Page 1

. Kerthelység

2012. augusztus, V. évfolyam, 8. szám

törökbálinti ingyenes havilap

Augusztus 20. – államalapításunk ünnepe 12.00 Ünnepi beszéd, koszorúzás és kenyérszentelés Ünnepi beszédet mond és az új kenyeret megszenteli: Bohn István esperesplébános, az új kenyeret megáldja: Szaszák Imre református lelkész Helyszín: Szent István szobor 17.00 Városi ünnepség Ünnepi beszédet mond: Turai István polgármester Közreműködnek a Turay Ida Színház tagjai és vendégművészei 19.30 „Sztárból legenda” Cserháti Zsuzsa emlékkoncert (Viharnap: augusztus 21.) Fellépnek: Malek Andrea, Auth Csilla, Berkes Gabriella, Majsai Gábor, szalontáncosok Vendég: Singer Street Kísér: a Stúdió 11 Ensemble Házigazda: Csonka András A koncert után tűzijáték


Felelősséggel környezetünkért Mindig számíthat a hazai gyártású GRUNDFOS® szivattyúkra!


Törökbálint bronzérmes

A Nap Bajnokai 2012-ben

•• Idén harmadik alkalommal vehették át a napenergia felhasználásában élenjáró magyar települések jól megérdemelt díjaikat. A Napkorona Bajnokságban évről évre egyre több önkormányzat méri össze erejét: hol használnak a legnagyobb arányban napkollektorokat vagy napelemeket.

www.kerthelyseg.hu • 3

A bajnokság a nemzetközi Megújuló Erőfor rások Bajnoki Ligája (R ES Champions League) elnevezésű kezdeményezés magyar változata, amelyben idén 174 település versengett három kategóriában. Az 5000 fő alatti települések között Nagypáli diadalmaskodott a Megújuló Energiaforrások Innovációs Ökocentruma épületén és lakóházakon telepített napenergiás rendszereknek köszönhetően. A második helyezést Újszilvás érte el Magyarország legnagyobb napelemes rendszerével, a harmadik helyezett pedig CsitárNógrádgárdony lett. A közepes települések (5000-50 000 lakos) között Tapolca nyert, ahol több társasház és az idősek otthona melegvíz-ellátását fedezik napkollektorok segítségével. A második helyezett Sümeg lett, egy hotel napkollektoros rendszerének köszönhetően, a harmadik pedig Törökbálint, ahol a Pannon-házban, a tüdőgondozóban és egy óvodában is hasznosítják a Nap energiáját. Városunk nevében a helyezéssel járó elismerést Hajdu Ferenc alpolgármester vette át. Az 50 000 főt meghaladó települések bajnoka idén Sopron lett, ahol a családi és társasházak mellett a Lővér strandon és a büntetés-végrehajtási intézet épületén is található napkollektor. A számos közintézményen telepített napkollektoros rendszernek (pl. Piarista Gimnázium) köszönhetően Szeged futott be a második

helyre, a bronzérmes Pesterzsébet (Budapest XX. kerülete) lett. A három díjazott kategória legjobbjai egy-egy településtáblát is kaptak, valamint átvehették a zsűri, a Napkorona Tanács tagjaink különdíjait. A bajnokság tavalyi különdíjasai, Martfű és Nagypáli önkormányzata felajánlásuknak megfelelően egy tanulmányút keretében osztják majd meg tapasztalataikat településkategóriájuk dobogósaival. Varga Pál egy lakossági szemléletformáló program szervezését ajánlotta fel Sopron településének a MÉGSZ Napenergia Tagozata nevében. Az elmúlt évben telepített egy főre jutó legnagyobb napelem-kapacitásért Zsana önkormányzata a MANAP különdíjában (egyéves MANAP-tagság) részesült. A Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnöke, Kiss Ernő egyéves MNNSZtagságot ajánlott fel minden díjazott tele-

pülésnek, egy-egy lakossági információs nap megszervezését pedig a legnagyobb településkategória díjazottjainak. A bajnokságban elért előkelő helyezés és a díjak nemcsak a napenergia és más megújuló energiaforrások helyben történő népszerűsítéséhez nyújtanak jó apropót, de a lakosság és az önkormányza­ tok felé is egyértelműen pozitív visszajelzés, amellyel a szervező, az Energiaklub a fenntartható energiagazdálkodás útján tett törekvéseket kívánja elismerni. „Az, hogy egyre több önkormányzat számára fontos a napenergia hasznosítása, világosan látszik a napenergiás cégek körében végzett felmérésünkből és a KEOP, illettve KMOP pályázóinak listájából. Az viszont, hogy mennyi megújuló energia iránt elkötelezett polgármester van, az nekünk, a szervezőknek is meglepetés volt” – mondta Csanaky Lilla az Energiaklub projektvezetője. A Napkorona Bajnokság jövőre is folytatódik. A szervezők bíznak abban, hogy az immár 11 európai ország részvételével zajló nemzetközi bajnokság mellett hazánkban is egyre több önkormányzat él a napenergia nyújtotta lehetőségekkel.


Uborkaszezon? •• Július, augusztus hónapot szokás így emlegetni. A fogalom nem feltétlenül kapcsolódik az uborka dömpingjéhez, sokkal inkább jelenti azt az időszakot, amikor úgy általában semmi sem történik. Arról kérdeztük Turai István polgármestert, hogy az idei nyár valóban „uborkaszezon”?

4 • www.kerthelyseg.hu

• Polgármester úr, a múlt havi lapszámunkban említést tett néhány biztató tárgyalás megindításáról. Lettek-e végül is eredményei ezeknek a megbeszéléseknek? • Úgy vélem, hogy jelentősen sikerült előre lépnünk. Elsősorban is itt említem a másfél éve megszakadt iskolaépítéssel kapcsolatos tárgyalásokat. Arról már a legutóbbi lapszámban is tájékoztatást adtam, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vagyonpolitikáért felelős államtitkára, Hegmanné Nemes Sára május közepén hívott össze egy tárgyalást, amelynek nyomán előterjesztés készült a kormányzat egyes önkormányzati ppp-szerződések állami átvételéről. Ebben kiemelt szerepet kapott a törökbálinti iskola. A kormány elvi döntése június 13-ai ülésén megszületett, 15 milliárd forintot különítettek el a törökbálinti és további húsz projekt befejezésére. A munka ezt követően kapott nagyobb lendületet. A minisztérium a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és szakértők bevonásával részleteiben megvizsgáltatta a már elkészült épületet, felmérte a kivitelező által már megrendelt, de még be nem épített készleteket. Részletes igénylistát készíttetett és kért be a kivitelezőtől a kényszerű leállítással kapcsolatban felmerült költségekről. • Ténylegesen milyen értéket képvisel a már megépített szerkezetkész épület? • Több szám is keringett a megbeszéléseken, de én úgy gondolom, hogy abból kell kiindulni, amit a kivitelező és az állami szakértő egybehangzóan jeleztek:

mintegy nettó 2,2 milliárd forint. Nincs messze ez a szám attól, amit azokból a feljegyzésekből olvashattunk ki, amelyekkel a kivitelező még a tavasszal jelezte felénk kártérítési igényét. • Úgy tudjuk, hogy a kivitelező eddig nagyrészt hitelből épített. Mekkora tartozása van a bankok felé? • A finanszírozó az Erste Bank, más bankkal e projekt tekintetében nem állnak kapcsolatban. A hitelt euróban vették fel, és az önkormányzat egy bizonyos árfolyamhatárig áthárította a kivitelezőre az árfolyam kockázatát. A most éppen viszonylag alacsonyabb euróárfolyamnak köszönhetően a már lehívott tőke tartozása forintban kevéssel meghaladja a kétmilliárd forintot. Ehhez társul a kivitelező önrésze, 400 millió forint. • Mi lesz a folyamata a beruházás állami átvételének? • A legutóbbi, július 31-ei tárgyaláson a minisztérium elfogadta a meglévő épület, a megrendelt berendezések és a befejezés összköltségeként azt az 5,3 milliárd forintos összeget, amelyre az önkormányzat – a sikeresen lezárt közbeszerzési eljárás eredményeként – 2010-ben szerződött a kivitelezővel. A minisztérium szándékának megfelelően ez a ppp-szerződés alakul át építéskivitelezési megállapodássá. A közbeszerzési törvény előírásait be kell tartania a minisztériumnak is, így várhatóan a helyzetre alkalmazható gyorsított egyszerű eljárás eredményeként kell létrehozni nem is egy megállapodást, hanem egy egész szerződéscsokrot. Tisztázni kell a szereplők mindegyikének – a kivitelezést végző projektcég, az állam, az önkormányzat és a bank – szerepét és szerződni kell velük. A megbeszélésen elhangzottak szerint a kivitelező megkapja első részletként a 44 százalékos készültségnek megfelelő összegrészt, ez 2,4 milliárd forint. Ebből vissza kell majd fizetnie a banknak a tőketartozást annak érdekében, hogy a bank töröl-

je az építési telekre feljegyzett jelzálogjogát. Ezzel kapcsolatban az is elhangzott, hogy a minisztérium közvetlenül fizeti ki

a bankot annak érdekében, hogy ezzel is gyorsítsa és biztonságosabbá tegye a folyamatot. Ebben az esetben a kivitelező a különbözetet kapja meg. A fennmaradó rész a kivitelezés folytatása során kerül folyamatosan megfizetésre az állami költségvetésből. ••


A szerződéscsokor most még tisztázatlan eleme, hogy Törökbálint önkormányzata milyen jogokat kap és milyen kötelezettségeket kell vállaljon. • Az állami átvétel azt jelenti, hogy nem a város fogja használni az iskolát? • Az iskolát mi fogjuk használni, az üzemeltetés a város közoktatási, köznevelési céljait fogja szolgálni. Az építési telket átadjuk (a már említett banki jelzálogjog törlése után) az államnak. A jelenleg szerkezetkész épületet az állam vásárolja meg, és befejezése is állami pénzből fog történni, így nem kétséges, hogy állami vagyonná válik. Az egész épületegyüttest azonban az állam átadja Törökbálint önkormányzatának működtetésre. És itt álljunk meg egy percre! Az a ppp-szerződés, amelyet 2010-ben kötöttünk nemcsak az iskola és kapcsolt részei megépítéséről szólt, hanem annak nyolcéves időtartamban történő üzemeltetéséről is. Amiről eddig tárgyaltunk a minisztériummal és a kivitelezővel, az az épület átvétele és befejezése. Az üzemeltetéssel, működtetéssel kapcsolatban kizárólag önkormányzatunk került érintőlegesen szóba. Azon majd időben el kell gondolkodnia a város vezetésének, hogy milyen módon kívánja az épület fizikai üzemeltetését végezni vagy végeztetni. Különös tekintettel arra, hogy az épülettel az uszodai rész is el fog készülni, amelynek üzemeltetésében nagyon profi módon kell majd eljárnunk. • Fogja-e terhelni az önkormányzatot valamennyi költség az építés befejezésével kapcsolatban? • Világosan látszik, hogy igen. A mértékét ma még nem tudom megmondani, de valószínűleg nem lesz kis összeg. A minisztériummal és Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. szakértőivel folytatott megbeszéléseken vissza-visszatérő megnyilvánulás volt részükről, hogy Törökbálint város 2011-ben még megkapta a

Telenor helyi iparűzési adót, abból járuljon hozzá az építkezéshez. Ezt a javaslatot minden tárgyaláson visszautasítottuk, arra hivatkozva, hogy vétlenek vagyunk a kialakult helyzetért, ha az országgyűlés 2010 novemberében nem változtatta volna meg a helyi adókról szóló törvényt, ilyen tragikus eredmény nem állt volna elő számunkra. Mondom: ezt a 2011-es adóbevételünket már nem emlegetik, de az világosan látszik, hogy a kivitelező minden költségét nem tudja az állam átvállalni, így a minisztérium számít arra – és ezt többször is kifejezésre juttatta –, hogy Törökbálint önkormányzata is részt vállal a kivitelezés leállásából adódó veszteségekből. • Milyen költségei lehettek a kivitelezőnek, ha állt az építkezés? • Az előzetesen (ennek az interjúnak a készítését megelőző napon, augusztus 2-án) megkapott összesítésben vannak kiesebb és nagyobb tételek. Ilyen például a terület és az épület őrzése, az állagmegóvás, de jelentős tétel a banki kölcsön kamata is. Ez utóbbi – euróárfolyamtól függően – negyedévente 20-24 millió forintot tett ki. Most azt kértük a kivitelezőtől, hogy mielőbb állítsa össze tételesen, mutassa be ellenőrizhető módon azokat a költségeket, amelyeket önkormányzatunktól vár megtéríteni. Nyilván alku tárgya lesz a végösszeg, és a fizetés ütemezése is. A döntést a képviselő-testületnek kell majd meghoznia. • Szóval akkor mégsem volt „uborkaszezon”? • Ó, dehogynem! Már két éve elkezdtem visszaalakítani a ház mögötti díszkert egy kis részét biokonyhakertté. Pár tő paradicsom, sóska, petrezselyem: nem sok vesződséggel jár megtermelni, de ellátta a családot. Idén aztán ültettem a kiskertbe uborkát is. Talán a pihent föld, meg a folyamatos locsolás tette, de rengeteg uborkám termett... P.I. ••

•••

Hajdu Ferenc:

Leírva

Margóra

www.kerthelyseg.hu • 5

Történelmi elemzésekben mindig felbukkan, előtör, felemlítődik egyfajta korfa, amely az éppen tárgyalt időszak életképességét (is) hivatott jelezni. Teljesen leegyszerűsítve: az erejük teljében lévő emberek együttes, alkotó közösségét, amelynek bölcsessége a hosszú évek alatt megszerzett tudáson és tapasztalaton alapul. Lényeges volt ez a vadászat korában, a középkorban, az ipari forradalom korszakában s – maradjunk a számunkra fontosabbnál – a reformkorban. S úgy tűnt sokáig, hogy lényeges ez ma is. Ám egy hirtelen fordulattal a magyar társadalomból, legalábbis annak bizonyos szegmentjéből kiszédítették a 62. esztendőn felülieket. Laikusként talán furcsállandó ez a dolog, hiszen eddig arról tudhattunk, hogy aránytalan országunkban az aktív dolgozók és a nyugállományban lévők száma. Ez az államnak fizetési nehézséget okoz. Tehát akkor bizonyára jó közgazdasági megoldás, hogy növeljük tovább a nyugdíjasok táborát. Menjenek csak megérdemelt pihenőre a korhatárt betöltött bírók, egyetemi tanárok, közszolgák, kórházigazgatók. Aktív tevékenységük: leírva. Íg y például a Törökbálinti kórház igazgatójáé, dr. Fülöp Rudolfé is. Hog y munkássága elismeréseként nemrég megkapta a legmagasabb állami kitüntetést, a kórház pedig elnyerte Az év kórháza megtisztelő címet? Amit meg nem másért „osztogatnak”, mint azért, mert az intézmény az országos szintből kiemelkedve, szakmai és műszaki értelemben is magas szinten ellátja a feladatát. Mindegy, semmi érdem nem állhat az eltökélt változtatás útjába. S jól van ez így. Talán akkor is, ha ezt a pályázatot utóbb eredménytelennek nyilvánították, s most újra futtatják. Ami viszont – legalábbis a törökbálinti kórház ügyében – nincs leírva, hogyan nyerhetett egy nem megfelelő végzettséggel rendelkező galériavezető a meghirdetett igazgatói pályázaton? Ja, és ha nem megfelelő a végzettsége, akkor miért is pályázott?


Beszélgetés Antal Jenővel, a Városgondnokság vezetőjével

Új a seprű a városgondnokok kezében...

6 • www.kerthelyseg.hu

•• A januári testületi döntés után gőzerővel indultak meg a Városgondnokság létrehozásával kapcsolatos szervezési munkák. Áprilisban testületi döntés alapján hivatalosan is megalakult szervezet Antal Jenő vezetésével kezdett munkához, és folyamatosan veszi át a város működtetésének és a hatáskörébe tartozó intézmények üzemeltetésének feladatait. Az eddigi tapasztalatokról és a jövőbeli feladatokról a Városgondnokság vezetőjét kérdeztük.

• Milyen előnyöket várnak az összevont Városgondnokság működésétől? • Amikor felvetődött a Városgondnokság létrehozásának gondolata, alaposan körülnéztünk az országban, a környező településeken, és azt tapasztaltuk, hogy a Törökbálinthoz hasonló adottságokkal rendelkező kisvárosok szinte mindegyikében az önkormányzattal szoros kapcsolatban álló, azonban önállóan gazdálkodó cég végzi az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat. Ennek számtalan előnye van. A közös beszerzések gazdaságosabban bonyolíthatók, a személyi állomány könnyebben mozgatható, jobban szervezhető, sokkal takarékosabban és rugalmasabban működtethető ez a rendszer. • Milyen feladatkörök kerültek közvetlenül a Városgondnokság hatáskörébe? • Gyakorlatilag a közterületekkel kapcsolatos teendők (zöldfelületek, parkok karbantartása, utak, járdák kátyúzása, síkosságmentesítése, hóeltakarítása stb.), az önkormányzati lakások, intézmények fenntartása. Hozzánk került a Városgazda Csoport és az általuk végzett összes feladat. Folyamatosan vesszük át az önkormányzati üzemeltetésben álló intézmények, a bölcsőde, az óvodák, az orvosi rendelők, a TTC focipálya üzemeltetési feladatkörét, valamint a temető fenntartását is. Kivétel ez alól a két önálló működtetésű iskola (Zimándy, Bálint Márton) és a művelődési ház gondozása, ahol a műszaki állomány továbbra is a korábbi szervezet része. A felsorolás közel sem teljes, de a pontos, tételes leírást az érdeklődők megtalálhatják a vonatkozó testületi határozatban. Fontos megjegyezni, hogy a beruházási feladatok az önkormányzat hatáskörében maradtak. • Az új intézmény létrehozása járt létszámcsökkentéssel, illetve -bővüléssel? • Átcsoportosításokról van szó, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények állományában lévő dolgozók most egy új szervezetben folytatják munkájukat. A

Városgondnokságon a bérük az áthelyezés után megegyezik a régivel, nincs szó a bértömeg növekedéséről. • Mit jelent az, hogy a Városgondnokság önállóan gazdálkodó szervezet? Milyen anyagi források állnak rendelkezésre? • Az önkormányzat a szakfeladatonkénti feladatcsoportok végrehajtására a költségvetésében elkülönített összegeket biztosítja a Városgondnokság részére, amelyekkel aztán felelősen és elszámolhatóan gazdálkodunk. Természetesen folyamatos egyeztetés van az önkormányzat és a Városgondnokság között, szimbiózisban működünk. • Mennyi idő alatt alakul ki a végleges állomány, illet ve a mű ködési rendszer?

