Page 1

. Kerthelység

2012. szeptember, V. évfolyam, 9. szám

törökbálinti ingyenes havilap

Tüdőszűrési akció

Nem kötelező, de nagyon ajánlott!

Markus Czinszky a Törökbálintért emlékplakett kitüntetettje Az augusztus 20-ai ünnepség keretében adták át az elismerést

Szabó Nikolett bronzérmes lett a paralimpián Városunk sportolója az athéni és pekingi jó helyezések után ismét dobogóra állhatott


ÕSZI AKCIÓ egyes termékekre

5 - 10 - 15 % kedvezmény


Fotó: parasportpress.eu

Törökbálinti érem a paralimpián

Az athéni bronz és a pekingi ötödik hely után ismét a dobogó harmadik fokára állhatott fel a törökbálinti Szabó Nikolett. A Józsefvárosi Diáksport Egyesület versenyzőjének felkészülését Törökbálint Város Önkormányzata is jelentős összeggel támogatta. Niki az elődöntőbe jutásért a 16 éves fehérorosz Arina Kachannal küzdött, akit két waza-arival és két yukoval, valamint egy büntetéssel sikerült legyőznie. Az elődöntőben egyik legnagyobb ellenfelét, Tatjana Szavosztjanovát kapta, aki az elmúlt években több világversenyen is legyőzte Nikit. Ezúttal két waza-arival kapott ki tőle, ami ipponos győzelmet jelentet az orosz számára. A bronzmérkőzésen dzsúdósunk viszonylag könnyű győzelmet aratott 26 éves riválisa, a mexikói Lenia Ruvalcaba felett. „A fehérorosz stílusa feküdt nekem, aztán az orosz nagyon kellemetlen ellenfél volt, ugyanarra az oldalra dolgozott, mint én. A bronzmeccsen a mexikói ellen végig irányítani tudtam, és nagyon örülök, hogy éremmel zártam” – nyilatkozta az MTI-nek Szabó Nikolett. Niki a magyar csapat második paralim­ piai érmét szerezte meg.

Gratulálunk! ••

www.kerthelyseg.hu • 3


Testületi ülés után

4 • www.kerthelyseg.hu

•• Szeptember 6-án tartotta első őszi ülését a képviselő-testület. 46 napirendi pont szerepelt a meghívóban. Maga az ülés is szokatlanul hosszúra nyúlt. Ezúttal nem egyetlen témáról, hanem a legfontosabb döntésekről kérdeztük a polgármestert.

• Polgármester úr, miért jött most össze ennyi téma, talán a nyár miatt gyűlt ennyire fel? • Természetesen a nyári időszakban, amikor a működési szabályaink szerint nincs testületi ülés, összejön jó néhány döntésre váró kérdés. Az idei nyár talán a ritka kivételek közé tartozik, mert korábban nem múlt el július és augusztus anélkül, hogy valamilyen sürgős kérdésben ne kellett volna összehívni a képviselő-testületet. Most nem volt júliusban ülés, csak augusztusban, így jó pár téma a szeptemberi, munkaterv szerinti ülésnapra maradt. Maga az, hogy 46 napirendi pont van egy ülésen, nem számít ritkaságnak, volt már ennél sokkal több is. A megtárgyalandó témák határozzák meg, hogy mennyi ideig tart az ülés. • Ahogy elnézem a meghívót, van benne öt rendelet, öt támogatási kérelem, kilenc településfejlesztési téma, ráadásul költségvetési beszámoló és még hat napirendi pont a zárt ülésre is. Lehet ennyi témában felkészülni? • Lehet is, meg kell is. Felkészülés nélkül nem szabad testületi ülésre jönni. Igyekszünk minden tekintetben kiszolgálni a képviselőket, sokszor több száz oldalnyi az elolvasni való. Nem nyomtatjuk ki, minden képviselő interneten éri el az előterjesztéseket és a hozzájuk tartozó dokumentumokat. Pontosan úgy, ahogy a lakosság, az érdeklődők is, Törökbálint hivatalos honlapján. A különbség mindössze a zárt ülésre szánt előterjesztések tekintetében van. Nem kétséges, hogy ezt a több száz oldalnyi anyagot időbe telik feldolgozni, de igyekszünk folyamatosan készíteni az előterjesztéseket, van olyan, ami hetekkel korábban készen van és eljut a képviselőkhöz. Persze a java az utolsó napokban készül el, de ezek elolvasására is van általában egy hét, lévén, hogy a testületi ülést megelőző héten kerül sor a szakbizottságok üléseire. • Akkor, ha szabad, pár témába belekérdeznénk. Milyen rendeleteket hozott most a testület? • Az ebtartás rendjéről szóló rendeletet hatályon kívül kellett helyezni, mostantól tehát nincs helyi ebrendelet, mindössze an�nyi, hogy a kutyákat egyedi azonosítót tartalmazó mikrocsippel kell ellátni. Fontos tudni, hogy ezt az egyedi azonosítót tartalmazó mikrocsipet az önkormányzat a Törökbálinton állandó lakóhellyel rendelkező ebtartónak az év végéig ingyenesen biztosítja. A tulajdonost csak az állatorvosi díj és a kamarai regisztrációs díj terheli a jelölés során. Érdemes tehát kihasználni ezt az év végéig még nyitva álló lehetőséget. Ugyancsak a lakosságot érinti a közterületek gondozásáról szóló rendelet módosítása. Pontosítottuk a lakosság tennivalóit a házuk előtti közterületek rendben tartásáról. Ez utóbbiról részletes tájékoztató készül majd, hiszen rövidesen hullani fognak a lombok, október 15-e után ismét ki lehet tenni a ház elé a kötegelt ágakat, a zöld zsákokba gyűjtött faleveleket. • Egy rendelet tervezetét most csak előzetesen tárgyalták meg. • Újra kell szabályozni az önkormányzati vagyon kezelésének rendjét. Részben azért, mert a régi már több szempontból elavult, részben mert új törvények léptek hatályba, és ezek új előírásaival is harmonizálni kell a helyi rendelkezéseket. A végleges változat októberben kerül a testület elé. • Beszámolt a költségvetés féléves állásáról, és az adóiroda is adott tájékoztatást az adóbevételek alakulásáról. Milyen főbb tapasztalatokról tud beszámolni olvasóinknak? • Az idei költségvetésben újabb megszorításokat kellett terveznünk. Ezek végrehajtása úgy látom, hogy eredményes. Még akkor is, ha az időarányosnál magasabb szinten, 71 százalékon áll a működési kiadások pénzforgalmi teljesítése. Ennek az az oka, hogy a Városgondnokság létrehozásával kikerült az önkormányzat működési költségvetéséből a teljes éves városfenntartási ös�szeg (köztisztaságtól a közvilágításon át a parkfenntartásig szin-

te minden működési költség). E források természetesen nem kerültek felhasználásra a Városgondnokságon, így mindent egybevetve az önkormányzat és intézményei kiadásai a fél évben az éves tervezett összegnek csupán 33 százalékát érték el. Tehát fél év alatt a költségeknek csak a harmadát adtuk ki. A bevételi oldalt vizsgálva azt látjuk, hogy a költségvetési főösszeg 65 száza-

léka teljesült az első félévben. A bevételeken belül a helyi adók közel időarányosan teljesültek, 49 százalékra. Meg kell jegyezni, hogy az adóiroda beszámolójából az tűnik ki, hogy a 2007-től felhalmozódott adóhátralékok összege meghaladja a 450 millió forintot. Van tehát bőségesen munkája az irodának még idénre. • Megtárgyalták, de ön, polgármester úr, visszakapta a testülettől a civil szervezetekkel való együttműködés fejlesztésének koncepcióját. Mikorra várható az új változat? • Attól függ, hogy a társadalmi egyeztetés folyamata mennyi időt vesz majd igénybe. A Tükörhegyi Közéleti Egyesület korábban már megindított egy ilyen társadalmi vitát, ezt kellene folytatni, hogy körülírjuk a Törökbálinton alkalmazandó megoldást. A koncepcióban hangsúlyos helyet kell kapjon a részvételi demokrácia kiteljesítése, annál is inkább, mert ez iránt érzékelhető helyi társadalmi igény jelentkezik. • A településfejlesztési témák között ismét szó esett a halotthamvasztó kérdéséről, és hosszasan tárgyalták a Tópark szabályozási tervét. • Kezdjük ez utóbbival! A Tópark szabályozási tervét az Alkotmánybíróság helyezte hatályon kívül, tehát a város vezetésének feladata, hogy helyette új rendeletet fogadjon el. A rendeletalkotás – már többször nyilatkoztam róla – hosszadalmas tervezési, államigazgatási folyamat. A kezdő lépéseket tettük most meg, a legfontosabb paramétereket fogalmaztuk meg: mi épülhessen, milyen magasra, mekkora zöld felületet kell tartani stb. Ennek alapján készíti el a tervező az első munkaközi anyagot, amelyet pár hónap múlva ismét megtárgyal a testület.


A halotthamvasztó elhelyezésének kérdése sem első alkalommal volt a testület előtt. Bár az ajánlattevő a legkorszerűbb technológiát kívánja alkalmazni, még a képviselő-testületben is nagyon megoszlottak a vélemények arról, hogy legyen-e egyáltalán krematórium Törökbálinton. Érezhető a viszolygás már a gondolattól is, miközben tudomásul kell vennünk, a testi elmúlás bizony része lesz egyszer mindannyiunk életének. A nyár közepén a Városfejlesztési Bizottság tagjai látogatást tettek Szolnokon egy hasonló intézményben, és az a vélemény alakult ki, hogy helyesebb lenne a város keleti határában, a budaörsi (de törökbálinti területen fekvő) temető közelében elhelyezni. Most az ajánlattevőn meg a terület gazdáján a sor, hogy meg tudnak-e egyezni, el tudják-e fogadni ezt a javaslatot. • Az előző lapszámban megjelent interjúban szó esett a félbemaradt iskolaépítés esetleges folytatásáról. Úgy látom, nem első alkalommal szerepel a képviselő-testület napirendjén, de zárt ülésen. Van-e valami új fejlemény? • Nézze, miután zárt ülésen tárgyalta a testület, így nem tudok – legalábbis egyelőre – részletes beszámolóval szolgálni. A zárt ülést azért kérték a képviselők, mert joggal aggódnak a felett, hogy a városnak a kivitelezővel szembeni tárgyalási pozícióit veszélyeztetnék az idő előtt kikerülő vagy esetlegesen részinformációk. Szeretném, ha a képviselő-testület ebben a rendkívül fontos kérdésben egységes, ezáltal megnyugtató álláspontot képviselne, de ez most még nincs így. Bízom benne, hogy rövidesen megoldásra fogunk jutni egymással, a kivitelezővel és nem utolsósorban az állammal. Volt azonban két olyan zárt ülési napirend, amelyen hozott döntés nyilvánosságra hozható. Ismét átalakítottuk az önkormányzat szakmai bizottságait: mindegyik új, külső szakértőkkel bővült. És döntött a képviselő-testület két új díszpolgári cím adományozásáról is. Dr. Zsolnai József professzor úr posztumusz kapta az egyiket, míg a másik, határon túli kitüntetett Hadnagy Dénes Székelyudvarhely Kadicsfalváról, aki a két település közötti kapcsolatok ápolásáért kapja a díszpolgári ezüstláncot. A kitüntetések átadására az október 23-ai városi ünnepségen kerül sor. P.I. ••

2012. októberi műsor

3. szerda 19.00 EGRESSY ZOLTÁN: 4X100 – színmű egy részben A Budaörsi Játékszín leányegyletének előadása

4. csütörtök 19.00 TAMÁSI ÁRON: ÉNEKES MADÁR – játék 2 részben 9. kedd 19.00 MOLNÁR–ZERKOVITZ–KELLÉR: A DOKTOR ÚR – zenés bohózat 2 részben 12. péntek 11.00 GYÁRFÁS–SZABÓ : TANULMÁNY A NŐKRŐL – zenés válóok 2 részben – nyílvános főpróba 13. szombat 19.00 GYÁRFÁS–SZABÓ: TANULMÁNY A NŐKRŐL – zenés válóok 2 részben – BEMUTATÓ

14. vasárnap 11.00 RÁKOS–BORNAI: A MUMUS – mese-musical 2 részben

19.30 INDIÁN NYÁR Csengeri Attilával és Mahó Andreával

14.00 HAMUPIPŐKE – zenés mesejáték – Gézengúz bérlet 1.ea.

15. hétfő 19. péntek

10.00 HAMUPIPŐKE – zenés mesejáték – Napsugár bérlet 1. ea. 19.00 Y. REZA: MŰVÉSZET – komédia egy részben

20. szombat 19.00 PANELNINJA írta: P. Szabó István – játssza: Magyar Attila

21. vasárnap 11.00 URBÁN GYULA: A TENGERKÉK KUTYUS – zenés mesejáték

19.00 I

MUSICAL – musical 2 részben

24. szerda 19.00 R. BECKER: CAVEMAN – ŐSEMBER – komédia 2 részben játssza: Kálloy Molnár Péter 14.00 GARBONCIÁS PÉTER – Huzella Péter előadása – Iskolás bérlet 1. ea. 30. kedd

19.00 TAMÁSI ÁRON: ÉNEKES MADÁR – játék 2 részben

31. szerda 19.00 GYÁRFÁS–SZABÓ: TANULMÁNY A NŐKRŐL – zenés válóok 2 részben

A színház a műsorváltoztatás jogát fenntartja 2040 Budaörs, Szabadság út 26. www.budaorsijatekszin.hu Szervezés: 23/440-016 • Pénztár: 23/414-461

Hajdu Ferenc:

Margóra

A mi „plázánk”

Komolyan mondom: nem a nagy nyári uborkaszezon íratja velem az alábbiakat, hanem az öröm, hogy nálunk ilyen megtörténhet, hogy nekünk ilyen van. Az átalakuló, új nevet és tulajdonost kapó nagyáruházban óriási sürgés-forgással folyt a munka. Régi pénztár el, új nemsokára, pultok, gondolák átrendezve, s persze kiárusítás ezerrel. Az emberfia ilyenkor bebóklássza a lassan ismeretlenné váló tereket, hátha megakad valami régről vágyott dolgon a szeme. E történet főszereplője is így tett, meg is akadt a pillantása egy csodálatos, vasbeton és műkő párosításából készült, remekül megformázott kerti szalonnasütőn. Az ára korrekten megfelelő volt, hiszen a kilencvenes évek derekát idézte. Megvásárolta. Ezt követően derült ki, hogy szállítás az nincsen. Addig ezt elfelejtették közölni vele. Emberünk ettől kissé ugyan megszontyolodott, ám kétségbe nem esett, hiszen évtizedek óta rutinosan vette a vevőbarát kereskedelem akadályait. Így hát számlával, lepecsételt kiadmányozási bizonylattal felszerelkezve az otthonába tért. Másnap pedig megjelent újra az áruházban, immár kisteherautóval és annak vezetőjével kísérten. A megfelelő pulthoz lépett, átadta a papírokat, elmondta, miért jött. A készséges ügyintéző tízpercnyi próbálkozás után letette a telefont, majd azonnal intézkedett. Így hamar megjelent a kertészeti osztály eladója. A rokonszenves fiatalember mindjárt segítséget is kért a vevőtől, hiszen egyedül képtelen lett volna felpakolni a szalonnasütőt a kézi targoncára. Jó, a sofőr izomereje is kellett hozzá. Húzni azonban a vevő nem segíthetett a targoncát, mert mint jelezték neki: munkavédelmi cipő nélkül ilyet nem tehet. Ugye, egy ilyen áruháznak legalább két ki-bejárata van, így hát értelemszerűen ahhoz mentek, amelyiknél a kisteherautó parkolt. Csakhogy az éppen egy keskeny és sárga műanyag szalaggal le volt zárva. Az eladó udvariasan megkérte a biztonsági őrt, ugyan, engedné már ki ezzel a nagy pakkal itt őket. Na, ilyet aztán végképp nem lehetett. Irány a másik kijárat, ahol szintén műanyag szalag zárta el az utat, ám ezt egy jobb szívű biztonsági őr lazán felemelte s kibújhattak alatta. Azaz csak az eladó meg a kézi targonca, a vevőnek ugyanis még harminc métert kellett caplatnia, mert csak ott hagyhatta el az áruteret, két panel között, ami ha szajré van nála: fülsértő hangot ad. Nyilván örömzenét.

www.kerthelyseg.hu • 5

29. hétfő 10.00 GARBONCIÁS PÉTER – Huzella Péter előadása – Óvodás bérlet 1. ea

•••


Becsengettek…

•• Nagyon sok a bizonytalanság az iskolák jövőjével kapcsolatban. 2013. január 1-jétől ugyanis ezen intézmények fenntartását az állam veszi át, de hogy ez pontosan mit jelent, még nem tudni. Erről, illetve az iskolakezdés egyéb nehézségeiről, szépségeiről Keszler Mártonnal, a Bálint Márton Általános és Középiskola igazgatójával beszélgettünk. • Nem könnyen találtunk az első iskolai héten időpontot a beszélgetésre. En�nyire nehéz ez egy igazgató számára? • Minden évkezdés nehéz, hiszen minden évben új és új problémák merülnek fel. Minden szempontból „iskolakésszé” kell tenni az épületet, legyen az biztonság, tisztaság, osztályok elhelyezése vagy technikai felkészültség. Idén kisebb problémát okozott a mindennapos testnevelés megszervezése, nem megy teljesen gördülékenyen a kezdés, de majd beáll a rendszer. Ezeken kívül úgy kell előkészülnünk, hogy a várható új törvényeknek megfeleljünk. Január 1-jétől ugyanis az állam átveszi iskolánk fenntartását, és erre úgy kell felkészülnünk, hogy szeptemberben már eleget kell tennünk azoknak a feltételeknek, amelyeket az állam elvár tőlünk. El kell készítenünk az új pedagógiai programunkat, amelyet csak részben tudtunk elkezdeni, mert az új kerettantervet még nem adták ki. Ki kell dolgozni az új működési szabályzatunkat is, tehát van munkánk az év elején. Ilyenkor derül ki, hogy a tervezett órarendek működnek-e, mivel az iskolában éppen hogy elférünk, így teremgondok is adódhatnak. Nem unatkozom, van, hogy reggel fél nyolctól este hétig itt vagyok. ••

A szomszédban

lakó festő a legjobb garancia!

6 • www.kerthelyseg.hu

Lantos Zoltán festő-mázoló-tapétázó végzettségű egyéni vállalkozó vagyok, Törökbálinton élek családommal. Tíz éve a jól összeszokott 6 fős csapatommal együtt végezzük lakások, családi házak, társasházak, közületi- és ipari ingatlanok alap-, ill. felújítási munkáit.

