Page 1

. Kerthelység

2012. április, V. évfolyam, 4. szám

törökbálinti ingyenes havilap

Városgondnokság alakult

A márciusi testületi ülésen több, a helyi intézményekkel kapcsolatos döntés született. Megalakították a Városgondnokságot, összevonták a Segítő Kéz Szolgálatot és a bölcsődét, valamint pályázatot írtak ki a művelődési ház vezetésére

Törökbálinton ülésezett a FAÖT Városunk számos környező település polgármesterét, alpolgármesterét, jegyzőjét látta vendégül


A Költészet Napja 2012. április 11.

Hajdu Ferenc Búcsú Lassan árnnyá válik a szívdobbanás, új rend oszt teret, készül valami más. Poklosodik a szem, egyre mélyülőn lát. Tenyered öblében hűlő kezem fészekmozgás.

Védtelenül a fák susogását nem akarom a füvek növését a vízcsobogást elviselhetetlen a madarak röpte és szomorú minden bogár – Keszthelyi Rezső Képzelt távirat Indianapolisból keresni a levegő középpontját: fúj a szél ragaszkodni a várakozás lehetséges helyeihez: dáliák a tomaji sírkeresztek között hisztérikusan mozdulatlan tó és présház és lepkék és rómaia

Deák László PAPÍRCSÁKÓVAL néked a fény a fura magány hegy tetején szökdellő füst levált naptárlapok fogvicsorításai nekem a kert a benső magány a levélben táruló katedrális a hónapokkal szapora növekvő szomorúság

Szilágyi János kiállításának megnyitója

Süli István író, művészettörténész nyitotta meg április 6-án Szilágyi János festőgrafikusművész kiállítását a Munkácsy Mihály Művelődési Házban. A Munkácsy Rajzstúdió vezetőjének kiállítása május 2-áig tekinthető meg.

ha beülünk majd papírcsákóval fejünkön abba a papírhajóba Baka Györgyi Ismét Találkozunk márciusban – ezt mondta csendesen, személytelen. Azóta vágyaimból tornyot rakok vagy tégláit hánykódó éjszakák gödrébe ásom. Túláradásom mégsem neki szól, ismét képzelgéssel tömködöm a tátott szájú ürességet, színes kockák, semmiségek, látszatok, épp mintha játszanék rakosgatom pótlásokkal telis-tele a Legfőbb Jó helyét. ••

Közeledik a személyi jövedelemadó bevallásának ideje. Tisztelettel hívjuk fel városunk lakosságának figyelmét arra, hogy lehetőségünk van a személyi jövedelemadó 1%-át a Magyar Katolikus Egyház javára felajánlani. A nyilatkozaton elég az egyház technikai számát feltüntetni, ami: 0011. Azt is jelezzük, hogy aki a Törökbálinti Egyházközség céljaira szeretné felajánlani személyi jövedelemadója 1%-át, az megteheti, ha a Pelsőczy

Ferenc Alapítvány adószámát: 18724525-1-13

www.kerthelyseg.hu • 3

jelöli meg. Az alapítvány célja: erőforrás teremtése a keresztény közösségi élet, az egyházközösség fenntartásához, épületeinek fejlesztéséhez, Pelsőczy Ferenc hagyatékának kezeléséhez, a katolikus közösségek támogatásához.


Városgondnokság alakult •• A márciusi testületi ülésen több, a helyi intézményekkel kapcsolatos döntés született. Megalakították a Városgondnokságot, összevonták a Segítő Kéz Szolgálatot és a bölcsődét, pályázatot írtak ki a művelődési ház vezetésére. A változtatások, átszervezések okairól kérdeztük Turai István polgármestert.

• Alapvetően gazdasági, szer vezeti vagy jogszabályi okai vannak az átszervezéseknek? • Eredményét tekintve végső soron mindegyik esetben van gazdasági, gazdaságossági oka az átszervezéseknek. Az vitán felül való, hogy követnünk kell a jogszabályok változásait, ebből pedig az elmúlt időszakban elég sok volt. Aztán vannak olyanok is, amelyeket már korábban is terveztünk, de vagy sikertelen volt, vagy most jött el az ideje. • Menjünk sorba: Városgondnokság. Men­nyiben lesz ez a szervezet más, mint az eddigi Falugazda – Városüzemeltetés szervezet. • Több annál, szervezeti szempontból és az elvégzendő feladatok mennyisége okán is. Természetesen az intézmény „derékhada” a Városüzemeltetésben eddig is dolgozó csapat. Fokozatos felépülésével ide fognak tartozni az óvodák technikai állományába tartozók és a város ingatlanjainak üzemeltetése terén feladatokat végzők. Szervezeti szempontból azért más, mert önállóan működő és önállóan gazdálkodó intézményi státust kapott a szervezet. • Miért gondolja, hogy ettől kevesebb lesz az adminisztráció? • Az adminisztráció nem lesz több, mert a Városgondnoksághoz kerülő feladatokat eddig is ellátta a polgármesteri hivatal, adminisztrációval együtt. Hatékonyabb lesz a szervezet, mert a szervezeti változás is lehetővé fogja tenni a rugalmasabb munkaerő-gazdálkodást. Lehetőség nyílik egyszerre nagyobb, egységesített készletbeszerzésekre kedvezőbb árakon, egységes energiabeszerzés lesz flottaáron. • Hogyan határolható el a feladattömegből az, amit a Városgondnokságnak

és az, amit a polgármesteri hivatalnak kell végeznie a jövőben? • Erről nagy vonalakban részint már a januári testületi ülésen (amikor a Városgondnokság megalapításáról szóló elvi határozat megszületett) döntött a képviselőtestület. Ezt a „menüt” kellett az elmúlt hetekben pontosítani, kiválogatni azokat a tématerületeket, amelyeket hatóságként végez a hivatal azok közül, amelyek az új szervezetben is végezhetők. Legyen szabad egy példával élnem: a város utcáin a tavaszi burkolatjavítások, kátyúzás például kifejezetten nem hatósági feladat, nem szükségszerű, hogy köztisztviselő végezze. Ennek a Városgondnokságnál van a helye. De a behajtási engedélyek kiadása hatósági munka, nem tehető át hozzájuk. A képviselő-testület számára benyújtott előterjesztés és határozati javaslat szokatlanul részletesen írja körül a feladatok megosztását, ezzel is pontossá téve az elhatárolást. (A határozat a lap mellékletében teljes terjedelemben megtalálható.) • Új szervezet: új létszám, drágább működés? • Szó nincs róla! Egyetlen fő létszámbővüléssel sem jár a szervezet létrehozása. Saját, eddig is a polgármesteri hivatal kötelékében dolgozó munkatársakkal alakítjuk ki a Városgondnokságot. Hangsúlyozom: a feladatok szervezettebb végzésével, hatékonyságunk növelésével érünk el megtakarítást, ami nem jár együtt létszámbővítéssel és költségnövekedéssel. A Városgondnokság irányításával a képviselő-testület Antal Jenőt bízta meg. Antal Jenő törökbálinti építészmérnök, sokan ismerik is tervezői munkáit, hiszen részt vett egyebek mellett a Zimándy sportcsarnokának és a művelődési ház tervezésében. Kivitelezői gyakorlatnak sincsen híján, vezetői gyakorlata pedig biztosíték a szervezet hatékony működéséhez. • A másik jelentősebb szervezeti változás a családsegítő szervezet és a helyi

bölcsőde összevonása. Elég furcsa párosítás ez, mit vár ettől a váltástól? • Ha belegondolunk, akkor egymástól nem is olyan távol álló „szolgáltatási” terület a bölcsőde és az, amit a Segítő Kéz Szolgálat ellát. A bölcsőde hagyományosan kevésbé nevelési, sokkal inkább szociális intézmény. Ezt támasztja alá, hogy évtizedek óta nem az

oktatásügyi tárca látja el szakmai felügyeletét. Példák, „jó gyakorlatok” sora mutatja, hogy van értelme együtt kezelni a két területet. Egyre több az olyan önkormányzat, amely integrálja, egységes szervezetbe rendezi ezeket a szolgáltatásokat. Most mi is erre teszünk kísérletet. Az sem elhanyagolható, hogy ezzel az átszervezéssel nem két, hanem csak egy vezetői álláshelyet kell tartanunk. Az intézmény egyébként a Szérűskert Bölcsődének a Segítő Kéz Szolgálatba való beolvadásával jött létre. • Tavaly arról döntött a képviselő-testület, hogy egységes pedagógiai szak••

Biofilter Környe ze t védelmi Zrt. 4 • www.kerthelyseg.hu

Elérhetőségeink

Ingyenes lakossági Használt sütőzsiradék begyűjtés h t t p: // w w w.b i o f i l t e r.h u

Átvétel helye:

2045 Törökbálint, Kinizsi út 15. e-mail: info@biofilter.hu telefon: 06 (23) 511 500 fax: 06 (23) 511 509


szolgálati intézményegységet alapít a Zimándy Ignác Általános Iskolában. Most „visszacsinálták” az intézményt. Azt látjuk, hogy vannak egységesítésre, hatékonyságnövelésre való törekvések, miközben itt a példa egy ellentétes folyamatra. Miért ez a kettősség? Miért nem lehet megtartani a Zimándy iskolában a szakszolgálatot? • Először is: a szakszolgálat azokat a pedagógusokat gyűjti egybe, akik az egyes nevelési intézményeinkben (óvodákban és iskolákban) olyan speciális, kiegészítő nevelési feladatokat látnak el, mint a logopédia, gyógytestnevelő, pszichológia, fejlesztőpedagógia. Összesen 13 fő pedagógust érintett, akiket intézményeink foglalkoztattak, itt szerepeltek állományában. A tavalyi egységesítés és a Zimándy iskolába szervezés azért történt, hogy eleget téve az akkori jogi szabályozásnak, a feladathoz járó állami támogatást megszerezhessük. Amíg ugyanis nem egységes szervezetben, társintézményben működtek, bár a feladatot elláttuk, állami támogatásra nem volt jogosult az önkormányzatunk. Most ismét változott a jogi helyzet, tavaly elkészült és idén szeptember 1-jétől hatályba lép az új köznevelési törvény. A jogszabályváltozásból adódóan csak közvetlenül a kormányhivatalok irányításával, állami fenntartásban működtethető pedagógiai szakszolgálat, a jelenlegi többcélú, közös igazgatású intézményünk 2013. január 1-jétől nem működhet. Ez tehát az oka a visszaállításnak. • A képviselő-testület az intézményi ügyek között tárgyalt több beszámolót is. • Ezek évről évre visszatérő témák, azoknak a nem törökbálinti intézmé-

nyeknek és alapítványoknak a beszámolóját ismerte meg a testület, amelyekkel feladatátadási szerződéseink vannak. Így megismerte a Kálvin János Presbiteri Misszió Idősek Klubjának beszámolóját, a Fészek Egyesület, a Lea Otthon 2011. évi munkájáról szóló beszámolót és a Peter Cerny Alapítvány tájékoztatóját. Ezekkel a szervezetekkel hajléktalanellátásra, anyaotthoni elhelyezésre stb. szerződtünk. A sort a már említett Szérűskert Bölcsőde tavalyi évről szóló beszámolója zárta. • Ismét pályázatot írt ki a képviselőtestület a Munkácsy Mihály Művelődési Ház vezetői álláshelyére. • Tavaly két fordulóban is próbálkoztunk a vezetői állás pályáztatásával. Szabó Éva megbízatása tavaly lejárt, és a jogszabályok előírásai szerint ki kellett írnunk az igazgatói pályázatot. Két körben is patthelyzet alakult ki, a testület nem tudott döntést hozni. Szomorúan tapasztaltam, hogy az elhúzódó választás az intézmény belső meghasonlásával is együtt járt. Őszintén: nem emlékszem, hogy az elmúlt két évtizedben egyetlen intézményvezetői pályázat ilyen feszültséget gerjesztett volna az intézményben. Úgy láttuk tavaly, hogy nem lehet remélni megoldást egy harmadik pályázati fordulótól, a normális munkavégzés helyreállításához nyugalomra van szükség, ezért döntöttünk a vezetői megbízás egy évvel történő meghosszabbítása mellett. Most közeledünk ennek az egy évnek a lejártához, és meg kell próbálnunk ismét – most talán kissé szigorúbb feltételek megfogalmazásával – a pályáztatást. P.I. ••

A Munkácsy Mihály Művelődési Ház programjából Közreműködnek: Soroksári Hagyományőrző Dalkör, Törökbálinti Cantabile Kórus, Német Nemzetiségi Táncegyüttes, Grossturwaller Tanzer, Soroksári Férfi Népdalkör, Lendvai Károly Férfi Kórus. 18.50 Zenekarok bemutatói Közreműködnek: Galambos János Zeneiskola zenekara, Geiger György, trombitaművész, Grossturwaller Musikanten A belépés díjtalan.

2012. április 28. szombat 16.00: „FICÁNKOLÓ” CSALÁDI DÉLUTÁN 16.00 Bódog és Szomorilla – a HeppTrupp társulat bábelőadása. Bábjáték bőröndre és piknikkosárra 17.00 Esti Mese – diafilmvetítés Tóth Krisztával 16.30–17.30 Szinkulics Ágnes kézműves foglalkozása (bábok készítése) Belépődíj: gyerekeknek: 400 Ft, felnőtteknek 500 Ft, családi jegy (2 felnőtt + 2 gyerek) 1200 Ft.

Május 13. vasárnap 11.00–19.00 IX. BÁLINTI SOKADALOM – Hagyományok Napja A Munkácsy Mihály Művelődési Ház hagyományápoló rendezvénye a népi kultúra értékeit mutatja be és eleveníti fel. „Fenevadak az utcán” – a Bábtársulat felvonulása és előadása óriásbábokkal, zenészekkel, kikiáltóval. „Pünkösdi királykisasszony” – a Kolompos Együttes interaktív műsora. Paszulykerengő – magyar népmesei elemeken alapuló kreatív játékok. Fotószínház, ismerkedés magyar kutyafajtákkal, egércirkusz. Népi kismesterek és régi mesterségek bemutatói, kézművesek vására, a vidék ízei, törökbálinti főzőverseny. Kézművesek jelentkezését Bicsár Noémi várja a 23/999-205-ös telefonszámon és a bicsar. noemi@ mmmh.hu címen. A főzőversenyről érdeklődni és jelentkezni lehet Bágyoni-Szabó Györgynél a 999-205-ös telefonszámon és a bagyoni-szabo.gyorgy@mmmh.hu címen. A belépés díjtalan.

2012. május 4. péntek Vendégünk: testvérvárosuk, Soroksár 18.00 KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ – soroksári művészek tárlata A kiállítást megnyitja: Sasvári Ilona, a Soroksári Galéria ügyvezető igazgatója, köszöntőt mond Turai István polgármester. Közreműködnek a soroksári és a törökbálinti zeneiskola tanárai és diákjai. Május 5. szombat VENDÉGÜNK: TESTVÉRVÁROSUNK, SOROKSÁR 17.00 Köszöntőt mond Geiger Ferenc, Soroksár polgármestere 17.20 Előadó-művészeti csoportok bemutatói

2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 83. honlap: www.mmmh.hu • e-mail: mmmh@torokbalint.hu rendezvényszolgálat, jegypénztár: 999-250 nyitva tartás: a hét minden napján 10–22 óráig (a terembérlők nyitott és zártkörű rendezvényei esetén a nyitvatartási idő ettől eltérhet)

Hajdu Ferenc:

Margóra

Régi sár – új iszap Majdnem üdítő volt hallgatni legutóbb a balatonfüredi polgármestert, aki nyilatkozatában abbéli reményéről adott számot, hogy minden jel szerint városának busásabb idegenforgalmi bevétele lesz az idén. Arra nyilvánvalóan már nem emlékszik, hogy más várost éppen az ő javaslatára vitt padlóra a telekommunikációs cégek telephelytől elvont adója. Szinte bizseregtető jóérzést kelt ve áradt országosan és külhonilag egyaránt a hír: lemondott a plágiumbotrányba kevert magyar államelnök. Olyan jó, hogy sikerült végre továbbfröcskölve mocskolni Magyarország hírnevét, belbecsét. Miközben Európa ha recsegve-ropogva is, de ellenünk összezár – mi olimpiai bajnokunk kisdoktorijával bajlódunk. Azután nyilván következnek a pártfőiskolás diplomák, majd a marxizmus-leninizmus tanain kiműveltek kerülnek partszélre, eljutva egészen az eltűnt szakdolgozatokig. Végül aztán majd mindenki számára világossá válik: álságos, műveletlen, bunkó a magyar. Látszólagos eufóriát okoz eközben, hogy a vélt vagy valós politika szinterein – értsd: a város ügyeivel történő foglalkozás – a vélemények sokszínűsége, a korrekt polémia helyett csupán egyetlen járható út van. Az, amit egymással művelünk, s bizonyos esetekben: amit műveltetnek ellenünk. E tekintetben van olyan hely, ahol az emberek közbiztonságát elősegítő, védő városőrséget kívánják iszap alá nyomni; akad, ahol a polgármesteri hivatal személyi állományának szétdagonyázásával igyekeznek slamasztikába rántani az önkormányzatot; s bizony olyanra is süt ez a középeurópai nap, ahol nagy tavaszi happeninggel saját befogadó városukat akarják képletesen eltemetni, elhamvasztani. Csakhogy a besározott, iszappal leöntött koporsó nem ég.

www.kerthelyseg.hu • 5

2012. április 24. kedd 18.00: Ha volna két életem – 40 év rock & 60 év roll koncert (nyilvános főpróba) Kettős jubileumot ünnepel 2012-ben az ország egyik legnevesebb dalszövegírója, Horváth Attila. Belépőjegyek korlátozott számban, elővételben 2500 Ft-os, április 18-tól 3000 Ft-os áron kaphatók az MMMH Rendezvényszolgálatán és az Interticket hálózaton keresztül. Szervező: MMMH és Golden Music 2011 Kft.

•••


Színházlátogatás – gyerekekkel

•• Hajdu Ferenc alpolgármester színházlátogatásra invitált március végén egy autóbusznyi törökbálinti gyermeket. A budaörsi Jókai Mór Játékszín művészei Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk című klasszikus művéből készítettek egy újszerű, érdekes előadást, úgynevezett beavató színházat.

6 • www.kerthelyseg.hu

• Alpolgármester úr, honnan jött az az ötlet, hogy színházba vigyen gyerekeket? • Munkakörömnél fogva sok jelzés érkezik hozzám a törökbálinti gyerekekkel kapcsolatos ügyes-bajos dolgokról. Így hát tudom, hogy a településünkön élő családok „ifjoncai” sok esetben nehéz helyzetben, gyakorta igencsak szerény, mondhatni ingerszegény körülmények között élnek. Ennek feloldására, enyhítésére, a szabadidő hasznos eltöltésének megtanítására a Segítő Kéz Szolgálat Csokonáné Vízkeleti Ildikó vezetésével rengeteg programot szervez. Úgy gondoltam, hogy ehhez csatlakozva talán érdekes kikapcsolódás lehet néhány gyermeknek ez a színházi előadás. Annál is inkább, mert mint kiderült: legtöbbjük még nem járt ilyen helyen. • Ebből azonnal adódik a kérdés: hogyan viselkedtek a gyerekek? • Azt kell mondanom, hogy nagyon kulturáltan. A magatartásukat egyébként volt mivel s kikkel összevetni, hiszen gyermek-

közönség töltötte be a nézőteret, s pár évtizednyi pedagógusi múltamból is fakadnak emlékképek… • Tehát nem kellett senkit sem feg yelmezni? • Egyáltalán nem. Mindezt nyilván megerősítheti Radnóti Krisztina és Kurán Zsuzsanna is, akik „hivatalból” kísérték a gyerekeket, amiért ezúton is köszönetemet fejezem ki. • Térjünk vissza a darabra. Mit jelent az, hogy beavató színház? • Gyakorlatilag egy színpadra vitt próbát. A színészek belekezdenek egy jelenetbe, alakítják, elvesznek belőle, toldanak hozzá, hangeffektust cserélnek és sorolhatnám. Eközben pedig kikérik a közönség véleményét, sőt az elhangzottakat beemelik a darabba. Jelen esetben egy tavat s a hozzáillő nádsusogást, állathangokat kellett a gyerekeknek produkálni. Mondhatom, rendkívül jól szórakoztak. • Alpolgármester úr, lesz ennek a színházlátogatásnak folytatása? • Én mindenképpen szeretném. Most úgy tűnik, hogy áprilisban e társulat előadásában a Légy jó mindhalálig című előadást nézhetjük meg. A későbbiekben pedig – most egy kis életkori ugrást teszek – nyugdíjasokat szeretnék meghívni egy zenés színdarabra. V. E.

••


Régi-új igazgató a Zimándy Ignác Általános Iskola élén

„A vezetővé válás egy hosszú tanulási és érési folyamat” •• Ha valaki figyelmesen nézegette novemberben a jubiláló Zimándy suli régi tablóit, az ünnepi kiállításon felfedezhette az ötödik osztályos Szabó Gabit, amint osztálytársaival együtt 1972-ben a fényképezőgép kamerájába mosolyog. Azóta eltelt néhány év, és az idén immár harmadik ciklusára választották meg Palkóné Szabó Gabriellát a Zimándy Ignác Általános Iskola igazgatójává.