• A döntések következményeképpen az év végéig folyamatosan alakul ki a szervezet személyi feltételrendszere, azonban a feladatok többségét már átvettük. Természetesen egyik pillanatról a másikra nem változik meg a működés, hiszen a folyamatosságot biztosítani kell, azonban a folyamatokat szabályozottabbá kívánjuk tenni. A feladatunk az, hogy áttekintsük a jelenlegi állapotokat és mihamarabb létrehozzunk egy rugalmasabb, jobban működő és szervezettebb rendszert. • Milyen mélységben kell „bele­s zól­ nia”a Városgondnokságnak az intézmények életébe? • Folyamatosan egyeztetünk az intézményvezetőkkel, nem oktatási, nevelési feladatok kérdéseiben formálunk véleményt, hanem műszaki, üzemeltetési ügyekben segítünk. Bízom benne, hogy hamarosan ők is tapasztalják, hogy a működtetéssel kapcsolatos feladatokat „levesszük a vállukról”, így több idejük marad a szakmai feladataik ellátására. • Pontosan min lehet spórolni a közös beszerzések által? • Mindenki által ismert, hogy kedvezőbb áron akkor lehet vásárolni, ha na-

gyobb mennyiségre tartunk igényt. Itt van az üzemeltetésben jelentős tételt képviselő energiahordozók kérdése. A közelmúltban 16 százalékot tudtunk spórolni a több önkormányzat együttműködésével történő közös gázbeszerzési tenderrel. Tervezzük az elektromos áram beszerzésének hasonló rendszerét. Az egyre nehezedő gazdasági helyzetben így sokkal kedvezőbb tarifával juthatunk hozzá a földgázhoz és a villanyáramhoz. Ezen logika alapján az intézmények igényeinek összevonásával kedvezőbb árakat érhetünk el az összes szolgáltatásnál (telefon, internet, takarítás, munka-, tűzvédelem stb.) és beszerzésnél (irodaszerek, tisztítószerek, bútorok stb.), mint ha az intézmények egyedül próbálnának vásárolni. Szándékunkban áll megpályáztatni a közeljövőben a karbantartási feladatok ellátását is. Ezekre a munkára elsősorban helyi vállalkozók jelentkezését várjuk. • A Városgondnokság feladatai tehát egyértelműek. De mit tehet a lakosság annak érdekében, hogy Törökbálint egy igazán szép, élhető kisvárossá fejlődjön? • A város nagyon sok pénzt és energiát fordít a közterületek rendben tartására. A rongálások, az illegális szemétleraka­ tok felszámolása folyamatos munkát ad, azonban minden ilyenre fordított költség kidobott pénz. Remélem, hogy Törökbálint polgárai hamarosan érzik majd a tevékenységünk következtében megvalósult kedvező irányú változást. Nagy szükség van a lakosok segítségére is azon a téren, hogy vigyázzunk közös értékeinkre. Van, aki nem tudja, hogy az ingatlanokhoz tartozó járdaszakasz, a csapadékvíz-elvezető árok, valamint az ezt határoló zöldterületek rendben tartása a tulajdonosok helyi rendeletbe foglalt feladata, kötelezettsége. Gyermekkorom sejlik fel, amikor minden szombaton sepertük, gereblyéztük a házunk előtti járda- és útszakaszt. Jó lenne, ha újra kötelességünknek éreznénk, hogy rendben tartsuk a környezetüket. Az ilyen irányú szemléletformálás nagyon fontos, amelynek igényét már kicsi korban ki kell fejleszteni. Ezért is örültem a Telenor kezdeményezésnek, amikor 351 dolgozójuk az önkormányzat és a Városgondnokság segítségével szépítette köztereinket, intézményeinket. Bízom benne, hogy ezt az akciót sok hasonló követi még, és az intézmények, vállalkozások és a lakosság is együttműködik velünk a közös cél megvalósítása érdekében. Hiszem, hogy ez csak közösen érhető el, amihez tisztelettel kérem segítő együttműködésüket. Perjés Erzsi


Belső ellenőr a hivatalban •• 2012. április elsején kezdte meg munkáját belső ellenőrzési vezetőként Szmetana György Tibor a törökbálinti önkormányzatnál. Arról kérdeztük, hogy miért van szükség belső ellenőrre a hivatalban, mi a pontos feladata és konkrétan miket fog ellenőrizni.

ellenőrnek. Az ellenőr bárhova beléphet, nincs előtte titkolt terület, nincs előtte titok, viszont az ellenőr is köteles minden tudomására jutott dolgot titokban tartani, azaz illetéktelen személyeknek semmiféle tájékoztatást nem adhat, kizárólag a megbízóknak. • Az ellenőrt ellenőrzi valaki? • Jogszabály írja elő, hogy az én munkámat nem a polgármester vagy a jegyző ellenőrzi, hanem a teljes objektivitás érdekében erre külső szakértőt kell felkérni. • Volt már Törökbálinton konkrét feladata? • Április óta egy ellenőrzést tudtam elvégezni, amiről nem beszélhetek a titoktartás okán. Jelen pillanatban a program szerinti ellenőrzéseket felfüggesztettük és egy rendkívüli ellenőrzés lett elrendelve, amely az ügyintézési határidők betartását vizsgálja. Ellenőrizzük többek között, hogy az ügyintézési határidőket mi befolyásolja. Ha ezt befejeztük és nem jön közbe semmi, akkor az elfogadott terv szerint haladunk tovább. • Ez azt jelenti, hogy a belső ellenőr feladata bármire kiterjedhet? • Az ellenőrzések 80 százaléka a pénzről szól, azaz a közpénzek felhasználásának szabályszerűségéről, de emellett nagyon sok minden mást is lehet és kell ellenőrizni. Többek között a munkaidő helyes kihasználását, iratkezelési fegyelmet, de ellenőrizhetjük a szerződéseket is, nincsenek korlátaink. • Nyitott szemmel kell járnia, hogy észrevegyen hibákat, vagy csak azt ellenőrzi, amire megbízzák? • Magamtól nem kezdeményezhetek, de tehetek javaslatot, ha olyan dolgot látok, ami szerintem nem működik megfelelően. • Hogy zajlik az ellenőrzés? Lecsap, mint a NAV a boltosokra? • A belső ellenőrzés nem úgy működik, mint az adóellenőrzés, az hatósági munka, hatósági eljárás, a belső ellenőrzés ellenben fenntartói vagy tulajdonosi jellegű, tehát itt nem lehet azokat az eszközöket alkalmazni, amelyeket az adóhatóságok használnak. Nem is azonos az eljárási rend. Tehát ilyen NAV-os „lecsapások” a mi munkákban nem fordulhatnak elő. Németh ••

Friss nyugdíjas

adminisztrációs területen napi 4 órában

munkát vállalna Multinacionális cégnél szerzett tapasztalat, megbízható, precíz munkavégzés.

Tel.: 20-2338-226

www.kerthelyseg.hu • 7

• 2012. április elseje óta dolgozik az önkormányzatnál belső ellenőrzési vezetőként. Most érett meg a helyzet ilyen státus létrehozására, vag y más oka volt? • A válasz nagyon egyszerű. Tavaly év végén megjelent egy kormányrendelet, amely szerint minden ötven főnél több személyt foglalkoztató költségvetési szerv köteles független belső ellenőrt alkalmazni. A belső kontroll hazánkban is mindig működött, de amikor 1990-ben felállt az önkormányzati rendszer, valahogy eltűnt ez a jogintézmény, és négy évig nem is igen volt kötelező az önkormányzatoknak belső ellenőrt alkalmazniuk, 1994-ben lett ismét kötelező. • Önről mit kell tudnunk? Miért pont önre esett a választás? • 1976 óta dolgozom a közszolgálatban. Elvégeztem az Államigazgatási Főiskolát és a Pénzügyi és Számviteli Főiskolát. A tanácsrendszerben gyakornok voltam és vb-titkár. 1985-ben katonaként a Honvédelmi Minisztériumhoz kerültem, 1990ben voltam először belső ellenőr, akkor a Kincstári Vagyonkezelő Szervezetnél végeztem ilyen jellegű tevékenységet. 1992 és 2002 között a Belügyminisztériumban dolgoztam, ahol az önkormányza­tok gazdálkodásával és a helyi adóztatással foglalkoztam, majd ezután a ferencvárosi önkormányzathoz kerültem az ottani adóiroda vezetőjének. Ez azért volt érdekes, mert az iroda amikor odakerültem mind szakmailag, mind morálisan teljesen le volt romolva, a vezetésem alatt közigazgatási mintahely lett. Ez idő alatt nem foglalkoztam belső ellenőrzéssel, de különböző konferenciákon tartottam előadásokat és oktattam is ellenőröket. Valamint társszerzője voltam egy könyvnek, amely a belső ellenőrzési ismeretek oktatásához készült. 2010-ben visszatértem a kormányzati világba és a Nemzeti Közigazgatási Intézetnél lettem gazda-

sági igazgató, ahonnan két év után egészségügyi okokból el kellett jönnöm. Polgármester úr már korábbról is ismert, többek között azért is, mert a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének helyi adó szakértője vagyok, és ő, illetve a jegyző asszony kért meg arra, hogy próbáljak meg felállítani és működtetni egy belső kontrollrendszert. Egyelőre egyedül vagyok, de a következő időszakban kiderül, hogy az önkormányzatnak milyen ellenőri kapacitásra lesz szüksége. • Kiből lehet belső ellenőr? • Egyik lehetőség, hogy valaki jogi vagy közgazdasági alapképzettséget, diplomát és két év szakmai gyakorlatot szerez. A másik lehetőség szerint bármilyen felsőoktatási diplomával is lehet valaki ellenőr, de ehhez több továbbképzést kell elvégezni, illetve ebben az esetben öt év szakmai gyakorlatra van szükség. Fontos még, hogy az orvosokhoz hasonlóan az ellenőröknek is bizonyos időközönként szakmai továbbképzésen kell részt venniük és azokat sikeresen teljesíteniük kell. • Korábban említette, hogy a belső ellenőrnek függetlennek kell lennie. De ez hogyan lehetséges, ha az önkormányzat a munkaadója? • A belső ellenőrt csak munkajogi szempontból lehet irányítani, ha például nem jár be rendesen a munkahelyére, akkor felelősségre lehet vonni, de minden más esetben az ellenőrnek függetlennek kell maradnia. Minden évben november 15-ig, általában a belső ellenőr javaslatára, a képviselő-testületnek el kell fogadnia a következő évi belső ellenőrzési tervet. Ha az ellenőr elkezdi a munkáját, semmilyen módon nem lehet befolyásolni, vagy­is nem lehet megmondani, hogy mit állapítson meg, mint ahogy azt sem, hogy az ellenőrzésben mit ne írjon le. Az ellenőrnek minden ellenőrzésnél ki kell adnia egy összeférhetetlenségi nyilatkozatot, hiszen nem mehetünk oda egy szervezethez sem úgy, hogy ott valakivel személyes ellenszenv van, tehát nem lehetünk előítélettel. • Vannak az ellenőrzött félnek is kötelezettségei? • Igen. Az ellenőrzött szervezeteknek például nem szabad semmit sem eltitkolniuk, minden okmányt át kell adniuk az


Új közbiztonsági referens az önkormányzatnál • Ettől az évtől te lettél az önkormányzat közbiztonsági referense. Pontosan mit takar ez a státus? • A közbiztonsági referens a polgármestert segíti katasztrófavédelmi, rendvédelmi és honvédelmi feladatokban. Nekem nincs döntési jogköröm, csak az adminisztrációs és szervezési feladatokban veszek részt, illetve a szervekkel tartom a kapcsolatot. Az új katasztrófavédelmi törvény kimondja, hogy ki kell jelölni egy referenst, és leginkább azért esett rám a választás, mert idén végeztem a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen, katasztrófavédelmi szakirányon. Ez a végzettség nem jár automatikusan egy ilyen poszttal, szeptembertől külön oktatáson kell részt vennem és vizsgát is kell tennem. • Eddig nem i s volt a z önkormányzatnak ilyen felelőse? • De volt, csak szerződéssel. Az új törvény kimondja, hogy a referensnek köztisztviselőnek kell lennie és az önkormányzatnál kell, hogy dolgozzon. • Van valamilyen előfeltétele, hogy valaki közbiztonsági referens lehessen? • Középfokú végzettséget írnak elő, illetve azt, hogy az illetőnek legyen helyismerete. • Minden önkormányzatnál kell ilyen referens?

A szomszédban

lakó festő a legjobb garancia!

8 • www.kerthelyseg.hu

Lantos Zoltán festő-mázoló-tapétázó végzettségű egyéni vállalkozó vagyok, Törökbálinton élek családommal. Tíz éve a jól összeszokott 6 fős csapatommal együtt végezzük lakások, családi házak, társasházak, közületi- és ipari ingatlanok alap-, ill. felújítási munkáit.

Szolgáltatások: • festés, mázolás, tapétázás • nyílászárók, kerítések felújítása, mázolása • antik- és márványhatású díszítő festés • kül- és beltéri stukkózás, rozetta • mennyezeti polisztirol lapok ragasztása • hőszigetelés, homlokzatfestés • nemesvakolatok felhordása • lábazati vakolatok felhordása • lábazati lapok ragasztása • laminált parkettázás • gipszkartonozás • egyéb építési és felújítási munkák • széldeszkák/párkánydeszkák felújítása, mázolása

Lantos Zoltán „színmester” 06 30/269-33-27 • www.lantosfestes.segitek.hu

• Nem, csak az I-es és a II-es besorolásúaknál. Ez veszélyességi fokozatot jelent, és összesen három osztály van. Az I-es jelenti a legveszélyesebbet, ilyen például Paks, mi azért lettünk II-esek, mert három autópálya is keresztülmegy a városunkon. • Egy fiatal lány miért megy a nemzetvédelmi egyetemre katasztrófavédelmet tanulni? • Valami izgalmas dolgot akartam tanulni, ezért választottam a Zrínyit. Mivel jelenleg is az önkormányzatnál dolgozom, levelező oktatást kellett keresnem, és a katasztrófavédelem ilyen volt. De nem bántam meg, mert nagyon érdekes tantárgyaink voltak. • A jelenlegi munkád mellett ez még elvégezhető, vagy teljes embert kíván? • Jelenleg még nem olyan nagy munka. Egyelőre adatlapokat kellett kitöltenem például arról, hogy egy esetlegesen bekövetkező katasztrófa esetén egyes intézmények milyen feladatot tudnak ellátni. Később lehet, hogy ez egész embert fog kívánni, majd meglátjuk. • Konkrét eseménynél mi lesz a feladatod? • Én csak felmérem a helyzetet, javaslatokat tehetek, de intézkedni a Katasztrófavédelem Érdi Kirendeltsége fog, döntéseket pedig a polgármester hozhat. Konkrétan olyasmi feladataim lehetnek, hogy szólok az intézmények dolgozóinak, hogy engedjék be az embereket, illetve gondoskodom az emberek ellátásáról, ha szükség van rá. • Ez egy olyan munka, ahol napi 24 órában kell készen állni, és még a nyaralásodról is hazahívhatnak, ha esemény van? • Szerencsére van helyettesem, Molnár István személyében, így ha én nem állok rendelkezésre, van aki helyettesítsen. N.G. ••

H.PARKETT Bt. • Halász Mihály Vállalunk: Hagyományos parkett burkolást Régi parketták felújítását, intarziás parkett burkolást Csiszolás PROFESSZIONÁLIS gépekkel Pácolás, olajozás, viaszolás, lakkozás.

Elérhetőségek: telefon: 36/20/9511-837

E-mail: hparkett@pr.hu • www.hparkett.hu

Cikkeinket és további híreinket keresse a

•••

•• A törvény szerint ettől az évtől több önkormányzatnak is közbiztonsági referenst kell alkalmaznia. Törökbálinton a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen idén diplomázott, az önkormányzat jegyzői titkárságán dolgozó Nagy Adriennt kérte fel Turai István polgármester erre a feladatra. Nagy Adriennel beszélgettünk.

www.kerthelyseg.hu weboldalon is!

Vagy a facebook-on:

www.facebook.com/Kerthelyseg

Legyen a „barátunk”!


