Page 1


Patronat de Turisme Costa Brava Girona


ÍNDEX

8 1. Introducció del president

12 12 15 16 17

2.

Estructura organitzativa Òrgans de govern Consell d’Administració Comissió Assessora Organismes en els quals el Patronat té representació Organigrama del Patronat a 31/12/2010

20 3. Pressupost 2010 24 29 33 40 46 49 50 50 52 53 54

4.

Màrqueting i promoció Màrqueting en línia Clubs de màrqueting de producte Estructuració de productes Promoció Publicitat Difusió de marca Patrocinis Publicacions Adquisició i cessió d’imatges Peticions d’imatges i material Oficina d’Infomació Turística de l’aeroport

5. Comunicació corporativa i premsa 58 Comunicació amb el sector turístic 61 Relació amb els mitjans de comunicació 68 69 70 71

6. Accions de suport, col·laboració i formació Ajuts a la competitivitat Ajuts a la gastronomia Jornades tècniques i tallers de formació per a professionals Convenis i col·laboracions amb entitats i empreses

7. El Centenari de la Costa Brava 81 Cronologia. Accions i esdeveniments del 2010 Publicacions 90 95 8. Memoria 2010 Annual report 2010


Calella de Palafrugell


1. Introducci贸 del president


Enric Vilert i Butchosa, president del Patronat de Turisme Costa Brava Girona

8

Teniu a les mans un resum prou detallat de les actuacions que el Patronat de Turisme Costa Brava Girona va dur a terme al llarg del 2010. Un any en què, d’una banda, es va consolidar una sèrie de canvis que es van engegar el 2008 i que van prendre força el 2009 i en el qual, d’altra banda, es va dibuixar, amb l’elaboració del Pla estratègic de turisme de les comarques de Girona 2011-2015, el recorregut que considerem que hauran de fer el mateix Patronat de Turisme i el conjunt de la destinació durant els propers cinc anys. Quan em refereixo a la consolidació dels canvis iniciats els anys immediatament anteriors, penso en les millores de la gestió econòmica i en els procediments de contractació, en la nova imatge que s’ha donat a la destinació mitjançant el disseny dels espais promocionals i la presència de productes i gastronomia vinculats amb el territori, en l’apropament i la col·laboració estreta amb les entitats promocionals del territori, en la coparticipació amb el sector privat en les iniciatives promocionals, en el tractament dels operadors turístics, en els nous formats de les accions de promoció adreçades al públic final, en l’estructuració de l’oferta turística a partir dels productes més rellevants, en la priorització progressiva de la presència en fires i, especialment, en les actuacions vinculades a Internet. Respecte a aquest darrer punt, cal dir que la gestió directa del portal del Patronat per part de la mateixa entitat, assumida el 2009, va permetre, al llarg del 2010, avançar notablement en l’ús d’Internet com a canal de comunicació, promoció i comercialització de l’oferta turística. En concret, hi vam integrar tres motors


de reserves per comercialitzar hotels, apartaments turístics i restaurants, vam estructurar els webs dels clubs de màrqueting de Golf i de Salut i Bellesa, i vam ampliar d’una manera rellevant la presència de les marques turístiques a les xarxes socials, un entorn en el qual, cada vegada més, es produeix la prescripció de les destinacions turístiques. D’altra banda, i igualment en relació amb el portal del Patronat, vam instal·lar dues pantalles al costat de l’Oficina de Turisme de l’Aeroport Girona-Costa Brava per tal que els viatgers poguessin accedir als seus continguts i fer reserves en línia a qualsevol hora de tots els dies de l’any. Aquest avenç en l’ús d’Internet i de les xarxes socials el vam voler compartir amb el sector organitzant, en el darrer trimestre de l’any, unes jornades i uns tallers sobre turisme 2.0 que van tenir un nivell d’assistència molt gran.

La segona meitat de l’any va ser intensa pel que fa als treballs del Pla estratègic de turisme de les comarques de Girona 2011-2015. L’enfocament participatiu aplicat al llarg de tot el procés d’anàlisi i diagnosi va possibilitar la intervenció de moltes persones, tant professionals del turisme del territori com experts, operadors turístics i els mateixos turistes. El balanç final va ser el notable volum d’informació rellevant que es va aplegar, els nombrosos elements d’anàlisi portats a reflexió, una diagnosi compartida i un pla d’implementació d’actuacions que va ser proposat pels redactors del document, en coordinació amb l’equip del Patronat, per tal d’orientar estratègicament el futur de les comarques de Girona com a destinació turística. El Pla estratègic va ser aprovat pel Consell d’Administració del Patronat el 23 de desembre del 2010, de manera que el Pla d’actuacions del 2011 ja s’ha pogut fonamentar en les seves directrius.

L’exercici 2010 va marcar també el final de la commemoració del Centenari de la Costa Brava, que, més enllà de les accions promocionals organitzades amb motiu de l’esdeveniment, ens ha deixat algunes publicacions interessants, com ara la guia dels camins de ronda o la guia turística de l’oferta accessible de la Costa Brava en llenguatge braille. El Centenari de la Costa Brava ens va servir així mateix d’argument per retre homenatge a Yvette Barbaza i crear el premi de recerca que porta el seu nom, i que es va concedir per primera vegada el 2010 en el marc dels Premis G! anuals.

1. Introducció del president

9


Cala de Canyet, Santa Cristina d’Aro


2. Estructura organitzativa

Òrgans de govern Consell d’Administració Comissió Assessora Organismes en els quals el Patronat té representació Organigrama del Patronat a 31/12/2010


Pont de les Peixateries Velles, Girona

12

Òrgans de govern La Junta General és l’òrgan suprem del Patronat i està integrada pels accionistes que el 1976 van constituir l’entitat en forma de societat anònima sense ànim de lucre. La composició de l’accionariat és capital públic gairebé en un 70%. El Consell d’Administració és l’òrgan de govern del Patronat que fa el seguiment de les actuacions i pren la majoria de les decisions. El componen 40 membres, distribuïts al 50% entre els sectors públic i privat. El Consell d’Administració és assistit pel secretari de la Diputació, la viceinterventora de la Diputació i la directora del Patronat.

Consell d’Administració Amb data 31 de desembre del 2010, la composició del Consell d’Administració era la següent:

SECTOR PÚBLIC Diputació de Girona Sr. Enric Vilert i Butchosa, president Sra. M. Pilar Mundet i Torres, vicepresidenta Sr. Estanislau Puig i Artigas Sr. Joan Planella i Casasayas Sr. Joan Giraut i Cot Consorci de la Costa Brava Sr. Joan Borrell i Bassols Consells comarcals Alt Empordà Baix Empordà Selva Gironès Pla de l’Estany

Sr. Ferran Roquer i Padrosa Sr. Àngel Planas i Sabater Sr. Robert Fauria i Danés Sr. Albert Rosa i Congost Sr. Jordi Xargay i Congost


Garrotxa Cerdanya Ripollès

13

Sr. Andreu Teixidor de Ventós Sra. Sílvia Orriols i Palmero Sr. Francesc Paret i Rodoreda

Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat Sr. David Mascort i Subiranas Facultat de Turisme de la Universitat de Girona Sr. Lluís Mundet i Cerdán Persones idònies a proposta del sector públic Sra. Glòria Plana i Yanes Sr. Josep Antoni Donaire i Benito Sr. Josep Campeny i Boadas Sr. Rafael Martín i Mota

SECTOR PRIVAT Cambres de comerç, indústria i navegació Girona Sr. Enric Dotras i Ruscalleda, vicepresident Sr. Narcís Coll i Ferrer Palamós Sr. Josep M. de Vehí i Falgàs Sant Feliu de Guíxols Sr. Jordi Comas i Matamala Gremis i associacions Federació d’Hostaleria Associació de Càmpings Discoteques i Sales de Festa Agències de Viatges Gremi de Promotors i Constructors Estacions d’Esquí Associació Turística d’Apartaments Turisme Rural Girona Associació de Camps de Golf Associació de Centres Subaquàtics

Sr. Antoni Escudero i Martínez Sr. Jaume Adserà i Puig Sr. Josep M. Pla i Calsina Sr. Emili Albó i Casals Sr. Jordi Martí i Utset Sra. Remei Juanola i Casals Sr. Albert Solà i Martí Sr. Josep Comaposada i Seuba Sra. Isabel Miquel i Macià Sr. Lluís Parera i Sanglas Sr. Antoni Murray i Berri

2. Estructura organitzativa


Hèlix de barca, Portlligat

14

Persones idònies a proposta del sector privat Sr. Josep Capellà i Hereu Sr. Jordi Palacín i Grau Sr. Martí Sabrià i Deulofeu Sr. Lluís Torrent i Suñé Sr. Jesús Maria Pont i Colldecarrera

Canvis en la composició del Consell d’Administració durant el 2010 El 17 de juny, el president va ratificar els Srs. Jordi Comas i Matamala, Josep Maria de Vehí i Falgàs, Enric Dotras i Ruscalleda i Antoni Murray i Berri com a representants de les cambres de comerç, indústria i navegació de Sant Feliu de Guíxols, Palamós i Girona i de l’Associació de Centres Subaquàtics Costa Brava, respectivament. En la mateixa data, la Sra. Sílvia Orriols i Palmero va substituir el Sr. Alfons Casamajó i Carreras com a representant del Consell Comarcal de la Cerdanya, mentre que el Sr. Narcís Coll i Ferrer va passar a ocupar el lloc del Sr. Miquel Gotanegra i Portell com a representant de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Girona; finalment, el Sr. Jesús Maria Pont i Colldecarrera va substituir el Sr. Ramon Turrats i Muntadas com a persona idònia a proposta del sector privat.


15

Comissió Assessora La Comissió Assessora del president està formada pels membres del Consell d’Administració designats per aquest. Amb data 31 de desembre del 2010, la seva composició era la següent:

Sra. M. Pilar Mundet i Torres, vicepresidenta Sr. Rafael Martín i Mota Sr. Josep Antoni Donaire i Benito Sr. Àngel Planas i Sabater Sr. Francesc Paret i Rodoreda Sr. Joan Borrell i Bassols Sr. Enric Dotras i Ruscalleda, vicepresident Sr. Antoni Escudero i Martínez Sr. Lluís Torrent i Suñé Sr. Albert Solà i Martí Sr. Antoni Murray i Berri Sr. Josep Campeny i Boadas Sr. Josep Capellà i Hereu

2. Estructura organitzativa


Far del cap de Creus, Cadaqués

Organismes en els quals el Patronat té representació 16

Agència Catalana de Turisme El 29 de gener del 2010, el Sr. Josep Huguet, conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, va presidir la constitució del Consell de Direcció de l’Agència Catalana de Turisme (ACT). El nou organisme de promoció, que substitueix el consorci Turisme de Catalunya, està format per la Generalitat de Catalunya, el Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya en representació del sector privat i, per part dels ens locals i el territori, el consorci Turisme de Barcelona i els patronats de turisme de les quatre diputacions (Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida).

Representants del Patronat a l’ACT: Consell de Direcció Sra. Dolors Batallé i Tremoleda Consell General de Participació Sr. Enric Vilert i Butchosa Comissió de Promoció Sra. Dolors Batallé i Tremoleda


Organigrama del Patronat a 31/12/2010 17

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ

PRESIDÈNCIA

INTERVENCIÓ

DIRECCIÓ

SECRETARIA DE DIRECCIÓ

ADMINISTRACIÓ MÀRQUETING PROMOCIÓ COMUNICACIÓ CORPORATIVA

SECRETARIA GENERAL

SUPORT JURÍDIC

OFICINA DOCUMENTACIÓ OFICINA DE TURISME I ARXIU DEL CENTENARI DE L’AEROPORT D’IMATGES (fins al 30/09/2010)

2. Estructura organitzativa


Teatre-Museu DalĂ­, Figueres


3. Pressupost 2010


Figures

20

El pressupost del Patronat de Turisme Costa Brava Girona per a l’exercici 2010 va ser de 5.212.307,40 euros, xifra que representa un decrement del 4,9% amb relació al 2009.

PRESSUPOST D’INGRESSOS DESCRIPCIÓ

DRETS NETS (€)

%

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

4.943.370,21

94,84

Diputació de Girona

3.781.226,21

72,54

862.624,00

16,55

10.000,00

0,19

Generalitat de Catalunya

289.520,00

5,55

PRESTACIÓ DE SERVEIS

268.715,66

5,16

221,53

0,004

Patrocinis i donacions Servei d’Ocupació de Catalunya

INGRESSOS PATRIMONIALS TOTAL INGRESSOS

5.212.307,40

L’aportació de la Diputació de Girona va ser de 3.781.226,21 euros, és a dir, un 72,5% del pressupost. D’altra banda, cal destacar que els ingressos per prestació de serveis van experimentar un creixement i van passar de representar un 4,79% del pressupost el 2009 a un 5,16% el 2010. Aquest increment es deu bàsicament a l’augment de la facturació de participants que ens acompanyen a les fires i accions promocionals i, com a novetat, a la introducció de la venda de productes del territori i de tastets gastronòmics en l’acció Girona Viva! a Madrid.


