Page 1

. Kerthelység

2012. június/július, V. évfolyam, 6/7. szám

törökbálinti ingyenes havilap

Úrnapja

Az úrnapja és az ahhoz tartozó körmenet Krisztus testének és vérének ünnepe, melyhez több településen is hozzátartozik, hogy a körmenet útvonalát virágból készített képekkel övezik

Lépésváltás Folytatódhat a 18 hónapja álló iskolaépítés

Törökbálint a Zöld Dél-Budáért! Elektromos buszt állítanak próbaüzembe városunkban


a

-1 0

áp ril isb an

%

ke rté sz et it er m ék ek re


IX. Bálinti Sokadalom

Kilencedik alkalommal rendezte meg a Munkácsy Mihály Művelődési Ház a Bálinti Sokadalom elnevezésű rendezvényét. Sajnos az idő nem kedvezett a szabadtérre tervezett programnak, és több előadást a színházteremben kellett megrendezni, a közönség így is jól szórakozhatott a Bab Társulat előadásán vagy gyönyörködhetett a HunKun Dance Táncformáció fergeteges előadásában. A látnivalók mellett kézműves vásár és bemutató, játszóház várta a közönséget.

Elhunyt Wölbling Antal

Amikor a hétvégi bajnoki meccs előtt, 2011. október 16-án átvette a Törökbálinti Torna Club Labdarúgó Szakosztályának Örökös Elnöke plakettet, egy néző így kiáltott a lelátóról: „Puha vagy, Maszek!” Tudod, hogy ez mennyire jólesett?! – mondta később. – Ezek szerint még emlékeznek rám… Keménykötésű védő volt. 1955ben mutatkozott be a TTC – akkori nevén: Törökbálinti Traktor – első csapatában. 1968-ig keserítette a csatárok életét. 1965-től egy térdsérülést követően egyre kevesebbet bírt a lába, és bár a hetvenes évek elején az NB III-ba feljutott csapat fényképalbumába is bevették, szerinte „már inkább csak tiszteletből”. Valóban ritka, egyöntetű megbecsülés vette körül. Ehhez hozzájárult, hogy a futball az élete volt, de az életét nem csak a futball töltötte ki. A család mellett ugyanis képes volt a munkájában is barátságos, otthonos légkört teremteni, a falubeliek örömére, akik szívesen látogatták az általa éppen vezetett vegyesboltot. Ezek helyileg változtak, ám annyiban hasonlítottak egymásra, hogy az aktuálisat előbb-utóbb Tóni-boltként emlegették; nem csoda, hiszen egyenes, határozott, ám rendkívül jószívű, segítőkész és kedvesen humoros kereskedő irányítása alatt mentek a dolgok. Erős ember volt, akinek lételeme a munka. A labdarúgó-szakosztályban három évtizeden át alapember, itt a vezetőség ténykedése a hetvenes-nyolcvanas-kilencvenes években még sokszor olyasmikből is állt, mint eső után a pálya boronálása, meccsek előtt a felszórása, átépítéskor a kapu ide-oda hurcolása, meccsnapon korán reggel a kazán begyújtása stb. Játékosként egyike volt azoknak, akik a mai klubház alapját kiásták. Később is nehéz lett volna olyat kérni tőle, amit nem tesz meg a csapatért. Esténként mégis mindig fiatalos derűvel ült le az újabb és újabb labdarúgó-generációk mellé, mondott történeteket a régi játékosokról, Törökbálintról, már az is hihetetlennek tűnt, hogy márciusban betöltötte a hetvenötöt. Halála pótolhatatlan veszteség számunkra. TTC Labdarúgó Szakosztálya

Törökbálint Piac „A Zacher”

www.kerthelyseg.hu • 3

Jú nius 13 -á n a művelődési házba n dr. Zacher Gábor toxikológussal, az ország legismertebb orvosával Hajdu Ferenc beszélgetett megjelent könyvéről, hétköznapi függőségeinkről, valamint „A Zacher” pipa-, csokoládé-, munka- és sportfüggőségéről, családszeretetéről, budaörsi és törökbálinti közszerepléséről. A zsúfolásig megtelt Festetics-terem közönsége (tizenévesektől a nyugdíjasokig) közel két órán keresztül (a témákhoz illő) élvezettel hallgatta a Hajdu Ferenc pedagógus-író kérdéseire adott szokatlanul nyílt, egyenes válaszokat. Mindenkit lenyűgözött a köztiszteletben álló osztályvezető főorvos, egykori mentőtiszt, közkedvelt médiaszereplő, aki bevallotta mindennapi szenvedélyeit, amelyek miatt azt hihetnénk, hogy olyan, mint akármelyikünk – ennek ellenére mindannyian tudjuk, hogy nem csak megjelenésével, fellépésével, határozottságával tűnik ki közülünk.

2012. június 15-én 13 órai kezdettel elindult a helyiek által már oly régóta várt termelői piac. Az önkormányzat p a rkolója h a m a r megtelt élettel. Míg a Gros st u r wa l le r Musikanten rendületlenül zenélt, az eladók és a vevők hamar egymásra találtak. Volt itt minden: zöldség-gyümölcs, virág, füstölt hús, tejtermékek – még felsorolni is nehéz. Első alkalomnak ez több mint biztató. Találkozunk 29-én, a második alkalommal, remélve, hogy a jövőben akár hetente is lehet piacot tartani.


Lépésváltás •• Úgy tűnik, felgyorsulnak az események. Fontos döntések születtek, előrelépés hírei érkeztek az elmúlt hónapban. A részletek mindig fontosak, így ezekről kérdeztük Turai István polgármestert.

• Az új településszerkezeti tervről már előző számunkban kérdeztük polgármester urat. Eltelt egy hónap, milyen visszhangjai vannak a döntésnek? • Voltaképpen nem sok, hiszen többékevésbé világossá tette már maga a döntés is, hogy második olvasatra is vis�-

szakéri a képviselő-testület a dokumentumot, és csak ezt követően kerül társadalmi vitára. A napokban tárgyaltam Csenger-Zalán Annamária főépítész társaságában a tervezővel, és abban állapodtunk meg, hogy a májusi rendkívüli ülésen hozott testületi döntések átvezetését a terveken mielőbb elvégzik. Arra készülök, hogy július közepére kézhez kapom az anyagot, és akkor annak előzetes, a polgármesteri hivatal és a főépítész ellenőrzése után rendkívüli testületi ülést hívhatok össze a településszerkezeti terv – még mindig nem végleges – társadalmi vitára adható változata elfogadására. Hogy visszatérjek a kérdésre: egy területről jött visszajelzés. A Fácán utcában érintett telektulajdonosok részéről komoly – és azt kell mondanom, jogos – felháborodás jelei jutottak el hozzám. Az történt ugyanis, hogy évek óta mondjuk: a terület mintegy 80 érintett telke nem kerülhet addig lakóövezetbe, ameddig a Fácán utcában nincs víz és a csatornázás nem készül el. A telektulajdonosok erre pénzt és energiát nem kímélve víziközműtársulatot szerveztek és az önkormányzat segítségével megépíttették a vízhálózatot és csatornázták is a területet. Azt hiszem, nem volt korrekt az a testületi döntés, amely ezután mégsem támogatta a terület lakóövezetbe sorolását, hanem üdülőövezetben hagyta. Szerintem ezen változtatni kell, vissza kell térni a koráb-

bi megállapodáshoz, hiszen az érintett övezet tulajdonosai valóban teljesítették a vállalásukat! • Hírlik, hogy folytatódhat a 18 hónapja álló iskolaépítés. Mivel tört meg a jég? • Úgy igaz, hogy 18 hónapja dolgozunk a megoldáson. Talán össze sem lehet számolni azoknak a megbeszéléseknek, jelentéseknek, kérvényeknek a számát, amelyeket ebben az időszakban elküldtünk vagy amelyeket lefolytattunk. De végre van eredménye. Valójában idén április–május folyamán gyorsultak fel az események. A korábbi történésekről a részletes beszámolóimat az érdeklődők a polgármesteri naplóból ismerik. A dokumentumok ismételt bekérése és egyeztető megbeszélések sorozata után végül is a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a Nemzetgazdasági Minisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.) részvételével tartott államtitkári szintű egyeztetést Törökbálint önkormányzata, majd a projekt beruházója és kivitelezője részvételével. Ezen a május 17-ei tárgyaláson „tört meg a jég”, itt körvonalazta első alkalommal Hegmanné Nemes Sára államtitkár asszony a megoldást. • Mi történik az iskolával, és mi lesz a törökbálinti önkormányzat szerepe a megoldásban? • Az iskolaépítés hivatalosan 18 hónapja áll. Valójában a kivitelező már a vis maior helyzet bejelentése után végzett el több olyan munkafázist, amely szükséges volt a szerkezetkész állapot állagmegőrzéséhez (beépítette az akkor már leszállított ablakokat, ajtókat, véglegezte a tetőszigetelést stb.). Aztán 2010–2011 telén végleg bezárták az épületet, azóta csak őrzik a helyszínt. Ezt a félkész állapotot megvásárolja az állam a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. közreműködésével. Egy atipikus – de jogilag teljes értékű – közbeszerzési eljárás lebonyolításával választja ki a befejezés kivitelezőjét. Ez azt jelenti, hogy Törökbálint önkor••

Biofilter Környe ze t védelmi Zrt. 4 • www.kerthelyseg.hu

Elérhetőségeink

Ingyenes lakossági Használt sütőzsiradék begyűjtés h t t p: // w w w.b i o f i l t e r.h u

Átvétel helye:

2045 Törökbálint, Kinizsi út 15. e-mail: info@biofilter.hu telefon: 06 (23) 511 500 fax: 06 (23) 511 509


••

Gyeptelepítés-szellőztetés, kertgondozás,fakivágás, faszerkezetek építése(pl.autóbeálló), támfal építés. Kapuvári Tamás, okl. agrármérnök

+36/30/560-8052

ismerünk. A munkacsoport ülésein én is részt szoktam venni, elsősorban azért, hogy operatív kérdésekben segítségükre legyek. Nagy távlatú projekt indításában gondolkodunk. Információink szerint mintegy 25 milliárd forint átcsoportosítására került sor uniós operatív programok között kimondottan zéró kibocsátási értékű autóbuszok beszerzésére és forgalomba állítására. Ebből az összegből mintegy 200 darab elektromos autóbusz (e-busz) beszerzése lehetséges. A pályázat előkészítéséről azt lehet tudni, hogy a beruházásra 85 százalékban európai uniós támogatás lesz igényelhető, és emellett a gördülékeny, rövid határidejű beszerzés érdekében a kormány felvállalja a 15 százalékos önrész biztosítását a projekthez. A pályázónak kell majd biztosítania az e-buszok fenntartásához és üzemeltetéséhez szükséges infrastruktúra létrehozását, beleértve mind a telephely magasabb felszereltségét, mind pedig a munkák elvégzéséért felelős alkalmazottak biztosítását. A pályázatokon kizárólag önkormányzati (és talán állami tulajdonú cégek) indulhatnak, így a magántársaságok biztosan nem hívhatnak le a keretösszegből. Az elektromos járművek vitathatatlan előnye, hogy nincs lokális károsanyag-kibocsátásuk, a rendelkezésre álló technológiáknak köszönhetően akár nullára is csökkenthetők az emissziós értékeik. Az az elképzelésünk, hogy Törökbálint a XI. és a XXII. kerülettel, valamint Budaörssel, Budakeszivel és Diósddal közösen induljon a pályázaton. Legtöbbjükkel már fel is vettük a kapcsolatot, partnerek a megvalósításban. • Jár-e valamilyen gazdasági előn�nyel ez a megoldás, hiszen jelenleg közel 200 millió forint támogatást fizet Törökbálint a BKV-nak? • Az elektromos járművek közlekedtetése a gazdaságossági számítások szerint több mint 20 százalékos megtakarítást jelent a dízelbuszokkal szemben. Ez a hosszú távú megtakarítás nemcsak az agglomerációs és fővárosi önkormányza­ toknál, de állami szinten is érezteti pozitív hatását. Az utazási komfort növekedése természetesen pénzügyileg is pozitív kilátásokat ígér, hiszen a megoldás várhatóan az utasok számának emelkedését és ezzel együtt a bevételek növekedését eredményezi majd. A teljes hosszban alacsony padlós, légkondicionált, hő- és fényvédő üvegekkel ellátott, a karosszériát nem rázó motorral közlekedő e-buszon az utazás sokkal kellemesebb, mint egy dízelautóbuszon. A felvázolt innovatív projekt mindenki számára különösen előnyös változást, fejlődést hozna. Pozitív hatása van az agglomerációs önkormányzatokra, mivel mérsékelhető az általuk fizetendő önkormányzati hozzájárulás, a főváros terhei is hasonló mértékben csökkenthetők a többi alvállalkozónál jelentkező költségekkel szemben. P.I.

•••

Hajdu Ferenc:

Hőség

Margóra

Brutálisnak aposztrofált zivatarok, megdőlt hőmérsékleti rekordok, szökőkutakban hűsölő városlakók, rohamtempóban dolgozó parlament. Június van. E sorok írásakor még fogalmam sincs arról a fontos dologról, hogy melyik válogatott nyeri a labdarúgó-Eb-t. Az viszont már világszerte közkincs, hogy Kassai Viktorék hibáztak (nem adtak meg egy érvényes ukrán gólt) s így már ők is csupán a képernyő előtt izgulhatják végig a még hátralévő derbiket. A tekintetben pedig reménykedjünk, hogy ezt az egyébként nagyszerű magyar játékvezetői stábot nem kényszeríti hosszú időre a televízió elé a sajnálatos baki. Ilyen hőségben még plusz verejtékcseppet sem okoz, hogy a közeljövőben akár tíz évig is titkos lehet – az MNB-törvény módosításának alapján – a nemzeti bank felhalmozott tartalékának mértéke. Pedig ezekben a vészjósló gazdasági időkben már az is jó hírnek számíthatna, ha egyáltalán ilyesmit fel tudna halmozni a bank. Jelentem, jelenleg még tud, legalábbis a havi rendszerességgel közölt adatok erre utalnak. Ám amennyiben életbe lép a törvénymódosítás, akkor a kíváncsiskodó kérdésre, hogy „mennyi?”, széles mosollyal csak az elkendőző „annyi” lesz a válasz. Vagy semmi. Némi hűs szellő leng be az ablakon, mintegy cirógatóan nyugtázva a munka törvénykönyvének hamarosan életbe lépő azon passzusát, amely szerint munkáltatói engedély kell a hálapénz elfogadásához. No, ez már végre rakétapályára állítja a honi egészségügyet. Tényleg letisztult dolog lesz az – a törvény szövege alapján –, hogy harmadik személytől díjazás nem fogadható el. Ja, az is benne van: kivéve akkor, ha ez alól a munkáltató felmentést ad. Felmentést fog adni.

www.kerthelyseg.hu • 5

mányzata fel kell bontsa a ma még elvben, papíron érvényben lévő építési koncessziós szerződést. • Ez akkor azt jelenti, hogy kártérítést kell fizetni a kivitelezőnek? • Nem, erről a kivitelező az említett minisztériumi tárgyaláson már lemondott. • Honnan lesz pénz a befejezéshez? • A kormány június 13-ei ülésén döntött arról, hogy 15 milliárd forintot különít el önkormányzati ppp-szerződések kiváltására. Hegmanné Nemes Sára államtitkár asszony arról tájékoztatott, hogy ebből kiemelten elsődleges a törökbálinti iskola kivásárlása és befejezése. • Mikorra várható a munkák megkezdése, és mikor vehető birtokba a létesítmény? • A megbeszéléseken államtitkár as�szony ezekről a kérdésekről is tájékoztatást kért. Az hangzott el, hogy optimális feltételek esetén idén augusztus–szeptember fordulóján folytatódhat az építkezés és a 2013–2014-es tanév kezdetén már birtokba vehető lesz az iskola. Törökbálintiak fogják használni, mert az állam – az ígéret szerint – az elkészülte után visszaadja a létesítményt önkormányzati fenntartásba. (Természetesen a jövő esztendőtől életbe lépő új oktatásfinanszírozási rendszer szerint.) • Eljutott hozzánk a hír, hogy Törökbálint vezetése koncepciót dolgozott ki a helyi tömegközlekedés fejlesztésére. Mintha valami titkolózás lengené körül e kérdést. Mondana részleteket a tervről? • Szó nincs titkolózásról, mindössze szakmai műhelymunka folyt az elmúlt időszakban arról, hogy milyen megoldást találjunk a BKV járatainak kiváltására. Tudva lévő, hogy a járatok üzemeltetésére kötött szerződések idén év végén lejárnak, bár a BKV dolgait manapság tartalmilag intéző Budapesti Közlekedési Központ (BKK) jövő év április 30-áig fenntartaná a működést. Ami a lényeg: akár így, akár úgy, nekünk fel kell készülnünk arra, hogy ne legyen törés a szolgáltatásban, ne maradhasson közösségi közlekedés nélkül a város. A képviselő-testület több hónappal ezelőtt munkacsoportot hozott létre Elek Sándor alpolgármester vezetésével arra, hogy tegyen javaslatokat a váltásra való felkészülésünkre. • Hozott már javaslatot, eredményt ennek a munkacsoportnak a munkája? • Szerintem nagyon is sokat. A csoport tagjai Elek Sándoron kívül Gyarmati Mihály képviselő, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, Fernengel András képviselő ugyancsak e bizottság tagja, valamint Gáldi György és Mezei Gyula, akiket helyi közlekedési kérdésekben való jártasságukról


„Az egész egy felméréssel kezdődött” •• Január 26-án Törökbálint önkormányzatának felkérésére alakult az az ad hoc munkacsoport, amelynek feladata városunk helyi és helyközi közlekedésének felmérése és fenntarthatóságának vizsgálata. A munkacsoport Gyarmati Mihály és Fernengel András képviselők, valamint Gáldi György, Mezei Gyula és Elek Sándor alpolgármester vezetésével látott munkához. Az egész egy széles körű felméréssel kezdődött, és mostanra az ügy meglepő és nagyon izgalmas fordulatot vett. A fejleményekről Elek Sándort és Mezei Gyulát kérdeztük.

6 • www.kerthelyseg.hu

• Miért volt szükség egy külön munkacsoportra a közösségi közlekedés felméréséhez?

• Elek Sándor: A fő ok az, hogy jövő év januárjában lejár a szerződésünk a BKVval, illetve a Budapesti Közlekedési Központtal (BKK), amelynek keretein belül már eddig is folyamatosan és évente jelentősen növekvő összegeket volt kénytelen fizetni az önkormányzat azért, hogy a vállalat üzemeltesse a Törökbálint lakosságát kiszolgáló vonalakat. Ez az összeg az idén megközelítőleg 185 millió forint. A növekvő üzemanyagárak miatt a hozzájárulás összege a következő évben valószínűleg jelentős mértékben tovább fog nőni, ezért meg kellett vizsgálni, hogy milyen alternatív lehetőségek állnak rendelkezésre a közösségi közlekedés átszervezésére. Több lehetőséget is megvizsgáltunk, ezek közül az egyik most jutott el a megvalósulás küszöbéhez. A részleteket azonban jobb, ha az ötletgazda, Mezei Gyula ismerteti. • Mezei Gyula: A célunk egy biztonságos, minőségi szolgáltatás megszervezése, amely azonban kevésbé terheli a vá-

ros amúgy is szűkös költségvetését. Az elmúlt években már többször napirendre került, hogy a vonalakat esetleg átadjuk a Volánnak vagy a minisztériumnak. Ezekkel a megoldásokkal azonban a költségeink nem csökkentek volna jelentősen. Ezért megvizsgáltuk egy saját közlekedési társaság létrehozásának lehetőségét. • Hogyan láttak munkához? • Először is megrendeltünk egy átfogó, a BKV-val egyeztetett felmérést, ahol azt vizsgáltuk, hogy a hét különböző napjain, az egyes időpontokban hányan és milyen jeggyel utaznak a törökbálinti járatokon. Az eredmények nagyon meglepőek voltak. Kiderült, hogy egyes esetekben az utas közönség közel 40 százaléka nem rendelkezett megfelelő vonaljeggyel vagy bérlettel. Tehát az kiderült, hogy a jegyeladás és -ellenőrzés rendszerét mindenképpen át kell gondolni. Közben pedig megkerestünk autóbuszgyártó cégeket, hogy felmérjük egy saját közlekedési vállalat alapításának és működtetésének lehetőségét, költségeit. Először dízelautóbuszokban gondolkodtunk, mert úgy gondoltuk, hogy számunkra más egészen biztosan megfizethetetlen, de aztán az egyik cég felvetette az elektromos autóbuszokra épülő közlekedés lehetőségét. Így került a képbe egy amerikai tőkével működő német központú vállalat, amely Kínában gyártott elektromos szóló buszokat forgalmaz. Az elektromos buszok legnagyobb előnye, hogy nincs lokális károsanyag-kibocsátása. Az üzemeltetése is gazdaságos, hiszen ha megnézzük az utóbbi években az energiahordozók áraiban bekövetkezett változásokat, azt látjuk, hogy egyedül csak az elektromos áram ára emelkedett az inflációval megegyező mértékben. • Kínai buszok Európában? • Furcsán hangzik, de jelenleg egyedül Kínában tudnak olyan a k kumulátorokat gyártani, amelyek képesek egy busz méretű járművet kétszázötven kilométeren keresztül ellátni energiával. A titok egy speciális alapanyagban van, amelyből az akkumulátorokat gyártják és amely csak Kínában található.

