Page 1

. Kerthelység

2013. április, VI. évfolyam, 4. szám

törökbálinti ingyenes havilap

Májusi programok

Szent Flórián, Törökbálint Védőszentjének Napja 4. (szombat) Városi Kocogó 6. (hétfő)

Hősök Napja 21. (kedd)

Gyermeknap 26. (vasárnap)

Pedagógus Nap 30. (csütörtök)


Magyar Polgári Jogokért Egyesület díjmenetes Jogi tanácsadást tart Dr. Szentmiklósi-Tóth Tamás ügyvéd, adószakértõ részvételével

§

Polgári jogi - Család jogi - Büntetõjogi és a (mai) devizahitelek témakörében Helyszín: Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 1. Szerdai napokon: 17.00-tól, 18.30 óráig Emali: polgari.jogert@gmail.com

Cserépkályhák, téglakályhák, kandallók, kemencék, takaréktűzhelyek tervezése, kivitelezése, javítása. Kályhacsempék széles szín- és formaválasztékban.

Hungler Gergely Cserépkályha és kandallóépítő. tel.: 06 70 3265436

web: www.kalyhaprofil.hu

Fakivágás. Veszélyes fák ágankénti lebontással való kivágása. Koronaalakítás, száraz, beteg részek eltávolítása.

Igény szerint ágak darálása, szállítása.

06-20-485-6547 • Kovács Sándor


Katasztrófavédelmiverseny Törökbálinton

Mint már több éve, idén is Törökbálint adott otthont az Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség alá tartozó csapatoknak az országos ifjúsági katasztrófavédelmi verseny helyi szintű fordulójára. A versenyt az önkormányzat részéről Molnár Tibor, Törökbálint Város Önkormányzatának polgármesteri referense nyitotta meg, aki elmondta azt is, hogy mennyire fontosnak tartja a lakosság katasztrófavédelmi felkészítését, ezen belül a katasztrófavédelmi versenyek megrendezését. A megnyitót követően a csapatok megkezdték a több órás megmérettetést, tizenhárom állomáson kellett elméleti és ügyességi feladatokat megoldaniuk. A verseny végeredménye a következőképpen alakult: Általános iskolás korosztály: I. helyezett–Eötvös József ÁMK, Diós II. helyezett–Kerekdomb Egyesület, Törökbálint III. helyezett–II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Tárnok Középiskolás korosztály: I. helyezett–Eötvös József ÁMK, Diósd II. helyezett–Bálint Márton Alapítvány, Törökbálint III. helyezett–Bálint Márton Általános és Középiskola, Törökbálint. •••

Színházlátogatás

Folytatódott az előző években megkezdett sorozat: a nyugdíjasok, az iskol á s o k é s a Segítő Kéz Szolgálat gyermekcsoportja után, idén áprilisban a Csupaszív Óvodából invitált színházlátogatásra gyerekeket Hajdu Ferenc alpolgármester. A Budaörsi Játékszín előadásában tekintették meg a „Szélike kisasszony” című mesejátékot, az óvodások nagy örömére. V.E. •• Tóth József Tavaszi ébredés

Márciusban vidám, zenés-táncos ös�szejövetelt tartott a Nyugdíjas Klub. Ezen a délutánon köszöntötték a klub hölgytagjait is, méghozzá egy, erre az alkalomra összeálló férfikórus tréfás, ug ya na k kor be nsőséges hangvételű műsorával.

A rendezvényen részt vett Hajdu Ferenc alpolgármester is, aki virág helyett receptkönyvvel tisztelgett a hölgyek előtt.

•••

Születésnapi köszöntés

Mindig is irigyeltem azokat, akik tavasszal születtek, mert sok szép virágot kaptak a születésnapjukra. Például tulipánt. Az idén a tavasz kicsit váratott magára, de a virágok azért nem maradtak el Erdélyi Lászlóné, Edit néni 90. születésnapi köszöntésekor, hiszen Törökbálint Önkormányzatának képviseletében Turai István polgármester úr, Géczy Krisztián képviselő úr és Hammer Katalin gratulált az ünnepeltnek az Arany Alkony idősek otthonában. Edit elegáns ruhájában, csinos frizurájával, energikusan és vidáman fogadta a gratulációkat. Sokkal fiatalabbnak látszik koránál. Nyolc testvérével Budapesten nőtt fel. Alig múlt el 15 éves, amikor édesapja, és 25 éves amikor édesanyja is meghalt. A nyolc testvérből hárman már szakvizsgázott, keresőképes felnőttek voltak így az öt kisebb gyermek nevelése hárult a legidősebb leány testvérre, Editre. Élete egyik legnagyobb eredményének tartja, hogy minden testvérét sikerült elindítania az életben. Jobbnál jobb szakmunkás vált belőlük. Igaz, ezért sok mindenről le kellett mondania. Nagyon szeretett volna orvos lenni, de az élet úgy hozta, hogy ez az álma nem valósulhatott meg. Felsőfokú munkaügyi tanfolyamot végzett, és egész életében irodában dolgozott. Itt ismerte meg második férjét, akivel három évtizeden át, férje haláláig éltek boldogságban. Gyermekük nem született, de életét így is teljesnek érzi. Gyakran utaztak itthon és külföldre is. Edit kedvenc városa Firenze. Mint azt elmesélte, a mozgás néha már kissé nehezére esik, mert itt is fáj néha, meg ott is, de mint azt tapasztalhattuk, a szelleme olyan friss, hogy azt sokan megirigyelhetnénk. Szeretettel gratulál, és még sok boldog születésnapot kíván Neki a Kerthelység szerkesztősége! ••

Kertépítés-gondozás, füvesítés, fű-sövénynyírás, fűkaszálás, támfalépítés, térburkolás. Kapuvári Tamás, okl. agrármérnök

+36/30/560-8052

www.kerthelyseg.hu • 3

Még visszafordulnál Fészek meleg álmaidba, Napsugarat koldulni Dermedt vágyaidnak. Csak tavaszt, új világot, Havat nem már, Csak hóvirágot. Kiszellőztetni ócska, Kacattól dohos éjszakákat, Jégvirágra rálehelni, Szívedet nógatva olvadásra.

Nyugdíjas klubdélután


Új Aranykor •• Márciusban indult útjára a Civil Egyetem Törökbálinton. Az Önkormányzat által finanszírozott helyi társadalom-fejlesztés programjába tartozó előadásokkal kapcsolatban többen kifejezésre juttatták ellenérzésüket, miként . a Kerthelyiség legutóbbi számában megjelent cikkel kapcsolatban is. A program indításának hátteréről, a várt eredményekről és a – valószínűleg nem várt, szokatlan – „visszhangról” kérdeztük Turai István polgármestert.

• Márciusi lapszámunkban cikk jelent meg Varga Csaba, a Stratégiakutató Intézet munkatársa tollából „A Részvétel - Város program” címmel. A cikkben több pozitív megállapítás mellett szerepel egy mondat, mellyel kapcsolatban szerkesztőségünkhöz is eljutottak nem éppen dicsérő megjegyzések. A mondat így hangzik: „...Törökbálint egyébként is – társadalomként – annyira szétesett és lelkileg is szétszabdalt, hogy csak nagyon egyedi megoldások képzelhetők el...” – mármint egy társadalmi szerződés meg fogalmazása és elfogadása szempontjából. Mi a polgármester véleménye erről a minősítésről? Valóban szétesett Törökbálint? • Ezt a gondolatot én még kéziratban olvastam. Jeleztem is a szerzőnek, hogy nem vélem igaznak. A válasz az volt, hogy húzzam ki, nincs jelentősége. Mondtam: bár kétség kívül én kértem, hogy írjon cikket a lapba, sem módom, sem eszközöm nincs a cikkek tartalmát „cenzúrázni”. Ha ez a szerző véleménye Törökbálintról, és azt így fogalmazta meg a cikkben, akkor az így jelent meg. Mondom: nem hiszem, hogy igaz lenne, tapasztalataim sem ezt mutatják. Van Törökbálinton számos civil szervezet, ezek

4 • www.kerthelyseg.hu

••

önszerveződőek, nem szól bele működésükbe az Önkormányzat. Véleményt mondani valamiről meg akkor lehet, ha azt megismertem, tüzetesen megvizsgáltam. Egy ilyen átfogó vizsgálatra a Stratégiakutató Intézetnek már csak az idő rövidsége okán sem volt lehetősége. De nincsen ezzel baj, mert a cikkbeli gondolat lényege nem a helyzet minősítése, hanem az, hogy itt, nálunk, „...egyedi megoldásokra...” lesz szükség. Így aztán szerintem, ami fontosabb, hogy mik lennének ezek az egyedi megoldások, célok, és milyen úton jutunk el e célokig. • Ha tehát van civil élet Törökbálinton, akkor miért kellett belekezdeni ebbe a programba? • A helyi közéletben való több mint két évtizedes részvételem tapasztalatai összevágnak a helyi demokrácia kiteljesítésének polgári igényével. Az erőteljesebb közösség-fejlesztésre a Város fejlődését meghatározó fontos, nagytávlatú döntések előkészítésében való civil részvétel végett, a helyi polgárok beleszólási lehetőségének kiteljesítése céljából van szükség. Ennek nyomán készítettük el és foglaltuk előterjesztésbe Hajdu Ferenc alpolgármester úrral és Kailinger Ildikó jegyző asszonnyal a helyi Civil Koncepció kidolgozásának alapelveit, az Önkormányzat foglalkoztatásában álló civil referensi munkakör létesítését, és általában: a helyi civil társadalommal való együttműködés új kereteit. Javaslatunkat a Képviselő-testület tavaly februárban elfogadta, és felkérést fogalmazott meg a Civil Koncepció kidolgozására. 2012. szeptember 6-án került ez a helyi civil társadalommal való együttműködés rendszeréről szóló előzetes koncepció a Képviselő-testület elé. Azért „előzetes”, mert a véglegesítés előtt javaslatainkat széleskörű helyi társadalmi egyeztetésre szántunk. Úgy gondoltuk, hogy ha a helyi civil társadalomról szól a koncepció, akkor éppen őket illeti meg a véleményezés lehetősége. A szándékunk azonban megbicsaklott. Pár nappal a képviselőtestületi tárgyalás előtt levelet kaptunk a Tükörhegyi Közéleti Egyesület vezetőjétől Szőke Péter elnök úrtól, melyben „... a Tükörhegyi Közéleti Egyesület, mint Törökbálint egyik legnagyobb tagsággal rendelkező és egyben egyik legaktívabb ci­ vil szervezeteként előzetes véleményt...” nyilvánítanak az előterjesztett dokumentumokról. Előzetes véleményükben idézik Varga Csaba szociológus, társadalomtudós, címzetes egyetemi docens, a Stratégiakutató Intézet elnöke véleményét: „... Azzal, hogy a civil kerekasztalt az önkor­ mányzat hozza létre, ezzel a folyamatot ve­ zérelni szeretnék.” És valóban vezérelni szerette volna az Önkormányzat? Nemcsak, hogy nem gondolom, de amit leírtam az előterjesztésben, az sem szólt felülről vezérlésről! Egy Civil Kerekasztal létrehozását javasoltam, amely kerete és

színtere lehetett volna a civil véleményalkotásnak, beleszólásnak. Nem akartam (Önkormányzat: akartunk) semmi felett bábáskodni, és ez nem csak puszta állítás, hiszen példákat is tudok említeni korábban általunk, Önkormányzat által életre hívott szervezetekről, melyek teljes önállóságot kaptak, s a mai napig így, szuverén módon működnek. Az Önkormányzat hívta életre az Idősek Tanácsát, vagy például az Ifjúsági Önkormányzatot. Mindkét szervezet „felülről” hozott döntésünkkel jött létre, de teljes az önállósága, mind szervezetét, tagságát, mind pedig munkáját illetően. És ami a legfon-

tosabb: eredményesek véleményalkotásban, beleszólásban. Tavaly vettük át a Parlamentben az Idősbarát Önkormányzat díjat az Idősek Tanácsával folytatott folyamatos párbeszédünkért. Ebből a díjból mindössze hetet adnak ki egy évben, de Törökbálint közöttük volt. Friss élmény: az április 19-21. közötti hétvégén tartotta itt Törökbálinton a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság regionális találkozóját. A szakemberek, – akiknek országos rálátásuk van az ifjúsági önkormányzatok működésére, – mondták el: kiemelkedően példaértékű a törökbálinti együttműködés. • Végül is nem fogadta el a Testület ezt a civil koncepciót? • Nem, mert visszavontam az előterjesztést és találkozót kértem Varga Csaba úrtól a Stratégiakutató Intézet vezető munkatársától, melyre a Tükörhegyi Közéleti Egyesület két vezetője (Szőke Péter és Deák Bárdos András úr) társaságában került sor még tavaly ősszel. A találkozó előtt igyekeztem felkészülni a Stratégiakutató Intézet nevével fémjelzett „Abai kísérletből”. Amit olvastam, azok kivétel nélkül bíztatóak, előre mutatóak voltak. Több találkozó eredményeként jutottunk


– egy természetfölötti, egy lelki valamihez – fogalmaz meg benne, s amelyek – talán maga sem tudja miként –, de legalább értelmesebbé tehetik zavaros, elidegenedett világát. Ez az eszmerendszer – mint egy képzeletbeli porszívó – magába szívja egyes keleti kultúrák vallási elemeit, ősi korok titkos bölcseleteit, az ezotéria manapság oly széles körben keresett megnyilvánulásait, feng shui-t és paranormális jelenségeket, ufókat és meditációt, hunokat és pártus herceget, meg még sok-sok minden egyebet. Mint egy képzeletbeli porszívó, mindent beszippant: földre hullott aranygyűrűt és szakadt, rongylott cipőfűző darabkát – válogatás nélkül. • Az előadás több olyan kérdést is felvetett, melyekre az előadó tett nagyon is elfogadható megállapításokat. • Így van: sok tekintetben rokonszenves gondolatok hatják át az eszmerendszert, hiszen a jó érzésű ember szívesen fogadja – legalábbis: elvben – a mindennapokat átható önzés elutasítását, a környezetünk jövője fölötti aggódást, a természetfölötti utáni vágyakozást, a vallási tapasztalatokat elutasító materializmus kritikáját. A keresztény ember problémája – így az én fenntartásaim is – nem ezekkel a gondolatokkal kapcsolatban fogalmazódnak meg, hanem azzal a válasszal, melyet e kérdésekre felmutat és terjeszt. A bevezető előadásban is elhangzott, hogy az egyes vallások kora lejárt. Úgy gondolom, ez a jövőkép nem egyeztethető össze az én keresztény hitemmel! De tovább megyek: nem lehet keresztény embernek egyszerre hinnie a lélekvándorlásban, a személytelen kozmikus energiában, a meditatív, révülő összeolvadásban és sok minden egyéb ideában, aztán meg vasárnap felállnia a templomban és elmondania a keresztények hitvallását! • Polgármester úr nem gondolja, hogy nem az Ön feladata eligazítani az embereket vallási kérdésekben? • De, én is úgy gondolom, hogy nem az én feladatom. Mindazonáltal: nekem is lehet véleményem, ezt kérdezte, erre válaszoltam. A gondolat szabad, mindenki eldöntheti, mit tart igazságnak, mit nem, még ha vallási kérdésekben is. A közöm a dologhoz azért legalább az, hogy én írtam alá a szerződést a Stratégiakutató Intézettel, amely a Civil Egyetem előadásait rendezi. Ha jól belegondolunk, mindannyiunk élete valamifajta folyamatos keresés. Ki így, ki úgy keresi az utat élete értelméhez, a találkozást céljaival. A keresztények Urukkal: Jézus Krisztussal keresik a találkozást. A kérdés az, hogy létrejön-e, s ha igen, miként a találkozás. Hogy mit kínál a Jézussal való találkozás, arról a szamariai asszony története tanúskodik János evangéliumában (lásd: Jn 4,11). A szamariai asszonynak Jézus az élet vizét kínálja. Lehet, hogy jön új kor. A csillagok állása szerint a Vízöntő kora, de én abban hiszek, hogy az új korban Jézus az élő víz „Vízöntője”! P.I.

•••

Hajdu Ferenc:

Margóra

Egyharmadnyi ország?