Sa Cova, Platja d’Aro

21

PRESSUPOST DE DESPESES

DESCRIPCIÓ

DESPESA REAL (€)

%

1.075.436,67

24,79

305.897,28

7,05

DESPESES DE MÀRQUETING

887.593,84

20,46

Publicitat

330.926,45

7,63

Màrqueting de productes

301.061,42

6,94

Patrocinis

155.071,05

3,57

Disseny gràfic i difusió de marca

100.534,92

2,32

DESPESES DE PERSONAL DESPESES D’ADMINISTRACIÓ

DESPESES DE L’OFICINA DE TURISME DE L’AEROPORT

250.522,84

5,77

DESPESES PER ACCIONS PROMOCIONALS

578.840,78

13,34

DESPESES DE SUPORT A LA COMPETITIVITAT

133.997,20

3,09

DESPESES DE RECERCA I PLA ESTRATÈGIC 2011-2015

118.863,35

2,74

DESPESES DE PRESÈNCIA A INTERNET

138.720,52

3,20

DESPESES PEL CENTENARI DE LA COSTA BRAVA

703.906,51

16,22

35.985,26

0,83

108.722,54

2,51

DESPESES DE DOCUMENTACIÓ I ARXIU D’IMATGES DESPESES DE COMUNICACIÓ I RELACIONS PÚBLIQUES TOTAL DESPESES

4.338.486,79

Nota: cal tenir en compte que una part molt important de les despeses associades al màrqueting de productes i al Centenari de la Costa Brava correspon a accions promocionals.

3. Pressupost 2010


Web del Patronat de Turisme Costa Brava de Girona


4. Màrqueting i promoció

Màrqueting en línia Clubs de màrqueting de producte Estructuració de productes Promoció Publicitat Difusió de marca Patrocinis Publicacions Adquisició i cessió d’imatges Peticions d’imatges i material Oficina d’Informació Turística de l’aeroport


Màrqueting en línia Durant l’any 2010 es va potenciar el portal d’informació oficial www.costabrava.org / www.pirineugirona.org, que va seguir experimentant millores pel que fa a la usabilitat, la qualitat i la varietat de la informació. A més de continuar amb l’actualització constant dels continguts del portal, es van destacar les novetats a la pàgina d’inici i es va seguir incrementant la notorietat de les marques turístiques. Així mateix, hi va haver una rotació contínua d’imatges per tal d’adequar-les a l’època estacional que corresponia, procurant que fossin atractives i representatives de diferents indrets de la Costa Brava i el Pirineu de Girona. Alhora, es va potenciar el posicionament del web en els principals cercadors dels diferents mercats. En aquesta línia, es van dur a terme quatre campanyes de pagament per clic a fi d’atraure trànsit qualificat i es va treballar en el posicionament natural SEO. 24

Tot seguit es compara amb les xifres del 2009 el trànsit assolit el 2010 al portal de l’oferta turística de la Costa Brava i el Pirineu de Girona. En total, durant l’any es van comptabilitzar 1.454.612 visites, dada que suposa un important increment del 18,72% respecte a l’exercici anterior. Les visites van provenir majoritàriament de l’Estat espanyol, seguit de França, el Regne Unit, Itàlia i Alemanya. Així mateix, cal destacar que el 2010 es va enregistrar una mitjana de 4,40 pàgines/visita i un 84,34% de noves visites al portal.

Font: Google Analytics

Aquestes dades palesen la funcionalitat creixent del portal i la seva adaptació a les noves tendències del mercat, unes prestacions que l’estan convertint en una eina interessant i rellevant per satisfer les necessitats dels usuaris. L’estratègia de promoció en línia del 2010 va girar entorn dels eixos i objectius següents: • Campanya de publicitat a Google AdWords, per tal d’augmentar el trànsit del web i potenciar-ne la internacionalització. • Accions de promoció i presència en les xarxes socials 2.0 (dues pàgines a Facebook, dos comptes a Twitter, Flickr i YouTube).


Campanya a Google AdWords Al llarg de l’any es van dur a terme quatre campanyes de Google AdWords, la primera de les quals es va fer coincidir amb la Setmana Santa, per tal de potenciar l’entrada d’usuaris al portal i al motor de reserves. L’acció, que es va prolongar del 16 de març al 2 d’abril en cinc idiomes, va generar 10.311 visites i prop d’un milió d’impressions. En el marc de la cursa de Fórmula 1 al circuit de Montmeló, del 30 d’abril al 7 de maig es van fer quatre versions d’un anunci en tres idiomes (català, castellà i anglès), amb un total de 311 clics. Ja dins el període d’estiu, del 7 al 30 de juny es va dur a terme una campanya a França, Catalunya i la resta de l’Estat espanyol, per grups d’anuncis amb contingut genèric, d’hotels i d’apartaments, amb un total de 7.455 visites i 554.865 impressions. Del 21 al 27 de juny va tenir lloc la campanya d’estiu, que va assolir un resultat de 2.282 visites repartides entre els diferents grups d’anuncis per paraules en els idiomes català, castellà i francès.

25

Del 28 al 30 de juny, finalment, es va activar la campanya de publicitat en línia de la pàgina de Facebook VisitCostaBrava, durant la qual es van comptabilitzar 277 clics, 167 nous admiradors i 426.259 impressions entre Europa i els Estats Units, amb un segment d’edat comprès entre els 20 i els 65 anys.

Motors de reserves Amb l’objectiu de seguir ampliant els serveis que el Patronat de Turisme Costa Brava Girona ofereix a través del portal, el 2010 es van implementar tres motors de reserves destinats a possibilitar la comercialització del conjunt de l’oferta turística en aquest mitjà. Així, al mes de febrer es va implantar, a partir de la plataforma Booking.com, el motor de reserves d’hotels, amb un resultat de 74.884 visites i més de 450 reserves comptabilitzades al llarg de l’any. A continuació es va treballar en la integració del motor de reserves d’apartaments a través d’Escapade; des del mes d’abril, aquest motor, que aglutina l’oferta de 1.551 establiments de la demarcació de Girona, va sumar un total de 100 reserves, concentrades sobretot en poblacions de la Costa Brava. Així mateix, i sempre amb l’objectiu d’incrementar els serveis, al desembre es va implementar un motor de reserves de restaurants amb Restalo que al primer mes ja va acumular 1.000 visites a la pàgina http://restaurants.costabrava.org.

Bloc Bitts Costa Brava El 20 de setembre va entrar en funcionament el bloc de la Costa Brava i el Pirineu de Girona, Bitts, que en menys de tres mesos va assolir un total de 12.549 visites, amb una mitjana de 2,59 pàgines vistes per visita.

4. Màrqueting i promoció


L’any es va tancar amb 27 aportacions publicades i escrites pels diferents blocaires que participen en aquest canal de comunicació, cadascun dels quals està especialitzat en una temàtica diferent. Així, es van activar posts que, entre altres, tractaven de l’evolució en la manera de fer rutes, contraposant els circuits en paper amb el GPS, o explicaven curiositats del món del vi amb motiu de la celebració d’una jornada de portes obertes en un celler de la demarcació.

26

Entre els articles més vistos de l’any cal esmentar «Jornada de portes obertes a Terra Remota», «En ruta: paper vs GPS» i «Apostes al 2.0». Els continguts dels posts se supervisen constantment i s’acompanyen d’imatges i paraules rellevants marcades en negreta per tal de fer més atractiva la lectura i ajudar a posicionar el bloc. A més, hi ha etiquetes que referencien el contingut i enllaços amb pàgines externes des de les quals es pot obtenir més informació, així com un apartat de comentaris on els lectors tenen la possibilitat de participar i deixar la seva opinió en forma d’aportacions que nosaltres validem prèviament.

Xarxes socials El Patronat va continuar potenciant les xarxes socials per tal de comunicar-se d’una manera directa, participativa, ràpida i àgil, generar notícies, interaccionar, suscitar debat, compartir informació i crear opinió entre els usuaris. Tot seguit presentem un breu resum dels resultats aconseguits en les accions que es van desenvolupar al web social durant el 2010. Les plataformes que s’han tingut en compte són Facebook, Twitter, Flickr i YouTube.

Facebook: en funcionament des del juliol del 2009, durant l’exercici 2010 es va aprofundir la difusió del canal així com la publicació, els 365 dies de l’any, de continguts que generessin interès entre els mateixos seguidors i que, alhora, els permetessin interaccionar amb la comunitat i publicar les imatges, els comentaris i les peticions d’informació que consideressin oportuns. En concret, l’any es va tancar amb 19.771 admiradors que majoritàriament van comentar les activitats organitzades a la demarcació, sobretot els caps de setmana i els dies festius, i publicades a la pàgina. Els usuaris demanaven informació i compartien entre el grup imatges fetes per ells mateixos a la zona que van ser molt ben valorades.


Alhora, es va canviar diverses vegades la foto de perfil per adequar-la a la temporada corresponent, es van destacar temes socials com ara La Marató de TV3, es van publicar notícies relatives a les tradicions de cada època i es va facilitar informació sobre les accions pròpies. D’altra banda, es va penjar una nadala amb què el Patronat va voler desitjar unes bones festes als seguidors i que va arribar a acumular més de 1.300 visites els primers dies de difusió.

27

Respecte a la pàgina en anglès, el nombre de seguidors va seguir augmentant fins a un total de 1.856 admiradors, i també es va compartir informació sobre el territori i articles que mencionaven la Costa Brava. Tot i que en aquest perfil l’idioma principal de comunicació és l’anglès, per a determinades notícies es van utilitzar altres llengües en funció del segment al qual anaven adreçades i de la temàtica tractada. Pel que fa a la interacció principal, aquesta va continuar procedint de la franja d’edat compresa entre els 25 i els 44 anys, amb un 56,70%, seguida del segment de 45 a 54 anys i, en tercer lloc, el de 18 a 24.

Twitter: en aquesta xarxa l’activitat va començar al setembre del 2009 amb el perfil «costabrava_» (http://twitter.com/costabrava_) en català i castellà; en poc més d’un any ja s’hi havien superat els 1.000 seguidors i les 2.400 piulades, xifra que suposa una mitjana de 5,6 piulades diàries. Alhora, cal destacar l’augment de la conversa i la interacció del Patronat amb els seguidors i d’aquests mateixos entre si. Pel que fa al Twitter en anglès «VisitCostaBrava» (http://twitter.com/visitcostabrava), es va seguir dinamitzant aquest compte, que ja enregistra un total de 762 seguidors. El 2010 s’hi van publicar piulades amb notícies interessants per als usuaris que també apareixien al mashup del portal.

4. Màrqueting i promoció


Flickr: creat al setembre del 2009 amb el propòsit de reunir fotos de la Costa Brava i el Pirineu de Girona fetes pels usuaris, al desembre del 2010 ja es comptabilitzaven més de 3.500 fotografies compartides per aquests a http://www.flickr.com/costabravapirineudegirona/. La xifra es va anar incrementant contínuament amb noves imatges interessants que, així, afavorien l’augment del nombre de visites, comentaris, contactes i noves insercions. Alhora, i per tal de seguir dinamitzant el canal i propiciar l’intercanvi d’imatges, es van vincular fotografies entre els canals de comunicació 2.0, cosa que va permetre potenciar el trànsit entre les diferents xarxes.

28

YouTube: en aquest canal es pengen i comparteixen vídeos promocionals de la destinació propietat del Patronat de Turisme i vídeos d’actes organitzats per la mateixa entitat, així com els que cedeixen altres ens del territori. A final d’any, al canal del Patronat http://www.youtube.com/costabravapirineu ja hi havia 30 vídeos publicats, 21 dels quals es van pujar el 2010; el nombre de reproduccions va anar augmentant contínuament fins a sumar un total de 8.100. Entre els vídeos que es van poder veure destaquen els de les ponències ofertes en el marc de la setena jornada tècnica organitzada pel Patronat, que va tenir per lema «Internet 2.0 i les xarxes socials, claus del negoci turístic actual».


Clubs de màrqueting de producte El Patronat de Turisme Costa Brava Girona ha articulat la seva estratègia d’estructuració i promoció de producte al voltant d’aquelles ofertes que aporten un valor afegit a la destinació, i en les quals hi ha uns empresaris que s’uneixen per fomentar conjuntament les eines de màrqueting i promoció. Els clubs que disposen d’un pla d’accions i una dotació pressupostària propis són els de Golf, Salut i Bellesa i Turisme Nàutic.

Club de Màrqueting de Golf Durant l’any 2010 en van formar part 38 membres, entre els quals hi havia establiments d’allotjament, camps de golf i pitch & putt i empreses de transport de passatgers. Com en els exercicis anteriors, el Club va ser gestionat pel Comitè Executiu, format per vuit dels empresaris adherits i per un representant del Patronat de Turisme, que es van reunir regularment. El pla d’accions del 2010 es va definir segons els resultats del 2009 i tenint en compte les necessitats del sector i les oportunitats dels mercats emissors. Per a l’exercici 2010, el Club va disposar d’un pressupost de 85.000 euros. Les accions dutes a terme al llarg de l’any van ser les següents:

Fires El Club de Màrqueting de Golf del Patronat va ser present en dues fires especialitzades en destinacions turístiques de golf i en una de genèrica: - PGA Merchandise Show, Orlando, 28-30 de gener. - SITC, Barcelona, 15-18 d’abril. - IGTM, València, 15-18 de novembre.

Campanya de comunicació i relacions públiques Durant l’any 2010, el Club de Màrqueting de Golf va contractar els serveis de l’agència de relacions públiques britànica Landmark Media, especialitzada en golf. L’objectiu d’aquesta contractació era organitzar viatges de premsa per a mitjans especialitzats i ampliar la

capacitat de convocatòria a fi i efecte d’aconseguir una major cobertura mediàtica i una bona promoció de la destinació. Al llarg de l’exercici passat, en concret, es van organitzar nou viatges de premsa, amb la participació de 21 periodistes procedents dels Estats Units, el Regne Unit, Suècia, Dinamarca, Noruega, França i Alemanya, majoritàriament. Gràcies a les visites professionals rebudes de mitjans de comunicació com ara Eurosport, Golf World, Today’s Golfer i Golfbladet, entre d’altres, es va generar publicity valorada en més de 300.000 euros. Durant el 2010, a més, el Club de Màrqueting de Golf va prestar col·laboració i suport en tres viatges de premsa adreçats a mitjans especialitzats d’arreu d’Europa. - Del 3 al 7 de juny es va convidar un periodista del diari francès Le Monde. - Del 26 de juliol al 6 d’agost es va acollir un periodista de la revista holandesa Golfvivant. - Del 21 al 24 d’octubre es va rebre la visita de quatre mitjans de països nòrdics: Vagabond REJS, Norsk Golf, Golf Digest i Golfpiste.

