Page 1

10anys del 16 al 28 de febrer I 2014 I núm. 255

www.vedireco.com

www.docos.es

Pol. Industrial “LES TÀPIES” C/ Gill Vernet, parc. 19 · L’HOSPITALET DE L’INFANT 43890 Tarragona Tel. 977 838 300 · info@vedireco.com


MAXIMIZAMOS LA RENTABILIDAD DE SU INMUEBLE WE MAXIMIZE YOUR PROPERTY PROFITS

ПОВЫСИМ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ВАШЕЙ НЕДВИЖИМОСТИ

La empresa líder de alquiler turístico en la Costa Dorada The leading holiday rental company on the Costa Dorada Агенство – лидер в сфере туристической аренды на побережье Коста Дорада.

SALOU CAMBRILS HOSPITALET DE L’INFANT MIAMI PLAYA LA PINEDA TORREDEMBARRA

info@universalholidaycentre.com

www.universalholidaycentre.com

COMPRA VENTA REAL ESTATE А ТАКЖЕ КУПЛЯ – ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ


6 14

19

12 10 SUMARI255

6 8 10

ECONOMIA Conveni per dinamitzar les empreses del polígon industrial Les Tàpies

TURISME Els municipis de l’Estació Nàutica renoven el seu compromís anual

PROMOCIÓ Mont-roig del Camp crea un segell de Producte Local de Qualitat

12

14 18

FORMACIÓ Nova oferta formativa del Viver d’empreses de Vandellòs i l’Hospitalet

ESPORTS El Club Patinatge l’Hospitalet de l’Infant debuta en competició

SOCIETAT Nou vehicle per a persones amb mobilitat a reduïda a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant

19 24 28

EDITA: MEDIATICA Publicitat i Comunicació Multimèdia, S.L., Av. Barcelona, 53 - 43892 Miami Platja Tel. 977 17 11 22 | agencia@mediatica.net | www.mediatica.net | DIRECTOR: Marcel Aragonès Sabaté DISSENY I MAQUETACIÓ: MEDIATICA - COSTA disseny | TIRADA: 20.000 exemplars | DIPÒSIT LEGAL: M-35679-2003 PUBLICITAT I REDACCIÓ: 977 17 11 22 - 605 879 129 | info@costamagazine.com | IMPRESSIÓ: COSTA print DISTRIBUCIÓ: COSTA direct. Cambrils, Mont-roig, Miami Platja, L’Hospitalet de l’Infant, Vandellòs, Pratdip i L’Ametlla de Mar. Els preus que apareixen als anuncis són vàlids exceptuant errors tipogràfics. Prohibida la reproducció total o parcial de qualsevol contingut o anunci de la revista.

Edició online a www.costamagazine.com · www.facebook.com/costamag

4

del 16 al 28 de febrer I 2014

FORMACIÓ

Cursos de català al Pla de Barris de Miami Platja

CUINA La recepta de la quinzena

GUIA Guia-Selecció de restaurants


ECONOMIA / SOCIETAT

COSTAMAGAZINE I 255

Conveni per dinamitzar les empreses del polígon industrial Les Tàpies L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i l’Associació Empresarial de les Tàpies han signat un conveni de col·laboració per al desenvolupament d’accions de suport al parc empresarial. Amb aquest acord, s’ha establert un marc de relacions i compromisos entre l’associació i el consistori, a través de l’empresa municipal de promoció econòmica IDETSA, amb l’objectiu de dur a terme accions de millora del polígon d’activitat econòmica Les Tàpies i de la competitivitat de les empreses que hi son ubicades. Entre aquestes accions hi ha: · La millora i manteniment de la base de dades del teixit empresarial. · El foment de l’associacionisme entre les empreses del polígon. · Actuacions de promoció i difusió del Polígon Industrial Les Tàpies I i II. · Estudis sobre la situació del polígon, per detectar els problemes i mancances, i formular així, actuacions concretes per a la seva millora. · Millores en la dotació i gestió dels serveis.

· Promoció de serveis de cooperació i xarxes de col·laboració entre les empreses. Durant l’acte de signatura del conveni, l’Ajuntament va presentar els dos nous projectes que es tiraran endavant durant aquest 2014 al polígon: la implantació de fibra òptica i la remodelació de la rotonda d’accés al polígon industrial de les Tàpies I.