Lovas járőrök a törökbálinti rendőrségen

séggel fognak szolgálatot teljesíteni Törökbálinton. Kiemelt területként a Nagyerdőt, az Anna-hegyet, a Tétényi fennsíkot, valamint a Petőfi és a Virág tanyát fogják ellenőrizni – adta hírül az őrsparancsnok. A lovas járőrszolgálatból a Törökbálinti Városőrség is kiveszi a részét, a gyakorlott lovas, Orbán Attila városőr személyében, a helyi önkormányzattól pedig a szintén gyakorlott lovas Kiss Katalin fogja kísérni a járőröket saját lován, akinek kiváló helyismerete nagy segítséget jelent majd a rendőröknek. Halász Örs

Az utóbbi hónapokban megszaporodtak az önkormányzathoz és a helyi rendőrőrshöz érkező lakossági bejelentések, amelyek a környező erdőkben tapasztalt visszásságokra hívják fel a hatóságok figyelmét. Több helyen illegális szemétlerakók és engedély nélküli tűzrakások maradványai csúfítják az erdőt, a késő délutáni, esti órákban pedig gyakran terepmotorosok, quadozók verik fel a természet csendjét, amivel nem csupán a környéken lakók nyugalmát zavarják, de súlyos károkat okoznak az élővilágban is. Ide sorolhatók továbbá a hamarosan beköszöntő ősz jellegzetes, évről évre visszatérő szomorú jelenségei, az engedély nélküli fakivágások, falopások is. Káldi Balázs százados, a helyi rendőrőrs megbízott vezetője hetek, hónapok óta igyekszik megteremteni a lehetőségét, hogy lovas járőrök rendszeres jelenlétével vessen véget az áldatlan állapotoknak. – A közterület rendjének és biztonságának fenntartása ugyanúgy a rendőrség feladata, mint az állampolgárok személy- és vagyonbiztonságának védelme. Tény, hogy a napi járőrszolgálat megtervezésekor a környező erdőkkel nem tudunk számolni, mivel gyalogos vagy autós járőrökkel ez a feladat nem megoldható. Napi szinten tehát kevésbé van szem előtt az erdőterület, ám mégsem eshet ki a rendőrség látóteréből. Ezért is szorgalmaztam a lovas járőrszolgálat bevezetését. Az ORFK Készenléti Rendőrség lovas alosztálya augusztustól két lovas járőrt biztosít számunkra, akik a tervek szerint heti-kétheti rendszeres-

www.kerthelyseg.hu • 9


10 • www.kerthelyseg.hu

„Szeretet és gondoskodás” •• A Törökbálint önkormányzata által alapított címbeli díjat idén Kovács Irma, a törökbálinti I. számú felnőtt háziorvosi körzet ápolónője vehette át. Interjúnkat rövid kérlelés előzte meg, mert mint elmondta, a díjnak nagyon örül, és nagyon szeret beszélget-

• Nehéz volt hozzászokni az új technikához? • Először persze mindenki idegenkedett egy kicsit a számítógépektől, de az első programok nagyon egyszerűek voltak, hamar meg lehetett tanulni a velük való munkát. Az elején megmutatták, hogy hogyan kell használni, aztán munka után sokszor

ni is, kivéve, ha a beszélgetés tárgya ő maga. Végül második otthonában, a József Attila utcai rendelőben találkoztunk, miután aznapra elfogytak a páciensek a váróteremből.

itt maradtunk gyakorolni. Azóta persze egyre bonyolódott a dolog, de folyamatosan beletanultunk. Most már természetes, hogy a mindennapi munkánkhoz elengedhetetlen. A heti, havi jelentéseket már az interneten továbbítjuk. • Mi történik, ha esetleg elrontasz valamit? • Ha az adminisztrációban van hiba, azon könnyen lehet segíteni. Szerencsére nagyon jó kapcsolatban vagyunk az ügyintézőnkkel, ezért kiválóan együtt tudunk dolgozni. A jó kapcsolat a kollégákkal fontos része a munkánknak. Nagyon szerencsésnek tartom magam, amiért ilyen kiváló emberekkel dolgozhatok együtt itt Törökbálinton is. A helyi gyógyszertárakban, a tüdőgondozóban, az önkormányzat szociális osztályán, a Segítő Kéz Szolgálatnál dolgozók mindannyian a szakmájuk és a betegek iránt elkötelezett emberek. Jó érzés, hogy tudom, bármilyen gond adódik a betegeimnél, mindig találok valakit, aki segít megoldani a problémát. És ez természetesen kölcsönös, hiszen és is igyekszem minden kérésüknek eleget tenni. A sikeres együttműködés mindannyiunk és végső soron a betegek érdeke. • Tagja vagy az Idősek Tanácsának is. Ennyire fontosak számodra az idős betegeid? • Nővérként természetesen jól ismerem a betegeim körülményeit. Látom, hogy sok helyen elkél a segítség, és itt nem is mindig az anyagiakra gondolok. Sokszor inkább a törődés, a gondoskodás, egy kis beszélgetés az, ami hiányzik az időseknek. Ezért nagyon jó ötletnek tartom a közös programokat, amelyeket az önkormányzat szervez. Voltunk már színházban, ellátogattunk a

• Vágjunk a közepébe? Vagy kezdjük az elején? Hogyan választottad ezt a hivatást? • Már gyerekkoromban is nagyon szerettem az orvosi rendelő légkörét. Szép volt, patinás, rendezett és tiszta. A fehér csempe, a nyugodt hangulat és a tény, hogy itt tudnak segíteni az embereken, mindig is vonzott, így már korán eldöntöttem, hogy ezt a pályát választom. Először csecsemőés gyermekgondozóként álltam munkába, és nagyon szerettem a picikkel dolgozni. Csak akkor jöttem el a koraszülött osztályról, amikor megszülettek a saját gyerekeim, és mellettük nem tudtam három műszakot vállalni. Néhány évig óvónőként is dolgoztam, azt is nagyon szerettem, de aztán a szívem csak visszahúzott az egészségügybe. Néhány évvel később, amikor egy ismerősöm szólt, hogy Törökbálinton új felnőtt rendelési körzet nyílik, és Solymosi Péter doktor úr asszisztenst keres, akkor gondoltam egyet és megpályáztam az állást. Ez 1995 júniusában volt. Azóta együtt dolgozunk. • Gondoltad volna a pályád kezdetén, hogy egyszer a munkád jelentős részét egy számítógépen végzed majd? • Álmomban sem. De ezt hozta az élet, és bár azt nem mondanám, hogy az adminisztráció a kedvencem lenne, de ezt is meg kell csinálni, mert hozzátartozik a betegek ellátásához.

. Kerthelység . Törökbálinti ingyenes havilap

Parlamentbe is. Ez a legtöbb idős embernek valódi élményt, kikapcsolódást jelent. És persze emellett sok hétköznapi ügyes-bajos dologra is megoldást találhatunk együtt. • Már beszélgetünk egy ideje, de még szó sem esett injekciókról, meg kötszerekről. • Természetesen a mindennapi munkánknak ez is fontos része, ez természetes. A vérvétel, az injekciók beadása, a vérnyomásmérés, a sebek ellátása a mi feladatunk. Nem csak a rendelőben, végezzük ezt a munkát, hiszen az ágyhoz kötött betegeket rendelés előtt és után az otthonukban keressük fel, hogy ők is megkaphassák azt az ellátást, amit az állapotuk megkíván. De a betegség nem egyszerűen egy asztma vagy egy torokgyulladás. Az egész embert egyben kell vizsgálni, és kezelni is, hiszen sokszor egy jó szó, egy alaposabb beszélgetés sokkal hatásosabb, mint egy marék gyógyszer. Persze arra is szükség van, de a figyelem legalább olyan fontos. Szerencsére Solymosi doktor úrral ebben nagyon hasonló véleményen vagyunk, azt hiszem, ezért is tudunk ilyen jól együtt dolgozni már ilyen hosszú ideje. • Nem terhes a saját válladra venni minden páciens személyes problémáit, gondját, baját? Hogy lehet ezt mentálisan bírni? • Ezen nem szoktam gondolkodni. Egyszerűen így vagyok megteremtve, hogy ha van valamilyen megoldatlan probléma valamelyik betegemmel kapcsolatban, akkor addig nem tudok nyugodni, amíg meg nem oldódik. Az igaz, hogy sokszor nagyon megvisel, ha valakin nem tudunk segíteni, ha látjuk, hogy szenved. • Hogyan éli ezt meg a családod? • A gyerekeim tudják, hogy a hivatásom nagyon fontos számomra, és látják, hogy mennyire szeretem a munkám, ezért nem kell magyarázni nekik, hogy is van ez. A lányom is diplomás ápolónő lett, pedig soha nem próbáltam errefelé irányítani. Ötszörös nagymama vagyok, hiszen a fiaméknál két gyermek született, a lányoméknál pedig három. A munkám mellett igyekszem igazi aktív nagymama lenni, és élvezek minden percet, amit a gyerekekkel tölthetek. Velük igazán feltöltődöm. • Soha nem vagy fáradt? • Dehogynem. De a sok munka fiatalon tart, és én szeretek dolgozni. • Ha belenéznél Edevis tükrébe, amely a szíved leghőbb vágyát mutatja, mit látnál? • Azt, hogy üres a váróterem, mert minden páciensünk egészséges, és boldogan, békében éli az életét. Az nagyszerű lenne. Mit is kívánhatnánk Kovács Irmának és saját magunknak egyaránt? Váljon valóra az álom! Szeretettel gratulálunk! Perjés Erzsi •••

Megjelenik havonta • ISSN 1789-9133 • Felelős kiadó: Media InnoSenza Kft. • 1135 Budapest, Csata u. 32. • Telefon: 786-0788 • Fax: 786-0789 • email: szerkesztoseg@kerthelyseg.hu • Hirdetés: hirdetes@kerthelyseg.hu • Felelős szerkesztő: Kovács Ilona • Fotó: Tóth József, KᵒJ • Terv, grafikai munkák: KᵒJ • Nyomás: Rosental Kft. • Ügyvez. ig.: Rózsavölgyi Sándor ••• • A kiadó nem vállal felelősséget a hirdetések és pr-cikkek tartalmáért.


Szertelenül

•• Törökbálint Város Önkormányzata és a Segítő Kéz Szolgálat közös pályázatot adott be 2011 őszén a Nemzeti Család és Szociális Intézet felé. A pályázat céljaként a fiatalkorúak hasznos szabadidőeltöltésének lehetőségeit jelölte meg önkormányzatunk. A sikeres pályamű pozitív elbírálásban részesült, így novemberben elkezdődhetett a programsorozat. A szabadidős tevékenységek helyszínének a Segítő Kéz Szolgálat Nyár utcai telephelye adott otthont. A munka oroszlánrészét Csokonáné Vízkeleti Ildikó, az intézmény vezetője vállalta fel, akinek ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni az odaadó munkájáért. Természetesen Ildikó mellett egy lelkes csapat (Radnóti Krisztina, Csontosné Kiss Katalin, Cseh Angéla, Kurán Zsuzsanna, Török Sándor és Kiss Bernadett) is tevékenykedett, akik tehetségükkel, tudásukkal segítették a projekt megvalósítását. Törökbálint két iskolája is nagymértékben hozzájárult a siker eléréséhez, hiszen biztosították a pályázathoz tartozó infrastruktúrát, nem utolsósorban a diákok résztvételét. Hosszú hónapokon keresztül minden péntek délután gyerekzsivajtól volt hangos a Segítő Kéz Szolgálat épülete,

ahol különböző korosztályú diákok lelték örömüket a sokszínű sport- és szabadidős játékok erdejében. Volt, aki csocsózott, akadt olyan is, aki a társasjátékban lelte örömét és jó néhányan kipróbálták magukat a pingpongasztal mellett is. A délutánok észrevétlen gyorsasággal teltek, több gyermek alig akarta elhagyni a játékteret, amikor letelt a foglalkozás ideje. A zord téli délutánokon is sikerült melegséget varázsolni a diákok lelkébe, hiszen minden felnőtt teljes odaadással és lelkesedéssel foglalkozott az olykor maguk alatt lévő fiatalokkal. Ezeken a délutánokon nem maradhatott el a várva várt uzsonna sem, amelynek jó részét a Dáma Kft. (Mester Péter) biztosította. Köszönet érte! Az együtt töltött idő alatt sok barátság született, de a szervezők legnagyobb örömére a

A Törökbálinti Ifjúsági Önkormányzat (TIFO) június 14-ei ülésén számos témát tárgyaltunk meg és beszéltünk a jövőbeli eseményekről is. Az ülésen jelen volt Turai István polgármester és Oláh Maria képviselő asszony. Elsőként elfogadtuk néhány korábbi tagunk lemondását, akiknek pótlására három új és a közös munka iránt igen lelkes tagot választottunk Goman Péter, Szalma Balázs, illetve Telegdy Ákos személyében. A frissen megválasztott tagok motivációs leveleik segítségével röviden bemutatkoztak és vázolták terveiket is, amelyek nagy tetszést és egyetértést váltottak ki a jelenlévőkből. Ezt követően egyhangúan megválasztottuk Simon Ágnest a TIFO új ifjúsági alpolgármesterévé, aki az utóbbi években tanúsított áldozatos munkája miatt egyértelműen kiérdemelte ezt a megtiszteltetést. Az ő tevékenysége nagyban hozzájárult a TIFO életének fellendítéséhez és a süsseni ifjúsággal való kapcsolat szorosabbá tételéhez. Hadik Ákos előadásában ismertettük a Süsseni Ifjúsági Önkormányzattal tavasszal eltöltött napjainkat, akik a városi majálison tevékeny szerepet vállaltak. Végül megvitattuk a Süssenbe utazásunk előtti teendőket, illetve a ránk váró programsorozatot is megbeszéltük. Elmondható, hogy az Ifjúsági Önkormányzat életében ez az ülés nagyon fontos alkalom volt, nemcsak a németországi testvérvárosi kapcsolat erősödése és sokrétűbbé válása, hanem az itthoni munka sikeresebbé tétele miatt is. Göbel Luca, Szalma Vendel ••

A Munkácsy Mihály Művelődési Ház programjából TÖRÖKBÁLINTI SZÍNHÁZ - TURAY IDA BÉRLET

• Október: SÁRI BÍRÓ (zenés vígjáték két részben)

• November: VAN , AKI FORRÓN SZERETI (musical, az azonos című film színpadi változata) • December: Topolcsányi Laura: A HOLLÓ ÁRNYÉKÁBAN

Az előadások, a Turai Ida Színház gondozásában kerülnek bemutatásra. A bérlet ára: 5400 Ft Az előadások időpontja: péntek 19 óra Bérletek az MMMH Rendezvényszolgálatán kaphatók. 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 83. honlap: www.mmmh.hu • e-mail: mmmh@torokbalint.hu rendezvényszolgálat, jegypénztár: 999-250 nyitva tartás: a hét minden napján 10–22 óráig (a terembérlők nyitott és zártkörű rendezvényei esetén a nyitvatartási idő ettől eltérhet)

www.kerthelyseg.hu • 11

projekt végére szinte teljesen összekovácsolódott a kis csapat. Az iskolai szünidő kezdetével (május 15.) véget értek a foglalkozások, aminek a lurkók nem igazán örültek, hiszen nagyon megkedvelték a programokat. Városunk vezetésének feltett szándéka, hogy amint lehetőség adódik, ismét pályázik hasonló projektekre. Önkormányzatunk alpolgármestere, Hajdu Ferenc kiemelt fontosságúnak tartja az ilyen t ípusú szer vezet t programokat, amelyeknek fontos elemei többek között a baráti szálak megerősítése, a szabadidő hasznos eltöltése, nem utolsósorban pedig az emberi kapcsolatok ápolásá na k felszín re hozatala, ami mostanában egy kicsit e lt ű n n i lát sz i k a társadalomból.

Az Ifjúsági Önkormányzat júniusi ülése


Stadtfest Süssenben

12 • www.kerthelyseg.hu

Idén is szívélyes fogadtatásban és tartalmas programokban gazdag vendéglátásban volt része a süsseni 17. Stadtfestre utazó törökbálinti csoportnak. Emlékezetes élményt nyújtott az ünnepségsorozat minden eleme. A fesztivál a hagyományos templomi koncerttel vette kezdetét, majd szombaton és vasárnap a főzésé és a mulatozásé volt a főszerep. Kora délután ünnepélyes sörcsapolással nyitották meg a rendezvényt. A magyar sátor hagyományos magyar paprikával, nemzeti színű szalaggal, kukoricacsuhéval volt feldíszítve. Idén magyaros pörkölt, főtt kukorica,

palacsinta, vörös- és fehérbor, pálinka, unikum volt a kínálat. A tiszta bevételt a csoport tagjai a helyi harmonika zenekar céljaira ajánlották fel. A hagyományos kakastáncversenyen a csapat harmadik helyezést ért el. A képviselői delegáció szombaton megtekintette a város folyamatban lévő és tervezett beruházásait Marc Kersting, Süssen polgármesterének kalauzolásával. A kétnapos fesztivál után a vendéglátók kirándulást szerveztek a charlottenhöhlei cseppkőbarlangba és a Steiff játék mackók múzeumába.

A delegáció tagjai a képviselőtestület részéről: Turai István, Gyarmati Mihály, Hámoriné Olár Mária, és Rothauszky Györgyné, az Ifjúsági Önkormányzat tagjai, valamint: Pallai Ferenc és Péter, Gauland József, Megyaszai Zoltánné, Helter Ferenc, Hopka László, Halász Mihály, Vokány Erika


A Törökbálinti Ifjúsági Önkormányzat süsseni látogatása •• Idén nyáron ismét alkalmunk volt meglátogatni a süsseni ifjúsági önkormányzatot és velük együtt ünnepelni a városi ünnepségen. Az ottani fiatalok nagy többségével már megismertük egymást a korábbi magyarországi és németországi találkozások alkalmával, így a legelejétől kezdve oldott és családias volt a hangulat, a német fiatalok pedig igazán nagyszerű programokkal készültek.