• Ha tegyük fel, lenne is annyi pénze az önkormányzatnak, hogy megvásárolja ezeket a buszokat, akkor is fizetni kell valakinek a villanyszámlát.

• Elek Sándor: Az érdekes és nagyon izgalmas egybeesése a dolgoknak, hogy az EU éppen az ötlet felvetődésével egy időben írt ki egy pályázatot, amely pontosan ránk illik: elővárosi közlekedéskorszerűsítés elektromos üzemű járművekkel, független önkormányzatok részére. Ebben a pályázatban a járműpark beszerzésének 85 százalékát az unió, 15 százalékát a magyar állam fedezi, nekünk tehát először csak a pályázattal kapcsolatos költségeket kell állnunk. Folyamatosan egyeztetünk az illetékes minisztériumokkal és szakhatóságokkal, az Elmű és a paksi atomerőmű illetékeseivel, sőt még a Levegő Munkacsoporttól Lukács András is a támogatásáról biztosított bennünket. • Az elmű és a paksi atomerőmű szolgáltatná az „üzemanyagot”? • Több szolgáltatóval is tárgyalunk, hogy a lehető legkedvezőbb megoldást megtaláljuk. A paksi atomerőműben az éjjeli üzemben keletkező többletenergiát vásárolhatnánk meg nagyon kedvező áron, és az Elműnél is az olcsóbb éjjeli áram az, amire szükségünk lenne. A jövő pedig a napenergia, hiszen ezek a buszok már most is napelemmel működnek Kínában. A gyár, ahol gyártják, állítólag teljesen önellátó rendszerű. Nyíri Erzsi


Törökbálint a Zöld Dél-Budáért!

Közösségi közlekedés elektromos autóbuszokkal • Lépéskényszer

A Fővárosi Agglomeráció számos településén, így Törökbálint esetében is jövőre lejárnak a közösségi közlekedés ellátására a BKV-val kötött szolgáltatási szerződések. Időben kell felkészülni arra, hogy a határnapot követő időszakra se szűnjön meg a helyi és helyközi autóbusz-közlekedés. Törökbálint a kialakult gazdasági helyzetén túl megoldást keres arra, hogy miként tudja átalakítani közösségi közlekedési hálózatát oly módon, hogy az fenntartható közösségi közlekedési hálózat legyen. Tisztában van a város vezetése azzal, hogy egyedül – szigetmegoldást koncipiálva – kevés eséllyel pályázhatna a beruházás forrását lehetővé tevő európai uniós források igénybevételére. Az az elképzelésünk, hogy Törökbálint Dél-Buda településeivel és kerületeivel közösen elektromos meghajtású autóbuszok üzembe állításával alakítsa ki Zöld Dél-Buda közösségi közlekedési rendszerét.

• Környezeti és egészségügyi hatások

Az elektromos járművek vitathatatlan előnye, hogy nincs lokális károsanyag-kibocsátásuk. A rendelkezésre álló technológiáknak köszönhetően akár nullára is csökkenthetők az emissziós értékeik. A zéró emissziónak köszönhetően jelentős terhektől mentesülhet az épített környezet, valamint a lakosság életterülete is. Különösen fontos lenne elektromos autóbuszok (e-buszok) közlekedtetése olyan területeken, amelyek városi zöld szigetként üzemelnek, és amelyek a lakosság számára az elérhető menekülést jelentik a városi légszennyezettségtől. Az e-buszok további előnye, hogy zajterhelésük is jelentősen alacsonyabb egy dízelbuszhoz képest, hiszen közel hangtalanul, rezgésmentesen közlekednek.

• Utazási komfort

A teljes hosszban alacsony padlós, légkondicionált, hő- és fényvédő üvegekkel ellátott, a karosszériát nem rázó motorral közlekedő e-buszban az utazás sokkal kellemesebb, mint egy dízelautóbuszon. Míg a dízeljárműveknél az ülések kb. 60-70 százaléka dobogón található, addig az elektromos hajtás lényegesen kisebb helyigénye miatt csupán néhány ülés található dobogón.

• Gazdasági előny

Az elektromos járművek közlekedtetése a gazdaságossági számítások szerint legalább 20 százalékos megtakarítást jelent a dízelbuszokkal szemben. Ez a hosszú távú megtakarítás nemcsak az agglomerációs és fővárosi önkormányzatoknál, de állami szinten is érezteti pozitív hatását. Az utazási komfort növekedése természetesen pénzügyileg is pozitív kilátásokat ígér, hiszen ez várhatóan az utasok számának emelkedését és ezzel együtt a bevételek növekedését fogja eredményezi. A járműpark beszerzésének egyszeri beruházási költsége a járművek gazdaságos üzemeltetése és hosszú élettartama okán hosszú távon önfenntartó rendszer kialakítását teszi lehetővé.

• Törökbálint szerepe

Javaslatunk szerint Törökbálinton és a környező települések belső területein, valamint a Margitszigeten kizárólag, az áthaladó elővárosi autóbuszok gyakorlatilag 80 százaléka lenne elektromos autóbusz. Budapest dél-budai kerületeiben az összes szóló autóbuszt e-buszra lehetne cserélni. Mivel a járművek szolgáltatási területét nem lehet vonalzóval meghúzni, ezért egyes vonalak erejéig a pesti oldal belvárosában, valamint a hegyvidéki kerületben is naponta találkozhatnak majd az utasok a korszerű járművekkel.

• Közös érdek

A felvázolt innovatív projekt mindenki számára különösen előnyös változást, fejlődést hozna. Pozitív hatása van az agglomerációs önkormányzatokra, mivel csökkenthető az általuk fizetendő önkormányzati hozzájárulás, a főváros terhei is hasonló mértékben mérsékelhetők a többi alvállalkozónál jelentkező költségekkel szemben. Végül a kormány számára is előnyökkel jár a projekt támogatása, mivel hosszú távon a helyi és helyközi közlekedésért fizetendő normatív támogatás összege csökkenthető lesz.

• Felkészülés

unk búcsúnapján mutatjuk be a törökbálintiaknak. Ezen a napon is ingyenesen lehet rajta utazni.

www.kerthelyseg.hu • 7

Az elektromos autóbuszok közlekedtetésének műszaki, gazdaságossági és szervezési lehetőségét van hivatva kidolgozni a pilot projekt, amelynek keretében – civil, önkormányzati és gazdasági szereplők összefogásával – egy tesztjármű vizsgálatára kerül sor Törökbálint gondozásában. A kínai BYD K9 autóbusza közel másfél hónapon át rója majd Törökbálint és környéke, valamint a főváros útjait és több vonalon részt vesz a személyszállításban is. A próbaüzem létrejötte a BYD magyarországi képviseletét ellátó Otobus Kft. (Mogyoróssy Tibor ügyvezető) kitartó munkáját dicséri. A tesztbusz vizsgáA tesztbusz időszakonlatába és időszakos használatába a Levegő Munkacsoport (Lukács András) és ként helyben, a Bálintbusz az AlterBMV Kft. (Mezei Gyula) vállalt szerepet. Az autóbusz energiaellátását az Elmű-Émász térítésmentesen adott Zöld Árammal teszi lehetővé a töjárataként üzemel. Ingyerökbálinti önkormányzatnál kialakított töltőhelyen. nesen lehet rajta utazni. JúA teszteredményeket önkormányzatunk szakemberei összegzik és értékelik. lius 1-jén, vasárnap, városTurai István polgármester


Értékteremtés, ismeretterjesztés, együttműködés

8 • www.kerthelyseg.hu

•• Kisebb huzavona után végre sikerült igazgatót választani a Munkácsy Mihály Művelődési Ház élére. A régi-új igazgatóval, Szabó Évával az elmúlt időszak nehézségeiről és a következő időszak lehetőségeiről beszélgettünk.

• Elég hosszú ideig tartott, míg sikerült vezetőt választani a ház élére. Hogy élted meg az elmúlt időszakot? • Nem volt kellemes. Annál is inkább, mert ezt megelőzően úgy éreztem, hogy 2001 óta sokszor és folyamatosan bizonyítottam. Első ciklusomban a régi épületben működő intézmény befogadó házból interaktív közösségi színtérré vált, új rendszeres művelődési formák és hagyományteremtő, máig élő nagy rendezvénysorozatok indultak. A közösség- és értékteremtő programok kinőtték a régi épület falait, a település közterein éltek, a civil szervezetekkel való együttműködés új alapokra került. Az új művelődési ház építkezése alatt ideiglenesen két helyszínen találtunk otthonra, helyhiánnyal küszködtünk, de a ház új közösségei és nagy rendezvényei továbbéltek. A 2007-ben átadott új épület beindításához új szervezeti, működési struktúrákat, izgalmas, szép szakmai feladatokat találtam ki. A munkatársakkal közösen jelentős eredményeket tudhatunk magunk mögött, különböző igények összehangolásával alakítottuk ki az intézmény programszerkezetét és szolgáltatáspolitikáját. 2010-ben bátran állíthattuk, hogy a közönség széles programkínálattal találkozik, a rendezvénysorozatok és nagy rendezvények népszerűek, a klubok jól működnek. Ekkor jelentek meg a – nem a szakmai munkával összefüggő – jelenségek. Egy igazgatónak legitimációra van szüksége ahhoz, hogy új fejlesztési irányokat jelöljön ki, meg tudjon hozni stratégiai döntéseket és mindezek eredményét jól tudja valósítani. Örülök, hogy egy év várakozást követően megkaptam a képviselő-testülettől az újabb megbízatást és ismét belekezdhetek hosszabb távú szakmai elképzeléseim megvalósításába. • A ház többi dolgozójára mennyire volt hatással ez a procedúra? Köze van-e ahhoz, hogy több helyen cserélődtek az emberek? • Az intézményvezető-választással ös�szefüggő rendkívüli események megtépázták az egykoron irigyelt csapatszellemet. A tavalyi státuscsökkentést követően idén tavaszig három munkatársunk távozott az intézményből. Öt évvel ezelőtt nyitottuk meg az új épületet, az új kollégák közel egy időben érkeztek, természetes is lehetne ennyi idő alatt ilyen mértékű fluktuáció, azonban úgy gondolom, csupán egyikük távozása nem függ össze e kellemetlen procedúrával. Amikor helyettesem elmondta, hogy egy rendkívül előnyös állásajánlat miatt elhagyja a művelődésszervezői szakmát, és a jövőben más területen próbálja ki magát, megpróbáltam

marasztalni, de megismerve új megbízatását, beláttam, hogy kétgyermekes családapaként nem szabad visszautasítania a felajánlott lehetőséget. Rajta kívül két rendezvényszolgálatos (recepciós) kolléganő távozott. Az ő döntésük valóban kapcsolatba hozható az intézményvezetői választás megpróbáltatásaival, melyet fokozott a nem éppen család- és kapcsolatbarát munkaidő-beosztás – hétvégi, ünnepnapi, hétköznap esti ügyelet – és az, hogy az elsajátított rutinfeladatok számukra már nem jelentettek kihívást, változatosságot, motivációt. • Szerinted melyek voltak a pályázatodban azok az elemek, amelyek miatt újraválasztottak?

• Pályázatomban az elért eredményekre, gyakorlatra építve új programstruktúrát, a folyamatos változás lehetőségét magában foglaló tevékenységrendszert vázoltam fel. Kiemelkedő hangsúlyt helyeztem a megváltozott fenntartói és gazdasági elvárásokra, szakmai és globális kihívásokra, közösségi együttműködésekre. Az utak kijelölésekor konkrét, de részletekre nem kiterjedő stratégiát alkottam, lehetőséget biztosítva a szüntelenül változó új elvárásokra és környezeti változásokra adandó válaszok megszületésének. A tartalomfejlesztés középpontjába a következő célokat jelöltem: az értékteremtő, alkotó-, közvetítő tevékenységek kínálata szélesedjen, a tehetséggondozás támogatása új lehetőségekben is megnyilvánuljon. Folytatódjon a közösségi értékek támogatása, ezen belül erősödjenek a művelődési ház és a civil szervezetek, valamint a civil szervezetek egymás közötti együttműködésére épülő kezdeményezések. A lakosság versenyképességének növelése érdekében a kreativitás és a problémamegoldó képesség fejlesztésének alkalmai gyarapodjanak, ezen belül a programszerkezetben jelenjenek meg az egész életen át tartó tanulás rendszeres művelődési formái, erősödjön az ismeretterjesztő tevékenység. A közösségeket kereső ifjúsági korosztály számára kínált lehetőségek szélesedjenek, az intézmény továbbra is nyújtson segítséget az oktatási intézményeknek. Az új

fenntartói elvárások hangsúlyosabban jelenjenek meg a működésben. Erősödjön a településimázs-építő tevékenység, fejlődjön a kapcsolatépítő gyakorlat. A művelődési szokások alakításával szélesedjen az életminőség növelését szolgáló programstruktúra. A fejlesztési elképzelések forrásteremtéssel, az intézményi bevételek növelésével, visszafogott gazdálkodással és takarékossággal valósuljanak meg. • Öt évre választottak meg. Az elképzeléseid szerint milyen lesz a művház következő öt éve? • Törökbálint megváltozott gazdasági helyzete várhatóan egyre negatívabban befolyásolja majd a város közművelődési intézményének gazdálkodását. Fel kell készülnünk az ebből eredő új működési és szakmai kihívásokra. • És milyen lesz a művház következő pár hónapja? Mire számíthatunk a nyáron? Lesz-e ősztől például színház? • Június közepétől augusztus 10-ig kézműves (fazekas, állat- és természetbarát, néptánc, tánc- és mozgásművészeti, sportés kaland-) táborainkba várjuk a gyerekeket. (A táborokról részletes információ a www.mmmh.hu honlapon olvasható.) Az évadot hagyományainkhoz híven július első vasárnapján, a „Mária, segíts!” Kápolna búcsúnapjának szérűskerti világi eseményeivel zárjuk. 11 órától vidámpark és kirakodóvásár várja a város aprajanagyját. A színpadi programokat 15 órakor térzene nyitja meg. A Római Katolikus Egyházközség programja 16 órakor kezdődik, keresztény könnyűzenével. Az ezt követő bábszínházi előadás után törökbálinti művészeti csoportok mutatkoznak be. 19 órától az FG-4 Illés-Fonográf Emlékzenekar koncertjével megidézzük a legendás 60-as, 70-es évek felejthetetlen dalait. Az elkövetkező hetek a labdarúgó Eb-döntő jegyében telnek, így – akárcsak négy évvel ezelőtt – az idén is a program záróeseménye a döntőmérkőzés izgalmaival telik. Óriáskivetítőn nézzük végig a mérkőzést. Tavaly a viharos idő elmosta a programokat, így idén úgy készülünk, hogy rossz idő esetén a döntőt a művelődési ház színháztermének közel 6,5x4,5 méteres vásznára vetítjük ki. Augusztus 20-án délben ünnepi beszéd, koszorúzás és kenyérszentelés lesz a Szent István szobornál. A délutáni városi ünnepséget követően 19.30-kor Sztárból legenda címmel Cserháti Zsuzsa emlékkoncertet rendezünk a Munkácsy Udvarban Malek Andrea, Auth Csilla, Berkes Gabriella, Csonka András, Majsai Gábor, a Singer Street és a Stúdió 11 közreműködésével. A programot tűzijátékkal zárjuk. A Turay Ida Színházbérletünk őszi szezonjában a Sári bíró zenés vígjátékot, a Van, aki forrón szereti musicalt és a Holló árnyékában című darabot láthatják vendégeink. Bérletek rendezvényszolgálatunkon már kaphatók. Németh


Telenor Önkéntes Nap Június 13-án a törökbálinti székhelyű Telenor Magyarország Zrt. vezetői és dolgozói közösségi tevékenységgel bizonyították elkötelezettségüket a helyi értékek, Törökbálint mellett. A társadalmi felelősségvállalás szellemében a vállalat mintegy 400 dolgozója ajánlotta fel egynapi munkáját, hogy a helyi iskolák, óvodák, önkormányzati intézmények és játszóterek festésében, valamint a városi buszmegállók tisztításában feladatot vállaljon. A munkához szükséges eszközöket és alapanyagokat – jelentős anyagi ráfordítással – ugyancsak a Telenor biztosította. A munkálatok többhetes előkészítését és szakmai irányítását – a polgármesteri hivatal támogatásával és az intézményi gondnokok bevonásával – a törökbálinti Városgondnokság végezte.

Megszépült városi helyszíneink: TTC Sporttelep, Bóbita Óvoda (régi), Nyitnikék Óvoda, Csupaszív Óvoda, Zimándy Ignác Általános Iskola, Bálint Márton ÁKI, Tüskevár játszótér, Kalóztanya játszótér, Segítő Kéz Szolgálat, gyermekorvosi rendelő, Szociális Iroda, rendőrség, valamint közel 30 buszváró. A felújítási munkákkal egy időben a Telenor dolgozóinak egy másik önkéntes csoportja 100 törökbálinti általános iskolás diákot látott vendégül a Telenor Házban, hogy színes programokkal, játékos keretek között bővítsék a gyerekek ismereteit a digitális világról, a mobil távközlésről és a környezettudatosságról. Az érintett iskolák és óvodák, valamint a polgármesteri hivatal dolgozói kávéval, teával, süteménnyel és pogácsával látták vendégül az önkénteseket. Halász Örs Törökbálint Város Önkormányzata, intézményei és az egész város nevében ezúton is kifejezem köszönetemet a Telenor vezetőségének és valamennyi dolgozójának ezért a példaértékű felajánlásért és a remek hangulatú, emlékezetes napért. Turai István polgármester

Christopher Laska a Telenor vezérigazgatója, és Turai István polgármester

A Telenornál azt valljuk, hogy felelősséggel tartozunk a környezetért, különösen, ahol nap mint nap dolgozunk. Éppen ezért kiemelt fontosságú, hogy saját kétkezi munkánkkal is hozzájáruljunk ahhoz, hogy egy élhetőbb, barátságosabb környezet várja az itt élőket, a munkatársakat, az itt óvodába és iskolába járó gyerekeket. Örülök, hogy úgy sikerült összeállítanunk az Önkéntes Nap eseményeit, hogy azok egyszerre jelentettek közösségépítő programot és Törökbálint számára is hasznos tevékenységet. Christopher Laska vezérigazgató

www.kerthelyseg.hu • 9


A Volf György-díj kitüntettjei

„Számítanak az elismerések” •• Törökbálint Város Önkormányzata minden évben Volf György-díjat adományoz a településen dolgozó, kiemelkedő munkát végző pedagógusainak. Idén Nagyné Tóth Mária, a Walla Óvoda óvónője és Szilágyi Gáborné, a Bálint Márton Általános és Középiskola pedagógusa részesült az elismerésben.