Viatges de familiarització El Club de Màrqueting de Golf va donar suport a tres accions promocionals orientades a agents de viatges i operadors turístics procedents de tot Europa. - De l’11 al 17 d’abril es va col·laborar en l’organització, conjuntament amb l’Agència Catalana de Turisme, d’un viatge de familiarització per a 44 jugadors de golf dels països nòrdics. - El 24 d’abril es va rebre la visita d’un representant de l’operador turístic italià Il Mondo del Golf. - Els dies 18 i 19 de maig es va col·laborar en el viatge de familiarització celebrat en el marc del Buy Catalunya i dirigit a nou operadors turístics europeus.

Race to Costa Brava Catalunya El Club de Màrqueting de Golf va organitzar, juntament amb l’Agència Catalana de Turisme, una acció que va tenir lloc al Kungsängen Golf Club d’Estocolm. L’esdeveniment va consistir en un conjunt de nou proves a les quals van concórrer 642 participants procedents dels voltants de la capital sueca. Els 35 millor classificats van ser convidats a jugar la final a la Costa Brava, per tal que poguessin conèixer la destinació i actuar com a prescriptors al mercat d’origen. L’acció també va incloure la presència del Club en els mitjans de comunicació, amb una valoració que va superar els 200.000 euros.

4. Màrqueting i promoció

29


Golf d’Aro, Platja d’Aro

30

Workshops Al llarg de l’exercici passat, el Club de Màrqueting de Golf va participar en un workshop organitzat per l’Agència Catalana de Turisme. - El 22 d’abril es va assistir al Workshop Interclubs celebrat a Castelldefels, en el marc del qual es van mantenir reunions amb empresaris del sector d’arreu de Catalunya.

Marxandatge Durant l’any 2010 es van encarregar tovalloles de microfibra amb el logotip del Club de Màrqueting de Golf com a element de marxandatge per a les accions que aquest porta a terme.

Web El 2010 es va desenvolupar el web del Club de Màrqueting de Golf, que d’ara endavant contribuirà a la promoció i la comunicació de l’oferta de golf de la destinació. El nou web conté informació de tots els membres del Club, així com ofertes, notícies i dues centrals de reserves, una d’allotjament i una altra de camps de golf.

Club de Màrqueting de Salut i Bellesa L’any 2010, el Club de Màrqueting de Salut i Bellesa va sumar un total de setze establiments adherits. L’objectiu principal de l’exercici passat va ser incidir en els mitjans de comunicació per tal de promoure l’elaboració de reportatges i influir en la imatge i la percepció del públic. El Club va disposar d’un pressupost total de 33.000 euros, un 50% dels quals, tal com s’estableix en la normativa reguladora dels clubs de producte, va ser aportat pels mateixos membres. Les principals activitats portades a terme pel Club van ser les següents:

Viatges de premsa El Club de Màrqueting de Salut i Bellesa va organitzar deu viatges de premsa per a mitjans vinculats a la temàtica de salut i bellesa. En total es va assistir dinou periodistes, especialitzats en revistes femenines i en temes relacionats amb els viatges i amb la salut i el benestar, que van visitar la destinació per a diversos portals i publicacions, com ara Mia, Terra, Barcelona Divina, Vogue, NOX, Psychology, Woman, Vanidad, AR, Gentleman, Telva i el Magazine de La Vanguardia. A més de l’organització dels viatges esmentats, cal destacar la participació de l’Agència de Comunicació Isabel Juncosa en les tasques de difusió i projecció del producte a través de la premsa especialitzada. Arran


Spa Silken Park Hotel San Jorge

Snorkeling Baix Empordà

d’aquesta col·laboració, es van elaborar més de 30 reportatges en premsa escrita i vuit en mitjans en línia.

entre el Club de Màrqueting de Salut i Bellesa i aquesta empresa catalana, el 12 d’abril es va celebrar, a l’Hotel Carlemany de Girona, una jornada professional amb el títol «Rendibilitat d’un spa i l’art de recomanar» que va tenir com a destinataris els professionals i tècnics del sector turístic vinculats a l’àmbit de la salut i el benestar.

Web Durant els darrers mesos del 2010 es va treballar en la producció del nou web del Club de Màrqueting de Salut i Bellesa (www.spa.costabrava.org). Tot i que es tracta d’un web viu, el procés pròpiament dit va quedar enllestit a finals del primer trimestre del 2011. Amb un disseny que segueix la línea dels altres webs de producte gestionats pel Patronat de Turisme, el nou canal s’integrarà al portal oficial de l’oferta turística de la Costa Brava i el Pirineu de Girona per tal d’aprofitar totes les campanyes i el trànsit que aquest ja té. D’entrada, el web s’ha publicat en català i castellà, llengües a les quals s’afegiran posteriorment el francès i l’anglès. A més, es donarà una identitat diferent a cada idioma per tal d’adaptar al mercat que correspongui els diversos continguts del web, com ara els vídeos, les fitxes dels membres del Club i les seccions d’informació de la destinació, les notícies, les ofertes dels establiments adherits i les reserves en línia d’allotjament.

Convenis de col·laboració Per quart any consecutiu es va renovar el conveni amb el portal wellness-spain.com, en virtut del qual els membres del Club poden publicar-hi notes de premsa, notícies i promocions. Cal destacar així mateix la col·laboració amb la firma de cosmètica Natura Bissé. Arran de l’acord signat

Club de Màrqueting de Turisme Nàutic Durant el 2010, el Club de Màrqueting de Turisme Nàutic va tenir un total de 60 membres. Com en els exercicis anteriors, va ser gestionat per una junta formada per cinc empresaris membres del Club i un representant del Patronat de Turisme, que es van reunir periòdicament al llarg de l’any. El pla d’accions de l’any passat es va definir a partir de la proposta del Patronat i fou aprovat en l’assemblea del Club. Per a l’exercici 2010, el Club va disposar d’un pressupost total de 34.000 euros. Les accions portades a terme van ser les següents:

Fires El Club de Màrqueting de Turisme Nàutic va participar en una fira genèrica, a la qual va assistir a través de l’espai del Patronat de Turisme (el SITC de Barcelona, del 15 al 18 d’abril), i en una fira específica, el Salon Nautique de París, que va tenir lloc del 3 al 12 de desembre.

4. Màrqueting i promoció

31


Escola de Vela, l’Estartit

32

El Club també va ser present amb documentació pròpia en les diverses fires i accions promocionals en què el Patronat va estar representat.

Viatges de familiarització Al llarg de l’exercici 2010, el Club va participar en diversos viatges de familiarització genèrics a la zona mitjançant l’organització d’activitats nàutiques complementàries. Així mateix, es va facilitar informació de l’agrupació a tots els operadors turístics que van visitar el territori, i també a tots els operadors i agències de viatges als quals es va presentar la destinació.

Viatges de premsa Al llarg de l’exercici, el Club de Màrqueting de Turisme Nàutic va col·laborar en diversos viatges de premsa oferint activitats nàutiques complementàries en el marc dels programes adreçats als participants que visitaven la destinació inicialment per altres motivacions. Així mateix, es van aprofitar algunes activitats i competicions organitzades o portades a terme per membres del Club per incloure visites de periodistes als seus establiments o bé a la zona en general, amb l’objectiu que aquests professionals poguessin completar la informació de què disposaven sobre la destinació i la seva oferta. D’altra banda, es van fer diversos viatges de premsa específics sobre turisme nàutic: un de submarinisme (durant el festival MIMA, celebrat a l’Estartit), un altre en el marc de la Copa del Món de Windsurf, un de turisme accessible que es va combinar amb el Campionat de Vela

Accessible de l’Escala, i un altre de multiactivitat nàutica per a la revista Aire Libre. Els periodistes convidats van poder visitar i conèixer diverses empreses adherides al Club de Turisme Nàutic Costa Brava i practicar les activitats que aquestes ofereixen. El fullet de turisme nàutic es va distribuir a tots els periodistes que van participar en els 81 viatges de premsa genèrics rebuts pel Patronat.

Publicitat El 2010 es van fer insercions publicitàries en dos mitjans gràfics: la revista francesa Subaqua, d’una banda, va publicar una pàgina sobre submarinisme i activitats nàutiques a la Costa Brava que va aparèixer en el número de gener-febrer, durant el Salon de la Plongée de París; l’espanyola Evasión, d’altra banda, va incloure una pàgina de publicitat en les edicions de març-abril, maig-juny i juliol-agost, a més de publicar un reportatge de quatre pàgines en el número de març-abril.

Web Durant el 2010 es va millorar i ampliar el web específic del Club de Turisme Nàutic, al qual es van incorporar les xarxes socials genèriques del Patronat de Turisme. A més, es van continuar utilitzant les eines 2.0 (Facebook, YouTube, Twitter, etc.) per difondre imatges i continguts sobre l’oferta d’activitats nàutiques de la Costa Brava i incidir així de manera directa en els seguidors de les xarxes socials.


Fòrum Gastronòmic Santiago 2010, Santiago de Compostel·la

Catàleg En l’exercici passat es va reeditar el fullet de turisme nàutic, en el qual es van introduir diverses modificacions de disseny i actualitzacions de continguts, amb una tirada de 20.000 exemplars. En concret, se’n van reeditar les versions en català, castellà, anglès, francès i alemany.

Altres accions • El passat 2010, el Patronat de Turisme va col·laborar en la Copa del Món de Windsurf, que se celebra cada any a les platges de Sant Pere Pescador. L’entitat hi va estar representada amb un estand al village, amb la seva imatge de marca, que es va poder veure en forma de banderes, banderoles i pancartes a tota la instal·lació, amb una presència directa al web de la PWA (Professional Windsurfers Association) i amb l’obtenció de totes les imatges i els vídeos oficials de l’esdeveniment, entre d’altres. • Al llarg de l’exercici es va seguir distribuint el videojoc Dive: The Medes Islands Secret. La col·laboració en aquest videojoc es va tancar durant el 2009, i el 2010 s’hi va donar suport a través de l’organització de presentacions als mitjans a Barcelona i a Madrid.

Estructuració de productes Pel que fa a la creació de productes específics per segments i l’estructuració d’aquesta altra oferta turística a la demarcació, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, en col·laboració amb les administracions comarcals i municipals i amb diverses entitats i empreses gironines, treballa per crear i impulsar noves línies de producte.

Gastronomia El Patronat de Turisme té per missió posar en valor i potenciar la projecció de la gastronomia i els productes alimentaris de qualitat, que actuen com un element clau d’atracció i un complement turístic de primera línia per a les nostres destinacions. Dins el conjunt de les actuacions i accions promocionals dutes a terme el 2010 a fi d’impulsar la gastronomia a les comarques de Girona, cal esmentar les següents:

• Accions promocionals Del 20 al 23 de febrer va tenir lloc a Santiago de Compostel·la el Fòrum Gastronòmic, una fira i congrés enogastronòmic al voltant del qual es van organitzar nombroses accions i esdeveniments als quals el Patronat de Turisme Costa Brava Girona va donar suport, juntament amb l’Àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona, a més de participar-hi activament. En aquesta nova edició del Fòrum, el Patronat va disposar d’un espai compartit amb l’Agència Catalana de Turisme on també van estar representats els productors

4. Màrqueting i promoció

33


Arròs cremós de ceba tendra i múrgoles amb iogurt de La Fageda

34

de les comarques gironines. Cal destacar que s’hi va col·laborar mitjançant la presentació dels diferents col·lectius de cuina de la zona, que van fer una exhibició de show cooking amb productes del territori. Els dies 28, 29 i 30 de maig va tenir lloc a Madrid la fira promocional Girona Viva!, dirigida al públic final i concebuda per donar a conèixer la destinació. La gastronomia gironina hi va tenir com a ambaixadors el Club de Gastronomia del Gironès, Cuina Remença de la Vall d’en Bas, Cuina Volcànica, Besalú Gastronòmica, La Cuina del Vent, Selva Gastronòmica, Girona Bons Fogons, el Grup Gastronòmic del Pla de l’Estany, l’Aula d’Hostaleria del Ripollès i les anxoves de l’Escala. Una part important de l’espai de la mostra estava destinada a l’exposició, presentació i venda de producte gastronòmic vinculat al territori. Durant els tres dies que va durar l’esdeveniment es va vendre més d’un 70% dels articles exposats; els que van tenir més èxit van ser les anxoves de l’Escala, els vins de la DO Empordà i els embotits.

• Marxandatge Per tercer any consecutiu es va personalitzar cava de la marca Mont-Ferrant per tal de poder oferir un element identificador de les nostres comarques tant als destinataris de les accions promocionals com als participants dels viatges de familiarització. A més a més, es van tornar a produir bombons de la pastisseria Can Xapa per obsequiar els representants de la premsa i els agents de viatges.

• Restalo A finals de l’exercici 2010, el Patronat va integrar Restalo com a central de restaurants. Els principals criteris que es compte a l’hora d’escollir aquest portal següents:

de Turisme reserves de van tenir en van ser els

• Una capacitat tècnica i una experiència demostrades en la comercialització en línia dins el sector turístic. • Una cartera inicial de clients (restaurants) representativa de l’oferta de restauració gironina. • La possibilitat de reservar taules en línia. • La facilitat d’implementació i la capacitat de l’eina aportada. • La funcionalitat multilingüe: es pot oferir com a mínim en castellà i en anglès, i més endavant es valorarà la possibilitat d’ampliar el servei amb el català, el francès, l’alemany i l’italià. La primera presentació de la central de reserves de restaurants va tenir lloc l’1 de desembre a la seu del Consell Comarcal del Gironès, amb la participació d’uns 25 empresaris.

