Page 1

. Kerthelység ! k n ü t ť e l k,. e s e 5 év

2013. március, VI. évfolyam, 3. szám

törökbálinti ingyenes havilap

k a n k n ó s a kedves olv < <Minden k,. ! k n u n á v í k,. k t e p e n n ü i t é áldott ħúsv


• ÉPÍTÉSI MUNKÁK MÛSZAKI ELLENÔRZÉSE • ÉPÍTÉSI MUNKÁK TELJES KÖRÛ LEBONYOLÍTÁSA • PROJEKT MENEDZSMENT • TERVEZÉS, TERVELLENÔRZÉS • MÛSZAKI ÉS HATÓSÁGI ÁTADÁSOK 1122 Budapest, Városmajor utca 21. 4. em. 1. (t|f) +36 1 201 80 03 (e) info@alm.co.hu

ALM_hird89x95.indd 1

Fakivágás. 8/9/11 Veszélyes fák ágankénti lebontással való kivágása. Koronaalakítás, száraz, beteg részek eltávolítása.

Igény szerint ágak darálása, szállítása.

06-20-485-6547 • Kovács Sándor Cserépkályhák, téglakályhák, kandallók, kemencék, takaréktűzhelyek tervezése, kivitelezése, javítása. Kályhacsempék széles szín- és formaválasztékban.

Hungler Gergely Cserépkályha és kandallóépítő. tel.: 06 70 3265436

web: www.kalyhaprofil.hu

2:09 PM


„Európa színpadán mi is játszottunk”

„Európa színpadán mi is játszottunk, S mienk nem volt a legkisebb szerep” – idézte Petőfi Sándort Turai István polgármester, városunk március 15-i ünnepségén. Március 15-e ritka csillagállása volt a történelemnek, mivel a forradalomban olyanoké volt a főszerep, akik nem a tömegek fölött álltak, hanem a tömeg részei voltak. Március 15-e azért is volt dicsőséges – folytatta a szónok – mert nem a felforgatásról, nem a törvénysértésről szólt. Az ünnepi beszédet követően a Bálint Márton Általános és Középiskola diákjainak színvonalas műsorát tekinthették meg a résztvevők. 1848 üzenetét a diákok többek között saját maguk és társaik által írt versekkel, elgondolkodtató képekkel, zenével próbálták megfejteni, a közönség és saját maguk számára megfogalmazni: mit üzen nekünk, mit üzen a mai fiatalságnak 1848. Az előadás után a nemzeti ünnepeken megszokott honosítás következett, amelyet idén nem követett koszorúzás, az ítéletidő miatt a szabadtéri eseményt az önkormányzat nem tartotta meg.

Koszorúzás Március 15-én

A hirtelen jött havazás és heves szél miatt az Önkormányzat március 14-én délután lemondta a március 15-ére, a törökbálinti új temetőbe tervezett koszorúzást. A rossz idő ellenére a hivatalos ünnepséget követően, Hölgyi Lajos honvéd, tüzér síremlékénél közösen emlékeztek meg a törökbálinti Fidesz, a Kereszténydemokrata Néppárt és a Polgári Körök képviselői, akik közös koszorújuk elhelyezésével fejezték ki tiszteletüket és megbecsülésüket 1848 hősei előtt.

Tóth József Virágvasárnap A bevonulás Már az örökkévalóság felé, De ma még az itt rekedtekért, Poros sarud elé szórt, haldokló Sziromszőnyegen lépkedsz. Kívül mámoros sereg, Belül keserű öröm ölel. Mérhettél volna egyedül is, Teremtő végtelennel, De porhoz jöttél a porba, Felemelni kegyelmesen: Nyerjen ünnepet a bűn felett! S szomorít mégis a hangos fogadkozás, Mert tudod, kakas se szól még, S gyilkos acsarkodássá mered Szép szájukon a mosoly, S a kertek alatt már csendben oson Az árulás. • A szamár Nem láttak soha még ilyen csodát, Virágszőnyegen lépked patám. Busa fejem büszkén tartom a szélnek, Keblem feszül, balzsam fülemnek A hozsannás ének. Pálmaágakkal űz pimasz legyet Hátamról az ünneplő sereg. Virágillat bódít, szemem opálos, A nép sírva, zokogva ünnepel. Boldog vagyok, boldogabb, Mint bármely szürke más, Csak azt tudnám, hogy mit keres hátamon, Ez a Jézus, ez a koldus Messiás! • A saru Nagy ricsaj ez, Ma még ünnep. Szép emberek Szép reménye. Szárnyal a szív, Pirul az arc, Kék égen jel: Fehér galamb. Győz majd a Jó, Ha elmegyen. Az ács fia Mond: úgy legyen. De jaj, nekem A porban lenn, Csak én tudom, Hová viszem.

Kakasszóra Nem csak én, Elhagyom, Mint itt e nép.

www.kerthelyseg.hu • 3

Lábbelinek Gyászos ének, Embereknek Dicsősége.


Mi van Törökbálint zsebében? •• Az elmúlt hetekben fogadta el a képviselő-testület a város költségvetését. Törökbálint és intézményei gazdasági helyzetéről, kilátásairól kérdeztük Turai István polgármestert.

4 • www.kerthelyseg.hu

• A költségvetés végösszege lényegesen alacsonyabb, mint az az elmúlt esztendőkben megszokott volt. Milyen okra, vagy okokra vezethető vissza, hogy idén a korábbi kevesebb, mint a feléből kell majd gazdálkodni? • Alapvetően három oka van. Az első, a már közismert ok, az, hogy legnagyobb helyi adófizetőnk iparűzési adóját egy törvénymódosítás szétosztani rendelte az ország összes önkormányzata között. Ez a bevétel – persze, ha megmaradt volna – a jelenlegi költségvetés végösszegét több, mint 50%-kal emelné meg. De nincsen. Sőt, már tavaly sem volt. A második ok az általános gazdasági helyzet: sorra zárnak be – nem csak itt, Törökbálinton – a vállalkozások. Azt látom, hogy a költségvetés legnagyobb bevételi forrását jelentő helyi iparűzési adó a 2002. év szintjén van. Tíz esztendőnyi visszaesést okozott a recesszió, ebben lehet leginkább lemérni a gazdasági válság helyi hatását. A harmadik ok a működési kiadások csökkenésében lelhető fel. Azzal, hogy az Állam idén január 1-től átvette az iskolák fenntartását, ennek költségei sem épülnek be a költségvetésbe. • Az iskolák átvétele azt jelenti, hogy az Önkormányzatnak nem kell költenie a két törökbálinti iskola működésére? • Nem, nem ezt jelenti. Az állami átvétel a fenntartásra vonatkozik. A működtetés itt maradt nálunk. Másképpen fogalmazva: a pedagógusok béreit és bérterheit, járulékait az Állam, az érdi tankerület fizeti, míg az épület működtetése továbbra is a helyi önkormányzat kötelessége marad. A korábbi évek költségvetési számaiból azt lehet látni, hogy az intézményi költ-

ségek jelentősen nagyobb része, mintegy háromnegyede bér és bérteher, járulék volt. Így ez a jelentősebb tétel kiesik a Város költségvetéséből. Persze bevételi oldal sincsen, így aztán a működtetést tisztán saját bevételeinkből kell álljuk. Azt azért legyen szabad elmondanom: nem élem meg túl jól, hogy az a Törökbálint, amelynek volt 8,5 milliárd forintos költségvetése, az idén 4 milliárd forint alatti összeggel – egészen pontosan: 3 milliárd 818 millió forinttal – kell beérje. • Jut-e fejlesztésekre, felújításokra az idén, vagy lényegében csak működni fog a Város? • Álljunk meg egy szóra! Azt, hogy „csak működni fog” úgy vélem, pozitív értelemben kellene használni. Így: „működni fog”! Mert már ez is eredmény. Működni fog, jelentős részt a korábban megszokott színvonalon. Már ezzel kapcsolatban is lehetnek fenntartások, hiszen jogos és megalapozott az a kérdésfelvetés, miszerint, szabad-e a korábban megszokott színvonalat elvárni, tartani, ha egyébként a Város bevételi forrásai jelentősen beszűkültek. Ez a költségvetés számos takarékossági intézkedést tartalmaz. Őszintén meg kell mondani: vannak visszalépések és továbbiak is lesznek. Nem jut a korábbi mértékű forrás a civil szervezeteknek, csökken a támogatás a megmaradt intézmények működésében, lényegesen szerényebb költségvetéssel kell beérnie a Polgármesteri Hivatalnak is. Fejlesztésekre a korábbi év/évek kötelezettségvállalásából adódó kiadásaink lesznek. Itt említem a továbbépülő új iskolát, amelynek befejezésével kapcsolatban szűkös gazdasági körülményeink mellett is kötelezettségünk van. A nagyobbik részt tavaly ••

már kifizettük, idén 125,8 millió forintot kell erre kiadnunk. Felújításokra (járdaépítés, útkarbantartás) a Városgondnokság költségvetésébe lényegében a korábbi mértékű költségeket terveztük. Folytatjuk a felszíni csapadékvíz-elvezetés korszerűsítésének programját újabb szakaszok elkészíttetésével. • Az iskolaépítés mellett majdan annak működtetésére is gondolni kell! Terveztek rá költségforrást? • Természetesen igen. Legyen szabad azonban megismételnem, hogy nagy eredménynek tartom az építkezés újraindítását, amelyet kormányzati beavatkozás tett lehetővé. Az Állam a már említett, helyi adókról szóló törvény számunkra kedvezőtlen módosításának ellentételezéseként

vállalta át az iskola és sportközpont építésének befejezését. A szerződött összeg nem kevesebb, mint 6,7 milliárd forint! Ennyit fizet meg az Állam a kivitelezőnek. Ez az az összeg, amely legalább valamennyire ellensúlyozza a helyi iparűzési adó kiesésünket. A 6,7 milliárd forint nem kerül át Önkormányzatunk számlájára, az Állam nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. fizeti meg közvetlenül a kivitelezőt. Mindazonáltal az épület – iskola, sportcsarnok, uszoda – a helyi célokat fogja szolgálni. Ilyen mértékű, önkormányzati feladatokat ellátó, szolgáló beruházása még nem volt Törökbálintnak. Nyilvánvaló, hogy elő kell készítenünk a működtetés átvételét. Már most ott vagyunk az építés során a hetenkénti kooperációs értekezleteken, hiszen ha most tudunk közbeavatkozni a működtetés szempontjait szem előtt tartva, akkor az a használatbavétel után nekünk jelent majd könnyebbséget. Szerencsés helyzet, hogy az uszoda, a sportcsarnok mellett wellness-részleg és konferencia-terem is kialakításra kerül, s ezeknek az iskolai igénybevételen kívüli időszakban komoly piaci értéke van. A működtetés kapcsán tehát nem csak kiadással, de bevétellel is számolunk. • Maradnak-e tartalékok a költségvetésben előre nem látható esetekre, feladatokra? • Akkora összegben, mint az előző két évben: nem. A 2011-es és 2012-es költségvetésben – éppen az ezeket követő évekre való felkészülés érdekében – pénzmaradványt terveztünk a költségvetésbe. Az ös�szeg meghaladta az 1 milliárd forintot. Év


•••

Hajdu Ferenc:

Margóra

Almát a népnek közben persze csökkent a tervezett pénzmaradvány, ugyanis elég alacsony volt az általános tartalék, így számos döntésünk végrehajtásához a Testület a pénzmaradványból rendelt forrást. Idén jelentősen magasabb összeget terveztünk be a költségvetés tartalékába: összesen mintegy 228 millió forintot. Három tételből áll: az általános tartalék – a korábbi évek dupláját terveztük – 50 millió forint. Működési célú tartalék 128 millió forint (ez tartalmazza a várhatóan szeptembertől belépő új iskola működtetési kiadását). És 50 millió forintot meghaladó összeg a fejlesztési célú céltartalék. Fejlesztésekre, felújításokra – együtt úgy mondjuk: felhalmozás célú kiadásokra – összesen 348 millió forint jut, bár ebben nincsenek benne azok a kiadások, amelyek a Városgondnokság költségvetésébe kerültek, így például a 70 millió forintos keret a közutak, járdák felújítására. • Mekkora az Önkormányzat hitelállománya és milyen törlesztésre kell idén számítani? • Az Önkormányzatnak összesen tíz hitele van. Egy kivételével mind euro hitel. Jellemzően kamattámogatott hitelek. Napi árfolyamon átszámítva: 1 milliárd 645 millió forint. Kivétel nélkül fejlesztési hitelek, a Városnak nincsen és soha

nem is volt működésre felvett hitele. Az idei adósságszolgálat (tehát: törlesztés + kamat) 275,5 millió forint, ezt szerepeltettük a költségvetésben. Várhatóan azonban nem kell ezt teljes egészében kiadni, ugyanis a Kormányzat által meghirdetett önkormányzati adósságrendezési program keretében döntés született hiteleink egy részének átvételéről. • A Kormány által kiadott tájékoztatás szerint Törökbálint Város hitelállományának 40%-át veszi át az Állam. • Nem, nem 40%, hanem 60%-át. Az történt ugyanis, hogy sikerre vezettek a Belügyminisztériumban az alpolgármesterekkel együtt lefolytatott tárgyalásaink, ahol is kértük, hogy Törökbálintot két fokozattal feljebb: a 60%-os sávba sorolják. Ennek két indoka volt, az egyik a már ismert helyi iparűzési adó elvonás, a másik pedig az, hogy a hitelállomány nagyobbik, jelentősebb részét 2007-ben vette fel az akkori városvezetés. A Kormány elfogadta indokainkat, és teljesítette a kérést, ezzel a számmal került aláírásra a hitel-átvállalási szerződés. Az adósságszolgálatunkra ez a második félévtől lesz hatással, tehát idén a már említett 275,5 millió forint felének 60%-a – azaz 82,7 millió forint –kerül kiváltásra. P.I. ••

Több köt össze minket, mint ami elválaszt!

Zarándok – Úton

El Camino de Santiago „Életünk útján Istent keressük, de zajos világunkban igen nehéz valóban megtalálni. Amikor az ember elindul egy ilyen úton, nem igazán tudja, mi vár rá – pont úgy, mint az életben. Mi történik egy 33 napra tervezett zarándoklaton, ahol ráadásul nagyrészt egyedül vagyunk magunkkal és Istennel? Megkezdődik bennünk az a folyamat, ami a nagy remetékben zajlik le. Meg kell vívnunk magunkkal, magunkban a harcot. Ez a hosszú tisztulási folyamat igen látványos. A végére szinte egy másik ember tér haza.” (Részlet az Adventtől – Adventig, Katolikus Család képeskönyvéből) Szeretettel meghívjuk Önt, és kedves családját

2013. április 12-én, pénteken, 18.00 órakor kezdődő

Zarándok – Úton Helyszín: Munkácsy

Mihály Művelődési Ház

Előadók: Hávor Csilla és férje Szilvássy László A belépés díjtalan! Várjuk szeretettel! Szervezők: a Kereszténydemokrata Néppárt, a Fidesz és a Polgári Körök törökbálinti szervezetei

www.kerthelyseg.hu • 5

című, a Szent Jakab útjáról szóló, vetítéssel egybekötött előadásunkra.

Régóta töprengek azon, hogy vajon miféle emberi szükséglet az értéket megtestesítő személyek, események, tények kigúnyolása? Mitől lesz jobb, megváltozottabb bármiről bárkinek a véleménye, ha a szóban forgó valaki, vagy valami lepocskondiázott? Félreértés ne essék, nem a jóféle, sokszor bajokon is átsegítő humorra gondolok. Hanem a világhálón újabban elharapózó mémekre. Ügyes képösszevágással Gyurcsány Ferenc örömtáncot lejt a Szent Péter Bazilika erkélyén, épp a pá­p avá­ lasztás másnapján. Bi ztos, hog y ez nem bántja – legalábbis magyar nyelvterületen – a keresztények lelkületét, hitvilágát? Tréfás? Adolf Hitler és tábornokai görnyednek a térképasztal fölé (mozifilmből kiragadott részlet), s magyar feliratozással tárgyal (dühöng, őrjöng) a márciusi magyarországi katasztrófahelyzet miatt. Természetesen Hitlert Viktornak szólítják a betojt képű tábornokok, akikben (jelzem újra: a felirat szerint) a magyar belügyminiszter és a katasztrófavédelem vezetője testesül meg. Humoros? Van, naná, aki még arcát és nevét is adja az olcsó poénkodáshoz. Az izraeli kampányszakértőn nevelkedő pártelnök, Mesterházi Attila kedvesen teátrális mozdulattal kísérve, sokatmondó mimikával fűszerezve „Mágusnak” nevezi Matolcsy Györgyöt, „felcsúti Maradonának” Orbán Viktor miniszterelnököt. Vicces? Úgy tűnik, mások lelki és szel­l e­m i kigúnyolására a kísértés napjain­k­­ ban folyamatos. Mintha ezzel valamiféle plusz tartalomhoz juthatna valaki is. Pedig csak romláshoz. Pontosabban ez a jelenség így kínál fel nagy ravaszul egy-egy almát az „új kor, új Tudás Fájáról”. Mindig beleharapunk?