10 • www.kerthelyseg.hu Fotók – Bálintinfo.hu

• Mikor indult óvodapedagógiai pályája és mikor került a Walla óvodába? • Nagyné Tóth Mária: 1974-ben kerültem az óvodába, amelyet akkor még Baross utcai óvodának neveztek, és azóta dolgozom itt. Egyedül három gyermekem születésekor hagytam ki néhány évet. • Akkor már elég sok gyerek került ki a kezei közül. • Első óvodásaim az 1968-ban születettek közül kerültek ki. Mivel csak ebben az óvodában dolgoztam, nagyon sokszor előfordult, hogy egykori óvodásaim saját gyermeküket hozták vis�sza, sőt már olyan is van, hogy a nagyszülő és a szülő után szeptembertől a család harmadik generációja jár majd hozzám. Örülök annak, hogy van olyan egykori óvodásom, aki most a város egy másik óvodájában dolgozik. 1957 óta élek a településen, nagyon sok családot ismerek, így van, hogy a gyermekről már az első óvodai találkozásunk előtt tudom, hogy kicsoda. • Hogyan foglalná össze ezt a közel negyven évet? • Mindig pedagógusnak készültem, de nem óvónőnek. Nem bántam meg, hogy az lett belőlem. Nagyon szeretem a gyerekeket és a munkámat. Szakmailag sokat változott a pályánk, nyitott lett több nevelési módszer felé a szakma, ami a pedagógiai fejlődést segítette. • Vannak olyan kollégái, akikkel már régebben együtt dolgozik? ••

• ÉPÍTÉSI MUNKÁK MÛSZAKI ELLENÔRZÉSE • ÉPÍTÉSI MUNKÁK TELJES KÖRÛ LEBONYOLÍTÁSA • PROJEKT MENEDZSMENT • TERVEZÉS, TERVELLENÔRZÉS • MÛSZAKI ÉS HATÓSÁGI ÁTADÁSOK 1122 Budapest, Városmajor utca 21. 4. em. 1. (t|f) +36 1 201 80 03 (e) info@alm.co.hu

ALM_hird89x95.indd 1

• Igen, van. Egyik kolléganőmmel már 1980 óta dolgozunk együtt. • Lassan negyven éve van a pályán, ez azt jelenti, hogy nemsokára nyugdíjba mehet. Gondolkodott már azon, hogy milyen lesz, amikor nem kell bejárni napról napra az óvodába? • Igen, gondolkodtam. Bár szívesen vagyok gyerekek között, de már rám fér a pihenés. Férjem idén megy nyugdíjba, így lesz időnk megvalósítani közös programok keretein belül régi-új terveinket. • Negyven év alatt, gondolom, a gyerekanyag is sokat változott. Mi a legszembetűnőbb? • Az, hogy a szülőknek kevesebb idejük van a gyermekeikre. Ez kihat a mindennapi életükre, viselkedésükre. A mai gyerekek számára is a felnőtt személye a minta, ezért fontos, hogy mit adnunk át nekik, hiszen ez is kihat a személyiségük fejlődésére. • Mi az ön pedagógiai filozófiája? Mi az, amit mindenképpen át szeretne adni a gyerekeknek? • Elsősorban az odafigyelés és a tolerancia. Azt, hogy türelemmel és kedvességgel forduljanak egymáshoz, és hogy a másikban meglássák a jót. • Mit szólt ahhoz, hogy idén ön kapja a Volf György-díjat? • Meglepett. És kellemesen érintett, hogy a többi pedagógus is támogatta a díjazásomat. • Ha jól tudom, nem Törökbálinton kezdte a pedagógusi munkáját. Mikor került településünkre, milyen okból, és előtte hol tanított? • Szilágyi Gáborné: Debrecenben kezdtem tanítani. Ott végeztem az egyetemet, magyar–orosz szakon, s ezután még 13 évig ott éltem a családommal. Majd Budapestre költöztünk, s ott is tanítottam. Törökbálintra a Zsolnai iskola miatt jöttünk és már több mint húsz éve itt élünk. Nem megszakítás nélkül dogozom itt, mert közben elmentem, és csak 1997-ben tértem vissza. Folyamatosan osztályfőnök voltam, szerettem a tanítványaimat, miért hagytam volna itt őket? A kollégáimat is szeretem, jó velük dolgozni. • Mit tart a pedagógiai „filozófiájának”? Mi az, amit a meg tanítandó anyagon kívül mindenképpen át szeretne adni a gyermekeknek? • Az én pedagógiai filozófiám eléggé különbözik a mostani állami iskolák „filozófiájától”. Nekem a XX. század első évtizedeiben megjelent reformpedagógiák szimpatikusak. Szerintem az a jó iskola, amelyben a gyerekek boldogok, örömmel mennek oda, nincs „stresszelés”, nincs bennük félelem. Ahol úgy érezhetik, hogy a tanulás nem kényszer, hanem a világ szenvedélyes megismerése. Az ilyen iskolában természetesen nem a „jó jegyért” tanulnak, mert nincs is osztályzás. Az ugyanis eltéríti őket a valódi céltól, s maga a jó jegy válik céllá. Az értékelés persze nem marad el, csak azt nem egy számjegyben fejezzük ki, hanem bővebben, pontosabban, érthetőbben: szavakban. Szerencsére a mi iskolánk eléggé gyerekbarát, úgyhogy – eltekintve az osztályzás kényszerétől – jó hangulatban lehet élni a mindennapokat. Magyar nyelv és irodalom szakos vagyok, de az utóbbi négy évben újra taníthattam az orosz nyelvet is. Az irodalmi művek lehetőséget adnak arra is, hogy életbölcsességet, tisztességet tanuljunk belőlük. Az élet legfontosabb kérdéseit boncolgathatjuk, így az emberi természetről is sok mindent megtudhatunk. De ezt nem a tananyagon kívül kell megtanítani, mert benne van, ez a lényege. • Milyen érzés volt megkapni a Volf György-díjat? Számítanak önnek az ilyesfajta elismerések? • Hogy milyen érzés volt? Talán zavarba ejtő. És igen, számítanak az elismerések. N.G.

8/9/11 2:09 PM


Turisztikai célterület-fejlesztés Törökbálint és térségében A törökbálinti Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM) a budapesti turistabuszokat üzemeltető MB – Travel és a Hungary Card – Magyar Turizmus Kártya támogatásával június 19-én a

Munkácsy Mihály Művelődési Házban szakmai kerekasztal-beszélgetést szervezett annak érdekében, hogy Törökbálint és térsége turisztikai célterületté váljon, a meglévő turistaforgalom a helyi gazdaságban kimutatható legyen és tovább fejlődjön. A kerekasztal-beszélgetés szervezőinek elképzelése, hogy Budapest Dél-Buda és 50 km-es körzetében alakuljon ki együttműködés az önkormányzatok, vállalkozók és civil szervezetek között, és induljon el egy közös munka, amely a térséget a turisták számára vonzóvá teszi. A turistát egyvalami érdekli: hogy a pénzéért élményeket kapjon. Törökbálint és térsége gazdag látnivalókban és élményelemekben, de ezek csak együtt „adhatók el”, ezért a térséget egy arculattal kell megjelentetni, és a siker biztos, hogy nem marad el. A térség egységes arculatának kialakításában komoly részt vállalhat a kerekasztal-beszélgetés támogatója, a Hungary Card – Magyar Turizmus Kártya, amely az egész országra kiterjedő hálózatával a kártya birtokosainak kedvezményes – néhol ingyenes – kulturális, gasztronómiai és élményelemeket kínál. Az országos hálózat térségi bevezetése nem kerül pénzbe az önkormányzatoknak, és a kedvezményes szolgáltatást nyújtók is ingyenesen jelenhetnek meg a Hungary Card éves katalógusában és honlapján (www.hungarycard.hu). Az önkormányzatok képviselői – Turai István, Törökbálint polgármestere, Szolnoki Gábor, Tárnok polgármestere, egyben

az Érd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás elnöke, Pátkai Zsolt, Százhalombatta alpolgármestere – egyetértettek abban, hogy a Magyar Turizmus Kártya segítséget jelenthet a térség idegenforgalmának fejlődésében, ezért ígéretet tettek arra, hogy a kártya bevezetését az önkormányzatok kommunikációs lehetőségeikkel segíteni fogják. A továbbiakban Szirbik István desztinációmenedzser részéről javaslatok hangzottak el, hogy a térségben egységes idegenforgalmi adót vezessenek be, az önkormányzatok honlapjain készüljön el a turizmus menüpont, ahol kapjanak kiemelt figyelmet a helyi turisztikai szolgáltatók, vendéglátók, látványosságok és a térség programjai. További javaslatként hangzott el, hogy a térséget turisztikai szempontból az összes érdekelt szervezetet, önkormányzatot és vállalkozást tömörítő szervezetként kellene működtetni és koordinálni. Szirbik István a Budapest és Balaton közötti turisztikai célterületként Törökbálint és térségét nemzetközi találkozóhelynek, „Világfalunak” képzeli el és szeretné, ha ebben az irányban tudna turisztikailag fejlődni. Erre az egész térséget összefogó, együtt gondolkodó, tevékeny tagokból álló szervezet alakulna a közeljövőben. E terület turisztikai fejlesztésének témájában és a Hungary Cardhoz kedvezményt adó szolgáltatóként csatlakozók előtt nyitva áll a kapu, és örömmel vesszük a jelentkezését annak, aki új ötlettel, javaslattal kíván közreműködni ebben a munkában, vagy konkrétan a TDM tevékenységében szeretne részt venni, illetve azt támogatni (www.globalvillage.hu, www.scbt.hu). P.E.

••

www.kerthelyseg.hu • 11


Fotók – Bálintinfo.hu

Igazi hősök

Május 15-én a Tábitha ház kicsit zajosabb volt a megszokottnál. Nem is csoda, hiszen a máskor olyan csendes kertben és a házban is igazi szuperhősök játszottak, ettek, ittak, mulattak. Több Superman és Pókember(ke) is részt vett a rendezvényen. A Szemem Fénye Alapítvány figyelemfelkeltő akciója egyszerre zajlott a pécsi Dóri Házban és a mi törökbálinti Tábitha Gyermekhospice Házunkban. Az akcióval a szervezők egy Angliából induló kezdeményezéshez csatlakoztak. Céljuk a figyelemfelhívás és az adománygyűjtés volt. Hiszen ezek a kis emberek, akik rövidebb-hosszabb ideig a Tábitha ház lakói, valóban hősies harcot folytatnak a gyógyíthatatlan betegséggel, amelyért szuperhősnek járó elismerés illeti őket, ahogyan a családjukat, a hozzátartozóikat is, akik erejükhöz mérten megpróbálják elviselhetőbbé, sőt vidámabbá tenni a beteg gyerekek fájdalommal teli hétköznapjait. Ez a nap igazi ünnep volt mindnyájunknak és persze a ház dolgozóinak is, akik

Elsőáldozás

12 • www.kerthelyseg.hu

Közel hetven gyermek járulhatott először Szentáldozáshoz május 22-én a törökbálinti Római Katolikus Templomban. A katolikus gyermekek és családjuk számára fontos eseményen színültig megtelt a templom.

szintén megérdemlik a szuperhős jelzőt, hiszen nap mint nap azon dolgoznak, hogy amennyire lehet, megkönnyítsék ezeknek a nehéz sorsú családoknak az életét. Ezen a napon tehát tényleg sereglettek a „hősök” a Tábitha Házba, és velük ünnepeltek a barátok, ismerősök. Meghívtak sok támogatót, és jelen voltak a ház korábbi lakói is. Hiszen a gyermekhospice nemcsak az életvégi ellátást jelenti, hanem a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő gyermekek családjainak segítését is. Sokan vannak tehát, akik „visszajáró” vendégei a háznak, és évről évre itt találnak segítségre, kikapcsolódásra, feltöltődésre a beteggondozás keserves hétköznapjai után. A Tábitha ház dolgozói tényleg mindent megtettek, hogy vidáman teljen a kis szuperhősök délelőttje. Ebéd után pedig jólesik egy kis séta. Ezért aztán a törökbálinti rendőrőrs rendőreinek biztosításával énekelve vonult az ünneplő társaság a Tábitha háztól a Tubi Bárig. Az étterem a Tábitha ház fő támogatójának, Galambos Lászlónak a tulajdona. Itt szolgálták fel a szuperhősöknek a desszertet, a fagyit és az üdítőket, és itt engedték útjára a héliummal töltött színes lufikat is, amelyek arra emlékeztetnek mindannyiunkat, hogy élnek közöttünk olyanok, akiknek minden napjuk egy olyan harc, amelyben győzni kell ahhoz, hogy legyen másnap… Perjés

Születésnapi köszöntés: Apák Marika néni 90 éves napja Kilencvenedik születésnapja alkalmából köszöntötte a Csupaszív Kiss Lajosnét Turai István polgármester és Hámoriné Olár Mária önkormányzati képviselő. Marika néni nagyon jó egészségoviban nek örvend, olyannyira, hogy a születésnapja alkalmából rendezett családi ünnepségen – gyerekei beszámolója szerint – hajnalig ropta a táncot. Marika néninek egyébként négy gyermeke, öt unokája és egy dédunokája van, a hosszú élet titkát tekintve pedig az állandó munkára esküszik, ami meg is látszik gyönyörűen rendben tartott kertjén.

A hag yomá nyok hoz h íven idén is megrendezte a Csupaszív Óvoda az apák napját. Ezen a napon, mint azt a neve is mutatja, az apukáké – és persze a gyermekeiké – a főszerep. A mozgalmas délutánon volt akadályverseny, ahol többek között íjászkodni, rollerezni és talicskázni kellett, volt tűzoltóautó-kosárból „városnézés”, a nap végén pedig az anyukák és a nagymamák jóvoltából egy hatalmas kerti parti.


2012. június 6 -án a négy égtájat jelképezően, Magyarország négy részéből indult útnak az az országos kezdeményezésű zarándoklat, amelyet a szervezők hazánk lelki megújhodásáért hirdettek meg. A négy csoport t öbb n api g y a log l á s után a budapesti Szent István Bazilikánál tal á l koz i k , é s eg y üt t mennek tovább a Normafához, ahol a későbbiekben egy Engesztelő Kápolnát terveznek felépíteni. A z or szág ny ugat i szegletébő l érkezők – Sopronból indulva nyolcnapi gyaloglást követően(!) – június 14-én érkeztek Törökbálintra, ahol helyi támogatók egy csoportja, köztük Bóhn István plébános és Turai István polgármester köszöntötték őket. A szervezők előzetes kérésének megfelelően a polgármester egy, a város nevével és címerével díszített szalagot kötött a zarándokok nemzeti színű zászlójára, és átadta a város jelképes ajándékait: egy kis vászonzacskónyi törökbálin-

www.kerthelyseg.hu weboldalon is!

Vagy a facebook-on:

www.facebook.com/Kerthelyseg Legyen a „barátunk”!

Péter és Pál ünnepén

Június 29-én egyszerre emlékezünk meg az egyház kezdeti időszakának két hatalmas egyéniségéről. Mindkettő emberfeletti odaadással küzdött az egyház megalakulásáért. Míg Pál rendkívüli tudásával hirdette Krisztust és a nemzetek apostolává lett, addig Péter Krisztustól kapott teljhatalmával odaadóan szolgálta a krisztusi hit egységét és épségét, az egyház egységének sziklaszilárd alapja lett. Magunk vagy mások gyengéinek mentegetése közben, megnyugtatásunk végett, a legtöbben könnyelműen mondogatjuk: Ne félj! Nincs semmi baj! A szent is hétszer botlik napjában! Ember nincs hiba nélkül! Olykor mégis érezzük, hogy ezek a kijelentések nem nyugtatnak meg sem minket, sem másokat. Nehezen tudjuk elviselni gyengeségeinket, gyarlóságainkat és hibáinkat. Talán életünkben is vannak dolgok, amelyekről nem szívesen beszélünk, olyan események és szakaszok, amelyekre jobban szeretnénk, ha sohasem derülne fény. A legtöbben tudjuk, hogy árnyékokkal és hibákkal megterhelt emberek vagyunk. Ezek elviselése a legtöbbször mégis kényelmetlen és terhes számunkra. Péter apostol kiváló halászember. Jóakaratához sem fér semmi kétség. Lelkes és bátor hitvalló: ,,Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia” (Mt 16, 16). Jézus ezért már az első találkozáskor a „Kéfa” nevet adta neki (Jn 1, 42). A kéfa arámul „szikla”, görög megfelelője a „petra”, ennek hímnemű személynévváltozata a Petrosz – Péter. A legjelentősebb események idején mindig Jézus oldalán állt. Kiemelkedő helyet foglalt el a tanítványok között, a Szentírásban a neve gyakran áll az apostolok névsora (Mt 10, 2) vagy a három megkülönböztetett apostol – Péter, Jakab és János – csoportjának élén (Mt 17, 1). Mindez azonban nem akadályozta meg Pétert abban, hogy egy adott pillanatban meg ne bicsakoljék és el ne határolja magát Jézustól: „Nem ismerem azt az embert” (Mt 26, 72). Gyávasága és félelme ezúttal erősebbnek bizonyult hiténél. A kakasszóra majd eszébe jutottak Jézus szavai és keservesen siratta bűnét. A Mester még Péter hármas tagadása után is töretlen szeretettel szerette őt és háromszor kínálta fel neki a lehetőséget szeretete megvallására és ráadásul még nyája vezetését is őrá bízta (Jn 21, 15-17). Péter minden gyarlósága ellenére megkapta a mennyek országának kulcsait és ő lett az egyház sziklaalapja: „Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt. Neked adom a mennyek országa kulcsait. Amit megkötsz a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit föloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva.” (Mt 16, 18-19.) Pál apostol életében ugyancsak azt tapasztaljuk, hogy minden gyarlóságunk és gyengeségünk ellenére még Istennek tetsző és sikeres lehet az életünk. A Krisztushoz való hűség szempontjából Pál apostolnak már eleve rosszul indult az élete. Bár kiváló tehetség, akadémikus, az Írások jeles ismerője, de talán éppen ezért ki nem állhatja az új vallás követőit: a Krisztus-hívőket. Üldözésükre jelentkezett (ApCsel 9, 1-2) és üldözte az Isten egyházát (1 Kor 15, 9). Sőt még a gyilkosság ellen sem tiltakozott, amikor István megkövezésénél a vértanú ruháit lábai elé helyezték (ApCsel 8, 1). Isten mégsem hagyta Pált elveszni. Krisztus és egyháza ádáz üldözőjéből lánglelkű apostolt csinált a Damaszkusz felé vezető úton. Az Úr eszközül választotta, hogy megismertesse nevét „a pogány népekkel, a királyokkal és Izrael fiaival” (ApCsel 9, 15) és később megmutatta neki, hogy mennyit kell szenvednie érte. A két apostolfejedelem ünnepe vigasztalásunkra szolgál. Ha nem is szabadulhatunk meg véglegesen emberi gyarlóságainktól és hibáinktól, azért Isten még életünket elfogadja és sikeres beteljesedésre vezeti azt Persze csak akkor, ha akarjuk!

www.kerthelyseg.hu • 13

Cikkeinket és további híreinket keresse a

•••

ti földet és egy címeres zászlót. A csoport vezetője, Derzsi-Pap Álmos megköszönte a kedves fogadtatást. Mint elmondta: zarándoklatuk célja a szeretet erejével elindulni az összefogás útján, megtalálni a kiutat a jelenlegi morális és gazdasági válságból, közelebb hozni az egymástól eltávolodott embereket és megmutatni értékeinket. A zarándokokat a plébánián meleg étellel várták, éjszakára pedig a Zimándy Sportcsarnokban szállásolták el őket. Másnap korán reggel indultak tovább, hiszen még hosszú út állt előttük a célig. Halász Örs ••

Olajág

•••

Törökbálintot is érintette az Engesztelő Zarándoklat


Interjú dr. Köves Slomóval, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség

A vallás a legfőbb összeta •• A törökbálinti holokauszt-megemlékezés alkalmából vendégünk volt dr. Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbija. Beszédének gondolatai még napok múltán is a fejemben motoszkáltak. Vajon mi lehet az, ami ezt a fiatalembert képessé teszi arra, hogy néhány keresetlen, egyszerű szóval, egy ötperces beszédben közel férkőzzön az embereknek nemcsak az eszéhez, de a szívéhez is? Az ünnepség után néhány nappal budapesti irodájában fogadott egy interjúra, ahol hosszabban is volt alkalmam beszélgetni vele, és mostanra azt hiszem, megtaláltam a választ a kérdésre. Kétségtelenül nagy tudása, műveltsége és bölcsessége mellett az őszintesége az, ami leginkább hatással volt rám.

• Rabbi úr! A törökbálinti ünnepségen körbetekintve a résztvevők között azt hiszem, ön volt a legfiatalabb. Mit gondol, a mai fiatalság, a húsz-harminc éves korosztály számára mit jelent a holokauszt ténye? • Nem hinném, hogy ez a korosztály különösebben behatóan foglalkozna a témával. Eltelt azóta hetven év. Persze azokban a családokban, amelyeket közvetlenül is érintett a dolog, például valamelyik nagyszülő esett áldozatul, vagy főleg ha túlélő van a családban, ott a következő generációk is jobban értik, hogy mi is volt ez, mi történt valójában. Értelemszerűen jobban is foglalkoztatja őket a kérdés, sokkal érzékenyebbek az ezzel kapcsolatos dolgokra. Ezek nagyon mély, nehezen gyógyuló sebek, ame-

lyek komolyan befolyásolhatják egy ember személyiségét. Aki ilyen módon nincs érintve, az az iskolai tanulmányoktól eltekintve nem nagyon találkozott ezzel a témával, hiszen a szocializmus negyven éve alatt nem nagyon beszéltek a történtekről, a rendszerváltás után pedig egy erőteljesen átpolitizált kontextusban folyik a társadalmi párbeszéd, ami legalább olyan rossz, mintha nem beszélnénk róla. Így aztán az emberek mondhatjuk úgy, hogy sokat hallottak, de keveset tudnak arról, hogy mi is volt ez valójában. Nem feltétlenül a tényekre, a számokra gondolok, hanem az okokra és az előzményekre. Ha valaki ezt nem látja át, akkor természetes, hogy nem érti az érintettek reakcióját, és nem tud azonosulni velük. • Mi dönti el, hogy egy ember mennyire lesz elfogadó vagy éppen kirekesztő viselkedésű egy másik vallással, nemzettel, bőrszínnel kapcsolatban? Az, hogy hová születik? Vagy az iskolai neveltetése? A környezet, amelyben fiatalon él? Esetleg a média?