Noves dates per renovar el DNI a Mont-roig i a Miami Platja La Policia Nacional informa que, els dies 26 i 28 de febrer 2014 es tornaran a desplaçar al centre Polivalent de Miami Platja per les expedicions dels DNI dins l’horari habitual (de 9,30 a 12,15 h). A Mont-roig hi seran els dies 2 i 4 d’abril 2014 la Casa de Cultura Agustí Sardà. Es recorda que per demanar cita, cal trucar a les oficines municipals d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp (tel. 977 83 70 05).

6

del 16 al 28 de febrer I 2014

Aquest servei està en marxa des del gener de 2008 i des de gener de 2009 el document expedit és l’electrònic (DNI-e), que permet al propietari disposar de signatura electrònica per realitzar amb la màxima seguretat tràmits administratius de forma telemàtica, així com transaccions comercials a través d’internet. El servei contempla qualsevol tràmit del DNI, tant si es tracta de fer-se’l per primera vegada com si s’ha de renovar, ja sigui per pèrdua o extraviament, per sostracció o per canvi de dades o domicili.


PRESENTACIÓ

MODA

Avda. Barcelona, 91 MIAMI PL ATJA Tel.: 977 811 212


Els municipis de l’Estació Nàutica renoven el seu compromís anual

Salou, Cambrils, Mont-roig del Camp i Miami Platja, Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i l’Ametlla de Mar celebren l’acte protocol·lari de signatura del seu Conveni Intermunicipal L’acte de signatura va tenir lloc a la Sala Infant

noves eines de comercialització, que s’han poten-

Pere de l’Hospitalet de l’Infant i va comptar amb

ciat recentment, així com la incorporació de nous

la presència de l’alcalde de Salou, Pere Granados;

productes turístics de qualitat”.

Mercè Dalmau, alcaldessa de Cambrils; l’alcalde de

En el torn de parlaments, els alcaldes van

Mont-roig del Camp, Ferran Pellicer; Andreu Martí,

coincidir en el fet de la importància de l’Estació

alcalde de l’Ametlla de Mar i Alfons Garcia, alcalde

Nàutica per complementar l’oferta turística de la

de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, així com

destinació, que han qualificat de “molt atractiva”.

el president de l’Estació Nàutica Costa Daurada,

Tots ells van coincidir en la importància d’establir

Joan Albert Campos, acompanyats de regidors i

sinèrgies i col·laboracions i la suma d’esforços.

tècnics de Turisme.

Pere Granados, alcalde de Salou va destacar també

El conveni recull els aspectes més importants

el fet que tenir una bona oferta especialitzada en

de la relació entre les cinc institucions i l’Estació

turisme esportiu i nàutic, “és la forma per tenir

Nàutica, entre les quals destaquen aspectes com

èxit i ajudar a desestacionalitzar la temporada”.

la promoció de Costa Daurada com a destinació

L’Estació Nàutica Costa Daurada està formada

especialitzada en turisme nàutic, o la comercialit-

pels municipis de Salou, Cambrils, Mont-roig del

zació de productes turístics basats en les activitats

Camp i Miami Platja, Vandellòs i l’Hospitalet de

nàutiques.

l’Infant i l’Ametlla de Mar. A hores d’ara aplega

En aquest sentit, el president, Joan Albert

a una setantena d’empreses d’activitats nàu-

Campos va indicar que de cara al 2014, des de

tiques d’aquestes cinc poblacions. Amb gairebé

l’Estació Nàutica “s’està treballant en dos àmbits

60 kilòmetres de costa, és el domini nàutic més

molt concrets: la promoció i la implementació de

gran de Catalunya i un dels més grans d’Espanya.

8

del 16 al 28 de febrer I 2014


del 16 al 28 de febrer I 2014

9


Mont-roig del Camp crea un segell de Producte Local de Qualitat L’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp dóna suport a les empreses i les persones que elaborin i produeixin productes autòctons i col·labora en la promoció dels diferents productes locals

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha creat

S’han elaborat unes bases específiques per a

un segell identificatiu per als Productes Locals de

l’obtenció de l’esmentat segell, que estan a dis-

Qualitat, amb l’objectiu de promocionar i donar a

posició de les persones o les empreses que vulguin

conèixer aquells productes agroalimentaris que

obtenir el segell per algun dels seus productes.

s’elaboren, es produeixen o es cultiven dins del

L’acceptació de les bases implica, entre altres, apli-

municipi de Mont-roig del Camp. El segell és un dis-

car el logotip a les etiquetes i el material gràfic

tintiu promocional que facilitarà el reconeixement

del producte. Per part de l’Ajuntament hi ha el

del producte com a «producte local» sota tres

compromís de promocionar el producte, així com

premisses bàsiques: la qualitat del producte, la

de donar-hi suport per a la seva comercialització.

pertinença al territori i la tradició en l’elaboració.