Állami adósságkonszolidációban részesült a város

Takarékosság és biztonság •• Hajdu Ferenc alpolgármestert kérdeztük • A képviselő-testület februári ülésén elfogadta az idei év költségvetését, gondolom, ez az ön számára is megnyugtató. Nagy vita volt a részleteket illetően? • Nyilvánvaló, hogy az alapvető település-működtetéshez, a folyamatban lévő – még ha nem is számottevő – beruházásokhoz és a keletkező új feladatokhoz szükséges az éves költségvetés meghatározása, elfogadása. A magam részéről ugyanakkor nem nagyon feltételeztem, hogy a képviselők ellenzik a benyújtott anyagot. Ne felejtsük el, hogy volt a koncepcióról is tárgyalás és a költségvetés első olvasatáról is. A végszavazást illetően tehát már nem történt különösebb polémia. Hogy voltak, akik tartózkodtak? Ez szinte természetes, hiszen mások vagyunk, így hát a dolgokat láthatjuk többféleképpen is. • Erről, ha jól emlékszem, néhány évvel ezelőtt másképp vélekedett… • Mire gondol? • Arra, hogy aki nem fogadja el a költségvetést, az ne is… • …igen, már emlékszem. Régebben egy kérdésére tényleg azt mondtam önnek, hogy az a képviselő, aki nem támogatja az adott évi költségvetést, az ne is akarjon felhasználni belőle. Tehát ne legyenek olyan igényei, amelynek anyagi vonzatai vannak. Ezt fenntartom ma is, de hát ez mindössze egy szubjektív magánvélemény. Semmi jelentősége. Annak azonban az idei és az elkövetkező évek költségvetéseire kivetülve óriási hatása van, hogy február utolsó napján megszületett az a szerződés, amelynek értelmében településünk komoly adósságkonszolidációban részesül. • Pontosabban? • A kormány által meghirdetett program keretében, a megelőző tárgyalások lefolytatása után, az állam közel egymilliárd fo••

Április 19. péntek 18.00 Kiállítás Megnyitó „Rejtőzködő Törökbálintiak”

Ex libris Szász Mara

6 • www.kerthelyseg.hu

Emlékkiállítás Szász Sándorné ex libris gyűjteményéből A Kisgrafika Barátok Köre és a Szent Flórián Törökbálintért Egyesület közös kiállítása Szervező és helyszín: MMMH

rintnyi hitelátvállalással segíti a város gazdasági egyensúlyban tartását. Ez a hitelállományunk 60%-át jelenti. Nemrég az erről szóló szerződést volt szerencsém (polgármesterünk távollétében) aláírni a Belügyminisztériumban. • Ez azt jelenti, hogy akkor visszatérhet minden a „régi kerékvágásba”? • Fogalmam sincs, h o g y m it é r t e z alatt. A magam részéről úgy látom, hogy felelősséggel tör tén nek és történtek a pénzügyi döntések. Még akkor i s , h a m i ndeg y ik kel személy szerint én nem értettem egyet. A város hitelállománya leg i n k ább k ü l s ő, a városvezetéstől független okok miatt jött létre, talán elegendő a Telenor tőlünk elvont iparűzési adójára utalnom e tekintetben, de még említhetnék jó néhány, a gazdasági válság miatt városunkból eltávozott céget. Amikor a fejlesztéseket elhatároztuk, meglévő intézményeinknél pedig a magas működtetési színvonalat biztosítottuk – ezekre a bevételekre alapoztunk. A csuda se számíthatott arra, hogy egyik pillanatról a másikra megváltozik az adótörvény, vagy a gazdasági válság ennyire megrendíti az országot. Ami a jelent és a jövőt illeti: erőteljesebb takarékosságra, biztonságra kell törekednünk. • Az iskola beruházás mellett készül az uszoda is. Nem tart attól, hogy ennek az üzemeltetése tovább nehezíti a város gazdasági körülményeit? • De. • Ismét lakonikus a válasza. • Több a kérdés e tekintetben bennem, mint az érdeklődésére adható megnyugtató, tudásalapú felelet. Nem vagyok üzemeltetési szakember. Annyi biztos, hogy igyekszünk megfelelő hozzáértést belevonni ezen a területen is a későbbi feladatokba, illetőleg azok előkészítésébe, de ma még sok minden homályosnak tűnik. Legalábbis nekem. • Takarékosságot, biztonságra való törekvést említett az imént. Ennek tükrében kérdezem, hogy visszalépés lesz a civilszervezetek pályázatánál is? • Én semmilyen tekintetben nem mondtam visszalépést. A megszavazott költségvetés alapján pályázhatnak ebben az évben is a törökbálinti civilszervezetek, alapítványok és sportegyesületek. Kicsit több mint tizenhét millió forintnyi keretösszeg áll rendelkezésre, ebből három millió forintot elkülönített a képviselő-testület az évközben felmerülő programok esetleges fedezetéül, a többire lehet pályázni. • Eltér az idei pályázati felhívás az eddigiektől? • Igen, történt némi korrekció. A felsőbb törvényi szabályozás eredményeképpen kizárólag bejegyzett, bíróság által nyilvántartásba vett szervezet pályázhat. Önkormányzatunk tavaly elfogadott egy sportrendeletet, így számukra külön pályázati kiírás készült. • Mi lesz azokkal, akik nincsenek bejegyezve? • Tudomásom szerint hét ilyen szervezet tevékenykedik a városban, számukra a már említett magasabb törvényi rendelkezések miatt jelenleg nem tudunk pályázati lehetőséget biztosítani. Ugyanakkor keressük azt a törvényes keretek közötti módot, amely alapján, hangsúlyozom, egyszeri és ideiglenes jelleggel, de azért a működésükhöz segítséget tudunk idén is nyújtani. Hozzáteszem, értékes, becsülendő csoportokról van szó, akik valamilyen okból eddig nem kívántak hivatalos egyesületként működni. A kezüket azonban nem szabad elengedni, hiszen markáns részesei a város kulturális közéletének. J.K.


Létrejöttek a járási hivatalok •• Harminc évvel a járási rendszer megszüntetése után január 1-jével - új szervezeti rendben és új célokkal - ismét létrejöttek a járási hivatalok. Vidéken 175 járási, a fővárosban pedig 23 kerületi hivatal alakult meg. A járások kialakításáról 2011 szeptemberében döntött a kormány, a cél az volt, hogy olyan modernkori járások jöjjenek létre, amelyek hozzájárulnak a mai közigazgatásnál alacsonyabb társadalmi költséggel, hatékonyabban és ügyfélközpontúan működő területi közigazgatás létrejöttéhez. Törökbálint Önkormányzata az Érdi Járási hivatalhoz tartozik. Bánsághy Balázzsal az Érdi Járási Hivatalvezetőjével beszélgettünk.

latlan iskolai mulasztás miatt, szabálysértési eljárások, • egyes környezetvédelmi igazgatási ügyek, állatvédelemmel, állatotthon létesítésével kapcsolatos ügyintézés, engedélyezés, • ingat la nvállalkozás felügyelete, társasház-kezelői, ingatlankezelői, ingat la nközvetítői és ingat lanvag yon- értékelői tevékenységekkel kapcsolatos feladat- és hatáskörei Villamos energia, földgázellátás esetén a szolgáltató mérőhelyre való bejutás engedélyezése a szabálytalan vételezésre irányuló bizonyítási eljárással kapcsolatos ügyintézés, valamint vízügyi igazgatási (pl. nádaratás, illetve nádégetésre vonatkozó engedélyezési eljárás- a védett természeti terület kivételével) feladatok, • Úgy tudjuk, hogy a helyi építéshatóság is elveszítette hatáskörét, így az építési engedélyeket is Érden kell majd intézni. Tud-e ebben valamilyen segítséget adni hivatala? Az általános engedélyezési eljárásokban a járásszékhely jegyzőjénél lévő építéshatóság az illetékes. Az ügyintézés 2013. január 1-től elektronikus úton történik az „étdr” rendszeren keresztül. Ez a rendszer Törökbálinton is elérhető az ügyfelek számára, ahogy a járáráson belül több településen is, a kialakított Építésügyi Szolgáltatási Pontokon keresztül. Számítógéppel rendelkezők akár otthonról is kezdeményezhetik az eljárás megindítását. • Az Érdi Járási Hivatal kirendeltséget tart fenn Törökbálinton. Milyen ügyeket lehet ott intézni? Lát-e arra esélyt, hogy belátható időn belül okmányirodai szolgáltatások is elérhetőek legyenek Törökbálinton? • Gondolom kérdése nem az okmányirodára, hanem a kormányablakok működésére vonatkozik. Az ebben az évben létrejövő kormányablakok száma nem bővíthető, azok létesítése a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium koordinálásával történik EU-s pályázati pénzek felhasználásával, ezért sajnos, pillanatnyilag Törökbálinton nem valósulhat meg. A településen lakók az eddigi tapasztalat alapján bizalommal fordulnak a kirendeltségen dolgozó - korábbról a Polgármesteri Hivatalból már ismert- munkatársakhoz, és remélem, hogy ez így is marad. • Úgy tudjuk, hogy Ön korábban a Tö­ rökbálinti Polgármesteri Hivatal mun­ katársaként dolgozott. Tudja-e majd kamatoztatni személyes ismertségét, helyi ismereteit a Török­bálinti ügyfelek szolgálatában? • Így van, és remélem, ez megkönnyíti majd a jó munkakapcsolat kialakítását, amire a járáshoz tartozó összes településsel is törekszem! K.I.

www.kerthelyseg.hu • 7

• Hivatalvezető Úr! Ön január 1-ével vette át az Érdi Járási Hivatalt. Nem lehetett egyszerű feladat, hiszen helyet, munkatársakat kellett kapnia, választania. Mennyire elégedett az elhelyezéssel, illetve mennyi beleszólása volt munkatársai kiválasztásába? • A Hivatal 2013. január 1-jét megelőzően komoly előkészítő munka folyamataként jött létre, melyben jelentős szerep jutott a tavaly évközben kinevezett járási biztosoknak. Az előkészítő munka során az Önkormányzatokkal egyeztettek az átadásra kerülő személyi állományról, ingóságokról és ingatlanokról, melyet településenként megállapodásokba foglaltak. Ebben a konstrukcióban január 1-jét követően a személyi állomány létszáma adott volt. Én a mai napig az átvett állományban személyi cserét nem kezdeményeztem, meggyőződésem, hogy az érdi járáshoz tartozó települések önkormányzatai minőségi munkaerőt biztosítottak a hivatal zavartalan indulásához és működéséhez. Az osztályvezetőket nagy részben az átvett dolgozók közül jelöltem. Tevékenységünk megkezdéséhez megfelelő ingatlant – ingatlanrészt – bocsátottak rendelkezésünkre, érdi törzshivatalunk a Budai út 10. alatt külön épületrészben került elhelyezésre, a többi kirendeltségünkön is XXI. századi kulturált körülmények között dolgoznak munkatársaink. • Nyilván nem titok Ön előtt, hogy a törökbálintiak úgy vélekedtek: szerencsésebb lett volna a járásszervezés során egy budaörsi központú hivatal létrehozása. Mit gondol, mekkora nehézséget fog jelenteni városunk lakóinak az, hogy Érdre kell majd járniuk ügyes-bajos dolgaik intézése okán? • Érd városa megyei jogú város – tulajdonképpen Pest megye fővárosának is nevezhetnénk. Szerintem Törökbálint szempontjából rendkívül hasznos, hogy az érdi, minden szakigazgatási szervvel rendelkező járáshoz került, mert Törökbálint rohamos növekedése és fejlődése azt indokolja, hogy a járásközponthoz minél közelebb legyen. Ha azt vizsgáljuk, hogy

Törökbálint és Diósd szinte összenőttek, akkor ugyanez mondható el Érd és Diósd esetében is. Összefoglalva, ez a három település lassan egy igazi egységgé, járásközponttá válhat. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium szervezésében most készülnek a felmérések a járásközpontok tömegközlekedéssel való megközelíthetőségének további javítása érdekében. Erről minden járásunkhoz tartozó jegyzőt értesítettünk, és várjuk javaslataikat, észrevételeiket. Ugyanakkor a járási hivatal törökbálinti kirendeltsége több olyan feladatot lát e l, a me ly a mindennapi élet ügyintézését megkönnyíti. Többek között továbbra is helyben intézhetők az Önkormányzattól átkerült hatósági, szociális-és gyámügyek és bizonyos okmányirodai feladatok. Így például nem kell Érdre menni a lakcím bejelentés, valamint a lakcím érvénytelenné nyilvánítási eljárások miatt. • Pontosan milyen funkciók azok, amelyek most átkerültek a Törökbálinti Polgármesteri Hivataltól az Érdi Járáshoz? • Kifejezetten az államot terhelő feladatok átvállalásáról van szó. Így az érdi, százhalombattai és tárnoki Okmányiroda látja el többek között a személyi okmányok (pl. személyi adat- és lakcímnyilvántartás, adatátvezetés, adateltérések okainak tisztázása) ügyintézésével kapcsolatos valamint a közlekedési okmányok (pl. vezetői engedélyek) kiadásával és pótlásával összefüggő szolgáltatásokat. Ugyancsak ezen okmányirodákban lehet kezdeményezni a menekültügyek (menekült, letelepedett, hazatelepült, és magyar állampolgárságot szerzett személyek személyazonosító jellel való ellátása) intézését is. Jogszabály rendelkezik a hatósági osztályokhoz átkerülő feladatokról, hosszú a lista, így a pontosság igénye nélkül megemlítek néhányat: • egyes szociális igazgatási ügyek (időskorúak járadéka, egyes ápolási díjak megállapítása), • egyes közgyógyellátással, egészségügyi szolgáltatásra jogosultsággal összefüggő eljárások, • a vásárokat, piacokat és a bevásárló központokat érintő egyes hatósági jogkörök gyakorlása, • egyes kommunális igazgatási feladatok (pl. temetkezési szolgáltatások engedélyezése, a temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátásának ellenőrzése), • állampolgársági ügyek (március 1-től), • közoktatási feladatok, • lakcím érvénytelenné nyilvánítása (fiktívvé nyilvánítási eljárás) • rendkívüli szünet elrendelése nevelési, oktatási intézményben, eljárás igazo-


Interjú Miklós Tiborral, a LÉPÉSE vezetőjével

Mi is segíteni szeretnénk! •• Miklós Tiborral hosszú évek óta ismerjük egymást. A látássérült fia­talember és felesége a szintén látássérült Márti kislányukkal – aki mára már nagylánnyá cseperedett – évek óta Törökbálinton él. Bár a tény, hogy nem látnak, sok tekintetben nehezíti az életüket, mégis mindig valami olyan esemény kapcsán találkoztam velük, ahol éppen ők segítettek másokon. Tiborral most Nick Vujicic, a végtagok nélkül született ausztrál fiatalember előadásait hirdető sajtótájékoztatón beszélgettünk.

8 • www.kerthelyseg.hu

• Hogyan kerültél bele a Nick előadásait előkészítő munkába? • A „Nem Adom Fel Alapítvány” kért meg, hogy vegyek részt a Nick Vujicic előadásával kapcsolatos szervezési munkákban, ami nekem nagy megtiszteltetés és úgy érzem, valóban én is hasznosan tudok közreműködni. Hiszen nekem is van tehetségem, vannak karizmáim, vannak ötleteim, amiket be tudok tenni a közösbe. Ha mint fogyatékos is hasznos tudok lenni, ezáltal értékesnek érzem magamat. • A rendező k pólóján az van, hog y „Jobb velünk a világ!” Mit gondolsz erről? • A sérült emberek támogatása általában nagyon érzékeny téma. Hiszen nem várhatom el az emberektől, hogy segítsenek, ha nem mondom el nekik, hogy mire lenne szükségem, és hogy hogyan segíthetnek. Másrészt nekünk is fontos, hogy integrálódjunk a társadalomba, hogy a magunk képességeihez mérten hasznos munkát végezzünk, értéket teremtsünk. Mi is segíteni szeretnénk a magunk módján. • Milyenek a tapasztalataid a törökbálinti közösséggel kapcsolatban? • Mi a családommal évek óta Törökbálinton élünk. Sokan ismernek bennünket és számtalanszor segítenek a hétköznapokban. Többször előfordult, hogy bevásárlásból hazafelé felvettek minket a

buszmegállóban és hazahoztak, és még sorolhatnám... Természetesen nagyon hálásak vagyunk a segítségért és szeretnénk viszonozni azt, amit kapunk. Ezért ös�szebeszéltünk helyi fogyatékos emberekkel és létrehoztunk egy civil szervezetet, a LÉPÉSE Egyesületet. Közösen tervezzük egy olyan előadás-, interaktív kiállítás sorozat létrehozását, amelynek célja, hogy megtaláljuk a lehetőséget arra, hogy mi is segíteni tudjunk. Ennek elsődleges feladata az lenne, hogy bemutassa a különböző fogyatékossággal élők, látássérültek, mozgássérültek életét. Abban bízunk, hogy ha megismernek bennünket, akkor jobban megértik majd, hogy hogyan tudnak segíteni és talán ők is kérnek tőlünk valamit, valami olyasmit, amit csak mi tudunk adni. • Jó példa erre Nick Vujicic élete. Hiszen Ő először megtanult segíteni magán, ma pedig már testileg egészséges, de talán a lelkükben sérült emberek millióin segít előadásaival. • Az ő története jó példa mindannyi­ unk­nak. Utat mutat abban, hogyan tudjuk megtalálni a helyünket, a feladatunkat az életben. Nem is kell ehhez messzire menni. Hiszen itt a mi szűk környezetünkben is akadnak olyanok, akinek valamilyen baleset, vagy betegség következtében gyökeresen megváltozott az életük. Nekik talán legjobban a sorstársaik tudnak segíteni. Az én látásom gyermekkorom óta romlik, és az utóbbi néhány évben már fehér botot kell használnom. De nekem így még kön�nyebb az életem, hiszen fel tudtam készülni. Azoknak, akiket ez felkészületlenül ér, sokkal nehezebb a helyzetük. Ennek feldolgozásában és a gyakorlati napi problémák megoldásában nagyon sokat tudunk segíteni. Segítünk nekik, hogy megtanulják elfogadni ezt az új helyzetet és megértsék, hogy most is képesek szinte mindenre, amire azelőtt. Csak meg kell tanulniuk a technikákat, de mindenekelőtt el kell fogadniuk Önmagukat. • Emellett segíteni tudtok a sérült környezetében élőknek is?