Azt mondják: lesz egyszer egy jobb vi­ lág. Gyűlölködés és mocskolódás nélkü­ li. Olyan, ahol a különféle vélemények megférnek egymás mellett. Ahol ellen­ fél lehet a másik, de ellenség nem. Ahol pártállástól függetlenül mindenki ha­ zájának érzi ezt az országot. Hiszem, hogy egyszer tényleg eljön egy jobb vi­ lág, hogy valóban lesz. Békés és egyetértő. Ettől eltérően igencsak másfajta vá­ra­ ko­zás­ra utalnak azok a meg­nyil­vá­nu­ lá­s ok, amelyek határon belül az egy­ har­mad­nyi szavazattal meg­tá­masz­tott politikumot jellemzik. Sugalmazásukra immár a határon túlról érkező folyama­ tos gazdasági leminősítések, a jogalapú magyar demokrácia ócsárlásai minden­ naposak. Ugyanakkor meglehetősen új­ szerű fordulat e tekintetben, hogy a reg­ náló ország irányítás mellé új bűnbakot is kiáltanak. Ami ugyan el nem fogad­ ható, de érteni azonban érthető. Hiszen ha már se az EU, se a külföldre szakadt hazánkfiai, se a felheccelt finánctőke felkent védői nem tudták elsöpörni ezt az izgága kormányt, akkor bűnhődjön a nép, pontosabban tűnjön el vezetőivel együtt. Mármint az a kétharmad, amely a jobboldalra szavazott. Az egyharmad pedig boldogan összebo­ rulhat akkor a kiszellőztetett kilencven­ háromezer négyzetkilométeren, és vis�­ szahívhatja, mondjuk a Kertész Ákos nevezetű egyént. Legközérthetőbben talán Bartus L. érzékelteti mindezt „A zemberek és az emberek” címet viselő írásában: „…In­ duljunk ki abból, hogy Magyarországon megfordult a világ. Ma a sötét, buta és mindenre alkalmatlan emberek ural­ kodnak az élet minden területén, és en­ nek megfelelően az ő kormányuk van hatalmon.” Egy jobb világ: empatikus és toleráns. „…a magyar „zembert” fenékbe kell rúgni, de úgy, hogy a szemei kiessenek. Fejezze be az idegengyűlöletet, a naci­ onalizmust, a sötét fasiszta magyarko­ dást, a zsidógyűlöletet, az ingyenélést”. Egy jobb világ: gondoskodó és megértő. Mi több: szeretetteljes. „Ha ez nem vezet eredményre”, („…”) „akkor ezt az országot, mint szörnyet, el kell törölni, mert az ilyen szörnyek gyil­ koltak meg tízmilliókat és gyújtották fel a világot.” Vajon ez most a kezdet, vagy már a vég?

www.kerthelyseg.hu • 5

el oda idén januárban, hogy ajánlat adásra kértem fel, mely nyomán szerződéstervezet valamint előterjesztés készült. A szerződés megkötésére, aláírására február 21-én kerülhetett sor, a Város költségvetésének elfogadását követően. • A program része a Civil Egyetem néven közismertté vált előadás-sorozat. A bevezető előadás után többekben az merült fel, hogy az elhangzottak valamifajta ezoterikus, „New Age” világszemlélet népszerűsítését kívánták szolgálni. • Ilyen érzésem nekem is volt. Ott voltam a nyitó előadáson, bennem is támadt némi zavar a tekintetben, hogy akkor most miről is fog szólni ez a Civil Egyetem? Másnap reggel mindjárt lekértem az előadás vetített diáit, hogy részletesebben is tanulmányozhassam. Úgy ös�szegeztem, hogy az elhangzottak valóban rokoníthatók a „New Age” (Új Korszak) néven ismert szellemi áramlatokkal. • A „New Age”-et úgy emlegeti a kritika, hogy kereszténység-ellenes. Valami efféle kérdés a Civil Egyetem nyitóelőadásán is meg fogalmazódott. Polgármester úr, mint közismerten vallását gyakorló keresztény ember mit gondol erről az új „vallás”-ról? • Nem helyes vallásként emlegetni, hiszen nem rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, melyek a vallás fogalmát meghatározzák. Most vonatkoztassunk el az előadástól, az alapvetés: a „New Age – Új Korszak” meghatározás, onnan ered, hogy az eszmeáramlat szerint a végéhez ért a Halak Kora, belépünk az új csillagkép jegyezte Vízöntő Korába. Elhagyjuk a régi Vaskort, s beköszönt a legújabb Aranykor. Most éppen az átmenet időszakát éljük, amely telis-tele van bizonytalansággal, ingadozással – leginkább identitásunkat, önmeghatározásunkat illetően. A véget érő korszak valamikor 2000 ezer évvel ezelőtt kezdődött, így aztán kimondatlanul is kézenfekvő az azonosítás: a letűnő Vaskor egyben a kereszténység korával azonosítható. Az ember, a közösség keresi önazonosságát, tisztában szeretne lenni saját magával, céljaival, s e céljaihoz vezető útjával. Az egyre kaotikusabb jelenből a biztosabb, biztonságosabb irány felé vennénk az utunkat. A valamikor tájékozódást jelentő, olyan igazodási pontok, mint Isten, a család, a hit, az erkölcs, vagy éppen: a demokrácia a múlt ködébe vesznek, helyüket a társadalomban a mindennel szembeni bizalmatlanság és önzés veszi át. Az emberek befele fordulnak, magukban és maguknak keresik életük értelmét, s felleléséhez az erőt. A New Age, az Új Korszak ígérete tetszetős választ kínál a kereső embernek. Látványosan, helyenként harsányan, de leginkább: „ügyes, jól kigondolt marketinggel” mond ellene a kortárs nyugati kultúrának, a hagyományoknak, a fogyasztói, önzéssel teli társadalomnak, mindannak, mely éppenséggel: létrehozója, saját szülőanyja. A kereső ember ennek az Új Korszaknak a gondolat-áramlataiban talál magára, melyet lehet, hogy az őszinte vágyódás


Szemmel tartjuk a készülő munka mi

•• Konrády Ildikót a közelmúltban bízta meg az önkormányzat a Magyar Állam beruházásában megvalósuló Törökbálinti Iskola és Sportközpont üzemeltetés előkészítésével. Hatalmas feladat vár az üzemeltetést ellátókra, ha befejeződik az iskola építése és az üzemeltetés elkezdődik. Ennek részletei felől érdeklődtünk. • Az Ön előkészítésében elkezdett üzemeltetési feladatról szeretnénk többet megtudni. Ki és hogyan üzemelteti majd szeptembertől ezt a komplex létesítményt? • Amint az közismert, az Önkormányzattól megvásárolt telekingatlanon álló létesítmény együttes tulajdonosa a Magyar Állam, aki jelenleg – beruházóként – építteti a létesítményt. Az állam által a kivitelezővel megkötött szerződés szerint – az uszoda kivételével – a beruházás I. üteme augusztus 15-ig készül el, fejeződik be, az uszoda pedig valamivel több, mint egy hónappal később, szeptember 30-ra. A kivitelező úgy tervezi, hogy a műszaki átadás, a pró-

6 • www.kerthelyseg.hu

Önéletrajz

Tanulmányaimat a Testnevelési Főiskola Tanári Szakán 1985-1990. között végeztem, előtte, 1980-1984 között a Bajáki Ferenc SZKI és Gimnáziumban tanultam. Egyéb szakképesítéseim, amit megszereztem még: Deutsche Gesellschaft für Aqua Entspannung – Aqua Pad Basic tréner 2010; Testnevelési Egyetem Továbbképző Intézet – aquafitness tréner 2002; Varga Jenő Közgazdasági SZKI – Irodavezető gép- és gyorsíró 1980. Már a főiskola elvégzése előtt is aktívan sportoltam, 1976 óta, s ennek a szerelemnek még ma sincs vége, az egész életemet áthatja a mozgás.

baüzem és a hiánypótlások is befejeződnek már erre az időszakra. Várhatóan ekkorra megtörténik az üzemeltetést érintő legfontosabb alapdöntés is a Kormány részéről, amelyben meghatározzák, hogy a tulajdonos milyen jogosítványokkal ruházza fel a jelenlegi üzemeltetési várományost, a Törökbálinti Önkormányzatot. Ez jelentheti csupán a használati, üzemeltetési jogok, kötelezettségek átadását, de – szerencsés esetben – akár korlátozott vagyonkezelői jogok átengedésével is járhat. Ezután a Zimándy Ignác Általános Iskola és a Bálint Márton Általános és Középiskola üzemeltetésének jelenlegi gyakorlatához hasonlóan történik majd a ma még épülő tagiskola mindennapi üzemeltetése is. Az Önkormányzat, a 2012. november 23-án aláírt, többoldalú szerződésben vállaltak szerint, már meg is kezdte az előkészületeket az üzemeltetés – már most érezhetően nagy – feladatának ellátására. Részt veszünk a heti vezetői szintű kooperációs értekezleteken, ahol az üzemeltetést érintő, írásban benyújtott észrevételeinkre is válaszokat kapunk. A februári Képviselő-testületi döntés szerint az üzemeltetési feladatok ellátására a Városgondnokság szervezetének kell felkészülnie. Folyamatos és szoros kapcsolatot ápolunk a Mag ya r Ne m ze ti Vagyonkezelő Zrt. vagyongazdálkodási igazgatójával és munkatársaival, valamint az általuk – a beruházás műszaki felügyeletével – megbízott szervezettel. A Bálint Márton Általános és Középiskola igazgatójával, tantestületével ös�szeállítottuk az új létesítmény sok ezer tételből álló bútor-, berendezés-, felszerelés-, sporttechnológia tervjavaslatát, s a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület igazgatója Sárközi Márta egyetértésével, jóváhagyásra március 29-én felterjesztettük az MNV Zrt-hez. • Úgy tudjuk jó ütemben halad az iskola építése… • Igen, az épületbelsőben jelenleg számos szakipari munka zajlik, köztük az egyik legbonyolultabb a gépészeti szerelés. Már ma szemmel tartjuk a készülő munka minden apró fázisát munkatársunkkal, hogy később, az üzemeltetés során ez a tapasztalat segítse, segíthesse az esetlegesen felmerülő hibák elhárítását. Hatalmas feladat vár az üzemeltetést ellátókra, ha befejeződik az építés és az üzemeltetés elkezdődik. Ebből

egy kis ízelítő: a telek teljes területe 71 703 m². Ebből az épületekkel, létesítményekkel lefedett terület (bruttó beépítési terület) 18 845m². Az első építési ütem területéből iskolai célra 8 109m² használunk majd, míg az uszoda és sportcsarnok, kiszolgáló létesítmények, gépészeti terek 6 791m²- en működnek. A parkolók, belső udvarok, a tankert, műfüves teniszpálya gondozása (a második ütemben létesülő „ A” típusú műfüves focipályán kívül) 45 000m² felületen történik. Ha csak ezeket a tereket kellene gondozni, az is óriási feladat lenne. Ehhez az üzemeltetési feladathoz szervezettségre, megfelelő személyi, tárgyi, műszaki készenlétre, felkészültségre van szükség. Ezért a létszámot illetően alapos megfontolással állítottuk össze javaslatunkat a Képviselő-testület részére, akik elgondolásunkat az április 25-i ülésen tárgyalják majd. Tervezetünk szerint a képviselő-testületi ülést követően gyors ütemben írjuk ki a létszámra vonatkozó pályázatunkat, hogy az elbírálást követően az üzemeltetés szervezetének vezetőit június 15-ével alkalmazni lehessen. A többiek felvételére némi halasztással július 1-ével, illetve augusztus elsejével kerül sor. Addig ki kell dolgoznunk a létesítmény üzemeltetési szabályzatait, az alkalmazottak munkakörét szabályozó utasításokat, és előszerződéseket kell kötnünk mindazokkal, akik a törökbálinti intézményi igények kiszolgálásán túl, a fennmaradó időben a létesítményt használni szeretnék. A működtetés sok tízmilliós havi költségét ezzel a „termelt” bevétellel tehetjük csak elviselhetővé. • Hol szerezte azokat a tapasztalatokat, amelyeket megbízása szerint az épülő iskola és sportcentrum üzemeltetése során kell majd hasznosítania? • Iskolai tapasztalataimat a Mechwart András Szakközépiskolában és a Biatorbágyi Általános Iskolában tanárként és osztályfőnökként szerezetem, 1990-2002 között. A Nyéki Imre Uszodába középiskolás diákjaimmal jártam. Ekkor kértek fel, hogy – az akkor még csak főként úszó programok mellé – egyéb mozgáslehetőségeket és szolgáltatásokat dolgozzak ki. Az új programoknak köszönhetően, (női tornák, aquafitness, idősek kímélő torna programja, rehabilitációs programok, nyári sporttáborok, kupák és versenyek szervezése, vezetése) az uszoda látogatóinak száma robbanásszerűen megnőtt, aminek eredményeként a létesítmény bevétele megnövekedett, évente átlagosan 20-40 millió forint pénzmaradvány képződött, amelyet az Önkormányzat az Intézménynél hagyott. Ebből az évek során mintegy 300 millió forint értékben hajtottunk végre fejlesztéseket, 4 új medencét, 1 fedett tornacsarnokot, 2 teniszpályát, mozgássérült öltözőt építettünk. Beruházási tapasztalataimat ezekben az években szereztem. Mindemellett végeztem az uszoda és a


Aláírásgyűjtés a rezsicsökkentés mellett Törökbálinton

inden fázisát

Az önkormányzatok adósságának átvállalása mellett 2013 a rezsicsökkentés éve is. Az emberek többsége tudja, hogy 2013. január 1-étől a kormány és a Parlament döntéseinek megfelelően, tíz százalékkal csökken a villamosenergia, a gáz és a távhő

ára Magyarországon. Ez nemcsak azért számít történelmi lépésnek, mivel évtizedek óta először fordul elő, hogy a rezsiköltségek csökkennek, hanem azért is, mert a döntés kollektíve minden családra kiterjed. Friss hír, hogy a szemétdíj is csökkenni fog a 2012. áprilisi árakhoz viszonyítva, továbbá tervben van még egy újabb 10%-os rezsicsökkentő akció, erről bővebben nyár után lesz információnk. A kormány ’unikumnak’ nevezhető támogatása nem aratott páratlan sikert a szolgáltatók körében, akik 1995-2010-es időszakban 1040 milliárd forintos extraprofitot tettek zsebre, és valószínűsíthető, hogy a pénz nagy része külföldön landolt, mivel befektetéseikkel nem tudnak elszámolni. És miért van szükség aláírásokra? A rezsicsökkentést a szolgáltatók bírósági úton támadják, ezért szükséges nyilvánvalóvá tenni, hogy ez nem a kormány, nem a Fidesz, hanem mindannyiunk, a magyar lakosság, a magyar családok ügye. A rezsicsökkentést aláírásával bárki támogathatja, hogyha aláírja a támogató ívet. A Fidesz törökbálinti szervezete hétvégenként a város forgalmasabb helyein (CBA parkoló, Művelődési Ház, ’szolgáltató sor’, piac ) gyűjti az aláírásokat, amit szükség esetén az Európai

Tető

alá

Unió felé is prezentálni lehet. Az aláírásgyűjtő standoknál sok kérdést kapunk a lakosoktól, de elektronikusan is fel lehet venni velünk a kapcsolatot: e-mailban (www. torokbalint.fidesz.hu/kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségen), vagy a ’Törökbálint Fidesz’ facebook oldalán. Jellemzően szombat délelőttönként a CBA parkolójánál vagyunk, pénteken pedig a piacon. Az emberek legkönnyebben facebook oldalunkon informálódhatnak az éppen aktuális heti standhelyről. A kormány az emberek mellett az önkormányzatokat is segíti, Törökbálint az adósságátvállaláson felül is jelentős segítséget kapott. Mit gondolsz erről? A Kerthelységben is több írás jelent már meg az ’új iskola’ építésének befejezéséről és a költségek állami átvállalásáról. Olvashattunk már a helyi képviselők szerepéről is e témában, viszont alig esett szó arról a személyről, aki a háttérben rengeteget lobbizott a ’16+8’ szaktantermes iskola befejezéséért. Turai István polgármester úr mellett Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselőnk ’rund um die Uhr’ dolgozott az ügyért. Méltatlan lenne, ha az Ő nevét nem említenénk meg az épülő iskolával kapcsolatban. Csenger-Zalán Zsolt munkáját a tárgyalások utolsó fázisában Dr. Aradszki András képviselő is segítette, aki civilben nagy tapasztalattal rendelkező jogász. Dr. Aradszki András kinevezése óta aktívan vesz részt a Törökbálintot érintő feladatok megoldásában és a helyi közéletben is. Kitartó munkájának eredménye Törökbálint adósságának 60%-os átvállalása. A tárgyalások indulásakor az állam 40%-os átvállalást tervezett, de a képviselő közbenjárására tud a város magasabb arányban megválni adósságától. Törökbálint soha ekkora segítséget még nem kapott! Természetesen a költségvetés jóval kevesebb (a bevételi és kiadási oldalak csökkenése miatt), mint ami az előző években megszokott volt, de városunk olyan esélyt kapott, amit meg kell becsülni és a város gazdasági helyzetét a fenntartható fejlődés jegyében konszolidálni kell. Az államtól kapott mankóval minden esélyünk megvan arra, hogy a válságból kikerülve az agglomeráció meghatározó városává váljunk. A jövő a kezünkben van, de a lehetőséggel élni kell! J.K. ••

hozzuk!

www.kerthelyseg.hu • 7

tornacsarnok üzemeltetési és sportszakmai vezetését is 2002-2012 között. • Hallottuk, hogy a vízi tornát Ön honosította meg az országban. • Igen. 15 évet töltöttem el korosztályos és felnőtt kosárlabda válogatottként az élsportban. Már ifjú tanárként feladatomnak tekintettem a mozgás megszerettetését, elsőként a rám bízott diákok körében, majd minél szélesebb körben, a felnőtt lakosság körében is. Nagy hangsúlyt fordítottam a mozgató rendszeri problémával élő gyerekek mozgatására is, úgy, hogy ezt ne egy szükséges rossznak éljék meg, hanem egészséges társaikkal együtt teljes értékű gyermekként. Az Obezitas társaság tagjaként felméréseket végeztem a diákok körében. Az elhízott gyerekeknek vízben végezhető programokat állítottam össze, életmód tábort szerveztem. Ebben az időszakban már senior kosárlabda csapatommal jártuk a világot és szembesülhettem azzal, hogy a körülöttünk lévő országokban ez teljesen másképp működik, hogy 35 év felett is lehet versenyszerűen sportolni. Egyik versenyünk alkalmával találkoztam először a vízi tornával. Első pillanatban megláttam benne a lehetőségek tárházát. Hazatérve azonnal elkezdtem képezni magam, felkutatni a környező országokban kiadott tanulmányokat. Sajnálattal tapasztaltam, hogy túl speciális, a nagyközönség számára nehezen emészthető, egysíkú programokat dolgoztak ki idáig. 1995-től kezdtem összeállítani a nagyközönségnek élvezetes programokat. Jártam az országot és publikációkban népszerűsítettem az új sportformát. A Testnevelési Egyetem Továbbképző Intézete felkért, hogy testnevelő tanároknak, edzőknek, gyógy-testnevelőknek, állítsak össze egy továbbképzési anyagot. Több esetben felkértek a Gyógypedagógia Főiskolások továbbképzésének megtartására is, 5 év alatt 350 oktatót képeztem ki. A Magyarországon fellelhető anyagokból kifejlesztettem a szükséges felszereléseket és beindítottam azok gyártását. Ennek köszönhetően a vízi torna sokak által elérhető mozgássá vált. Szinte az ország minden uszodájában megtalálható. Dolgoztam élsportolókkal, gyerekekkel, fitnesz és rehabilitációs vízi edzéseket tartottam. Egyedül álló módon, több éve lebénult, kerekes székes betegekkel foglalkoztam. • Törökbálinti Polgárok milyen feltétellel vehetik majd igénybe a lé­t esítményeket? • A törökbálinti intézményi igények teljes körű kiszolgálása mellett, az iskolai oktatás célra használt területen kívül nyitva áll mindaz, ami közösségi célokat szolgál a létesítményben. A nyitás után minden érdeklődőt figyelmes kiszolgálással, szeretettel várunk. Az igénybevétel feltételeinek kidolgozása jelenleg még tart, tehát a feltételekről ma még korai beszélni. K.J.