Per a més informació es pot contactar amb

S’ha creat un segell amb un disseny senzill però

l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament

atractiu i entenedor, perquè el consumidor el pu-

de Mont-roig del Camp, a través del telèfon 977

gui identificar amb facilitat.

179414 o bé al correu electrònic promocio@montroig.com

10

del 16 al 28 de febrer I 2014


Inscripció a l’oferta formativa del Viver d’empreses de Vandellòs i l’Hospitalet Oberta la inscripció a l’oferta de 17 cursos, un programa a mida i 5 càpsules de formació especialitzades en els sectors de més potencial creixement al municipi. Encara és obert el període d’inscripció a la nova oferta formativa que l’empresa municipal que vetlla pel desenvolupament econòmic de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, IDETSA, posa a l’abast al Viver d’empreses per aquest 1r semestre de 2014. I és que la majoria de les accions formatives estan pendents de començar en els propers dies i mesos (més detalls al web: www.idetsa.net). En concret, aquesta oferta es compon de 17 cursos, un programa a mida i 5 càpsules de formació, dins dels sectors de més potencial de creixement al municipi. L’elaboració d’aquestes activitats de formació és el resultat de la participació de totes les àrees de servei d’IDETSA i, específicament, de la Borsa de Treball, els requeriments formatius de l’Ajuntament, les aportacions de l’Associació d’Empresaris Municipal de l’Hospitalet de l’Infant i la mancomunitat que aplega els municipis de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Tivissa i Pratdip (MIDIT). Entre aquestes propostes formatives, destaca el programa a mida de serveis a restaurant, que inclou 50 h de formació teòrica i 30 h de pràctiques professionals i un reciclatge en dues competèn-

12

del 16 al 18 de febrer I 2014

cies transversals, com són la informàtica i l’anglès. Aquest programa començarà l’11 de març i finalitzarà el 15 de maig. Els cursos, de llarga durada, també són teòrico-pràctics i pretenen millorar la formació i l’ocupabilitat dels alumnes en els àmbits de l’administració, el comerç, la informàtica,l’educació, la sanitat,el medi natural i el medi ambient, els idiomes, el turisme i les habilitats directives. Entre aquests cursos, destaca el de socorrisme aquàtic, que ha començat aquest mes de febrer i inclou pràctiques a la piscina municipal (s’ha organitzat amb la idea que els alumnes puguin ser contractats aquest estiu per fer tasques de salvament al municipi), els de xarxes socials, el de peó forestal II, i el de frànces comercial, alemany comercial i rus comercial, entre altres. Dins d’aquesta oferta formativa també trobem les càpsules, que són cursos més curts i específics que busquen despertar l’interès per un nou sector d’activitat i ampliar els coneixements dels participants en qüestions l’aprofitament de la massa forestal (la biomassa), la manipulació d’aliments i les noves eines de finançament i inversió.


IMPREMTA

DIGITAL i OFFSET Qualitat a bon preu

Flyers · Díptics/Tríptics · Cartells · Targetes · Postals i invitacions Llibres · Revistes · Posagots · Cartes i estovalles de restaurant Adhesius · Calendaris · Paper de carta · Sobres Carpetes · Albarans · Segells de cautxú... Lones i rètols comercials · Displays i roll-ups Vinils decoratius · Impressió sobre paper, cartró ploma... Metacril·lats

print Per a més informació: Tel.: 977 17 11 22 · info@costamagazine.com Avgda. Barcelona, 53-57 I MIAMI PLATJA


El Club Patinatge l’Hospitalet de l’Infant debuta en competició El Club Patinatge l’Hospitalet de l’Infant esta participant en la competició organitzada per el Consell Esportiu del Baix Camp en la que estan competint un total de 22 dels 71 patinadors i patinadores d’aquest club en les categories de: mini, pre-benjamí C i B, Benjamin B i A, Aleví C i B i Infantil C. Aquesta és la primera competició en què assisteix l’entitat, creada l’any passat. En aquest sentit, des del Club s’ha fet una valoració molt positiva dels resultats obtinguts fins ara, així com també, de l’actitud i evolució de tots els patinadors i patinadores. La 1a Jornada Comarcal de Patinatge 2013-2014 es va celebrar a les instal•lacions del Club Reus Deportiu, el 25 i 26 de gener. La 2a Jornada es va

celebrar a les instal·lacions del Club Pati Riudoms el passat 9 de febrer. I la 3a Jornada i final està programada pel 30 de març i es celebrarà a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. La novetat del Club enguany és la formació de dos grups d’adults formats per ex patinadores de l’antic club de patinatge del municipi i d’un altre d’iniciació per adults que vulguin gaudir d’aquets esport. Aquesta activitat es realitza al Gimnàs d’Hifrensa els divendres des de les 20hrs fins a les 21:30 i degut al èxit estan mirant d’ampliar a un dia més. Per més informació podeu contactar a l’entitat els dimarts i dijous des de les 17hrs fins les 20hrs al Poliesportiu cobert de l’Hospitalet i els divendres des de les 20hrs fins les 21:30 al Gimnàs d’Hifrensa.