14 • www.kerthelyseg.hu • Fotók – Bálintinfo.hu

Életrajz

Dr. Köves Slomó Budapesten született. Rabbinikus tanulmányait az Oberlander Báruch Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesületénél kezdte, majd az egyesült államokbeli Pittsburghben (Pennsylvania) található Yeshiva High Schoolban, a franciaországi Institut Superieur D’etudes Rabbiniques et Talmudiques-ben és a New York-i Central Lubavitch Yeshivotban végezte. Letette a szofér (hivatásos tóramásoló) és a mohél (hagyományos körülmetélő) vizsgákat is. A második világháború óta ő volt az első Magyarországon felavatott ortodox rabbi. Köves rabbivá avatásán, 2003. január 7-én az akkori köztársasági elnök, Mádl Ferenc, illetve Mordecháj Elijáhu prominens izraeli ortodox rabbi (1983– 1993 között Izrael szefárd főrabbija) is részt vett. A ceremóniát is ő vezette, amelyre a Vasvári Pál utcai zsinagógában került sor. A zsinagógát a szintén ortodox, de nem Magyarországon felavatott Oberlander Báruch rabbi vezette és vezeti azóta is. Felavatása után Köves nekilátott társaival a  Statusquo Ante (ortodox, de a külvilág és a többi zsidó irányzat felé is nyitott) vallási filozófiájú Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség megszervezésének, amit 2004. május 24-én jegyeztek be. 2007-ben a Debreceni Tudományegyetem Történelemtudományi Kara doktorrá avatta. 2010 tavasza óta a felújított és újranyitott óbudai zsinagóga rabbija. 2012. május 2-án Hende Csaba honvédelmi miniszter a Magyar Honvédség tábori főrabbijává nevezte ki. Feleségével és három gyermekével Budapesten él.

• Biztos vagyok benne, hogy a döntő tényező a család, amelyben felnövünk. Azt mondják, az ember egyénisége az első hat évben szinte teljesen kifejlődik. Később is alakul, de az alapok már ott vannak a fejekben. Éppen ezért nagyon fontosnak tartom a családok megerősítését, hiszen már ott eldől, milyen erkölcsi szabályok mentén él majd valaki. A példa és a hagyományok, mint tudja, számunkra nagyon fontosak. Persze vannak kivételek, de nagy vonalakban úgy gondolom, mindenképpen ez a legfontosabb. Éppen ezért nem szeretem, ha például valamilyen deviáns viselkedést a médiából érkező hatásokkal magyaráznak. Ez olyan, mintha valaki kitenné magából a lelkiismeretét. Szabad döntésünk van, hogy elfogadjuk-e, amit hallunk, amit sugallnak, vagy ránk akarnak kényszeríteni. Miénk a felelősség. • Ön szerint előnyt, vagy hátrányt jelent, ha ma Magyarországon valaki zsidó családba születik? • Szerintem mindenképpen lehet előny, hiszen egy olyan erős összetartó közösség tagja lesz, amely biztonságot és célt ad az életének. És itt elsősorban a zsidó egyház összetartó erejére gondolok. A vallás erős összetartó erő. • A hétköznapi ember számára nem igazán világos, mi a különbség a zsidó származás, illetve a zsidó vallás között. Hiszen attól, hogy valaki zsidó származású, még lehet ateista, nem? • A mi történelmünkben a vallás és a származás kérdése a többi népektől eltérően szinte elválaszthatatlanul összefonódott, hi-

. Kerthelység . Törökbálinti ingyenes havilap

•••

Megjelenik havonta • ISSN 1789-9133 • Felelős kiadó: Media InnoSenza Kft. • 1135 Budapest, Csata u. 32. • Telefon: 786-0788 • Fax: 786-0789 • email: szerkesztoseg@kerthelyseg.hu • Hirdetés: hirdetes@kerthelyseg.hu • Felelős szerkesztő: Kovács Ilona • Fotó: Tóth József, KᵒJ • Terv, grafikai munkák: KᵒJ • Nyomás: Rosental Kft. • Ügyvez. ig.: Rózsavölgyi Sándor ••• • A kiadó nem vállal felelősséget a hirdetések és pr-cikkek tartalmáért.


vezető rabbijával

artó erő

szen a zsidó nép a vallás által jött létre. Persze ha például az elmúlt évszázadok történelmén végigtekintünk, azt látjuk, hogy volt olyan is, aki el akarta felejteni a zsidó származását. A történelem eseményeit tekintve érthető ez a viselkedés, de azt is látni kell, hogy a társadalom igenis számon tartja az emberek származását. Mennyivel szerencsésebb, aki el tudja fogadni a gyökereit, aki hinni tud Isten parancsaiban, és e szerint akar és tud élni. • Nemrégiben vendég voltam egy társaságban, ahol egy fiatalember mesélt az életéről. Tíz percig beszélt arról, hogy a nyolcvanas években egy befutott együttes gitárosaként nagyon szép karriert épített, hogy olyan helyein járt a világnak, amelyekről legtöbben csak álmodunk. Megnősült, három gyerek boldog édesapja. Szinte irigyeltem. De az utolsó öt percben kiderült, hogy zsidó származása miatt mennyire frusztráltan érzi magát, fél, és az ország elhagyásán gondolkodik. Nem értettem, és őszintén szólva bosszantott is, amit mondott. Tényleg ilyen veszélyes dolog ma Magyarországon zsidónak lenni? • Nem gondolom, hogy így lenne. Ez az életérzés valójában annak a lélektani sérülésnek a velejárója, amelyről már beszéltem. A mi egyházunk éppen ezeknek a sérüléseknek a gyógyításán dolgozik. Aki hisz, aki keretet és célt talál az életének az egyházban, sokkal könnyebben találja meg a helyét a világban. Ez nemcsak a zsidó vallásra vonatkozik, hanem minden olyan hitre igaz, amelynek alapjai az egyetemes erkölcsi parancsokon nyugszanak. Ha ezeket a törvényeket értjük és követjük, sokkal jobban megértjük és elfogadjuk egymást. Nyíri Erzsi

Holokauszt-megemlékezés

Azon a szép, napsugaras május délutánon nagyon nehezemre esett beülni a Munkácsy Mihály Művelődési Ház dísztermébe. Sokkal szívesebben sétáltam volna a Diós kertben, hallgattam volna a rigókat, élveztem volna a napsütést, mint hogy végighallgassak egy olyan nehéz és fájdalmas témáról szóló műsort, mint amilyen a holokauszt. Hiszen sokkal könnyebb homokba dugni a fejünket és egyszerűen nem gondolni a rossz dolgokra. Örülni a szépnek, a jónak, és amennyire lehet, elkerülni a fájdalmasat, a kellemetlent, még csak gondolatban is. Jó módszer, és én ebben igazán profi vagyok. Csakhogy a színes napok mögött igenis ott van egy másik valóság. És bármennyire is könnyebb elmeszelni fejünkben a fájdalmas dolgokat, előbb-utóbb eljön a pillanat, amikor szembe kell néznünk azzal is, amivel nagyon nem szeretnénk. Soha nem értettem, hogy az emberi elme, amely megalkotta az űrhajót, amellyel eljutottunk a Holdra, vagy a penicillint, amellyel milliók életét menttették meg, hogyan lehetett képes egyúttal létrehozni olyan sötét és értelmetlen dolgokat, mint az atombomba vagy Auschwitz haláltábora. Hogyan és miért történhetnek meg ezek a borzalmak? Nem értem, és nem értem most sem, hogy végighallgattam Köves Slomo rabbi beszédét és a Törökbálinti Kamarakórus fájdalmasan szép előadását. A napok telnek, mégis kísért még a nácik kötelén fuldokló fiú képe, és arra gondolok, sokszor azzal áltatjuk magunkat, hogy ezek a borzalmak csak másokkal történhetnek, máskor és máshol. Pedig csak néhány éve, hogy a délszláv háborúban tőlünk pár száz kilométerre ugyanígy öltek, kínoztak meg ezreket, csak azért, mert egy másik nép fiaként jöttek a világra. Még mindig nem értem. Csak egyet értettem meg azon a délutánon. Azt, hogy itt, ma, ebben az országban, békeidőben könnyen elfelejtjük, hogy a földön most is mennyien szenvednek értelmetlenül. A mesterségesen szított ellentétek, a politikai érdekek mentén folytatott hétköznapi torzsalkodások közepette el sem tudjuk képzelni, hogy hasonló velünk is megtörténhet. Most már értem, hogy egy ilyen megemlékezés lényege éppen az, hogy bármennyire is fáj, bármennyire kínos és kellemetlen, ezekre a dolgokra mindig emlékeztetni kell magunkat. Mert a holokauszt megtörtént. És mindent meg kell tennünk, hogy ne történhessen meg soha többé. És ebben az első tennivalónk pedig éppen az, hogy emlékezzünk... Ny.E. ••

www.kerthelyseg.hu • 15


Vendégségben jártunk Nagyvenyimben és Előszálláson Hivatalunk két munkatársát vendégségbe hívta Nagyvenyim és Előszállás polgármestere. A meghívás apropója a települések közötti együttműködés erősítése, valamint a közös munka elindítása a Nyugdíjasok Szociális Fóruma Egyesületében. Az egyesület fő tevékenységi köre a nyugdíj- és szociális ellátással foglalkozik. Számos szaktekintély tagja ennek a kezdeményezésnek, amelynek kiemelt terü­ letei között van az emberi méltóság egész életen át való őrzése, az időskorúak társadalmi megbecsülése és anyagi biztonsága, egészségük megőrzése, gyógyítása és a rehabilitációjuk. Ezek mind fontos témái azoknak a rendezvényeknek, ahol az egyesület tagjai olykor-olykor összejön-

nek és tapasztalatcsere formájában adják át tudásukat, élményeiket egymásnak. Nag y veny im május 19 - én t a r totta meg a IX. Pünkösdi Dalos Találkozóját, amelyen részt vehetett két kolléganőnk. Szabóné Lőrincz Ilona polgármester asszony, a település jegyzője és képviselő-testületének tagjai nagy szeretettel fogadták delegációnkat, miközben a helyi és környékbeli asszonykórusok lázasan dúdolgatták nótáikat az előadás megkezdése előtt. Időközben megérkezett dr. Rétvári Bence, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkára is feleségével, aki a rendezvény díszvendégeként jelent meg. A dalosfesztivál számos résztvevője tele izgalommal és szeretettel adta elő azokat a nótákat, dalokat, amelyeket a közös munkának köszönhetően megtanultak. A rendezvény még nem ért véget, amikor munkatársaink átlátogattak Előszállásra, ahol épp falunapot tartottak. Farkas Imre polgármester a tőle megszokott kedvességgel invitálta be küldöttségünket a helyi nyugdíjasok napközi otthoná-

ba. Az otthon szerény körülmények között működik, de a szeretet és az összetartozás felülírja a nélkülözést. Az intézmény vezetője miután megmutatta a házat, elindult csapatunk a falunap forgatagába. Első látásra hasonló rendezvényként tartják számon, mint Törökbálint a városi majálist, de itt a civil szervezetek helyett baráti társaságok főznek egy-egy sátornál és közben a színpadon folyamatosan előadásokat tekintenek meg. Polgármester úr a helyi látványosságokat felsorakoztatva megmutatta a kastélyukat és a Cifrakertet is. Mindkét település levegőjét beszippantva megállapítható, hogy a szerény körülmények sem adnak okot arra, hogy elkeseredjünk, hisz mindannyiunk lelkében ott van a szeretet és az összetartozás igénye, csak elő kell csalogatni.

mondani. A többszöri desszert után egy nyugodt, pihentető, lassúbb belvárosi sétával zártuk az aznapi budapesti látogatásunkat. Este hát hét órakor a Német Kisebbségi Önkormányzat látott vendégül minket, ahol látogatóink egy hagyományos magyar vacsorával ismerkedhettek meg. A vasárnap délelőttöt egy kirándulással kezdtük a Német Kisebbségi Önkormányzat tagjaival, aminek során megtekintettük a Bori várat, majd egy nagyobb séta alkalmával Székesfehérvár belvárosát mutattuk meg a német fiataloknak, aztán Móron fogyasztottuk el az ebédünket. A város nevezetességeinek megtekintését különösen fontosnak tartottuk, hogy süsseni vendégeink Törökbálint és Budapest mellett egy más magyar város kulturális értékeibe is betekintést nyerhessenek. Este hét órakor a művelődési házban tartott állófogadáson vettünk részt. Ezután az ifjúsági klub termében töltöttük

az estét, ahol a különféle sportolási lehetőségek és szórakozás mellett remek alkalom nyílt a szakmai kérdésekről való eszmecserére, esetleges közös programok szervezésére is. Április 30-án ismét Budapestre utaztunk, ahol megtekintettünk a Budai várat, amit minden ideutazónak látnia kell, majd a Sziklakórházban tett látogatásunk után kimentünk a majálisra. Vendégeink ezúttal is élvezték a magyaros ételeket, zenéket, fellépéseket, és a végén a tűzijáték is nagy sikert aratott. Az este további részét vendégeink külön kérésére ismét a Tóparknál töltöttük. Ez a pár nap igazán jól összekovácsolta a két ifjúsági önkormányzatot, ismét kiderült, hogy érdemes fenntartani a német–magyar kapcsolatokat a fiatalok körében is, mert ez talán a legkiválóbb, legtermészetesebb módja más kultúrák, életmódok megismerésének és az egyre jelentősebb, elengedhetetlenebb nemzetközi kapcsolatok létesítésének.

16 • www.kerthelyseg.hu

A süsseni ifjúság látogatása Törökbálinton Idén már második alkalommal láttuk vendégül a Süsseni Ifjúsági Önkormányzat valamennyi tagját. Hasonlóan az elmúlt évhez, most is kiválóan éreztük magunkat egymás társaságában. Április 27-én este érkeztek meg a fiatalok a Keleti pályaudvarra. Az estét kellemes hangulatban töltöttük el a Tóparknál, hiszen már ismertük egymást, vidáman beszélgettünk, mondhatnánk, ugyanott folytattuk, ahol egy éve abbahagytuk. Szombat reggel frissen és jókedvűen láttunk neki a napnak. Egy városnéző busszal ismertettük meg fővárosunkat, a kirándulás igen színvonalas és érdekes információkat nyújtott a vendégeinket. Következő állomásunk a Trófea Grill Étterem volt, ahol a széles ételválaszték láttán az első egynéhány percben tanácstalanul álldogáltunk, míg átgondoltuk, hogy mi mindent szeretnénk megkóstolni, és melyek azok az ízek, amelyekről a bőség zavarában kénytelenek leszünk le-


„Szer-telenül” kiállítás Törökbálint Város Önkormányzata a Segítő Kéz Szolgálattal karöltve nyújtott be pályázatot 2011-ben a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet által közzétett Kábítószer-prevenciós programok támogatására. A Szer-telenül című pályázatot a nemzeti erőforrás miniszter is támogatásban részesítette. A programok megvalósításában a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, valamint a Bálint Márton Általános és Középiskola tanulói is részt vesznek. Június 12-én Turai István polgármester és Csokonáné Vízkeleti Ildikó, a Segítő Kéz Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

vezetője nyitotta meg a művelődési házban azt a kiállítást, amely egyrészt a program foglalkozásain készült fényképeket , m á s r é s z t a szolgálat által kiírt Szertelenü l című pályázatra beérkezett pályaműveket mutatta be. A beérkezett művek közül a legjobbakat díjazták is. Az elismerésben a következő gyerekek részesültek: 5. és 6. osztályosok: I. Vellner Zsófia II. Berta Réka III. Egresi Barbara

7. és 8. osztályosok I. Gulyás Eszter II. Szőke Enikő III. Lanczki Laura

Különdíjban részesültek: Ambrus Szintia, Árvai Dorottya, Cuadrado Alarcon Eszter, Erdei Anna, Fotenbacher Ágnes, Komlós Alexandra, Kulicskó Ádám, Lantos Dániel, Pető Réka, Simon Viktória, Takács Nikolett és Törtei Máté.

CNÖ-hírek

Augusztus 11-én 14 órakor veszi kezdetét az 5. Roma Nap. A rendezvényen fellépnek: Váradi Béla, Rózsa Ignác és zenekara, sztárvendég Bódi Guszti, Margó és kis Guszti. Szeptemberi kezdéssel újraindul a kedvezményes jogosítvány-tanfolyam a Mazsola Jogsi Tanoda szervezésében. A tanfolyamra folyamatosan lehet jelentkezni. Folytatódik az érettségi-előkészítő is, amelyre sok szeretettel várjuk azokat a jelentkezőket, akik 10. vagy 11. osztályba szeretnének hozzánk csatlakozni szeptembertől. Információ: Horváth Gyula elnök (06-20397-8073), Gurbai Jenő képviselő (06-20417-5877), Horváth István elnökhelyettes (06-20-529-6442), Tóth Róbert kulturális bizottsági tag (06-20-313-2831).

Törökbálinti Gyereknap

www.kerthelyseg.hu • 17

A hagyományokhoz híven idén is a művelődési ház adott otthont a Törökbálinti Gyereknapnak. Május utolsó vasárnapján, amely idén pünkösdvasárnapjára esett, gyereksereg lepte el a ház szinte minden szegletét. Ez egyrészt az ingyenesen kipróbálható játékoknak, a helyi csoportok bemutatóinak, másrészt a Mintapinty zenekar koncertjének volt köszönhető. A gyereknapon fellépett még Tóth Krisztina bábművész, de volt kézműveskedés és sárkányeregetés is.

Szécsi Magda Hazám Istenem, meghalok bánatomban Mert lelkembe hasít bele, hogy leölelsz megóva engem Jaj, pedig nekem kellene Földedre akár a harmat települt be Népem, a cigány Szabad-e hálámat bevésnem minden kövedbe, én Hazám E köveket kérlek, ne dobd vissza rám Ha százados panaszokat sírok. Tudom jól, éhezés, könny kijut másoknak is. Ám népemet keresztre feszítik itt, lehetősége sincs a tettre Hazám! Hazám! Nézz a szemembe. De, Jaj, szabadon repülő madár a szívem, ha arról álmodok, hogy reményeket adó virág vagy Magyarország és én legszebb szirma vagyok.


Jobb agyféltekés rajztanfolyam indul újra Törökbálinton

Tanulj meg látni!

•• Talán önökben is felmerült már a vágy, hogy ecsetet vagy színes krétát fogjanak és megörökítsenek egy-egy szép tájat. Vagy vágyakozva nézték az utcai portrérajzolót, ahogy néhány élethű képet alkot az előtte ülő modellről. Pedig akár hiszik, akár nem, felismerhető portré rajzolására önök is képesek, csak meg kell tanulniuk látni. Nem, nem tévedés! Ahhoz, hogy jól tudjunk rajzolni, először látni kell megtanulnunk. Erre kapunk lehetőséget, ha beiratkozunk a Jobb agyféltekés rajztanfolyamra, amely valójában sokkal több, mint rajztanfolyam. A részletekbe Bajczi Marianna, a különleges módszer egyik oktatója vezet be bennünket. • Miért kell a jobb agyféltekénket használnunk ahhoz, hogy jobban lássunk? • Talán nem jobban, hanem másként látunk akkor, ha hagyjuk, hogy a jobb agyfélteke által irányított intuíciónk, az érzéseink vezessenek. Tudományosan igazolt tény, hogy a hétköznapi életben az ember az agyának maximum 4-5 százalékát használja aktívan, és ebben is 90-95 százalékban a bal félteke által koordinált működés a jellemző. Amikor logikusan gondolkodunk, beszélünk, akkor a bal féltekénk működik aktívabban. Vannak olyan tevékenységek, amelyekbe teljesen bele tudunk feledkezni. Kinek-kinek más és más lehet ez. Van, aki zenét hallgat vagy kertészkedik, és van, aki rajzol. Ilyenkor nem gondolunk semmi másra, nem vagyunk éhesek, szomjasak, maga vagyunk a cselekvés, eggyé válunk azzal. Ez az állapot pedig képessé tesz minket arra, hogy másként, pontosabban, színesebben lássuk a dolgokat. • Fizikai vagy szellemi értelemben láthatunk tisztábban? • Mindkettőben. A mindennapi élet sok megpróbáltatás elé állít bennünket. A munkahely, az iskola, a család, ahol meg kell állnunk a helyünket. A rajztanfolyamon olyan technikákat, gyakorlatokat végzünk, amelyek képessé tesznek bennünket arra, hogy jobban megismerjük saját magunkat. A képességeinket és az ezekben rejlő lehetőségeket. Az alkotás folyamata kikapcsol bennünket a hétköznapokból, az eredmény pedig sikerélményt ad. Ez az a képesség, amelyet elsajátítanak a tanfolyam hallgatói. A rajztudás fejlesztése csak az első lépés. • Kinek ajánlod ezt a „terápiát”? • 11 éves kortól 99 éves korig mindenkinek. A tanfolyamainkon részt vevők palettája nagyon színes: az orvostól a rajztanárig, a taxisofőrtől a rokkantnyugdíjasig, a tanulási nehézségekkel küszködő diáktól az ügyvédig, kismamáig vagy az elfoglalt üzletemberig mindenféle ember megfordult már nálunk, és örömmel mondhatom, hogy mindenki elégedetten, élményekkel telve búcsúzott tőlünk a negyedik nap végén. Úgy gondolom, mindenki hasznos tapasztalatokkal gazdagabban távozott és ráadásul mindannyian megtanultak rajzolni is. • Kell ehhez valamilyen különleges képesség? Vagy például a balkezesség nem kizáró ok? • Aki tud írni jobb vagy bal kézzel, az megfelelő gyakorlatok elvégzésével képes előhívni a rajzkészségét is. Amire szükség ••

18 • www.kerthelyseg.hu

H.PARKETT Bt. • Halász Mihály Vállalunk: Hagyományos parkett burkolást Régi parketták felújítását, intarziás parkett burkolást Csiszolás PROFESSZIONÁLIS gépekkel Pácolás, olajozás, viaszolás, lakkozás.