•• A médiában sokat hallani a rezsicsökkentő programról és az ehhez kapcsolódó aláírásgyűjtésről, amiről bővebben Földvári Lászlót, a Fidesz törökbálinti elnökét kérdeztük.


A működtető (részben) új, az elhivatottság a régi....

Új formában működik tovább a törökbálinti Tábitha Ház •• A Tábitha Gyermekhospice Ház 2011-ben nyílt meg a Törökbálinton. Mintha tegnap lett volna, hogy a Bartók Béla utcai ház udvaráról felszállt a sok szív alakú piros léggömb, hírül adva, hogy van itt egy hely, ahol a súlyosan beteg gyerekek és az őket ápoló családok segítséget kaphatnak. Az lenne a jó, ha ez a ház mindig üresen állna, azonban sajnos számos lakója volt az elmúlt két évben. Időközben a működtetés körülményei megváltoztak. A Gyura Barbara nevével fémjelzett Szemem Fénye Alapítvány és a törökbálinti Tábitha Ház útjai elváltak egymástól, de a munka a már megismert állhatatossággal és elhivatottsággal folyik tovább. Mi változott és mi maradt a régi?

8 • www.kerthelyseg.hu

Erről kérdeztem dr. Gergely Anita gyermek intenzív, aneszteziológus, pallatív orvost, aki egyben a Tábitha Nonprofit Kft. egyik tagtulajdonosa. Amíg a doktornőre vártam Fábián Évával, a Tábitha ház „mindenesével” beszélgettünk: • Miért döntött a vezetőség az önállósodás mellett? • A Tábitha ház létrehozásának költségeit 2011-ben nagyrészt Galambos László magánvállalkozó fizette ki, magát az épületet is ő biztosította és biztosítja most is. László az indulás után is napi szinten, folyamatosan együtt dolgozott a Tábitha Ház csapatával, és az üzemeltetés költségeinek jelentős hányadát is ő állta. László akkor a Szemem Fénye Alapítványt kérte meg arra, hogy fogadják be a házat és segítsenek beindítani. Nekik a pécsi gyermekhospice ház kapcsán nagy gyakorlatuk volt ezen a területen. A pécsiek folyamatos utazással próbálták koordinálni a két ház működését, és az ápolók közül is többen ingáztak. Egy idő után nyilvánvalóvá vált, hogy a működésnek ez a módja nagyon költséges és nem elég hatékony. Az eseményeket az is siettette, hogy Barbarát sajnos újabb családi tragédia érte. Így közös megegyezéssel arra jutottak, hogy Galambos László egy újonnan megalakuló nonprofit kft vezetőjeként átvállalja a vezetés feladatait, a működtetés minden

költségével együtt. Tavaly novemberben tették meg az első hivatalos lépéseket, és mostanra kialakult az új működési struktúra. • Mik a legjelentősebb változások? • Az újonnan alakult vezetésében helyet kapott két orvos kolléga, akiknek a közreműködése nagyban közrejátszott abban, hogy a ház szorosabbra tudta fűzni az együttműködést a Magyar Hospice Alapítvánnyal és egyéb egészségügyi szervezetekkel. A Tábitha Házban a magas szintű szakmai színvonal mindig is alapkövetelmény volt. Ezt erősítette tovább a két orvos kolléga, Dr. Benyó Gábor vezető orvos, és Dr. Gergely Anita gyermek intenzív, aneszteziológus szakorvos, aktív bekapcsolódása a Tábitha ház munkájába. Talán az ő közreműködésüknek köszönhető az is, hogy a tevékenységünk egyre elismertebbé válik a szakmában. Úgy érzem, az utóbbi időben bátrabban irányítják hozzánk az orvos kollégák azokat a betegeket, akiknek arra van szükségük, amit mi nyújtani tudunk. • Nem mindennapi munka az Öné. Ön is egészségüg yi szak­­­­­­ember? • A házban én vagyok az egyetlen, akinek nincs egészségügyi végzettsége, de már a kezdetektől kapcsolatban álltam a Tábitha házzal. Amikor tavaly megfogalmazódott az átalakulás gondolata Galambos László keresett meg azzal, hogy elvállalnám-e a menedzseri feladatokat. Rövid gondolkodás után igent mondtam, és nem bántam meg a döntésemet. Nem könnyű munka a miénk, de az összetartó csapat sok erőt ad, rengeteg szeretetet kapunk a kis ápoltjainktól, és a hozzátartozóktól is, ami sok mindenért kárpótolja az embert és erőt ad a folytatáshoz. Miközben Évával beszélgettünk, a szomszédos szobából áthallatszott néhány hangfoszlány. Fájdalomcsillapítókról, morfium adagolásáról volt szó. Gergely doktornő segítségére sajnos éppen nagy szükség volt valahol a ház mélyén. Nem is zavartam tovább, inkább elköszöntem azzal, hogy visszajövök egy óra múlva, talán akkor már alkalmasabb lesz. Amikor visszatértem, a doktornő fogadott sűrű elnézéskérések közepette. Pedig én pontosan értettem, hogy valakinek sokkal nagyobb szüksége volt rá akkor, mint nekem. • Doktornő! Ön a gyermek intenzív gyógyítás és az anesz­ teziológia mellett palliatív orvos is. Mit jelent ez tulaj­donképpen? • A palliatív orvoslás feladata az összes többi orvosi tevékenységgel szemben már nem az, hogy meggyógyítsa a beteget. Itt már eldőlt, hogy nincs visszaút, a feladat immár nem a gyógyítás, hanem a páciens életminőségének javítása az élet utolsó szakaszában. Nem könnyű elfogadnia egy orvosnak, hogy kész, vége, nincs tovább, nem tud segíteni. Talán éppen ez az oka, hogy a szakmában sokáig nagyon kevéssé ismerték el a palliatív orvoslás szükségességét és módszereit. • Önt mi vezette arra, hogy elkezdjen ezzel foglalkozni?


Csíksomlyó búcsúja elé

• Közel hatszáz éve, hogy a ferences barátok letelepedtek Csíksomlyón. A századok folyamán mély gyökeret eresztettek az ősi székely földbe, s a székely emberek lelkébe. Nem is tudnak egymás nélkül élni. „A csíkiak nem tudnak élni a barátok nélkül, s a ferenceseknek is mindent jelent, ha az emberek ügyes-bajos dolgainak igazgatásába befolyhatnak és a közös élet szekerének rúdját irányíthatják. Azért kölcsönösen keresik fel egymást.” (Csíksomlyó a Kegyhely.) Valóban, érdekli a ferenceseket a nép sorsa, búja-baja és örö­ me. Szívesen megosztják örömüket, bánatukat, sorsközösséget vállalnak velük szenvedéseikben. Ha lehet rajtuk segíteni, meg­ teszik. Ha nem tudnak egyébbel segítségükre lenni, imádkoznak értük Istenhez és a segítő Szent Szűzhöz. Azt is akarják a barátok, hogy az emberek betekintést nyerje­ nek a kolostor életébe. Mit láthatnak a kolostorban? Imádkozó szerzeteseket? Azt is. De még láthatnak szép istentiszteleteket, hallhatnak szép éneket, orgonaszót, láthatnak sok imádkozó ke­ resztény embert és templomlátogatót. Van még a kolostornak múltja, történelme, sok érdekes for­ dulattal és feljegyzéssel. Van a kolostornak jelene: a Máriatisztelet, búcsújárások, püspök- és papszentelések, esküvők, és jubileumi ünnepségek. Ezek mind-mind a kolostor életének ös�­ szeforrása a nép életével. Van a kolostornak hitben és emberi mivoltban megtartó ereje. Lelki, szellemi értékeket őrző és terjesztő hatása. Valóságos kin­ csesbánya a ferences kolostor, a nép életében. Ezeket a kincseket szeretnék megosztani mindazokkal, akik ránk figyelnek. Jelszavuk: Áldás, Békesség!

Szomorú szívvel kellett tudomásul vennünk a megváltoztathatatlan hírt Kilian Hönle atya tragikus haláláról. Személyében Törökbálint igaz barátját, jótevőjét veszítettük el. Kilian atya az 1980-as évek második felétől számos csoportot vezetett Németországból Törökbálintra. E csoportok tagjai leginkább az 1946-ban szülőföldjükről elüldözött törökbálintiakból s hozzátartozóikból kerültek ki. Mindezek alapját képezték annak, hogy Süssen és Törökbálint között 1990-ben együttműködési, 2000-ben testvér-települési kapcsolat jött létre. A Kilian atya által elvetett mag rövidesen kihajtott, szárba szökkent s mára a barátság és testvériesség e fájának lombjai védelmezik az egyházak, iskolák, kulturális szervezetek, de leginkább: településeink polgárai közötti szeretetteljes, áldásos kapcsolatokat. Amikor ezúton fejezem ki Törökbálint Város nevében együttérzésünket mindazoknak, akik szerették, tisztelték Őt, tudom és tudatom, hogy a Teremtő, Megtartó és Hazaszólító Isten kegyelmébe vetett hitünk szerint, elhunyt Kilian Hönle atya igaz emberként élt földi élete nyomán a mennyország örömében találta meg örök életét. Kilian Hönle atya emlékére április 4-én, 18:00 órakor – a süsseni Requiem-mel azonos időpontban – a törökbálinti római katolikus templomban imaórát tartottunk, lélekben így közösen adhattunk hálát Istennek, hogy az elhunyt személye életünk része lehetett. Azon túl, hogy Kilian atya nevét őrzi templomunk nagyharangjának felirata, emlékét szívünkben őrizzük.

www.kerthelyseg.hu • 9

Nem volt könnyű megírni ezt az interjút. Számomra szinte felfoghatatlan, hogy hogyan tudnak emberek, orvosok, ápolók, segítők nap, mint nap ilyen kitartóan, rendíthetetlenül dolgozni egy olyan intézményben, ahol karnyújtásnyira van a szenvedés, és az elmúlás, és mindez gyermekekkel történik. Rendkívüli az a segítőkészség és önzetlenség is, amelyet Galambos László, a Tábitha Nonprofit Kft. tulajdonosa és fő támogatója nyújt, nap, mint nap, a kezdetektől fogva. Nagyon büszke vagyok, hogy ez az intézmény a mi városunkban talált otthonra, és bízom benne, hogy minél több jóakaratú törökbálinti ember nyújt segítséget a Tábitha Ház nagyszerű kollektívájának, és a kis betegeknek. Nyíri Erzsi

Olajág

•••

• Tizenhat éve dolgozom a Madarász utcai Gyermekkórház intenzív osztályán. Sajnos a munkám során sokszor megtapasztaltam már, milyen védtelenek és mennyire tanácstalanok a szülők, amikor azzal szembesülnek, hogy a gyermekük menthetetlen. A közelgő halál gondolatát fel kell dolgoznia a betegnek, és a hozzátartozóknak egyaránt. Nagyon nem mindegy, hogy az utolsó hónapokat hol, és hogyan élik meg. A gyakorlat egészen a közelmúltig az volt, hogy a betegek a kórházi osztályon feküdtek a legvégsőkig. Ez mindenkinek rossz. Rossz a gyermeknek, aki családi környezetre vágyik. Rossz a szülőknek, akik nem tudnak eleget a gyermekükkel lenni, és rossz az osztályon fekvő többi gyereknek is, azoknak, akiknek még van reményük a felgyógyulásra, de a társuk haláltusáját végigszenvedve megrendül a bizalmuk a saját gyógyulásukban is. Ezek a gyerekek egytől egyig nagyon okosak, intelligensek és érzékenyek. Pontosan tudják önmagukról és a többiekről is, hogy mi történik velük, mire számíthatnak. Meg lehet próbálni eltitkolni előlük az igazságot, de az én tapasztalatim azt mutatják, hogy ez szinte lehetetlen és épp ezért felesleges is. Régen megfogalmazódott bennem, hogy szükség van olyan lehetőségre, amely segítséget nyújt az ilyen élethelyzetbe került családoknak. Ezért kezdtem el a Magyar Hospice Alapítványnál dolgozni. Mivel a gyermekhospice-nak egyáltalán nem volt hagyománya az országban, eleinte a beteg gyerekek otthoni ápolására koncentráltunk, illetve arra, hogy megtanítsuk a szülőket az ápolási teendőkre. • Akkor elmondhatjuk, hogy a törökbálinti Tábitha Ház megnyitása igazi hiánypótló eseménynek tekinthető? • Igen. Itt a gyerekek családias környezetben, a szeretteikkel lehetnek, miközben a szükséges orvosi ellátásuk is biztosított. A Tábitha Házban négy különböző ellátási forma áll a családok rendelkezésére. Az életvégi ellátás a terminális állapotú gyermekeknek és családjaiknak nyújt segítséget. Ez a szolgáltatásunk elsőbbséget élvez a többivel szemben. A mentesítő ellátás a súlyos, nem gyógyítható betegséggel együtt élő gyermekeknek és családjaiknak nyújt segítséget. A gondozásunk ideje alatt a gyermek ápolása és felügyelete alól mentesítjük a szülőket. Évente legfeljebb 28 napra (egyben, vagy részletekben) vehető igénybe ez a szolgáltatás. A tranzit ellátás azoknak a családoknak segít, ahol egy hosszú kórházi kezelést követően a gyermek tartós, speciális otthoni ápolásra szorul. Célunk, hogy megrövidítsük a kórházi tartózkodást, és elősegítsük, hogy a szülők nyugodt, családias környezetben elsajátíthassák a gyermekük biztonságos ellátását. Évente legfeljebb 28 napra (mentesítő szolgáltatással összevonhatóan, részletekben is) vehető igénybe. A nappali ellátással a súlyos, nem gyógyítható betegséggel együtt élő gyermeknek és családjaiknak nyújtunk segítséget azzal, hogy napközben egy, a szülővel előre megbeszélt ideig ellátjuk és ápoljuk a gyermekét. A napi ellátási idő minimum 6, maximum 12 óra. Ez az ellátás legfeljebb 42 napig vehető igénybe. • Végül azt szeretném kérdezni Öntől, mit üzen a törökbálintiaknak, akik nap, mint nap elmennek ezelőtt a kapu előtt? Mivel tudnák segíteni az Önök munkáját? • Az anyagi támogatáson túl, amelyet ezúton is nagyon köszönünk, szívesen fogadunk minden segítséget. Nagyon jól esett, amikor egyszer csak érkezett valaki egy tálca süteménnyel, vagy becsöngettek, hogy nem kell-e elhányni a havat a ház előtt. Az a tapasztalatom, hogy a törökbálintiak nagyon segítőkészek. A kert rendben tartására, vagy kisebb javítási munkák elvégzésére örömmel várjuk a jelentkezőket. Dolgoznak nálunk önkéntesek is, akik a gondozottainkkal törődnek. Hiszen a szakszerű ápolás mellett sokszor egy felolvasott mese, egy kis közös játék, vagy rajzolás is sokat segíthet. A Magyar Hospice Alapítvánnyal együttműködve áprilisban képzést szervezünk gyakorló és leendő segítők részére, amelyre szeretettel várjuk a jelentkezőket.


