Page 1

courtisane festival FILM, VIDEO en mediakunst GENT, 23-24-25-26 APRIL 2009

in cinema sphinx, vooruit, bank van de arbeid & film-plateau een samenwerking van courtisane, kraak, cinema sphinx en KUNSTENCENTRUM vooruit


INLEIDING / INTRODUCTION

Cinema is niet langer wat het ooit was. Vanuit de besloten ruimte van een bioscoop infiltreerde het ons dagelijks doen en laten. Waar beweegt beeld niet vandaag? Het bestookt ons in de meest uiteenlopende vormen, formaten en resoluties, telkens met verschillende intenties. Het overtuigt, begeestert, speelt met onze emoties en onze verlangens. Het creëert mogelijkheden en oplossingen maar ook behoeftes en misvattingen. Cinema speelt met de eigen traditie maar zoekt ook naar nieuwe mogelijkheden, nieuwe doelen, vormen en talen. Binnen die mozaïek kiest Courtisane resoluut voor avontuur en reflectie. Courtisane vertoont en ondersteunt werk dat op zoek gaat naar een eigen idioom, eerder dan blindelings de lokroep van het spektakel te volgen. De makers verkiezen een stap in het duister, om iets te ontwaren en te (laten) voelen van de realiteit rondom ons. Hun werk wordt gekleurd door subjectiviteit en experiment, door een combinatie van een beschouwende blik en persoonlijk engagement. “Geheugen” is de rode draad doorheen deze editie. Verschillende invalshoeken op dit thema komen aan bod in een gediversifieerd programma, in verschillende manieren van tonen. Filmprogramma’s, performances, een tentoonstelling, ... En dit alles in een boeiende, alternatieve, gastvrije en open omgeving. Courtisane trekt bovendien de stad in. Je vindt ons in Kunstencentrum Vooruit, Cinema Sphinx, de Bank van de Arbeid en Film-Plateau. En die stad is ook de context voor onze eerste eigen productie... Deze catalogus gidst je doorheen de achtste editie van Courtisane Festival. Een festival dat je een unieke kans biedt om kennis te maken met nieuwe cinema-ervaringen. Welkom! Cinema is no longer what it used to be. It has left the closed space of the cinema theatre to infiltrate every aspect of our daily life. What isn’t a moving image today? Cinema affects us in the most varied forms, formats and resolutions, each time with different intentions. It persuades us, excites us and plays with our emotions and desires. It creates possibilities and solutions, but also promises and misunderstandings. Cinema plays with its own tradition but also searches for new possible forms, objects and languages. Within this mosaic of styles, gestures, languages and emotions, Courtisane makes a resolute choice for adventure and reflection. Courtisane showcases and supports works that go in search of their own idiom, rather than following blindly the call of spectacle. Artists that prefer to step into the unknown, in order to discover something new and communicate the feel of the reality that surrounds us. Their work is coloured in subjectivity and experimentation, through a combination of personal engagement and a contemplative gaze. “Memory” is the red thread that binds together this edition of the Courtisane festival. Different angles and perspectives on the issue are taken into consideration in a broad programme: film and videoscreenings, performances, an exhibition, ... All of this within an open, exciting and welcoming environment. This year, Courtisane goes out into the city. You’ll find us at Arts Centre Vooruit, Cinema Sphinx, de Bank van de Arbeid and Film-Plateau. The city is also the theme and the context for our very own first production... This catalogue guides you through the eighth edition of the Courtisane festival. A festival that presents a unique opportunity to discover new audiovisual experiences. See you there!

3


TENTOONSTELLING / EXHIBITION A SIMPLE TRUTH 23 APRIL - 3 MEI, BANK VAN DE ARBEID, gratis/free OPENING DO/THU 23 APRIL 18:00 MA-VR/MON-FRI 14:00-20:00, ZA-ZO/SAT-SUN 11:00-20:00 Waarheid en twijfel gaan hand in hand. Er is niet zoiets als de absolute waarheid, ze kan niet exact beschreven worden, er zijn te veel woorden voor nodig. Soms moet je op zoek naar details. Je vindt er motieven in die het geheel kleuren en sturen, die je filtert en interpreteert. Een waarheid bouw je zelf op, met twijfel. A Simple Truth bekijkt hoe kleine gebaren en woorden persoonlijke herinneringen of het collectieve geheugen nuanceren, elementen verbergen of onthullen. Truth and doubt are inseparable. There’s no such thing as an absolute truth, it can’t be exactly described, we would need too much words. Sometimes you have to look for details. There you’ll find motives that colour and guide, which you’ll have to filter and interpret. You’ve got to build truth, with doubt. A Simple Truth looks at the way small gestures and little words define personal recollections and collective memory, how they hide or reveal details.

Courtesy of galerie Michel Rein, Paris

Telethon

Ten Men

Kevin Jerome Everson, US, 2009, 16mm transferred to dvd, 5’

Mark Raidpere, EE, 2003, video, 9’

Op Memorial Day (gedenkdag voor oorlogsdoden in de Verenigde Staten) in 1973 was Sammy Davis Jr. gastheer en presentator van een nationale televisiemarathon (of telethon) ten voordele van de Highway Safety Foundation. Het evenement verloor 750.000 dollar, niet in het minst omdat Sammy eiste dat de telethon op meer dan vijftig zenders te zien zou zijn. Hoe meer de show immers werd uitgezonden, hoe groter zijn eigen marktwaarde. Maar vreemder waren de geruchten dat de Foundation de centen ook gebruikte voor de productie van porno. Zo zouden er ondermeer pornoscenes gedraaid zijn op de Highway Safety Foundation-promobus. Maar Everson’s Telethon is eigenlijk vooral het verhaal van twee getalenteerde artiesten die samen wachten om op te treden in die televisieshow...

Vervreemding en isolement zijn terugkerende thema’s in Raidpere’s werk. Ten men toont tien gewelddadige gevangenen in de Tartu gevangenis. Ze zitten allemaal een lange straf uit, ver weg van een sociaal leven, ontdaan van elke waardigheid, verplicht zich te identificeren met hun huidige omgeving. Raidpere vraagt hen hoe ze graag bekeken worden. De antwoorden komen spontaan, in de achtergrond klinkt krakende muziek die doet denken aan een muziekdoos. De gevangenen spannen hun spieren op en showen hun tattoos, maar kijken ook weg van de camera, beschaamd en hopend op begrip. Zijn het slachtoffers of brutale criminelen? Alienation and isolation are recurrent themes in Raidpere’s work. Ten Men shows a series of ten violent male offenders in Tartu prison. They are all serving long-term sentences, shut away from social life, deprived of any normal professional and individual dignity, imprisoned in a place that leaves them no other possibility of identifying with the society around them. Raidpere asked them how they wanted to be perceived in regard to their personality. The work is unscripted and set against a background of crackling music, reminiscent of a musical box. The prisoners flex their muscles and flaunt their tattoos for the camera, but also smile in embarrassment and look away in hope of solidarity. It is a divergent display of masculinity that leaves us wondering which of the prisoners are brutal criminals and which are simply victims of society.

On Memorial Day in 1973, Sammy Davis Jr. hosted a national telethon to raise funds for the Highway Safety Foundation. It wound up losing nearly three-quarters of a million dollars, thanks in no small part to Sammy Davis Jnr’s insistence on having the telethon relayed to over fifty television stations in order to ensure good exposure for himself. Even more curious was the rumoured involvement of the favoured foundation in the production of pornographic films, with filming taking place on a.o. the Highway Safety Foundation bus. But Everson’s Telethon is really about two talented acts waiting to perform in this ill-fated telethon...

4


zasto ne govorim srpski (na srpskom) Phil Collins, UK, 2008, 16 mm film transferred to DVD, 35’ “A few years ago I was in Prishtina with a friend from Croatia, miming at the guy behind the counter for beer. In the end my friend came out and asked ‘Imate li pivo, molim?’ There was a very complex reaction from the elderly shop assistant. He said, in Serbian, that he hadn’t spoken Serbian for such a long time. My friend from Croatia corrected him – she was from Croatia, and was actually speaking Croatian. And if his face fell a little, I don’t know. Someone else came in the shop, we made our purchase and left.”

Visitor Ivan Grubanov, RS, 2003, slide projection (160 drawings) Toen de Servische kunstenaar Ivan Grubanov in 2002 naar Amsterdam trok voor een residentie in de Rijksacademie, startte in Den Haag het proces tegen zijn voormalige president, Slobodan Milosevic. Gedurende twee jaar bezocht Grubanov regelmatig het International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY). Geconfronteerd met de gebeurtenissen die zijn leven hadden bepaald, zocht hij naar een manier om de intensiteit van die ervaring vast te leggen. Hij begon te tekenen, in een poging om zichzelf te verhouden tot dat hoofdstuk uit de geschiedenis. Steeds opnieuw tekent de kunstenaar vanuit eenzelfde hoek de man die zijn leven heeft beheerst, maar die hij nooit eerder ontmoette. Gaandeweg ontwikkelt hij een gevoeligheid voor de kleinste gebaren van Milosovic. De intimiteit van de tekeningen is verraderlijk...

Phil Collins werkt vaak in probleemgebieden met elementen uit de populaire cultuur, low-budget televisie en documentaires in reportagestijl. Een kritische fascinatie voor de manier waarop hedendaagse media gebeurtenissen structureren. De film weeft ondraaglijk intieme close-ups in een gefragmenteerd maar doelgericht panorama van Kosovo’s recent verleden. Politici, intellectuelen en publieke figuren passeren de revue, maar ook ‘gewone’ mensen, die de redenen waarom ze niet langer Servisch spreken opsommen. Het geheel wordt een kaleidoscoop van pogingen om geschiedenis te schrijven tot persoonlijke verhalen over verlies en trauma’s.

