Issuu on Google+

Vilje

Faktorer

Facet5 spørgeskemaet er designet til at måle de fem overordnede bestanddele af et menneskes personlighed. Disse anses almindeligvis som værende de grundlæggende ”byggeklodser” som vi alle besidder i højere eller lavere grad. Hver enkelt faktor vises på en 1-10 skala hvor middelscoren er 5.5 - det betyder at de fleste resultater (68%) ligger mellem 3.5 og 7.5 Resultater uden for disse betragtes som markante.

Navn

Vilje 10

8

6

4

2

Energi

2 10

8

6

4

4

6

8

10

2

4

6

8

10

Relation

Følelser

2

3

4

5

6

Styrker

Risici

Styrker

Risici

Styrker

Risici

Styrker

Høj score Beslutsom Dreven Målbevidst

Dominerende Stædig Påståelig

Høj score Energisk Ivrig Udadvendt

Forstyrrende Nævenyttig Ufølsom

Høj score Åben Oprigtig Genuin

Naiv Modtagelig Blød

Kølig Indifferent Afsondret

Lav score Nøgtern Skarpsindig Pragmatisk

Kynisk Selvhævdende Aggressiv

Lav score Fleksibel Eftergivende Bøjelig Afhængig Tilpasningsvillig Ubeslutsom Høj score Dominerende, beslutsomme, engagerede og selvstændige. Nøgleordet i denne sammenhæng er et højt motivationsniveau baseret på faste overbevisninger. Typiske kendetegn er blandt andet bestemthed, målbevidsthed og fremadrettethed. Mindre favorable egenskaber vil typisk ses som stædighed og urokkelige holdninger. Styrker: Gode til at opstille mål og føre idéer ud i livet. Fastholder fokus på de slutgyldige målsætninger. Målbevidste og har en stærk vilje. Risici: Kan være stædige, påståelige, arrogante og stridslystne. Mener altid at egne idéer er de rigtige. Udvikling: • Undlad at forpligte til en idé på et for tidligt stadie. • Forsøg at lytte til, og opmuntre andre. • Undlad at fremlægge egne idéer for hårdt. Lav score Typisk mere fleksible og villige til at lytte. De har sjældent urokkelige holdninger, og kan blive talt fra ting hvis de udfordres hårdt nok. Nogle vil måske se dem som værende for nemme at overtale og for afhængige af andres input. Styrker: Gode til at se tingene fra flere sider. Drager ikke forhastede konklusioner. Analyserer grundigt inden der forpligtes til noget som helst. Risici: Kan måske virke nølende. For let at overbevise. Forsvarer ikke sin egen position. Overanalyserer tingene. Udvikling:

2

1

Kontrol

7

8

9

10

Kontrol

Relation

Energi

• Træf beslutning om en handling og hold dig til den. • Overbevis en anden om at gøre det på din måde. • Forklar dine synspunkter for andre.

Lav score Rolig Privat Taktfuld

Høj score Energiske, livlige, aktive og entusiastiske. De er selskabelige, konkurrencedygtige, spøgefulde og sociale. De er optimistiske og begejstrede for nye tiltag. For meget energi derimod kan resultere i at der forpligtes til for mange ting ad gangen. Styrker: Gode til at få sat tingene i gang. Stort engagement. Deltager i alt de kan komme i nærheden af. Livlige og entusiastiske. Risici: Kan blive for involveret. Keder sig hurtigt. Meget snaksomme. Blander sig i andres sager. Udvikling: • Tænk før du handler. • Brug mere tid på at arbejde alene. • Koncentrer dig om rutinemæssige opgaver. Lav score Mere rolige, reserverede og privat anlagte. De holder sig for sig selv, kan virke generte og kan tage tid at lære at kende, men er ofte gode til at udvikle længerevarende gode relationer. De bryder sig typisk ikke om sociale begivenheder og kan derfor blive set som værende reserverede og kølige af sine kolleger, som gerne vil have dem mere med. Styrker: Tager tid at lære folk at kende. Kan holde på en hemmelighed.Taler ikke med mindre det er vigtigt. Kan arbejde selvstændigt. Har ikke behov for social støtte. Risici: Kan virke meget fjerne. Ikke specielt dygtige til at mingle. Holder sig for sig selv. Kommunikerer ikke frit. Udvikling: •Tal mere med andre mennesker. • Fortæl andre hvad du tænker på. • Vær mere åben og engageret.

