Page 1

. Kerthelység

2012. október, V. évfolyam, 10. szám

törökbálinti ingyenes havilap

Október 23.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe 17 óra: önkormányzati ünnepség Ünnepi beszédet mond: Elek Sándor alpolgármester Ünnepi műsor: Bálint Márton Általános és Középiskola Helyszín: MMMH Az ünnepséget követően fáklyás felvonulás a művelődési háztól a dióskerti 56'-os Emlékműig, majd koszorúzás az emlékműnél


NÁLUNK AZ ÁRAK A FÖLDÖN JÁRNAK

Üdvözli

Önt az

Ön ezután is bátran felkeresheti megszokott áruházát ugyanazon a helyen. Óriási választék és rendkívül kedvező árak várják, ám ezentúl AUCHAN név alatt. >>

FRISSÁRU AJÁNLATUNK - több mint 55 fajta friss húskészítmény várja a hagyományos hentespultban - találja meg kedvencét a 390 különféle pékáru között - fedezze fel közel 1790 féle tejtermékünk elképesztő íz- és illatvilágát!

>>

BIZALOMKÁRTYA Jó hír a kártyatulajdonosok számára, hogy a már kiváltott Bizalomkártya az újranyitás után is aktív marad, változatlan formában működik és az összegyűjtött pontok is felhasználhatók!

>>

FOLYAMATOS AKCIÓK Minden pénteken újabb és újabb kedvezményeket kínálunk! Keresse a postaládájában az Auchan katalógust, mert ütős akciós árakkal várjuk!

TÖRÖKBÁLINT Megújult áruház, változatlan kis

zolgálással!

NYITVA TARTÁS: Hétfő-Szombat:

6:00-22:00 Vasárnap:

7:00-20:00 Cím: 2045 Törökbálint, Torbágy u. 1.

A BENZINKÚT VÁRJA ÖNT! Nyitva tartás: ő Hétfo-Szombat: 6:00-22:00 Vasárnap: 7:00-20:00

TÖRÖKBÁLINT

w w w. a u c h a n . h u


A palatáblától a Zsolnai tankönyvekig

Törökbálint önkormányzata az elmúlt negyedszázadban teret és terepet adott a közoktatási-pedagógiai kutatásoknak. Itt hozta létre a nyolcvanas években Zsolnai József azt a kísérleti iskoláját, amelynek eredményei mára beépültek a neveléstörténet-írásba. Ezt a hagyományt követve nagyszabású, tankönyvkiállítással egybekötött szimpóziumot szervezett Törökbálint Város Önkormányzata, a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kara, a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kara és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A szimpóziumot Turai István Törökbálint, valamint Szita Károly, Kaposvár polgármestere köszöntötte és Szávai Ferenc, a Kaposvári Egyetem rektora nyitotta meg.  Az eseményen, amelynek programgazdája a Kaposvári Egyetem Törökbálinti Módszertani Központja volt, a tankönyvi történetírástól a jelenkori tankönyv- és taneszközkutatásokig számos plenáris előadás hangzott el a téma

Szimpózium Törökbálinton: egy hagyomány újjáélesztése

Magánsarok

Papp Béla emlékére Gyermekkorom óta ismertem. Édesanyjának zöldséges boltja volt – vagy legalábbis valami ilyesmiben dolgozott akkoriban – a József Attila utcában, a Petőfi és a Deák között. Anyámmal gyakran betértünk oda, a Népboltból (akkoriban ismertebb nevén: a „Bodó”tól) hazafelé tartva.

De hát mindez csak egy pillanat, egy hatvanas évek eleji snitt. Ilyen gyorsan szalad az idő.

Ha hébe-hóba összefutottunk, sosem akadtak világmegváltó eszmefuttatásaink, csupán az udvarias jól vagytok – jól vagyunk formuláig jutottunk. Később képviselőtársak lettünk, majd mindketten alpolgármesterek. Sok polémiánk volt egymással: politikai állásfoglalásunk Makó–Jeruzsálem távolságot mutatott, ám kialakult emberi kapcsolatrendszerünkre ez semmilyen módon nem hatott. Sőt tudtunk együtt lelkesedni, ha valami sikerült s szomorkodni, ha rosszra fordultak településünkön a dolgok. Béla jóakaratú ember volt. Szerény.

Halk szavú, következetes véleményét mindig higgadtan, tárgyilagosan adta elő. Soha nem hallottam emelt hangon beszélni. Még akkor sem, ha világossá vált előtte, hogy becsapták, rászedték olyanok, akiktől ez nem lett volna elvárható. Bízott, hitt az emberekben.

Papp Béla, a tanár és szociológus, a törökbálinti szellemi élet egyik meghatározó szereplője – most elment. Hiánya fájón mélyülő.

Hajdu Ferenc alpolgármester

www.kerthelyseg.hu • 3

legavatottabb szakértőitől. Kaposi József nyitó előadásában a tankönyvek változásairól tájékoztatta a hallgatóságot, Pukánszky Béla az iskolás gyermekről alkotott kép változásait mutatta be a XIX. századi tanítói kézikönyvek alapján, Albert Gábor a piaristák történelem tankönyveit és tankönyvválasztását ismertette. Zsolnai Józsefné a Zsolnai-pogramok akciókutatással kimunkált taneszközeiről, Géczi János egy ÉKP-s tankönyvsorozat pedagógiai, antropológiai szempontjainak megjelenítéséről tartott előadást, Kojanitz László, a Nemzeti Tankönyvkiadó képviselője pedig prezentációjában arra a kérdésre kereste a választ, hogy gátolják-e a tankönyvek a történelmi gondolkodás fejlesztését. A tankönyvkiállításon bemutatott tankönyveket a törökbálinti iskolák diákjai megtekinthették és egy feladatlap segítségével fel is dolgozták a látottakat. A rendezvény fővédnökei Turai István polgármester és Hajdu Ferenc alpolgármester voltak.

Az utóbbi időben ugyan visszavonultan, a családjának élt, ám találkozásainkkor értőn, jól informáltan szólt helyi közösségünk életéről. De már nem vitatkozott, csak egyre kevesebb derűvel az arcán, barátságosan a véleményét közölte.


Konferencia az aktív időskorról •• Az Idősek Európai Háza Alapítvány, a Flandorffer Ignác Szociális Intézmény és a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara közösen szervezte meg a 18. Szociálpolitikai Tudományos Tanácskozást Sopronban. Az esemény központi témája idén az aktívan és egészségben megélt időskor ösztönzése, illetve a generációs különbségek kiegyenlítése volt. A tanácskozáson szó volt a szellemi képességek megőrzéséről, a kívánatos aktivitásról és a minőségi emberi kapcsolatokról is, mint az időskori harmónia pilléreiről.

– Felmérések szerint Európában tízévente két esztendővel növekszik a várható élettartam. Ennek tükrében azt tekinthetjük a legfontosabbnak, hogy növekedjen az egészségben eltöltött évek száma. A 65 évet elért személyek esetében ez hazánkban jelenleg hat évre tehető, míg Svédországban körülbelül 80 éves korukig egészségesek az emberek – jelentette ki dr. Göncz Kinga európai parlamenti képviselő, az Idősügyi Intergroup alelnöke Sopronban. Dr. Sütő Teréz, az Idősek Európai Háza Alapítvány elnöke, a tanácskozás főszervezője elmondta: az előadások átfogóan foglalkoztak az időskorral kapcsolatos kérdéskörökről. Az eseményen több Idősbarát Önkormányzat polgármestere is jelen volt, akik előadások keretében osztották meg tapasztalataikat a konferencia témájával kapcsolatban. Törökbálint önkormányzata, mint minden évben, idén is részt vett a tanácskozáson. Turai István polgármester az „Idősbarát önkormányzat, azaz: civilek és az ön-

4 • www.kerthelyseg.hu

••

kormányzat” címmel tartott előadást, amelyet nagy érdeklődés kísért. Előadásban egyebek mellett Törökbálint korosztályos politikáját emelte ki, amely szerint Törökbálint városának két hivatalos, korosztályos szervezete van: a 2009-ben alakult Ifjú-

sági Önkormányzat – ifjúsági polgármesterrel és jegyzővel –, illetve az Idősek Tanácsa. Megalakulásuk célja a fiatalok és az idősek sajátságos, életkorukkal kapcsolatos kérdéseinek tisztázása, igényeik felmérése és teljesítése, valamint véleményük megismerése. A 13 ezres lélekszámú Törökbálinton 47 bejegyzett civil szervezet (egyesület, alapítvány, kórus stb.) van, közöttük a város eddig évente 40–60 millió forintot osztott ki munkájuk támogatására. Ezek a szervezetek részt vesznek a város életében, hazai és nemzetközi kapcsolatokat építenek. Társadalmi szervezeteink jelentős részének tagsága az idősebb korosztályból kerül ki. Különösen a kulturális profilú szervezeteké, ha másért nem, a hagyományok őrzése okán. Törökbálint vezetése tudatosan kívánta felépíteni a társadalmi együttműködés rendszerét, és ebben az építkezésben jelentős szerepet kívánt adni az idősebb, tapasztaltabb korosztálynak. A 15 fős Idősek Tanácsának tagjai az élet dolgaiban több tapasztalatot szerzett polgártársaink, akik nem csak saját életminőségük kérdéseiben tudnak a városvezetés segítségére lenni. Számos olyan kérdés, sokszor a jövőt meghatározó, sorsdöntő ügy van, amelyekben érdemes, sőt szükséges kikérni a bölcsebbek véleményét. Az Idősek Tanácsa kéthavonta tart üléseket a polgármester jelenlétében, ahol megbeszélik Törökbálint fejlődésnek és működésének fontos kérdéseit. Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az Idősek Világnapjává. Törökbálint önkormányzata méltó módon megünnepli ezt a napot a település szépkorúival. Az elmúlt év kiemelkedő eseménye volt, hogy ebből az alkalomból mutatta be Turai István polgármester a településnek adományozott Idősbarát Önkormányzat díjat. Ezt az elismerést minden évben az az önkormányzat kaphatja meg, amely – alapvető feladatán túl – példaértékű kezdeményezéseket tesz az ott élő idősek érdekében, aktív tevékenységével elősegíti az időskorúak életminőségének javulását, hozzájárul szabadidős tevékenységük szervezéséhez.


Tájékoztatás

•••

a lakossági és közületi díjszabással kapcsolatosan

Hajdu Ferenc:

Tisztelt Ügyfelünk!

Bizonyára ön előtt is ismert, hogy az Érd és Térsége Víziközmű Kft. (ÉTV) alapfeladata a víz- és csatornaszolgáltatás folyamatos és zavartalan biztosítása szolgáltatási területén, így Törökbálinton is. Azt viszont már talán kevesebben tudják, hogy a lakossági és a nem lakossági, vagyis a közületi fogyasztókra eltérő díjszabások vonatkoznak. Ezért szeretnénk tájékoztatni arról, hogy mi a teendő akkor, ha az eddig lakásként használt ingatlanban gazdasági tevékenységbe kíván fogni, vagy már jelenleg is működtet vállalkozást a tulajdonos vagy a fogyasztó. Első lépésként nagyon fontos a gazdasági tevékenység bejelentése az ÉTV ügyfélszolgálatánál. Ha a vállalkozás által fogyasztott víz men�nyiségét nem lehet külön vízórán mérni, akkor ún. osztott szolgáltatási szerződés megkötésére van szükség. A megosztás alapját egy tervezői vízigényszámítás képezi, vagyis meg kell határozni, hogy az ingatlanban működő vállalkozás és a lakott részen élők vízfogyasztása milyen arányban oszlik meg. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy megosztási szerződés hiányában – amennyiben a fogyasztási hely ellenőrzése alkalmával gazdálkodó szervezet, vállalkozás által is igénybe vett víziközmű-szolgáltatást regisztrálunk – a gazdálkodó szervezetekkel közösen használt ingatlanokban mért vízmennyiség alapulvételével, annak becsült részére a közületi díj kerül felszámításra. Ez jelentősen magasabb, mint a lakossági díj, tehát érdemes megkötni az osztott szolgáltatási szerződést. (A szükséges nyomtatvány a www.erdivizmuvek.hu weboldalról letölthető.) Amennyiben a megosztással kapcsolatban további kérdések merülnek fel, ügyfélszolgálati munkatársaink készséggel adnak felvilágosítást a következő elérhetőségeken. Ügyfélszolgálati Iroda 2030 Érd, Felső u. 2. Telefon: 23/521-751 Elektronikus cím: ugyfelszolgalat@erdivizmuvek.hu

Lanku Ildikó ügyvezető igazgató ••

•••

Érd, 2012. szeptember 6. Tisztelettel és köszönettel:

Cikkeinket és további híreinket keresse a weboldalon is!

Vagy a facebook-on:

facebook.com/ Kerthelyseg

Legyen a „barátunk”!

Harcoljunk

Okos, felvilágosult, huszonegyedik századbeli magyar lapokban írják, többek között, hogy: „…tudatos tervezéssel, okos fogyasztói magatartással egy-egy áremelkedés elleni csata megnyerhető, de a háború megnyeréséhez teljes szemlélet- és életmódváltás kellene. Ágazati szereplők egybehangzóan azzal számolnak, hogy jelentős emelkedés várható az év hátralevő részében és a jövő év első felében az élelmiszereknél is…”. Már nem fáj, ha hú zunk eg yet a nadrágszíjon. Sőt eme divatosságunk biztos tudatában perdülünk a tükör elé: ilyenek akartunk lenni! Dehog y jó a téliszalámi, meg az a sok hús. Ugyan, ki akar tajvani csirkét enni? A párizsi vég – kissé megvizezve, piros pultlámpafénynél – ínyencség, a leárazott, kiszáradtan is ízesen ropogós sóskiflivel. Fonnyasszunk, szárítsunk almát, aszaljunk mindenféle gyümölcsöt télire. Minden zsiradékot – már ha olykori ebédünkből marad – ürítsünk befőttesüvegbe: falatka husikák tartósíthatóak így a hűtőszekrény áramfogyasztása nélkül. Különben is, ha üres a hűtő, minek menne? Vegyünk gyertyát, sokat. Biztos forrású kutatások szerint, ha a lobosodó gyertyalángot tenyerünk öblével határoljuk körül, melegség érzete támad pokrócba bugyolált testünknek is. A gyertya fénye, úgy egyébként, barátságos, jó hangulatot kelt. Olykor még meghittséget, örömünnepet is hozhat. Tehát ne foglalkozzunk a gáz árával, a villamos energia (esetleges, nem elvárt) drágulásával: gyertyalángot a kéz közé! Ne küldjük a gyereket iskolába, úgyis sztrájkolnak a pedagógusok. Hozzuk fel nagymamát, nagypapát vidékről, sőt hívjuk át a barátokat és (ha van ilyen) kedves szomszédunkat. Szoruljunk össze a legkisebb szobába: garantáltan további forintokat spórolhatunk a fűtéssel. Ha pedig mindeközben olykor mégis megéheznénk: nyugodtan rágcsáljuk el bőrből készült csupa lyuk nadrágszíjunkat. Jövőre elég lesz a gatyamadzag.

www.kerthelyseg.hu • 5

kerthelyseg.hu

Margóra


Interjú Kertai Istvánnal, a törökbálinti Auchan áruház igazgatójával

A mi Auchan áruházunk

6 • www.kerthelyseg.hu

•• Aki az elmúlt tíz-egynéhány évben Törökbálinton élt, valószínűleg velem együtt tanúja volt a Cora áruház nyitásának, fejlődésének, fénykorának és végül ez év tavaszán csendes hanyatlásának is. Hírek jöttek-mentek, aztán április végén véglegesen eldőlt, az Auchan veszi meg a Magyarországról kivonuló belga vállalat összes áruházát, köztük a „miénket” is. Hiszen mi, törökbálintiak mindannyian egy kicsit a sajátunknak éreztük ezt az áruházat. A végleges döntés után örömmel tapasztaltuk, hogy az új tulajdonos jelentős felújításokba fogott, és a nyári átalakulást kísérő átmeneti állapot után szeptember 28-án hivatalosan is megnyitotta kapuit a törökbálinti Auchan áruház. Mi marad régi, és mi változott? Erről kérdeztük Kertai István igazgatót.