NOTÍCIES

COSTAMAGAZINE I 255

Nou vehicle per a persones amb mobilitat reduïda a Vandellòs i l’Hospitalet Mitjançant aquest conveni, la filial espanyola del grup suís Alpiq, que gestiona la central de cicle combinat que hi ha al municipi (“La Plana del Vent”), es va comprometre a col·laborar amb l’Ajuntament en el cost que suposa l’eficiència energètica en determinades instal·lacions municipals, així com en la promoció i el suport a les activitats desenvolupades en els centres de dia per a la gent gran i el suport a les activitats esportives i al sector empresarial, el foment de la cultura emprenedora i la formació contínua de treballadors i de joves. L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de

Dins d’aquests objectius s’hi troba la compra del

l’Infant ha adquirit un vehicle adaptat per trans-

vehicle adaptat, que també es podrà utilitzar en

portar els usuaris dels centres de dia amb minus-

cas d’emergència, segons explica la regidora de

validesa o dificultats físiques per a la mobilitat

Benestar Social, Cristina Borràs. Tant la regidora

dins el municipi. Aquest vehicle ha estat finançat

com l’alcalde del municipi, Alfons Garcia, han ense-

per l’empresa Alpiq Energia España SAU, en el marc

nyat el vehicle a un representant de l’empresa,

del conveni de col·laboració econòmica que va

Gorka Gandarias, i li han agraït la seva contribució.

signar l’any passat amb el consistori.

Arrenquen les jornades sobre Turisme a l’Hospitalet de l’Infant Amb una conferència sobre les polítiques de

Regidoria de Cultura i Patrimoni de l’Ajuntament.

gestió pública del turisme, del Dr. Juan Antonio

Inclouen quatre conferències, previstes els dil-

Duro, catedràtic del departament d’Economia de

luns 10, 17 i 24 de febrer i el 3 de març, a les 19.30

la URV, es van inaugurar el passat 10 de febrer, a

hores, a la Sala Bonet Castellana del Centre Cul-

les 19.30 h, les Jornades sobre el Turisme, al Cen-

tural Infant Pere, exactament. Totes aniran a càr-

tre Cultural Infant Pere de l’Hospitalet de l’Infant.

rec d’experts en la matèria, com es pot veure al

Aquestes jornades estan organitzades per

cartell, que es pot consultar a la pàgina web www.

l’Antena del Coneixement de la URV de Vandellòs

culturaalabast.cat Aquest és el segon cicle de con-

i l’Hospitalet de l’Infant, amb el patrocini de la

ferències que ha organitzat l’Antena per aquest primer semestre de l’any.

18

del 16 al 28 de febrer I 2014


NOTÍCIES

COSTAMAGAZINE I 255

El Pla de Barris de Miami Platja impulsa el coneixement del català La Regidoria del Pla de Barris de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, treballa des del 2012 amb diferents col·lectius en risc d’exclusió social al barri de la Florida, oferint-los diversos cursos de formació amb l’objectiu d’incrementar les possibilitats de trobar feina. Fins a la data, aquests cursos han tingut un elevat grau de participació per part de la ciutadania. Aprendre la llengua catalana és factor clau en el procés formatiu de qualsevol persona que viu a Catalunya, no només per ser un element d’integració, sinó també per la seva rellevància en el mercat laboral, en els negocis, la tecnologia o la ciència. Si anem un pas més enllà i ens fixem en la repercussió dels idiomes en l’ocupabilitat, segons el regidor del Pla de Barris, Francisco Chamizo, “el coneixement del català incrementa notablement les possibilitats de trobar una feina, en especial en àrees relacionades amb atenció al públic / clients. A més, per optar als perfils professionals mitjans i alts s’exigeix coneixement de la llengua en un percentatge molt alt de les ofertes publicades”. Així doncs, el proper dia 4 de març s’iniciarà un curs de Català Basic de 45h, adreçat prioritàriament als ciutadans del municipi que estiguin en situació de desocupació i que no utilitzin aquesta llengua com a vehicular. A més a més, un cop finalitzat el curs, els alumnes interessats tindran l’oportunitat de participar en un programa de parelles lingüístiques, en col·laboració amb el Consorci per a la Normalització Lingüística, que els permetrà poder practicar l’idioma fora de l’aula.

