Page 1

Compania “Teleradio – Moldova” Instituţia Publică Naţională a Audiovizualului str. Mioriţa, 1, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova; www.trm.md; trm@trm.md tel: +373 22 72-10-47, +373 22 22-82-84; fax: +373 22 72-33-52

Data __________

nr. _______________

_________________ (Operatorii economici) INVITAŢIE LA CONCURS pentru achiziţionarea bunurilor/serviciilor prin procedura cererii ofertelor de preţuri Autoritatea contractantă: IPNA Compnia „Teleradio-Moldova” Sediul autorităţii contractante: mun. Chişinău, str. Mioriţa 1 Numărul de telefon şi persoana de contact: 022 406963, Băietrău Tatiana Obiectul achiziţiei: produse radiofonice şi televizate de la producătorii independenţi autohtoni Cod CPV: 92200000-3

Produse radiofonice 3 Produse radiofonice 4 5.1 Produse radiofonice 5

92200000-3 92200000-3

2.2 Produse radiofonice

922000003

2.

922000003

2.1 Produse radiofonice

922000003

1.

Produse radiofonice

922000003

Cerinţele faţă de bunurile solicitate: Lotul nr.1 Produse radiofonice Denumirea Nr. Cod bunurilor / d/o CPV serviciilor

Caracteristicile

Cantitatea

Emisiune cu genericul „Spune cum eşti guvernat” Ciclu de documentare despre relaţiile cetăţean - funcţionar public

12 emisiuni cu durata fiecăreia de 30 min.

Rubrică săptămînală despre calea parcursă de statele din Europa Centrală şi de Est în procesul de aderare la UE. Genericul „Experienţa integrării” Emisiune despre calea parcursă de statele din Europa Centrală şi de Est în procesul de aderare la UE. Generic „Experienţa integrării” Emisiune cu genericul „Presa şi puterea”. Ciclu de dezbateri radiofonice pe teme de actualitate. Emisiune cu genericul „Stăpîn pe propriul destin”. Ciclu de documentare radiofonice despre istorii de succes. Rubrică săptămînală care ar scoate în evidenţă modul de implementare a politicilor rurale. Genericul „Satul văzut din capitală”

12 rubrici cu durata fiecăreia de 10 min.

12 emisiuni cu durata fiecăreia de 30 min.

12 emisiuni cu durata fiecăreia de 45 min. 12 emisiuni cu durata fiecăreia de 30 min. 12 rubrici cu durata fiecăreia de 10 min.

Altă informaţie

Proiectele vor conţine - descrierea conceptului şi formatul lucrării; - descrierea echipei de realizatori; - propuneri privind data lansării şi perioada de difuzare; - desfăşurătorul unei emisiuni pilot; - costurile lucrării.


6

6.2 Produse radiofonice

922000003 922000003

6.1 Produse radiofonice

922000003

5.2 Produse radiofonice

1.

Produse televizate

92200000-3

Lotul nr. 2 Produse televizate Denumirea Nr. Cod bunurilor / d/o CPV serviciilor

Emisiune care ar scoate în evidenţă modul de implementare a politicilor rurale. Genericul „Satul văzut din capitală” Rubrică săptămînală care ar scoate în evidenţă modul de implementare a reformelor în sistemul de drept. Genericul „Justiţie şi justiţiari” Emisiune care ar scoate în evidenţă modul de implementare a reformelor în sistemul de drept. Genericul „Justiţie şi justiţiari”

12 rubrici cu durata fiecăreia de 10 min.

Caracteristicile tehnice / cerinţele

Cantitatea / volumul

Documentare despre personalități care au marcat istoria Moldovei.

12 emisiuni cu durata fiecăreia de 30 min.

12 emisiuni cu durata fiecăreia de 30 min.

10emisiuni cu durata fiecăreia de 15 min.

Altă informaţie Proiectele vor conţine - descrierea conceptului şi formatul lucrării; - descrierea echipei de realizatori; - propuneri privind data lansării şi perioada de difuzare; - desfăşurătorul unei emisiuni pilot; - costurile lucrării.

Termenul-limită de prezentare a ofertelor 06.11.2013, ora 10.00 Data/ora desfăşurării concursului 06.11.2013, ora 10.00 Ofertele urmează a fi depuse la sediul IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, str. Miorița 1, mun. Chișinău, et. 5, Cancelaria. Criteriile de evaluare a ofertelor : Evaluarea şi compararea ofertelor se va efectua pe fiecare poziţie în parte. La evaluarea ofertelor se vor utiliza următoarele criterii: Criterii 1. Relevanţa proiectului pentru (public utilitatea publică): actualitatea proiectului interesul public implicarea cetăţenelor identificarea problemelor, importanţa lor pentru societate/comunitate propunerea de soluţii finalităţile şi consecinţele impactul informativ, cultural – recreativ şi educativ – formativ – caracterul cognitiv – utilitar 2. Originalitatea formatului: - logica elementelor scenaristice (începutul, fabula, deznodămîntul) - genurile jurnalistice, identitatea şi realizarea lor - gradul de documentare şi implicarea eroilor relevanţi temei - formă artistică originală cu elemente de ficţiune - elemente novatoare de regie,prezentare şi editare - modalităţi originale de aprobare şi tratare a temei - capacitatea de transpunere a conceptului prin utilizarea capacităţilor specifice formatului - forma de prezentare în direct (inclusiv duplex, triplex) 3. Complexitatea emisiunii (în baza emisiunii pilot) - grad de complexitate (prezenţa şi funcţionalitatea interactivităţii – intervenţii de pe teren, sunete la telefon, SMS şi altele) - înregistrări în spaţii publice - spontaneitatea şi improvizări ale prezentatorului (moderatorului) - prezenţa subiectelor de investigare, jurnalismului sub acoperire - utilizarea posibilităţilor performante artistice şi tehnice ale televiziunii şi radiodifuziunii, editare calitativă a imaginii şi sunetului, efecte specifice video şi sonore, grafică computerizată, etc. - locul realizării emisiunii, înregistrări în diferite medii (în atmosferă, la înălţime, sub pămînt, pe apă, sub apă, etc.) - persoane implicate în procesul de realizare (personalităţi publice şi artistice de notorietate, copii, persoane în etate şi cu dizabilităţi, invitaţi aflaţi între ei în