• Természetesen egy ilyen esemény nagy feladat elé állítja a sérült családját és közvetlen környezetét egyaránt. Itt megint annak van jelentősége, hogy először meg kell érteniük, hogy mi az, ami megváltozott, és hogyan tudnak úgy alakítani az életükön, hogy végül minden visszakerülhessen a megszokott kerékvágásba. Mert erre igenis van lehetőség. Csak hit, türelem és kitartás kell hozzá, a sérült és a környezete részéről is. • Mi a következő lépés, ha már a mindennapokban sikerül eligazodni? • Egy ilyen sérüléssel, mondjuk a látás elvesztésével, megváltozik az ember munkaképessége is. Előfordul, hogy pályamódosításra lesz szükség és olyan feladatot kell találnunk, amit az ember a megváltozott képességeivel is megfelelően el tud végezni. Ebben is igyekszünk segíteni és számos esetben tudtunk már munkát találni megváltozott munkaképességű sorstársainknak. • Mivel invitálnád leginkább az érdeklődőket Nick előadására? • Nick az élő példa arra, hogyan válhat valaki, – aki a testi fogyatékossága miatt végletesen mások segítségére van utalva – végül maga is segítővé. Azzal, hogy élőben hallgathatjuk, látjuk őt, sokunk régi álma válik valóra. Biztos vagyok benne, hogy mindenki, aki meghallgatja – legyen az sérült, vagy ép ember – mindenképpen lélekben megerősödve távozik majd az előadásról, és átélheti azt a katarzist, ami már emberek százezreinek változtatta meg az életét szerte a világon. Ha segíteni szeretnének, vagy segítségre van szükségük, kérdéseikkel, kéréseikkel forduljanak Miklós Tiborhoz: vezetékes telefon: 06-23-330-944; mobil telefon: 06-20-886-36-53; email cím: tibobor@3miklos.hu ••


Nick Vujicic Magyarországon

Különleges sajtótájékoztatóra hívták meg a Kerthelység szerkesztőségét február végén. Az esemény főszereplője, az áprilisban Magyarországra érkező Nick Vujicic, video összeköttetéssel, virtuálisan volt jelen. Egyre több embernek mond már valamit ez a név, hiszen a „Mosoly nagykövete”-ként ismert fiatalember, akit legtöbben talán a Butterfly Cirkus című film főszerepében láttak először, lassan egy évtizede járja a világot, hogy előadásokat tartson és szóljon azokhoz az emberekhez, akik elvesztették bizalmuNick Vujicic előadásai kat a világgal, és Budapesten a Káposztásmegyeri önmagukkal szemJégcsarnokban ben. Előadásai ar2013. április 19. 10:00 ról szólnak, hogyan BUDAPEST, JÉGPALOTA fogadja el az ember (zárt körű rendezvény diákcsoportok számára) ön magát, hog ya n A diákoknak szóló rendezvény változtasson az éle2013. április 19. 19:00 tén, hogy megtalálja BUDAPEST, JÉGPALOTA a helyét a világban. Belépőjegy: 3500 Ft Mert mindenki kéJegyek rendelhetők az „Ez az a nap” pes lehet erre, csak rendezvényszervező iroda honlapján, valamint akarnia kell. az ott feltüntetett jegyvásárlási pontokon. A téma talán értJegyrendeléssel kapcsolatos kérdés, hetőnek, és talán probléma esetén írjon az adomany@ kissé hétköznapinak nemadomfel.hu címre, vagy hívja tűnhet, de ugyana +36-1-501-4708 telefonszámon ezt nem mondhata Nem Adom Fel Alapítványt! juk el az előadóról. Részlet Nick egyik előadásából: Hiszen az utat, amihttp://youtu.be/fZ_3y3PtYvI ről beszél, ő már megtette és járja ma is. Csakhogy ő messze a rajtvonal mögül indult, hiszen a tetraamélia szindrómával született. Nick-nek mind a négy végtagja hiányzik. Tizenéves koráig szinte csak a szüleire hagyatkozva tudott létezni, de egyszer csak úgy érezte, nem kell feltétlenül elfogadnia a helyzetet, amibe beleszületett. Elkezdte fejleszte•••

Születésnapi köszöntés

Kilencvenötödik születésnapján köszöntötte Ónodi Lászlónét Elek Sándor alpolgármester. Kati néni friss törökbálinti lakos, hiszen 92 éves koráig Csepelen élt, ahol teljesen egyedül látta el magát. Három évvel ezelőtt egy stroke következményeként szorult Törökbálinton élő lánya segítségére. Hála Istennek a betegségből Kati néni szinte teljesen felgyógyult, fiatalokat megszégyenítő energiával mesél életéről. Fiatalabb korában közértesként dolgozott Csepelen, ahol először saját boltját, később állami Közértet vezetett, utóbbit több beosztottal. Mészáros férjével több lábon is próbáltak állni, így volt, hogy megvásároltak egy sertést, melyet gyorsan feldolgoztak és egyből mentek árusítani a piacra. Kati néni testvérei és szülei is igen magas életkort éltek meg és jelenlegi állapotából kiindulva úgy gondolom, hogy találkozunk még vele századik születésnapján is. Adja Isten! •••

A Buda Környéki Televízió folyamatos műsoridőben híreket, tudósításokat, interjúkat közvetít Törökbálint kulturális- és közéleti eseményeiről. Regionális Híradó naponta 19.30 perctől. A pontos műsorújságról a budakornyekitv.hu honlapon tájékozódhat.

2013. áprilisi műsor

6. szombat 20.00 ÍR KOCSMASÓ – Kulturális utazás ír sztepptánccal és Firkin koncerttel. 9. kedd 10.00 SZABÓ T. ANNA–DÉS ANDRÁS: BORSÓSZEM ÉS A TÖBBIEK – zenés, mesés vándorút egy részben 10. szerda 19.00 KOCSONYA MIHÁLY HÁZASSÁGA – vidám népi válóper egy részben 12. péntek 19.00 M. STEWART: SZERETEM A FELESÉGEM 16 – pikáns, vidám zenés játék 13. szombat 19.00 PANELNINJA monokomédia írta: P. Szabó István – játssza: Magyar Attila 14. vasárnap 11.00 CSUKÁS ISTVÁN–BERGENDY ISTVÁN: SÜSÜ, A SÁRKÁNY KALANDJAI – Bemutató – „Jármika” Jövőkép Alapítvány, Hadart Művészeti Társulás előadása. 19.00 GEORGES FEYDEAU: ZSÁKBAMACSKA – vígjáték 2 részben 15. hétfő 10.00 BENEDEK ELEK: SZÉLIKE KIRÁLYKISASSZONY – Napsugár bérlet 5. ea A Holdvilág Kamaraszínház előadása 14.00 BENEDEK ELEK: SZÉLIKE KIRÁLYKISASSZONY – Gézengúz bérlet 5. ea. A Holdvilág Kamaraszínház előadása 16. kedd 17.00 I.L. CARAGIALE: VIHAROS ÉJSZAKA – komédia egy részben – Senior bérlet 3. ea. 20. szombat 19.00 FARKASVADÁSZAT (HORÁNYI LÁSZLÓ színművész és a CÉCÓ–AKUSZTIK Viszockij estje) Helyszín: Városi Ifjúsági Klub Károly király u. 3. 21. vasárnap 19.00 GYÁRFÁS–SZABÓ: TANULMÁNY A NŐKRŐL – zenés válóok 2 részben 23. kedd 19.00 TAVASZI SZÉL VIZET HANGOT ÁRASZT (Csengeri Attila, Janza Kata és Szabó P. Szilveszter estje) 27. szombat 17.00 „SZERETED-E MÉG…?” Szécsi Pál dalai, előadja Gergely Róbert 28. vasárnap 11.00 CSODAFURULYA – interaktív zenés mesejáték – a Napraforgó Meseszínház előadása 19.00 GEORGES FEYDEAU: ZSÁKBAMACSKA – vígjáték 2 részben 30. kedd 19.00 GYÁRFÁS -SZABÓ: TANULMÁNY A NŐKRŐL – zenés válóok 2 részben

A színház a műsorváltoztatás jogát fenntartja 2040 Budaörs, Szabadság út 26. www.budaorsijatekszin.hu • facebook.com/budaorsijatekszin Szervezés: 23/440-016 • Pénztár: 23/414-461

www.kerthelyseg.hu • 9

Újra láthatóak Törökbálintról szóló híradások a kábelcsatornán

ni magát, és mára szinte teljesen önállóvá vált. Aztán rádöbbent arra, hogy különleges testi adottságaival fel tudja kelteni az emberek figyelmét, különleges szellemi adottságai pedig képessé teszik arra, hogy szólni tudjon hozzájuk, hatni tudjon rájuk. Így indult ez a misszió. Azóta Nick a világ számos helyén tartott előadásokat. Szavai hallatán, tetteinek láttán több millió ember gondolkodott el a saját életén, helyzetén és lehetőségein. Nick különös figyelemmel fordul a fiatalok felé, hiszen ő is látja, mi megy végbe gyerekeink életében. Látja mennyi fiatal képtelen elfogadni saját testét, adottságait. Nekik próbál segítséget adni és példát mutatni. Fergeteges humora, szívbemarkoló őszintesége, hitelessége még a legflegmább kamaszokat is megérinti, mindenkit megindít és gondolkodásra késztet. Ami a legszebb az egészben, hogy az egyre nagyobb érdeklődésre számot tartó előadások bevételeit szinte kivétel nélkül jótékony célokra fordítják. A Káposztásmegyeri Jégcsarnokban megrendezésre kerülő rendezvény bevételéből például egy modern, energiatakarékos technológiákkal megépülő mozgássérült otthon megvalósulását támogatják. Aki tehát meghallgatja őt, felejthetetlen útravalót kaphat az életre, miközben még egy jó ügyet is támogathat adományával, amely egyben a belépő jegy ára. Nick Vujicic mindenkit szeretettel hív és vár magyarországi előadásaira. P.E. ••


Kapcsolat a világgal

Internet idősebbeknek – hogyan kezdjünk hozzá? •• Akár hiszik, akár nem, internetezni bárki megtanulhat! Hogy ez nem ördöngösség, az is mutatja, hogy idős barátaim az Arany Alkonyban minden este Skype-on beszélgetnek a Kanadában élő gyerekeikkel. (SKYPE -Internetes felületen működő „videó telefon” szolgáltatás, amelynek segítségével ingyen beszélgethetünk a világ minden táján élő ismerősünkkel.) A közösségi oldalakon rátalálhatunk régi barátainkra, és tarthatjuk velük a kapcsolatot akkor is, ha már kicsit nehezebben mozgunk, és nem tudunk elutazni mondjuk egy vidéki látogatásra, a pénztárcánk meg nem bírja a hosszú telefon beszélgetéseket. És persze ott van a rengeteg érdekesség! Zenék és filmek, képek a világ minden tájáról, tudományos érdekességek... Minden, ami csak eszünkbe juthat, és érdekelhet bennünket. Mindez otthon, a saját szobánkban, és a tv-vel ellentétben akkor amikor akarjuk, és csak az amit mi szeretnénk!

• Hogyan kezdjünk hozzá?

Először is szükségünk van egy számítógépre. A számítástechnika világa olyan gyorsan fejlődik, hogy a legtöbb gépet három-négy éven belül lecserélik, ezért könnyen előfordulhat, hogy megörökölhetjük a gyerekeinktől, unokáinktól a régi gépet, de a számítástechnikával foglalkozó üzletekben is jutányos áron hozzájuthatunk egy-egy kedvező árú darabhoz. A családsegítő szolgálatnál is gyakran ajánlanak fel ilyen régebbi típusú, de még jól működő gépeket. Ha megvan a „vas” szükségünk van még a rajta futó programokra, amelyek segítsé-

10 • www.kerthelyseg.hu

••

gével dolgozni tudunk. A családból örökölt gépeken sokszor már rajta is vannak ezek a programok, de meg is vásárolhatjuk őket. Az ezzel foglalkozó üzletekben segítenek feltelepíteni ezeket a gépre, de egy hozzáértő családtag is meg tudja csinálni. Ezután jön a szolgáltató választás. Hasonlóan a kábel tv-hez a szolgáltatók és az elérhető kínálat nagyon széles, és a számunkra optimális csomag kiválasztásában érdemes segítséget kérni valakitől. Vannak havidíjas csomagok, amelyek korlátlan letöltést biztosítanak, azaz havonta ugyanannyit fizetünk, akármennyit is interneteztünk abban a hónapban. Ez azért jó, mert biztosan nem csinálunk plusz számlát magunknak, ha esetleg rátaláltunk egy oldalra, ahol jó kis régi filmeket lehet nézni, és minden nap megnézünk egyet... Ha megvan a szolgáltató, akkor azt kell kitalálnunk, hogy hol tartjuk majd a gépet, és oda hogy jut el az internetről érkező jel. A legtöbb kábel-tv szolgáltatónak van már internetes szolgáltatása is, úgyhogy ha van ilyen szerződésünk, akkor a már meglévő rendszerhez egyszerűen csatlakoztathatunk egy egységet, amelynek testvérét a géphez kapcsolva vezeték nélkül is létrejöhet az internet kapcsolat. Ennek kiépítésében is szakember segítségét érdemes kérni. Ha készen vagyunk és működik a gépünk, akkor kell valaki, aki az első lépéseket megteszi velünk, mert bár ezek nagyon egyszerűek, de csak akkor, ha tudjuk, hogy mit kell csinálni! Meg kell ismerkednünk a klaviatúrával, az egyes gombok elhelyezkedésével. Aki tud gépelni, annak gyorsabban fog menni, de ismerek olyat, aki két ujjal gyorsabban gépel, mint én a tízzel, úgyhogy előbb-utóbb mindenki egyre nagyobb biztonsággal találja majd meg a betűket. Azok az internethasználók, akiknek nem a munkájuk része a számítógép, alapvetően két dologra használják az internetet: levelezésre és böngészésre, azaz a neten található információk, zenék, filmek, képek, cikkek, könyvek stb. tanulmányozására. A levelezéshez létre kell hoznunk egy postafiókot, amelynek beállítását szintén bízzuk a segítőnkre. A böngészéshez pedig kiválasztunk egy böngésző programot, és már kezdődhet is a barangolás az internet végtelen birodalmában!

• Jó tanácsok

Keressünk valakit, aki az első lépésekben, néhány hétig szívesen segít bennünket! (barát, gyermek, de legjobb az unoka...) Eleinte sokszor előfordul, hogy valamit nem jól csináltunk, és ezért nem tudunk tovább lépni. A gép is akadozhat, a szolgáltatóval is lehetnek gondok. Ilyenkor nagyon elkél a segítség, aki tovább lendít bennünket! Nem

szabad elkeseredni, és főleg nem szabad feladni! Ne szégyelljünk segítséget kérni! Mindenki, aki nem született bele ebbe a „kiber” világba, így tanulta meg a számítástechnika alapjait! Hogy valaki megmutatta, hogyan kell elkezdeni! Már az elején döntsük el, hogy mire szeretnénk használni a gépet, és először csak erre koncentráljunk! A számítógép a lehetőségek kimeríthetetlen tárháza, de lehetetlen mindent egyszerre megtanulni! A szövegek formázása, vagy a táblázatok készítése már egy következő lépés. Ha levelezni, és böngészni szeretnénk, akkor ezt a két funkciót gyakoroljuk addig, amíg biztosan nem megy! Így sokkal hamarabb lesz sikerélményünk! Minden nap gyakoroljunk! A gép bekapcsolása, a böngésző előhívása, a levelező rendszer megnyitása nagyon egyszerű, néhány kattintásból álló feladat, de ha nem végezzük el minden nap, akkor hamar elfelejtjük, hogy kell, és kezdhetjük elölről az egészet. Végül, amikor már minden remekül megy, már csak egy nagy feladatunk van, hogy elkerüljük a függőséget! Aki még csak most tervezgeti, hogy nekilát, az persze most mosolyog, de ez tényleg valós veszély! Az internet végtelen, és egy kíváncsi elme, ha az ismeretetek kimeríthetetlen tárházára lel, kalandozni kezd benne! Majd gondoljanak erre az írásra, ha rápillantanak a monitor órájára, és azt látják, hogy éjjel két óra van, és Önök már délután óta olvassák, nézegetik a kedvenc oldalaikat, kommenteket ( az adott internetes tartalommal kapcsolatos véleményeket) olvasnak, és írnak, pedig holnap reggel kelni kell, mert meg kell metszeni az almafákat, vagy meg kell sütni az ígért sütit az unokáknak. Ha van már működő gépük, türelmes segítőjük, és van kitartásuk, akkor az egész fent leírt folyamat, – a klaviatúrával való ismerkedéstől a neten való önfeledt böngészésig – nem tart tovább két hétnél! Elhihetik! Én is gyakorlatból beszélek! Anyukámmal januárban kezdtük, és ma már mindennap használja a gépet! Mindenféléket küldözget nekem, és végighallgatta többek között az összes neten fellelhető Cseh Tamás felvételt. Ötször. Önöknek is sikerülni fog! Csak rajta, lássanak hozzá! Ha pedig szeretnék még tovább fejleszteni magukat, akkor jövőre ott a helyük, az ingyenes számítástechnika tanfolyamon a Bálint Márton Iskolában, ahol dr.Németh István nyugalmazott igazgató úr vezeti be Önöket a szövegszerkesztés és a táblázatkészítés rejtelmeibe. Ki ne hagyják! Sok sikert, kellemes böngészést kív­ánunk! Nyíri


•• Amikor az ember hat évesen iskolába megy, a nyolcadikosok nagyon nagynak és öregnek tűnnek a szemében. Gimnazistakén aztán nagyon is fiatalnak és erősnek érzi magát, de kicsit furcsán szemléli az édesanyját, aki még mindig élvezettel olvassa az ifjúsági könyveket és Linkin Park-ot hallgat. Az ő korában? Negyven évesen rádöbben, hogy bár a teste lassan öregszik és néha már itt is fáj, meg ott is és már szemüveg kell az olvasáshoz, de még mindig fiatalnak érzi magát. Megtanul síelni, szabadegyetemre jár, esetleg még egy új szakmát is elsajátít. És közel fél évszázados élettapasztalattal a háta mögött már nem csodálkozik azon, hogy a nyolcvan éves szomszéd bácsi számítástechnikai tanfolyamra jár, és hogy kilencven fölött is lehet még újra szerelmes valaki. Mert az évek telnek és öregszünk, de hogy hogyan, az rajtunk is múlik. A test és a szellem rendszeres edzése sokkal elégedettebbé és egészségesebbé tesz bennünket.