Holokauszt Emléknap

Április 16-án, mint az ország több más pontján, így Törökbálinton is megemlékeztek a Holokauszt törökbálinti és magyar áldozatairól. Az ünnepségen Elek Sándor alpolgármester mondott emlékező beszédet, melyet most idézünk. A beszédet követően a Cantabile kórus adott rövid műsort, majd a megemlékezők az egykori zsinagógánál rótták le kegyeletüket. „Járkálj csak, halálraítélt! bokrokba szél és macska bútt, a sötét fák sora eldől előtted: a rémülettől fehér és púpos lett az út.”

10 • www.kerthelyseg.hu

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelet Emlékezők! Elgondolkodtató és egyben megdöbbentő szavak ezek az egyik legnagyobb magyar költőtől, Radnóti Miklóstól. Ő és sorstársai egy olyan embertelen ideológia áldozatai lettek, amelyre az egész világ, és benne Magyarország sem tud a mai napig magyarázatot adni. A nácik által megszállt Magyarországon, a kollaboráns Szálasi és nyilas pribékei 1944-ben ezen a napon kezdték meg Kárpátalján az első gettók fel­ állítását, amelyet rövid időn belül 13 másik követett. Csak az itt kijelölt be­ vagonírozási helyekről 437 ezer zsidó honfitársunkat deportálták. Az elhurcolt több mint félmillió polgártársunk, köztük a Törökbálintiak emlékének adózva tisztelgünk minden év április 16-án. Megboldogult Ficsor Bálint képviselő társunk kezdeményezésére évrőlévre összegyűlünk, és fejet hajtunk az áldozatok, szenvedők és esetleges megmentői előtt. Sokan, nálam valószínűleg avatottabbak, kőztük Köves Slomó főrabbi is tiszteletét tette nálunk és megosztotta velünk gondolatait. Én úgy gondolom – kicsit talán formabontóan –, egy, a gyászos történel­ mi eseménnyel kapcsolatos családi történetet osztok meg Önökkel. Emlékez­ ve ezzel a nekem különösen fontos hétköznapi szenvedőkre, és hétköznapi hősökre. Ne legyünk álszentek vagy képmutatók! A mi családunkban is pont an�­ nyi alkalommal volt szó arról, hogy az ismerősök közül ki katolikus, ki zsidó vagy egyéb vallású, vagy származású, mint bármely más magyaror­ szági családban. De élőítéletektől mindig mentesen!! Csak az EMBER maga számított!!! Aztán 1990-ben a demokratikus közélet magával sodort valami megma­ gyarázhatatlan szemetet. Ki politikai előnyszerzésért, ki egyéb másért húzta elő a zsidó kártyát. A történelem majd ítéletet mond felettük. A Nagymamám – aki, míg köztünk volt, vitathatatlanul a család bölcse szere­ pet töltötte be az életünkben – mindig mondta, hogy „nem lesz ez így jó!” Én érdeklődve kérdeztem meg Tőle, hogy hogyan is volt régen, az Ő falujában. És Ő elmesélt egy történetet. Vámospércs, ahol laktak, egy békés Hajdúsági falu volt, a történelem frics­ kája miatt beszorulva Debrecen és a Trianoni határ közé. Nem tudom, de talán ezért is lett Pércsből-Vámospércs. Békességben élt itt egymás mellett a nagyszámú református, a kisebb katoli­ kus és a még kisebb zsidó közösség. Mindenkinek meg volt a megbecsült szerepe a faluban. Ki gabonát termelt, ki dohány, más esetleg üzletet működtetett. Így tett Keller bácsi is, aki egy vegyeskereskedés tulajdonosa volt, két házzal Nagyszüleim portájától. Abban az időben sokakat különböztettek meg ragad­ vány névvel, így valami oknál fogva – talán mert valamely bolti terméknek nem volt jó az íze – a közösség csak Rosszízű zsidó néven emlegette. Ezen Keller bácsi is csak mosolygott, esze ágában sem volt megsértődni!! És eljött ’44 gyászos tavasza. A Rosszízű Keller bácsi és családja is a deportál­ tak listájára került. Átjött Nagyszüleimhez – mivel félig meddig baráti kapcsolat­ ban voltak – és arra kérte Őket, hogy rejtsék el az értékeiket. Az éj leple alatt Nagyapámmal együtt a kukoricagóré mellett elásták a család összekuporgatott értékeit. A Nagyapámmal, aki az akkori idő divatja szerint Hitler-bajuszt viselt, no nem azért, mert nagyon egyetértett volna a nácikkal, in­ kább a kommunizmustól való éjjel-nappal tartó rettegését szimbolizálva. A ma divatos szóval élve, micsoda képzavar, hogy egy Hitler-bajuszos magyar paraszt, egy fekete kalapos vallásos zsidóval menti annak értékeit. De az élet létrehoz ilyen furcsa pillanatokat. Másnap reggel kis csomagjaikkal elindultak az ismeretlen felé. Mindenki kint volt az utcán!!! Búcsúztak és sírtak!!! Az emberek nem tudták, hogy mi fog tör­ ténni zsidó honfitársaikkal. Ha tudták volna is, a félelem biztosan gátat szab tetteiknek.

A orosz front közeledett. A Nagyiék por­ tája igen takaros volt és az Édesanyám kis­ diákként jól beszélt németül, úgy alakult, hogy a német parancsnokság az ő udvarukon került elhelyezésre. Egy része pont a kukoricagóré mellé, az elásott értékek fölé. A Nagyapámnak – aki nem volt egy hős típus, a Nagyi ezt másként mondta, de ezt most nem mon­ danám el – ez jó ok volt, hogy ideje nagy részét ezentúl a borospin­ cében töltse. Abban az időben már felmérték, hogy ebből nekik nagy bajuk lehet. De nem lett!!! Az előre nyomuló Szovjetek elől a németek vis�­ szavonultak, így Vámospércs megúszta a háború romboló borzalmait. És a Nagyszüleim is!!! A háború véget ért. A Nagyszüleim eddigre már tisztában voltak a depor­ tálás céljával. Az értékekhez senki sem nyúlt, reménykedtek a szomszédok hazatérésében. És hazatértek. Csodával határos módon nem estek áldozatul a náci megsem­ misítő gépezetnek. A Nagyapámmal, az éj leple alatt – most éppen mástól, má­ soktól tartva – kiásták az elrejtett vagyonkát. Sohasem meséltek a történtekről, hiába kérdezték Őket. Aztán inkább nem kérdezték. A Rosszízű Keller bácsiék elköltöztek Vámospércsről, de Ők és későbbi leszár­ mazottaik tartották a kapcsolatot a Nagyszüleimmel és később szüleimmel is. Mindig hálásak maradtak a tettükért, bár ezt senki sem várta el tőlük. Bárhol is éltünk az országban, a jó viszony töretlen maradt!! A német név nem csengett jól a kommunista diktatúra alatt, úgyhogy magya­ rosították a nevüket KELLÉR-re. „Tudod fiam, Kellér” mosolygott rám a Nagy­ mamám mondandója végén. És akkor értettem meg, hogy miért nyomott annyiszor kedves barackot a fe­ jemre, és hely híján miért ülhettem a térdén szeretett lóverseny pályáján Kellér Dezső híres konferansziénak. Miért volt Ő és bátyja, Kellér Andor író, családunk rendszeres vendége, és miért szólították a Nagymamámat MAMÁNAK!! Nos hát Ők voltak az én hétköznapi hőseim. Ki azért mert hősiesen viselte sorsát és élte túl a borzalmakat, ki pedig azért mert segített, ha csak annyit is, amennyire akkor éppen lehetősége volt. Végső következtetésként mit is lehetne egyebet mondani és üzenni azok­ nak akik a gyűlölködés mezsgyéjére lépnek: A gyűlölet csak teher. Az élet túl rövid az állandó gyűlölködéshez, egysze­ rűen nem ér annyit. Nem ellenségek vagyunk hanem barátok. Nem szabad ellenségeskednünk! Lehetnek kö­ zöttünk feszültségek, de a szere­ tet sohasem törhet meg. Az emlékezés titkos húrjai meg-megpendülnek, midőn job­ bik énünk megérint minket. És végezetül engedjék meg hog y bemutassak eg y szer­ zői dedikációt, a féltve őrzött könyvből:

. Kerthelység . Törökbálinti ingyenes havilap

•••

Megjelenik havonta • ISSN 1789-9133 • Felelős kiadó: Media InnoSenza Kft. • 1135 Budapest, Csata u. 32. • Telefon: 786-0788 • Fax: 786-0789 • email: szerkesztoseg@kerthelyseg.hu • Hirdetés: hirdetes@kerthelyseg.hu • Felelős szerkesztő: Kovács Ilona • Fotó: Tóth József, KᵒJ • Terv, grafikai munkák: KᵒJ • Nyomás: Rosental Kft. • Ügyvez. ig.: Rózsavölgyi Sándor ••• • A kiadó nem vállal felelősséget a hirdetések és pr-cikkek tartalmáért.


Kultúrából a civilizációba

Jankovics Marcell előadása a Művelődési Házban •• A március sok lehetőséget tartogatott azoknak a törökbálintiaknak, akik szeretnek egy kicsit a dolgok mélyére nézni, elgondolkodni a világ folyásán. Egészen biztos, hogy hazafelé sétálva a Munkácsy Mihály Művelődési Házból, volt min elmélkednie annak, aki meghallgatta Jankovics Marcell „Kultúrából a civilizációba” című előadását, amelyet az „Iránytű” ismeretterjesztő sorozat keretin belül tartott március 18-án. Az előadás előtt alkalmam volt beszélgetni egy kicsit a Kossuth díjas rajzfilmrendező, művelődéstörténész, grafikussal, aki néhány nappal a törökbálinti előadás előtt, március 15-én vehette át a „Magyar érdemrend középkereszt a csillaggal” kitün-

Az elmúlt év decemberében a törökbálinti gyermekintézmények vezetői látogatást tettek a Beszélj Velem Alapítványnál, most – Hajdu Ferenc alpolgármester meghívására – az Alapítvány munkatársai viszonozták a találkozót. A jó h a ng u l at ú , szakmai és baráti beszélgetésekkel fűszerezett esemény Vokány Erika szervezésében zajlott. Dr. Kopp Miklósné, alapítványi elnök a következő szavakkal mutatta be az általuk végzett tevékenységet: „Minden gyermeknek szüksége van odaadó gondoskodásra, azonban vannak olyan gyermekek, akik nevelése az átlagos óvodai nevelésen felül több türelmet, szakértelmet, és odaadást igényel. Így a Beszélj Velem Alapítvány célja, hogy intézményes keretek között tegye lehetővé a Beszélj Velem Óvoda és Fejlesztőközpont, mint olyan intézmény működését, ahol a tipikus fejlődésű, kiemelkedő képességű gyermekek tehetséggondozása mellett – diszkriminációmentes együttnevelés során – szakemberek és terapeuták segítenek a sajátos nevelési igényű gyermekeknek és családjaiknak. Az együttnevelés célja, hogy az ebben a korai életszakaszban lévő gyer-

Beszélj Velem Alapítvány

mekek behozzák lemaradásukat, az iskoláskor eléréséig ép társaik közé problémamentesen integrálódjanak, a gondozás eredményeképpen megtanuljanak veleszületett fogyatékosságukkal együtt élni és így a társadalom teljes értékű tagjaivá tudjanak válni. A Beszélj Velem Alapítvány kiemelten közhasznú szervezetként, a Beszélj Velem Óvoda és Fejlesztőközpont fenntartója. A kuratórium tagjaiként fontosnak tartjuk az integrált társadalmi berendezkedést, és célkitűzéseink megvalósítását. Ezért mindent megteszünk, hogy fenntartóként stabil gazdasági és jogi alapokon nyugvó, társadalmi hasznosságot szolgáló, felelős működésű szervezet legyünk.” A vendégek látogatást tettek a Nyit­n i­ kék-, a Walla- és a német önkormányzat által fenntartott Csupaszív óvodákban, a szakmai beszélgetéseket követően pedig a Német Közösségi Házban folytattak kötetlen eszmecserét. Itt a német önkormányzat elnök asszonya sajátkészítésű ajándékkal, Hajdu Ferenc pedig Ugri című mesekönyvével kedveskedett az alapítvány munkatársainak.

www.kerthelyseg.hu • 11

tetést Áder János Köztársasági elnöktől. A lehetőség kicsit váratlanul ért, ezért ijedten keresgéltem az információkat az agyam rejtett zugaiban, hogy mit is tudok róla. Az első, ami beugrott a „Fehérlófia” és a „János vitéz” című rajzfilm volt, valamint rémlett, hogy az elmúlt években, az oktatáspolitikában is felmerült a neve, de mivel nem emlékeztem pontosan a részletekre, kicsit megszeppenve léptem be az igazgatói irodába. Miután bemutatkoztunk, röviden tisztáztam, hogy nem vagyok felkészülve egy igazi interjúra, de örülök, hogy megismerhetem, viszont nem szeretném zavarni az esetleges felkészülésben. Nagyon kedvesen marasztalt, és jót beszélgettünk. Mindenféléről, ami eszünkbe jutott. Elmesélte, hogy az előadással, amelyet meghallgathatunk, tulajdonképpen bejárta már az országot, sőt a határokon kívül is több helyen beszélt már a témáról. Aztán szólítottak, hogy mehetünk, mert összegyűlt a közönség. Visszatérve a terembe, örömmel láttam, hogy majdnem telt ház van, bár a művész úr biztosított arról, hogy ha csak néhány ember jött el, ő akkor is szívesen beszél. Az előadót Szabó Éva, a Művelődési Ház igazgatója mutatta be a jelenlévőknek, felsorolva az összes titulusát, (az írót és a politikust azt hiszem ő is kifelejtette) hogy mindenki kedvére választhasson, aztán elkezdődött az előadás, és a jegyzetfüzetemben sorban teltek be az oldalak.

Végig az volt az érzésem, hogy ezeket a dolgokat én már ezerszer végiggondoltam, csak valahogy soha nem kapcsoltam össze, nem állt egységes rendszerré a fejemben. Hiszen a folyamatnak, amelyben a kultúrából a civilizációba haladunk, mindannyian részesei vagyunk. Régóta tart már, de soha nem volt még ilyen viharosan gyors, mint amilyen napjainkban. Ahogyan gyarapodtak a táblán az ellentétpárok: állandóság – változás, érzelem – értelem, közösség – magányosság, forma – tartalom, hit – tudás, úgy bontakozott ki előttünk a mai világban az útját kereső ember nagy dilemmája. Ahogyan azt Jankovics Marcell megfogalmazta, az út, a változás a kultúrából a civilizációba szükségszerű és megfordíthatatlan folyamat, aminek sok pozitív eleme is van. A baj csak az, hogy a fejlődéssel sok szépség is elveszik, és ami helyette jön, az olyan gyorsan változik, hogy nem tudjuk felfogni, érzékelni, és a nagy rohanásban teljesen elvész a harmónia, ami pedig a boldog emberi élet elengedhetetlen közege. Mit lehet tenni? Mint ahogyan a folyók sem folynak visszafelé, az életünk sem lesz már olyan, mint a „boldog békeidőkben”. Nincs más választásunk, mint hogy megpróbáljunk lépést tartani a fejlődéssel. Használjuk ki a civilizáció adta új lehetőségeket, de közben törekedjünk a régi értékek megtartására, és neveljük a gyerekeinket is ekképpen. Napjainkban sok szó esik a „fenntartható fejlődésről”. Ezt a kifejezést általában a természetvédelemmel kapcsolatban használják, pedig szükség lenne valami hasonlóra a kultúra, különösen a nemzeti kultúra védelmével kapcsolatban is. Ha ezt nem sikerül megvalósítanunk, az emberi élet hamarosan a pillanatnyi élvezetet hajszoló, az anyagi érdekeket mindenek fölé emelő, sivár vegetálássá silányulhat. Az előadás végére egy egész oldalt írtam tele kérdésekkel, de hasonlóan volt ezzel a többi hallgató is. Jankovics Marcell türelmesen hallgatta a hozzászólásokat, így aztán a beszélgetésnek jóval nyolc óra után lett vége, és nekem már nem volt lehetőségem feltenni a néhány tucat kérdésemet. Sebaj, talán egy másik alkalommal bepótolhatom. Mindenesetre lesz miről gondolkodnom üres perceimben. Most pedig hazamegyek, és a kislányommal előkeressük a János vitézt a DVD-táramból (ami a civilizáció vívmánya), és megnézzük ezt a nagyszerű rajzfilmet, (magunkba szívunk egy kis kultúrát.). Tegyenek Önök is hasonlóan, és alkalomadtán ne mulasszák el Madách Az ember tragédiájának animációs rajzfilm változatát sem, amelyet 2011-ben mutattak be először a hazai közönségnek, és amellyel Jankovics Marcell ismét beírta magát a magyar kultúra történetébe. Perjés

Törökbálinti látogatás


•• Új klubot indított a Művelődési Ház a rockzene kedvelői részére, „Kispéntek Rock Klub” néven. A két klubvezető, Strasser György és Balogh János Richárd lapunknak elmondta, a rocker-élet pozitív oldalát szeretnék bemutatni és egy közösséget létrehozni.