When the Serbian artist Ivan Grubanov began his residency at the Rijksacademie in Amsterdam in 2002, this coincided with the start of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) in The Hague against his former president, Slobodan Milosevic. For two years he visited the Tribunal regularly. Confronted with the man and the events which had shaped his life, he looked for a way to capture the intensity of this experience. He started to make drawings, in an attempt to relate to this chapter in history. Again and again, from the same angle Grubanov draws the man who dominated his life, although he had never met him before. Gradually he developed a sensitivity for Milosovic’s slightest gestures. The intimacy of the drawings is insidious...

Phil Collins often works in socially and politically contested regions, employing elements of popular culture, low budget television and reportage style documentary, to articulate a critical fascination with the ways in which contemporary media structure lived experience. Shot in black and white 16 mm film, the film weaves unbearably intimate close-ups into a fragmented and effective panorama of Kosovo’s recent past. Contributors include politicians, intellectuals and public figures as well as ‘ordinary’ people recounting in Serbian the reasons why they no longer speak the Serbian language. They range from attempts to historicize experience to deeply personal accounts of trauma and loss.

5


COURTISANE COMPETITIE 2009 Zoals steeds organiseert Courtisane een competitie voor recente korte films en video’s. Een professio­ nele jury zal alle Belgische en internationale producties, gemaakt vanaf 2007, beoordelen. Op zondag 26 april, om 21:30, maakt de jury bekend welke bijzondere werken (1 Belgisch / 1 internationaal) een bekroning verdienen. Aansluitend worden de winnende films nog eens vertoond. Welkom!

JURY Robrecht Vanderbeeken (Be) Dr. Robrecht Vanderbeeken schreef een thesis in het domein van de Soclale Wetenschappen en de Wetenschapsfilosofie (Universiteit Gent). Hij was als onderzoeker verbonden aan het theorie-departement van de Jan van Eyck Academie in Maastricht. Naast What are you doing? Essays on Video Art schreef hij over tal van andere onderwerpen (metafysica, filosofie van technologie en esthetica). Hij doceert aan het KASK en de UGent (Departement Kunstwetenschappen). Zijn onderzoek focust momenteel op videokunst, theater, mediakunst en technologische innovaties in kunst en cultuur.

Luke Fowler (Uk) Fowler verkent de mogelijkheden van film om de eigen grenzen als kunstvorm en document te overstijgen. Hij is een sleutelfiguur in Glasgows levendige scene van kunstenaars, muzikanten en filmmakers en maakte films die een blik werpen op vooruitstrevende denkers en figuren uit subculturen zoals Cornelius Cardew en RD Laing. Hij gebruikt archiefmateriaal, fotografie, interviews en muziek om impressionistische portretten te maken. Zijn werkwijze creëert levendige, open en aantrekkelijke momenten waarin we hun plaats in de geschiedenis herdenken en de radicale mogelijkheden van film als artistieke praktijk bekijken.

Bryony Mcintyre (Uk) Bryony McIntyre is co-directeur van Arika, de organisator en producent van verschillende evenementen en festivals die experimentele kunst verkennen. Zoals Install (Glasgow) dat verschillende ideeën over geluid en muziek verzamelt en Kill your Timid Notion (Dundee), een verkenning van de manier waarop we omgaan met de verschillen en gelijkenissen tussen wat we horen en zien. Bryony verdeelde en promootte werk van Schotse filmmakers en werkte voor het Edinburgh International Film Festival. Ze houdt van films die haar verbeelding prikkelen.

PARTNERS COMPETITIE Courtisane kent alvast de hoofdprijs toe aan... zijn trouwe partners voor de competitie! Dankzij Avid en het vernieuwde softwarepakket Media Composer haalt de winnaar van de internationale competitie nog meer uit digitale beeldverwerking. Eye-Lite verlicht het pad van de beste Belgische productie uit de Courtisaneselectie met een waardebon voor het huren van belichting en camera.

Prijsuitreiking ZO 26 APRIL, 21:30 - SPHINX


COURTISANE COMPETITION 2009 As always, the Courtisane festival organises a competition for recent short films and videos. A professional jury will evaluate all Belgian and international productions made after 2006. On Sunday April 26, at 21:30, the jury will announce what special productions win an award (1 Belgian / 1 international). Directly after, the winning films will be shown again. Welcome!

JURY Robrecht Vanderbeeken (Be) Dr. Robrecht Vanderbeeken wrote a thesis on a subject in Social Sciences and Philosophy of Science (Ghent University). He is also a former researcher of the Jan van Eyck Academy (Maastricht). He has published What are you doing? Essays on Video Art. Besides, his publications concern a variety of topics (metaphysics, philosophy of technology and aesthetics). Since 2007 he teaches at the Faculty of Fine Arts of the University College Ghent (KASK) and at the Art Department (Ghent University). His current research concerns video art, theatre, media art and the philosophical implications of technological innovations in art and culture.

Luke Fowler (Uk) Fowler’s work is a testament to film’s ability to transcend its own limits as both art form and document. He is a key catalyst and collaborator within Glasgow’s vital scene of artists, musicians and film makers and has produced a body of important films profiling vanguard thinkers and counterculture figures such as Cornelius Cardew and RD Laing. Using archival footage, photographs, interviews and music he constructs impressionistic portraits of his subjects. Fowler’s approach offers sparkling, open and compelling moments to rethink their relationship to history and to the radical possibilities offered by film as a non-industrial, artistic practice.

Bryony Mcintyre (Uk) Bryony McIntyre is co-director of Arika that curates, produces and delivers festivals and events that explore experimental arts. Install (Glasgow) is a once a year collection of events that looks at different ideas about sound and music. Kill Your Timid Notion (Dundee) is all about exploring the many different ways we navigate the borders, disparities and similarities between what we hear and what we see. Previously Bryony distributed and promoted the work of Scottish filmmakers and worked at the Edinburgh International Film Festival. She likes films that tickle her fancy.

PARTNERS COMPETITION Courtisane awards the main prize to… its loyal partners for the competition! Thanks to Avid and the renewed software package Media Composer, the international competition laureate will achieve even more in digital image processing. Eye-Lite enlightens Courtisane’s best Belgian production’s path with a gift voucher for lighting and camera rental.

Awards SUN 26 APRIL, 21:30 - SPHINX


FILMPROGRAMMA / FILM PROGRAMME SPHINX, film-plateau

HOW TO LOOK AT THINGS Wanneer een plaats zijn functie verliest, grijp je met beide handen het moment vast. When a space loses its function, you have to grab the moment with both hands.

ZO/SUN 26 APRIL, 16:00 - SPHINX - 50’

Dear Advisor

De Tijd

Vincent Meessen, BE, 2008, BetaSP, 8’

Bart Vegter, NL, 2008, 35mm, 9’

Dear Adviser toont een man in maatpak en met een hoed, dolend door de desolate Indische stad Chandigarh, ontworpen door Le Corbusier. Hij maakt een pelgrimstocht naar de ruïnes van het modernisme. De gebouwen krijgen opnieuw een functie en geven het burgermannetje een voorwendsel om aan het ‘eeuwige nu’ te ontsnappen.

Een computersimulatie toont traag evoluerende geometrische figuren. In een spel van licht en kleur symboliseren zij puurheid en abstractie. A computer simulation displays slowly evolving geometrical figures. In a play of light and colour the figures symbolize purity and abstraction.

Dear Adviser shows a man in a tailored suit with a hat, wandering through the desolate centre of Chandigarh - India, designed by Le Corbusier. The ordinary little man goes on a pilgrimage to the ruins of the modernistic age. The buildings renew their purpose and offer the man an excuse to escape from the everlasting ‘now’.

8


A scientist talks about his lifelong search for alien life. Hi-res images take us on a trip throughout outdated ideas about the surface of the moon and Mars. The film looks into the way mankind gives a very imaginaire interpretation to its urge to discover and conquer.

Atlantis Pieter Geenen, BE, 2008, miniDV, 11’ Pieter Geenen trok naar de omstreden Drieklovendam in China en filmde de inmiddels verzonken samenleving onder het stuwmeer. Terwijl de zoeklichten van een cruiseschip de restanten van een bloeiende industrie, een rijke culturele geschiedenis en grote natuurgebieden registreren, voert de film ons mee naar een onderwaterwereld die tot stille getuigenis van de vroegere bedrijvigheid gereduceerd is.

And the Sun flowers

Pieter Geenen travelled to the controversial Three Gorges Dam in China and filmed the submerged society. While the searchlights of a cruise ship register the remnants of a flourishing industry, a rich cultural history and a beautiful scenery, the artist takes us to an underwater world that has become the silent witness of what once was a bustling community.

Mary Helena Clark, US, 2008, DigiBeta, 5’ Antiek behangpapier uit Baltimore lijkt een eigen leven te gaan leiden. We proberen betekenis te geven aan de Rorschachachtige figuren, maar kunnen het beeld nooit volledig scherpstellen. Een ontspannende stem wijst erop dat niet het vinden, maar het kijken belangrijk is... Antique wallpaper from Baltimore seems to lead a life of its own. While the viewer tries to find out the meaning of the Rorschach-like figures, the filmmaker makes sure that the viewer is never entirely able to focus on the images. The tape with relaxation instructions implicates that not the finding, but the viewing is important.

Manifest Destiny Persijn Broersen & Margit Lukacs, NL, 2009, HDCAM, 17’ Een wetenschapper vertelt over zijn jarenlange zoektocht naar buitenaards leven. Het contrast tussen de haarscherpe beelden en de voice-over laat ons zwerven doorheen gedateerde ideeën over het maan- en Marslandschap. De film gaat zo op zoek naar de manier waarop de mens zijn drang om te ontdekken en te veroveren, telkens weer een nieuwe, veelal imaginaire, invulling geeft.

9


DARWIN KNOWS BEST 150 jaar geleden verscheen The Origin of Species. In ‘Darwin knows best’ geven drie filmmakers nieuwe interpretaties van wat evolutie kan betekenen. / The Origin of Species was published 150 years ago. In ‘Darwin knows best’, three filmmakers reinterpret the theory of evolution in their own way.