• Altres accions Durant el 2010, el Patronat de Turisme va mantenir les ajudes destinades a la promoció de la gastronomia de les comarques de Girona. En concret, es van signar convenis de col·laboració amb el Fòrum Gastronòmic i amb les aules gastronòmiques de l’Empordà, el Ripollès i el Mercat del Lleó de Girona. En el capítol «Accions de suport, col·laboració i formació» de la present memòria es facilita informació addicional sobre aquest punt.


Senderisme, cap de Creus

Turisme actiu Un dels objectius del Patronat de Turisme és l’estructuració, el desenvolupament i la promoció de l’oferta de turisme actiu per tal d’incrementar el nombre de visitants que viatgen a la Costa Brava i al Pirineu de Girona amb la intenció de practicar-hi activitats i gaudir dels paratges naturals de la demarcació. De fet, es tracta d’un dels segments que evidencien un major dinamisme i creixement en els principals mercats emissors, una tendència que forçosament ha de marcar l’estratègia del Patronat. Durant el 2010, l’entitat va treballar en l’estructura del Club de Turisme Natura-Actiu, que està previst que vegi la llum al llarg del 2011 i que pretén aglutinar tots els productes relacionats amb activitats com ara el senderisme, el cicloturisme, l’aventura, etc. En l’exercici passat, el Patronat de Turisme va participar en diverses accions vinculades al segment de les activitats. Les accions dutes a terme es detallen a continuació i s’amplien en l’apartat «Promoció» de la present memòria: - Edició del nou fullet de neu mediterrània. - Reedició del catàleg de les vies verdes. - Reedició del mapa bloc de les vies verdes.

Via verda de la Ruta del Ferro Sant Joan de les Abadesses - Ogassa

• TourNatur, Düsseldorf, 3-5 de setembre. • Naturiva - Esquí y Montaña, Madrid, 12-14 de novembre. • VLC Skimountain, València, 19-21 de novembre. • Destination Nature, París, 26-28 de març (prospecció). - Viatges de familiarització específics i genèrics. - Viatges de premsa específics i genèrics. - Participació en workshops: • Workshop Internacional Pirineus. • Workshop Interclubs (ACT). - Assistència a la Jornada Tècnica del Club de Turisme Actiu de l’Agència Catalana de Turisme, celebrada el 18 de novembre a l’Hotel El Montanyà. - Contractació del canal Wikiloc «Costa Brava Pirineu de Girona» per a la georeferenciació de rutes. - Elaboració de redaccionals d’activitats. - Participació activa en el Grup de Treball i el Fòrum per a la Implantació de la CETS (Carta Europea de Turisme Sostenible) al Parc Natural del Montseny. Dins el capítol «Accions de suport, col·laboració i formació» d’aquesta memòria s’exposen els continguts relatius al conveni de la marca «Pirineus» i a la col·laboració amb l’associació Ocigirona.

- Reedició del catàleg de senderisme. - Participació en fires específiques:

4. Màrqueting i promoció

35


Creuers al port de Palamós

36

Vies verdes Els objectius promocionals del Patronat de Turisme Costa Brava Girona inclouen l’estructuració i la promoció del cicloturisme, amb un interès especial envers les vies verdes gestionades pel Consorci de les Vies Verdes, organisme que depèn de la Diputació de Girona. Com fa amb la resta de productes de turisme actiu, el Patronat aposta per aquesta modalitat de lleure com una activitat que contribueix a desestacionalitzar i dinamitzar el turisme al nostre territori. El 2010 es va reeditar el catàleg de les vies verdes (en català, castellà i anglès) i també el mapa bloc; en aquest darrer cas, es van imprimir 400 blocs de 100 mapes cadascun. El Patronat, a més a més, va repartir informació sobre les vies verdes de la demarcació en totes les fires i accions promocionals en què va participar (vegeu l’apartat «Promoció» en aquesta mateixa secció).

Turisme de creuers El Patronat de Turisme Costa Brava Girona segueix treballant amb l’objectiu d’incrementar les escales de creuers als ports de la Costa Brava. En concret, el 2010 es va donar continuïtat al conveni de col·laboració vigent amb la Cambra de Comerç de Palamós, i en el darrer trimestre de l’any es va signar un nou acord amb el port de Roses, la Cambra de Comerç de Girona i Ports de la Generalitat. Les característiques dels ports de Roses i Palamós fan que aquests dos equipaments es complementin entre si i ajudin a atraure diferents tipologies de creuers; això, juntament amb els nombrosos atractius turístics de la zona, facilita el posicionament de la Costa Brava com a destinació d’interès de cara als creuers pel Mediterrani. El nou acord va comportar una ampliació del grup de treball constituït per impulsar els ports de la Costa Brava, al qual es van incorporar la tècnica de turisme de Roses i la de la Cambra de Comerç de Girona.


Acte de presentació de la Costa Brava i el Pirineu de Girona com a destinació de turisme de negocis, a la Casa Llotja de Mar de Barcelona

37

Les accions més destacables dutes a terme en l’apartat de promoció van ser les següents: - Els dies 15-18 de març es va assistir a la fira Cruise Shipping Miami, a través de l’estand de Puertos del Estado i dins l’espai reservat a Ports de la Generalitat, per a la promoció del port de Palamós. Durant l’esdeveniment es van mantenir diverses reunions i es van atendre nombroses visites (MacAndrews, Seabourn Legend, l’OET de Miami i alguns mitjans de comunicació, com ara Comercio Exterior, Marítimas i Valenmar). També es va participar en dues accions paral·leles a la fira: • Dinar organitzat per Puertos del Estado, juntament amb Turespaña, al Jardí Botànic de Miami, amb la participació de 35 representants de companyies navilieres i consultors de la indústria dels creuers. Es va sortejar una estada de tres dies per conèixer la Costa Brava, i l’afortunat va ser el director d’Operacions i Itineraris de V.Ships Leisure. • Còctel ofert anualment per Turespaña a tots els ports espanyols que participen en la fira. - Al mes de maig es va acollir un viatge de premsa destinat a cinc periodistes britànics especialitzats en turisme de creuers. Aquesta acció, organitzada pel grup de treball per a la promoció del port de Palamós, va gaudir de la col·laboració del Centre de Promoció Turística de Catalunya a Londres pel que fa a la convocatòria i el seguiment de mitjans i del suport de Ryanair quant als bitllets d’avió. El grup va poder comprovar de primera mà la diversitat i l’atractiu de la zona per captar noves escales. - Al juny del 2010, el vaixell Noordam, de la companyia nord-americana Holland America Line, va fer una escala tècnica de set dies al port de Palamós. El grup de treball va aprofitar l’avinentesa per proposar excursions i activitats als passatgers i per presentarlos l’oferta turística de les comarques de Girona. - El 5 de juliol, i coincidint amb l’escala del Thomson Dream a Palamós, es va lliurar al passatger número cent mil un premi consistent en un cap de setmana per a dues persones a la Costa Brava. Aquesta xifra s’ha assolit entre els anys 2000 i 2010.

4. Màrqueting i promoció


- Al mes de setembre, el Patronat de Turisme va col·laborar amb Ports de la Generalitat i amb la Cambra de Comerç de Palamós i l’Ajuntament de Palamós en l’organització d’un viatge de familiarització per a un grup de representants de sis companyies de creuers dels Estats Units i membres de quatre agències que presten serveis a aquestes i altres empreses del sector. En total es van dedicar dos dies a la destinació Costa Brava, i els participants van tenir ocasió de conèixer l’àmplia oferta cultural i d’oci de la zona. - Del 30 de novembre al 2 de desembre es va assistir a la fira Seatrade Med, a Canes. La presència del Patronat en aquest esdeveniment biennal té lloc a través d’un estand propi de Ports de la Generalitat; el 2010 hi van participar els ports de Palamós i de Roses. Arran de la fira es van organitzar actes i trobades amb empreses i agents de la indústria dels creuers a fi de presentar-los aquests dos ports, les instal·lacions, els serveis i les noves activitats per a turistes. 38

Turisme de negocis Durant el 2010, el Patronat de Turisme va signar un acord amb la Cambra de Comerç de Girona per tal de cooperar amb el Girona Convention Bureau en la promoció i el desenvolupament de l’oferta de turisme de negocis de la destinació. La signatura d’aquest conveni es va traduir en un seguit d’accions conjuntes que es detallen a continuació: - Col·laboració en l’organització d’un viatge de familiarització per a onze agències d’esdeveniments i incentius que va tenir lloc del 28 al 30 de maig, i durant el qual es van visitar diferents indrets de la demarcació així com establiments adherits al Girona Convention Bureau. - Suport al viatge de familiarització per a sis agents de viatges de Qatar que l’Agència Catalana de Turisme va organitzar del 5 al 10 de novembre, i en el marc del qual es van visitar diversos hotels, establiments i punts d’interès cultural de la destinació. - Col·laboració en una presentació de l’oferta de turisme de negocis que es va celebrar el 17 de novembre a la Casa Llotja de Mar de Barcelona i que va tenir com a destinataris diversos OPC i empreses del sector del turisme de negocis. - Col·laboració en un viatge de familiarització post-MITM per a 23 agents de viatges; l’acció, que es va desenvolupar de l’11 al 13 de juny, va incloure visites a atractius culturals i establiments de la demarcació. D’altra banda, durant el 2010 el Patronat de Turisme va atendre, a través de l’estand modular de l’entitat, un total de vuit congressos que es van celebrar al Palau de Congressos de Girona. Aquesta modalitat d’actuació, que es va posar en marxa el 2009, consisteix a ser presents en cada esdeveniment amb un mòdul de l’estand per tal de donar a conèixer l’oferta turística de la Costa Brava i el Pirineu de Girona. La participació del Patronat en les accions va ser combinada amb l’Àrea de Promoció de la Ciutat de l’Ajuntament de Girona.


VLC Skimountain 2010, València

39

Turisme cultural

• Estudi de mercat sobre la imatge de la marca «Pirineus».

Al llarg de l’exercici 2010 es va donar continuïtat al conveni de col·laboració signat amb la XATIC. El Patronat de Turisme va disposar d’un representant en la Comissió de Seguiment del programa Indústria Viva, composta pels diferents ens que impulsen aquesta iniciativa.

• Definició dels «Pirineus Highlights».

Així mateix, el Patronat de Turisme va assistir a la III Jornada Tècnica del Club de Turisme Cultural de l’Agència Catalana de Turisme, del qual és membre l’entitat. La Jornada es va celebrar a l’Hotel Termes Montbrió el 4 de novembre del 2010.

La marca i el programa «Pirineus» El Patronat de Turisme Costa Brava Girona forma part de la marca «Pirineus» juntament amb l’Agència Catalana de Turisme, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, el Conselh Generau d’Aran i la Diputació de Barcelona. La Secretaria Tècnica de la marca s’encarrega d’elaborar un pla d’accions, pactat amb tots els socis, per tal de portar a terme actuacions promocionals que donin a conèixer els Pirineus catalans. Les accions més destacades de màrqueting, promoció i comunicació del pla de la marca «Pirineus» per al 2010 en què va intervenir el Patronat de Turisme Costa Brava Girona van ser les següents:

• Creació d’un banc d’imatges vivencials. • Manteniment i millores del web www.visitpirineus.com. • Conceptualització del que ha de ser el nou web www.visitpirineus.com. • Actuacions 2.0, amb la incorporació d’un canal Wikiloc al web de la marca «Pirineus» i amb la inserció de publicitat a Atrápalo. • Adequació i reedició del mapa turístic dels Pirineus. • Organització d’un viatge de premsa multiproducte destinat al mercat israelià; hi van participar set periodistes dels mitjans de més tirada del país, entre els quals hi havia els tres principals diaris. • Actuacions directes al consumidor (Outdoor Sports Experience, Tast de Neu i La Maquinista). • Llançament d’una campanya en premsa escrita, amb publicitat i reportatges a les revistes franceses i alemanyes Grands Reportages, Pyrénées Magazine, Wanderlust i Wandermagazin. • Workshop Internacional Pirineus (Arties, 4-7 d’octubre) i viatge de familiarització per als 41 agents de viatges i operadors turístics dels mercats belga, holandès, francès, portuguès i israelià que van participar en l’acció. També hi van ser presents 63 empreses turístiques catalanes, tretze de les quals eren gironines.

4. Màrqueting i promoció


Promoció Fires Al llarg del 2010, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona (PTCBG) va estar present en 20 fires de turisme genèriques i específiques de producte. La modalitat d’assistència va variar segons la tipologia d’esdeveniment i el país: en algunes fires s’hi va participar dins l’estand de Turespaña (OET), en d’altres amb l’Agència Catalana de Turisme (ACT), i en la resta de casos amb un estand propi, com ara a Navartur (Pamplona) i al SITC (Barcelona).

