc pápa szentté avatja. A misén, amelyet a lengyel televízió élőben közvetít, többezer hívő lesz jelen. Szorgalmasan, lélekben áhítattal és boldogan készülünk kóruslétünk egyik legjelentősebb zenei és egyházi ünnepére. Vékey Marianna

Március 12-én Aradszki András, Törökbálint Fidesz-KDNP által támogatott országgyűlési képviselőjelöltje, Földvári Lászlóval, a helyi Fidesz elnökével és Egervári Lászlóval, a törökbálinti Polgári Körök vezetőjével együtt az Olajág Idősek Otthonába látogatott. A találkozó mindenki számára alkalmat adott a bemutatkozásra. A látogatás során szó volt a közelgő országgyűlési választásokról, az idősek otthonát érintő kérdésekről, problémákról, valamint azok lehetséges megoldásáról is. A családias, jó hangulatban telt megbeszélésen Aradszki András támogatásáról biztosította az otthon lakóit és kérésére az épületben is körbevezették .

Március 15-re emlékezett Törökbálint város az ünnepnap délutánján a település művelődési házában. Elsőként a Zimándy Ignác Általános Iskola igazán kiválóan megszerkesztett és előadott, szívhez szó-

Törökbálint filmen

Tóth József Szerenád

Játszadozik a szél A korai hóvirággal. Míg szenved a lelkem, Bezárva beteg szobámba, Mozart segít a melankóliának Rám nehezedni, S édes fájással felfeszíteni, Az élni akarás hegedű húrjaira, Tavaszra hangolt szívemet.

20 · www.kerthelyseg.hu

Március 21-én, pénteken délután a Bálint Márton Általános és Középiskola új épületének Dr. Zsolnai József termében először mutatták be azt a dokumentumfilmet, amelyet a Buda Környéki Televízió készített a tavalyi év folyamán Törökbálint Önkormányzatának megbízásából. A közel ötven perces film bemutatja Törökbálint természeti és kulturális környezetét, történelmét, múltját és jelenét. Végigjárja a mindannyiunk számára megszokott, kedves helyeket, amelyek mindennapi életünk színterei. Meglátogatja a templomot, az óvodákat, az iskolákat, a Tüdőszanatóriumot, a Művelődési Házat, és mindenhol ismerős arcok tűnnek fel. A filmben megszólalnak a város közismert személyiségei is, és mindenki megtalálhatja benne a számára fontos helyeket. A sorok között ülve, a sötétben azon gondolkodtam, hogy az ember a hétköznapok rohanásában, a megszokás függönyén át sokszor nem is veszi észre, mennyi szépség, mennyi érték vesz körül bennünket ebben a városban. A filmet minden bizonnyal bemutatja majd a Buda Környéki Televízió, és a tervek szerint hozzáférhető lesz blu ray lemez formájában is. A Buda Környéki Televízió által a „Törökbálint a Budai hegyek ékköve a mi városunk, ahol jó élni” című film vetítésének időpontjai: • 2014. április 04. 18.00 óra • 2014. április 05. 18.00 óra • 2014. április 06. 18.00 óra • 2014. április 07. 18.00 óra • 2014. április 08. 22.00 óra • 2014. április 09. 22.00 óra • 2014. április 10. 22.00 óra


Szőcs Judit festőművész tárlata a Falumúzeumban Március 9-én nyílt meg Szőcs Judit kazincbarcikai festőművész különleges kiállítása a Falumúzeumban. Mint azt már sokszor megfigyelhettük, a sváb hagyományokat őrző, százévesnél is idősebb régi tárgyak szomszédságában most is meglepő frissességgel tárul elénk a XXI-ik század modern művészete. Szőcs Judit a mai Szlovákia területén, Rimaszombaton született. A vizuális kultúra iránt már gyermekkora óta érdeklődött, növendéke volt Balázs István rimaszombati festőművésznek, aki különböző technikákkal, stílusokkal, és irányzatokkal ismertette meg a fiatal tehetséget. Hivatásának is a festészetet választotta, a Nyíregyházi Főiskolán végzett vizuális kultúra, képi ábrázolás, festő szakon. A Falumúzeumban kiállított táj- és városképei, absztrakt alkotásai első látásra is erős hatással vannak a néző érzelmeire, lelkivilágára, de ez az érzés tovább fokozódik, amint szemünk elé illesztjük a háromdimenziós szemüveget. A színek pulzálása, az elénk ugró vörösek, a tartózkodóbb kékek és lilák új részleteket, tereket, és rétegeket elevenítenek meg a festményeken, amelyek egészen különleges hatással vannak a szemlélőre. Ismeretlen és izgalmas világ nyílik meg előttünk, csak az a kár, hogy nem lehet mindig rajtunk a szemüveg, az élvezetes nézelődés után kénytelenek vagyunk visszatérni a színek mesevilágából a hétköznapok kicsit fakóbb valóságába. Szőcs Judit kiállítása a Falumúzeumban pénteken, szombaton és vasárnap 14 és 18 óra között várja a látogatókat.

www.kerthelyseg.hu · 21


Gvárdián Ferenc kiállítása a művelődési házban

Március 14-én, pénteken nyitotta meg Czukor György költő Gvárdián Ferenc budaörsi szobrászművész kiállítását a Munkácsy Mihály Művelődési Házban. Gvárdián Ferenc neve nem ismeretlen a törökbálinti művészetet kedvelők körében, hiszen többek között tagja a környéki – köztük törökbálinti – művészeket tömörítő RegioArt művészi kollektívájának, így településünkön is többször megfordult már. Gvárdián ezúttal portré szobrait hozta el városunkba, így , április első hetéig többek között Rembrandt és Egry József szobrát is megtekinthetik a látogatók.

Országos döntőt nyert a 6.a osztály

Február 27-én az Európa Ponton, az Európai Unió magyarországi képviseletén jártunk, amely a Millenárison kapott helyet. Osztályunkat a döntő vetélkedőn egy 4 fős csapat képviselte (Hujber Alíz, Juhász Dalma, Somogyi Viktor, Szabó Gergő), akik bátran állták a sarat 8. osztá-

lyos ellenfeleikkel szemben, és nyerték meg a végső fordulót. Sokan kérdezhetitek, hogyan jutottak el idáig? Lássuk! 2014. fontos évforduló Magyarország uniós történetében. 10 éve csatlakoztunk az Európai Unióhoz, 5 éve vagyunk a schengeni övezet tagja, és az idén választások éve van az Európai Parlamentben. Német Nóra tanárnőnkkel úgy gondoltuk, foglalkoznunk kell az Európai Unió történetével, intézményeivel, jobban meg kell ismernünk a tagállamokat. Az osztályfőnöki órák keretében kezdtük meg az ismerkedést, majd beneveztünk a versenyre. Januárban részt vettünk egy EU-órán, amelynek záró tesztjét olyan sikerrel oldottuk meg, hogy Keszler Márton igazgató úr néhány héttel később levelet kapott a Mérei Ferenc Pedagógiai Intézettől, hogy osztályunk a döntő fordulóba került a versengésben. Izgatottan készültünk a végső fordulóra, hiszen a fődíj nem volt kevesebb, mint egy 100 000 forint értékű csapatépítő kirándulás egy kalandparkba. Frontcsapatunk szünet nélkül magolt, míg az osztály többi tagja előkészítette a beugró feladatokat. Nem is tudom, mire mentünk volna Bernáth Marcell, Werner Vivien, Budai Anna vagy Szalai Lili fáradságot nem ismerő segítsége nélkül. Sokan támogattak minket a felkészülésben. Külön köszönetet szeretnénk mondani Medve Kata és Devecsai Andrea tanárnőknek, akik tanácsaikkal segítettek minket közelebb a célhoz. Hittük, hogy sikerülhet! Hittük, hogy ifjú csapatunk kiállhatja a próbát az idősebbekkel szemben is! Hittük, hogy közösen elérhetjük azt, amiről korábban csak álmodni mertünk. Ígérjük, a kirándulásról is mesélünk nektek! BMÁKI 6.a naplójából

Meghívó 2014.04.25-én 17 órakor tartjuk a Zimándy Ignác Általános Iskola tornacsarnokának

névadó ünnepségét.