• Mit kell tudnunk a Kispéntek Rock Klubról? Miért hoztátok létre? • Balogh János Richárd: Kicsit megelégeltük, hogy az emberek nagy részének a rockerségről a féktelen ivászat és a drogozás jut először eszébe. Szeretnénk egy olyan helyet kialakítani, ahol pont ezek kizárásával építünk közösséget, ahol a közös pont a rockzene, korbeli megkötések nélkül, hiszen mindenki tanulhat mindenkitől. Szeretnénk bemutatni a rockerség pozitív oldalát, ezért a koncertek mellett kötetlen beszélgetéseket, eszmecseréket, közönségtalálkozókat szervezünk. A klub minden héten csütörtökön várja a vendégeket 18 és 22 óra között. Élő koncerteket egyelőre havi egy alkalommal tervezünk. A klub bármilyen korosztály számára látogatható, de tizennégy éven aluliakat csak szülői felügyelettel engedünk be. • Strasser György: A régi művházban már működött egy hasonló jellegű klub. Ezt szeretnénk feléleszteni. • Minden műfajt igyekeztek lefedni? • B.J.R.: Igen. Szeretnénk minden stílusnak teret adni és ez a koncertekben is megnyilvánul majd. A megnyitón inkább a dirty rock volt a meghatározó, a második alkalommal a klasszik rocké volt a főszerep. De lesznek punk zenekarok is és a metal szinte minden válfaja. • Ketten csináljátok a klubot, vagy vannak segítőitek? • S.Gy.: Legnagyobb segítőnk a Művelődési Ház, hiszen helyet, hírverést adnak a klubnak. Nagy segítségünkre van Tokos Zoltán, aki az Omega együttessel dolgozik együtt és nagyon nagy az ismeretségi köre és tapasztalata. És még egy nevet szeretnénk megemlíteni, Andrási Róbertét, aki a klubalkalmakon fotósként van jelen és nagyon profi képeket készít a rendezvényekről. • Ti hogyan kerültetek kapcsolatba a rock zenével? • B.JR.: Mind a ketten zenélünk. • S.GY.: Én a Badass nevű törökbálinti rock zenekarban dobolok, Jana ( Balogh János Richárd – a szerk.) pedig harmonikázik és korábban ő is zenélt zenekarban.

• A korábban felsoroltakon kívül milyen programok várják a klub látogatóit? • Nemrég szerveztünk egy jam estet, amikor bárki beállhatott zenélni, és ebből egy igazi örömzenélés jött létre. Volt és lesz is még filmvetítés, csináltunk zenefelismerős rock-kvízt, amelynek nyertese ingyen tagságot kapott. Van rock diszkó és természetesen, a Művelődési Ház játékai – biliárd, csocsó, darts – az alkalmakkor ingyenesen igénybe vehetőek. • Mennyire népszerű a klub? • S.Gy.: A megnyitó koncerten, ahol a Badass és a Dusty Chopper nevű zenekarok léptek fel kb. 40-en voltak, a második koncerten, ahol a Jambargót és a Műkedvelők Rock Band-et lehetett meghallgatni már hatvanan voltak. A köztes programokon szerényebb a létszám, de mindig jönnek új érdeklődők. • Mennyire vagytok nyitottak jelentkező zenekarok irányában? • B.J.R.: Teljes mértékben! Sőt ez lenne a lényeg, hiszen a legtöbb amatőrnek számító zenekarnak nagyon kevés a lehetősége a bemutatkozásra, mi pedig mindenre és mindenkire nyitottak vagyunk. • Vannak nagyobb ívű terveitek a jövőre nézvést? • S.Gy.: Vannak ötleteink, de ezek majd a jövő szezonban lépnek életbe. Szeretnénk meghirdetni az úgynevezett „Bandák Csatáját”, ami egy verseny, és amelynek helyezettjeit szeretnénk értékes jutalmakkal is díjazni. A Művelődési Ház technikája alkalmas arra, hogy felvegyünk egy párszámos demót, a legjobbakat ezzel szeretnénk díjazni, hiszen e nélkül nagyon nehéz elindulni a pályán, a legtöbb tehetséggondozó elsőként egy demó anyagot kér. Gondolkodunk egy nyári rock táboron, amelyet felnőtt korúak számára hirdetnénk meg, illetve tervben van, hogy egy-két nagyobb, országosan ismert zenekart is meghívnánk, persze akkor nem a lenti klubban gyűlnénk össze. Júniusban a Művelődési Ház szervez egy ifjúsági napot, melyen fellép a Ganxsta Zolee és a Kartel, valamint a Zorall együttesek, de már délutántól szeretnénk azokat a zenekarokat felléptetni, akiket a klubon keresztül megismerünk. Egy pályázat kiírását is tervezzük, ugyanis a Művelődési Ház vezetősége megengedte, hogy kidekoráljuk a klub falait, ezért graffitisek részére meghirdetjük, hogy tervezzenek rajzokat a falakra és a legjobban sikerült tervek megvalósításra kerülhetnek. Németh Gergő www.facebook.com/kispentek ••

RONI KÖZÉRT I. Szabadság tér 1. Nyitva tartás: hétfő–szombat: 5–22-ig vasárnap: 6–22-ig

RONI KÖZÉRT II. Munkácsy Mihály u. 28 Nyitva tartás: hétfő–péntek: 6–18-ig szombat: 7–13-ig vasárnap: 7–12-ig

http://www.ronikozert.hu • flottgeorge@t-email.hu

:)

Kedvező ár, nálunk vár – Törökbálinton 3 helyen!

:)

12 • www.kerthelyseg.hu

Április 15-én példaértékű esemény indult – szó szerint – útnak! Történt ugyanis, hogy Borbély Gyuri, a Roni Közért tulajdonosa, alig egy hónap alatt adománygyűjtést szervezett a szegedi Siketek Iskolájának, amelyhez nagyon sokan, köztük törökbálinti lakosok, illetve a Roni Közért vásárlói is csatlakoztak! Gyuri az üzlet kétnapi cigaretta és újság nélküli bevételének 5%-át ajánlotta fel, és vállalta az adományok Szegedre való leszállítást is. Értékes ajándékok gyűltek össze a teljesség igénye nélkül: dvd-, videó lejátszók, ping-pong asztal, léghoki, billiárd, számítógép, monitor, televíziók, rengeteg játék, könyvek, sok élelmiszer, édesség. Gyuri elmondta, hogy nagyon nagy élmény volt számára az út, amelyre Weisz Fanni és Fanni Édesanyja is elkísérték. Szeretné, ha folytatása lenne ennek az adományozásnak, mégpedig abban a formában, hogy Törökbálint vendégül látna 10-12 siket iskolást. Mindkét részről nagy élmény lehetne: a siket iskolások kicsit kiszakadnának a környezetükből, a bálinti ifjúság pedig testközelben találkozhatna siket gyerekekkel. Ezt a gondolatot Gyuri megosztotta Kailinger Ildikóval, Törökbálint jegyzőjével, és Elek Sándor alpolgármesterrel is. Mindkettőjüknek tetszett az ötlet és keresik a megvalósítás lehetőségét.

Kispéntek Rock Klub

Fotó: Andrasi Creations

Törökbálint lakosainak segítsége a szegedi Klúg Péter Iskolának


„Rejtőzködő Törökbálintiak”

• Ex libris Szász Mara

A Szent Flórián Törökbálintért Egyesület és a Kisgrafika Barátok Köre közös kiállítást szervezett a Munkácsy Mihály Művelődési Házban, Szász Sándorné ex libris gyűjteményéből. Az emlékkiállítást Arató Antal címzetes megyei könyvtárigazgató nyitotta meg. Az alábbiakban az est házigazdájának, Hajdu Ferencnek bevezetőjéből közlünk részletet. „Kedves Barátaim! Nehéz elfogódottság nélkül megszólalnom most, hiszen Szász Ma­ rát egészen pici koromtól fogva ismertem. Az évek, évtizedek so­ rán mély, részemről tisztelgő barátság alakult ki közöttünk. Olyan nagyszerű embernek tudtam őt, akiben a teljességre való törekvés minden igénye fokozottan él. Ugye, mi halandók, folyamatosan törek­ sz ü n k a r ra , hog y ittlétünkkel, jelen­ lét ünkkel valami­ féle jelet hagyjunk magunk után. Alig­ hanem ez így vagy úg y, de mindenki­ nek sikerül is. Ám olyan fényesen tün­ döklőt, mint ame­ lyet Mara hag yott – csak a legkeveseb­ beknek, a legkiemelkedőbb szellemiségűeknek adatik meg. Mint azt a jelenlévők közül sokan tudjuk, Mara zenepedagógusként, karvezetőként, magyar szakos tanárként is maradandót alkotott. Művészetszeretete egyetemleges volt, ám ugyanakkor szigorú is: csak az őszintét, a tisztát fogadta el. Régi, közel harminc esztendős történet immár, hogy karácsonyra (vagy már nem is emlékszem pontosan, hogy milyen kiemelkedő al­ kalomra) egy ex librist kaptam Marától ajándékba. Akkor, arról ír­ tam egy verset. Később, már ezt is az emlékezet homálya fedi ben­ nem, első vagy második kötetembe a szerkesztői akarat beválogatta ezt az írást. Soha nem gondoltam, hogy ilyen szomorú aktualitással fog ez a néhány sor bírni!

Meghívó

Szeretettel meghívjuk Önt, és kedves családját a 2013. május 24-én, pénteken, 18.00 órakor kezdődő

Prohászka Ottokár szellemi öröksége című előadásra.

Prohászka Ottokár (1858-1927) székesfehérvári katolikus püspök, Magyarország keresztény és nemzeti újjászületésének apostola, a modern katolicizmus szószólója volt. Prohászka a liberalizmus és a szocializmus végletei között a kereszténység útját, annak társadalmi tanítását és kultúr-hívatását vallotta, s a nemzeti munka erejét és fontosságát hirdette. Az előadás Prohászka munkásságának és eszmevilágának legfőbb elveit igyekszik számba venni, s felveti a püspök örökségének és időszerűségének kérdését.

a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának főmunkatársa, a Tomori Pál Főiskola főiskolai tanára. Helyszín: Munkácsy

Mihály Művelődési Ház (2045 Törökbálint, Munkácsy M. u. 83.) A belépés díjtalan! Várjuk szeretettel!

Szervezők: A Kereszténydemokrata Néppárt, a Fidesz és a Polgári Körök törökbálinti szervezetei

Kedves Barátaim! Hiszem, hogy ez a „hír” nem egy letűnt korszak végét üzeni, ha­ nem a kisgrafika művészetének reneszánszát hozza. Hiszen olyan szépség és érték, mint amilyen e kiállításon látható – nem tűnhet el. Mara szellemisége, tudatos és hozzáértő gyűjtőszenvedélye: örök alap a mindenkori megújuláshoz”. (A kiállítás május 20-ig látogatható). ••

2013. májusi műsor

6. hétfő 10.00 BENEDEK ELEK: SZÉLIKE KIRÁLYKISASSZONY Óvodás bérlet 5. ea A Holdvilág Kamaraszínház előadása 10. péntek 11.00 „VÉGY KARJAIDRA IDŐ” – előadás Sinka István műveiből 19.00 HAKNI – SOKK –szarkasztikus vígjáték 11. szombat 15.00 GYÁRFÁS–SZABÓ: TANULMÁNY A NŐKRŐL – zenés válóok 2 részben 12. vasárnap 11.00 URBÁN GYULA: A TENGERKÉK KUTYUS – zenés mesejáték egy részben 19.00 TAMÁSI ÁRON: ÉNEKES MADÁR – játék 2 részben 13. hétfő 11.00 FEHÉR KLÁRA: MI, SZEMÜVEGESEK – zenés színjáték /Budaörsi Diákszínpad/ 19.00 PANELNINJA – monokomédia írta: P. Szabó István, játssza: Magyar Attila 15. szerda 19.00 I.L. CARAGIALE: VIHAROS ÉJSZAKA – komédia egy részben 20. hétfő 19.00 CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY: RETRO SZERELEM avagy özvegy Karnyóné és a két szeleburdiak – vígjáték egy részben 21. kedd 17.00 GEORGES FEYDEAU: ZSÁKBAMACSKA – vígjáték 2 részben, Senior bérlet 4. ea. 23. csütörtök 11.00 SZÉP ERNŐ: VŐLEGÉNY – vígjáték 2 felvonásban ELŐBEMUTATÓ 25. szombat 19.00 SZÉP ERNŐ: VŐLEGÉNY – vígjáték 2 felvonásban BEMUTATÓ Premier bérlet 26. vasárnap 19.00 M. STEWART: SZERETEM A FELESÉGEM – pikáns, vidám zenés játék 28. kedd 19.00 SZÉP ERNŐ: VŐLEGÉNY – vígjáték 2 felvonásban 30.csütörtök 19.00 GYÁRFÁS -SZABÓ: TANULMÁNY A NŐKRŐL – zenés válóok 2 részben 31. péntek 19.00 PANELNINJA – monokomédia írta: P. Szabó István, játssza: Magyar Attila

A színház a műsorváltoztatás jogát fenntartja 2040 Budaörs, Szabadság út 26. www.budaorsijatekszin.hu • facebook.com/budaorsijatekszin Szervezés: 23/440-016 • Pénztár: 23/414-461

www.kerthelyseg.hu • 13

Meghívott előadónk:

Dr. Frenyó Zoltán filozófus,

Most megosztom Önökkel: angyalarcok fölé függesztett demizsonféle szépen körülfont belül már valószínűleg zöldeskék borpenész – kivehetetlen kép a falon pókvárosok rejtek-utak – balról könyv vagy kisplasztika kitekert nőalakkal (talán ezért sötét az angyalok arca) s kicsöppent minden méz a képből – csak homály és szürkeség ám a Teremtő jelen van: aki ad aki elvesz – mindez mára porbahullt se fény se olyan moccanatlan berendezés csupán egy sárgult zsugorodott papír jelenti: volt s ez itt most a hír –


•••

I. Tavaszköszöntő Palacsintasütő Délután a DÖK szervezésében

Akciós kezelések Zsírbontó kúra

6 db kavitációs ultrahang 6 db nyirokpumpa 51 500 Ft helyett 41 200 Ft 6 db infraszauna 6 db spa

Egy vidám délutánt szerettünk volna szerezni a Bálint Márton iskola diákjainak, és megálmodtuk az I. Tavaszköszöntő Palacsintasütő Délutánt. Többhetes szervezés után, március 27-én eljött a várva várt esemény. Hat csapat indult a palacsintasütő versenyen, hogy összemérjék sütési tudásukat. Egy csapat

Narancsbőr kúra

6 db rádiófrekvenciás zsírbontás 6 db nyirokpumpa 6 db infraszauna 6 db tekercselés I.csomag (has+csípő) 90 000 Ft helyett 72 000 Ft II. csomag (comb) 100 000 Ft helyett 80 000 Ft III. csomag (comb+fenék) 115 000 Ft helyett 92 000 Ft

Fittnesz kúra

6 db body coach 6 db ultratone 6 db infraszauna 6 db spa

46 500 Ft helyett

37 200 Ft

Komplett Testkezelő kúra

6 db rádiófrekvenciás zsírbontás 6 db nyirokpumpa 6 db infraszauna 6 db tekercselés 6 db body coach 6 db spa I.csomag (has+csípő) 110 000 Ft helyett 88 000 Ft II. csomag (comb) 120 000 Ft helyett 96 000 Ft III. csomag (comb+fenék) 135 000 Ft helyett 108 000 Ft

Kényeztető kúra

2 db lazító-frissítő masszázs 2 db spa 29 700 Ft helyett 23 760 Ft 1 db nyirokpumpa 2 db infraszauna 1 db lávakövesmasszázs, vagy mézes masszázs 1 db infraszauna+tekercselés 1 db arcmasszázs

MIAOMEI fogyasztókúra -20%

14 • www.kerthelyseg.hu

Kapcsolat: Aranysárkány Szépségsziget várja megkeresésüket az alábbi elérhetőségeken: Biatorbágy, Szabadság u. 137. (Viadukt híddal szemben) Telefon: 06-23-532-383 Mobil: 06-30-694-67-47 Mobil: 06-30-551-02-44

www.aranysarkanymasszazs.hu

pedig muffinnal „nevezett” a versenyre. Hatodik osztálytól egészen tizenharmadik osztályig voltak jelentkező diákok, sokakat megmozgatott az esemény. A palacsintatésztát a DÖK álta, a résztvevőknek a titkos hozzávalókat és a tölteléket kellett hozniuk. Délután kettőkor elkezdődött a verseny az arany fakanál díjért. Mindenki sürgött forgott a konyhában. Amint megsültek a palacsinták, az éhes szájak már fel is falták őket. Alig lehetett megmenteni néhány darabot a zsűri számára. Volt a kakaós palacsintától elkezdve, a lekvároson át mindenféle, egészen a gesztenyepürésig. Mindenki megtalálta a kedvére valót. A hangulat és a jókedv fokozása érdekében a diákok egymásnak küldhettek videoklipeket, személyes üzeneteket a zenefelelős stáb segítségével. Aki nem szeretett palacsintát sütni, viszont enni annál inkább, a sütések alatt

billiárdozhatott, csocsózhatott, és filmet nézhetett. Mikor már minden éhes szájat betömtünk, elérkezett a zsűri általi palacsintakóstolás. A zsűri köreiben Meneráth Péter, Bernát Dániel, Megyeri Kitti, Hajdu Beatrix és jómagam, Vasszi Anna vettünk részt. Minden csapat kitette szívét-lelkét, kreatívan díszítettek és mindent elkövettek hogy elkápráztassanak bennünket alkotásaikkal. Nehéz volt így a döntés, remek palacsinták készültek, de eredményt kellett hirdetni. Az összesített pontok alapján a Lászka Patrik, Dobrádi Dorina és Pesznyák Dávid csapat lett az első helyezett. Második helyezett Bolyos Anna, Kett Péter és Drapcsik Péter csapata. Harmadik helyezett pedig Wágner Réka, Kalló Regina és Végh Viktória csapata lett. Gratulálunk nekik!!! Hagyományt szeretnénk teremteni ezzel a remek kis programmal, hogy színesítsük a Bálintos programok sokaságát.