Calendari de presència en fires 2010 40

DATES

FIRES

LLOC

PRODUCTE

ESTAND

20-24 de gener

Fitur

Madrid

Genèrica

ACT

28-30 de gener

PGA Merchandise Show

Orlando

Golf

OET

Salon des Vacances

Brussel·les

Genèrica

OET

Salon du Tourisme Tolosa (Llenguadoc)

Genèrica

ACT

4-8 de febrer 5-7 de febrer 19-21 de febrer

Navartur

Pamplona

Genèrica

PTCBG

21-24 de febrer

BIT

Milà

Genèrica

OET

10-14 de març

ITB Berlin

Berlín

Genèrica

ACT

15-18 de març

Cruise Shipping Miami

Miami

17-20 de març

MITT

Moscou

Genèrica

ACT

19-22 de març

TUR

Göteborg

Genèrica

OET

15-18 d’abril

SITC

Barcelona

Genèrica

PTCBG

6-9 de maig

Expovacaciones

Bilbao

Genèrica

ACT

3-5 de setembre

TourNatur

Düsseldorf

Turisme actiu

ACT

23-25 d’octubre

Madrid Golf

Madrid

Golf

ACT

WTM

Londres

Genèrica

ACT

12-14 de novembre

Naturiva - Esquí y Montaña

Madrid

Pirineus

ACT

15-18 de novembre

IGTM

València

Golf

ACT

19-21 de novembre

VLC Skimountain

València

Pirineus

ACT

30 de novembre - 2 de desembre

Seatrade Med

Canes

Salon Nautique

París

8-11 de novembre

3-12 de desembre

Creuers Ports de la Generalitat

Creuers Ports de la Generalitat Turisme nàutic

OET

AMB ESTAND PROPI El 2010 es va mantenir la mateixa línea de disseny d’estand propi ja utilitzada l’any anterior, per bé que se’n va reduir la superfície en l’assistència a les dues fires específiques del mercat interior, Navartur i el SITC. En aquest disseny prevalen paràmetres de claredat i funcionalitat espacial, amb una presència destacable d’imatges de la zona; a més, hi ha un


SITC 2010, Barcelona

41

espai destinat a l’exposició i venda d’articles alimentaris i artesanals que permet vincular el producte amb el territori de les comarques gironines.

NAVARTUR – Pamplona, 19-21 de febrer A aquesta fira, adreçada al públic final, s’hi va assistir amb un estand de 100 m2 de superfície. En total hi van participar onze entitats turístiques gironines: Blanes, Roses, Turisme Rural Girona, l’Escala-Empúries, Calonge-Sant Antoni, Platja d’Aro, Figueres, Begur, la Vall d’en Bas, els càmpings Valldaro i Interpals i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona. L’espai d’exposició i venda de producte també hi va ser present, juntament amb la possibilitat de degustar especialitats locals.

SITC (Saló Internacional del Turisme a Catalunya) – Barcelona, 15-18 d’abril L’estand del Patronat, amb disseny propi i amb una superfície de 195 m2, va tenir la participació de catorze entitats i empreses turístiques de la demarcació de Girona: l’Escala-Empúries, Lloret de Mar, l’Estartit, Molineu Central de Reserves, Ripollès Desenvolupament, Blanes, el Consell Comarcal del Gironès, la Cerdanya, Vall de Núria, la Garrotxa, els càmpings Valldaro i Interpals, els clubs de màrqueting de Salut i Bellesa i de Turisme Nàutic i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona. El SITC és una fira adreçada majoritàriament al públic final, però amb els dos primers dies reservats als professionals. Al taulell del Club de Turisme Nàutic es va muntar un photo call amb una barca tipus Optimist, cedida per un dels membres del Club, a fi de dinamitzar el producte nàutic. En el decurs del saló es van oferir diferents degustacions, així com un seguit de presentacions que van tenir lloc al mateix estand de la Costa Brava i el Pirineu de Girona.

AMB ESTAND COMPARTIT AMB LA DIPUTACIÓ DE GIRONA FÒRUM GASTRONÒMIC – Santiago de Compostel·la, 21-24 de febrer En aquesta fira específica de producte gastronòmic, el Patronat hi va tenir presència a través d’un estand compartit amb la Diputació de Girona i amb l’Agència Catalana de Turisme. L’espai, de 90 m2, constava d’una àrea exclusiva per a la venda de producte gastronòmic elaborat a les comarques gironines i vinculat al territori, i d’un taulell des del

4. Màrqueting i promoció


42

qual es van atendre peticions turístiques sobre la Costa Brava i el Pirineu de Girona. En el marc de la fira van tenir lloc diversos tallers gastronòmics, sessions magistrals, degustacions i tastos guiats, demostracions a càrrec dels expositors i l’atorgament dels Premis InnoFòrum.

de prescripció que periodistes i mitjans de comunicació duen a terme arran de la seva visita a la nostra destinació. Aquestes accions permeten difondre els atractius turístics de les comarques gironines gràcies a la seva experimentació in situ per part dels participants.

Viatges de familiarització

Durant l’exercici 2010, el Patronat de Turisme va organitzar 81 viatges de premsa i va acollir 280 participants procedents de divuit països diferents.

El viatge de familiarització és una acció promocional adreçada als professionals del sector turístic i, en concret, als agents de viatges i als operadors turístics. Es tracta d’una eina de gran eficàcia, gràcies a la qual els professionals del sector de la distribució tenen l’oportunitat de visitar la zona per contactar amb empreses i programar-les en els seus catàlegs, així com d’obtenir informació directa sobre aspectes que hauran de comercialitzar i dels quals han de facilitar dades. Durant l’exercici 2010, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona va organitzar i coordinar 31 viatges de familiarització i va acollir 506 professionals del sector procedents de catorze països diferents. L’Estat espanyol, Itàlia i França com a mercats prioritaris i la Xina, els països de l’Est i els Estats Units com a mercats secundaris van ser els més notoris en aquest apartat. Cal dir que 285 dels 506 professionals acollits van poder conèixer la destinació gràcies al suport de l’operador rus Tez Tours, que va col·laborar estretament en la logística de les visites a la ciutat de Girona i al Museu Dalí. Entre els diversos visitants rebuts destaquen els venedors de taulell de Tez Tours, els professionals de turisme del mercat emissor italià per al producte de neu i agents de viatges del mercat xinès especialitzats en congressos i en turisme de reunions; a més, cal esmentar que arran del conegut Buy Catalunya van sorgir altres viatges de familiarització que van fer parada a la Costa Brava per donar a conèixer l’oferta d’activitats de producte. També es van interessar pel nostre territori professionals dels Estats Units que volien informar-se sobre la gastronomia, els cellers i els mercats.

Viatges de premsa El viatge de premsa és una de les eines promocionals més eficients de què disposa el Patronat de Turisme per arribar al públic final a través de la publicity i la tasca

Dins el capítol dels viatges de premsa, cal destacar l’interès que nombroses cadenes i productores de televisió (la RAI, la cadena alemanya Deutsche Welle TV, la belga VTM, la cadena anglesa ITV i productores com ara la belga Studio-A, l’andorrana Cactus, la finlandesa Metronome Film & Television Oy i la nord-americana JTN) van demostrar per produir programes culturals, turístics i documentals a la demarcació de Girona. D’altra banda, i en el marc de la celebració del Centenari de la Costa Brava, el Patronat de Turisme va organitzar un viatge de premsa específic en el qual van participar deu periodistes procedents de França i pertanyents a diversos mitjans (Culture, Voyages d’Affaires, Destination Paris Prestige, Vocable i Pleine Vie, entre d’altres).

Girona Viva! Madrid – Mostra de turisme i gastronomia Aquesta acció va tenir lloc del 28 al 30 de maig a la Plaza Jacinto Benavente de Madrid, amb la participació de vint entitats turístiques, entre municipis i comarques de Girona, que van ocupar una superfície exterior aproximada de 400 m2. En l’apartat gastronòmic, hi van ser representats el Club de Gastronomia del Gironès, Cuina Remença de la Vall d’en Bas, Cuina Volcànica, Besalú Gastronòmica, La Cuina del Vent, Girona Bons Fogons, Selva Gastronòmica, l’Aula d’Hostaleria del Ripollès, el Grup Gastronòmic del Pla de l’Estany i les anxoves de l’Escala. Així mateix, i seguint la tònica general de l’exercici, es va destinar una part important de l’estand a l’exposició, la presentació i la venda de producte gastronòmic vinculat al territori.


Village Catalan 2010, Tolosa de Llenguadoc

Altres accions promocionals Aquest apartat engloba les accions promocionals que el Patronat de Turisme no organitza directament, però en les quals té un paper important quant a col·laboració amb l’entitat organitzadora. Es tracta d’accions dutes a terme dins i fora de la demarcació de Girona. Durant el 2010 es van materialitzar les iniciatives següents:

Village Catalan a Tolosa, 22-25 d’abril Com a representant del conjunt de l’oferta turística de les comarques de Girona, i amb l’objectiu de projectar els esdeveniments del Centenari de la Costa Brava, el Patronat va participar en l’acció promocional Village Catalan, que l’Agència Catalana de Turisme va organitzar a la ciutat francesa de Tolosa amb motiu de l’Any de Catalunya a França. Durant la celebració de l’esdeveniment, que pretenia acostar al públic francès els valors paisatgístics, culturals, turístics i festius de Catalunya i les seves principals destinacions turístiques, es van oferir diversos espectacles culturals i activitats esportives vinculats a la demarcació de Girona. El 22 d’abril, primer dia de l’acció, es va mantenir una trobada amb mitjans de comunicació i professionals del sector. L’elaboració del menú de degustació ofert als assistents va anar a càrrec dels establiments adherits al Centenari de la Costa Brava.

Village Catalan a Lió, 2-4 de setembre En el marc d’aquesta acció, de la mateixa tipologia que la celebrada prèviament a Tolosa, es van programar diverses animacions tradicionals catalanes i degustacions

gastronòmiques a la ciutat de Lió. Al vespre del primer dia va tenir lloc l’acte inaugural d’Envie de Catalogne davant de mitjans de comunicació, professionals del sector i autoritats franceses i catalanes. Amb la participació del Patronat de Turisme en l’acció es perseguia apropar el conjunt de l’oferta turística de la Costa Brava i el Pirineu de Girona a aquest mercat emissor tan important per la seva proximitat a les comarques gironines.

Mercat del Ram, 26-28 de maig El Patronat de Turisme va participar per primera vegada en el Mercat del Ram de Vic, aglutinant el conjunt de l’oferta turística de la demarcació i oferint informació i degustacions de productes alimentaris de la zona des d’un estand de 60 m2 en el qual el van acompanyar Ripollès Desenvolupament, el Pla de l’Estany i el seu Grup Gastronòmic, l’Alt Empordà i el municipi de Blanes. Els expositors gironins assistents a la fira hi van proposar activitats culturals, concursos, sorteigs d’estades, àpats i activitats així com tasts de productes alimentaris, per tal de donar a conèixer la destinació entre el públic.

Lleida Expo Tren, 12-13 de juny L’oferta turística de les comarques gironines i les ciutats de la demarcació per les quals passarà l’AVE va ser present per primera vegada al saló del modelisme i turisme ferroviari Lleida Expo Tren. El Patronat de Turisme, que representava el conjunt de l’oferta turística de la demarcació de Girona i que va participar en l’esdeveniment amb un punt d’informació compartit amb la ciutat de Figueres, va promocionar els

4. Màrqueting i promoció

43


Workshop països de l’Est, Girona

44

productes i serveis turístics gironins en el mercat català de proximitat.

Hardy Butts International Bike Rally, 11-13 de juny La participació del Patronat de Turisme en la segona concentració motorista de Lloret de Mar va tenir lloc per mitjà d’un espai promocional situat dins la zona comercial.

Jazzaldia, 21-25 de juliol Per segon any consecutiu, les destinacions Costa Brava i Pirineu de Girona es van donar a conèixer entre el públic basc en el marc de Jazzaldia, el sisè festival de jazz més important d’Europa, que se celebra anualment a la ciutat de Sant Sebastià. El Patronat de Turisme va disposar d’un estand promocional de 50 m2 compartit amb l’Agència Catalana de Turisme i amb Lleida i Barcelona.

La Spagna a Milano i Palazzo Reale, 27 de setembre 10 d’octubre Arran de l’acció promocional La Spagna a Milano, organitzada per Turespaña a la ciutat italiana de Milà, el Patronat de Turisme, junt amb l’Agència Catalana de Turisme, Lleida i altres destinacions espanyoles, va participar en la promoció de la demarcació en el mercat italià. L’acció va consistir a emplaçar diversos punts d’informació turística itinerants en quatre espais cèntrics de la ciutat des dels quals el Patronat va informar els visitants sobre la destinació. Alhora, i coincidint amb l’inici de l’exposició sobre Salvador Dalí al Palazzo Reale de Milà, que es va

prolongar del 22 de setembre del 2010 al 30 de gener del 2011, el Patronat de Turisme va ubicar un espai d’informació i promoció turística a l’entrada de la mostra per tal de vincular l’artista amb el territori. En aquesta acció també hi va participar el tren Elipsos que uneix Milà amb les ciutats de Girona i Figueres.

Altres accions en canals Contactes individualitzats amb operadors L’any 2010, el Patronat de Turisme va iniciar un projecte d’estudi sobre els majoristes de viatges als principals mercats emissors per tal de facilitar l’organització futura d’accions concretes segons el mercat i la tipologia d’operador. Gràcies als contactes mantinguts amb els CPT i les OET dels principals països emissors, es va obtenir una llista d’agents intermediaris per mercats i productes. A partir d’aquí es va engegar una programació de visites externes a operadors amb l’objectiu d’aconseguir informació de primera mà sobre els paquets oferts a la nostra demarcació, la tipologia de client, les temporades de venda, la seva visió del nostre territori i de la marca «Costa Brava - Pirineu de Girona», etc. Es tracta d’un tipus d’acció directa que permet potenciar la relació amb cadascun dels majoristes. La primera visita es va fer a l’operador britànic Inntravel, que està especialitzat en rutes de senderisme i que treballa amb la Costa Brava des de fa divuit anys. Així mateix, es van aprofitar diferents workshops i accions per mantenir entrevistes amb operadors que programen la destinació, com ara ITS, Jahn Reisen, Costa Brava Plus Holidays, Manstouch Travel, etc.