Elérhetőségek: telefon: 36/20/9511-837

E-mail: hparkett@pr.hu • www.hparkett.hu

van, az a kíváncsiság, érdeklődés és türelem. Minden, ami szükséges, ott rejlik bennünk. Mindenki megtalálja magában ezeket a képességeket és megtanulja alkalmazni őket • Miért portrérajzolást tanulnak a résztvevők? • Az alap négynapos tanfolyamon, ahol tulajdonképpen a látás és észlelési mód mellett a különböző vonalvezetési és árnyékolási technikákat sajátíthatják el a résztvevők, valóban a negyedik napon portrét rajzol mindenki. Azért portrét, mert ezen érzékelhető leginkább a tanfolyam alatt elért fejlődés. Amikor a rajzoló látja, hogy a negyedik nap végén már igenis képes jól látni és jól visszaadni a képet, amit lát, akkor már jöhet a szabad alkotás. Ezután már sokkal bátrabban fognak hozzá bármilyen más témájú képhez. A rajz az önkifejezés egyik legősibb módja. • A rajztanfolyam mellett színes technikákat is elsajátíthatnak nálatok az érdeklődök? • Igen. Egyébb négynapos programjainkon a színelmélet alapjaival, a színek jelentésével foglalkozunk. A résztvevők közelebb kerülnek önmagukhoz és a színek világához, ezáltal kapnak egy újabb önkifejezési módot is. A kreativitás, az alkotókészség ott van mindenkiben. • Törökbálinton mikor és hol lesz legközelebb rajztanfolyam? • Nagyon szép környezetben a Tópark Hotelben lesz a tanfolyam, ahol a hotel személyzete és vezetője már személyes tapasztalatokról is be tud számolni. Szeretettel várunk mindenkit, aki nyitott arra, hogy önmaga új oldalát megismerje, felfedezze. Jelentkezés és bővebb információ: www.rajztanfolyam.hu 06-30-280-90-90/Kitti

Rajztanfolyam Jobb agyféltekés rajzolás

Részvétel: min. 11 éves kortól Időtartam: 4 nap (900–1700) Időpont: augusztus 9–12. Helyszín: Oekotel Tópark Hotel, Tópark u. 2. Ár: 39 000 Ft.


Idősek védelmében

Bűnmegelőzési fórum nyugdíjasoknak A törökbálinti önkormányzat és a helyi rendőrőrs közös szervezésében bűnmegelőzési tájékoztatóra hívták a törökbálinti nyugdíjasokat a művelődési házba. A rendezvénynek az a szomorú tény adott aktualitást, hogy egyre növekszik azon vagyon elleni bűncselekmények száma, ahol idős emberek az áldozatok. Nem véletlenül kedvelt célpontjai ők a bűnözőknek, hiszen nehezebben tudnak védekezni, ellenállni, és sokkal könnyebb megtéveszteni is őket. A rendezvény elején dr. Csipler Norbert őrnagy, a Budaörsi Rendőrkapitányság vezetője köszöntötte a meghívottakat, és rövid tájékoztatást adott a kapitányság témához kapcsolódó munkájáról. Elmondta, hogy az ilyen jellegű fórumok a bűnmegelőzés leghatékonyabb eszközei, ezért mindig szívesen tesz eleget a meghívásnak. Káldi Balázs százados, a helyi rendőrőrs vezetője – egyben a rendezvény házigazdája – bevezetőjében hangsúlyozta: Törökbálinton az érintett korosztály ellen a besurranásos lopás és az ún. trükkös lopás a két leggyakoribb elkövetési forma. A trükkös lopást egy filmjelenet vetítésével is illusztrálta. Előadásában rámutatott: az elkövetők az idősek bizalmával, jóhiszeműségével élnek vissza, és egyre kifinomultabb trükkökkel próbálkoznak. A legelterjedtebb módszer, amikor valamelyik szolgáltató dolgozójának adják ki magukat: általában víz-, gázvagy villanyóra-leolvasás ürügyén igyekeznek bejutni a lakásba, de az is gyakori, hogy „szerelőként” a ház körül tapasztalt problémára: csőtörésre, gázszivárgásra hivatkoznak. Rendszerint ketten dolgoznak, és amíg egyikük lefoglalja a tulajdonost, addig a másik szabadon garázdálkodhat a lakásban: sietősen összeszedi az értékeket, majd az elkövetők szaporán távoznak. A bűnözők gyorsan és szervezetten dolgoznak, és a többnyire jóhiszemű, időskorú áldozat csak akkor veszi észre a csalást, amikor az elkövetők már messze járnak. A rendőr százados józan gyanakvásra buzdította hallgatóságát: legyünk mindig résen, az aktuális óraleolvasás időszakát tartsuk észben, ha pedig váratlanul toppan be két közüzemi dolgozó, ne engedjük be őket első szóra, kérjük el az igazolványukat, és az azonosítószámok alapján telefonon érdeklődjünk az adott szolgáltató cégnél azok valódisága felől. A besurranásos lopások elkövetéssel kapcsolatban Dömötör László, a Szabadházi Közéleti Egyesület vezetője és Pállai Tamás rendőr törzszászlós, a településrész körzeti megbízottja tartott közös előadást. Az egye-

sület tagjai évek óta sikerrel működtetik a Szomszédok Egymásért Mozgalmat (SZEM), melyhez folyamatos szakmai segítséget kapnak a körzeti megbízottól. Pállai Tamás hangsúlyozta: követendőnek tartja a mozgalom példáját, mert a besurranásos bűncselekményeket a szomszédok összefogása, az odafigyelés jelentősen csökkentheti.

Egy bűnmegelőző előadásból természetesen nem maradhatott ki a piacon, temetőben, közértben vagy éppen a rendelőintézetekben gyakorta előforduló alkalmi lopás sem. A meghívottak erről is megtekintettek egy filmbejátszást, majd Gyovainé Sződényi Zita rendőr hadnagy, a Budaörsi Rendőrkapitányság nyomozója közvetlen hangú előadásban hívta fel a hallgatóság figyelmét a kötelező elővigyázatosságra, hiszen a tolvajok a mi figyelmetlenségünket, óvatlanságunkat használják ki. Káldi százados az előadás lezárásaként a körzeti megbízottak elérhetőségeiről és néhány hasznos információról adott tájékoztatást, majd a rendezvény a meghívottak és a rendőrök kötetlen beszélgetésével zárult. A szélesebb körű lakossági tájékoztatás céljából a rendezvényről videofelvétel készült, mely megtekinthető a város hivatalos honlapján (www.torokbalint.hu). Halász Örs

Kivételes élmény a Parlamentben

be az ország házát. Kivételes élmény volt mindenkinek, hiszen legtöbbjük korábban csak a televízióban látta az épületet belülről. Most a lenyűgöző men�nyezeti freskók, szobrok és kivételes tárgyi emlékek mellett szinte testközelből csodálhatták meg a koronázási jelvényeket is. Az idegenvezetők előadásában a tervező, Steindl Imre elképzeléseit tükröző impozáns építmény történetét is megismerhették a látogatók, majd – a parlamenti közvetítésekből már jól ismert – patkó alakú ülésterem karzatáról szereztek személyes benyomást a képviselők „munkahelyéről”. A látogatás végén mindenki kapott egy tájékoztató brosúrát a Kossuth tér és környéke mint a Nemzet főtere jelenleg folyó átalakításáról. A csoport maradandó élményekkel tért haza. A szervezés és lebonyolítás az önkormányzat részéről Török-Hammer Kata, Vokány Erika, Ádám Éva és Weiser Lászlóné munkáját és segítőkészségét dicséri. Halász Örs

Törökbálint Város Önkormányzata Idősek Tanácsa szervezésében június 5-én színházlátogatáson vett részt ötven nyugdíjas a Budaörsi Játékszínben, ahol A doktor úr című zenés bohózat megtekintésével tanúi lehettek egy angyali humorral ábrázolt, nyiladozó szerelemnek. A közel két és fél órás előadás osztatlan örömöt okozott a meghívottaknak, akik ismét egy maradandó élmén�nyel gazdagodhattak. Köszönetet érdemel Salamon Suba László, a Budaörsi Játékszín igazgatója, aki ebben az évben is kedvezményes helyjegyeket biztosított a színdarab megtekintésére.

www.kerthelyseg.hu • 19

Az Idősek Tanácsa szervezésében 170 törökbálinti nyugdíjas tett látogatást a Parlamentben május 22-én. Két csoportra bontva kora reggel indultak külön buszokon, hogy a szokásos forgalmi dugót megelőzve jussanak el a belvárosba. A zord, esős időjárás nehezítette az indulást, de a késést sikerült behozni: a szervezők előzetes kérésére dr. Rétvári Bence államtitkár segítséget nyújtott a kötelező biztonsági beléptetésnél, amiért ezúton is köszönetet mondunk. A két csoport idegenvezetők kalauzolásával járta

Vendégségben a Budaörsi Játékszínben


Jótékonysági papírgyűjtés a Zimi 3. a osztályában

Hogyan lesz az újságpapírból kutyaeledel?

Ne gondoljanak valami bonyolult vegyészeti eljárásra. A megoldás sokkal egyszerűbb, és a Zimándy Ignác Általános Iskola 3. a osztályában valósították meg. Az ötlet: jótékonysági papírgyűjtés. A kivitelezők: a gyerekek, a tanárok és a szülők. Ennek a sikeres akciónak a részleteiről Szmoditsné Évát, az ötletgazdát kérdeztük, aki már harmadik éve szervez jótékonysági papírgyűjtést nagyobbik fia osztálytársainak.

20 • www.kerthelyseg.hu

• Hogyan jött az ötlet, hogy az iskolai papírgyűjtési akcióktól függetlenül jótékonysági gyűjtést rendezzetek a gyerekekkel?

• Természetesen mint sok szülő, mi is lelkesen gyűjtöttük a papírt az iskolai papírgyűjtésre. De azt tapasztaltam, hogy ez a gyűjtés mostanában inkább már a szülők feladata lett, és a gyerekek legtöbbször csak asszisztáltak, vagy talán még azt sem. Emlékszem, mennyire jól éreztük magunkat az osztálytársaimmal, amikor egy hosszú, fárasztó nap után végre átadtuk a begyűjtőhelyen a papírt, amit tényleg mi gyűjtöttünk össze a lakóhelyünk környékén lévő lakásokból, és legtöbbször mi húztunk kiskocsikon egészen a MÉH-telepig. A jól végzett munka öröme volt ez, és szerettem volna, ha a fiaim is átélik ezt az érzést. Ezért szerveztem az osztálynak már elsőtől jótékonysági papírgyűjtéseket. • Becsöngetni egy idegen lakásba, ehhez bizony bátorság kell! Hogyan fogadták a gyerekek az ötletet? • Az elején persze nehezebben ment, hiszen még kisebbek voltak, és természetesen meg kellett tanulniuk, hogyan mutatkozzanak be, hogyan mondják el, mi járatban vannak. Először mindig volt felnőtt is a csapatban. Aztán ahogy gyakorlottabbak, bátrabbak lettek, egyre jobban ment a kommunikáció, és az eredmények is magukért beszéltek. Most pedig már öröm nézni, ahogy ügyesen felosztják egymás között az utcákat és már indulnak is. Azt hiszem, ezeknek a közös papírgyűjtéseknek korántsem az összegyűjtött pénz az egyetlen eredménye. Nagy örömünkre szolgált, hogy azokban az utcákban, ahol az

évek során többször is voltunk, a lakók közül néhányan hónapokig gyűjtötték nekünk a papírt. A gyerekek igazán örültek a figyelmességüknek. Ezúton is köszönjük a segítségüket. • Ez biztosan így van. Mindazonáltal az sem elhanyagolható szempont, hogy az akcióval pénzt is keresett az osztály, amelynek egy részét jótékonysági célokra ajánlottátok fel. Hogyan dőlt el, hogy ki kapja? • Ez a szülők és a pedagógusok közös döntése volt. Úgy gondoltuk, hogy az állatvédelem az egyik olyan dolog, ami joggal számot tarthat egy alsó tagozatos kisgyerek érdeklődésére. Többfelé is érdeklődtünk, és így jutottunk el a Budaörsi Állatmenhely vezetőjéhez, aki nagyon örült a kezdeményezésünknek, és azóta is folyamatosan kapcsolatban állunk. • Olyannyira, hogy ha jól tudom, a tavaszi jótékonysági papírgyűjtés eredményét éppen a napokban adtátok át az állatmenhely képviselőinek. • Szerettük volna, ha a gyerekek maguk is találkozhatnak azokkal az állatokkal, akiken a munkájuk által segíteni tudtak. Ezért megbeszéltük az osztályfőnökkel, Hegedűsné Garda Éva tanárnővel és a menhely vezetőjével, hogy egy osztályfőnöki órára „meghívunk” egy cicát és egy kutyát, a gondozójukkal együtt. A gyerekek nagyon boldogan és érdeklődve fogadták a vendégeket, és sok mindent kérdeztek tőlük. • Gondolom, a cica és a kutya helyett is a gondozó felelt a kérdésekre… Mire voltak kíváncsiak a gyerekek? • Megkérdezték például, hogy mi a teendő, ha az utcán kóborló állatot találnak. A menhely képviselői elmondták, hogy ilyenkor elsősorban a helyi önkormányzatot kell értesíteni, ahol mindig adnak tájékoztatást, hogy melyik illetékes állatmenhely tudja fogadni az állatot, illetve honnan tudnak szakembert hívni az állat befogására. Elmondták azt is, hogy felesleges az állatokat megpróbálni elkapni, esetleg kergetni, hiszen ezzel nemhogy nem segítünk rajtuk, hanem még jobban megriasztjuk az amúgy is zavarodott, eltévedt jószágot. Legjobb ezt a dolgot szakemberre bízni, de ha magunk vállalkozunk a befogásra, akkor nagyon fontos a higgadt, nyugodt viselkedés és az óvatosság. Hiszen soha nem lehet tudni, mi mindent élt át az állat, mielőtt velünk találkozott, és előfordulhat, hogy barátságos közeledésünket esetleg támadásnak véli. • Nektek van otthon állatotok? • Egy nagy keverék kutyánk van, Böbe. Itt találtuk őt Törökbálinton. Napokig csavargott az iskola körül, és néhány nap alatt elég barátságos viszonyba kerültünk ahhoz, hogy engedje, hogy hazavigyem. Először el akartuk vinni a menhelyre, de aztán a családi kupaktanács úgy döntött, hogy megtartjuk. Előtte egy berni pásztorunk volt, akit két éve sajnos elütött egy autó. Nagyon hiányzott nekünk, hiszen szinte családtag volt, így eddig nem is gondolkodtunk azon, hogy egy másik kutya töltse be a helyét, de aztán az élet úgy hozta, hogy most már itt van nekünk Böbe. Remélem, hogy az akciónkkal sok olyan állat sorsát meg tudtuk könnyíteni, akiről már lemondtak a gazdái.


•••

A törökbálinti Állami Általános Iskola (ma Zimándy Ignác Általános Iskola) 1962-ben végzett diákjai a nyolcadik osztály befejezése és ballagásuk 50 éves évfordulójára emlékezve találkoztak. Az elmúlt félszázad alatt sokszor volt osztálytalálkozó, de ez valamen�nyi közül kiemelkedik. Az ötven év nemcsak egy nagyon kerek év-

A 13.-os diákok elballagtak az iskolánkból. Ballagásuk szép és emlékezetes volt. Innen is kívánjuk nekik, hogy teljesüljenek álmaik és vágyaik, de természetesen ehhez kitartásra lesz szükségük. Sok sikert az érettségihez és irány a nagybetűs élet! Búcsúzó szavaikat Zámbó Bianka 13.a osztályos tanuló öntötte versbe. Látjátok feleim szem’tekkel, mik vagyunk… Íme, mi is elballagunk, könnyek közt üvöltjük, hogy „tovább, tovább”, mert kinőttük már az iskolát. Tejfog, batyu, tankönyvek… ezek a múltban elmerültek. Lábunk rogyadozva áll a világ madzagán, emlékeink itt, de az élet máshol vár. Kedves padkoptatók! Diákok voltunk köztetek a javából: veletek szívtunk az iskola zamatából, együtt becsméreltük a menza kosztját, s pletykáltuk ki a tanárok sorsát. Most átadjuk nektek, tucatnyi seregek, a vezető szerepet. S ti kisebbek, legyetek eszesek, használjátok ki e remek terepet.   Tanáraink, igazgatónk, s mindenféle helyettesek; sok panaszunk fülre talált, mi mégis maradnánk, ha lehetne. Könyvek kínján kívül rengeteg érték is volt ám az évek során, mi belénk épült. Bekötött szemmel jártunk az adathalmazok között, s most egyszer csak szemünk az égbe szökött.   Tanáraink, ti mindennapi angyalok, legyetek olyanok, amilyenek álmaitokban vagytok: szabadok!   S ne féljetek, hisz nem tűnünk el, csupán cipőnk más köveken halad tovább szökellve…

www.kerthelyseg.hu • 21

forduló – ami már emberi léptékkel mérve is történelmi jellegűnek mondható –, hanem ez az időtávlat átrendezi az emberi kapcsolatokat és olyan dolgok válnak fontossá, amelyek felett korábban átsiklottunk. 1962-ben 125-en végeztünk. 40-40 fiú járt az A és B osztályban, igazságosan és egyenlően elosztva Kiss Albert tanár úr és Tömör Karcsi bácsi osztályai között, míg a lányok 45-en voltak a C osztályban dr. Máthé Lórántné osztályfőnökük felügyelete alatt. Abban az időben bizony ilyen nagy létszámú osztályok voltak. De nemcsak ebben különböztek az akkori osztályok a maiaktól, hanem abban is, hogy szombaton is kellett iskolába menni, és felváltva volt a tanítás, egyik héten délelőtt, a másik héten délután. A kerek évforduló szervezői kitűnő munkát végeztek, és itt meg kell említeni néhány nevet: a lányok közül Feleki Ági, Papp Teri, az A osztályból Heiszer Imre, Kálmán Lajos, míg a B osztályból Hídvégi Feri igyekezett nagy sikerrel összeterelni a szélrózsa minden irányába szétszóródott osztálytársaikat. Köszönet érte, hiszen fáradozásuk nem volt hiábavaló, mert 42 fő volt jelen, ami egy 50 éves találkozón igazán szép eredmény. Talán az ő érdemük is, hogy a külföldön élő osztálytársaink közül is többen eljöttek Németországból, volt, aki Ausztráliából több mint 36 órát utazott, hogy ideérjen. Ekkor döbbentünk meg, hogy nekik milyen áldozatot kellett hozni, míg mi, törökbálintiak csak elsétáltunk és néhány perc alatt ott voltunk. Az igazán nagy köszönet őket illeti meg, hogy a fáradozásuk mellett nem csekély anyagi áldozatot is hoztak, hogy néhány órát együtt töltsünk. A találkozó helyszíne ezúttal is az egyesületek pincéje volt, ahol Farkas Gyula kitűnő gulyást készített. A gulyás mellett bőséges süteményes tálak díszítették az asztalokat és növelték a résztvevők kondícióját. A bensőséges beszélgetések közepette megemlékeztünk azokról is, akik már nem lehetnek közöttünk. A fiúk közül húszan, a lányok közül hatan hagytak itt bennünket örökre. Rájuk egyperces néma felállással emlékeztünk és tanárainkra is nagy tisztelettel gondoltunk. A tiszteletadás és megemlékezés mellett természetesen a vidám hangulatú beszélgetéseké volt a főszerep, nem maradtak el az egymás ugratásai, a régi diákcsínyek felelevenítései sem – például hogyan lehetett megúszni az orosz feleltetéseket –, vagy Annus néni, illetve Matyi bácsi „fegyelmezései”. Sokszor egymás szavába vágva ott folytattuk, ahol több mint 50 éve abbahagytuk. Megdöbbentő, hogy ennyi év után milyen apró részletekre is visszaemlékezünk. Felidéztük az egykori futballcsapatokat, a meccsek eredményeit, a zenekarok összetételét és az akkor született slágereket. Ezek után már nem is volt meglepő, hogy Varsányi Gábor vezényletével dalra fakadt a „nagycsapat” és elénekeltük az Illés-számot. Jó volt találkozni, jó volt együtt lenni, jó volt emlékezni – jó volt ismét diáknak lenni. Egervári László egykori törökbálinti diák a VIII./A osztályból

Ballagás •••

Zimándy-hírek

A „nagy találkozás”


Az arab konyha

•• Itt a nyár, az utazások ideje, és egyre többen hódolnak az arab országok különleges világának s persze gasztronómiájának. Ez utóbbi elsősorban azok számára maradandó élmény, akik szeretik a fűszeres és illatos ételeket. Persze ez nem jelenti azt, hogy az arab konyha legfőbb jellemzője csupán a dús fűszerezettség, és ne lennének benne megtalálhatók a különféle – bárány, birka, csirke, marha stb. – húsok is finom sültek és zöldséges rakottasok formájában.