De ha egyetlenegyet kellene kiemelnem, azt mondanám, arra vagyok a legbüszkébb, hogy az iskolának olyan nevelőtestülete van, amely akar és tud a közös célokért együtt gondolkodni, együtt tevékenykedni. Akikkel egy húron pendülünk. És akik

nélkül egyetlen célom, tervem sem válhatott volna valóra. Ezúton is köszönöm lelkes, odaadó munkájukat! • Az új oktatási törvény még mindig várat magára, minden változásban van. Mit lát a legfontosabb feladatnak a közeli jövőre nézve, és milyen tervei vannak a következő tanévekre? • Az új köznevelési törvény jelentős változásokat hoz az iskolák életében. A törvény végrehajtásához most készülnek a kormány- és a miniszteri rendeletek. Nyár elejére ígérik őket. A közeli jövő legfontosabb feladatai a szeptembertől felmenő rendszerben 1. és 5. évfolyamon bevezetendő mindennapos testnevelés, valamint az új törvény értelmében ez év végéig a pedagógiai program, a helyi tanterv és az SzMSz felülvizsgálata. Törökbálint a rendszerváltás óta mindenkor jó gazdája volt intézményeinek. Épp ezért egy kicsit aggaszt az állami fenntartásba vétel. Félek, hogy mindaz a fejlődés, ami jellemezte a település intézményeit, az állami tulajdonba vétellel lassú amortizációra ítéltetik. Épp ezért titkon nagyon bízom abban, hogy a város – még ha erőfeszítések árán is – képes lesz saját fenntartásában megőrizni az iskoláit. Nyíri Erzsi

Utazzon velünk!

A Zimándy Ignác Általános Iskola tanulócsoportja és az őket kísérő nevelők 2012. május 14-én hatnapos látogatásra indulnak a németországi Süssen városába. A buszon van még szabad férőhely, ezért szeretettel várjuk az érdeklődők jelentkezését 8 és 15 óra között a 23-338-150-es telefonszámon. Az utazás költsége: 25 000 Ft.

www.kerthelyseg.hu • 7

• Igazgató asszony, kérem, először tekintsünk egy kicsit a múltba. Mi az első emléke a Zimándyról? • 1966-ban kezdtem az első osztályt az iskolában. Akkoriban még nem volt kötelező az iskolát megelőző óvodai év, így én is az iskolában szembesültem először gyermekközösséggel. Valószínűleg nem nyerte el egészen a tetszésemet az iskolai kötöttségek sokasága, mert már az első héten megszöktem az iskolából, s könnyes szemekkel indultam haza. A Mária szobor környékén aztán egy felnőtt kézen fogott és visszavitt az iskolába. Hát valahogy így kezdődött. Ehhez képest elég régóta itt vagyok, hiszen ez az iskola lett az első és eddig egyetlen munkahelyem. Sosem vágyódtam el innen. • Mikor tért vissza, mikor kezdett tanítani? • 1981 decemberében negyedéves főiskolásként hívtak ide félállásban tanítani. Ismertek, itt végeztem a tanítási gyakorlatot, és amikor Karlovitz Ani távozásával megüresedett egy álláshely, nekem szóltak. Két ötödikes osztályt kaptam magyarból, egyet, hatodikost pedig történelemből. 1982 augusztusától pedig kineveztek teljes állású pedagógussá. • Mikor gondolt rá először, hogy igazgatóként is megállná a helyét az iskola élén? • Erre e kérdésre nem tudnék konkrétan válaszolni. A vezetővé válást az én esetemben megelőzte az, hogy az iskola sokféle feladatkörében próbára tehettem motiváltságomat, tudásomat, szervezőképességemet. Úgy is mondhatnám, végigjártam az iskolai „szamárlétrát”: négy osztálynak voltam osztályfőnöke, kollégáim megválasztottak először osztályfőnöki, később magyar munkaközösség-vezetőnek, két cikluson keresztül tagja voltam az iskola Közalkalmazotti Tanácsának és az Iskolaszéknek is. 1995-ben Kólya igazgató úr a felső tagozat helyettesévé választott. Hat éven keresztül láttam el ezt a feladatot. Ez alatt az idő alatt közoktatás-vezetői szakvizsgát szereztem. Azt hiszem, ekkor már tudatosan készültem arra, hogy igazgató úr nyugdíjba vonulásakor megpályázom az igazgatói állást abban az iskolában, amit min-

denkor valóban a második otthonomnak éreztem. • Amikor először meg választották, mi volt az ön számára a legnagyobb kihívás? • Minden új feladat kihívás. Több mint ötszáz – ma már hatszáz – tanuló és közel száz alkalmazott mindennapi életének szervezése, irányítása nem kis feladat. A vezetővé választás még nem jelenti azt, hogy vezetővé is válik az ember. Ez egy hosszú, talán soha véget nem érő tanulási és – ami még ennél is fontosabb – érési folyamat. • Volt olyan feladat, amelyet nem sikerült maradéktalanul megvalósítania? • „Stratégiai” terveinket a nevelőtestülettel és az alkalmazotti közösséggel együtt valóra váltottuk. Ezekhez mindig megkaptuk a támogatást a fenntartó önkormányzattól is. A gyermekcentrikus, óvoda- és iskolabarát politikai háttér hiánya nem tette volna lehetővé, hogy a város valamen�nyi gyermekintézménye megfeleljen a XXI. század kihívásainak. Öreg alma materünk is kívül-belül új köntösben, barátságos, jól felszerelt, modern tanulási környezetet nyújt az ide járó kisdiákoknak. Az elmúlt 11 év pedagógiai tekintetben is nagy változásokat hozott: a szerkezetváltás, azaz a „tagozatok” elindítása, a nemzetiségi német mellett az angol nyelv oktatásának bevezetése, a kompetenciaalapú oktatás bevezetése és implementációja, ebben az évben pedig a referenciaintézményi szerepkörre való felkészülés. Sok tervünket megvalósítottuk. Maradéktalanul-e, ez már fogós kérdés. Olyan küzdelem ez, mint a mesékben a harc a sokfejű sárkány ellen: egy fejét levágjuk, támad helyette másik három. Egy-egy tervünket megvalósítjuk, de már ott gyökerezik benne a következő. Még csak a napokban jött meg az értesítés arról, hogy közel hatmillió forintot nyertünk a Referenciaintézmények országos hálózatának kialakítása és működtetése című TÁMOP-os pályázaton, de már egy újabb uniós pályázat beadásán fáradozunk, amely a tehetséges tanulók támogatását célozza. • Végigtekintve az elmúlt éveken, mire a legbüszkébb? • Nos, ez olyan kérdés, mint amikor Gombóc Artúrt a mesében megkérdezik, hogy melyik csokoládét szereti a legjobban. Mert erre ő mindenféle csokoládét felsorolt. Sok minden örömmel tölt el engem is: tanulóink évről évre javuló eredményei, a nevelőtestület innovatív szemlélete és folyamatosan megújuló módszertani kultúrája, sikeres pályázati tevékenységünk, előminősített referenciaintézmény címünk, ökoiskolai programunk, iskolai partnerkapcsolataink.


Törökbálinton ülésezett •• 2012. március 13-án Turai István polgármester meghívására Törökbálinton ült össze a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás (FAÖT), hogy megtartsa idei első ülését. Városunk számos környező település polgármesterét, alpolgármesterét, jegyzőjét látta vendégül, és megtisztelte az ülést jelenlétével Szabó István, a Pest Megyei Közgyűlés alelnöke is. A rendezvény megnyitójaként Turai István polgármester köszöntötte az egybegyűlteket, majd Pápai Mihály, Gyál pol-

Egységben az erő: FAÖT

8 • www.kerthelyseg.hu

2011. június 15-én Gyálon alakult meg a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulása. A tizenhét, a fővároshoz közvetlenül kapcsolódó település célja, hogy a Budapestet körülölelő agglomerációs települések szövetsége – a megyével összefogva – képviselje közös érdekeit a fővárosnál, a minisztériumoknál és a kormánynál. A társulási megállapodás értelmében a FAÖT célja a közös érdekvédelem, a közös gondolkodás és tapasztalatcsere, többek között a közösségi közlekedés, a közbiztonság, a turisztika és a katasztrófavédelem területén. Az egyik legfontosabb megoldásra váró feladat a közösségi közlekedés kérdése, amely az ös�szes, Budapesttel közvetlenül érintkező agglomerációs település közös érdeke. A FAÖT további célja a társult települések összehangolt fejlesztése, a közös területfejlesztési programok kialakítása és megvalósítása, a kapcsolódó pályázatok figyelése és a források megszerzésére, valamint a kulturális és sportkapcsolatok elmélyítése. A társulás választott elnöke Pápai Mihály, Gyál polgármestere. gármestere a FAÖT elnökeként értékelte a társulás eddigi munkáját és méltatta a közös célok érdekében történő összefogást. Ezt követően a meghívott vendégek két rövid előadást hallhattak a törökbálinti önkormányzat közelmúltban megvalósult technikai fejlesztéséről. A képviselő-testület döntés-előkészítő rendszere, illetve a – jelentős pályázati támogatás felhasználásával – kifejlesztett térinformatikai rendszer egyaránt követendő példa lehet a települési önkormányzatok számára.

A hivatalos program első előadójaként dr. Gordos Tamás, a ProRégió Ügynökség Program Irodájának irodavezetője kapott szót, aki a rendelkezésre álló európai uniós pályázati lehetőségekről tartott prezentációt. Kifejtette, hogy az Új Széchenyi Terv tavasszal induló pályázati csomagjában összesen 93 pályázati kiírást tesznek közzé, 1100 milliárd forint értékben. A konstrukciók a nemzetgazdasági stratégiában meghatározott kitörési pontok szerint juttatják forráshoz az érdeklődő pályázókat. Ezek közül részletesen bemutatta azokat, amelyek az önkormányzatok számára is elérhetők. Ezt követően Sárosi István, a Gyál és Vidéke Vízügyi Kft. ügyvezető igazgatója tartott előadást a Víziközmű-szolgáltatás helyzete az agglomerációban, tekintettel a 2011. évi CCIX. törvényre címmel. Elmondta, hogy a rendszerváltást követően egyedül Pest megyében közel negyven szolgáltató alakult a korábban monopolhelyzetben lévő Pest Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat helyett, ennek következtében a vízszolgáltatási rendszer gyakorlatilag átláthatatlanná vált. Ez tette indokolttá a 2011. évi CCIX. törvény

megalkotását, amely kimondja, hogy a jövőben csak olyan szolgáltatók működhetnek, amelyek minimum 150 ezer bekötéssel rendelkeznek. A törvény az önkormányzatokat is lépéskényszerbe hozza, hiszen minél gyorsabban csatlakozniuk kell valamely, a piacon működő szol-

. Kerthelység . Törökbálinti ingyenes havilap

gáltatóhoz. Előadásában Sárosi István kitért a víziközmű-szolgáltatások terén bevezetett jogszabályváltozások várható hatásaira is. Az előadásokat követően a Társulási Tanács elfogadta a FAÖT 2012. évi költségvetését, majd az Ellenőrző Bizottság ügyrendjét. A következő napirendi pontban a meghívottak a főváros és az agglomerációs települések helyi-helyközi közlekedési kérdéseiről és a BKV finanszírozása körül kialakult áldatlan állapotról váltottak szót. A jelen lévő polgármesterek aggodalmukat fejezték ki a BKV helyzete, a szolgáltatások esetleg várható akadozása miatt. Turai István hangsúlyozta, hogy az érintett települések évről évre jelentős összeggel járulnak hozzá az üzemeltetéshez, Törökbálint vonatkozásában ez több mint 170 millió forinttal terheli a város idei költségvetését. Pápai Mihály, a FAÖT elnökeként ígéretet tett arra, hogy tájékoztatni fogja a társulás tag jait, amennyiben bármilyen előrelépés tör té n i k a BK V ügyében. A z ü lé s zá rásaként bemutatták a társulás készülő honlapját, a m e ly a w w w. faot.hu címen előreláthatólag áprilistól lesz elérhető. A FAÖT következő ülésére a tervek szerint júniusban kerül sor Kistarcsán, ahol a társulás tagjai Solymosi Sándor polgármester meghívására látogatást tesznek az egykori Kistarcsai Központi Internálótáborban is. Halász Örs •••

Megjelenik havonta • ISSN 1789-9133 • Felelős kiadó: Media InnoSenza Kft. • 1135 Budapest, Csata u. 32. • Telefon: 786-0788 • Fax: 786-0789 • email: szerkesztoseg@kerthelyseg.hu • Hirdetés: hirdetes@kerthelyseg.hu • Felelős szerkesztő: Kovács Ilona • Fotó: Tóth József, KᵒJ • Terv, grafikai munkák: KᵒJ • Nyomás: Rosental Kft. • Ügyvez. ig.: Rózsavölgyi Sándor ••• • A kiadó nem vállal felelősséget a hirdetések és pr-cikkek tartalmáért.


Vitatott az agglomerációs települések fővárosi szolgáltatásokhoz való hozzájárulása az érintettek körében. Tarlós István főpolgármester az elmúlt hónapokban többször nyilvánosan sérelmezte, hogy bár az agglomeráció rendszeresen használja Budapest közösségi közlekedését, oktatási és egészségügyi szolgáltatásait, a kiegészítő normatívákból „egy fillért sem adnak” a fővárosnak. Legutóbb egy rádióinterjúban tett hasonló tartalmú kijelentést, amelyre – a FAÖT elnökeként – egy, az MTI-hez eljuttatott közleményben reagáltam, és álláspontja felülvizsgálatára kértem a főpolgármestert. Tudvalevő, hogy a társulást alkotó 17 település közül 12 érintett a témában. Gyál 2004 óta fizet a BKV szolgáltatásaiért, jelenleg éves szinten közel 70 millió forintot. A FAÖT tagjai közül többen szintén milliós nagyságrendben járulnak hozzá a BKV költségvetéséhez; Törökbálint évi 172, Nagykovácsi 17, Diósd több mint 15 millió forintot fizet a települések és a főváros között közlekedő járatokért. Ennél többet, ennél nagyobb terhet ezek a települések nem tudnak vállalni. Tisztában vagyunk azzal a ténnyel, hogy a BKV súlyos, többévnyi öröksége a főváros jelenlegi költségveté­sét terheli, ezért a FAÖT nevében arra kértem a főpolgármester urat, hogy a kormánnyal közösen találják meg a lehetőséget a BKV folyamatos és zavartalan működtetésére. Az agglomerációs településeken hozzávetőleg ötszázezer ember él, akiknek a többsége a fővárosban dolgozik, ott vesz igénybe különböző szolgáltatásokat, így az ottani adóképességet növeli. Mindannyiunk közös érdeke tehát, hogy az agglomerációs térség lakosai is zökkenőmentesen el tudjanak jutni munkahelyeikre, az oktatási intézményekbe, valamint meg tudják közelíteni a kulturális, sport- és szabadidős szolgáltatásokat nyújtó intézményeket. Örömmel számolok be róla, hogy szavaink meghallgatásra találtak: februárban Tarlós úr megbeszélésre hívta a fővárosi agglomerációban lévő települések polgármestereit a BKV finanszírozása ügyében. Reményeink szerint az egyeztetés folyamatos lesz, és közelebb hozza a megoldást is. Pápai Mihály Gyál polgármestere, a FAÖT elnöke ••

PILLEKÖNNYŰ TETŐfedés: 7 kg/m2 Széles profil- és színválaszték

ÁFA MENTES CSERÉPÁR AKCIÓ Szakkivitelezés – 50 év garancia

HAJÓS Ipari Kereskedelmi Kft. mobil: 06-30/ 940 39 69 e-mail: hajoskft@hajos.hu honlap: www.hajos.hu

•• Legtöbben úgy gondolják, hogy a nagykorú gyermek tartásáról már nem köteles a szülő gondoskodni, pedig ez nem így van. A témában állandó jogi szakértőnk, dr. Moravcsik Krisztina ügyvéd segít eligazodni. A nagykorú gyermek tartására különleges szabályok vonatkoznak. A legfontosabb különbség a kiskorú tartásához képest, hogy a tartásdíj a szülő saját megélhetését nem veszélyeztetheti. Két fő esetben jár a nagykorúnak a tartás. Az első eset, ha a szükséges tanulmányai elvégzése ideje alatt arra rászorul. A másik eset, ha a gyermek egészségi állapota vagy munkaképtelensége indokolja azt.

• Meddig jár a tartásdíj?

A leggyakrabban felmerülő kérdés e körben, hogy mi minősül „szükséges” tanulmánynak. Szükségesnek minősül az életpályára előkészítő szakképesítés megszerzéséhez szükséges tanfolyam és a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmány. Fontos kiemelni, hogy ritka esetben a második szakképesítés idejére is fennállhat a jogosultság, például ha a gyermek egészségügyi okok miatt nem dolgozhat az elsődlegesen megszerzett szakmájában. A tanulmányok szükséges, indokolt és rövid megszakítása nem szünteti meg a tartásra jogosultságot, kivéve, ha ez alatt a gyermek megélhetése biztosítva van. Elveszíti viszont a jogosultságát az a nagykorú, aki a továbbtanulásra alkalmatlannak mutatkozik, ugyanígy az is, akinek a tanulmányai indokolatlanul elhúzódnak. Ügyvédi munkám során erre sok példát látok. A mai rendszerben nem ritka, hogy a fiatalok egy egyetemen, főiskolán évekig folytatnak úgy tanulmányokat, hogy alig tudnak értékelhető eredményt felmutatni, de az évismétlés fogalma ma már ismeretlen a kreditrendszer miatt. Dr. Moravcsik Krisztina Ug ya n íg y e lve Mobil: +36 20 414 3343 szítheti a jogosultIroda: 2040 Budaörs, ságát a fiatal akSzivárvány u. 3. fsz. kor is, ha a gyerTel./Fax: +36 23 789 771 mek a tartásra köE-mail: dr.moravcsik@moravcsik.hu, telezettel (vagy ugyved@moravcsik.hu vele eg y üt t élő http://www. moravcsik.hu/ Ügyfélfogadás közeli hozzátartoidőpont-egyeztetés alapján. zójával) szemben olyan súlyosan kifogásolható magatartást tanúsít, amelyre tekintettel a társadalmi felfogás szerint a tartásra nem méltó, így érdemtelenné válik. A bírói gyakorlat szerint ez történik akkor is, ha a nagykorú gyermek a szülőjével nem tart kapcsolatot vagy visszautasítja a szülőtől érkező kapcsolatfelvételt, de az az eset is itt említhető, amikor a gyermek hosszú időn keresztül nem érdeklődik a súlyos beteg szülő hogyléte felől. Erre ügyvédi munkám során sok példát láttam. Természetesen ha a gyermek önálló jövedelemmel rendelkezik, a tartásdíjra jogosultságát elveszíti. Amennyiben bíróság ítélete alapján zajlik a tartásdíjfizetés, de a szülő úgy találja, hogy annak megszüntetésére indokok mutatkoznak, akkor szükséges, hogy az illetékes bíróság előtt pert indítson a tartásdíj megszüntetése iránt. Ekkor a megszüntetésre okot adó körülményeket a megszüntetést kérő szülőnek kell bizonyítania.

www.kerthelyseg.hu • 9

Pala- és zsindely tetők felújítása bontás nélkül is!

•••

a legégetőbb kérdés

•• jogász

aA FAÖT BKV helyzete

Nagykorú gyermek tartása


Beszélgetés Kálnoki Kis Sándor okleveles mérnökkel

„A szakmai kihívás az, ami 75 évesen is munkára inspirál”

•• Az utóbbi hetekben többször találkozhattunk Kálnoki Kis Sándor nevével – a polgármester közlekedési tanácsadójaként – a bizottsági és testületi üléseken. A téma Érd és Törökbálint közös problémája, az elégtelen kapacitású érdi M7-es csomópont miatt az Érd felől Törökbálinton áthaladó forgalom megoldása volt, az M0–M7-es csomópont kiegészítő kapcsolataival az Érdi útról. Kálnoki Kis Sándorral erről a megoldásra váró problémakörről és az ő szerepéről beszélgettünk.