Palkóné Szabó Gabriella igazgató asszony önálló képviselői indítványa és az Önkormányzat döntése alapján ettől a naptól tornacsarnokunk nagyra becsült és szeretett kollégánk, Grimm Károly nevét viseli.

Nagy szeretettel várjuk a tanár úr egykori tanítványait, tisztelőit! a Zimándy iskola nevelőtestülete

22 · www.kerthelyseg.hu


Természetes tumorellenes védelem Amikor az ember először szembesül az ijesztő ténnyel, hogy rosszindulatú daganatot találtak a testében, azonnal lázasan keresni kezd, hogy mi lenne a leghatásosabb gyógymód, gyógyszer a gyógyuláshoz. Az első feladat a kezelőorvos utasításainak maradéktalan betartása, szükség esetén az operáció, illetve az azt követő kemoterápia. Sokan vannak, akik nem elégszenek meg ennyivel, és igényük van más, alternatív gyógymódok, gyógyhatású készítmények kipróbálására. Melyiket válasszuk a sok közül? Hiszen se szeri se száma azoknak a készítményeknek, amelyek gyártói biztos gyógyulást ígérnek. Olyat érdemes választani, amely mögött tudományos kutatás és klinikai tapasztalat áll, amely ellenőrzött alapanyagokból, minőségbiztosított gyártási eljárással készül, nem terheli, sőt támogatja a kemoterápia által legyengült szervezetet. Az is előny, ha itthon fejlesztett, és gyártott terméket választunk. Dr. Kulcsár Gyulával, a Culevit Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Kft. tudományos igazgatójával beszélgettünk. ·· Az emberi szervezet betegségek elleni védekezésé ér t jellemzően az immunrendszerünk felelős. Az Önök elmélete szerint azonban van egy második, Természetes Tumorellenes Védelem (TTV) is. Mire alapozták ezt? Valóban, a szervezetünket érő káros behatások, fertőzések ellen az immunrendszerünk véd meg bennünket, és joggal feltételezték, hogy a tumoros sejtek kiiktatásáért is ez felel. A gondolatmenetünk az volt, hogy ha ez így van, akkor azoknál a betegeknél, akiknél az immunrendszer valamilyen okból nem működik – például az AIDS fertőzötteknél – ott a tumoros megbetegedések számának is határozottan nőnie kellene. Márpedig ez nincs így. Az AIDS betegeknél csak a speciális, vírusok okozta tumorok, például a Kaposi szarkóma gyakorisága növekszik meg, más tumorok gyakorisága azonban nem. Ez azt mutatta, hogy kell lennie még egy védekezési vonalnak, amely a rákos sejtek kiiktatását akkor is elvégzi, ha az immunrendszer inaktív. Az, hogy ezeknek az anyagoknak a keringési rendszerben kell lenniük, magától értetődőnek tűnt. Első lépésben 89, a keringésben természetesen előforduló anyag hatását vizsgáltuk meg, és végül 16 olyat találtunk, amelyek meghatározott keveréke, egymás hatását szinergikusan fokozva kimutathatóan, és jelentős mértékben közrejátszottak a rákos sejtek

elpusztításában. Ezeknek a molekuláknak a koncentrációja a szervezetben megközelítőleg állandó, de külső bevitellel növelhető. ·· Milyen hatásmechanizmus alapján működnek ezek az anyagok? Ezek olyan kismolekulák, amelyeket az egészséges sejtek is felvesznek az anyagcsere során, de szigorúan csak a szükségleteknek megfelelő mennyiségben. A rákos sejtek ezzel szemben az összes rendelkezésre álló anyagot bekebelezik, és elraktározzák. A tumorsejteknek ezt a felhalmozó tulajdonságát felhasználják a tumor diagnosztikában is. Az általunk kifejlesztett készítmény hatásmechanizmusa abban áll, hogy ha a vérben megnöveljük ezeknek a kis molekuláknak a koncentrációját, akkor a rákos sejtekben a túlzott raktározás az apoptózist, azaz a sejt önpusztító folyamatát indukálja, és a sejt elpusztul. A szervezetben folyamatosan keletkeznek rákos sejtek, de hipotézisünk szerint a Természetes Tumorellenes Védelem a fenti folyamat során sikerrel pusztítja el ezeket mindaddig, amíg rendelkezésre áll elegendő anyag a tumorsejtek „túltáplálásához”. Amint ez az egyensúly megbomlik és a fenti anyagokból hiány keletkezik, egyes tumorsejtek szaporodni kezdenek, és egy kritikus számot túllépve létrejön a tumoros megbetegedés. Ennek oka lehet a gátolt tápanyag felszívódás, a szervezet stres�sz okozta legyengülése, a kiegyensúlyozatlan táplálkozás és még számos egyéb körülmény. Ez megelőzhető, sőt visszafordítható, ha a védelemért felelős anyagok koncentrációját mesterségesen helyreállítjuk, illetve túladagoljuk, és így juttatunk elegendő muníciót az apoptózis indukálásához. Hipotézisünk igazolására számos kísérletet végeztünk, együttműködve többek között az Onkológiai Intézet laboratóriumával. Az eredmények azt mutatták, hogy a (TTV) anyagainak jelenlétében jelentősen nőtt a tumoros sejtek pusztulása. A kísérletek egyértelműen azt bizonyították, hogy a kétféle kezelés határozottan erősíti egymást. Vannak olyan tumoros sejtek is, amelyek megtanulják észlelni, például a kemoterápiával beküldött idegen molekulákat, és képesek „kipumpálni” magukból ezeket. A mikroevolúciós folyamatok során létrejött daganatsejt klónok aztán a háttérben szaporodva könnyen egy új rákos góc létrejöttét okozhatják. A TTV anyagai azonban a szervezetben természetesen is jelen levő molekulák, amelyeket a rákos sejt már nem képes „méregként” izolálni és kipumpálni magából. Éppen ellenkezőleg, an�-