Az arab országok gasztronómiájáról mindenképpen érdemes tudni, hogy sokat merít népeik múltjából. A hajdan elsősorban pásztorkodással és kereskedéssel foglalkozó ősök mindössze néhány egyszerű ételt fogyasztottak. Többnyire sűrű, zöldséges húslevest, amelybe kenyeret morzsoltak, ennek szerid a neve,

RECEPTEK.................................................................................. • Fűszeres falafel

Hozzávalók: 25 dkg csicseriborsó, 3 gerezd fokhagyma, 1 csokor zöldpetrezselyem, 1 csokor friss koriander, 3/4 tk. szódabikarbóna, 1 kisebb erős paprika (elhagyható), fél tk. őrölt koriander, 1 tk. őrölt kömény, 1 ek. liszt, ízlés szerint só és őrölt fekete bors. A csicseriborsót beáztatjuk egy éjszakára, másnap sós vízben megfőzzük. A már puha csicseriborsót lecsöpögtetjük, és turmixszal krémesre keverjük, majd félretesszük. A petrezselymet, a koriandert, a fokhagymát és az erős paprikát felaprítjuk, majd egy tálban összekeverjük a krémes csicseriborsóval. Ezután mehet bele a többi porfűszer és a szódabikarbónás liszt is. Ha kész, puha, nem ragacsos állagúnak kell lennie. Diónyi gombócokat formálunk belőle, és lisztezett tálcán még néhány órát pihentetjük a hűtőben. Forró olajban hirtelen sötétbarnára sütjük őket, és rizskörettel tálaljuk.

22 • www.kerthelyseg.hu

• Birkanyelv gránátalmamártással

Hozzávalók: 3 birkanyelv, 14 dkg vaj, 2 gerezd fokhagyma, 1 dl gránátalmalé, 1 kk. szárított menta, 1 kk. őrölt fehérbors, kb. 1 liter hideg víz, ízlés szerint só. Hideg vízbe tegyük fel főni a nyelveket. A képződött habot szedjük le, majd ha puhára főttek, vegyük ki a főző léből, húzzuk le a bőrüket, majd vágjuk őket ketté. Ha kell, még sózzuk, borsozzuk, majd serpenyőben megolvasztott vajon, közepes hőfokon süssük meg puhára. A fölösleges vajat öntsük le, majd adjuk hozzájuk a péppé zúzott fokhagymákat, a többi fűszert és a gránátalmalét. Néhány percig még főzzük össze, majd tartsuk melegen a tálalásig.

• Líbiai lencsés csirkemell

Hozzávalók: 60 dkg filézett csirkemell, 20 evőkanál búzadara, 6 ek. olaj, 1 nagyobb fej vöröshagyma, 20 dkg lencse, 3 gerezd fokhagyma, 3 kiskanál paradicsompüré, 1 csokor zöldpetrezselyem, 2 mk. pirospaprika, 2 kk. szárított, morzsolt mentalevél, ízlés szerint só és őrölt bors. A kockára vágott csirkemellet az olajban a megtisztított, finomra vágott vöröshagymával, a szétnyomott fokhagymával, a jól megmosott lencsével, a paradicsompürével, a fűszerekkel egy sütőedény-

ben állandóan kevergetve jól átsütjük. Annyi vizet öntünk rá, amen�nyi bőven ellepi, s addig főzzük, amíg a csirkehús megpuhul. Öt perccel azelőtt, hogy levennénk a tűzről, belekeverjük a darát s az apróra vágott zöldpetrezselymet, majd amikor a dara is megpuhult, mentalevéllel ízesítjük.

• Zöldborsós bárányragu

Hozzávalók: 80 dkg bárányhús (lehetőleg lapocka), 50 dkg zöldborsó (mélyhűtött is lehet), 5 dkg margarin, 1 fej vöröshagyma, 1 ek. őrölt fehérbors, 1 evőkanál sós fokhagymapor, 2 ek. paradicsomsűrítmény, 1/2 liter húsleves (leveskockából), 2 dl vörös bor, 1-1 kk. őrölt majoránna és kakukkfű, 1 csomó petrezselyemzöld, 3 dkg liszt, 2 evőkanál citromlé, só. A húst megmossuk, néhány percre szitára helyezzük, hogy lecsöpöghessen, majd kb. 3 cm-es kockákra vágjuk. Serpenyőben megolvasztott vajon a húsdarabokat mindegyik oldalukon, egyenletesen kb. 10 perc alatt barnára pirítjuk. Az apró kockákra vágott hagymát sóval, fehérborssal és sós fokhagymaporral ízesítjük, majd összekeverjük a paradicsomsűrítménnyel. Hozzáadjuk a húshoz, felöntjük a húslevessel és a vörös borral. Hozzáadjuk a majoránnát, a kakukkfüvet és a finomra vágott petrezselyemzöldet, és fedő alatt kb. 45 percig főzzük. Végül a raguhoz adjuk a zöldborsót, és együtt készre főzzük. A citromléhez hozzáadjuk a lisztet, és elkeverjük a forró zöldborsós húslében, majd összeforraljuk. A ragut előmelegített tálra merjük, és azonnal, forrón tálaljuk.

• Boros libapecsenye

Hozzávalók: 1 fiatal, 2,5-3 kg-os liba, 5 dkg gomba, 8 dkg sárgarépa, 5 dkg vöröshagyma, 5 dl fehér bor, 8 dkg vaj, 1-1 mk. őrölt fehérbors és cayenne-i bors, 2 ek. liszt, 2 kk. só, 3 dl víz. A megtisztított libát fej, nyak és belsőségek nélkül megolvasztott vajban gyorsan minden oldalán megpirítjuk. Ha megbarnult, fazékba helyezzük át. A megtisztított, szeletekre vágott gombát, karikára vágott sárgarépát és hagymát enyhén pirítsuk meg a visszamaradt vajon. Öntsük le a fölösleges vajat, majd szórjuk meg a liszttel, adjuk hozzá a bort, a sót, a borsféléket és a vizet. Forraljuk fel,


vagy datolyából, vajból és tejből készített étket, ún. hajszot. Előbbi, vagyis a kevés húsból, sok zöldséggel készült ragufélék – nevük maraka – ma is részei az arab konyhának, de napjainkban jóval változatosabban és fűszeresebben készítik, mint a régi időkben. Természetesen az iszlám vallás, amely mindig is meghatározta az arab népek kultúráját, a gasztronómiára is kihatott, amit a muszlimok szent könyve, a Korán előírásai is jól mutatnak. A benne foglalt előírások különválasztják a megengedett és jó ételeket a tilosaktól, s a jók fogyasztására buzdít is, míg óva inti a hívőket a „tisztátalan” étkek fogyasztásától. Utóbbiak sorába tartozik például az elhullott állatok húsa, a vér, a sertéshús, és minden alkoholos, erjesztett, részegséget okozó ital. De még a fogyasztható állatokkal kapcsolatban is tartalmaz előírásokat a Korán: az állatok levágásakor Isten nevét kell említeni az állat nyaki ütőerének elvágásakor, s a leölt állatot teljesen ki kell véreztetni. Mindezeket szigorúan be is tartják, ám ettől még nem válik kevésbé változatossá az iszlám étrend. Sertéshús helyett ott a bárány, a kecske vagy a borjú és a marha, amelyekből például a jellegzetes kebab készül, s a baromfifélék is megtalálhatók számos zöldséges étel alapanyagaként. Nagyon kedvelt a térségben az olajbogyó, a fehérsajt, a datolya, valamint a többfé-

Az étkezés legfontosabb arab szabályai

•••

Tudnod kell, hogy az ételt Isten adta neked! Elégedj meg azzal, amit számodra adott! Mielőtt hozzáfognál az evéshez, mondd: Isten nevében! Étkezés után pedig azt mondd: Istennek hála! Étkezés előtt moss kezet! Az asztal bal oldalán foglalj helyet! Jobb kezed három ujjával egyél! Ha befejezted az evést, nyald meg az ujjaidat! Egyél a közvetlenül előtted lévő tálból, annak is a feléd eső részéből! Végy kis falatokat! Jól rágd meg az ételt! Ne bámuld a veled együtt étkezőket! A hagyomány szerint Mohamed próféta unokája foglalta össze az étkezés tizenkét alapszabályát. le frissen készült lángos és kenyér, amelyek egyes helyeken főleg reggelire kerülnek az asztalra. Igazi ínyencségeknek számítanak a tésztába „csomagolt” zöldséges roládok, melyek között van például dinsztelt káposztával, főtt kukoricával vagy sárgarépával és persze hússal töltött is. A zöldséges gyorsételeik közül a legismertebb a falafel, ami kirántott zöldség fasírt, jó adag friss zöldséggel körítve, amit tartásmártásszerű hummusszal öntenek le, majd becsavarnak a kemencében sült tésztába. Ebédre, vacsorára többnyire főtt ételt fogyasztanak, amelyek zöldségfélékből – burgonya, cukkini, lencse, padlizsán, paprika, paradicsom, apróbb tökfajták, paraj, spárga, sárgarépa – kevés hússal elkészítve kerülnek a családi asztalra, de szeretik a salátákat is, melyekbe ízesítőül náluk is belekerül a hagyma, fokhagyma és a petrezselyemzöld. Némely arab területen a zöld korianderlevél, míg máshol a zöld kaporlevél a leggyakrabban használt

friss fűszer, de a mentát például mindenhol egyformán kedvelik. Utóbbival számos húsos és zöldséges ételt, de még teát is gyakran ízesítenek. Ha desszertjeik palettáját vesszük sorra, szintén változatos képet kapunk. A legismertebb édesség a baklava – melyet nemcsak az arab, hanem a görög, örmény, bolgár konyha is a hagyományos édességeik között tart számon –, amely egy laktató, rétestészta alapú des�szert, amit dióval vagy pisztáciával töltenek meg, és cukorral vagy mézzel ízesítenek. Emellett kedveltek a friss gyümölcsök, például a füge, a datolya, valamint a ramadán és a családi ünnepeken is készített mézes, mogyorós, mandulás, pisztáciás aprósütemények.

..................................................................................................... és öntsük rá a megpirított libahúsra. Először erős lángon, majd takaréklángon addig pároljuk, míg a libahús meg nem puhul. A húst vegyük ki, és tartsuk melegen. A levet leöntjük, a megpirult gombát, hagymát és sárgarépát szitán keresztül a lében áttörjük, majd néhány percig forraljuk. Az így nyert mártást ráöntjük a felszeletelt libahúsra. Előmelegített sütőben a mártással még kb. 10-15 percen át sütjük, majd forrón tálaljuk. Köretként lencse- vagy borsópüré adható hozzá.

mandula), 2 dl hideg cukorszirup. Keverjük össze a hozzávalókat a dió kivételével. Nyújtsuk ki ujjnyi vastagra, és tegyük sütőpapírral bélelt tepsibe, szórjuk a tetejére a diót, vagy mandulát. Előmelegített sütőben 170 fokon süssük 20-30 perc alatt aranysárgára. Ha megsült öntsük rá a cukorszirupot. Ha langyosra hűl, szeleteljük fel.

• Datolyás aprósütemény

Hozzávalók: 25 dkg darált datolya, 12 dkg darált mandula, 10 dkg cukor, 1 csomag vaníliás cukor, 4 tojás, 5 dkg vaj, 5 dkg burgonyavagy rizsliszt. A négy tojás sárgáját a cukorral és a vaníliás cukorral öt percig kevergetjük, hozzáadjuk a megolvasztott vajat, a datolyát és a mandulát. Beleszórjuk a burgonya- vagy rizslisztet, és hozzákeverjük a kemény habbá felvert tojásfehérjét. Húsz cm átmérőjű kivajazott tortaformába öntjük, beletesszük az előmelegített forró sütőbe, majd kisebb fokra mérsékelve a lángot kb. harminc perc alatt készre sütjük.

Hozzávalók (a tésztához): 25 dkg liszt, 12,5 dkg vaj, víz. A töltelékhez: 25 dkg datolya, fél bögre víz, 1 bögre apróra vagdalt mandula vagy mogyoró, 2 ek. citromlé, 1 kk. őrölt fahéj. A lisztet a vajjal morzsoljuk össze, s annyi vizet adjunk hozzá, hogy kemény, rugalmas tésztát kapjunk. 1 órára tegyük hűtőbe. Főzzük össze a datolyát a vízzel, egészen krémszerűvé. Vegyük le a tűzről, és keverjük bele a mandulát, a citromlevet és a fahéjat. A tésztát nyújtsuk ki kb. 3 milliméternyire, majd pogácsaszaggatóval szúrjuk ki. Előmelegített sütőben mérsékelten meleg hőmérsékleten süssük szép rózsaszínűre. Végül szórjuk meg fahéjas porcukorral.

• Szezámos-pisztáciás sütemény

• Keleti vaníliás csemege

• Algériai datolyakenyér

• Grízes sütemény

Hozzávalók: 40 dkg búzadara, 1 csésze kókuszreszelék, 12 dkg olvasztott vaj, 1 csomag vaníliás cukor, 1 tk. sütőpor, 1,5 tk. szódabikarbóna, szűk 4 dl tej, 20 dkg cukor, 10 dkg durvára vágott dió (vagy

Hozzávalók: 25 dkg margarin, 20 dkg cukor, 2 ek. minőségi kakaópor, 10 dkg aszalt meggy, 2 csomag vaníliás pudingpor, 2 egész tojás, 1 csomag ostyalap. A margarint, a cukrot és a kakaót gőz fölött 5 percig keverjük, majd beletesszük a pudingot, és további 5 percig keverjük. Ezután levesszük a melegről, beletesszük a tojásokat, az aszalt meggyet, végül pedig az összetördelt ostyát. Alufóliával bélelt őzgerincbe öntjük, majd egy éjszakára a hűtőbe rakjuk. Ha megszikkadt, szeletelve kínáljuk.

• Egyiptomi fetasaláta

Hozzávalók: 25 dkg feta sajt, 1 kígyóuborka, 1 közepes fej hagyma, 3 ek. olívaolaj, 2 ek. citromlé, 1 ek. finomra vágott zöldpetrezselyem, 1 ek. finomra vágott kapor, 1 ek. finomra vágott friss menta. Az uborkát meghámozzuk és kockákra vágjuk. A fetasajtot is felkockázzuk, a hagymát finomra vágjuk, majd összekeverjük. Az olívaolajat jól elkeverjük a citromlével és a zöldfűszerekkel, majd a salátára öntjük. Behűtve fogyasztjuk.

www.kerthelyseg.hu • 23

Hozzávalók (a tésztához): 4 ek. cukor, 4 ek. lágy vaj, 1 tojás, 1,5 tk. fehérborecet, 1 csésze teljes kiőrlésű liszt és simaliszt keveréke, csipet só, 1,5 tk. sütőpor. A mázhoz: 2 tojásfehérje, 1 ek. méz, 3/4 csésze pirított szezámmag, 3/4 csésze durvára vágott pisztácia. A cukrot és a vajat összedolgozzuk, majd a többi hozzávalóval gyorsan tésztát gyúrunk. Hűtőben hagyjuk pihenni egy órát. Ezután a tésztából 24 egyforma gombócot készítünk. A gombócokat koronggá lapítjuk, majd mindegyiket belemártjuk a tojásfehérje-méz keverékébe, majd egyik felét a pisztáciába, a másik felét a szezámmagba nyomjuk. Sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük úgy, hogy a pisztáciás felületű legyen alul. Előmelegített sütőben mérsékelten meleg hőfokon világos aranyszínűre sütjük


DNS

SPORT ÉS SZABADIDŐKÖZPONT

2049 Diósd, Gyár utca 40.

www.dnssport.hu

Telefon: +36-23-888-860 Email: info@dnssport.hu Nyitvatartás: Hétfő–Péntek: 6:00–22:00 Szombat–Vasárnap: 8:00–18:00

Let’s go crazy!

Igazi buli, igazi sport: Kangoo Jumps •• A DNS Sport és Szabadidőközpont egyik legfiatalabb és legbulisabb edzési formája a Kangoo. Ezt a dinamikus, lendületes sportot Sövegjártó Petra mutatja be lapunk olvasóinak. • Mondanál először néhány szót a Kangoo történetéről?

24 • www.kerthelyseg.hu

• A Kangoo Jumps mint sport még nagyon fiatal. Magát a cipőt 1994-ben fejlesztették ki. Ekkor szabadalmaztatta egy svájci cég tulajdonosa, aki azóta is felel a cipők gyártásáért szerte a világon. A cél egy olyan sporteszköz kialakítása volt, amelyet azok az emberek is használni tudnak, akik szeretnék kímélni a térdüket, a gerincüket és az, ízületeiket. 1995től több egyetemen folytattak kutatásokat, ahol egyértelműen bebizonyosodott ennek a különleges eszköznek a számtalan előnye. • A speciális eszközhöz speciális gyakorlatok tartoznak? • Az alapmozdulatok a visszarugózáson alapuló ugrásra épülő gyakorlatok,

amelyek a testedzés leghatékonyabb és legeredményesebb formái közé tartoznak, ebben az értelemben valóban különlegesek, de nagyon könnyen és gyorsan elsajátítható mozdulatok. Az edzés felépítése hasonlít egy hagyományos fitneszórához. Az elején van egy bemelegítő blokk, aztán a vendégek igényétől függően folyamatos vagy koreográfiára épülő kardió edzés következik. A foglalkozás végén általában lemegyünk talajra is, és nem maradnak el a jó kis has-, láb- és farizomgyakorlatok, valamint a nyújtás, lazítás sem. • Pörgős, dübörgő zene szólt végig az edzésen. Ez mindig ilyen? • A nyújtáshoz természetesen mindig lelassítunk egy kicsit, de igen, általában a lendületes és hangos zene illik ehhez a sporthoz, tehát elsősorban azoknak ajánlom, akik szeretik a hangerőt és szeretnek egy kicsit „megőrülni”. Az órának mindig van egy olyan része, a „power”, ahol mindenki mindent beleadhat az ugrálásba. Ez a rész biztosítja, hogy minden résztvevő a neki megfelelő terhelést kapja az órán, hiszen itt a kezdők kicsit lazábban csinálhatják, aki viszont már jó kondiban van, az is alaposan elfáradhat az edzés végére. • Kinek ajánlod elsősorban a Kangoo Jumps órát? • Mindenkinek, aki szeret ugrálni, bulizni, aki szereti a jó kis pörgős zenéket. Fiúknak, lányoknak, fiataloknak és idősebbeknek is. Ez a sport nagyon kíméletes az ízületekhez, ezért bárki kipróbálhatja, természetesen a saját fizikai állapotának megfelelő intenzitással. Egyedül a nyaki szakaszon gerincproblémákkal küszködőknek nem ajánlott.

• Lehet cipőt bérelni az edzésekre? • Igen, ez 500 forint pluszköltséget jelent alkalmanként. De aki beleszeret a sportba, az vásárolhat is magának saját cipőt. • Menyire alakformáló hatású ez a sport? • Mint minden kardió edzés, a Kangoo Jumps is kiválóan alkalmas a zsírégetésre, arra, hogy a problémás helyeken, a derékon, a hason avagy a combokon felgyűlő súlyfeleslegtől könnyen megszabaduljunk. A folyamatos ugrálás, valamint a Kangoo cipő speciális kialakításának köszönhető visszarugózás fokozza az edzés intenzitását, ennek köszönhetően már rövid idő alatt is látványos eredményeket érhetünk el. Persze itt is nagyon

fontos a rendszeresség, a kitartás és a helyes táplálkozás. • Te h og ya n a k a d t á l a Ka n g o o Jumpsre? Miért pont ezt a sportágat választottad? • Nem egészen a fitnesz világában kezdtem a pályafutásomat. Tíz évig motorversenyeztem. Amikor abbahagytam, keresnem kellett valamit, ami leköti az energiáimat, amivel megőrizhetem a kondíciómat, így találtam rá a Kangoo Jumpsre. Nagyon megtetszett, éreztem mennyire hatásos, így elvégeztem az OKJ-s aerobic edzői, illetve a Kangoo-oktatói tanfolyamot, és most itt vagyok. Minden érdeklődőt sok szeretettel várok az óráimon. Általában három alkalom, amíg az ember megszokja ezt a különleges kialakítású cipőt, de sokan már az első alkalommal beleszeretnek az ugrálás önfeledt örömébe. Sövegjártó Petra hétfőn és pénteken 20 órától tartja Kangoo Jumps óráit a DNS-ben.