értékelni fogják, hogy újra esztétikus környezetben, kényelmesen és biztonságosan parkolhatnak, amikor hozzánk jönnek vásárolni. Az épületben is sok felújítást végeztünk. A pénztárak új, modern fizetőhelyein már a legújabb rendszer működik, teljesen felújítottuk az egyik mosdót, és hamarosan sor kerül a másik toalett rendbehozatalára is. Ezenkívül sok kisebb felújítást is elvégeztünk. • Az áruház üzletsorán sok helyiség üresen áll. Ezekkel mi lesz? • Az üzletsoron lévő kis üzletek kiadása nem a törökbálinti áruház vezetésének kompetenciája, ezt az Auchan egy másik, ingatlanberuházással foglalkozó részlege, az Immochan felügyeli. De bízom benne, hogy az áruház sikeres működésével, a vevők számának növekedésével hamarosan új életre kel az üzletsor is. • Eddig azokról a dolgokról beszéltünk, amelyek eddig is jól működtek. Mi az, amin változtatni szeretnének? • Az egyik ilyen terület a műszaki részleg felfuttatása. Talán az áruház polcelosztásának, berendezésének betudhatóan ez az osztály nem teljesített igazán jól. Most átrendeztük, sokkal szellősebb, jobban belátható lett. A választékot is igyekeztünk jobban a vásárlók igényeihez igazítani, és több akciót is tervezünk annak érdekében, hogy mi jussunk először a vevők eszébe akkor is, ha háztartásig gépeket vagy híradástechnikai eszközöket szeretnének vásárolni. A másik ilyen terület a textilosztály, ahol szintén nagy átalakításokat tervezünk az áruválaszték és a berendezés terén is. Az Auchan termékkínálatában sok népszerű ruházati termékcsoport megtalálható. Bízom benne, hogy egyre több vásárló próbálja ki és szereti meg ezeket az újdonságokat is. A harmadik nagy lépés a benzinkút felújítása, ahol még jelenleg is folynak a munkák. A benzinkút egyébként a kínálat mellett a másik nagy vonzereje a törökbálinti áruháznak, ugyanis ilyen kedvező áron a közelben sehol máshol nem tankolhatnak az autósok, tehát mindenképpen érdemes összekötni a hétvégi nagybevásárlást a benzintankok feltöltésével is. A kedvező ár hatása egyébként már most megmutatkozik, hiszen az építkezéssel járó felfordulás ellenére a benzinkút forgalma is folyamatosan emelkedik az utóbbi időben. • Utoljára beszéljünk még a pontgyűjtő kártyákról. Hiszen egyelőre működik tovább, úgy, ahogy megszoktuk, de ha a budaörsi áruházban vásárolunk, azzal nem gyarapíthatjuk a pontjainkat. Milyen jövőt szánnak ennek a rendszernek? • A bizalomkártya szerintem egy hatékony hűségfejlesztő eszköz. A kérdés az, hogy tudjuk-e működtetni a rendszert úgy, hogy rentábilis legyen. Még nem dőlt el véglegesen, hogy mi lesz a pontgyűjtő kártyák sorsa. Egy dolog teljesen biztos: ha döntés születik ebben az ügyben, arról vásárlóink időben tájékoztatást kapnak. Legfőbb szándékunk, hogy hűséges vásárlóinkat megtartsuk, és vis�szacsábítsuk azokat, akik az átalakulás viszontagságai közepette esetleg elpártoltak tőlünk, és ide vonzzuk azokat, akik úgy érzik, tudunk olyat nyújtani, amit a környező áruházak közül csak nálunk találnak meg. A törökbálinti Auchan áruház csapata szeretettel várja vásárlóit!

www.kerthelyseg.hu • 7

• Igazgató úr! Az áruház ruhája új, de ön szerencsére a régi... • Igen, 1997-ben osztályvezetőként Törökbálinton kezdtem a szakmát, és az akkor megnyílt áruházban két évig dolgoztam. Aztán később, két éve ismét visszatértem, már igazgatóként. A tulajdonosváltással járó munkát együtt csináltuk végig a régi csapattal és most már mint Auchan áruház várjuk a vásárlókat. • Törökbálintiként bízom benne, hogy az áruház hamarosan a régihez hasonló, magas színvonalú kiszolgálással és áruválasztékkal várja a vásárlókat. Van remény erre? • A törökbálinti áruház több szempontból is különleges helyzetben van a többihez képest. Főként az elhelyezkedése miatt, ami egyszerre jelent előnyt és hátrányt is. Mivel sokan járnak be a városba dolgozni, a budaörsi áruházak talán jobban útba esnek, ezért sok vásárlónkat elvonja ez a terület. Viszont Törökbálint lakosságának jelentős része az anyagilag tehetősebbek közé tartozik, és ez a jellemző több környéki településre is. Ezért az elmúlt évekhez hasonlóan most is az a tapasztalat, hogy a magasabb árfekvésű, minőségi termékekből, márkás árukból jelentősen nagyobb forgalmat bonyolítottunk le eddig is, mint a többi áruház. Ez a vásárlói réteg nagyon igényes, elvárja a magas színvonalú kiszolgálást és a széles termékkínálatot. Mivel az Auchan vezetőségének is az a jól felfogott érdeke, hogy megtartsa, illetve visszacsábítsa ezeket a vásárlókat, igyekszik maximálisan kiszolgálni az igényeket. Emellett az Auchan kínálatában ugyanúgy megtalálhatók a közepes és alacsonyabb árfekvésű termékek, így mindenki talál a saját igényeinek, pénztárcájának megfelelőt. • A jó minőség és az alacsony ár tehát nem feltétlenül zárja ki egymást? • Az Auchan eddig is és ezután is igyekszik az árait alacsonyan tartani. Folyamatosan ellenőrizzük az árainkat, összevetjük a konkurenciáéival, és nyugodtan mondhatom, hogy az Auchan agres�szív árpolitikájának elsősorban a vásárlók látják hasznát, hiszen a legtöbb stratégiai jelentőségű termék árát mi tudjuk a legalacsonyabban tartani. • Mi az, ami ön szerint a törökbálinti áruház legnagyobb erőssége? • Az első és szerintem legjelentősebb vonzóerő a hús-, hal-, a sajtés a cukrászrészleg, ahol az önkiszolgáló hűtők mellett továbbra is megmaradtak a kiszolgálással működő pultok. A megnyitón is megemlítettem azokat a régi vásárlóinkat, akik Székesfehérvárról járnak fel hozzánk, mert a mi halpultunk kínálata szerintük mes�sze a leggazdagabb. De nem szabad elfeledkeznünk a személyes kapcsolatok jelentőségéről sem. Hiszen a kedvenc hentesünkhöz vagy sajtmesterünkhöz képesek vagyunk néha hosszabban is utazni, hiszen biztosak lehetünk benne, hogy mindig minőségi árut kapunk, és segítséget is kérhetünk az áru kiválasztásával vagy akár a feldolgozásával kapcsolatban is. Ez a személyes kontaktus nagyon fontos megtartó erő lehet. • Ezt magam is tanúsíthatom, hiszen a napokban örömmel tapasztaltam, hogy a sajtos, felvágottas, húsos pultoknál a régi kedves ismerősök szolgáltak ki. A tulajdonosváltás hogyan érintette a kollektívát? • Amikor az Auchan átvett minket, ígéretet tett arra, hogy senkit nem fognak elbocsátani, és ennek az ígéretének maradéktalanul eleget is tett. Ez egy nagyon jól kialakult erős, összetartó csapat. Sok kolléga törökbálinti vagy a közeli települések valamelyikéről jár be. Nem is lett volna érdeke az új vezetésnek, hogy ezt a jól működő egységet megbontsa. A csapat nagyon jól vizsgázott az átalakításokkal járó munkák során. Tulajdonképpen nekik köszönhető, hogy szeptember végére sikerült teljesen beüzemelnünk az új rendszert. Persze voltak közben fennakadások, és ha valakinek esetleg problémája adódott az új árakkal vagy netán az árucserékkel, attól ezúton is elnézést kérek. Igyekszünk minden panaszt azonnal orvosolni, és a reklamációkkal kapcsolatban az ügyintézést lehetőleg mindig személyesen felügyelem. • Az azonnal szembetűnik, hogy az áruház új ruhát kapott. Milyen más jelentősebb beruházásokat hajtott végre az új tulajdonos? • Az egyik jelentős változtatás a parkoló felújítása, azaz új növények telepítése, a közlekedési táblák cseréje, az aszfaltburkolat kijavítása volt. Bízom benne, hogy vásárlóink


Bemutatkozott az új budaörsi rendőrkapitány Mint azt a kapitány úr elmondta, a terep és a feladatok nem újak számára. A kapitányság létszáma időközben több mint ötven próbaidős rendőrrel bővült, akiknek a munkájára nagy szükség van, hiszen a bevásárlóközpontok környékén egy forgalmasabb hétvégén annyi ember fordul meg, mint egy kisebb város teljes lakossága. Mint elmondta, a próbaidősök zöme vidékről érkezett, így idő kell, amíg megfelelő helyismeretre szert tesznek a kollégák. A kapitányvezető beszédében kiemelte, hogy szeretné tovább folytatni az elődje által elkezdett munkát a „polgárbarát”

Fotó: Veiland Gyula

Szeptember 10-én sajtótájékoztatón mutatkozott be a helyi sajtó képviselőinek Galuska-Tomsits László rendőr ezredes, a Budaörsi Rendőrkapitányság új kapitánya. A kapitány úrnak nem új a terep, hiszen 1997-ben kezdett dolgozni a Budaörsi Rendőrkapitányságon, ahol több mint tizenegy évig teljesített szolgálatot. 2008. április 16-ával a Pest megyei Rendőr-főkapitányságra került, majd idén szeptember 16-ától újra régi munkahelyén, a Budaörsi Rendőrkapitányságon bíztak rá vezető beosztást. Elődje, dr. Csipler Norbert rendőr őrnagy Szigetszentmiklóson kapott kapitányságvezetői feladatot.

Közbiztonsági hírek

8 • www.kerthelyseg.hu

• Sírrongálással akart imponálni

A Budaörsi Rendőrkapitányság kulturális javak körébe tartozó tárgyra, műemlékre elkövetett rongálás bűntette miatt indított eljárást egy 14 éves fiatalkorú férfi ellen. F. Z. 2012. szeptember 28-án a hajnali órákban festékszóróval megrongált egy családi kriptát a törökbálinti temetőben. Nevezett személyt a rendőrjárőrök elfogták. A tanúkihallgatása során a bűncselekmény elkövetését elismerte, tettét megbánta. Az elkövető elmondása szerint egy lánynak akart kedvére tenni a síremléken feltüntetett feliratokkal. A környékbeliek körében nagy felháborodást keltett az esemény. A büntetőeljárást – az elkövető szabadlábon hagyása mellett – a Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya folytatja le.

• Betörés Törökbálinton

A Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya lopás vétsége miatt indított eljárást ismeretlen tettesek ellen. A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a tettesek 2012. szeptember 25én éjfél körül Törökbálint egyik benzin-

kútjára betörtek és nagyobb értékben cigarettát tulajdonítottak el. A cselekményre egy szolgálatban lévő tűzoltó lett figyelmes a szemközti laktanya ablakából. Az általa adott személyleírás alapján a rendőrség nagy erőkkel megkezdte az elkövető felkutatását.

• Lopás és kábítószerrel való visszaélés

A Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya nyomozást folytat a kisebb értékre elkövetett lopás és kábítószerrel való vis�szaélés bűntettének megalapozott gyanúja miatt egy 34 éves férfi és egy 32 éves nő ellen. K. Norbert és G. Renáta 2012. október 2-án 17 óra körül Törökbálint egyik bevásárlóközpontjából egy mini számítógépet próbáltak meg eltulajdonítani, úgy, hogy pár terméket kifizettek, de a táskájukban lévő műszaki cikket átcsúsztatták a szalagpult mellett a földön. A kasszás eladónak feltűnt a cselekmény, ezért értesítette a biztonsági szolgálat embereit, akik megállították az elkövetőket. A budapesti lakosú K. Norbert ismeretlen tárgyakat helyezett el az áruház elő-

rendőrség létrehozására. Ennek a koncepciónak egyik eleme a sajtóval kialakított jó viszony. Ennek érdekében a helyi médiumok napi kapcsolatot tarthatnak a rendőrkapitánysággal az új sajtóreferens, Hodut Éva személyén keresztül, de a kapitány úr, valamint a bűnügyi osztály új vezetője, Orosz János rendőr őrnagy is rendelkezésre áll. A rendőrkapitány kiemelt feladatának tekinti a lakosság tájékoztatását, és hangsúlyt helyeznek az ismeretterjesztésre is, hiszen egy kis odafigyeléssel mi magunk is sok bűnesetnek vehetjük elejét. Nagyon fontos, hogy vigyázzunk az értékeinkre! Perjés

állító helységében lévő kukába, melyekről később megállapítást nyert, hogy azok kábítószer fogyasztásához alkalmas eszközök, valamint kábítószer. A férfit és a nőt a rendőrjárőrök előállították. A lopás és a kábítószer fogyasztás bűntettét egyaránt elismerték. A büntetőeljárást – szabadlábon hagyásuk mellett – a Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya folytatja le ellenük.

• Lopott alkatrészekkel körözés alatt álló autó

A Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya intézkedést hajtott végre egy autószerelő műhelyben. 2012. október 2-án 15 óra körül Törökbálinton egy autószerelő műhelyből érkezett bejelentés, hogy ott lopott gépjármű található. A helyszíni adatgyűjtés során megállapítást nyert, hogy az Opel típusú személygépkocsi – alvázszám alapján – körözés alatt áll, a benne lévő autóalkatrészek lopottak, a körözését korábban a Budapesti Rendőr-főkapitányság rendelte el. A büntetőeljárást a Budapesti Rendőrfőkaptányság Gépjármű Bűnözés Elleni Osztálya folytatja le.


30 éves osztálytalálkozó a Zimándyban

Szüreti bál

Ötödik alkalommal szervezte meg szüreti felvonulását a Munkácsy Mihály Nyugdíjas Klub. A felvonulók lóháton, gyalogszerrel egy nagy kört tettek az ófaluban, majd a Munkácsy Mihály Művelődési Házban késő estig ropták a táncot.

30 éves osztálytalálkozóját tartotta szeptember végén a törökbálinti Dózsa György úti Általános Iskola (ma Zimándy) 1974– 1982-es évfolyama. A találkozón nemcsak az egykori diákok voltak jelen, hanem – az összegyűltek nagy örömére – Kocsis Péterné, Jolánka néni, aki az első két évfolyamon tanította a fiatalokat, illetve a felsős tanárnőjük, Varga Anna néni is. A találkozó kertében az egykori diákok ellátogattak a temetőbe, hogy megemlékezzenek elhunyt alsós tanítójukról, Koncsik Erzsi néniről, valamint osztálytársukról, Jernye Istvánról. A jó hangulatban telt találkozón megfogadták, hogy öt év múlva újra találkoznak. ••

A Munkácsy Mihály Művelődési Ház programjából • 26. péntek 19.00 BORBARÁTOK ESTÉJE Újra indul borászati, borkóstolási alapismereteket nyújtó előadásso­ ro­zatunk, sok zenével és sok beszélgetéssel, Zorányi György és Fekete Lajos ismeretterjesztő sorozataként. Vendégünk az Attila Pincészet; Tóth István, borász. Zenélnek: Juranek László (Camel) és barátai A részvétel előzetes jelentkezés alapján történik. Asztalfoglalás a belépődíj megváltásával lehetséges. Belépőjegyek – korlátozott számban – október 25-ig kaphatók az MMMH Rendezvényszolgálatán, 2500 Ft-os áron. A belépődíj ára magában foglalja 9-féle bor kóstolását. Szervező és helyszín: MMMH

• 27. szombat 16.00 „FICÁNKOLÓ” CSALÁDI DÉLUTÁN A szomorú királykisasszony – a Bábakalács Bábszínház előadása

• 16. péntek 19.00 TÖRÖKBÁLINTI SZÍNHÁZ Topolcsányi Laura: A holló árnyékában történelmi krimi Szereposztás: Vásári Mónika,Bencze Ilona (Jászai Mari-díjas), Hüvösvölgyi Ildikó, Benkő Péter (Jászai Mari-díjas), Kurkó József Rendező: Árkosi Árpád (Jászai Mari-díjas). Belépőjegyek 2400 Ft-os áron kaphatók az MMMH rendezvényszolgálatán és a www.turayidaszinhaz.hu weboldalon. Az előadásra a Turay Ida Bérletek is érvényesek.

„Törökbálint századelő” kiállítás

• 17. szombat 13.00–18.00 Bálinti Bolhapiac Használt holmik, saját készítésű kézműves termékek vására és cseréje. Árusító asztalok – korlátozott számban – 1000 Ft-os áron bérelhetők november 13-ig, személyesen az MMMH Rendezvényszolgálatán. (1 fő maximum 2 db asztalt bérelhet.) A belépés díjtalan.

2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 83. honlap: www.mmmh.hu • e-mail: mmmh@torokbalint.hu rendezvényszolgálat, jegypénztár: 999-250 nyitva tartás: a hét minden napján 10–22 óráig

(a terembérlők nyitott és zártkörű rendezvényei esetén a nyitvatartási idő ettől eltérhet)

A hetedik Budaörsi Kistérségi Fesztivál keretében a századelő Törökbálintja elevenedett meg a művelődési ház kiállítótermében. A Falumúzeumból kölcsönzött ruhák és használati eszközök mellett korabeli fotók díszítették a kiállítást.

www.kerthelyseg.hu • 9

• 19.00 FÉK – Fiatalok az élet küszöbén Szeretettel várunk, ha 15–25 év közötti fiatal vagy és szívesen beszélgetnél velünk. Interaktív szobánkban szó esik ön- és társismeretről, párkapcsolati témákról, családról, szokásainkról és mindenről, ami Benneteket érdekel! A beszélgetéseket vezeti Mischingerné Bóka Ágnes és Mischinger Gábor A belépés díjtalan! Szervező: MMMH

Esti Mese – diafilmvetítés Tóth Krisztával 16.30–18.00 Szinkulics Ágnes kézműves foglalkozása Belépődíj: gyerekeknek: 400 Ft, felnőtteknek 500 Ft, családi jegy (2 felnőtt + 2 gyerek) 1300 Ft Szervező és helyszín: MMMH november


Vidám dallamok

15 éves a „német ovi”

Jó hangulatú koncertet adott szeptember utolsó előtti vasárnapján a Lendvai Károly Férfikórus. Nem véletlenül volt a koncert címe Vidám dallamok, hiszen az énekesek ezúttal könnyedebb stílusukat vették elő és népszerű operett dallamokkal örvendeztették meg a közönséget a művelődési házban. A koncert látogatói néha úgy érezhették magukat, mint egy baráti társaságban, ahol a jelenlévők egy része jókedvűen dalra fakadt – nemhiába csendültek fel a dallamok gyakran nemcsak a színpadon, hanem a nézőtéren is.

15. születésnapját ünnepelte a művelődési házban a „Csupaszív” Német Ne m z et i s é gi Óvoda. A rendezvényre, amelyen többek között részt vett Turai István polgármester, Kailinger Ildikó jegyző asszony, Rolf Karrer, Süssen polgármestere és az óvoda német testvéróvodájának képviselői is, mind az óvodások, mind szüleik is készültek műsorral, ami nagy tetszést aratott a közönség soraiban. Az ünnepség után az ovisok aprajanagyja az udvarra tódult, itt már várta őket a csupaszív vásár, ahol házi süteményeket, lekvárokat, befőtteket lehetett vásárolni, illetve a „játszótér”, a hol a g yerekek ötletes játékokon tudták kipróbálni ügyességüket, rátermettségüket.

Kisgyermeknevelők továbbképzése

Törökbálint Város Önkormányzata és a Kaposvári Egyetem közötti megállapodásnak köszönhetően létrejött Módszertani Intézet közreműködésével tíz bölcsődei kisgyermeknevelő továbbképzése kezdődött meg október közepén a Munkácsy Mihály Művelődési Házban. A kétéves, akkreditált képzés keretén belül a hallgatók háromhetente két napot töltenek tanulással, amelynek során a Kaposvári Egyetem, illetve a Bálint Márton Általános és Középiskola tanárai fogják őket tanítani. A felsőfokú képzés befejeztével lehetőség nyílik a végzettek számára, hogy további tanulással főiskolai diplomát szerezhessenek. A hallgatók többek között neveléstörténetet, pedagógiát, pszichológiát fognak tanulni, és ezekből a tárgyakból vizsgát is tesznek. A hallgatók számára a tandíjat és a beiskolázási díjat Törökbálint önkormányzata támogatja, így a kisgyermeknevelőknek nem kell mélyen a zsebükbe nyúlniuk, hogy elvégezhessék ezt a kurzust. Könnyebbség lesz a hallgatóknak, hogy a szociális törvény által előírt öt év alatt megszerzendő kreditpontokat, amelyeket a dolgozók különböző továbbképzéseken, konferenciákon, szakmai napokon való részvétellel tudják megszerezni, az e tanfolyamot elvégzők mind megkaphatják. Ez a felsőfokú képzés tíz személyt érint, ami nem fedi le az összes kisgyermeknevelőt, de mivel az egyik tanítási nap péntekre esik, csak így lehetett megoldani, hogy a gyerekek ne maradjanak felügyelet nélkül. A képzés a későbbiekben is folytatódik, így a most kimaradt bölcsődei dolgozóknak is lehetőségük lesz a csecsemő- és gyermeknevelő, -gondozó felsőfokú szakképzésben részt venni. A környező települések intézményeiből is érkezett igény, hogy az ottani kisgyermeknevelők is bekapcsolódhassanak ebbe a képzésbe. A tanfolyamot elvégzők amellett, hogy egy korszerűbb tudás birtokosai lehetnek, a fizetési kategórián belül is feljebb léphetnek. A Segítő Kéz Szolgálat és a Kaposvári Egyetem más területen is megkezdte az együttműködést, szakmai terepet biztosítva a hallgatók számára. ••

A szomszédban

lakó festő a legjobb garancia!