Külön köszönet Boros Ádámnak és Német Nórának a sok fáradozásért, amivel segítettek megvalósítani a programot. Jövőre ugyanitt, ugyanekkor!!! Vasszi Anna

„Lábnyomodba lépek” Területi Vers- és Prózamondó Verseny a Bá­lint Márton Általános és Középiskolában 2013. április 13-án, szombaton rendeztük meg nyolcadik alkalommal a területi versés prózamondó versenyünket. Budaörs, Érd, Sóskút, Törökbálint iskoláinak tanulói versenyeztek egymással ezen a szép tavaszi napon. Idei mottónk: „A példa a leghatékonyabb tanítók egyike, noha szótlanul tanít.” Ennek a programnak nem a diákok közti

vetélkedés a legfőbb célja, hanem az irodalom megszerettetése, valamint az, hogy egy szép délelőttöt töltsünk el verseket, meséket és elbeszéléseket hallgatva. A zsűri tagjai ebben az évben is színészek voltak, akik sok hasznos tanáccsal látták el a gyerekeket. Természetesen díjakat is osztottunk. Már évek óta arra törekszünk, hogy minden kis és nagy gyerek mosolyogva és megelégedettem induljon haza. ••

Egy hely, ahol feltöltődhet, gyógyulhat, ellazulhat! Nálunk a masszázstól kezdve a természetgyógyászati módszereken keresztül az energetikai kezelésekig számos lehetőséget talál.

Jöjjön el hozzánk – Várjuk sok szeretettel! Kapcsolat: 06-30-975-0988, info@balintitermeszetgyogyasz.hu Web: www.balintitermeszetgyogyasz.hu


Flydent az ország egyik legjobb fogászati szolgáltatója

„A minőséggel együtt nem szárnyalnak az áraink”

Az első és egyelőre egyetlen magyar űrhajós, Farkas Bertalan pár évvel ezelőtt Schreiner doktorra bízta a fogait. Sőt, nemcsak a sajátját, hanem társát, a világűrt háromszor megjárt Valerij Kubaszovot is rábeszélte, hogy a Flydent budapesti fogászati klinika páciense legyen. Flydent Fogászati Klinikát 10 éve alapította Dr. Schreiner Alexander. Az azóta is folyamatos fejlesztés nem titkolt célja, hogy Európa bármely részéből idelátogató betegek kiemelkedő színvonalú szolgáltatásban részesüljenek. Nem meglepő, hogy a fogászati turizmusban aratott sikerei a media érdeklődését is felkeltették. „Minden nap a képességeink szerinti legjobbat adjuk, így az általunk nyújtott minőség önmagáért beszél; partner fogtechnikai laborunk németországi orvosok megrendeléseit is teljesíti. Munkatársaink a német szabványoknak, és magas szintű követelményeknek megfelelően dolgoznak nap mint nap. Mindezek mellett fontos megemlítenünk, hogy a minőséggel nem szárnyalnak együtt a hazai viszonyok között is alacsony áraink. Természetesen büszkék vagyunk az általunk végzett munka színvonalára, épp ezért ajánlunk az átlagnál hosszabb garanciális időtartamot. A fog és szájbetegségek valamennyi szakterületét átölelő teljes körű ellátást biztosítunk pácienseik számára, az ország egyik legjobb fogászati szolgáltatójaként.”.tudtuk meg a sikereik titkát Dr. Schreiner Alexandertől. A Flydent Kft.-t 2003-ban alapította Dr. Alexander Schreiner, 35 éve dolgozik a szakmájában, elismert szaktekintély. Az azóta is töretlenül fejlődő klinika a Hotel Danubius Flamenco-ban található Budán, a Feneketlen tó partján. A klinika a fogászat különféle területeire specializálódott. Főbb profiljai: szájsebészet, paradontológia, implantológia, esztétikai fogászat, fémmentes (bio) fogászat, fogszabályozás, helyreállító konzerváló fogászat. Allergia és fémmentes fogpótlások, porcelán héjak, inlay, és préskerámia koronák készítéséhez minden orvosi és technológiai feltétellel rendelkeznek. Az elegáns rendelőben a legújabb nyugat európai technológiákkal (legkorszerűbb gépekkel, anyagokkal és a legjobb fogtechnikai laborokkal) dolgoznak, ezért munkáikra hosszú távú garanciát biztosítanak. Az évek alatt összeszokott orvosi team egyénre szabott kezelési tervekkel, s módszerekkel a páciens időbeosztásához alkalmazkodva gyógyít. Minden különleges esethez rendelkezésre állnak a magasan képzett konzultánsok és specialisták. Kórházi fekvő szájsebészeti háttérrel rendelkeznek, igény szerint a beavatkozásokat altatásban végezik (éber és teljes szedálás).

Minden páciens számára személyre szabottan biztosítják az optimális megoldást. Az első alapos vizsgálat, kötelező érvényű árajánlat és szakmai tanácsadás ingyenes. Céljuk minden páciensünk adottságainak és elvárásainak figyelembe vételével a hosszú távú elégedettség elérése. Nagyobb műtétek esetén nagyhírű és legmagasabban képzett szakemberekkel dolgoznak együtt. A klinikán dolgozók angol, német, olasz, francia, orosz,és kínai, nyelven beszélnek.

Elérhetőségek: www.flydent.com E-mail: info@flydent.com, Cím: 1113 Budapest, Tas vezér u. 3-7. Tel.: 06 1 889 57 62/63; 06 30 8261589; 06 30 9910298 (8:00-17:00)

www.kerthelyseg.hu • 15


Kecskések

16 • www.kerthelyseg.hu

•• Sokáig a szegények tehenének hívták, de manapság egyre többen kezdik felfedezni a kecskét, hiszen teje a tehéntejnél sokkal könnyebben emészthető, kevés allergén anyagot tartalmaz, húsa pedig állítólag a borjúéval vetekszik. Törökbálinton többen tartanak kecskét. Közülük most két állattartó családot mutatunk be. Lambing Roberta és Varga Gyula Törökbálint külterületén élnek. Először nem is vagyok biztos benne, hogy megtalálom a házukat, ezért telefonos segítséget kérek, de Gyula megnyugtat, jó helyen járok. Roberta, aki egy igen pozitív, energikus fiatal hölgy, siet elém. Energikus annak ellenére, hogy pocakján látszik, mire ez a cikk megjelenik, talán már háromgyermekes anyuka lesz. A beszélgetést az udvarban ejtjük meg, ahol megismerkedem Robertáék lakótársaival, a kecskékkel, a nyulakkal és a lovakkal. Bár Roberta szülei agrár-végzettségűek, ő maga már az ELTE-n művészettörténetet tanult, férje pedig biztonsági őrként dolgozott, így ők első generációs gazdának tekintik magukat. Az általuk készített termékekkel – papírok és engedélyek hiányában – egyelőre csak saját magukat, rokonaikat és ismerőseiket tudják megörvendeztetni, pedig a különböző ízesítésű sajtjaik, füstölt parenyicájuk igen finom, szappanjaikkal, amelyek között megtalálható többek között a kecsketejes-mézes, a narancsos-zablisztes és a levendulás-rózsafaolajos is, olyan a kézmosás, amilyet ritkán tapasztal az ember. Vargáék szeretnének minél inkább önellátásra berendezkedni, a tej és a sajt már megvan, gyümölcsöket és zöldségeket maguk termesztenek, a lovakat is befogják munkára, hogy a téli tüzelő árát megkeressék. Újabbnál, újabb ötletekkel állnak elő. Húsvét előtt például nagy sikerrel indították útjára nyúlkölcsönzési akciójukat. Ennek lényege az volt, hogy húsvétra egy kisebb összegért bárki elvihetett tőlük nyulat, amelyet húsvét után vissza is lehetett vinni, de meg is lehettet tartani. A náluk töltött időben megismertem őket és világlátásukat, két nagyon pozitív emberrel találkoztam, akik mind az emberekhez, mind az állatokhoz igen közel állnak. Herczog Anita és férje, Géczy József, valamint a Kecskevilág csapata „kicsit” nagyobb gazdaságot tartanak fent. Szintén Törökbálinton van gazdaságuk, de településünkről annyira megközelíthetetlenek, hogy először át kell mennem Érdre, hogy onnan visszacsoroghassak Törökbálintra, bár ha gyalogosan jöttem volna az Auchan áruháztól negyed óra séta a személyautóval járható utakon. Eltévedni szinte lehetetlen, hiszen útbaigazító táblák övezik utamat, kivéve egy kereszteződést, ahol a tábla csak addig állt, míg szemfülesek észre nem vették, hogy a talpa vasból van… Első kecskéiket még 2009-ben vették, de négy év alatt az állatok száma erőteljesen megnőtt. Csak anyakecskéből közel száz darabot tartanak, de vannak a tanyán disznók, bárányok, juhok, baromfik, lovak és még galambok is. Anitáék fő profilja a sajtkészítés, de füstölt húsokat is készítenek mind a disznókból, mind a kecskékből. A napi 70-100 liter tejből friss és érlelt sajtok, krém- és fetasajt készül. Ezenkívül kolbászoktól, sonkáktól, szalonnától és szalámiktól roskadozik a polc. Persze nem szabad azt gondolnunk, hogy Anita és családja az állatokat csak kihasználják. Érdekes történeteket osztanak meg velem arról, hogy mikor hogyan mentettek meg állatokat. Volt, hogy igen magas áron vettek meg valakitől kecskéket csak azért, mert látták milyen körülmények között élnek és ki akarták őket onnan menteni. A jószágokhoz tartozott egy póniló is, melyre szintén semmi szükségük nem volt, de rajta is látták az elhanyagoltságot, ezért inkább elhozták előző tulajdonosától. A Kecskevilág csapata szívesen látja a vendégeket, hiszen a termékek megvásárolására a törökbálinti háznál is lehetőség van, de egyúttal az állatokat is meg lehet nézni. N.G. http://kertembenegykecske.blogspot.hu Kecskevilág – www.kecskevilag.hu

tikák -prakti Eper-p •• Az eper, alig hihető, de gyógynövényként kezdte karrierjét, és csupán pár száz éve szeretjük a mai formájában. Salátában, süteményben, lényegében bármiben bármivel és bármikor. Jótékony hatásai között említhetjük a béltisztítást, a fertőtlenítést és izzasztást, melyet a leveléből főzött tea fogyasztásával érhetünk el. Húsát fogfehérítésre, emésztési panaszok vagy vesebetegségek kezelésére, pattanásos bőrön kaolinnal keverve arcpakolásként is használják, manapság azonban leginkább az élelmiszeriparban közkedvelt. Tele van C-vitaminnal, csupán 6-7 szemmel fedezhetjük napi szükségletünket, de van benne E-vitamin, kálium, kálcium és vas is. Antioxidáns hatásának köszönhetően erősíti az immunrendszert is.

• Eper teaként

Az epernek nem csak szokványosan a húsát, de a levelét is fel lehet használni. Ha teát főzünk belőle (forrázzuk le a friss leveleket, és hagyjuk állni 15-20 percig), segíti a belek fertőtlenítését. Régebben lázas betegeknél is alkalmazták izzasztásra.

• Az eper nyersen

Az epret nyersen leginkább salátákban és italokban használhatjuk fel. Készíthetünk belőle bólét, eperbort, eperlikőrt sőt, szörpöt is. Természetesen dzsem is készülhet belőle, mint szinte minden gyümölcsből. Sütemények díszítésére is kiválóan alkalmas akár egészben akár félbevágva.

Epres joghurtalagút recept

Hozzávalók: 1 doboz babapiskóta, 2dl eperlé, 2 ek. cukor, 25dkg eper, 0,7 dkg zselatin, 0,7 dl víz, 2dl natúr joghurt, 2dl tejszín, 1 citrom leve, 12 dkg porcukor. Elkészítés: Az eperlében feloldjuk a cukrot, a piskótákat megmártjuk benne, majd sorban egy folpackkal kibélelt őzgerincformába rakosgatjuk. A joghurtot simára keverjük a porcukorral és a citromlével, beleforgatjuk a habbá vert tejszínt, majd lassan hozzáadjuk a vízben feloldott zselatint. A joghurtos krém felét belekenjük a babapiskótával kibélelt őzgerincformába, majd fejjel lefelé belenyomkodjuk a kicsumázott, megmosott eperszemeket. Rásimítjuk a többi krémet is, végül a megmaradt babapiskótával (amit szintén belemártogatunk az eperlébe) kirakjuk a tetejét. Legalább 4 órára hűtőszekrénybe tesszük.

• Epermártás variációk

Az epret mártásként is felhasználhatjuk húsokhoz - akár vadhúsokhoz is. Szarvashoz például kifejezetten ajánlott, de csirkemellhez és sült sajtokhoz is remek választás. Készíthetjük ez epermártást vörösborral (pirítsuk meg a cukrot, aztán öntsük fel egy deci vörösborral, és ebbe dobjuk bele a 30-40 deka epret. Fahéj és méz is dukál hozzá - na meg icipici só) De tehetjük ezt só, méz, citrom, na és sherry hozzáadásával is.

• Epret a sütibe

Ha süteménybe szeretnénk tenni, akkor részesítsük előnyben a csokoládés, karamelles és túrós desszerteket. A piskótákba apróra törve vagy turmixolva tegyük, hogy ne áztassa el a sütit, ha azonban egyben szeretnénk látni a szemet gyönyörködtető eperformákat, tegyük az édesség tetejére, és szórjuk meg fahéjjal és cukorral, így nem szárad ki, és ha nem elég édes a gyümölcsünk, ez a módszer azon is segít.

• Eperleves hidegen-melegen

Az egyik legegyszerűbb levest készíteni az eperből. Ahány kilónyi eprünk van, ugyanannyi liter tejet készítünk elő. Az eper felével ezt jól összeturmixoljuk, adunk hozzá ízlés szerint tejszínt, feltes�szük főni. Ha kell, adunk hozzá cukrot, de inkább mézet. Amint buggyant egyet, levesszük a tűzről, belekeverjük az eperdarabokat. Megvárjuk, míg meghűl, aztán tejszínhabbal tálaljuk.


receptek

Epertörténelem

A földieper Olaszországból származik, de egyedi ízével és finom illatával hamar meghódította a világot. Olyannyira megszerették, hogy rögtön a szerelemmel asszociálták. A földieper 2200 éve jelent meg Olaszországban vad formában, termeszteni csak az 1500-as évek második felében kezdték el, de olyan�nyira közkedvelt lett, hogy 1860-ra már szerte a világon ismerték. A földiepret tartják a legfinomabb erdei gyümölcsnek. E szív alakú ízletes gyümölcs a tisztaságot és a szenvedélyt jelképezi. Shakespeare Othellójában Desdemona kendőjét is földieper díszítette. Tallien asszonyság, Napóleon udvarából arról volt híres, hogy földieper lében fürdött. Franciaországban a földiepret a legerősebb afrodiziákumok egyikének tartják. Egy hiedelem szerint, ha megosztasz egy dupla földiepret az ellenkező nem egyik tagjával, nyomban egymásba szerettek.

Fülöp Tibor Zoltán:

Huszárkonyha

Szerelmes eperleves

A méltán világhírű, asztalossegédből lett magyar festő, Munkácsy Mihály fiatal diákként gyakorta meglátogatta Kövi Jakab nevű rokonát Törökbálinton. Addig-addig járt a faluba, amíg összeismerkedett élete nagy szerelmével Rottmayer Izabellával, a községi orvos szemrevaló lányával. A két fiatal között mély érzelmek szövődtek, s ha tehették volna, rögvest összeházasodnak. Ám amikor a lány apjától Munkácsy meg akarta kérni álmai nőjének kezét, a doktor csak annyit mond: „Fiatalember, kár minden szóért. Tudom, hogy mit akar, de a lányomat nem kapja meg.” Ebből az alapállásból egyenesen következett a szöktetés gondolata. Munkácsy meg is győzte a lányt, aki ekképpen válaszolt levelében: „Egyetlen Szerelmem, éjfélkor várj rám, jövök. A Te Bellád”. A fiatal, nagy jövő előtt álló festő azonban hiába álldogált a találkozóhelyre kijelölt Rottmayer ház kertjénél, még aznap szembesülnie kellett a lány búcsúlevelével. Mármost, ha Törökbálinton másképpen alakult volna MunkáMunkácsy Mihály csy sorsa, jó esély mutat(1844-1900) kozott volna arra, hogy a későbbiekben nem veszi nőül párizsi mecénása, báró de Marches özvegyét, Cécile Papiert, sőt az sem kizárt, hogy Párizsba sem jutott volna el. Megkockáztok egy feltevést: ha annakidején Törökbálinton Munkácsy „nyer”, nincs kizárva, hogy az egyetemes és a magyar művészettörténet „veszít”. Nos, ebből is látható, hogy miért előnyös, ha néha kosarat kapunk. Megmosunk, megtisztítunk és felszeletelünk 50 dkg földiepret vagy földieperbefőttet. Felét félretesszük. A másik feléhez hozzáadunk 5 dl tejet és turmixgéppel összekeverjük. Hozzáadunk 2 dl tejszínt és 1 ek mézet, valamint ½ dl rumot. Ha kész, hozzákeverjük a félretett epret és jól lehűtjük. Tálalásnál tejszínhabot nyomunk a tetejére, s a tejszínhabra nugát csokoládéreszeléket szórunk.