Buszunk június 13-án, pénteken reggel hat órakor indult a Német Kisebbségi Háztól. Az út bár hosszúnak ígérkezett, mégis vidáman és kellemesen telt. Aznap este, amikor megérkeztünk, a süsseni barátaink vacsorával fogadtak bennünket, este nyolc órakor pedig a Stadtfest nyitó koncertjére voltunk hivatalosak a helyi katolikus templomban. A klasszikus zene harmóniája mindannyiunk számára pihentető zárása volt a napnak. Szombaton, reggeli után Ulm városába látogattunk el. Óriási élményben volt részünk, hiszen az ulmi székesegyház legtetején állhattunk, ami a maga 161,53 méterével a világ legmagasabb katolikus temploma és nem utolsósorban a gótikus építészet egy kiemelkedő remekműve. A kilátás egyszerűen káprázatos volt, rengeteg fényképet készítettünk. Tovább sétálva a városban, megtekintettük Ulm nevezetességeit és ellátogattunk a Dunai Svábok ünnepségére is. Ulmi kirándulásunkat követően az általunk már ismert és nagyon kedvelt Stadtfest városi mulatság meglátogatásával folytattuk az estét Süssenben. A jól összeszokott társaság és a széles körű szórakoztatásnak köszönhetően nagyon jól érezte magát együtt a két ifjúsági önkormányzat. Ez az este, hasonlóan a többihez, szintén megerősítette az ifjúsági önkormányzatok, városaink kapcsolatát. Vasárnap reggel közösen vettünk részt az ökomenikus igehirdetésen. A misét követően Neckarsulmban, az ottani fürdőben töltöttük a nap további részét. Az este folyamán a süsseni ifjúsági önkormányzat házában vendégül láttuk fogadóinkat és közösen sütöttünk, főztünk magyar ételeket. Az elkészített vacsorát mindenki nagy élvezettel fogyasztotta.

Hétfőn Markus Czinszky kalauzolásával autóbuszos kiránduláson vettünk részt és megtekintettük a charlottenhöhlei cseppkőbarlangot. A barlang jó kivilágítottsága lehetővé tette a cseppkövek közelebbi megfigyelését. A közös ebédünket követően Giengenbe érkeztünk, amely a híres Steiff plüssmedvék szülővárosa. A Steiff Múzeum kiállítása bemutatta nekünk a plüssállatok széles választékát. Turai István szavaival teljesen egyetértettünk, miszerint a plüssállatok között – mindannyian visszaemlékezve kiskorunkra – újra gyermekké válhattunk. Az érdekes kirándulásunkat egy búcsúvacsorával zártuk, ahol Turai István polgármester beszéde végén bejelentette, hogy áldozatos munkájáért Markus Czinszkynek ítélték a Törökbálintért Díjat, amelyet augusztus 20-án ünnepélyes keretek között adnak át. Kedd reggel indultunk haza a négynapos nagyon szép és hasznos látogatásról. Őszintén és szívből mondhatjuk, hogy az idei süsseni kirándulásunk minden szempontból jelentős esemény volt a német és magyar ifjúsági önkormányzatok életében. Az utazás ismét megerősítette azt a tapasztalatot, hogy a két csapat képes együtt gondolkodni és dolgozni egy sikeresebb jövőért. Simon Ági és Gőbel Luca

www.kerthelyseg.hu • 13


Aratófesztivál Bükön

14 • www.kerthelyseg.hu

Vé g r e e lé rke z e t t a várva várt nap. Törökbá lint város „ a ratóba ndája” már tíz éve vesz részt ezen a feszt iv á lo n , a me lye t méltó körülmények között ünnepelhett ünk meg Bükön. Nag yon szívélyes fogadtatásban részesültünk a Büki B a r át i Tá r s a s á g tag jai jóvoltából. Baranyai Róbert alpolgármester, valamint a művelődési ház részéről Tóth Tamás és Bene Judit üdvözölte a baráti társaságunkat. Miután elfoglaltuk a szálláshelyeinket, készültünk az arató felvonulásra. Ezutá n különböző járművekkel kimentünk a fürdőnél felállított rendezvénysátorhoz az ünnepi megnyitásra, ahol Bük polgármestere köszöntötte többek között a törökbálinti aratókat. Büszkén vettük át az ajándékokat. Sajnos közben elkezdett esni az eső, így az aratás el ma radt. Szerencsére a sátorba szorulókat társaságunk tagjai, a Mester–Barabás szaxofon–harmonika duó szórakoztatta egy jó ideig. Reméljük, hogy jövőre az idő is kegyes lesz hozzánk, és még több törökbálinti barátunknak tudjuk megmutatni a kézi a r at á s s z é p s é g e it. Köszönjük Turai István polgármester úrnak, hogy támogatást nyújtott a megünnepléshez. A Bük-Törökbálint Baráti Társaság ezután is azon lesz, hogy ez a kapcsolat továbbra is megmaradjon

Keresztény alkotótábor

Keresztény alkotótábor volt júliusban egy héten keresztül a törökbálinti római katolikus plébánián. A tábor ötlete már többször felmerült a katolikus közösséghez tartozó helyi művészekben, de ez volt az első év, amikor az ötletből valóság lett. A művészek összefogását Sipos Gyula, a Szeretet Földje Alapítvány vezetője vette kezébe, akik egy egész héten át festettek, rajzoltak és szobrászkodtak. A résztvevőknek nem voltak nagy terveik, csupán szeretetben együtt lenni, együtt alkotni. Az elkészült alkotásokat, képeket és szobrokat az alkotótábor hetének vasárnapi miséi után, a nagyteremben rögtönzött kiállításon lehetett megtekinteni. Mivel a tábor jól sikerült, ezért jövőre is szeretnék megrendezni, várva azokat az alkotókat is, akik most nem tudtak köztük lenni. De ők addig sem pihennek: a helyi katolikus képzőművészek alkotásaival új színt szeretnének vinni a közösség életébe, ezzel mintegy vérfrissítést adva a plébániai életnek. A tábor résztvevői: Antal Zsuzsa, Antal Péter, Gráfel Judit, Papp Nikolett, Torma Kati, Sipos Gyula, Zámbóné Horváth Kriszta és Zámbó Attila.


Május harmincadikán a Munkácsy Mihály Művelődési Ház Festetics termében kilencvenedik születésnapján köszöntötték Balázs Józsefné Margit nénit. Törökbálint Önkormányzatának képviseletében Hajdú Ferenc alpolgármester adta át azt a két oklevelet, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök, valamint Turai István, városunk polgármestere küldött az ünnepeltnek. Ezután a népes család gratulált Margit néninek. Számos virágcsokrot kapott jelen lévő két gyermekétől, unokáitól és dédunokáitól, akik mindannyian nagy szeretettel köszöntötték őt. Margit Erdőtelken született, és hosszú élete alatt nagyon sokat dolgozott. Tizenkét évesen vitték először summásnak, ettől kezdve minden évben tavasztól őszig a földeken dolgozott, és bár ez a kemény munka bizony sokszor nagyon nehéz volt, azért a föld szeretete végigkísérte az egész életét. Húszévesen költözött a nővéréhez Törökbálintra, és hamarosan férjhez ment. Dadusként helyezkedett el a Dózsa György utcai óvodában, és huszonöt éven keresztül a saját három gyermeke mellett sok száz törökbálinti kisgyermek pótmamája volt. Sajnos az utóbbi években tolószékhez van kötve, így nehezebben jut el a templomba is, ezért alkalmanként István atya vagy Bolla Julika otthonában keresi fel. Türelmesen viseli az öregséget, egyedül azzal a ténnyel nem tud megbarátkozni, hogy már nem tud úgy dolgozni a kertben, mint régen. Reméljük, hogy a következő években is megtalálja majd az apró örömöket az életben. A Kerthelység szerkesztőségének nevében szeretettel kívánunk boldog születésnapot.

Törökbálinti Búcsú

Urunk színeváltozása

Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, őket külön fölvitte egy magas hegyre, és színében elváltozott előttük... (Mk 9,2) Tulajdonképpen minden embernek naponta fel kellene kapaszkodnia egy ilyen magas hegyre: vagyis elmélkedve, szemlélődve eltávolodni mindentől, mindenkitől és még saját magától is. Lehet-e e nélkül napjaink irtózatos kuszaságában nem keresztényként, de egyáltalán emberként élni? Hiszen egyedül onnét felülről lehet mindent jól látni. A lenti feladatok, megoldhatatlannak látszó nehézségek, bonyolult helyzetek azzal nyomnak a földre, hogy nem látjuk a helyes arányokat. Mivel „nyakig” benne vagyunk az események, teendők, érzések sodrásában, nem láthatjuk, merre van a kiút: mi mennyit ér, és megéri-e félni tőle, kell-e egyáltalán törődni vele; mi marad meg abból, ami ma elviselhetetlennek tűnik, egy hét, egy hónap, vagy egy év múlva? De ne akármilyen hegyre menjünk fel, hanem a Tábor hegyére, amely Jézus istenségének és eljövendő szenvedésének, tehát emberségének kinyilatkoztatása. Ide azonban csak vele és szentjeivel mehetünk fel. Induljunk el a napi szentírási szakaszokat olvasva. Meg-megállunk, elkalandozunk. Igazában az elkalandozás, az elszórakozás is része annak az útnak, amely a szemlélődéshez vezet. Hiszen nem mesterségesen keltett jámbor érzelmek művirágait kell szednünk az úton, hanem önmagunkat, valós önmagunkat kell összeszednünk; ez pedig csak úgy lehetséges, ha szórakozottságunk feltárja előttünk, hol is van a szívünk. S akkor azt kell megbeszélnünk az Úr Jézussal. Ott elváltozott előttük. Addig kell imádkozni, elmélkedni, míg egyszer csak ez az elváltozás be nem következik. Nem látomás ez, hanem annak felismerése egész egzisztenciákkal, hogy kicsoda Jézus az Atya számára és a mi számunkra. A szemlélődés lényege, hogy amit a hitből ismerünk, azt most mint a mindenség világosságát, életünk legteljesebb és örömteli megoldását szemléljük.

www.kerthelyseg.hu • 15

Idén is a hag yományos zarándoklattal vette kezdetét a törökbálinti Mária Segíts! kápolna búcsúja. A Sarlós Boldogasszony, vagyis Szűz Mária Erzsébet nél va ló látogat á sá na k ünnepéhez kötődő búcsút július első vasárnapján tartják a településen. A zarándokok reggel 9 óra után indultak el a plébániától, hogy a 10.30-kor kezdődő, kápolnánál tartandó ünnepi misére megérkezzenek. Délután már inkább „világi” programok szerepeltek. Zenélt a településünkön tartózkodó norvég Vestragoy Janitsjar fúvószenekar, az Óperenciás Bábszínház Misi mókus kalandjait mutatta be a kisebbeknek és felléptek különböző művészeti csoportok is. Az esti nagy koncertet a helyi kötődésű, Illés- és Fonográf-dalokat feldolgozó FG-4 zenekar adta. Az estét az erre a napra eső labdarúgó Európa-bajnokság döntője zárta, amelyet a résztvevők óriáskivetítőn követhettek végig.

Olajág

•••

Születésnapi köszöntés


Látogatás a Telenor Házban A törökbálinti Idősek Tanácsa szervezésében közel hatvan fő tett látogatást a Telenor irodaházában július 3-án. A rendkívüli hőségre való tekintettel a csoport a művelődési ház aulájában gyülekezett, majd a városunkban jelenleg tesztelés alatt lévő elektromos busszal indult a Telenor Házhoz. A kedves fogadtatást követően a látogatók először előadások keretében ismerkedhettek meg a Telenor legújabb mobilkommunikációs eszközeivel és technikai fejlesztéseivel.

16 • www.kerthelyseg.hu

Bemutatásra került egy adatkommunikációs eszköz, amely az egészségügy terén kínál új lehetőséget az orvos és betege közti információcserére. Ezt egy, az irodaház környezettudatos tervezését és működését bemutató előadás követte. Az előadások után süteményekkel és kávéval kínálták a vendégeket, majd kezdődött a házbejárás. Az egyes szervezeti egységeket, úgynevezett unitokat bejárva többeket meglepett, hogy a cégnél egyetlen dolgozónak sincs „fix” íróasztala: a saját egységén belül gyakorlatilag bárki bárhol leülhet dolgozni. A munkatársak többsége laptopot használ, mobilinternet-hozzáféréssel és biztonságos belső hálózati eléréssel kiegészítve. A környezetkímélő filozófia jegyében főszerepet kap az elektronikus dokumentumkezelés: a dolgozók minden beérkező papírt digitalizálnak, a kimenő dokumentumokat pedig csak közvetlenül a kiküldés előtt nyomtatják ki. Az irodaházban étterem, büfé, kávézó, kisbolt, továbbá a kertben különböző sportolási lehetőségek biztosítják a dolgozók magas szintű munkakultúráját. A házbejárás végén a látogatók bepillantást nyerhettek az épület energiaközpontjába is, ahonnan a különböző épületfunkciókat számítógéppel vezérelt, intelligens központi rendszer irá-

nyítja. Az irodaház hűtési-fűtési rendszere – a száz méter mélyre fúrt hőszondák segítségével – geotermikus hőszivattyúkon alapul. A számítógép által vezérelt szellőztető-hőcserélő berendezés biztosítja, hogy minél kevesebb hőenergia vesszen kárba. A használati meleg víz előállításához szükséges energia nagy részét napkollektorok biztosítják. A tűző nap elől pedig szintén számítógéppel vezérelt redőnyök árnyékolják az irodaház hatalmas ablakfelületeit. A látogatás végén a vendégek megköszönték a Telenor munkatársainak a vendéglátást, és maradandó élményekkel gazdagon tértek haza: a Telenor Ház környezettudatos működése és az itt dolgozók munkakultúrája egyaránt a XXI. századot idézi. A látogatás megszervezése és lebonyolítása a Telenor részéről Halmay Richárd, a cég társadalmi kapcsolatokért felelős vezetője, az önkormányzat részéről pedig Török-Hammer Kata munkáját dicséri.


www.kerthelyseg.hu • 17

a

-1 0

áp ril isb an

%

ke rté sz et it er m ék ek re


„Egy csepp szabadidő feláldozásával megszépíthetjük szürke hétköznapjainkat”

Grossturwaller Achte •• A Grossturwaller Achte tá nc c s op ort 2 0 0 4 - be n alakult baráti szálakon keresztül. Megalakulásuk oka az volt, hogy egy alkalomra, a 2004-es törökbálinti szüreti bálr a valamilyen progr amot kínáljanak a szervezők a báli közönségnek. Mint mindenhol, náluk sem volt sok pénz a báli program megrendezéséhez, így összeállt egy barátnőkből álló törökbálinti asszony- és lánycsapat, amelynek tagjai elhatározták, hogy valami újat mutatnak be Magyarországon. A dirndli ruha német nyelvterületen nagyon divatos viselet, így ezt szeretnék lányaink, asszonyaink is Magyarországon elfogadtatni. A ruhákat a szintén törökbálinti illetőségű Szabó Erzsébet álmodja meg és készíti el, amit Soprontól Mohácsig lehet vásárolni.