10 • www.kerthelyseg.hu

••

Lantos Zoltán festő-mázoló-tapétázó végzettségű egyéni vállalkozó vagyok, Törökbálinton élek családommal. Tíz éve a jól összeszokott 6 fős csapatommal együtt végezzük lakások, családi házak, társasházak, közületi- és ipari ingatlanok alap-, ill. felújítási munkáit.

Szolgáltatások: • festés, mázolás, tapétázás • nyílászárók, kerítések felújítása, mázolása • antik- és márványhatású díszítő festés • kül- és beltéri stukkózás, rozetta • mennyezeti polisztirol lapok ragasztása • hőszigetelés, homlokzatfestés • nemesvakolatok felhordása • lábazati vakolatok felhordása • lábazati lapok ragasztása • laminált parkettázás • gipszkartonozás • egyéb építési és felújítási munkák • széldeszkák/párkánydeszkák felújítása, mázolása

Lantos Zoltán „színmester” 06 30/269-33-27 • www.lantosfestes.segitek.hu


Egy autista kisgyermek fejlesztését nem lehet elég korán kezdeni

Mi van ezzel a gyerekkel? •• Autizmus? Asperger-szindróma? Találkoztak már a gyermekük bölcsődei-óvodai csoportjában vagy iskolai osztályában nehezen kezelhető, viselkedési problémákkal küszködő, esetleg agresszív vagy egyszerűen csak furcsa gyermekekkel? Netán saját csemetéjük vi-

selkedésének megértése okoz megoldhatatlannak tűnő gondot a család vagy az óvó nénik, a tanító néni számára? Feltették már maguknak valaha a kérdést: mi van ezzel a gyerekkel.

. Kerthelység . Törökbálinti ingyenes havilap

rájuk, mint a családot összekötő „energiamező” kiegyensúlyozó tagjaira. Végül Széplaki Mirjam, a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karának oktatója vezette be a résztvevőket az autizmussal élő emberek gondolkodásmódjába, gondolatvilágába. Őt hallgatva sokkal érthetőbbé váltak az ilyen gyermekek furcsa reakciói. Az autista gyermeknek sérült a rugalmas gondolkodásra való készsége, a kommunikációs készsége, valamint a szociális interakciókra való készsége is. Ez azt jelenti, hogy sokszor nem érti, mi történik körülötte, de nem is tudja elmondani, mi az, amit nem ért, és nem érti a másik ember reakcióját sem, így aztán feszültté, kapkodóvá, néha agresszívvá válik vagy dührohamot kap. De ezek a jelenségek enyhíthetők, ha a környezet, azaz a család, az oktatási intézményben a pedagógusok, valamint a „csoporttársak” megértik, hogy mi a probléma, és hogyan kell viselkedni, mit kell csinálni ahhoz, hogy megkönnyítsük ezeknek a gyerekeknek az életét. Mint elmondta, sajnos ma Magyarországon az autizmus diagnosztizálása, az autizmussal élők fejlesztése, a speciális iskolák működtetése még gyermekcipőben jár. Pedig az autizmus tünetei

enyhíthetők, a beteg és a család, a környezetben élők életminősége jelentősen javítható. Ne dugjuk hát homokba a fejünket, hiszen ezzel a gyermekünknek ártunk. Hallgassunk a pedagógusra, a gyermekorvosra! Lehet, hogy van is egy negatív lelet a kezünkben. De ha őszintén átgondoljuk az életünket, és úgy látjuk, hogy a gyermek nem fejlődik, a tünetei súlyosbodtak, akkor ne hagyjuk annyiban a dolgot. Hiszen az autista gyermek szenved. És vele szenved a család és a környezetében élők mindannyian. Ezt a szenvedést pedig lehet és kell is enyhíteni. Kérjünk segítséget! Nyíri Erzsi •••

Megjelenik havonta • ISSN 1789-9133 • Felelős kiadó: Media InnoSenza Kft. • 1135 Budapest, Csata u. 32. • Telefon: 786-0788 • Fax: 786-0789 • email: szerkesztoseg@kerthelyseg.hu • Hirdetés: hirdetes@kerthelyseg.hu • Felelős szerkesztő: Kovács Ilona • Fotó: Tóth József, KᵒJ • Terv, grafikai munkák: KᵒJ • Nyomás: Rosental Kft. • Ügyvez. ig.: Rózsavölgyi Sándor ••• • A kiadó nem vállal felelősséget a hirdetések és pr-cikkek tartalmáért.

www.kerthelyseg.hu • 11

A fenti címmel tartottak szeptember végén ismeretterjesztő előadást a Munkácsy Mihály Művelődési Házban. A rendezvény szervezője a Törökbálinti Védőnői Szolgálat volt. A beszélgetést az az Elek Ildikó vezette, akinek „Azoknak, akik zörgetnek” című önéletrajzi ihletésű könyvét két éve már figyelmükbe ajánlottuk. Az első előadó maga Ildikó volt. Több mint félórás előadásában azt a kálváriát mesélte el a jelenlévőknek, amelyet legkisebb gyermekével, Lillával járt végig a kislány megszületése óta. Lilla most ötéves, és már kevéssel születése után tapasztalták a szülei, hogy valami nem egészen úgy működik nála, mint ahogy a két nagyobb testvérénél. A kislány már csecsemőkorától alvási nehézségekkel küszködött, étkezési szokásai és viselkedése is sokban különbözött a megszokottól. Ez a különbség nem volt feltétlenül negatív, hiszen kétévesen már folyékonyan beszélt, sőt többoldalas meséket jegyzett meg hallás után, és szinte hibátlanul adta vissza a szöveget. Társas kapcsolatai azonban szinte teljesen a családra, leginkább az édesanyjára korlátozódtak. Az idegenektől félt. A szokásosnál sokkal

jobban ragaszkodott a megszokott cselekvésekhez, a napi rutinhoz, egyes tárgyakhoz. Ha valami nem a megszokott rendben történt, pánikba esett, sírt, szinte magán kívül volt. Háromévesen még nem sikerült szobatisztaságra szoktatni. Ildikó gyakorlott édesanyaként és pedagógusként is érezte, hogy valami nem stimmel a kislányával, és elvitte a szakambulanciára, ahol egy félórás vizsgálattal el is döntötték, hogy mivel a kislány hajlandó kommunikálni, nem mutatja az autizmus jellemző tüneteit, ezért nem is beteg. A szülőket nem nyugtatta meg ez a diagnózis. Mivel a tünetek egyre súlyosbodtak, és Lilla mind feszültebb és nehezebben kezelhető volt, tovább keresték, kutatták, hol tudnának segíteni a kislányukon. Hosszas utánajárás után jutottak el a budapesti Autista Alapítványhoz, ahol egy alapos kivizsgálást követően egyértelműen bebizonyosodott, hogy a gyermek Asperger-szindrómás, tehát az autizmus egy enyhébb fajtája áll fenn nála, aminek következtében a mindennapi élet komoly nehézségeket jelent számára. Ez volt az a pillanat, amikor a család élete egy csapásra megváltozott. Szakértő segítséggel megkezdődött Lilla fejlesztése, és a család is megtanulhatta, hogyan gondolkozik, hogyan érez ez a kicsi lány. Az elmúlt hónapok már jelentős javulást hoztak. Mára Lilla a Tükörhegyi Magánóvoda boldog kis lakója. Ma is más, mint a többi gyerek, és ez így is marad. De kellő odafigyeléssel, az óvó nénik együttműködő segítségével sokkal boldogabb, kiegyensúlyozottabb és folyamatosan fejlődik. A második előadó Soma Mamagésa volt, aki az elmúlt években elvégezte a pszichológia szakot, és rendszeresen tart foglalkozásokat súlyosan fogyatékos embereknek és pszichológiai betegeknek. Szuggesztív, magával ragadó előadása A krízis mint fejlődési lehetőség címet viselte. Mint elmondta, nagyon fontosnak tartja, hogy a társadalom rádöbbenjen, a fogyatékos emberek nemcsak hogy nem felesleges „koloncok” egy közösség nyakán, hanem egyesen nélkülözhetetlen tagjai a társadalomnak. A Hellinger-féle családterápiás elmélet például úgy tekint


„Legnagyobb szakmai sikerei Törökbálinthoz köthetők”

12 • www.kerthelyseg.hu

•• Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Törökbálint Város Díszpolgára címet 2012-ben Hadnagy Dénes kántor és dr. Zsolnai József professzor (posztumusz) részére adományozza az október 23-ai ünnepségen. Dr. Zsolnai Józsefné nemcsak felesége, hanem először tanítványa, később legközvetlenebb munkatársa, végül a Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézetében intézetigazgatóként utódja volt Zsolnai Józsefnek. Vele beszélgettünk a 2011 januárjában elhunyt professzorról.

Zsolnai József Szeged-Királyhalmán egy tanyán született, szegényparaszti család negyedik gyermekeként. Korán félárva lett, ugyanis édesapját elvitték Szovjetunióba, ahol nem a fronton esett el, hanem egy kórházban vesztette életét. Édesanyja egyedül nevelte őket, ezért már kisgyerekkorától dolgoznia kellett. Mivel nagyon jó tanuló volt, tanítója felfigyelt rá és felkarolta. Felhívták anyja figyelmét, hogy gyermekének tovább kellene tanulnia, és ebben az időben a tanyasi fiúk előtt két tanult életpálya volt: a papság és a tanítóság. Ő a tanítói hivatást választotta, így kötött ki a Szegedi Tanítóképzőn. • Családja mennyire támogatta őt a tanulásban, hiszen gondolom, szükség volt a dolgos kézre. • Egyáltalán nem támogatták, olyannyira nem, hogy meg is szökött otthonról és jó néhány évig haza sem mehetett. Érdekes viszont, hogy úgy gondolta, az édesapja, ha élt volna, biztos támogatta volna a tanulásban, hiszen ő egy olvasott parasztember volt. • A professzor úrnak van gyermeke? • Az első házasságából van egy lánya és egy fia. Anikó a Szegedi Tudományegyetemen pedagógiát tanít, László pedig a Corvinus Egyetemen közgazdász, de professzor, második magyarként, a cambridge-i egyetemen is. • A tanítóképző után hogyan folytatódott a pályája? • A tanítóképző után elvégezte a tanárképzőt, majd egyetemre ment. Volt tanyai tanító több éven keresztül, ahol a szintén tanító első feleségével dolgozott együtt. A főiskolán levelező tagozaton elvégezte a magyar–történelem szakot, így már felső tagozatosokat is taníthatott. Mivel felfigyeltek rá, kiemelték, és tanfelügyelőként is dolgozhatott. • Ha Zsolnai Józsefhez egy valamit kell kötnünk, az természetesen a Zsolnai-módszer. Miért gondolta professzor úr, hogy meg kell reformálni az oktatást? • 1969-ben Szobra került iskolaigazgatónak, ahol azt tapasztalta, hogy az érettségi előtt álló diákok nem értik, hogy mit olvasnak. Felméréseket készíttetett és úgy döntött, hogy bukjanak meg az érettségi előtt állók, ne mehessenek érettségizni. Sajnos a gyerekek között volt az ottani párttitkár fia is, ezért a tantestületi döntés után 24 órán belül le kellett adnia a gimnázium kulcsait, de egy évig még maradhatott napközisnek. Ennek az eseménynek országos híre lett, több pedagógiával foglalkozó szakember is kiállt mellette, de egy darabig mégsem kapott állást. Zárójelben hozzáteszem, hogy az idő őt igazolta, hisz a későbbi felmérések, többek között a PISA is (Programme for International Student Assessment, azaz a nemzetközi tanulói teljesítménymérés programja. Célpopulációját a tizenöt éves diákok alkotják – a szerk.) azt mutatta ki, hogy a magyar diákok nemigen értik, amit olvasnak. Mivel nem kapott pedagógusállást, Szolnokra került könyvtárosnak, ahol megalapozta kutatásait, amelyeket a Kaposvári Tanítóképzőben kezdett el. • Mi volt a módszerének lényege? • Azt gondolta, hogy ha valaki helyesen beszél, akkor jobb lesz a helyesírása is, hiszen a magyar helyesírás túlnyomórészt a kiejtés elvén alapszik. Kiemelt hangsúlyt helyezett a szövegértésre, a kommunikációra. • Az önök élete mikor kapcsolódott össze?

• Mi először Kaposváron találkoztunk, ahol tanár–tanítvány kapcsolat volt köztünk. Ő egy igen megosztó személyiség volt. A diákok egy része, aki akarta, hogy valami legyen belőle, rajongott érte és mindent megtett, hogy teljesítse azokat az elvárásokat, amelyeket előírt, de voltak olyanok is, akik féltek tőle. A diplomaosztómon kért meg, hogy vegyek részt a programjá-

• Zsolnai József ban, ami úgy öltött formát, hogy akkor Siklóson tanítottam és ott az ő programja alapján dolgoztam. Miután elvált, megkeresett, hogy kössük össze az életünket. Csökölyön telepedtünk le, ahol igen hátrányos helyzetű gyermekeket tanítottam. • Ezután jött Törökbálint? • Még nem. Csököly után a Kaposvári Tanítóképző kihelyezett szekszárdi intézményének megszervezését bízták a férjemre, ezért egy ideig ott is éltünk. Ezután Veszprémbe hívták, az Országos Oktatástechnikai Központba, ahol lehetőségünk volt a program teljes taneszközrendszerét elkészíteni. • De ezután már tényleg Törökbálint jött. • Férjemet megkereste Gazsó Ferenc, az Oktatáskutató Intézet vezetője, hogy kellene egy olyan programot készíteni, amely nemcsak az anyanyelvvel foglalkozik, hanem az egész iskolára kiterjed. Ez lett a későbbi Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program (ÉKP). Budapest környékén kerestünk lakhelyet, és erre Törökbálinton találtunk rá. Itt kaptam munkát és el is indult egy osztály az ÉKP keretein belül. Három év telt el, amikor férjem felvetette, hogy nemcsak egy osztályt, hanem egy egész iskolát szeretne a módszer szerint felépíteni. A település akkori vezetői, a tanácselnök és a párttitkár nagyon sokat tettek azért, hogy ez az álom megvalósulhasson. • Az órarendben olyan órákat is lehetett találni, amelyek akkor még nagyon egyediek voltak, bár manapság már egyre gyakoribb. Ilyen például a sakk, a néptánc vagy a színjátszás. Miért tartották ezt fontosnak? • A program kezdetektől fogva egy tehetségfejlesztő és tehetségkereső program volt. Próbáltunk minél több mindent megmutatni a gyerekeknek. Emellett két olyan elem is volt, ami most újra előjön, ez a mindennapos testnevelés és az egész napos iskola. • Törökbálintot itt kellett hagyniuk. Ezután mi következett? • A 90-es évek első felétől egy új programon kezdett dolgozni, mégpedig a pedagógusszakma megújítása elnevezésű projektet vezette. Azt kellett kidolgozni, hogyan lehet a teljes pe-


Tóth József

Reggel

Elfeledett álmaiddal ébredve Kidörzsölnéd szemedből, Amit a tegnap itt hagyott, mert Tudod, hogy egész nap dúdolni fogod, Míg szembe jön majd az utcán veled A cikória illatú reggel, Egy petróleumot égető emlék, S rád szól a mindennapos Szerelem hiány. Ártatlanságod, mint kutyád Pórázon vezetve, botladozva visszaránt, S nem bánod, hogy helyetted vezekel.