I és que, el coneixement amb profunditat d’idiomes, escrit i parlat, s’ha convertit en una competència de valor afegit en el currículum i en alguns contextos laborals és un requisit imprescindible per ocupar un lloc de treball, especialment aquells que comporten responsabilitat. En aquest sentit, també s’iniciaran cursos de nivell bàsic de francès, rus i alemany. Per a més informació i inscripcions de tots els cursos podeu contactar amb l’Oficina del Pla de Barris (c. Sòria 14, Miami Platja) al telèfon 977 170440, enviar un correu a l’adreça electrònica: pladebarris@mont-roig.cat de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores o bé consultar la pàgina web, www.pladebarrisdelaflorida.cat/informa/agenda

del 16 al 28 de febrer I 2014

19


CLASIFICADOS INMOBILIARIA OPORTUNIDAD MIAMI | Vendo terreno edificable de 4.000 m2. Urb. La Riviera, a pie de CN340 y a pocos metros de la playa. Ideal para hotel u otro tipo de negocio. Precio muy interesante. Hablamos idiomas. 977 81 00 37 / 639 84 53 62 ALQUILO APARTAMENTO | Miami Platja. 77 m2, 2 hab., baño, salón, terraza, barbacoa. Tipo chalet. Parking privado. Precio razonable. Céntrico. 977 810 037 / 639 845 362 MIAMI | Pisos a partir de 57.000 €. y adosados a partir de 157.000 €. Directo propietario. 977 170 066 / 619 706 829 MIAMI | Casa adosada con piscina indep., céntrica. 3 hab. dobles, baño y aseo con ducha, cocina indep., salón comedor con salida a terraza con jardín y piscina privada, garaje. Sólo 234.000 €. 649 312 262 PARTICULAR | Casa pareada en El Arenal, L’Hospitalet, a 100 m playa. 3 hab. 3 baños, cocina equip. jardín privado, piscina com. 90 m2. 190.000 €. Directo propietario. 659 52 20 52

COSTAMAGAZINE I 255

MIAMI | Casa pareada situada en la urbanización Via Marina, consta de tres dormitorios dobles, baño completo cocina indep., salón comedor con chimenea, aire a., dos terrazas y solarium, parking y gran jardín privado. 155.000€. 977.81.18.00 MIAMI | GRAN OPORTUNIDAD - Acogedor chalet indiv. centro Miami. 2 dorm. dobles, cocina indep., baño, salón.comedor con chimenea y saluda a terraza acristalada. Ducha ext., trastero y garaje. Terreno 395 m2. Amueblado y equip. 137.000 €. 977 17 28 48 L’HOSPITALET | Pisos de una , dos y tres hab. Desde 86.000€. Interesados llamar al: 977.820248 vado 293.000 €. 977.81.18.00 HOSPITALET | Casa indep. Urb. Infant. 3 hab., 2 baños, todo equipado. NUEVA. Prcela 380 m2, parking. 230.000 €. Directo propietario. 659 52 20 52 LOCAL MIAMI | Alquiler. Av. M. Cristina. 200 m2. Plaza de parking trasera. Derecho a piscina. Amplias puertas. Techos altos. 977 81 00 37 / 639 84 53 62 MIAMI | Apto. 1ª línea de mar. 3 hab., 2 baños , cocina indep., gran salón co-

b g s advocats associats

medor salida a terraza, calefac., parking y zona comun. con piscina. 185.000 €.649.312.262 HOSPITALET | ALQUILER APARTAMENTO. Totalm. equipado, 75 m2, 2 hab dobles con armarios empot., comedor-salón, cocina, lavadero, baño, terraza y solarium. A. A. fríocalor, garaje y trastero. Jardín y piscina com., Céntrico. 300 m de la playa. 550 €/ mes. 659 967 681 BUSCO ALQUILER Chalet independiente, 4 hab. y piscina en MIAMI o dos apartartamentos pareados con piscina. Para 8 personas. Del 2 al 23 de agosto. 977 17 06 75. Raquel (Particular) Gran piso céntrico | 3 dormitorios. Impecable y totalmente amueblado en el centro de Miami Playa. Amplios dorm.. con vistas a montaña, armarios empot.., gran cocina con lavadero y salón-comedor de 30 m². Terraza de 14 m² con vistas al mar. 105.000 €.. Tel. 626 53 87 80 MIAMI | Impecable apartamento de 1 dorm.. doble, todo amueblado.. A 50 metros del centro y 100 de comercios y CAP. Reciente construcción. Terraza exterior con jar-

din. Cocina equip.. y salóncomedor muy luminoso. Zona verde com. Posib. de parking comunicado por ascensor 75.000€. Tel. 626 53 87 80

