Page 1

RESUMEN DE INFORMACIÓN DE ARBORES E ARBUSTOS FORESTAIS Xénero/especie

Recollida

Conservación

Letargo/ xerminación

Berberis Thumbergii

Recollense os froitos en outono principios do inverno pasanse por unha maceradora con auga

A semilla seca e ben limpa metese en recipentes herméticos a Tª superior a 0 graos

Estratificación Froito completo previa en area 2-4 en outono ou en Graos durante 15- primavera ca 30 días semente ben limpa

Foto árbusto

Sementeira

Foto froito

Bibliografía: − − − −

http://Botánica .online.com http://fichas.infojardin.com/arboles http://arboles ornametntales.com Libro “semillas de arboles y arbustos forestales” Grabiel Catalan Bachiller.

José Manuel Couselo Pena 2º C.S Xestión e Organización dos Recursos Naturais e Paisaxisticos


Xénero/especie

Recollida

Conservación

Letargo/ xerminación

Sementeira

Betula-alba -pubescens -pendula

Finais do verán (AgostoSetembro) cando estén un pouco verdes, estendense en capas delgadas pa que sequen

Recipentes herméticos con contido baixo de humidade 3-6 %

Letargo interno, estratificación en area húmida a unha Tª 2-4 graos durante 60 días

Outono ou primaveira 1.000.000 Sementes/kg

Betula alba

Betula pubescens

Betula pendula

José Manuel Couselo Pena 2º C.S Xestión e Organización dos Recursos Naturais e Paisaxisticos


Bibliografía: − − − −

http://Botánica .online.com http://fichas.infojardin.com/arboles http://arboles ornametntales.com Libro “semillas de arboles y arbustos forestales” Grabiel Catalan Bachiller

Xénero/especie

Recollida

Camelia japónica Froitos maduran - sasanqua en setembro - reticulata outubro recollense directamente do solo

Conservación

Letargo/ xerminación

Sementeira

Recipentes herméticos con humidade que non descenda demáis, Tª 3-5 graos

Estratificación en area húmida durante 2-3 meses

Inmediatamente en outono ou sembra e primaveira (Marzo-Abril) 1500 sementes/kg

Camelia japónica

Camelia sasanqua

Camelia reticulata

José Manuel Couselo Pena 2º C.S Xestión e Organización dos Recursos Naturais e Paisaxisticos


Bibliografía: − − − −

http://Botánica .online.com http://fichas.infojardin.com/arboles http://arboles ornametntales.com Libro “semillas de arboles y arbustos forestales” Grabiel Catalan Bachiller.

Xénero/especie

Recollida

Carpinus betulus Recollense os froitos finais verán, estendese para que sequen e logo pasanse 1º por unha desaladora, 2º por aventadoracribadora

Conservación

Letargo/ xerminación

Sementeira

Estratificación con area de río colocando en caixas con fondo de terra metálico tapadas e enterradas e solo areoso

Estratificación en area grosa e húmida durante 24-26 semas Tª as 8 primeiras 0 graos Tª as 16-18 semas 7 graos

En outono recen recollida, en primavera 25,000Sementes/ kg

Foto porte folla, e froito

− − − −

http://Botánica .online.com http://fichas.infojardin.com/arboles http://arboles ornametntales.com Libro “semillas de arboles y arbustos forestales” Grabiel Catalan Bachiller.

José Manuel Couselo Pena 2º C.S Xestión e Organización dos Recursos Naturais e Paisaxisticos

Práctica 1  

uyguyuyguof

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you