Olajág

•••

dagógus kultúrát megújítani Magyarországon. Törökbálintról 1999-ben Veszprémbe kerültünk, ahol az egyetem egy kutatóintézetét szervezte meg, Pápán pedig doktori képzést indított. A Pannon Egyetemen három szakot hozott létre, amelyek ma is fennállnak, sok hallgatóval. És volt még egy tudománypedagógiai programja is, amely azt dolgozta ki, hogy a 10 és 14 éves kor közötti gyerekek hogyan vehetők rá tudományos munkára. • Professzor úr, amíg tudott, tanított az egyetemen? • Természetesen. De a doktori iskolában így már felnőtt diplomás emberek voltak az utolsó tanítványai. • Milyen ember volt Zsolnai József? Olyan megközelíthetetlennek tűnt. • Nagyon szigorú ember volt, önmagával szemben is. Az, hogy a gyerekek egy kicsit tartottak tőle, valószínűleg azzal is magyarázható, hogy a tanárok sokszor mumust csináltak belőle. Nagyon jó humorú ember volt, aki nagyokat tudott nevetni. • Milyen érzéseket váltott ki önben, hogy professzor úr Törökbálint díszpolgára lesz? Hiszen sokat köszönhetünk neki, hogy településünk akkor felkerült a térképre. • Még Japánban is tudták, hogy Magyarországon van Törökbálint nevű település. Emlékszem, egyszer jött külföldről egy olyan levél, amelyre csak annyi volt ráírva, hogy Zsolnai József, Magyarország, és megérkezett hozzánk. Én személy szerint nagyon örülök neki és tudom, hogy ő is örülne. Törökbálintot otthonának tekintette, és amikor már a betegségével küzdöttünk, megbeszéltük, hogy Törökbálinton legyen eltemetve, hiszen legnagyobb szakmai sikerei Törökbálinthoz köthetők. • Hogyan teltek az utolsó évei? • Két évig küszködtünk a betegségével. Egy kérése volt, hogy nem akar kórházba menni, egész végig itt ápoltuk a házunkban és itt is hunyt el. Akár hiszi, akár nem a végén már újságot sem vett a kezébe, gondolkodott, megbékélt, nagy békével tűrte a szenvedéseket. Amilyen lobbanékony volt néha egészségesként, annyira békés volt az élete végén. • Ön elvégezte a Pázmány Péter egyetemen a teológiát. Mennyire volt életük része a hit? • Férjem csak úgy tudott dönteni, hogyha „tudja” is, ezért hatalmas teológiai könyvtárat gyűjtött. Érdekes momentuma volt az iskola életének, mikor a 80-as évek második felében meghívta egy tantestületi értekezletre Pelsőczy Ferenc atyát, hogy tartson előadást Schütz Antal dogmatikájáról. Ez is mutatta az ő gondolkodási szuverenitását. Úgy gondolom, reménnyel ment el. Németh Gergő

A Hit éve

„Krisztus igazságnak, nem pedig szokásnak nevezte magát.”

www.kerthelyseg.hu • 13

A Ma g ya r Ka t ol i k u s P ü s pöki Konfe re nci a körleveléből XVI. Benedek pápa meghirdette a Hit évét, a mely 2012 . október 11-étől 2013. november 24-éig, Krisztus Király ünnepéig tart . 50 évvel ezelőtt, 1962. október 11-én nyitotta meg ug yanis Boldog XXIII. János pápa a II. Vatikáni Zsinatot. E dátumhoz egy másik fontos esemény is kapcsolódik: Boldog II. János Pál pápa 20 évvel ezelőtt adta ki a „Katolikus Egyház Katekizmusát”, mint a II. Vatikáni Zsinat egyik gyümölcsét, „hogy a hit szépségét és erejét minden hívőnek bemutassa”. Mit szeretne elérni a Szentatya a Hit évével? „A hit kapuja” kezdetű apostoli levelében írja, hogy „Újra fel kell fedeznünk a hit útját, hogy egyre világosabban meg tudjuk mutatni a Krisztussal való találkozás örömét és mindig megújuló életerejét”. A kereszténységet ma sajnos a hagyományosan keresztény országokban is sokan csak szociális, kulturális vagy politikai szempontból tekintik, és leg feljebb szép szokást látnak benne. A kereszténység hajnalán, Szent Pál korában a vallást az akkori pogány gondolkodók is szokásnak tartották, és ezzel elősegítették a pogány vallások megszűnését, mert életet, hitet nem lehet tartósan szokásra építeni, hanem csak az igazságra. Valóságos forradalom történt akkor a hit világában: a kereszténység ugyanis nem szokásra építette a hitét, hanem az igazságra: Krisztusra. A keresztény vértanúk sem egy szokásért adták oda az életüket, hanem az Igazságért: Krisztusért. A mi hitünk is csak Krisztusra, az Igazságra épülhet, és csak a vele való élő kapcsolat adhatja meg azt a szívbéli örömet, amit sugározni tudunk a világban. De hogy a hit örömét sugározni tudjuk, először nekünk kell megújulni hitünkben. A Hit évében tehát egyre jobban meg kell ismernünk Jézus Krisztust, Katolikus Egyházát, a Szentírást, a szentségeket, az Egyház imáit, hogy megújuljunk hitünkben. A Hit éve különösen is rávilágít a gyermekek és fiatalok hitoktatásának fontosságára, katolikus egyházi iskoláink értékére és a hit ismeretében való állandó előrehaladásra a felnőttek és a családok körében is.


Festmények, szobrok, grafikák

A „Palkók”

14 • www.kerthelyseg.hu

•• Szeptember végén képzőművészeti kiállítás nyílt a Palkó család műveiből a törökbálinti Falumúzeumban. Az érdeklődők ízelítőt kaphattak a család több évtizedre visszavezethető művészmúltjának alkotásaiból, jelenéből s e tevékenységük bontakozó jövőjéből. A kiállításon Hajdu Ferenc író, költő köszöntötte és méltatta az alkotókat. Palkó Balázzsal, a Zimándy Ignác Általános Iskola tanárával, a család egyik tagjával beszélgettünk. • A Palkó művészdinasztia alkotásaiból nyílt kiállítás a Falumúzeumban. Kik a művészcsalád tagjai, mikorra vezethető vissza a dinasztia, és milyen művészeti ágban jeleskedtek, jeleskednek a Palkó család tagjai? • Vannak a rokonságban, akik szerint két, a Nemzeti Galériában is kiállított festőművész, Joseph és Xaver Palko már a rokonunk lehetett, de mások szerint Elzászból érkezett a családunk. Édesapám, Palkó József és édesanyám, Marostordai Anna a Képző- és Iparművészeti Főiskolán osztálytársak voltak és el is végezték Rudnay Gyula vezetésével. Édesapám egyik alapítója volt a Rudnay képzőművészeti körnek, amelynek többek között Hadik Gyula is a tagja. Szüleim nagyon sokat alkottak, főként a Szolnoki Művésztelepen, ahol szinte minden tárlatukon részt vettek. Édesanyám inkább akvarellel dolgozott, édesapám pedig az olajfestéket kedvelte. József bátyám vett Balatonfüreden egy kisebb telket, amelyre szüleim építettek egy faházat és előszeretettel jártak oda alkotni, festeni, mozaikképeket készíteni. • Csak festészettel foglalkoztak? • Nem, édesapám például nagyon szeretett faragni is. Sok keresztet faragott. Nálunk a nappaliban is megtalálható egy nagyobb, 70 centis keresztje, amelynek külön története van. A mintát 1945-ben kezdte faragni, a francia fogolytáborban. Akkor még csak tenyérnyi volt és szétszedhető. A szétszedhetőség azért volt fontos, mert így a ruhájában elrejtve tudta hordani, ugyan-

is egyszer ellopták tőle. Úgy került vissza hozzá, hogy ő tudta a szétszedhetőség titkát, és ezzel igazolta, hogy a kereszt a saját keze munkája. A kilencvenes években több nagy keresztet is faragott, többek között ezt, a fogságban készült kis keresztet is elkészítette nagy méretben. Legnagyobb meglepetésünkre az eredeti kis keresztet, amely az egyik legféltettebb emléke volt, egy karácsonyon nekünk ajándékozta. Azt mondta, nálunk lesz a legjobb helyen. Nagy megtiszteltetésnek éreztük. Ez amúgy jellemző volt rá, gyakran ajándékozott gyermekeinek, unokáinak a saját alkotásaiból. Ezenkívül plasztikákat is készített, sőt volt egy elég egyedi találmánya is: régi bakelit lemezeket olvasztott meg úgy, hogy azokból portré alakult ki. • Volt édesapjának civil foglalkozása vagy próbált a művészetből megélni? • Édesapám is pedagógus volt. Többek között egy olyan intézetben volt nevelő, ahol pedagógus árvákat és félárvákat neveltek. Itt is a művészet eszközeit vetette be. Festett a gyerekekkel, mozaikoztak. Egy nagy család voltunk, hiszen a két bátyám rendszeresen járt a foglalkozásokra és ahol tudtam, én is bekapcsolódtam, bár ekkor még kicsi voltam. Volt olyan tanítvány, akiből művész lett és voltak olyanok is, aki eljöttek a kiállítás megnyitójára. Emellett édesapám nagy műszerész volt, szeretett sok mindent maga elkészíteni, így többek között saját célra gyártott egy diavetítőt, édesanyámnak pedig több szövőszéket. • Volt a szüleinek valamilyen meghatározható stílusa, olyan, amit nagyon szerettek festeni? • Édesapám szerintem inkább impres�szionista volt, de sok realista képe is van. Édesanyám az alföldi táj, a tanyavilág nagy szerelmese volt.

• Mi a helyzet a gyerekekkel? • Én érettségi után a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolára jelentkeztem matematika–rajz szakra, amelynek elvégzése után Kunmadarasra kerültem és Karcagra jártam művésztáborba. Jelenleg ha időm engedi, rajzolgatok. Tanultam bútorfestést és most az a tervem, hogy kis ládákon megfestem a magyar táj motívumait. Szobrászkodni még nem szobrászkodom, de gyűjtöm a kavicsokat, amelyekből szeretnék majd valamilyen alkotást készíteni. Pali bátyám grafikus volt, de nagyon szeretett faragni, botokat, szobrokat is készített. Józsi bátyám szobrász lett, de korábban sokszor festett együtt édesapámmal freskót. Legidősebb bátyám, Péter építészmérnök volt. Nővérem gazdasági vonalon helyezkedett el, de ő például nagyon szeret és nagyon szépen tud hímezni, amit még édesanyám tanított neki. • És az unokák? • Mindkét gyermekemnek van kézügyessége, de csak Marci fiam foglalkozik ezzel komolyabban. Neki is van képe a kiállításon, mivel nemrég festett egy nagyon jó hangulatú képet Tihanyról. • És ha nem is vér szerinti rokon, de az ön felesége, Palkóné Szabó Gabriella is kedvet kapott az alkotásra ebben a családban. • Ő még a Sz á sz Ma rg it ve zet te , székelyudvarhelyi művésztáborban ismerkedett meg a bútorfestészettel, és szerintem nagyon tehetséges. Nagyon szépen tud virágot rajzolni, szinte folyik a kezéből a virágminta. • Van idejük alkotni? • Sajnos nem sok, hiszen én is dolgozom, feleségem pedig, mivel iskolaigazgató és önkormányzati képviselő is, nagyon elfoglalt. Én elsősorban pedagógus vagyok, csak akkor alkotok, ha ehhez van időm és hangulatom. Emellett pedig egyéb hobbijainknak is hódolunk, például a kertépítészetnek. A kertünkben közel 500 fajta virág van, így nálunk tavasztól őszig virágban van a kert. Ez leginkább a feleségem asztala, és mindig kitalál valamit, most éppen japánkertet szeretne. Ezenkívül sokat járunk kiállításokra, én fotózni is nagyon szeretek, a fotóimból feleségem nemrég egy igen igényes fotóalbumot állított össze. N.G.


Tisztelt Megjelentek, kedves Barátaim!

E nagyszerű kiállítás a Szeretet Földje Találkozó égisze alatt jöhetett létre, így talán nem meglepő, ha ennek az eseménysornak a szellemiségéhez igazodnak első mondataim. II. János Pál millenniumi üzenetében olvashattuk, hogy „Krisztus biztosítani akarja a család és a házasság szent voltát, meg akarja védeni az emberi személynek és méltóságának teljes igazságát. Csak ennek az igazságnak a teljes fényénél lehetséges, hogy a család a nagy kinyilatkoztatás legyen, a másik első fölfedezése: először a házastársak kölcsönös felfedezése, majd a tőlük született gyermekeké.” Ilyen kölcsönös fölfedezés volt Marostordai Annáé és Palkó Józsefé – s később a tőlük született gyermekeké. Nos, kedves Barátaim, íme a Palkó család: Az édesanya, Marostordai Anna festőművész 1920-ban született. Főiskolai tanulmányainak elvégzése után Bonyhádon, majd Kecskeméten rajztanár, s az Országos Pedagógiai Intézet munkatársaként is tevékenykedik. Alkotóművészetét a realisztikus felfogás, az ecsetkezelés és a színvilág dinamizmusa jellemzi. Képei meleg színekkel megkomponáltan, letisztult formavilágukkal egyfajta megnyugvást, bölcseletet s nyugalmat árasztanak. Művészetének elismeréseképpen nívódíjjal, pedagógiai munkásságáért pedig „kiváló tanár” elismeréssel jutalmazták. Az édesapa, Palkó József festőművész és grafikus 1919ben született Drávaszilason. A Képzőművészeti Akadémián végzett 1944-ben, majd Bonyhádra, később pedig – immár családjával együtt – Kecskemétre került. Munkahelyét, a kecskeméti intézet épületét jelenleg is nagyméretű szekkói, domborművei díszítik. Palkó Józsefet ugyan elsősorban realista festőként említhetjük, ám életműve szinte a képzőművészet minden ágát felölelte. Sokoldalú, igazi „ezerarcú” tehetséggel megáldott ember volt. S persze pedagógus. Oktatott mindenhol mindenkit. Hosszú ideig rajzszakfel-

Ifj. Palkó József szobrász 1951-ben született. A budapesti Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola díszítőszobrász szakán végzett, ahol mesterei Borbás Tibor, Csíkszentmihályi Róbert és Matzon Frigyes voltak. Rajzolt a Pannónia Filmstúdióban, majd szobrászként dolgozott az Állami Bábszínházban és a Magyar Televízióban. Leginkább kisplasztikákat készít. Eredeti anyaga a fa, de farag követ és készít bronzszobrokat is. Épületplasztikával szintén foglalkozik. Számtalan magyarországi és külföldi egyéni kiállítása volt, több válogatott csoportos bemutatónak is alkotó részese. Ifj. Palkó József művei formatechnikájukkal, kiérlelt és megkomponált üzeneteikkel olyan benső világot jelenítenek meg, amelynek alapján joggal nevezhetjük a művészt a „lélek szobrászának”. Ő az, akinek komoly mondanivalót hordozó alkotásairól elmondhatjuk: a művészet mindenkihez szól – de nem mindenkinek. Ám aki megérti az általa sugárzottakat, közel kerül azokhoz a létkérdésekhez is, amelyek szavakkal ki nem mondhatók. Palkó Balázs pedagógus, rajztanár 1955-ben született. Róla a legnehezebb szólnom most, hiszen évtizedes baráti szálak fűznek hozzá. Persze e tekintetben talán szerencsés, hogy előbb ismertem meg az embert, a tanárt, a barátot – s csak azután a benne rejlő művészt. Ez utóbbit, mármint a művészi vénát, ő természetesen tagadja, de mint e kiállításon is látható, hiába. Mélytónusú színvilága, képeinek formai harmóniája, sőt az általa készített portré kisugárzása mindmind jelzik: itt az ideje ennek a tehetségnek is kiteljesednie. Legfeljebb – mondom némi kajánsággal – az ő esetében a későbbi műítészek mindössze a festő érett korszakáról beszélhetnek majd, mit sem tudva az egy anyagból készülő katamarán s az eldobható papírház – nem kevés művészi átgondoltságot igénylő – terveiről. S hogy a családi körkép még teljesebb legyen: Palkó Mártonról se feledkezhetem meg, ugyanis az általa készített jó rajzolatú, kellemes ívű, meghitten jellegzetes tihanyi képkompozíciója szintén lehetséges művészi távlatokat sejtet.

• Kedves Barátaim!

Végezetül engedjék meg, hogy ahogy kezdtem, úgy egy idézettel zárjam is szavaimat. Végh Antal írta egyik könyvében s emlegette is gyakran beszélgetéseink során a következőket: „Ma már mindenütt a világon kihalófélben van az egyik legszebb mesterség: másokért élni.” Tudjuk, a pedagógus és a művész – sok tekintetben másokért él. Ennek tükrében nézzük s fogadjuk szeretettel a Palkó családot és műveiket. (A kiállítás 2012. október 22-ig tekinthető meg.)

www.kerthelyseg.hu • 15

ügyelőként és a Képzőművészeti Szövetség megyei titkáraként is tevékenykedett. Számos vidéki és országos kiállítás fémjelzi gazdag életútját. Mindkettejük mestere – s vélhetőleg ez is egyfajta szellemilelki összekötő kapocsnak tekinthető – az Alföldi Festőiskola egyik kiemelkedő alakja, Rudnay Gyula volt. Palkó Pál grafikus, dizájner, animációs filmrendező 1947ben született. Iskoláit Kecskeméten végezte, majd megalakulásától a kecskeméti Animációs Filmstúdióban rajzolt, tervezett, rendezett, forgatókönyveket írt. Egyedi grafikáival korán jelentkezett, főként édesapjától tanult rajzolni. Többnyire szüleivel közös csoportos bemutatókon szerepelt az Alföldi Tárlatokon – Békéscsabán, Hódmezővásárhelyen, Kecskeméten. Reklámgrafikáin az erős, harsogó, dekoratív vonalakat kultiválta az expresszivitás jegyében. Egyedi rajzain ellenkezőleg, belső világunkat ábrázolta, nagy mentális átéléssel, hitelességgel.

Cizelláltan finom tusrajzain pókháló-vékony fonalakkal szövi a lélek legsérülékenyebb témáit. Énje kavargó, torokszorító mélységeit térképezte föl a papír intimterében, olykor ijesztő pszichés erővel. Nagyon sokat olvasott, grafikus doctus lett, szívesen illusztrált veretes irodalmi műveket. Sajátos, fekete humorát számtalan groteszk rajza őrzi.


ÕSZI AKCIÓ egyes termékekre

5 - 10 - 15 %

16 • www.kerthelyseg.hu

kedvezmény


Katekumenátus

Bérmálkozás Törökbálinton

Negyvenhárom fiatal részesült október első vasárnapján a bérmálás szentségében. A szentséget Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök szolgáltatta ki a vasárnap délelőtti szentmise keretében. Püspök úr a bérmálás után találkozott az egyházközség képviselő-testületének tagjaival.

Új út épül Törökbálint és az Ég között Keresed Jézus igazságát és az általa felkínált Életet? Ezzel foglalkozunk a katekumenátusban. Gyere, tanuljunk együtt, építsük közösen ezt az utat. A katekumenátus azon felnõttek útja, akiket megfogott Jézus személye és szeretnének megkeresztelkedni, elsõáldozók lenni, bérmálkozni, házasságukat igazán Isten jelenlétében megkötni és élni, vagy csak elakadtak valahol a hit útján.

Az úton már járók gondolatai, tapasztalatai A jelenlegi katekumenátus résztvevõitõl

••

2012. novemberi műsor

A színház a műsorváltoztatás jogát fenntartja 2040 Budaörs, Szabadság út 26. www.budaorsijatekszin.hu • facebook.com/budaorsijatekszin Szervezés: 23/440-016 • Pénztár: 23/414-461

Érdeklõdni és jelentkezni lehet a plébánián hétköznap 16–18 óra között személyesen vagy telefonon 06-23-336-005, vagy Bolla Júliánál: 06-30-869-1890

www.kerthelyseg.hu • 17

5. hétfő 19.00 ÖRKÉNY ISTVÁN: A SZKALLA LÁNYOK 10. szombat 15.00 CLAUDE MAGNIER: OSCAR – vígjáték két részben 19.00 Y. REZA: MŰVÉSZET – komédia egy részben 12. hétfő 19.00 Y. REZA: MŰVÉSZET – komédia egy részben 16. péntek 19.00 PANELNINJA – írta: P. Szabó István – játssza: Magyar Attila 17. szombat 14.30 I MUSICAL – musical 2 részben 18. vasárnap 11.00 RÁKOS PÉTER–BORNAI TIBOR: A MUMUS – mese-musical 2 részben 19.00 GYÁRFÁS–SZABÓ: TANULMÁNY A NŐKRŐL – zenés válóok 2 részben 21. szerda 12.00 AZ APOSTOL – suli színház 19.00 J. GRISKOVEC: VODKAPOLKA, AVAGY HOGYAN ETTEM KUTYÁT 22. csütörtök 19.00 DANIEL GLATTAUER: GYÓGYÍR ÉSZAKI SZÉLRE – Budaörs bérlet 1. ea 25. vasárnap 11.00 URBÁN GYULA: A TENGERKÉK KUTYUS – zenés mesejáték 19.00 GYÁRFÁS -SZABÓ: TANULMÁNY A NŐKRŐL – zenés válóok 2 részben 26. hétfő 19.00 TAMÁSI ÁRON: ÉNEKES MADÁR – játék 2 részben 29. csütörtök 11.00 I.L. CARAGIALE: VIHAROS ÉJSZAKA – komédia – Nyilvános főpróba 30. péntek 19.00 I.L. CARAGIALE: VIHAROS ÉJSZAKA – komédia – bemutató

Keresem az igazi élõ hitet és a másokkal való hasonlóságot, azonosságot. A szeretetet. • Itt csupa nyitott szívû emberrel találkozom. • Új gondolatokat ébreszt és olyan témákról beszélünk, amik hétköznapi dolgok, de mégsem beszélünk vagy gondolkodunk róluk, pedig fontosak. • Mert jó együtt lenni, együtt gondolkodni. Itt nyitott • szívű emberekkel Azért jó a katekumenátus, találkozom. mert sok barátságos, segítõkész embert ismerhettem meg, akikkel szívesen töltöm el azt a másfél órát hetente. • Azért jelentkeztem a katekumenátusra, mert keresem az utat Istenhez és önmagamhoz


Szabó Nikolett, a londoni paralimpia bronzérmes dzsúdóversenyzője

Fenn állni a dobogón – ez kárpótol mindenért...