Punctaj de la 0 la 10 Prezenţa tuturor criteriilor solicitate – 10 puncte Lipsa unui criteriu – 8 puncte Lipsa a două criterii – 6 puncte Lipsa a trei criterii – 4 puncte Lipsa a patru criterii – 2 punct Lipsa a 5 şi mai mult criterii – 0 puncte

Prezenţa tuturor criteriilor solicitate – 10 puncte Lipsa unui criteriu – 8 puncte Lipsa a două criterii – 6 puncte Lipsa a trei criterii – 4 puncte Lipsa a patru criterii – 2 punct Lipsa a 5 şi mai mult criterii – 0 puncte

Prezenţa tuturor criteriilor solicitate – 10 puncte Lipsa unui criteriu – 8 puncte Lipsa a două criterii – 6 puncte Lipsa a trei criterii – 4 puncte Lipsa a patru criterii – 2 punct Lipsa a 5 şi mai mult criterii – 0 puncte


conflict, etc.) - designul proiectului şi performanţele lui 4. Criterii de obiective şi conţinut (în baza emisiunii pilot) - sinopsisul7desfăşurătorul emisiunii - integritatea şi argumentarea temei - viziunea şi conceptul temei (elaborarea - realizarea) - capacitatea de selectare a protagoniştilor - ritmul şi stilul prezentării - parametrii tehnici şi artistici ai sunetului şi/sau imaginii) - profunzimea comentariilor, interviurilor, inserturilor - calitatea conceptului regizoral al emisiunii 5. Rezonabilitatea resurselor materiale financiare şi umane (analiza comparativă în raport cu fişa tip a costurilor de producere a unei emisiuni radiu TV)

6. Calităţile mesajului - imparţial - echidistant - clar - corect - echitabil - credibil - obiectiv - veridic - exact - argumentat - decent - echilibrat 7 Preţul – 40 puncte

Prezenţa tuturor criteriilor solicitate – 10 puncte Lipsa unui criteriu – 8 puncte Lipsa a două criterii – 6 puncte Lipsa a trei criterii – 4 puncte Lipsa a patru criterii – 2 punct Lipsa a 5 şi mai mult criterii – 0 puncte

Preţ rezonabil şi calitate bună a emisiunii – 10 puncte Preş majorat şi calitate bună a emisiunii – 8 puncte Preş rezonabil şi calitate medie a emisiunii – 6 puncte Preş majorat şi calitate medie a emisiunii – 4 puncte Preş rezonabil şi calitate joasă a emisiunii – 2 punct Preş majorat şi calitate joasă a emisiunii – 0 puncte Prezenţa tuturor criteriilor solicitate – 10 puncte Lipsa doar a unui criteriu presupune respingerea ofertei

Preţul cel mai mic (x) împărţit la preţul următor (y) înmulţit la 40 plus numărul de puncte acumulate

Termenul şi condiţiile de livrare a bunurilor/ prestare a serviciilor: livrarea se efectuează eşalonat conform graficului aprobat de părţi. Valuta şi modul de achitare: valuta lei MD, achitarea: în avans 30% din suma totală a contractului în decurs de 10 zile după intrarea contractului în vigoare, 30 % după livrarea a 10 produse radiofonice /televizate în decurs de 10 zile, restul 40% în decurs de 10 zile după livrarea tuturor produselor radiofonice /televizate. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile Documentele de calificare ale operatorilor economici: 1. Certificat de înregistrare – copie autentificată prin ştampila şi semnătura participantului; 2. Certificat privind atribuirea contului bancar emis de banca deţinătoare de conturi - copie autentificată prin ştampila şi semnătura participantului; 3. Ultimul raport financiar - copie autentificată prin ştampila şi semnătura participantului. 4. Date despre participant. Denumirea Firmei Adresa Firmei Oficiul de înregistrare (Dacă diferă de adresa Firmei) Anul întemeierii Denumirile precedente ale Firmei Telefon de contact Fax Poşta electronică Tipul Firmei ._________________privat, public, etc. Fondatorul Firmei şi ultimul Patron Firme subsidiare Numărul angajaţilor Numărul şi amplasarea depozitelor Baza tehnico-materială Circuitul anual de export Circuitul anual pentru piaţa internă Volumul de producţie (activitate) Denumirea Băncii la care Firma are deschis cont bancar . Adresa Băncii Preşedintele Grupului de lucru Executor: Băietrău Tatiana Tel: 022406963

Vulpe Constantin

Invitatie de participare final  

Invitatie de participare final

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you