Page 1

LISTA DE PRECIOS MAXIMA DE VENTA AL PUBLICO J-08503766-7

MATERIAL DE REENCAUCHE "P.M.V.P" Vigente a partir de 12 de JULIO de 2.018 I.V.A (12%) Publicado en gaceta oficial No. 39147 del 26/03/09

LINEA

ARTICULO

T11010-000101

CI0304-000156

PN1 PN2 PN3 PN4 PN5 PN6

CODIGO

ARTICULO

CI0304-000100

T11020-000605

BR0 BR1 BR2 BR3 BR4 BR5

CODIGO

ARTICULO

CI0304-000160

T11020-000706

C-0 C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 C-6

CODIGO

ARTICULO

T12250-016440

T12250-016475

DPB 16 S - GS 16x18 P DPB 16 M - GS 16x18 P DPB 16 L - GS 16x19 P DPB 17.5 - GS 17.5x18 P DPB 19.5 - GS 19.5x19 P DPB 20 S - GS 20x20 P DPB 20 S1 - GS 20x21 P DPB 2O M - GS 20x23 P DPB 2O M 1 - GS 20x24 P DPB 2O M 2 - GS 20x25 P DPB 2O M 3 DPB 2O L - GS 22x24 P DPB 22 - GS 22x24 P DPB 24 - GS 24x27 P DPB 16

CODIGO

ARTICULO

*P.M.V.P SIN IVA Bs.F

T12200-016184

DMB 16 - GS 16x19 H DMB 16 16X19H DMB 19.5 - GS 19.5x19 H DMB 20 S - GS 20x20 H DMB 20 S1 - GS 20x21 H DMB 20 M - GS 20x23 H DMB 20M1 - GS 20x27 H DMB 20M2 - GS 20x30 H DMB 20 L - GS 20x31 H DPB 16 TR-9400 DMB 24 - GS 24x27 H

484.188.937,60 484.188.937,60 512.488.198,40 602.729.816,00 672.334.176,00 768.941.172,80 847.512.454,40 893.860.840,00 866.788.828,80 196.317.984,00 ##########

CI0304-000152 PARCHES PARA CAUCHOS COVENCIONALES

CI0304-000153 CI0304-000154 CI0304-000155

LINEA

PARCHES PARA CAUCHOS RADIALES (Bandas de rodamiento)

LINEA

CI0304-000101 CI0304-000102 CI0304-000103 CI0304-000104

CI0304-000161 PARCHES PARA CAUCHOS RADIALES (Costado)

CI0304-000162 CI0304-000163 CI0304-000164 CI0304-000165

LINEA

T12250-016450 T12250-016470 T12250-018485 T12250-019562 T12250-020440 CAMARAS DE VULCANIZACION PARA PREMOLDEADO

T12250-020490 T12250-020550 T12250-020584 T12250-020585 T12250-020590 T12250-020610 T12250-022610 T12250-024675

LINEA

T12200-016490 T12200-019501 T12200-020680 CAMARAS DE VULCANIZACION PARA MOLDEADO

*P.M.V.P SIN IVA Bs.F

CODIGO

T12200-020703 T12200-020822 T12200-020881 T12200-020883 T12200-020882 T12250-016475 T12200-024882

1.740.540,80 7.411.372,80 8.583.068,80 13.975.492,80 16.810.582,40 29.358.478,40 *P.M.V.P SIN IVA Bs.F

6.035.176,00 10.032.817,60 10.110.190,40 17.738.502,40 20.974.158,40 22.029.840,00 *P.M.V.P SIN IVA Bs.F

19.234.852,80 17.969.944,00 22.617.102,40 24.648.436,80 26.439.980,80 31.022.672,00 19.270.912,00 *P.M.V.P SIN IVA Bs.F

182.944.452,80 196.317.984,00 196.317.984,00 219.874.105,60 229.042.164,80 220.287.996,80 338.653.004,80 383.772.166,40 383.943.896,00 407.576.264,00 407.576.264,00 454.540.792,00 459.800.828,80 526.452.000,00 196.317.984,00