nyit vesz fel belőle, amennyit csak tud, és a kritikus koncentrációt túllépve automatikusan beindul az apoptózis. Ezt bizonyítja, hogy a TTV hatóanyag keverék el tudta pusztítani a vizsgált „multidrug” rezisztens MCF7/ADR humán emlő adenocarcinoma és az AT3B-1 patkány prostatacarcinoma sejteket is. Ezek egyértelműen bizonyították a hatóanyag szelektív és általános hatását is. ·· Milyen formában juttathatóak a szervezetbe ezek az anyagok? A speciális készítmények tabletta és italpor formájában kerültek forgalomba. A legnagyobb koncentrációjú az italpor, amelyet előrehaladott állapotú rákbetegek kiegészítő kezelésére fejlesztettünk ki. Mivel a hatóanyag molekulái már nem emésztődnek tovább, a bélrendszerből gyorsan felszívódnak és azonnal a keringésbe jutnak. Tablettából kétféle létezik. A gyorsan felszívódó típus a betegek részére, a lassan felszívódót (SR) az egészségeseknek. Ezt ajánljuk a gyógyult betegeknek a tumor megújulásának megakadályozására, a rizikó faktorosoknak, illetve mindenkiknek, aki szeretne egészséges maradni. A krémet például a nehezen gyógyuló sebek kezelésére lehet sikerrel használni. ·· Milyen vizsgálatokat végeztek a készítmények biztonságos használatának ellenőrzésére? A 2012. szeptember végén zárult, a „Gyógyászati célra szánt tápszer fejlesztése, terápiás hatás tesztelése” című projekt megvalósítása során jelentős áttörést hozott az a klinikai vizsgálati program, melyet a DRC Gyógyszervizsgáló Központban végeztek el. Az első lépésben megvalósított tolerálhatósági vizsgálat egészséges önkénteseken igazolta, hogy az italpor fogyasztása nagy dózisban is biztonságos és jól tolerálható. Az eredmények alapján került forgalomba az az italpor, amelynek napi dózisa jelentősen meghaladja a tabletta napi dózisát. A második vizsgálat célja a nagydózisú italpor életminőségre gyakorolt hatásának, biztonságosságának és tolerálhatóságának vizsgálata volt a daganatos betegek körében. Az eredmények nagyon kedvezőek lettek: a 28 napos kezelési időszak során a készítmény napi fogyasztása nagy mértékben javította a betegek életminőségét. A betegek fizikai-, értelmi-, érzelmi-, szociális- és szerepfunkciói javultak, fáradtságérzetük, fájdalmuk, nehézlégzésük csökkent. ·· Hogyan juthatnak hozzá a rászorulók ehhez a speciális tápszerhez? Működik egy ingyenes tanácsadó szolgálat Budapesten a Dohány utca 46.-ban, ahol szakember ingyenes segítségét kérhetik az érdeklődők, telefonon, vagy előzetes egyeztetés után személyesen is. A szakemberek segítenek a megfelelő készítmény kiválasztásában és az adagolás megállapításában, a betegek választ kaphatnak a betegséggel kapcsolatban felmerült általános kérdésekre, pszichés támogatást is kérhetnek, táplálkozási és életmód tanácsadásban részesülhetnek.

www.kerthelyseg.hu · 23


Húsvét

A nagyböjt utolsó hete virágvasárnaptól húsvét vasárnapig a nagyhét. Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának emlékére a húsvét előtti vasárnapot virágvasárnapnak nevezzük. Általánosan elterjedt szokás a nagymise előtti barkaszentelés, melyet a pap aztán kioszt a hívek között. Virágvasárnap elnevezése a római egyházban Dominicca palmarum ‘pálma vasárnap’, ezért mediterrán vidékeken ilyenkor pálmaágat vagy olajágat szentelnek. A megszentelt barkának gyógyító, rontásűző szerepet tulajdonítottak. Nagycsütörtök

Nagycsütörtökön elhallgatnak a templomok harangjai. Azt tartják, a harangok Rómába mentek, ott gyászolják Krisztust. Szokás volt ilyenkor kereplővel zajt kelteni, így gondolták elűzni a gonoszt és így helyettesítették a harangokat. Liturgikus szokás a nagycsütörtöki lábmosás. Általában magas rangú egyházi személyek mosták meg ilyenkor tizenkét szegény ember lábát. Szintén liturgikus eredetű szokás a pilátusverés vagy égetés. A templomban a gyerekek égtelen zajt csaptak (verték a padokat), vagy a falu határában Pilátust jelképező szalmabábut égettek. Elterjedt szokás nagycsütörtökön a virrasztás, annak emlékére, hogy Jézus az olajfák hegyén virrasztott.

Nagypéntek

Nagypénteken halt kereszthalált Jézus. A keresztények körében a bűnbánat, a mély gyász és a szigorú böjt napja. A templomokban az oltárokat letakarják, a harangok némák. Ezen a napon a passiójátékok, élőképes felvonulások világszerte ismert szokások. Rómában minden évben a Pápa közreműködésével elevenítik fel a keresztút (Via Crucis) stációit.

Nagyszombat

Nagyszombaton véget ér a 40 napos böjt, és újra megszólalnak a harangok. Legjelentősebb eseményei a nagyszombatnak a víz- illetve tűzszentelés. Katolikus templomokban a gyertyát a megszentelt tűz lángjáról gyújtják meg. Az új tűz gyújtása a remény szimbóluma is. Jellegzetes szokás még a feltámadási körmenet szombat estéjén. A húsvéti szertartásokhoz kapcsolódik az ételszentelés szokása. A sonkát, bárányt, tojást, kalácsot a templomban megszenteltették, ezután mágikus erőt tulajdonítottak neki.

Húsvét vasárnapja

A kereszténység legnagyobb ünnepe, Jézus feltámadását ünnepli. Bizonyos vidékeken szokás a vasárnapi napfelkeltét valamely magaslaton nézni, hiszen a felkelő nap is a feltámadás szimbóluma. Vasárnap hajnalán szokásban volt a Jézuskeresés. Ilyenkor sorban felkeresték a falubéli kereszteket.

Húsvét hétfő

Húsvét hétfő a magyar népéletben a locsolkodás napja. A szokásról már XVII. századi írásos emlékek is fennmaradtak. A víz megtisztító, megújító erejébe vetett hit az alapja ennek a szokásnak, amely aztán polgárosodott formában (kölnivízzel locsolás) megmaradt a városokban napjainkig. Bibliai eredetet is tulajdonítanak a locsolkodás hagyományának, eszerint a Krisztus sírját őrző katonák a feltámadás hírét vevő, ujjongó asszonyokat igyekeztek lecsendesíteni úgy, hogy lelocsolták őket.

Fehérvasárnap

Fehérvasárnap vagy mátkáló vasárnap a húsvétot követő vasárnap. A római katolikusoknál a húsvéti ünnepkör zárónapja. Jellegzetes szokása ennek a napnak a komálás vagy mátkálás. A szokás a lányok (ritkábban lányok és fiúk ) közötti barátság megpecsételéséről szól. Komatálat küldtek egymásnak gyümölccsel, borral, hímes tojással, süteménnyel.