VARIOS

PISCINAS | de obra y poliéster. Tambien jardines e instalaciones de riego. Mantenimientos a partir de 60 €/mes. 634 59 89 99 ELECTRICIDAD Y FONTANERÍA. | Seriedad y profesionalidad. URGENCIAS 24 HORAS. Fernando 654 845 407 / 689 614 960 REFORMAS | Reforme su hogar y páguelo en 12 meses sin intereses. Cocina, puertas, parquet, ventanas, decoración, alarma, cortinas...etc.977 838 300 TÉCNICO A DOMICILIO | Reparación TV, TDT, instalación antenas, satélite, ordenadores, portátiles, pantallas, virus, wifi, formateo. Trabajo de electricidad. Presupuesto gratis. Rápido y económico. Cristian. 670 814 610

Para anunciarte en esta sección: Por e-mail: info@costamagazine.com

Los anuncios se abonan mediante transferencia bancaria o en nuestras oficinas: Av. Barcelona, 53-57. Tel. 977 171 122

Expedients de Regulació d’Ocupació, extintius, de reducció horària o de suspensió dels contractes de treball. Acomiadaments individuals i col·lectius. Expedients de reducció salarial. Procediments d'invalidesa i pensions de la Seguretat Social, etc.

administracio@bufetsalom.com · Tel. 977 34 00 79 · Fax: 977 34 03 65 · Mòbil: 629 363 477 Plaça Teresa Miquel i Pàmies, 2-4 · 43203 · REUS (Tarragona)

20

del 16 al 28 de febrer I 2014


OPINIÓ

Tradicions Observo, horroritzat, els missatgets privats però fets públics sense vergonya amb tot això del San Valentín. Hi ha molta gent, la majoria, que es queixa que cada vegada es celebra més el curiós Halloween ianki en detriment de la castanyada catalana, o que cada vegada rebem més visites furtives del Pare Noel/Santa Claus per alleugerir la feina dels Reis Mags. Hi ha gent que s’espanta quan veu per Tots Sants una carbassa amb forma de cara maleïda, que odia que els nens mengin xuxes enlloc de castanyes o que fot verd el Pare Noel i els seus amiguets amb banyes Rudolph, Dasher o Comet. Doncs als que us passa això i us declareu partidaris de tradicions més “locals”, sento dir-vos que el colega “San Valentín” és un impostor. Aquest fals “dia dels enamorats” és una tradició anglosaxona, nordamericana i anglesa, principalment, que s’ha anat fent camí en molts països durant la segona meitat del segle passat. Què passa doncs, que aquí no tenim Sant Jordi? A Espanya va ser el règim franquista qui va facilitar la introducció del tema “San Valentín”, amb la finalitat d’incentivar la compra de regals en una època, mitjans de febrer, de baix consum. Els que celebreu San Valentí ja us podeu anar preparant per cuinar un bon gall d’indi el dia d’acció de gràcies, el quart dijous del mes de novembre. Diuen que és millor que sigui femella, d’uns 6 kilos de pes i amb un parell de pomes al cul. També li podeu dir Thanksgiving Day.

Marcel Aragonès www.costadiari.cat


del 16 al 28 de febrer I 2014

23


CUINA

COSTAMAGAZINE I 255

Bombons de xocolata i fruits secs Ingredients Bombons de xocolata negra Bombons de xocolata blanca

Elaboració En primer lloc, fondre les 2 xocolates per separat, al bany maria fins que hagi agafat una temperatura d’uns

_1 rajola de xocolata negra

_ 1 rajola de 250gr. de xocolata

cobertura

blanca

_250 gr. d’avellanes torrades

_ 250 gr. d’ametlla torrada

_50 gr. de mantega

_ 50 gr. de mantega

_Cacau en pols

_ Sucre llustre

Sempre és un bon moment per gaudir d’uns petits pessics de xocolata... sobretot abans que arribi la calor. La xocolata i els fruits secs és una combinació de tota la vida que no passa mai de moda!

45º. Es retira del foc i deixar “atemperar” (que vol dir

Tallem les peces de xocolata a dauets i “arrebossem”

deixar baixar la temperatura) fins que la xocolata estigui

els daus de xocolata negra amb cacau en pols i les de

sobre els 30º.

xocolata blanca amb sucre llustre.