Workshops Al llarg del 2010 es van organitzar diverses taules de treball de comercialització entre empreses gironines i agències de viatges emissores, majoristes i detallistes de diferents mercats emissors. A continuació s’inclou una relació dels workshops oferts, que van tenir lloc aprofitant l’estada d’aquests professionals a la nostra demarcació o bé al seu país d’origen: - Organitzats pel mateix Patronat de Turisme: • Workshop països de l’Est (amb motiu d’un viatge de familiarització), 7 d’abril. - Organitzats per l’Agència Catalana de Turisme: Workshops directes • Centenari de la Costa Brava a París, 25 de març. • Tolosa (Llenguadoc), 30 de març. • Workshop Interclubs (Turisme Nàutic, Golf, Salut i Bellesa), 22 d’abril. • Palma de Mallorca, 19 d’octubre. • Gran Canària, 20 d’octubre. • Ginebra, Basilea i Zuric (Suïssa), els dies 27, 28 i 29 d’octubre, respectivament. • Workshop Internacional Pirineus, 7 d’octubre. Workshops inversos • Buy Catalunya, 21 de maig.

Relació amb el sector turístic gironí L’any 2010, el Patronat de Turisme va iniciar una estratègia de prospecció i relació amb el sector turístic privat basada en la visita presencial a empreses de les comarques gironines a fi de donar-los a conèixer l’entitat, inventariar les característiques específiques de cada companyia, obtenir dades quantitatives i qualitatives sobre la demanda i establir complicitats amb el sector privat. Per al Patronat, aquestes visites constitueixen una oportunitat de presentar els seus productes i de dur a terme tasques de relacions públiques, compaginantles amb l’orientació i l’assessorament empresarial.

Brava i el Pirineu de Girona organitzats per dues empreses diferents: BMI Publications Ltd (BMIP) - Travel Uni i Reisrevue Groep BV - Travelecademy. L’objectiu era assolir el màxim nombre possible d’alumnes i incentivar-los perquè acabessin el curs satisfactòriament i, d’aquesta manera, poguessin rebre el títol de coneixedors professionals de la Costa Brava i el Pirineu de Girona. En aquest sentit, es va endegar un seguit d’accions amb vista a incrementar el nombre d’alumnes registrats. En el cas del curs adreçat a agents anglesos, per exemple, es va participar en la campanya «We’re backing agents» i en la creació d’una xarxa social, The Hive, en què la interacció entre agents i entitats/empreses és fonamental. Amb Travelecademy, d’altra banda, es van organitzar diversos sorteigs d’estades a la Costa Brava per afegir un incentiu a les campanyes dutes a terme. En el conjunt de l’exercici 2010, el nombre d’alumnes registrats va ser el següent:

Curs

Registrats

Travel Uni

472

Travelecademy (Benelux)

462

Travelecademy (Alemanya)

590

En el decurs de l’exercici es van fer 31 visites a empreses turístiques de la demarcació.

Cursos en línia El 2010, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona va donar continuïtat a la formació dels agents de viatges (front office) del Regne Unit, Irlanda, Alemanya i el Benelux a través de dos cursos en línia sobre la Costa

Workshop Roadshow Suïssa, a Ginebra, Basilea i Zuric

4. Màrqueting i promoció

45


Campanya de publicitat genèrica

46

Publicitat L’any 2010, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona va impulsar una nova campanya publicitària de la Costa Brava i el Pirineu de Girona en mitjans de comunicació escrits, en línia i radiofònics als principals mercats emissors de turisme a la destinació: Catalunya, l’Estat espanyol i França. La creativitat de la campanya, basada en els eslògans «La nostra Costa Brava. La teva» i «El nostre Pirineu de Girona. El teu», es componia de sis gràfiques diferents adaptades en cada cas per a la premsa escrita i per als mitjans en línia. El component creatiu vinculava persones conegudes i anònimes al territori i explicava les experiències que havien viscut a les comarques gironines amb la finalitat de donar a conèixer la diversitat de l’oferta turística de la destinació. El Patronat de Turisme va encarregar l’execució de la nova campanya, en els diferents formats publicitaris escollits, a l’agència de comunicació integrada TSC.

Campanya de publicitat genèrica 2010 Des de finals de juny i durant tot el mes de juliol, el Patronat de Turisme va desplegar la campanya de publicitat corresponent a l’estiu del 2010, que bàsicament va tenir cobertura a Catalunya i a l’Estat espanyol.

Els mitjans de comunicació escrits en els quals l’entitat va estar present a través de redaccionals i pàgines de publicitat van ser Diari de Girona, El Punt, Descobrir Cuina, Descobrir Catalunya, Time Out Barcelona, La Vanguardia, El Periódico de Catalunya, Avui, Pànxing Pirineus, Empordà Guia, Book Style, Bonart, España Desconocida i El Mundo de los Pirineos. Alhora, es va fer una aposta decidida pels mitjans en línia (www.vilaweb.cat, www.diaridegirona.cat, www.rac105.org, www.hosteltur.com...) que va comportar la inserció de continguts i bàners de diferents formats. La compra es va fer per impressions o per temps, segons el suport concret.


Campanya de publicitat genèrica

47

Dins l’apartat de publicitat genèrica, a més, cal assenyalar les falques, les mencions d’esdeveniments i els patrocinis de programes a RAC105, així com l’emissió de reportatges sobre accions esportives al territori i d’un espot de televisió adaptat a la línea gràfica de la nova campanya a 105TV. D’altra banda, es van fer col·laboracions, propostes de continguts i patrocinis en programes com ara Terra d’amfitrions, a banda de participar en la producció d’un seguit de tretze capítols sobre la gastronomia de les comarques de Girona per al Canal Cocina de Canal+. Fora del territori espanyol es va optar per diverses insercions i col·laboracions en mitjans andorrans, francesos i alemanys. Dins aquest àmbit, cal esmentar la publicació d’una edició especial de la revista alemanya ADAC Reisemagazin dedicada a Catalunya, fruit d’una iniciativa conjunta amb l’Agència Catalana de Turisme, el Patronat Intercomarcal de Turisme Terres de Lleida i el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. La publicació, amb una tirada de 167.070 exemplars i 3,4 milions de lectors per número, contenia mencions sobre el territori, l’oferta d’allotjaments, personatges mediàtics i empresaris així com publicitat de la demarcació gironina.

Campanya de publicitat al mercat francès Per segon any consecutiu, el Patronat de Turisme va impulsar la unió del sector turístic gironí en la campanya publicitària de la Costa Brava al mercat francès, a la qual també es va sumar Turespaña amb l’eslògan «Espagne. J’en ai besoin». La iniciativa tenia per objecte reposicionar la Costa Brava com a destinació i donar-li una imatge de modernitat, renovació i qualitat en el mercat estranger prioritari emissor de turisme, seguint la línia de la nova imatge gràfica del Patronat. Per a l’ocasió, i durant els mesos de juny i juliol, es van adaptar dues gràfiques en formats diferents per a mitjans escrits (Midi Libre, L’Indépendant, La Dépêche du Midi i Camping-Car Magazine, entre altres) i en línia (www.viamichelin.fr, www.orange.fr, www.voyages-sncf.com, www.easyvoyage.com, www.papvacances.fr, www.bertrandvacances.com, www.linternaute.com/voyage, www.midilibre.fr i www.camping-car.com).

4. Màrqueting i promoció


Campanya de publicitat amb les estacions d’esquí gironines

48

En el marc de la mateixa campanya també es van utilitzar altres suports, com ara la retolació d’autobusos de la línia regular de Sarfa a Europa i, durant tres mesos, la col·locació de pòsters als Trenhotel Salvador Dalí i Joan Miró, que uneixen Catalunya amb França i Itàlia. Gràcies a l’acció es van registrar 9.879 visites al web www.costabrava.org i un total de 13.120.953 impressions, amb un increment del 7,13% respecte al 2009 en la xifra de visites procedents del mercat francès.

Campanya de publicitat amb les estacions d’esquí gironines Arran de la renovació del conveni de col·laboració establert entre les cinc estacions d’esquí gironines i el Patronat de Turisme per promoure el turisme d’hivern al Pirineu de Girona en la temporada 2009-2010, es va endegar una campanya publicitària d’àmbit català. La campanya de comunicació concebuda pel Patronat de Turisme per promocionar les estacions d’esquí de la demarcació va tenir una durada de tres mesos, de gener a març, amb dos objectius fonamentals: d’una banda, seduir el públic català (majoritàriament de l’àrea metropolitana de Barcelona) amb el conjunt de l’oferta turística del Pirineu de Girona, per tal de potenciar el turisme d’interior i les estacions d’esquí gironines en els mercats emissors; i, d’altra banda, incrementar i desestacionalitzar la demanda i posicionar la marca «Pirineu de Girona» com a destinació de turisme de neu d’alta qualitat.

Les falques radiofòniques emeses en els programes Fricandó matiner i Fórmula 105, de RAC105, i la inserció d’anuncis en mitjans de premsa escrita com ara La Vanguardia i Mundo Deportivo, així com les promocions televisives a 8TV i 105TV i la publicitat a Internet, van contribuir a fomentar el turisme de neu i a divulgar les activitats d’hivern que es poden practicar a les cinc estacions. El 2010, a més, la campanya de ràdio va incorporar com a novetat l’emissió en directe de tres programes, amb l’assistència de 400 oients, des de les estacions d’esquí gironines de Vallter 2000, Masella i La Molina, coincidint amb la celebració de les proves de la Copa del Món de Snowboard. Cal destacar, finalment, l’aportació de les estacions d’esquí a les diferents promocions així com la col·laboració dels empresaris i els municipis del Pirineu de Girona, que van regalar estades, obsequis i forfets al públic assistent als programes emesos en directe.


49 Marca turística als reposacaps de la companyia aèria AlAndalus

Difusió de marca Acords amb companyies aèries En virtut dels acords subscrits entre la Diputació de Girona, la Cambra de Comerç de Girona, l’Agència Catalana de Turisme i el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, d’una banda, i, de l’altra, les diferents companyies aèries que operen a l’Aeroport Girona-Costa Brava, el 2010 es van portar a terme, com ja s’havia fet en anys anteriors, diferents accions de comunicació i difusió de les marques turístiques «Costa Brava», «Pirineu de Girona» i «Catalunya». En el cas de Ryanair, al gener es va publicar, a les pàgines de l’in-flight magazine d’aquesta companyia, un reportatge sobre activitats de neu al Pirineu de Girona. A més, en l’apartat de destinacions del web de Ryanair es van inserir bàners amb enllaços a l’adreça www.costabrava.org, i també se’n van incloure en els butlletins electrònics que la companyia aèria irlandesa envia als usuaris subscrits en països com ara Holanda, Bèlgica, Alemanya, els països nòrdics i els de l’Europa de l’Est, l’Estat espanyol, França, Portugal, Gran Bretanya, etc. A tot això cal afegir-hi la publicitat a la cabina de passatge de vuit avions, amb l’aplicació de vinils als portaequipatges, i una acció de branding al fusellatge de deu aeronaus que va consistir a incorporar-hi el logotip de les marques turístiques «Costa Brava» i «Pirineu de Girona». El Patronat també va intervenir en la contraprestació de la companyia AlAndalus amb la inserció del logotip de la Costa Brava i el Pirineu de Girona al fusellatge d’un avió i amb la presència de les marques turístiques i del web www.costabrava.org, durant un any, als reposacaps de la cabina de passatge.

4. Màrqueting i promoció


Patrocini de la Copa del Món de Windsurf Gran Premi Catalunya-Costa Brava

Fullet Neu mediterrània

50

Patrocinis Un any més, es van portar a terme patrocinis i es van atorgar ajudes a clubs, associacions, col·lectius i individuals, en resposta a les peticions rebudes d’entitats i persones gironines amb una carrera nacional o internacional en una disciplina esportiva o activitat cultural relacionada amb el sector turístic. Les contraprestacions a aquests ajuts es van materialitzar a través de la difusió de les marques turístiques «Costa Brava» i «Pirineu de Girona» tant en les accions de divulgació de l’activitat destinades als mitjans de comunicació com en l’equipament dels equips, els materials de comunicació exterior (lones, pancartes), els mitjans 2.0... En l’apartat esportiu, l’entitat va donar suport a clubs, curses i trofeus d’àmbit local, nacional i internacional, com ara la Copa del Món de Windsurf Gran Premi Catalunya-Costa Brava, el Campionat del Món de Vela de la classe 29er, el Trial Indoor Ciutat de Girona, la Sansi, la Transpyr i la Hardy Butts, Skydive Empuriabrava, el Club Ciclista Montgrí femení i el Club Esportiu de Natació a Llarga Distància de Girona. El Patronat de Turisme també va concedir ajudes per a l’organització d’accions i jornades culturals com ara el concurs MontPhoto, la Festa de la Girona Napoleònica,

la Caravana Internacional de Cotxes Vetustos, el Cycle & Walking Tourism Congress, les Jornades de Turisme Actiu i Comitur, entre altres. Així mateix, es van portar a terme accions de patrocini destinades a diferents associacions i col·lectius gastronòmics.