18 • www.kerthelyseg.hu

Ebben az évben zsúfolt programsorozatok színesítik a Grossturwaller Achte

nyarát. Az ország több településére kaptunk meghívást, ami azért fontos számunkra, hogy településünk sváb hagyományaival megismertethessük az arra kíváncsi embereket. Az idei fellépéseinken több ízben sikerült baráti kapcsolatokra és magas szintű eszme- és tapasztalatcserére is szert tennünk. A nyár első látogatását Károlyfalván (Karlsdorf) tettük, amely egykori község (Borsod-Abaúj-Zemplén megyében) és 1985 óta Sátoraljaújhely településrésze. Az ottani német önkormányzat elnök asszonya, Szebenyi Gáborné Zsuzsa fogadott bennünket a helyi falunap alkalmából. Ezen a településen már másodízben mutatja be lelkes csapatunk azokat a dirndli ruhákat, ame-

lyek mindegyike gyönyörű kiegészítőkkel teszik különlegessé az amúgy is mutatós osztrák divatkölteményeket. Utazásunkat a Wushu Shaolin Kungfu Egyesület támogatásával tudtuk megvalósítani, köszönet érte! A következő fellépésnek Budapesten a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona biztosította a helyszínt. A Juniális ünnepség a 2012 – Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve alkalmából került megrendezésre. Július végére is jutott fellépés. A Baranya megyei Nagynyárád (Großnaarad) településre a német önkormányzat elnöke, Erbné Merkler Csilla invitálta aktív közösségünket. A siker itt is feledhetetlen volt, hiszen amellett, hogy a közönség soraiban rengetegen tapsoltak a produkciónkhoz, az est folyamán több helyi és környékbeli érdeklődött a tánccsoport iránt. Külön öröm volt számunkra, hogy testvér településünk, Soroksár is fellépett a XIII. Kékfestő Fesztiválon, akikkel régi barátságunkat sikerült még szorosabbá fűzni. A t ov ábbi he t e kb e n is több ízben kel útra a G r o s s t u r w a l le r A c ht e Táncegyüttes. Következő utazásunk helyszíne a Ba-

ranya megyei Szederkény, ahová augusztus 12-én látogatunk el a Német Nemzetiségi Nap keretében. A nyár végi hónapban 18–19-én Hercegkút ad otthont egy nagyszabású rendezvénynek, amelyre meghívást kaptunk. Az ősz beköszöntével Bólyra látogatunk, ahol immár 10. éve mutatjuk be a mindig megújuló dirndli ruhakollekciónkat. Az őszi turnét az őshaza, Ausztria zárja. A szlovákiai Negyed és Nagytárkány után Ausztriában is szeretnénk magunkat nemzetközileg megismertetni. Köszönetünket fejezzük ki Törökbálint Város Önkormányzatának és polgármesterének, hogy támogatásával megvalósíthatjuk terveinket. Látogatásaink során minden alkalommal igyekszünk városunk jó hírnevét öregbíteni és a jó kapcsolatokat megerősíteni. Csapatunk hitvallása, hogy egy csepp szabadidő feláldozásával megszépíthetjük szürke hétköznapjainkat és nem utolsósorban boldoggá tesz az örömszerzés érzése, amely a mindenkori vendéglátóink arcára ül előadásaink alatt. (A Grossturwaller Achte beszámolója)


A Lechner fivérek

(Harmadik rész)

•• Kedves Olvasó! Visszaemlékezés-sorozatunkban a Lechner ikertestvérekkel ismerkedhet meg. János orosz, István angol hadifogságból szabadulva lelt rá kitelepített szeretteire. A családi vállalkozás remek Pfaff varrógépét a szülőknek sikerült kimenteni a szabóműhelyből és megvédeni a Göppingenig tartó hos�szú vonatút során. E varrógépnek nagy szerep jutott a csa l á d k ésőbbi talpra állásában, ahogy a Lechner fivérek történetének utolsó részében olvasható. Miután megjelent a Magyar Közlönyben, hogy ki leszünk telepítve, az emberek nem akarták elhinni. Amikor Budaörs után a törökbálinti községházán is kifüggesztették, hogy kinek kell mennie, a nevünket olvasva összecsomagoltunk és elindultunk Budaörsre. Huszoneg y roko nunkkal és a négyfős szomszéd családdal, Braunékkal kerültünk egy vagonba, öregekkel, fiatalokkal és kicsi gyerekekkel. Egy hétig várakoztunk Budaörsön, 8-án mentünk át Törökbálintról, 16-án indultunk és 22-én értünk Göppingenbe. Mindenki 50 kilónyi csomagot vihetett magával, de miután nemigen ellenőrizték a csomagok súlyát, mi is sokkal több mindent vittünk magunkkal. Elhoztuk a lábbal hajtós varrógépünket, amit még 38-ban vettük a Károly körúton – a mai napig ez a legjobb varrógépünk. A másik gépünk Törökbálinton maradt Juranek Laciéknál. A felesége varrogatott rajta. Rózsa néni egyszer itt volt és azt mondta: „Nem tudunk varrni, mert nem kapunk ollót.” Adtunk neki egy pár ollót, hogy hazavigye.

www.kerthelyseg.hu • 19

A magyar katonák még Budaörsön kerestek rajtunk egy varrógépet. Úgy emlékszem, Volf Józsi bácsi azt mondta nekik, hogy elvitték az oroszok, már nincs meg. A katonák persze nem hitték el, de mindenesetre a varrógép maradt. Nagy szükségünk volt rá, a háború után Németországban nem lehetett kapni varrógépet. Három hónappal az után, hogy megérkeztünk Göppingenbe, a papa már önállóan dolgozott. Mi is szabómesterek voltunk mind a ketten, kellett nekünk az a gép. Éjjel érkeztünk meg. Mikor reggel felkelt ü n k, é s eg y k icsit már világosodott, kimentünk a Tónival és a z eg y i k ba rát u n kkal, aki a másik vagonba volt beosztva, a Pettingerrel. Nem tudtuk, hol vagyunk. Az állomáson állt két vasutas, a harmadik akkor jött fel a lépcsőn és ránk kiabált. És én akkor azt mondtam, hogy biztosan sváb országban vagyok, mert volt nálunk egy sváb katona – az is így beszélt. Nekünk azt mondták, hogy a magyarországi svábok nem voltak igazi svábok, mert másképp beszéltek. A württembergiek, azok az igazi svábok. Mindenki tudott németül beszélni, de írni nem, mert az iskolában nem tanultak németül. A polgáriban, ahova mi jártunk, három éven keresztül hetente csak három németóra volt, mégis mindenkinek jól ment a német az osztályunkban. A budafoki polgáriban kilencen voltunk törökbálintiak. Az egyik barátom például németül írt és olvasott, de beszélni nem akart németül. Egy alkalommal a tanár kérte, hogy mondjon valamit, bármit németül. Én mögötte ültem. Amikor tanácstalanul fölállt, azt súgtam neki: „Ich bin ein Esel.” (Szamár vagyok.) Ő ezt büszkén megismételte. A tanár pedig erre azt válaszolta: „Te nemcsak szamár vagy, hanem egy ökör is.” A barátom persze az óra után megkergetett – futottam hazáig. Futni még ma is jól tudok. Még ma is minden reggelt ezzel kezdek. Mivel én tudtam németül írni, három napig a dächingeni községházán dolgoztam. Amikor a szüleim és a testvéreim, akik Göppingenben voltak és meglátogattak és a papa meglátta a hatalmas hegyeket, azt mondta, nem marad itt, mert itt nem lehet üzletelni. Vérbeli üzletember volt. Visszatértünk tehát mindnyájan Göppingenbe. Ez lett a mi városunk, és amint ez a későbbiek során bebizonyosodott, jól választottunk. Scheiblinger Péter


Cserediákprogramok

Különbségek és hasonlóságok

20 • www.kerthelyseg.hu

•• Az elmúlt két évben iskolánk diákjai a Comenius Iskolai Együttműködés és a Leonardo da Vinci Partnerség projektprogramjaiban vehettek részt. A három pályázat keretében több mint hatvan Bálint Mártonban tanuló diák utazhatott a kilenc különböző országban rendezett találkozókra. A külföldről érkező diákokat és tanáraikat három alkalommal itt, Törökbálinton fogadtuk. Az idei év két záró találkozójáról készítettek a diákok rövid összefoglalót. Az Európai Unió Egész életen át tartó tanulás Leonardo programjának keretében idén áprilisban iskolánk látta vendégül a részt vevő országok tanárait és diákjait. A kétéves program, amelynek ez volt a záró találkozója, a Tempus Közalapítvány támogatásával jöhetett létre. Németországból, Romániából, Törökországból, Spanyolországból és Bulgáriából érkeztek hozzánk diákok és tanárok. Vasárnap reggel 9-kor kezdődtek a programok, elsőként az iskolánk bemutatásával, majd a diákok megtartották a saját országukról szóló prezentációjukat. Este közös bowlingozással zártuk a napot, amit mind a diákok (külföldiek és magyarok), mind a tanárok nagyon élveztek. A hét nagy része közös munkával telt. A különböző nemzetek különböző szokásairól beszélgettünk, s erről készítettünk iskolánk médiaszakos diákjainak segítségével filmet, amely azt hiszem, nyugodtan elmondhatom, hogy nagyon jól sikerült alkotás lett. A szabadidőben a vendégeknek megmutattuk Budapestet, voltunk a Csodák Palotájában, a Parlamentben és megnéztük a Budai Várat. A városnézés után összeszedtük az összes külföldi diákot, bejártuk a vásárcsarnokot, majd az estét egy olyan pubban töltöttük, ahol kivetítőn megnézhettük a Real– Bayern München meccset, ami nemzettől függetlenül mindenkit érdekelt. (Nemcsak különböző, de hasonló szokásaink is vannak.) Az este további része opcionális volt, a cserediákok többsége ízelítőt kapott a magyar éjszakából. Csütörtök délután Szentendrére, majd Visegrádra kirándultunk, ahol volt, aki bobozott, volt, aki felment a Fellegvárba, hogy eltöltse ezt a fergeteges napsütéses délutánt. Az estét a búcsú buli zárta az érdi központi kávéházban, ahol hajnali egyig szórakoztunk. Úgy gondolom, hogy mindenki nagyon élvezte az estét! Péntek már a búcsúzásról szólt, de azokkal, akik csak délután utaztak, még egy jót fociztunk az iskola udvarán. A projekthétnek hála a cserediákok és fogadóik szoros barátságokat kötöttek, gyakorolták és fejlesztették nyelvtudásukat és életre szóló élményekkel gazdagodtak. Nem beszélve arról, hogy közös erővel milyen remek film született ez alatt a hét alatt. És bár a film a kultúrák közti különbségekről szól, a hét többi részében, azt hiszem, inkább a hasonlóságokat találtuk meg.


Jánócsik Zsófia

Sok jó magyar Apró méh Isztambulban is elfér! •••

•• Idén az Európai Unió Egész életen át tartó tanulás programjának keretében iskolánk tanulói április végén egy hétre Isztambulba utazhattak. A Comenius program a Tempus Közalapítványon keresztüli támogatással valósult meg. E hét alatt számtalan lehetőség adódott ismerkedésre, városnézésre és a török kultúra megismerésére.

fejfájást okozott neki, és fájlalta megégett potrohát, de nem állt tovább, hanem bámulta, ahogy a lány sürög-forog, kavargatja a tűzhelyen fortyogó levest, elöblíti a mosatlant. Innentől kezdve mindennap figyelte a lányt, elkísérte a boltba, elment vele sétálni, és már-már úgy érezte, hogy a hölgy beszél hozzá, csak azt furcsállta, hogy eközben egy fémdobozt tart a kezében, és soha sem várja meg, hogy válaszoljon vagy hogy hozzáfűzzön valamit. De nem számított, a lényeg, hogy együtt voltak, közösen főztek, és a méh valóban fontosnak érezte magát. Az egyik nap misztikusnak tűnő hang ütötte meg a fülét, amit eddig még soha sem hallott. A lány boldogan kaptatott fel a lépcsőn egy kulccsal a kezében, és egy férfival az oldalán tért vissza, akit elárasztott csóközönével. Kis hősünket mintha fejbe vágták volna, úgy szédült el a bánattól. A lány a férfi karjában nevetett, és a hangja úgy csilingelt, mint eg y édes kis harang. Elkeseredésében leszállt a padlóra éppen a lány lába elé; ha meghal, legalább a szerelme vessen neki véget. Úgy szerette volna, ha a lány észreveszi és meggyászolja. A lány figyelmetlenségében rá is lépett, ahogy azt várni lehetett, de ebből semmit sem vett észre. Az apró testecske pedig – reccs – ropogva lapult ki és vált eggyé a földdel. A méh úgy halt meg, hogy benne volt az édes gondolat, a kedvese lopta el életét. Összetört egy érző szív, egy ártatlan ábránd, egy bátor szerelmes méh. Csak pár hónapig élhetett, de mennyi érzés ostromolta a lelkét! És ez egy roppanással szertefoszlott, az élet zajlik tovább, senki sem fog rá emlékezni, hisz a mi számunkra nem jelentett semmit. Csak egy méhhel kevesebb.

www.kerthelyseg.hu • 21

Az első napon a fárasztó út után megismerkedhettünk a török családokkal, akikkel az elkövetkező hetet töltöttük. A vendéglátók rendkívül kedvesek, figyelmesek voltak, minden kérésünket azonnal teljesítették. A projekthetünk témája a Légy különleges („Be something special”), melynek során az öt ország tizenéves diákjai azt keresték, mit jelent számukra az egyéniség, az identitás, az önmegvalósítás fogalma. Ennek kapcsán voltak különböző csoportos beszélgetések, előadások. Emellett minden ország bemutatta népi hagyományait, az általunk tartott táncbemutató hatalmas sikert aratott. S hogy milyen is volt maga Isztambul? Egy hatalmas város, lakossága meghaladja a 12 millió főt. Többnyire emeletes panelházak alkotják, amelyek környezete tiszta, kertes. A város nagy része rendezett, bár a közlekedéssel ott is bőven akadnak problémák. A kevés szabadidő városnézéssel telt, gyönyörű dzsámikat, mecseteket (Aja Szófia, Kék Mecset, Topkapi Szeráj) csodálhattunk meg. Ezenkívül volt időnk egy hajótúrára a Boszporusz folyó mentén, és piknikezhettünk egy kis szigeten (meg kell említenem: a szigeten lévő fenyőfák tűleveleiből áradó titokzatos anyag az egész csoportban allergiás reakciót váltott ki, aminek a nyomait még most is vakargatjuk). Számomra a legizgalmasabb az úgynevezett Miniatürk volt. Az Aranyszarv-öböl partján álló mesés parkban, a Miniatürkben egyetlen délután Törökország összes nevezetességét megnézhetjük. Láthatjuk az ország legfontosabb épületeit 1:25 méretarányú maketteken a Boszporusz-hídtól az Aja Szófiáig. Törökország nemcsak a mecseteiről, hanem a konyhájáról is híres. A családok nem győztek etetni minket, számtalan finom török specialitást próbáltunk ki, amelyek nagy része nem sokban tér el a magyar konyhától. Egy szó, mint száz, Törökország mindenki számára emlékezetes marad, mivel sok jó barátot, emléket szerezhettünk. És még az angoltudásunk is bővült egy keveset…

Nyár. Ezer meg ezer kis csíkos testecske próbál szembeszegülni a meleg széllel. Rengeteg illat kering szerte, a rózsa és a többi csodaszép virág most pompázik a legszebben, el sem lehet mellettük menni anélkül, hogy ne babonázna meg ez a rengeteg szín, ez a fantasztikus illatár és a körülöttük levő zsongás. Mint minden nyáron, ezek a csíkos kis zümmögő valamik ide-oda repkednek, ha meg is állnak, csak pihenni, hogy újult erővel fussanak neki. Az egyik közülük különösen elszánt, nem tántorítja el a bolondos légjárás, csak száll, száll rendületlenül, viaskodik a természet erejével. Valahogy minden történet a legjobbról vagy a legifjabbról, a legszebbről és a legügyesebbről szól. Most a legnemesebbről. A kis méhecskénk – akinek nem tudjuk a nevét, feltehetőleg azért, mert nincs neki – felrepült az égbe, és megpróbálta megfogni azt az izzó gömböt ott fenn, amely an�nyira kegyetlenül tűzött. Mivel valamilyen oknál fogva ez nem sikerült neki, egyszerűen csak cikázott a nagy kék és a nagy zöld között. Fel, le. Fel, le. Amikor egészen belefáradt már ebbe az értelmetlen ingázásba, körbenézett a kertben, amelyben élte mindennapjait. Elrepült egy hosszú, fehér lépcső felett, be-bekukkantott a világos szobácskák ablakán, megkerülte a teraszon gubbasztó székeket, amik úgy voltak odatámasztva az asztalhoz, mintha most ők falatoznának. Édes illat csapta meg apró orrát, nem tudta pontosan, minek az illata, de követte. Berepült egy nyitott ajtón, át egy hosszú, fehér előszobán, meg is találta az illat forrását. Valami barna sütemény lehetett, frissen a sütőből. Megpróbálta finoman megközelíteni az élők apró mennyországát, de meglátott egy embert, egy lányt, vagyis egy nőt, és egészen elvonta a figyelmét. Placcs. Közel sem volt olyan szilárd az édesség, mint amilyennek tűnt, sőt, forró maszlagként vette körül, mint egy kevésbé veszélyes láva. Egy halvány kezecske nyúlt utána, és a méh ebben a pillanatban úgy gondolta: eljött a vég, viszlát, élet! De megpillantotta a kézhez tartozó arcot, egy szép, sugárzó női arcot. „Az ő keze által bármit feladok, oltsd ki az életemet te tünemény!” – gondolta a kis szerencsétlen áldozat, aki beleszeretett a hóhérjába. – „Milyen szépen mosolyog rám!” – (Nem tudjuk, kis hősünknek honnan volt értesülése afelől, hogy az emberek ezen mimikáját mosolynak hívják.) A hölgy kiemelte ujjával a kulimászból, és lerakta a konyhapultra, hadd térjen magához. Ő csak kábultan bámulta az ifjú hajadont, elhomályosított látása különös


Kényeztető augusztus •• Bár már számos ízletes gyümölcs – például meggy, cseresznye, málna, ribizli – „kifutott” július végére, augusztus sem szűkölködik finomabbnál finomabb gyümölcsökben. Augusztus havunk ugyanis a legtermékenyebb nyári időszak: nemcsak a friss, rostdús zöldségek gazdag kínálatának ideje, hanem a lédús, édes gyümölcsöké is. Található ugyan még eper, málna, ribizli és sárgabarack is, bár jóval kisebb mennyiségben, és már drágábban, mint az előző hónapban, bőven van viszont áfonya, szeder, szilva, körte, nektarin és őszibarack, na és persze sárga- és görögdinnye, melyek nemcsak ízletes alkotóelemei lehetnek a családi menünek, de desszertként, nyersen fogyasztva számos jótékony hatást is kifejtenek a szervezetre. Kényeztessük hát magunkat és családunk tagjait a kánikulában, és naponta tegyünk az asztalra valamilyen formában a nyár utolsó hónapjának gyümölcskosarából. Itt van például a sárga- és görögdinnye, amelyek lehűtve a tikkasztó hőségben kiváló szomjoltók, szervezetet frissítők. A sárgadinnye azonban nem csupán finom, de gazdag C-, B- és főleg A-vitamin-forrás

is. Szép színét a béta-karotin adja, mely a szervezetben A-vitaminná alakul, ami kedvezően hat a szemre és a nyálkahártyára, élénkíti a veseműködést, s a gyulladásos betegségek, valamint a köszvény és reuma megelőzésében is segít. A görögdin�nye szintén kitűnő vesetisztító, vízhajtó és salaktalanító. Mivel 90 százalékban víz, jól „átmossa” és méregteleníti a szervezetet, a vért és a bélrendszert is tisztítja. Magas víztartalma okán igen kevés kalóriával, zsírral, fehérjével és szénhidráttal rendelkezik, ezért kitűnő alapanyaga a diétáknak. A görögdinnye likopintartalma miatt hatékony rákmegelőző, magas vitamin- és ásványianyag-tartalmával – A-, Cés B-vitaminok, foszfor, cink és szelén – pedig hozzájárul az immunrendszer megerősítéséhez. Mivel mindkét gyümölcs magas gyümölcscukor-tartalmú, felhasználásukkor jóval kevesebb egyéb édesítőszerre van szükség, így augusztusban mindkettő bátran fogyasztható akár naponta. Tálalhatjuk felkockázva önmagukban, gyümölcssalátaként, vagy hűsítő italként. Ilyenkor bőséggel ontja termését az igen értékes, széles körben kevésbé ismert áfonya is, amely védi az erek falát, miközben tisztító hatást is kifejt: ezért kiváló szerepe lehet a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében és gyógyításában. Bőven tartalmaz A-, D- és C-vitamint, valamint vasat.