Tot seguit barrejar, per una part la xocolata negra amb la mantega i les avellanes triturades, per una altra banda la xocolata blanca amb la mantega pomada, les ametlles triturades i la pell de taronja. Barrejar suaument cada xocolata amb els seus ingredients en 2 bols per separat.

Un vi per a aquest plat Dolcet de Mireia 2011 (DO Montsant) Un vi dolç especial elaborat molt a prop de casa nostra. Una aposta personal del Celler Vinyes d’en Gabriel.

Quan la barreja tingui una textura homogènia, passarho als motlles on es deixarà refredar (s’aconsella alguna safata plana, que quedi un gruix d’un cm aprox o directament en petits motlles individuals). Deixar que solidifiqui la xocolata unes 3 hores a temperatura ambient.

24

del 16 al 28 de febrer I 2014

DEVITECA · espaigastronòmic C./ Tarragonès, local 5. Tel.: 977 82 02 06 L’HOSPITALET DE L’INFANT


* Si el seu negoci encara no és a Internet, nosaltres ens ocupem de tot.

*Hosting i enregistrament de dominis La seva marca a Internet, .com, .es, .cat, ... i amb el seu correu electrònic personalitzat.

*Disseny de pàgines web i botigues virtuals Ha arribat el moment de treure el màxim rendiment del seu negoci. Comerç electrònic avançat amb passarel·la de pagament online.

*Promoció de pàgines web i posicionament Ens ocupem de que el trobin a Internet.

Per a més informació: Tel.: 977 17 11 22 · info@costamagazine.com · Avgda. Barcelona, 53-57 I MIAMI PLATJA

del 16 al 28 de febrer I 2014

25


TRATAMIENTO DE PALMERAS CONTRA EL PICUDO ROJO (MORRUT DE LA PALMERA) Prevención, curación y cirugía vegetal. PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

GABINET JURÍDIC ADVOCATS · ABOGADOS · LAWERS

Derecho inmobiliario I Extramjería I Civil I Penal Administrativo I Laboral I Mercantil

DAVID PIQUÉ UÉ DOMIN DOMINGO davidpique@advocatsreus.org ad JOANA G GARCÍA A CANO joanagarcia@advocatsreus.org nagarcia@ @a T. 977 172 939 · F. 977 172 940 MIAMI PLATJA · Av. Barcelona, 67 Ed. Marfil, L1 · (accés per c/ Tortosa)

26

del 16 al 28 de febrer I 2014


RESTAURANTS

COSTAMAGAZINE I 255

PIZZA PINKY Avda. Barcelona, 14 · MIAMI PLATJA · Tel. 977 811 232

Especialidad en cocina italiana, pizza y pastas. Abierto a partir de las 20h. www.pizzapinky.com

LA CASA DELS VICARIS C./ de la Pica, 4 · MONT-ROIG · 977 83 83 15

Menú-sopar 10,50 € + IVA Tapes casolanes, amanides, ibèrics, fumats, formatges. Obert divendres i dissabte a partir de les 20.00h i diumenges a partir de les 13:00h.

RESTAURANTE “CASA PEPITA” Urb. Parque de Mont-Roig, Costa Iberia nº 7· Tel. 977 810 843

Especialidad en Paellas, fideuà y arroz con bogavante. Amplia carta de platos. Menú diario de 11,50€ · Menú especial fin de semana de 20€

RESTAURANT LES BARQUES Passeig Marítim. Frente al Puerto · L’HOSPITALET · 693 780 443

Especialidad en pescado y marisco fresco. Tapas a 3 €. Cafetería y heladería. Menú diario 9,50 (todo incluido). Abierto de martes a domingo de 10.00h a 23.00h. Lunes cerrado.

CHEZ LORENZO Passeig Marítim, 68 · MIAMI PLATJA· Tel. 977 17 03 27

Cocina francesa e italiana. Especialidad en crépes, pastas, pizzas artesanas y ensaladas. Paella, Paella Royal (con Bogavante). Menú diario: 12 €. Menú especial: 19,50 €..

OSOPOLO Avda Barcelona. 37 · MIAMI PLATJA · 977 81 11 72

Especialidad en tapas y bocadillos. Heladería de fabricación propia y cocktelería. Abierto todos los días a partir de las 7.30h.

28

del 16 al 28 de febrer I 2014


RESTAURANTS

COSTAMAGAZINE I 255

MAS D’EN ROMEU Ctra. Mont-roig Km. 1 · MONT-ROIG DEL CAMP · Tel. 977 17 96 38

Cocina tradicional catalana y mediterránea. Especialidad en calçotadas y carnes a la brasa. Menú todos los días. Cerrado los miércoles no festivos. Amplio parking y zona infantil.