Høj score Oprigtig positiv holdning til andre mennesker, varme, støttende, lydhøre, sympatiske og forstående. De er åbensindede og modtagelige for nye idéer. De er typisk uselviske og villige til at ofre deres egne interesser for andres skyld. De er loyale og tillidsfulde, men vil måske blive udnyttet af mere kynisk anlagte personer Styrker: Åbne og hjælpsomme. Meget dygtige til at få folk med. Forstående og sympatiske. Gode til nye idéer og koncepter. Risici: kan være for bløde overfor andre. Lader måske folk slippe af sted med ting de ikke burde. Kan blive set som værende naive og idealistiske. Overbeskyttende. Udvikling: • Kom med et forslag og få trumfet det igennem. • Forsøg at lede og delegere oftere. • Fokuser på beslutninger frem for alternativer. Lav score

Mere pragmatiske og forretningsorienterede. De er hurtige om at gribe og udnytte muligheder og drage nytte af dem. De træffer hurtige beslutninger og bliver ikke forvirrede af alternativer. Nogle vil se dem som værende kyniske og usympatiske. Styrker: Frittaenkende og forretningsorienterede. Beslutsomme og nede på jorden. Er ikke nemme at udnytte. Risici: Kan måske virke hårde og usympatiske. Uvillige til at sætte andre i første række. Fokuserer på sig selv. Udvikling: • Sæt tid af til andre.

• Vær mere imødekommende overfor usædvanlige idéer. • Vis ikke din mistillid til andre.

Følelser Risici

Styrker

Risici

Høj score Pålidelig Streng Samvittighedsfuld Autoritær Praktisk Hæmmet

Høj score Reaktiv Følelsesladet Letbevægelig

Omskiftelig Uforudsigelig Lunefuld

Lav score Frisindet Liberal Uhæmmet

Lav score Sammenhængende Selvtilfreds Stabil Ubevægelig Selvtillidsfuld Kedelig

Ufokuseret Upålidelig Indiskret

Høj score Handler om selvkontrol, konstruktiv selvkritik og konservatisme. De kan godt lide orden, struktur, planlægning og at komme problemerne i forkøbet. Pligt og ansvar er vigtige elementer for disse mennesker og de vil blive frustrerede og desillusionerede hvis andre ikke deler deres holdning til rigtig og forkert adfærd. De er samvittighedsfulde, loyale og etiske mennesker og de konsekvente mht. udførelsen af deres arbejdsopgaver. Styrker: Organiserede, omhyggelige og grundige. Ansvarsfulde, pligtopfyldende og hårdtarbejdende. Risici: Kan være overforsigtige autoritære, regelbundne ubarmhjertige. Udvikling: • Forsøg at være mindre formel. • Undlad at blive for involveret. • Undlad at dømme for hurtigt. Lav score Typisk de mere afslappede og tilbagelænede personer. De har det med at leve i øjeblikket, og tager tingene som de kommer. De er ukritiske og liberale i deres holdninger, kan dog virke skødesløse, uorganiserede og upålidelige. Styrker: Fritænkeriske, afslappede og upartiske. Accepterer personer som de er. Risici: Uorganiserede, ustrukturerede og har svært ved at gennemføre tingene. For afslappede. Lave standarder. Udvikling: • Planlæg tingene. • Udtryk dine forventninger og instruer andre. • Vær beredt på at tage et personligt ansvar.

Faktorer

Personlig Profil

Høj score

Følelsesladede mennesker er nemmere at bringe ud af ligevægt, de bekymrer sig mere og mangler en større selvtillid. De har et større behov for støtte og opmuntring. Til gengæld er de interessante og spændende at have med at gøre.

Lav score Uemotionelle mennesker er mere stabile og forudsigelige. De bliver ikke forfjamskede eller panikslagne, men tager tingene som de kommer. De er ikke nemme at distrahere og de bekymrer sig ikke unødvendigt om tingene. De kan virke som om de mangler en vis gnist og livlighed. Nogle vil måske endda se dem som værende kedelige.

© N.L. Buckley 2004 All rights reserved, including translation. No part of this publication may be reported or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, recording or duplication, in any information storage and retrieval system, without permission in writing from N.L. Buckley, and may not be photocopied or otherwise reproduced.


1

2

3

Kontrol 4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

Facet 5 familier 6

7

8

9

Beslutsomhed

Disciplin

Viljen og evnen til at forpligte sig til egne idéer

At være personligt organiseret og planlægge tingene

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

Konfrontation

Ansvarlighed

Viljen og evnen til at konfrontere problemer som de opstår

At være villig til at tage et personligt ansvar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9

10

10

10

Selvstændighed Tendensen til at gå egne veje

Energi 1

2

3

4

Relation 5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

Vitalitet

Uselviskhed

Den umiskendelige entusiasme og energi

At sætte andres interesser foran sine egne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

Omgængelighed

Forståelse

Interessen i at være sammen med andre mennesker

Altid at forsøge at være forstående overfor andre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9

10

9

10

Tilpasningsevne

Tillid

At involvere andre i sine tanker og idéer

Tendensen til generelt at stole på, hvad folk siger

Følelser 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Spænding En generel følelse af anspændthed eller stress