Az, aki Törökbálintot választotta nyugdíjas évei helyszínéül, számos olyan lehetőség közül választhat, amely hozzásegítheti az aktív élethez nyugdíjas korban is, amelynek a tanulás, a fejlődés és az ezzel járó öröm ugyanúgy része, mint a sorban ülés a reumatológián. Az egyik ilyen lehetőség az az ingyenes számítástechnikai tanfolyam, amelyet a Szent Flórián Egyesület szervezett meg, az idén immár harmadízben. Az első foglalkozáson teljesen megtelt a terem, közel hatvan jelentkező két turnusban kezdett tanulni a Bálint Márton Iskola számítástechnika termében, dr. Németh István nyugalmazott iskolaigazgató úr vezetésével. Nyolc héten át, heti két alkalommal tanulhatták, gyakorolhatták a résztvevők a számítógép használatát. Február végére ez a létszám egy kicsit leapadt, de így is számos hallgató vette át az utolsó foglakozáson azt a szép kis emléklapot, amely igazolja, hogy eredményesen vett részt a tanfolyamon. Természetesen minden résztvevő kapott ilyen bizonyítványt, hiszen minden apró részlet, amely közelebb vitte a résztvevőket ahhoz, hogy akár csak ismerkedjenek a számítógéppel, már eredmény-

nek számít! Mindenkinek gratulálunk, aki elkezdte ezt a tanfolyamot, hiszen már az is nagyon nagy dolog, hogy nyugdíjas korban valami ennyire újba kezdjünk. Gratulálunk azoknak, akik végig is csinálták, és

Hogy életünk legyen

Krisztus azért jött, „hogy életünk legyen, és bőségben legyen” (Jn 10,10). Feltámadása adja meg az emberi élet igazi távlatát, méltóságát. A húsvéti evangéliumban a sírhoz futó apostolokat látjuk. A Krisztusban adott új élet mozgásba hozza a régi ember irány és erő nélküli életét. A szeretett tanítvány jut el elsőként a hitre („látta, és hitt”; Jn 20,8), mégis tisztelettel megvárja Pétert, hogy ő léphessen be elsőként Krisztus húsvéti sírjába. Bármennyire is tökéletes és mély a szeretett tanítvány hite, mégis meghajol a Krisztus által rendelt első apostolnak. Bertold Brecht mondta egyszer gúnyosan, cinikusan: „Ne hagyjátok félrevezetni magatokat! Meghaltok mind, mint az állatok, és utána nem következik semmi.” Ha az ember valóban azt gondolja, hogy úgy fog elpusztulni, mint az állatok, akkor hamarosan úgy is fog élni, mint az állatok. Akkor nem lesz semmi önmagunknál nagyobb, ami felemeljen, amiért lelkesedjünk, amiért esetleg önmagunkról is lemondjunk. Akkor az ember belesüpped a sárba, eszmények és lelkiismeret nélkül fog élni. Ma a nyugati kultúrkörben igen sokan gondolják azt, hogy az ember valamiképpen önmagát alapozza meg, önmagának hozhat törvényeket. Sokan gondolják azt, hogy a cél ez: „Jöjjön el az én országom.” Kevesen látják világosan, hogy ez a gyönyörű világmindenség nem a „mi országunk”. Nem mi alkottuk, nem mi szabtuk meg az anyagvilág, az élőlények, az emberi lélek törvényeit. A világnak vannak objektív törvényei, melyeket a Teremtő ültetett a teremtményekbe, melyeken nem változtathatunk se politikával, se szubjektív véleményekkel sem pedig médiahadjáratokkal. Ezeket a törvényeket az embernek alázattal kell kutatnia, tiszteletben kell tartania, és a teremtett világ harmóniájába simulva kell megtanulnia élni. Az ökológiai katasztrófa fenyegető réme nagyon üdvös falba ütközés a nagyképű nyugati kultúrák számára: emlékeztet arra, hogy a teremtett világ rendjét tiszteletben kell tartania annak, aki élni akar. Uram! Ne az én országom, de jöjjön el a Te országod! Hogy életünk legyen!

www.kerthelyseg.hu • 11

reméljük, hogy ismereteiket sikerült tovább mélyíteni és sok hasznos dolgot tanultak. Akik pedig menet közben valamilyen okból lemorzsolódtak, ők se csüggedjenek! Az első lépést már megtették, és ha a tanulás üteme kicsit gyorsnak is tűnt, ne adják fel, próbáljanak otthon gyakorolni! Egy kis segítséggel nagyon rövid idő alatt használható, élő tudássá válhat az, amibe a tanfolyamon talán csak belekóstoltak egy kicsit! Az utolsó foglalkozáson Hajdu Ferenc alpolgármester úr, a tanfolyam ötletgazdája gratulált a hallgatóknak. Mint elmondta, ha egy-egy könyv, amit elolvasunk, ablak a világra, akkor az internet egy hatalmas üveges ajtónak tekinthető. Érdemes átnézni, aztán talán át is lépni rajta. Ha ez sikerül, azonnal egy egészen más, eléggé bonyolult, de nagyon izgalmas világban találjuk magunkat. Egy olyan világban, amelyben a gyerekeink, az unokáink már őslakosok, és ahol mi talán kicsit idegenül érezzük magunkat. De ez a világ tele van érdekességekkel, lehetőségekkel, és ha vesszük a bátorságot, és nekilátunk a tanulásnak, akkor megnyílik előttünk a végtelen lehetőségek tárháza, és talán jobban megtaláljuk a helyünket ebben az új világban. Ebben volt a résztvevők segítségére dr. Németh István, aki maga is már felnőtt fejjel ismerkedett meg a számítástechnika világával, még a számítógép hőskorában, és aki nyugdíjas korba érve örömmel osztja meg tudását a tanulni vágyókkal. Az idei tanfolyam a végére ért, de reméljük, hogy jövő télen újra lesz lehetőségük ingyen tanulni a nyugdíjasoknak. Ehhez nem is kell más, mint a Szent Flórián Egyesület készsége a további szervező munkára, a Bálint Márton Általános Iskola és Gimnázium további önzetlen fogadókészsége, és dr. Németh István múlhatatlan pedagógusi hivatástudatára. Gratulálunk a hallgatóknak, a szervezőknek pedig további sikeres együttműködést kívánunk! Perjés Erzsi

Olajág

•••

Számítástechnikai tanfolyam nyugdíjasoknak a Szent Flórián Egyesület szervezésében


Baden-Badenbe készül a Cantabile kórus •• Településünk népszerű vegyes kórusa, a Cantabile kórus az idei évben sem veszít lendületéből. A nyáron Németországban turnézó kórus vezetőjével, Vékey Mariannal beszélgettünk.

• Körülbelül egy éve számoltunk be a Cantabile kórus körül történtekről. Hogyan telt a tavalyi évetek, melyek voltak a legkiemelkedőbb koncertjeitek? • Február 14-én, Bálint napon, részt vettünk az 1997-ben alapított Balassi Bálint-emlékkard átadásán a Gellért szálló gobelin termében. A Magyar Rádió által is közvetített ünnepségen egy magyar költőnek és egy külföldi műfordítónak adták át a kardot. Márciusban Pánti Anna, operaénekesnő szervezésében felléptünk az Óbudai Társaskörben. Április végén meghívást kaptunk a Ferences Öregdiák találkozóra Esztergomba, ahol a Ferences templomban énekeltünk. Nem először léptünk fel a Budaörsi Zenés Esték rendezvényen, idén május elején a Carmina Burana-t adtuk elő a budaörsi Vivart zenekarral, a diósdi Szent Gellért kórussal, a szintén budaörsi Pro Musica kórussal és a Leopold Mozart Kamarakórussal, a budapesti Vass Lajos kórussal valamint a Magyar Rádió énekeseivel. A kórusokat Török Géza vezényelte. Ugyanebben a hónapban ugyanezt a műsort adtuk elő Törökbálinton is a művelődési házban, illetve júniusban Vácott, ahol egy gödöllői és egy balassagyarmati kórus csatlakozott hozzánk. Az év vége volt számunkra a legmozgalmasabb. Több karácsonyi és adventi koncertet adtunk, többek között Tatán is, ahol új kapcsolatot is létesítettünk a tatai Egressy kórussal, akik majd áprilisban meg is látogatnak minket. • Akkor térjünk is rá az idei évre. 2013-ban mire számítotok? Az idei évet egy ifjúsági koncerttel kezdtétek. • Nagyon fontosnak tartom, hogy megtaláljuk a fiatalokkal a kapcsolatot, ezért adtunk közös koncertet a Zimándy Iskola gyerekkórusával, illetve a Bécsi Magyar Zeneakadémia hallgatóival. ••

A Munkácsy Mihály Művelődési Ház programjából • március 28-29. csütörtök–péntek HÚSVÉTVÁRÓ KÉZMŰVES TÁBOR (6-12 éves gyermekeknek) Két napos ünnepi készülődés, ajándékötletek, pénteken hagyományos tojásfestés. Táborvezetők: Szinkulics Ágnes és Zámbó Krisztina Részvételi díj: 5.000 Ft/fő/2 napos tábor vagy 3.000 Ft/nap (testvéreknek kedvezmény!) Az ár napi egyszeri étkezést (ebédet) és az összes anyagköltséget tartalmazza.

12 • www.kerthelyseg.hu

• április 5. péntek 19.00 OLD SÁMÁN KLUBEST Várunk minden „oldies” zenekedvelőt, aki szívesen táncol a 60’-as évek slágereire. Belépődíj: 1.000 Ft • 11. csütörök 19.00 „Magyarok menni Bamako” – BADÁR SÁNDOR STAND UP MOZIJA Belépőjegyek április 5-ig elővételben 1.900 Ft-os áron, április

6-tól 2.500 Ft-os áron kaphatók az MMMH Rendezvényszolgálatán. • 18. csütörtök 10.00 GYERMEKSZÍNHÁZ – óvodás bérlet „Lúdas Matyi” – a Csörgősipka Színház előadása Jegyek 600 Ft-os áron, korlátozott számban kaphatók az MMMH Rendezvényszolgálatán. • 19. péntek 18.00 KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ – „REJTŐZKÖDŐ TÖRÖKBÁLINTIAK” Ex libris Szász Mara Emlékkiállítás Szász Sándorné ex libris gyűjteményéből • 19.00 TÖRÖKBÁLINTI SZÍNHÁZ „Maga lesz a férjem!” – zenés vígjáték a Turay Ida színház előadásában. Belépőjegyek 2.500 Ft-os áron kaphatók az MMMH Rendezvényszolgálatán és a www.turayidaszinhaz.hu weboldalon.

2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 83. honlap: www.mmmh.hu • e-mail: mmmh@torokbalint.hu rendezvényszolgálat, jegypénztár: 999-250 nyitva tartás: a hét minden napján 10–22 óráig

(a terembérlők nyitott és zártkörű rendezvényei esetén a nyitvatartási idő ettől eltérhet)

A koncert egy Carmen keresztmetszet volt, amelynek kitalálója és rendezője, lányom, Vékey Melinda volt. Külön köszönet illeti Feketéné Rendes Máriát, aki az iskola kórusát betanította. A koncertnek nagyon nagy sikere volt, nagyon sok fiatal jött el. Ezenkívül a budaörsi Leopold Mozart gyerekkórussal is tartjuk a kapcsolatot, akik majd az idei év – számunkra legnagyobb eseményének számító – baden-badeni koncertsorozatunkra is elkísérnek majd minket. Idén a 200 évvel ezelőtt született Giuseppe Verdit ünnepeljük. Verdi személye minden zenész számára példa. Nagyon kitartó zeneszerző volt. Első művei egyáltalán nem arattak sikert, majd mikor népszerű lett, akkor a kritikusai szedték le róla a keresztvizet. Ő azt üzeni a mai zenészek számára, hogy sosem szabad feladni. Április közepén Verdi koncert és a baden-badeni turnénk bemutatója lesz a művelődési házban, ahol vendégünk lesz természetesen a Leopold Mozart Kórus, de itt lesz a tatai Egressy Béni kórus is. A koncertre Pitti Katalint is meghívtuk, reméljük, el tud jönni. Ezt követően a törökbálinti Holo­ kauszt-megemlékezésen lépünk fel és még a németországi turné előtt énekelni fogunk Tokody Ilona születésnapi, jubileumi koncertjén, ami számunkra igen nagy megtiszteltetés. • Többször említetted a baden-badeni turnét. Pontosan miről is van szó? • Ez a négy napos turné május végén lesz. Négy nap alatt öt koncertet adunk úgy, hogy szinte minden koncert más és más lesz. Az ottani kórus, a Mannengesangverein megalakulásának 150. évfordulójára hívtak meg minket, több más kórussal egyetemben, de Magyarországot csak mi képviseljük. Öt előadásunk lesz, fellépünk a Kaszinóban, a templomban, illetve –ami az egyik legnagyobb kihívás lesz – egy háromezer fő befogadására alkalmas szabadtéri színpadon is. • Ez a turné gondolom eléggé megviselő... Az év második felében már nem vállalkoztok nagyobb fellépésre. • Dehogynem! Az Esztergomi Várszínház keresett meg minket, hogy a náluk bemutatásra kerülő István, a király darabban a színészek mellet a kórus adja a zenét, természetesen kosztümbe öltözve. Erre nagyon kíváncsi leszek, mert ilyet még nem csináltunk. Illetve Rómából jön még év végén a partnerkórusunk, akikkel egy jótékonysági koncertet adunk. • Megütötte a fülemet, hogy idén ti énekeltek a Holokauszt Emléknapon. Nem volt jellemző, hogy helyi rendezvényeken felléptek. • Ez sajnos igaz. De nem miattunk van, hiszen mi nagyon szeretünk Törökbálinton énekelni, és ha időnk engedi minden innen jövő felkérést szívesen vállalunk. Úgy gondolom, talán nem mindig mernek minket hívni, mert azt gondolják, hogy úgysem vállalnánk el. Pedig például most is, a Nyugdíjas Klub invitálásának is nagyon szívesen tettünk eleget. • Emberanyaggal hogyan álltok? • Jól állunk. Igaz, mivel mi nem profi kórus vagyunk, azaz mindenki dolgozik, vagy tanul, tehát nem könnyű napokra elszakadni, illetve heti egy-két próbán folyamatosan jelen lenni. Ezért mindig van „lemorzsolódás”, de szerencsére mindig jönnek új emberek is. Fontosnak tartom, hogy továbbra is várjuk pártoló tagok jelentkezését. Hiszen az anyagi segítség is mindig jól jön. Pártolói tagjainkat pedig magunkkal tudjuk vinni a különböző turnékra. • Mennyire bírod? Hiszen egyedül irányítod a csapatot. • Nagyon fontos, hogy legyen egy „hadvezér” akire figyelnek. Nem egyszerű, hiszen felnőtt emberek, önálló véleménnyel, ami nem baj. Fontos, hogy amikor „helyzet” van, akkor egy irányba figyeljünk és ne legyen zűrzavar. Nagyon hálás vagyok, hogy ezt csinálhatom, hogy kórusokkal foglalkozhatok. • Nagyon sokfelé felléptek, rengeteg koncertet adtok. Van olyan álmod, ami még nem valósult meg, de nagyon szeretnéd? • Van! Egyszer nagyon szeretném, ha a kórus adhatna egy nyáresti koncertet a Szanatórium kertjében! Németh Gergő


Ludwig Ferenc és Fallenbüchel Terézia mesél

„Ha összetartotok, viszitek valamire”