• Kérem, mutassa be lapunk olvasóinak a szakmai életútját! • Második generációs mérnök vagyok. Édesapám 1928-ban jött át Magyarországra Erdélyből, és a műegyetem elvégzése után geodétaként dolgozott az Állami Földmérésnél, majd 1941– 1961 között húsz évig Debrecen közlekedési főmérnöke volt. Így a szakma szeretetét otthonról hoztam. 1960ban végeztem én is a műegyetemen út-, vasútés alagútépítő szakon, majd városiközlekedéstervezőként kezdtem a pályámat. Voltam tervező, útépítéseken építésvezető, majd településtervező a közlekedés területén. 1969-ban kezdtem dolgozni a Városépítési Tudományos és Tervező Intézetben (VÁTI) a közlekedési szakosztály vezetőjeként, majd a mérnöki irodát irányítottam. 1975–1989 között az intézet igazgatója voltam, mérnökként egy alapvetően építész szervezet élén, de elfogadtak a kollégák. Ezekben az években – a vállalat irányítása mellett – szakmai tevékenységem a regionális és településtervezés módszertani fejlesztésére és az alakulóban lévő területfejlesztésre irányult. 1989 augusztusában kerültem az akkori Közlekedési és Postaügyi Minisztériumba a közlekedésért felelős miniszterhelyettesként, majd a rendszerváltást követően ugyanabban a feladatkörben maradtam helyettes államtitkár a megváltozott nevű Közlekedési Hírközlési és Vízügyi Minisztériumban. Ekkor dolgoztunk együtt dr. Hajós Bélával, az akkor vízügyi helyettes államtitkárral, aki törökbálinti lakosként jelenleg vízügyi vonalon segíti a város önkormányzatát. 1993-ban a miniszterváltást követően szakmai nézeteltérések miatt kellett távoznom. 1994 szeptemberétől nyugdíjazásomig, 1997 áprilisáig a MÁV elnökeként dolgoztam. • Ebben a sokrétű tevékenységben mit tart a leginkább említésre méltónak? • Az állami szakmai tevékenységem legeredményesebb munkáinak a VÁTI-ban a városrendezési tervezés korszerűsítésében, az első Országos Területrendezési Terv megalkotásában való részvételemet, valamint a minisztériumban az 1990–1991ben elkészült tízéves közúthálózat-fejlesztési tervet (benne új elemként a településeket elkerülő utak programját), nem utolsósorban pedig az 1993-ban elfogadott – akkor új –, az EUirányelveknek megfelelő vasúti törvény elkészítését tartom sikeresnek. ••

10 • www.kerthelyseg.hu

H.PARKETT Bt. • Halász Mihály Vállalunk: Hagyományos parkett burkolást Régi parketták felújítását, intarziás parkett burkolást Csiszolás PROFESSZIONÁLIS gépekkel Pácolás, olajozás, viaszolás, lakkozás.

Elérhetőségek: telefon: 36/20/9511-837

E-mail: hparkett@pr.hu • www.hparkett.hu

• Mivel foglalkozott nyugdíjba kerülése után? • Nyugdíjazásom után, 1997 májusában hoztam létre a Kálnoki Műszaki és Gazdasági Tanácsadó Kft.-t, amelyben alkalmazott nélkül azóta is egyedül dolgozom. Különleges szakmai élményem volt, hogy 1966–1969 között irányításommal készült a Debreceni Tervező Vállalatnál Debrecen hosszú távú közlekedés fejlesztési terve, amelynek meghatározó új elemeit kiviteli terv szinten is elkészíthettem, majd 1999–2000 között már mint Kálnoki Kft. elkészíthettem az új közlekedésfejlesztési tervet. Többek közt ennek alapján épül az új villamos vonal a városban. • Mikor és hogyan került kapcsolatba Törökbálinttal? • 2005 végén egy, a Pannon-beruházás előkészítésében közreműködő kolléga tanácsára keresett meg Turai István polgármester úr, hogy segítsek megvalósítani az akkor még nagyközség fejlődését nagymértékben segítő távközlési cég letelepülését lehetővé tevő – a volt katonai iparvágány vonalára tervezett – Égett-völgyi, ma Pannon utat. Az együttműködés sikeres volt. Bebizonyítottuk az illetékes szerveknek, hogy az út megépítése számukra is fontos, mert a 8102. jelű út így kikerül a település belső területéről. Ez lehetővé tette, hogy a költségek felét az állami költségvetés biztosította. Feladatom volt a tervezőkkel való szakmai munka, valamint az engedélyezési eljárás lehetséges gyorsítása és a hatóságokkal való kapcsolattartás. A továbbiakban egyes közlekedési kérdések alkalmi konzultációját követően 2008 közepén ismét szorosabbá vált a kapcsolatunk, megoldást kellett találnunk arra a problémára, hogy az M7-es autópálya érdi csomópontjának kapacitáshiánya miatt – különösen a reggeli órákban – a Törökbálinton áthaladó érdi forgalom rendkívül hátrányosan érintette a település közlekedési helyzetét. A műegyetem tervezőivel közösen kialakított megoldás a forgalom Törökbálint előtti felvezetéseként jött létre az M0–M7-es csomópontjában Érd és Törökbálint között. Ez a megoldás 2009 elején készen állt, de az illetékes állami szervekkel történt hosszas egyeztetések szükségessé tették az M0–M7–M1-es autópályák által határolt háromszög és kivezető szakaszainak részletes forgalmi és fejlesztési vizsgálatát. Be kellett bizonyítani, hogy a hosszú távon szükségessé váló autópálya-fejlesztéseket nem akadályozza, azokba illeszkedik a javasolt megoldás. Együttműködésre volt szükség Érd város vezetésével, hogy az általunk javasolt megoldás forgalomtechnikai és az időbeli ütemezés szempontjából is összhangba kerüljön az érdi M7-es csomópont fejlesztésével. Nehézséget okozott annak az elfogadtatása, hogy a meglévő adottságok miatt – például az M7-es és csomóponti ága alatt meglévő aluljárók kialakítása – a szigorú tervezési előírások alól több vonatkozásban felmentést kell kapni az engedélyezés során. Sikerült bebizonyítani, hogy a felmentések esetén is korrekt forgalmi megoldások jönnek létre. Így az arra illetékesek előzetesen szóban jelezték, hogy az engedélyezési eljárás során a felmentést sikerrel kérhetjük. • Hol tartunk most? • Most jutottunk el arra a pontra, hogy az engedélyezési tervek április első napjaiban elkészülnek, és el lehet indítani az engedélyezési eljárást. Már csak egy dolog hiányzik, az a mintegy 700 millió forint, amibe Törökbálint érintett lakóutcáinak nyugalma kerül. A finanszírozás meggyőződésem szerint a két város és az állami költségvetés összefogásával megvalósulhat, de ez már a városok vezetésének, a politikusoknak a feladata. Ebben a műszaki tanácsadó „csak” szakmai érvekkel tud részt venni. A korrekt szakmai megoldások megtalálása, azok elfogadtatása olyan kihívás, ami 75 évesen is munkára inspirál. Talán székely nagyapám génjei mellett ez segít abban, hogy még ma is aktív szakmai életet tudok élni M.T.


40 év rock és 60 év roll •• Nagyszabású koncerttel tisztelegnek zenészek a 60 éves dalszövegíró, Horváth Attila előtt. Többek között a Jég dupla whiskyvel, a Ha volna két életem és a Homok a szélben szövegének írója tiszteletére a Budapest Sportarénában adnak szuperkoncertet a dalok előadói. A zenészek hetekig a Munkácsy Mihály Művelődési Házban készülnek a koncertre, sőt a nagy esemény nyilvános főpróbáját is a házban tartják. Horváth Attilával beszélgettünk.

tai lesznek a koncertnek, amikor a technika segítségével olyan, sajnos már köztünk nem lévő hatalmas egyéniségeket idézünk meg, mint Cserháti Zsuzsa és Tunyogi Pé-

ter. Ők – korábbi koncertfelvételek felhasználásával – az óriáskivetítőkön megjelenve énekelnek, miközben a színpadon a zenészek precízen nyomják a muzsikát. • Jelenleg dolgozol valamin? Folytatódik az életmű? • Most semmi másra nincs energiám és idegrendszerem, mindennél fontosabb, hogy jöjjön létre és gond nélkül guruljon le a koncert, érezze jól magát mindenki, akár a színpadon, akár a nézőtéren lesz részese. Az életműről én nem tudok nyilatkozni. Majd „ő” eldönti, hogy akar-e folytatódni... Németh ••

Kezdők, újrakezdők, érettségizők!

Angol Törökbálinton Szórakozva, egyéni igényre és érdeklődésre szabva, saját tempóban haladunk.

Telefon: Katona Gabriella

06-20-428-84-69

Az első óra ingyenes!

www.kerthelyseg.hu • 11

• A szövegíróké és a zeneszerző ké nem mindig a leghálásabb feladat, hiszen az emberek éneklik a slágereket, tudják, hogy kinek a szájából hangzanak el a dalok, de legtöbbször fogalmuk sincs, hogy a szöveg vagy a zene kinek a szerzeménye. Ez sosem zavart téged? • Közvetlenül és személyesen nem, mert magam választottam az utamat. Magam döntöttem úgy, hogy a dalok írása a fontos számomra, nem azok előadása és nem a körítés. Egy-egy koncerten természetesen jól esik, ha néhányan hozzám is odajönnek megköszönni a dalokat, esetleg egy aláírásért, egy kézfogásért vagy egy közös fotóért. Ha a lányok megölelnek, adnak egy puszit, az még inkább. De sem a koncertek, sem a lemezek, sem a dalok nem rólam szólnak, soha nem is gondoltam ezt. • Hogyan kezdődött, mikor adtad a fejed szövegírásra? • Tizenévesen, miután korábban verseket írtam. A hatvanas évek közepén, második felében ugyanúgy zenekart „kellett” alakítanom, mint a világon minden kölyöknek. És az angol, amerikai nóták másolása mellett már saját, magyar nyelvű dalokat is írtunk, amelyek közül néhány működőképesnek is bizonyult a szűk köreinkben. Egyre inkább tudatosult bennem, hogy dalokat, de leginkább dalszövegeket akarok írni a jövőben, mert azt szeretem, abban tudom elmondani, mi foglalkoztat, mi bánt, mi okoz örömet, hogyan látom a körülöttem lévő világot. Hogy ezek a gondolatok, érzések, hangulatok a korosztályomhoz tartozó srácokban is mozgolódnak, az a mód pedig, ahogy én ezeket képes vagyok megfogalmazni, őket is megérinti, bennük is nyomot hagy, ez 1972-ben derült ki, amikor elindultunk a Taurus zenekarral. Akkor már nem volt – persze nem is akartam, hogy legyen – visszaút, más választás. Elindultam, és azóta is megyek. Ma már persze kicsit lassabban, megfontoltabban, talán már kicsit szkeptikusabban is. A kezdeti lelkesedés úgy indított útra, hogy enyém lesz a világ. Ma, az utam bejárva már inkább az foglalkoztat, men�nyire lettem én a világé. • Annak, akinek nem ugrik be Horváth Attila nevére semmi, segítenél,

hogy melyek voltak a legnagyobb, legismertebb szövegeid? • Ha volna két életem, Kóbor angyal, Őszintén akarok élni, Homok a szélben, Jég dupla whiskyvel, Az légy, aki vagy – és sorolhatnám még sokáig. • Hogy lehet az, hogy egyszerre írtál szöveget Cserháti Zsuzsának és az Omen együttesnek, Zámbó Jimmynek és Deák Bill Gyulának. Ezek az előadók stílusban távol állnak egymástól, hogyan tudod mégis megtalálni azt, amire vágynak egy dalszövegben? • Úgy, hogy nem azt keresem, ők mire vágynak egy dalszövegben, hanem írom, amit írni szeretnék, és azt keresem, hogyan tudom ezt úgy megtenni, hogy a hallgatók az adott előadónak higgyék el, tőle fogadják el hitelesnek. És ebben az is benne van, hogy soha nem azt keresem, hogy a közönség mit szeretne hallani, hanem megpróbálok úgy írni, hogy a hallgatóé legyen a felismerés, az élmény: igen, ezt szerettem volna hallani. • Mit kell tudnunk az áprilisi koncertekről? A budapesti nagykoncertről, illetve annak törökbálinti főpróbájáról? • Negyven év legfontosabb dalai szólalnak meg legalább negyven fellépő előadásában, több mint háromórás koncerten, sok meglepetéssel. Mindenki ott lesz, akivel hosszú távon együtt dolgoztunk, azt azonban nem merem mondani, hogy minden nagy sláger, nagyon fontos nóta elhangzik, mert a kimaradókból egy legalább ekkora koncertprogramot simán össze tudnék állítani. A főpróbára azért lesz szükség, mert ennyi embert, ilyen elképesztő technikát, ilyen pontosan megtervezett és felépített műsort irtózatosan nehéz színpadra állítani és zökkenőmentesen levezényelni. Szigorúan tilos abban bízni, hogy a vakrepülés majd jól sikerül. Legalább egyszer végig kell menni az egészen, élesben kipróbálni, mire vagyunk képesek. Egy szűk körű közönséget is hívunk, hogy ne belterjes legyen a történet, hiszen nem – pontosabban nem csak – magunknak és egymásnak szeretnénk egy szép estét, remélhetőleg hosszú időkre szolgáló élményt összehozni. • Könyv jelent meg dalszövegeidből, 4 lemezes cd életmű címmel, a mostani koncert pedig életműkoncertnek van hirdetve. Hogyan éled meg a feléd áradó szeretetet? • Néha meghatódva, de azért általában visszafogottan. Mert sosem gondoltam, hogy engem kell szeretniük azoknak, akik a dalaimat hallgatják. Szeressék a dalokat. Ha azt látom, annál őszintébb visszajelzés úgysem lehetséges. • Kik lépnek fel a koncerten? • Felsorolni sem eg yszer ű. Balázs Fecótól Takáts Tamásig, Deák Bill Gyuszitól Charlie-ig, Kalapács Józsitól Rudán Joe-ig, Keresztes Ildin és Varga Miklóson át a zenekarok tagjaiig – Korál, Bojtorján, Piramis, Omen, Mobilmánia – nagyon hosszú a névsor. Különleges pillana-


Közlekedésbiztonsági Nap

Má rcius 22- én Közlekedésbiztons á g i Nap ot t a r tottak a Budaörsi Rendőrkapitányságon. A rendezvényt bemutató előadások nyitották, amelyeken a jelen lévő közlekedésbiztonsági szakemberek, rendőrök és a sajtó képviselői megismerhették a legújabb eszközöket és technológiákat, amelyek segítségével nagyobb biztonságban érezhetjük magunkat az utakon, akár gyalogosként, akár gépjárművezetőként veszünk részt a közlekedésben. A felvonultatott modern technológiák, a különböző figyelemfelkeltő eszközök, speciális ledes megvilágítással ellátott aktív prizmák, futófények és a különleges bevonattal ellátott útjelző táblák beépítése jelentősen csökkentheti a balesetek előfordulását egy-egy veszélyes útkereszteződésben vagy a forgalmas helyen lévő gyalogosátkelőknél. Az előadásokat követően a kapitányság udvarán az egyik budaörsi általános iskola első osztályosainak közreműködésével mutatták be az érdeklődőknek azt a berendezést, amelynek segítségével az óvodás, kisiskolás gyermekek könnyen, játékosan sajátíthatják el a közlekedés alapvető szabályait. Ez a berendezés térítés nélkül kölcsönözhető az oktatási intézmények részére, a megrendelőnek csak a szállításról kell gondoskodnia. Ugyanitt táblademonstrációt is láthattak az érdeklődők. Egy elsötétített garázsépületben felerősített közlekedési táblákat fejlámpákkal megvilágítva mindenki maga is meggyőződhetett róla, hogy az új, prizmás matricával ellátott táblák mennyivel jobban láthatók, mint a hagyományos üveggyöngyfestékkel felfestett útjelző eszközök. A kapitányságról a rendőrségi kisbusz szállította az érdeklődőket arra a két helyszínre, ahol az általános iskolák előtt két gyalogátkelőhelyet külön ebből az alkalomból látott el speciális figyelemfelkeltő prizmákkal a 3M Kft. ••

Cipőjavítás

12 • www.kerthelyseg.hu

ítás! Házhozszáll

T.: 06-30/480-0139 2045 Törökbálint Bajcsy-Zs. út 55. www.tubietelbar.hu

2012. március hónaptól elköltözik, a Buszvégállomástól. Új cím: Táp – Takarmány bolt. Törökbálint, Szent. István u. 15. (A Walla József térnél) Továbbra is szeretettel várjuk minden régi, és új ügyfelünket. Bolt: 06-23-334-071 Műhely: 06-30-996-7419

A referenciaintézmények hálózatához csatlakozik a Zimándy

Konferenciát tartott a Zimándy Ignác Általános Iskola az oktatási intézmény pedagógusainak a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Referenciaintézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése című pályáza-

Fotó: Veszely István

ton elnyert támogatással kapcsolatosan. A referenciaintézmények elsődlegesen, rendszeresen, folyamatosan és differenciált kínálattal szolgáltatják a hálózati tanulási folyamathoz a mintákat. Közreműködnek az intézmények nagyobb közössége számára szervezett szakmai műhelyek tartalmi kínálatának biztosításában és megvalósításában. A referenciaintézmények pedagógiai kultúrája és eszközrendszere egészében példaszerű, koherenciával bír, azaz tanulmányozható és elemeiben honosítható. A konferenciát Hajdu Ferenc alpolgármester nyitotta meg, majd Fieflné Ancsák Jolán közoktatási szakértő tájékoztatta a jelenlévőket a referenciaintézmények kritériumairól és feladatairól. Ezek az intézmények példamutató iskolák a térségben, ezáltal befogadó intézményeknek kell lenniük, ahova gyakran fognak ellátogatni pedagógusok, illetve pedagógiai csoportok. Az iskola két projektjével indult a pályázaton, mint ökoiskola és mint infokommunikációs intézmény. A konferencia második előadását Kovácsné Botzheim Ildikó közoktatási szakértő, szaktanácsadó tartotta. Az előadás nem kapcsolódott szorosan a referenciaintézmények témaköréhez, az előadó arra kereste a választ, mi lehet az oka annak, hogy az iskolások nagy része a gimnázium végére sem tudja letenni nyelvvizsgáját, noha annyi órában tanulják a nyelvet, hogy azzal egy nyelviskolában felsőfokú képesítést lehet szerezni. Az előadó leginkább a hangsúlyok eltolódásában találta meg a hibát, ugyanis az iskolákban gyakran nagyobb hangsúlyt helyeznek a nyelvtanra, mint arra, hogy a gyerekek meg tudjanak szólalni az adott nyelven. Tóth József Húsvéti képeslap Elküldted magad előtt, Felénk a csendet. Hallgatóztunk csak, várva Valami furcsa csodát, Ami nem jön minden nap felénk, Vagy sosem jön felénk, Csak sóvár, magunkra maradt Reggelek ébresztenek fagyott, Harmat-kösöntyűs álmaikkal. Elküldted magad előtt, Felénk a reményt, Csodálkozzunk csak, Miként teremtett szívünkbe E világból egy pici csodát, Hogy a fagyos reggelekben Csókkal lehelhetünk Egymás lelkébem forró bíztatást.


Közbiztonsági kerekasztal

Új szakaszba lépett az együttműködés

A gyors és szakszerű szervező és előA Kaposvári készítő munka eredményeként immár a Egyetem Törökbálinti gyakorlati megvalósítás szakaszába keMódszertani rült a Kaposvári Egyetem és a törökbáKözpontjának első linti önkormányzat együttműködésével szakmai gyakorlata létrejött pedagógiai Módszertani Köza Bóbita Óvodában pont működése. Az első hallgatói csoport március 22-én érkezett Kaposvárról a Bóbita Óvodába, hogy a fiatalok megkezdjék pedagógiai gyakorlatukat. A tizenöt másodéves óvodapedagógus hallgató Nagy Margit, Babus néni nagycsoportjában vendégeskedett. Rövid ismerkedés után a gyerekek a szokásos n api r e nd s z e rint élték a bóbitás nagycsoportosok megszokott hétköznapjait. A különbség csupán an�nyi volt, hogy tizenöt figyelmes szempár követte a zenefoglalkozás minden mozzanatát, hiszen a hallgatóknak a következő szakmai elemző foglalkozáson részletesen be kellett számolniuk a látottakról, értékelniük kellett a gyerekek és az óvó néni munkáját is. Nem is gondolnánk, hogy egy ovis „ének-zene órát” meg lehet figyelni tizenöt különböző szempont alapján. Pedig a hallgatók bebizonyították, hogy ez valóban lehetséges, sőt! Az előre egyeztetett szempontok alapján egyenként minden fiatal óvónéni-jelölt három percben elemezte a látottakat, hallottakat. A fiatalok összeszedetten, a szakma nyelvezetét profi módon használva összegezték tapasztalataikat, kiérdemelve ezzel kísérő oktatóik, a részt vevő bóbitás óvó nénik és a Módszertani Központ képviselőinek elismerését is. A Kaposvári Egyetem részéről Árgány Brigitta és dr. Fináncz Judit, Pénzes Józsefné, Éva néni, az óvoda vezetője és dr. Albert Gábor, a Módszertani Központ vezetője teljes joggal voltak büszkék a lányokra, és mindannyian sikeresnek s hasznosnak ítélték a programot. ••

www.kerthelyseg.hu • 13

Ismét . Kerthelység-sátor a Majálison!

Olvasóinkat ezúttal is kávéval és süteménnyel várjuk egy jóízű beszélgetésre! Az idei évben találkozhaznak írásaink szereplőivel, délután a Kerthelység sátrának vendége lesz többek között Igaly Diána, sportlövő és Náksi Attila (Soho Party, Stereo Palma) zenész, producer. A további vendégekről és a találkozók pontos időpontjáról honlapunkon és facebook oldalunkon tájékozódhatnak.