I.V.A. 12%

208.864,90 889.364,74 1.029.968,26 1.677.059,14 2.017.269,89 3.523.017,41 I.V.A. 12%

724.221,12 1.203.938,11 1.213.222,85 2.128.620,29 2.516.899,01 2.643.580,80 I.V.A. 12%

2.308.182,34 2.156.393,28 2.714.052,29 2.957.812,42 3.172.797,70 3.722.720,64 2.312.509,44 I.V.A. 12%

21.953.334,34 23.558.158,08 23.558.158,08 26.384.892,67 27.485.059,78 26.434.559,62 40.638.360,58 46.052.659,97 46.073.267,52 48.909.151,68 48.909.151,68 54.544.895,04 55.176.099,46 63.174.240,00 23.558.158,08 I.V.A. 12%

*P.M.V.P CON IVA Bs.F

1.949.405,70 8.300.737,54 9.613.037,06 15.652.551,94 18.827.852,29 32.881.495,81 *P.M.V.P CON IVA Bs.F

6.759.397,12 11.236.755,71 11.323.413,25 19.867.122,69 23.491.057,41 24.673.420,80 *P.M.V.P CON IVA Bs.F

21.543.035,14 20.126.337,28 25.331.154,69 27.606.249,22 29.612.778,50 34.745.392,64 21.583.421,44 *P.M.V.P CON IVA Bs.F

204.897.787,14 219.876.142,08 219.876.142,08 246.258.998,27 256.527.224,58 246.722.556,42 379.291.365,38 429.824.826,37 430.017.163,52 456.485.415,68 456.485.415,68 509.085.687,04 514.976.928,26 589.626.240,00 219.876.142,08 *P.M.V.P CON IVA Bs.F

58.102.672,51 542.291.610,11 58.102.672,51 542.291.610,11 61.498.583,81 573.986.782,21 72.327.577,92 675.057.393,92 80.680.101,12 753.014.277,12 92.272.940,74 861.214.113,54 ######### 949.213.948,93 ######### ########## ######### 970.803.488,26 23.558.158,08 219.876.142,08 ######### ##########

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Bs.S

Bs.S

Bs.S

P.M.V.P sin I.V.A.

I.V.A. 12%

P.M.V.P con I.V.A.

1.740,54 7.411,37 8.583,07 13.975,49 16.810,58 29.358,48

208,86 889,36 1.029,97 1.677,06 2.017,27 3.523,02

1.949,40 8.300,73 9.613,04 15.652,55 18.827,85 32.881,50

Bs.S

Bs.S

Bs.S

P.M.V.P sin I.V.A.

I.V.A. 12%

P.M.V.P con I.V.A.

6.035,18 10.032,82 10.110,19 17.738,50 20.974,16 22.029,84

724,22 1.203,94 1.213,22 2.128,62 2.516,90 2.643,58

6.759,40 11.236,76 11.323,41 19.867,12 23.491,06 24.673,42

Bs.S

Bs.S

Bs.S

P.M.V.P sin I.V.A.

I.V.A. 12%

P.M.V.P con I.V.A.

19.234,85 17.969,94 22.617,10 24.648,44 26.439,98 31.022,67 19.270,91

2.308,18 2.156,39 2.714,05 2.957,81 3.172,80 3.722,72 2.312,51

21.543,03 20.126,33 25.331,15 27.606,25 29.612,78 34.745,39 21.583,42

Bs.S

Bs.S

Bs.S

P.M.V.P sin I.V.A.

I.V.A. 12%

P.M.V.P con I.V.A.

182.944,45 196.317,98 196.317,98 219.874,11 229.042,16 220.288,00 338.653,00 383.772,17 383.943,90 407.576,26 407.576,26 454.540,79 459.800,83 526.452,00 196.317,98

21.953,33 23.558,16 23.558,16 26.384,89 27.485,06 26.434,56 40.638,36 46.052,66 46.073,27 48.909,15 48.909,15 54.544,89 55.176,10 63.174,24 23.558,16

204.897,78 219.876,14 219.876,14 246.259,00 256.527,22 246.722,56 379.291,36 429.824,83 430.017,17 456.485,41 456.485,41 509.085,68 514.976,93 589.626,24 219.876,14

Bs.S

Bs.S

Bs.S

P.M.V.P sin I.V.A.