• Második rész

gányosan. De ő sem akart senkit befogadni. Azt mondta, nincs semmije, két szobája van, egy nagyobb és egy kisebb, s ágya sincs annyi, amennyi kell. Végül aznap éjjel a községházán maradtunk, s a polgármester irodájában aludtunk, székeken ülve. Aztán egy hétig a helyi vendéglő nagyteremében. Addigra megkerült az otthonról hozott csomagunk és így ágyneműnk is lett. Végül mégis az öreg néninél kaptuk meg a nagyszobát. Két ablak volt rajta s három ajtó. A konyha közös volt. Ez egy 300 éves épület volt, ami ma múzeum. Nemrég ellátogattunk oda, s elmeséltem a múzeumvezetőnek, hogy én itt laktam valamikor. Két év múltán, 1948-ban hazajött a bátyám a francia fogságból, s még ugyanebben az esztendőben megházasodott a nővérem, így a férje is odaköltözött hozzánk, abba az egyetlen szobába. Történt, hogy 1950-ben már lehetett házépítésre kölcsönt kapni kedvező kamattal. Édesapám ekkor ezt tanácsolta nekünk: ha ebből a kis lakásból ki akartok kerülni, ti testvérek tartsatok össze, mert egyedül nem tudnátok építkezni, majd segítelek benneteket. „Ha összetartotok, viszitek valamire”. S úgy is lett. Öt év múlva el tudtunk költözni a nénitől, aki nagyon sírt, mert addigra úgy megszeretett bennünket: „most itt hagytok egyedül engemet” – mondta szomorúan. Nem akart beengedni, végül mégis megszeretett. Ha valaki jött hozzá, mindig bekopogott hozzánk: „no Ludwig, szabad kinyitni az ajtót, hogy lássák, milyen tiszta maga, milyen rendes? Nézzetek be, annyian élnek egy szobában és mégis milyen tiszta, milyen rend van!” Kétlakásos házat építettünk a helységben, ahol az egész család együtt élt. Az egyik lakást a bátyámnak, mert akkor már házas volt, a másikat nekünk. A fiatalok úgy vannak vele, hogy ha meglátnak egy jó órát, nosza, kerül, amibe kerül, gyorsan megveszik. Ha megéheznek, megszomjaznak, hát felkerekednek, s elmennek egy vendéglőbe drága pénzen enni, meg inni. Hasonlóan voltam vele én is. De a mama azt mondta nekem, ez így nem helyes. Azt válaszoltam neki, hogy én is úgy akarok élni, ahogyan a többi fiatal. „Élhetsz úgy, de akkor neked nem lesz semmid. Gyere haza, itthon is ehetsz. Tudod, hogy a vendéglői koszt mibe kerül? Én mindent megcsinálok neked és nálam lakhatsz.” Így vezetett rá engem a spórolásra. Neki volt igaza. Ott éltem, ahol ők, azt ettem, amit ők, s nem szórtam a pénzt. „Arra törekedj, hogy találj egy törökbálinti lányt a magad számára, biztosan sikerül majd valahogy.” És találtam is egyet. Süssenbe házasodtam. Egy Süssenben élő törökbálinti lány lett a feleségem – Rézi. (Folytatása következik.) Köszönet a visszaemlékezőknek és Ficsór Bálintnak Scheiblinger Péter

. Kerthelység . Törökbálinti ingyenes havilap

•••

Megjelenik havonta • ISSN 1789-9133 • Felelős kiadó: Media InnoSenza Kft. • 1135 Budapest, Csata u. 32. • Telefon: 786-0788 • Fax: 786-0789 • email: szerkesztoseg@kerthelyseg.hu • Hirdetés: hirdetes@kerthelyseg.hu • Felelős szerkesztő: Kovács Ilona • Fotó: Tóth József, KᵒJ • Terv, grafikai munkák: KᵒJ • Nyomás: Rosental Kft. • Ügyvez. ig.: Rózsavölgyi Sándor ••• • A kiadó nem vállal felelősséget a hirdetések és pr-cikkek tartalmáért.

www.kerthelyseg.hu • 13

Kedves Olvasó! Visszaemlékezés-sorozatunk soron következő epizódja Ficsór Bálint 2005-ben készített, eddig meg nem jelent riportja és a saját, süsseni videofelvételem összegzéseként íródott. Ludwig Ferencnek tizenhat, feleségének Fallenbüchel Teréziának hat évesen kellett elhagynia Törökbálintot. Történetük legkeservesebb utat bejáró szereplője egy tizenkét éves kisfiú, akit szülei nem vihettek magukkal az ismeretlenbe. Aztán elérkezett az indulás napja és meglódult velünk a szerelvény. A nővérem és én fogékony, kíváncsi fiatalok lévén, kihasználtunk minden adódó lehetőséget, ami a hosszú, egyhangú utazást elviselhetőbbé tette. Adódott, hogy egy alkalommal az osztrák határ közelében megállt a vonat. Szép vidéket láttunk, behavazott hegyeket gyönyörű fenyőfákkal. Ezt meg kellett néznünk közelebbről is – gondoltuk. A nővéremmel leszálltunk tehát és időérzékünket elveszítve sétálgattunk az erdőben. A szüleink nagyon odavoltak, nem tudták mi történhetett velünk, s a legrosszabbakra gondoltak. Amikor visszaértünk, már mindenki sírt a vagonban – mondták, elmehetett volna a vonat nélkülünk. Egésznap a vagonban voltunk, s ha néha megállt a szerelvény, mindenki kiszaladt gyorsan, hogy elvégezze a dolgát. Hogy az öregek ezt hogyan bírták, nem tudom. Például a Keifler bíró bácsi, aki akkoriban a hetvenen már túl volt. A hosszú utazás végállomása Waiblingen volt, ahonnan egy fellbachi lágerbe vittek bennünket, majd két hét múltán egy újabb városkába, Gaildorfba. Itt is két hetet időztünk, s innen osztották szét a családokat. Egyetlen törökbálinti családként kerültünk a Stuttgart környéki Stettenbe (ma Kernen). Az erdőben kezdtünk dolgozni. Fát vágtunk a Budakesziről és az Ürömről érkezettekkel együtt. Onnan vittek el bennünket Stuttgartba, az amerikai repülőtérre romeltakarításra. Így kaphattunk élelmiszerjegyet és lett egy kis pénzünk is. Az első télen kaptunk krumplit, de nem volt jó helyünk, megfagyott, és tönkrement. Akkor a mama még népviseletben járt. Elment Bajorországba cserélni a nagyparasztokkal. Volt rajta egy szép meleg otthoni kendő. Azt mondták neki, hogy azt a kendőt szeretnék. Kenyeret kapott érte. Fázott, de odaadta. Egy darab kenyér nagy kincs volt. Egy magányos öregember élt abban a házban, ahova először beutaltak minket, azonban nem nyitott ajtót. Az a hölgy, aki hivatalosan kísért bennünket, azt mondta, hogy majd a rendőrséggel jövünk vissza. De Apám azt válaszolta, hogy ő a rendőrséggel nem megy be a házba, inkább visszamegyünk a lágerbe. A polgármester erre kijelentette, hogy a lágerbe mi ugyan vissza nem megyünk, mert ide vagyunk beosztva, itt kell maradnunk. Keresett egy másik lakást. Ott egy öreg néni lakott, szintén ma-


……… zörej zene Zimándy zene zörej ……..

14 • www.kerthelyseg.hu

•• Február utolsó napján zsúfolásig telt meg a Zimándy Ignác Általános Iskola könyvtárterme. Szerte az országból több mint 50 tanító érkezett, hogy bemutató órákkal összekötött szakmai nap keretében az olvasástanításban újonnan megjelent módszerrel, a Mesezene módszerrel ismerkedjenek. Az olvasástanításban paradigmaváltást jelentő modellnek már a születése körül is bábáskodott a Zimándy, hiszen a kipróbálás egyik intézménye volt. A kipróbálást követően pedig annyira megszerették, hogy azóta egyrészt valamennyi első osztályukat ezzel a rendszerrel tanítják, másrészt olyan professzionális szintre emelték a módszeralkalmazást, hogy – mint azt a szakmai nap is bizonyítja – képzőhelyként működnek. A szakmai nap végén, a tanári szobában beszélgetünk néhányan, az iskola érintett pedagógusai közül.

• Hogyan jött az ötlet arra, hogy belevágjanak egy vadonatúj módszer kipróbálásába? – kérdezzük Palkóné Szabó Gabriella igazgató asszonyt. • Krómer Józsefnével, az alsós igazgatóhelyettes asszonnyal évek óta sok szakmai töprengésünk volt az olvasástanításról. Mindketten azt éreztük, hogy a mai gyermekek számára másképpen kellene elővezetni a betűvetést, mint ahogyan ez a jelenlegi olvasástanítási módszerekkel zajlik. Azt gondolom, volt is sok jó ötletünk. Ám amikor Ványi Ágnes, iskolánk hajdani logopédusa megkeresett minket azzal, hogy részt vennénk-e egy új aspektusú olvasástanítási elgondolás, a Mesezene módszer kipróbálásban, nem mondtunk nemet. Amikor pedig megismertük a módszer lényegét, már tudtuk: erre a lehetőségre vártunk. • Mi volt benne a bíztató? • Először is az, hogy a Mesezene bázisa a több évtizede nagy hatékonysággal alkalmazott diszlexia prevenciós olvasástanítási módszer, amely mérnöki pontossággal kimunkált módon vezeti be a gyereket az írásbeliségbe. A Mesezene ezt a módszert érintetlenül hagyja, de ráterít egy motivációs palástot. Tulajdonképpen arról van szó, hogy a kor kívánalmai szerint megalkotott Mesezene módszert a Meixner módszerbe integráljuk. • Mit is jelent ez egészen pontosan? – kérdezzük Krómer Józsefnét. • A Mesezene program alkotói, Ványi Ágnes és Szűcs Antal Mór logopédusok valamennyi betű érkezését mesébe burkolták. Speciális mesék ezek, amelyekbe egyszerű hangszerekkel a fizikai világból érkező hangeffektusokat csempésznek be a tanítók. Az érdekes zajok, zörejek, zenei effektek és természetesen maga a történet elbűvöli a gyerekeket. Különösen annak van jelentősége, hogy ezek a mesék laza szálon összefüggenek egymással, mert a szereplők vis�sza-visszatérnek. Aki az egyik mese főhőse volt, az később feltűnik egy másik mesében mellékszereplőként. Sihu Huba például főhős a saját, S betűjét tanító órán, de szereplő lesz még a Moto Rozi (R betű) és a Csibe Csabi (Cs betű) mesében is. A gyermekek tehát ismerősként tudják üdvözölni a mesehősöket, akik bizony mind egyegy hangot/betűt testesítenek meg. A mesék által a gyerekek és a betű közé érzelmi híd épül, amelyen járva számukra izgató, impulzív, csodálatos élménnyé válik az olvasástanulás. • De mi a szerepe a zörejeknek? – tesszük fel a kérdést Ginál Beának és Komendáné Nemes Éva tanárnőknek, akik a szakmai nap igen sikeres bemutató óráit tartották. • Az érdekes, zenezörejnek elnevezett, mesét kísérő hangeffektusok egyrészt színesítik a mesélést. Szükség is van erre, hiszen tudjuk, hogy a mai kor gyermekét rengeteg hatás éri: képi és hangi hatások, amelyek a tv-ből, a moziból, az internetről, a számítógépből szinte ömlenek rájuk. A mese szövetébe szőtt hangeffektek felkeltik az érdeklődésüket, és a mesével együtt olyan belső képek megalkotására késztetik őket, amelyek az olvasó emberben is képződnek. Nem véletlenül mondja Vekerdy Tamás, hogy a „mesehallgató” gyerekből lesz az olvasó felnőtt, vagyis, hogy az olvasás előszobája a mesehallgatás – mondja Ginál Bea. De a zenezörej effektek másra is kellenek – veszi át a szót Komenda Éva. Tudjuk jól, hogy a gyermekeket nem lehet 45 percen keresztül intenzív figyelemre késztetni. Néha megpihentetjük őket. A Mesezene módszer előtt kis versikéket, mondókákat mon-

dattunk velük, most pedig a pihentetés fázisában visszavisszük őket a betűmese varázslatába. Olyan zörejes játékokat játszunk, amelyek alkalmat adnak arra, hogy a gyerekek belebújhassanak a mesehősök bőrébe, még tovább építve az érzelmi hidat gyerek és betű között. Nem beszélve arról, hogy a módszer szaknyelvében zörejkórusoknak nevezett játékok a néha érdekes, néha különleges, néha harmonikus hangzásaival az együttzenélés élményét teremtik meg. A Mesezene módszer lényege talán az, hogy a gyerekek az óra első percétől az utolsóig ugyanannak a mesének az oltalma alatt álljanak, s hogy érzelmileg érintetté tegyük őket az olvasástanulásban – foglalja össze az elmondottakat az igazgató asszony. • És hogyan élik meg a Mesezene módszert a pedagógusok? • Kicsit félve kezdtünk hozzá, de ez csak az első mesés óráig tartott. Mert amikor megláttuk a gyerekek igazi örömét, lelkesedését, az teljesen befordított minket is a Mesezenébe. Ma pedig már el sem tudjuk képzelni, hogy valaha másképp tanítottunk, hogy valaha nem Gág Ági hozta el a G betűt, Nem Moto Rozi a R betű, és Nem Bubo Réka a B betűt – osztja meg velünk gondolatait Ginál Bea. A módszerkipróbálás fázisában az alkotók azt kérték a tanítóktól, hogy tartsanak egyszer egy olyan órát, amelyen megvonják a gyerekektől a Mesezene elemeit. Minden osztályban hatalmas volt az ellenállás. Vérmérsékletnek megfelelő megoldások születtek: volt, aki dühében lesöpörte padjáról a könyveit, mások hosszú percekig kérlelték szép szóval, ötletekkel a tanítót, volt olyan osztály, ahol a gyerekek saját maguk írtak mesét az új betűhöz. Szerencsére nekünk már nem kell ilyen kontroll órát tartani – mosolyodik el Komenda Éva. • Hogyan ítélik meg a szakmai nap sikerét? • Az érdeklődőknek eredetileg egymást követő két órát szerettünk volna megmutatni, ám nagyon sokan jelentkeztek a programra. Volt kolléga Egerből, Ráckevéről, Telkiből, Solymárról… nem fértek volna be egy terembe, így két szekcióban folyt a munka. Ezt követően a módszeralkotók, Ványi Ágnes és Szűcs Antal Mór tartottak előadást. Tankönyvbemutatót is hallgathattunk Damo Esztertől, a Meixner rendszerű tanításhoz az AIÓ Kiadó által 2. 3. 4. évfolyamok számára összeállított Hónapról hónapra tankönyvcsaládról. A visszajelzések nagyon kedvezőek voltak, úgy gondolom, hogy szívet-lelket gyönyörködtető bemutató óráink láttán sok pedagógus köteleződött el a Mesezene iránt – fejezi be a beszélgetést az igazgató asszony.

Természetvédelmi projektnap Március 1-én a má­ sodi k év folya mos gyerekek várakozó zsibon­g á ­s ával telt meg a Zimándy Iskola Díszterme. Az izgalom oka az volt, hogy a Brother cég munkatársai – azon túl, hogy ajándékot hoztak iskolánknak – játékos környezetvédelmi vetélkedőre invitálták a gyerekeket. A több mint 100 éve alapított japán központú cég kiterjedt multinacionális vállalat, amely világszerte vezető pozíciót tölt be a nyomtatók és kommunikációs technológia területén. A magyarországi képviselet, a Brother International Hungary Kft. nagy hangsúlyt fektet a helyi közösségek támogatására és a környezetvédelmi szemléletmód formálására. Ennek kapcsán adományoztak az iskola alapítványának két többfunkciós nyomtatófénymásoló eszközt, melyekkel a pedagógusok munkáját kívánták segíteni. Az adomány ünnepélyes átadásán jelen volt iskolánk igazgató asszonya, Palkóné Szabó Gabriella és Hajdu Ferenc, városunk alpolgármestere. A délelőtt a gyerekeknek a játék jegyében telt: keresztrejtvény, szólások-közmondások, titkosírás megfejtése, puzzle kirakása, madarat-tolláról játék, és a faültetés menetének sorba rendezése várt a rájuk. Mindezzel az erdő élővilágának megóvására, közvet-


a 2. évfolyamon

napos túrákig számos program várta a gyerekeket. A Törökbálinti Öko-túrán például felkeresték a szelektív hulladékgyűjtő szigetet, és a Hulladékudvart is, ahol elrejtett feladatokat kellett megtalálniuk, és megoldaniuk a vállalkozó kedvű gyerekeknek. A második napon összegyűltek az osztályok, és mindenki beszámolt előző napi élményeiről a többieknek. Minden csapat készített egy „Ökofát”, amire felragasztották rá a z e lőző napon kapot t „ L eve le ket”, amelyeket a sikeresen megoldott feladatokért k apt a k . M iut á n ezzel készen voltak, nekiláttak az „Öko-tárgy” elkészítésének. Csakis hulladékokból lehetett előállítani, és használhatónak kellett lennie. Született így robot, szűrő, fogas, tolltartó, tölcsér, madáretető, sőt még egy kartonból készült „Ökocsocsó”-asztal is! Pénteken aztán kezdetét vette az akadályverseny, amelyen a g ye r e ke k ne k szü k ség ü k volt az előző két napon megszerzett tudásukra és az ügyességükre is. Minden osztály ugyanazon a pályán ment végig, és oldott meg különböző nehézségű gyakorlatokat. Volt sze mét válogatás, szemétg y űjtő szigetek bejelölése Törökbálint vaktérképén, a magyarországi Nemzeti Parkokkal kapcsolatos kérdésekre kellett felelni, de mozgósítani kellett az ügyes osztálytársakat is, hiszen kerékpáros akadálypályán és különböző ügyességi feladatokban is helyt kellett állnia a csapattagoknak. A rendezvényt nagyszabású eredményhirdető ünnepség zárta, ahol átadták többek között a „Legzöldebb osztálynak” járó gyümölcskosarat. Díjazták a leg jobb propaganda kisfilmet, és a legjobb „Ökotárgyat” is. Természetesen egyetlen résztvevő sem távozott üres kézzel! A természetvédelem, és benne a saját szűkebb környezetünk védelme, ápolása mindannyiunk közös ügye. Bízunk benne, hogy azok a gyerekek, akik részt vettek ezen a rendezvényen gondosabban figyelnek majd a környezetükre, és igazi környezettudatos felnőttek lesznek majd. Hiszen a saját életük színhelyéről van szó, és hamarosan rajtuk múlik majd, hogy hogyan is fogunk itt élni mi itt mindannyian, Törökbálinton.