Fotók: Veiland Gyula •

Közbiztonsági kerekasztal-beszélgetést hívott össze Turai István polgármester a Munkácsy Mihály Művelődési Házban. A beszélgetésen részt vettek dr. Csipler Norbert, Budaörs rendőrfőkapitánya, Káldi Balázs, a törökbálinti rendőrőrs kapitánya, Kailinger Ildikó jegyző, önkormányzati képviselők és a város közbiztonságáért dolgozó civilek. A megbeszélés központi témája volt városunk térfigyelő rendszere, amellyel kapcsolatban Káldi Balázs tartott bemutatót. Megtudhattuk, hogy Törökbálinton a térfigyelő rendszer már be van élesítve, azonban a kamerák képének állandó figyelése még nincs megoldva, így kapitány úr egy költségvetést terjesztett a kerekasztal résztvevői elé, amelyben felvázolta, hogy bizonyos számú emberrel, bizonyos ideig tartó felügyelet men�Statisztikai adatok nyibe kerülne az önösszehasonlítása kormányzatnak. Te2011. III. 25./2012. III. 25. lepülésünkön jelenleg tizenhat kame 2011 2012 ra van beüzemelve, Személy elleni bcs. 14 8 amelyek a telepüKözlekedési bcs. 2 6 lés bevezető pontjaA házasság,a család és in, illetve főbb csoa nemi erkölcs elleni bcs. 4 0 mópontjain vannak Az államigazgatás, a közélet felállítva, így lefetisztasága elleni bcs. 1 1 dik az egész telepüKözrend elleni bcs. 28 7 lést. A kamerák beGazdasági bcs. 8 1 üzemelésének anyaSzemélyek javai elleni bcs. 94 52 gi, illetve szeméÖsszesen 151 75 lyi feltételei van nak. Azt, hogy vaKözrend elleni bűncselekmények laki napi nyolc órá 2011 2012 ban, heti öt napon Visszaélés robbanóanyaggal, keresztül a kamerák lőfegyverrel 2 0 képét figyelje, meg Garázdaság 2 1 kell fizetni, és ezt Önbíráskodás 3 0 az összeget az önEgyéb bcs. 0 1 kormányzatnak be Összesen 28 2 kell építenie a költ ségvetésébe. Az sem Személyek javai elleni bűncselekmények mindegy, hogy mi 2011 2012 lyen személy ül a Lopás 40 36 monitorok előtt, hiBetöréses lopás 28 7 szen megfelelő jogi ismeretekkel kell Sikkasztás 3 2 rendelkeznie, ismerCsalás 8 2 nie kell a hatályos Rablás 0 0 törvényeket és jogKifosztás 0 0 szabályokat. Jármű önkényes elvétele 1 0 A beszámolón inEgyéb 14 5 formációt kaptunk arról, hogy 2010 és 2011 viszonylatában csökkent Törökbálinton a bűncselekmények, így többek között a lopások száma, ami elsősorban a térfigyelő kameráknak, illetve a Város- és a Hegyőrség munkájának köszönhető. Csökkenés tapasztalható a közlekedési balesetek terén is, és ami még megnyugtatóbb, 2011-ben nem volt olyan baleset, ami gyorshajtásnak volt betudható. Káldi Balázs örömmel tapasztalta, hogy a törökbálintiak betartják a sebességhatárokat a településen belül, ami többek között az időnként felbukkanó közúti ellenőrzésekkel is magyarázható. Elkészültek már az idei első negyedéves statisztikák is, amelyekből kiderül, hogy idén áprilisig feleannyi bűncselekmény történt, mint az elmúlt év ugyanezen időszakában, a betöréses lopások száma még drasztikusabban, a negyedére csökkentek. Ami Törökbálint jó közbiztonságát lehetővé teszi, többek között az, hogy településünkön egy rendőrre 530 lakos tartozik, ami nagyon jó szám, illetve az, hogy városunkban a közösségi kontroll igen jól működik, mivel a házak közel vannak egymáshoz, illetve a szomszédok is nagyrészt figyelnek egymásra. A lakosok megbíznak a helyi rendőrökben, szívesen kommunikálnak velük, de az intézmények is folyamatos kapcsolatban vannak a rendőrséggel. A helyi rendőrök tapasztalt kollégák, nagyrészük évek óta itt szolgál, nagy személy- és helyismerettel és kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkeznek. A beszámoló után a résztvevők is feltehették kérdéseiket, így szóba került többek között az erdőben quadozók és a település központjába betévedő kamionok problémája is.


Sürgetővé vált a római katolikus „Mária, segíts!” kápolna felújítása

•• „Magasról, őr gyanánt tekint le a szerteágazó völgyek ölében rejtőző helységre, míg magára védőleg borul rá a keretét képező fák lombos koronája, melyen a fatorony kicsi lakójával, az ezüstcsengésű haranggal s a hívőkkel szinte vetekedve zengi dalát az ég madara. Isteni tisztelet minden szombaton van a kápolnában, nagyobb ünnepi élénkség pedig Sarlós Boldogasszony ünnepén, július első vasárnapján uralkodik benne és környékén, mikor első sorban a községbeliek, de ezeken kívül közelből és távolból, de leginkább Budapestről számosan gyülekeznek ott az Istenanya tiszteletére” – így ír a kápolnáról Wittinger Antal a Törökbálint története és leírása című könyvében. Törökbálint leghíresebb műemlékei közé tartozik az 1926-tól kórházként működő egykori jezsuita kolostornak épült Majláth-, majd Festetics-kastély, köztéri szobrok és kereszt, a papi sírbolt, az 1912ben – ma már csak kegyeleti parkként működő – régi temetőben épült Walla-kripta, az 1400-as években épült gótikus templom falait felhasználó, az 1700-as években többször átépített barokk stílusú templom, az 1710-ben épült Xavéri Szent Ferenc kápolna és cikkünk tárgyát képező „Mária, segíts!” kápolna. A két kápolna, a templom és a Walla-kripta műemléki védelem alatt áll.

szár tornyocskával, kis haranggal. A kápolna eredetileg cserépfedéssel készült, később fémlemezfedést kapott. Kápolnabelső: a belsőben lebegő kupolaboltozattal fedett köralakra kialakított tér. A bejárat felett és a diadalívnél félkörös hevederív, lépcsővel emelt, félkörös záródású félkupolával fedett apszis. A belső tér ma egy egyszerű fehér diszperziós kifestéssel van ellátva. Figurális ábrázolás egyedül a kupolában található, melyet elkészülte óta már egyszer körbefestettek a már említett fehér diszperziós festékkel. A helyiek elmondása szerint a mostani kifestés nem eredeti, az 1930-as években készülhetett. A ma is látható fehér festés alatt több festett réteg található. Ezek között egy olyan festett réteg különböztethető meg a többitől, amely végigvonul az egész kápolnabelsőn. A falkutatásánál előkerültek ezek az értékes falfestmények, amelyeken figurális ábrázolás is megtalálható (kupola angyalai, ajtó fölötti Mária a gyermek Krisztussal), valamint ehhez a réteghez kapcsolható díszítő motívumok (ajtó fölötti ív kazettás rozettás festése, a diadal-

• A kápolna rövid története

A kápolnát 1715–1717 körül egy Feith­mann nevű budai polgár építette fogadalomból s miután az egyszerű kicsi épület alapítvány hiányában nagyon megrongálódott, Kühner Antal urasági tiszt költségén „újabb ízlés szerént” megnagyobbították (Can. Vis 1845), majd az 1920-as években a kor ízlésének megfelelően átépítették.

14 • www.kerthelyseg.hu

• A kápolna leírása

Az épület barokk-kori maggal épült, klas�szicizáló homlokzattal. Homlokzatán két pilaszter közötti kapuzat tojássoros szemöldökpárkánnyal, széles timpanonos oromzattal. A timpanon közepén íves falfülkében elhelyezett, fából faragott Mária szobrocska áll. A párkány és a bejárati ajtó közötti mezőben utólagosan elhelyezett fából készített, zöldeskék színűre mázolt „Mária segíts” felirat. Kétoldalt egy-egy félköríves ablak, északon félkörös zárású szentély, hátsó bejárattal. A kis nyeregtető az apszis felett félkörívesen zárul, főhomlokzatán kiemelt fa hu-

ív kazettás rozettamintás kifestései). Ez a festett réteg lehetett a kápolna első teljes díszítő és figurális kifestése. Javasolt az említett történeti festés teljes kutatása és restaurálása. A kápolna solnhofeni csiszolt mészkőlapokkal burkolt belső padlója több helyen sérült, hiányos, a felújítás során a teljes kőburkolat felbontása javasolt. A felhasználható kövek megtisztítása után azok visszahelyezhetők, a hiányos részek pótolhatók. A kápolna legjelentősebb berendezése az oltár. Retambuluma két ion oszlopon nyugvó fogrovatos párkány, félkörös timpanonjában istenszem és kereszt. Oltárának portatiléjét 1805-ben renoválták (Can. Vis. 1817). A belső oldalfalakon jelenleg látható faragott fakeretezésű, festett stációk a törökbálinti római katolikus templomból

kerültek át a múlt században. Ezek közül több sérült, és a kápolna oltára mögé lett helyezve, néhány stáció pedig hiányzik. A stációkat készítő mester Budapesten él. Érdemes lenne felvenni vele a kapcsolatot, hogy a meglévő stációkat restaurálja, a hiányzóakat pedig pótolja.

• Állapot, felújítás

A kápolnát az időjárás viszontagságai jelentősen megrongálták. Kijelenthető, hogy a 24. órában vagyunk a műemlék megmentése kérdésében. A külső restaurálása nem tűr halasztást. Az egyházközség hos�szabb idő óta gyűjt anyagi eszközöket a felújításra, amelyet két lépésben kíván megvalósítani: a most megcélzott külső rendbetétel után (az ehhez szükséges terveket a Nemzeti Örökségvédelmi Hivatal jóváhagyta, a jogerős építési engedély megvan) a kápolna belső restaurálását, valamint a közvetlen környezet parkosítását a 300. évfordulóra kívánjuk elvégezni. A kápolna külső munkálataiból az előző évben az épület körüli szivárgó rendszer kiépítésére és a torony renoválására került sor. Az épület körüli csapadékvíz elvezetését szolgáló szivárgórendszer a 2010-ben benyújtott NK A-pályázaton nyert pénzből, a torony cseréje egyházközségi pénzből valósult meg. A további megoldandó külső állagvédelmi feladatok halaszthatatlanok: a tető cseréje az ereszcsatorna rendszer kiépítésével együtt, a homlokzati vakolat, a lábazat, a nyílászárók, a homlokzati párkányok és tagozatok helyreállítása. Ezeket a feladatokat két forrásból kívánjuk megoldani: saját erőforrásból és az önkormányzattól kapott támogatásból. A külső munkákon túlmenően az épület belső helyreállítása és közvetlen környezetének rendezése is előttünk áll. A kápolna és környezetének méltó helyreállítása mindannyiunk közös érdeke. Önkormányzati beruházás keretében elkészült a kápolna mögötti szervizút, a szervizút melletti parkolók és a kápolna előtt végigfutó járda. A kápolna külön értéke, hogy látványilag kiemelt területen helyezkedik el: Budapest felől közelítve Törökbálintot a földrajzilag tetőponton lévő kápolna fogadja az ide érkezőket. Továbbá a temetésekhez kapcsolódó gyászmisék, a kápolna búcsú és további rendezvények színhelye lehet a kápolna hatalmas hársfáival körülvett tér. Így a felújítás követően idegenforgalmi szempontból is jelentősen növekedhet a szerepe. Mivel a saját erőforrások a külső munkálatokra elegendőek, ezért további támogatás szükséges ezek megvalósításához.


• Beck Domonkosné

Turai István polgármester és Hámoriné Olár Mária képviselő asszony március 22-én otthonában köszöntötték Beck Domonkosnét 90. születésnapján. Teri néni Taksonyban nőtt fel. Szülei sváb családból származtak. Az ötvenes évek kitelepítései keservesen érintették a családot, szinte mindenkinek el kellett hagynia az országot. Férjét sváb származása miatt öt évre munkaszolgálatra vitték Oroszországba, így Teri néni évekig egyedül nevelte a gyerekeket. Az átélt keserűségek hosszú ideig tabu témának számítottak, így gyerekeinek is csak mostanában kezd mesélni a múlt viszontagságairól. De mindannak ellenére, amin életében keresztülment, fiatalos és életvidám. Fia orvos, családjával Németországban él. Lánya és veje 14 éve építették házukat itt, Törökbálinton. Teri néni másfél éve költözött ide, és bár néha nagyon hiányzik neki Taksony, a régi ház és a jó ismerősök, nagyon szereti ezt a várost is. Négy unokája és egy dédunokája van. Szerinte a hosszú élet titka az erős idegrendszer és a jó gyomor. Előbbi segítette át élete viszontagságos korszakain, utóbbi pedig jól bírja a sok gyógyszert, amit idős korára való tekintettel szednie kell. Bár amint elmesélte, nem mindig veszi be az előírt men�nyiséget, mert ami sok, az sok – de ez persze titok.

• Richter Péterné

Kilencvenedik születésnapja alkalmából köszöntötte Hajdu Ferenc a lpolgá r mester R ichter Péternét. Erika néni a Brassó melletti Sárkányban született és a második világháború alatt került Törökbálintra. Első férjével, Galambos Istvánnal kötött házasságából két fiú és egy leánygyermeke született. Második férjével, Richter Péterrel 1983-ig élt boldog házasságban, ekkor azonban sajnálatos módon megözvegyült. A mai napig is szellemileg friss, jó egészségi állapotnak örvendő Erika néni úgy tartja, ez a lelki és fizikai állapot annak köszönhető, hogy nem magányosan pergeti a napjait, hanem egyik unokájának, Galambos Attilának és családjának a körében élhet. 90 éves születésnapi köszöntés

• Csibi Sándorné Molnár Mária

A Kerthelység szerkesztősége szeretettel kíván még sok boldog születésnapot Teri néninek, Erika néninek és Manci néninek szerető családja körében!

Megújulásunk húsvétban

Az emberiség eredendő tapasztalata a halál. Az emberiség ősi meg figyelése szerint ez az igazság egyetemes: igen, „minden ember halandó”. Nincs kivétel. Aki megszületik, az meg is hal. Léte a bizonytalanba hullik, nincs visszatérés. Az emberi gondolkodás beleragadt ebbe a logikába, jól tudván, hogy a gyász gyötrő kínja és a halálfélelem csak színezik ezt az alaptapasztalatot. Bizony, a halál és az enyészet egyetemes törvény. Dacolni lehet vele, vagy összetörve zokogni, esetleg öklöt rázva perlekedni; de kikerülni nem lehet. Nincs kivétel. Nincs menekvés. Jézus feltámadása ezen a logikán ütött rést, hiszen a hitetlen is kénytelen azt mondani: a halál egyetemes törvénye az emberi létnek, de a keresztények állítása szerint van valaki, aki legyőzte a halált. A keresztény pedig éppen annak a tanúja, hogy Jézus Krisztus feltámadt. Tehát nem visszajött még egy bizonyos időre a földi életbe, hanem megdicsőült. Átistenítődött, az örök, mindentudó, mindenható, romolhatatlan, állandó jelenben élő, létteljességet birtokló Istenség állapotába helyeződött. Ezek után már nem lehet azt mondani: minden embernek sorsa a halál, és vele együtt az enyészet. Ezek után mindenkinek minimum ezt kell állítania: a halál egyetemes törvény, de van egy kivétel. Hálásak lehetünk az evangéliumi beszámolók viszonylagos összevisszaságának, mármint hogy az apostolok húsvéti tapasztalatuk után nem gyűltek össze tanácskozásra, és nem adtak ki közös közleményt. Amikor évtizedek távolából írásba foglalták az addigi szóbeli igehirdetést és létrejött az újszövetségi Szentírás, még abból is kitűnik a szívszorító kétely és az örömmel átitatott álmélkodás, ami egyszerre jellemezte húsvétvasárnapjukat. Hiszen nekik kellett először másként gondolkodniuk a halálról. Ők voltak az elsők, akiket szíven ütött a nagy felismerés, ami az emberi lét új törvénye, hogy tudniillik le van győzve a halál. Ők voltak az elsők, akik átélték, hogy akit legjobban szerettek, azt nem veszítették el a keresztre feszítéssel. Azután a Szentlélek vezetésével lassan beleláttak saját tapasztalatukba, és értelmezni is tudták azt: Jézus feltámadása nem egyedi esemény, hanem az Atya akaratát tartalmazza. Ami a Megváltóval megtörtént, az mindenkivel, tehát énvelem is be fog következni az utolsó napon. Szeretteim halála így hát nem megsemmisülés, hanem az Atyához való átmenet. Az én halálom sem a semmibe zuhanás, hanem a szerető Istenhez való hazatalálás, aki engem is fel fog támasztani: teremtményi mivoltom szerint, de tökéletesen átitat az isteni lét teljességével.

www.kerthelyseg.hu • 15

Turai István polgármester és Hámoriné Olár Mária, a körzet képviselője egy csokor virággal és emlékoklevéllel köszöntötte Manci nénit 90. születésnapja alkalmából. A népes családi összejövetelen gyermekei és unokái között az ünnepelt régi emlékeiről mesélt történeteket. Csibi Sándorné (Molnár Mária) 1922-ben Székelyföld közepén, Ditróban született. 1939 telén férjével Magyarországra jöttek, mivel édesanyja kívánsága volt, hogy az anyaországban éljenek. 1958-óta törökbálinti lakos és háromgyermekes édesanyaként egyedül nevelte fel egy lány és két fiú gyermekét. A Mechanikai Műveknél dolgozott, innen ment nyugdíjba. 10 unokája és 10 dédunokája él szerte a világban, és izgatottan várja a júliusban születendő 11. dédunokáját.

Olajág

•••

Születésnapi köszöntések


••

Gyeptelepítés-szellőztetés, kertgondozás,fakivágás, faszerkezetek építése(pl.autóbeálló), támfal építés.

Kapuvári Tamás, okl. agrármérnök

+36/30/560-8052

• ÉPÍTÉSI MUNKÁK MÛSZAKI ELLENÔRZÉSE • ÉPÍTÉSI MUNKÁK TELJES KÖRÛ LEBONYOLÍTÁSA • PROJEKT MENEDZSMENT • TERVEZÉS, TERVELLENÔRZÉS • MÛSZAKI ÉS HATÓSÁGI ÁTADÁSOK 1122 Budapest, Városmajor utca 21. 4. em. 1. (t|f) +36 1 201 80 03 (e) info@alm.co.hu

16 • www.kerthelyseg.hu

ALM_hird89x95.indd 1

8/9/11 2:09 PM


••

Most a születésnapos ajándékozza meg önt! Amennyiben most rendeli meg nálunk fúrási munkáit, szondatelepítését vagy szondatesztjét, születésnapi akciónk alkalmából 15 % kedvezményt kap! Ne hagyja ki ezt a rendkívüli lehetőséget, hiszen idén "15 Évesek vagyunk = 15 % kedvezményt adunk!" Magyarország 1. és Európa 4. és 7. legnagyobb* hőszivattyús rendszer tervezője-kivitelezője Ha hőszivattyú, akkor a megoldás a HGD!

Hőszivattyú rendszer tervezés-kivitelezés

áp ril isb an

-1 0

a

%

ke rt és ze ti te rm ék ek re

• Napkollektoros és kombinált rendszerek • Épületaudit-energiaracionalizálás • Rendszerfelügyelet-üzemeltetés • Engedélyezés-pályáztatás • Fúrás-fúróberendezés értékesítés • Földtani, vízföldtani szakértés, tervezés, engedélyeztetés

* Európa 4. legnagyobb hőszivattyús rendszere a budapesti Fogarasi úti Tesco Áruházat látja el földhő energiával, míg 7. a Telenor Ház 1 MW hőszivattyús rendszere Törökbálinton, amely 2009 óta üzemel.

www.kerthelyseg.hu • 17


Március 15-ére emlékeztünk

•• A Zimándy Ignác Általános Iskola mazsorett csoportjának műsorával vette kezdetét a Munkácsy Mihály Művelődési Házban a március 15-ei ünnepség. A rövid műsort dr. Albert Gábor ünnepi beszéde követte, ebben a történész önkormányzati képviselő először a kettős forradalmat, vagyis a politikusok és a nép forradalmát foglalta össze, utána pedig március 15-e nekünk szóló üzenetét adta át. 1848. március 15-e a nemzeti összefogás szimbóluma – mondta –, mely alkalommal a nemzet politikusai együtt gondolkodtak, így az általuk alapított Batthyány-kormány a mai szóval „koalíciós kormánynak” nevezhető, hiszen minden politikai irányzat megfért benne. A beszéd után ismét az iskolások jöttek, akik idén is kitettek magukért és egy színvonalas, emlékezetes műsort adtak elő. Az ünnepség végén tizenkilenc új magyar állampolgár tette le az esküt, ezután a pártok és a civil szervezetek a temetőbe vonultak, hogy megkoszorúzzák a papi sírboltot, majd Hőgyi Lajos 48-as tüzér hadnagy sírját.

Könyvajánló

Dr. Zacher Gábor–Dr. Karizs Tamás:

A ZACHER

18 • www.kerthelyseg.hu

Mindennapi mérgeink

Ritka alkalom, s ez nyilván így is van jól, ha egy-egy „könyvmustra” alkalmával az ember tart az éppen szemrevételezendő kötettől. Most hát be kell vallanom, hogy bő két hétig feküdt ez a jó fogású kiadvány az asztalomon, mielőtt fellapoztam volna. Gyakorta ért, ér ugyanis csalódás a remek és fájintos köntösbe bújtatott, közismert (vagy annak vélt) személyiségről és tevékenységéről szóló könyv olvasásakor. Ebben az esetben azonban: főt hajtok. Olyan nem „mindennapi” kincset adott közre a Studium Plusz Kiadó, amely valóban közérdeklődésre tarthat számot. S hogy ebben a kérdésfelelet műfajra hasonlító kötetben miről is folyik a diskurzus, azt legjobban a fülszövegben található, Zaherről szóló mondatok érzékeltetik: „Vallja, hogy tízmillió függő országa vagyunk – mert szenvedély nélkül lehet élni, csak nem érdemes.