18 • www.kerthelyseg.hu

•• Szeptemberi számunkban – talán kicsit önző módon – „törökbálintinak” tituláltuk Szabó Nikolett londoni bronzérmét, amelyet a paralimpikon dzsúdózó Athén után az angol fővárosból is hazahozott nekünk. Kérjük, nézzék el nekünk, hogy sok törökbálinti polgárral együtt minket is nagy büszkeséggel tölt el Nikolett teljesítménye. Most arra kértük, meséljen nekünk magáról és a hétköznapjairól.

• A dzsúdó nem igazán lányos sport, bár mostanában már egyre több lányt is látni az edzőtermekben. Te soha nem akartál mást csinálni? • Ami azt illeti, soha nem voltam egy olyan kimondott „lányos” lány, ez a sport mindig is testhez álló volt hozzám. Nagyon szerettem már a kezdetektől, és jól is ment, ezért nem gondolkodtam rajta, hogy esetleg valami mást kellene csinálnom. • Hol tetted meg ezeket a kezdeti lépéseket? • Dzsúdózni tulajdonképpen az általános iskolában kezdtem tornaórán, hiszen a mai Bálint Márton iskolában akkor még a Zsolnai módszer szerint tanítottak, és a dzsúdó mint kötelező tananyag szerepelt az órarendben. A testnevelő tanárok, akik tanítottak bennünket, a Budapesti Spartacus edzői voltak, így aztán amikor elkezdtem komolyabban is edzeni, én is oda mentem. Itt találkoztam először Keserű Józseffel, aki akkor a Spartacus vezetőedzője volt. Amikor később megszűnt az egyesület, ők csináltak egy másikat, ahová már vele mentem. Ez volt a Józsefvárosi Diáksport Egyesület. • Hány éves voltál ekkor? • Nyolcadikos koromban kezdtem komolyabban edzeni, és ezután a középiskolás éveket is végigcsináltam. Érettségi után aztán a szemem miatt eltiltottak. • Mi történt a szemeddel? Hogyan lettél látássérült? • Ez egy születési rendellenesség. Körülbelül tízéves voltam, amikor először vettük észre, hogy valami baj van, de akkorra az egyik szememmel szinte már nem is láttam. Tévénézés közben megdörzsöltem az egyik szememet, és azt vettem észre, hogy a másikkal csak homályosan látok. Amikor megvizsgálták, kiderült, hogy sajnos nem is lehet semmit csinálni vele, ezt a szembetegséget nem lehet gyógyítani. • Mi a helyzet a másik szemeddel? Az is folyamatosan romlik? • Igen, ez sajnos megállíthatatlan folyamat, de megtanultam együtt élni vele. Persze rossz érzés, amikor észreveszem, hogy hoppá, már ez sem megy, ezt sem látom, de fokozatosan kénytelen vagyok hozzászokni a dologhoz. Szerencsére a dzsúdó az a sport, ahol sokkal inkább érezni, mint látni kell, hogy mire készül az ellenfél. • Te milyen stílusú versenyző vagy? Inkább lobbanékony természetű, vagy az a kivárós, óvatos, koncentrálós fajta? • Inkább az utóbbi. Mondhatjuk, hogy az álló dzsúdó közelebb áll hozzám. Inkább próbálom kipuhatolni az ellenfél gyenge pontját, és kivárni a megfelelő alkalmat, amikor ezt kihasznál-

va kibillenthetem az egyensúlyából. Ez könnyebb akkor, ha az ellenfél hozzám képest az ellentétes oldalra dolgozik. Ilyenkor mindig hamarabb megérzem, mit kell tenni. • A londoni para­l im­ pián a döntőbe jutásért vívot t csatádban i s ez okozta a gondot. • Igen. A z orosz versenyző is a baloldalra dolgozott, azaz bal kézzel fogta a hajtókámat, és ez megzavart. Sajnos ezzel el is veszett az aranyérem lehetősége. • Olyan szomorúan mondod ezt, pedig a bron z is majdnem olyan fényes! Ráadásul két kétszeres Európa- és világbajnok is vagy már. • Ez igaz, de most nagyon úgy éreztem, hogy bennem van az arany lehetősége. Minden a tervek szerint haladt. A felkészülés jól ment. Nem jött közbe sérülés, mint Peking előtt. Mivel az elmúlt években nem vettem részt világversenyen, a figyelem sem irányult rám annyira, ezért nem éreztem az esélyesekre nehezedő nyomást sem. Minden együtt állt, hogy sikerüljön az arany, és éreztem, hogy esélyem van rá. Aztán elég volt egy rossz pillanatban meghozott rossz döntés, egy hibás mozdulat, és máris elszállt minden reményem. • Ne mondj ilyet! Hi szen a paralimpiai bronzérem is csodálatos eredmény. Nagyon büszkék vagyunk rád! • Ezt nagyon köszönöm, és persze érzem is a szeretetet, ami sok erőt ad. Amikor elveszítettem a döntőbe jutásért vívott csatát, akkor is ez adott erőt, hogy fel tudjak menni a szőnyegre a bronzmeccsre. A magyar csapat többi tagja, akikkel együtt voltunk Londonban, olyan szeretettel, olyan örvendezve ölelgettek, biztattak, hogy tényleg újult erővel tudtam kiállni, és ennek meg is lett az eredménye, és segített, hogy végül a harmadik helynek is örülni tudjak. • Kikkel lógtál együtt a versenyek között? • Athén óta a kerekesszékes vívókkal nagyon jóban vagyok. Krajnyák Zsuzsi igazi jó barátom lett, néha nála alszom, és legalább hetente biztos, hogy beszélünk. Londonban egy egész hadseregre való szervezővel és biztonsági őrrel vívott meg, hogy ott lehessen a bronzéremért folyó meccsemen. A vívók ugyanis később érkeztek Londonba, mint mi, így nem tudtunk együtt kimenni. A versenyek helyszínére kijutni és a kapuőrökön keresztül bejutni pedig nem volt egyszerű feladat. De Zsuzsinak, ha kalandosan is, de sikerült, úgyhogy a bronz-


Törökbálinton járt Szilágyi Áron

A TTC Gerevich Aladár vívószakosztályának meghívására Törökbálintra látogatott Szilágyi Áron kardvívó, a londoni olimpia első magyar aranyérmét szerző sportolója, aki nem először jár településünkön, hiszen a vívószakosztály megalakulásakor a férfi kardcsapat tagjaként eljött megmutatni a fiataloknak, hogy miért érdemes ezt a sportot választaniuk. Ezúttal a színültig megtelt Bálint Márton iskola sportcsarnokában megtartott találkozón Szilágyi először egy beszélgetésen vett részt, majd a gyerekek kérdéseire válaszolt. Persze nem maradhatott el a közös fotózkodás, autogramosztás, de Áron a találkozó végén szentelt időt annak is, hogy egy kicsit jobban megismerkedjen a helyi vívókkal.

Sport- és egészségnap

Közös sport- és egészségnapot szervezett a Törökbálinti Tüdőgyógyintézet és a SportPark Kft. A rendezvényen, amelyet a szervezők hagyományteremtő céllal szerveztek meg, a páros teniszversenyek alatt a tüdőgyógyintézet dolgozói különböző méréseket végeztek és az arra rászorulóknak egészségmegőrző tanácsokat is adtak.

Ifjúsági nap

Ellepték a fiatalok a Munkácsy Mihály Művelődési Házat szeptember 21-én, ugyanis ezen a napon volt a ház és a Törökbálinti Ifjúsági Önkormányzat által közösen szervezett Ifjúsági Nap. Bár a fő események a művelődési házban zajlottak, a fiatalok már az iskolákban különböző vetélkedők, versenyek keretében kezdték a napot. A művelődési házban legtöbben a koncertekre voltak kíváncsiak, hiszen a Feelter és a Kreatív zenekar mellett fellépett a törökbálinti gyökerekkel rendelkező Megasztárdöntős, Farkas-Jenser Balázs és a fiatalok körében igen népszerű Pannonia Allstars Ska Orchestra nevű zenekar is. Ezenkívül többek között volt még csocsó- és pingpongbajnokság és beszélgetősarok is. Remélhetőleg a rendezvény nem csak egyszeri esemény, így a fiatalok is magukénak érezhetnék a települést és a művelődési házat. ••

www.kerthelyseg.hu • 19

meccs után Hajtós Berci mellett ő is ott szorongatott a folyosón. • London előtt azt nyilatkoztad, ha sikerül az arany, akkor végleg visszavonulsz, és a családalapítást helyezed az első helyre az életedben. Mégis minden reggel lefutod a fél órádat, pedig most ráadásul októberig teljes pihenőt kaptál, ha jól tudom. Netán megváltozott az elképzelésed a jövőt illetően? • Így áll a helyzet. Aran�nyal szeretném befejezni. A párommal meghánytuk-vetettük a dolgokat, és abban maradtunk, hogy négy év múlva Rio de Janeiróból megpróbálom elhozni a legfényesebb érmet. Nagyon szeretném a csúcson befejezni a pályafutásomat. Úgy érzem, van még bennem erő és akarat egy következő nekifutáshoz. • Ismét csak azt kell, hogy mondjam, a legtöbb egészséges ember is csak irigyelhet téged ezért a kitartásért és optimizmusért, ami belőled árad. Az edződ mit szólt az elhatározásodhoz? • Még nagyon friss ez a döntés, ezért nem beszéltük meg még a részleteket, de valahol már azt nyilatkozta, ha úgy döntök, hogy folytatom, akkor velem tart a következő négy évben is. • A sport mellett dolgozol is, vagy csak ebből élsz? • Az életem nagy részét eddig a sport és a versenyekre való készülés töltötte ki. Az érettségi után elkezdtem képesítés nélkül dolgozni, de amikor Keserű József visszahívott a dzsúdó világába, azonnal igent mondtam, és azóta is ez az egyik legfontosabb dolog az életemben. Kapok némi ösztöndíjat, és a kiutazáshoz is kaptunk segítséget. Az utazást, a szállást, az étkezést természetesen a Magyar Paralimpiai Bizottság fizette, és kaptam támogatást a felkészüléshez Törökbálint önkormányzatától is, ebből finanszírozta az egyesület a futópadot, amelyen itthon edzhetek. A probléma inkább a mindennapi megélhetés. Látássérültként nem könnyű olyan munkát találni, ahol még a heti öt edzés is befér valahogy a munkaidő mellé, értelmes munkát végezhetek, és meg is fizetik. A munkahely, ahol eddig dolgoztam, sajnos most meg is szűnt, úgyhogy az életemnek ezt a részét még valahogy meg kell szerveznem. Dolgozni mindenképpen kell és szeretnék is, remélem, hamarosan találok megfelelő munkahelyet. • Nem gondoltál rá, hogy elvégezhetnéd az edzői tanfolyamot? • De igen, ezt többen is ajánlották, és kedvem is volna hozzá, mert szeretem a gyerekeket, és szívesen tanítanám őket. A baj az, hogy egy edzőnek nem csak a technikai tudás átadása a feladata. Az edzésen vigyáznia is kell a gyerekekre, a versenyeken segíteni, biztatni kell őket, tanácsokat kell adni, hogy miként győzhetik le az ellenfelet. Ez pedig elég nehezen megoldható, ha történetesen nem látok el a szőnyegig, és ezért nem tudom, mi történik. • A munkahely kérdése tehát még megoldásra vár. De ettől eltekintve mondhatjuk, hogy most igazán boldog és kerek az életed? Azt csinálod tovább, amit szeretsz, körülötted vannak a számodra fontos emberek, és mindenki támogat a döntésedben? • Igen, azt hiszem, így van. Most, hogy eldöntöttem, folytatom, már tervezgetem az eljövendő hónapokat. November közepéig pihenünk, de aztán elkezdünk alapozni. Jövőre Európa-bajnokság, ami jó erőpróba a 2014-ben megrendezésre kerülő világbajnokságra, hiszen ahhoz, hogy ott lehessek Rióban, újra kvalifikálnom kell magam. Így aztán szinte már meg is van a feladatom az elkövetkező négy évre. Nem fogok unatkozni. P.E.


Törökbálinti Ifjúsági és Sportnap Szeptember 21-én megmérettetés és szórakozás is várt a törökbálinti fiatalokra. Délelőtt a két iskola hetedik, illetve nyolcadik osztályos diákjai hozták ki magukból a maximumot. Csábítóak voltak az ígért nyeremények is (egész napos élményfürdő Esztergomban az Aqua Kft. felajánlásával, színházbelépő a Munkácsy Mihály Művelődési Ház jóvoltából, vacsora a törökbálinti Lá Mama vendéglőben), de a bennük rejlő versenyszellem is motiválta őket. A Bálint Márton Általános és Középiskola tornaterme megtelt gyerekekkel, akik csapatindulóikkal a sorversenyeken, valamint az akadálypályán próbálták lenyűgözni a bírálóbizottságot és a legjobb időt produkálni. Ezeken kívül a falmászás, a rekeszépítés, a rodeóbika és az ész próbáját kellett kiállniuk. Kötélhúzás után az első helyezés díját az „ÁNTSZ” (Zimándy) csapata vette át, ezüstérmes lett a „7. ÁP” (Bálint Márton) együttese, a dobogó harmadik fokán pedig a „Villám 8-as” (Bálint Márton) tagjai állhattak. Ezúton is gratulálunk a sikeres versenyzéshez! A sportnap véget ért, a délutáni programok viszont csak most kezdődtek. A művelődési ház több teremben színes lehetőségekkel várta az érdeklődő fiatalokat. A Zimándy Ignác Általános Iskola tornacsarnokában folyt a focikupa, ahol többek között a TIFO csapata is megmérettette magát. Emellett a pingpong- illetve csocsóbajnokság is elindult. Az eseményen több feltörekvő együttes mutathatta meg, hogy mit tud, például a Feelter vagy a Kreatív. Hat órától zengett a Művelődési ház, ahol Farkas-Jenser Balázs és zenekara lépett fel. Bátran állíthatom, hogy este tíz órától az est fénypontja következett, a P.A.S.O. Ezzel egy időben Noble, noble a más stílust kedvelőknek keverte a zenéket. Bámulatos volt látni Törökbálint fiataljait, amint együtt táncolnak, vonatoznak és egyszerűen jól érzik magukat. A kávé-

ház is megtelt vendégekkel, akik önfeledten tudtak beszélgetni. Az Ifjúsági Önkormányzat tagjai többektől is megkérdezték, hogyan érzik magukat. Abszolút pozitív visszajelzéseket kaptunk, ami legfőképpen arra irányult, hogy természetesen a koncertek is élvezetesek, de mégis az a legjobb az egészben, hogy van egy hely, ahol egy kicsit együtt tudnak lenni, jól tudják magukat érezni. Eltelt az első ifjúsági nap. Ezúton szeretnénk megköszönni az önkormányzat támogatását, ami nélkül nem jött volna létre ez az esemény. A délutáni programokat pedig a Munkácsy Mihály Művelődési Házzal együttműködve sikerült megszervezni. Nekik is köszönettel tartozunk a helyszín, illetve a további szükséges „kellékek” rendelkezésre bocsátásáért. Élményekkel és tapasztalatokkal gazdagodva továbbra is azon fogunk dolgozni, hogy felderítsük a törökbálinti fiatalok igényeit, és színvonalas programokkal próbáljuk kielégíteni azokat. Köszönjük, hogy eljöttetek! Várunk titeket legközelebb is! Készítette: Szabó Beatrix

20 • www.kerthelyseg.hu

••


Egész nyáron úgy éreztem, valami hiányzik az amúgy sem unalmas mindennapjaimból. Hiába törtem a fejem, nem jöttem rá. Aztán, amikor a fejem is belefájdult, feladtam. De jött az év első testnevelésórája, és vele együtt a felismerés: ami úgy hiányzott, az az iskolakörfutás volt! Annyira hiányoltam már, hogy megtudjam, hány kör után kell majd újra megtanulnom légzőszerveim helyes használatát. Mert hát én igyekszem, de még mindig nem akarnak összébb menni ezek az otromba körök! Pedig de jó is lenne! A hét folyamán a normál lélegzetvétellel töltött időben végleg tisztázódott bennem, hogy ezek nem is fognak. Így aztán igyekezhetünk továbbra is, hogy a célba érve ne az a szívet melengető hír fogadjon azon a dörgedelmes hangon bejelentve, amit eddig csak a tesi tanároknak sikerült kifejleszteniük – gyanítom, ezt a testnevelő tanárt „gyártó” főiskolákon programozták beléjük –, hogy „biza túlfutottad a limitidőt, és mehetsz még egy kört, csak a rend kedvéért”. Persze ezt csak a mezei diákoknak mondják nagy rendszerességgel, a Kerekdomb-futáson részt vevő „nyúlcipős” gyerekek mentesülnek e kijelentés következményétől. Így aztán retteghetnek az ellenük versenybe szálló merész – de némi ütődöttségre hajazó – vállalkozók! Vámos Dalma, 8. a (aki, mint az írásból is kiderül, nem egy futógép)