Epres tiramisu torta recept

www.kerthelyseg.hu • 17

1 doboz babapiskóta, 75 dkg mascarpone, 5 dl tejszín, 2 cs vaníliás cukor, 25 dkg porcukor, 5 tojássárgája, 4 cs zselatin fix, eper, 2 adag kávé + ugyanannyi tej, kakaópor Elkészítés: Elkészítjük a kávéból és tejből a tejeskávét, ízlés szerit cukrozzuk. Egy kapcsos tortaforma oldalát kibéleljük sütőpapírral. A tortaforma aljára leterítünk egy sor tejeskávéban megforgatott babapiskótát. A krémhez a mascarponét kikeverjük a tojássárgájával. Felverjük a tejszínt és beleteszünk 2 zselatin fixet. A többi zselatin fixet a mascarponekrémbe keverjük, majd az egészet egybe vegyítjük. Beletesszük a vaníliás és porcukrot is. A krém harmadát a tortaformában lévő babapiskótára terítjük. Erre jön egy sor eper, majd újra krém. Erre teszünk újból egy sor tejeskávéban megforgatott babapiskótát. Végül a maradék krémet rátesszük. A tetejét kakaóval hintjük meg. Hűtőbe tesszük. Egy pár óra múlva fogyasztható.

m A Hu sz ár ko ny ha ne l, szó ről lei éte a huszárok a zi ön lcs kö b áb ink m hane oyk eg gra magyar huszá rsá lajdons ágoron oly jel lem ző tu get, a hassé ye én em lel kat, úg ymint: a oz va ló kh yo ha gyom án za sze retetet, a saját lek lététe Új ot. ság tor rag as zkodást és a bá – ez , a képzelt magyar rehozásá na k pr óbája g ilá ízv – tó ha sít gel azono vagy más nemzetiség ron ko n tbe ese en nd mi keretein belül, amely gy va rző yő ez ha gyom án ké nt vá ltozott. Mi nd lsőségek között. kü tő em ter hagyományt


DNS SPORT ÉS SZABADIDŐKÖZPONT wellness • csoportos órák fitness • aerobik • spinning fallabda • futball • műfüves foci kempo • jóga • gyerektorna búvároktatás • álló szolárium

Ingyenes Aerobic AKCIÓ!!! Ne csak Magadat hozd formába nyárra! Invitáld Barátod, Barátnőd hozzánk a DNS-be, délutánonként egy-egy előre kijelölt aerobic óránkra, így Te is ingyen részt vehetsz, ha „Ő” új, és még nem volt nálunk! Csupán új regisztráció szükséges.

18 • www.kerthelyseg.hu

www.facebook.com/ DNS.Diosdi.Sportkozpont

2049 Diósd, Gyár utca 40. www.dnssport.hu Telefon: +36-23-888-860 Email: info@dnssport.hu Nyitva tartás: Hétfő–Péntek: 6:00–22:00 Szombat–Vasárnap: 8:00–18:00

A megújult Lukács fürdő •• Amikor az egyik első igazi fényes áprilisi délelőttön végigsétáltam a Lukács Fürdő gyönyörűen felújított parkján, és magamba szívtam a napsütötte mulcs (fenyőkéreg) illatát, amit az évszázados platánok vaskos törzsei köré terítettek a virágágyásokba, igazi elégedettség fogott el. Nem csak azért, mert végre jó az idő, hanem mert az öreg fák alatt megbújó kertben a tavaly novemberben befejeződött rekonstrukció után ott van a múlt, és az igazi, modern mai jelen is. Ezekre a fákra már száz évvel ezelőtt is felnéztek az ide érkező jómódú magyar és külföldi gyógyulni vágyó vendégek, ma pedig az újonnan kikövezett sétányon már vezető sáv irányítja a látássérülteket, hogy könnyebben megtalálják a bejáratot. Odabent pedig mindenki rálelhet a gyógyulásához, felfrissüléséhez szükséges fürdő- és gyógyászati szolgáltatások mindegyikére.

Először Hajós György, a fürdő helyettes vezetője fogadott. Elmondta, hogy a Lukács az első a budapesti fürdők közül, amelyben az 1800-as évek elején először megindult a klasszikus értelemben vett, modern, vendéglátással összekapcsolt gyógyfürdő szolgáltatás. A fürdő gyógyvíz ellátását biztosító ér, száz évvel ezelőtt még magától tört a felszínre, és a mai élménymedence területén egy természetes iszaptavat alkotott. A tó vizének és forró iszapjának jótékony hatását már a középkorban is felismerték, és rendszeresen érkeztek ide a gyógyulni vágyó emberek. Az iszaptó különlegessége volt, hogy tisztán szervetlen, azaz a víz által a mélyebb rétegekből felmosott ásványi anyagokból állt. Érdekesség, hogy ugyan ennek a forrásnak a vize táplálja a margitszigeti, valamint a Városligetben, a mai Hősök tere alatt található artézi hévízkutat is, amelyeket Zsigmondy Vilmos kutatásai nyomán és vezetésével az 1840-es években fúrtak. Ezt megelőzően csak szabad vízi tavak voltak a környéken. Az új kutak mellett hamar felvirágzott a fürdőkultúra, és az újonnan épült Lukács Fürdő elegáns szállodájába évtizedeken át tódult a gyógyulni vágyó vendégsereg. A társaság olyannyira exkluzív volt, hogy a szegényebb sorból jövőket nem is látták jó szemmel a fürdőben. Inkább építettek nekik egy másik fürdőt a közelben, hogy ne zavarják az úri közönséget. A „Kis Lukács” romos épületét ma is jól láthatjuk a Fürdő főbejáratával szemben, a Bécsi út másik oldalán. A „nagy” Lukács fürdő exkluzív jellege máig megmaradt. Az elmúlt század színes évtizedeiben művészek, írók, színészek voltak hosszú ideig törzsvendégei, így a Lukács nem is csak fürdő, inkább

egy „életérzés” lett. A napozóterasz, a medencék partján a napozószékek mindig is várták és várják ma is a kikapcsolódni, beszélgetni vágyó közönséget. A mai törzsközönség jó része még ebből a generációból származik. De itt vannak már a fiatalabbak is, például a Sziget Fesztivál ideje alatt a Lukács öreg falai között a fiatalság nevetése cseng, amit persze az idősebbek nem mindig néznek jó szemmel. A Lukács hangulata újra a régi, de a fürdőszolgáltatások már a XXI. század igényes wellness közönségének is minden igényét kielégítik. Megújultak a régi gyógymedencék, a homlokzat, és sok új szolgáltatás is felkerült a fürdő szolgáltatás-palettájára. A Szaunavilágban Himalája só kamra, finn jégkunyhó, jég adagolású merülő medence áll a vendégek rendelkezésére. A két nagy úszómedence (22 és 26 ºC hőmérsékletű vízzel) és az élménymedence is várja a sportosabb vendégeket. A felújított gyógymedencék csendes, félhomályos párájában pedig ki-ki kipihenheti a zajos hétköznapokat és kúrálhatja fájós ízületeit. Ha már az ízületekről esett szó, át is térhetünk a gyógyászati ellátásokra, hiszen a fürdőben tett séta, a szintén teljesen felújított balneológiai (gyógyvizek hatását felhasználó gyógyászati módszer) nappali kórház főorvosi rendelőjében végződött, ahol Dr. Tóth Éva, osztályvezető főorvos asszony vezetett be a Lukácsban elérhető kezelések rejtelmeibe. Ahogy minden fürdő, úgy minden nappali kórház is más és más egy kicsit. Mint azt az osztályvezető főorvos asszony elmondta, a felújítás után a vendégek a teljes balneológiai kezelés-paletta kínálatát igénybe vehetik, természetesen problémáiknak, fizikai állapotuknak megfelelően, szigorúan orvosi rendelvényre. A Lukács Fürdőben elérhetőek a Gellért és a Rudas Fürdő szolgáltatásainál már részletezett, 15 alkalmas kúrák, amelyet a kúra megkezdésétől számított maximum 56 nap alatt kell igénybe venni. Erre az


„újra a régi”

ellátási formára itt is az a jellemző, hogy a gyógyfürdő szolgáltatásokat (súlyfürdő, tangentor, gyógymedence, iszapfürdő, gyógy-masszázs) OEP beutalóval minimális szolgáltatási díj ellenében vehetik igénybe a betegek. Ebben az ellátási formában, a kiegészítő elektromos kezelések, (fizikoterápia, ultrahangos kezelések stb.) csak teljes térítés ellenében vehetők igénybe, úgyhogy ezeket továbbra is a budaörsi vagy a törökbálinti fizikoterápiás osztályokon tudják OEP finanszírozással elvégeztetni. A Lukácsban elérhető másik ellátási forma a Nappali Kórház intenzív 15 napos kúrája. Ennek keretében egyszerre 32 beteg, egymást követő 15 munkanapon, napi 4 órában bent tartózkodik a nappali kórházban, és a kúra időtartama alatt folyamatosan, egy helyen kapja az összes kezelést, amelyet az orvos számára rendelt. Egy napon három turnusban látják el a pácienseket. Minden betegnek különálló pihenőhelyiség áll a rendelkezésére, ahol kulccsal zárható kis szekrények-

rendszer elváltozásainak kezelésében is. A fürdőkúrán és fizikoterápiás kezeléseken túl, a gyógyítás fontos része lehet az ivókúra is, amelynek segítségével további gyógyhatású anyagokat vihetünk be szervezetünkbe. A Lukács Fürdő főbejáratánál a gyönyörűen felújított ivócsarnok is várja a gyógyulni vágyókat. Mint azt a főorvos asszony elmondta, a betegek túlnyomó többsége elégedetten távozik a kezelések végeztével, és a legtöbb esetben jelentős javulás áll be az állapotukban. Ehhez azonban a beteg és az orvos, illetve a kezelőszemélyzet együttműködésére, az orvos által felírt kúra rendszeres és pontos betartására van szükség. Mindenképpen érdemes betartani a körzeti orvos – reumatológus sorrendet is, hiszen a saját orvosunk ismeri legjobban az egészségügyi előéletünket, ő ismeri a leleteink eredményeit, és így ő tudja legjobban megítélni, hogy milyen kezelésekre van szükségünk. A főorvos asszony is megerősített abban a meggyőződésemben, hogy a fürdőkúrákat érdemes már az első panaszok megjelenésével elkezdeni, hiszen az elhasználódott, leromlott szervezet gyógyítása sokkal kevesebb sikerrel kecsegtet, sokkal hosszadalmasabb és fájdalmasabb, és nem utolsó sorban sokkal drágább a páciens és az állam számára egyaránt. Egy jól karban tartott test hosszú életen keresztül jól szolgálhatja az embert. Példa erre a Lukács törzsközönsége, ahol az átlagéletkor jelentősen meghaladja a 60 évet. Persze a mai középkorúaknak nagyon nehéz a dolguk, hiszen vagy nincs munkájuk, így még az önrész kifizetése is nehézségekbe ütközhet, vagy van munkájuk, akkor viszont dolgoznak éjjel nappal, és nincs idejük ilyesmivel foglalkozni. Pedig a munkáltatóknak is az lenne az érdekük, hogy hosszú távon megbízhatóan teljesíteni tudó alkalmazottaik legyenek. Az 56 nap alatt lejárható kúra alkalmával, ha gyógy-masszázst is felírtak nekünk, 15 napon maximum három órát tartózkodhatunk a fürdőben. (Mas�százs nélkül csak két órát!) Ennyi idő ráfordítása már elég arra, hogy a fájó nyak, sajgó térd, a megterhelt gerinc vagy váll egy kis gondoskodást kapjon. A hosszú számítógép mellett töltött órák ugyanúgy kikezdik a csontrendszerünket, mint a nehéz fizikai munka. Egy kis odafigyeléssel megelőzhetjük, hogy komolyra forduljon a baj! Szóval, ha már évek óta sajog itt-ott, gondoljuk át az időbeosztásunkat, és kérjünk beutalót a körzeti orvosunktól a reumatológiára, ott pedig mondjuk el, hogy szeretnénk mi is élni azzal a csodálatos lehetőséggel, amit a budapesti gyógyvizek és a fürdőkben dolgozó, nagy tudású szakemberek nyújthatnak számunkra! Nyíri Erzsi

Costa Blancán

Villa kiadó

Spanyolország legszebb tengerparti részén, Costa Blancán, 4 szobás 3 fürdőszobás úszomedencés villa kiadó. Közeli reptér Alicante, ahová Budapestről a Ryanair menetrendszerinti járatokat indit.

Árak és részletek: http://www.premiervillasinthesun.com/ spain/holiday-villas-in-costa-blanca/ quesada/4-bedroom-detached -villa-in-quesada,-costa-blanca/ www.kerthelyseg.hu • 19

ben bent is hagyhatja azokat a holmikat, amiket a kezelés alatt nem akar minden nap hazavinni. Ez az intenzív gyógyászati ellátás szükségessé válhat például degeneratív ízületi- és gerinc betegségekben, a nagyobb ízületi műtétek utáni rehabilitáció idején, de rendszeresen írják elő például ízületi protézisek behelyezése előtt, az elgyengült izomzat tónusának visszaállítására, hogy a szervezet felkészüljön a protézis befogadására, és az új, erősebb igénybevételre, amely a műtétet követi. A balneológiai kezelések nagyon hatásosak, de vannak ellenjavallataik is, például idült gyulladásos betegségekben, daganatos betegségekben szenvedőknek nem ajánlott. Ez a helyzet a kismamákkal és a 18 évnél fiatalabb gyerekekkel is. Kizáró okok a bőrön nyílt sebet képző betegségek is, de például a pikkelysömör és az ekcéma kezelésére kiválóan alkalmas a Lukács gyógyvize, amely kénben és karbonátokban gazdag. Ezen kívül jó hatással alkalmazható a csont és ízületi

Nyaraljon an! b g á z s r o l o y Span


Kosárünnep Törökbálinton

Igazi kosárünnep volt március utolsó szombatján a Bálint Márton ÁKI sportcsarnokában. Az MTK Törökbálint csapata azt az Eger együttesét fogadta, amellyel eddig két mérkőzést játszott, de egyszer sem sikerült őket legyőzni. A mérkőzés nagyon fontos volt, hiszen győzelem esetén a csapat közel kerülhetett ahhoz, hogy a rájátszásban éremért játszhasson. Ünnep volt másért is. Az MTK idén ünnepli megalakulásának 125. év for du lóját , íg y a mé rkőz é s e lőt t eg y kis ünnepség is volt, amelyen De­ utsch Tamás az MTK elnöke köszöntötte a résztvevőket és a néző ket. Röv iden méltatta az ország eg y ik legered ményesebb klubja egy és negyed évszázados történetének legnagyobb sikereit, majd gratulált kosárlabda csapatunknak az NB-I/B Nyugati csoportjának megnyeréséhez. Az elnök úr oklevelet adott át Bihari Máténak, akit a 2012-es év legjobb MTK-s kosárlabdázójának választottak. A mérkőzést megtekintette Elek Sándor, Törökbálint alpolgármestere, Géczy Krisztián képviselő, frakcióvezető, Somogyi János, az MTK Zrt. vezérigazgatója is, és ott volt Gedeon, az MTK 230 cm-es kabala figurája, aki ezidáig csak labdarúgó mérkőzéseken biztatta a csapatot. A csapat végül kemény mérkőzésen de magabiztos arányban 87–72 es végeredménnyel győzte le az EKF-Eger-HÉSZ SE-t

• Erre csak legszebb álmainkban mertünk gondolni – Dr. Deutsch Tamás

• Mikor 2011-ben bejelentették, hogy az MTK és az Elite Basket egyesülni fog, gondolták, hogy ilyen hamar jönni fognak az eredmények? • Csak a legszebb álmainkban gondoltunk erre. Már a tavalyi év is nagyon sikeres volt, az idei év pedig minden képzeletet felülmúl, hiszen a csapat nagy valószínűség szerint éremért játszhat (azóta kiderült, hogy éremért játszhat – a szerk.) és elérhető közelségbe került az, amit az elején megfogalmaztunk, hogy szeretnénk, hogy a csapat 3-5 éven belül felkerüljön az első osztályba. • A mai napon a csapat legyőzte az egyik legerősebb csapatnak tartott Eger együttesét. Lehet, hogy mégsem ők a legerősebbek? • Nem lehet kijelenteni, hogy melyik a legerősebb csapat a mezőnyben, de egy biztos, az MTK Törökbálint ott van az öt legerősebb csapat között, amelyek közül az egyik egy picit kiemelkedik, de a többi négy szinte azonos játékerőt képvisel. • Ön szerint mi a csapat titka? • Kiváló edző irányítja a nagyon jó képességű játékosokat. Vannak rutinos játékosok, és mivel az utánpótlás-nevelő munka is kiváló a csapatnál, nagyon sok fiatal tehetséges játékos is szerepet kap a mérkőzéseken. • Ön nagy sportrajongó, de a sportok közül is kiemelkedik kosárlabda-szeretete. Önnek mennyire fontos, hogy az MTK-nak legyen egy jó kosárlabda csapata? ••

Óriási kerékcsere akció 2013.05.02. és 2013.05.31. között Elkerülheti a hosszas sorbanállást és még pénzt is megtakaríthat azzal, ha hozzánk hozza autóját szezonális gumicserére.