24 · www.kerthelyseg.hu

Töltött tojás variációk

A töltelék alapja mindig a tojás sárgája, amit tejföllel, majonézzel, mustárral krémesre keverünk, majd ezután ízesítjük ízlésünk, hangulatunk és lehetőségeink szerint. Már néhány szál zöldfűszer is csodákra képes: petrezselyemmel, snidlinggel, medvehagymával más és más karaktert adhatunk a tölteléknek. Ezekbe az egyszerű, de nagyszerű változatokba is kerülhet kapribogyó, olívabogyó, szardella. Ha a tölteléket karakteressé, gazdagabbá szeretnénk tenni, dúsíthatjuk szardíniával vagy apróra vágott füstölt lazaccal, a húsvéti menühöz pedig darált sonkával. A tölteléket belekanalazhatjuk a tojásfehérjékbe, de ha szeretjük a szép tálalást, csillagcsőrös habzsákba (vagy egyszerűen egy levágott sarkú zacskóba) töltve csinosan megtölthetjük. Díszítéséhez zöldfűszereket, színes borsot is használhatunk. Salátalevelekre vagy színes zöldségágyra rendezve még szebben mutatnak a falatnyi kis tojáshajók, de majonézes salátákkal is biztos sikere lesz a töltött tojásnak. Ha a melegen szeretnénk készíteni húsmentes fogásnak, apróra vágott pirított gombával vagy padlizsánnal is dúsíthatjuk a tölteléket, kis zsemlemorzsával beállítva a megfelelő állagot. Skót tojás: Ez lényegében a töltött fasírt mini-változata. Készítsünk darált húsból a fasírt receptje szerinti keveréket, majd osszuk a húst egyenlő nagyságú „pogácsákra”, mindegyikbe nyomjunk bele egy hámozott főtt tojást, a tojásokat gondosan fedjük be a hússal. Panírozzuk az így kapott húsgombócokat és forró olajban süssük aranybarnára. Tálaláskor vágjuk félbe, szolgálhatunk mellé tormás öntetet is.


Fülöp Tibor Zoltán:

Huszárkonyha Görgey tekercs Lazacos krémsajtos töltött tojás Hozzávalók:

6 nagy tojás 3 evőkanál füstölt lazac apró darabokra vágva vagy ledarálva 3 evőkanál aprított zöldhagyma 3 evőkanál lágy krémsajt 1 evőkanál tejföl 1 teáskanál dijoni mustár 2 teáskanál citromlé 1/4 teáskanál só 1/8 teáskanál őrölt pirospaprika díszítéshez: majonéz, zöldpetrezselyem, füstölt lazac szeletek, kaliforniai paprika Elkészítése: Főzzük meg keményre a tojásokat. Vágjuk a tojásokat hosszúban ketté, vegyük ki a sárgájukat és tegyük egy kisebb tálba. A lazacot, tejfölt, mustárt, krémsajtot és fűszereket keverjük el a tojás-sárgákkal. Töltsük meg a töltelékkel a tojásfehérjéket. Tejszínhab nyomóba tegyünk majonézt és díszítsük a tojásokat vele. Megszórhatjuk apróra vágott zöldpetrezselyemmel, lazaccal és kaliforniai paprikával is.

Spenótos-medvehagymás töltött tojás Hozzávalók: /4 adag/ 5 dkg spenót ¼ csokor medvehagyma olívaolaj 4 tojás só bors

Elkészítése: A medvehagymát és a spenótot megmossuk, lecsepegtetjük róla a nedvességet, kicsit összedaraboljuk, és turmixszoljuk össze annyi olívaolajjal, ami a pürésítéshez szükséges. A tojásokat keményre főzzük, félbevágjuk, a sárgáját kivesszük, és egy villával alaposan összetörjük. A két mas�szát összedolgozzuk, sózzuk, borsozzuk. Az elkészült masszát a tojásokba visszatöltjük.

Avokádós töltött tojás Hozzávalók: /6 adag/ 6 db főtt tojás 0,5 avokádó 2 szál újhagyma, karikára vágva 1 lime leve 1 ek petrezselyem, felaprítva 1 ek tárkony, felaprítva só frissen őrölt bors

Elkészítése: A főtt tojások alját vágjuk le, a sárgáját egy tompa késsel óvatosan kaparjuk ki egy tálba. A másik végéről is vágjunk le egy vékony szeletet, hogy töltéskor ne guruljanak el. Az avokádót szintén rakjuk a tálba, locsoljuk rá a lime levét, villával törjük össze. Végül a többi hozzávalóval jól keverjük ki a krémet. Kanalazzuk habzsákba, és töltsük meg a tojásokat.

Görgey Artúrnak, az 1848-49-es magyar honvédsereg főparancsnokának már életében meg kellett küzdenie a felelősségvállalás nem csupán súlyos, de sokszor méltatlan terheivel. Kossuth ugyanis őt tette meg bűnbaknak a szabadságharc bukásáért. Hogy a bűnbak, vagy a zseniális hadvezér Görgey kép érvényesül később, függ a korszaktól, politikától és tájékozottságtól is. Bár helyreállni látszik a rend, és Görgey ma leginkább érdemei miatt tananyag a történelemkönyvekben, vitathatatlan, hogy ő a Mátyás király halála utáni magyar történelem legeredményesebb hadvezére. Mert óriási sikertörténet Magyarország első félévezrede, de egyáltalán nem az a második, s ő ebben a nehéz időszakban vezényelte le az 1849-es dicsőséges tavaszi emlékhadjáratot, sorozatos csapást mérve Európa egyik legerősebb hadseregére. (Ferenc József császár ezért kénytelen volt az orosz cár segítségét kérni a magyar szabadságharc leveréséhez, amely nem sokkal később kétszázezer orosz katona bemasírozásában öltött testet.) Közép-Európa legjelentősebb katonai hagyományőrző rendezvénysorozata, az immár 26-ik alkalommal útjára induló Tavaszi Emlékhadjárat, 1849 tavaszának állít emléket. Bármily furcsa is, e 35 településen és immár két országon át haladó rendezvénykígyó szellemi műhelyének Törökbálint ad otthont.

Görgey Artúr 1818-1916 Felkockázunk 30 dkg borjúhúst. Sós, fokhagymás étolajjal felöntjük s 1 napig hűtőben tároljuk. Felaprózunk 15-15 dkg hámozott burgonyát, hámozatlan törökparadicsomot, cukkínit, tv paprikát, paradicsomot és kaprot. Összekeverve cseréptálba rakjuk. Ráöntjük a pácolt olajos borjúhúst és törött borssal szórjuk. Meglocsoljuk 2 dl tejföllel, s lefedve, forró sütőben, lassú tűzön, kb 1 óra alatt megsütjük. Ha kész, még tejföllel öntözhetjük. Ferdén tekert lepényben tálaljuk. (Lepény: készítsünk palacsintatésztát csak vízből, lisztből és sóból, olyan sűrűt, hogy csak kanál segítségével lehessen elteríteni a serpenyőben! Süssük meg a két oldalát!)

a hu szá A Hu szá rko ny ha ne m inkább m ne ha rok ételeiről szól, rságra szá hu ar gy ma a kölcsönzi ajd tul onsáegykoron oly jellemző yességet, a én em gokat, úgymint: a lel ányokhoz om gy ha át saj hazaszeretetet, a lek létreéte a bátorságot. Új való ragasz kodást és vagy más – ar gy ma a képzelt hozásának próbája ez, in belül, ete ker g ilá ízv – tó ha nemzetiséggel azonosít Mindez . ott toz n koronként vál amely minden esetbe lsősékü tő em ter yt án hagyom hagyományőrző vagy gek között.

www.kerthelyseg.hu · 25


Cégutódlás a családban, mire jó a sport… A családi vállalkozások tulajdonosai, egyben cégvezetők, általában szívesen adják át gyermekeiknek a stafétabotot. Egy-egy jól menő vállalkozás sorsától ugyanakkor családok tucatjai függnek, az üzletvitel eredménye sokak számára nyújt megélhetést. Ezért kulcskérdés, hogy a gyerekek később milyen vezetőkké válnak, mert a feladattal együtt hatalmas felelősséget is a vállukra vesznek. A minap beszélgettem egy barátommal, aki gyermekére szeretné hagyni a cégvezetést, bár ez még csak évek múlva válik aktuálissá. A tini fiút sajnos jelenleg nem érdekli a vállalkozás, és annak dolgai. Éli a saját életét, a tanulás után barátaival nézi a tévét, a videót, lóg az interneten, és telefonján csetel. Mintha rosszul érezné magát, ha nincs előtte egy képernyő... Ha sikeres vállalkozóként később gyermekére szeretné hagyni a cég vezetését, érdemes már fiatal korban elkezdeni az ez irányba fordító orientációt, persze az életkornak megfelelően. Olvassa el, mit tesz a sport a későbbi felelős cégvezetőkért.