Ám meg kell tudni húzni a szenvedélyszerű viselkedés és a szenvedélybetegség közötti határvonalat.” Azt mondtam fentebb, hogy e kötet a kérdés-felelet műfajra hasonlít. Igen, állítom, hogy csak hasonlít. A Zacher–Karizs szerzőpáros ugyanis ennél sokkal többet produkál. A zacheri adomázó, anekdotázó, mesélő kedv nem silányul sztorizássá; a karizsi szerepvállalás pedig az irodalmi igényességgel megfogalmazott párbeszéd részeként van jelen a műben. S mindezek csupán a stílusra vonatkoznak – nem a tartalomra, a mondanivalóra. Viszont reményeim szerint így is jelzik, hogy lehet a társadalmat egyre jobban feszítő -veszélyeztető kábítószer/alkohol stb. problémákról (s közben a toxikológiáról) úgy is szólni, hogy az mindenki számára érthetően hangozzék. Ahogyan ezt e kiadványnak a szerzőpárosa teszi. Hajdu Ferenc (Sudium Plusz Kiadó, 2011., a kötet megrendelhető az Internetes Könyváruház www.konyvtunder.hu címén)


A Lechner fivérek

•• Kedves Olvasó! Visszaemlékezés-sorozatunk következő részeiben a Lechner ikertestvérekkel ismerkedhet meg. János orosz, István angol hadifogságból szabadulva lelt rá kitelepített szeretteire. A családi vállalkozás remek Pfaff varrógé­pét a szülőknek sikerült kimenteni a szabóműhelyből és megvédeni a Göppingenig tartó hosszú vonatút során. E varrógépnek nagy szerep jutott a család későbbi talpra állásában.

A törökbálinti családi ház és üzlet Göppingenben elkészített makettja

www.kerthelyseg.hu • 19

mi, és vizünk sem volt. Borzasztó melegben, 40-45 fokban nagyon nehéz munkát kellett végezni. Utakat, házakat építettünk, köveket hordtunk, nagy erdőkből nagy fákat vágtunk ki. Volt ott egy bánya is. Aki abban a mészkőbányában dolgozott, annak vér jött az orrából, úgy kimarta a mész. Csak háromszor kaptunk egy fél liter levest. Nem is kellett hozzá kanál, mert meg lehetett inni, nem nagyon volt benne semmi. Kaptunk egy fél kiló kenyeret hozzá. Aki nem úgy dolgozott, ahogy ők akarták, az nem kapott este kenyeret. Ők haltak meg először. Télen borzasztó hideg volt, mínusz 30 fok. Hajnali öt órakor • Lechner János mesél keltünk, hat órakor elindultunk, és este tértünk Amikor a háborúnak vége lett, két kivissza. Volt, hogy nagyon messze volt a munlométernyire voltunk az amerikaiaktól. kahely – ilyenkor öt-hat kilométert is gyalogolÖrültünk, hogy amerikai fogságba kerütunk. Nem volt rendes ruhánk és lábbelink sem. lünk, de mégsem úgy lett. Graz felől érkeFatalpú cipőnk volt, amelyre a hó ráfagyott. Az ző orosz lovasok kaptak el bennünket. Ötvolt a jó az erdőben, hogy olyan nagy volt. Elhat napig gyalogoltunk Magyarországig. égettük, amit lehetett, s reggelre volt még egy Egy nagy táborba vittek minket, majd onkis parázs belőle, tudtunk egy kicsit melegedni. nan vagonokban indítottak Oroszország Három évig és egy napig tartott. Egyik nap felé. Körülbelül 50-60-an voltunk egy vasem volt jobb, mint a másik. Tavasszal kaptunk gonban, s úgy feküdtünk, mint a halak a egy inget, egy nadrágot, meg egy gatyát. Soha pikszisben. Egyszer kaptunk valami kis nem lettek kimosva. Háromhetente egyszer levest, ugyanúgy szaladtunk az ajtóhoz, Lechner János tudtunk mosakodni. Egy vödör vízben hárman. mint a disznók, amikor hozzák nekik a – mindenek ellenére derűsen Kaptunk egy szappant, aztán még egy konzerv moslékot. A WC egy kis lyuk volt a padlóba fúrva. Ugyanolyan pikszisben meleg vizet, ez volt a mosakodás. Olyan piszkosak vollyuk volt a vagon tetején is. Nem tudtam, merre járunk, azt hit- tunk, mint a disznók, és büdösek mind. tem, Oroszországban vagyunk. Valamelyik városban írtam egy céHat táborban voltam. Az egyikben két évig. Krasznodárban 500dulát „Sajnos én élek” felirattal és kidobtam azon a felső lyukon 500 magyar és német volt és talán 100-200 román. Törökbálinti – ráírtam a szüleim címét és azt is, hogy ha valaki ezt megtalálja, rajtam kívül nem volt. Az oroszoknak közülünk való parancsnokra küldje el Törökbálintra, a szüleimhez. Ez a cédula egy jólelkű is- volt szüksége – egy taksonyi sváb származású tanítóra esett a vámeretlen jóvoltából eljutott hozzájuk. lasztásuk. Mivel kereskedelmi iskolába jártam, jól tudtam írni és Hat hétig voltunk a vagonban. Nagyon meleg nyár volt, s a va- számolni. Segédkeztem neki. Az írásért és a számolásért ételt kapgonban még forróbb volt. Olyan büdösek voltunk, hogy Romániá- tam. Minden hónapban eljöttek hozzánk a GPU-tisztek és olyankor ban a Fekete-tengernél kizavartak bennünket fürödni. Onnan ha- a mi tanítónknak prédikálnia kellett: „Elvtársak! Foglalkozzunk a jóval vittek tovább. Csak a fedélzeten ülhettünk, a hajóba nem volt politikával, mert aki nem foglalkozik a politikával, avval foglalkoszabad lemenni. Két éjjel és két nap nem kaptunk se enni, se inni. zik a politika!” – Pedig másképp gondolta, az biztos. Aztán két év után ezt a tábort bezárták. Egy új táborba kerülA hajóút után nagyon rossz utakon, öreg gépkocsikkal szállítottak bennünket egy kaukázusi táborba. Sok tábor volt arrafelé, de aho- tünk és velünk a taksonyi parancsnokunk is, de már nem parancsva mi érkeztünk, az még nem volt lakható. Nekünk kellett fölépíte- nokként. Neki azelőtt nagyon jól ment. Birgerli csizmát csináltak ni, s amíg nem készült el, nem is nagyon tudtunk hol aludni. Bor- neki a cipészek, másféle ételt kapott: vajat, kenyeret, meg amit zasztó volt. Tetvesek voltunk, majd jöttek a poloskák – ezek még akart. Az új helyen azonban neki is dolgoznia kellett. A csizmája azt a kis vért is kiszívták, ami bennünk volt –, és jött még mindeh- sem volt már meg. Mi megszoktuk a nehéz munkát, de ő nem. Egy hez minden más, ami „jó”... priccsen feküdtem vele. Egyszer nagyon zuhogott az eső, nem tudRengetegen meghaltak, mert a munka nehéz volt, az étel pedig tunk kimenni a táborból, elmentünk hát a levesért, majd a pric�nagyon kevés. Nem azon részén voltunk a Kaukázusnak, ami na- csen ülve fogyasztottuk el. Én fönn, ő lenn. A sáros lábamról egy gyon szép, hanem ott, ahol az olaj „termett”. Itt nem élt meg sem- sár plecsni szerencsétlenül levált, s belecsobbant a csajkájába, bele a levesébe. „A ... úristenit Jani!” – mondta, aztán a sárdarabot kihalászva megitta azt a levest. Akkor azt mondtam neki: „Tanító! Nem foglalkozik már politikával?” „Hagyj engem békén!” – felelte. Mindennap kaptunk egy csapott kanál cukrot meg egy kis dohányt is. Az volt a szerencsém, hogy én nem dohányoztam, de voltak olyanok, akik a fél kenyerüket odaadták azért a dohányért – a legtöbbjük meg is halt. Rettenetesen sovány voltam 1947-ben, csupán 40 kilós. A félhalottak közé számítottam. Sokan nem tudtak dolgozni, mert olyan gyengék voltak. Minden hónapban jött a táborba egy fiatalasszony orvosnő. Mindenkit megmatatott a hátsóján, megnézte, van-e még hús rajta vagy nincs. Ettől függött, hogy nehéz munkát vagy kevesebb munkát kapunk, mert könnyű munka nem volt. Azt mondta nekem: „Nagyon fiatal vagy! Hatszor kapsz levest naponta. Nem háromszor, hatszor.” És az volt az én szerencsém, máskülönben én itt most nem élnék, itt nem ülnék, az biztos. (Folytatása következik.) Scheiblinger Péter


•••

Tollforgatók

Iskolánk versíró diákjai részt vettek egy országos versíró pályázaton, ahol Keszler Lili és Szilágyi Norbert ért el helyezést, valamint verseik megjelenhetnek a szervezők által készített antológiában. A díjnyertes versekből válogattunk néhányat. 24 óra Ez csupán egy nap, Mellyel betelik egy lap, Ami rólunk szólt. Jól kezdődött de véget ért, Mérgem lángolva ég ezért, Mely pokol mélyéről származik. Tetteim csodákra képesek, De sajnos most nem kísértenek, Pedig szoktak.

Befordúltam a kocsmába… Befordúltam a kocsmába Mosolyogtam Biszti bá’ra… Azaz mosolyogtam volna, Ha még józan lettem volna. Bendőmben a szesz már égett, Nem is mentem én a végett! Azért mentem, mert megláttam, Hogy odabenn ingyen bár van. Csillogott is minden rajta, Fogyott is rajt minden flaska; Jaj de hát már tele voltam, S a toalettre kanyarodtam. Én beléptem, ő rám nézett, Aligha el nem intézett! Mire Észre vettem az ajtón a rajzot, Már az összes nő felém viharzott.

Talán Tán csak titkossága a törődésnek Hogy hiheted, valakinek jó ha vagy Tán a szerelem sem közös érdek Azért kell, hogy szerethetőnek tudd önmagad Tán megtalálni sem akartad Nem is bánt, hogy soha nem leled Most tiéd lehetne, kedves szavakkal Mégis fontosabb mindennél, elveszítheted

S magadat tán ezután sem okolod Mert e játszmát senki sem nyeri Lehet az fáj, hogy tiéd sosem volt S neked, önző módon, sikerült elveszíteni. „Jól tévedni emberi dolog”

Magányomban Szomjan halok a forrás vize mellett, Gazdagon a legszegényebb vagyok én, Svédasztal már nem enyhíti éhemet, S száz ember közt lelkemben magányom ég. Csak a fény mi éjjel az arcomhoz ér, De megnyugvást nappal csak a homály hoz Élők közt csak egy halott vagyok én Magányomban már csak a csöndet várom. Ma tisztalelkűnek nem jár kegyelem S a Pokol határa e lábakhoz ér Gyermekem olyan akár egy őslelet Ki gyűlölve ítél el egy mosolyért S tiszteletemre issza a sok Rosét. Ha családommal vagyok csak rád vágyok Ó te isteni teremtmény, te hóhér Magányosságomban már csak reád várok. A hervadt virág illatát szeretem S érezni a vérízű fonnyadt borlét Nyáron a fagyos dermesztő melegben Együtt Luciferrel a papolókért. Feketén fehérlik vágyam a honért Mert biztos fekhelyem már csak az árok Taszítom magam onnan hol mámor ér Magányomban már csak az ágyamra várok. Csak az kívánatos mi ajkamhoz ér, Csak az a különb kit szívembe zárok, S mégis legtöbbet a halálom ér. Magányomban már csak exitust várom

Játékos, országos vetélkedő és a döntő

20 • www.kerthelyseg.hu

•• Minden évben megrendezik a játékos vetélkedőt a második, harmadik és negyedik évfolyamos diákokból álló csapatok számára. Iskolánk csapata idén egészen az országos fordulóig, vagyis a döntőig menetelt. Élményeikről és a döntőről faggattam Hujber Aliz és Szabó Gergely 4. A osztályos tanulókat, akik idén utoljára lehettek ennek a sikeres csapatnak a tagjai. Hányadik helyezést értetek el? Szabó Gergely: Az ötödik helyezést értük el. Gratulálok a helyezéshez, ezek szerint az ország ötödik legjobb csapata vagytok! Mennyit készültetek, gyakoroltatok? Hujber Alíz: Nagyon sokat. Hetente három alkalommal, sőt még hétvégenként is. Kik voltak a felkészítő tanárok? Sz. G.: Ancsi néni, Edina néni és Tivadar bácsi, de legfőképpen Tivadar bácsi készített fel.

Hányan voltatok a csapatban? H. A.: Összesen huszonnégyen voltunk, de a döntőre sajnos csak tizennyolcan mehettünk. Hol volt az országos döntő? Sz.G.: Ózdon, ahol a tornaterem ugyanakkora volt, mint nálunk, csak ott még lelátó is volt. Hogyan zajlott az esemény? H. A.: A döntőt megelőző pénteken érkeztünk meg Ózdra. Sétáltunk egyet, majd délutánra programot szerveztek nekünk. A versenyre másnap, szombaton került sor. A megnyitó másként zajlott le, mint nálunk az elődöntőkön. Minden csapat felvonult, zene szólt, a Diáksport Szövetség elnöke beszédet tartott, valamint fogadalmat is kellett tennünk. Ezenkívül még az is különbség volt, hogy amíg az elődöntőkön Tivadar bácsi ott lehetett mellettünk a verseny közben, addig most három méterre kellett állnia a csapatunktól. Sz. G.: A lelátókon óriási Hajrá Bálint Márton! feliratokkal buzdított néhány szü-

lő, akik el tudtak kísérni minket. Nagyon jó volt, és jól jött a buzdításuk, és azt is tudtuk, hogy sokan nézik az iskola kivetítőjén a közvetítést és szurkolnak nekünk. Nekem például a nagyszüleim és az unokatestvéreim is nézték. Egyébként az volt a pechünk a döntőn, hogy a kedvenc és legtöbbet gyakorolt ugrókötél helyett a kevesebbet gyakorolt hullámlabdát húzták ki tízedik játéknak a húszból. Hány csapat indult a döntőn? H. A.: Nyolc csapat indult, jutott be, s végül Eger lett a győztes. A sok, különböző feladat közül melyik volt a kedvencetek? H. A.: Az ugrókötelezés, a labdás akadálypálya és a szlalomlabda. Sz. G.: Nekem az volt a kedvencem, amikor a pálya végén a kapuban állva kellett elkapnom a labdákat. Köszönöm az interjút, és még egyszer gratulálok a csapatnak!! J Kitta


Sokszínű edzőtábor Kínában

3. csütörtök 19.00 Szeretem a feleségem – pikáns, zenés játék 2 részben 16 5. szombat 15.00 Énekes Madár – játék 2 részben 7. hétfő 10.00 A TENGERKÉK KUTYUS – zenés mesejáték – Manó bérlet 5. ea. 14.00 A TENGERKÉK KUTYUS – zenés mesejáték – Cimbora bérlet 5. ea. 8. kedd 19.00 A DOKTOR ÚR – zenés bohózat 2 részben 14. hétfő 10.00 A MUMUS – mese-musical 2 részben – Napsugár bérlet 5. ea. 14.00 A MUMUS – mese-musical 2 részben – Gézengúz bérlet 5. ea. 19.00 KOCSONYA MIHÁLY HÁZASSÁGA – vidám népi válóper egy részben 16. szerda 19.00 MŰVÉSZET – komédia egy részben 18. péntek 15.00 Egressy Zoltán 4x100 színmű egy részben – nyilvános főpróba 19.00 Egressy Zoltán 4x100 színmű egy részben – Bemutató 19. szombat 15.00 I MUSICAL – musical 2 részben 20. vasárnap 11.00 A MUMUS – mese-musical 2 részben 19.00 Énekes Madár – játék 2 részben 23. szerda 19.00 Makbett – tragikomédia 2 részben 25. péntek 19.00 I MUSICAL – musical 2 részben 27. vasárnap 11.00 A TENGERKÉK KUTYUS – zenés mesejáték 19.00 I MUSICAL – musical 2 részben 28. hétfő 17.00 Énekes Madár – játék 2 részben – Senior bérlet 4. ea. 29. kedd 19.00 Irma, te ÉDES – zenés komédia 2 részben 14 30. szerda 19.00 Stand up show (Esztergályos Cecília estje) 31. csütörtök 19.00 Eper januárban (ha elhagysz, veled mehetek?) – romantikus vígjáték 2 részben

A színház a műsorváltoztatás jogát fenntartja 2040 Budaörs, Szabadság út 26. www.budaorsijatekszin.hu Szervezés: 23/440-016 • Pénztár: 23/414-461

Tető 75 Kft.

Vállalunk: • Komplett tetőépítést, ács, -bádogos, tetőfedő munkákat. • Tetőtér-beépítések komplett kivitelezését. • Homlokzati állványozást. • Kisebb javításokat VIHARKÁROK GYORS JAVÍTÁSA!

Törökbálint, Rövid u 22 . Érdeklődni telefonon +36 30 9222 945

It t a t

A

!

A nyári hősé avasz g előtt célsze rű a kültéri mu nkálatokat előnyben ré szesíteni... szomszédban

lakó festő a legjobb garancia!

Lantos Zoltán festő-mázoló-tapétázó végzettségű egyéni vállalkozó vagyok, Törökbálinton élek családommal. Tíz éve a jól összeszokott 6 fős csapatommal együtt végezzük lakások, családi házak, társasházak, közületi- és ipari ingatlanok alap-, ill. felújítási munkáit.

Szolgáltatások: • festés, mázolás, tapétázás • nyílászárók, kerítések felújítása, mázolása • antik- és márványhatású díszítő festés • kül- és beltéri stukkózás, rozetta • mennyezeti polisztirol lapok ragasztása • hőszigetelés, homlokzatfestés • nemesvakolatok felhordása • lábazati vakolatok felhordása • lábazati lapok ragasztása • laminált parkettázás • gipszkartonozás • egyéb építési és felújítási munkák • széldeszkák/párkánydeszkák felújítása, mázolása

Lantos Zoltán „színmester” 06 30/269-33-27 • www.lantosfestes.segitek.hu

www.kerthelyseg.hu • 21

Elmondhatatlanul szerencsésnek érzem magam, amiért másfél hónapot Kínában tölthettem. 1999 óta vagyok a Törökbálinti Shaolin kungfu egyesület tagja. Először tavaly májusban, a Budaörsön megrendezett Chan Wu bajnokságon közölték velem, hogy 2011 decemberében lehetőségem lesz Kínába utazni és ott egy hónapos edzőtáborban részt venni. Ez az utazás tavaly októberben vált biztossá, akkor, amikor a repülőjegyemet a kezemben tartottam. „Innen már nincs vis�szaút!” – hangzott el a mondat edzőm, Major Sándor szájából. Az első tervek szerint harmadmagammal utaztam volna, két Magyarországon élő kínai barátommal. Ez meglehetősen nagy biztonságérzetet adott, ami hamar el is szállt, amikor kiderült, hogy különböző problémákból adódóan társaim nem tudnak velem utazni. Ma azt mondom, ez az utazás ennek köszönhetően lett igazán emlékezetes és kalandos. November 28-án szállt föl a gépem és kilencórás repülőút után már Pekingben voltam, ahol első nehézségként át kellett szállnom egy belföldi járatra. Szerencsére ez a vártnál sokkal egyszerűbb feladatnak bizonyult. További négyórás repülőút után Quandzhouban már névtáblával vártak a repülőtéren. Az első néhány napon nagyon egyedül éreztem magam, egy idegen országban, idegen emberek között. Csak arra vártam, hogy a többi táborlakó megérkezzen, és elkezdődjön a tábor. Ott tanultam meg, hogy a sport, mindegy melyik, azért is jó, mert elvonja az ember figyelmét. Így nem volt időm azon gondolkozni, hogy mennyire hiányzik az itthoni életem. Két edző foglalkozott velünk, akik igazán magas szinten űzik a shaolin kungfut és emellett még nagyon jó t a n á r ok i s . M ivel ez inkább kezd ő k n e k s z óló t á bor volt, én a leadott kungfuleckéket már tanultam, de nem nagyon foglalkoztam ezzel a kérdéssel, sokkal inkább örültem az új barátoknak a világ minden tájáról. Ez a tábor külföldön élő kíniaknak szólt elsősorban, hogy a kínai kultúrát, hagyományokat terjesszék. Ezért az edzések mellett tanítottak kalligráfiát, kínai teaművészetet és többek között kínai orvoslást is. Ezeket az előadásokat általában 2-3 naponta tartották és nagyon változatosak, élvezhetők voltak. Az edzések hétfőtől vasárnapig tartottak, átlagban naponta háromszor. Minden reggel 6-kor futással kezdtük a napot. Ez kb. 10 km volt a közeli hegyekben. Edzés, evés, alvás és megint edzés – így teltek egymás után a napok. De emellett nagyon jó ellátást kaptunk. Megismertük a kínai konyhát, a szállásunk kifogástalan volt és gyakran elvittek minket kirándulásra, városnézésre és múzeumokba. Egy hónap elteltével szinte már egy nagycsaládban éreztük magunkat, annyira hozzászoktunk egymás jelenlétéhez és támogatásához. December végén, a tábor végeztével könnyes búcsút vettünk egymástól, az edzőktől és a tábortól, remélve, hogy egyszer még visszatérhetünk. Remélem, a Kínában gyűjtött tapasztalatok és a megszerzett tudás a Törökbálinti Shaolin kungfu fiatal utánpótláscsapatát is gyarapítani fogja. Ezúton is szeretném megköszönni Törökbálint városának segítségét, ami nélkül ez a továbbképzés nem jöhetett volna létre. Telegdy Ákos

2012. májusi műsor


Mestersége: sminkes

Csak természetesen...