VR/FRI 24 APRIL, 14:30 - ZO/SUN 26 APRIL, 20:00 - SPHINX - 63’

Many pre-modern theories consider crystals as an intermediate form between the mineral, vegetative and animal kingdoms. Rekveld worked on this project for 8 years and developed software that simulates the growth of crystals. This resulted in a hallucinatory trip through an unbelievable palette of colours, enchanting mandalas and abstract shapes.

Origin of the Species Ben Rivers, UK, 2008, 16mm, 16’ Een 70 jaar oude man leeft in een afgelegen deel van Schotland. Zijn obsessie voor Darwin en de drang om hem volledig te begrijpen, leiden tot een leven in isolement.

Evolutions

A 70-year old man lives in a remote part of Scotland. His obsession with Darwin and the urge to completely understand his theory result in an isolated existence in the woods.

Jani Ruscica, FI, 2008, DigiBeta, 18’ In een studio, los van tijd en ruimte, vertellen jongeren over hun wereldvisie, belevenissen en geschiedenis. Hun verhaal mengt zich met wetenschappelijke, religieuze en mythische verklaringen voor het ontstaan van het universum. Adolescents talk about their world vision, experiences and history in a studio, free from time and space. Their story mixes with scientific, religious and mythical explanations for the start of the universe.

#37 Joost Rekveld, NL, 2009, 35mm, 29’ Pre-moderne theorieën beschouwen kristallen als een schakel tussen het mineralen-, planten- en dierenrijk. Rekveld werkte acht jaar aan deze film en ontwikkelde hiervoor software die de groei van kristallen simuleert. Het resultaat? Een hallucinante trip doorheen een onwaarschijnlijk palet aan kleuren, bezwerende mandala’s en abstracte vormen.

10


Disobedience Twee films over dissidenten. Een portret van een sterke vrouw en een poëtische reactie op een situatie. Two films about dissidents. A portrait of a strong woman and a poetic reaction to a situation.

VR/FRI 24 APRIL, 13:00 - ZA/SAT 25 APRIL, 16:00 - SPHINX - 54’

Purgatorio Lav Diaz, PH, 2008, BetaSP, 16’

Bernadette

Purgatorio levert kritiek op de talloze verdwijningen van mensen met dissidente stemmen in de Filippijnen. Een drieluik met een man en een vrouw op de dool, leden van de Aeta stam in een rituele dans rondom twee dode lichamen en de opgraving van een skelet.

Duncan Campbell, UK, 2008, DigiBeta, 38’ Bernadette Devlin, een Noord-Ierse Republikeinse activiste en de jongste vrouw ooit verkozen in het Britse Parlement, stond bekend om haar temperamentvol karakter. Ze verkocht de minister van Binnenlandse Zaken een klap toen hij haar na Bloody Sunday verbood om voor het parlement te spreken…

Purgatorio is a critique on the disappearances of people with dissident voices in the Phillipines. A triptych of a man and a woman lost, a ritual dance by the Aeta tribe and the exhumation of a skeleton.

Bernadette Devlin, one of the key figures in Northern Ireland’s republican and civil rights movement during the late 1960s and early 1970s, was known for her temperament. She slapped the Home Secretary when he forbid her to address the parliament after Bloody Sunday…

11


ECONOMICS Als we de wereld bekijken door de ogen van een zakenman missen we veel. Deze video’s scherpen onze blik op de toekomst aan. / If we look at the world through the eyes of a businessman, a lot of things go unnoticed. These videos sharpen our view of the future.

VR/FRI 24 APRIL, 11:00 - ZO/SUN 26 APRIL, 13:00 - SPHINX - 57’

CuteCuteCute

Hip Hop Video

Clemens Kögler, AT, 2008, BetaSP, 4’

Joseph Ernst, US, 2008, DigiBeta, 4’

Japanse ‘Kawai’-figuurtjes wijzen ons op de donkere kant van onze maatschappij. Ze gidsen ons niet langer door verschillende alledaagse activiteiten en situaties maar zingen over kinderarbeid, angst voor terreur, genetische manipulatie, ...

Beelden worden vervangen door woorden, een gedetailleerde vertaling van een stereotypische hip hop video. ‘Bling bling’ anders bekeken. Transforming visual imagery into words, this video is a word for word translation of a stereotypical hip hop video. ‘Bling bling’ from a different point of view.

Japanese ‘Kawai’-figures show us the darker side of our society. Instead of guiding us cheerfully through all sorts of daily activities and situations they sing about child abuse, terror paranoia, genetic manipulation ...

Resonance

The Unseen

Karel Decock, BE, 2008, BetaSP, 18’

Pavel Medvedev, RU, 2007, BetaSP, 31’

Drie succesvolle zakenlieden denken na over hun persoonlijke en professionele ontwikkeling en de keuzes die ze in hun leven maakten. Terwijl we hen leren kennen, ontmoeten we ook iemand anders die misschien minder geluk had. Of is dit het ware gezicht van succes?

Vermomd als een traditionele documentaire hekelt de film de G8-top in Sint-Petersburg. Terwijl Bush zijn gastheer Poetin complimenteert met de prachtige locatie, zien we hoe zelfs de grootste begraafplaats van de stad wordt gesloten... Disguised as a traditional documentary the film mocks the G8 Summit at Saint Petersburg. While Bush compliments Putin on the beautiful location, the largest cemetery in the city is turned into a strategically sensitive location...

Three succesful businessmen reflect on their career and on the choices they made and the ones they didn’t. We get to know them, we also get to know someone else. Someone who may have been less lucky in his career. Or maybe this is the true face of success?

12


WEIRDO! Menselijk gedrag oogt soms vreemd. Zo anders, dat enkel bevreemdende kleuren en vormen het terug normaal maken. / Human behaviour can appear odd. So weird that only colourful oddness can render it normal.

DO/THU 23 APRIL, 14:30 - ZA/SAT 25 APRIL, 23:30 - SPHINX - 54’

One of Marie Losier’s films about avant-garde filmmakers. DreaMinimalist takes a look at the life of the eccentric Tony Conrad while he tells stories, sings, dances and recollects childhood memories.

Myth Labs Martha Colburn, US, 2009, DigiBeta, 8’

Please Say Something

Colburn predikt geanimeerd onheil over de gevolgen van crystal meth-gebruik op het Amerikaanse platteland. Ze associeert de gevoelens van onoverwinnelijkheid tijdens een roes en de degeneratie van het lichaam als gevolg van een verslaving met het extreem puriteinse geloof uit de 17de eeuw.

David O’Reilly, IE, 2009, DigiBeta, 10’ Het verhaal van een moeilijke verhouding in de verre toekomst tussen een overgevoelige kat en haar man, een muis. Héél digitaal, maar zo menselijk…

Colburn preaches animated calamity about the consequences of crystal meth use in the American countryside. She associates the feelings of invincibility during intoxication and the degeneration of the body caused by the addiction with the extreme Puritan faith of the seventeenth century.

A troubled relationship between an oversensitive cat and her husband, a mouse, set in the distant future. Highly digital, but so human…

Those Crazy Insides Ben Wheele, UK, 2008, BetaSP, 7’ Een sappige en bizarre sci-fi natuurdocumentaire over wat er ‘daarbinnen’ werkelijk gaande is.

Tony Conrad: DreaMinimalist Marie Losier, US, 2008, 16mm, 28’

A succulent and bizarre sci-fi nature documentary of what really might be ‘inside’.

Een van Marie Losiers portretten van avant-garde filmmakers. De film werpt een blik op het leven van de excentrieke Tony Conrad terwijl hij vertelt, zingt, danst en jeugdherinneringen ophaalt.

13


IT’S A KIND OF MAGIC Echte magie is niet zwart of wit. Ze heeft alle kleuren van de regenboog en bindt gemeenschappen op een niveau voorbij goed en kwaad. / Real magic isn’t black or white. It has every colour of the rainbow and ties communities on a level beyond good and evil.

DO/THU 23 APRIL, 16:00 - ZA/SAT 25 APRIL, 22:00 - SPHINX - 54’

Quiero Ver 1859

Adele Horne , US, 2008, DigiBeta, 6’

Fred Worden, US, 2008, DigiBeta, 11’

Op de dertiende van elke maand komen honderden mensen samen in de Mojave woestijn om de heilige maagd te zien verschijnen in de zon. Polaroids, films en foto’s worden achteraf vergeleken en geïnterpreteerd.

1859 was het jaar waarin voor het eerst zonnevlammen werden waargenomen. LSD is illegaal, 1859 niet. 1859 was the year that solar flares were first observed. LSD is illegal, 1859 isn’t.

Hundreds of people gather in the Mojave Desert on the thirteenth of every month to see The Virgin Mary appearing in the sun. Afterwards, polaroids, film and photos are compared and interpreted.

Trypps # 6 (Malobi) Ben Russell, US, 2008, 16mm, 12’ Deze in één take opgenomen film toont een processie in Malobi, Suriname. Een hedendaagse interpretatie van het werk van Jean Rouch, antropoloog en een van de pioniers van de Franse Cinéma Vérité. A film of a procession in Malobi, Suriname, done in one take. A contemporary interpretation of the work of Jean Rouch, anthropologist and one of the pioneers of French Cinéma Vérité.

14


They Shine Rosa Barba, DE, 2008, 35mm, 5’

Magnetic Sleep # 1

De Mojave Woestijn. Achter een omheining registreert de camera hoe eindeloze rijen zonnepanelen langzaam draaien en hun omgeving weerspiegelen. Een stem vertelt ons de verzonnen waarheden die de lokale bevolking over deze vreemde machines uitwisselt.

Janie Geiser, US, 2009, DigiBeta, 7’ ‘Magnetic sleep’ werd in de negentiende eeuw gebruikt om hypnose te beschrijven. Een collage van technieken (animatie, fotografie, film en zelfs geschilderd beeldmateriaal) creëert de leefwereld van een vrouw die tegelijk angst en fascinatie heeft voor haar hypnotische krachten.

The Mojave Desert. From behind a fence the camera registers endless rows of solar panels slowly rotating and reflecting their surroundings. A voice talks about the made-up truths the locals have about the machines.