Milyenek a mai gyerekek?

A mai gyermekek élete szerencsére ugyanolyan vidám, mint a miénk volt. Azonban hatalmas különbségek láthatók. A baráti bulik ideje évekkel korábban jön el, mint harminc évvel ezelőtt. A kevésbé szociális természetű fiatal sem unatkozik. Már el sem kell mennie hazulról, a digitális szórakozás egész arzenálja fellelhető otthon. Az internet előtt pedig órákat el lehet tölteni, elveszve a szociális média útvesztőiben.

Ha orientálni tudja gyermekét, nyert ügye van

A felelős életre nevelést éppen ezért már gyermekkorban érdemes elkezdeni. Ennek nagyon jó alapja lehet a sport. Nem csupán kiszakítja a gyermeket a négy fal közül a friss levegőre, de megta-

nítja küzdeni, kitartóan dolgozni a kiszemelt cél érdekében. A napi vagy heti gyakorisággal űzött sport edzi a lelket, a sportolás során szerzett sikerélmények motiválóak. A csapatjáték megtanít tenni a közös célokért, gyermekünk megtanulja, milyen csapattagként mérkőzni a közös győzelem érdekében. Az esetenként előforduló vereségek pedig megtanítják az újrakezdést és, hogy milyen az, amikor veszítünk.

A fiatalkori sportolás az élet próbája

A sport felkészít a későbbiekben érkező megpróbáltatásokra. Idejekorán tudatosítja a gyermekben, hogy részei vagyunk egy nagy egésznek, ahol másokkal együtt élve, dolgozva kell törekednünk céljaink elérésére. Megtanít állhatatosnak és kitartónak lenni, és nem félni a kudarcoktól. Ugye Ön is észreveszi, hogy cégvezetőként hasonló szemlélettel kell felelősséget vállalnia másokért, és saját munkánkért?

Ha megengedi, segítünk sportágat választani Tegye meg gyermekéért és jövőbéli céljaiért, hogy elengedi gyermekét táboraink egyikébe, ahol kipróbálhat egy sor sportágat, szakedzők, képzett gyermekpedagógusok irányításával. Napok alatt kiderülhet, melyik sportágban teljesít az átlag fölött. Pár nap egy ilyen gyerektáborban megalapozhatja hozzáállását a sporthoz, és kiderülhet, melyik sportág hozhatja meg számára a remélt sikerélményeket. A Happy Summer Nyári Gyerektábor tárt karokkal várja az Ön gyermekét is! Ha így orientálja gyermekét a sport szeretetére, az nagyszerű indulás lehet annak irányába, hogy később tudatos felnőtt, akár tudatos cégvezető váljon belőle. Owolabi Gabriella úszóedző Happy Summer Nyári Gyerektábor

26 · www.kerthelyseg.hu


Szezonzárás és nyitás a Yama Karate Szakosztályban Az őszi versenyszezon végeztével a csapat különböző díjátadókon is eredményesen szerepelt. Az Év Legjobb Pest Megyei Sportolója rendezvényen, kategóriájában Boros Dániel 3., Berta Emese 1. helyezést ért el. A Magyar Karate Szakszövetség éves díjátadóján az egyesületet három sportoló képviselte: Fórika Tamás, Boros Dániel és Berta Emese is átvehették a gravírozott karórát. A tavaszi versenyszezon ezalatt megkezdődött, az egyesület következő megmérettetése a XIII. Sárvár Kupa országos bajnokság, illetve a belgiumi JKA Európa–bajnokság. Az utánpótlás korosztály számára a Diákolimpia, a XIV. Törökbálint Kupa, illetve a május végén Prágában rendezendő JKA Korosztályos Európa–bajnokság jelenti a főbb célokat. A versenyzőket Schvarcz Péter készíti fel.

Shaolin Kungfu Márciusban sűrű program színesítette a Törökbálinti Shaolin Kungfu Egyesület életét. Edzői képzések, farsangi buli, házi kupa, felkészülés az országos versenyre és a hónap végén szintvizsga a legifjabb tagjainknak. Képzések:

A 2013/14-es évben egyesületünk 3 tagja, Takács Dalma, Ludescher Nimród és Telegdy Ákos részt vett egy, a MOB (Magyar Olimpiai Bizottság) által kihirdetett, OKJ-s sportedző-oktató képzésen. Ez a képzés nagyon jó lehetőség volt tanulóinknak, hogy gyarapítsák tudásukat, mert a MOB a hivatalos olimpiai sportágak mellett idén gondolt a nem olimpiai sportágakra, így a kungfura is. A vizsgák februárban kerültek sorra és szinte bizonyosan tudjuk mondani, habár még az oklevelet nem kapták kézhez, hogy sikeresen vették az akadályokat. Így egyesületünk 3 új edzővel várja, bízva a jövőbeli sikeres és tartalmas közös munkában, a kungfuzni vágyó gyerekeket, fiatalokat Törökbálinton a Munkácsy Mihály Művelődési Házban. Ezen kívül egy másik edzőképzésről is be tudunk számolni. Február 15-16-án a Magyar Kungfu Szakszövetség sanda edzői (küzdelmi) továbbképzést tartott a szövetségben tevékenykedő edzőknek. Az ország minden tájáról, többek között Budapestről,

Szigetszentmiklósról és Nyíregyházáról érkeztek edzők a továbbképzésre. Tőlünk Major Sándor, Molnár Sándor és Lengyel Balázs vett részt az eseményen. A képzés Törökbálinton, a MMMH-ban, került megrendezésre. Szerencsénkre a Román Wushu Válogatottnak edzője, Horvát Attila elfogadta szövetségünk meghívását és megtartotta a képzést. Az ő 20 éves edzői tapasztalata és több világbajnok tanítványa garantálta, hogy a képzésen résztvevő tanárok rengeteg új információval és edzéstartási technikával folytathatja edzői munkásságát. Március elsején farsangi bulinkat hagyományainkhoz híven, idén is közösen tartottuk meg a Budaörsi Szabaidő és Sportegyesülettel. A jelmezverseny elmaradhatatlan programja volt az eseménynek, a jelmez, mint mindig kötelező volt. Kicsiktől az idősebb korosztályig ötletesebbnél ötletesebb jelmezeket láthattunk. A zsűrinek nem volt könnyű dolga, mert varázserejű boszorkány, rettenthetetlen maffia vezér, ijesztő zombi, teli puttonyos Mikulás, aranyos méhecske és még sokan mások vetélkedtek a nyereményekért. Annak se kellett keseregnie, aki nem nyert semmit, mivel mindenki kapott egy- egy gumicukrot búfelejtésre. Az utánpótlás szakosztály Kungfu Panda produkciója, az ovis csoport kacsatánca nagy tetszést aratott, különösen a kicsik versmondása. A gyerekek nagyon élvezték az álarcfestést és a közös játékokat, így az est végére mindenki nagyon elfáradt. Remek este volt, reméljük jövőre is hasonlóan jól sikerül majd!