•• Nincs szebb a friss, fiatal, hibátlan, természetes, márvány simaságú arcbőrnél. Azonban sajnos kevesen vannak, akik elmondhatják, hogy nekik ilyen van. De pánikra semmi ok, hiszen egy kis szolid smink, némi korrigálás itt-ott, és már is ápoltabbnak, magabiztosabbnak érezhetjük magunkat. A sminkelés tudományának nagyon sok fokozata van, kezdve a reggeli rohanásban éppen csak feldobott szájfénytől, egészen a divatfotó-

22 • www.kerthelyseg.hu

záshoz készülő extravagáns sminkalkotásokig. Az arc festésének művészete az emberi civilizáció legrégebbi emlékeiben is fellelhető, és divatja töretlen a XXI. században is. Ennek az egyszerre történelmi és extra modern szakmának a fortélyaiba Rozgonyi Emese, a Zuii Organic referenciasminkes szakembere avat be bennünket. • Először is beszéljünk egy kicsit rólad. Mindig sminkesnek készültél? • Egyáltalán nem. A iskolák elvégzése után évekig dolgoztam banki tisztviselőként, és azt is nagyon szerettem csinálni. Az egyetlen ok, amiért elhagytam a bankvilágot, a családom volt. A gyerekeim megszületése után úgy láttam, nagyon nehéz összeegyeztetni a munkát és a babázást, ezért elkezdtem másfelé keresgélni. Először egy virágkötő tanfolyamot végeztem el, mert ez a munka mindig is nagyon tetszett. Egy régi álmom vált valóra, de rá kellett jönnöm, hogy a virágkötészet sem igazán családbarát hivatás. El kellett még telnie egy kis időnek, mire rátaláltam a sminkes szakmára, ami úgy érzem, igazán az enyém. • Hogyan kezdődött a sminkes karriered? • Konkrétan egy szemspirállal kezdődött, mégpedig a budaörsi biopiacon, amit minden hét szerdáján délelőtt tartanak a régi virágpiac helyén. Ott vettem egy jó kis szempillaspirált, olyat, amilyet már régen kerestem. Egy ausztrál

termék volt, kicsit drágább, mint egy hagyományos drogériában megvásárolható darab, de azt ígérték, hogy garantáltan antiallergén, és csak természetes anyagokból készült. Ez a szemillaspirál volt az első Zuii-termék, amit használtam. Miután kipróbáltam, nagyon elégedett voltam vele, ezért az interneten utánakerestem, és rátaláltam egy honlapra, ahol a forgalmazó a termékeken kívül sminkes tanfolyamokat is hirdetett. Érdekesnek találtam, és elmentem az első, háziasszonyoknak szóló sorozatra, ahol a különböző alkalmakra illő sminkeket tanultuk meg elkészíteni saját magunknak. Egy matektanárral és egy bírónővel együtt csináltuk, és beleszerettünk, így mindhárman tovább mentünk a profi tanfolyamra is. Ezt hatan végeztük el, és nagyon büszke vagyok rá, hogy én voltam az első, aki munkát is kapott. Így egy pillanat alatt belekerültem ebbe a forgatagba. Tavasz volt, jöttek a menyasszo­ nyok, a fotózások, én pedig ott ragadtam, és azóta is élvezettel csinálom. • Beszéljünk egy kicsit a Zuii-termé­ kek­ről! Az a bizonyos első szempillaspirál biztosan régen elfogyott, hiszen ma már ennek a márkának a referenciasminkese vagy. • A Zuii csak természetes alapanya­ gokból készülő ausztrál, tanúsított biodekorkozmetikai termékcsalád. Elsődleges alapanyagai a rózsa, a jázmin és a kamilla virágzata, amelyet az ausztrál minőségbiztosítási intézet minősít és folyamatosan ellenőriz. Kínálatában megtalálhatók a legalapvetőbb alapozó és dekortermékek, amelyek segítségével tökéletes fedés és különleges, dekoratív színezés készíthető minden bőrtípusra. A Zuii-termékek egyben védik és táplálják a bőrt, hiszen a kiegészítő hatóanyagok, mint például az aloé és a különböző illóolajok, gondoskodnak erről. Részletesen a www.zuii.hu oldalon olvashatnak róla az érdeklődők. • Csak a műteremben dolgozol, vagy vállalsz más munkát is? • Természetesen nem csak a műteremben dolgozom, hiszen egy menyasszonyi vagy alkalmi smink elkészítéséhez gyakran kell házhoz menni. • Mit gondolsz, mennyire érdemes vagy éppen kötelező egy modern nőnek sminkelnie magát a XXI. században? • Kevesen büszkélkedhetnek természetesen hibátlan, tökéletes bőrrel. Egy kis

smink elfedheti a kisebb egyenetlenségeket, bőrhibákat, hangsúlyozhatja az arc előnyös vonásait. Nagyon fontos viszont, hogy mindig az alkalomnak megfelelően sminkeljük magunkat. A vastag alapozással, a harsány színek használatával nappali, természetes fényben sokszor pont az ellenkezőjét érjük el annak, amiért festeni kezdtük magunkat. Az igazán szép smink titka az, hogy elfedi a kisebb hibákat, és kiemeli azt, ami szép, de csakis a természetességre törekedve. Egy alkalmi smink esetében persze egészen más a helyzet, ott már nyugodtan bánhatunk bátrabban a szemhéjtussal, a ceruzával és a színes szemhéjpúderekkel is. Rendszeresen tartok sminkelési tanácsadást, ahol az érdeklődők megtanulhatják az alapvető fogásokat és ki is próbálhatják a Zuii-termékeket. Törökbálinton Bálint É. Csilla dióskerti fodrászatában kaptam erre lehetőséget. Tavaszi napfordulókor, a megújulás jegyében két napot töltöttem Csilla üzletében, ahol nagy örömömre a hölgyek egymásnak adták a kilincset. Várok szeretettel minden szépülni vágyó hölgyet! Rozgonyi Emese Zuii Organic referenciasminkes 06-20-468-2648 emese@tromfcar.hu


Méregtelenítsünk, hozzuk magunkat formába!

Áprilisi méregtelenítő, cellulitkezelő kúra!

•• A tavasz beköszöntével mindan�nyian szeretnénk a télen felgyülemlett méreganyagokat kiiktatni a szervezetünkből, amelyben évente négy kilogrammnyi felesleges méreganyag halmozódik fel: tartósított élelmiszereinkből, rovarirtókkal kezelt növényeinkből, klórozott ivóvizünkből, a szennyezett levegőből, valamint vegyipari, háztartási és kozmetikai készítményeinkből.

Kínai tradicionális testsúlycsökkentő kúra

• Gőzölős ágy Moxaterápia

Tradicionális kínai orvoslás egyik ékköve. Természetes eljárás, egy gyógynövényes melegítő terápia. Komoly bőrtisztító, bőrszépítő ereje van. Az akne, pigmentfolt, rosacea, fokozott szőrösödés, korai öregedés stb. mindmind olyan külső jelek, amelyeknek belső okuk van. A moxázásnak jó hatása van a véredények kitágulására, hozzájárul a salakanyagok kiürítéséhez, a vérpangás feloldásához, emellett tisztítja és szépíti a bőrt. A gőzölős moxaterápia egy különleges változata a gőzölős moxaágyon történő kezelés. A kezelés egy speciális erre a cél-

A kúra 30 200 Ft helyett most csak

20 000 Ft!

A csomag tartalma 2 moxakezelés féláron, 3 szaunás tekercselés és egy ajándék tradicionális karcsúsító, lélekfrissítő masszázs! ra gyártott ágyon történik. Az ágyat vegyszeres kezelés nélkül, natur különleges fából készítik. Fekvőfelülete párnázott, amiből a kezelés helyének megfelelően egyes elemek kiszedhetők. Az ágy lapja alatt helyezkedik el a cserépedény, amelyben a gyógynövényes keveréket felforralják. A hatóanyagos gőz átmelegíti és átjárja a kezelendő területen a szöveteket. 14-féle gyógynövénykeverékből választhatnak. 1. Nyak, váll gyógynövénykeverék 2. Lép, gyomor gyógynövénykeverék 3. Gerinc gyógynövénykeverék 4. Máj, vese gyógynövénykeverék 5. Köszvény és izületi gyulladás gyógynövénykeverék 6. A szervezet tisztaságának megőrzésére gyógynövénykeverék 7. Fogyást elősegítő gyógynövénykeverék 8. Javítja a rendszertelen menstruációt gyógynövénykeverék 9. Medenceüregi gyulladások gyógynövénykeverék 10. Csí feltöltő, szíverősítő, frissítő gyógynövénykeverék 11. Máj és csí pangás elleni gyógynövénykeverék 12. Nyak és vállterületeket kezelő gyógynövénykeverék 13. Tüdőnedvesítő és szívtápláló gyógynövénykeverék 14. Gyomorhő és nyálkafelhalmozás elleni gyógynövénykeverék A gőzmoxa akár csak magában, akár alakformálással vagy masszázzsal egybekötve is igénybe vehető. Méregtelenítésre, illetve bőrszépítésre is ajánlott. A kezelés élvezete és hatása teljesen egyedülálló!

Kapcsolat: Aranysárkány Szépségsziget várja megkeresésüket az alábbi elérhetőségeken: Biatorbágy, Szabadság u. 137. (Viadukt híddal szemben) Telefon: 06-23-532-383 Mobil: 06-30-694-67-47 Mobil: 06-30-551-02-44 www.aranysarkanymasszazs.hu

www.kerthelyseg.hu • 23

A masszázstechnikának egy különleges, egyedi fajtáját a Miaomei®-t alkalmazza, amely rendkívül hatékonyan és minden eddigi nyugati módszernél gyorsabban segít megszabadulni a felesleges kilóktól. A Miaomei® tradicionális kínai eljárást elsősorban egészségmegőrző, fiatalító kezelésként tartják számon hazájában. Fogyasztó hatását annak köszönheti, hogy visszaállítja a szervezet egyensúlyát. A salakanyagok gyorsabban ürülnek ki a testünkből, így a káros anyagok nem tudnak lerakódni a szövetekben. Az első két hét maga a salaktalanítás. A 10 napos intenzív időszak során, a napi rendszerességgel elvégzett Miaomei® masszázs 4–10 kilogramm fogyást/egykét ruhaméret-csökkenést garantál. Megteremti a test és a lélek közötti harmóniát. A következő három hónapban a fenntartó kúrának köszönhetően nincs jo-jo effektus. A kúra alatt nincs éhezés, napi ötször kötelező az étkezés. A kezeléseket megelőzi egy orvosi állapotfelmérés, amelynek köszönhetően biztonságossá és személyre szabottá válik a módszer. A kúra nagymértékben hozzájárulhat a vérnyomás helyreállításához, a vércukorszint csökkentéséhez, segít a nehéz napokon, csökkentheti a klimaxos hőhullámokat, az erős ízületi fájdalmakat, derékfájást, epebántalmakat. Segítségével javulhatnak a gyomor- és bélproblémák, a keringési rendellenességek, visszérfájdalmak stb. Garanciát vállalunk a rendszerünkre, amennyiben a szabályokat betartja. Király Linda ajánlásával!

A legfontosabb, amit tehetünk, hogy időről időre gondoskodunk olyan csökkentett terhelésű napokról, amikor lényegesen kevesebb méreganyagot juttatunk a szervezetünkbe. Minden gyümölcs-, tisztítóteavagy vízböjtkúra célja, hogy a fokozott folyadék- és a csökkentett méreganyag-bevitellel segítse a testünket az öntisztulásban. Számtalan módszer közül választhatunk. A bőr szaunával, a vesék a megnövelt folyadékbevitellel, a máj a táplálékok megvonásával, a belek rostpótlással és az emésztési folyamat serkentésével, a tüdő pedig a friss levegőn végzett testmozgással méregteleníthető a legegyszerűbben. Bármelyik méregtelenítő kúrát választunk, nagyon fontos tudni, hogy a méreganyagok csak az ásványi anyagokhoz kötődve tudnak kiürülni. Ezért lényeges, hogy már a kúra alatt figyeljünk a fokozott ásványianyag-bevitelre. A méregtelenítés befejezése után a mérgekkel együtt kiürült vitaminokat is nagyobb mennyiségben kell pótolni, hogy mihamarabb visszanyerje erőnlétét és vitalitását is. Ha rendszeresen végzünk méregtelenítést és salaktalanítást, a szervezet meg fogja hálálni. Kicsattanó egészség, könnyed élet, erős immunrendszer és szép, tiszta bőr lesz jutalma. Na és persze súlycsökkenés, hiszen a felhalmozódott salakanyagok távozásával javulni fog az anyagcsere is. A méregtelenítés kiegészítéseként vagy rásegítéseként különböző kezeléseket vehetünk igénybe az Aranyasárkány Szépségszigeten. A különböző kezeléseket együtt, egymás kiegészítéseként is ajánlják a hatásosabb és tartósabb eredmény elérése érdekében. Több kiegészítő méregtelenítő kezelés közül lehet választani – az infraszaunától a különböző anyagcsere-fokozó masszázsokon át a testtekercselésig.


Húsvét után, tavaszi ízekre •• Húsvét után vagyunk, s a szervezetet megterhelő nehéz ünnepi sültek, füstölt sonkás reggelik után szinte mindenki vágyakozik a könnyebb ételekre. Szerencsére az első primőrök már fellelhetők a piacokon, és a természet is többféle, friss tavaszi lakoma-alapanyagot kínál, ráadásul ingyen.

Ilyenkor már megvásárolható a „zöld erőtől” duzzadó új- és a metélőhagyma, a szép narancssárga színű új sárgarépa, az üdítően pirosló hónapos retek. Április végétől megjelenik a spárga, majd a sóska, a spenót és a rebarbara, és persze március végétől–április elejétől a hegyekben szedhető a természet kínálta medvehagyma is. Ezeket a színükkel szemet gyönyörködtető, hatóanyagaikkal pedig a szervezetet kényeztető zöldségféléket bátran használjuk a hétköznapok családi menüjének elkészítésekor. A friss, roppanós sárgarépából készíthetünk finom krém- és zöldséglevest, főzeléket, de finomra reszelve vagy leheletvékonyra

vágva salátákba, vagy vajon megpárolva a húsvéti maradék húsételek „zöldségágyának” tagjaként íz és látvány tekintetében egyaránt fenséges, és a nehéz sültet is lágyabbá, emészthetőbbé teszi. De sütemény és tortaalapanyagként is felhasználható, a belőle facsart ivólé pedig nemcsak finom, de a benne lévő karotin miatt az emberi szervezetre jótékony hatású is. Ugyancsak „tavasziasíthatjuk” az ételeket friss új- és metélőhagymával (snidlinggel): mindkettő rendkívül ízletes krémek (például túrókrém, sajtkrém) alapanyagaként, de a salátáknak, hústöltelékeknek is kitűnő alkotóeleme. A snidling erősen fűszeres, a hagymáéhoz hasonló ízű, finom fűszernövény, amelyet főzni nem szabad, mert elveszíti értékes alkotóanyagait. Nemcsak ízesíti az ételt, de díszíti is, ráadásul nagyon jók az élettani hatásai: étvágygerjesztő és gyomorerősítő. Az újhagyma – bár egész nyáron kapható –, mégis ilyenkor a legfinomabb ízű. Az áprilisi piacok pultjain üdítő színfolt a pirosló retek látványa, amely magas vitamin- és ásványianyag-tartalma

miatt a tavaszi fáradság egyik hatékony ellenszere is. Kevesen tudják, hogy eredetileg Észak-Kínából és a Közel-Kelet országaiból származik, ahol már évezredek óta termesztették, mielőtt Európába került. Fekete, vörös, valamint fehér hosszúkás változata, a jégcsapretek földrészünk egyik legkedveltebb zöldsége és értékes gyógynövénye, ami magas C-vitamin-tartalmának is köszönhető. Szakirodalmi források szerint a retek már a piramisokat építő egyiptomi rabszolgák mindennapi tápláléka között is ott volt, a középkori orvosok pedig a retket a harcias Mars növényének tartották, amely serkentőleg hat a nemi vágyra is. A C-vitamin mellett jelentős A- és B-vitamint, káliumot, foszfort és sok más nyomelemet is tartalmaz. Mustárolaj-glikozidjai antibakteriális és gombaölő hatásúak, így kiválóan alkalmas a megfázás és cseppfertőzések megelőzésére, de segíti az epekiválasztást is. Mindezek mellett itt van a medvehagyma szezonja is, így ilyenkor érdemes kihasználni a természet kínálta lehetőséget, hogy a családdal megkedveltessük ezt a

RECEPTEK.................................................................................. • Sonkás-újhagymás burgonyakrémleves

Hozzávalók: 1 csokor újhagyma, 1 közepes fej vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 50 dkg burgonya, 4-5 szál friss majoránna, 2 ek olaj, 1,2 liter füstölt sonkalé (ha nem tettünk félre a húsvéti sonka levéből, akkor kockából), 15 dkg főtt sonka, 2 dl + 4 kávéskanál tejföl, só, bors, szerecsendió. A pórét, újhagymát, a hagymát, a fokhagymát és a burgonyát megtisztítjuk, megmossuk. Az újhagymát karikákra, a hagymát finomra, a burgonyát apró kockákra vágjuk. A majoránnát leöblítjük, leveleit lecsipkedjük és felaprózzuk. Megfonnyasztjuk a felforrósított olajon az újhagymát, a hagymát és az áttört fokhagymát, majd hozzáadjuk a burgonyát, a majoránnát, és 1-2 percig élénk tűzön pirítjuk. Felöntjük a füstölt lével, és fedő alatt, mérsékelt tűzön 25-30 perc alatt puhára főzzük. Közben a sonkát 1x1 cm-es kockákra vágjuk. A leveshez adunk 2 dl tejfölt, majd botmixerrel az egészet sima krémmé keverjük. Sóval, őrölt borssal és frissen reszelt szerecsendióval ízesítjük (ha túl sűrű, egy kevés vizet vagy tejet adunk hozzá), és még egyszer felforraljuk. Tálaláskor erőleveses csészékbe szedjük, a sonkakockákkal díszítjük. Reszelt parmezán sajtot is kínálhatunk hozzá.

24 • www.kerthelyseg.hu

• Medvehagyma krémleves

Hozzávalók: 20 levél medvehagyma, 10 dkg füstölt sajt, 2 fej mogyoróhagyma, 1 gerezd fokhagyma, 2 dkg vaj, 1 ek. olíva, 1 dl rozé bor, 6 dl zöldségalaplé, 1,5 dl tejszín, ízlés szerint só, frissen őrölt bors, szerecsendió és citromlé. A mogyoróhagymákat és a fokhagymát vágjuk finomra, majd kevés vaj és olívaolaj keverékén fon�nyasztjuk meg. Keverjük bele a nagyobb darabokra vágott medvehagyma-leveleket, forgassuk át, majd öntsük rá a bort, és az alaplevet. Ha felforrt, 5 perc főzés után turmixoljuk össze. Tegyük bele a tejszínt, majd sóval, frissen őrölt borssal, frissen reszelt szerecsendióval és citromlével ízesítsük. Reszelt sajttal tálaljuk.

• Spenótos-sonkás csirkemell

Hozzávalók (4 személyre): 4 csirkemellfilé, 4 maréknyi bébispenót, 10 dkg feta sajt, 4 szelet vékony sonka (lehet húsvétról megmaradt is) vagy bacon, 2 ek. olívaolaj. A megtisztított csirkemelleket fólia

közé téve óvatosan klopfoljuk ki, és sózzuk be mindkét oldalukat. A spenótot forrásban lévő sós vízbe dobjuk be egy percre, majd szűrjük le, hogy ne legyen vizes. A csirkemellekre egyenlően elosztva terítsük szét a spenótot, morzsoljuk rá a feta sajtot, spricceljük meg az olívaolajjal, majd mindegyiket göngyöljük fel roládszerűen. A csirkeroládok köré tekerjünk egy szelet sonkát vagy bacont, majd a tekercseket helyezzük alufóliával bélelt tepsire, locsoljuk meg kevés olívaolajjal, és 200 fokos sütőben kb. fél óra alatt süssük szép pirosra. Zöldséges rizzsel tálaljuk.