Szolgáltatások: • festés, mázolás, tapétázás • nyílászárók, kerítések felújítása, mázolása • antik- és márványhatású díszítő festés • kül- és beltéri stukkózás, rozetta • mennyezeti polisztirol lapok ragasztása • hőszigetelés, homlokzatfestés • nemesvakolatok felhordása • lábazati vakolatok felhordása • lábazati lapok ragasztása • laminált parkettázás • gipszkartonozás • egyéb építési és felújítási munkák • széldeszkák/párkánydeszkák felújítása, mázolása

Lantos Zoltán „színmester” 06 30/269-33-27 • www.lantosfestes.segitek.hu

• Tavaly szeptemberben lettél igazgató. Bár helyettesként már beleláthattál ebbe a munkába, egy percig sem bántad meg, hogy elindultál a pályázaton? • Meg nem bántam, de én az a típusú ember vagyok, aki szeret előre gondolkodni, szeretek hosszú távra tervezni, mind a gyerekek, mind a pedagógusok szempontjából. Szeretném, ha ők is tudnának előre tervezni, és nem ad hoc döntések alapján élnék meg a pedagógiai munkájukat. Sajnos jelenleg sok a bizonytalanság és emiatt nemigen lehet hosszú távú döntéseket hozni. Az elmúlt évben a legtöbb fejtörést az okozta nekem, hogy elég nagy a bizonytalanság a vegyes fenntartás körül. Nem tudjuk, hogy mi kerül az önkormányzat és mi az állam hatáskörébe. Van bennem is egy bizonytalanság, ami a mindennapjaimat befolyásolja, és gyakran ezekkel a dolgokkal foglalkozom, mikor az aktuális problémák fontosabbak lennének. Sokszor végzünk igazgatóként felesleges munkákat, ami igencsak leterhel minket. • Mit jelent az iskola számára az állami fenntartás? • Január 1-jétől az állam garantálja a pedagógusok bérének finanszírozását, a tanuláshoz szükséges eszközök beszerzését. De azt nem tudjuk például, hogy a tanulók év végi jutalmazását miből kell megoldanunk. Az önkormányzattól ígéretet kaptunk, hogy tőlük minden segítséget megkapunk, hogy a működés zavartalan legyen. Mindkét törökbálinti iskola nagyon sok pluszt adott a gyermekeknek, mindkét iskola igen színes tevékenységet végez, amit az önkormányzat további segítsége nélkül nem tudnánk fenntartani. • Szeptember 1-jétől bizonyos évfolyamokon kötelező mindennap testnevelés órát tartani. Ezt mennyire sikerült megoldanotok? • Bár nagyon jó tornatermünk van, ahol egyszerre három órát is lehet tartani, de osztályból is nagyon sok van az iskolában, így igen nagy teher volt számunkra ez az elvárás. Hozzátéve azt, hogy mi továbbra is fontosnak tartjuk, hogy az iskolai órákon kívül különböző sporttevékenységeket, szakköröket, különórákat tudjunk nyújtani a gyerekeknek. • Ezeken kívül hogyan fogtok neki az új tanévnek? • Megpróbálunk megfelelni az önkormányzat által megfogalmazott igényeknek, az értékkövetést, ami az eddigi évek során láthatóan kialakult, szeretnénk továbbra is megtartani. Mint legfőbb értéket, a rendkívüli toleranciát szeretnénk továbbra is sugározni mindenki felé. Úgy gondolom, hogy ez az iskola jövőképe. • Nagyon sok osztály van az iskolában. Elfértek? • Éppen hogy. Minden tanteremben ül egy osztály. A szaktantermeink is állandóan foglaltak, így a csoportbontásos óráknál már gondban vagyunk. Be kellett vonnunk a könyvtárt és az ebédlőt is, de két öltözőt is át kellett úgy alakítanunk, hogy tanulásra is alkalmas legyen. Úgy készültünk, hogy ez az év ilyen lesz, várjuk az új iskola felépülését. • Úgy számoltok, hogy ha már erre a tanévkezdésre nem készült el, a következőre igen? • Legutolsó információm az, hogy a tárgyalások nagyon jól állnak, az iskola építését átveszi az állam, október 1-jével folytatja az építkezést, és jövő szeptember 1-jére pedig kész lesz az intézmény. • Többen jelentkeztek az iskolába idén, mint tavaly? • Négy első osztályt indítottunk idén, ahova jóval többen jelentkeztek, mint eddig. Első évfolyamon az osztálylétszám a megengedett határ felső lécét mozgatja, 27-28 fős osztályaink vannak. Németh Gergő


A Bóbita új ruhája Indul a tanév a Segítő Kéz Szolgálatnál is •• A szeptemberi iskolakezdéssel megsokasodnak a feladatok a Segítő Kéz Szolgálat háza táján is. Igaz, a nyári szezon is komoly munkával telt, hiszen például 10 gyermek készült folyamatosan matematika és fizika tantárgyból a pótvizsgára, és örömmel tudatjuk, hogy mindannyian sikerrel levizsgáztak, sőt volt, aki végül hármassal zárta az előző tanévet. Év közben is folyamatosan folynak a korrepetálások és ennek eredményességét az jelzi, hogy az év közben gyakorolt tárgyakból mindenki simán vette az akadályt az elmúlt évben.

A nyári táborozás is kiválóan telt. A Segítő Kéz Szolgálat munkatársai idén is eredményesen pályáztak, így tíz törökbálinti gyermek nyaralhatott az Erzsébet Táborban Vajtán. Csontosné Kiss Katalin, a szolgálat munkatársa is a gyerekkel töltötte ezt a hetet. Önként vállalta, hogy hivatalos munkaidején túl egy hétig napi huszonnégy órában vigyáz a gondozottjaira.

www.kerthelyseg.hu • 7

Sikerült kedvező együttműködést kötni a budaörsi uszoda vezetőségével is, így másik tíz törökbálinti gyermek járhatott ide úszótáborba. Az uszoda vezetése jelentős kedvezményekkel segítette a gyerekek úszástanulását. A résztvevők közül azelőtt senki nem tudott úszni. A tanfolyam költségét Hajdú Ferenc alpolgármester saját képviselői keretéből állta. A kíséretet itt is a Segítő Kéz Szolgálat munkatársai biztosították. Mindkét tábor megvalósulását Törökbálint önkormányzata is támogatta. Augusztustól a Segítő Kéz Szolgálat vezetése alá integrálódott a törökbálinti bölcsőde. Az intézmény továbbra is önálló szakmai egységként működik, de a működtetést Csokonáné Vízkeleti Ildikó irányításával a szolgálat vette át. Az együttműködéstől az önkormányzat a működtetés költségeinek csökkenését várja, valamint kedvezően hathat a gyermekvédelmi feladatokkal összefüggő közös gondok orvoslására is. Mint azt a szolgálat vezetője elmondta, szoros együttműködésre törekszik a bölcsőde kollektívájával. A fentieken túl folyamatosan elérhetők a Segítő Kéz Szolgálat már eddig is működő szolgáltatásai. Sajnos a romló gazdasági környezet hatására az ügyfélkör és ezzel a megoldandó problémák sora is egyre bővül. Nyíri

A nevelési év kezdetére új ruhába öltözött a Bóbita Óvoda régi épülete a Bajcsy- Zsilinszky utcában. Pénzes Józsefné Éva néni, az óvoda vezetője örömmel számolt be lapunknak a munkálatok sikeres befejezéséről. Mint elmondta, sokak összefogására volt szükség ahhoz, hogy pontosan a tervek szerinti ütemezésben, a nyári szünet hónapjai alatt szinte teljesen megújuljon a régi épület, amelyben három új kiscsoport és egy kis középső csoport indult el a szeptemberi tanévkezdéskor. Köszönet illeti a szülőket, akik nyár elején vállalták, hogy lehetőségeikhez mérten már a nyári szünet hivatalos megkezdése előtt otthon tartják gyermekeiket. Így az épületet időben ki lehetett üríteni, és megkezdődhetett az a komoly munka, amelynek eredményeképpen egy teljesen megújult épületben kezdhetik az évet az új óvodások. A felújítási munkák jól szervezett, szoros átadási határidőkkel kivitelezett megvalósítása Bokros János építési vállalkozó munkáját dicséri. Az új épületben lakó hat csoporttal együtt már tizenegy csoportban 342 gyermek jár a Bóbitába. A pluszcsoport indításának köszönhetően idén senkinek a jelentkezését nem kellett elutasítani, de a csoportlétszámok sajnos így is magasak maradtak. A felújított épületben a kicsik igazi otthonos családias környezetben kezdhetik a beilleszkedést a közösségbe, hiszen a falakat Füstösné Dóra Ildikó kedves festményei díszítik. A pluszcsoport indításával két új fiatal óvó néni is gazdagítja a törökbálinti óvodapedagógusok gárdáját. Közülük az egyik Kocsis Ágnes, aki egy törökbálinti óvónő dinasztia legfiatalabb tagja, hiszen nagymamája, Kocsis Marika néni és édesanyja, Bodó Viktória is a törökbálinti gyerekek óvó nénije volt. Bízunk benne, hogy a megújult környezetben sikeres év elé néznek mind a gyerekek, mind az óvó nénik. P.E.


Nem kötelező, de nagyon ajánlott!

Tüdőszűrési akció Törökbálinton

8 • www.kerthelyseg.hu

•• Az ÁNTSZ által elrendelt vizsgálatsorozathoz kapcsolódva szeptember 17-én indul és november 19-ig tart az a tüdőszűrési akció, amelynek során a törökbálinti polgárok meghívást kapnak egy ingyenes szűrővizsgálatra a tüdőgyógyintézetbe. A tüdőszűrés fontosságáról dr. Weltner Amáliát, a tüdőgondozó főorvos asszonyát kérdeztük.

• Főorvos asszony! Arra kérem, először is elevenítsük fel, hogy mi is tulajdonképpen a tüdőszűrés? Milyen vizsgálatról van szó, és milyen betegségeket lehet kiszűrni vele? • Ez röntgenvizsgálat, amelynek során felvételt készítünk a páciens mellkasáról. A felvételen kimutatható minden olyan elváltozás, amely a röntgenképen árnyékot mutat. A három legismertebb betegség a tébécé, azaz a tüdőgümőkór, a tüdőrák és a tüdőgyulladás, amelynek kimutatására különösen jól alkalmazható, de természetesen lehetnek ritkábban előforduló betegségek is. • Mióta van t üdőszűrés Magyarországon, és miért volt rá szükség, hogy bevezessék? • Magát a t üdő s z ű r é s t a z 1950 es években kezdték általánosan alkalmazni. Ebben az időben a tbc-fertőzöttség az ország lakosságának közel száz százalékát érintette. Ez azt jelenti, hogy szinte mindenki megfertőződött, és csak az egyéni ellenálló képességen, az életkörülmények alakulásán múlt, hogy valakiben kifejlődött-e a betegség. Mivel a tbc cseppfertőzéssel terjed, így a fertőzött személy megbetegítheti a körülötte élőket is, ezért nagyon fontos volt, hogy a betegeket kiemeljék a környezetükből, és mielőbb megfelelő kezelést kapjanak. • Ma milyen gyakran regisztrálnak új betegeket az országban? • A rendszeres szűrésnek, a védőoltásnak és a modern gyógyszereknek köszönhetően mára Magyarországon a tbc-fertőzések száma lényegesen csökkent. Ez azt jelenti, hogy 100 ezer vizsgált páciens közül 15-35 regisztrált megbetegedést találunk. Érdekes, hogy ez a szám az országon belül területenként változik. Ennek az a magyarázata, hogy a nálunk jelentősen fertőzöttebb országokból érkező bevándorlók elsősorban Budapesten és a határ menti megyékben telepednek le, így ott a betegszám is magasabb. Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, valamint Budapesten meg is haladja a határértéket, ezért itt a szűrővizsgálat minden állampolgár számára kötelező. Ez azt jelen-

ti, hogy 100 ezer vizsgált főből több mint 27 új betegséget regisztrálnak. Pest megye ebből a szempontból kedvezőbb számot mutat, ezért a tüdőszűrés itt nem kötelező, de nagyon ajánlott! Hiszen soha nem tudhatjuk, hogy nem mi vagyunk-e éppen az egyik abból a húsz emberből. • Vegyük sorra most a másik két súlyos betegséget, amelyekre még idejekorán fény derülhet egy tüdőszűrés alkalmával. • A legfontosabb a tüdőrák minél korábbi stádiumban történő diagnosztizálása. Ez a betegség hasonlóan a tbc-hez, az első időkben szinte teljesen tünetmentes, így csak egy szűrővizsgálat során derülhet rá fény. A betegség előrehaladásával a gyógyulási folyamat egyre hosszabb, és a teljes gyógyulás esélye egyre romlik. De a betegség korai felismerése nem csak a betegnek fontos, hiszen a prevenció mindig olcsóbb, mint a gyógyítás! Egy aránylag egyszerű vizsgálat sok hosszadalmas, és drága kezelést előzhet meg. Ugyanez a helyzet a tüdőgyulladással is, amelynek korai felismerése lehetővé teszi a gyógyszeres kezelés mielőbbi megkezdését, és a szövődmények kialakulásának esélyét is csökkenti. • A számok milyen tendenciát mutatnak? Még mindig egyre több a rákos megbetegedés? • Sajnos az idei évben a mi gondozónk területén már eddig több tumoros megbetegedést találtunk, mint tavaly egész évben. Ennek okát én mindenképpen a környezeti ártalmak fokozódásában látom, de az egyik legfontosabb rizikótényező szerintem a dohányzás. Több mint negyven éve gyógyítok tüdőbetegeket, és megszámolni sem tudnám, hogy már hány előadást tartottam a dohányzás ártalmairól. Hiszen a dohányfüst nemcsak a tüdőt, de az egész testet mérgezi. A száj-, gége- és gyomordaganatok hátterében is nagyon sokszor ott találjuk a háttérben, de érszűkítő hatása miatt megtámadja a szervezet teljes vérellátó rendszerét is, növelve ezzel az agyvérzés, a szívkoszorúér-problémák vagy az alsó végtagokban fellépő súlyos érszűkület esélyét, amelynek akár amputáció lehet a következménye. • Mit kell tennie annak, aki élni kíván a tüdőszűrés lehetőségével? • A vizsgálatra minden harmincadik életévét betöltött, törökbálinti lakhellyel rendelkező polgár névre szóló értesítést kap. Az értesítésen a vizsgálat időpontját is megjelöljük, de ha valamilyen okból ezen a napon nem tudják felkeresni az intézetet, rendelési időben bármely más napon elvégezzük a vizsgálatot. • Mennyi időbe telik, mire az eredményeket kiértékelik? • Olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy egy 2010-es fejlesztésnek köszönhetően ma már digitális képfeldolgozással dokumentáljuk a felvételeket, ami a régi filmelőhívásos módszerhez képest nagyságrendekkel meggyorsította a leletek kiértékelését. Ez azt jelenti, hogy ha a lelet pozitív, arra legkésőbb a vizsgálat másnapján fény derül. A beteget postán értesítjük, de ha mód van rá, akár már aznap, telefonon is megkeressük. Bízom benne, hogy minél többen átérzik majd, hogy mindannyian felelősek vagyunk az egészségünkért. A vizsgálat ingyenes. Az adminisztrációval és az esetleges várakozással együtt sem vesz igénybe többet fél óránál. Saját magunknak, a családunknak és végső soron az egész társadalomnak is tartozunk ezzel. Nincs más dolgunk, mint hogy elmenjünk a tüdőgondozóba. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani az önkormányzat segítségéért, amellyel évek óta biztosítja a lakosság értesítését, szervezését az éves esedékes tüdőszűrés lebonyolítására. Perjés Erzsi

. Kerthelység . Törökbálinti ingyenes havilap

•••

Megjelenik havonta • ISSN 1789-9133 • Felelős kiadó: Media InnoSenza Kft. • 1135 Budapest, Csata u. 32. • Telefon: 786-0788 • Fax: 786-0789 • email: szerkesztoseg@kerthelyseg.hu • Hirdetés: hirdetes@kerthelyseg.hu • Felelős szerkesztő: Kovács Ilona • Fotó: Tóth József, KᵒJ • Terv, grafikai munkák: KᵒJ • Nyomás: Rosental Kft. • Ügyvez. ig.: Rózsavölgyi Sándor ••• • A kiadó nem vállal felelősséget a hirdetések és pr-cikkek tartalmáért.


Markus Czinszky a Törökbálintért emlékplakett kitüntetettje •• Az augusztus 20-ai ünnepség keretében adták át a Törökbálintért emlékplakettet. Idén a Törökbálinti Wushu Shaolin és Kung-fu Egyesület, valamint Markus Czinszky kapták ezt az elismerést. Előző számunkban a kung-fusokat mutattuk be, most Markus Czinskyt. Markus 1967. február 11-én született Süssenben. Két gyermek édesapja (Jasmin 15 éves, Fabián 13 éves). Felmenői Törökbálintról származnak, akiket 1946-ban elűztek hazájukból. Ízig-vérig bálinti sváb család leszármazottja, akinek itt élt ősei terjedelmes családfát alkotnak, amelyen a Czinszky, Kern, Wittinger, Steiner, Gauland, Heiler családnevek jelzik a család gyökereit az 1600-as évek óta. Nagyszülei vendéglősök voltak, akik a Kazinczy (akkor Szt. Imre utca) és az Apponyi utca sarkán lévő épületben vezettek sikeres üzletet. A család a kitelepítése óta Süssenben él.

• Milyen pozíciót töltesz be még Süssen életében? • 2004 óta képviselő vagyok (a CDUfrakcióban), ott képviselem a Törökbálint– Süssen testvérvárosi kapcsolatot, szívesen állok rendelkezésére a polgármesternek, iskoláknak és egyesületeknek. • Hogyan látod a testvérvárosi kapcsolat jövőjét, fejlődését? • Egy testvérvárosi kapcsolat nem állhat csak papíron két város között, hanem a polgármesterek, képviselő-testületek, polgárok között kell működnie. Ezt egyesületeknek, iskoláknak kell élővé tenni, tartalommal megtölteni, így tud fennmaradni a baráti viszony is egyben. Az egyesületek között folyamatosan alakulnak új kapcsolatok. Ilyen például – aminek külön örülök –, hogy mindkét város ifjúsági önkormányzata kapcsolatba lépett egymással és baráti viszony alakult ki közöttük. Reméljük, ez a jövőben is folytatódni fog. Simon Ági ••

www.kerthelyseg.hu • 9

• Milyen kötődésed van Törökbálinthoz? • Törökbálint és Magyarország számomra egy darab szülőföldet, otthont jelent. Ha Törökbálintra utazom, olyan, mintha haza utaznék. Hétéves voltam, amikor 1974-ben először Magyarországra utaztunk a Balatonhoz szüleimmel és testvéreimmel. Három hétig voltunk a Balatonnál és utána egy-két napra Törökbálintra is ellátogattunk. Sok rokonnal találkoztunk, nagyszüleim unokatestvéreivel is, a Pradl, Pénzes, Pajor, Merl, Tafferner, Kern, Turi családokkal – remélem nem felejtettem ki senkit. Ez így folytatódott a következő években is. Ha Törökbálinton jártunk, mindig a Pajor családnál szálltunk meg, nagymamám unokatestvérénél, a mi Resinknél és a kedves férjénél, Lacinál. Akkor és most is az ő otthonuk egy darabka otthont jelent számomra. Későbbiekben, amikor már felnőtt lettem, évente egyszer minimum ellátogattam Törökbálintra, hol egyedül, hol a családommal és a gyerekeimmel. A testvérvárosi kapcsolat révén egyre többször jöttem Törökbálintra. Volt olyan év, amikor háromszor is ide utaztam (például a református templom felavatásánál, 2000ben a testvérvárosi okirat aláírásánál, 2001-ben a Falumúzeum 5. születésnapján, 2003 óta pedig majáliskor a süsseni sátorral). 2003-ban egy nagy vágyam teljesült, amikor a Lendvai kórussal hat napra Székelyudvarhelyre utaztam, felejthetetlen élmény volt. • Miért tartod fontosnak ezt a testvérvárosi kapcsolatot? • A testvérvárosi kapcsolaton keresztül nemcsak a családi kapcsolataim erősödtek, hanem sok új barátság is született. Ezek a családi, baráti kapcsolatok sokat jelentenek

nekem. A személyes szeretetemtől függetlenül is fontosnak tartom, hogy az emberek különböző nemzetiségeket és kultúrákat ismerjenek meg. Baráti kapcsolatok alakulhassanak ki törökbálintiak és süsseniek között, olyan emberek között, akik korábban nem ismerték egymást, nem voltak rokoni kapcsolataik a két városban. Persze a kitelepített sváboknak a testvérvárosi kapcsolat egy lehetőséget is jelent, hogy ezt a kötődést egymáshoz és a hazájukhoz megőrizzék. Ez meg is történt a hazautazások alkalmával, Süssen várossá avatásának ünneplésekor, az évente megtartandó kávédélutánnal, amelyet minden évben októberben rendeznek meg. Ezen a kávédélutánon több mint 100 honfitársunk, barátunk vesz részt Göppingenből és az egész régióból. Ezeket a dolgokat a szívemen viselem és teszek is értük. • Mikor választottak meg elnöknek? • A kitelepített törökbálintiak helyi egyesületében dolgozom már körülbelül 1995 óta. Akkor a vezetőségben volt Gelmár Misi, Ludwig Feri, Wolf Józsi és Geppert Georg (Dél-Magyarországról). 2000-ben választottak meg elnöknek. Jelenleg a mi egyesületünkben hárman (Ludwig Feri, Alexander Schmid és én) szervezzük a magyarországi utakat, Süssen sátrát majáliskor, a kávédélutánunkat, és mi segítünk a törökbálinti standnak Süssen városi ünnepségein. 2004-ben együtt terveztük a törökbálinti asszonykórus és a Faluszépítő egyesület látogatását Süssenbe. Ebben az évben egy kiállítás létrejöttében működtünk közre, amely a dunai svábok központi múzeumában, Ulmban lesz látható. A kiállítás szeptemberben nyílik, mindenképpen beszámolunk róla.