Matektábor

Iskolánk megnyert egy pályázatot az Erzsébet program keretében, a jutalom pedig egy négynapos kirándulás volt Fonyódra, amelyen a Bolyai Matematika Csapatversenyre készülő diákok vehettek részt. Szeptember 20-án, az indulás napján, mindannyian izgatottan várakoztunk. Mindenki új kalandokra és élményekre vágyott. Amikor bemondták a vonatunk indulását, a táborba készülők arcán mosolyt láttunk. Kétórás vonatút után megérkeztünk Fonyódra, a Balaton déli partjára. Bár Törökbálinton esett az eső, fújt a szél, itt kellemes idő volt, pont métázásra és számháborúzásra alkalmas. Ezt ki is használtuk! Persze a felkészülés sem maradt el. Sokat gyakoroltunk, feladatsorokat oldottunk meg. Különböző csapatépítő játékokon is részt vettünk. Legjobban az tetszett, amikor minden csapat kapott harminc szívószálat, ragasztót és egy kis képet az Eiffel-toronyról. Negyvenöt perc alatt kellett felépítenünk a saját kis tornyunkat. Az eredmények fantasztikusak lettek! Természetesen a túrázás sem maradhatott el. Egyik reggel áthajóztunk Badacsonyba, és felgyalogoltunk a kilátóig. Fáradtan, de büszkén néztünk le a magasból. Utolsó este nagy tábortüzet gyújtottunk. Énekeltünk, megbeszéltük a tábori élményeket, és az Eiffel-tornyos verseny eredményének kihirdetésére is itt került sor. A hazaút előtt még kisvonattal ellátogattunk a fonyódligeti kilátóhoz. A vonatút is ugyanolyan gyorsan telt el, mint a tábor. A megérkezés után nem sokkal már mindenki a saját élményeit mesélte szüleinek. Reméljük, hogy jövőre is lehetőségünk lesz ilyen táborban részt venni. Köszönjük a velünk együtt táborozó tanárainknak, hogy megszervezték ezt a felejthetetlen kirándulást! Bogár Réka és Pertl Péter, 8. a

www.kerthelyseg.hu • 21

Osztályunk már tavalyelőtt is kiállított egy 12 fős tettre kész csapatot, amely a Zimándy tornacsarnokában mérkőzött meg hét hasonlóan elszánt csapattal. Akkoriban még csak hatodikosok voltunk, a legfiatalabbak a mezőnyben. De ez sem gátolt meg minket abban, hogy nagyszerűen szórakozzunk. Korunk miatt mi is sejtettük, hogy elsők nem lehetünk, de így is a viszonylag elfogadható ötödik helyet szereztük meg. Idén a megnyerő „ÁNTSZ” csapatnévvel indultunk el a Bálint Márton iskola tornacsarnokába. Ez a név csupán rövidítése az Ások Nonprofit Titkos Szervezetének. Megérkezésünk után felmértük csapatunk létszámát és a változásokat. Szerencsére két póttagunk is volt, így nem jelentett gondot, hogy egyik csapattársunk lebetegedett. Átöltözés után bevonultunk a tornacsarnokba, és megszemléltük a többi csapatot, felmértük a konkurencia erőviszonyait. A Bálint Márton négy csapata nem kecsegtetett sok jóval, de a maradék három zimis csapat is győzni jött ide. A pontozásnál – nyolc csapat lévén – nyolc pont volt a maximum, hetet kapott a második, a harmadik hatot, és így tovább. Az ÁNTSZ nehéz versenynek nézett elébe! Az első versenyszám a csatakiáltás volt. Ebben hét pontot kaptunk. A csapatindulót kellett előadni minél hangosabban. A második próbatétel a csapatverseny volt: kúsztunk, ugráltunk, szlalomoztunk, forogtunk, célba dobtunk, teremhokiztunk és egyensúlyoztunk végkimerülésig. Ám maximális, azaz nyolc pontot kaptunk. Ezután következett a rodeó – itt egy nagy, levegővel teli matrac közepén álló bikán kellett fennmaradni minél tovább. (Bár megjegyzem, a bikánk feje inkább egy lóra hasonlított.) Ebben a versenyszámban nem mi vittük el a pálmát, de nem búslakodhattunk sokáig, mert eljött az evés ideje. Ugyanis isteni kakaós csigák, omlós pogácsák és frissen sült túrós batyuk hada érkezett meg. Természetesen azon nyomban ellentámadásba lendültünk, és többflottányi péksüteményt semmisítettünk meg. Újult erővel láttunk neki a további küzdelmeknek. A rekeszépítésnél kiválasztottuk a csapatból az egyetlen tagot, akinek nincs tériszonya, és belefért a lába a rekeszek közé. Összesen tíz rekeszt tudott felrakni, csak ezután dőlt le a „torony”. Ez szép eredmény volt. Ekkor még holtversenyben álltunk egy másik csapattal. Ezen a tényálláson változtattunk a falmászáson elért hét pontunkkal. Átvettük a vezetést. A sorversenyben is jól szerepeltünk és a teszten is magas pontszámot kaptunk. Már a magunkénak éreztük a győzelmet, amikor jött az utolsó versenyszám, a kötélhúzás. Ez két éve is a gyengénk volt, most sem lett másként. Utolsók lettünk, csúfosan elvertek minket. Ám ez összesítésben az eredményen nem változtatott, mi győztünk! Alig hittük el az eredményt. Boldogan mentünk ki a díjakért: a kupáért és a wellnessfürdőbe való belépőért. Mindenki tapsolt, és mi is úgy éreztük, megérdemeljük! Gulyás Eszter, 8. a

•••

•• A Törökbálinti Ifjúsági Önkormányzat másodszor rendezett sportversenyt a két iskola felső tagozatos csoportjainak.

Zimándy-hírek

TIFOgyőzelmünk

Hurrá! Itt vannak a suli-körök!


Vendégünk volt Szilágyi Áron

2012. szeptember 25-én iskolánkba látogatott Szilágyi Áron olimpiai aranyérmes kardvívó. Hangos ováció és a TTC növendékeinek tisztelgése fogadta, amikor belépett a tornacsarnokba. Félénken, de büszkén lépett a színpadhoz. „Gratulálok! Szép munka volt!” – hallja mostanság elég sűrűn. De ő nem bánja, mint mondta, nem lehet megunni a gratulációkat, ráadásul őt is mindjobban lelkesíti. Azelőtt sok sportot kipróbált, például a futballt, kézilabdát, de végül a vívás mellett döntött. Hogy miért? Ahogy mondja, minden igényt kielégít, mint fizikailag, mint mentálisan próbára teszi és edzi az embert. Ezért is tartja fontosnak, hogy az ország jobban megismerje ezt a kissé háttérbe szorult sportágat. Iskolánk diákjainak lehetőségük nyílt kérdéseket feltenni London első magyar aranyérmesének. • Milyen volt a döntő az olasz ellen? • Egy olimpiai döntő mindig nehéz. S igazán nem is a döntő, hanem az addig vezető út a kihívás. 13 éve készültem erre. A döntőre visszatérve, jól indult, és jól jött a kezdeti nagyobb előny, az ellenfél ugyanis magára talált a mérkőzés második felében. • Mennyit edzel egy héten? • Heti 9-10 edzésem van, ebből 6-7 vívóedzés, a maradék 2-3 pedig fizikai edzés. A fizikai edzés ugyanolyan fontos, hiszen az erőnlétet fejleszti. • Milyen érzés volt az első magyar aranyat megszerezni? • Remek! Nagyon örültem, és ez talán egy kis pluszerőt, energiát adott másoknak. • Indulsz-e a következő olimpián? • Igen, mindenképp szeretném kvalifikálni magam. • Milyen motivációs program segít, ha csalódás ér? • A cél, az olimpiai részvétel, amit kitűztem magam elé, túllendít a csalódásokon. • Kemény volt a felkészülés? • Tizenhárom év munkája van ebben. Edzés iskola előtt és után. Sokszor nehéz, de nagyon élvezem, és megéri! • Mi volt az első gondolatod, miután megnyerted? • Hú, de jó, vége! Fellélegezhetek, megvan az olimpiai cím. • Hány éve versenyzel? • 13 éve kezdtem el a vívást, 2000 tavaszán indultam először versenyen.

22 • www.kerthelyseg.hu

Az interjú közben előkerült zsebéből a legfényesebb medál is, amelyet büszkén mutatott meg nekünk, nem véletlenül – tizenhárom év munkája volt a kezében. A kérdezz-felelek után barátságosan és hősiesen állta a fényképezéseket és autogramosztásokat. Áron, innen is, ismételten is szívből gratulálunk neked, s reméljük, a 2013-as hazai világbajnokságon is hasonlóan szép eredményeket érsz el! M. K.


•• Az előző évekkel ellentétben idén Balatonszárszó települését szállta meg a Bálint Márton iskola gólyatábora. A Hotel Annamari medencés lehetőséggel és rengeteg kedvességgel várt ránk. Német Nóra tanárnő és mi, ifik már egy nappal hamarabb érkeztünk, hogy az utolsó feladatokat is elvégezzük. Augusztus 29-én busszal érkezett meg a gólyák serege és a kísérő tanárok. Az első napon az ismerkedésé volt a főszerep. Miután minden gólya megkapta a pólóját, megkezdődött a csapatba rendeződés. Az idei tábor alaptémája a Kungfu panda című mese volt. Ennek alapján a négy csapat a tigris, a majom, a panda és a daru lett. A sáskát az ötödik, független ifi csapat képviselte, aki segített, ahol szükség volt rá. Ebéd után az ifik vezetésével a négy csapat a szállás különböző pontjain ismerkedős játékok keretében kezdte meg az összekovácsolódást. Ez alatt a két óra

alatt a jókedv, a nevetés és a játszva megismerés volt a főszereplő. Ha egy tábor a Balaton partján zajlik, nem maradhat el a pancsolás. Szerencsére még a vízállás sem tántorította el a diákokat, s a sportvetélkedőn is lelkesen futkároztak a húszcentis vízben, valamint építettek emberi „várat” a derékig érő részeken. Az esti program során nem maradhatott el a filmkvíz sem. Minden csapatnak

ugyanazon tíz kérdésre kellett választ adnia. Hamar kiderült, hogy kik nézték meg a filmet. :) A kvíz és vetélkedő után következhetett a buli! Sokan táncoltak, de akadtak, akik pingpongbajnokságot kezdtek, vagy társaikkal beszélgettek. A buli éjfélig tartott, éjfélkor takarodó volt. A második nap egy frissítő tornával kezdődött Kiss András tanár úr vezetésével. Reggeli után a kincskereső játék vette kezdetét a városban. Pecsét a vasútállomásról, nád a Balatonból, szalvéta a cukrászdából, csak hogy néhányat említsek. E feladattal időre kellett végezniük a csapatoknak, ugyanis a nap további részében a csapatzászló, -induló és a másnapi előadás megálmodása volt a feladat. A nap folyamán látogatást tett iskolánk igazgatója, Keszler Márton is. A délutáni program a strandolás és a felkészülés volt. Az este folyamán a csapatok bemutatták zászlójukat, valamint indulójukat. Mindenki kreatívan és ügyesen teljesítette a feladatot. A továbbiakban értékes pontokért zajló verseny vette kezdetét, ami hozzásegített ahhoz, hogy még vidámabb hangulat alakuljon ki. Ezek befejeztével pedig egy állati parti következett. A feladat: öltözz be egy állatnak. A gólyáknak 15 percük volt elkészülni. Nagyon kreatív megoldások születtek: jegesmedve, egér, boci. A takarodó ezen a napon is éjfélkor volt. Azonban az ébresztő „véletlenül” hamarabb következett be. Az ötórai ébresztéskor minden gólyának két perce volt melegen felöltözni és leérkezni az udvarra. Torna és játék után fél hat körül mindenki visszamehetett a szobák-

•••

Gólyatábor 2012

ba a hét órákor kezdődő tornáig. A korai ébresztés szokás szerint nem váltott ki nagy lelkesedést és rokonszenvet a gólyákból. :) Az utolsó napon az előadásoké volt a főszerep. Reggeli után minden csapatnak lehetősége volt egy próbára, majd a bemutatók következtek. A film ugyanazon részletét adta elő minden csapat. Jó volt látni, hogy mindenki egészen másképp fogta meg a jelenetet. Az eredményhirdetésen kívül egy dolog maradt hátra. Az elmúlt három napban begyűjtött zálogok kiváltása, ami sok vidám percet okozott mindenkinek. A várva várt eredményhirdetés során több egyéni teljesítményt is értékelt a zsűri és az ifik csapata. Minden csapat legkiemelkedőbb, legaktívabb tagját, valamint a legkreatívabb jelmezt viselőket jutalmaztuk. Az idei évben is szorosan alakult a két osztály közötti vetélkedés. A győztes végül az A osztály lett, a majom és tigris csapatok összpontszáma győzedelmeskedett. A hazaút során sokan az alvást választották, de a legtöbb gólya még mindig energiával telve beszélgetett. Tartalmas három napot töltöttünk Balatonszárszón, és remélem, mindenki jól érezte magát és nem bánta meg, hogy eljött. Mi, ifik biztosan nem! MK

www.kerthelyseg.hu • 23


Erdők-mezők kínálta finomságok •• Itt az ősz, a gombaszezon csúcspontja, s bár az idei száraz nyár nem kedvezett a vadon termő fajtáknak, a hazai gombatermesztők jóvoltából hozzájuthatunk a legtöbb ízletes fajtához. Persze egészen más, ha mi magunk szedhetünk az erdőket járva ízletes vargányát, őzlábgombát, sárga róka- vagy trombitagombát, esetleg a mohás fenyők alatt megbúvó rizikét. Ehhez természetesen elengedhetetlen a megfelelő gombaismeret: e nélkül senki ne vágjon bele a veszélyes kalandba! Inkább hagyatkozzon a piacok gazdag és szakemberek által ellenőrzött kínálatára, amelyből nyugodt biztonsággal készíthet valamilyen finom fogást a család asztalára. Mert a gomba, legyen az a legtöbbünk által ismert és fogyasztott csiperke, más néven sampinyon, a csokorban kapható laska vagy illatos vargánya, nemcsak igen tápláló, de rendkívül finom ételalapanyag is. Ezt felismerték már eleink is, és szívesen fogyasztották a természet ölén bőséggel termő növényt. Olyannyira kedvelt és „tisztelt” volt egykoron, hogy például Egyiptomban a fáraók megtiltották az egyszerű embereknek a „halhatatlan növény” fogyasztását. Más népek – például a kínaiak – azt tartották, hogy a gomba erősíti a testet és a lelket, ezért gyak-

ran került belőle a családok asztalára. A különleges aromájú gombafajták étrendbe való beiktatása annyira elterjedt a világban, hogy később már a termesztésébe is belefogtak, Ázsiától kezdve Európáig. Napjainkban a világ minden konyhájában méltó helyet foglalnak ezek az aromás növények, amelyek közül természetesen a gombák királynője, a szarvasgomba viszi a prímet. Ez az erős aromájú és speciális illatú gombafajta a magas árkategóriába tartozik, ezért kevesek asztalára jut belőle nálunk is, pedig ki gondolná, hogy Magyarország még a XX. század elején is szarvasgomba-nagyhatalomnak számított. A hagyomány szerint a gombás ételeket Ferenc József osztrák császár és magyar király is szerette és szívesen fogyasztott például szarvasgombás csicsókalevest. Mária Terézia királynő pedig fűszerként használta szárnyas ételekhez. De ez már a múlt: a szarvasgomba – régi nevén trifla – a tölgyfaerdőkben terem, és nálunk jelenleg is 160 fajt tartanak nyilván belőle, de ebből mindössze 6-8 alkalmas emberi fogyasztásra. Közülük a legízletesebb a téli szarvasgomba, a nyáron termőt pedig elsősorban sós ételek fűszerezésére használják. Ugyancsak kedvelt a homoki szarvasgomba, amit a hazai gasztronómiában gyakran használnak desszertek készítéséhez. Ez a különleges gombaalapanyag más, mint egyéb gombatársai: intenzív illata és aromája miatt csak igen kevés kell be-

lőle ahhoz, hogy „feldobjuk” vele még a legegyszerűbb ételt is. Persze magas ára miatt erre ritkán van lehetőség. Természetesen a szarvasgomba mellett itt vannak a finomabbnál finomabb aromájú, elérhető árú egyéb gombák, mint például a csiperke és a vargánya, amelyekből és amelyek társításával rendkívül sokféle étel készíthető. Mindkettő akkor a

A gomba tárolása

•••

– A gomba tárolható hűtőszekrényben pár napig, de sose tegyük műanyag zacskóba. – Fontos tudnivaló, hogy csak közvetlenül felhasználás előtt szabad megmosni. – Fagyasztóban is eltartható egy hónapig is, de előtte futtassuk meg olajon, és tegyük zárható kis edénybe. legfinomabb, amikor a kalapjuk egy kissé kinyílt, és láthatóvá válnak a halványrózsaszín lemezkéik. Sokan nem tudják, hogy nem kell vízben agyonáztatni felhasználáskor: elég például ha hidegvízben leöblítjük és papírtörlővel letöröljük róla a vizet. A gombás ételek nemcsak finomak és laktatók, így kiváló húspótlók, de az is nagy előnyük, hogy igen gyorsan elkészíthetők. Felhasználhatók csíkokra vagy kockára vágva, vajban vagy olajban sütve, grillezve, főzve vagy csupán natúr, két-három percre betéve a mikrohullámú

RECEPTEK.................................................................................. • Bakonyi gombás borjúleves

Hozzávalók: 40 dkg borjúcomb, 10 dkg füstölt szalonna, 15 dkg erdei gomba, 2 szál sárgarépa, 1 fehérgyökér, kis darab karalábé és zeller, 1 fej vöröshagyma, 1 gerezd fokhagyma, 1 kisebb zöldpaprika és paradicsom, fél csomag friss kapor, 1 csapott ek. őrölt pirospaprika, ízlés szerint só és őrölt bors, 1 csapott kanál liszt, 3 dl tejföl. Az apró kockákra vágott füstölt szalonnát pirítsuk meg, adjuk hozzá a finomra vágott vöröshagymát és a fokhagymát, pirítsuk együtt őket néhány percig, majd adjuk hozzá a 2x2 centis kockákra vágott borjúhúst. Sózzuk, borsozzuk, és pároljuk félpuhára. Utána adjuk hozzá a kockákra vágott leveszöldségeket, a felcsíkozott zöldpaprikát, a paradicsomot, és főzzük tovább. Mikor megpuhult, tegyük bele a felkockázott gombát, fűszerezzük a pirospaprikával, és keverjük bele a tejfölt. A végén szórjuk bele az apróra vágott kaprot. Levesbetétként csipetkét főzzünk bele.