www.kerthelyseg.hu • 15

i skol a udva r á n eg y platá nfát, amely felett a má­ sodik év folya m diákja vállaltak gondnokságot. Ezúton is kö szönetünket fejezzük ki a cég munkatársainak a színes délelőttért és értékes ado ­ mányukért! Bartos Zoltánné

len környezetünk védelmére hívták fel tanulóink figyelmét, koncepciójukkal szorosan kapcsolódva intézményünk ökoiskolai tevékenységéhez. A progra m végé n ne mcsa k a győztes csapat kapott ajándékot, vendégeink minden résztvevőt megleptek 1-1 tollal, jegyzetfüzettel. A nap zárásaként a cég munkatársai és a gyerekek közösen elültettek az

•••

Három napos természetvédelmi projekt rendezvénnyel köszöntötték a tavaszt a Zimándy Ignác Általános Iskolában. Az Ökoiskolában immár har madik éve jut kiemelt szerep a természetvédelemnek. Az elmúlt években egynapos rendezvényeken mutathatták meg a gyerekek mi mindent tudnak a környez e t ü k r ő l . Id é n egy komplex, három napos eseménysorozatnak lehettek részesei. Sőt, még ennél is több időt szántak a gyerekek és a pedagógusok erre a programra, hiszen a „beugró” minden osztálynak egy természetvédelemmel kapcsolatos néhány perces propaganda film elkészítése volt. Március 7-én reggel aztán kezdetét vette a rendezvény. Az első napon a gyerekek egyénileg dönthették el, hogy milyen programon vesznek részt. Nem volt könnyű választani, hiszen rendkívül sok érdekes, és izgalmas feladat t a l vá r t á k őket tanáraik. A kéthárom órás iskolai programoktól kezdve (ö ko - j át é ko k , pl.: teke, , társasjáték készítés – a bábuk sóg y ur mából készültek műanyag helyett – , divatter vezés és ruhakészítés...) az egész

Zimándy-hírek

Ökonapok a Zimándy-ban


Öt éve tört be Törökbálintra a Faló

16 • www.kerthelyseg.hu • fotó: Bálintinfo.hu

•• Kovács Sándor 2008-ban nyitotta meg a végállomáson az azóta igen nagy népszerűségnek örvendő Bálinti Falót. Az üzletvezető tulajdonossal az indulásról, a hatalmas adagokról és a szülinapi ajándékról beszélgettünk. • Hog y i ndult a Bálinti Faló története? Öt évvel ezelőtt felkeltél és azt m on d t a d , n y i t ok egy gyros-ost? • Ennél sokkal régebbi álmom ez a hely. Gyerekkori vágyam volt, hogy egyszer nyitok egy vendéglátóhelyet. Egy szállító cégnél dolgoztam ezelőtt, és ahogy jártam a környéket, mindig figyeltem, hol lehetne alkalmas helyet találni, de sajnos az anyagiak miatt nem tudtam az álmomat megvalósítani. Később a Jóisten megsegített és 2008 áprilisában sikerült megnyitnunk a büfét. Törökbálinton nem a legkönnyebb fennmaradni, voltak nehéz időszakok, de átvészeltük ezeket és kitartunk. • Az, hogy mi lesz a hely profilja szintén egy régi álom volt, vagy körülnéztél, hogy miben van hiány? • Inkább az utóbbi. Törökbálintot és Diósdot vettem célközönségnek és ilyen jellegű hely itt még nem volt. De nemcsak gyrost árulunk, csak egyféle termékből nem lehet büfét fenntartani. Voltak elképzeléseim, éttermet nem akartam, mert az nagyobb volumen és olyan helyet képzeltem el, amelyik foglalkozik kiszállítással, hiszen manapság e nélkül már nincs értelme ilyen helyet nyitni. • Ebben az évben új helyre költöztetek. Mi volt ennek az oka? • Kicsit kinőttük az előző helyiséget. Ott nem lehetett normálisan leülni, ide viszont, ha nem is sok, de beférnek asztalok. A vendégeink hamar megszokták az új helyet, sőt nagyobb is lett a forgalom, mint az előző helyen. • Vendégeid zömmel törökbálintiak vagy más településről is rendelnek? • A környező településekről mind rendeltek már, de jött már vendégünk Ráckevéről is. • Zárás előtt, este 19 órakor beszélgetünk. Te ilyenkor mindennap itt vagy. Beleértve a nehézségeket és a hosszú munkaidőt, sosem bántad meg, hogy belefogtál a Falóba? • Abban hiszek, hogy attól lesz működőképes a dolog, hogy a tulajdonos mindig itt van. Úgy gondolom, hogy a Bálinti Falót velem azonosítják, én vagyok az üzlet arca, ha nem vagyok itt, hiányolnak. Ezért is döntöttem úgy, hogy hétvégén nem leszünk nyitva. A hétvége a családé. • Ha például a nálatok kapható gyros tálat összehasonlítom azzal, amit nyáron a Balaton partján megveszek, akkor azt látom, hogy nagyjából ugyanazért az árért, vagy olcsóbban, kétszer annyi adagot kapok, sokkal jobb minőségben. Sosem gondoltál arra, hogy nagyobb bevételre tehetnél szert, ha az adagokat csökkentenéd, de az árakat nem? • Ezen így nem. De a vendégek kérésének eleget téve nemsokára bevezetjük a kis gyros tálat, ami olcsóbb lesz, mint a normál adag. • Készülsz valami meglepetéssel a vendégeknek az ötödik születésnapra? • Sokat gondolkodtunk, hogy mi legyen az ajándék. Végül úgy döntöttünk, hogy minden betérő vendégünk április 16-án, kedden 500 Ft-ért vásárolhatja meg a gyros pitánkat és 400 Ft-ért a hamburgerjeinket, az óriás burger kivételével. Remélem aznap hosszú kígyózó sorok lesznek a Faló előtt… • Gondolkodtok jövőbeli újításokban? • Most készül új étlapunk, amelyen lesznek új tételek is. Költözködni öt évig most nem szeretnék, és újabb büfék megnyitásán sem gondolkodom. Nyáron szeretnénk megcsinálni a teraszt, hogy a jó időben ki lehessen ülni. Nincsenek nagy terveink. Nem azért csináltuk a Falót, hogy degeszre keressük magunkat, tisztességes megélhetésre törekedtünk. Valószínűleg ezért is szeretnek az emberek idejárni, mert megmaradt a családias hangulat és a minőség.

Húsvét úsvét H

•• A húsvét a legrégibb keresztény ünnep és egyúttal a legjelentősebb is az egyházi év ünnepeinek sorában. A húsvét ünnepét megelőző vasárnap, virágvasárnapon arról emlékezik meg az egyház, hogy Krisztus a pálmaágakat lengető tömeg éljenzése közepette szamárháton bevonult Jeruzsálembe. A nagycsütörtök (zöldcsütörtök) Krisztusnak az Olajfák-hegyén történt elfogatását idézi emlékezetünkbe. Nagypéntek Krisztus Pilátus általi halálra ítélésének, megostorozásának és kereszthalálának a napja. Nagyszombat este körmenetekkel emlékezik meg a keresztény világ arról, hogy Jézus – amint azt előre megmondta – harmadnap, azaz húsvétvasárnap hajnalán, feltámadt halottaiból.

• A húsvét szimbólumai

•• Barka. Jézus Jeruzsálembe való bevonulásakor az emberek ruhájukat és lombos ágakat terítettek a Megváltó elé az útra, ma ennek emlékére barkát szentelnek a templomokban. De a barkavirág mást is jelképez. Ahogyan véget ér a böjti időszak, úgy ér véget a tél is. A húsvét egyben az újjászülető természetnek is az ünnepe. A barka bolyhos virágainak különleges gyógyerőt tulajdonítottak régen. Ha a családi tűzhelybe dobták, megóvta a házat a bajoktól, gyógyszerként pedig elmulasztotta a torokfájást. •• Bárány. A húsvéti bárány Jézust jelképezi. A Bibliában is bárány szimbolizálta Krisztust. Az ótestamentumi zsidók egyéves, hibátlan bárányt áldoztak, majd vérével megjelölték az ajtófélfát, így a Halál Angyala elkerülte házaikat. A húsvéti bárány, mint jelkép, éppen úgy kapcsolatba hozható azzal, hogy a bárányok tavasszal jönnek a világra, mint azzal a máig közismert vallási tétellel, miszerint Jézus Krisztus áldozati bárányként halt kereszthalált az emberiség megváltásáért. Ezért nevezik őt a mai napig Isten bárányának. •• Búza. A húsvéti fészekben található, zöld búzahajtásokba helyezett piros tojás jelképezi a feltámadott Jézust. A búzaszem feláldozza addigi formáját azért, hogy a hajtás kizöldülhessen. Mérete ugyan nem nagy, de a csírájában lévő erő igen. Ez jelképezheti a bennünk lévő csírát, erőt is. •• Nyúl. A bizánci állatszimbolikában Krisztus jele volt, de valószínűbb, hogy Ostarával, a germán istennővel áll kapcsolatban. A monda szerint ugyanis a nyúl eredetileg madár volt, akire az istennő megharagudott, és ezért négylábú állattá változtatta. Az is előfordulhat, hogy egy félreértés kapcsán került a húsvéti ünnepkör jelképei közé. Eredetére kielégítő magyarázatot a német kutatók sem tudnak adni. Egyszerű tévedésre gyanakszanak: eszerint a tojáshozó császármadár, a Haselhuhn nevének lerövidülése volna a nyúl jelentésű Hase, mint a húsvéti nyuszi karrierjének elindítója. De az is lehetséges, hogy e szaporaságáról híres állat a természet ébredése idején termékenységi szimbólumként is megjelenhetett. •• Tojás. A húsvétnak legáltalánosabb jelképe a húsvéti tojás. Krisztus úgy törte fel feltámadáskor a sziklasírt, miként a kifejlődött madár az őt fogva tartó tojás héját – szól a hasonlat. A tojás piros színe – amely napjainkig a legnépszerűbb szín – Krisztus kiömlött vérét jelképezi. A tojás a termékenység, a teremtés, az újjászületés legősibb jelképe. Sok természeti nép teremtésmítoszában szerepel a tojás, egyes kultúrákban nemcsak az istenek születtek tojásból, de a halottak mellé is temették, a lélek újjászületését jelképezve. A kereszténységben a feltámadás szimbóluma is. Díszített tojásokat már avar-kori női sírokban is találtak a régészek, de feljegyzések szerint már az ősi Babilonban is festettek tojást. Később az egyiptomi templomokat is feldíszítették velük tavasszal.


receptek

Zöld tavaszi leves

Adag: 6-8 főre 6 szál újhagyma, 45 dkg darabolt burgonya, 20 dkg tépett paraj, 1 nagyobb fej fejes saláta, 20 dkg tisztított, tépett sóska, 1 evőkanál olaj, 2 szál szeletelt sárgarépa, 1 szál csíkokra vágott póréhagyma, 5 gerezd zúzott fokhagyma, 2 és fél dl tej, 3 db tojássárgája, 1 evőkanál friss, összevágott kakukkfű vagy 1 kiskanál szárított kakukkfű, 20 dl húslé vagy 20 dl víz, ízlés szerint őrölt bors, ízlés szerint só Elkészítés: Az újhagymát összevagdaljuk és a krumplival, a répával, a póréhagymával, a kakukkfűvel, a fokhagymával meg a petrezselyemmel az olajon átforgatjuk, megsózzuk. Kis lángon kevergetve addig pároljuk, amíg meg nem puhultak Ekkor a parajt, a salátaleveleket és a sóskát hozzáadjuk, és tovább pároljuk, amíg a levelek össze nem esnek. Vízzel vagy húslevessel felöntjük és 15 percig főzzük. Langyosra hűtve kisebb adagokban turmixoljuk, majd a fazékba visszaöntjük. A tejet a tojássárgákkal simára keverjük, és élénk kavargatás közben a leveshez öntjük de nem forraljuk fel. Megborsozzuk, és ha kell, utána-sózzuk. Friss zöldfűszerrel díszítve tálaljuk. A legzamatosabb akkor lesz, ha friss zöldségekből és valódi húslevesből készítjük, de ha csak vízzel főzzük, ajánlatos leveskockát vagy ételízesítőt is tenni bele. A tejjel elkevert tojássárga a levest tartalmasabbá teszi. Ha szeretjük, a kész levest 1-1 kanál tejszínnel vagy tejföllel is koronázhatjuk.

Colomba pasquale (Húsvéti galamb)

Hozzávalók: 4 személyre 6 dkg mazsola, 6 dkg cukor, 1 csipet só, 2 tojás, 25 dkg liszt, 2 dkg élesztő, 1/2 dl tej, 3 evőkanál tojáslikőr, 6 dkg cukrozott citromhéj, 6 dkg cukrozott narancshéj Díszítés 2 evőkanál mandulalapocska, 1 tojás

Huszárkonyha

Gyümölcsös-túrós kastély kocka

Meglehet, nem elég a sikerhez az, ha valaki jó helyre születik, jó időben. Az sem elég, ha szorgalmasan elvégzi egy adott foglalkozás minden szintű iskoláit, s nem elég, ha mindezen túl befolyásos támogatók egyengetik a kiválasztott életútját. Legalább egyenértékű, de inkább nagyobb fontossággal bíró szegmens a tehetség, amely rossz körülmények között is, az iskolai alapokat és az istápoló hátteret is nélkülözve képes a felszínre törni. Ha viszont minden együtt van, tehát a szerencsés történelmi-gazdasági környezet, a megszerezhető tudás, a kellő kapcsolatrendszer és a talentum is, már csak az Úristen kifürkészhetetlen, mindent átfogó, magasabb rendű céljai emelhetnek gátat egy amúgy „sikerre ítélt” ember kiteljesedésének útjába. Úgy tűnik, hogy Walla József esetében a Teremtő zöld utat adott egy győzedelmes életpálya íveléséhez. Az egyszerű falusi fiúból ugyanis viszonylag rövid idő alatt Budapest pénzmágnása lett. Az iparosból nagypolgárrá emelkedett mozaiklapés cementgyáros, a XIX. század A Walla József által második fele és a századforduló építtetett, ma Walla- egyik legjelesebb vállalkozójaként kastélyként ismert me- vonulhatott be úgy Törökbálint, sebeli épület, Törökbá- mint Magyarország történelmébe. lint ékköve

50 dkg átmosott, hántolt kölest 2 l tejben, csipetnyi sóval, közepes lángon, kevergetve megfőzünk. Rakunk bele 70 dkg Rama margarint, összedolgozzuk és hagyjuk kihűlni. Összekeverünk 25 dkg túrót 1 cs. vaníliás cukorral és 1 citrom reszelt héjával és a kihűlt masszába dolgozzuk. Kikeverünk 7 tojás sárgáját 6 ek cukorral, a tojásfehérjét 1 ek cukorral kemény habbá verjük. Mind a kettőt a masszába forgatjuk. Egy tepsit kikenünk margarinnal, a kölesmasszát 5 cm magasan beletöltjük. Úgy 40 dkg felszeletelt földiepret szétterítünk a kölesmálén, és egy kicsit belenyomkodjuk. Rácsorgatunk 25 dkg meggylekvárt és 1,5 dl tejfölt, és 180 °C-ra előmelegített sütőben 45 percig sütjük. Ha kész, kockákra vágva, csokoládésodó körítéssel, tetejét fahéjjal megszórva és magozott meggyel díszítve tálaljuk.

m A Hu sz ár ko ny ha ne l, szó ről lei éte a huszárok a zi ön lcs kö b áb ink m hane oyk eg gra magyar huszá rsá lajdons ágoron oly jel lem ző tu get, a hassé ye én em lel kat, úg ymint: a oz va ló kh yo ha gyom án za sze retetet, a saját lek lététe Új ot. ság tor rag as zkodást és a bá – ez , a képzelt magyar rehozásá na k pr óbája g ilá ízv – tó ha sít gel azono vagy más nemzetiség ron ko n tbe ese en nd mi keretein belül, amely gy va rző yő ez ha gyom án ké nt vá ltozott. Mi nd lsőségek között. kü tő em ter hagyományt

www.kerthelyseg.hu • 17

A cukrozott narancs- és citromhéjat meglocsoljuk a tojáslikőrrel, és 1-2 órára a hűtőbe tesszük. Addig a langyos tejben feloldjuk az élesztőt, majd hozzáadjuk a liszthez, és belekeverjük a többi hozzávalót is. Rugalmas tésztát gyúrunk, végül beledolgozzuk a tojáslikőrben áztatott narancs- és citromhéjat, valamint a mazsolát is. Ezután a tésztát letakarva, meleg helyen 2 órát kelesztjük. Ha megkelt a tészta, sütőpapírral bélelt tepsire helyezzük, és ügyesen galambot formázunk belőle: elkészítjük a törzsét, a szárnyát, a fejét, mazsolából a szemét. Díszítés: megkenjük felvert tojással, és megszórjuk mandulaforgáccsal. Betesszük az 50 fokos sütőbe, lassan felmelegítjük, és hagyjuk tovább kelni, amíg szép nagy nem lesz. Ha eléggé megdagadt a galamb (kb. 1 óra), a sütőt felmelegítjük 170 °C-ra (légkeverésen), és 30 perc alatt készre sütjük.