Beszélgetés Hadnagy Dénessel, a Kadicsfalvi-Bethlenfalvi Egyházközség

„Ez a testvérkapcsolat a mi közös is közelebb hozta egymáshoz az

•• Az idei nyár legszebb ünnepe Szent István emlékezetének felidézése volt augusztus huszadikán. Az ünneplő törökbálintiak most is gyönyörködhettek a díszes székely népviseletben, hiszen a hagyományoknak megfelelően meglátogattak bennünket erdélyi barátaink, hogy megosszák velünk az első új kenyeret. Már tizenkét esztendeje, hogy legalább évente két alkalommal találkozhatunk velük. Tavasszal a Csíksomlyói Búcsú idején a törökbálinti katolikus egyházközség zarándokait látják vendégül Bethlenfalván és Kadicsfalván, a nyár végén pedig ők jönnek hozzánk, hogy együtt ünnepelhessük az új kenyér megszentelését. A vendégeskedés pedig nem is lenne igazi Hadnagy Dénes nélkül, aki a KadicsfalviBethlenfalvi Egyházközség kántora és a baráti közösség egyik központi személyisége. Aki hallotta már énekelni őt a templomban, egyhamar nem felejti el. Őt kérdezgettem barátságról, hivatásról, munkáról és egy kicsit magáról és a családjáról is. Mivel híresen szerény ember, ezt szerette a legkevésbé, de azért örömmel mesélt a bethlenfalvi-kadicsfalvi életről.

10 • www.kerthelyseg.hu

• Hány éve is, hogy minden évben találkozunk? • Kétezerben jöttek először a törökbálintiak hozzánk az úrnapi búcsúra, aztán még abban az évben, Sarlós Boldogas�szony ünnepén mi is ellátogattunk Törökbálintra. Azóta majdnem minden évben sikerült találkozni egymással. Abban az évben én visszajöttem az ifjakkal augusztusban is, és akkor mentünk be először

a bazilikához a Szent István napi körmenetre. Aztán teltek az évek, és minden évben jöttünk. Talán harmadik évben történt, hogy már székely népviseletben is érkeztek páran, és azóta szinte mindenki csináltatott székely ruhát. Talán egy évben fordult elő, hogy nem tudtunk jönni, a tízéves évfordulón pedig augusztus helyett júliusban jöttünk a Sarlós Boldogasszony búcsúra. • Mennyit változott a társaság a kezdetek óta? Szűkült vagy bővült a csapat? • Nagyjából ugyanazok a családok jönnek, de vannak néha újak, és olyanok is, akik időnként „igazoltan” hiányoznak. És úgy látom, hogy a törökbálintiakkal is így van. Vannak, akik mindig jönnek, de mindig vannak újak is. De talán elmondhatom azt, hogy aki egyszer velünk tart, annak egy életre élmény marad egy ilyen út. Ez a testvérkapcsolat nemcsak a törökbálintiakkal hozott össze bennünket, hanem a saját közösségünkön belül a kadicsfalvi és bethlenfalvi emberek is sokkal közelebb kerültek egymáshoz. Ráadásul ott az a rengeteg gyönyörű hely, ahová így eljutottunk. Voltunk Ópusztaszeren, Egerben, Pécsett, Tihanyban, Esztergomban, Pannonhalmán, Veszprémben, Mohácson, Aggteleken és még sorolhatnám. Amikor pedig a törökbálinti csoport járt nálunk, mi is igyekeztünk megmutatni nekik Székelyföld legszebb tájait. Ha nem lenne ez a testvérkapcsolat, sokan nem láthattuk volna ezeket a helyeket. • Mi a helyzet a fiatalokkal? Jönnek a nag yobb g yerekek i s a csoportokkal? • Inkább a kisebbek jönnek a szülőkkel. Ahogy felnőnek, el-elmaradoznak. • Mi volt a legkedvesebb él mén ye d a z e l m ú l t években, amit ettő l a barátságtól kaptál? • Most pünkösdkor, a csíksomlyói zarándoklat alkalmával jött a török-

bálinti csoporttal valaki, aki később elmesélte nekem, mit is jelentett neki az a három nap, amit nálunk töltött. Bevallotta, hogy amikor hívták az útra, mondta az invitálónak: ő nem vallásos ember, még csak hívőnek sem mondaná magát. De biztatták, hogy az nem baj, hiszen soha

nem késő megtenni az első lépést. Végül úgy döntött, a csoporttal tart. Mielőtt hazaindultak volna elmesélte, hogy már az első napon, amikor a buszban imádsággal kezdték a napot, érezte, hogy valami változni kezd benne. Aztán Udvarhelyen végigjártuk a Székely Kálváriát, később a Csíksomlyói Búcsúra is elzarándokoltunk. Azt mondta, ez az egész úgy megfogta őt, hogy biztos benne, ezután másképp fogja élni az életét. Azt gondolom, ha tíz év alatt ő volt az egyetlen ilyen, már érdemes volt megkötni és ápolni ezt a barátságot! De nemcsak a jóban, hanem a nehézségben is összetartanak a családok. Nagyon sok segítséget kaptunk a templomaink felújításakor és az árvíz idején is a törökbálintiaktól, és mi is igyekeztünk erőnkhöz mérten viszonozni, amikor szükség volt rá. • Tudom, hogy nem szereted, de hadd kérdezzelek most egy kicsit saját magadról, hiszen ez az egész testvérkapcsolat elképzelhetetlen nélküled. Hogyan lettél kántor? • Egyházzenei középiskolába, kis szemináriumba jártam. Az érettségi után el-


Államalapításunk ségünkben embereket” ünnepe kántorával

végeztem egy vasipari képzést is. 1980ban kezdtem, átmenetileg egy másik faluban kántorizáltam. Mellette egy gyárban is dolgoztam. Aztán 1983-ban lettem a Kadics- és Bethlenfalvi Egyházközség kántora, és azóta a Jóisten segítségével mind a mai napig el tudtam látni a két egyházközség összes kántori teendőjét is. 2001-ben hívtak egy kereskedelmi céghez, ahol telepvezetőként ma is dolgozom. És ezért azóta is hálás vagyok Pál Dénes cégvezető úrnak. • Egy ember, két teljes állás. Egy napban pedig neked is csak huszonnégy óra van. Hogy jut időd minderre? Mit szól ehhez a családod? • Nem lehetne ez másként, mint hogy ott áll mellettem a feleségem. Harmincnégy éve vagyunk házasok. Van két lányunk és egy gyermekünk, ahogy mondani szokás, és van már két kicsi unokánk is. A fiam orvosi egyetemre járt Marosvásárhelyen, és utána tanult Budapesten is, most az egészségügyi menedzsment a szakterülete. A nagyobbik lányom magyar és néprajz szakos tanárnő, a férje tihanyi, ők ott is élnek Tihanyban. A kisebb lányom pedig negyedéves orvostanhallgató. • Nem sokat láthattad őket, amikor kicsik voltak. • Az igaz, hogy most az unokáimmal több időt tudok tölteni és inkább tudok figyelni rájuk. Amikor a gyerekek kicsik voltak, nemigen volt idő ilyesmire. Ritkán volt alkalmunk arra is, hogy együtt kiránduljunk, hiszen a kántori munka hétvégén is sok elfoglaltságot ad. Volt olyan is az életemben, amikor abba akartam hagyni. De pont a feleségem volt az, aki nem en-

című előadással, amelyet történelmi játszóház követett. A hivatalos városi ünnepség Turai István polgármester beszédével kezdődött, amelyet a Turay Ida Színház ünnepi műsora, a Törökbálin­tért emlékplakettek átadása és a honosítás követett. Az esti koncertet már mindenki nagyon várta, hiszen a Cserháti Zsuzsa-emlékkoncerten olyan neves vendégek léptek fel, mint Malek Andrea, Majsai Gábor vagy Csonka András. A nagysikerű koncertet az ilyenkor elmaradhatatlan tűzijáték zárta.

www.kerthelyseg.hu • 11

gedte, hogy feladjam, és ezért nagyon hálás vagyok neki. Igyekszem mindenkinek megadni a tiszteletet, és vissza is kapom, méghozzá kamatostól. Igaz, hogy sokszor nehéz, de úgy érzem: ide vagyok rendelve, és ha Isten erőt és egészséget ad, csinálom is tovább, amíg lehet. Ny. E.

A hagyományokhoz híven az idei augusztus 20-a is délben kenyérszentelési és koszorúzási ünnepséggel kezdődött. A Himnusz eléneklése után Bohn István esperesplébános tartott ünnepi beszédet, ezt követően a helyi pártok, civil szervezetek és intézmények elhelyezték koszorúikat a Szent István szobornál. Szaszák Imre református lelkész megáldotta és a plébános úr megszentelte az új kenyeret, majd felszeletelték és kiosztották a jelenlévők között. A délutáni program 15 órakor kezdődött a gyerekeknek szóló Négy évszak


Süti kommandó

Tükörhegyi gyerekek figyelemfelkeltő akciója a biztonságosabb közlekedésért

•• Nyár elején egy forró délelőtt a tükörhegyi Nádasdi Tamás utcában közúti ellenőrzésre állították meg az autósokat a törökbálinti rendőrőrs munkatársai. Ebben nincs is semmi különös, hiszen az utóbbi időben mindannyian érezhetjük a városban a fokozott rendőri jelenlétet, amely, azt hiszem, közös megelégedésünkre szolgál. Ez az ellenőrzés azonban más volt, mint amit eddig megszoktunk, ugyanis a rendőr kollégáknak komoly segítőik is voltak ezen a délután a Tükörhegyen lakó gyerekek személyében. Hogyan és miért is került a tányérsapka a srácok fejére – erről kérdeztük a figyelemfelkeltő akció ötletgazdáját, Szmodits Bendegúzt, aki most kezdi a Zimándyban a negyedik osztályt.

12 • www.kerthelyseg.hu

• Az autósok nem igazán szoktak hozzá, hogy egy közúti ellenőrzés alkalmával sütivel is megkínálják őket. Ez alkalommal mégis ez a helyzet. Miért? • Az egész úgy kezdődött, hogy egyszer átjött hozzánk egy barátom, Tom, és kimentünk rendőröst játszani az utcára. Felöltöztünk rendőrnek, és integettünk az autósoknak, hogy álljanak meg.

• Azt azért biztosan messziről is látták, hogy gyerekek vagytok, és csak játszotok. Volt, aki mégis megállt az intésetekre? • Igen, volt, aki megállt és lehúzta az ablakot, hogy megkérdezze, mit szeretnénk. Akkor mi leellenőriztük, hogy be vannak-e kötve, aki kérte, annak segítettünk megnézni, hogy működnek-e a lámpák meg a reflektorok, és megkértük őket, hogy lassan és óvatosan hajtsanak, mert az utcákon sok a gyerek. A legtöbb autós nagyon kedves volt, úgyhogy ezt aztán én egyedül is tovább folytattam, többször is kimentem, volt, hogy az esőben is. • Most viszont már nem vagy egyedül, sőt ha jól látom, igazi rendőr segítőid is vannak. Hogy lett ebből a játékból ilyen komoly figyelemfelkeltő akció? • Anyukám kitalálta, hogy csinálhatnánk ebből egy nagyobb akciót, hogy lejövünk ide a barátokkal, és sütit fogunk osztogatni azoknak, akik megállnak és meghallgatnak minket. Sokszor előfordul, hogy a szűk utcákban meg főleg itt, a Tükörhegy legújabb részén, ahol még csak kevés ház van, az autósok nagyon gyorsan hajtanak. Mivel ez itt egy lakópark, nem lenne szabad gyorsan menniük, hiszen az utcákon sok gyerek játszik, főleg a nyári szünetben. Kint biciklizünk, tollasozunk, görkorcsolyázunk. Ezért arra kértük az autósokat, hogy tartsák be a közlekedés szabályait, és ne menjenek gyorsan, legyenek óvatosak és vigyázzanak ránk. Többször is előfordult például, hogy egy bácsi egy nagy Range Rover autóval majdnem elütött bennünket. Pedig mi is igyekszünk mindig óvatosak lenni, de ha valaki na-

gyon gyorsan hajt, akkor mire észrevesszük, már ott is van, és ez nagyon veszélyes. • Nagyon komoly a szerelésetek is. Tányérsapka, láthatósági mellény... Honnan szereztétek? • Apukám egyik kollégája régen rendőr volt, tőle kaptunk néhány dolgot kölcsön. • Hogyan jutott eszetekbe, hogy az igazi rendőröktől kérjetek segítséget az akció megszervezéséhez? • Ebben pedig anyukám segített, ő és a többi anyuka sütötte a süteményeket, és a barátaim szülei is segítettek a szervezésben. Mindenki itt lakik a közelben. Mi ketten az öcsémmel a Zimándyba járunk, Bálint és Ábel, a két barátom, akik most itt vannak, ők a Bálint Márton iskolába. Szóval sokan ös�szefogtak az ügy érdekében. A Tükörhegy Egyesület elnöke, Szőke Péter is a segítségünkre volt. •Említetted, hogy esőben is kint voltál már, most pedig nag yon meleg van. Amíg a többiek fociznak, ti itt dolgoztok a tűző napon. Mit gondolsz, megéri a fáradozás? A felnőttek, az autóvezetők értékelik ezt és valóban lassabban hajtanak majd? • Szerintem biztosan jobban figyel majd mindenki, aki meghallgat bennünket. Mi itt lakunk, és nekem fontos, hogy megkérjem az erre járókat, hogy legyenek figyelmesek egymással. Szerintem egy lakóövezetben nem jó, ha valaki hangosan dudál, ha száguldozik vagy túráztatja a motort, hiszen lehet, hogy a közelben valamelyik házban egy kisbaba alszik. • Még néhány év, és te is jogosítványt szerezhetsz. Milyen sofőr leszel? • Az biztos, hogy igyekszem majd visszafogni magam, mert gyorsan menni biztosan nagyon jó dolog, de veszélyes is, és tekintettel kell lennünk egymásra. Gondolkodom rajta, hogy én is rendőr leszek, de az is lehet, hogy apukámnak segítek majd a vállalkozásában. De ez még messze van. Addig is itt dolgozunk együtt a barátaimmal, hogy a Tükörhegy utcái minél biztonságosabbak legyenek. Perjés Erzsi ••


Törökbálinti művész a velencei biennálén

A Velencei Nemzetközi Építészeti Biennále a világ legjelentősebb szakmai kiállítása, amely a több mint százéves képzőművészeti kiállítás rendszeréhez hasonlóan szerveződik 1980 óta. Magyarország 1991 óta szerepel a biennálén, így a rendszerváltás óta a hazai építészeknek is elérhetővé vált a kiállítás és megismerkedhetnek a nemzetközi irányzatokkal A 13. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennále magyar pavilonjában rendezendő Spacemaker című kiállítás még nem feltétlenül jelentette volna, hogy erről hírt adjunk a helyi újságban. Annál inkább az a tény, hogy a világszerte ismert törökbálinti művész, Kelle Antal art former művészeti alkotásait is bemutatták. A tárlat a hazai és határon túli egyetemi építészoktatásban létrejött modellekből válogatott, pályázati formában. Az előző biennále magyar pavilonja kiállításával a vonal építészetben elfoglalt jelentős szerepét mutatta be. Ezt a tematikát továbbvezetve, a síkból a térbe kiterjesztett építészeti gondolat a modell. Ahogy a rajz több fázison keresztül segít formálni az építészeti gondolatot, úgy a modellkészítés is ezt az utat járja be. A pályázati munkák mellett a kiállításon megjelentek Kelle Antal „szobor fái”, két mobil szobra, valamint a három világvallás szimbólumait bemutató munkája is. A színvonalas kiállítást ezen alkotások még attraktívabbá tették, a látogatókat pedig elmélyült gondolkodásra késztették. Velencében is jó volt törökbálintinak lenni! Gratulálunk az alkotónak! Antal Jenő

www.kerthelyseg.hu • 13

Velence városa 1895-ben indította útjára a nemzetközi művészeti biennálét, az olasz és a nemzetközi művészeti élet kétévenként megrendezett seregszemléjét, amely 2009-ben már az év nagy részét átfogó, kortárs művészeti óriásfesztivállá nőtte ki magát. A kortárs képzőművészeti kiállítás 1980 óta évente váltakozik az építészetivel. Már 1930-tól a biennáléhoz kapcsolódott a zenei fesztivál, 1932-től a világon első ízben szervezett filmművészeti, majd két évvel később a színházi fesztivál. Legújabban − 1999-től − a kortárs táncfesztivál került a repertoárba, évente megrendezett eseményként. Az idei építészeti biennále augusztus 29-től november 25-ig várja a látogatókat a velencei Giardini nemzeti pavilonjaiban, az Arsenale központi kiállítóterében, valamint a város különböző pontjain található helyszíneken. A tizenharmadik építészeti seregszemle fő kurátora David Chipperfield, aki az 55 önállóan szereplő ország mellé 66 kiállítót hívott meg az ez évi seregszemlére. David Chipperfield elgondolása szerint a központi kiállítás építészek, fotográfusok, művészek, kritikusok és kutatók által összeállított anyaga egységes egészet, egyetlen közös alapot alkot, ami az ő és a részt vevő alkotók építészetről vallott elgondolását hívatott megjeleníteni, s példát is ad annak működéséről. A 2012-es biennále központi témája – mondja Chipperfield – az, ami közös bennünk. A Common Ground szándéka, hogy megerősítse: létezik közös építészeti kultúra, ami nem csupán alkotók, egyéniségek halmazát jelenti, hanem közös történetben, közös ambíciókban, kollektív ideálokban és kontextusokban egyesülő különféle gondolatok gazdag örökségét is. A rendezők szándéka szerint az idei kiállításon láthatóvá válik a múlt és a jelen építészgenerációi közötti intenzív párbeszéd, a közös hivatkozási pontok. Forrás: www.velenceibiennale.com


„Szükségesnek érzed, hogy öntudatosan élj? A-HA!”

14 • www.kerthelyseg.hu

•• Tíz évvel ezelőtt indította útjára az A-HA! nevű prevenciós programot a Szülészeti-Nőgyógyászati Prevenciós Tudományos Társaság. A program egyik koordinátorával, Bóta Ilivel beszélgettünk, aki azt is elmeséli, hogyan kezdett edzéseket tartani a kung-fura járó gyermekek anyukáinak.