Rázza magát formába négy hét alatt! •• 20 perc vibrációs tréning felér több mint egyórányi hagyományos edzéssel és szinte bárki használhatja, férfiak, nők, idősek, gyerekek!

Kínai tradicionális testsúlycsökkentő kúra

Akció!

10 alkalmas vibrációstréning-bérlet, hozzá 3 alkalmas zsírégető, bőrfeszesítő infraszaunás tekercselés, 2 alkalmas nyirokkeringést fokozó gépi hullámmasszázs-kezelés, most 25 százalékos kedvezménnyel 19 000 Ft!

• A vibrációs tréning hatásai:

– javult izomtömeg és izomtónus – az izmok és ízületek nagyobb rugalmassága és mozgékonysága – nagyobb állóképesség és kirobbanó erő – javult vérkeringés – gyorsabb anyagcsere – zsírcsökkenés – anticellulitisz – erősíti a csontszövetet – ellensúlyozza a csontritkulást – fokozza a porcok közötti folyadékképződést

Kapcsolat: Aranysárkány Szépségsziget várja megkeresésüket az alábbi elérhetőségeken: Biatorbágy, Szabadság u. 137. (Viadukt híddal szemben) Telefon: 06-23-532-383 Mobil: 06-30-694-67-47 Mobil: 06-30-551-02-44 www.aranysarkanymasszazs.hu

www.kerthelyseg.hu • 25

A masszázstechnikának egy különleges, egyedi fajtáját, a Miaomei®-t alkalmazza, amely rendkívül hatékonyan és minden eddigi nyugati módszernél gyorsabban segít megszabadulni a felesleges kilóktól. A Miaomei® tradicionális kínai eljárást elsősorban egészségmegőrző, fiatalító kezelésként tartják számon hazájában. Fogyasztó hatását annak köszönheti, hogy visszaállítja a szervezet egyensúlyát. A salakanyagok gyorsabban ürülnek ki a testünkből, így a káros anyagok nem tudnak lerakódni a szövetekben. Az első két hét maga a salaktalanítás. A 10 napos intenzív időszak során, a napi rendszerességgel elvégzett Miaomei® masszázs 4–10 kilogramm fogyást/ egy-két ruhaméret-csökkenést garantál. Megteremti a test és a lélek közötti harmóniát. A következő három hónapban a fenntartó kúrának köszönhetően nincs jo-jo effektus. A kúra alatt nincs éhezés, napi ötször kötelező az étkezés. A kezeléseket megelőzi egy orvosi állapotfelmérés, amelynek köszönhetően biztonságossá és személyre szabottá válik a módszer. A kúra nagymértékben hozzájárulhat a vérnyomás helyreállításához, a vércukorszint csökkentéséhez, segít a nehéz napokon, csökkentheti a klimaxos hőhullámokat, az erős ízületi fájdalmakat, derékfájást, epebántalmakat. Segítségével javulhatnak a gyomor- és bélproblémák, a keringési rendellenességek, visszérfájdalmak stb. Garanciát vállalunk a rendszerünkre, amennyiben a szabályokat betartja. Király Linda ajánlásával!

A vibrációs tréning az egyik legtöbbet tanulmányozott edzésmódszer. Belga tudósok kimutatták, hogy a teljes test vibrációjával épp olyan jó vagy még jobb eredményeket lehet elérni, mint a hagyományos edzésekkel, és a rezgéstréning használói kellemesebbnek is tartják minden más mozgásformánál. A vibrációs pad háromdimenziós rezgéseit a testbe irányítja. Ezek a rezgésingerek erőt fejtenek ki az izmokra, amire a test nyújtóreflexszel válaszol. Ez az önkéntelen, automatikus, erőkifejtést nem igénylő, így elkerülhetetlen nyújtás arra készteti az izmot, hogy összehúzódjon. A vibrációs tréning lényege ez az összehúzódás, ami az izomrostok 100 százalékát aktiválja (a hagyományos edzések során az izomros­ tok 50 százaléka aktiválódik), így az izom a leghatékonyabb edzést kapja. A vibrációs edzésmódszer alkalmazható a fitnesz, wellness, szépségápolás területén, illetve orvosi és rehabilitációs kezelésekben egyaránt. A vibrációs tréning javítja a fizikai állóképességet, a közérzetet, a rezgésnek köszönhetően gyorsul az anyagcsere, így segít megszabadulni a legmakacsabb narancsbőrtől is. A tréning képes helyettesíteni a testmozgást, így rövid idő alatt kisebb erőfeszítéssel nagyobb javulás érhető el vele csont- és ízületi gyulladásban és krónikus fáradékonyságban szenvedő betegeknél, illetve nagy hatékonysággal alkalmazható balesetek utáni felépülés időszakában.


Interjú Lipők Andrással és Gáznár Tiborral, a TTC utánpótlás-labdarúgóinak

A mi aranycsapatunk •• Első hallásra talán túlzásnak tűnhet a törökbálinti utánpótlás együttesét a nagy magyar Aranycsapathoz hasonlítani. Pedig mint a következőkben látni fogják, a fiúk bőven rászolgáltak a titulusra, sőt a „nagy” aranycsapathoz való kapcsolatukat sem kell sokáig keresgélni. A részletekről Lipők Andrást és Gáznár Tibort kérdeztük, akik ötödik éve edzik, nevelik a srácokat. • Örömteli alkalomból beszélgetünk itt, a törökbálinti domboktól körülölelt focipálya kispadján, hiszen az utánpótláscsapat az U15 korosztályban idén újra aranyérmes lett. • Lipők András utánpótlásedző: Még hátravan egy meccs a bajnokságból, de ezt az érmet már nem lehet elvenni a fiúktól, bármi is lesz a mérkőzés eredménye. Persze itt

is a győzelem a cél, de az első hely már a miénk. • Nem ez az első közös sikeretek, hiszen két éve szintén a legfényesebb érem megszerzéséről adhattunk hírt. Hogyan változott a csapat összetétele az elmúlt években? • Ötödik éve dolgozunk együtt a fiúkkal. Ez alatt az idő alatt természetesen változott a csapat, hiszen a „kiöregedőknek” fel-

26 • www.kerthelyseg.hu

••

jebb kellett lépniük egy korosztályt, és hozzánk is érkeztek újak az alsóbb korosztályból, illetve menet közben olyanok is csatlakoztak, akik eddig másik egyesületben sportoltak. De az alapcsapat öt éve ugyanaz, és valóban, hosszú idő óta az egyik legeredményesebb pályafutás a miénk. Ezt, úgy gondolom, szerénytelenség nélkül állíthatom. Az első érmünket 2009-ben az U13-as korosztályban nyertük. Ez egy ezüst volt, és jó alapot biztosított a következő évhez. A 2009–2010-es szezonban ugyanis a fiúk olyan jól szerepeltek, hogy a bajnoki cím megszerzésén túl elnyerték a Pest megye legjobb csapata díjat is, ami különösen nagy megtiszteltetés és elismerés, hiszen ezért a címért nemcsak a labdarúgók indulnak, hanem minden csapatsport képviselői ott állnak a rajtvonalon. Mi például az utolsó időkben egy kosárlabdacsapattal álltunk versenyben, de végül miénk lett a győzelem. A kupát pedig nem kisebb személyi-

ség, mint Buzánszky Jenő, a nagy Aranycsapat legendás hátvédje adta át a fiúknak. Ez meghatározó élmény volt mindnyájunknak. A következő évben az U14 bronzérme szinte már kicsit csalódásnak számított, hiszen a játékosok és az edzők is tisztában voltak vele, hogy a csapatban benne van még néhány aranyérem. Szerencsére idén sikerült is megmutatni, hogy ez valóban így van. • Ősztől tavaszig, hetente három délutánon, jó időben, rossz időben itt találkoztok és dolgoztok a pályán. Nem lehet könnyű feladat. • Gáznár Tibor az utánpótlás szakág vezetője: Nem könnyű, de nagyon szép feladat. A fiúk nagyjából tízévesen kerültek a kezünk alá. Az elmúlt időben sokat változtak és nagyon sokat fejlődtek. A közös munka eredményei pedig jöttek is szépen sorjában. Persze amikor már miénk az érem, az ember nem is gondol a nehezebb hétköznapokra. Egy versenyre nemcsak testileg, de lelkileg és fejben is fel kell készülni. Sokszor kell jó pedagógusnak, pszichológusnak lenni ahhoz, hogy a játékost átsegítsük egy-egy nehezebb perióduson. Van úgy, hogy nem megy jól a játék, vagy gondok vannak a suliban, esetleg a családban. Ilyenkor nem könnyű megtalálni a mód-

szert, amivel segíteni tudunk, hogy a sportban és az életben is újra magára találjon az illető. • Az eredményekhez a lelkesedésen túl bizony szükség van valami másra is, méghozzá pénzre. Öt évvel ezelőtt szülőként éppen azért döntöttem úgy, hogy más sportágat keresek a fiamnak, mert végtelenül felháborított, hogy bár az önkormányzat tudtommal jelentős összeggel támogatta minden évben a TTC-t, az utánpótlás korosztályra soha nem jutott egy fillér sem. Az edzők amellett, hogy csupán lelkesedésből foglalkoztak a gyerekekkel, sokszor a saját pénztárcájukat sem kímélve szervezték a bajnokságot, fuvarozták a gyerekeket a meccsekre. Már akkor volt egy olyan érzésem, hogy nagyon nincsenek rendben a szakosztály pénzügyei. Nem tévedtem, és bár a nyomozás még folyik, sajnos egyértelműnek látszik, hogy az egykori vezetők nem a sportolni vágyó gyerekek támogatására költötték a milliókat. Másfél éve Zima Flórián vezetésével indult újra az élet, de ilyen előzmények után nem lehet könnyű dolgotok. • A pénzhiány, ahogy mindenhol, nálunk is nagy gondot okoz. Amikor lett volna miből támogatni az utánpótlás korosztályt, akkor nem minket támogattak. Most meg hogy a város is nehéz helyzetbe került, és a támogatóinkat is elérte a gazdasági válság, már nincs miből gazdálkodni. A távolabbi meccsekre már három éve buszt biztosít számunkra az egyesület, de nagyjából ennyi a támogatás, amit ez a csapat az öt év alatt kapott. A mezeket, melegítőket a támogatók és a szülők biztosították. Némi remény a reménytelenségben, hogy az új adótörvények szerint a cégeknek a 2012-es adójukból bizonyos százalékot már kötelezően a helyi utánpótlássport támogatására kell fordítaniuk. Van is már ígéretünk néhány ilyen nagyobb forrásra, sőt az önkormányzattal együttműködve nagyobb beruházásokra is pályáztunk, de ezek egyelőre még csak ígéretek és tervek. Dolgozunk az ügyön, és remélem, a szép sporteredmények után gazdasági vonalon is sikerül eredményesen működnünk. • Lipők András: Szeretném megköszönni a támogatóinknak és a gyerekek szüleinek, hogy éveken át segítettek bennünket. Nélkülük nem tudtuk volna elérni ezeket a szép eredményeket. És itt nem is csak az érmekre gondolok, hanem arra a jó hírnévre is, amelyet a csapat az elmúlt években kiharcolt magának. Ennek bizonyítéka, hogy bár a feltételeink a környéki csapatokhoz képest szerényebbek, hiszen nincs műfüves pályánk a téli edzésekhez, mégis számos fiú érkezett hozzánk más egyesületekből, mégpedig a csapat miatt. • Ha valaki tagja szeretne lenni a győztes csapatnak, mit kell tennie? • Az egyesületben folyamatos a játékosok felvétele, minden korosztályba várjuk a focizni szerető gyerekeket. (Lipők András el-


mestereivel érhetősége: 06-30-991-4328 – a szerk.) A nyári edzőtáborunk is nyitott. Augusztus elejétől lehet jönni focizni, ha már valaki nagyon unja a vakáció egyforma hétköznapjait. Az egyetlen feltétel a foci szeretete és persze az elszántság a tanulásra. Hiszen ez nemcsak játék, hanem kemény munka is, amely, mint látható, meghozza a várva várt eredményt, ha kitartóan dolgozunk érte. A győzelem pedig nagyon jó érzés! Nyíri A játékosok névsora, akik az elmúlt években részesei voltak a „Törökbálinti Aranycsapat” sikereinek, és amely csapat öt éve hazai pályán verhetetlen.

• A törzsgárda (mind a négy érem részese): Rábai Barna Nagy Balázs Juhász Krisztián Hacknauer Tamás Sebők Ákos

• 2008–2009 U13 (1995-ben született játékosokkal): Ezüstérem Fonó Barna Doktor Gyula Auer Marcell Fábián Richard Tóth Keve Hegedűs János Halász Dávid Papp Zsolt

• 2009–2010 U13 (1996-ban, 1997-ben született játékosokkal):

Aranyérem, Pest megye legjobb csapata díj Pup László Weigl Norbert Hordós Mátyás Deák Attila Békefi Gábor Malina Olivér Rostás Daniel Berta Edvin

• 2010–2011 U14 (1996-ban, 1997-ben, 1998ban, 1999-ben született játékosokkal):

• 2011–2012 U15 (új, 1997-ben született játékosokkal): Szabó Krisztián Pál Patrik Gyalog Marci Gáspár Kristóf

• Április

Idén a régi hagyományokat felelevenítve már tavasszal, az év elején megtartottuk első edzőtáborunkat. A szokásos téli, nyári edzőtábor mellé ezenkívül még egy őszi és több rövid, felkészítő tábort tervezünk a versenyzőknek. Április 5-én utaztunk le a kerepesi Shaolin templomba, ahol egy hétvégét töltöttünk, sok edzéssel és természetesen jó hangulattal. Már több alkalommal voltunk Kerepesen táborozni, ahol Sifu Robert Lyons is tiszteletét tudta tenni az edzéseken, ezzel is színesítve a tábort és szélesítve technikai tudásunkat.

• Május

Mint minden évben, idén is megropogtattuk a „majális öreg, poros színpadi deszkáit”. A bemutató nagy sikert aratott, ahol az utánpótlás szakosztály hét tagja (8–10 éves elszánt sportoló) is megcsillogtatta tudását. Május 19-én a Shaolin Törökbálint és a Budaörsi Szabadidő és Versenysport Egyesület közös szervezésében a Budaörsi Sportcsarnokban nemzetközi kungfubajnokságot rendeztünk. Idén a magyarokon kívül cseh, horvát, szlovák, osztrák, román, szerb és holland versenyzők is ellátogattak hozzánk, hogy összemérjük tudásunkat. Az erős mezőnyben a törökbálinti Shaolin csapat is jól teljesített. Szerencsére minden tekintetben eredményes és sérülésmentes volt a verseny. A kungfu-formagyakorlat kategóriák mellett több mint 100 sanda versenyző küzdelmét láthatta a publikum. A versenyen tiszteletét tette és ünnepi beszédével megnyitotta a programokat Géczy Krisztián, Törökbálint képviselője, akinek ezúton is köszönjük, hogy jelenlétével emelte és segített a rendezvényünk színvonalát.

Név Kósa Panna Kósa Benedek Röss Kevin Séra Domonkos Séra Salamon Süli Botond Süli Botond Takács Dalma Turcsány Erik Verecki Bence Vereczky Áron Vörös Kristóf Wittinger Tamás Wittinger Zoltán Tamás

Eredmények

Kategória Helyezés gyermek lány ököl formagyakorlat Lia Hua Chuan 1 gyermek fiú ököl formagyakorlat Lia Hua Chuan 5 gyermek fiú ököl formagyakorlat Lia Hua Chuan 6 gyermek III. ököl formagyakorlat 3 gyermek fiú II. ököl formagyakorlat Lia Hua Chuan 1 gyermek II. ököl formagyakorlat 4 gyermek II. rövid fegyver 3 felnőtt nő ököl formagyakorlat 1 küzdelem – 70kg 3 gyermek fiú 2 ököl formagyakorlat Lia Hua Chuan 2 gyermek IV. ököl formagyakorlat 5 gyermek fiú ököl formagyakorlat Lia Hua Chuan 4 gyermek IV. fiú ököl formagyakorlat 3 felnőtt férfi ököl formagyakorlat

6

• Nyár

Már most készülünk nyári edzőtáborunkra, amelyet idén, a közkívánatnak eleget téve, víz közelében tartunk. Dunapatajra, a Szelidi-tóhoz utazunk augusztus 4-én, ahol több érdekes program, jó társaság és ez alkalommal „vízben edzés” is vár minden kedves érdeklődőt.

• Szeptemberben 15 éves a Törökbálinti Shaolin Kungfu

Szeptemberben lesz 15 éve, hogy az első Shaolin Kungfu-edzések elkezdődtek Törökbálinton. Ebben az elmúlt időszakban rengeteg fellépést, rendezvényt és eredményesen zárult versenyt tudhatunk magunk mögött. Ezt a jubileumi évfordulót méltóképpen szeretnénk megünnepelni. Szeptember 1-jén délután 18 órakor a művelődési ház színháztermében tartunk egy nagyszabású kungfubemutatót, ahol a törökbálinti harcosokon kívül több nagy magyarországi harcművész is színpadra lép. Ezután fotó- és videovetítés lesz az elmúlt 15 év legszebb perceiből. Erre a nemes eseményre már most meghívunk minden kedves érdeklődőt! A belépés díjtalan, mindenkit sok szeretettel várunk! Telegdy Ákos

www.kerthelyseg.hu • 27

Bronzérem Marics Kevin Orbán Patrik Feltóti Dominik Vámos Bálint

A Törökbálinti Shaolin Kungfu tavaszi programjai és nyári tervei


Legjobbak között az MTK Törökbálint

28 • www.kerthelyseg.hu

•• Történetének eddigi legnagyobb sikerét mondhatja magáénak a szezontól MTK-Törökbálint néven futó Elite Basket kosárlabdacsapata. A fiúk a bajnokságban a harmadik, a rájátszásban a hatodik helyet érték el. A csapat egy kis csodát vitt végbe, hiszen decemberben többen is távoztak a gárdából, sőt sok játékos sérüléssel is küszködött, ennek ellenére a fiúk hősiesen küzdöttek, és kivívták mind a szurkolók, mind az MTK elnökségének tiszteletét. Az elmúlt bajnokságról és a jövőről Spiriev Attila ügyvezető igazgatóval, Molnár István vezetőedzővel, Molnár Attila technikai vezetővel és Szarvas Gábor csapatkapitánnyal beszélgettünk.