Publicacions Una de les principals tasques del Patronat és difondre els atractius turístics, els productes i els serveis que ofereixen la Costa Brava i el Pirineu de Girona tant entre els turistes que fan estada a la destinació com entre els visitants potencials, als quals l’entitat s’adreça mitjançant accions promocionals i de màrqueting en origen. Per aquest motiu, el Patronat edita cada any un conjunt d’opuscles amb una imatge gràfica homogènia. Al llarg de l’exercici 2010 es va distribuir el material gràfic següent a oficines de turisme, operadors turístics, agències de viatges, empreses turístiques i particulars:


51

PUBLICACIÓ

IDIOMES

UNITATS

Catàleg genèric

Català, castellà, anglès, francès, alemany, italià, holandès i basc

37.500

Rutes culturals

Castellà, anglès i francès

6.000

Català, castellà, anglès, francès, alemany, italià i holandès

24.500

Català, castellà, anglès, francès i alemany

25.000

Català

1.026

Català, castellà, anglès i francès

17.500

Senderisme Turisme nàutic Guia gastronòmica Vies verdes Mapa bloc de les vies verdes Neu mediterrània

400 Català i castellà

2.500

Memòria 2009 del Patronat

644

Memòria del Centenari 2008-2010

412

DVD del Centenari

412

CD de fotos CD Guia professional / Guia de vendes

1.200 500

CD Guia d’allotjament

2.300

DVD promocional

1.500

Cartell del Trenhotel Elipsos

500

Cartell del Centenari

2.300

Nadala

2.500

Col·laboracions Costa Brava panoràmica

310

4. Màrqueting i promoció


52

Museu Comarcal de la Garrotxa, Olot

Adquisició i cessió d’imatges Durant l’any 2010 es van adquirir 1.091 fotografies, entre les quals es va donar una rellevància especial a les centrades en la temàtica cultural (festes, tradicions i artesania) i en la gastronomia (cuiners amb estrelles Michelin, aules de cuina i plats), juntament amb diverses imatges relacionades amb el turisme actiu (esquí, submarinisme i camins de ronda). Al llarg del temps, el banc d’imatges del Patronat s’ha anat enriquint amb les cessions provinents d’organismes públics, empreses particulars, associacions i altres agents privats vinculats al sector turístic.


53

Fires i festes de Sant Narcís, Girona

Peticions d’imatges i material Durant l’any 2010 es van rebre 718 peticions de material editat pel Patronat. Les sol·licituds van procedir principalment de les oficines de turisme de les comarques gironines, tot i que també en van arribar de centres situats en altres punts de Catalunya i l’Estat espanyol, com ara el País Basc, Saragossa i Huelva. Les empreses d’allotjament turístic van ser el segon grup més interessat en els materials del Patronat, ja que els solen distribuir entre els seus clients. També es van rebre peticions per cobrir seminaris, reunions, trobades i presentacions. El 2010 es va constatar un increment en el nombre de sol·licituds de suport als esdeveniments esportius que van tenir lloc en el nostre territori.

Pel que fa al banc d’imatges, cal dir que es van atendre 397 peticions externes procedents d’agències de viatges, organismes públics, revistes especialitzades, guies turístiques i altres publicacions relacionades amb temes de turisme, rutes i viatges. El fons fotogràfic nodreix de manera contínua les accions promocionals que porta a terme l’entitat, com ara fires, reunions de treball i viatges de familiarització i premsa, a més de les diverses publicacions pròpies que s’editen per promocionar els recursos turístics de les comarques gironines.

4. Màrqueting i promoció


Aeroport Girona-Costa Brava, Vilobí d’Onyar

54

Oficina d’Informació Turística de l’aeroport Durant l’exercici passat, l’Oficina de Turisme de l’Aeroport Girona-Costa Brava, gestionada de manera conjunta pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona i la Generalitat de Catalunya des del 1998, va atendre un nombre de consultes més elevat que en temporades anteriors a causa de la seva remodelació, que va comportar una millor posició estratègica dins la terminal d’arribades, amb la possibilitat d’oferir atenció a dues bandes (terra i aire), i una ampliació de la superfície operativa. Arran de les obres de reforma dutes a terme es va implantar un nou servei, consistent en la instal·lació de dues pantalles tàctils amb connexió al web del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, per tal d’oferir més i millors prestacions als usuaris. Aquests punts d’informació interactius operen 24 hores al dia i 365 dies l’any. A partir del gener del 2010, d’altra banda, es va implementar un nou sistema de recollida de dades estadístiques creat i desenvolupat per la Direcció General de Turisme. Les consultes d’usuaris i turistes afectats rebudes per l’Oficina de Turisme es van centrar majoritàriament en els mitjans de transport terrestres disponibles per arribar als llocs de destinació (trens, línies regulars d’autobús i contactes d’empreses d’autobusos per a serveis de transport especial), les reserves d’allotjament a Girona i en el conjunt de la demarcació, sobretot a la Costa Brava, i els vols programats per a altres dies. Per nacionalitats, els italians, els visitants de l’Estat espanyol i els anglesos van ser els col·lectius que més consultes van formular a l’Oficina. Els turistes italians, amb 26.172 consultes (un 19,67% del total), es van situar com els principals usuaris de l’Oficina de Turisme, amb un perfil idèntic al de temporades anteriors. Així, a l’estiu, entre el 15 de juliol i el 15/20 d’agost, la seva destinació prioritària continua essent la Costa Brava i, més concretament, el municipi de Lloret de Mar. Aquest tipus de turista sol viatjar en grups d’amics, en parella i en grups de parelles. Fora de temporada alta, el turista italià que ens visita escull com a destinació preferent la ciutat


Oficina de Turisme de l’Aeroport Girona-Costa Brava

Pantalla tàctil de l’Oficina de Turisme de l’aeroport

de Barcelona, tot i que, a vegades, fa estades d’un o dos dies a Girona en arribar o abans de marxar.

temporada. Els majors de 65 anys, amb només un 3,29% del total, van ser minoria dins el conjunt dels usuaris de l’aeroport que van acudir a l’Oficina de Turisme durant el 2010.

55

Els visitants espanyols, amb 21.307 consultes, van concentrar un 16% de les peticions adreçades a l’Oficina de Turisme. La major part de les consultes rebudes van ser de viatgers procedents de la Comunitat de Madrid i d’Andalusia. Cal destacar que la destinació preferida dels visitants espanyols és la ciutat de Girona i la resta de la demarcació. Aquests turistes solen fer des d’escapades d’un dia (sobretot els provinents de Madrid) fins a estades més llargues (de cinc a vuit dies) en època de vacances, i es reparteixen entre la costa, l’interior i el Pirineu de Girona. Durant el 2010, les sol·licituds d’informació ateses a l’Oficina van ser poc variades, segons els criteris establerts pel gestor estadístic, i es van concentrar bàsicament en dues grans marques turístiques afectades per l’àrea d’influència de l’Aeroport Girona-Costa Brava: Barcelona i la Costa Brava. Per edats, un 48,83% dels usuaris que van consultar l’Oficina de Turisme de l’aeroport gironí van ser joves menors de 35 anys. Amb un punt de diferència amb relació a la franja anterior (47,88%) es van situar els usuaris d’edats compreses entre els 35 i els 65 anys, el perfil dels quals correspon a un visitant que, per regla general, viatja amb la parella, en família o en grup; aquests turistes solen tenir un poder adquisitiu més elevat que el primer grup perquè la majoria treballa per pagar-se un viatge o perquè es tracta de persones prejubilades que tenen temps per viatjar fora de

Instal·lació de punts d’informació turística interactius a l’aeroport L’any 2010, tal com s’ha comentat prèviament, el Patronat de Turisme va posar en funcionament a l’Oficina de Turisme de l’aeroport gironí dues pantalles d’informació interactiva sobre l’oferta turística de la Costa Brava i el Pirineu de Girona que donen servei a l’usuari i permeten formalitzar reserves d’allotjament les 24 hores del dia durant tot l’any. Les pantalles, de 46 polzades, estan situades a l’exterior de l’Oficina, a la zona d’arribades de passatgers (espai aire) i a la terminal de l’aeroport (espai terra). Aquests nous suports proporcionen informació en sis idiomes (català, castellà, anglès, francès, italià i alemany), a més d’incorporar botons de reserva en línia d’allotjaments turístics.

4. Màrqueting i promoció


Vinyes de Garbet, Colera


5. Comunicació corporativa i premsa

Comunicació amb el sector turístic Relació amb els mitjans de comunicació


Mitjans a la Copa del Món de Windsurf, Sant Pere Pescador

58

Durant l’any 2010, el Departament de Comunicació Corporativa i Premsa del Patronat de Turisme va dur a terme tasques de comunicació interna (orientades al sector turístic tant públic com privat de la demarcació) i externa (a través dels mitjans de comunicació, amb el propòsit d’arribar al públic final). Al llarg de l’exercici es van difondre continguts informatius relatius al funcionament i l’activitat del Patronat i també sobre la destinació turística. Cal destacar el nombre de presentacions dirigides al sector empresarial que es van fer al territori per tal de donar a conèixer els productes turístics implementats al portal oficial de la Costa Brava i el Pirineu de Girona. Les tasques principals acomplertes pel Departament de Comunicació Corporativa i Premsa van ser, entre altres, la distribució de comunicats i la convocatòria de mitjans, l’elaboració del nou dossier de premsa de l’oferta turística de la destinació així com de diversos dossiers específics, la gestió i la coordinació d’entrevistes, l’elaboració d’articles i redaccionals, el recull de premsa, l’organització de viatges de premsa, la coordinació dels Premis G! de Comunicació Turística i la publicació del butlletí mensual del Patronat.

Presentació de la central de reserves hoteleres del po

Comunicació amb el sector turístic Butlletí informatiu professional Mensualment, el Patronat de Turisme publica i distribueix un butlletí electrònic destinat a difondre de manera general la informació que genera l’activitat quotidiana de l’entitat i, molt especialment, tot el que es va organitzar fins al setembre del 2010 amb motiu del Centenari de la Costa Brava. Aquest butlletí es redacta i distribueix en tres idiomes (català, castellà i anglès) a fi d’arribar als diversos públics diana. Durant el 2010 es van publicar i distribuir dotze butlletins informatius regulars, i el Patronat va difondre 110 notícies entre més de 2.000 contactes. D’aquest volum total de notícies redactades, traduïdes i distribuïdes, 34 tractaven temes vinculats al Centenari de la Costa Brava i 76 es referien a actuacions, projectes i esdeveniments del Patronat de Turisme. Al mes d’octubre, i en substitució de la secció «Centenari de la Costa Brava», que va estar operativa de gener a setembre, va entrar en funcionament l’apartat «Turisme 2.0», concebut per posar en relleu les actuacions que l’entitat anava duent a terme en matèria de noves tecnologies, xarxes socials i el portal d’Internet. Durant els darrers tres mesos de l’any es van publicar vuit notícies específiques associades amb aquesta temàtica.


ortal

Viatge de premsa de Qatar Airways, Figueres

Recull de premsa El Patronat de Turisme disposa d’una plataforma de seguiment de mitjans que incorpora tecnologia avançada pel que fa al sistema de recollida de notícies i d’anàlisi de la presència en mitjans de comunicació. El programa Informyzer permet dur a terme el control i l’estudi de les informacions que els mitjans de comunicació d’àmbit nacional, estatal i internacional recullen diàriament sobre les marques, les destinacions i els productes turístics de la Costa Brava i el Pirineu de Girona i també pel que fa al Centenari de la Costa Brava.

Presentacions La central de reserves hoteleres del portal Els dies 11, 12 i 13 de maig, als municipis de Lloret de Mar, Platja d’Aro i Girona, respectivament, el Patronat de Turisme es va reunir amb prop de 200 empresaris turístics de la Costa Brava per tal de presentar-los el motor de reserves d’allotjament turístic del portal www.costabrava.org, gestionat per l’entitat. Prèviament (el 14 d’abril), el municipi de Roses ja havia acollit l’acte de presentació adreçat als empresaris turístics de l’Alt Empordà.

Programa Privilegespain La presentació del programa Privilegespain, que el Patronat de Turisme Costa Brava Girona va oferir el 7 de maig per a 35 empreses turístiques de la Costa Brava (hotels, equipaments culturals, jardins, empreses d’activitats, agències receptives i empreses de guiatge turístic), tenia per missió informar sobre els continguts

del programa esmentat, la seva orientació concreta amb relació a la Costa Brava, els requisits d’entrada i el procediment d’adhesió.

Costa Brava - Pirineu de Girona, destinació de turisme de negocis El 17 de novembre, a la Casa Llotja de Mar de Barcelona, el Girona Convention Bureau va organitzar, amb la col·laboració del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, l’acció empresarial i promocional «Costa Brava - Pirineu de Girona, destinació de turisme de negocis». Els millors actius de l’oferta de la demarcació per al turisme de negocis es van presentar a la Ciutat Comtal davant de 200 professionals del sector dels congressos i d’agències organitzadores d’esdeveniments, directors de màrqueting i de recursos humans de grans empreses catalanes i internacionals amb seu a Barcelona així com empresaris gironins del sector.

Central d’apartaments turístics - Escapade El 26 de novembre, a la Casa de Cultura de Girona, el Patronat de Turisme va celebrar, juntament amb Escapade, l’acte de presentació de la central de reserves d’apartaments i d’explicació del seu funcionament dins el mateix portal. La trobada va consistir en una jornada de formació orientada a tots els establiments que ja treballaven amb Escapade, per tal d’ajudar-los a rendibilitzar al màxim aquest canal de venda, i a aquells que poguessin estar interessats a formar-ne part.

5. Comunicació corporativa i premsa

59


Premis G! 2010, Fornells de la Selva

60

Central de reserves de restaurants del portal - Restalo L’1 de desembre, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona i Restalo van presentar davant de restauradors i empresaris d’hostaleria de la demarcació la nova central de reserves de restaurants allotjada al portal www.costabrava.org. L’acte, que va incloure una sessió formativa, tenia per objecte explicar als restauradors i hostalers gironins com podien comercialitzar la seva oferta a través de Restalo, el motor de reserves que el Patronat de Turisme va integrar al mes de novembre.