• Mi t kel l t u dn u n k a z A- H A! programról és hogyan kerültél a közelébe? • Közel 16 éve vag yok tör ökbá l i nti lakos, a férjem itt lakott a szüleivel, amikor megismerkedtünk és végül mi is itt maradtunk, szeretek itt élni. Nagyon sok barátságos embert ismertem meg ez alatt az idő alatt, amit elsősorban a torná na k köszön he tek. Végzettségem szerint szülésznő vagyok, de jelenleg egy irodában dolgozom, ahol többek között a Szülészeti-Nőgyógyászati Prevenciós Tudományos Társaság egyik koordinátora vagyok. Ez a társaság indította el 2002-ben az úgynevezett A-HA! nevű programot, amely komplex prevenciós célú oktatási anyag tizenéveseknek, egy olyan országos szintű szexuális és mentálhigiénés felvilágosító program, amelynek célja, hogy megelőzhetők legyenek a serdülőkorúak szexuális élettel kapcsolatos ismerethiányának és korai szexuális aktivitásának nemkívánatos következményei. Sajnos a 14 éves lányok közül átlagban 160-an esnek át évente terhességmegszakításon, és ez a szám a 15–20 évesek körében a 7000-et üti. A fiatalok 40 százaléka 17 éves kor alatt átesik az első nemi aktuson. Mindez azt gondolom, elgondolkodtató. Összességében e mutatók alapján elmondható, hogy a felvilágosításra igen nagy szükségük van a fiataloknak tekintet nélkül nemükre, vallási hovatartozásukra és esetleges fogyatékosságaikra. Az elmúlt tíz év munkája minket igazolt, hiszen számokkal bizonyítható, hogy a program megléte óta csökkent az abortuszok száma. Az oktatásban segítségünkre vannak szakorvosok, orvostanhallgatók, iskolai védőnők, egészségtantanárok, akiknek rendszeresen tartunk képzéseket. Oktatási segédanyagokat – diasor, animációs oktatófilm, kiadványok, kézikönyvek – biztosítunk számukra, amelyek segítségével színesebbé tehetik az előadásokat. Az ország összes megyéiben jelen vagyunk, kö-

zel ezer képzett szakember segíti a munkánkat. • Miben különbözik a ti rendszeretek egy szimpla osztályfőnöki órán elmondott felvilágosításnál? • A mi rendszerünk egy komplex felépített rendszer, amely folyamatosan hozza be azokat a formulákat, amelyek közel állnak a fiatalok világához. És természetesen nem hagyjuk magukra a gyerekeket. Van például egy internetes webdokink, akinek bátran feltehetik a kérdéseiket a fiatalok, ő pedig rövid idő alatt szakmai válaszokat ad. • Nem ártana egy szülőknek szóló kézikönyv sem. • Van ilyenünk is, a kiadvány címe: Szülői útravaló. A kiadvány azon szülőknek segít, akiknek a gyermeke a kamaszévekbe lépett, és ezzel szeretnénk segítséget nyújtani a kamaszkori nevelés mindennapjaihoz. Tudjuk, hogy a hormonok működésének beindulásával nagy változásokon mennek keresztül a gyerekek. A szülőkön nagyon sok múlik, a felvilágosítás alapjait otthon kell elkezdeni. Ha a jó alapok megvannak, arra már könnyebben tud építkezni. Ebben a korszakukban ránk, szülőkre jobban szükségük van, mint valaha. • Hány éveseknek szól a program? • Eleinte középiskolában zajlottak az oktatások, de az említett számadatok alapján rá kellett jönnünk, hogy sok esetben már késő volt a középiskola első évében elkezdeni. Így elkezdtük az általános iskola hetedikes, nyolcadikos korosztályának is. Ezenkívül ott vagyunk számos fesztiválon (például a Szigeten), rendezvényeken, egészségnapokon, ahol játékos formában oktatunk, beszélgetünk a fiatalokkal és szűrővizsgálatokat végzünk, és elmondhatom, hogy rendkívül nagy az érdeklődés minden megmozduláson. Ezekre a rendezvényekre nagyon szívesen megyek. • Hogy kerültél a törökbálinti kungfusok közelébe? • A 90-es évek végén végeztem a TF-en edzői szakon. Azóta kisebb megszakításokkal oktatok. Jelen pillanatban Törökbálinton fit-ballt, kondiedzéseket és step aerobikot tartok. A kisebbik fiam kungfúzik, és míg ő edzett, a többi anyukával kint vártunk rájuk. Ekkor találtuk ki Major Sándorral, a shaolin kungfusok vezető edzőjével, hogy miért ne lehetne a gyerekek edzésideje alatt az anyukákat is megmozgatni, erősítő edzést tartani a számukra. És beindult a dolog. Természetesen nem csak a hozzátartozók jöhetnek ezekre az edzésekre. Mindenkit nagyon sok-sok szeretettel várunk, aki szeretne kikapcsolódni, a heti feszültséget kiadni, mozogni. A lányok, anyukák nagyon barátságosak, kitartóak, büszke vagyok rájuk! Csodát várni ezektől az edzésektől természetesen nem lehet, aki testsúlyproblémával jön, fogyni szeretne, annak ki kell egészí-

tenie ezeket az edzéseket több órával és diétával. A művelődési házban számos lehetőség van ennek megoldására. Szakmailag elismert, kedves oktatók tartják a különböző óratípusokat és várják a mozogni vágyókat. Csak ajánlani tudom minden edzőtársamat! Bátorítanék mindenkit arra, hogy a mozgást építse be a heti rendjébe, mert soha nem késő elkezdeni, sok panaszt tud orvosolni. • Más szempontból is van együttműködés közted és a kung-fu egyesület között? • Az egyesület által szervezett kisebb-nagyobb eseményeken részt szoktunk venni az A-HA! programmal, szívesen látnak minket ezeken a rendezvényeken. Mindig felcsillan a szemem, amikor a gyerekek odajönnek a standunkhoz és elmondják, hogy hallottak már az A-HÁ!-ról az iskolájukban. Persze jómagam a kung-fusok edzőtáboraiban is szívesen részt veszek szülőként, mert szuper a közösség. Jó látni, hogy kortól függetlenül tisztelik, segítik egymást a fiatalok. Manapság sajnos ez nagyon ritka! • Gyerekekkel nem foglalkozol? • Jelenleg nem, pár évvel ezelőtt tartottam órákat ovisoknak, kisiskolásoknak. Elvégeztem egy olyan tanfolyamot, ahol kimondottan gyerekeknek szóló aerobikoktatást tanultam. Versikék, mondókák segítségével tanultuk meg a koreográfiákat, játékos formában erősítettünk, fejlesztettük a mozgáskoordinációjukat. Nagyon édesek voltak a gyerekek, szerettem oktatni őket. Mára már ezek a gyerkőcök felnőttek, tizenévesek. Épp a napokban beszélgettünk ennek újraindításáról Sanyival, mert gyakran érdeklődnek nála is, és kérnek tanácsot, hova vigyék a kisebb gyerekeket. Eljátszom a gondolattal, majd meglátjuk. • Fontosnak tartod, hogy a gyerekek mozogjanak? • Természetesen, és nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek mozgását is nagyon fontosnak tartanám. Számomra sosem volt kérdés, hogy a gyerekeim menjenek-e edzésre vagy sem. Én folyamatosan mentem órákat tartani, ezt látták, így nőttek fel. Sokszor mikor kisebbek voltak, vittem magammal mindkettőjüket. Sajnos azt tapasztalom, tapasztaljuk edzőtársaimmal, hogy kevés gyermek mozog rendszeresen, egyre több az elhízott gyerek, pedig tudjuk, hogy mennyi mindenre nevel a sport. Önbizalom, kitartás, állóképesség, fegyelem és sorolhatnám. Azt gondolom, hogy a szülők felelőssége az ő egészségük és a sportra nevelésük. Segítsük beépíteni sportot a mindennapjaikba, hogy a mozgásban megtalálhassák az örömöt, és az életük részévé váljon, bármilyen mozgásformát is választanak. Engedjük tudatosan őket a nagybetűs Életbe! N.G.


Ismét sikerrel zárult a Grossturwaller Achte vendégszereplése. Ezúttal az osztrák Grosshöfleinban járt a csapat szeptember 8-án és 9-én, hogy egy zenés show keretében bemutassa a dirndli ruhákat. Vendéglátónk, a Volkstanzgruppe Grossghöflein egyesület vezetőségi tagjai, a Neuwirth házaspár, Hannes és Margot évek óta kérik, hogy a Grossturwaller Achte tagjai jókedvűket és életszeretetüket csenjék be az osztrák falucska lakóinak életébe. Az odaérkezést követően a családi házuknál szállásolták el az utazókat. Különben a család minden tagja (három gyermekük van) a tánccsoport aktív tagja, fiúk, Thomas pedig a tánccsoport elnöke. A bemutatkozás után elkezdődtek a programok, amelyek aktív résztvevője volt a törökbálinti csoport. A vacsora és az est további programjai a helyi óvoda melletti közösségi ház-

Aki utánam akar jönni...

A hívő emberek Istentől várják az üdvösséget: az égi és földi boldogságot. Reményük nem alaptalan. A Biblia számos helyen Isten jóságos közelségéről és atyai szeretetéről biztosítja őket. Azt akarja, hogy már a földön is boldogok legyünk és jólétnek örvendjünk. Ugyanakkor a Biblia azt sem hallgatja el, hogy Isten elgondolásai és tettei olykor merőben különböznek az emberéitől. Még Isten Fia is csak a szenvedések és a halál árán juthatott dicsőségébe. A keresztút az egyetlen dicsőségbe vezető út. Nekünk sincs más lehetőségünk, ha hozzá akarunk jutni. Vállaljuk-e vele a keresztutat? Joggal vetődik fel a kérdés: Miért kell a keresztényeknek mindig az élet nyomorúságos és siralmas oldalán állniuk. Miért kell a keresztet választaniuk? Egyáltalán ezt kell-e tenniük? Kizárja-e egymást a keresztvállalás és a sikeres életre való törtetés? Vajon a keresztényeknek el kell nyomniuk énjük kívánságait? Szabad-e céltudatosan tervezniük és szervezniük? Bele kell-e nyugodniuk minden szenvedésbe? Jézus nyomatékosan kihangsúlyozza, hogy ne veszítsük el fejünket, ha sikertelenségek érnek. Ne essünk kétségbe, ha céljaink nem úgy valósulnak meg, mint ahogyan azt éppen szerettük volna. Azt tanítja, hogy ne kapituláljunk a legfenyegetőbb keresztek előtt sem, mert velünk az Isten, aki a legnagyobb veszélyben és nyomorban sem hagy el minket. Ez a meggyőződés kell, hogy vezesse életünket. Többeket kegyetlenül megviselt az élet. Vannak gyógyíthatatlan betegségek. Sokan csalódtak hivatásukban, vagy hitvestársukban. Ilyenkor úg y érezték, hogy tönkrement az életük. Mások egész életükön át gyerekeikért éltek-haltak, aggódtak és dolgoztak, mégis hálátlanságot kaptak viszonzásul. Többször a gyermekek idősödő szüleikre sem akarják nyitni az ajtót. Hányakat sújtott már baleset és kudarc? Hányan kényszerültek hazájuk elhagyására? És mi várt rájuk az új hazában? Legtöbbször kínlódás és szenvedés. Lehet-e ilyenkor megbékélni a keresztekkel? Ki ne tudná? Csak nehezen. A kereszthordozás lehet súlyos vag y könnyű. Ez legtöbbször kereszthez fűződő lelki beállítottságunktól függ. Jézus mondja: Aki utánam akar jönni, vegye fel keresztjét, különben nem lesz igazán boldog élete. Aki átöleli saját keresztjét, annak Istennel könnyebb lesz a kereszthordozás. Az megtapasztalja a hit örömét és vigaszát.

www.kerthelyseg.hu • 15

ban zajlottak. A szépen feldíszített asztalokhoz roppant elegáns osztrák vendégek, a megyei, városi képviselők, polgármesterek érkeztek sorra. A vacsorát – amely az osztrák specialitású Kraut mit Knédl volt – követően a csapat egy zenés mulatságnak lehetett először a nézője, később a főszereplője. Az est folyamán a jó hangulatról a Die SchwoazStoaner zenekar gondoskodott. A programok vasárnap szinte szünet nélkül folytatódtak. Délelőtt fél 10-kor a főtéren gyülekeztek a falucska lakóival együtt, majd megérkezett dr. Ndubueze Fabian MMAGU pléb á no s ú r, a k i a z Erntedankfest (Hálaadó betakarítási ün-

nepség) bevezetőjeként megáldotta a kalászokból és a szőlőkből álló koszorúkat. Az emberek helyi népviseletbe öltözve várták, hogy elinduljon a menet a helyi templom felé, gyönyörűen feldíszített tálakkal és szőlőtőkékkel. A templomhoz érve rendezett sorokban elfoglaltuk helyünket a szigetújfalusiakkal együtt a padsorokban, ahol a mi vallási szokásainktól kissé eltérő misének voltunk tanúi. A közel kétórás szertartást követően az újbor és egy kis sütemény kíséretében, amit a templom melletti árkádos udvarban kínáltak a templomból kijövő embereknek, a kellemes délelőtt lezárásaként asszonyaink bepillantást nyerhettek a helyi emberek érdeklődési körébe. A délutáni programok a magyar szereplők előadásaival kezdődtek. Elsőként a Szigetújfalusi Tánccsoport sváb, majd magyar táncokból összeállított műsorát élvezhették a vendégek, majd a Grossturwaller Achte show-műsora következett, amely teljesen elkápráztatta a helyieket. A vastaps és a mosolygós arcok meggyőzték a csapatot arról, hogy mindaz, amit a szeretetükkel és jókedvükkel átadnak a közönségnek, egy olyan plusz, amelyre nagy szüksége van mindenkinek! Hisz erre a pár percre elfelejthetők a napi gondok, kizökkenhetünk a mindennapok problémáiból. Kívánjuk, hogy minél többen élhessék át településünkön is ezt az érzést!

Olajág

•••

Meghódítottuk Ausztriát is


Újra megnyílt a Munkácsy Kávézó •• Ha valaki manapság benéz a Munkácsy Kávéházba, régi-új, kedves arcokkal találkozhat. Tábi Annamária és Katona Mihály már korábban is dolgozott itt, de most vezetőként tértek vissza. A múltat nem bolygattuk, beszélgetésünkben a jelenre és a jövőre koncentráltunk.

• A távozásotok és a kávéház újranyitása közötti időszakban mivel ütöttétek el az időt? Vártátok, hogy mikor jöhettek vissza? • Tábi Annamária: Az itteni közös munka alatt kiderült, hogy Misi és én nagyon jól tudunk együtt dolgozni, ezért nem volt kérdés, hogy valamit közösen kezdjünk. Alapítottunk egy céget, és kipróbálhattuk magunkat az Andrássy úton, a Kodály Kávéházban, ami nagyon jó főpróbája volt a közös munkánknak. Ezután le-

hetőséget kaptunk a Budaörsi Jókai Mór Művelődési Központ és a Budaörsi Játékszín Kávézójának üzemeltetésére, amit azóta is nagy örömmel csinálunk. Nyilván nagyon szerettük ezt a helyet, és örömmel vettük a pályázati kiírást. Nem

16 • www.kerthelyseg.hu

••

volt kérdés, hogy belevágjunk-e. De ezenkívül több helyszíni kitelepülésnek is eleget tettünk, mind a Balatonnál, mind Budapesten. • Miért tartottátok szívügyeteknek, hogy visszatérjetek Törökbálintra? • Nagyon szerettük a helyet. Nagyon sok lehetőség és fantázia van benne, és úgy érezzük, hogy amit eddig nem tudtunk kihasználni, most elérhetővé válik. Bízunk magunkban, és reméljük, hogy a szerencse is mellénk áll. • A szerencse mellett mi az, amivel segítitek a sikeres működést? Miért fog bejönni a vendég? Bár már az első hetekben látszik, hogy a színvonalra, a minőségre nagyon adtok. • Szinte meg is fogalmaztad. A színvonal, a minőség és a tisztaság, ami nagyon fontos. Mindemellett a sokszínű árukészlet, az egyedi igények kielégítése, az italés ételkülönlegességeink. Nincs olyan kü-

lönleges dolog, amit máshol nem kaphat meg a vendég, de mégis mindent mássá tesz a tálalás és egy kis plusz, amit hozzáadunk. Legyen az egy szemet gyönyörködtető pici mentalevél és dekoráció a kelyheken, vagy tejszínhab és fagyi a sütemények mellé. A melegszendvicsünket friss salátával tálaljuk és a friss bazsalikomot sem sajnáljuk belőle. Nem utolsó szempont, hogy ezek már kinézetre is kívánatosak. Kicsi dolog, de például nagyon fontosnak tartjuk a szelektív hulladékgyűjtést. Mi a kávézó hulladékát így válogatjuk. • Vannak partnerek, akikkel együttműködtök? • Katona Mihály: Az évek során nagyon sok partnerrel alakítottunk ki remek viszonyt. Többek között a kávéházban jelenleg kapható kávé egy a hazánkba teljesen frissen behozott, nagyon jó minőségű kávé, amelyet máshol még nem nagyon lehet kapni. Mindenképpen meg kell említenem Pécskövi Tibort, a Márka Üdítőgyártó Kft. vezetőjét, aki rengeteget segített az idáig vezető úton, és a kávéház

dolgaiban is nagyban számíthattunk és számíthatunk rá. Természetesen a Márkatermékek megtalálhatók a hűtő polcain.

• Milyen a kapcsolat a művelődési házzal? • T. A.: Kitűnő. Az összes kollégával nagyon jó kapcsolatban váltunk el és nagyon örültek a visszatérésünknek. Nagy örömünkre az igazgató asszony megengedte, hogy átfessük a kávézó falait, hogy egy kicsit a saját ízlésünkre tudjuk formálni. De a helyi intézmények közül nemcsak a művelődési házzal szeretnénk jó kapcsolatot fenntartani, hanem helyet kívánunk adni a Bálint Márton szakközépiskola vendéglátó-ipari tanulóinak, hogy a kávézónkban gyakorolhassák a szakmájukat. • Hogy teltek az első hetek? Nem feltétlenül a bevételre gondolok, hanem arra, hogy hogyan fogadtak titeket? • Csodálatos volt. Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk. Szinte mindenkinek volt hozzánk egy-egy kedves szava. Augusztus 20-án nyitottunk, így az első napok a forgalom szempontjából is nagyon jól teltek, most pedig várjuk, hogy beinduljon az élet a házban, és hogy lassan megszokják, hogy újra vagyunk. • Milyen szolgáltatásai lesznek a kávéháznak ezen kívül. Gondolok például arra, hogy egy művelődési házban tartandó eseménynek a cateringjét el tudjátok vállalni? • K. M.: Cégként több nagy társaság konferenciájának is szerveztük ezen részét és sosem volt ránk panasz. Szívesen várjuk az ilyen igényeket, de a kávéház is alkalmas rá, hogy nyitva tartás után rendezvényeknek adjon otthont. • Korábban beszélgettem olyanokkal, akik azt mondták, hogy néha jó lenne, ha a kávézóban lenne egy kis élő zene, mondjuk, gitármuzsika vagy hasonló. • Tervezünk ilyesmit is, minden ötletet szívesen fogadunk. Művészetpártoló tevékenységünk még ezenkívül a festménykiállítás, amely most is megtekinthető a falakon, de a későbbiekben is lesznek majd ilyen jellegű kiállítások, sőt várjuk a művészjelölteket, aki nálunk szeretnék megmutatni a tehetségüket. Németh


Dr. Spenik Vladimir élménybeszámolója a Caorle-i teniszversenyről

Teniszsiker Olaszországban

•• Huszonkilenc éve rendezik meg az olaszországi Caorle városában azt a teniszversenyt, amelyen amatőr játékosok és profi teniszezők együtt indulhatnak. A teniszszezon nyitásaként megrendezésre kerülő versenyen salakos pályán mérhetik össze tudásukat a „fehér sport” szerelmesei. Közéjük tartozik dr. Spenik Vladimir, aki egészen fiatal kora óta űzi ezt a sportot. Az idén nyár elején partnerével, Ördög Lászlóval bravúros teljesítményt nyújtva párosban a rendkívüli harmadik helyezést sikerült elérniük. Élményeiről nagy lelkesedéssel számolt be a Kerthelység olvasóinak.

kedvtelésből játszottam, aztán amikor háziorvosként SzabolcsSzatmár-Bereg megyében dolgoztam, gyakran jártam fel Nyíregyházára meccseket nézni, és ott újra elkezdtem amatőr és veterán versenyekre járni. • Hogy áll a teniszkönyökkel? Volt már komolyabb sérülése? • Volt teniszkönyököm, meg több más sérülésem is, de nincs is a világon olyan teniszező, akinek ne lenne. Bizony volt olyan versenyem is, amikor előtte reggel be kellett venni a fájdalomcsillapítót, de hát van ilyen. • Az orvosa nem mondta, hogy ez nem tesz jót? • Persze tudom, hogy ez nem igazán egyeztethető össze az orvoslással. De vannak olyan helyzetek, amikor számítanak az emberre a partnerei, így muszáj helytállni. Ez egy igazi XXI. századi gladiátorviadal, ahol az ember sokszor már egyáltalán nem is érzi, hogy fáj valami, csak küzd a győzelemért. Ha sikerül, óriási élmény. Aztán van idő a sebek nyalogatására. • Szóljunk a partneréről is néhány szót. Ki ő és mióta játszanak együtt? • A partnerem teniszedző, Ördög Lászlónak hívják. Fiatalon profi játékos volt itthon, aztán külföldön, Svájcban telepedett le, és ott edzőként működik a mai napig. Most hosszabban tartózkodik Magyarországon, így tudtunk együtt készülni. Hetente egyszer edzünk együtt. Nagyon sokat tanultam, tanulok tőle. Egyébként nem árulok el titkot, ha elmondom, hogy ő most ötvenkilenc éves, úgyhogy nagy meglepetést sikerült okoznunk a fiatal versenyzőknek azzal, hogy legyőztük őket. Az idősebb kor fizikailag természetesen hátrányt is jelent, de a tapasztalat ezt kiegyensúlyozhatja. Mi is így tudtunk győzni. Megfigyeltük az ellenfeleink játékát, kifundáltuk, hogyan tudnánk őket kibillenteni a ritmusukból, és ezt sikerült is jól kivitelezni. Büszkék vagyunk erre a nagyszerű eredményre, és ezután is mindent megteszünk, hogy minél jobb formában maradjunk, sőt még tovább is fejlődjünk. P.E.