I.V.A. 12%

P.M.V.P con I.V.A.

484.188,94 484.188,94 512.488,20 602.729,82 672.334,18 768.941,17 847.512,45 893.860,84 866.788,83 196.317,98 1.006.205,18

58.102,67 58.102,67 61.498,58 72.327,58 80.680,10 92.272,94 101.701,49 107.263,30 104.014,66 23.558,16 120.744,62

542.291,61 542.291,61 573.986,78 675.057,40 753.014,28 861.214,11 949.213,94 1.001.124,14 970.803,49 219.876,14 1.126.949,80

1/3


LISTA DE PRECIOS MAXIMA DE VENTA AL PUBLICO J-08503766-7

MATERIAL DE REENCAUCHE "P.M.V.P" Vigente a partir de 12 de JULIO de 2.018 I.V.A (12%) Publicado en gaceta oficial No. 39147 del 26/03/09

LINEA

CODIGO

ARTICULO

T12350-241100

T12350-016540

DEE-12 - 48x29 DEE-11/12 - 45x29 DEE-11 - 43x27 DEE-10 - 41x25 DEE-9 - 38x22 DEE-8 - 38x21 DEE-78 - 37x20 DEE-76 - 32x19 DEE-7 - 31x19 DEE-6 - 29x15 DEE-L12 - 48x32 DEE-L11/12 - 45x32 DEE-L11 - 43x30 DEE-L10 - 41x28 DEE-L9 - 38x25 DEE-L8 - 38x24 DEE-L78 - 37x23 DEE-L76 - 32x22 DEE-L7 790X555(31X22) DEE-10 – 41X25. DEE – 76 32X19

CODIGO

ARTICULO

T12550-130050

T12550-700315

1300x500 - 50x22.5 1200x560 - 46x24.5 1160x480 - 46x22.5 1100x480 - 44x20 1060x480 - 42x20 1010x480 - 40x20 960x440 - 38x19.5 880x380 - 35x17.5 780x400 - 31x17.5 700x315 - 28x15

CODIGO

ARTICULO

T14015-001010

T34015-002040

L-16 CVC RANURADO 20 R8.0 CVC (EE1) 20 R8.5 CVC RANURADO 24 R8.5 CVC (EE1) R-24 CVC RANURADO

CODIGO

ARTICULO

T12950-725120 T12950-137016

725X115 1370X155

CODIGO

ARTICULO

T12360-020900 T12340-020900 T12350-020900 T12350-020881 T12350-020882 T12320-020822 T12360-016725 T12340-016500 T12350-016440 ENVELOPES EXTERNOS

T12370-020900 T12370-020790 T12340-020770 T12350-020740 T12350-020640 T12350-020882 T12350-020620 T12360-016570 T12340-016560 T12350-020680

LINEA

T12550-120056 T12550-116048 T12550-110048 ENVELOPES INTERNOS

T12550-106048 T12550-101048 T12550-960440 T12550-880380 T12550-780400

LINEA

T34020-002025 PROTECTORES

T34015-002020 T34020-002040

LINEA DOBER VACUUM BELT

*P.M.V.P SIN IVA Bs.F

744.183.806,40 645.085.841,60 605.844.142,40 605.844.142,40 520.585.574,40 434.914.414,40 427.645.480,00 365.814.721,60 354.136.761,60 566.578.086,40 744.183.806,40 645.085.841,60 640.052.316,80 627.698.790,40 520.585.574,40 434.914.414,40 427.645.480,00 365.814.721,60 354.136.761,60 605.844.142,40 365.814.721,60 *P.M.V.P SIN IVA Bs.F

363.729.409,60 362.673.033,60 359.672.958,40 348.633.708,80 337.242.944,00 332.107.676,80 267.999.368,00 313.187.782,40 201.745.920,00 188.794.424,00 *P.M.V.P SIN IVA Bs.F