Versenyek:

Március 1-én egyesületünk küzdelmi szakosztályának képviselői részt vettek a Ma-

gyar Thai Boksz bajnokságon. Igaz, szabályrendszerük és küzdelmi mentalitásuk kicsit eltér az általunk gyakorolt sanda-tól, de remek alkalom volt versenyzőinknek ez a verseny arra, hogy tudásukat színesítsék és kipróbálhassák magukat egy másik terepen. Míg nálunk a rúgások, ütések után gyors fogások és dobások a jellemzők, náluk ehelyett előkerül a könyök és a térd használata. Szerencsére ez nem jelentett gondot versenyzőinknek és inkább azt mondhatjuk el, hogy sok új tapasztalattal térhettek haza mindkét oldalról a versenyzők. Indulók: Monos Viktor, Molnár Sándor, Veres Ábel Innen is gratulálunk sikeres és fáradtságos felkészülésükért és a versenyen való részvételükért! Egyesületünk március 9-én megrendezte első házi kupáját. Több egyesületből is jöttek versenyzők, többek között a budaörsi, a székesfehérvári és a szigetszentmiklósi ifjakkal mérhettük össze tudásunkat. Most a legifjabb tagok vetélkedtek egymással. Páros küzdelemben és egyéni formagyakorlatokban, azon belül fegyverrel és pusztakézzel mutathatták meg tudásukat a gyerekek. Tőlünk majdnem mindenki elindult a házi kupán, nagyon szép eredmények születtek. Ezek a házi versenyek mindig igen jó hangulatban telnek A gyerekek nemcsak csillogó érmekkel és díszes oklevelekkel, hanem felejthetetlen emlékekkel is térhettek haza. Ez egy nagyszerű gyakorlás volt a soron következő országos versenyre. További sok sikert kívánok ifjú versenyzőinknek a március 22-i megmérettetésen! Tak ács Dalma Telegdy Ákos

www.kerthelyseg.hu · 27


Előttünk a tavaszi szezon

Túl vannak a téli felkészülésen a Törökbálinti Torna Club Labdarúgó szakosztályainak csapatai. Egyes korosztályokban már a bajnokság is elkezdődött, de van ahol csak lapzártánkkor kezdik el a labda kergetését. A 2013-2014-es szezonban jelentősen megváltozott, átalakult a felnőtt Megyei első osztály mezőnye. A bajnokságok átszervezésével a TTC jóval erősebb csoportban kezdte meg szereplését, ahol az 1-8. hely valamelyikének megszerzését tűzték ki célul. A bajnokságban 4-5 kiemelkedő képességű együttes (Vác, Érd, Vecsés, Biatorbágy) van és mögöttük is jópár hasonló erősségű gárda található. Az őszi szezont a csapat a 7. helyen zárta az előzetes várakozásnak megfelelően. A nyolc hetes téli felkészülést a csapat január közepén kezdte el. Jó hír, hogy felépült sérüléséből Heller Máté és több törökbálinti, az U21es csapatban szereplő fiatal (Lipők, Beringer, Auer, Orbán P.) a felnőtt csapattal kezdte meg a felkészülést. A téli időszakban nagyrészt az elképzelt munkát tudták elvégezni, valamint 9 edzőmérkőzést is játszottak. Az erőviszonyokat tekintve továbbra is az első nyolcba való bekerülés a reális cél, ami biztos tagságot jelentene jövőre is ebben az osztályban. A tavasszal eddig lejátszott 3 mérkőzésen 4 pontot szerzett csapatunk, és ezzel továbbra is a 7. helyen állnak a bajnoki tabellán. Az U21-es csapat bajnoksága még e cikk írása után kezdődik el. Az alapozásuk sajnos a sok váratlan sérülés és betegség miatt nem a legjobban alakult, csak három hétig tudtak megfelelő létszámmal edzeni. Létszámban nem változott, de két új játékossal bővült a keret, viszont az őszi csapatból hárman már a felnőtt csapattal alapoztak, és már be is mutatkoztak a felnőtt bajnokságban. Nagyon kemény bajnokság vár rájuk, de remélik, hogy úgy, mint ősszel, tavasszal is eredményesek lesznek. U17 csapat felkészülése sajnos elég döcö­ gősen indult, ugyanis rengeteg játékos eligazolt és ezért szinte egy teljesen új csapatot kellett megszervezni. Mivel az elején még létszámproblémájuk is volt, elég kevés felkészülési mérkőzést tudta játszani. A végére azért összeállt egy mag, akikre lehet számítani és talán fizikálisan is rendben lesz a csapat. Bíznak az őszinél sikeresebb szereplésben. Az U13-14-es csapat nagyon jó edzési lehetőséget kapott a Bálint Márton Általános Iskola új kis műfüves focipályáján. A jó hangulatú és tartalmas edzéseknek köszönhetően, létszámban hétről hétre növekszenek. A csapatokba továbbra is várják a focizni vágyó fiatalokat! Edzéseink: kedd-szerda-péntek 15.30-17.00 az új Bálint Márton Általános Iskolában. Lipők András edző elérhetősége: 06/30/9914-328. A gyakorlati mellett az elméleti „oktatás” sem maradt el téli felkészülés alatt, ugyanis a december közepén a TTC utánpótlás-partnere, a Magyar Futball Akadémia, Martz János, technikai igazgató vezetésével elméleti továbbképzést tartott a TTC korosztályos csapatainak edzőinek. A TTC honlapja: www.torokbalintitc.com A TTC facebook oldala: www.facebook.com/ttc.labdarugas