Fülöp Tibor Zoltán:


DNS SPORT ÉS SZABADIDŐKÖZPONT wellness • csoportos órák fitness • aerobik • spinning fallabda • futball • műfüves foci kempo • jóga • gyerektorna

18 • www.kerthelyseg.hu

búvároktatás • álló szolárium

2049 Diósd, Gyár utca 40. www.dnssport.hu Telefon: +36-23-888-860 Email: info@dnssport.hu Nyitva tartás: Hétfő–Péntek: 6:00–22:00 Szombat–Vasárnap: 8:00–18:00

A Rudas Gyógyfürdő

Impozáns gyógyuszoda és Fürdőmustránkat a Duna partján kezdtük, és ott is folytatjuk, hiszen következő állomásunk a nemrégiben alapos felújításon átesett Rudas fürdő. Aki soha nem járt még a fürdő falai között, és az elmúlt években csak a hetes buszról, vagy a dugóban araszolva az autóból szemlélte az öreg Rudas falait, az el sem tudja képzelni, hogy a kicsit unalmas, és avítt külső micsoda izgalmas belső tereket foglal magába! Tavaly aztán nekiláttak a homlokzatok renoválásának, és az épületegyüttes négy különböző stílusú egységéből három új ruhát kapott. Teljesen megújult a gőzfürdő részleg is, amelynek falait még Szokoli Musztafa pasa emeltette az 1660-as években. Ami azt illeti, itt az „Urak előnyben” jelszó az érvényes, hiszen a Rudas termál részlegét a hölgyek csak keddenként – a női napon, valamint a hétvégi fürdőruhás koedukált napokon látogathatják. Hm... Ez szerintem nem igazságos, mondhatnám nagy kiszúrás a hölgyekkel, de nyilván a férjemnek már más lenne erről a véleménye... Az enyhén diszkriminatív elosztás oka, a több száz évre visszanyúló hagyomány, amely eredetileg csak a férfiak számára tartotta fenn ezt a fürdőt. Ezért természetesen kedden kerestem fel a Rudast, és a Váraljai Anikó fürdővezetővel megbeszélt interjú előtt két felejthetetlen órát töltöttem a gőzfürdőben. A korareggeli időpont ellenére már jó néhány kabin foglalt volt, amikor megérkeztem. A teljesen automatizált beléptető rendszer használatát egy kedves hosztesz hölgy mutatta meg, és a vadonatúj öltözőfülke kellemes magányában történt gyors átöltözés után már kezdődhetett is a felfedező túra. Mit mondjak... A férfiak tudják mi a jó! A gyönyörűen felújított gőzfürdő csúcspontja mindenképpen a kupolás medencetér, ahol félhomály uralkodik és a kupolába vájt hatszögletű kis üvegablakokon keresztül betörő színes fény-nyalábok megfestik a mesebeli falakat. A vis�szafogott világítás, és a vízről a falakra vetődő fény játéka egyszerűen varázslatos! Tényleg, mintha az Ezeregy éjszaka meséjébe csöppentünk volna. Ha valaki elolvassa a Rudas történetét a honlapon, akkor már tudja, mit kell keresni, hogy észrevegye a különleges, zöld köveket a falban, vagy a török időkből származó kerámia vízvezeték egy darabját. A medencetérből kilépve, körbejárva a gőzfürdő tereit, mindenhol hívogató pihenő sarkokat, egyszerűen, de nagyon

igényesen berendezett terápiás helyiségeket, minden igényt kielégítő zuhanyozókat és mosdókat találunk. A felújított rész modern, egyszerű vonalai nagyszerűen harmonizálnak a többszáz éves régi kőfalakkal, amelyekből számos részletet szabadon hagytak, így a fürdőzés egyben egy érdekfeszítő múzeumlátogatással is felér. Visszatérve a medencetérbe, érdemes kipróbálni a szaunát és a gőzkabinokat is. Az egymásból nyíló különböző hőfokú kamrákban mindenki megtalálhatja a számára éppen megfelelőt, és az izzasztó élmény után igazi fadézsás zuhanyozó is várja a bátrabb vendégeket. Ezután érdemes újra visszatérni az oszlopos medence térbe, és kipróbálni az összes kis medencét is. Nem volt könnyű elhagyni ezt a varázslatos helyet, de várt már rám a Fürdővezető asszony, akinek először az engem leginkább foglalkoztató kérdést tettem fel: • Muszáj először rákérdeznem! Miért lett a Rudas a férfiak fürdője? • Természetesen a régmúltban gyökerező hagyomány az oka. A fürdő 1936-ban lett csak a férfiaké, mivel sokkal kevesebb hölgy látogatta a fürdőt, és így a női napokon nem volt igazán gazdaságos az üzemeltetés. A hölgyeknek más hely után kellett nézniük, ha fürödni szerettek volna. Így volt ez egészen 2005 decemberéig, amikor is sikerült a hölgyeknek kiharcolni, hogy a hétvégéken koedukáltan, illetve e keddi női napon kizárólagosan használhassák a fürdőt. • Jellemzően a törzsközönség látogatja a Rudast, vagy sok az alkalmi vendégek is? • Elsősorban a férfi vendégeink körében van jelentős törzsközönségünk, de a hölgyek közül is egyre többen vesznek bérletet. Emellett jelentős számban keresik fel fürdőnket a hazánkba látogató turisták is, és természetesen sok alkalmi látogatónk is van. • Az OEP támogatta gyógykezeléseket elsősorban férfiak tudják itt igénybe venni? • A fürdő három alkalommal a hölgyek számára is nyitva áll, és a gyógykezelé-


varázslatos mesevilág... sek – a víz alatti vízsugár masszázs, kádas-, illetve medencés gyógyvíz-fürdő, valamint a gyógymasszázs szolgáltatások hétvégén is elérhetőek, így bárki, akinek a nálunk elérhető kezeléseket írják fel, elvégezheti az előírt gyógykúráját a Rudasban. • Inkább wellness, vagy inkább gyógyfürdő a Rudas? • Mint a neve is mutatja elsősorban gyógyfürdő, de számos wellness szolgáltatást is nyújtunk. Gondolok itt például a különböző frissítő masszázsokra. A felújítás során, a büfé egy leválasztott terén keresztül átjárható lett az uszoda és a gőzfürdő, valamint a vendégek a büfébe is kilátogathatnak két fürdés között, ami már szintén inkább a wellness jelleget erősíti. Ebbe az irányba szeretnénk

A Rudas várja tehát a vendégeket. A hét négy napján a férfiakat, kedden a hölgyeket, hétvégén pedig a párokat, családokat, nagyobb társaságokat is. Mióta a Gellért fürdő idén január óta koedukált lett, már csak a Rudasban van lehetősége a hölgyeknek a hagyományos, fürdőruha nélküli „kötényes” fürdőzésre. Szóval akár örülhetünk is ennek az egy árva keddnek. Sőt! Mindenképpen azt ajánlom, hogy minél többen látogassanak el erre a csodás helyre! Ha beülnek a színes kupola alá a régi török fürdő nyolc oszlopos medencéjébe, majd megértik, miért mondom ezt! Törökbálintról kora reggel autóval 15 perc alatt értem a fürdőhöz, de tömegközlekedéssel sem több az út háromnegyed óránál. Minél többen elmegyünk, annál nagyobb eséllyel kaphatunk esetleg még egy napot is... A férfiak pedig használják ki, hogy övék a pálya a hét négy napján, és élvezzék továbbra is felhőtlenül az Ezeregy éjszaka meséinek hamisítatlan hangulatát a Rudasban. Nyíri Erzsi

Miért menne messzebb, ha szépülni vágyik?

Jöjjön Tükörhegyre!

A Tükör Szépségszalonban az alábbi

TAVASZVÁRÓ AKCIÓKKAL

várjuk:

1) „Karcsúsodás LPG-imádóknak” 8 alkalom LPG + 8 alkalom NYIROKCSIZMA – FÉLÁRON! Ár: 64 000 Ft helyett 32 000 Ft 2) „Karcsúsodás + tónus Ultratone-nal” 12 alkalom IZOMSTIMULÁCIÓ Ár: 49 500 Ft helyett 29 700 Ft 3) „Totális alakformálás” 10 alkalom LPG + AJÁNDÉK 10 alkalom ULTRATONE Ár: 94 500 Ft helyett 49 500 Ft 4) „Laza kötőszövet? Ultraerős feszesítés!” 5 alkalom BODYWRAPPING + 5 alkalom TRIPOLLAR Ár: 67 000 Ft helyett 35 000 Ft

Próbálja ki kozmetikánkat is! Most MEZOTERÁPIÁS kezelésünk féláron (8000 Ft helyett 4000 Ft-ért) vehető igénybe! Informálódjon honlapunkon! www.kerthelyseg.hu • 19

továbbfejlődni is, hiszen az uszodatérrel határos, régi palackozó épülete, amely még nincs felújítva, szintén a fürdő részévé vált. Ide szintén wellness szoláltatások kialakítását tervezzük. • Az Erzsébet híd lábánál található ivókútnál lehetőség van a gyógyvizek ivókúrához történő megvásárlására is. Kell az ivókúrához orvosi rendelvény? • Háromféle gyógyvizet vásárolhatnak nálunk a vendégek, amelyhez nem szükséges orvosi rendelvény. De ezeknek a fogyasztása mindenképpen kúraszerűen ajánlott, és érdemes előtte kikérni a háziorvos véleményét, illetve nálunk is van fürdőorvosi tanácsadás heti két alkalommal. A gyógyvizeknek jelentős élettani hatásai vannak! Az ivó és fürdőkúráknál is fontos, hogy betartsuk az orvos által javasoltakat, az időtartam és a gyakoriság szempontjából is! • Mi az erőssége, a különlegessége,a Rudasnak, ami miatt érdemes ezt a fürdőt választani? • Az egyik különleges szolgáltatásunk a hétvégén, pénteken és szombaton igénybe vehető éjjeli fürdőzés, amikor a Rudas uszodája, és gőzfürdő részlege is nyitva áll a vendégek előtt. Lehetőség van az egyes terek, vagy akár a teljes fürdő kibérlésére is, így közös családi, baráti esetleg vállalati rekreációs rendezvé-

nyek helyszíneként is várjuk vendégeinket. Az is különlegességnek számít, hogy a majdnem verseny méretű úszómedencénk vize 29ºC fokos. Versenysportra nem alkalmas, nagyszerűen használhatják azonban rendszeres, alaposabb mozgásra vágyó idősebb vendégeink, illetve azok, akik szeretnek úszni, de a hideg víz esetleg elriasztja őket. • Inkább pihenősek, vagy inkább bulizósak az éjszakák itt fürdőben? • A éjjeli fürdőzés a pihenésről, a relaxációról szól. Vendégeink ilyenkor elsősorban a 20-40 éves korosztályból kerülnek ki. Persze előfordul, hogy alkalmanként egy-egy mozgalmasabb rendezvényre is sor kerül, de elsősorban a gyógyulni, kikapcsolódni, pihenni vágyó vendégeinket várjuk. • A hét vég i társas fürdőzéseken a g yerekek is használhatják a termál részleget? • Ezek a g yóg yvizek erős élettani hatásuk miatt 14 éves kor alatt nem ajánlottak, így a fiatalabb, de mindenképpen szobatiszta gyermekeket csak saját felelősségre vihetik be a szülők a gyógyvizes medencékbe. Az uszoda azonban nyitva áll a családok előtt, és társas kádfürdőzésre is lehetőség van. Igyekeztünk úgy alakítani kínálatunkat, hogy minden vendégünk megtalálja azt, amire vágyik, amire szüksége van.

Akció érvényessége: 2013. 02. 20.–04. 20. Várjuk szalonunkban! Bejelentkezés: 06 20 999 7996 Cím: Törökbálint, Világos utca 11. www.tukorszepsegszalon.hu


Bringadivat

Akciós kezelések Zsírbontó kúra

6 db kavitációs ultrahang 6 db nyirokpumpa 51 500 Ft helyett 41 200 Ft 6 db infraszauna 6 db spa

Narancsbőr kúra

6 db rádiófrekvenciás zsírbontás 6 db nyirokpumpa 6 db infraszauna 6 db tekercselés I.csomag (has+csípő) 90 000 Ft helyett 72 000 Ft II. csomag (comb) 100 000 Ft helyett 80 000 Ft III. csomag (comb+fenék) 115 000 Ft helyett 92 000 Ft

•• Érces Ta m á s 2011-ben á l mod ta meg a Bringadivat márkát. Azóta több, a kerékpárosok számára, hasznos dolgot tervezett és kivitelezett. A bicikliszezon kezdetén érdemes megismerkednünk vele és termékeivel.

• Te eg ymagad vag y a Bringadivat megálmodója, tervezője és kivitelezője. De mit takar a Bringadivat? • A Bringadivat 2011. év végén kezdődött el. Miután 2010-ben elvégeztem a Budapesti Műszaki Főiskola Könnyűipa-

Fittnesz kúra

6 db body coach 6 db ultratone 6 db infraszauna 6 db spa

46 500 Ft helyett

37 200 Ft

Komplett Testkezelő kúra

6 db rádiófrekvenciás zsírbontás 6 db nyirokpumpa 6 db infraszauna 6 db tekercselés 6 db body coach 6 db spa I.csomag (has+csípő) 110 000 Ft helyett 88 000 Ft II. csomag (comb) 120 000 Ft helyett 96 000 Ft III. csomag (comb+fenék) 135 000 Ft helyett 108 000 Ft

Kényeztető kúra

2 db lazító-frissítő masszázs 2 db spa 29 700 Ft helyett 23 760 Ft 1 db nyirokpumpa 2 db infraszauna 1 db lávakövesmasszázs, vagy mézes masszázs 1 db infraszauna+tekercselés 1 db arcmasszázs

MIAOMEI fogyasztókúra -20%

20 • www.kerthelyseg.hu

Kapcsolat: Aranysárkány Szépségsziget várja megkeresésüket az alábbi elérhetőségeken: Biatorbágy, Szabadság u. 137. (Viadukt híddal szemben) Telefon: 06-23-532-383 Mobil: 06-30-694-67-47 Mobil: 06-30-551-02-44

www.aranysarkanymasszazs.hu

ri Mérnöki Karát ruhatervező szakon, sokat gondolkodtam azon, hogy mit kezdjek a megszerzett tudással. Miután nagyon sokat biciklizem, sőt még az iskolába is gyakran jártam bringával, nagyon sok olyan kiegészítő jutott eszembe, mely vagy nem áll a biciklisek rendelkezésére, vagy van, de én sokkal jobban meg tudnám csinálni. • Tudatosan készültél ruha­­­­­­­ter­v e­z ő­ nek? s • Nem. Először elektrotechnikát tanultam, de besokalltam tőle és jelentkeztem a BMF-re terméktervezőnek. Ott a kétéves alapképzés után lehetett szakosodni, és mivel se textil-, se bőrtervező nem akartam lenni, a ruhatervező szakirányt választottam. De nem bántam meg, szerettem oda járni, és rengeteg érdekes dolgot tanultam. • Melyek voltak az első termékeid? • Elsőként fényvisszaverő pántokat kezdtem gyártani. Ezek könnyen le-, és felvehető, mosható, több színben kapható pántok. Sokkal tartósabbak, mint a kínai termékek és árban nem sokkal drágábbak. Tavaszra készítem a kimondottan bringára szerelhető kiegészítőket, ezen kívül készülnek táskák is, őszre pedig már pulcsikat, ruhákat is szeretnék készíteni. • Sokkal drágábban t udod kihozni a termékeidet, mint a nagy tömegben gyártó multik? • Próbálok elérhető áron dolgozni. Nem vagyok sokkal drágább, mint a multik, viszont minden terméket magam készítek, nincsenek beosztottaim, így a minőségre garanciát vállalok. Ettől függetlenül termékeim abszolút megfizethetőek.