RECEPTEK.................................................................................. • Hideg vegyes gyümölcsleves

• Kukoricás-babos-sajtos csirkecombok

• Körtés kacsacomb

• Könnyű nyári rakott hal

Hozzávalók: 12-15 érett sárgabarack, 6 érett vilmoskörte, 10 szem szilva, fél csomag vaníliás pudingpor, 1 kis rúd fahéj, 5-6 szem szegfűszeg, csipet só, 2 ek. édesítőszer, 2 dl habtejszín, 1 csomag vaníliás cukor, 1 citrom reszelt héja és leve. A gyümölcsöket megmossuk, kimagozzuk, a körtét meghámozzuk és kicsumázzuk, majd kisebb kockákra vágjuk őket. Egy edénybe vizet teszünk, beletesszük a fahéjat, a szegfűszeget, a sót, a cukorfélét és a citromhéjat. Felforraljuk, és néhány percig főzzük a fűszereket, majd kiszedjük őket. Hozzáadjuk a gyümölcskockákat, melyeket szintén pár perc alatt összefőzünk. Közben a tejszínben elkeverjük a pudingport, és hozzáöntjük a leveshez. Felforraljuk, beletesszük a citromlevet, majd hideg vízfürdőben kihűtjük. Citromfű-levelekkel díszítve tálaljuk.

22 • www.kerthelyseg.hu

Hozzávalók: 4 egyforma tisztított kacsacomb, 4 darab vilmoskörte, ízlés szerint só, frissen őrölt feketebors, egy kisebb ág friss rozmaring. A kacsacombokat besózzuk, a nem bőrös felét frissen őrölt borssal is bedörzsöljük, és sütőedényben pici olajon mindkét oldalukon hirtelen mindegyiket elősütjük, majd a bőrös felükkel felfelé egy teflontepsibe rakjuk. Rátesszük a rozmaringágat, és alufóliával lefedve párolódni sütőbe tesszük. Amikor félig megpuhultak, közéjük tesszük a körte-szeleteket. Visszatakarjuk a fóliával, és készre sütjük. Tálaláskor adhatunk mellé vajas burgonya pürét is.

• Sárgabarackos csirkemell

Hozzávalók: két nagyobb csirkemellfilé, 50 dkg érett sárgabarack, 5 dkg vaj, 2 dl húsleves, 1 ek. étkezési keményítő, 1 csapott evőkanál cukor és só. A kifilézett csirkemelleket vágjuk vékony csíkokra vagy kockákra, sózzuk, borsozzuk, és a vajon egy serpenyőben pároljuk meg puhára. A cukrot karamellizáljuk, majd öntsük fel a húslevessel, tegyük bele a húst, és 10 percig forraljuk lassú tűzön. A meghámozott barackokat vágjuk félbe, majd kimagozva adjuk a csirkéhez. Lassú tűzön forraljuk össze kb. 5-6 percig. Forrón tálaljuk, köretnek párolt rizst adjunk hozzá.

Hozzávalók: 6 egész csirkecomb, 6 szelet bacon, 2 dl zöldségleves-alaplé, 50 dkg apró újkrumpli, 20 dkg fejtett lóbab, 20 dkg csemegekukorica (csőről lefejtett, vagy dobozos), 20 dkg koktélparadicsom, 10 dkg zsíros, puha sajt, 1 ek. olívaolaj, 2 ek. liszt. A szeletekre darabolt bacont pirítsuk ropogósra, majd tegyük egy tányérra. A csirkecombokat vágjuk ketté, majd sózzuk, borsozzuk, és beleforgatva a lisztbe a felforrósított olívaolajban pirítsuk meg. Öntsük hozzá az alaplevet, majd hozzáadva a bacondarabokat, fedő alatt pároljuk félpuhára. Adjuk hozzá a félbevágott krumplit, s ha a hús és a krumpli is puha, keverjük bele a babot, a paradicsomot, a kukoricát és a sajtot, majd főzzük együtt még 5-6 percig. Melegen tálaljuk. Hozzávalók: 80 dkg fehérhúsú filézett hal, 1 nagyobb cukkini, 2 szál sárgarépa, 10 dkg vaj, 10 dkg (ízlés szerinti) reszelt sajt, 1 szál póréhagyma, 1 tojás sárgája, 1 dl száraz fehérbor, ízlés szerint só és őrölt fekete bors. A halat egyenlő darabokra vágjuk, sózzuk, borsozzuk. 5 dkg vajon üvegesre pároljuk a vékony szeletekre vágott póréhagymát, majd egy sütőtálban szétterítjük. Vékonyan rákarikázzuk a sárgarépát és a cukkinit, és ráfektetjük a haldarabokat. Ráöntjük a bort, borsónyi vajdarabokat teszünk a tetejére, majd lefedjük a tálat, és 20 percre sütőbe tes�szük. Félidőben megforgatjuk a haldarabokat. Levesszük a fedőt, és a tojás sárgájával simára kevert tejfölt ráöntjük a halakra, majd a reszelt sajtot rászórjuk a tetejére. A nyitott sütőedényt visszatesszük a sütőbe, és a sajtot aranysárgára sütjük.

• Gombás-sajtos-sonkás tészta

Hozzávalók: 50 dkg masnitészta, 25 dkg erdei gomba (lehet sampion is) apró darabokra vágva, 5 dl, tej, 10 dkg sovány sonka felszeletelve, 10 dkg reszelt félzsíros cheddar sajt, 1 csokor újhagyma vékonyan felszeletelve, 1 ek. liszt, 6 dkg vaj, só, őrölt bors, olaj. Főzzük ki a tésztát a szokásos módon, majd a vaj felén


A fekete áfonya emellett látásjavító hatású, vörös színű „testvére” pedig – gazdag antibakteriális anyagai révén – a húgyúti panaszok (felfázás, vesekő, vesehomok) kezelésében jár elől. Finoman fanyar ízük miatt az ínyenc ételek kedvelői körében már évszázadok óta ismert és kedvelt: szörpök, borok, likőrök és lekvárok készülnek belőlük, melyek elsősorban vadételek kísérőjeként kerülnek az asztalokra. És persze itt van augusztustól a lédús őszibarack is, melyből szintén bátran fogyaszthatunk nagyobb mennyiséget, hiszen 85-90 százaléka víz. Úgy tartják, hogy az őszibarack üdít és jókedvre derít, ami nagyrészt niacintartalmának köszönhető. Fogyasztásával csökkenthető a vérnyomás, jótékony a szívre és az érrendszerre, rengeteg rostjával és pektinjével segíti az emésztést. Sok C-vitamin is található benne, B-vitamin- és biotintartalma miatt pedig – főleg a sárgahúsú fajták – kiváló haj- és bőrszépítő. Sárga antioxidáns xantofill színanyagaik rákellenes hatásúak. Hogy ezen előnyös tulajdonságait maradéktalanul kihasználjuk, főleg nyersen fogyasszuk. Ízük, aromájuk miatt kiválóak az egyes fajták fűszeres sajtok mellé, de paradicsomos zöldsalátákba is tehetünk vékony barackcsíkokat, sült szárnyas húsok mellé pedig kakukkfűvel, pici fehérborral és balzsamecettel különlegesen finom mártást főzhetünk. Süteményekbe is tölthetjük, és finom lekvár, befőtt és remek üdítőital is készíthető belőle. A nap érlelte kései hazai sárgabarack ugyancsak rendkívül gazdag béta-karotin-

ban, de magas a foszfor-, magnézium- és vastartalma is, ezért elsősorban a szellemi tevékenységeket végzőknek ajánlott a gyakori fogyasztása. Serkenti ugyanis az agyműködést, javítja a látást, növeli az ellenálló képességet, s a csontozat és a sejtszövetek újjáépítésében is fontos szerepet játszik. Magas ásványianyag- (kálcium, magnézium, kálium, cink, vas, jód) és vitamintartalma miatt (A-, B1-, B2-, C-vitamin) számos betegség ellenszereként használható. A reuma, ízületi gyulladás, a kimerültség, a depresszió, a vérszegénység, a tuberkulózis és a hasmenés mind megelőzhető a fogyasztása által, sőt az orvosok azt állítják, hogy a végbélrák kialakulását is megakadályozza. A különlegesen finom körte szintén egyre népszerűbb alapanyag a gasztronómiában, ami érthető, hiszen az egyedi aroma mellett sok jó tulajdonsággal bír. Fruktóztartalma miatt a cukorbetegek is bátran fogyaszthatják, s egyetlen körtével biztosítható a szervezet napi C-vitamin és káliumszükséglete is. A gyümölcs leve energiaitalként használható a nagy szellemi erőfeszítések idején, de gyomorkímélő diétákhoz, fogyókúrázóknak is ajánlják fogyasztását. Kiváló alapanyag kompótnak, édes tésztákba tölteléknek, de a birshez hasonlóan sajtot is készíthetünk belőle. Azt azonban tudni kell, hogy a legtöbb fajtát ajánlatos meghámozni, mert a héja nehezen emészthető, puffadást okozhat, a héj alatti kősejtek pedig az arra érzékenyeknél akár bél- és epegörcsöt is kiválthatnak.

..................................................................................................... egy serpenyőben pirítsuk meg a gombát. Egy másik edényben a maradék vajon pároljuk meg az újhagyma nagy részét (egy kicsit tegyünk félre), adjuk hozzá a lisztet, majd a tejet, és sózva, borsozva folyamatosan kevergetve sűrítsük be. Vegyük le a tűzről, és keverjük bele a sonkát és a sajt nagy részét, és keverjük össze. Adjuk hozzá a tésztát, majd tegyük egy sütőedénybe, tetejét szórjuk meg a maradék sajttal és újhagyma-karikákkal, és 10 perc alatt süssük aranybarnára.

• Fahéjas szilvás rétes

Hozzávalók (1 rúdhoz): 3-4 réteslap, 50 kg szilva, 3 ek. szilvalekvár, 3 ek. édes kekszmorzsa, 1 citrom reszelt héja, 1 kk. őrölt fahéj, 3 ek. cukor, 5 dkg vaj. A megmosott szilvát hosszában vágjuk ketté, magozzuk ki, és tegyük egy keverőtálba. Szórjuk rá a cukrot, a fahéjat, a citrom reszelt héját, az édes kekszmorzsát, a szilvalekvárt és lazán forgassuk össze. A réteslapokat terítsük enyhén nedves konyharuhára, majd minden lapot locsoljunk meg kevés olvasztott vajjal, és csíkban kanalazzuk a felénk eső oldalára a tölteléket. A konyharuha segítségével ne túl szorosan csavarjuk fel a tésztát, majd fektessük a rétesrudat sütőpapírral bélelt tepsibe, kenjük meg olvasztott vajjal, és 190 fokos sütőben süssük pirosra. Ha elkészült, 10 percig pihentessük, majd vágjuk nem túl vastag szeletekre, és kínáljuk porcukorral megszórva. Hozzávalók (1 rúdhoz): 3-4 réteslap, 4-5 darab nagyobb, puha körte, 2-3 ek. cukor, 3 ek. édes kekszmorzsa, 1 citrom reszelt héja, 6 dkg rumba áztatott mazsola, kevés reszelt gyömbér, 5 dkg szeletelt mandula, 5 dkg vaj. A körtéket apró kockákra vágjuk, és citromlével meglocsoljuk. 3 dkg vajat megolvasztunk, a cukrot karamellizáljuk rajta, majd rádobjuk a körtét. Kevergetve rövid ideig pároljuk (de ne főzzük szét), majd adjuk hozzá a gyömbért és a mazsolát. Ha kihűlt, keverjük össze a kekszmorzsával. A réteslapokat terítsük enyhén nedves konyharuhára, majd minden lapot locsoljunk meg kevés olvasztott vajjal, és csíkban kanalazzuk a felénk eső oldalára a gyömbéres töltelé-

• Fehércsokis sajttorta áfonyával

Hozzávalók (a tésztához): 11 dkg győri édes keksz, 5 dkg vaj. A sajttortához: 15 dkg minőségi fehér csoki, 10 dkg natúr krémsajt, 1,2 dkg porcukor, 2,5 dl zsíros tejszín. Az áfonyaöntethez: 15 dkg friss áfonya, 5-6 dkg dkg porcukor, 1 ek. víz. Egy tálcára tegyünk sütőpapírt, és helyezzünk rá egy 20 cm-es tortagyűrűt. A vajat olvasszuk meg, a kekszet daráljuk le, keverjük össze a vajjal, majd simítsuk bele a tortakarika aljába. A fehér csokit olvasszuk meg gőz fölött, majd hagyjuk kihűlni. A krémsajtot a porcukorral keverjük össze, majd adjuk hozzá a fehér csokit is. A tejszínt verjük kemény habbá, és finoman keverjük bele a sajtkrémbe, majd a kekszes alapra kanalazzuk rá. Tetejét simítsuk el, és tegyük hűtőbe 2-3 órára. Az öntethez az áfonyát a cukorral és a vízzel tegyük fel a tűzhelyre, hogy a cukor elolvadjon, s az áfonya kissé megpuhuljon. Ha megfelelő a gyümölcs, szedjük ki, a visszamaradt szirupot azonban kevergetve sűrítsük be. Végül tegyük bele vissza az áfonyát és hagyjuk kihűlni. Ha a sajtkrém megdermedt, akkor vegyük le a tortakarikát, és simítsuk rá az áfonyaöntetet.

• Sárgadinnyedzsem vaníliával ízesítve

Hozzávalók: 1 kg jó érett sárgadinnyehús, 60 dkg kristálycukor, 1 citrom leve és reszelt héja, 1 rúd vanília. A dinnyehúst összeturmixoljuk, majd a főzőedényben a vanília kikapart belsejével és a cukorral együtt kb. 15 percig – állandóan kevergetve – összeforraljuk. 2 dl-es üvegekbe még forrón beletöltjük, lezárjuk és az üvegeket 5 percre fejtetőre állítjuk. Száraz gőzbe (plédekkel jól betakargatva) rakjuk, és ott hagyjuk kihűlni.

www.kerthelyseg.hu • 23

• Gyömbéres-körtés rétes

ket. A körtecsík tetejét szórjuk meg szeletelt mandulával, majd a konyharuha segítségével csavarjuk fel a tésztát, és fektessük a rétesrudat sütőpapírral bélelt tepsibe. Kenjük meg olvasztott vajjal, és 190 fokos sütőben süssük pirosra. Ha elkészült, 10 percig pihentessük, majd vágjuk nem túl vastag szeletekre, és kínáljuk porcukorral megszórva.


DNS

SPORT ÉS SZABADIDŐKÖZPONT

2049 Diósd, Gyár utca 40.

www.dnssport.hu

Telefon: +36-23-888-860 Email: info@dnssport.hu Nyitvatartás: Hétfő–Péntek: 6:00–22:00 Szombat–Vasárnap: 8:00–18:00

Halasi Béla Spinning-órái a DNS Sport és Szabadidőközpontban

Mutasd a zenédet, megmondom ki vagy!

24 • www.kerthelyseg.hu

•• Egy félhomályos, zenétől dübörgő teremben egy csomó ember tekeri a szobakerékpárokat. Felületesen szemlélve ez a Spinning. Ha olvasunk róla, megtudhatjuk, hogy valójában ez is az aerobik típusú kardió testedzések egy formája. Írják, hogy a szívritmust felpörgető technika kiváló az állóképesség javítására, zsírégetésre. Aki kerékpározik, vagy néha otthon felül a szobabicajra, azt gondolhatná, tudja, miről van szó. Pedig a Spinning egészen más, ennél sokkal több. Ezt pedig csak úgy tapasztalhatjuk meg, ha kipróbáljuk. Az első lépés, hogy elhatározzuk, teszünk az egészségünkért, egy szóval magunkért. Ahhoz, hogy megtal áljuk a személy iségünk höz, h a bi t usunkhoz leginkább megfelelő edzőt, a DNS-ben több képzett oktató óráin is megmérhetjük magunkat. Halasi Bélát melegen ajánlom azoknak, akik komolyan gondolják…

• Szer inted lehet a Spinningedzőket valamilyen szempont alapján csoportosítani? Ha igen, te melyik csoportba tartozol? • Szerintem az, hogy egy Spinningedzés milyen, nagyon függ az edző személyiségétől. A személyiség egyik tükre pedig, azt hiszem, a zene. A Spinningben nagyon fontos a dallam. Nem véletlenül szól hangosan, és nem véletlen a sorrend és a zeneválasztás sem. • Tehát az edzéseiden egyedi zenei összeállításokat használsz? • Vannak előre megvásárolható blokkok, amelyeket fel lehet használni a munkához, és van, akinek ez meg is felel így, készen. Én inkább kísérletező típus vagyok. Minden edzésre magam állítom össze azt, ami illik az aznapi feladathoz. • Mert itt nem csak egyszerűen arról van szó, hog y hol g yorsan, hol meg lassan tekertek, igaz?