‘Magnetic Sleep’ was the term used in the 19th Century to describe hypnosis. A collage of techniques (animation, photography, film and painting) creates the world of a woman who both loves and fears her hypnotic powers.

The Sounding Lines are Obsolete John Price, CA, 2009, 16mm, 13’ Een reactie op sombere vooruitzichten. John Price scant de kosmos terwijl zijn zoon zich voorbereidt op de nakende reis. A reaction to the dark forcasts. John Price scans the cosmos in search of light as his son prepares for the voyage ahead...

15


MOVING BITS De wereld van bits en bytes laat zijn sporen na. Traces left by a world built out of bits and bytes.

DO/THU 23 APRIL, 13:00 - ZO/SUN 26 APRIL, 14:30 - SPHINX - 58’

Optical Vacuum Dariusz Kowalski, AT, 2008, BetaSP, 55’ Verborgen webcams die gebruikt worden voor het bewaken van wasserettes, universiteiten en werkplaatsen vormen het uitgangspunt voor Optical Vacuum. De beelden zijn te vinden op het internet, maar zijn normaalgezien niet toegankelijk. Met het intieme dagboek van kunstenaar Stephen Mathewson als soundtrack biedt deze film een reflectie op voyeurisme, controle en de menselijke drang om bekeken te worden.

Lossless #5 Rebecca Baron & Doug Goodwin, US, 2008, 16mm, 3’ Lossless is een serie van werken waarin gekeken wordt naar de dematerialisatie van film in digitale informatie. De makers spelen met de gevolgen van het online beschikbaar maken van (experimentele) films, tonen onder meer hoeveel digitale versies kunnen afwijken van originele films.

Hidden webcams used for the surveillance of launderettes, universities and workshops are Optimal Vacuum’s point of departure. These images can be found on the internet, but usually they are inaccessible. The intimate diary of the artist Stephen Mathewson serves as a soundtrack. This film offers a reflection on voyeurism, control and the human urge to be watched.

Lossless is a series of works that looks at the dematerialization of film into bits, exposing the residual effects of the process that makes file sharing possible. The makers want to show how much digital versions can differ from the original films.

16


STARS AND STRIPES Een kritische insider-blik op de Amerikaanse samenleving. American society as seen through the eyes of a critical insider.

VR/FRI 24 APRIL, 16:00, SPHINX - ZO/SUN 26 APRIL, 16:00, FILM-PLATEAU - 52’

O’er the Land Deborah Stratman, US, 2008, 16mm, 52’ Beelden van cheerleaders, vuurwapendemonstraties en ensceneringen van historische veldslagen vormen samen het verhaal van kolonel William Rankin, een gevechtspiloot die een val uit een vliegtuig op miraculeuze wijze overleefde. Rankin is het vertrekpunt voor Stratmans beschouwing van de Amerikaanse samenleving. Ze linkt het vrijheidsideaal en de manier waarop gewelddadige technologie gebruikt wordt als een excuus om die Amerikaanse lotsbestemming te bereiken. Zo wordt pijnlijk duidelijk hoezeer geweld is doorgedrongen in de maatschappij. Images of cheerleaders, firearms demonstrations and stagings of historical battles form the story of colonel William Rankin, who miraculously survived a fall out of a fighter plane. Rankin is the starting point for Stratman’s contemplation on the American society. She reveals the relation between the ideal of freedom and the USA’s self-perceived manifest destiny: spreading that ideal using every possible means, even violence. The extent to which violence has permeated society becomes painfully clear.

17


DWELLERS & ROAMERS Er bestaat een speciale band tussen een politiek of emotioneel geladen ruimte en haar gebruiker. There’s a special bond between a politically or emotionally charged space and its user.

ZO/SUN 26 APRIL, 17:30 - SPHINX - 58’

Konserwacja Florian Heinzen-Ziob, DE, 2008, DigiBeta, 11’

S.H.U. (Blue Hour Lullaby)

Een roeste helm, gebroken tegels, verteerde documenten… Geduldig redt een groep jonge restaurateurs uit Polen en Duitsland die alledaagse objecten van verder verval.

Philipp Lachenmann, DE, 2004-2007, HDCAM, 12’ De afgelegen en streng bewaakte gevangenis California Correctional Institution (CCI) in de Mojave Woestijn maakt zich op voor de nacht. De mensen die hier opgesloten zitten, kregen de op één na zwaarste straf van het Amerikaanse rechtsysteem: “Security Housing Unit/Solitary Confinement”. In 1998 werd deze straf door Amnesty International geklassificeerd als marteling. Terwijl de zoeklichten één voor één aanflitsen, verschijnen meer en meer lichtpuntjes aan de hemel.

A rusty helmet, broken tiles, rotten files... Patiently, a group of young restorers from Poland and Germany is working to preserve those unimposing objects from further decay.

The remote and closely guarded prison California Correctional Institution (CCI) in the Mojave Desert prepares for nightfall. The prisoners in CCI received the second harshest punishment of the American legal system: “Security Housing Unit/Solitary Confinement”. In 1998 Amnesty International classified the punishment of solitary confinement as torture. While the searchlights flash on one by one, more and more spots of light appear in the sky.

A Necessary Music Beatrice Gibson, UK, 2008, digibeta, 20’ Met lange, lome en schilderachtige takes – in een vertelling door beurtelings Robert Ashley en bewoners van Roosevelt Island – is A Necessary Music een vanuit de muziek opgezette sciencefictionfilm die de sociale fantasie onderzoekt van een utopisch landschap. With long, languid and beautifully pictorial takes - in a narration shared between Robert Ashley and dwellers of Roosevelt Island - A Necessary Music is a musically conceived science fiction film, exploring the social imaginary of a utopian landscape.

18


Cobra Mist Emily Richardson, UK, 2008, 16mm, 6’ Cobra Mist onderzoekt de mysterieuze relatie tussen het landschap van Orford Ness en de sporen van zijn bijzondere militaire verleden. Dit is de locatie van de Britse Atomic Weapons Research Establishment. Er hangt een dreigende sfeer, die beklemtoond wordt door de prachtige soundtrack van Chris Watson en Benedict Drew.

Complex Daniel Mann, Eitan Efrat, IL, 2008, DigiBeta, 9’ De documentaire brengt zeven Israëlische jongemannen samen die heel wat ervaringen deelden in het leger. Wat begint als een gewone afspraak mondt algauw uit in het ophalen van diepgewortelde herinneringen. De jongeren voeren opnieuw de manoeuvres uit die onuitwisbaar in hun geheugen staan gegrift.

Cobra Mist explores the enigmatic relationship between the landscape of Orford Ness and traces of its unusual military history. It’s the location of the UK’s Atomic Weapons Research Establishment. The place has a sinister atmosphere, accentuated by Chris Watson and Benedict Drew’s superb soundtrack.

This documentary assembles seven young Israeli men who once shared the same military experiences. What starts off as an ordinary reunion of friends soon turns into a recollection of deep-seated memories. This manifests itself when the group re-enacts the manoeuvres that were indelibly printed in their memory.

19


PORTRAITS Drie portretten. Eén lichtvoetig, één tragikomisch, het laatste bloedserieus. Three portraits. One light-hearted, one tragicomic, the last one dead serious.

DO/THU 23 APRIL, 11:00 - ZA/SAT 25 APRIL, 14:30 - SPHINX - 61’

Une petite histoire belge The Life-Size Zoetrope

Flo Flamme, BE, 2008, BetaSP, 29’

Mark Simon Hewis, UK, 2007, BetaSP, 7’

Een cameraploeg volgt de kansarme Jean Pascal uit Tubize, een dorp langs de taalgrens. Het is zijn droom om ooit een professionele car tuner te worden in Los Angeles.

Met één shot van een levensgrote zoëtroop (een draaibare cilinder met schijnbaar bewegende afbeeldingen aan de binnenkant) hangt Hewis een heel levensverhaal op. Animaties op papier of op het lichaam van 36 mensen, die ronddraaien in de cilinder, nemen ons mee op de cyclishe levensweg die een man heeft bewandeld. Verschillende emoties kleuren de film, van de huldiging van creativiteit tot uiteindelijke eenzaamheid, spijt en herhaling.

A film crew follows underprivileged Jean Pascal from Tubize, a Walloon village. He dreams of becoming a professional car tuner in Los Angeles.

The Life Size Zoetrope is the celebratory life story of one man told via a one-take live action shot of a giant zoetrope containing the film. We are taken through the cyclical journey the man has taken as it is presented to us through animated loops on pages and body parts of 36 riders on the wheel. Mixtures of emotions fill the film, from the celebration of creativity to its eventual loneliness, regret and repetition.

Finding Home Christopher Daley, BE/US, 2008, BetaSP, 25’ Een sergeant uit het US Marine Corps nadert zijn pensioen na 19 jaar actieve dienst, waaronder drie ‘tours’ in Irak. Hij keert terug naar zijn geboortedorp waar hij familie opzoekt… A 1st Sergeant in the US Marine Corps nears retirement after 19 years of active duty, including three tours in Iraq. He returns to his hometown to visit his family…

20


SPECIAL SOMEWHERE IN TIME

Explorations in Memory and History SPHINX, film-plateau

“As we know, there are known knowns. These are things we know that we know. There are known unknowns. That is to say, there are things that we know we don’t know. But there are also unknown unknowns. There are things we don’t know we don’t know.” Former US Defense Secretary Donald Rumsfeld, February 12, 2002.