• Egyik érdekes tervezésed a SERPA ne­v ű táska. Róla mit kell tudni? • Ez egy olyan táska, mellyel szinte bármit el lehet vinni. A táska egy hátlapból és kombinálható hevederekből áll. Kerek dolgokat, szögletes dolgokat, dobozokat lehet vele szállítani. • Ezt hogyan találtad ki? • Az egyik bringaboltos srác panaszkodott, hogy be kell jönnie a munkahelyére kocsival, mert bringával nem tudja a dobozokat a két utcára lévő postára elvinni. Ez adta a löketet, a végleges forma pedig körülbelül egy hónap alatt lett kész. • A célközönség, vagyis a biciklisek mennyire vevők a termékeidre? • Abszolút. Közel tíz bringaboltban árulják a termékeimet és van rá kereslet. A fényvisszaverő pántomat kimondottan szeretik. Budapesten több helyen is össze lehet velem futni, és egyre többször már a pozitív visszajelzés miatt keresnek meg egy-egy helyen. • Van, hogy ők keresnek meg téged termék ötlettel? • Volt rá példa. Van, aki inkább megcsináltatja velem a felszerelést, mint, hogy inkább megvegye egy sportboltban, Egyrészt tudja, hogy magas minőséget kap, másrészt konkrétan tudja, hogy ki csinálta a terméket, vagyis egy magyar kézművest támogat. • Azt olvastam, hogy ha teheted, újrahasznosított anyagokkal dolgozol. Ez fontos? • Fontos számomra a környezetvédelem. Hirdetési molinókat szoktam például használni. Ezek iszonyatos mennyiségben mennek ki az utcára, pár hónapig kint vannak, majd kidobják őket. Ez egy mas�szív, vízálló anyag, melyből például nagyon jó táskákat lehet gyártani. • Ha valaki kedvet kapott a termékeidhez, merre talál meg téged? • Ha látnak Törökbálinton nyugodtan szólítsanak le, de tervezem egy olyan műhely létrehozását, mely látogatható. A facebookon is elérhető vagyok vagy a Szimpla bolhapiacon, mely minden hónap második szombatján van, ott mindig megtalálható vagyok, ezenkívül a bringaboltokban lehet megvásárolni termékeimet. G.N.


Farsangi labdarúgó kupa

Törökbálinton igen ritkán látható utánpótlás versenyt rendezett a T-bálint Labdarúgó Akadémia Sportegyesület. A két helyszínen, két napig tartó, 46 csapatot és 470 gyereket megmozgató Farsangi Kupán többek között olyan nagynevű csapatok vettek részt, mint a Grund 1986 FC, a Mészöly Focisuli, a Vasas Kubala Akadémia vagy a RAFC. Az Akadémia focistái mindegyik csoportban megállták a helyüket, de a legjobb eredményt az U7-es korosztály érte el, akik – igen nehéz – csoportjukban a harmadik helyezést érték el, Miltz Zoltán vezetőedző irányításával. A csapatban Vörös Richárd 6 góllal a második, Hajtó Marcell pedig 5 góllal a harmadik lett a góllövőlistán A csapattagok: Hajtó Marcell, Horváth Krisztián, Kiss Csenge, Lakinger Zsombor, Miltz Tamás, Ponczok Alex, Vas Balázs, Vörös Vilmos

Végeredmény:

U7 I. Viadukt SE 1 II. Mészöly Focisuli III. T-Bálint LASE U8 I. M. Mészöly F. II. Grund 1986 FC III. SZE-FI SE U9 I. RKSK

II. Ikarus BSE III. Viadukt SE U10 I. SZE-FI SE II. Halásztelek FC III. Ikarus BSE U11 I. Grund 1986 FC II. Sülysápi Gy. E. III. FC Budapest ••

keramikus-Oktatás Keramikusnő vállalja mindazok felkészítését (elméleti-gyakorlati) képzésben, akik művészeti iskolába készülnek, 14 éves kortól, valamint azon felnőtteknek, akik szeretnének elmélyülni az agyagművesség rejtelmeiben. A foglalkozások egyénileg történnek!

Mobil szám: 06 30 417-8332

T ető

alá

h ozzuk !

Fontos megállapodások a labdarúgó szakosztálynál •• Bár már elkezdődött a tavaszi szezon a TTC labdarúgóinak, és az eredmények sem maradtak el, az igazi eredményeket márciusban az íróasztal mellől, a vezetőség szállította.

Még a hónap elején együttműködési megállapodást írt alá a Törökbálinti TC a Honvéd FC Kft-vel, a TTC utánpótláscsapataiban játszó fiatalok támogatására. Az aláíráson jelen volt Herczeg Vince, a Magyar Futball Akadémia menedzsere, Märtz János, a Budapest Honvéd utánpótlás szakosztály technikai igazgatója, Zima Flórián, a TTC labdarúgó szakosztályának elnöke, Hajdu Ferenc, alpolgármester és Vokány Erika, oktatási és kulturális referens. A megállapodásban rögzítették többek között, hogy a TTC korosztályonkénti két legtehetségesebb játékosa részt vehet a Honvéd korosztályos edzésein, a Honvéd és a Magyar Futball Akadémia edzői félévente egyszer szakmai továbbképzést nyújtanak a TTC edzőinek, illetve a Honvéd lehetőséget ad a TTC játékosainak a tehetségkutató rendezvényein való részvételre. A két csapat együttműködésének koordinátora Salkovics Gábor a Budapest Honvéd utánpótlás vezetője lesz. Herczeg Vince lapunk kérésére elmondta, hogy nem csak a TTC-vel van hasonló megállapodásuk, de nem a mennyiségi, hanem a minőségi kapcsolatokra törekszenek. Azt szeretnék, hogy a kapcsolat élő egyen, legyen mögötte tartalom. A Magyar Futball Akadémia úgy gondolja, hogy Törökbálint futball múltja megfelelő biztosíték arra, hogy ez a kapcsolat hosszú távú lesz. Bár egyértelmű, hogy e megállapodás nyertese a TTC, a Budapest Honvédnak is fontos, hogy minél több tehetség kerüljön a látókörükbe. A Honvéd szeretné, ha Törökbálint egy bázis, egy felvevő hely lenne a környékbeli fiataloknak is, hogy a tehetséges, környező településen élő fiataloknak ne kelljen beköltözni az Akadémiára, hanem itt, helyben is megkaphassák azt a színvonalat, amelyet az anyacsapatnál megkapnának. • Zima Flórián és Elek Sándor, alpolgármester látogatást tettek a Telenor-házban Klausz Ferenc vezérigazgató-helyettesnél, hogy megköszönjék azt a támogatást, melyet a Telenor nyújtott a labdarúgócsapat számára. A TTC az utánpótlás-nevelési feladatok ellátására nyújtott be TAO támogatási kérelmet. A TTC, a polgármesteri hivatal közbenjárásával megnyerte támogatónak a Telenort. A telekommunikációs cég igen nagy összeggel járult hozzá a támogatáshoz. Klausz úr elmondta, hogy a jövőben is szeretnének együttműködni a csapattal, jelezte, hogy a TAO támogatást a következő évre is szeretnék a csapatnak megadni. A Telenor vezetője arra kérte a szakosztály vezetőit, hogy segítsék a Telenort a különböző sportrendezvények megszervezésében, lebonyolításában. Németh ••

RONI KÖZÉRT II. Munkácsy Mihály u. 28 Nyitva tartás: hétfő–péntek: 6–18-ig szombat: 7–13-ig vasárnap: 7–12-ig RONI KÖZÉRT III. József Attila u.– Deák Ferenc u. kereszteződés

http://www.ronikozert.hu • flottgeorge@t-email.hu

:)

:)

Kedvező ár, nálunk vár – Törökbálinton 3 helyen!

www.kerthelyseg.hu • 21

RONI KÖZÉRT I. Szabadság tér 1. Nyitva tartás: hétfő–szombat: 5–22-ig vasárnap: 6–22-ig


•••

TTC Jól indult a tavaszi szezon a TTC felnőtt labdarúgó csapatának. Bár nem a három legerősebb csapattal kellett megküzdeniük a bajnokság első három fordulójában, de a három győzelem, tíz rúgott és kapott gól nélkül mindenképpen dicséretre méltó. TTC – Újlengyel DSE 1–0 ( Bábik 80’) Gyömrői SE – TTC 0–7 ( Mogyorósi 4’, 20’, Elmájer 37’, Stadler 48’, Bábik 71’, Madaras 73’, 81’) TTC – Pilisi LK-Legea 2–0 (Stadler 18’, Tősér 47’) TFC Bár a „kisebbik” focicspatunknál még nem kezdődött el a tavaszi szezon, a Budapest Kupában még érdekelt a csapat, annak köszönhetően, hogy már két BLASZ I-es csapatot is kiejtett. TFC – Kelen SC 2–2 ( Deme 38’, 52’ ) TFC – MLTC 2–0 ( Hegedűs 13’, Deme 75’ ) Focisuli U13 Biatorbágy-Focisuli 3–2 Aramis-Focisuli 3–3 Biatorbágy-Focisuli 5–4 Aramis-Focisuli 2–3

U11 Focisuli – RAFC 1–0 Focisuli – Nagytarcsa 4–1 Focisuli – Dunakeszi 0–4 Focisuli – Grund 1986 0–4

U10 Focisuli – Kispest SE I 8–1 Focisuli – Monor 4–4 Kézilabda A bajnokság 10. fordulójában: ATTE-TTC – Híd Únió SE 23–20

• Sakk

Széchenyi ESE – TTC 7.5–4.5

• Cselgáncs

22 • www.kerthelyseg.hu

A TTC judokái Biatorbágyon

Rövid sporthírek

• Labdarúgás

A TTC judókái Biatorbágyon vettek részt jó hangulatú versenyen, ahonnan többen is hoztak a legfényesebb éremből. Aranyérmet szereztek: Balotai Olivér, Katona Máté, Finta Balázs, Breznay Botond, Nóbik Dániel Ezüst érmesek: Breznay Csaba, Ágoston Mátyás Bronzérmesek: Agárdi Benedegúz, Hujber- Nagy Alex, Skripecz Bertalan IV. helyezettek: Vörös Richárd, Dombi Bence V. helyezettek: Dara Patrik, Kovács Márton. ••

Metszés, permetezés, tavaszi előkészületek, füvesítés, támfalépítés, sövénynyírás, fűkaszálás, térburkolás Kapuvári Tamás, okl. agrármérnök

+36/30/560-8052

Február utolsó vasárnapján játunk a biatorbágyi kollégáknál, egy jó hangulatú versenyen, ahol a helyi csapaton túl, még vagy öt klub versenyzőivel küzdöttünk. A legkisebbek mérkőzéseivel kezdődött a verseny, akik közül többen első versenyükön indultak, de így is sikerült egy jó napot szerezniük maguknak, szüleiknek és az edzőjüknek is. A nagyobbak komolyabb technikákat mutattak be, megmutatva, hogy több év judo edzéssel, igazi profikként tudnak versenyezni. Egész csapatunk eredményes volt, sok érmet begyűjtöttünk, Hujber- Nagy Alex az éremmel az alábbi helyezéseket értük el: Aranyérmet szereztek: Balotai Olivér, Katona Máté, Finta Balázs, Breznay Botond, Nóbik Dániel Ezüstérmesek: Breznay Csaba, Ágoston Mátyás Bronzérmesek: Agárdi Benedegúz, Hujber-Nagy Alex, Skripecz Bertalan IV. helyezettek: Vörös Richárd, Dombi Bence V. helyezettek: Dara Patrik, Kovács Márton Gratulálunk a jó szerepléshez! Grunda Zoltán Ovisok az eredményhirdetésen

Nyugati bajnok az MTK Törökbálint

2011-ben jelentette be egyesülését az MTK és az Elite Basket és az elmúlt másfél év alatt a csapat településünk egyik legsikeresebb sportegyüttesévé lépett elő. Míg a 2011/12-es szezonban a csapat a bajnoságban „csak” a harmadik helyen végzett, majd bejutva a rájátszásban végül hatodik lett, idén a csapat tizenöt győzelemmel és három vereséggel megnyerte a, bajnokság kezdetén nehezebb közegnek tartott nyugati csoportot. A rájátszásban lapzártánkig még csak egy mérkőzés zajlott le, de a Baja elleni idegenbeli mérkőzésről is győztesen vonult le Molnár István csapata. A vezetőedző az mtkbasket.hu kérdésre elmondta, hogy a siker kulcsát a csapat egységében látja, hisz nincs olyan ember, aki ne tett volna be valamit a közösbe. A bajnokság felsőházi rájátszásában négy bombaerős keleti együttessel, a kiváló NB-I/A-s kerettel

Hiperaktív gyermekeknek

szervezünk tábort Tápiószecsőre, uszodával, bekerített erdős területen, sport foglalkozásokkal

június 24–28-ig július 8-12-ig augusztus 5-9-ig

teljes ellátással 30 ezer Ft.

Rászorultság esetén, kérjük pályázatot benyújtani szíveskedjenek. A táborok min.6 fő esetén indulnak Várjuk szeretettel a jelentkezőket. Kérjük a jelentkezéseket, írásban, rövid bemutatkozással, lehetőség szerint szakértői véleménnyel elküldeni az adhdmo@gmail.com címre.

rendelkező és veretlenül menetelő Kecskeméttel, a tavalyi bajnok Salgótarjánnal, a legutóbbi ezüstérmes Bajával és a múlt idényben bajnoki 4. helyezett Egerrel kell felvenni a küzdelmet, de Molnár István elmondta, hogy ha már idáig eljutottak, szeretnék éremmel a zsebükben befejezni a bajnokságot. A csapatnak most nagyon szüksége van a bíztatásra, ezért aki teheti látogasson ki a fiúk hazai mérkőzéseire: 2013. 03. 23. 18:00 MTK Törökbálint – EKF-Eger-HÉSZ SE 2013. 04. 13. 17:00 MTK Törökbálint – Bajai Bácska FKE 2013. 04. 27. 17:00 MTK Törökbálint – Konecranes-Salgótarjáni KSE 2013. 05.05 17:00 MTK Törökbálint – Kecskeméti TE KK. A mérkőzések a Bálint Márton iskola sportcsarnokában kerülnek meg­­ren­de­­zés­re. ••


••

Szolárium

70 Ft/perc

2040 Budaörs, Ibolya u.1. (A Törökugratónál) Telefon:06/23/420-840 www.hollosy-cukraszda.hu Nyitva: mindennap 10-19 óráig • Helyben sütött házi sütemények • Pogácsák • Sós sütemények • Formatorták rendelésre Barbitól a sportautóig • Parfétorták • Esküvőkre rendezvényekre emeletes dísztorták • Kézműves fagylalt

Új módszer

n a körömápol ásba

Gelish

• egyszerű, mint egy lakkozás • tartós, mint egy műköröm • három hétig garantáltan fent marad • könnyen eltávolítható

Némethné Ági • 06-30/260-20-93 EEnergiatanúsítvány n e r g i t a n ú s í t v á n y készítése k é s z í t é s eésé s

Szeretettel várjuk vendégeinket!

HŐKAMERÁS ÉPÜLETDIAGNOSZTIKA

Energitanúsítvány készítése és

Gyors, egyszerű vizsgálat, mély bontások nélkül megmutatja: kivitelezését •szigetelés szigetelés hőhidakat kivitelezését szigetelés kivitelezését nyílászárók állapotát •penészedés hőhidakat hőhidakat kockázatát nyílászárók állapotát •szívárgást nyílászárók állapotát falban, padlóban penészedés kockázatát •elektromos penészedés hálózat állapotát szívárgást falban, padlóban kockázatát elektromos hálózat állapotát

•06 szívárgást falban, padlóban - 20- 9744 111 / 06 - 20- 491 9672 •06 elektromos w hálózat w .111 f e lállapotát f/e 06 d h-o20. h 491 u 9672 - 20-w9744

06 - 20-w9744 w w . f111 e l f/ e06 d h- 20o . h491 u 9672 www.felfedho.hu

Tető 75 Kft.

Vállalunk: • Komplett tetőépítést, ács, -bádogos, tetőfedő munkákat. • Tetőtérbeépítések komplett kivitelezését. • Homlokzati állványozást. • Kisebb javításokat VIHARKÁROK GYORS JAVÍTÁSA! Törökbálint, Rövid u 22 . Érdeklődni telefonon +36 30 9222 945

H.PARKETT Bt. • Halász Mihály Vállalunk: Hagyományos parkett burkolást Régi parketták felújítását, intarziás parkett burkolást Csiszolás PROFESSZIONÁLIS gépekkel Pácolás, olajozás, viaszolás, lakkozás.

Elérhetőségek: telefon: 36/20/9511-837

E-mail: hparkett@pr.hu • www.hparkett.hu

A szomszédban

lakó festő a legjobb garancia!

Lantos Zoltán festő-mázoló-tapétázó végzettségű egyéni vállalkozó vagyok, Törökbálinton élek családommal. Tíz éve a jól összeszokott 6 fős csapatommal együtt végezzük lakások, családi házak, társasházak, közületi- és ipari ingatlanok alap-, ill. felújítási munkáit.

Lantos Zoltán „színmester” 06 30/269-33-27 • www.lantosfestes.segitek.hu

www.kerthelyseg.hu • 23

Szolgáltatások: • festés, mázolás, tapétázás • nyílászárók, kerítések felújítása, mázolása • antik- és márványhatású díszítő festés • kül- és beltéri stukkózás, rozetta • mennyezeti polisztirol lapok ragasztása • hőszigetelés, homlokzatfestés • nemesvakolatok felhordása • lábazati vakolatok felhordása • lábazati lapok ragasztása • laminált parkettázás • gipszkartonozás • egyéb építési és felújítási munkák • széldeszkák/párkánydeszkák felújítása, mázolása


Az FSD REENERGY SYSTEM technológiának integrált alkalmazásával új, innovatív lehetőség nyílik a megújuló energiák gazdaságos, költségtakarékos és környezetbarát használatára, felhasználására.

PV SOLAR technológia INTEGRÁLT HŰTÉS-FŰTÉS technológia LED DESIGN VILÁGÍTÁS technológia PV PERFORÁLT SOLAR ÁRNYÉKOLÁS technológia

24 • www.kerthelyseg.hu

Elérhetőségek:

H-2045 Törökbálint FSD Park 1. Telefon: +36 23/508 740 Fax: +36 23/508 741 E-mail: info@reenergy Website: www.reenergy.hu

2013 marcius  
2013 marcius  

Marciusi hirek, Torokbalint

Advertisement