www.kerthelyseg.hu • 17

• Caorle városának neve kevesek számára cseng ismerősen. Mit kell tudnunk a helyről és az itt rendezett teniszversenyekről? • Caorle egy festői üdülőhely az Adriai-tenger északi partvidékén. Huszonkilenc éve rendezik meg itt azt a hagyományos nyílt teniszversenyt, amelyet eredetileg az olasz tengerparton üdülő, pihenő amatőr és profi teniszjátékosok kedvére találtak ki. A hét nap során női és férfi egyéni, valamint férfi páros kategóriában lépnek pályára a teniszezők a győzelemért. Én tavaly már indultam ezen a versenyen egy barátommal, de sajnos egy győztes játszma után lejárt a szabadságom, haza kellett utaznom, így nem derült ki, hová is jutottunk volna, ha van elég idő a versenyzésre. Nagyon erős a mezőny, hiszen sok fiatal profi teniszező indul, a tizenöt évestől egészen a negyvenes korosztályig. Ők abszolút benne vannak a folyamatos versenyzésben. Ráadásul a páros versenyben sokan az edzőjükkel indulnak. Természetesen ők aztán még jobban összeszokott játékosok. • Azoknak, akik nem járatosak a tenisz világában, elmondaná hogyan is zajlik egy ilyen verseny? • Azok, akik az előző években már indultak a versenyen, és jó eredménnyel zártak, az eredményektől függő kiemelt helyen kezdhetik a versenyzést a következő évben. Mi, mivel még nem játszottunk, a sor végéről indultunk, és innen kellett feljátszanunk magunkat a legjobbak közé. Harminckét férfi páros indult az idén, köztük velünk együtt két magyar. Az első játszmánkat egy olyan olasz párossal játszottuk, akik nyolcadik helyen voltak kiemelve. Egy profi játékos és a barátja, akik évek óta együtt edzenek. Az ő legyőzésük volt az első igazi bravúrunk. Végig fej fej mellett haladtunk, és a döntő szettben végül sikerült diadalmaskodnunk. Pedig a körülmények számunkra szokatlanok voltak. Több százas publikum előtt egy esti fényekkel kivilágított pályán játszani, erre ritkán volt alkalmunk idáig. • Hogy reagált a közönség a győzelmükre? • Senki nem számított rá, hogy le tudjuk győzni őket, igazság szerint mi magunk sem. A verseny rendezői először nem is akarták elhinni, azt gondolták, valami tévedés történt, amikor bemondtuk az eredményt. Második körben egy dán pároson sikerült felülkerekednünk. Harmadszorra pedig sajnos pont a másik magyar párost ejtettük ki. Így már a négy között voltunk, de itt aztán összekerültünk azzal a párossal, akik végül meg is nyerték a versenyt. Egy húszéves profi játékos és az edzője, akik valóban nagyon jól játszottak. Tőlük kaptunk ki. De így is nagyon elégedettek voltunk, hiszen reális eredmény született. Sőt talán nem is egészen, hiszen egy ilyen mezőnyben a mi harmadik helyezésünk bőven a reális esélyek felett áll. • Tehát komoly csatákat kellett megvívniuk! • Igen. Ezek a fiatalok nagyon gyors játékot játszanak. Ráadásul az esti fénynél való játékban nekünk nincs gyakorlatunk, és ez főleg az elején nagyon zavaró volt. De mivel ott a tengerparton ilyenkor nappal óriási a hőség, a rendezők kénytelenek a meccseket a késő esti órákra időzíteni. Volt olyan meccsünk, amit este kilenckor kezdtünk, és a legrövidebb mérkőzés is kétórás volt. Mivel a páratartalom is magas, és még este is elég me-

leg van, a körülmények alaposan próbára teszik az ember szervezetét. • Edzőtáboroztak a verseny előtt? • Edzőtábor ugyan nem volt, de azért igyekeztünk alaposan felkészülni. Ez hetente négy-öt edzést jelentett. • Ez komoly feladat lehet egy háziorvosi praxis ellátása mellett. • Igen, az életemnek egy jelentős részét teszi ki a sport és ezen belül a tenisz. A budapesti Feneketlen-tónál, a Park Tenisz Klub tagjaként a másodosztályú bajnokságban játszom. Így tehát azt gondolom, hogy a lehetőségeinkhez mérten tényleg jól felkészültünk erre a versenyre. • Mióta teniszezik? • Gyerekkoromtól játszom. Fiatalon versenyeztem is, de később a zenei tanulmányaim miatt abba kellett hagynom, mert a kezem nem bírta a dupla terhelést. Az egyetemi éveim alatt


A The String Alongs és a Szőnyi Erzsébet Zeneiskola növendékeinek koncertje

Zenés felfrissülés Nagysikerű koncertet adott júliusban a svéd The String Alongs zenekar a Zimándy Ignác Általános Iskola dísztermében. A formáció, amely hazájában és külföldön is komoly sikereket tudhat magáénak, elsősorban népszerű, dallamos komoly- és kön�nyűzenei darabokat játszik. Az együttes vezetője Oláh Kálmán, a nagy hírű Oláh prímás dinasztia sarja, aki 1956-ban hagyta el az országot és Svédországban telepedett le. A tehetséges fiatal zenész később bejárta szinte az egész világot. Együttesével, a The String Alongs zenekarral hazánkban először a Ráckevei Fesztiválon lépett fel, nagy sikerrel. Feleki László igazgató, a Szőnyi Erzsébet Zeneiskola vezetője menyasszonya, Bernát Mónika családi kapcsolata révén ismerkedett meg Oláh Kálmánnal. A közös szenvedély, a zene szeretete hamar arra indította őket, hogy mielőbb közös zenélésre is sor kerüljön. A svéd zenészek örömmel vették a meghívást, és hamarosan meg is született a közös koncert terve, amelyen a svéd zenekar és a Szőnyi Erzsébet Zeneiskola legtehetségesebb növendékei együtt zenélhettek. A műsor igazi közönségcsalogató darabokból állt, hiszen közkedvelt musicalek, filmzenék, a svéd, az amerikai és a magyar népzene motívumait összefoglaló darabokon kívül például az Abba együttes több számának feldolgozását is meghallgathatta a népes közönség. A Zimándy díszterme zsúfolásig megtelt, és a publikum hálásan fogadta a kellemes, vidám dallamokat.

Fiatal zenészeink is kitettek magukért. A mikor a koncertet szer vezni kezdték, a gyerekek megkapták a kottákat, hogy felkészülhessenek, majd a fellépést megelőző napon egy maratoni, négyórás próbán igyekeztek elsajátítani a kamarazenélés rejtelmeit. Mint Feleki tanár úr elmondta, ez nem kön�nyű feladat, hiszen a gyerekek az is-

kolában jórészt szólóban vagy egy-két társuk kal közösen g yakorolnak. Az együttműködés egy zenekarral nagy koncentrációt és alkalmazkodóképességet kívánó feladat, amelyet a diákoknak csak ritkán van alkalmuk gyakorolni. A résztvevők és a hallgatóság egybehangzó véleménye szerint a fiatalok nagyszerűen megállták helyüket a próbán, és igazi szívmelengető él-

18 • www.kerthelyseg.hu

A Szeretet Földje Találkozó programja: Szeretet Földje Találkozó Törökbálinton 2012. szeptember 29-én, szombaton • Lelki nap 9-17 óráig a római katolikus templomban Téma: Isten oltalma alatt közös ima, előadások és tanúságtételek Zenei szolgálat: Te Deum együttes 14 órától gyógyító mise és közbenjáró imaszolgálat. Főcelebráns: Bohn István atya • 17 órától a Falumúzeumban: Palkó család – egy keresztény képzőművész dinasztia – kiállításának megnyitója Megnyitja: Hajdu Ferenc • A találkozóra jelenik meg az „Isten győzelmet ad” című könyv, amelyet a résztvevők kedvezményes áron vásárolhatnak meg. A programok ingyenesek, mindenkit szeretettel várunk!

ményt, zenei felfrissülést hoztak a forró júliusi estén a Zimándyba látogató törökbálintiaknak. A műsorban közreműködő növendékek: Nagy Krisztina – fuvola, Szentannai Eszter – gordonka, Berente Dalida – fuvola, Telegdy Ákos – gordonka, Bernát Dániel – ének, Tóth Lívia – fuvola, Babcsán Bence – klarinét. Feleki igazgató úr elmondta, hogy a zeneiskola sikerrel zárta a tavalyi évet. Az évzáró koncert és a nag yszer űen sike rült orbányosfai nyári zenei tábor után újult erővel kezdődik a munka a közel 220 hallgató számára. Külön öröm, hogy a Bálint Márton Általános Iskola és Gimnázium szeptemberben elindította az első zenetagozatos osztályát is, amelyben huszonnyolc kisdiák tanulja emelt óraszámban az éneket, és a szolfézsoktatás is megkezdődik ebben az évben, később pedig mindenki hangszert is választhat magának. A zenei osztály felmenő rendszerben működik majd, így most már az is helyben járhat ének-zene tagozatos iskolába, akinek ez a kedvenc tárgya. E.Ny.

Törökbálinti Ifjúsági Nap

Évről évre felmerülő probléma Törökbálinton, hogy a helyi fiatalok nem tudnak a településen kulturált körülmények között szórakozni. Többféle kezdeményezés indult már, de olyan igazi áttörés még nem történt az ügyben. Ennek megváltoztatására hívott össze a Munkácsy Mihály Művelődési Ház a nyári szünet előtt egy ifjúsági kerekasztalt, amelynek az volt a lényege, hogy a fiatalok mondják el, hogyan szeretnének szórakozni, melyek azok a programok, amelyek miatt hajlandók a településen maradni hétvégénként és nem mennek be a fővárosba. Nagyon sok jó ötlet hangzott el a délután folyamán, amelynek egyik első „következménye” a szeptember 21-én megrendezésre kerülő Törökbálinti Ifjúsági Nap. Az ifjúsági nap programját úgy alakította ki a két szervező, a művelődési ház és az Ifjúsági Önkormányzat, hogy mindenki jól érezhesse magát. A pénteki napra eső program már délelőtt elkezdődik a helyi iskolákban, ahol különböző ügyességi és kvízfeladatokat kell megoldaniuk a sulik csapatainak. A program délután folytatódik, ahol lesz foci-, csocsó- és pingpongbajnokság, interaktív szoba, ahol különböző korosztályos problémákról lehet beszélgetni, filmvetítés és filmkészítő műhely és persze az elmaradhatatlan esti koncert. Fiatal, feltörekvő zenekarok mellett ezen az estén fellép a művelődési házban a törökbálinti származású Megasztár-döntős Farkas-Jenser Balázs a zenekarával, a koncertek sorát pedig hazánk egyik igen népszerű zenekara, a Pannonia Allstars Ska Orchestra előadása zárja. Az este folyamán lesz még karaoke, dj-sarok, illetve a nap folyamán hirdetik meg az ifjúsági fotópályázatot.


Hazától hazáig

Kedves Olvasó!

www.kerthelyseg.hu • 19

csendesedett minden és indulhattunk hazafele. Hálát adtunk Istennek, egyikünket sem érte semmi golyó, nem haltunk meg. •• A korábbi lapszámokban a Törökbálintról kiűzött Ló híján vettek nagyapámék egy tehenet, azt fogták járomba – svábok történeteivel ismerkedhetett, amelyeknek lesz a két szekérből egy lett. Elindult hát hazafelé az egész csoport. A még folytatásuk. Az alábbiakban olyasvalaki beszéli kocsit úgy hozták, hogy az egyik járomban volt a tehén, a másikel idetelepedésük történetét, akit/akiket nem űztek el ban hol a nagyapám, hol a bátyám, hol a nagybátyám. Mi gyaotthonról – mégis elindultak Magyarországra, mert logoltunk. Édesanyám terhes volt és teljesen ki volt idegileg, őt úgy találták, a kialakulóban lévő új rend ellehetetle- időnként feltették a kocsira. Rengeteget mentünk, amerre jártunk, níti további boldogulásukat. Keserves történet, keser- minden le volt rombolva, föl volt robbantva, a Maroson járatot keves út az övék is. Utazzunk velük most az idő sodrában. restünk, ahol át tud menni az állat, hogy áthúzza a szereket. Egy hónap múltán érkeztünk vissza Disznajóba. • Faragóné, született Nagy Rozália mesél Elképesztő látvány fogadott. Az udvarunkon bokáig jártunk tollElső rész ban, rongyokban. A románok a szomszéd faluból bejöttek a közRomániában laktunk, Maros megyében, Disznajó községségbe és mindent tönkretettek. A kerítéseket bevágták a Maben volt gyönyörű házunk. Édesapám a háború alatt karosba, a bútorokat összetörték, nem volt egy ablak, egy tona volt, keveset volt odahaza. Egy alkalommal, amiajtó a házunkon. Úgy aludtunk este, hogy az ablakkerekor már közeledett a front, egy éjszaka váratlanul hateket az ajtóra tettük, a nagyapám pedig a bejárati ajzaállított három katonatársával, hogy elmondják: tónál vasvillával, baltával állt. azt hallották, elmenekítenek, kitesznek bennünket Így kínlódtunk. Így szedtük össze ismét az életüna házunkból. Egész éjjel vágták a disznót, sütötték ket. Ott volt az egy tehetünk, fejtük a tejet... Két-háa húst. Kóberos kocsikat csináltak, olyanokat, amirom hónap múltán, miután egy kicsit rendbe tettük lyen a cigányoknak van. Volt lovunk, tehenünk, a portát, éppen szilvát szedtünk. Apai nagyanyám disznónk elég. Jómódúak voltunk. Apám jó gazfőzte a lekvárt az udvaron. Egyszer csak nagy kida volt, a bevonulása előtt a kastélyban volt isabálás hallatszott a faluból. Fent laktunk a dompán. Sajnos úgy lett, ahogyan édesapámék mondbon, alattunk volt egy út, egy patak, ami a Marosták. Két nap múlva megkaptuk a parancsot: ki ba torkollott. A patakparton volt egy sor ház, ott kell állni a kocsikkal az útra. Kiálltunk hát sorlaktak a rokonaink, akik kiabálták: Meneküljetek, ba. 1945-öt írtunk. A majd kétezer lelkes faluban bújjatok el! Egy román partizáncsoport vonult vékét román család lakott, együtt jártunk a gyeregig a falun, s romboltak, amit csak lehetett. Felkekkel az iskolába, soha konfliktus nem volt körontottak hozzánk is. A tehenünk kellett nekik. Mi zöttünk – ők maradhattak. A környékbeli magyar nem akartuk engedni. Szegény nagyanyámat bele falvak lakosai is így jártak. A román falvakat békén akarták nyomni a szilvalekvárba. Édesanyámat meg hagyták, csak bennünket, magyarokat hajtottak el. engem vesszősöprűvel ütöttek. Az udvaron hasaltunk Hogy miért történt mindez, nem tudom. Négy lóval, – édesanyám a tehenet nem akarta engedni, a kötelet két kocsival indultunk. Élelmet vittünk. Nagy család meghúzta, a partizánnak becsípődött az ujja – ordított, voltunk, a bátyám, a húgom, a Pista és a kétéves Gyuén pedig odarohantam... Ezek az emlékek mélyen megri öcsém. Anyám éppen terhes volt Vili öcsémmel. A némaradtak bennem. metek kocsikkal, vonattal mentek velünk együtt. Arra hajtotAztán megjöttek az oroszok és nagy nyugalom lett a faluban. tak bennünket, amerre ők vonultak. Az orosz légierő folyamatosan Rendet csináltak. Este kijárási tilalom volt, járőröztek, mondhattámadott bennünket. A szekéroszlopunkat repülőről végigsoroz- nám: nagyon rendesek voltak. Amikor vaddisznót lőttek, elosztották, csak úgy hullottak a lovak, az egyiket szabályosan kettévág- ták a faluban az embereknek. Édesanyám már mindennapos volt ták a lövedékek. A németek viszonozták a tüzet. A repülőről sok- és az egyik éjjel rosszul lett. Jöttek a fájások. A bátyám ordított szor dobtak le röpcédulákat, olyan volt, mintha hó hullott volna. a folyosón. A járőröző oroszok meghallották, hogy baj van. Kati Ha nagy támadás volt, megállt a sor. Ilyenkor leugráltunk a kocsik- néném körbába volt. Orvos híján őt hozták le az orosz katonák ról. A bátyám és a nagyapám fogták a lovakat – fogni kellett őket, anyámhoz. Amikor megszületett Vili öcsém, sortüzet adtak a levemert féltek. Mi édesanyámmal és a kicsi gyerekekkel begőbe örömükben. A falu még egy hónap múlva is emlerohantunk az erdőbe. Mindannyian odabújtunk gette, úgy megijedtek. édesanyámhoz, odahajoltunk az ölébe és Amikor az oroszok kimentek a faluból, sírtunk, ordítottunk, mert nagyon félmegint sok bajunk volt a környékbeli tünk. Majd egy hónapig vittek benromán emberekkel. A bátyám nem nünket. Ha csend volt és egy téren aludhatott bent a lakásban, bujvagy réten megállították a sort, kálnia kellett. A románok ránk akkor az állatokat megetettük tör tek olykor- olykor, keresés ilyenkor szaladgálhattunk is. ték a magyar fiúkat, verekedni Zsibónál értek bennünket akartak. utol az oroszok. A városban a Nagyon vártuk már az apánnémet és a román katonák elkat haza a katonaságtól, de csak vették a lovainkat. A bátyám a barátja jött haza. Magával hozegyéves kiscsikóját is vitték. A báta apám kabátját, és azt mondta, tyám nem akarta elengedni, ezért hogy mellette halt meg az apám. Elbelevágták őt az árokba. Borzalmas temettük, elsirattuk hát édesapámat. ordítás volt ott. A város főterén ért benFél év múlva egyszer csak éjszaka zörög• Elbeszélőnk a balszélen nünket a bombatámadás. Volt ott egy zsinanek az ajtón, majd frászt kaptunk. Valaki azt góga, amit az egyik bomba telibe talált. Óriási volt mondta: Én vagyok, a Péter! Én vagyok az apátok! a detonáció. A légnyomás össze-vissza vetett bennünket, eszmélet- Nem akartuk elhinni, nem ismertünk rá, mocslenül feküdtünk. Akkor értek el bennünket az oroszok. Kicsapták a kos volt, szakállas. Orosz fogságban volt, nagyon német és a román katonákat a helységből. Lövöldöztek. Nagy óbé- messze. Répaföldeken dolgoztak, de valahogy gatásra eszméltünk. Idegösszeroppanást kaptam és napokon ke- meg tudott szökni, hónapokon keresztül jött haresztül fogni kellett engemet, mert csak szaladtam, szaladtam, or- zafelé. Bujkálnia kellett sokáig. dítottam, csaptam, vágtam, úgy ért ez engemet. Tizenhárom éves (Folytatása következik.) voltam akkor. Talán egy hétig voltunk ezen a téren. Akkorra elScheiblinger Péter


Riport egy jobb agyféltekés rajztanfolyamról •• Már évek óta játszottam a gondolattal, hogy k i k ellene próbálni egy jobb agyféltekés rajztanfolyamot. Láttam a hirdetéseken a rajzokat, a szinte hihetetlen fejlődést, és kíváncsi voltam, hogy velem mit tudnának kezdeni, hiszen gyerekkoromtól hadilábon állok a rajzolással. Kapóra jött, amikor kiderült, hogy Törökbálinton is indul egy ta nfolya m a nyár végén. Megírtam a beharangozó cikket az újságba, alaposan utána olvastam a dolognak, és alig vártam az augusztus kilencedikét, az első napot... Aztán csak becsuktam a szemem, és amikor újra kinyitottam, már el is telt a négy nap. Büszkén szorongattam a kezemben az oklevelemet, és még büszkébben mutogattam a családomnak a rajzaimat a rögtönzött kis kiállításon. Hogy mi is történt közben? Szívesen elmesélem önöknek.

• Első nap

20 • www.kerthelyseg.hu

Miért kell nekünk mindenhonnan elkésni? Az Oekotel Hotel termében már mindenki elmélyülten dolgozott, amikor beléptünk. Csendes, megnyugtató zene szólt. Lányommal, Orsival csendben leültünk a két szabadon maradt asztalhoz, és máris érkezik a segítség Bajczi Marianna és Zabó Kitti személyében. Megkapjuk a kis csomagunkat: rajztábla, kis tasak, különböző rajzeszközökkel, szép fehér rajzlap és egy tükör. Oktatóink a fülünkbe súgják az első feladatot: Rajzolj egy önarcképet! Szuper! Mi sem egyszerűbb... Szemléltem a zaklatott tekintetű illetőt a tükörben, és lassan kerülgetni kezdett a pánik. Phűűű! Ebből nagy lebőgés lesz, az biztos! Segélykérően lestem a lányom felé, de ő már elmélyülten rajzol, és ahogy körbetekintek, látom, hogy mindenki csendben, nyugodtan dolgozik. Lassan sikerül összeszednem magam, és én is a kezembe veszem a ceruzát. Nézzük csak. Kicsit közel ülő szemek, egyenes orr egy kis krumplival a

hegyén, szeplők, sok nevetőránc a száj és a szem körül. A felsőajak kicsit teltebb, mint az alsó. Csend. Mindenki rajzol, néha radíroz is. Javítani mindig lehet.... Jó. Egész jó, bár ez az orr kicsit fura! Hogy a fenébe kell orrot rajzolni?! Egy női arc. Nem hasonlít rám, nem is szép, de legalább látszik, hogy nem macska... Lassan mindenki befejezi a rajzolást. Lehetetlen, hogy már egy órája dolgozunk! Kicsit félve s a nd ítok a szemben ülő fiatalember rajzlapjá ra. Egé sz jó, de az övé sem nagyon hasonlít. Annak örülök, hogy nem vagyok egyedül ezzel, de elhatározom, hogy nem fogom folyamatosan a többiekhez méregetni magam. Csak igyekszem kihozni magamból a legtöbbet, amit tudok, és kész. Beszélgetünk, bemutatkozunk. Van közöttünk diák, idegenvezető, pék (a hölgy éjjel dolgozni volt, most meg itt ül velünk és rajzol), számítástechnikus. Mindenféle ember. Szimpatikusak. Ebéd után beszélgetünk. A feladat: elfelejteni mindent, amit eddig a rajzolásról gondoltunk. Aztán jön a következő rajzlap. Egyszerűnek tűnő feladat. Délután további gyakorló feladatok és az első komolyabb csendélet. Hmm. Nem is rossz... Csak lépéről lépésre, és menni fog. Elfelejteni, amit eddig gondoltam. Látni, nem csak nézni. Néhány pillanat, és máris délután van. Kicsit fáj a fejem.