24 • www.kerthelyseg.hu

• Fehérboros-vargányás krémleves

Hozzávalók: 50 dkg csiperkegomba, 10 dkg vargánya, 5 dkg vaj, 1 fej vöröshagyma, 3 gerezd zúzott fokhagyma, 2 szál sárgarépa, 1 fehérrépa, kevés zeller és karalábé, fél csokor friss petrezselyem, 1,2 dl száraz fehérbor, 1,2 dl tejszín, 1 csapott ek. liszt, 1 kk. reszelt szerecsendió, ízlés szerint só és őrölt bors. A vajat egy lábasban felhevítjük, majd rádobjuk a finomra vágott vöröshagymát és a zúzott fokhagymát. Meghintjük a liszttel, majd 1 percig pirítjuk, és felöntjük vízzel. Beletesszük a laskára vagy karikára vágott zöldségeket, a felszeletelt gombákat, sózzuk, borsozzuk, és lassú tűzön 20 percig főzzük. Ha minden alkotóelem puha, kiszedünk egy maréknyi gombát, a visszamaradt levest pedig összeturmixoljuk. Hozzáadjuk a fehérbort, a tejszínt, a szerecsendiót, összeforraljuk, beletesszük a félretett gombát, megszórjuk apróra vágott petrezselyemmel, és melegen tálaljuk.

• Gombás-cukkinis spagetti

Hozzávalók: 25 dkg sampinyon gomba, 25 dkg cukkini, 50 dkg spagetti, fél csokor zöldpetrezselyem, 5 dkg reszelt parmezán sajt,

5 dkg bacon, 1 ek. vaj, 1 ek. olívaolaj, 1 fej vöröshagyma, 1 gerezd fokhagyma, pici borsikafű, só, bors. A vöröshagymát kockázzuk fel, a gombát vágjuk szeletekre, a cukkinit hámozatlanul gyaluljuk vékony szeletekre. A szalonnát szeljük csíkokra, majd a fele vajban pirítsuk meg, dobjuk rá a hagymát, kicsit fonnyasszuk meg, és adjuk hozzá a gombát. Erős tűzön pirítsuk át, tegyük bele a cukkiniszeleteket, az áttört fokhagymát és a borsikafüvet. Sózzuk, borsozzuk, fedő alatt l0 percig pároljuk, végül szórjuk meg az apróra vágott petrezselyemzölddel. Enyhén sós vízben főzzük ki a tésztát, szűrjük le, és tálba téve öntsük rá az olívaolajat. Tálaláskor halmozzuk a ragut a tésztára, és szórjuk meg frissen a reszelt sajttal.

• Vargányás vadas marha zsemlegombóccal

Hozzávalók: 80-90 dkg fehérpecsenye, 15 dkg füstölt szalonna, 15 dkg vargányagomba, 1,5 dl fehérbor, 1 vöröshagyma, 5 szál sárgarépa, 1 fehérrépa,1 kis zellergumó, 2 gerezd fokhagyma, 8-10 szem borókabogyó, 1/2 tk. zsálya és őrölt kömény, 2 babérlevél, 1 kk. balzsamecet, 1 ek. cukor, 2 ek. mustár, kevés citromhéj és citromlé, 1 ek. tejföl, 1 dl étolaj, só, őrölt bors, 1 liter marhacsont alaplé. A szalvétagombóchoz: 6-8 db zsemle, 4 db tojás, 2 dl víz, só, bors, petrezselyemzöld. A marhahúst megtűzdeljük a szalonnával, besózzuk, beborsozzuk. A maradék szalonna zsírját kisütjük egy lábasban, a pörcöket kivesszük, és a zsírban a húst minden oldalon körben megpirítjuk. A húst kivesszük, és a lábasba szórjuk az összevágott zöldségeket, a cukorral együtt. Ezeket együtt megpirítjuk. Ha szép aranysárga, felengedjük a csontlével, ízesítjük a fűszerekkel, a citromhéjjal, és visszatesszük bele a húst, a felaprított gombát, majd lefödve, kis lángon kb. 1,5 óra alatt puhára pároljuk. Elfövő levét vízzel pótoljuk. Ha kész, a húst kivesszük. Levét, miután a babérlevelet, citromhéjat és a borókaszemeket kidobtuk belőle, a tejföllel, mustárral, citromlével és fehérborral ízesítjük. Újra összerottyantjuk, és ha kihűlt, leturmixoljuk. A zsemléket felkockázzuk, a 2/3-ad részét megpirítjuk. A tojásokat felverjük, sózzuk, borsozzuk, és belekeverjük a vizet. Ezt a keveréket a


sütőbe. Pár perc párolás például olívaolajon, fehérborral vagy tejszínnel, és máris van egy finom alapunk, amiből bármilyen ételt kreálhatunk: készíthetünk gombás rizottót, szószt tésztára vagy húsételre, de tölthetünk vele leveles tésztát is. Emellett készülhet belőlük krémleves, ízletes előétel, finom mártás, mártogatós, saláta, egyes fajtái pedig vadpörköltek remek alkotóeleme. De bármenyire is finomak a gombás ételek, arra figyeljünk oda, hogy lehetnek a családban érzékenyek, akiknek problémát okozhat a gomba gyakori fogyasztása. Mivel a gomba a sejt falának kitintartalma miatt nehezen emészthető, bármelyik ehető fajukból elkészített étel okozhat az érzékenyebbeknél gyomor- és bélrendszeri panaszokat. Ezért javallott, hogy a felhasznált gombát minél apróbbra vágjuk fel: ezáltal több fehérje, több aroma- és ízanyag jut ki a gombasejtből, és jóval könnyebb az emésztése is.

A gomba értékes hasznosanyag-forrás

•••

A gombák értékes, a szervezet sejtjeinek felépítésében részt vevő fehérjéket és a szervezet számára fontos aminosavakat, ásványi anyagokat (foszfort, káliumot, kálciumot, anyagcserét javító cinket és vasat) tartalmaznak. Emellett gazdagok D-vitaminban, és fontos A-, B1-, B2-vitaminforrások is. Kisebb mértékben E- és K-vitamin is fellelhető bennük. Fehérjetartalmuk miatt – melynek mennyisége fajonként változó – kiváló húspótlók. A legtöbb a mezei szegfűgombában található, utána következik az ízletes vargánya, a csiperke, majd a rókagomba. A legújabb kutatások bizonyították a gombák antibiotikus, immunerősítő és daganatképződést gátló hatását is. Ezen tulajdonságokkal leginkább a laskagomba és a shiitake gomba rendelkezik, ami megmagyarázza, hogy Ázsiában nemcsak a konyha kedvelt alapanyaga, de a hagyományos gyógyászaté is. Emellett a shiitake gombának koleszterincsökkentő hatása is van. A gombával készült ételek alacsony kalóriaértékűek, ezért javallottak fogyókúra esetén.

..................................................................................................... sima zsemlekockához öntjük, jól összedolgozzuk, majd beleszórjuk a petrezselyemzöldet, és beleforgatjuk a pirított kockákat. Kb. 30 cm-es alufólia csíkot tépünk le, olajjal bekenjük a felületét, s erre halmozunk a masszánkból egy jó nagy maréknyit, és a fóliák segítségével szaloncukorszerűen feltekerjük, a végeit szorosan megcsavarjuk. Forrásban lévő vízben 20 perc alatt készre főzzük, tálalásig félretesszük. A húst és a szalvétagombócot felszeleteljük, a tányérra tesszük, a forró mártással leöntjük, l és petrezselyemzölddel díszítjük.

továbbá 2 kis doboz tejföl, 2 dkg vaj, 1 zöldpaprika és nagyobb paradicsom. A palacsinta hozzávalóiból a szokásos módon elkészítjük a palacsintákat, majd a gombapörköltet is az alapanyagokból. A pörkölt szaftját egy tálba lecsöpögtetjük, s egyenként megtöltjük a visszamaradt gombamasszával a készre sütött palacsintákat, és egy kivajazott sütőedényben sorba lerakjuk őket. A tejfölbe belekeverjük a szaft felét, leöntjük vele a palacsintákat, és előmelegített sütőben 20 percig sütjük. Ekkor ráöntjük a felforrósított maradék szaftot, és még melegen tálaljuk.

• Gombás vaddisznótokány

• Szarvasgomba-mártás

• Gombás rakott palacsinta

Hozzávalók (a palacsintához): 20 dkg rétesliszt, 2,5 dl tej, 2,5 dl szódavíz, 2 tojás, csipet só, 0,5 dl olaj. A gombapörkölthöz: 2 fej vöröshagyma, 1 gerezd fokhagyma, 60 dkg vegyes gomba, 2 ek. olaj, 1 tk. őrölt pirospaprika, só, őrölt bors és kömény, 1 ek. liszt,

Hozzávalók: 10 dkg gyufametéltre vágott szarvasgomba, 1 fej salottahagyma, 1,2 dl minőségi száraz fehérbor, 1 tojás sárgája, 1,5 dl tejszín, néhány szál friss petrezselyem, ízlés szerint só, őrölt fehérbors, 2 ek. olívaolaj. Az olajon „futtassuk meg” a finomra vágott hagymát, adjuk hozzá a gombát, pirítsuk néhány percig, majd öntsük rá a bort. A tejszínbe tegyük bele a tojássárgáját, sózzuk, borsozzuk, és adjuk hozzá a boros gombához. Szórjuk bele az apróra vágott petrezselyemzöldet, rottyantsuk át, és már kész is. Frissen sült bélszín, vagy egyéb sültek mellé kiváló.

• Szarvasgombás kókusztekercs

Hozzávalók (a tésztához): 50 dkg darált keksz, 20 dkg porcukor, 3 ek. cukrozatlan kakaópor, 3 ek. vaníliás cukor, 3 dl tej, 1 dl rum. A töltelékhez: 25 dkg vaj, 15 dkg porcukor, 15 dkg kókuszreszelék, 0,5 dl rum, 5 dkg vaníliás cukor, 2 dkg finomra reszelt homoki fehér szarvasgomba. A tészta hozzávalóit összekeverjük, majd mas�szává gyúrjuk, és négy részre osztjuk. A töltelékhez az alapanyagokat egy tálban szintén jól összekeverjük, és négy részre osztjuk. A tésztákat kókuszreszelékkel megszórt deszkán kb. 3 mm-es vastag téglalap alakúra nyújtjuk, majd a töltelékeket egyenletesen elosztjuk rajtuk, és mindegyiket óvatosan – mint a bejglit – feltekerjük. Egy órára hűtőbe tesszük, felszeletelve tálaljuk.

www.kerthelyseg.hu • 25

Hozzávalók: 1 kg vaddisznókaraj, 30 dkg erdei gomba, 2 közepes fej vöröshagyma, 3 szelet bacon, 3 dl vörösbor, 2 db zöldpaprika, 2 db paradicsom, 2 gerezd fokhagyma, kis doboz sűrített paradicsom, 1 ek. étolaj, csipet szerecsendió, ízlés szerint só, őrölt bors, kakukkfű és rozmaring. A húst vékony csíkokra szeleteljük. A hagymákat felaprítjuk, az olajon megdinszteljük, és mikor már félig megpuhult, hozzáadjuk a kb. 1 cm széles csíkokra vágott bacont, majd tovább pirítjuk. Hozzáadjuk a húst, sózzuk, borsozzuk, és tovább pároljuk. A gombát felszeleteljük, és mikor a hús már félig megpuhult, hozzáadjuk a felkarikázott paprikával és darabokra vágott paradicsommal, fokhagymával együtt. Hozzákanalazzuk a paradicsomsűrítményt, fűszerezzük, majd felöntjük a vörösborral. Fedő alatt puhára pároljuk, időnként megkevergetjük, hogy ne égjen le, ha túl hamar elfőné a levét, kis vízzel pótoljuk. A végén a szaftnak elég sűrűnek kell lennie. Tört hagymás burgonyával vagy burgonyafánkkal tálaljuk.


DNS

SPORT ÉS SZABADIDŐKÖZPONT

2049 Diósd, Gyár utca 40.

www.dnssport.hu

Őszi akciók a DNS Sport és Szabadidőköz­pontban

Telefon: +36-23-888-860 Email: info@dnssport.hu Nyitvatartás: Hétfő–Péntek: 6:00–22:00 Szombat–Vasárnap: 8:00–18:00

Bőrünkön még a nyári barnaság, de a reggelek már hűvösek, és hamarosan beköszöntenek az esős, ködös, sötét napok. Itt az ideje, hogy még egy utolsó nekifutással, amennyire csak lehet, feltöltsük vitaminraktárainkat, élvezzük az ősz dús friss gyümölcs- és zöldségkínálatát és elkezdjük az őszi alapozást a testedzésben is. A terített asztalok a nyaralásokon, a fagyi és a lángos a strandon, nem is beszélve a finoman gyöngyöző, jéghideg söröskriglik tartalmáról, valószínűleg sokaknak hozott pár nem kívánt kilót a kényes helyekre. Ezeknek a letornázására és a jó erőnlét megszerzésére nyílik most kiváló alkalom a DNS Sport és Szabadidőközpontban, ahol az őszi visszatérő vendégeket és az újonnan érkezőket is nagyon jutányos bérletakciók várják! A 30 alkalmas egész napos bérlet, amely érvényes az aerobik-, fitnesz- és a spinningedzésekre is, 24 500 Ft-ba kerül, és 12 hé-

ten át felhasználható. Ez azt jelenti, hogy 10 hétig heti három alkalommal edzhetünk ezért az árért, és ha ki is kell hagynunk néhány napot valamiért, még mindig van két hetünk, hogy a megmaradt alkalmakat felhasználjuk. Ráadásul az edzések fajtáját és időpontját is kedvünk szerint variálhatjuk. Mindez kicsivel több mint 8000 Ft-ba kerül havonta. Egy erős dohányosnak ez egyheti cigarettapénze! Arról nem is beszélve, hogy mennyivel jobb befektetés! Akinek jobban tetszik, választhatja a két hónapig érvényes egész napos bérletet, amely most szintén akciós áron, 21 900 Ftért váltható. Ezzel a bérlettel a vásárlástót számított két hónapon keresztül akár minden nap edzhetünk a DNS Sport és Szabadidőközpont fitneszedzésein! Rajta hát! Találkozzunk a DNS-ben!

• Fitness, Aerobik, Spinning Bérletárak 1 alkalom egész napos (Fitness, Aerobik, Spinning) 1 330 Ft 1 alkalom mellékidő (6:00–16:00 és hétvége) (Fitness, Aerobik, Spinning) 1 090 Ft 5 alkalom egész napos / 4 hetes (Fitness, Aerobik vagy Spinning) 5 610 Ft 10 alkalmas egész napos / 4 hetes (Fitness, Aerobik vagy Spinning) 9 900 Ft 20 alkalmas egész napos/8 hetes (Fitness, Aerobik vagy Spinning) 17 900 Ft 30 alkalmas egész napos /12 hetes (Fitness, Aerobik vagy Spinning) „Akciós” 24 500 Ft 200 alkalmas egész napos / 365 napos (Fitness, Aerobik vagy Spinning) 131 890 Ft Fitness 1 havi egész napos 13 300 Ft Fitness 2 havi egész napos „ Akciós” 21 900 Ft Fitness 1 havi napközbeni (10:00–16:00 és hétvége) 9 790 Ft Fitness 1 havi mellékidős (6:00–16:00 és hétvége) 11 000 Ft Fitness 3 havi egész napos 35 090 Ft Fitness 6 havi egész napos 66 990 Ft Fitness 12 havi egész napos 131 890 Ft Kombinált különdíj 1 alkalom (csak bérlethez váltható)** 500 Ft • Fallabda Bérletárak Fallabda mellékidő (hétköznap 06:00–16:00 és hétvége) 1 alkalom 2 090 Ft Fallabda mellékidő (hétköznap 06:00–16:00 és hétvége) 10 alkalom/70 nap 18 700 Ft Fallabda főidő (hétköznap 16:00–22:00) 1 alkalom 2 650 Ft Fallabda főidő (egésznapos és hétvége) 10 alkalom/70 nap 24 200 Ft Fallabda mellékidő (hétköznap 09:00–16:00) edzővel 1 alkalom* 1 350 Ft Fallabda mellékidő (hétköznap 09:00–16:00) edzővel 10 alkalom*/70 nap 12 000 Ft Fallabda főidő (hétköznap 16:00–22:00) edzővel 1 alkalom* 1 950 Ft Fallabda főidő (hétköznap 16:00–22:00) edzővel 10 alkalom*/70 nap 17 400 Ft Fallabdaütő bérlése 500 Ft • Wellness Bérletárak Wellness 1 alkalom 1 000 Ft Wellness 10 alkalom 8 500 Ft • Kempo bérletek Bérletárak Kempo 1 alkalom * 1 500 Ft Kempo 10 alkalom* 10 000 Ft • Karate bérletek Bérletárak Karate 1 alkalom * 1 500 Ft Karate 10 alkalom* 10 000 Ft • Jóga belépő Bérletárak Jóga (90 perc) 1 alkalom* 1 500 Ft

• Gyerektornabérletek Bérletárak Gyerek akrobatikus Rock and roll, Gyermek játokos torna 1 alkalom* 1 000 Ft Gyerek akrobatikus Rock and roll, Gyermek játokos torna 10 alkalom* 8 000 Ft • Futball Bérletárak Futball nyári főidő (Hétköznap 17:00–23:00)* 10 000 Ft Futball nyári mellékidő (Hétköznap 6:00–17:00 és hétvége)* 8 000 Ft Öltözőjegy (Futballpálya-használat mellett ) 200 Ft Öltözőjegy + Wellness 1 alkalom (Futballpálya-használat mellett ) 800 Ft Öltözőjegy + Wellness 10 alkalom (Futballpálya-használat mellett ) 6 000 Ft • Egyéb szolgáltatásaink Bérletárak Szolárium (5 perc) 400 Ft Szauna lepedő 200 Ft Törölközőbérlés (kis méretű) 150 Ft Öltözőszekrény-bérlés/hó (kis szekrény) 2 000 Ft • Kedvezmények Nappali tagozatos diákoknak és nyugdíjasoknak*** –10% • Díjmentes szolgáltatásaink Gyerekmegőrzés érvényes belépővel, értékmegőrzés, korlátozott számban parkoló

26 • www.kerthelyseg.hu

Árlista

– Aerobik csoportos foglalkozásaink az alábbi óratípusokat foglalják magukban: Cross training, Hot Iron 1, Hot Iron 2, Iron Cross, Gerinc tréning, ZUMBA, Alakformáló, Alakformáló + Core izom, BodyART, Alakformáló soft ball, Pilates, Step, Kondi alakformáló (90 perc) – Mellékidő: Hétfőtől-Péntekig 06:00–16:00 és hétvége, Napközbeni: Hétfőtől-Péntekig 10:00–16:00 és hétvége Az alkalmas bérleteket max. 3 fő használhatja fel, regisztráció ellenében – Az alkalmas bérletek érvényessége nem hosszabbítható, de következő bérlet vásárlásakor előző bérletből megmaradt alkalmak (max. 4) átvitethető. Az 5, 10, 20, 30, 200 alkalmas bérletek FITNESS, AEROBIK ÉS SPINNING belépésekre egyaránt használhatóak: ahány foglalkozás annyi alkalom érvényesítésével. – Korlátlan bérletek nem hosszabbíthatók (1, 2, 3, 6, 12 havi), egy személy használhatja, napi egy belépésre., Személyedzések a fitness teremben dolgozó személyedzőkkel előre egyeztetés alapján történik. * Nem tartalmazzák az árak a Wellness használatát. ** Kombinált különdíj 1 alkalom csak bérlethez váltható, mikor egy napon belül aerobik vagy spinning óra mellett fitnesz terem használathoz *** -10 %-os diák kedvezmény (érvényes nappali tagozatos iskolai igazolvány felmutatásával 24 életkorig) és nyugdíjas kedvezmény (érvényes igazolvány felmutatásával) alapdíjas belépő díjakra vehető igénybe. Szolgáltatásainkat csak előre kitöltött Regisztrációs lapunk kitöltésével és a Házi rendünk betartásával lehet igénybe venni. – Kedvezményes bérletek csak készpénz fizetéssel válthatók – Kedvezmények nem vonhatók össze.