Met deze flamboyante uitspraak refereerde Rumsfeld in de eerste plaats aan de onstabiele situatie in Afghanistan in de nasleep van de Amerikaanse interventie, maar ze kan evengoed gebruikt worden om de relatie tussen geheugen en geschiedenis te situeren. Eén categorie ontbreekt: “the things we don’t know we know”, een verleden dat is vergeten, onderdrukt, verstild, afgezworen; kennis die een schuilplaats heeft gevonden in de onderste regionen van ons persoonlijk of cultureel bewustzijn, waar taal en geheugen slechts met moeite bij kunnen. Het is hier dat de polariteit tussen geschiedenis en geheugen zich het scherpst uit, waar feit en fictie, verbeelding en document in elkaar overvloeien, waar verschillende mogelijkheden en temporaliteiten naast elkaar bestaan en het onderscheid tussen reëel, actueel en potentieel vervaagt. Het is een notie van “geschiedenis” die haaks staat op het traditionele lineaire narratief, obsessief voortgedreven door het idee van constante vooruitgang, maar wel een weerklank vindt in de crisis van de moderne historische referent, die fragieler en instabieler lijkt dan ooit tevoren. In dit tijdperk van mediasaturatie, waarin alle ruimtelijke en temporele afstanden zijn uitgewist en een uitdeiende geheugenindustrie de meest uiteenlopende plaatsen en tijden beschikbaar maakt voor instant replay, resoneert de roep om de relaties tussen verleden, heden en toekomst te herdenken steeds luider. De filmmakers, videasten en kunstenaars in dit programma gaan op zoek naar de actuele en virtuele spanningen en interacties tussen weten en niet-weten, publiek en privaat en geschiedenis en geheugen, daar waar beide elkaar treffen: op het terrein van media. These were Rumsfeld’s flamboyant words to refer to the unstable situation in Afghanistan following the American intervention in 2001, but they could also be used to situate the relationship between memory and history. One category is lacking: “the things we don’t know we know”, a past that is forgotten, oppressed, silenced, disavowed; a knowledge which has found shelter in the deepest regions of our personal or cultural conscience, hard to be accessed by language and memory. It is there that the polarity between history and memory is most sharply expressed; where fact and fiction, imagination and document, flow into each other; where different possibilities and temporalities coexist and the distinction between the true, the actual and the potential is blurred. It’s an idea of “History” in contradiction with traditional linear narratives, obsessively-driven by an idea of constant progress. Instead it evokes the crisis of the modern historical referent, more fragile and unstable than ever before. In this era of media saturation, in which spatial and temporal distances have been erased and a growing memory industry has made the most distant places and times available for instant replay, the call to rethink the relationships between past, present and future resonates louder and louder. The film and video artists in this programme search for the actual and virtual tensions and interactions between knowing and not knowing, between the public and the private, between history and memory, there where they meet: in the terrain of media. image Walid Ra’ad & The Atlas Group

21


SOMEWHERE IN TIME 1 ZA/SAT 25 APRIL, 13:00 - Sphinx, 66’ Let Me Count the Ways: Minus 10, 9, 8, 7 Leslie Thornton, US, 2004, video, colour, English and Japanese spoken, 22’ Een reeks meditaties op geweld en angst, en de natrillingen ervan in het cultureel geheugen. Opgebouwd uit een mixtuur van persoonlijke reflecties en uiteenlopend beeldmateriaal presenteren de episodes de fenomenologie van angst met een intensiteit die de grens tussen verleden en heden bruusk doorbreekt. Net als in eerder werk exploreert Thornton de sociale effecten van nieuwe technologieën en media, maar ze begeeft zich steeds verder op autobiografisch terrein, suggererend dat we allemaal betrokken zijn bij deze ontwikkelingen. A series of meditations on violence and fear, and their reverberations on cultural memory. The episodes have been built out of a mixture of personal reflections and diverse image material which present the phenomenology of fear with an intensity that breaks abruptly the border between past and present. Just as in earlier work, Thornton explores the social effects of new technologies and media, but here she goes deeper into autobiographical territory, suggesting we are all involved in these developments.

Dangerous Supplement Soon-Mi Yoo, SKR/US, 2006, video, colour, sound, 14’ In haar werk onderzoekt Soon-Mi Yoo de perifere geschiedenissen van Korea, als een persoonlijk exploratie van aliënatie, verlies en de verschrikking van oorlog. Deze video is een compilatie van landschapsbeelden, gefilmd door de Amerikaanse troepen tijdens de oorlog in Korea. De plaatsen in beeld zijn gehavend, onvolledig, verloren. Ze vraagt zich af: “is it possible to see the landscape of the past even though it was first seen by the other’s murderous gaze?”. De juxtapositie van beelden creëert een ruimte waar connecties kunnen worden gemaakt tussen persoonlijke ervaring en publiek geheugen, historisch perspectief en privaat lijden. In her work, Soon-Mi Yoo investigates the peripheral histories of Korea, as a personal exploration of alienation, loss and the atrocities of war. This video is a compilation of landscape images, filmed by the American troops during the Korea war. These damaged places are flawed and incomplete, many are being lost just as they are seen. She asks herself: “is it possible to see the landscape of the past even though it was first seen by the other’s murderous gaze?”. By juxtaposing these images, Yoo creates a space where connections can be made between personal experience and public memory, historical perspective and private suffering.

History and Memory: For Akiko and Takeshige Rea Tajiri, US, 1991, video, colour and b&w, English spoken, 30’ “Een zoektocht naar een onbestaand beeld, een verlangen om een beeld te creëren waar er geen is” culmineert in een kritische reflectie op de relatie tussen gedocumenteerde geschiedenis en ongeregistreerd geheugen. Met behulp van interviews en divers archiefmateriaal gaat Tajri op zoek naar het verhaal van haar familieleden die tijdens WOII zoals zovele Japanse Amerikanen werden opgesloten in een interneringskamp. Ze exploreert de invloed van beelden op de constructie van geheugen en identiteit en vraagt zich af waarom sommige beelden uitgroeien tot het historische symbolen, terwijl andere hardnekkig worden onderdrukt. “A search for a non-existent image, a desire to create an image where there is none,” culminates in a critical reflection on the relationship between documented history and non-registered memories. Through interviews and diverse archive material, Tajiri goes in search of her family’s story during WWII, as thousands of Japanese Americans were taken to internment camps. She explores the influence of images in the construction of memory and identity, asking herself why certain images grow into historical symbols, whereas others are obstinately suppressed.

22


SOMEWHERE IN TIME 2 ZA/SAT 25 APRIL, 14:30 - Film-Plateau, 80’ Situation Leading to a Story Matthew Buckingham, US, 1999, 16 mm, b/w, English spoken, 21’

Courtesy of Murray Guy Gallery, New York

“The past is never dead. It’s not even the past”. Dit citaat van de Amerikaanse schrijver William Faulkner is een belangrijke leidraad in het werk van Buckingham. In zijn installaties verzamelt en herinterpreteert hij historische documenten en representaties als een manier om de relatie tussen het verleden en het heden te bevragen. Situation Leading to a Story is gebaseerd op vier amateurfilms uit de jaren 1920 die hij aantrof in de straten van New York. De zoektocht naar de bron en de context van deze private beelden leidt tot een kritiek op de manier waarop beelden uit het verleden worden gebruikt als fantasieën van geschiedenis. “The past is never dead. It’s not even the past”. This quote by American writer William Faulkner could situate quite accurately the work of Matthew Buckingham. In his installations, he assembles and reinterprets historical documents and representations as a way to question the relationship between past and present. Situation Leading to a Story is based on four amateur films from the 1920’s that Buckingham found on the streets of New York. The search for the origin and context of these private images leads to a criticism on the ways in which images of the past are used as a fantasy of history.

On the Pond Philip Hoffman, CA, 1978, 16mm, b/w, English spoken, 9’ De debuutfilm van Hoffman vertoont reeds alle eigenschappen van zijn latere dagboekfilms: een fascinatie voor familiegeschiedenis en de reconstructie van het geheugen, maar ook een complex temporeel schema dat de conventies van de documentairevorm op de helling zet. Een serie fotoportretten vormt de basis van een intiem onderzoek naar de manier waarop identiteit berust op het familiale systeem van rollenspel, projectie en fantasie. Hoffman begeeft zich op het dun ijs tussen document en fictie, feit en verbeelding, verleden en heden, en reveleert de barsten en stromingen die zich roeren onder het bedrieglijk kalme oppervlak. Hoffman’s first film already presents all the characteristics of his later diary filmmaking: a fascination for family history and the reconstruction of memory, but also a complex temporal structure that dismantles the conventions of documentary filmmaking. A series of photo portraits is the basis for an intimate investigation on the way identity relies on the familiar system of role play, projection and fantasy. Hoffman breaks the thin ice between document and fiction, fact and imagination, past and present, revealing the fissures and rip tides that hide beneath the misleading calm surface.

The Idea of North Rebecca Baron , US, 1995, 16mm, b/w, sound, English spoken, 14’ Onder de dekmantel van een historiografisch onderzoek naar een gefaalde arctische expeditie in 1897 onderzoekt Baron de beperkingen van beelden en andere vormen van documentatie als historische referent, en de paradoxale relatie tussen de temporaliteiten van film en het stilstaande beeld, tussen historische tijd en “real time”. Of hoe het beeld, dat steeds meer wordt beschouwd als noodzakelijke conditie van geheugen en geschiedenis, tegelijk alles en niets zegt. In the guise of a historiographical study on an failed expedition to the Arctic in 1897, Baron investigates the limitations of images and other forms of documentation as a historical referent, and the paradoxical relationship between the temporality of the moving image and the stillness of photography, between historical time and “real time”. Or how the image, regarded as a necessary condition for both memory and history, says everything and nothing at the same time .