• Persze hogy nem csak ez a lényeg! Maga az alapmozgás természetesen ez, de a kerékpár beállításának, a kormányfogásoknak, a különböző „terepeken” való tekeréseknek a változatossága szinte végtelen. Amikor felkészülök egy órára, előre eltervezem, hogy milyen „tájakon” kerekezünk aznap. A csapat edzettségének megfelelően választom meg a sík és emelkedő részek arányát és helyét az edzésen belül, előre eltervezem, hogy mondjuk, itt ugyan hosszan síkon tekerünk majd, de feltámad a szél, és emiatt útközben nehezebb fokozatra kell váltanunk. Az egyes szakaszokhoz pedig mindig kiválasztom a megfelelő zenéket. A ritmus, a stílus és a hangerő váltogatása nagyon változatossá teheti az órát. • Ahogy így mesélsz róla, szinte az az érzésem, mintha nem is egy teremben tekernénk, hanem egy igazi utazásra vinnéd a vendégeidet. • Mert így is van. Aki fogékony erre és hajlandó valóban átadni magát az edzés hangulatának, sodrásának, az-

zal valóban együtt utazunk. A szél süvít a fülünkbe, ahogy gurulunk megiramodva a napraforgókkal szegélyezett réten át, feszülnek az izmaink, ahogy mászunk felfelé egy meredek emelkedőn. Ha igazán jól működik a dolog, akkor szinte érezni, ahogy az energia áramlik a teremben. Nekem mindig nagy öröm, hogy a vendégeim valóban átélték azt a testi és lelki felfrissülést, amit át szerettem volna adni nekik. Sőt amikor egy edzés jól sikerül, sokszor én magam is érzem, hogy nemcsak adok, de sokat kapok is. A jól végzett munka öröme pedig mindenkinek egyformán jó érzés. • Kinek ajánlod az edzéseidet, és kell-e hozzá valamilyen különleges felszerelés? • A Spinninget bárki elkezdheti kortól, nemtől és edzettségi állapottól függetlenül. Aki hosszú kihagyás után kezd el újra mozogni, az is megtalálhatja azt az ütemet, ami még éppen megfelel az állapotának, és aztán lehet szép fokozatosan fejlődni. Érdemes előre kitűzni a célt, amit el szeretnénk érni, és aztán kis lépésekkel, de kitartóan haladni felé. Ehhez eleinte nincs is szükség másra, csak egy kényelmes sportöltözetre és egy keményebb talpú edzőcipőre. Később aztán jöhet a kerékpáros nadrág és a speciális cipő, de az elején erre még semmi szükség. Elszántságra és szorgalomra annál inkább. • Milyen rendszerességgel és körülbelül mennyi ideig kell edzeni ahhoz, hogy észrevegyük magunkon a pozitív változást? • A heti háromszor egy óra – ahogy mostanában még a reklámokban is láthatjuk – szerintem is optimális a kezdéshez, de ahhoz, hogy eredményt érjünk el, mindenképpen át kell gondolnunk az étrendünket is. Aki már kezd belejönni, sokszor itt marad két egymást követő órán is, és így már akár két-három hónap alatt is komoly változásokat tapasztalhatunk. Saját tapasztalatból mondom, hogy a sport átformálja az ember életét. Próbálják ki!


Alakformálás nem csak nőknek! Sokunk problémái lehetnek az ittott megjelenő, eltüntethetetlennek gondolt zsírpárnák – erre lehet megoldás a kavitációs zsírbontás. A kavitációs ultrahang az esztétikai kezelések legújabb és leghatékonyabb vívmánya. Az alacsony (40 kHz) frekvenciájú ultranghullámok egy nagyon gyors, másodpercenként közel 40 ezerszer váltakozó nyomást és összehúzódást fejtenek ki a zsírsejtekre. Ez a szabályozott és ismétlődő folyamat létrehozza a fizikából már ismert jelenséget, a kavitációt. Ennek eredményeképpen a zsírsejtek fala megreped, a bennük tárolt felesleges lipidek az anyagcsere-lebontó folyamatok által bontódnak le és a kiválasztó szerveken keresztül távoznak a szervezetből. A kezeléseket megelőzi egy állapotfelmérő vizsgálat, ahol szakember ad pontos tájékoztatást a kezelés menetéről, a várható eredményekről, illetve a siker érdekében kúra alatti teendőkről. Egy kúra átlagosan 6-10 kezelésből áll, egy-egy kezelés pedig nem haladhatja meg a 30 percet. Teljesen fájdalommentes beavatkozás, melléhatása nincs. A kavitációs zsírbontás kizárólag a következő területeken alkalmazható: kar, has, csípő, fenék és comb, 7-10 naponta ismételhetők. A kezeléssorozat akkor a leghatékonyabb, ha a kezelések egy adott terület-

re koncentrálódnak. Az elért eredmény nagymértékben függ a vendég állapotától és az együttműködésre való hajlandóságától, de általánosságban elmondható, hogy egy 6-10 kezelésből álló kavitációs ultrahangkúra az adott területen egy-két ruhaméret-csökkenést eredményezhet! A siker elérése érdekében elengedhetetlenül fontos a megfelelő folyadékfogyasztás. A napi 2,5-3 liter folyadékra a szervezetnek a zsírok és salakanyagok tökéletes kiürítése miatt van szüksége, ennek hiányában sajnos előfordulhat, hogy a felszabadult zsír egyéb testtájékon épül vis�sza az ott található zsírsejtekbe. Tovább fokozható az eredmény alacsony zsír- és szénhidráttartalmú könnyített étrenddel, valamint napi 30 perces mozgással, például sétával. Kiegészítő kezelésként javasolt nyirokpumpa-kezelés.

Akció!

8 alkalmas kavitációs zsírbontás bérlet +8 alkalom ajándék nyirokpumpa-kezelés MOST 56 000 Ft helyett

CSAK 40 000 Ft!

Szeptemberi méregtelenítő, cellulitkezelő kúra!

A kúra 30 200 Ft helyett most

csak 20 000 Ft!

A csomag tartalma 2 moxa kezelés fél áron, 3 szaunás tekercselés és egy ajándék tradicionális karcsúsító, lélekfrissítő masszázs!

Várunk szeretettel!

• Kavitációs zsírbontás nem végezhető:

• várandós hölgyeken • hallókészülék esetén • pacemakerrel vagy fémim­plantá­­ tummal rendelkező vendégeknél • epilepsziás vendégeknél • súlyos szívritmuszavar esetén • dobhártya-rendellenesség esetén • daganatos megbetegedés esetén • trombózis esetén

Kapcsolat:

www.aranysarkanymasszazs.hu

www.kerthelyseg.hu • 25

Aranysárkány Szépségsziget várja megkeresésüket az alábbi elérhetőségeken: Biatorbágy, Szabadság u. 137. (Viadukt híddal szemben) Telefon: 06-23-532-383 Mobil: 06-30-694-67-47 Mobil: 06-30-551-02-44


Kung-fusoké az emlékplakett

26 • www.kerthelyseg.hu

•• Törökbálint város képviselőtestülete 2012-ben az idén tizenöt éves Törökbálinti Wushu és Shaolin Kung-fu Egyesületnek ítélte oda a Törökbálintért emlékplakettet. Városunk legeredményesebb sportegyesülete, ahol több világ- és Európa-bajnok is versenyez, igen sokat tett azért, hogy Törökbálint hírnevét öregbítse. Az egyesület történetéről, a sikerekről és a csapatösszetartásról Major Sándorral beszélgettünk

• 1997-ben kinek az ötlete volt, hogy a településen eg y shaolin kung-f u egyesület jöjjön létre? • 1997-ben Szász János kezdte meg Törökbálinton a munkát. Magyarországon a shaolin kung-fu 1992 óta van jelen és Szász János, egyesületünk jelenlegi elnöke a legelsők között kezdte el hazánkban ezt a sportot. Mikor eljutott arra a szintre, hogy már taníthatott, úgy döntött, hogy elindítja a településen az edzéseket. Kezdetben persze még nem szervezett keretek között működött a csapat, 2001-ben jutottunk el arra a szintre, hogy bejegyzett egyesületként kezdhettünk működni. A törökbálinti volt az országban az első shaolin kung-fu egyesület, utánunk két-három év telt el, mire újak alakultak az országban. Én 12 éves voltam, mikor először láttam Jancsiék bemutatóját a Zimándyban, és tudtam, hogy nekem köztük a helyem. • Hogyan indult az egyesület? Men�nyire volt nehézkes a beindítása? Melyek voltak az eg yesület életében a nagy áttörések? • Az én emlékeim szerint a kezdet nagyon lendületes volt. Egy nagyon jó hangulatú, egységes csapat voltunk már a kezdetekkor is. Az első nagy áttörés természetesen akkor volt, amikor egyesületté váltunk. További fordulópontok leginkább a sikerekhez kötődtek. Mikor Szász János vagy én el tudtunk jutni Kínába, az nagy lökést adott a csapatnak, tavaly pedig Telegdy Ákos jutott el ugyanide, ami szintén újabb erőt adott nekünk. Mindig vannak olyan tagjaink, akik új színt, lendületet hoznak, most éppen Ákos az, aki személyiségével, életerejével nagyon húzza a csapatot. • Hogyan sikerült a shaolin szülőhazájába, Kínába kijutnotok? Mit kell tudni ezekről az ösztöndíjakról? • Ez két dolgon múlott: az egyesületünkkel kapcsolatban álló hazai és nemzetközi szervezetek meglátták az egyesületünk tagjaiban a lehetőséget – a sportban elért eredményeik alapján –, hogy érdemes őket tovább képezni egy kínai edzőtáborban is, ahol tudásukat még jobban fejleszthetik. A másik, ami az egész tizenöt évünket végigkísérte, az

Törökbálint önkormányzatával való jó kapcsolatunk. Rengeteg támogatást kaptunk tőlük, mindig hozzájárultak az ösztöndíjainkhoz és rendszeresen támogatták az egyesületünket is. Nagyon sokat köszönhetünk a városnak. Az emlékplakett odaítélése is hatalmas elismerés és megtiszteltetés számunkra, valamint a 15 éves munkánk elismerése. A kérdés másik felére a válasz pedig röviden: a kínai „ösztöndíjak” során egyesületünk tagjai egy nemzetközi edzőtáborban, autentikus edzőktől és környezetben tanulhatnak több hónapon keresztül kung-fuzni, és ennek eredményeként az ott megszerzett tudást és tapasztalatot tudják itthon kamatoztatni. • Említetted, hogy te is egy bemutatón ismerkedtél meg az egyesülettel. Miért tartjátok fontosnak, hogy amikor csak lehet, bemutassátok tudásotokat a helyieknek? • Ezt több szempontból is fontosnak tartjuk. Egyrészt ezáltal ismerhetik meg legjobban az emberek ezt a sportágat, így tudhatják meg, mit tanulhatnak, ha hozzánk kapcsolódnak. A másik – ami még ennél is fontosabb –, hogy nagyon lényegesnek tartjuk, hogy fiataljaink ki merjenek állni akár több száz ember elé is, megmutatni a tudományukat, hiszen ezáltal erősödik a jellemük és ezt az élet más területein is kamatoztatni tudják. • A versenyek mennyire fontosak az egyesület életében? • Fontos, hogy eredményeket is tudjunk felmutatni, de nem az egyesületnek, hanem a versenyzőknek. Nagyon sok kiemelkedő versenyzőnk van, olyanok, akik korcsoportjukban, kategóriájukban a legjobbak között vannak. Nem tudom szám szerint megmondani, hogy hány ilyen versenyzőnk volt, de azt kijelenthetjük, hogy Magyarországon a mi egyesületünk az egyik legeredményesebb. Idén tavasszal az országos szakszövetség díjazta a legeredményesebb versenyzőket, edzőket. A legjobb edző díját egyesületünk tagja, Lengyel Balázs kapta, a legjobb női sportoló kategóriában Takács Dalma a második lett, Süli Botond utánpótlás kategóriában szintén második helyezést ért el, Telegdy Ákos és én is kaptunk felnőtt kategóriában helyezést. Ez azért is fontos számunkra, mert nem a szövetségünk vezetése döntött a sorrendről, hanem a szövetség tagjai szavaztak a jelöltekre. A versenyzés mellett már egy ideje a versenyszervezés is az egyik fő profilunk lett és az elmúlt öt évben minden esztendőben szerveztünk egy-egy országos szintű versenyt. Legutóbbi versenyünkön, Budaörsön 250 versenyző vett részt, 9 ország részvételével. • Nem zetközi versenyeken is meg tudjátok állni a helyeteket? • Több nemzetközi szervezetnek is a tagjai vagyunk és több világ- és Európa-

bajnok van az egyesületünkben. A tavalyi Los Angeles-i csapat-világbajnokságon, ahol aranyérmesek lettünk, három törökbálinti is a keret tagja volt, Takács Előd, Telegdy Ákos és jómagam. De például világbajnokunk volt tavaly Takács Dalma is. Nagyon sok nemzetközi eredménnyel büszkélkedhetünk. • Az évek folyamán eg yesületetek több szakosztállyal is bővült. Jelenleg hány sportág tartozik hozzátok? • Legrégebben működő szakosztályunk a shaolin kung-fu, emellett van a Lengyel Balázs által vezetett Sanda és a belső energia fejlesztését elősegítő Tai-chi, melyet Jutasi Zsuzsa vezet. Jelenleg három új szakosztály van bevezetés alatt, a Chikung szakosztály, amelyet Süli István tart, pár hónapja indult el Thai Box edzésünk Susa Vendel vezetésével és az egyesületünk keretein belül működik alakformáló torna is Bóta Ili irányításával. • Úg y vettem észre, hog y az eg yesületetek nemcsak eg y ug yanolyan sportágat űző emberek csoportja, hanem egy igazi nagy baráti társaság. Jól érzékelem? • A csapat egyik mozgatórugója, hogy hatalmas közösségi élet van. Egy évben három táborunk van, tavasszal, nyáron, ősszel. Minden lehetőséget megragadunk, hogy összehozzuk a csapatot, legyen az farsang, mikulás buli vagy egy kirándulás. De emellett szabadidőnkben is nagyon sok időt töltünk együtt, igazi barátságok jöttek létre az egyesületen belül és sokszor együtt járunk szórakozni is. • A csapat vezetése jelenleg hogyan néz ki? Hi szen alapító elnökötök, Szász János amióta családot alapított, úgy érzem, kicsit háttérbe vonult. • Ezt teljesen jól látod. Az elmúlt időszakban János egy picit hátrébb lépett és éppen a közeljövőben lesz tisztségváltás is, mivel János arra kért, hogy a továbbiakban én vezessem az egyesületet. Ő továbbra is a tagja marad és ugyanolyan aktív munkát fog végezni, mint eddig. Valószínűleg ezzel a váltással semmilyen változás nem áll be az egyesület életében, minden úgy fog folytatódni, mint eddig. • Idén tizenöt éves az egyesület. Készültök valamivel? • November 10-én délután 18 órakor a művelődési ház színháztermében tartunk egy nagyszabású kungfubemutatót, ahol a törökbálinti harcosokon kívül több nagy magyarországi harcművész is színpadra lép, emellett készülünk némi meglepetéssel is. Majd ezután fotó- és videovetítés lesz az elmúlt 15 év legszebb perceiből. Erre a nemes eseményre már most meghívunk minden kedves érdeklődőt! A belépés díjtalan, mindenkit sok szeretettel várunk! G.N.


Törökbálinti sportolók Európa- és világbajnoki sikerei A Marcipán Tánc és Fitness Sportegyesület (mely Törökbálinton is tart tanfolyamokat gyerekek részére) – a magyarországi válogató versenyt követően – hét tagja jutott ki a szerbiai II. IFBB Gyermek Fitness Világbajnokságra (a világbajnokságot 2012 júniusában rendezték Novi Sadban). A vb-re kijutott gyerekek közül két kislány törökbálinti iskolában tanul. Lissák Laura a Bálint Márton Általános és Középiskola 7. osztályát, Tóth Luca pedig a Zimándy Ignác Általános Iskola 4. osztályát kezdi szeptemberben. Mindannyian indultak a világbajnokság előtt egy héttel az I. IFBB Fitness Gyermek Európa-bajnokságon is.