20 • www.kerthelyseg.hu

50% kedvezményt*

adunk szerelési díjainkból,

a hirdetés felmutatójának! Ha nem ér rá eljönni hozzánk, mozgó szervizautónk elmegy Önhöz, és szakembereink helyben elvégzik a kívánt gumicserét. Mindezt Törökbálint 10 km-es körzetében ingyenes kiszállással biztosítjuk! Információ: www.mozgogumiszerviz.hu Bejelentkezés: 06 20 3899813, 06 23 336261 *További információ: www.gumivalcsinaljuk.hu Cím: 2045 Törökbálint, Bajcsy Zs. u. 71.

az RMC Motornál!

• Nagyon fontos. Hiszen szurkoló és klub leginkább csapatsportágakban tud egymásra találni. Nagyon fontosak az egyéni sportolók is, de legtöbbjüknél nem tudjuk, hogy melyik klub színeiben versenyzik. Az MTK-nál amúgy is nagy hagyománya van a kosárlabdának. A női szakág volt sikeresebb, de most a férfi csapattal indult újra a sport a klubon belül. • Fel vannak készülve arra, ha a csapat feljut az első osztályba? • Nyilvánvalóan komoly feladat lesz fenntartani egy NB1-es csapatot, de ez legyen a legnagyobb gondunk. Egy biztos, ha feljutunk, nem átszállójegyet kívánunk váltani, hanem minél tovább szeretnénk első osztályú csapat lenni.

• Életem egyik legjobb döntése volt, hogy Törökbálintra igazoltam – Bihari Máté

• Az Eger elleni mérkőzésen te vehetted át Deutsch Tamástól, az MTK elnökétől a 2012-es szezon legjobb MTK-s kosarasa címet. Meglepett a döntés? • Mivel az átadás pillanatáig még azt sem tudtuk, hogy lesz a mérkőzés előtt egy díjátadó, őszinte meglepetésként ért a dolog. Az átadáshoz tartozik egy történet is, ugyanis edzőnk – aki egyike volt azon keveseknek, aki tudott a díjátadóról – azt mondta mérkőzés előtt nekünk, hogy aki kiveszi az elnök úr kezéből az oklevelet, fizet egy láda sört a csapatnak. Nem bántam meg, hogy nekem kellett állnom a cechet. Nagyon örültem a díjnak, de mivel ez egy csapat sport, azért a csapattal elért sikerekre büszkébb vagyok. • A csapat hogyan fogadta az elismerésedet? • Velem együtt örültek, gratuláltak, és persze örültek a láda sörnek is. • Véleményed szerint megérdemelted azt a díjat, tényleg te vagy a csapat legjobbja? • Nehéz döntés lehetett a vezetőség részéről kiválasztani közülünk a legjobbat, hiszen a csapatban több, nálam sokkal nagyobb karriert is befutott játékos is van. De összességében, ha a 2012-es szezont nézzük elég jól ment a játék, így úgy érzem, hogy megérdemeltem ezt a díjat. • Te nem saját nevelésű játékos vagy, de már játszottál az Elite Basketban is. Hogy kerültél a csapathoz? • Tíz évesen kezdtem kosarazni Budaörsön, majd a Dianában és a MAFC-ban játszottam. Az első NB1/B-s szezonom közel nyolc éve volt a MAFC színeiben, és néhány egyéb csapat után kerültem három éve Törökbálintra. Szerettem volna csapatot váltani és egy edző ismerősöm az Elite Basket-et ajánlotta. Felhívtam az akkori edzőt, aki az első edzés után közölte velem, hogy szeretné, ha a csapathoz tartoznék. Itt lettem profi játékos. Itt volt meg ehhez a megfelelő körülmény, edzés-mennyiség, edzők és csapat. Ki merem jelenteni, hogy életem egyik legjobb döntése volt, hogy Törökbálintra igazoltam. • Külső szemlélőnek a csapatotok egy nagyon összetartó csapat képét mutatja, szinte már egy nagy család vagytok. Ezt te is így érzed? • Abszolút. A tavalyi év első fele nem sikerült igazán, de úgy érzem, az idei évre nagyon összejött a csapat. Nagyon jó az összhang köztünk, ami az is mutat, hogy keressük egymás társaságát, sok időt töltünk egymással a meccseken kívül is. • Azt olvastam rólad, hogy az NB1/B-s mezőny egyik legjobb játékosának tartanak. Tapasztaltad-e már, hogy első osztályú csapattól megfigyelnek? • Könnyen előfordulhat, hogy – látva a csapat és jómagam szereplését – voltak megfigyelők, de hozzám ez nem jutott el. Spiriev Attila, kosárcsapatunk elnöke azonban kijelentette, hogy egy esetleges megkeresés esetén mindent meg fog tenni, hogy tovább tudjak lépni egy magasabb szintre. • Könnyen megtennéd? Gondolom, nem lenne könnyű elhagyni a csapatot, de az első osztályban játszani azért mégis más... • Őszintén megmondom, az lenne számomra a legnagyobb öröm, és azért dolgozom a legtöbbet, hogy az MTK Törökbálint színeiben játszhassam a NB1-ben. A csapat azóta négy mérkőzést játszott a rájátszásban, kettőt megnyert, kettőt elveszített, ami egyben azt is jelenti, hogy a csapat a bronzéremért játszhat. EKF-Eger-HÉSZ SE – MTK Törökbálint 73–72 MTK Törökbálint – Bajai Bácska FKE 77–64 Kecskeméti TE KK – MTK Törökbálint 78–60 Konecranes-Salgótarjáni KSE – MTK Törökbálint 84–67


• Milyen korosztályt vársz a BabaBuk­ fenc foglakozásokra? • Az 1-3 éves korosztályt várjuk kis csapatunkba, természetesen az anyukákkal, vagy ritkábban az apukákkal együtt. • Mennyire kötött az órák menete? • Természetesen van egy laza keret, ami szerint az órák folynak. Az elején mindig egy kis bemelegítéssel kezdünk. A gyerekek az anyuka ölében egyszerű játékos gyakorlatokkal óvatosan bemelegítik, megnyújtják a pici izmokat. Az óra folyamán irányított és szabadabb részletek váltják egymást. A gyerekek életkoruknál és habitusuknál fogva is mindannyian mások. Az egész foglakozás az édesanyák részvételével zajlik, és rájuk, valamint a babára van bízva, hogy mikor, és milyen alapossággal vesznek részt az irányított mozgásokban. Nyilván az egészen piciknél még sokkal rövidebb ez az idő, aztán ahogy cseperednek, úgy tanulják meg egyre ügyesebben a különböző gyakorlatokat, mozgásformákat, és persze a mondókákat is. • Zenére is tornáztok, vagy a mondókáké a főszerep? • Csak a foglalkozás végén a levezetésnél szoktam néha bekapcsolni a magnót. A BabaBukfenc tornának megvan a maga mondókakészlete, amelyet az édesanyák is örömmel tanulnak meg, és a nagyobbacskák is velünk együtt fújják őket. • A BabaBukfenc csak jó szórakozás a babának és a mamának, vagy egyben fejleszti is a kicsik mozgáskészségét? • Egy egészséges kisbaba az első három évben folyamatosan próbálgatja és tanulja meg először az egyszerűbb, majd az ös�-

szetettebb, koordináltabb mozgásokat. Az újszülött pici kezecskéi és lábai az első időkben még céltalanul kalimpálnak ös�sze-vissza, de már az első napokban is sokat fejlődik a mozgáskészsége. Lassan megtanulnak fejükkel az anya hangja után fordulni, megtanulnak átfordulni, mászni, kúszni, felülni, felállni, és végül járni. Ez a folyamat rengeteg gyakorlást kíván a babától, és ha van elegendő helye, és elég mozgásra ösztönző impulzus éri, akkor a baba önmaga is megtanulja ezeket a dolgokat. Mi azonban segíthetünk nekik abban, hogy ezek a folyamatok gyorsabban és könnyebben menjenek végbe. Egy BabaBukfenc foglalkozás során játékos gyakorlatokkal igyekszünk segíteni a babáknak a saját testük határainak, működésének öntudatlan megismerésében, azaz a „testséma” kialakításában. Az utánzáson alapuló gyakorlatoknál olyan mozgásformákat mutatunk nekik, amelyeket örömmel próbálnak az anyukájukkal együtt csinálni. Eközben szintén észrevétlenül fejlesztjük a mozgáskoordinációt, az egyensúlyérzéket. Használunk sok érdekes segédeszközt, játékot, ami az egyes gyakorlatok végzése közben munkára serkenti az agyat, így egyre több és erőseb kapcsolat alakul ki a mozgást irányító idegrendszeri egységek között. Így lesz a mozgás egyre összehangoltabb, azaz így lesz a baba egyre ügyesebb. • A gyerekek testi fejlődése szoros kapcsolatban áll a szellemi és lelki fejlődéssel is? • Az összefüggés nagyon szoros. A gyerekek idegrendszere az első hat évben fejlődik a legintenzívebben. Ilyenkor alapozzák meg a későbbi munkát, ilyenkor készülnek fel a feladatokra, amelyek később várnak rájuk. Nagyon hasznos tehát, hogy ha pont ebben a fogékony időszakban segítünk a babáknak, hogy minél több élményt szerezzenek, minél többet játsszanak, mozogjanak, és eközben észrevétlenül tanuljanak, fejlődjenek. BabaBukfenc Torna minden hétfőn az MMMH-ban! P.E.

•••

•• Márciustól már a Munkácsy Mihály Művelődési Házban is várja az anyukákat és a kisbabákat a Bukfenc baba torna. Az oldott, vidám hangulatban folyó foglalkozásokat Marosiné Engler Edit óvónő, Bababukfenc szakoktató vezeti. Kedvcsinálóként a vele készített interjúból idézünk Önöknek:

• Labdarúgás

Rövid sporthírek

BabaBukfenc a Művelődési Házban

TFC Nem sikerült a bravúr a TFC-nek a Budapest Kupában. A csapat az ötödik fordulóban talált legyőzőre az Union FC csapatában. A bajnokságban a csapatnak eddig két mérkőzése volt az egyiken nagyarányú győzelmet aratott, a másikon vereséget szenvedett. TFC–Union FC: 2–4 (Fehér 19’, Deme 57’), TFC–Erzsébet S.K.: 7–1 (Aranyi 4’, 33’, Petőfi 35’, Fehér 41’, 50, 56’, Gonda 87’). Budai XI. SE–TFC: 3–0 Focisuli Egyesület Futsal U13 Érd–Focisuli 5–2. Miskolci Vénusz– TFC: 1–3. Kispest 2–TFC: 7–1 Futsal U15 Focisuli–Érd: 14–2. Focisuli–Dinamo Star: 4–3. Focisuli–Kispest: 2–1

• Kézilabda

ATTE-TTC–Híd Unió SE: 23–20 ATTE–TTC–XXII. Index SE: 21–13 Hort SE – ATTE – TTC: 17–22 ATTE–TTC–FSZSE: 13–21

• Sakk

A hatodik helyen végzett az NBII Breyer csoportjában a TTC sakk csapata. TTC Sakk–Turul SE: 8.5–3.5 MÁV Előre SC–TTC Sakk: 6.5–5.5 TTC Sakk–Hüsi: SC 2–10 ••

Folytatódott a jó szereplés

Régóta halogatja a javítást? Megoldást keres? Nem tudja, kihez forduljon? Nincs rá ideje? Vállalunk minden olyan feladatot, ami Önt és otthonát, kényelmét érinti, segíti. Apróbb javítási, szerelési munkáktól, a komplex feladatokig! A villanyégő cseréjétől, a lakás felújításáig. Idényszerű karbantartások, villanyszerelés, barkácsmunkák, különböző javítások. Elvégezzük, leszervezzük! Készítsen feladatlistát és hívjon bizalommal!

06/20-912-4457

www.mobilgondnok.hu mobilgondnok72@gmail.com

www.kerthelyseg.hu • 21

Nézzük csak ezt az érmet! Skripecz Berci, Kovács Marci és Kovács Ádám

Az április 7-ei, biatorbágyi Judo-versenyen pontszerző tanítványaink a következő helyezéseket érték el: Skripecz Bertalan I. helyezett, Dara Patrik I. helyezett, Palágyi Domán I. helyezett, Hujber-Nagy Alex II. helyezett, Kovács Márton II. helyezett, Vörös Richárd II. helyezett, Katona Máté II. helyezett, Lehoczky Tamara II. helyezett, Finta Balázs II. helyezett, Nóbik Dániel II. helyezett, Kádár Zsombor III. helyezett, Kovács Ádám III. helyezett, Grósz Milán III. helyezett, Balotai Olivér III. helyezett, Füstös András III. helyezett, Pintér Kristóf III. helyezett, Török olivér IV. helyezett,  Fülöp Sólyom IV. helyezett, Füstös Attila IV. helyezett.


••

2040 Budaörs, Ibolya u.1. (A Törökugratónál) Telefon:06/23/420-840 www.hollosy-cukraszda.hu Nyitva: mindennap 10-19 óráig • Helyben sütött házi sütemények • Pogácsák • Sós sütemények • Formatorták rendelésre Barbitól a sportautóig • Parfétorták • Esküvőkre rendezvényekre emeletes dísztorták • Kézműves fagylalt

Szolárium

70 Ft/perc Új módszer

n a körömápol ásba

Gelish

Szeretettel várjuk vendégeinket!

• egyszerű, mint egy lakkozás • tartós, mint egy műköröm • három hétig garantáltan fent marad • könnyen eltávolítható

Némethné Ági • 06-30/260-20-93 Halász Parkett Kft. • Halász Mihály Vállalunk: Hagyományos parkett burkolást Régi parketták felújítását, intarziás parkett burkolást Csiszolás PROFESSZIONÁLIS gépekkel Pácolás, olajozás, viaszolás, lakkozás.

Elérhetőségek: telefon: 36/20/9511-837

E-mail: hparkett@pr.hu • www.hparkett.hu

A szomszédban

lakó festő a legjobb garancia!

22 • www.kerthelyseg.hu

Lantos Zoltán festő-mázoló-tapétázó végzettségű egyéni vállalkozó vagyok, Törökbálinton élek családommal. Tíz éve a jól összeszokott 6 fős csapatommal együtt végezzük lakások, családi házak, társasházak, közületi- és ipari ingatlanok alap-, ill. felújítási munkáit.

Szolgáltatások: • festés, mázolás, tapétázás • nyílászárók, kerítések felújítása, mázolása • antik- és márványhatású díszítő festés • kül- és beltéri stukkózás, rozetta • mennyezeti polisztirol lapok ragasztása • hőszigetelés, homlokzatfestés • nemesvakolatok felhordása • lábazati vakolatok felhordása • lábazati lapok ragasztása • laminált parkettázás • gipszkartonozás • egyéb építési és felújítási munkák • széldeszkák/párkánydeszkák felújítása, mázolása

Lantos Zoltán „színmester” 06 30/269-33-27 • www.lantosfestes.segitek.hu

Tető 75 Kft.

Vállalunk: • Komplett tetőépítést, ács, -bádogos, tetőfedő munkákat. • Tetőtérbeépítések komplett kivitelezését. • Homlokzati állványozást. • Kisebb javításokat VIHARKÁROK GYORS JAVÍTÁSA! Törökbálint, Rövid u 22 . Érdeklődni telefonon +36 30 9222 945


Az FSD REENERGY SYSTEM technológiának integrált alkalmazásával új, innovatív lehetőség nyílik a megújuló energiák gazdaságos, költségtakarékos és környezetbarát használatára, felhasználására.

PV SOLAR technológia INTEGRÁLT HŰTÉS-FŰTÉS technológia LED DESIGN VILÁGÍTÁS technológia PV PERFORÁLT SOLAR ÁRNYÉKOLÁS technológia Elérhetőségek: www.kerthelyseg.hu • 23

H-2045 Törökbálint FSD Park 1. Telefon: +36 23/508 740 Fax: +36 23/508 741 E-mail: info@reenergy Website: www.reenergy.hu


24 • www.kerthelyseg.hu

2013 04  
2013 04  

esemenyek hirek

Advertisement