23


(nostalgia) Hollis Frampton, US, 1971, 16mm, b/w, sound, English spoken, 36’ We zien een serie foto’s die een voor een verbrand worden. Een stem becommentarieert de inhoud van de foto’s. Wat begint als een ironische relaas van een persoonlijk verleden, ontaardt in een Borgesiaans spel met cinematografische tijd, een verleden en toekomst die steunen op een disjunctie tussen klank en beeld. De rook en as prikken in onze ogen terwijl we proberen vat te krijgen op wat gezegd wordt in de beelden en de vertelling, in een poging om het verhaal op te roepen dat past bij het beeld, of het beeld dat past bij het verhaal. In de woorden van Frampton: “(nostalgia) gaat vooral over woorden en de soort relaties die ze kunnen hebben met beelden. Als kind was ik een soort non-poëet en mijn eerste interesse in beelden had waarschijnlijk iets te maken met de wolken van woorden die er uit konden vloeien... ik denk dat er een soort verschuiving is tussen wat nu geheugen is en wat ooit conjectuur en profetie was.” A series of pictures burn one after the other, while a voice comments on the content of the photos. What begins as an ironic look upon a personal past evolves into a Borgesian game with cinematographic time, in which past and future are based on the disjunction between sound and image. Smoke and ashes get in our eyes while we are trying to make sense of the image and the narration, in an attempt to remember the story that fits the image, or the image that fits the story. In Frampton’s words: “(nostalgia) is mostly about words and the kind of relationship words can have to images. I began probably as a kind of non-poet, as a kid, and my first interest in images probably had something to do with what clouds of words could rise out of them... I think there is kind of a shift between what is now memory and what was once conjecture and prophecy and so forth.”

SOMEWHERE IN TIME 3 ZA/SAT 25 APRIL, 16:00 - Film-Plateau, 56’ American Dreams (lost and found) James Benning, US, 1983, 16mm, colour, English spoken, 56’ In de jaren 1980 maakte Benning, een sleutelfiguur binnen de Amerikaanse avantgarde, een aantal films waarin hij zijn rigoureus gestructureerde exploraties van tijd en ruimte injecteerde met een fascinatie voor facetten van het Amerikaanse geheugen. American Dreams is opgebouwd als een simultane, chronologische presentatie van een collectie memorabilia van baseballspeler Hank Aaron (een idool van de jonge Benning, zelf ooit een verdienstelijke pitcher), handgeschreven dagboekfragmenten van Arthur Bremer (die in 1972 een moordpoging pleegde op presidentskandidaat George Wallace én een tijdlang Benning’s buurman was) en een compilatie van radiofragmenten. Het resultaat is een veelgelaagde constellatie van beeld, tekst en klank, die uitgroeit tot een intens persoonlijke meditatie op het ouder worden, ras, masculiniteit, populaire cultuur en politieke transformaties in een van de woeligste periodes van de Amerikaanse geschiedenis. In the 1980’s James Benning – a key figure of American avant-garde cinema – made a series of films in which his rigorously structured explorations of time and space were injected with a fascination for aspects of American memory. American Dreams is constructed as a simultaneous, chronological presentation of the filmmaker’s collection of Hank Aaron memorabilia (who was an idol of the young Benning, a good pitcher himself), written excerpts from the diary of Arthur Bremer (Benning’s neighbour in Milwaukee, who would attempt to assassinate Alabama governor and presidential candidate George Wallace in 1972) and a compilation of radio fragments. The result is muti-layered constellation of image, text and sound, which develops into a personal meditation on growing old, race, masculinity, popular culture and political transformations during one of the most turbulent periods of recent American history.

24


SOMEWHERE IN TIME 4 ZA/SAT 25 APRIL, 17:30 - Sphinx, 66’ 1937 Nora Martirosyan, FR/AM, 2007, video, colour and b&w, English version, 44’ 1937: het jaar waarop de vader van Nora Dabagian werd gearresteerd in Yerevan, de hoofdstad van Armenië, waar het Sovjetleger op bevel van Stalin lelijk huishield. Martirosyan combineert interviews met Nora, nu 70 jaar oud, met archiefbeelden en re-enactments. De verschillende temporaliteiten overlappen, verhalen en woorden gaan in elkaar op, beelden dringen tot elkaar door, stemmen ontdubbelen, schuiven van het ene lichaam naar het andere. Een reflectie op het proces van herinneren en de relatie tussen het individuele en collectieve geheugen. 1937: the year that Nora Dagabian’s father was arrested in Yerevan the capital of Armenia, during the Stalinist ethnic cleansing operations by the Soviet Army. Martirosyan combines interviews with Nora, now 70 years old, with archive images and re-enactments. The different temporalities overlap; stories and words become mixed up; images pass from one to the other; voices are superimposed, dubbed, transferred from one body to the other. A reflection on the process of remembering and the relationship between individual and collective memory.

Otolith The Otolith Group, UK, 2003, video, colour, English spoken, 22’20 Dit video-essay suggereert een postnucleaire toekomst waarin de mensheid veroordeeld is tot een verblijf in de kosmische ruimte. De verteller in de film is een fictionele afstammeling van Anjalika Sagar, een van de leden van de Otolith Group. Ze blikt terug op verscheidene generaties van vrouwen uit haar familie en verbindt haar eigen ervaringen met die van Anjalika’s grootmoeder, een Indische feministe in de jaren 1960. Haar poging om vat te krijgen op de meervoudige dimensies van het historische en het evolutionaire genereert een variëteit van beelden, die tal van gefragmenteerde geschiedenissen en utopische aspiraties uit de twintigste eeuw omvatten. Otolith presenteert een “toekomst uit het verleden” en maakt hierdoor een alternatief perspectief op het heden mogelijk. This video essay suggests a post-nuclear future in which humankind has been confined to outer space. The narrator is a fictional descendant of Anjalika Sagar, one of The Otolith Group members. She looks back at several generations of women from her family, linking her own experiences with those of Anjalika’s grandmother, an Indian feminist in the 1960’s. Her attempt to understand the multiple dimensions of the historical and the evolutionary generates a number of images, which include the fragmented histories and utopian aspirations of the 20th century. Otolith presents a “past-potential-future”, making possible an alternative perspective on the present.

25


SOMEWHERE IN TIME 5 ZO/SUN 26 APRIL, 14:30 - Film-Plateau, 61’ Handsworth Songs Black Audio Film Collective, UK, 1986, 16mm, colour and b&w, English spoken, 61’ BAFC was een Brits collectief van filmmakers en activisten die in de jaren 19801990 hun radicale visie op de postkoloniale neergang van de imperialistische wereldorde, de ontluisterende socio-economische effecten van het Tatcherisme en de betekenis van de diasporische conditie vertaalden naar een al even radicale vorm. Handsworth Songs exploreert de origine van de onlusten die in 1985 uitbraken in de Handsworth wijk in Birmingham, waar de zwarte gemeenschap zich met geweld afzette tegen een politiek beleid dat werd beschouwd als een terugkeer naar het kolonialisme. In tegenstelling tot de didactische, panoptische impuls in de documentairetraditie, koos regisseur John Akomfrah voor een open, polytonische structuur waarbinnen opgenomen getuigenissen, bemiddelende voice-overs en een panoplie van klankpatronen interacties opzochten met een montage van gepoëtiseerde archiefbeelden. Het inherente historisch discours wordt ontmanteld, waardoor de afdrukken van het verleden een nieuwe plaats krijgen in de constellatie van het heden, als belofte naar de toekomst. “There are no stories in the riots, only the ghosts of other stories”. BAFC was a British collective of filmmakers active in the 1980’s and 1990’s who expressed their radical views on the post-colonial decline of the imperialistic world order, the disastrous socio-economic effects of Thatcher’s doctrine and the meaning of the diasporic condition in an evenly radical way. Handsworth Songs explores the origins of the riots in the Birmingham district of Handsworth, where the local black community rose against a political policy that they considered as a return to colonialism. In contrast with the didactic panoptic impulse of the documentary film tradition, filmmaker John Akomfrah chose an open, polytonic structure where eyewitness accounts, mediated voice-overs and a mosaic of sound, intersperse with a poetic montage of archive footage. The inherent historical discourses are dismantled, and in result the impressions of the past gain a new place in the constellation of the present, as a promise to the future. “There are no stories in the riots, only the ghosts of other stories”.

26


SOMEWHERE IN TIME 6 ZO/SUN 26 APRIL, 23:00 - Sphinx, 71’ According to... Kevin Jerome Everson, US, 2007, 16mm on video, b/w, English spoken, 9’ In zijn films, sculpturen, publicaties, fotografie en schilderwerk reageert Kevin Jerome Everson op dagelijkse condities, taken en gebaren van mensen van Afrikaanse afkomst. Zijn doelstelling is om een licht te werpen op de “onmeedogendheid van het alledaagse leven”. In According to... worden verschillende verhalen van interraciale moorden in het rurale Zuiden van de VS twee keer verteld, in uiteenlopende versies. Everson combineert found footage met zelfgemaakt beeldmateriaal om te reflecteren op de ervaring van Afro-Amerikanen voor de opkomst van de Civil Rights movement. In his films, sculptures, photographies, artist books and paintings, Kevin Jerome Everson responds to daily materials, conditions, tasks and gestures of people of African descent in North America, illuminating, as he puts it, the “the relentlessness of everyday life”. In According to..., stories of interracial murders in Southern rural America are told twice, offering different versions of the tragic events. Everson combines found footage and newly shot material to reflect on the experience of African-Americans before the rise of the Civil Rights movement.

The Dead Weight of a Quarrel Hangs Walid Ra’ad & The Atlas Group, LB/US, 1996-1999, video, colour, English and Arabic spoken, 17’ Een video die zinspeelt op de mogelijkheden en beperkingen van een geschiedschrijving van de Libanese burgeroorlogen (1975-1991). De drie episodes, geconstrueerd op basis van fragmenten uit het alledaagse, werpen zich niet op als reportages van de gebeurtenissen zelf, maar als exploraties van wat kan ingebeeld worden. In zijn werk analyseert Walid Ra’ad beelden van de massamedia en oorlogssituaties, vooral met betrekking tot de Libanese burgeroorlogen, in een poging om een geschiedenis te (her)schrijven als een configuratie van noties zoals ‘ervaring’, ‘tijd’, ‘bewijs’ en ‘getuigenis’. A videotape in three parts exploring the possibilities and limits of writing a history of the Lebanese civil wars (1975-1991). Constructed out of innocent and everyday material, the tapes do not intend to document what really happened, but instead choose to explore what could be imagined. In his works, Walid Ra’ad analyses mass media images and narratives on war, and more precisely the Lebanese civil wars, in order to re-write a history in which notions like ‘experience’, ‘time’, ‘evidence’, ‘testimony’ all intermingle.

