Page 1

Lublin, dn. 27.10.2012. Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 1.10.2012. Nauka wystawienia dokumentów księgowych Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103 Zleceniobiorca: Kaja Kowalska Ul. XXXXX 0/00 00-000 XYZXYZXYZ

Opis usługi: Tłumaczenia pisemne POLENG, POLDE, ilość słów: 164 283 Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 16 428, 28 2. Kwota uzysku: 8214,14 50% pozycji nr 1

3. Kwota do opodatkowania: 8214,14 różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2

4. Podatek od wynagrodzenia: 1478,55 18% pozycji nr 3

5. Kwota do wypłaty: 14949,73 różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4

(słownie: czternaście tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt trzy grosze)

........................................... Zleceniodawca

............................................... Zleceniobiorca

rachunek do umowy o dzieło  

rachunek do umowy o dzieło, wzór znalazłam w Internecie. Mam nadzieję, że wszystko dobrze zrozumiałam, niestety rachunkowość nie jest moją m...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you