• Csirkemell spárgás tésztával

Hozzávalók: 4 db csirkemellfilé, 20 dkg fehér spárga, 2 gerezd fokhagyma, 20 dkg széles metélt, 2 ek. olaj, 2 dl száraz fehérbor, 2 dl tejszín. A húst megmossuk, sózzuk, borsozzuk. A fokhagymát áttörjük, a spárgát kisebb darabokra vágjuk, és sós-cukros vízben kissé megfőzzük (nem egész puhára), lecsepegtetjük, majd a tésztát is kifőzzük, leszűrjük, lecsepegtetjük, és kissé megborsozzuk. Az olajat felforrósítjuk, és hirtelen aranybarnára sütjük benne a csirkemell mindkét oldalát. Hozzáadjuk a fokhagymát, és még pár percig együtt pirítjuk. Meglocsoljuk a húst a száraz fehérborral. Kb. öt percig együtt pároljuk, majd a kivesszük a serpenyőből a húst, a visszamaradt lében megpároljuk a spárgát, ráöntjük a tejszínt, és összeforraljuk. Visszarakjuk a sült csirkemellet, és fedő alatt kb. 10 percig továbbpároljuk, amíg a hús porhanyós lesz. A tejszínes húst ráöntjük a tésztára, és paradicsomsalátával tálaljuk.

• Spárga sonkaköntösben

Hozzávalók: 50 dkg zöld spárga, 8 szelet speck sonka (lehet húsvétról megmaradt is), 5 dkg parmezán, olívaolaj, frissen őrölt bors, só. Egy nagy lábosban forraljunk sós-cukros vizet, s ha felforrt, tegyük bele a fás végeiktől megtisztított spárgát. Főzzük lobogó vízben 1-2 percig, amíg a színük nagyon élénkzöld lesz. A kiszedett spárgát, csepegtessük le, majd tekerünk 2-3 szálat egy szelet sonkába. A bebugyolált spárgákat rakjuk hőálló tálba, locsoljuk meg kevés olívaolajjal, és forró sütőben 7-8 perc alatt süssük készre. A sütőből kivéve hintsük meg frissen őrölt borssal és parmezánforgácsokkal.


A húsvéti „maradékok”

vágyva

hazai gasztronómiában méltánytalanul elfeledett, majd néhány éve újra „felfedezett” növényt. A tavasz első hírnökeként március végétől május közepéig szedhető, és ebből, a fokhagyma és snidling keveréke ízű növényből számos ételkülönlegesség készíthető. Főzhetünk belőle finom krémlevest, a parajhoz hasonlóan főzeléket, ízesíthetünk vele bármilyen főételt, készíthetünk vele fűszervajat, fenséges körözöttbe, tésztákba, szószokba, salátákba. Sokan a leveleket megszárítva teaként fogyasztják, vagy kenyerek, pogácsák, hústöltelékek, halak ízesítő fűszereként használják. A kellemes íze mellett rendkívül egészséges is: jót tesz a koleszterinszintnek és az emésztőrendszernek, vírus- és baktériumölő, de kiválóan alkalmas a szervezet tavaszi méregtelenítésére, és jóval hatékonyabb vérnyomáscsökkentő, mint markánsabb ízű „rokona”, a fokhagyma. Hatóanyagi jótékonyan hatnak a szívre és érrendszerre, gátolják a vérrögök képződését. Külső borogatásként alkalmazva megszünteti a gombás bőrfertőzéseket, felgyorsítja a sebgyógyulást.

Húsvét után gyakran marad a főtt sonkából és a főtt tojásokból, de előfordul, hogy a sültekből sem fogy el az összes. Ilyenkor igyekezzünk ezeket minél előbb felhasználni. Természetesen valami egészen más ételeket készítsünk, mint a húsvéti ünnepi menü volt, és próbáljuk sok friss zöldséggel, gyümölc�csel újra fogyaszthatóvá tenni. A sonkából például – apróra vágva – tejföllel, kevés majonézzel, őrölt fekete borssal, citromlével és zöldfűszerrel elkeverve, ízletes szendvicskrémet készíthetünk, melyet friss péksüteménnyel, hónapos retekkel vagy újhagymával reggelire és vacsorára egyaránt tálalhatunk. De készíthetünk a maradék sonkából sonkás tésztát, sajtos–sonkás–túrós rétest, muffint, omlettet vagy akár levesek díszítéséhez is felhasználhatjuk. A főtt tojást szintén érdemes minél gyorsabban elfogyasztani, és addig is hűtőszekrényben tárolni. Készíthetünk belőle újhagyma, vaj, só bors hozzáadásával például finom tojáskrémet, de kitűnő egytálétel lehet a párolt spárga reszelt főtt tojással, kevés citromlével, sóval és őrölt borssal fűszerezve, péksüteménnyel tálalva. Mint ahogy a megmaradt sült húsok sem vesznek kárba, hiszen friss salátához adva, vagy húsos pogácsa, leveles tésztalepény alkotóelemeként is felhasználhatók.

..................................................................................................... • Spenótgombóc újhagymamártással

Hozzávalók (2 személyre): 30 dkg friss vagy mirelit parajkrém, 1 gerezd zúzott fokhagyma, 1 tojás, 2 tojásfehérje, 2 ek. olvasztott vaj, 7-8 ek. zsemlemorzsa, 1 csokor friss zöldpetrezselyem, ízlés szerint só és őrölt bors. A hagymamártáshoz: 1 csomag újhagyma apróra vágva, 1 dl tejszín, 1,5 dl tejföl, 2 ek. olívaolaj, 1 tk. kurkuma, só és őrölt bors. A kiolvasztott parajkrémet (ha friss parajból készítjük, vajon pároljuk meg) tegyük tálba, adjuk hozzá a fokhagymát, a tojást és a keményre felvert tojásfehérjét. Sózzuk, borsozzuk, majd az egészet dolgozzuk össze masszává, és adjunk hozzá annyi zsemlemorzsát, hogy formázható legyen. Készítsünk belőle pingponglabda méretű gombócokat, majd lobogó sós vízben 8 perc alatt főzzük ki őket. Még melegen hempergessük meg az apróra vágott zöldpetrezselyemben, és tartsuk melegen. Pirítsuk meg kevés olíván az apróra vágott újhagymát, sózzuk, borsozzuk, és adjuk hozzá a kurkumát. Öntsük fel a tejszínnel, rövid ideig forraljuk össze, majd keverjük hozzá a tejfölt. A kész mártást a félretett gombócokra öntjük, és melegen tálaljuk. Önálló ételként kínálhatjuk.

• Fetasajtos-medvehagymás lepény

• Medvehagymás-túrós krém

Hozzávalók: 25 dkg tehéntúró, 1 púpozott ek. apróra vágott medvehagymalevél, ízlés szerint mustár, só és Cayenne-bors. A mustárt, a sót és a borsot jól kikeverjük a túróval, majd belekeverjük az apróra vágott medvehagyma-leveleket is. Friss magvas rozskenyérre kenve hónapos retekkel tálaljuk.

Hozzávalók: 20 dkg apróra vágott medvehagymalevél, 20 dkg reszelt sajt, 10 dkg füstölt szalonna, 1 fej vöröshagyma, 2 kk. paradicsompüré, 2 dl vörösbor, ízlés szerint só, kakukkfű. A felkockázott szalonnát zsírjára sütjük, majd a pörcöket kiszedjük. A visszamaradt szalonnazsíron a finomra vágott vöröshagymát megpirítjuk, hozzáadjuk a medvehagyma-levelet, felöntjük a borral, beletesszük a paradicsompürét, fűszerezzük, majd rövid ideig pároljuk. A kifőtt tésztára öntjük, megszórjuk a reszelt sajttal, és még melegen tálaljuk.

• Tavaszi quiche (francia pizzaszerű lepény)

Hozzávalók (2 főre): a tésztához: 25 dkg liszt, 8 dkg hideg vaj, 3-4 ek. hideg víz, 1 kk. só. A feltéthez: 30 dkg spárga, 10-12 levél medvehagyma, 2 szál újhagyma, 2 tojás, 1,5 tejszín, 8-10 dkg reszelt sajt, ízlés szerint só, őrölt bors és szerecsendió. A tésztához a lisztet a sóval és a vajjal elmorzsoljuk, majd a vízzel összegyúrjuk. Folpackba csomagoljuk és betesszük a hűtőbe legalább fél óra. Közben előkészítjük a feltét alapanyagait. A spárga fás részeit levágjuk, majd sós, lobogó vízben kb. 3 percig roppanóssá főzzük. Hideg vízzel leöblítjük a spárgákat, és félretesszük. A tojásokat felverjük, sózzuk, borsozzuk, szerecsendiót reszelünk bele, hozzáöntjük a tejszínt, beletesszük a sajtot és elkeverjük. A hűtőből kivett tésztát sütőforma méretűre nyújtjuk, majd beletesszük az edénybe (mivel vajas a tészta, a tepsit nem kell kivajazni), és elősütjük világos rózsaszínűre. Ha átsült a tészta, rárakjuk a medvehagyma leveleket, majd az újhagyma karikákat és végül a spárgát. Reszeljünk rá még egy kis szerecsendiót, öntsük rá a tejszínes, sajtos, tojásos keveréket, és tegyük vissza a sütőbe kb. 30 perc alatt süssük készre. Melegen tálaljuk.

• Joghurtos medvehagyma-saláta

Hozzávalók: 60 dkg medvehagymalevél, 1 pohár natúr joghurt, olívaolaj, só, citrom leve. A medvehagymaleveleket jól megmossuk és durvára vágjuk, majd egy tálba tesszük. Leöntjük a joghurtból a sóval, olajjal és citromlével elkészített öntettel, összeforgatjuk. Fogyasztás előtt 20-30 percig a hűtőben érleljük. Pikáns íze miatt a megmaradt húsvéti sültek mellé is fogyaszthatjuk.

www.kerthelyseg.hu • 25

Hozzávalók: egy csomag leveles tészta, 1 csokor medvehagyma, 10 dkg fetasajt, 1 tojás sárgája, csipet frissen őrölt fekete bors. A medvehagymát alaposan mossuk meg, tisztítsuk meg a vastag szárától, majd vágjuk apróra. A leveles tésztát nyújtsuk ki kb. 1 cm-esre, majd vajazzuk meg a tetejét, és szórjuk rá a felaprított friss medvehagymát. Morzsoljuk a tetejére a fetát, majd miután a tészta széleit felhajtjuk, kenjük be a tojás sárgájával. Előmelegített sütőben süssük kb. 15 percig, amíg a tészta szép barna lesz. Melegen tálaljuk.

• Tészta medvehagymás-sajtos mártással


DNS

SPORT ÉS SZABADIDŐKÖZPONT

2049 Diósd, Gyár utca 40.

www.dnssport.hu

26 • www.kerthelyseg.hu

Árlista

Fitness, Aerobik, Spinning Bérlet árak 1 alkalom egész napos (Fitness, Aerobik, Spinning) 1 330 Ft 1 alkalom mellékidő (6:00-16:00 és hétvége) (Fitness, Aerobik, Spinning) 1 090 Ft 5 alkalom egész napos / 4 hetes (Fitness, Aerobik vagy Spinning) 5 610 Ft 10 alkalmas egész napos / 4 hetes (Fitness, Aerobik vagy Spinning) 9 900 Ft 20 alkalmas egész napos/8 hetes (Fitness, Aerobik vagy Spinning) 17 900 Ft 30 alkalmas egész napos / 12 hetes (Fitness, Aerobik vagy Spinning) 27 400 Ft 200 alkalmas egész napos / 365 napos (Fitness, Aerobik vagy Spinning) 131 890 Ft Fitness 1 havi egész napos 13 300 Ft Fitness 1 havi napközbeni (10:00-16:00 és hétvége) 9 790 Ft Fitness 1 havi mellékidős (6:00-16:00 és hétvége) 11 000 Ft Fitness 3 havi egész napos 35 090 Ft Fitness 6 havi egész napos 66 990 Ft Fitness 12 havi egész napos 131 890 Ft Kombinált különdíj 1 alkalom (csak bérlethez váltható)** 500 Ft Fallabda Bérlet árak Fallabda mellékidő ( hétköznap 06:00-16:00 és hétvége) 1 alkalom 2 090 Ft Fallabda mellékidő (hétköznap 06:00-16:00 és hétvége) 10 alkalom 18 700 Ft Fallabda főidő (hétköznap 16:00-22:00) 1 alkalom 2 650 Ft Fallabda főidő (egésznapos és hétvége) 10 alkalom 24 200 Ft Fallabda mellékidő (hétköznap 09:00-16:00) edzővel 1 alkalom* 1 350 Ft Fallabda mellékidő (hétköznap 09:00-16:00) edzővel 10 alkalom* 12 000 Ft Fallabda főidő (hétköznap 16:00-22:00) edzővel 1 alkalom* 1 950 Ft Fallabda főidő (hétköznap 16:00-22:00) edzővel 10 alkalom* 17 400 Ft Fallabda ütő bérlése 500 Ft Wellness Bérlet árak Wellness 1 alkalom 1 000 Ft Wellness 10 alkalom 8 500 Ft Kempo bérletek Bérlet árak Kempo 1 alkalom * 1 500 Ft Kempo 10 alkalom* 10 000 Ft Karate bérletek Bérlet árak Karate 1 alkalom * 1 500 Ft Karate 10 alkalom* 10 000 Ft Jóga belépő Bérlet árak Jóga 1 alkalom* 1 500 Ft Gyerektorna bérletek Bérlet árak Gyerek akrobatikus Rock and roll, Gyermek játokos torna 1 alkalom* 1 000 Ft Gyerek akrobatikus Rock and roll, Gyermek játokos torna 10 alkalom* 8 000 Ft Futball Bérlet árak Futball főidő * 12 000 Ft Futball mellékidő * 10 000 Ft Öltözőjegy (Futball pálya használat mellett ) 200 Ft Öltözőjegy + Wellness 1 alkalom (Futball pálya használat mellett ) 800 Ft Öltözőjegy + Wellness 10 alkalom (Futball pálya használat mellett ) 6 000 Ft Egyéb szolgáltatásaink Bérlet árak Álló szolárium (5 perc) 400 Ft Szauna lepedő 200 Ft Törölköző bérlés (nagy méretű) 300 Ft Törölköző bérlés (kis méretű) 150 Ft Öltöző szekrény bérlés/hó (kis szekrény) 2 000 Ft

Telefon: +36-23-888-860 Email: info@dnssport.hu Nyitvatartás: Hétfő–Péntek: 6:00–22:00 Szombat–Vasárnap: 8:00–18:00

Kedvezmények Nappali tagozatos diákoknak és nyugdíjasoknak*** -10% Díjmentes szolgáltatásaink: Gyerekmegőrzés érvényes belépővel, értékmegőrzés, korlátozott számban parkoló

– Aerobik csoportos foglalkozásaink az alábbi óratípusokat foglalják magukban: Cross training, Hot Iron 1, Hot Iron 2, Iron Cross, Gerinc tréning, ZUMBA, Alakformáló, Alakformáló + Core izom, BodyART, Alakformáló soft ball, Pilates, Step, Kondi alakformáló (90 perc) – Mellékidő: Hétfőtől-Péntekig 06:00-16:00 és hétvége, Napközbeni: Hétfőtől-Péntekig 10:00-16:00 és hétvége Az alkalmas bérleteket max. 3 fő használhatja fel, regisztráció ellenében – Az alkalmas bérletek érvényessége nem hosszabbítható, de következő bérlet vásárlásakor előző bérletből megmaradt alkalmak (max. 4) átvitethető. Az 5, 10, 20, 30, 200 alkalmas bérletek FITNESS, AEROBIK ÉS SPINNING belépésekre egyaránt használhatóak: ahány foglalkozás annyi alkalom érvényesítésével. – Korlátlan bérletek nem hosszabbíthatók (1,3,6,12 havi), egy személy használhatja, napi egy belépésre. Személyedzések a fitness teremben dolgozó személyedzőkkel előre egyeztetés alapján történik. * Nem tartalmazzák az árak a Wellness használatát. ** Kombinált különdíj 1 alkalom csak bérlethez váltható, mikor egy napon belül aerobik vagy spinning óra mellett fitnesz terem használathoz *** -10 %-os diák kedvezmény (érvényes nappali tagozatos iskolai igazolvány felmutatásával 24 életkorig) és nyugdíjas kedvezmény (érvényes igazolvány felmutatásával) alapdíjas belépő díjakra vehető igénybe. Szolgáltatásainkat csak előre kitöltött Regisztrációs lapunk kitöltésével és a Házi rendünk betartásával lehet igénybe venni. - Kedvezményes bérletek csak készpénz fizetéssel válthatók - Kedvezmények nem vonhatók össze. - Árak tájékoztató jellegűek, változtatás jogát fenntartjuk.


Beszélgetés Molnár Ferenccel, az Ilcsi Kft. tulajdonosával

Magyar cég – magyar termék – magyar és nemzetközi siker •• Egészen biztos, hogy az Ilcsi márkanév a magyar nők legtöbbjének ismerősen cseng. Hallottunk vagy olvastunk róla, és sokan vásároltunk is valamilyen Ilcsi-terméket a kozmetikusunktól. Az Ilcsi az elmúlt évtizedek egyik legsikeresebb hazai vállalkozása. Termékeit ma már szerte a világban számtalan országban forgalmazzák kiváló eredménnyel. Molnár Dánielné, Ilcsi néni, aki kétségtelenül a XX. század egyik utolsó polihisztora, 86 éves, és itt él Budán, a családi manufaktúra szomszédságában, szerető családja körében. Fia, Molnár Ferenc ifjú kora óta együtt dolgozott édesanyjával, ma pedig ő vezeti a céget.

milyen helyeken. Nagyon szerettem azt a szakmát is. De édesanyámnak szívesen segítettem, és jött ez a szerelem. Végül, mivel az időmbe már nem fért bele mindkettő, választanom kellett. Akkorra a cég

már nagyon kinőtte magát, az édesanyámon kívül az egész családom, a feleségem, a nagynéném, nagyszüleim is itt dolgozott már. Ezt választottam. De azért a fotózást sem hagytam abba egészen, hiszen a reklámanyagainkban szereplő növényképeket mindig én készítem. • Igazi családi vállalkozás az önöké. Ma hányan dolgoznak benne? • Harminc állandó munkatársunk van, köztük a három fiam. Ma persze már egy kicsit más a világ, de azért igyekszem arra törekedni, hogy hozzám hasonlóan ők is a munka során szedjék össze azt a tudást és tapasztalatot, amire szükség van az életben. • Szerencsére, úgy tűnik, a gazdasági válságot az önök cége kevésbé érezte meg. Hogyan tudnak talpon maradni? • Sok munkával és takarékossággal. A mai vállalkozások elkövetik azt a hibát, hogy amikor jól megy szekér, mindjárt kiveszik a pénzt a vállalkozásból és elköltik. Én mindig, a legjobb években is tartalékoltam. Így tudtam fejlődni, beruházni. Persze azért mi is érezzük a válságot, de ez inkább abban mutatkozik meg, hogy az igazán nagy beruházásokról, mondjuk, egy új üzem építéséről egyelőre le kell mondanunk. De van addig is éppen elég tennivaló. Minden évben, idén 15. alkalommal tartjuk meg saját Ilcsi Kongresszusunkat, amelyen most áprilisban mutatjuk majd be azt az új, allergiásoknak kifejlesztett termékcsaládunkat, amelyet az elmúlt három évben dolgoztunk ki. A nemzetközi piacon is egyre jelentősebb megrendeléseink vannak, sőt Kanadában például már hamisítanak is bennünket, aminek nem örülök, de mégiscsak azt mutatja, hogy egyre jobban nő a kereslet a termékeink iránt. Nincs különösebb titka a sikernek. Kell hozzá egy kis szerencse is, és nagyon sokat kell dolgozni. Ennyi az egész. Perjés

www.kerthelyseg.hu • 27

• Én is vettem már a kozmetikusomtól Ilcsi paradicsomos napozókrémet, de a drogériák és szupermarketek polcain hiába keressük ezeket a kozmetikumokat. Ennek mi az oka? • Ma az Ilcsi 150-féle kozmetikumot gyárt. Összetételük és ezáltal a hatásuk is speciális. Egy laikus nem tudja eldönteni, hogy az ő bőrtípusára melyik készítmény lenne a legalkalmasabb. Egy rossz választással nem fogjuk elérni a kívánt eredményt, sőt tetézhetjük is a problémákat. Ezért termékeinket vevőink a kozmetikusaikon keresztül rendelhetik meg, akik segítenek kiválasztani a megfelelőt. • A szakemberek hogyan ismerkedhetnek meg az önök termékeivel? • Közel tizenöt éve, hogy folyamatosan tartunk ingyenes oktatásokat az ország egész területén, ahol mindig új eljárásokat, termékeket mutatunk be, és ezzel igyekszünk elősegíteni a kozmetikusok szakmai fejlődését. • Mit gondol, a mai kozmetikustársadalom eléggé nyitott a fejlődésre? Szívesen tanul? • Az ünnepek kivételével szinte minden hétvégén van ilyen oktatás valahol az országban. Örömmel elmondhatom, hogy ezek az események mindig telt házasak. Nem csak én oktatok, vannak olyan kolléganők, akik már évek óta használják a termékeinket, és jelentős szakmai tudásra tettek szert, ők is segítenek nekünk abban, hogy a kozmetikusok pontosan megismerjék az egyes teremékek hatását, felhasználásuk helyes módját. Egyes kozmetikák csak a mi termékeinket használják, és vannak olyanok is, amelyek kiegészítésként választanak minket. • Miben más egy Ilcsi-termék, mint egy hasonló kozmetikum, amit a drogéria polcáról szereztünk be? • A legjobb példa, amit ilyenkor mindig elmondok, a hidratálás kérdése. Az ugye egy laikus számára is világos, hogy ha az ember bőre vízhiányos, akkor azt hidra-

tálni kell. Tehát vegyünk valami hidratáló krémet. Igen ám, de ugyanúgy lehet vízhiányos egy száraz és egy zsíros bőr is. Lehet, hogy az illető allergiás valamilyen ös�szetevőre, vagy problémás bőre van. A vízhiány felléphet a bőr mélyebb rétegeiben is. Ezekre az esetekre mind-mind különböző termékeket kellene használni, különben sokszor többet ártunk, mint használunk. Az Ilcsi ma az idén debütáló, érzékeny, allergiás bőrre való legújabb termékünkkel együtt már húszféle hidratáló terméket gyárt. Egy hozzáértő kozmetikus ezek közül biztosan ki tudja választani azt, amely az adott bőrtípusunknak a leginkább megfelel. • Arról, hogy csak természetes alapanyagokat használnak, saját szememmel is meggyőződhettem az üzemlátogatás során. Honnan szerzik be a rengeteg gyógyfüvet, biogyümölcsöt és zöldséget, a rózsaszirmot? • A cégnek van egy saját 13 hektáros kertje, ahol az alapanyagok körülbelül egyharmadát magunk termesztjük. Egy másik részét magunk gyűjtjük be az erdőkből, mezőkről, egy harmadik részét pedig ellenőrzött biotermesztőktől vásároljuk. • Úgy látom, ön nemcsak a cégvezetési, de a szakmai, kozmetikai részét is tökéletesen ismeri ennek a munkának. Ezek szerint férfi létére igen jó tanítványa volt az édesanyjának. • Ha jól utánaszámolok, idestova harmincöt éve, hogy a kezei alatt mindezt megtanultam. Egyébként elvégeztem a hivatalos kozmetikus képzést is, de szinte mindent édesanyámtól tanultam, főleg a növényekkel, a hatásukkal és a bőrtípusokkal kapcsolatban. Ehhez tartozik még, hogy az első tizenöt évben soha nem szóltam és nem is szólhattam bele a munka folyásába, csak figyeltem és tanultam. Csak lassan, fokozatosan került rá sor, hogy a kutatáshoz vagy a technológiai folyamatokhoz nekem is volt egy-egy ötletem, amit édesanyám megvalósíthatónak talált. Amikor megalapítottuk a céget, az ügyvitelt a kezdetektől én irányítottam, de a szakmai részben édesanyám egészen a legutóbbi évekig részt vett. Csak mostanában, úgy nyolcvanéves kora körül kérdeztem meg tőle, hogy „Édesanyám unokázni, meg dédunokázni mikor szeretnél?” Azt válaszolta: „Á tényleg, jó, hogy szólsz!” Így aztán az elmúlt egy-két évben már teljesen visszavonult, de a fontos szakmai döntéseket ma is vele beszélem meg. • Szerencséje van, hogy az édesanyja a tudás kimeríthetetlen tárháza, és örömmel adta át önnek az ismereteit. De Ilcsi néni is szerencsés, hogy ön, férfi létére szívesen merült el ebben a „krémtengerben”. Soha nem is akart valami mást tanulni? • Először csak másodállásban csináltam a cégvezetést. Eredetileg politikai és sajtófotósként dolgoztam, és nem is akár-