A Marcipán S. E. versenyzőinek eredményei

Tóth Luca (Zimándy Ignác Általános Iskola 4. osztály)

• 7 év alatti kategóriában:

Göbölös Szabó Dorka – Európa-bajnokság 3. hely, világbajnokság 7. hely

• 10–11 évesek kategóriájában:

Tóth Luca – Európa-bajnokság 4. hely, világbajnokság 6. hely

• 12–13 évesek kategóriájában:

Lissák Laura – Európa-bajnokság 2. hely, világbajnokság 3. hely Osztermayer Dorka – Európa-bajnokság 3. hely, világbajnokság 4. hely Kis Bianka – Európa-bajnokság 4. hely, világbajnokság 8. hely

A világbajnokság döntőjében a dobogó 3. fokára állhatott Lissák Laura, aki ezzel a Marcipán S. E. legeredményesebb versenyzője lett (jobb szélen)

Hudák Fanni – Európa-bajnokság 5. hely, világbajnokság 6. hely

• 14–15 évesek kategóriájában:

Levendovics Fanni – Európa-bajnokság 5. hely, világbajnokság 11. hely

www.kerthelyseg.hu • 27

Lissák Laura (Bálint Márton Általános és Középiskola 7. osztály)


„Törökbálintnak NB III-as csapatra van szüksége” •• Kiesett az NB III-ból a TTC felnőtt labdarúgócsapata, így ősztől a megyei első osztályban folytatják a játékot. A lehetséges okokról és a tervekről Zima Flóriánt, a szakosztály elnökét, Tóth Csabát, a csapat új edzőjét kérdeztük. A beszélgetésbe rövid időre bekapcsolódott a tavaly megsérült kapus, Vermessy Attila is. • A csapat a bajnokságban az utolsó előtti helyen végzett, ami kieső hely. De az utolsó pillanatokig reménykedtet-

28 • www.kerthelyseg.hu

Zima Flórián elnök és Tóth Csaba edző tek, hogy az esetleges visszalépések miatt mégis maradhattok az NB III-ban. Ez végül nem jött össze. • Zima Flórián: Elsődleges célunk az volt, hogy bent maradjunk az NB III-ban, de ez a bajnokság vége felé kezdett irreálissá válni. Ekkor azt tűztük ki célul, hogy ha ki is esünk, azt érjük el, hogy két utánpótlás-csapatunk – az U17-es és az U19-es – továbbra is az NB II-ben maradhasson. Mivel a besorolásunk megmaradt, a fiatalok továbbra is egy erősebb mezőnyben vitézkedhetnek, mi pedig mindent megteszünk, hogy visszajussunk az NB III-ba. • Az ősz után a téli felkészülés elég jól sikerült, ezután a tavasz mégis gyenge lett. Próbáltátok már megfogalmazni, mi lehetett a gond? • Tavasz elején Vermessy Attila kapusunk keresztszalag-szakadás miatt kiesett a csapatból, de ezenkívül is több sérülés hátráltatta a játékosokat. Ettől függetlenül sokkal többet vártunk a fiúktól, és be kell vallanom, nagyon csalódottak vagyunk. Mindennek ellenére azt gondolom, hogy a városnak NB III-as csapatra van szüksége. • Fiatalosnak tűnik a csapat. Tudatos döntés volt, hogy most van lehetőség a fiatalok bevonására? •• Gyeptelepítés-szellőztetés, kertgondozás,fakivágás, faszerkezetek építése(pl.autóbeálló), támfal építés. Kapuvári Tamás, okl. agrármérnök

+36/30/560-8052

• A fiatalítás fokozatos volt, több U19es játékosunk jött fel a felnőtt csapatba. A fiúk nagyon szorgalmasak, úgy gondolom, ez hamarosan az eredményeken is meg fog látszódni. • Az elnöki koncepciód, amely szerint minél több helyi játékos kerüljön be a csapatba, továbbra is érvényes? • Ez az elsődleges. Ennek a klubnak a fő feladata, hogy a helyi fiataloknak sportolási lehetőséget biztosítson. Utánpótláscsapataink már majdnem száz százalékban helyi fiatalokból állnak, az első csapat gerincét pedig ők alkotják. • Mit lehet tudni az érkező és a távozó játékosokról? • Az idősebb játékosokat elengedtük, és ezután posztokra próbáltunk igazolni. Vermessy Attila sérülése miatt kapust kellett keresnünk és meg is találtuk Sikur Lajos személyében, aki jelenleg a Colorspectrum Aramis futsal csapat kapusa, de korábban volt a Diósgyőr cserekapusa is. Jöttek U19-es játékosok Budaörsről is, és ahogy mondtam, a mi utánpótlásunkból is. Ezenkívül csatárposztra keresünk játékost, vannak is már kiszemeltjeink, szeretnénk még két támadó játékost igazolni. • Tóth Csaba lett a felnőtt csapat új edzője. Miért rá esett a választás? • Már egy ideje figyelem Csaba munkáját, egy nagyon jó ifjúsági csapata volt Budaörsön. Felkészült szakembernek tartom, aki kihívásnak érzi ezt a feladatot. • Mit lehet tudni a következő bajnoki idényről? • Az biztos, hogy augusztus 18-án rajtol a bajnokság, de sorsolás még nem volt. Valószínűleg sokkal többet kell majd utaznunk, mint tavaly, hiszen Pest megyében nagy távolságok vannak. • Ettől függetlenül voltak már edzőmérkőzéseitek. Ezeken hogyan szerepelt a csapat? • Játszottunk a RAFC NB III-as csapata ellen, őket megvertük 4–3-ra, a Biatorbágyot 4–2-re, majd következett a Kispest U19-es csapata, tőlük kikaptunk 1–0-ra, legutoljára pedig a Fradi U19-es csapatával játszottunk 1–1-es döntetlent. • Sajnos nem tudjuk megkerülni a csapatot érintő negatív dolgokat sem. Az előző elnök által itt hagyott hiányt, a pálya- és anyagi gondokat. Ezekkel most hogy álltok? • Az előző elnök által eltüntetett pénzről már nem szeretnék többet beszélni, a feljelentést megtettük, reméljük, hamar pont kerül a dolog végére. Ha egyéb pénzekről beszélünk, akkor az önkormányzattal nemrég egy három évre szó-

ló koncepciót sikerült tető alá hoznunk, amely példás összefogás a csapat és a város között. Sajnos a csapat fő szponzora, a Lindab idén nem tudta vállalni a csapat támogatását, ezért mindenképpen szükségünk lenne egy fő támogatóra. Sikerült felújítanunk a pályánkat, de emellett továbbra is szükség lenne gyakorlópályára. • Pár szóban emlékezzünk meg az utánpótlás-csapatokról is. Itt volt valamilyen változás? • Az U13-as és az U17-es csapatnak Lipők András és Gáznár Tibor az edzője, az U15-nek Fábián Béla, a legnagyobbaknak pedig a pályafutását befejező Csintalan Csaba. • A felnőtté pedig Tóth Csaba. Mi lesz a feladatod a csapatnál? • Tóth Csaba: Horváth Ferenccel, Ficsúrral közösen eddzük a csapatot, én játékosnak és edzőnek is jöttem, és szeretnék még egy kicsit játszani is. • Mit kell tudniuk rólad a csapat szurkolóinak? • Pont nemrég számoltam ki, hogy ez lesz a huszadik csapatom. Megfordultam NB I-es, NB II-es csapatokban, Ausztriában játszottam négy évet, legutoljára pedig Budaörsön, ahol a bajnok U19-es csapatot is edzettem. Jelenleg a törökbálinti mellett a Vasas Kubala László Akadémiája U19-es csapatának vagyok a vezetőedzője. • Beszélgetésünk napján vezeted az első edzésedet, már ismered valamen�nyire a játékosokat? • Vannak olyan játékosok, akik átjöttek velem Budaörsről, vannak, akiket máshonnan ismerek, a többiekkel majd ezután ismerkedem meg. • Ahogy elnézem, eléggé megfiatalodott a csapat. • Mivel az NB III-ból kiesett a csapat, egy új úton kell elindulnunk. Most lehetőség volt arra, hogy egy kicsit fiatalítsunk, több törökbálinti játékost építsünk be, hogy rájuk a későbbiekben építkezni lehessen. • Van elvárás felétek? Gondolom, jó lenne visszakerülni az NB III-ba. • Konkrét elvárás nem lett megfogalmazva, minél eredményesebben kell játszanunk és minél előrébb illene végeznünk. • Sajnos tavasz eleje óta nem számíthatnak a csapattársak Vermessy Attilára, aki a szezon erején keresztszalag-szakadást szenvedett. Mint mondtak az orvosok, visszatérhetsz még a csapathoz? • Vermessy Attila: A teljes felépülésemhez még legalább egy év kell, ami azt jelenti, hogy valószínűleg már nem fogok a TTC-ben védeni. A továbbiakban szeretném átadni a tudásomat a fiatalabbaknak, ezért tartok rendszeres edzéseket a Labdarúgó Akadémián, de a felnőtt csapat kapusainak is szeretnék a segítségére lenni. Németh


„Csodálatos évek voltak”

•• Közel húsz év aktív labdarúgás után befejezi a játékot Csintalan Csaba, a TTC játékosa. Az okokról és a jövőről kérdeztük.

Helyreigazítás

Előző lapszámunkban tévesen azt látszatot keltettük, mintha a TTC korábbi vezetőségéből többen is felelősek lennének a szakosztálynál eltűnt pénzekért. A tény ezzel szemben az, hogy a pénzek eltűnésének csak egy felelőse van, és a rendőrség is csak egy személy ellen indított nyomozást. Az érintettektől elnézést kérünk.

17 éve minden nyáron szervezünk tábort és minden évben tanulunk újat, amit a következő tábor lebonyolításánál hasznosítani tudunk. Most jó lett volna egy nag yobb terem, de ezt úgy oldottuk meg, hogy megosztottuk a csapatot és két csoportban edzettünk. Idén (is) nagyon jól sikerült a napközis sporttáborunk, olyan szülők is elismerően nyilatkoztak, akik eddig nem nagyon ismerték az edzéseinket és a szakosztályunk működését. Még az óvodás gyerekek szülei is megnyugodtak, pedig ők azért – érthetően – aggódtak egy kicsit. Minden eltervezett programunkat meg tudtuk valósítani, a kalandparktól a múzeumlátogatáson, strandoláson át a szalonnasütésig. Na, és persze edzettünk is. A tábor sikeréhez kellett az iskola segítsége is (nagyon jó helyünk volt a Zimándyban) és az, hogy az egyik apuka, Egyed József díjmentesen bocsátotta rendelkezésünkre – egy teljes napra – a kalandparkot. Az így megspórolt pénzen még több családnak tudtunk kedvezményt adni a tábor árából. A sporttábort jövőre is meg szeretnénk tartani. Most az edzőt áborok következnek, először Salgótarján, ahol a 10–12 éves versenyzőink napi két dzsúdó-, egy futó- és egy erősítő edzéssel készülnek az őszi versenyekre.

Alapozás az MTK Törökbálintnál

Molnár István irányításával megkezdte felkészülését a 2012/2013-as bajnokságra az MTK Törökbálint kosárlabdacsapata. A csapat továbbra is az NB I/B-ben fog vitézkedni, bár az, hogy ebben a szezonban a keleti vagy a nyugati csoportban játszik-e, csak lapzártánk után fog kiderülni. A csapatban történtek változások, egyrészt távozott Szabó Balázs és Hajmásy Péter, előbbi családi okok miatt, utóbbi pedig szeretné magát kipróbálni felsőbb osztályban. Emellett új játékosok is érkeztek: Wehner Zoltán bedobó az NB I/A csoportjában játszó Jászberényből jött. A rutinos játékos korábban többek között Nyíregyházán, Zalaegerszegen és a MAFC-ban is játszott. A MAFC-ból érkezik a csapathoz a 25 éves Radovics Richárd, Horváth Bence pedig korábban a Nagykálló játékosa volt, de Nyíregyházán nevelkedett. Jó hír, hogy a csapat korábbi három sérült játékosa, Bihari Máté, Szarvas Gábor és Spiriev Olivér felépült. Hogy milyen lesz a következő szezon, pontosan még nem tudni, több csapatról is az a hír járja, hogy erősített, illetve egyes csapatok helyzete még nem tisztázott, ezért nem tudható, hogy melyek fogják alkotni a csoportokat. Egy biztos, nehéz év elé néz a csapat, de az is, hogy helyt fognak állni.

www.kerthelyseg.hu • 29

• A bajnokság befejeztével szögre akasztottad a focicipőt. Meg lehet tudni az okokat, bár gondolom, a korod is közrejátszott, hisz nem a fiatal játékosok közé tartozol. • Ez volt a legfőbb ok. Már elmúltam 42 éves és úgy gondoltam, hogy a szervezetemnek ez már nem tesz jót. De őszinte leszek, megviselt a kiesés is, hiszen még soha semmilyen csapatommal nem estem ki bajnokságból, bár azt mondják, egy kerek pályafutáshoz ez is kell. • Hány évig játszottál Törökbálinton? • Majdnem húsz. 1994-ben kerültem a csapathoz. • Milyen volt ez a közel húsz év? • Csodálatos. Szinte mindent elértem, amit ezen a szinten el lehet érni. Mikor idejöttem, a csapat a megye kettőben játszott, innen jutottunk fel az NB III-ba. Remek sikereket értünk el, nagyon jó játékostársaim voltak, remek embereket ismertem meg. Két nagyon szép korszak volt ez alatt a tizennyolc év alatt. Az egyik azzal a csapattal, amelynek Zima Flóri volt az edzője, és három év alatt szinte mindenkit megvertünk, a másik pedig a Varga László edzette csapat, ahol szintén nagy sikereket értünk el. Ezeknek a sikereknek nemcsak résztvevője, hanem aktív szereplője voltam. • Te egy szerethető játékos vagy, aki mindent megtesz a csapatáért. Az utóbbi időkben már csak húsz-harminc percekre álltál be játszani, de azt a rövid időt is szívvel-lélekkel csináltad végig. • Olyan ember nincs, akit mindenki szeret. Biztos volt, aki nem kedvelt. Úgy gondolom viszont, hogy értékelték, hogy szívvel-lélekkel hajtok Törökbálintért. És nagyon hűséges is voltam a csapathoz. Tudom, hogy több egyesület is szerette volna, ha átigazolok hozzájuk, de meg se próbáltak hívni, mert tudták, hogy nem megyek el. Egy alkalom volt, amikor másfél évre átmentem Budaörsre egy személyes konfliktus miatt, de szerencsére volt visszaút. • Nem szakadsz el a csapattól, ha jól tudom. • Nem, az U19-es csapatot fogom edzeni. A csapat az NB II-ben játszik, egy kemény bajnokságban, úgyhogy sok meló lesz. Remélem, egy sikeres korszak veszi kezdetét. • A felnőtt csapatra is kíváncsi leszel? • Mindenképpen. Szó volt róla, hogy esetleg a felnőtt csapatot veszem át, de végül Flórival úgy egyeztünk meg, hogy a fiatalabbakat viszem. Ennek örülök is, mert a fokozatosság elvében hiszek. • Ez azt jelenti, hogy készülsz az edzői pályára? • Igen. • Szeretnél valamit üzenni a szurkolóknak, csapattársaknak? • Szeretném megköszönni mindenkinek, szurkolóknak, vezetőknek, játékostársaknak, hogy ezeknek a sikereknek a részese lehettem. Úgy gondolom, hogy egy olyan miliőt sikerült itt kialakítanunk, ami már másoknak is szimpatikus. N.G.

Sikeres dzsúdótábor a Zimándyban


••

2040 Budaörs, Ibolya u.1. (A Törökugratónál) Telefon:06/23/420-840 www.hollosy-cukraszda.hu Nyitva: mindennap 10-19 óráig Helyben sütött házi sütemények Pogácsák Sós sütemények Formatorták rendelésre Barbitól a sportautóig Parfétorták Esküvőkre rendezvényekre emeletes dísztorták Kézműves fagylalt

Szeretettel várjuk vendégeinket!

Szolárium

Telefon: 06-30/480-0139 2045 Törökbálint Bajcsy Zsilinszky út 55. www.tubietelbar.hu

70 Ft/perc

ás! t í l l szá z o h

Ház

Új módszer

a körömápolásban

Vállalunk: • Komplett tetőépítést, ács, -bádogos, tetőfedő munkákat. • Tetőtérbeépítések komplett kivitelezését. • Homlokzati állványozást. • Kisebb javításokat

30 • www.kerthelyseg.hu

alá

• egyszerű, mint egy lakkozás • tartós, mint egy műköröm • három hétig garantáltan fent marad • könnyen eltávolítható

Némethné Ági • 06-30/260-20-93

Elérhetőségeink: www.magichome.hu info@magichome.hu

06/30 -9 - 84 - 66 - 83

Cikkeinket és további híreinket keresse a

www.kerthelyseg.hu weboldalon is!

Vagy a facebook-on:

VIHARKÁROK GYORS JAVÍTÁSA! Törökbálint, Rövid u 22 . Érdeklődni telefonon +36 30 9222 945

Tető

GELISH

•••

Tető 75 Kft.

Egyedi lakástextil megoldások, karnis, függöny, ágytakaró, a tervezéstől a szerelésig.

www.facebook.com/ Kerthelyseg Legyen a „barátunk”!

hozzuk!


Az FSD REENERGY SYSTEM technológiának integrált alkalmazásával új, innovatív lehetőség nyílik a megújuló energiák gazdaságos, költségtakarékos és környezetbarát használatára, felhasználására.

PV SOLAR technológia INTEGRÁLT HŰTÉS-FŰTÉS technológia LED DESIGN VILÁGÍTÁS technológia PV PERFORÁLT SOLAR ÁRNYÉKOLÁS technológia Elérhetőségek: www.kerthelyseg.hu • 31

H-2045 Törökbálint FSD Park 1. Telefon: +36 23/508 740 Fax: +36 23/508 741 E-mail: info@reenergy Website: www.reenergy.hu


AKCIÓ! Fülhallgatók, tokok, tölt�k!

20% kedvezmény minden, készletünkön lév� tartozékra!

32 • www.kerthelyseg.hu

Az akció id�tartama: 2012 szeptember 30-ig, illetve a készlet erejéig érvényes, kizárólag a Telenor törökbálinti Bemutatóteremben vásárolt tartozékokra vonatkozik, egyéb vásárlási feltételhez nem kötött, és más kedvezménnyel nem vonható össze. További részletek az üzletben, ügyintéz�nknél.

Kupon

20%

A kupon 20% kedvezményt biztosít a Telenor törökbálinti bemutatótermében a készleten lév� tartozékokra.

Kerthelyseg 201208  
Kerthelyseg 201208  

Magazin, esemenyek, eletkepek