It’s not my memory of it: three recollected documents Julia Meltzer & David Thorne, US, 2003, video, colour, English spoken, 25’ Het document – van productie, verzameling en circulatie tot receptie en sociologisch effect – is de kern van het werk van Julia Meltzer en David Thorne. It’s not my memory of it is gebaseerd op drie documenten – het verhaal van een CIA bron die in 1979 actief was in Iran, de begrafenis van zes Sovjetmatrozen in een schip van de Amerikaanse zeemacht tijdens de koude oorlog en een publiek erkend maar nog steeds niet openbaar gemaakte Amerikaanse raketaanval in Yemen in 2002 – als reflectie op de dynamiek tussen weten en niet-weten en de expansie en intensificatie van geheimhouding in het huidige klimaat van verhoogde beveiliging. The document – its production, collection, circulation, reception and sociological effects – is at the centre of the work of Julia Meltzer and David Thorne. In It’s not my memory of it, three recollected documents – the account of a former CIA source in Iran in 1979, the burial at sea of six Soviet sailors conducted in a U.S. Navy ship during the Cold War, and a publicly acknowledged but top-secret U.S. missile strike in Yemen in 2002 – provoke a reflection on the dynamic of a knowing and not knowing, addressing the question of the expansion and intensification of secrecy practices in the current climate of heightened security.

27


Show of Force Vision Machine, UK, 2004-2007, video, colour, sound, 20’ Vision machine is een in Oost-Londen gebaseerd collectief dat zich toelegt op het onderzoek van historisch trauma, vaak in samenwerking met plaatselijke gemeenschappen. Show of Force is onderdeel van een driejarig project met plantagewerkers in Noord-Sumatra, gefocust op de anticommunistische campagne van generaal Suharto in de maanden na zijn coup in oktober 1965. Honderdduizenden mensen werden afgeslacht, met medewerking van Britse en Amerikaanse overheidsdiensten. Michael Uwemedimo en Joshua Oppenheimer leggen uit: “Om de geschiedenis van de slachtpartijen op te delven, heeft Vision Machine een methode ontwikkeld die het best kan gedefinieerd worden als een archeologische performance. Tussen een begraven historische gebeurtenis en de heropvoering met historische acteurs, opent deze methode een proces van simultane historische excavatie en histrionische reconstructie”. Vision Machine is a collective based in East London that works with communities to recover – and recover from – historic trauma. Show of Force is part of a three-year project with palm-plantation workers in North Sumatra investigating the campaign of anti-Communist terror instigated by British and American intelligence services that waged in the Indonesian archipelago after October 1965, causing the slaughter of hundreds of thousands of people. As Vision Machine members Michael Uwemedimo and Joshua Oppenheimer explain “To excavate the history of the massacres, Vision Machine has developed a method that is best thought of as an archaeological performance. Between a buried historical event, and its re-staging with historical actors, this method opens a process of simultaneous historical excavation and histrionic reconstruction”.

28


baby MATINEE ZO/SUN 26 APRIL, 11:00 - SPHINX

Een selectie van experimentele en kunstzinnige films en video’s voor de allerkleinsten en hun ouders. De Baby Matinee biedt een alternatief voor mainstream entertainment en laat kinderen onbevangen kennismaken met hedendaagse kunst en film. In de jaren 1980 gaf “Tik Tak” een nieuw élan aan kindertelevisie met zijn gedurfde repetitieve en ritmische patronen van geluid, kleur en beweging – schatplichtig aan vroege abstracte filmkunstenaars. De wondere wereld van “Tik Tak” prikkelde de zintuigen van jonge kijkertjes en leerde ze scherp observeren. Geïnspireerd door het aanhoudende succes van “Tik Tak” stelde Courtisane een programma samen met felgekleurde vormen, speelse bewegingen en muziek maar ook met dieren en grappige wezens. Met klassiekers van Robert Breer, Oskar Fischinger en Jean Painlevé en recentere filmproducties in opdracht van het Britse Animate Projects.

A selection of experimental and artists’ film and video works brought together for the enjoyment of the little ones and their parents, offering families an alternative to mainstream children’s entertainment as well as a new way for children to approach and appreciate contemporary art and film. In the 1980’s, Belgian cult children’s TV show “Tik Tak” broke ground with its repetitive and rhythmic patterns of sound, movement and colour, reminiscent of the work of early abstract animators, captivating the youngest viewers with a visual wonderland that sparks observation and sensory skills. Inspired by the success of “Tik Tak”, still popular with babies and young children today, Courtisane presents a selection of films and videos suitable for any “Tik Tak” lover: bright colourful forms, playful movement and music, but also animals and other strange funny creatures. The Baby Matinee will present classic works by Robert Breer, Oskar Fischinger and Jean Painlevé, as well as recent films commissioned by Animate Projects in the UK.

29

IMAGES Carolina Melis & Susanne Flender


ARTIST IN FOCUS: Guy Sherwin Film Feedback (Screening/Talk) ZA/SAT 25 APRIL, 20:00 - Sphinx Courtisanes Artist in focus Guy Sherwin is al meer dan vier decennia een sleutelfiguur in de Britse avant-garde cinema. Hij rekt de grenzen van cinema op met films, installaties en performances waarin hij de fundamenten van film verkent: licht en tijd. Na zijn opleiding Schilderkunst aan de Chelsea School of Art in de late jaren 1960, was hij mid jaren 1970 betrokken bij het London Film-makers Co-operative, een organisatie voor experimentele film gerund door artiesten (die de hoogdagen beleefden van de British Structural Film Movement). Tegenwoordig geeft hij les aan de Middlesex University en de University of Wolverhampton en brengt hij expanded cinema performances samen met zijn partner, film- en geluidskunstenaar Lynn Loo. Vanuit een fascinatie voor het seriële en live interventie, onderzoekt Sherwin kwesties als de relatie tussen geluid en beeld, de digitale herwerking van film, de mechanismen achter de beeldprojectie, de methoden om film te printen, de interactie tussen performer en film. In de screening / talk vertelt Sherwin hoe concepten als time-looping en feedback zijn artistieke praktijk hebben gevormd. Hij toont (fragmenten uit) zijn eigen werk – o.m. een reeks films die onafgewerkt bleef en die hij later weer oppikte – en films van kunstenaars die hem beïnvloed hebben. In het kader van An evening on... landscapes (VR 24 APRIL) brengt hij zijn live performance Paper Landscape voor het eerst in België. A key figure in British avant-garde cinema for already more than four decades, Courtisane’s Artist in focus Guy Sherwin pushes the limits of cinema with his films, installation works and performances, in which he explores film’s fundamental properties: light and time. After studying painting at the Chelsea School of Art in the late 1960’s, Sherwin taught printing and processing at the London Film-Makers’ Co-op during the mid-70s, at the heyday of the British Structural Film Movement. He now teaches at Middlesex University and University of Wolverhampton, and collaborates on expanded cinema performances with his partner, Singaporean film and sound artist Lynn Loo. Concerned with seriality and live intervention, his work investigates questions such as the physical relationships between sound and image, the digital re-working of film, the mechanisms of projection, the methods of printing and the live interaction between performer and film. In the course of his screening / talk at Courtisane, Sherwin will discuss ideas about time-looping and feedback that have influenced his film practice and show a series of films that were abandoned in the making, then resumed after a time lapse. As part of An evening on... landscapes (FR 24 APRIL), Guy Sherwin will present his live film-performance Paper Landscape for the first time in Belgium.

Da Capo: Variations on a Train with Anna Guy Sherwin, UK, 1975/2000, 16mm, b/w, optical sound, 9’ Een studie van variaties in beeld en geluid. Veertien interpretaties van een prélude van Bach begeleiden een herhaald shot van een trein die het station verlaat. Several interpretations of a prelude by J.S.Bach accompany a repeated shot taken from a train leaving a station.

30


met ondermeer / with among others:

Film Feedback Tony Conrad, US, 1974, 16mm, colour, silent, 14’ Film Feedback is ‘in real time’ geproduceerd: het ontwikkelen en projecteren van de film ge­beurde nog tijdens het filmen! Een beeld wordt geprojecteerd op een transparant pro­ jectie­scherm. Een camera legt de achterzijde vast (negatief). De film rolt ononderbroken uit de camera (in een donkere kamer), wordt onmiddellijk ontwikkeld en geprojecteerd op de voorkant van het scherm. Film Feedback was produced in ‘real time’ by processing and projecting the film while it was being shot. A negative image is shot from a small rear-projection screen, the film comes out of the camera continuously (in the dark room) and is immediately processed, dried, and projected on the screen.

Camden Road Station Guy Sherwin, UK, 1973/2003, 3x16mm, colour, silent, 9’ Beelden van een stationsperron worden herhaald op drie schermen (soms aangrenzend, soms overlappend). Treinen en mensen verschijnen en verdwijnen, komen aan en vertrekken. Stationary shots of a station platform repeated across three screens. Trains and people waiting and departing, arriving and leaving.

Views From Home Guy Sherwin, UK, 1987/2005, super 8 on miniDV, colour, sound, 10 mins. In Sherwins appartement in Oost-Londen voeren licht en schaduw een heerlijk elegant ballet op. Light and shadow in (Sherwin’s) East London apartment perform a gloriously elegant ballet.

Cycles #3 Guy Sherwin, UK, 1972/77/2003, 2x16mm, colour, optical sound, 9’ Een versie voor twee projectoren van een film uit 1972 waarvoor geen camera gebruikt werd. Sherwin bewerkte de blanco film met gaten en stippen … A twin-projector version of a film made in 1972 without using a camera: holes were punched into a length of clear film and paper dots stuck onto it…

31


PAST IMPERFECT An evening on... Memory DO/THU 23 APRIL 18:00 - BANK VAN DE ARBEID (Aki Onda performance) - gratis/free 20:00 - VOORUIT DOMZAAL - € 11 / 8 (red.) (in Vooruit deuren open om 18:30 voor installaties/installation works start 18:30) Over de wisselwerking tussen herinneringen en de gaten in ons geheugen. On the interplay between remembrance and the blanks in our memory.