1

2

3

4

5

6

7

8

Opmærksomhed At være forsigtig og ikke alt for optimistisk

9

10

10

Overordnet

Profil

Vilje

Arkitekt

Opdagelsesrejsende

Supporter

• Har klare idéer om hvad der skal gøres • Opfindsomme og kreative, men kan virke selvcentrerede •Kender deres eget sind •Forventer at andre kan forsvare sig selv •Sætter sine egne interesser foran andres •Kan virke usympatiske, ufølsomme og meget selvstændige

• Social og med på lidt skæg og ballade • Skaber hurtigt kontakt med andre • Afslappede og sorgløse • Fritænkeriske, fantasifulde og stimulerende • Kan være uberegnelige og ufokuserede • Kan komme ud på sidespor af nye idéer

• Tolerante og sorgløse •Altid hjælpsomme over for andre • Sympatiske og hjælpsomme • Søger harmoni og forståelse • Kan manipuleres af mere pragmatiske personer • Kan være naive når det gælder forventninger til andre

Controller

Promoter

Konsulent

• Reserveret, ret formel stil • Undgår risici og kan modstå forandring • Foretrækker tydelige retningslinjer og dagsordner • Respekterer hierarki og status quo • Kan virke for konservativ • Kan måske blive set som værende fjern og reserveret

• Meget udadvendte og direkte • Uforsigtige med at udtale sig og give udtryk for sine synspunkter • Målbevidste og selvpromoverende •Tænker bredt og opfindsomt •Kan virke skræmmende på mere stille og tilbageholdende personer • Kan virke overvældende og for hurtige på aftrækkeren

• Social og udadvendt manér • Nyder at møde andre mennesker og udveksle idéer • Sætter andres interesser foran deres egne • Tolerante og forstående • Kan være for afslappede og venlige • Har måske til tider et urealistisk eller idealistisk syn på tingene

Coach

Producer

Iværksætter

• Sympatisk natur som kan skjules ved forbehold •Stilfærdig, men effektiv manér • Høje idealer og principper • Stort engagement med ønske om at hjælpe til • Tager måske tid at ’varme op’ • Vil blive skuffede hvis der ikke leves op til deres idealer

• Beslutsomme og ofte i besiddelse af en klar retningssans • Leder konstant efter forbedringer • Sørger målbevidst for at projekterne gennemføres • Ambitiøse og målbevidste • Træder måske andre over tæerne • Selvherskende og krævende

• Selvsikker væremåde • Udadvendte, skiller sig ud fra mængden • Umiskendelig retningssans og metodik • Står inde for deres egne meninger • Kan virke ’større end livet selv’ • Kan virke ufølsomme eller endda forsømmende

Advokat

Udvikler

Traditionalist

• Behagelig, åben væremåde • Ynder at få nye venner og have med mennesker at gøre • Mange forskellige interesser og spændende idéer •Bred vifte af interesser og spændende idéer • Impulsive • Kan finde på at blande sig i andres arbejde

• Varm og sympatisk væremåde • Oprigtig interesse i andre og vilje til at hjælpe • Har en stærk moral og ansvarsfølelse • Vil beskytte og forsvare andre • Tilsidesætter måske deres egne interesser • Risikerer at påtage sig for mange opgaver ad gangen

• Forsigtig, privat personlig stil • Tager tid at lære at kende • Striks personligt kodeks for opførsel og etik • Bøjer sig ikke i principsager • Kan være intolerant og afvisende • Kan virke selvretfærdig

Fremlægger

Idealist

• Udadvendt, afsleben stil • Selskabelige og med på skæg og ballade • Passer nemt ind i forskellige omgivelser • Simple, praktiske synspunkter • Kan virke overfladiske, ignorerer de ’virkelige’ problemer • Lover ting, men overholder måske ikke deres løfter

• Varm og sympatisk væremåde • Oprigtig interesse i andre og vilje til at hjælpe • Har en stærk moral og ansvarsfølelse • Vil beskytte og forsvare andre • Tilsidesætter måske deres egne interesser • Risikerer at påtage sig for mange opgaver ad gangen

Specialist

• Stilfærdig, reserveret stil •Vanskelig at få frem i sociale grupper • Foretrækker uafhængighed og selvstyre • Vil helst arbejde med en enkelt klart fastlagt opgave ad gangen • Kan blive overset af mere dominerende personer • Kan være for bekymret om sine egne anliggender

Kamæleon

• Udviser en rolig, men venlig væremåde • Anpasser sig hurtigt til enhver situation •Tilpasser sig andre eller omstændigheder •Tolererer de fleste af folks specielle væremåder • Kan finde det svært at give udtryk for sine sande meninger • Kan virke ret så usammenhængende

Generalist

• Forsigtig, privat personlig stil • Tager tid at lære at kende • Striks personligt kodeks for opførsel og etik • Bøjer sig ikke i principsager • Kan være intolerant og afvisende • Kan virke selvretfærdig

Personlig Profil


Facet5 profile