28 · www.kerthelyseg.hu

A foci Törökbálinton – ahogyan én látom

A minap megkértek, írjam meg a véleményemet, hogyan látom a törökbálinti foci helyzetét. Törökbálinton – mint ahogy az országban talán mindenhol – a FOCIRÓL mindenkinek van véleménye. Az látható, hogy városunkban a foci mindig is a közélet szerves része volt és most is az. Már az is figyelemre méltó, hogy négy labdarúgással foglalkozó egyesületünk is van, amelyek közel 300-400 embert, köztük sok gyermeket – óvodástól a középiskolás korosztályig – mozgat meg. Ha azt nézzük, a gyerekek által még ki érintett (szülő, óvónéni, tanár, rokon, néző, politikus) ez a szám hatványozódik, azaz szinte mindenki – így vagy úgy – de érintett. Érdemes kilátogatni vasárnaponként délután a TLASE pályára és megnézni miről beszélek. Apukák gyerekeikkel, barátok, más sportolók, fiúk, lányok, amatőrök… A hangulat a régi grundfocit idézi. Gyerekeink pedig mindeközben nem a számítógépet püfölik, hanem mozognak, barátkoznak, ismerkednek, kicsit talán gyerekek lehetnek. Lehet gyerekkoruk, miközben ellenőrzött, biztonságos területen vannak, tevékenységükkel pedig a város, illetve tágabb értelemben a társadalom egészének fejlődését segítik. Amióta elkezdtük a munkánkat, látható a fejlődés is. A környékbeli top csapatok – akik néhány éve még annak számítottak – mára erősen vesztettek fényükből. Most már megtisztelő és jó Törökbálinton focizni. Ha csak ezt nézem, már emiatt is megérte elkezdeni. Azóta a többi csapat is aktivizálódott és némi szemléletváltás után már jönnek is a kisebb-nagyobb sikerek. Remélem, rájönnek arra is, hogy a felnőttek képzése mellett a legfontosabb a jó utánpótlás, hiszen szerencsés esetben annak eredménye lesz a jó felnőtt csapat. Ha nincsen a gyerek előtt egyfajta életkép, életpálya, ha nem tudjuk nekik megmutatni, honnan indulnak és hová érkezhetnek, előbb-utóbb elmegy a kedvük a sporttól is. Ezért fontos megbecsülni az itt nevelkedett, itt játszott, vagy itt élő volt futballistákat, és kérni őket, hogy segítsenek lehetőséget adni a gyerekeknek, hogy önállóan döntsenek, és szóljanak nekik, ha rosszat csinálnak. Ezzel is kicsit maguknak érzik a csapatot és a várost. Úgy érzem, ennek itt, ebben a városban még sokat kell fejlődni: gondolkodásban tettekben egyaránt. És abban nagyon nagy felelőssége van minden döntéshozónak, hogy ne csak négyévente legyen a város mindennapjaik része a foci. Mert amikor először fölmentem a Városi pályára majd elállt a szavam a gyönyörűségtől, de sajnos ez a korlátja is. Bár a lehetőségek messze nincsenek kihasználva. De egy biztos, pálya építése nélkül, infrastruktúra nélkül ez nem fog menni. Kell egy közösségi tér, ahol a meccsek, vagy épp az edzés után leülhetnek, csocsózhatnak, megihatnak egy üdítőt, vagy megehetnek egy zsíros kenyeret. Nekünk soha nem volt, és vélhetően nem lesz új, férfi felnőtt csapatunk, csak az a fontos, hogy aki szeretné, találja meg a helyét ebben a sportban az amatőrtől a profiig , fiútól nagypapáig , leánytól a nagymamákig. És a sok csalódott ember, aki gúnyosan nézi a foci helyzetét, csettintsen és azt mondja ez igen! Újra jó érzés, családi program legyen meccsre járni. Ha egy szóval kéne jellemeznem a foci helyzetét, a reménykeltő jutna eszembe. Kocsis Zoltán

Törökbálinti judosok a Benta Kupán A február 23-i, érdi verseny egy nagyszerű „felmérőnek” bizonyult versenyzőinknek. Élesben tudtuk tesztelni, hogy hol tartunk a felkészülésben. Tizenegy gyerekkel neveztünk, az alábbi eredmények születtek: Első helyezettek: Vörös Vilmos (2008. – 23kg.) Vizoli Koppány (2005. – 30kg.)

Ezüstérmesek: Fülöp Sólyom (2003. – 50kg.) Lehoczky Tamara (2005. – 33kg.) Balotai Olivér (2007. – 23kg.) Kanti András (2006. – 27kg.) Bronzérmesek: Kanti Mátyás Miszti Balázs

(2006. – 30kg.) (2004. – 36kg.)

Negyedik helyezettek: Vörös Richárd (2006. – 23kg.) Dara patrik (2003. – 30kg.) Kádár Zsombor (2003. – 34kg.)


rövid sport

Szenior úszóversenyen szerepeltek Törökbálint úszói március 15–16-án

Csilla és Molnár Rita végzett. Mindhárman törökbálintiak. A férfiaknál Hajdú László /Kecskemét/ nyert és 2-3. lett a törökbálinti Csaba Gábor és Tóth Csaba. A „Marik László” emlékére kiírt 50 m-es férfi gyorsúszás abszolút legjobbja a törökbálinti Erdélyi Ferenc lett, ő vihette haza a kupát. A fentieken kívül még számos 2. és 3. helyet is elértek a törökbálinti versenyzők. A legeredményesebb csapat voltunk, hisz a 2-2 férfi váltónk és női váltónk is mindig diadalmaskodott a többi csapat ellen.

Törökbálinti dobogósaink még:

Közel kétszáz szenior korú úszó állt rajtkőre a Gáspár Ervin Emlékversenyen, amelyet tizenhetedik alkalommal rendeztek meg a hét végén, két napon át a békéscsabai Árpád fürdő sátortetős, 50 m-es versenymedencéjében. Összesen 24 klubból – a hazaiakon túl Ausztriából, Romániából és Szerbiából is – érkeztek a 25 és 85 év közötti versenyzők. A törökbálinti Senior Úszó Club 20 fővel képviseltette magát. Remekül szerepeltek, hisz megannyian dobogósok lettek minden számban. Volt, hogy az első négy közülünk került ki. A „Gáspár Ervin” emlékfutamot 400 m gyorsúszás abszolút elsőségét a nőknél Marosi Melinda nyerte, míg a 2-3. helyen Csikány

Rájátszásra várva

Felnőtt csapatunk a bajnokságban a tizenkét csapatos Nyugati csoportban a kilencedik helyen végzett. Ezzel azonban nincsen vége a futsal idénynek, ugyanis a másik két csoport (Kelet, Közép) 9-10. helyezettjeivel mérhetik össze tudásukat. Az elkövetkező hetekben a helyi Sportközpontban izgalmas mérkőzések várnak a törökbálintiakra. Rájátszás(25-30. helyért): 2014. március 28. (20:30) TFSE – SZTE EHÖK SE 2014. április 4. (20:30) TFSE – Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2014. május 5. (21:00) TFSE – Kelen SC 2014. május 23. (20:30) TFSE – Garvittax Eredmények: Felnőtt NBII. 19. forduló: Kormányőr SE – TFSE 7-3 (Szalai, Bolla, Fehér) 20. forduló: TFSE – AC Villám 15-2 (Szoldáth (3), Bolla (3), Fehér (3), Rutkai (2), Szalai (2), Gonda G., Kyriakidis Vito)

Csikány József /70+/ 50 m hát, 100 m hát, 50 m gyors Csaba Gábor /65+/ 50 m pillangó, 100 m gyors, 400 m gyors Erdélyi Ferenc /60+/ 50 m pillangó, 50 m hát Gáspár Igor /35+/ 400 m gyors Somlai Gábor /70+/ 50 m mell, 100 m mell, 200 m mell Tóth Csaba /45+/ 50 m pillangó, 100 m pillangó, 100 m gyors, 200 m vegyes Tóth József /75+/ 50 m hát, 100 m hát Csapó Katalin /60+/ 50 m mell, 100 m mell, 200 m mell Csikány Csilla /45+/ 400 m gyors Gál Ágnes /50+/ 100 m pillangó Havasi Henriette /50+/ 50 m pillangó, 50 m mell, 50 m hát Kászonyi Ilona /75+/ 50 m mell, 100 m mell, 200 m mell Marosi Melinda /40+/ 50 m gyors, 100 m gyors, 400 m gyors Molnár Rita /65+/ 50 m pillangó, 100 m pillangó, 50 m hát, 50 m gyors, 400 m gyors, 200 m vegyes Répási Enikő /65+/ 50 m mell, 100 m mell Répási Ildikó /70+/ 50 m hát, 100 m hát.