56.296.588,80 60.685.108,80 63.879.017,60 72.272.672,00 68.829.174,40 *P.M.V.P SIN IVA Bs.F

34.530.564,80 36.688.449,60

I.V.A. 12%

89.302.056,77 77.410.300,99 72.701.297,09 72.701.297,09 62.470.268,93 52.189.729,73 51.317.457,60 43.897.766,59 42.496.411,39 67.989.370,37 89.302.056,77 77.410.300,99 76.806.278,02 75.323.854,85 62.470.268,93 52.189.729,73 51.317.457,60 43.897.766,59 42.496.411,39 72.701.297,09 43.897.766,59 I.V.A. 12%

43.647.529,15 43.520.764,03 43.160.755,01 41.836.045,06 40.469.153,28 39.852.921,22 32.159.924,16 37.582.533,89 24.209.510,40 22.655.330,88 I.V.A. 12%

6.755.590,66 7.282.213,06 7.665.482,11 8.672.720,64 8.259.500,93 I.V.A. 12%

4.143.667,78 4.402.613,95

*P.M.V.P CON IVA Bs.F

833.485.863,17 722.496.142,59 678.545.439,49 678.545.439,49 583.055.843,33 487.104.144,13 478.962.937,60 409.712.488,19 396.633.172,99 634.567.456,77 833.485.863,17 722.496.142,59 716.858.594,82 703.022.645,25 583.055.843,33 487.104.144,13 478.962.937,60 409.712.488,19 396.633.172,99 678.545.439,49 409.712.488,19 *P.M.V.P CON IVA Bs.F

407.376.938,75 406.193.797,63 402.833.713,41 390.469.753,86 377.712.097,28 371.960.598,02 300.159.292,16 350.770.316,29 225.955.430,40 211.449.754,88 *P.M.V.P CON IVA Bs.F

63.052.179,46 67.967.321,86 71.544.499,71 80.945.392,64 77.088.675,33 *P.M.V.P CON IVA Bs.F

38.674.232,58 41.091.063,55

Bs.S

Bs.S

Bs.S

P.M.V.P sin I.V.A.

I.V.A. 12%

P.M.V.P con I.V.A.

744.183,81 645.085,84 605.844,14 605.844,14 520.585,57 434.914,41 427.645,48 365.814,72 354.136,76 566.578,09 744.183,81 645.085,84 640.052,32 627.698,79 520.585,57 434.914,41 427.645,48 365.814,72 354.136,76 605.844,14 365.814,72

CEMENTO

F02050-150002

CEMENTO

PINTURA

F02050-117102

PINTURA PARA CAUCHOS

*P.M.V.P SIN IVA Bs.F

21.100.425,60 5.108.488,00

I.V.A. 12%

2.532.051,07 613.018,56

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

833.485,87 722.496,14 678.545,44 678.545,44 583.055,84 487.104,14 478.962,94 409.712,49 396.633,17 634.567,46 833.485,87 722.496,14 716.858,60 703.022,64 583.055,84 487.104,14 478.962,94 409.712,49 396.633,17 678.545,44 409.712,49

Bs.S

Bs.S

Bs.S

P.M.V.P sin I.V.A.

I.V.A. 12%

P.M.V.P con I.V.A.

363.729,41 362.673,03 359.672,96 348.633,71 337.242,94 332.107,68 267.999,37 313.187,78 201.745,92 188.794,42

43.647,53 43.520,76 43.160,76 41.836,05 40.469,15 39.852,92 32.159,92 37.582,53 24.209,51 22.655,33

407.376,94 406.193,79 402.833,72 390.469,76 377.712,09 371.960,60 300.159,29 350.770,31 225.955,43 211.449,75

Bs.S

Bs.S

Bs.S

P.M.V.P sin I.V.A.

I.V.A. 12%

P.M.V.P con I.V.A.