RESTAURANT SAN CRISTÓBAL Avgda. Barcelona, 132 · MIAMI PLATJA · 977 810 407

Cocina casera mediterránea. Especialidad en paellas y arroces. Menú diario 10,50 € incluye IVA. Menú festivo 12,50 €. Abierto todos los días.

Vols que el TEU RESTAURANT aparegui en aquesta guia? Més de 25.000 persones et veuran cada 15 dies. Truca ara i informa’t. 977 17 11 22 info@costamagazine.com

del 16 al 28 de febrer I 2014

29


SERVEIS / TELÈFONS TELÈFONS D’INTERÈS Bombers i emergències

112

Mossos d’Esquadra

Emergències mèdiques

061

Guardia Civil

088 062

L’Ametlla Ajuntament

977 456 000

CAP

977 493 849

Of. Turisme

977 456 477

Policia Munc.

977 493 949

Of. Turisme

977 792 307 977 368 110

Cambrils Ambulàncies Ajuntament Policia Local

112 977 794 579 977 794 566

Guardia Civil Ràdio Camb.

977 363 405

Mont-roig de Camp I Miami Platja Ajuntament

977 837 005

CAP Mont-roig

977 837 877

Of. Mun. Miami Of. Turisme

977 170 440 977 810 978

CAP Miami Policia Local

977 811 200 647 733 188

L’Hospitalet de l’Infant I Vandellòs Ajuntament

977 824 037

CAP Hospi.

977 820 336

Casa de la Vila Of. Turisme

977 823 313 977 823 328

Ambulàncies Bombers

112 112

FARMÀCIES

Seguros de Asistencia Sanitaria Privada y Pimes Private and companies Healthcare Insurances Seguros de Baja Laboral (Autónomos) Sick leave Insurances Seguros de Defunción Death Insurances Seguros de Vida, Accidentes, etc... Life and accident Insurances, ...

L’Hospitalet

Cambrils

Aragonès Murall, Mª. Lluïsa Via Augusta, s/n. Bulevard Azul Tel. 977 82 30 59

Suils Mochales, Lourdes

Vandellòs

Barcelona Martí, Frederic

Gavalda Cabrejas, Montserrat Estanislao Figueras, 37 Tel. 977 82 41 64

Pere III, 6. 977 36 04 66 Mallafré Ribe, M. Dolors

Miami·Mont-roig

Guillén Lacue, Núria

Guillen Gibert, Eva M. Francesc Riba i Mestre, 11 Tel. 977 83 77 02 Martí, Elisabet Avda. Catalunya, 30 977 83 78 64 Solé Llevat, Mª Dolors Av. Barcelona Tel. 977 81 02 21 Sabaté Muñoz, Joaquim Plç. Tarragona, 8 Tel. 977 17 00 44

Verge de Montserrat, 6-8

Pratdip

Tel. 977 36 90 03

Olive Alabart R.M. Av. Catalunya, 23 Tel. 977 56 60 38

FARMACIA GAS

Moragues i Barret, 2 Tel. 977 36 85 69

Sant Pere, 20. 977 36 02 70

Tel. 977 36 45 12 Hernández Marimón, M. Blanca Golf de Sant Jordi, 2 Tel. 977 36 51 53 Cacidaños López, Reyes Av. Diputació, 79 Tel. 977 36 10 41 Valls Cucurella, Mireia Rambla Jaume I, 17

C/ Pais Basc, 18, baixos Tel. 977 36 99 12

TRENS Silvia Ruano Arnavat Agent exclusiu DKV/ERGO Tel. 626 924 056 silvia.ruano@dkvdirecto.com

30

del 16 al 28 de febrer I 2014

L’Hospitalet de l’Infant >Barcelona 06:51* - 08:27 - 09:56 -11.26 - 14:00 - 16:29 - 17:59 - 18:37 - 19:26 - 19:56** - 20:16 (* Diario excepto domingos. ** Sólo domingos)

Cambrils >Barcelona 07:01* - 08:37 - 10:08 -11.36 - 14:08 - 15:11 - 16:39 - 17:30** - 18:13 - 18:46** - 19:37 - 21:11** - 20:33 (* Diario exc. dom. ** Sólo domingos)


del 16 al 28 de febrer I 2014

31


COSTA Magazine 255  

Edició online de COSTA magazine. Número 255 del 16 al 28 de febrer de 2014.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you