– Árak tájékoztató jellegűek, változtatás jogát fenntartjuk.


Őszi kozmetikai kezelések Nyár után mindig érdemes gondot fordítani az arcbőr megújítására, hidratálására. Sajnos a napfény nagy kárt okoz a bőrünknek, ha nem ápoljuk megfelelő fényvédő, hidratáló termékekkel. Kozmetikánk a Biola Biokozmetikai Kft. termékeivel dolgozik. A Biola a biokontroll által tanúsított termékeket gyártja és forgalmazza. Nagyon magas gyógynövényhatóanyag-tartalmuknál fogva ideálisak minden bőrtípus számára. Természetesen ezek a termékek mentesek minden Az ősz és a tél a megfelelő időszak a Photon Jet IPL készülék eredményes használatára. A legújabb technikával ellátott készülék a következő kezelésekre használható: – tartós szőrtelenítés – pigmentált bőrelváltozások kezelése – bőrfiatalítás-fotorejuvenáció – rosacea, értágulatok és seprűvénák

kémiai vegyszertől, adalék-, illat- és színezőanyagtól. A Biokontroll Hungária Kft. követelménye natúr termékeknél 70 százalékos gyógynövényhatóanyag-tartalom, ökogazdaságból származó biotermékeknél 95 százalékos gyógynövényhatóanyag-tartalom ökogazdaságból, illetve a gyártási folyamat is szigorú előírásoknak megfelelően történik. A bőr a legnagyobb kiválasztó szervünk, ezért a legjobbat kell nyújtani számára. Napjainkban fontos a helyes táplálkozás mellett a bőrünkre is odafigyelni. Sokan nem is gondolják, hogy a bőrön keresztül is mennyi káros anyagot tudunk bejuttatni a szervezetünkbe, ami sajnos lerakódik és nehezen vagy egyáltalán nem tud kiürülni. Ezért tettük le voksunkat ennél a termékcsaládnál. A megfelelő tápláló arckezelések mellett tudunk pigmentált bőrre úgymond halványító kezelést végezni. Ezeket a kezeléseket ki lehet egészíteni mikrodermabrázióval, rádiófrekvenciával, illetve fotorejuvenációval.

Ízelítő árainkból: Nagykezelés: 6200 forint (letisztítás, gőzölés, masszírozás, tisztítás, tápláló pakolás ultrahangos bevitellel, pakolás, kezelés lezárása, krémpakolás arcvasalással) Tápláló kezelés: 3500 forint (masszírozás, pakolás uh-val, vagy arcvasalás) Rádiófrekvenciás arckezelés: 4900 forint.

Októberi akciónk: kozmetikánkban 30 százalékos engedmén�nyel vehetik igénybe szolgáltatásainkat!

Kapcsolat: Aranysárkány Szépségsziget várja megkeresésüket az alábbi elérhetőségeken: Biatorbágy, Szabadság u. 137. (Viadukt híddal szemben) Telefon: 06-23-532-383 Mobil: 06-30-694-67-47 • Mobil: 06-30-551-02-44 www.aranysarkanymasszazs.hu

www.kerthelyseg.hu • 27


Országos magyar kungfubajnokság, II. forduló

(Érd, 2012. október 6.) A 2012-es év őszi forduló első bajnokságán 18 fővel vett részt a Törökbálinti Wushu és Shaolin Kungfu egyesület. Három szakosztályból – a kungfuutánpótlás, haladó és sanda (küzdelmi) – indítottunk versenyzőket. A bajnokság eredményesen és szerencsére sérülésmentesen zárult. Ez a verseny jó felkészítő alkalom volt versenyzőinknek a november 10-ei bemutatóra, valamint a november végén megrendezendő nemzetközi bajnokságra.

• Eredményeink:

Utánpótlás szakosztály Kósa Benő Pusztakezes formagyakorlat II. Kósa Panna Pusztakezes formagyakorlat I. Oláh Roland Pusztakezes formagyakorlat III. Röss Kevin Pusztakezes formagyakorlat V. Pusztakezes formagyakorlat II. Süli Botond Rövid fegyveres formagyakorlat II. Hosszú fegyveres formagyakorlat II. Vörös Kristóf Pusztakezes formagyakorlat IV. Haladó szakosztály Ludesher Nimród Séra Domonkos Séra Milán Süli Márk Takács Dalma Telegdy Ákos Sanda Bakos Bence Gyomai Zsombor Kiss Balázs Megyeri Viktor Major Sándor Molnár Sándor

Pusztakezes formagyakorlat IV. Pusztakezes formagyakorlat IV. Pusztakezes formagyakorlat III. Hosszú fegyveres formagyakorlat II. Hosszú fegyveres formagyakorlat I. Pusztakezes formagyakorlat IV. Rövid fegyveres formagyakorlat I. Pusztakezes formagyakorlat II. Rövid fegyveres formagyakorlat II. Hosszú fegyveres formagyakorlat II. –90 kg II. –75 kg III. –75 kg II. –65 kg I. –90 kg I. –85 kg I.

28 • www.kerthelyseg.hu

Készítette: Telegdy Ákos

Thaiboksz-edzés indult a TWSKE szárnyai alatt •• Ettől az évtől egy új küzdősport kipróbálására és gyakorlására van lehetőség a Wushu Shaolin KungFu Egyesületen belül. A thaiboksz-edzések vezetőjével, Susa Vendellel beszélgettünk. • Ha jók az információim, már elég régóta foglalkozol thai boksszal. Mióta is? • 30 éve foglalkozom ezzel a harcművészettel, de előtte egy kicsit birkóztam és bokszoltam is. Nem volt ez teljesen egybefüggő harminc év, hiszen voltak kisebb-nagyobb megszakítások is, többek között egy egyéves szünetem is egy komolyabb autóbaleset miatt. • Ez azt jelenti, hogy a 80-as évek elején csöppentél bele ebbe a világba. Nagyjából Magyarországon is ekkor jött be a thai boksz, ha jól tudom? • Akkoriban még nem is thai boksznak hívták, mert az akkori rendszerben a thai bokszot túl brutálisnak tartották, ezért a majdnem teljesen hasonló Ping Kune Do Kung-Fut űztük. 1988ban alakult meg a hazai thaiboksz-szövetség, és én tagja voltam annak a hét magyarországi versenyzőnek, akik az első thaiboksz-mérkőzést vívták Hollandiában. Életem egyik fontos mérföldköve volt, amikor 1993-ban megismerkedtem Sifu Robert Lyonsszal, akiben egy igazi mesterre találtam. Kivitt Kínába, hogy ott harcoljak egy tartományi bajnokkal. Ezt a mérkőzést megnyertem, és pályafutásom alatt egyszer sem hagytam el vesztesként a ringet. 1994-ben harmadmagammal kimentünk Kínába egy világbajnokságra, ahol mindhárman világbajnokok lettünk. Az autóbalesetem óta nem versenyzem, de edzéseket tartok, és szeretném, ha Törökbálinton is összejönne egy jó csapat. • Kiket vársz az edzésekre? Fiúkat vagy lányokat? Felnőtteket vagy gyerekeket is? • Egyelőre felnőtt fiúk járnak, de nem zárkózom el semmitől. Fontos, hogy ha valaki például gyerekként akar lejönni, akkor hozzon magával párt, mert egy gyerekkel nem tudok mit kezdeni. • Sokan félnek a thai boksztól, mert kemény sportnak tartják. • Igen a thai boksz kemény. Nagyon meg kell erősíteni a csontokat, mert ha nincsenek megerősítve, iszonyatos fájdalmakat okozhat. De nagyon vigyázok mindenkire. Mi már négy hónapja edzünk együtt, de még egymás elleni küzdelem nem volt. De nálam nem is kötelező verekedni. Várom azokat is, akik csak megerősödni akarnak, akik javítani kívánnak az állóképességükön vagy esetleg fogyni szeretnének. • A kívülálló azt látja, hogy a thai bokszban mindenhova lehet rúgni, ütni. Mi a sport szabályrendszere? • Különböző szabályrendszerek vannak, de könyökkel, térddel is lehet ütést, rúgást bevinni, fejvédő nincsen, bár a legtöbb versenyen nem lehet fejre könyökölni. • A kungfu egyesület szárnyai alatt tartod edzéseidet. Mi a kapcsolat a két sport között? • Igazából teljesen más a két sport, de én Robert Lyons útján kerültem kapcsolatba a kungfusokkal. Ő mindkét sportot űzte, mindkét sportban világbajnok. • Hol és mikor tartod az edzéseket? • Egyelőre heti két edzést tartok, hétfőn és szerdán a művelődési házban. Később szeretnék heti három edzést tartani, mert annyi minimum kellene. • Bármikor lehet csatlakozni a csoporthoz? • Bárki, bármikor becsatlakozhat, van, amit együtt csinálunk és van, ami személyre szabott. • Mi a terved a csapattal? • Elkezdtem a testnevelési főiskolát, és az a tervem, hogy legyen egy saját Gymem, és azokkal, akik szeretnének versenyezni, versenyekre mehessünk.


Rövid sporthírek •••

• Labdarúgás

Kiválóan folytatta a bajnokságot a TTC felnőtt csapata, ami azt jelenti, hogy utolsó öt meccsükön a fiúk nem kaptak ki, így négy győzelem és egy döntetlen a legutóbbi meccsek krónikája. Törökbálinti TC–Felsőpakiny KSE: 5–0 (Bábik 9’, 41’, 67’, Vaskó 53”, Kalmár 78’) Alsónémedi SE–Törökbálinti TC: 1–3 (Sipos 1’, 32’, Tóth 29’) Törökbálinti TC–Örkény SE: 1–1 (Tóth 50’) Budakalász MSE–Törökbálinti TC: 1–2 (Bábik 40’, Sipos 62’) Törökbálinti TC–Verőce SE: 1–0

Mozdulj minden-kor!

Sport és könyvtár? Vajon mi lehet a kapcsolat e két dolog között? Nem más, mint az Országos Könyvtári Napok idei célkitűzése: „Idős korban is aktívan, találkozzunk a könyvtárban!” A Törökbálinti Volf György Könyvtár munkatársai komolyan vették a felhívást, sőt tovább is gondolták a szlogent. Hiszen ahhoz, hogy valaki idősebb korban is aktívan éljen, nemcsak a szellemét kell frissen tartania, hanem a testével is törődnie kell. Testünk karban tartásához pedig a legjobb eszköz a sport, még idősebb korban is. De hogyan is vágjunk bele? A kérdés megválaszolására egy igazi profit kért fel a törökbálinti könyvtár vezetősége. Monspart Sarolta tájfutó világbajnok, tizennégyszeres magyar bajnok, sífutásban hatszoros magyar bajnok. Az első nő Európában, aki három órán belül futotta le a maratoni távolt. Aktív sportpályafutását kullancs okozta betegség (enkefalitisz) szakította meg. Ma nőket buzdít arra, hogy egészségesen éljenek, és ennek egyik lehetséges módja a futás. Jelenleg az Országos Egészségfejlesztési Intézetben dolgozik, egyebek mellett a Johan Béla Népegészségügyi Programban vesz részt, valamit az Avon országos női mozgásprogram szakmai vezetője. Közvetlen stílusú, vidám hangulatú előadásán a résztvevők sok jó ötletet kaphattak azzal kapcsolatban, hogyan is élhetnének kicsit sportosabban, aktívabban. Az előadás végén még meg is tornáztatta a hallgatóságot, és a résztvevők igazi lelkesedéssel végezték a gyakorlatokat. Ny.E.

Két idősebb utánpótláscsapatunk közül a 17 évesek állnak jobban a bajnokságukban, eddig ugyanis ők három győzelmet arattak, az idősebbek mindössze egyet.

• U19

Komáromi VSE–Törökbálinti TC: 4–2 (Cseke 8’, Vattamány 59’) Törökbálinti TC–Érdi VSE: 2–3 (Auer 16’, Vattamány 37’) Felcsút SE–Törökbálinti TC: 12–0

• U17

Komáromi VSE–Törökbálinti TC: 1–3 (Hacknauer 17’, Szabó 63’, Hordós 70’) Törökbálinti TC–Érdi VSE: 1–0 (Hordós 45’) Felcsút SE–Törökbálinti TC: 3–0

• U15

Diósdi TC Select–Törökbálinti TC: 14–0 Törökbálinti TC–Tárnoki Bolha: 3–13 (Fülöp 21’, Láda 59’, 65’) Visegrádi SE–Törökbálinti TC: 7–2 (Domonkos 65, Veres 75’

• U13

TBLASE–Üllői SE: 0–3 Monori SE–TBLASE: 0–1 (Salgó 30’) TBLASE–Felsőpakony SK: 0–3 Újlengyel DSE–TBLASE: 5–0

• Törökbálint FC

Három győzelmével és egy-egy döntetlennel és vereséggel a bajnokság második helyén áll a TFC csapata. Budapesti PSC–TFC: 1–3 (Erdei 6’, Lakatos 53’, Gonda 70’) TFC–Budakeszi SC: 1–1 (Erdei 32’) Erzsébet SK–TFC: 3–0 (Bolla 57’, Deme 69’, Lakatos 87’) TFC–Budai XI SE: 1–3 (Rácz 71’)

• TB Focisuli

U9 Páty–TFSE: 4–3; Biatorbágy–TFSE: 7–1; TFSE–Diósd: 3–1; TFSE–Érd: 1–0; TFSE–VUK: 0–5; TFSE–Tárnoki Bolha: 0–6; TFSE–Diósd: 2–1 U15 TFSE–Hidegkút: 4–5 TFSE–Cső Montage: 8–3

• Kézilabda

www.kerthelyseg.hu weboldalon is!

Vagy a facebook-on:

www.facebook.com/Kerthelyseg Legyen a „barátunk”!

• Kosárlabda

Felnőtt kosarasaink kitűnően kezdték az évadot. Eddig két mérkőzésen vannak túl, amelyek közül az egyiken Veszprém csapatát sikerült nagy küzdelemben egy ponttal legyőzni, míg a második mérkőzésen a MAFC csapatán kerekedtek felül a fiúk. Az U23-as csapat nem járt ekkora sikerrel, ők a MAFC csapatától szenvedtek el nagyarányú vereséget. Veszprémi ESC–MTK Törökbálint: 77–78 MTK Törökbálint–MAFC: 77–65 MTK Törökbálint U23–MAFC U23: 57–100

www.kerthelyseg.hu • 29

Cikkeinket és további híreinket keresse a

•••

••

Megkezdték a bajnokságot a kézilabdás lányaink is, eddig egy győzelem, egy vereség, egy döntetlen a mérleg. Híd Unió SE–ATTE-TTC: 25–21 XXII. Index SE–ATTE-TTC: 21–21 ATTE-TTC–Hort SE: 29–19


••

2040 Budaörs, Ibolya u.1. (A Törökugratónál) Telefon:06/23/420-840 www.hollosy-cukraszda.hu Nyitva: mindennap 10-19 óráig Helyben sütött házi sütemények Pogácsák Sós sütemények Formatorták rendelésre Barbitól a sportautóig Parfétorták Esküvőkre rendezvényekre emeletes dísztorták Kézműves fagylalt

Szeretettel várjuk vendégeinket!

Szolárium

70 Ft/perc

Tető 75 Kft.

Vállalunk: • Komplett tetőépítést, ács, -bádogos, tetőfedő munkákat. • Tetőtérbeépítések komplett kivitelezését. • Homlokzati állványozást. • Kisebb javításokat

Új módszer

a körömápolásban

Cikkeinket és további híreinket keresse a www.kerthelyseg.hu

VIHARKÁROK GYORS JAVÍTÁSA! Törökbálint, Rövid u 22 . Érdeklődni telefonon +36 30 9222 945

•••

GELISH weboldalon is!

Vagy a facebook-on:

www.facebook.com/Kerthelyseg Legyen a „barátunk”!

H.PARKETT Bt. • Halász Mihály Vállalunk: Hagyományos parkett burkolást Régi parketták felújítását, intarziás parkett burkolást Csiszolás PROFESSZIONÁLIS gépekkel Pácolás, olajozás, viaszolás, lakkozás. Elérhetőségek: telefon: 36/20/9511-837

30 • www.kerthelyseg.hu

E-mail: hparkett@pr.hu www.hparkett.hu

Tető

alá

Egyedi lakástextil megoldások, karnis, függöny, ágytakaró, a tervezéstől a szerelésig.

Elérhetőségeink: www.magichome.hu info@magichome.hu

06/30 -9 - 84 - 66 - 83

hozzuk!

• egyszerű, mint egy lakkozás • tartós, mint egy műköröm • három hétig garantáltan fent marad • könnyen eltávolítható

Némethné Ági • 06-30/260-20-93


Az FSD REENERGY SYSTEM technológiának integrált alkalmazásával új, innovatív lehetőség nyílik a megújuló energiák gazdaságos, költségtakarékos és környezetbarát használatára, felhasználására.

PV SOLAR technológia INTEGRÁLT HŰTÉS-FŰTÉS technológia LED DESIGN VILÁGÍTÁS technológia PV PERFORÁLT SOLAR ÁRNYÉKOLÁS technológia Elérhetőségek: www.kerthelyseg.hu • 31

H-2045 Törökbálint FSD Park 1. Telefon: +36 23/508 740 Fax: +36 23/508 741 E-mail: info@reenergy Website: www.reenergy.hu


32 • www.kerthelyseg.hu

Kerth okt  
Kerth okt  

oktoberi kerthelyseg

Advertisement