Ifjú vívóink a diákolimpiára készülnek •• Gulácsi Ferenc 2007-ben még a világbajnokságot nyert férfi kardcsapat vezető edzője volt, 2012-ben pedig gyerekeket edz a Bálint Márton iskolában a TTC Gerevich Aladár Vívószakosztály keretén belül. A váltásról, a jövő reménységeiről és a hiányzó vívóteremről beszélgettünk.

• Mikor jött el a válogatott kardcsapattól és hogyan került Törökbálintra? • 2009-ben szűnt meg a szereplésem a magyar kardválogatottnál. Ekkor döntöttem el, hogy alapítok egy csapatot, és ehhez kerestem helyet. Volt Törökbálinton személyes ismertségem, és ezt kihasználva érkeztem meg ide, a Bálint Márton iskolába. A legelején csináltunk egy toborzót, ahova még a kardválogatottat is sikerült elhoznom. Ez tetszett a fiataloknak és elég sokan csatlakoztak hozzánk, ami azóta is töretlen, jelenleg 65 versenyzőnk van, akikkel rajtam kívül két segítőm, illetve elnökünk, Győrffy Katalin egykori világbajnokunk foglalkozik. • Elég nagy ugrás volt a nemzeti válogatott után egy helyi kis csapat edzése. • Nem árulok el nagy titkot azzal, hogy engem azóta is nagyon sok helyről keresnek, de megfogadtam, hogy csak úgy vállalok egyéb edzői munkát, ha a törökbálinti csapatot megtarthatom. Rám is talált egy feladat, mégpedig a török junior férfiválogatott edzése. Ezt úgy tudtam ös�szeegyeztetni Törökbálinttal, hogy a törökök Magyarországra járnak egyetemre, így délelőttönként tudok velük foglalkozni. Büszkén mondhatom, hogy a török kardvívás történelme során először lettek ötödikek Európa-bajnokságon. Mindenképpen fontosnak tartom a bálinti klub működtetését, ugyanis úgy gondolom, hogy annak van jövője, ha a fővároson kívül is alapítunk egyesületeket, „házhoz megyünk” a gyerekekhez, hogy ne nekik kelljen tanulás után még a városba is bebuszozniuk. Ezért kerestem meg a budaörsi fiatalokat is, a

törökbálinti edzések mellett Budaörsön is tréningezzük a gyerekeket. Ami egy kicsit szomorú számomra, hogy az önkormányzattól egyelőre semmilyen támogatást nem kapunk, így még a terembérletet is nekünk kell kigazdálkodni. • Miért pont Gerevich Aladárról nevezték el az egyesületet? • Azt hiszem, ehhez nem kell különösebb magyarázat. Magyarország legsikeresebb, legtöbb vívó olimpiai érmet szerző sportolójáról van szó. Megkerestük Ali bácsi Bécsben élő fiát, hogy adja áldását a névadásra, ő pedig hozzájárult Gerevich Aladár nevének felvételéhez. • Jelenleg mennyire népszerű a vívás? Voltak évek, amikor az volt, most pedig még az olimpiára sem jutott ki felnőtt férfiválogatottunk. • Ez nagyon aktuális kérdés, ugyanis az olimpiák történetében először fordul elő, hogy férfi kardcsapat nem kvalifikálja magát. Néhány egyéni indulónk lesz, de csapatban semmilyen kardnemben nem leszünk ott Londonban. Ez a helyzet valószínűleg rányomja a bélyegét a sport támogatására is. • Versenyeznek már a gyerekek? • Az utóbbi két hónapban kezdtük el őket versenyeztetni. Vásároltunk egy elektromos találatjelzőt, ugyanis nyertünk egy kis pénzt a szövetségtől, mivel a képesítő vizsgával rendelkező gyermekeink száma elérte a negyvenet. • Mennyire fontos, hogy versenyezzenek a gyerekek? • Nekem nem annyira. A lényeg, hogy jó kedvvel, jó hangulatban járjanak edzésre. Az elsődleges cél nem az, hogy világés olimpiai bajnokokat neveljünk. Az már egy másik kérdés, hogy van annyi rutinom, hogy a tehetségeket ki tudom szűrni, hogy azokkal egy kicsit más módon foglalkozzunk. Ez nem az a sportág, ahol nagyon

gyorsan lehet eredményeket elérni, de ha valaki szorgalmasan jár edzésre és kitartó, megjöhetnek azok is. • Van azért olyan gyermekük, akiről még fogunk hallani? • Nemrég összesen 180 gyerekkel részt vettünk egy minősítő vizsgán, ahol az első két helyet TTC-s vívó szerezte meg. Ezeken a minősítő vizsgákon a mozgást, a koordinációt, a tudást és a mester–tanítvány egymás közti vívó mozgását pontozzák, tehát ez nem egy verseny, hanem egy vizsga, ahol az első Jákli Zsófia, a második Mihályházi Péter lett. • Jelenleg a diákolimpiára készülnek. Mit vár a gyerekektől? • Nincsenek vérmes reményeink, de megpróbáljuk a gyerekeket versenyeztetni. Ettől függetlenül előfordult, hogy a Pest megyei szövetség által rendezett versenyről két aranyérmet is haza tudtunk hozni. • Nemek és korcsoport szerint hogyan oszlik meg a nagyjából hatvanfős taglétszám? • Most jelenleg több a lány, mint a fiú, a legfiatalabb tagunk nyolcéves a legidősebbek a tizennegyediket tapossák. • Hány éves korig tudnak foglalkozni a sportolókkal? • Amíg saját vívóteremmel nem rendelkezünk, jelentős eredményeket nemigen fogunk tudni elérni. Az iskola tornacsarnokát nagyon sokan bérlik, nekünk naponta másfél óra jut, ami nagyon kevés, így nem lehet más a célunk, mint egy saját vívóterem. Nincsenek nagy igényeink, akár egy raktár is jó lehet, amit ha kell, saját kezűleg újítunk fel. Minden ötletre nyitottak vagyunk, szívesen vesszük a felajánlásokat, nagyjából egy 20x20-as terem már elég lehet arra, hogy vívótermet alakítsunk ki benne. Németh ••

Adószám: 18321407-1-02

28 • www.kerthelyseg.hu

TÁMOGASSA A SZEMEM FÉNYE ALAPÍTVÁNY TÖRÖKBÁLINTI GYERMEKHOSPICE H Á Z Á T !

EMBERISÉG A GYERMEKI ELMÚLÁS MÉLTÓSÁGÁÉRT!


Harmadik lett bajnokságában az MTK Törökbálint

Még véget sem ért az idei szezon az MTK Törökbálint felnőtt kosárlabdacsapatának, a fiúk mégis történelmet írtak. Az előző szezonban még Elite-Basket néven játszó csapat egyesülve az igen tekintélyes múlttal rendelkező egyesülettel, az MTK-val, olyan eredményt ért el, amilyet településünkön sportcsapat még nemigen. A fiúk 15 győzelmüknek és 5 vereségüknek köszönhetően az NB I/B keleti csoportjának harmadik helyén végeztek, ami azt jelenti, hogy a bajnokságot a rájátszás felső szakaszában folytathatják. Az 1–8. hely megszerzéséért folytatódó küzdelmekben a csapat első körben a nyugati csoport második helyén végző Bonyhádot kapta ellenfélül, akikkel oda-visszavágós mérkőzésen döntik el, hogy ki a jobb. Molnár István vezetőedző ősszel még nem mert nyilatkozni arról, hova várja a csapatot, csak annyit mondott, hogy mindent megtesznek a jó szereplésért. A harmadik hely mindenképpen felülmúlja az elvárásokat, pláne ha hozzátes�szük, hogy a bajnokság során a csapat különböző okok miatt (sérülések, eligazolások) igencsak megfogyatkozott. Mivel a fiúk már túl is teljesítették az elvárásokat, igazából nem nehezedik rajtuk súly, bár valószínűleg nem szeretnének itt megállni.

• Eredmények:

TTC U19 Utánpótlás-csapataink talán még téli álmukat alus�szák, ugyanis egyik korosztály csapatának sem sikerült nyernie tavasszal. Ferihegy Sportakadémia Vecsés KFT–TTC: 3–0 TTC–III. ker. TUE UPE: 1–7 (Lőrincz 45’) ESMTK LE KFT.–TTC: 4–3 (Erdős 3’, 28’, Lőrincz 25’) TTC–Budafoki LC: 0–2 TTC U17 Ferihegy Sportakadémia Vecsés KFT–TTC: 4–2 (Szabó 44’, Fábián 52’) TTC–III. ker. TUE UPE: 0–1 ESMTK LE KFT.–TTC: 1–0 TTC–Budafoki LC: 1–3 (Szabó 80’) TFC TFC–Budapesti PSC: 4–0 (Lakatos 24’, Deme 36’, 90’, Süveges 67’) Futballféria SC–TFC: 3–1 (Süveges 72’) Törökbálinti Focisuli U13 Focisuli–Cső Montage: 0–11 Focisuli–AC Villám: 8–5 U11 Focisuli–AC Villám: 5–5 Focisuli–Gloriett SE: 1–10 U9 Focisuli–Érd: 0–2 Focisuli–Tárnoki Bolha: 1–4 Focisuli–VUK: 0–2 Focisuli–Liver 2004: 5–3 Focisuli–Liver 2003: 1–9 Focisuli–Diósd: 3–1 Focisuli–AC Villám: 5–4 Focisuli–Dinamo Star: 3–14

TBLASE Harmadik alkalommal rendezte meg nagyszabású farsangi kupáját a TBLASE. A kupán a hazaiak szempontjából a következő eredmények születtek. U7 Viadukt SE 2–T-bálint LASE: 0–3 T-bálint LASE–BVSC: 6–0 T-bálint LASE–Lőrinc United FC: 1–5 Őrbottyán KSE–T-bálint LASE: 2–0

U8 BVSC–T-bálint LASE: 0–0 T-bálint LASE–Ikarus BSE: 0–1 T-bálint LASE–SZE-FI SE: 2–3 U9 T-bálint LASE –Dinamo Star SE: 0–5 T-bálint LASE –FC DABAS: 1–3 T-bálint LASE –SZE-FI SE: 3–1 T-bálint LASE –REAC SI SE: 0–3

U10 REAC SI SE –T-bálint LASE: 2–1 T-bálint LASE –Baracs SE: 0–3 T-bálint LASE–BVSC: 0–3 U11 CsHC 94 SE –T-bálint LASE: 0–1 T-bálint LASE –SZE-FI SE: 0–2 T-bálint LASE –Grund 1986 FC: 0–5 Baracs SE –T-bálint LASE: 3–1

• Kézilabda

A lányoknak tavasszal sikerült megverniük egyik riválisukat, a HORT SE-t, de a jelenleg a tabella első helyén álló Szent István SE ellen nem volt fegyverük, így a jelenleg a tabella harmadik helyén állnak. Csepeli KSE II –ATTE-TTC: 20–28 ATTE-TTC –Hort SE II: 26–25 ATTE-TTC –Soroksári TE: 28–13 Szenti István SE –ATTE-TTC: 26–19

• Sakk

TTC-Sakk –SE Kisbér-Ászár II: 8.5–3.5 Hüsi SC–TTC-Sakk: 7.5–4.5

www.kerthelyseg.hu • 29

EnterNet Vásárhelyi KS–MTK-Törökbálint: 81–59 MTK Törökbálint–EKF-Eger-HÉSZ SE: 96–99 Salgótarjáni KSE–MTK Törökbálint: 94–62 Tiszaújvárosi Tisza Tv-Phoenix KK–MTK Törökbálint: 70–90 MTK Törökbálint–Bajai Bácska FKE: 104–101 Kecskeméti Főiskola–MTK Törökbálint: 83–84 MTK Törökbálint–Óbudai Kaszások: 112–87 Nagykőrösi Sólymok KE–MTK Törökbálint: 85–93 MTK Törökbálint–Salgótarjáni KSE: 104–97 Debreceni EAC–MTK Törökbálint: 89–107 MTK Törökbálint–Szerencs VSE: 99–75 MTK Törökbálint–EnterNet Vásárhelyi KS: 96–66 EKF-Eger-HÉSZ SE–MTK Törökbálint: 94–87 MTK Törökbálint–Tiszaújvárosi Tisza Tv-Phoenix KK: 101–68 Bajai Bácska FKE–MTK Törökbálint: 83–76 Szerencs VSE–MTK Törökbálint: 68–112 MTK Törökbálint–Kecskeméti Főiskola: 105–73 Óbudai Kaszások–MTK Törökbálint: 64–67 MTK Törökbálint–Nagykőrösi Sólymok KE: 74–69 MTK Törökbálint–Debreceni EAC: 78–58

TTC felnőtt Jól kezdte a bajnokság tavaszi szakaszát a TTC felnőtt csapata. Az ősszel csak botladozó együttes négy mérkőzése alatt kétszer győzött, egyszer hozta x-re a mérkőzést és egyszer kényszerült vereséggel távoznia a pályáról. Százhalombattai LK-Investiz–Lindab Törökbálint: 2–2 (Gáznár 57’, Filó 71’) Lindab Törökbálint–Soroksár Sport Club KFT.: 1–0 (Bábik 34’) Budafoki LC–Lindab Törökbálint: 3–1 (Bukovec 13’) Lindab Törökbálint–III. KER TVE: 1–0 (Bukovec 78’)

•••

A DDSE dzsúdósai rendeztek versenyt április elsején, ahol Tót h L iza, Eg yed Norbert, Finta Balázs, Kassay Miklós, Pintér Kristóf és Bergman Hunor tanítványaink próbálták ki tudásukat, éles helyzetben, idegen ellenfelekkel is. Mivel ez volt az első versenyük, kic sit bátor t a la nu l érkeztek a diósdi dzsúdóterembe, nagyon izgultak, de a végén az eredményes munka tudatával mehettek haza. Mindannyian érmet szereztek és egy jó napot nemcsak maguknak, de jelen lévő szüleiknek és edzőjüknek is. Az eredményhirdetésnél Liza aranyérmet, Miki és Balázs ezüstöt, Hunor, Norbi és Kristóf bronzérmet vehetett át.

• Labdarúgás

Rövid sporthírek

Szép siker a cselgáncsversenyen


••

w w w.irodaxpressz.hu

2040 Budaörs, Ibolya u.1. (A Törökugratónál) Telefon:06/23/420-840 www.hollosy-cukraszda.hu Nyitva: mindennap 10-19 óráig Helyben sütött házi sütemények Pogácsák Sós sütemények Formatorták rendelésre Barbitól a sportautóig Parfétorták Esküvőkre rendezvényekre emeletes dísztorták Kézműves fagylalt

Szeretettel várjuk vendégeinket!

Szolárium

70 Ft/perc

Sz ámítás technika i szak üzlet és szerviz Telef on : 23 /331-3 lapt op ok , sz ámít 27 ógépek

Akciós TFT monitorok 19" ár : 15.000F t az akcót meghosszabbítottuk !!  Laptopok javítása, karbantartása  Számítógépek javítása, karbantartása  Vírusirtás, programok telepítése  Internet, WIFI, számítógépes hálózat beállítása  Rendszergazdai munkák kiszállással  TFT-monitorok javítása  Irodaszerek, kellékanyagok, papíráruk  Canon másolók javítása és karbantartása  Tintasugaras és lézer nyomtatók javítása  Pc-alkatrészek, videókártykák, memóriák  Szoftverek, vírusirtók  Használt számítógépek, laptopok  TFT-monitorok  GPS navigáció, mobiltelefon  Kiegészítők, kábelek, csatlakozók  Lézer és tintasugaras nyomtatók  Nyomtató-tonerek, tintapatronok  Fénymásolók, iratmegsemmisítők  Írószer, nyomtatvány

15. t Bartók Béla u. 20 45 Törökbálin telefon: 18h nyit va: H.– P.: 9– xp da ressz.hu E-mail: info@iro

23/331-327

Új módszer

a körömápolásban

Egyedi lakástextil megoldások, karnis, függöny, ágytakaró, a tervezéstől a szerelésig.

GELISH

• egyszerű, mint egy lakkozás • tartós, mint egy műköröm • három hétig garantáltan fent marad • könnyen eltávolítható

www.magichome.hu info@magichome.hu

06/30 -9 - 84 - 66 - 83

Cikkeinket és további híreinket keresse a

•••

Némethné Ági • 06-30/260-20-93

Elérhetőségeink:

www.kerthelyseg.hu weboldalon is!

Vagy a facebook-on:

www.facebook.com/ Kerthelyseg

30 • www.kerthelyseg.hu

Legyen a „barátunk”!

Tető

alá

ho z z u k !

MAYERSZER Kft.

rövid határidővel vállalja • Családi házak, egyéb épületek energiatakarékossá történő átalakítását, felújítását, generálkivitelezésben • Gáz-, víz-, központifűtés-szerelés, átalakítás • Klímaberendezés telepítése, karbantartása, • Napkollektoros melegvíz-rendszerek telepítése

Ingyenes felmérés, árajánlat-készítés Elérhetőségeink: 2045 Törökbálint, Kazinczy F.u.54.sz. Tel./Fax: 06-23-337-635 Mobil: 06-30-9407-381 E-mail: mayer.jozsef@mayerszer.hu


Az FSD REENERGY SYSTEM technológiának integrált alkalmazásával új, innovatív lehetőség nyílik a megújuló energiák gazdaságos, költségtakarékos és környezetbarát használatára, felhasználására.

PV SOLAR technológia INTEGRÁLT HŰTÉS-FŰTÉS technológia LED DESIGN VILÁGÍTÁS technológia PV PERFORÁLT SOLAR ÁRNYÉKOLÁS technológia Elérhetőségek: www.kerthelyseg.hu • 31

H-2045 Törökbálint FSD Park 1. Telefon: +36 23/508 740 Fax: +36 23/508 741 E-mail: info@reenergy Website: www.reenergy.hu


Kiemelt ajánlatun k

Samsung Galaxy Ace 22 990 Ft helyett

1290 Ft x 10 32 • www.kerthelyseg.hu

teljes ár: 12 900 Ft új, Okostarifa 180 csomaggal

Kerthelyseg_2012_aprilis  
Kerthelyseg_2012_aprilis  

Aprilisi szam

Advertisement