21. forduló: BME II. – TFSE 11-2 (Szalai, Kyriakidis Vito) 22. forduló: TFSE – Göcsej SK 6-8 (Bolla (2), Szalai, Rutkai, Gonda I., Lakatos) Rájátszás 1. forduló: TFSE – Dream Team SE 10-7 (Fehér (3), Bolla (2), Lakatos (2), Szalai (2), Kyriakidis Vito) U17: TFSE – Veszprém 1-3 (Rostás D.) TFSE – Szombathely 2-3 (Rostás D., Szabó K.) TFSE – Aramis 3-3 (Berta E., Rostás D., Weimper D.) U15: TFSE – Aramis 8-3 (Bagi Zs. (3) TFSE – Szigetszentmiklós 2-10 (Bagi Zs., Nagy V.) TFSE – Asterix SC 2-5 (Bagi Zs.(2) TFSE – TTC 4-3 (Csöngei R. (2), Nagy V., Tóth A.) K atona L ászló

Labdarúgás

Törökbálint Football Club Törökbálinti FC– Budai XI. SE 4–0 (Csintalan 29’, Deme 36’, Juhász 42’ Bolla 74’)

Törökbálinti Focisuli Egyesület U7: Törökbálinti FSE–Kispest 10–1 Törökbálinti FSE–AC villám 4–8 U11 Törökbálinti FSE–Liver U11 1-5(0-4) G: Fekete Bence Törökbálinti FSE–Liver U10 3–2 (1-1) G: Horváth Milán, Elek Barnabás 2

U15: Törökbálint FSE–AC Villám 9–3 Törökbálinti FSE–Csö Montage 6–3 Felnőtt Rájátszás 1. forduló: Törökbálinti Focisuli SE–Dream Team SE 10-7

Vívás

Diákolimpia 2014. március Papp Veronika III. hely Szathmári Gábor VII. hely Keresztes Ábel VIII. hely Papp Gergő III. hely Szentgyörgyvölgyi Bálint VII. hely

Sakk

Viadukt Biatorbágy 8.5–3.5 TTC Sakk–Széchenyi ESE 9.5–2.5

Kosárlabda

Felnőtt Az alapszakakasz utolsó mérkőzésén nagy játékkal legyőzte az MTK Törökbálint csapata a tivális Bonyhád együttesét, így a bajnokságot a mi fiaink nyerték meg! Gratulálunk!

Bajai Bácska FKE–MTK Törökbálint 63–87 MTK Törökbálint–TF-Budapest 61–54 Veszprémi ESC–MTK Törökbálint 75–84 MTK Törökbálint–GYŐR-SZOL SzE 98–71 PVSK-Kronosz Kiadó–MTK Törökbálint 77–100 MTK Törökbálint–Sopron KC-SI 99–66 Motax Concordia KC Pápa –MTK Törökbálint 75–72 B-Beton Bonyhád–MTK Törökbálint 71–86 U23 Bajai Bácska FKE U23–MTK Törökbálint U23 98–78 MTK Törökbálint U23–TF-Budapest U23 62–68 Veszprémi ESC U23–MTK Törökbálint U23 25–43 MTK Törökbálint U23–GYŐR-SZOL SzE U23 64–50 B-Beton Bonyhád U23–MTK Törökbálint U23 90–104 Motax Concordia KC Pápa U23 –MTK Törökbálint U23 62–77

www.kerthelyseg.hu · 29


A szomszédban

lakó festő a legjobb garancia!

Lantos Zoltán festő-mázoló-tapétázó végzettségű egyéni vállalkozó vagyok, Törökbálinton élek családommal. Tíz éve a jól összeszokott 6 fős csapatommal együtt végezzük lakások, családi házak, társasházak, közületi- és ipari ingatlanok alap-, ill. felújítási munkáit.

Szolgáltatások: • festés, mázolás, tapétázás • nyílászárók, kerítések felújítása, mázolása • antik- és márványhatású díszítő festés • kül- és beltéri stukkózás, rozetta • mennyezeti polisztirol lapok ragasztása • hőszigetelés, homlokzatfestés • nemesvakolatok felhordása • lábazati vakolatok felhordása • lábazati lapok ragasztása • laminált parkettázás • gipszkartonozás • egyéb építési és felújítási munkák • széldeszkák/párkánydeszkák felújítása, mázolása

Lantos Zoltán „színmester” 06 30/269-33-27 • www.lantosfestes.segitek.hu

Halász Parkett Kft. • Halász Mihály Vállalunk: Hagyományos parkett burkolást Régi parketták felújítását, intarziás parkett burkolást Csiszolás PROFESSZIONÁLIS gépekkel Pácolás, olajozás, viaszolás, lakkozás.

Elérhetőségek: telefon: 36/20/9511-837

E-mail: hparkett@pr.hu • www.hparkett.hu

L á b koz m et ika G y ó g y p e d ik ű r Pe d ik ű r k K ö r ö m d ísz ít é s e L á b m a s sz á zs i) (refl ex ,sv é d ,t h a B e je le n tkezé s :

N é m et h n é0Á-9g3i 0 6 -3 0/2 6 0 -2

2040 Budaörs, Ibolya u.1. (A Törökugratónál) Telefon:06/23/420-840 www.hollosy-cukraszda.hu Nyitva: mindennap 10-19 óráig • Helyben sütött házi sütemények • Pogácsák • Sós sütemények • Formatorták rendelésre Barbitól a sportautóig • Parfétorták • Esküvőkre rendezvényekre emeletes dísztorták • Kézműves fagylalt

Cikkeinket és további híreinket keresse a

•••

Szeretettel várjuk vendégeinket!

www.kerthelyseg.hu weboldalon is!

Vagy a facebook-on:

www.facebook.com/ Kerthelyseg 30 · www.kerthelyseg.hu

Tető 75 Kft.

Vállalunk: • Komplett tetőépítést, ács, -bádogos, tetőfedő munkákat. • Tetőtérbeépítések komplett kivitelezését. • Homlokzati állványozást. • Kisebb javításokat VIHARKÁROK GYORS JAVÍTÁSA! Törökbálint, Rövid u 22 . Érdeklődni telefonon +36 30 9222 945


Az FSD REENERGY SYSTEM technológiának integrált alkalmazásával új, innovatív lehetőség nyílik a megújuló energiák gazdaságos, költségtakarékos és környezetbarát használatára, felhasználására.

PV SOLAR technológia INTEGRÁLT HŰTÉS-FŰTÉS technológia LED DESIGN VILÁGÍTÁS technológia PV PERFORÁLT SOLAR ÁRNYÉKOLÁS technológia Elérhetőségek:

H-2045 Törökbálint FSD Park 1. Telefon: +36 23/508 740 Fax: +36 23/508 741 E-mail: info@reenergy Website: www.reenergy.hu www.kerthelyseg.hu · 31


32 路 www.kerthelyseg.hu

2014 03 04  

Kerthelyseg, Torokbalint