56.296,59 60.685,11 63.879,02 72.272,67 68.829,17

6.755,59 7.282,21 7.665,48 8.672,72 8.259,50

63.052,18 67.967,32 71.544,50 80.945,39 77.088,67

Bs.S

Bs.S

Bs.S

P.M.V.P sin I.V.A.

I.V.A. 12%

P.M.V.P con I.V.A.

34.530,56 36.688,45

P.V.P POR LITROS LINEA

89.302,06 77.410,30 72.701,30 72.701,30 62.470,27 52.189,73 51.317,46 43.897,77 42.496,41 67.989,37 89.302,06 77.410,30 76.806,28 75.323,85 62.470,27 52.189,73 51.317,46 43.897,77 42.496,41 72.701,30 43.897,77

4.143,67 4.402,61

38.674,23 41.091,06

P.V.P POR LITROS *P.M.V.P CON IVA Bs.F

23.632.476,67 5.721.506,56

Bs.S

Bs.S

Bs.S

P.M.V.P sin I.V.A.

I.V.A. 12%

P.M.V.P con I.V.A.

21.100,43 5.108,49

2.532,05 613,02

23.632,48 5.721,51

2/3


LISTA DE PRECIOS MAXIMA DE VENTA AL PUBLICO J-08503766-7

MATERIAL DE REENCAUCHE "P.M.V.P" Vigente a partir de 12 de JULIO de 2.018 I.V.A (12%) Publicado en gaceta oficial No. 39147 del 26/03/09

P.V.P POR KILOGRAMOS LINEA

CODIGO

*P.M.V.P SIN IVA Bs.F

ARTICULO BANDAS PRE-ESTAMPADAS

T10011-000020

TIRA 25 X 1.15 MM "NAN"

T10011-000040

TIRA 40 X 1.15 MM "NAN" COJIN DE UNION

T10011-000165

COJIN 165 X 1.15 MM "NAN"

T10011-000175

COJIN 175 X 1.15 MM "NAN"

T10011-000185

COJIN 185 X 1.15 MM "NAN"

T10011-000220

COJIN 220 X 1.15 MM "NAN"

T10011-000225

COJIN 225 X 1.15 MM "NAN"

T10011-000230

COJIN 230 X 1.15 MM "NAN"

T10011-000235

COJIN 235 X 1.15 MM "NAN"

T10011-000240

COJIN 240 X 1.15 MM "NAN"

T10011-000245

COJIN 245 X 1.15 MM "NAN"

T10011-000250

COJIN 250 X 1.15 MM "NAN"

T10011-000255

COJIN 255 X 1.15 MM "NAN"

T10011-000270

COJIN 270 X 1.15 MM "NAN"

F01090-200201

MEZCLA JIRAHARA

F02070-005824

BANDAS DE RODAMIENTO (CAMEL BACK) KANKAN

F31030-11306P

MEZCLA KANKAN

F31030-11306P

KANKAN. 06P/NAFTENICO MB

F02010-120602

MEZCLA MANYARA 640*0.7 POLIT.LISO

F01030-127024

MEZCLA MUR. 24

F31030-127027

MEZCLA MUR/ MEZCLA TOGO

F31030-170004

MEZCLA COJIN NAN

F31030-170004

MEZCLA NAN 04

F02010-150013

MEZCLA NAN 04.450*0.7

F02010-150011

MEZCLA NAN 640*0.7

F01010-135004

MEZCLA NORUEGA MEZCLA COJIN PO

F31090-501001

MEZCLA RECATEC

F31030-166001

MEZCLA SAVA 01

F31090-130045

MEZCLA SOFIA (ROQUERO)

F31030-13215P

MEZCLA SURA

F31030-13215P

SURA.15 P NAFTENICO MB

F01090-131001

MEZCLA TAMACA

F31090-403004

MEZCLA ZARAZA 4.0 RELLENO DE CRATERES

F02040-105009

29.331.700,80 40.626.518,40 40.626.518,40 40.626.518,40 40.626.518,40 40.626.518,40 40.626.518,40 40.626.518,40 40.626.518,40 40.626.518,40 40.626.518,40 40.626.518,40 40.626.518,40 40.626.518,40 40.626.518,40 40.626.518,40 26.846.534,40 26.846.534,40 26.846.534,40 26.846.534,40 40.626.518,40 26.846.534,40 26.846.534,40 35.393.166,40 26.846.534,40 40.626.518,40 40.626.518,40 26.846.534,40 35.393.166,40 7.182.302,40 35.393.166,40 26.846.534,40 26.846.534,40 26.846.534,40 26.846.534,40 35.393.166,40 40.626.518,40

