a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

10

CITYBUS / HAVNEBUS Ny køreplan - gyldig fra 15. december

Gyldig pr. 15. december 2019


10 Stoppesteder 10C - Citybus

10H - Havnebus

OBC Syd Plads B

OBC Syd Plads A

Slottet / Nørregade

Hans Mules Gade

Jernbanegade / Slotsgade

Overgade / Nedergade

Vintapperstræde / Slotsgade

Hans Mules Gade

Pantheonsgade

OBC Syd Plads A

Søndergade / Vestergade

Th. B. Thriges Gade

Holsedore

Edisonsvej

Klaregade

Sankt Hans Gade

Klingenberg

Malmøgade / Havnegade

Filosofgangen

Havnepladsen

Vesterbro / Falen

Toldbodgade / Åløkke Allé

Føtex / Vesterbro

Seniorhuset

Store Glasvej

Wichmandsgade

OBC Syd Plads B

Ejlskovsgade Th. B Thriges Gade OBC Syd Plads A


10C

10H

HVERDAG

Havnebus de ga

Pla CS

yd

de sko vsg a

OB

09.15 09.55 10.35 11.15 11.55 12.35 13.15 13.55 14.35 15.15 15.55 16.35 17.15

Ejl

Ma

lm

nio

øg

rhu

se t

e/ ad

an

Sa 09.13 09.53 10.33 11.13 11.53 12.33 13.13 13.53 14.33 15.13 15.53 16.33 17.13

ds A

Ha vn e

ad sG

sG

nk tH

hri

ge

l. A

.T

e/ ad

e

ad

erg Ne d

de Ga

Mu

yd P

09.10 09.50 10.30 11.10 11.50 12.30 13.10 13.50 14.30 15.10 15.50 16.30 17.10

09.21 10.01 10.41 11.21 12.01 12.41 13.21 14.01 14.41 15.21 16.01 16.41 17.21

09.24 10.04 10.44 11.24 12.04 12.44 13.24 14.04 14.44 15.24 16.04 16.44 17.24

09.32 10.12 10.52 11.32 12.12 12.52 13.32 14.12 14.52 15.32 16.12 16.52 17.32

LØRDAG

11.13 11.53 12.33 13.13 13.53 14.33 15.13 15.53 16.33

11.21 12.01 12.41 13.21 14.01 14.41 15.21 16.01 16.41

sko vsg ad e OB CS yd Pla d

Ejl

se t

e/

nio rhu Se

ad øg lm

Ma 11.15 11.55 12.35 13.15 13.55 14.35 15.15 15.55 16.35

sA

Ha vn

e ad sG

an

Sa nk

hri .T .B

Th 11.10 11.50 12.30 13.10 13.50 14.30 15.10 15.50 16.30

tH

ge s

A Pl. yd

CS OB 11.08 11.48 12.28 13.08 13.48 14.28 15.08 15.48 16.28

eg

ad

e 10.59 11.39 12.19 12.59 13.39 14.19 14.59 15.39 16.19

Ga de

rga de de de /

rga

les Mu

10.57 11.37 12.17 12.57 13.37 14.17 14.57 15.37 16.17

Ne

Ga

ds Pla yd 10.55 11.35 12.15 12.55 13.35 14.15 14.55 15.35 16.15

Ov e

11.33 33 43 53 03 13 23 16.03

ns

11.26 26 36 46 56 06 16 15.56

Ha

11.25 25 35 45 55 05 15 15.55

CS

11.20 20 30 40 50 00 10 15.50

OB

11.18 18 28 38 48 58 08 15.48

de

A

sB yd P

ve j

CS

las

OB

re G

lad