• Második nap

Biztos, ami biztos, negyedórával korábban érkezünk. Nézegetjük a tegnapi rajzainkat a falakon. Megint megnyugtató, lágy zene szól. Beszélgetünk. Mindenki megérkezett, és máshová ül le, mint tegnap. Beszélgetünk. Megnézünk egy rövid filmbejátszást. Beszélgetünk. Én már eddig is sejtettem, hogy az ember szinte mindenre képes, amiről elhiszi, hogy meg tudja tenni. Látom, hogy a többieknek is valami ilyesmi jár a fejükben. A feladat nem könnyű, de a tegnapi pániknak már csak a halvány em-


A reggel hasonlóan alakul, mint előző nap. Megint aránylag hosszasan beszélgetünk. Aztán kimegyünk a tópartra rajzolni. Soha nem gondoltam volna, hogy így is lehet látni a világot! Két órán keresztül ülök a földön, a habmatracon és rajzolok. Nem is érzem, hogy lassan kezdenek elgémberedni a lábaim. Amikor a strandon tíz percet ülök így, már sajog mindenem, de most nem érzek semmit. Csak amikor fel kell állnom, akkor hasogat mindenhol, de sebaj! A rajzlapomról a diófa ága bólogat vissza rám. Semmi kétség! Még az a kis szakadt levél is ott van! Szuper! De tényleg! Délután aztán még komolyabbra fordul a dolog. Szemet rajzolunk, aztán az jön első portré. A nap végén nem akarom elhinni, hogy azt a csillogó, vidám szemet a falon tényleg én rajzoltam, és a portré is határozottan felismerhető (Lucy Liu). A többieké is nagyon jól sikerült, és van egy-kettő, ami talán még jobb, kifejezőbb, mint az eredeti.

• Negyedik nap

Még néhány biztató gondolat, egy kis tanulmányrajz egy mosolygós szájról, aztán jöhet a nagy megmérettetés. Életnagyságú fotóról mosolygok magamra. A feladat: visszaadni ezt a mosolyt a rajzlapon. Érzem, hogy most már nem lehetetlen. Fényeket és árnyékokat látok. Éles és elmosódott kontúrokat, vonalakat és foltokat. Hogy ez én lennék? Lehet, de ez most nem fontos. Rajzolok. Nem vagyok éhes, nem vagyok szomjas. Ebéd, aztán rajzolok tovább. Lassan elfogy az idő, és már a rajzlapról mosolygok önmagamra. A szemeim kicsit közelebb állnak, de egészen határozottan én vagyok. A legjobban a vállam körüli rész tetszik. Az tényleg az én vállam. Gyorsan délután lesz. Még egy utolsó szignó, és a képek a falra kerülnek. Nagyon büszke vagyok a sajátomra, de van egy-két egészen rendkívüli kép. Az egyik egy nyugdíjas, belevaló hölgyé. A másik egy srácé, aki szinte soha nem rajzolt azelőtt. Lassan megérkeznek a látogatók. Az összes rajzunk ott díszeleg a falakon. Nagyon büszke vagyok magunkra! Csak azt sajnálom, hogy nem volt idő többet beszélgetni a többiekkel. Kíváncsi lettem volna rájuk. Talán ha Marianna álma megvalósul, és lesznek bentlakásos tanfolyamok, erre is lesz idő. Amit kaptam: önbizalom, bátorság, hit magamban, örömteli elmélyült alkotás, sikerélmény. Amit szeretnék: idő a gyakorlásra, hogy ne felejtsek el semmit, és hogy fejlődni tudjak, részt venni a „színes” tanfolyamon. Ha nyernék a lottón, mindenkit befizetnék egy ilyen tanfolyamra, akit szeretek! Sőt. Akiket nem szeretek, azokat főleg! Biztosan ők is sokkal jobbá válnának tőle! Próbálják ki önök is! Nyíri

•••

• Harmadik nap

Évnyitó képekben

www.kerthelyseg.hu • 21

Zimándy-hírek

lékét érzem. Rajzolok. Nem vagyok éhes, nem vagyok szomjas. Pillanatokon belül itt az ebédidő. A délután ugyanilyen elmélyült alkotással telik. Hazafelé ballagunk Orsival. Nagyon elégedettek, boldogok és fáradtak vagyunk.


Állva, vagy ülve

Az igaz barátság csodát hordoz magában

22 • www.kerthelyseg.hu

•• Minden embernek van egy igaz barátja, akire számíthat élete végéig, és barátságuk az összes csapást túléli. Legyen az az ember testvére, az egyik rokona, vagy csak egy barátja. Mindig is tudtam, hogy így van, mindig is éreztem, de mégis elcsodálkoztam egy öregember történetén.

Két éve az egyik másodikos gimnazista táborba a legjobb barátommal mentem. Éjszakára terveztük, hogy takarodó után körülnézünk a táborhely körül. Minden a terv szerint haladt, amíg az addig nem is látott tolószékes táborvezető észre nem vett minket. Odagurult hozzánk, az esti szellő fújta ősz haját, és merengően nézett ránk. Megijedtünk, de ő nem szidott le minket, és eszébe se jutott volna felhívni a szüleinket. Csak vágyakozóan bámulta a tehetetlen feszengésünket. Amikor már kezdtem azt hinni, hogy szó nélkül elmegy, furcsa, mély hangján megszólalt. – Nem jól csináltátok, fiúk! Túl kön�nyű volt észrevenni titeket. A fehér kön�nyen észrevehető a sötétben – először azt hittem, hogy gúnyosan felnevet majd, de ő elmosolyodott a csodálkozásunkon. – Ne ijedjetek meg tőlem! Én is voltam diák, én is éreztem kalandvágyat. Mi a nevetek? – Én Bernáth Ádám vagyok – mutatkoztam be –, ő pedig a legjobb barátom, Kiss Barna. – Jó estét! – ocsúdott fel Barnus a rémületből. – Jó estét, fiúk. Gyertek velem! Leültünk a tábortűzhöz. Először kedvesen ránk mosolygott, és kissé ráncos arcát

megvilágították a lángok. Már nem tűnt félelmetesnek, már a tolószéke sem rémített meg, mert rájöttem, hogy nem kitiltásról lesz szó, hanem beszélgetni akar velünk. Így hát csak hallgattam, ahogy mesél. – Alig negyven éve én is tizenhat éves voltam, és én is eljöttem ebbe a táborba a legjobb barátommal. Mindent tudott rólam, ismerte a gondolataimat, már szinte kezdtünk egyszerre beszélni. Mindig mellettem állt, minden bajért ketten vezekeltünk. Amikor eljöttünk ide másodikos gimnazistaként, mi is kiszöktünk éjjel. Első éjszaka kimentünk a táborból, átmásztunk a kukoricást körülölelő drót alatt, és egész este a holdat bámultuk. Mi nem buktunk le – mondta mosolyogva, és oldalba bökött minket. – Innentől kezdve majdnem minden este kijártunk. Utolsó éjszakán aludni szerettem volna, hiszen egy héten keresztül fenn voltam minden éjszaka. Az utolsó estét akarta a barátom a legőrültebbnek, és én végül vele tartottam. A táborfelügyelők tartottak a gyógyszeres dobozban pálinkát, fertőtlenítésre. Kicsempésztük a táborból, és bementünk vele az erdőbe. Amikor bolyongtunk, rátaláltunk egy magaslesre. Megpróbáltam lebeszélni a barátomat, hogy fölmásszon rá, mert ő a kelleténél kicsit többet ivott. De nem hagyta magát, sőt kért, hogy menjek fel vele. Felkísértem, nehogy leessen… Fönt szédült, és butaságokat beszélt. Összevissza botladozott. Egy megbotlásakor – és elkomorult az arca – megpróbáltam megtartani, hogy ne zuhanjon a mélybe – mondta, és elcsuklott a hangja. Megtörölte a szemét, és folytatta. – Az utolsó emlékem arról az éjszakáról, hogy őrül-

ten kapaszkodik le a létrán, lekuporodik mellém… Már nem volt részeg… és ordibált hozzám, hogy nem hagyhatom itt, hogy minden rendben lesz… pedig nekem nem is fájt… Amikor a kórházban felébredtem, ott ült az ágyamnál. Nem értettem, hogy mi történt, csak azt láttam, hogy zokog. Hogy a szüleim is zokognak. Fel akartam kelni, és megkérdezni a világtól, hogy miért sír? Hiszen élek! De nem tudtam. Nem mozdultak a lábaim. Ekkor belépett az orvos… és közölte velem, hogy mozgássérült lettem. Szomorúan bámulta a tüzet, és mi elszörnyedve hallgattuk. Egy kis ártatlan kalandból indult, és mi lett a vége! Az öregember dühösen kettétörte a kezében lévő ágat, eszelős tekintetével ránk meredt, és folytatta. – Miután ezt megtudtam, üvölteni kezdtem a barátommal. Mert úgy éreztem, hogy ha ő aznap nem hív ki, akkor minden rendbe lett volna. Hogy ha nem lett volna olyan felelőtlen, akkor nem leszek nyomorék. – A nyomorék szót különös undorral mondta. – Azt kiáltottam neki dühöngve, hogy utálom, hogy soha többé nem akarom látni, és hogy takarodjon innen. Ő zokogva kisétált a korházi szobából, és utána már csak egyszer láttam – mondta, de már egy kicsit megenyhült. – Másnap, amikor még mindig a kórházban voltam, bejött és lerakott egy levelet az ágyamra. De nem olvastam el, hanem összetéptem. Azóta sem tudom, mi volt benne, és nem is tudom, hogy mi történt vele… de nem is érdekel! – mondta végül, és dühösen fújtatni kezdett. Furcsa volt az esti csöndben ez a heves érzelemmegnyilvánulás. Barna hitet-


Negyven év után akkora erőt adott neki ez a gondolat, hogy meglátogatná a barátját, hogy elfelejtette, hogy képtelen járni… és felállt. Nem hittem el neki, hogy nem tudott eddig járni. Az egész történetben kételkedtem, biztos csak azért mesélte el, hogy ne menjünk ki a táborból. Hogy tudjam, Barna igaz barátom. Hihetetlen volt, egy részem viszont végig érezte, hogy nem csak egy megbolondult öregember meséje volt. Eddig csak éreztem, hogy igaz, de néhány napja, egy levél teljesen bebizonyította számomra. Egy levél, ami szépen meg volt címezve nekem és Barna barátomnak. És a feladója a volt rokkant. „Barnának és Ádámnak! Életemben három jelentősebb esemény volt. Amikor megszülettem, a balesetem, és az az éjszaka, amikor rádöbbentettetek, hogy milyen ostoba vagyok. Gondoltam, befejezem az elkezdett történetemet. Elmentem Péterhez, a barátomhoz. Rettegtem az első találkozástól, hogy mit fog mondani. Féltem, hogy megfakultak benne az emlékek. Amikor beléptem a szobájába, csak egy öreg tolószékest láttam, ugyanolyat, mint én voltam. De ahogy mosolyogva megfordult, és ahogy örömteli, csillogó szemével rám nézett, felismertem egykori barátomat. Nevetve összeborultunk. Elmagyaráztam neki, hogyan vagyok képes újra járni. Aztán elmondta, hogy ő hogyan lett tolószékes. A levélben, amit negyven éve átadott, ezt magyarázta meg. Nem érezte igazságosnak, hogy a történtek után ő még mindig tudja használni a lábait, ha ő elvette ezt tőlem, ő sem érdemli meg. És sírt örömében, hogy nem vagyok nyomorék. Köszönöm, hogy felébresztettetek! Köszönöm, hogy segítettetek. Amikor már azt hittem, hogy vele is megtörténik a barátság csodája, amit a megkönnyebbülés ajándékozott nekem, és hogy a megbocsátás nyújtott segédkezet, ő újra zokogni kezdett örömében, és megígérte nekem, hogy örökre barátok leszünk. De ő… ülve maradt.” Jánócsik Zsófia

Tóth József Őszelő Vadcsapásra csurran Sebzett nyárnak vére, S holt levél, mint holt tutaj, Feneklik pocsolya mélyére. * Siratom a lábam elé omló Lassan elvérző nyarat. Irgalmasságomért, Majd vállamra hullajtja Zizegő kitüntetéseit, Az ősz.

A Munkácsy Mihály Művelődési Ház programjából 21. péntek 10.00 Törökbálinti Ifjúsági Nap 16.30 Törökbálinti Ifjúsági Focibajnokság • Éjszakai pingpong- és csocsóbajnokságok „Gondolkodj velünk!” • Fiatalok az élet küszöbén – interaktív szoba • „Ne csak nézz, láss is!” – filmvetítések és beszélgetések • Alternatív Filmkészítő Műhely • „Írd a falra!” - ifjúsági programötlet-börze • „A te fotód” - fotópályázat meghirdetése •„Bulizz velünk!” 17.00 Táncbemutató és tánctanulás 17.45 Koncertfest Fellépnek: FEELTER FARKAS-JENSER BALÁZS és zenekara P.A.S.O. 18.00 „Találd meg a stílusod!” 20.00 Karaoke 21.00 DJ sarok október 12. péntek 19.00 Botafogo Táncegyüttes – Sakk – táncjáték, tánc-játék 19. péntek 19.00 Törökbálinti színház Sári Bíró – zenés vígjáték két részben Az előadások, a Turai Ida Színház gondozásában kerülnek bemutatásra. A bérlet ára: 5400 Ft jegy ár: 2400 FT

2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 83. honlap: www.mmmh.hu e-mail: mmmh@torokbalint.hu rendezvényszolgálat, jegypénztár: 999-250 nyitva tartás: a hét minden napján 10–22 óráig (a terembérlők nyitott és zártkörű rendezvényei esetén a nyitvatartási idő ettől eltérhet)

www.kerthelyseg.hu • 23

lenül nézett rá, és csodálkozó szemekkel megkérdezte: – Azóta sem beszélt vele? – Nem – válaszolta a tolószékes, mire Barnus, tőle szokatlan, módon ráförmedt. – Negyven éve történt, és azóta képtelen volt neki megbocsátani? Milyen barát maga? – Olyan barát, aki nem tudja elfelejteni, hogy nyomorékká tették. – Nem! – kiáltotta, és ezt az éjszaka ezerfelől visszhangozta. A döbbenettől majdnem én is felkiáltottam, hogy a legjobb barátom egy mozgássérülttel üvölt. De igazat kellett adnom neki. – Nem, nem! Maga olyan barát, aki egy életen keresztül utálta a legeslegjobb barátját. Hogy ha úgysem lehet változtatni az állapoton, akkor ne éljen haragban azzal, akivel egykor megosztotta a gondolatait! – mondta mérgesen, és elviharzott otthagyva a ledöbbent táborvezetőt és engem, aki egy szót sem szólt ez idáig. De a táborvezető mérgesen felém fordult. – Tudjátok, milyen szörnyű nekem? Hogy nem lehet rendes családom, mert nem lehetnek gyerekeim? Amikor az ablakból figyeltem a labdázó osztálytársaimat, tudjátok, mit éreztem? – Fogalmatok sincs róla! – kiáltotta, és szinte szikrákat szórtak a szemei. – Miért dobta el magától a támaszát? – kérdeztem csendesen. – Ha ilyen szörnyűség történik, kell valaki, akire támaszkodhatunk – mondtam szomorúan, és otthagytam egyedül, a bánatosan kialudt tűz mellett. Tudtam, hogy nem volt jogunk megbántani és megkérdőjelezni egy tapasztaltabb férfit, de mégis így láttuk helyesnek. Legalábbis szükségszerűnek. Csak utolsó nap láttuk újra. Éjszaka volt, bekopogott hozzánk. Valahogy a vele való vita óta nem volt kedvünk kimenni éjszaka. Újra a tűz köré telepedtünk le. Akár húsz percig is ülhettünk csendben. Ő merengően a tábortüzet bámulta, mi pedig figyeltük az éjszakát. Fájdalmas arcot vágott, mintha nehezére esne megszólalni. – Igazatok van. Igazatok van, mindenben. Buta voltam, hogy nem bocsátottam meg neki. Ő volt a legjobb barátom. Szörnyeteg vagyok. Egy öreg szörnyeteg. Egy öreg, tolószékes, rút, magányos szörnyeteg. Ha még egyszer találkozhatnék vele, csak egyszer! Ha láthatnám, ha elmondhatnám neki, hogy sajnálom, és hogy nem haragszom rá. Hogy a legkedvesebb barátom volt, és ez a rengeteg idő sem változtatott ezen. Hogy mennyire magányos voltam nélküle. Az éjszakai üresség, a bánat és a megkönnyebbülés nagyon furcsán hatott ránk. Meghatóan. Kezébe temette arcát, majd újra megszólalt: – Ha elmondhatnám neki, hogy bánom az egészet, és állva vagy ülve, de a legjobb barátom…– és újra elcsuklott a hangja. És ekkor olyan dolog történt, amit senki sem hinne el nekem. Ami miatt nem hittem el neki az egész történetet. Egy képtelen dolgot… Felállt a tolószékből.


Használjuk ki az ősz kínálta felülmúlhatatlan ízeket, zamatokat

•• Itt van a szeptember, ami ugyan a nyár elmúlását jelzi, emellett azonban a természet átváltozásának egyedi, felejthetetlen pillanatait és nem utolsósorban a kulináris örömök alapanyagainak széles tárházát is megjeleníti. Az évszak hónapjai – élen a szeptemberrel – színben, formában és persze zamataiban pompázó gyümölcsöket, zöldségeket vonultatnak fel, ami arra inti az embert: itt a lehetőség, hogy a tél közeledte előtt még bőségesen belakmározz a természet asztalán, s begyűjtsd a közelgő hideg időszakra a nap érlelte gyümölcsök kínálta vitaminokat, ásványi anyagokat!

Az évszak első hónapjának, a szeptembernek a gyümölcsei között az élen jár a szilva, a korai szőlő, az alma, a zöldségek között pedig talán ilyenkor a legfinomabbak a vitamintól kicsattanó káposztafélék, a

szemet gyönyörködtető paradicsom, padlizsán, cukkini, sütőtök és a cékla, hogy csak néhány finom ételalapanyagot említsünk. Legkiválóbbjai, mint például a paradicsom – bár már az előző hónapban is bőséggel terem a szabad ég alatt – ilyenkor van adottságai teljében. Ezért ilyenkor érdemes a kamra polcát megtölteni a belőle készült ivólével, paprikával házasítva lecsóval, de készíthetünk házilag ketchupot is, és persze nem hiányozhat a családi asztal mindennapi menüsorából sem. A reggelik, uzsonnák zamatos kísérőjeként éppúgy megállja a helyét, mint előételek, főfogások – levesek, mártások, vagy zöldségrakottasok – egyik alapanyagaként. A „poma amoris”, vagy a szerelem almája, ahogy a XVII. században tisztelték, likopintartalma számtalan sejtműködési, -megújulási, -átalakulási folyamatot befolyásol; szív-, ér- és hámvédő, daganatmegelőző hatású. A főzés segít aktiválni a likopént, tehát a paradicsomszósz és -sűrítmény igen hatékony a szervezetre.