I.V.A. 12%

3.519.804,10 4.875.182,21 4.875.182,21 4.875.182,21 4.875.182,21 4.875.182,21 4.875.182,21 4.875.182,21 4.875.182,21 4.875.182,21 4.875.182,21 4.875.182,21 4.875.182,21 4.875.182,21 4.875.182,21 4.875.182,21 3.221.584,13 3.221.584,13 3.221.584,13 3.221.584,13 4.875.182,21 3.221.584,13 3.221.584,13 4.247.179,97 3.221.584,13 4.875.182,21 4.875.182,21 3.221.584,13 4.247.179,97 861.876,29 4.247.179,97 3.221.584,13 3.221.584,13 3.221.584,13 3.221.584,13 4.247.179,97 4.875.182,21

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

P.V.P POR KILOGRAMOS

*P.M.V.P CON IVA Bs.F

32.851.504,90 45.501.700,61 45.501.700,61 45.501.700,61 45.501.700,61 45.501.700,61 45.501.700,61 45.501.700,61 45.501.700,61 45.501.700,61 45.501.700,61 45.501.700,61 45.501.700,61 45.501.700,61 45.501.700,61 45.501.700,61 30.068.118,53 30.068.118,53 30.068.118,53 30.068.118,53 45.501.700,61 30.068.118,53 30.068.118,53 39.640.346,37 30.068.118,53 45.501.700,61 45.501.700,61 30.068.118,53 39.640.346,37 8.044.178,69 39.640.346,37 30.068.118,53 30.068.118,53 30.068.118,53 30.068.118,53 39.640.346,37 45.501.700,61

Bs.S

Bs.S

Bs.S

P.M.V.P sin I.V.A.

I.V.A. 12%

P.M.V.P con I.V.A.

29.331,70 40.626,52 40.626,52 40.626,52 40.626,52 40.626,52 40.626,52 40.626,52 40.626,52 40.626,52 40.626,52 40.626,52 40.626,52 40.626,52 40.626,52 40.626,52 26.846,53 26.846,53 26.846,53 26.846,53 40.626,52 26.846,53 26.846,53 35.393,17 26.846,53 40.626,52 40.626,52 26.846,53 35.393,17 7.182,30 35.393,17 26.846,53 26.846,53 26.846,53 26.846,53 35.393,17 40.626,52

3.519,80 4.875,18 4.875,18 4.875,18 4.875,18 4.875,18 4.875,18 4.875,18 4.875,18 4.875,18 4.875,18 4.875,18 4.875,18 4.875,18 4.875,18 4.875,18 3.221,58 3.221,58 3.221,58 3.221,58 4.875,18 3.221,58 3.221,58 4.247,18 3.221,58 4.875,18 4.875,18 3.221,58 4.247,18 861,88 4.247,18 3.221,58 3.221,58 3.221,58 3.221,58 4.247,18 4.875,18

32.851,50 45.501,70 45.501,70 45.501,70 45.501,70 45.501,70 45.501,70 45.501,70 45.501,70 45.501,70 45.501,70 45.501,70 45.501,70 45.501,70 45.501,70 45.501,70 30.068,11 30.068,11 30.068,11 30.068,11 45.501,70 30.068,11 30.068,11 39.640,35 30.068,11 45.501,70 45.501,70 30.068,11 39.640,35 8.044,18 39.640,35 30.068,11 30.068,11 30.068,11 30.068,11 39.640,35 45.501,70

3/3

MATERIAL DE REENCAUCHE  
MATERIAL DE REENCAUCHE  
Advertisement