PERFORMANCE

Cassette Memories Aki Onda (JP) Gebruik makend van geluidsfragmenten die hij twintig jaar lang op bijna obsessieve manier verzamelde, stelt Aki Onda een ‘dagboek’ samen. Hij beschouwt de opnames als persoonlijke herinneringen en componeert ermee door cassettespelers te manipuleren. Concrete geluiden worden herdacht en herschikt tot een 4 uur durende collage van ritualistische cassette-muziek. (Je loopt vrij in en uit.) Aki Onda uses field-recordings obsessively collected over a span of two decades to create a 4-hour long sound diary. He considers these recordings to be personal memories, composes by manually manipulating cassette players, re-collecting and re-constructing concrete sounds. What emerges is a sonic collage of ritualistic tape music. (Free entrance)

PERFORMANCE

MPLD Gill Arnò (IT) Arnò gebruikt found footage en verbouwde diaprojectoren. Dia’s worden films die weigeren in beweging te komen in een flikkerende performance die ons wijst op de fixatie van ons geheugen op geïsoleerde beelden. Arnò uses found footage and modified slide projectors, slides become films that refuse to get in motion in a flickering performance that recalls how isolated images are fixed on our memory.

32


PERFORMANCE

Nothing Is Real (Strawberry Fields Forever), Alvin Lucier performed by Heleen van Haegenborgh (BE) Een pianist speelt fragmenten van The Beatles’ Strawberry Fields Forever en neemt die op. Met een miniatuurluidspreker in een theepot speelt de muzikant zijn eigen opname opnieuw af en maakt overtonen door met het dekseltje te spelen. A pianist plays and records fragments from The Beatles’ song, Strawberry Fields Forever on stage and then plays back his/her own recording of it on a miniature speaker glued to the inside of a teapot.

PERFORMANCE

Circo Togni Associazione Home Movies - La camera ottica (IT) Met/With Andrea Belfi (IT), Stefano Pilia (IT), Benjamin Francart (BE) en Xavier Garcia Bardon (BE). Een serie 8mm films van de familie Togni, een beroemd geslacht van circusartiesten actief tussen 1940 en 1970, werd in heel slechte toestand ontdekt in een circuswagen. Home Movies restaureerde de films (samen met La Camera Ottica) en blaast ze nieuw leven in op 4 schermen, begeleid door 4 muzikanten. A series of 8mm films shot by the Togni family, the famous dynasty of circus artists, between the 1940s and the 1970s, were found inside a circus wagon in horrible shape. After being restored in collaboration with La Camera Ottica, Home Movies revives them on 4 screens accompanied by 4 musicians.

PERFORMANCE

(Ghent) Memory Space, Alvin Lucier performed by Thomas Smetryns (BE), Heleen Van Haegenborgh (BE), Kristof Roseeuw (BE) & Michael Weilacher (US) De instructies van Alvin Lucier zeggen de performers de stad in te trekken en op eender welke wijze – opnameapparatuur, pen en papier of het geheugen – de geluiden die zij ervaren te registreren. Daarna keren zij terug naar de performanceruimte om er met hun instrumenten de buitengeluiden te reconstrueren. Alvin Lucier’s instructions tell performers to go out into a city and capture by any means – electronic recording, graphic notation, or memory – its sounds and to return to the studio and recreate them using only their instruments and voice.

INSTALLATION

Paradise Recollected, 2008, video, 33’ Jasper Rigole (BE) 8mm films, afkomstig van rommelmarkten en verkoopzalen, vormen de basis voor deze film. De herinneringen die erop te vinden zijn worden samengebracht om een soort van parallelle wereld te creëren die gebaseerd is op het middeleeuwse ‘land van Cocagne’, een escapistisch droomoord. 8mm films, found on flea markets and garage sales constitute the basis of this film, in which recollections are brought together in order to create a parallel world that refers to the ‘the land of Cockaigne’, a fictive land of plenty.

33


SCULPTING THE LAND An evening on... Landscapes VR/FRI 24 APRIL, 20:00 - VOORUIT domzaal - € 11 / 8 (red.) (deuren open om 18:30 voor installaties / installation works start 18:30) Nieuwe interpretaties van één van de oudste thema’s van de kunstgeschiedenis: het landschap. Het fungeert niet als achtergrond voor de ontwikkeling van een verhaal, maar als onderwerp zelf. Net zoals in de schilderkunst wordt het landschap als personage naar voren geschoven en wordt het filmen ervan een genre op zich. New interpretations of one of the oldest themes in art history: the landscape. Here the landscape does not function as the background for the development of a narrative, but is the subject itself.

INSTALLATION

The American Desert (for Chuck Jones), 2002, video, 34’ Mungo Thomson (US) Meer dan dertig minuten desolate en veelkleurige woestijnen uit de studios van Warner Brothers. Een eresaluut aan Chuck Jones, de geestelijke vader van Roadrunner. More than thirty minutes of desolate and colourful cartoon deserts from the Warner Brothers Studios. A tribute to Chuck Jones, the ‘father’ of Roadrunner.

SCREENING

River Yar, 1972, 2x16mm, 35’ Chris Welsby & William Raban (UK) Opgenomen vanuit een watermolen op het Eiland van Wight. Gedurende een periode van twee keer drie weken – in de herfst en in de lente – filmde een camera elke minuut één frame. De film, op twee schermen, wordt omschreven als een van de rijkste en mooiste films van de hand van Engelse filmmakers. Shot from a watermill on Isle of Wight. A camera took one frame each minute during three weeks in autumn and spring. This film on two screens has been described as one of the richest and most beautiful films to have been made by English filmmakers.

34


PERFORMANCE

Cobra Mist Emily Richardson, Chris Watson & Benedict Drew (UK) “Land-escape-art, existentieel, instinctief en primitief” (Andrew Kötting). Een onderzoek naar de mysterieuze relatie tussen het landschap van Orford Ness en de sporen van een bijzonder militair verleden. “Land-escape-art, existential, visceral and elemental.” (Andrew Kötting). Cobra Mist tries to unravel the mysterious relationship between the landscape of Orford Ness and traces of its military past.

PERFORMANCE

565685981¨565615566 Draw a Straight Line and Follow It Composition # 10, score by La Monte Young Performed live by Luke Fowler & Lee Patterson Commissioned by Courtisane

© Bryony McIntyre

Filmmaker Fowler en geluidskunstenaar Patterson trekken in een rechte lijn door Gent, van de Bourgoyen naar het Damvalleimeer, en documenteren hun tocht met beeld en geluidsmateriaal. Ze interpreteren La Monte Young’s partituur voor Composition 1960 #10 dat slechts uit 1 instructie bestaat: “Trek een rechte lijn en volg ze.” Filmmaker Luke Fowler and sound artist Lee Patterson walk along a straight line through Ghent and document their walk in image and sound. They give their personal reinterpretation of La Monte Young’s score for Composition 1960 #10 which has only 1 instruction: “Draw a straight line and follow it.”

PERFORMANCE

Paper Landscape Guy Sherwin (UK) Met een super 8-film, een transparant scherm en een pot witte verf confronteert Sherwin (Artist in focus, zie p. 30) de tweedimensionaliteit van het scherm met de illusiore driedimensionaliteit van het opgenomen beeld. Tijdens Filmfeedback, de screening/talk die de dag nadien in Sphinx plaatsvindt, geeft hij meer uitleg over zijn artistieke keuzes en over deze performance. Sherwin (Artist in focus, p. 30) uses a super-8 film, a transparent screen and white paint to confront the two-dimensionality of a screen with the illusionary three-dimensionality of the captured image. During Filmfeedback, a screening/talk at Sphinx the next day, he will elaborate on his artistic practice and on this performance.

SCREENING

13 Lakes, 2004, 16mm, 130’ James Benning (US) Dertien opnames van tien minuten van telkens een ander meer in de Verenigde Staten. Iedere take vormt een statische compositie waarin het meer en de omgeving elk de helft van het scherm uitmaken. Menselijke actviteit is tot een minimum gereduceerd en vormt slechts een rimpeling aan het wateroppervlak... Een oefening voor de kijker in gewichtloosheid. Thirteen ten-minute static takes from different lakes in the United States. The segments repeat the same basic framing, presenting the horizonline in the centre of the frame, dividing lake and sky into approximately equivalent fields. Human interference is reduced to a mere rimple on the water’s surface. An exercise in weightlessness for the viewer.

35


Your business side. Your creative side. Inspire both. Introducing Avid’s new editing lineup. An evolutionary system architecture that delivers what’s most important to you. Quality, performance and value. A new way of thinking. A new way of doing business. Take a closer look at Avid.com/newthinking. Avid Technology Belgium, Luchthavenlaan 27A, 1800 Vilvoorde T 02 254 88 80 F 02 254 88 90 © 2008 Avid Technology, Inc. All rights reserved. Avid is a registered trademark of Avid Technology, Inc. or its subsidiaries in the United States and/ or other countries.


ADV-COURTISANE2009:Layout 1 30/03/09 11:06 Page 1

PERFORMANCE DO 07 & VR 08.05 -

PREMIĂˆRE

DOLORES BOUCKAERT & BERNARD VAN EEGHEM CAST SHADOW

Twee personages: wat bindt hen, wat scheidt hen? Wie zijn ze, wat zijn ze, hoe zijn ze? Wat willen ze, alleen en met elkaar? Ze nemen elkaar onder de loep met psychoanalyse. WO 13 & DO 14.05

MEG STUART & PHILIPP GEHMACHER / DAMAGED GOODS & MUMBLING FISH MAYBE FOREVER

Choreografen Stuart en Gehmacher verbeelden fragmenten uit een liefdesrelatie die pendelt tussen ontmoeting en afscheid, zindering en melancholie.

Foto: Chris Van der Burght

INFO & TICKETS: WWW.VOORUIT.BE - T. 09 267 28 28


Courtisane festival 2009 Catalogue  

Courtisane festival 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you