RECEPTEK.................................................................................. • Marhasteak rozmaringos céklával, vörösboros mártással

Hozzávalók: 80 dkg marharostélyos, 5 dkg vaj, 3 ek. olívaolaj. A mártáshoz: 1 kg marhacsont, 2 ek. olívaolaj, 30 dkg vékonyra szeletelt sárgarépa, 30 dkg vöröshagyma, néhány szem egész bors, 1 kk. kakukkfű, 3,5 dl száraz vörösbor. A céklakörethez: 6 közepes méretű cékla, 4 gerezd fokhagyma, 3 ek. olívaolaj, ízlés szerint őrölt bors, 3 szál friss rozmaring. A mártáshoz a steak sütéséhez használt olajban megpirítjuk a vékonyan felszeletelt vöröshagymát, és sárgarépát, illetve a fűszereket. Hozzáadjuk a vörösbort, és a felére sűrítjük. Ezután beletesszük a csontot, és felöntjük annyi vízzel, hogy ellepje, és megsózva, lefedve kb. 60 percig főzzük. Utána leszűrjük, zsírtalanítjuk és a visszamaradt mártást sűrűre főzzük. A körethez a jól megmosott céklákat vágjuk cikkekre, tegyük egy tálba, majd adjuk hozzájuk fokhagymát, tépkedjük rá a rozmaringleveleket és csorgassuk meg olívaolajjal. Ízesítsük frissen őrölt borssal, majd keverjük össze és hagyjuk állni kb. 30 percig. Utána tegyük sütőpapírral bélelt tepsibe, majd előmelegített sütőben 160 fokon süssük 35-40 percig. A steakhez a lehártyázott rostélyosból 4 db 20-20 dkg-os steaket vágunk, majd forró serpenyőben vaj és olívaolaj keverékében a kívánt szintre sütjük. Frissen őrölt borssal és sóval meghintjük. A hússzeleteket a sült céklával és a mártással együtt melegen tálaljuk.

24 • www.kerthelyseg.hu

• Almás-káposztás csirkecombok

Hozzávalók: 6 kisebb csirkecomb, 4 fej vöröshagyma, 5 kisebb alma, 40 dkg savanyú káposzta, 10 dkg reszelt sajt, 2 dl tejföl, 2 ek. olívaolaj, 2 ek. liszt, 2 gerezd fokhagyma, 1 mk. reszelt szerecsendió, ízlés szerint só és őrölt bors. Közepes nagyságú tepsiben elterítjük a karikára vágott hagyma felét. Megsózzuk, meghintjük szerecsendióval és őrölt borssal. Héjastól vékonyra karikázunk 2 kicsumázott, megmosott almát. Erre rászórjuk az apróra vágott savanyú káposzta felét, majd sorban egymás mellé elhelyezzük a megsózott, borsozott, kevés lisztbe mártott, félbevágott csirkecombokat. Tetejükre a megmaradt hagymakarikák jönnek, majd a felszeletelt 2 alma, illetve a maradék káposzta. (Fontos a sorrend!) Az 5. szeletelt almával beborítjuk a káposztát, és reszelt sajttal meghintjük. Az olajjal, a zúzott fokhagymával és a sóval elkevert tejfölt rálocsoljuk, és alufóliával befedve előmelegített forró sütőben kb. 1 órán keresztül közepes lángon pároljuk. Végül a fóliát levéve pirosra sütjük.

• Sajtos-paradicsomos csirkemell

Hozzávalók: 3 db egész csirkemell, 3 ek. liszt, 3 gerezd zúzott fokhagyma, 1 ek. szárított oregánó, fél ek. bazsalikom, 3 ek. olívaolaj, 0,5 kg friss paradicsom, 15 dkg reszelt mozzarella, 2 ek. reszelt parmezán, só, őrölt bors. A csirkemelleket kettévágjuk, az így kapott 6 darab fél mellett sózzuk, borsozzuk. A lisztet összekeverjük a fele oregánóval és bazsalikommal, megforgatjuk benne a melleket, majd kevés olajon egy teflonserpenyőben mindkét oldalukat szép pirosra sütjük. Az elősütött húsokat utána egy áttesszük egy tűzálló tálba, majd a meghámozott paradicsomokat felszeletelve rárakjuk. Megszórjuk a zúzott fokhagymával, a maradék oregánóval, sóval és őrölt borssal ízesítjük, és sütőben alufólia alatt kb. 30 percig összesütjük. Levesszük a fóliát, rászórjuk a mozzarellát és a parmezánt, és visszatéve a sütőbe addig sütjük, míg a sajtok ráolvadnak. Sült burgonyával és zöldsalátával tálaljuk.

• Juhtúróval-gombával töltött padlizsán

Hozzávalók: 4 közepes padlizsán, 2 kisebb paradicsom, 20 dkg juhtúró, 15 dkg bacon, 20 dkg gomba, 1 ek. reszelt parmezán, 20 dkg mozzarella, 1 kis fej vöröshagyma, 1 tojás, 1 gerezd zúzott fokhagyma, só, őrölt bors, 1 kk. bazsalikom, 1 dl olívaolaj. Vágjuk félbe a megmosott padlizsánokat, óvatosan vágjuk ki a belsejüket, s a kiszedett darabkákat vágjuk egész apró kockákra. Egy serpenyőben pirítsuk meg az olívaolajon az apróra vágott hagymát, adjuk hozzá az apróra vágott bacont, és további 6 percig pirítsuk, majd tegyük bele a felkockázott padlizsánbelsőt és az apróra vágott paradicsomokat. Sózzuk, borsozzuk, s néhány percig pároljuk. Végül adjuk hozzá a felszeletelt gombát, a zúzott fokhagymát és keverjük bele a juhtúrót, majd együtt további kb. 2-3 percig pároljuk a keveréket. Végül fűszerezzük a borssal, bazsalikommal, parmezánnal, és töltsük meg vele a padlizsánokat. Tetejükre rakjunk vékony mozzarellaszeleteket, s vajjal kikent sütőedényben forró sütőben kb. 20-25 percig süssük készre.

• Töltött kapros édeskáposzta

Hozzávalók: 60 dkg darált sertéshús, 1,5 kg fejes káposzta, 10 dkg rizs, 5 dkg darált füstölt szalonna, 2 ek. olaj, 1 fej vöröshagyma, 2 tojás, 1 csomag friss kapor, ízlés szerint só, őrölt bors, citromlé, csipet cukor, tálaláskor tejföl. A fejes káposztát leveleire szedjük és sós vízben kissé megfőzzük úgy, hogy hajlítható legyen (ne főz-


Gazdag A-, C- és E-vitaminban, de káliumban is bővelkedik. A másik, a szervezet számára nélkülözhetetlen őszi beérésű zöldség a káposzta, amely viszonylagos olcsósága és értékes alkotóelemei szintén miatt nem hiányozhat ősszel a mindennapok asztaláról. Bár a „családból” a fehér, ún. fejes káposztát fogyasztják a leggyakrabban, a karfiol, kel, bimbóskel és a karalábé is kezd egyre népszerűbbé válni. A belőlük készült ételek sora a burgonyához hasonlóan sokszínű: levesként, főzelékként, köretként, önálló egytálételként, valamint saláták alkotóelemeként egyaránt utánozhatatlan ízt kölcsönöznek az ételnek. És persze itt van a cékla, amely a magyar konyhában még mindig nem nyerte el méltó helyét. Pedig a cékla legalább olyan fontos vitamin- és ásványianyag-forrásunk, mint a káposzta, így különösen fontos a téli és a kora tavaszi időszakban. Ezt a cukorrépával rokon zöldséget már a babilóniaiak és a főníciaiak is termesztették, Európában pedig a rómaiak révén honosodott meg. Sok benne a kálium, ami hozzájárul az izmok és az állóképesség javításához, ezenkívül gazdag kalciumban, foszforban, vasban, nátriumban, kénben, valamint az antioxidáns tulajdonságú A-, B- és C-vi-

A verhetetlen egészségvédő káposztafélék

•••

A káposztafélék (lila-, fehér-, kel-, kínai kel, karfiol, brokkoli, kelbimbó) nagy men�nyiségben tartalmaznak C- és B1-vitamint, folsavat, béta-karotint, antioxidánsokat, polifenolokat, színezékeket és rostokat. Emellett gazdag vas-, kálium-, kalciumés káliumforrások is. Ezek a különféle vegyületek önmagukban is tumorellenes hatásúak lehetnek, de a káposztafélékben egymást erősítve, hatásuk összeadódik. A zöld színűeknek például magas a K-vitamin- és klorofilltartalma, a lilakáposzta színét pedig az az antocián adja, amely szerepet játszhat az enyhébb lefolyású, hasmenést okozó baktériumok elpusztításában. A rendszeres káposztafogyasztás nemcsak a székrekedés ellen fejthet ki jó hatást, de hozzájárulhat a vastagbélrák kialakulásának csökkentéséhez is. Magas C-vitamintartalmuk révén igen hatékonyak a zsírégetésben és a szervezet regenerálásában is. A káposzta alkalmas az ekcémás bőr tüneteinek külső kezelésére, s ezt a népi gyó­ gyászatban már régóta felismerték. A receptúra szerint a leveleket apróra kell vágni, és két gézlap közé helyezve az ekcémás bőrfelületre kell tenni. A káposzta túlzott fogyasztása azonban bizonyos, már kialakult betegségek esetén nem javallott: ilyen például a nyombélfekély, vesebaj és a hasnyálmirigy-gyulladás. taminokban. Kiváló vérképző is, ami annak köszönhető, hogy a szervezet jól tudja hasznosítani a benne található nyomelemeket. A céklalé sárgarépalével keverve kitűnő májtisztító, főként a májban felhalmozódó zsír lebontását segíti elő. A cékla lúgosít is és méregteleníti az agyat. A hazai konyhában többnyire csak ecetes savanyúságként ismert, pedig készíthető belőle sokfé-

le egyéb (almás, káposztás, majonézes stb.) saláta is, de kiváló levesnek vagy finom sültek mellé köretnek. S készíthetünk belőle lekvárt is, amelyet hideg és meleg sültekhez, kacsa- és libasülthöz, grillezett sajtokhoz, túrókrémhez és füstölt halakhoz kínálhatunk. Ha családunk vagy baráti körünk nyitott az ínyenc újdonságokra, megéri a fáradságot: a siker garantált.

..................................................................................................... zük szét). A maradék káposztát apróra vágjuk. Az olajon a finomra vágott vöröshagymát megdinszteljük, pirospaprikát szórunk rá, és erre az alapra rakjuk az apróra vágott káposzta felét. A töltelékhez a rizst félig megfőzzük, ha kicsit hűlt hozzáadjuk a darált sertéshúst, a darált szalonnát, a tojásokat, sózzuk, borsozzuk, majd jól összedolgozzuk, és az előfőzött káposztalevelekbe töltjük. A töltelékeket rárakjuk az elkészített alapra, majd befedjük a maradék apró káposztával. Annyi vízzel öntsük fel, hogy éppen ellepje, majd tegyük bele a csomag kaprot, adjuk hozzá a cukrot, és lassú tűzön főzzük puhára (kevergetni nem kell). A végén ízesítsük kevés citromlével. Tejföllel tálaljuk.

• Káposztás batyuk

Hozzávalók: 1 csomag mirelit leveles tészta, 1 kg fehérkáposzta, 2 tojás, 1 dl étolaj, 5 dkg cukor, só, őrölt feketebors. A káposztát reszeljük le, sózzuk be, és hagyjuk állni kb. 30 percig, majd nyomjuk ki a levét. Hevítsük fel az olajat, karamellizáljuk benne a cukrot, majd tegyük rá a káposztát, és kevergetve pirítsuk világosbarnára. Sózzuk, ízlés szerint borsozzuk. A felengedett tésztát nyújtsuk ki fél centi vastagra, majd az alsó felét, kellő távolságban rakjunk egy-egy kupac tölteléket, majd a tészta másik felét hajtsuk rá. A töltelékkupacok mentén nyomkodjuk össze a táskákat, majd derelyevágóval „szabdaljuk fel” s egy villával még jobban nyomkodjuk le a táskák széleit. Sütőpapíros tepsibe helyezzük bele a töltött táskákat, tetejüket kenjük meg egy felvert tojással, majd előmelegített tepsiben 190 fokon süssük szép pirosra.

• Cukkinis-paprikás quiche

• Céklalekvár

Hozzávalók: 50 dkg cékla, 1 dl vörösborecet, 4 dl almalé, 4-5 szem szegfűszeg, 1 db egész fahéj, 1 tk. őrölt kömény, 2 db babérlevél, 1 alma, 25 dkg cukor, 1 tk. só, 1 csomag lekvárzselésítő (3:1). Főzzük meg a céklákat, majd hűtsük le, és húzzuk le a héjukat. Reszeljük le a káposztareszelőn a megtisztított almával együtt, és tegyük egy lábasba. Öntsük hozzá az almalevet, az ecetet, tegyük bele a szegfűszeget, a babért, a kétfelé tört fahéjat, az őrölt köménymagot és a sót. Keverjük hozzá a lekvárzselésítőt, és közepes lángon, állandóan kevergetve főzzük 5-6 percig, majd szórjuk bele a cukrot. Forraljuk még további pár percig, majd töltsük tisztára mosott kis befőttesüvegekbe. Zárjuk le azonnal, és állítsuk fejre pár percre, így nem kell tartósítószert használni.

• Krémes szilvás kocka

Hozzávalók (a piskótához): 6 tojás, 6 ek. finomliszt, 6 ek. cukor, 1 kk. cukrozatlan kakaópor. A töltelékhez: 1 kg szilva, 3 dkg vaj, 2 ek. zsemlemorzsa, 2 ek. kristálycukor, 1 mk. őrölt fahéj. A krémhez: 1 csomag főzni való vanília pudingpor, 4 dl tej, 3-4 ek. kristálycukor, 20 dkg vaj, 20 dkg porcukor. A tetejére: 6-8 dkg reszelt étcsokoládé. A szilvákat vágjuk félbe, és magozzuk ki. A tepsibe tegyünk sütőpapírt, vajazzuk ki, és szórjuk meg a zsemlemorzsával. A fél szilvákat az üregükkel fölfelé rakjuk le, és hintsük meg fahéjas porcukorral. A hozzávalókból a hagyományos módon készítsünk piskótatésztát, majd kétharmadát simítsuk rá a fahéjas szilvára. A maradék piskótatésztába keverjük bele a kakaóport, majd azt csurgassuk rá, hogy szép „cirmos” legyen. 180 fokon előmelegített sütőben kb. 20-25 perc alatt süssük készre, és borítsuk ki egy tálcára (így a szilvás rész kerül felülre). A krémhez a vaníliapudingból a tejjel, cukorral főzzünk krémet, s hagyjuk kihűlni. Közben a vajat keverjük ki a cukorral, majd összedolgozva a pudinggal simítsuk a szilvára. Ha kihűlt, szórjuk meg reszelt étcsokoládéval, és vágjuk kockára.

www.kerthelyseg.hu • 25

Hozzávalók: 1 doboz leveles tészta, 1 nagyobb cukkini, 1 kaliforniai paprika, 1 póréhagyma, 15 dkg bacon, 1 ek. olívaolaj, 1,5 dl főzőtejszín, 3 tojás, 1-1 tk. bazsalikom és rozmaring, 5 dkg reszelt edami sajt, 5 dkg reszelt scamorza és 5 dkg stilton sajt (más sajttal is helyettesíthetők). Az olívaolajon a bacont lepirítjuk, majd rátesszük a felkarikázott pórét, és megpároljuk. Hozzáadjuk a karikára vágott cukkinit és a felcsíkozott paprikát, majd kis vízzel felöntjük, és fedő alatt puhára pároljuk. A tésztát egy nagy kerek pités tálba fektetjük, méretre szabjuk, villával megszurkáljuk. A felvert tojásokat összekeverjük a tejszínnel, sózzuk, bazsalikomot, rozmaringot és egy kevés reszelt sajtot adunk hozzá. A cukkiniket és a paprikakarikákat kivesszük a mártásból, szépen

elrendezzük a tésztán, a visszamaradt mártást pedig hozzáadjuk a tojásos tejszínhez. Összekeverjük, és ráöntjük a cukkinis-paprikás tésztára. Megszórjuk sajttal a tetejét, és 190 fokra előmelegített sütőben pirosra sütjük.


DNS

SPORT ÉS SZABADIDŐKÖZPONT

2049 Diósd, Gyár utca 40.

www.dnssport.hu

Telefon: +36-23-888-860 Email: info@dnssport.hu Nyitvatartás: Hétfő–Péntek: 6:00–22:00 Szombat–Vasárnap: 8:00–18:00

Nagy Szabina spinning-órái a DNS-ben

Te vagy a legfontosabb...

26 • www.kerthelyseg.hu

•• H a a s p i n i n g s z e r e l m e s e vagy, és szereted a vidám, pezsgő habitusú, közvetlen embereket, látogass el Nagy Szabina ór ájár a a DNS -be. Minden spinnig-óra egyedi a maga nemében, és mindegyik magán viseli az oktató személyiségét. Szabina pedig éppen az az ember, ak iből á r a d az energi a, és bőven juttat belőle a körülötte lévőknek.

• Nag yon ny itot t és vidám személyiség vagy. Ez a hangulat jön át a spinnigóráidon is? • Természetes, hogy minden edző beleviszi a személyiségét az órájába. Azt hiszem, azok a vendégek, akiknek szimpatikus az én vibráló, vidám természetem, szívesen járnak a foglalkozásaimra. Amúgy függetlenül attól, hogy alapjában ilyen pörgős, vidám valaki vagyok, a spinning-órákon mégis inkább a relaxáló, kicsit befelé, önmagunkra figyelő irányzatot követem. • Miben nyilvánul ez meg leg i n ká bb? A z óra felépítésében? Vagy a zenékben? • Mind a kettőben. Minden órára tervet készítek. Igyekszem figyelembe venni az aznapi hangulatot, az aznapi csoport állóképességét. Ettől is függ, hogy milyen sík vagy emelkedő szakaszokat tervezek be, és a zenéket is ezekhez válogatom össze. Fontos, hogy mindenki érezze, hogy ez nem egy verseny. Nem kell figyelned, mit csinál az előtted vagy a melletted tekerő valaki. Elsősorban befelé kell figyelned, hiszen ebben az egészben te vagy a legfontosabb. Azért vagy ott az órán, hogy a saját testedre figyelj. Én pedig azért vagyok ott, hogy segítselek ebben a koncentrációban. • Maga a sport mégiscsak kihívás főleg azok számára, akik csak most kezdik újra a mozgást. Hogyan tudod átsegíteni a kezdőket az első nehézségeken? • Az a jó, ha saját magaddal szemben érzed kihívásnak, hogy mindig fejlődj egy kicsit, de nem érdemes magadat másokhoz méricskélni. A spinningben az a jó, hogy bár az edzés ütemét az oktató diktálja, ettől nyugodtan el lehet térni bár-

melyik irányba. Nem csak arról van szó, hogy valakinek esetleg van egy ros�szabb napja és nem bírja annyira a tempót. Olyan is van, hogy valaki éppen an�nyira tele van energiával, hogy lassúnak érzi az ütemet. Ilyenkor elég egy kis tekerés az ellenállást szabályozó gombon, és máris lehet szaggatni a pedált. Nagyon fontos, hogy befelé figyeljünk, érezzük, hogy a testünknek mire van szüksége és e szerint dolgozzunk. Igyekszem a zenéket is úgy összeválogatni, hogy mindenki megtalálja benne a könnyedséget is, de ha arra vágyik, szárnyalni is tudjon a bringán. • Sokat kerékpározol a szabadban is? • Igen, van egy országúti kerékpárom, amit nagyon szeretek, és sokat tekerek vele.

• Főfoglalkozásod az edzősködés? • Nem, civilben egészen mást csinálok. Egy pénzügyi vállalati tanácsadással foglalkozó amerikai cégnek dolgozom. • A sport mindig ilyen fontos része volt az életednek? • A középiskolai évek alatt és még utána is versenyszerűen kézilabdáztam. Ez volt számomra az igazi nagy szerelem. De amikor a munkám miatt felköltöztem Budapestre, már nem tudtam vállalni a heti hét edzést Fonyódon, így egy idő után abba kellett hagynom. Akkor találkoztam először a spinninggel. Aztán egy ideig Angliában dolgoztam, ahol megint csak ös�szefutottam ezzel az edzésformával, és akkor már annyira megtetszett, hogy el is végeztem egy teremkerékpáros edzői tanfolyamot. Itthon aztán kicsit jobban belemelyedtem a spinning világába, és elvégeztem a hivatalos spinnig-tanfolyamot is. Jelenleg heti öt órát tartok a DNS-ben.