ro ter b tex

/V es

en ng ofg a os

ng en be rg

Sto

11.14 14 24 34 44 54 04 15.44

11.12 12 22 32 42 52 02 15.42

Fil

11.08 08 18 28 38 48 58 15.39

Kli

/N ørr eg ad Vin e tap pe rst ræ de Sø nd erg ad e/ Ve Ho ste lse rga do de re

Slo

09.08 09.48 10.28 11.08 11.48 12.28 13.08 13.48 14.28 15.08 15.48 16.28 17.08

Havnebus

tte t

OB CS

yd

Pla

ds

B

Citybus

11.06 06 16 26 36 46 56 15.36

08.59 09.39 10.19 10.59 11.39 12.19 12.59 13.39 14.19 14.59 15.39 16.19 16.59

10H

LØRDAG

11.05 05 15 25 35 45 55 15.35

08.57 09.37 10.17 10.57 11.37 12.17 12.57 13.37 14.17 14.57 15.37 16.17 16.57

Se

08.55 09.35 10.15 10.55 11.35 12.15 12.55 13.35 14.15 14.55 15.35 16.15 16.55

.B

09.33 33 43 53 03 13 23 17.03

Th

09.26 26 36 46 56 06 16 16.56

e

ad 09.25 25 35 45 55 05 15 16.55

CS

09.20 20 30 40 50 00 10 16.50

OB

09.18 18 28 38 48 58 08 16.48

Ov erg

09.14 14 24 34 44 54 04 16.44

ns

OB

09.12 12 22 32 42 52 02 16.42

Ha

Sto

09.08 08 18 28 38 48 58 16.38

les

Pla yd CS

09.06 06 16 26 36 46 56 16.36

OB

CS

Fil

09.05 05 15 25 35 45 55 16.35

10C

ds A

ds B yd

sve j

Pla

bro Gla

Kli

re

tex

/V es ter

ge an

be en

Ho

ng

re do

rg

e/

lse

Vin t

nd

erg

ad

rst pe

Slo

ap

os ofg

de ræ

r re Nø

t/

OB

tte

n

Ve ste r

de ga

ds B Pla yd CS

e

ga

de

Citybus

HVERDAG

11.24 12.04 12.44 13.24 14.04 14.44 15.24 16.04 16.44

11.32 12.12 12.52 13.32 14.12 14.52 15.32 16.12 16.52

41

1. søndag i måneden kører vi efter lørdagskøreplan, se kalenderen

Ture kører ikke

1. søndag i måneden kører vi efter lørdagskøreplan, se kalenderen

Side 5


jen

e

gad

borg

Gøte

de

lvej

Kana

els

ø

Bø Tho

jerg

rkid

vej

sga

de

Bau

mg

rdu

San

e

Ga

de

gad

nd j ska

Tolderlund

svej

Havnegade

la Fin

G

e

Buchwaldsga

sø el m am

de

yv ej

Skibhusvej

sb

o

e

sb

ovsg Ejlsk

yv

ade

de

Kochsga

Åløkke Alle

ej

Byens Bro

ns

e

ade

ade

sGa

neg

le Mu

nba

Rugårdsvej

Ø

de

Klo

Vindegade tsgade

j

e gad ots

Slo

Th orsg a

Tv æ

rg ad e

n

de ga

de

e

de

ga

Søndergad

ni

vej

rks

d var

Assistens Kirkegård

Sdr . Bo ule

Jernbane

Filosofgangen

a

rb

te

os

Kl

Munke Mose

Havnebus-rute Kørselsretning

aregade

d Van

Citybus-rute

Kl

ro

ba Al

nsgade theo an

M a g elø s

Vesterb

SIGNATURFORKLARING:

e

ad

erg

st Ve

P

n Vi

de rga Nedergade

Ove

Sl

kk e

de

de

rve

ste

o

Dr

de

ga

ns

ge

in nn

sga en ng Ko

tr

s Ve

ej

sv

on

ati

t eS

de

ga

er

st

Ha

Kongens Have

Jer

tr

Øs

ej

sv

on

ati

t eS

egad

er

lsb

Jar

Th. B. T hrig es G

OBC

de gga

Nørr

Åløkke Alle

old

vej

gad

ans

rrev

ens

de dga

b Told

ad

dg

bo

ard

ms

kt H

ld To

ade

geb

ej

ga

mm

KORT

riag

gade riges j Sv e e Ka Østr

Ga

Vic to

sv nd rlu lde To

e vn Ha

10

Allégade

Reventlowsvej


Kalender 2019/2020 - Citybus/Havnebus i Odense

I kalenderen kan du se, hvilken busdrift vi tilbyder på de enkelte dage. Afgangstider finder du på de foregående sider.

DECEMBER 2019

JANUAR 2020

FEBRUAR 2020

man tir ons tor fre lør søn

man tir ons tor fre lør søn

man tir ons tor fre lør søn

1 2

3

4

5

6

7

8

6

7

1

2

8

9 10 11 12

3

4

5 3

4

5

6

7

1

2

8

9

9 10 11 12 13 14 15

13 14 15 16 17 18 19

10 11 12 13 14 15 16

16 17 18 19 20 21 22

20 21 22 23 24 25 26

17 18 19 20 21 22 23

23 24 25 26 27 28 29

27 28 29 30 31

24 25 26 27 28 29 30

30 31 MARTS 2020

APRIL 2020

MAJ 2020

man tir ons tor fre lør søn

man tir ons tor fre lør søn

man tir ons tor fre lør søn

1 2

3

4

5

6

7

8

6

7

1

2

8

9 10 11 12

3

4

5 4

5

6

7

1

2

8

9 10

3

9 10 11 12 13 14 15

13 14 15 16 17 18 19

11 12 13 14 15 16 17

16 17 18 19 20 21 22

20 21 22 23 24 25 26

18 19 20 21 22 23 24

23 24 25 26 27 28 29

27 28 29 30 31

25 26 27 28 29 30 31

30 31 JUNI 2020

JULI 2020

AUGUST 2020

man tir ons tor fre lør søn

man tir ons tor fre lør søn

man tir ons tor fre lør søn

3

4

5

6

7

1

2

8

9 10 11 12 13 14

6

7

1

2

8

9 10 11 12

3

4

5 3

4

5

6

7

1

2

8

9

15 16 17 18 19 20 21

13 14 15 16 17 18 19

10 11 12 13 14 15 16

22 23 24 25 26 27 28

20 21 22 23 24 25 26

17 18 19 20 21 22 23

29 30 31

27 28 29 30 31

24 25 26 27 28 29 30 31

SEPTEMBER 2020

OKTOBER 2020

NOVEMBER 2020

man tir ons tor fre lør søn

man tir ons tor fre lør søn

man tir ons tor fre lør søn

7

1

2

8

9 10 11 12 13

3

4

5

6 5

6

7

3

1

2

8

9 10 11

1

4 2

3

4

5

6

7

8

14 15 16 17 18 19 20

12 13 14 15 16 17 18

9 10 11 12 13 14 15

21 22 23 24 25 26 27

19 20 21 22 23 24 25

16 17 18 19 20 21 22

28 29 30 31

26 27 28 29 30 31

23 24 25 26 27 28 29 30 31

Hverdag

DECEMBER 2020 man tir ons tor fre lør søn

7

1

2

8

9 10 11 12 13

3

4

5

6

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Lørdag Søn- og helligdag

Profile for COVID19KollektivTrafik1

COVID~19; Odense | 10 | Citybus/Havnebus; Gyldig 25~03~20; FYNBUS  

COVID~19; Odense | 10 | Citybus/Havnebus; Gyldig 25~03~20; FYNBUS

COVID~19; Odense | 10 | Citybus/Havnebus; Gyldig 25~03~20; FYNBUS  

COVID~19; Odense | 10 | Citybus/Havnebus; Gyldig 25~03~20; FYNBUS

Advertisement