• Hogyan értékelik az elmúlt bajnokságot annak fényében, hogy a csapat történetének egyik legjobb eredményét érte el, de a rájátszásban csak egy-két ponton múlott, hogy ne végezzenek még ennél is előrébb? • Molnár István: A bajnokságot három részre osztanám. Az elején úgy vágtunk neki, hogy szerettük volna megnyerni, de januárban, miután öt játékos is távozott a csapattól, egy teljesen más szemlélettel és taktikával kellett folytatnunk a versengést. Egy olyan lelkes, szívvel-lélekkel küzdő társaságot sikerült felépíteni, akikkel magabiztosan jutottunk a rájátszásba. A harmadik rész maga a rájátszás, ahol nemcsak kevesen voltunk, hanem mi voltunk a „hadirokkantak csapata”. Mindkét irányító játékosunk félig sérülten vállalta a játékot, és több csapattag is sérülésekkel küszködött. Örülünk a helyezésünknek, de maradt bennünk tüske, mert végezhettünk volna előrébb is. • Szarvas Gábor: Az elején az volt a terv, hogy megnyerjük a bajnokságot, és ehhez a lehető legjobb játékosokat próbáltuk a csapathoz csábítani. Az a csapat a játékosokat tekintve alkalmas lett volna a bajnokság megnyerésére, de a fiúk közt nem alakult ki a megfelelő csapatkémia, csapatszellem. December után, amikor több játékos is elhagyta a csapatot, megfordult a helyzet, a csapatszellem kiváló volt, de a szerkezet még nem volt alkalmas a bajnokság megnyerésére. A rájátszásra a fiúk igen elfáradtak, közel azonos szintű csa-

patok ellen játszottunk, de az ehhez hasonló tétmérkőzésekhez még sokan nem voltak hozzászokva, ezek is okozhatták a vereségeket. • Ha valaki követte a bajnokságot, azt tapasztalhatta, hogy amint fogynak a játékosok, úgy erősödik a csapat. Ez egy kicsit ellentmondás, de mi volt a titok? • Spiriev Attila: Ötven százalékban a titok Molnár István, aki minden nehézségre úgy reagált, hogy miként tudunk a hátrányból előnyt kovácsolni. A másik ötven százalék maga a csapat, hiszen a fiúk nem kezdtek el siránkozni, hanem hősiesen küzdöttek és akartak győzni. A kialakult helyzetben igazi csapattá kovácsolódott a társaság. Ha megnézzük a megnyert mérkőzéseinket, akkor azt láthatjuk, hogy sok meccset csak nagyon kevés ponttal nyertünk meg. Ez az egység, a küzdés és az akarás eredménye. A bajnokság legvégére a győzni akarás megmaradt, de a csapat szinte elfogyott, sok sérültünk volt, a játékosokat úgy kellett „összedrótozni” a meccsekre. Szerintem, amit Kicsi (Molnár István – a szerk.) a bajnokság folyamán véghezvitt, az egy kisebb fajta mágia volt, és e helyütt is szeretnék neki gratulálni és megköszönni az egész éves munkáját. És maximális elismerés illeti meg Molnár Tamást is, aki a csapat technikai vezetője, másodedzője és az utánpótlás vezetőedzője. Tavaly még ő volt a felnőtt csapat edzője. Példaértékű, hogy napi szinten mindenben segíti Molnár István munkáját. • M. I.: Akarva-akaratlan egy szerkezetváltást kellett eszközölni a csapaton belül, ami azt jelentette, hogy egy picit „lealacsonyítottuk” a csapatot és csak egy centerrel játszottunk, ami meglepte az ellenfelet. • Sz. G.: Minden meccsünkre úgy mentünk ki, hogy mi fogunk nyerni, és nem úgy, hogy talán megnyerjük. • Gondolom, ez azt jelenti, hogy szeretnétek a vezetőedzőt Törökbálinton tartani. • S. A.: Folynak a tárgyalások, és nem titok, hogy próbálják máshova is csábítani, de természetesen azon vagyunk, hogy vele folytassuk a munkát. • M. I.: Van önnél egy toll? Mert akkor mást most aláírom a szerződést. • Lehet már valamit a jövőről tudni, vagy még nagyon korán van? Gondolok itt a játékosérkezésekre, -távozásokra, illetve a kitűzött célra. • S. A.: Még nagyon korai a kérdés.Szeretnénk minél több játékost itt tartani, mert van mire építeni. Tárgyalunk is játékosokkal, de érdemi választ július közepe táján tudunk adni. A tervekről így szintén nem tudunk nyilatkozni, hiszen amíg nem látjuk a csapatot, és a más együtteseknél kialakuló erőviszonyokat, addig nem lehet helyezéstervben gondolkozni. Pillanatnyilag még azt sem látjuk,

hogy melyik csoportban fogunk játszani, bár valószínű, hogy maradunk a keletiben. • Sz. G.: Én a családommal Törökbálinton találtam otthonra, így amíg bírom a játékot, szeretnék Törökbálinton kosarazni. Ha meg játékosként már nem lehet rám számítani, akkor az edzősködést, melyet jelenleg is végzek, a csapat utánpótlásánál szeretném folytatni. Erre tudatosan készülök. A többiekkel kapcsolatban csupán annyit, hogy persze ilyenkor mindenki nézelődik, hogy adódna-e lehetősége jobb csapatban játszani, esetleg jobb anyagi körülmények között, de legtöbben inkább maradnának, és ez leginkább a közegnek köszönhető. • Az MTK elnökségével már beszéltetek? Mennyire vannak megelégedve a csapattal? • S. A.: Az MTK maximálisan elégedett a csapattal, mind a számszerű eredmén�nyel, mind a hozzáállással. Illetve azzal is, hogy egyre többen jönnek ki a mérkőzéseinkre. • Ha már a nézőszámnál tartunk, sokáig nem lehet fokozni, hiszen a Bálint Márton iskola sportcsarnoka nem kimondottan erre lett tervezve. • S. A.: Ez igaz. De elárulok egy titkot, ami persze nem olyan nagy titok, de nem is annyira köztudott. A főtámogató-jelöltünk decemberben ahhoz kötötte a szponzorációt, hogy be kell vinnünk a hazai meccseket a fővárosba. Nekünk viszont Törökbálint felé kettős elkötelezettségünk van. Egyrészt a város még a nehéz helyzetében sem fordult el a csapattól, és bár csökkentette a támogatásunkat, de nem szüntette meg. Köszönettel tartozunk Törökbálint városának, amely nemcsak otthont adott a sportszervezetünknek, hanem egymásra is találtunk, és úgy érezzük, hogy a település ma már büszke a kosárlabdacsapatra. A város vezetői egyöntetűen támogatják a munkánkat, a polgármester úrtól és az alpolgármesterektől kezdve az iskolaigazgatókon és a képviselőkön keresztül a bizottságokon át szinte mindenki. Megértették, hogy a felnőtt csapat óriási húzóerőt jelent a gyermekek, a fiatalok sportolása szempontjából, ami pedig talán a legfontosabb. Nagyon szépen fejlődik az utánpótlás, amelyben eddig hét év munkája van. A gyerekek kijárnak a felnőttek meccseire szurkolni, és szeretnének ők is egyszer majd a „nagycsapatban” játszani. Régen vallom, hogy ha nincs teteje, akkor tartósan nincs alja sem, vagyis ha a gyerekek nem látják, hogy hova tudnak fejlődni, nem tudjuk őket motiválni. Mindezt figyelembe véve nemet mondtam a Budapestre költözésre és így a szponzorációra. De való igaz, hogy a további fejlődéshez meg kell oldani a létesítménykérdést, valamint a városban működő cégek, vállalkozók összefogására és támogatására is szükség lenne.


• Ha már a szponzoroknál tartunk, akkor megkérdezném, hogy pályáztatok-e a társasági adóra? • Pályáztunk, remélem, nyerünk is kvótát, és akkor majd nagyon várjuk a törökbálinti cégek támogatását, Ráadásul ez olyan, mint az adó egy százaléka, mindenképpen be kell fizetni valahova, de adható az utánpótlás-kosárlabdázók nevelésére is. • Többször is szóba került már az utánpótlá s. Mit kell a f iatalokról tudni?

• Molnár Tamás: 2005-ben kezdtünk foglalkozni az utánpótlással és már több olyan játékosunk van, akik a felnőtt csapatban játszanak, vagyis saját nevelésűek. Óvodáskortól foglalkozunk gyerekekkel, fiúkkal és lányokkal egyaránt. Az utánpótlás-nevelés nemcsak Törökbálinton zajlik, hanem a környékbeli településeken is. A kosárcsaládunkban kb. 130 igazolt játékos játszik jelenleg, és további 80-90 olyan gyerekünk van, aki jár foglalkozásokra, de még nem igazolt játékosunk. Segítjük az iskolák diákolimpiai szereplését is. A Bá-

Lezártuk az évadot Az MTK Törökbálint és az ELITE SE közös évadzáró rendezvényén – a legkisebbektől a felnőttekig – a játékosok és az edzők átvették a különdíjakat, és dobóversenyek is szerepeltek a programban. Felnőtt csapatunk az idényben Budapest és környéke legeredményesebb kosárlabda-együttese lett!

Pest Megyei Kadett Bajnokság (e.: Szarvas Gábor) Zárt bajnokság: 2. hely Nyílt bajnokság: 4. hely Budapest Kadett/B bajnokság: 5. hely NB I/B U20 bajnokság (e.: Molnár Tamás és Szarvas Gábor) Keleti-csoport: 5. hely NB I/B felnőtt (e.: Molnár István és Molnár Tamás) Alapszakaszban: Keleticsoport: 3. hely Összesített végeredményben: 6. hely

Spiriev Attila, az MTK ELITE Basket Kft. ügyvezető igazgatója és az ELITE SE elnöke köszöntötte a megjelent sportolókat, edzőket, rokonokat, ismerősöket, és a kicsiktől a felnőttek felé haladva ismertette a bajnoki évadban a csapatok által elért helyezéseket. Decathlon–ELITE Basket Mini Bajnokság: 1. ELITE Basket Széchenyi fiúk (edzők: Molnár-Werner Zsuzsanna és Mészáros Dániel) 2. ELITE Basket Zimándy (e.: Molnár Tamás) 3. ELITE Basket Széchenyi lány (e.: Hajnis Bálint) 4. ELITE Basket Bálint Márton (e.: Kis Tivadar)

Zárt bajnokság: 1. hely Nyílt bajnokság: 1. hely Pest Megyei Serdülő Bajnokság (e.: Molnár-Werner Zsuzsanna és Szarvas Gábor) Zárt bajnokság: 1. hely Nyílt bajnokság: 1. hely

Gyermek/B LTJ: Ivanov Dominika LFJ: Deák Gergő Gyermek: LTJ: Pajer Mózes LFJ: Fillinger Vencel Serdülő: LTJ: Dobos Márk LFJ: Nagy Adrián Kadett: LTJ: Horváth Gergely

LFJ: Fernengel Bálint U20 (megosztva): LTJ: Fülöp Botond LTJ: Boinitzer Dávid Felnőtt: LTJ: Bihari Máté LFJ: Merza Domonkos A teljes kosárlabdacsaládunk nevében Spiriev Attila köszönetet mondott és ajándékot adott Nagy Alexandrának, Fehérvári Eszternek és Finy Cecíliának, valamint a Bálint Márton iskola portásának, Lajos bácsinak. Ezután két dobóversenyen jeleskedhetett a teljes utánpótlás. A nagyobbak tripla dobóversenyen, a legkisebbek büntető versenyen csaptak össze, mégpedig úgy, hogy a felnőtt csapat játékosai szedték a labdákat és segítették a versenyek lebonyolítását. A hárompontos dobásokban Bagi Donát volt a legeredményesebb, míg a büntetődobó-versenyt Pajer Máté nyerte. Bár az évadot lezártuk, a munka azonnal folytatódik. A legkisebbek már nyári kosártábor keretében gyarapítják tudá-

sukat, a többieknek pedig folytatódnak az edzések. Persze mindenkinek lesz egy kis ideje pihenni, hogy aztán augusztustól megkezdődjön az alapozás a következő szezonra. Játékos: Bihari Máté Merza Domonkos Fülöp Botond Boinitzer Dávid Horváth Gergely Fernengel Bálint Dobos Márk Forrás: www.mtkbasket.com

www.kerthelyseg.hu • 29

Pest Megyei Gyermek Bajnokság (e.: Molnár-Werner Zsuzsanna és Mészáros Dániel)

Spiriev Attila elmondta, sportszervezetünk történetében ez az eddigi legjobb felnőtt eredmény. Kiemelte, hogy mivel az NB I/A csoportjában nincs budapesti és annak környéke csapat, az NB I/B-ben pedig ezek közül mi lettünk a legjobbak, így büszkén jelenthetjük ki, hogy a 2011/2012es bajnoki évadban Budapest és környékének a legeredményesebb felnőtt csapata lettünk! A Mini-mini és a Mini díja k átadása utá n a gyermek korosztálytól fölfelé a következők vehették át a Legjobb teljesítményt nyújtó játékos (LTJ) és a Legtöbbet fejlődött játékos (LFJ) különdíjakat.

lint Márton iskola például már kétszer is bejutott az országos elődöntőbe, ami a településen – tudtommal – egy labdasportcsapatnak sem sikerült korábban. • Sz. G.: Mivel jó példa van az utánpótláskorú gyermekeim előtt a felnőtt csapat képében, ezért ők is örömmel jönnek az edzésekre és én is szívesen megyek hozzájuk. A neveltjeim között nagyon sok a törökbálinti lakos, ami nagyon ritka az ilyen szintű csapatoknál, hiszen a legtöbben nem nevelik a gyermekeket, hanem vásárolgatnak. N.G.


Osztermayer Dorka a Budapesti Európa-bajnokságon elért 3. hely után az IFBB által június 9-én a szerbiai Novi Sadban megrendezett 2. Gyerek Fitneszvilágbajnokságon 4. helyezést ért el korcsoportjában és tagja a csapatban világbajnokságot nyert magyar válogatottnak. A világversenyen 9 nemzet közel 80 sportolója vett részt, ahol a versenyek öt korcsoportban zajlottak. A 12–13 évesek korcsoportjában 19 induló képviseltette magát, többek között 4 magyar versenyzővel. A selejtezőket követően az első hat helyezett jutott a döntőbe, ahol a versenygyakorlat ismételt bemutatása után alakult ki a végső sorrend. Osztermayer Dorka törökbálinti lakos, a budaörsi Marcipán SE versenyzője, edzője Cservenyák Gabriella.

Május 20-án a kerepesi dzsúdósok szerveztek versenyt, ahol mind a három induló tanítványunk a dobogóra tudott állni. Breznay Csabának és Hujber-Nag y Alexnak élete első versenye volt, nagyon izgultak egy-egy meccsük majdnem el is ment emiatt, de a tatami szélén kiabáló edzőjük instrukciói segítettek, még ha a többi kétszáz embert zavarta is az éktelen ordibálás. Csabi nagy izgalmában elverte az egész mezőnyt, így első lett, Alex a vesztes küzdelme miatt „csak” a harmadik helyen végzett. Tóth Liza – a harmadik gyerekünk – a fiúk között is sikeres volt, az eredményhirdetésnél ezüstéremnek örülhetett. ••

A szomszédban lakó festő a legjobb garancia!

Lantos Zoltán festő-mázoló-tapétázó végzettségű egyéni vállalkozó vagyok, Törökbálinton élek családommal. Tíz éve a jól összeszokott 6 fős csapatommal együtt végezzük lakások, családi házak, társasházak, közületi- és ipari ingatlanok alap-, ill. felújítási munkáit.

30 • www.kerthelyseg.hu

TTC felnőtt Utolsó hat meccsét elvesztve, mindösszesen 30 mérkőzésen 19 pontot szerezve az utolsóelőtti helyen zárta a bajnokságot a TTC felnőtt labdarúgócsapata. Ez a hely elvileg a bajnokságból való kiesést jelenti, de még korántsem biztos, hogy a csapatnak a megye 1-ben kell folytatnia a küzdelmeket. Ez majd akkor válik bizonyossá, ha kiderül, hogy a különböző bajnokságból feljutottak tudják e vállalni a magasabb osztályt. Eredmények: Lindab Törökbálint–DTC Select: 1–4 (Filó 87’); RAFC–Lindab Törökbálint: 2–1 (Héray 80’); Lindab Törökbálint–Pénzügyőr SE (Bukovec 25’); Újbuda Kft.–Lindab Törökbálint: 4–1 (Héray 31’); Dorogi FC–Lindab Törökbálint: 4–1 (Bábik 47’); Lindab TTC – ESMTK LE KFT 3-4 (Csintalan 18’, Pinkóczi (öngól) 43’, Bábik 75’) U19 Legidősebb utánpótlás-csapatunk az utolsó előtti, 13. helyen végzett bajnokságában. Eredmények: Törökbálinti TC–Soroksári SC Kft.: 1–4 (Tóth 3’); Balassagyarmat SE PF UPE–Törökbálinti TC: 3–0; Törökbálinti TC– BVSC Zugló: 3–2 (Cseke 22’, 43’, 72’); REAC Sportiskola SE–Törökbálinti TC: 7–0

Jó szereplés Kerepesen

Hujber-Nagy Alex az eredményhirdetés után

Labdarúgás

•••

Osztermayer Dorka világbajnoki 4. helyezett!

Rövid sporthírek

Magyar sikerek a szerbiai Gyerek Fitnesz-világbajnokságon

Szolgáltatások: • festés, mázolás, tapétázás • nyílászárók, kerítések felújítása, mázolása • antik- és márványhatású díszítő festés • kül- és beltéri stukkózás, rozetta • mennyezeti polisztirol lapok ragasztása • hőszigetelés, homlokzatfestés • nemesvakolatok felhordása • lábazati vakolatok felhordása • lábazati lapok ragasztása • laminált parkettázás • gipszkartonozás • egyéb építési és felújítási munkák • széldeszkák/párkánydeszkák felújítása, mázolása

U17 A 17 év alattiak a 10. helyen fejezték be a bajnokságot. Törökbálinti TC–Soroksári SC Kft.: 1–6 (Szabó 46’); Balassagyarmat SE PF UPE– Törökbálinti TC: 1–1 (Fábián 47’); Törökbálinti TC–BVSC Zugló: 0–4; REAC Sportiskola SE–Törökbálinti TC: 5–0

U15 12 győzelemmel, 1-1 döntetlennel és vereséggel, 85 rúgott és 11 kapott góllal bajnok lett a Törökbálinti TC U15-ös csapata. Gratulálunk!

Törökbálinti FC Az igen előkelő negyedik helyen végzett a bajnokságában a TFC focicsapata. A fiúk a bajnokság végére nagyon beleerősítettek és utolsó 10 meccsükön 9 győzelmet és egy döntetlent értek el. A csapattal kapcsolatos hír még, hogy bár kevesebb góllal és holtversenyben, de ismét Deme Gábor lett a bajnokság gólkirálya. Deme ezúttal 21 gólig jutott. TFC–Budatétény SE: 1–1 (Deme 43’); ESMTK LE Kft.–TFC: 0–3; TFC–Újpesti Haladás FK: 5–3 (Deme 9’, 17’, 25’, 47’, Juhász 71’); TFC– Budakeszi SC: 3–1 (Fehér 45’, Deme 50’, Juhász 88’) Focisuli Focisuli U9–Érd1: 1–10 Focisuli U9–Érd2: 7–2 Focisuli U11–AC Villám: 2–3 Focisuli U11–Újpest FC: 1–8 Focisuli U11–Kispest: 0–4

Sakk

9. helyen végzett a TTC sakkcsapata az NB II Breyer csoportjában. TTC Sakk–Győri KOMSZOL SE: 3.5–8.5

• Lantos Zoltán „színmester” 06 30/269-33-27 www.lantosfestes.segitek.hu

Vívás

A TTC Gerevich Aladár Vívószakosztály szép sikereket ért el a 2012. május 19-én Veszprémben megrendezett Vidék Bajnokságon. Gyermek férfi kard egyéni: Szegedi Áron – III. hely Gyermek férfi kardcsapat: TTC Gerevich Aladár Vívószakosztály – I. hely


••

2040 Budaörs, Ibolya u.1. (A Törökugratónál) Telefon:06/23/420-840 www.hollosy-cukraszda.hu Nyitva: mindennap 10-19 óráig Helyben sütött házi sütemények Pogácsák Sós sütemények Formatorták rendelésre Barbitól a sportautóig Parfétorták Esküvőkre rendezvényekre emeletes dísztorták Kézműves fagylalt

Szeretettel várjuk vendégeinket!

Szolárium

70 Ft/perc Új módszer

a körömápolásban

Egyedi lakástextil megoldások, karnis, függöny, ágytakaró, a tervezéstől a szerelésig.

GELISH

• egyszerű, mint egy lakkozás • tartós, mint egy műköröm • három hétig garantáltan fent marad • könnyen eltávolítható

06/30 -9 - 84 - 66 - 83

Cikkeinket és további híreinket keresse a

•••

www.magichome.hu info@magichome.hu

www.kerthelyseg.hu weboldalon is!

Vagy a facebook-on:

www.facebook.com/ Kerthelyseg Legyen a „barátunk”!

alá

hozzuk!

Tető 75 Kft.

Vállalunk: • Komplett tetőépítést, ács, -bádogos, tetőfedő munkákat. • Tetőtérbeépítések komplett kivitelezését. • Homlokzati állványozást. • Kisebb javításokat VIHARKÁROK GYORS JAVÍTÁSA! Törökbálint, Rövid u 22 . Érdeklődni telefonon +36 30 9222 945

MAYERSZER Kft.

• Családi házak, egyéb épületek energiatakarékossá történő átalakítását, felújítását, generálkivitelezésben • Gáz-, víz-, központifűtés-szerelés, átalakítás • Klímaberendezés telepítése, karbantartása, • Napkollektoros melegvíz-rendszerek telepítése

Ingyenes felmérés, árajánlat-készítés Elérhetőségeink: 2045 Törökbálint, Kazinczy F.u.54.sz. Tel./Fax: 06-23-337-635 Mobil: 06-30-9407-381 E-mail: mayer.jozsef@mayerszer.hu

www.kerthelyseg.hu • 31

Tető

ás! t í l zál s z zho

rövid határidővel vállalja

Némethné Ági • 06-30/260-20-93

Elérhetőségeink:

Telefon: 06-30/480-0139 2045 Törökbálint Bajcsy Zsilinszky út 55. www.tubietelbar.hu


Az FSD REENERGY SYSTEM technológiának integrált alkalmazásával új, innovatív lehetőség nyílik a megújuló energiák gazdaságos, költségtakarékos és környezetbarát használatára, felhasználására.

PV SOLAR technológia INTEGRÁLT HŰTÉS-FŰTÉS technológia LED DESIGN VILÁGÍTÁS technológia PV PERFORÁLT SOLAR ÁRNYÉKOLÁS technológia

32 • www.kerthelyseg.hu

Elérhetőségek:

H-2045 Törökbálint FSD Park 1. Telefon: +36 23/508 740 Fax: +36 23/508 741 E-mail: info@reenergy Website: www.reenergy.hu

2012 junius  
2012 junius  

Kerthelyseg 2012 junius

Advertisement