•• Szépségtippek

Rádiófrekvenciás kezelés A rádiófrekvenciás kezelés során megfelelő frekvenciák és energia-paraméterek alkalmazásával szelektív hőhatást lehet gyakorolni az emberi szövetekre. Hatására a bőrfelszínen 40-42 °C hőmérséklet mellett a mélyben a hőmérséklet kb. 60°C-ra emelkedik. A kontrollált hőbevitel hatására a zsírsejtek sejtmembránján keresztül intenzíven tudnak szabad zsírsavak távozni a sejt közötti térbe, sőt az intenzív hőenergia a zsírsejtek egy részének széteséséhez vezet. A zsír a nyirokrendszeren és vénás rendszeren keresztül távozik, és a szervezet kiválasztó rendszerei által ürül ki a szervezetből. Az elérhető eredmények szempontjából kiemelt jelentőségű, hogy a rádiófrekvenciás energia bevitele milyen formában és milyen technikai színvonalon történik. A hexapoláris technológia jelenleg a legfejlettebb és legeredményesebb rendszer. Az RF technológia sejtszintű zsírfelszabadítás elvi alapjait az előzőekben már megismertük. A hexapoláris superior technológia hatékonysága, egyidejű hatása a mélyen és a felülethez közel lévő zsírszövetre már egyetlen kezelés után is meggyőző eredményekhez vezet. A testkarcsúsító eredmények jelentős további fokozása és tartóssá tétele céljából 6-8 kezelés kúraszerű végzése javasolt. A hexapoláris RF technológia és a kezelési technika manuális masszázshoz hasonló mozdulatai a keringési rendszerre és a nyirokkeringésre stimulációs hatással vannak, amelyek a felszabadult zsírsavak kezelési területről való eltávolítását nagymértékben elősegítik. Az eljárás kiválóan bizonyított már a cellutikezelésben. A cellulit kialakulásában a szervezetet érő környezeti hatások

és az életmód alapvető fontosságúak. A megnövekedett zsírsejtek, a szegényessé vált mikrokeringés, a bőr anyagcsere-folyamatainak romlása, tehát összességében a kötőszövet-állapotok rosszabbodása a cellulit különböző fokozatainak kialakulásához vezetnek. Ebből következően a cellulitproblémákat csak akkor kezelhetjük hatékonyan, ha a kötőszövet-állapotokat helyreállítjuk. A zsírsejtek méretének csökkenésével a mikrokeringés és nyirokáramlás újra elindul, az anyagcsere-folyamatok helyreállnak, ami megindítja a cellulit leépítését. Az eredmények már az első kezelés után jól láthatók. A kezelés alkalmanként 30-40 percig tart, amelynek során egy kezelőfej segítségével 60 fokra melegítjük a szövetekben lévő zsírsejteket. A kezelés teljesen fájdalommentes. A kezelés nem végezhető: – lázas állapot – pacemaker – daganatos betegségek – fertőző bőrbetegségek – terhesség – szív- és érrendszeri betegségek esetén

• A legfontosabb alakformáló kezelések mestere az Ultratone

Ezt az elegáns vonalvezetésű, kompakt készüléket olyan szalonok számára terveztük, amelyek alakformáló kezelések végzésére specializálódtak. 20 elektródával, azaz 10 önállóan szabályozható kimenettel rendelkeznek a nagy hatásfelületű látványos eredmények elérése érdekében. A bio-elektrostimulációval működő Ultra­ tone háromnegyed óra alatt akár 500-szor aktivizálja az izmokat anélkül, hogy a kezelt személy a legkisebb erőfeszítést tenné.

Akció!

Egész szeptemberben gépi alakformáló kezeléseink bérletáraiból

ahány éves, annyi százalék kedvezményt adunk! (A kedvezmény a rádiófrekvenciás ,-kavitációs zsírbontó, illetve az Ultratonekezeléskre vehető igénybe.) Ez a teljesítmény egyenértékű 300-350 hasizomgyakorlattal! Optimális beállítás esetén a célizom rostjaira százszázalékosan fejt ki hatást. Ennek következtében a felhalmozott zsíros területeken beindulnak a leépítő és elszállító folyamatok, valamint újraformálja és tónusba hozza a petyhüdt testrészeket.

• Ellenjavallatok:

– lázas állapot – pacemaker – daganatos betegségek – fertőző bőrbetegségek – terhesség – szív- és érrendszeri betegségek

Kapcsolat:

www.aranysarkanymasszazs.hu

www.kerthelyseg.hu • 27

Aranysárkány Szépségsziget várja megkeresésüket az alábbi elérhetőségeken: Biatorbágy, Szabadság u. 137. (Viadukt híddal szemben) Telefon: 06-23-532-383 Mobil: 06-30-694-67-47 Mobil: 06-30-551-02-44


Sikeresen szerepeltek mazsorett csoportjaink

•• Lapunk kicsit több mint egy évvel ezelőtt számolt be a 2008-ban alakult Gyémántkút Egyesületről, amely elsősorban gyermek mazsorettel foglalkozik. Az azóta elmúlt másfél év igen mozgalmas volt az egyesület számára, több fesztiválon is részt vettek, ahonnan különböző minősítésekkel és díjakkal tértek haza.

28 • www.kerthelyseg.hu

Mivel az egyesület 2010 novemberében tagja lett a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetségnek, amelynek a Grossturwaller Musikanten Fúvószenekar is tagja, lehetővé vált a mazsorett csoportok részére, hogy részt vegyenek különböző, a szövetség által szervezett országos mazsorett fesztiválokon.

Tav a ly m áju sb a n a IV. Kőszegi Országos Mazsorett Fesztiválon a Smaragd csoport is és a Zafír csoport is ezüst minősítésben részesült. A szép teljesítményért mindkét csapat ezüstérmet kapott, amelyet Hajdu Ferenc alpolgármester adott át a gyerekeknek a 2011-es évzáró gála keretében. 2011. november 19-én a IV. Hajdúböszörményi Országos Mazsorett Fesztiválon a Szivárvány csoport arany minősítést ért el, emellett megkapták a legmosolygósabb csoportnak járó különdíjat is. A pomponos számukkal pedig elhozták a legjobb koreográfiáért járó különdíjat. Ezzel a törökbálinti csapat az összes különdíjat „besöpörte” az I. korcsoportban. Idén március 11-én a II. Várpalotai Országos Mazsorett Fesztiválon léptek fel mazsoretteseink, ahol a Smaragd csoport ezüst, a Szivárvány csoport kiemelt arany minősítésben részesült. A Smaragd csoport tamburmajorja lett a korcsoport legjobbja és ebből a csoportból került ki a fesztivál legfiatalabb versenyzője is. A novemberi és márciusi szép teljesítményért járó érmeket Turai Istvá n polgá r mester az eg yesület évzáró gáláján adta át a gyerekeknek. Megtisztelő az a felkérés, amely az egyesület felé érkezett, e szerint a szövetség szeretné, ha Törökbálint is szervezne mazsorett fesztivált, amelynek a Gyémántkút Egyesület a jövőben szeretne eleget tenni.

A 2011-es év más szempontból is mozgalmas volt, hiszen a fesztiválon való szereplés mellett az egyesület két tanárral bővült, ami új feladatok megvalósítására adott lehetőséget. Az egyesület célul tűzte ki az ifjúság és a felnőtt korosztály egészségmegőrzését és fejlesztését. Az egyesület két új oktatója Misáczi Mónika balett- és pilatesoktató, illetve Kósa Zita aerobik-, body art-, preventív gerincoktató, aki egy budaörsi pilates stúdióban végez prevenciós tevékenységet. A budaörsi stúdióban szeretettel, kulturált körülmények között várják vendégeiket, ahol családias hangulatban fejleszthetik testüket, lelküket. Speciális izomfejlesztéssel orvosolják a gerincízületi problémákat és a sérülés utáni rehabilitációt. A pilates mozgás során hatékonyan formálódik a test, gyönyörű szálkás izomzatot létrehozva, ami a speciális nyújtó-erősítő gyakorlatoknak köszönhető. Az eszközök használatát személyi edzés és duó órák keretein belül lehet elsajátítani, fokozatosan növelve a terhelést, és általa olyan izomcsoportokat is fejleszthetünk, amelyeket másfajta edzésekkel csak nehezen érhetünk el. A pilates stúdióban kiváló minőségű Peak-Pilates gépek és eszközök teljes skálája megtalálható (Pilates Reformer, Torony, Chair, Panel, gerinckorrigáló, soft-ball, fit-ball, x-co, Flexibar, gumikötél). A személyi edzés mellett kiscsoportos (4-5 fős) órákat is biztosít a stúdió (gerinctorna, Stretching, bodyArt). A mazsorett oktatásra az újonnan érkező gyerekeket nagy szeretettel várják az utánpótlás-csoportban szerdánként 17.00–18.00-ig a művelődési házban. Érdeklődni Takácsné Papp Editnél a 70/323-7764 vagy 20/9748-749-es számokon lehet. Az edzésekkel kapcsolatban Misáczi Mónikát a 20/320-7872, Kósa Zitát pedig a 30/349-9895 telefonszámon lehet elérni. N.G.


A Balatonnál táborozott a Focisuli színe-java

félben lévő hasonló korosztályú csapatával mérkőztek, míg pénteken az U9-es és az U11-es gárdáink mutathatták meg, mit tudnak a közeli Balatonboglár jól küzdő csapatával szemben. Az edzői kar tagjai elméleti foglalkozások keretein belül értékelték, elemezték a látottakat, amelyek sok tanulsággal szolgáltak. A szombati nap hasonlóan alakult, valamivel kisebb terheléssel, hiszen a napsütés, a meleg, a Balaton fokozatosan szívta el a gyerekek energiáit – persze voltak „lemerülhetetlen” gyerekek is. A záró estén nem maradhatott el a közös bográcsozás, valamint a szobák közötti ügyességi – gyakorlati és elméleti feladatokat is magában foglaló – vetélkedő, ami olyan hosszúra nyúlt, hogy a második félidejére csak vasárnap reggel kerülhetett sor. A búcsúnap délelőttjén sok szülő érkezett meg a gyermekéért, akikkel együtt még egy utolsó nagy pancsolásban vehettek részt. A kalandok pedig nem értek véget, ugyanis többen bátorkodtak és vonattal tették meg a haza utat, a többség persze személyautókkal utazott haza. Így vagy úgy, de biztos, hogy mindenki rengeteg élménnyel gazdagodott a tábor során; ami viszont edzőinknek a legfontosabb: bízunk benne, hogy az elvégzett munkának meglesz a gyümölcse az őszi szezonban. ••

www.kerthelyseg.hu • 29

Egyesületünk a tavalyi sikeres edzőtáboron felbuzdulva idén nyárra két tábort is beépített szakmai programjába. Nem meglepő módon az első bizonyult népszerűbbnek: július 4-étől 8-áig Balatonszemesen fejlesztettük a fiatal labdarúgók képességeit. Az elmúlt évben igazolt játékosaink számának drasztikus növekedése miatt a táborra éppen kétszer annyian jelentkezt e k , m i nt a t av a ly i gyomaendrődi „kiképzésre”: ezúttal nem kevesebb, mint 40 gyerek. Elsősorban az idősebbek irányában bővült a csapatunk, hiszen ezúttal az U13-as és az U15-ös korosztályunk is jelentős létszámban képviseltette magát. Mindennek eredményeként a játékosok életkora kereken tíz évet ölelt át, hiszen az előkészítő csoportból jelentkező legfiatalabb, ötéves futballista palántától a 15 évesig találkozhattunk velük. A „személyzetet” ez alkalommal már hat plusz egy edző, valamint néhány szülő és segítő alkotta, akik igyekeztek gondoskodni a tábor zökkenőmentes lebonyolításáról. A délelőtti utazást a viszonylag rövid távolság miatt hamar letudta a külön busszal, illetve néhány személyautóval útnak induló gárda. A táborhely elfoglalását és megismerését, felfedezését követően a délután folyamán egy játékos nyitóedzés keretein belül ismerkedtünk meg a helyi Balatonszemes megyei másodosztályban pallérozódó csapatának – ha nem is minden igényt kielégítő, de – rendben tartott f utballpályájával. A nagy meleg ezúttal még nem zavarta a lurkókat, a tábor végére persze már másképp álltak a kérdéshez… A napot egy kiadós balatoni pancsolással zárta az iskolától/ óvodától felszabadult gyereksereg. A tábor érdemi része a második, illetve a harmadik napon zajlott le: a délelőttök folyamán egy kiadós reggeli futást, illetve tornát követően igazán tartalmas, hosszú és ezáltal kimerítő edzésen vettek részt a kis focisták. Becsületükre legyen mondva, hogy a már délelőtt kialakuló kánikula ellenére igyekeztek a feladatokat a tudásuknak megfelelően maximálisan végrehajtani. Természetesen az edzői kar is minél színesebb, változatosabb edzésprogrammal rukkolt elő: grassroots rendszerben folytak az edzések, vagyis a gyerekek hatfős csoportokban hat különböző feladatot hajtottak végre egymás után, úgymond forgószínpad-szerűen. Persze a délutáni csobbanások sem maradhattak el, ám nem maradtak labda nélkül a gyerekek a vízben sem: rendkívül izgalmas fejelő bajnokságokat rendeztünk a felnőttek bevonásával. A szakmai munka eredményességét megjelenését volt hivatott szolgálni a délutáni edzőmérkőzések megszervezése. Csütörtökön az U13-as és U15-ös csapataink a helyiek kiöregedő-


30 • www.kerthelyseg.hu

Nem (csak) nyaraltak a helyi vívók Nem telt eseménytelenül a TTC Gerevich Aladár vívószakosztályának a nyári szünet. A vívók számára a nyár legnagyobb eseménye Szilágyi Áron olimpiai aranyérme volt. Nemcsak azért, mert az első magyar olimpiai arany a vívósportot illette, hanem azért is, mert Győrffy Katalin, a vívószakosztály elnöke, a Vasas család örökös tagja személyesen vett részt Áron repülőtéri fogadásán, és elkísérte őt egy lelkes gyerekcsapat is. Áronnak nagy szerepe van a helyi vívószakosztály sikeres létrejöttében, hiszen sokan az ő korábbi törökbálinti látogatásának és bemutatójának köszönhetően választották ezt a sportágat. A sportoló ekkor a világbajnok kardcsapat tagjaként tette tiszteletét városunkban. Augusztus közepétől háromhetes fizikai alapozó tábor vette kezdetét a szakosztályban, amelynek első hetében Törökbálinton, a tóparton, illetve a Bálint Márton iskolában tartottak edzéseket. Természetesen a gyerekek életkorának megfelelő erősítő edzéseket kell elképzelni, sok futással, medicinlabdás gyakorlattal. A felkészülést Balatonfenyvesen folytatták, ahol kihasználták a lehetőséget és futóedzéseiket vízben tartották, valamint sok úszással is terhelték a gyerekeket. A harmadik héten ismét a tóparton edzettek. A szakosztály külön szeretné megköszönni a támogatást a szociális bizottságnak, hiszen segítségükkel hátrányos helyzetű fiatalok is részt tudtak venni a táborban. Az alapozás után szeptember 5-étől elkezdődtek vívóedzések. Október közepén indulnak a versenyek, ahol a versenyzésre érett gyerekeket szeretnék fokozatosan hozzászoktatni a verseny légköréhez. Németh Gergő

• Labdarúgás

•••

Nagy öröm számunkra, hogy az idei nyári edzőtáborunkat is sikerrel zárhattuk. Idén augusztusban a dunapataji Szelidi-tóhoz utaztunk, ahol egy hetet töltöttünk. Annak ellenére, hogy az üdülőpark területén rajtunk kívül két másik táborozó csapattal szálltunk meg, jól megvoltunk egymás mellett, sőt a tábor végére igazi barátság alakult ki a csapatok között, olyannyira, hogy az utolsó két-három edzésre már más táborlakók is beálltak.

A gyerekeknek, akik ellátogattak hozzánk, alkalmuk volt részt venni shaolin kungfu-, sanda- és taiji-oktatásban. Naponta három edzés volt, reggel fél hétkor, 10-kor és este hat órakor. Az idő maradék részében pedig – kihasználva a környezeti adottságokat – sok időt töltöttünk a tábortól kb. száz méterre található vízparton. Mivel az egyik tanulónak kificamodott a bokája, nem mondhatjuk el, hogy sérülésmentes volt a tábor, ennek ellenére egy igazán összekovácsolódott, szinte családias légkörben tölthettük el ezt az egy hetet, ahol a sok edzés mellett mindenki ki tudott kapcsolódni és lélekben feltöltődve, némi izomlázzal térhetett haza. A következő táborunkat novemberben tartjuk Kerepesen, ahova már most várjuk az érdeklődők jelentkezését. Olyanokét, akik már régebben foglalkoznak a shaolin kungfuval és olyanokét is, akik csak bele szeretnének kóstolni egy efféle táborba. Telegdy Ákos Fotó: Jutasi Zsuzsa

Rövid sporthírek

Shaolin Törökbálint nyári tábor

Megkezdődtek a labdarúgó-bajnokságok őszi fordulói. Felnőtt csapatainknál a TTC nem kezdte jól a bajnokságot, három mérkőzésén mindös�szesen egy pontot tudott összegyűjteni. A TFC lapzártánkig csak egy mérkőzést játszott és győztesként hagyta el a pályát.

• TTC felnőtt

Újlengyel DSE–TTC: 1–1 (Hegedűs 20’) TTC–Gyömrői SE: 2–3 (Kalmár 67’, Orbán 83’) Pilisi LK-Legea–TTC: 3–2 (Tóth 20’, Kele 59’)

• TTC U19

TTC–Dunakanyar SE: 2–3 (Cseke 77’, Nagy 81’) Móri SE–TTC: 2–1 (Tulipánt 83’) TTC–Százhalombatta VUK SE: 5–3 (Cseke 21’. 77’, Doktor 41’, Tulipánt 50’, Vattamány 80’)

• TTC U17

TTC–Dunakanyar SE: 2–4 (Hordós 7’, Orbán 57’) Móri SE–TTC: 1–10 (Szabó 6′, 43′, Hacknauer 27′, 64′, 82′, Závodi-öngól 29′, Orbán 31′, Hordós 51′, 69′, Pál 84′) TTC–Százhalombatta VUK SE: 1–2 (Szabó 28’)

• TFC

TFC–ESMTK LE Kft.: 4–1 (Gonda 34’, Balogh 45’, Hegedűs 62’, Erdei 88’)

• Kosárlabda

Előreláthatólag szeptember 28-án kezdi mérkőzéseit az MTK Törökbálint kosárlabdacsapata. A fiúk az idei szezonban a nyugati csoportban fognak játszani, a következő ellenfelek ellen: Bonyhádi KSE, Soproni MAFC-NYME, PTE-Pécsi EAC, Győr-SZOL SzE, TFBudapest, Bp. Honvéd SE, Veszprémi ESC, MAFC, MKB Euroleasing Vasas.


2040 Budaörs, Ibolya u.1. (A Törökugratónál) Telefon:06/23/420-840 www.hollosy-cukraszda.hu Nyitva: mindennap 10-19 óráig Helyben sütött házi sütemények Pogácsák Sós sütemények Formatorták rendelésre Barbitól a sportautóig Parfétorták Esküvőkre rendezvényekre emeletes dísztorták Kézműves fagylalt

Szeretettel várjuk vendégeinket!

Szolárium

70 Ft/perc

Tető 75 Kft.

Vállalunk: • Komplett tetőépítést, ács, -bádogos, tetőfedő munkákat. • Tetőtérbeépítések komplett kivitelezését. • Homlokzati állványozást. • Kisebb javításokat VIHARKÁROK GYORS JAVÍTÁSA! Törökbálint, Rövid u 22 . Érdeklődni telefonon +36 30 9222 945

Új módszer

a körömápolásban

GELISH Gyeptelepítés-szellőztetés, kertgondozás,fakivágás, faszerkezetek építése(pl.autóbeálló), támfal építés. Kapuvári Tamás, okl. agrármérnök

+36/30/560-8052

• egyszerű, mint egy lakkozás • tartós, mint egy műköröm • három hétig garantáltan fent marad • könnyen eltávolítható

Némethné Ági • 06-30/260-20-93

H.PARKETT Bt. • Halász Mihály Vállalunk: Hagyományos parkett burkolást Régi parketták felújítását, intarziás parkett burkolást Csiszolás PROFESSZIONÁLIS gépekkel Pácolás, olajozás, viaszolás, lakkozás. Elérhetőségek: telefon: 36/20/9511-837 E-mail: hparkett@pr.hu www.hparkett.hu

alá

Elérhetőségeink: www.magichome.hu info@magichome.hu

06/30 -9 - 84 - 66 - 83

hozzuk!

www.kerthelyseg.hu • 31

Tető

Egyedi lakástextil megoldások, karnis, függöny, ágytakaró, a tervezéstől a szerelésig.


Az FSD REENERGY SYSTEM technológiának integrált alkalmazásával új, innovatív lehetőség nyílik a megújuló energiák gazdaságos, költségtakarékos és környezetbarát használatára, felhasználására.

PV SOLAR technológia INTEGRÁLT HŰTÉS-FŰTÉS technológia LED DESIGN VILÁGÍTÁS technológia PV PERFORÁLT SOLAR ÁRNYÉKOLÁS technológia

32 • www.kerthelyseg.hu

Elérhetőségek:

H-2045 Törökbálint FSD Park 1. Telefon: +36 23/508 740 Fax: +36 23/508 741 E-mail: info@reenergy Website: www.reenergy.hu

Kerthelyseg szeptember  
Kerthelyseg szeptember  

Helyi magazin

Advertisement