Premis G! 2010 El 16 de desembre del 2010, el Centre Cívic i Cultural La Sitja de Fornells de la Selva va acollir la cinquena edició dels Premis G! de Turisme de les Comarques Gironines, organitzats pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Aquest esdeveniment, concebut com un acte festiu del sector turístic de la demarcació, va reunir més de 200 persones, entre autoritats, representants del sector i mitjans de comunicació genèrics i especialitzats en turisme i gastronomia. El Premi Josep Pujol i Aulí en reconeixement a una tasca professional es va atorgar a Josep Antoni Cuadrat i Dones, mentre que el Premi Xiquet Sabater al Projecte Empresarial va recaure en el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Quant als premis de comunicació turística, els guardonats van ser la revista australiana Australian Gourmet Traveller i la cadena de televisió alemanya Deutsche Welle TV. D’altra banda, es va concedir per primera vegada el Premi de Recerca Turística Yvette Barbaza, el guanyador del qual va ser un treball dedicat al comportament del turisme de litoral en una conjuntura de crisi econòmica. En diversos moments de l’acte va actuar el grup musical Vox, i en acabar es va servir a tots els assistents un tast gastronòmic centrat en l’oli com a producte estrella. Els Premis G!, organitzats pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona, van tenir el suport de “la Caixa” i de l’Ajuntament de Fornells de la Selva.


Relació amb els mitjans de comunicació Comunicats informatius, rodes de premsa i articles d’opinió Amb l’objectiu de divulgar públicament les actuacions dutes a terme pel Patronat de Turisme o vinculades al sector turístic gironí, l’entitat va elaborar i distribuir 64 comunicats de premsa a mitjans de comunicació i prescriptors d’opinió d’àmbit nacional i internacional. Al llarg del 2010, els mitjans de comunicació van ser convocats en divuit ocasions arran de presentacions de fires, competicions esportives d’interès turístic i actes i esdeveniments vinculats a la commemoració del Centenari de la Costa Brava, entre altres. El Patronat també va impulsar la redacció de diversos articles d’opinió per mitjà dels quals representants del sector turístic públic i privat van expressar el seu punt de vista respecte a les actuacions impulsades per l’entitat en matèria de turisme accessible, implementació de noves tecnologies aplicades al turisme, etc.

61

Dossier de premsa Al febrer es va publicar el nou dossier de premsa de l’oferta turística de la Costa Brava i el Pirineu de Girona, elaborat pel periodista freelance Alfons Berruezo, amb un format i uns continguts renovats. El dossier de premsa es va traduir a cinc idiomes i es va distribuir com a material de suport informatiu en accions promocionals enfocades a periodistes especialitzats en turisme.

Gestió d’entrevistes Durant l’exercici 2010, el Patronat de Turisme va oferir més de 95 entrevistes (presencials, telefòniques o escrites) i va participar en tertúlies a petició de mitjans de comunicació com ara RAC1, Onda Cero, Cadena SER, Onda Rambla, TV3, Canal 33, TV Girona, XTL, TV Costa Brava, RNE, Catalunya Ràdio, El Periódico de Catalunya, Dossier Econòmic, La Vanguardia, Pànxing Pirineus, COMRàdio i Ràdio Sabadell, entre altres. Els temes tractats durant les atencions van girar al voltant de valoracions de l’ocupació turística de la demarcació de Girona, el pla d’accions del Patronat de Turisme i els actes de commemoració del Centenari de la Costa Brava. Les entrevistes van ser concedides majoritàriament per la presidència, la direcció i els consellers del Patronat, per bé que diversos empresaris del sector turístic gironí van participar també de manera ocasional en tertúlies dedicades a difondre el Centenari.

5. Comunicació corporativa i premsa


Articles i reportatges

62


63

5. Comunicaci贸 corporativa i premsa


64


65

5. Comunicaci贸 corporativa i premsa


Estació d’Esquí La Molina, Cerdanya


6. Accions de suport, col·laboració i formació

Ajuts a la competitivitat Ajuts a la gastronomia Jornades tècniques i tallers de formació per a professionals Convenis i col·laboracions amb entitats i empreses


Mercat setmanal, Camprodon

68

Ajuts a la competitivitat La quantitat i la diversitat dels recursos turístics de les comarques gironines i el considerable nombre d’agents que participen en la seva gestió fan aconsellable fomentar la cooperació entre els sectors públic i privat en el desenvolupament d’aquests recursos. El Patronat de Turisme Costa Brava Girona, ens que té entre les seves finalitats bàsiques el desenvolupament i la promoció turística de la demarcació, vol donar suport a totes les actuacions plantejades des de l’àmbit comarcal que tinguin per objecte millorar la competitivitat del sector turístic, tot cercant la implicació de les empreses del sector. Aquesta col·laboració consisteix en una aportació econòmica per dur a terme accions encaminades a la millora de la competitivitat. L’any 2010, el percentatge de l’ajut es va situar en el 80% del cost de les actuacions —en comptes del 50% habitual fins al 2009— per tal que les entitats poguessin assolir amb més facilitat l’import màxim, que es va mantenir en 12.000 euros. Al llarg de l’exercici es va resoldre la concessió d’ajuts per un total de 96.000 euros.

Entitat sol·licitant

Import de la resolució

Consell Comarcal de la Cerdanya

12.000 euros

Consell Comarcal del Gironès

12.000 euros

Consell Comarcal del Baix Empordà

12.000 euros

Consell Comarcal del Pla de l’Estany

12.000 euros

Turisme Garrotxa

12.000 euros

Consorci Ripollès Desenvolupament

12.000 euros

Consell Comarcal de l’Alt Empordà

12.000 euros

Consell Comarcal de la Selva

12.000 euros 96.000 euros


Ajuts a la gastronomia Durant el 2010, el Patronat va mantenir les ajudes destinades a la promoció de la gastronomia de les comarques de Girona, amb un import global que va pujar a 18.646,16 euros.

Organitzador

Campanya gastronòmica / jornada

La Cuina a Sils - Veterans de Sils

Jornades de cuina tradicional catalana a l’Hotel Roma Città

La Cuina a Sils - Veterans de Sils

La cuina catalana a la Festa Artusiana de Forlimpopoli (Itàlia)

La Cuina a Sils - Veterans de Sils

Jornades de cuina tradicional catalana a Madrid

Ajuntament de Sant Hilari

«Torna Serrallonga» i Fira del Bolet

Ajuntament de Tossa de Mar

«La cuina tradicional tossenca»

Ajuntament de Tossa de Mar

«Els fideus a la cassola»

Ajuntament de Tossa de Mar

«La cuina del cimitomba»

Ajuntament d’Hostalric

Gastroart

Associació de Bars i Restaurants de Lloret de Mar

X Jornades Gastronòmiques de l’Arròs

Associació de Bars i Restaurants de Lloret de Mar

VIII Jornades Gastronòmiques de la Cuina de l’Art Jornades del peix i el marisc de Lloret

Ajuntament de Palafrugell

«La garoinada»

Ajuntament de Llagostera

«Cuina de mar i muntanya»

Ajuntament de Llagostera

«Cuina de festa major»

Ajuntament de Llagostera

«Cuina del bolet»

Grup Gastronòmic del Pla de l’Estany

Jornades Gastronòmiques de l’All i la Carbassa, i promoció de productes locals

Patronat de Turisme de Blanes

III Jornades Gastronòmiques del Suquet de Peix de sa Palomera

Els Fogons de la Vall de Ribes

Campanya gastronòmica d’Els Fogons de la Vall de Ribes

Institut Municipal de Promoció de la Ciutat d’Olot

Actes gastronòmics de la Fira de Sant Lluc

Ajuntament de Pals

«Pals i la cuina de l’arròs»

Ajuntament de Begur

Campanya Gastronòmica del Peix de Roca

Associació Cuina de l’Empordanet

Promoció de la cuina empordanesa i catalana del territori

Associació d’Hostaleria de Girona i Radial

XXX Setmana Gastronòmica Gironina

Consell Comarcal del Baix Empordà

Campanyes gastronòmiques del Baix Empordà

Consell Comarcal del Baix Empordà

Acció de promoció de la gastronomia al Centre Blanquerna de Madrid

Patronat Municipal de la Vall d’en Bas

Jornada de la Patata

Ajuntament de Roses

«Suquet de peix de Roses»

Ajuntament de l’Escala

XV Jornades Gastronòmiques del Suquet de l’Escala i XVIII Festa de l’Anxova

69

6. Accions de suport, col·laboració i formació


Taller «Monitoratge i analítica de webs», Girona

70

Organitzador

Campanya gastronòmica / jornada

Ajuntament de Besalú

Besalú, Ciutat Jueva

Ajuntament de Besalú

Besalú Medieval

Ajuntament de Besalú

Fira de la Ratafia

Ajuntament de Besalú

Herbesalú

Jornades tècniques i tallers de formació per a professionals VII Jornada Tècnica Internet 2.0 i les xarxes socials, claus del negoci turístic actual

Parc Científic i Tecnològic - Girona

28 d’octubre 170 assistents

Tallers Monitoratge i analítica de webs

PGA Catalunya Resort - Caldes de Malavella

2 de novembre 41 assistents

La web 2.0 aplicada al turisme rural

L’Hospici - Olot

9 de novembre 49 assistents

On-line reputation management (ORM)

Espai Armengol - Vilajuïga

16 de novembre 18 assistents

On-line reputation management (ORM)

Hotel Mas de Torrent - Torrent

22 de novembre

Hotel Carlemany - Girona

30 de novembre

21 assistents Com es pot ser un bon community manager

52 assistents


Pirineu de Girona

71

Convenis i col·laboracions amb entitats i empreses Convenis per a la gestió de plans de qualitat turística Durant el 2010, el Patronat de Turisme va signar de nou els dos convenis de col·laboració econòmica habituals per al finançament i la implantació de sengles plans de qualitat turística amb la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre (Delegació de l’ICTE a la Costa Brava Centre) i amb l’Associació Pla de Qualitat Costa Brava Sud-La Selva. Així mateix, l’entitat va finançar la publicació de la memòria conjunta d’aquests dos plans. Els plans de qualitat tenen per objecte fomentar l’adopció de sistemes de gestió de la qualitat i del medi ambient en el sector turístic, assessorar les empreses turístiques en l’aplicació i el desenvolupament de sistemes de qualitat i cooperar amb les diferents administracions públiques (autonòmiques, provincials i locals) en totes les accions dirigides a la promoció i la implantació de la qualitat en els serveis turístics.

Conveni amb el Programa Pirineus El Patronat de Turisme Costa Brava Girona és un dels socis integrants de la marca «Pirineus», juntament amb l’Agència Catalana de Turisme, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida i el Conselh Generau d’Aran. La gestió del pla d’accions anual acordat pels socis del programa recau en una secretaria tècnica externa.

Conveni amb l’Aula Gastronòmica de l’Empordà La Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre, entitat titular de l’Aula Gastronòmica de l’Empordà, i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona van renovar

6. Accions de suport, col·laboració i formació


1.

72

2. 1. Classe de cuina a l’Aula Gastronòmica de l’Empordà, Vall-llobrega 2. Classe de cuina a l’Aula Gastronòmica del Mercat del Lleó, Girona

i ampliar el nombre d’accions adreçades a potenciar els productes alimentaris i l’oferta gastronòmica de les comarques de Girona en l’àmbit nacional i internacional. L’objectiu d’aquest conveni és col·laborar en la consolidació de l’Aula Gastronòmica com un espai de trobada, anàlisi i reflexió del món de la gastronomia a fi i efecte de potenciar la cuina autòctona, incrementar-ne la qualitat i contribuir, en definitiva, a millorar i completar la variada oferta turística del país.

Conveni amb l’Aula d’Hostaleria del Ripollès El 2010 es va renovar el conveni de col·laboració que el Patronat de Turisme Costa Brava Girona va signar per primera vegada el 2009 amb el Consorci Ripollès Desenvolupament, entitat titular de l’Aula d’Hostaleria del Ripollès, per tal de potenciar a escala nacional i internacional els productes alimentaris i l’oferta gastronòmica de les comarques de Girona i, en especial, del Pirineu. El propòsit del conveni subscrit és impulsar la col·laboració entre el Patronat i l’Aula d’Hostaleria del Ripollès per tal de refermar aquest centre com un espai de reunió, anàlisi i reflexió del sector gastronòmic a fi de promoure la cuina regional, augmentar-ne la qualitat i contribuir així a millorar i completar l’oferta gastronòmica de muntanya i a recuperar els productes autòctons.


Conveni amb l’Aula Gastronòmica de Girona El passat 2010 va ser el primer any de vigència del conveni de col·laboració que l’Ajuntament de Girona, entitat titular de l’Aula Gastronòmica de Girona, va signar amb el Patronat de Turisme per tal de potenciar el turisme gastronòmic a la ciutat de Girona i la seva àrea d’influència (el Gironès, les comarques veïnes i tot l’àmbit de la Costa Brava i el Pirineu de Girona), treballar per a la recuperació i la difusió dels productes autòctons i esdevenir un referent en la promoció de la gastronomia local i els seus restauradors a escala mundial.

Conveni amb els càmpings L’any 2010, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona i l’Associació de Càmpings i Ciutats de Vacances de Girona van signar un conveni de col·laboració per dur a terme una campanya publicitària destinada a promocionar l’oferta de càmpings de les comarques gironines en alguns dels principals mercats emissors.

Conveni amb SkiGirona El Patronat de Turisme Costa Brava Girona va renovar amb SkiGirona, associació que aplega les cinc estacions d’esquí i activitats de muntanya de les comarques gironines, el conveni signat al seu dia amb aquesta entitat per potenciar les accions destinades a reforçar la promoció del turisme d’interior i les estacions d’esquí de la demarcació en els mercats emissors, incrementar i desestacionalitzar la demanda i posicionar la marca «Pirineu de Girona».

Conveni amb Ocigirona En el marc de l’estratègia que segueix en matèria de turisme actiu, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona va signar amb Ocigirona un conveni que permetrà a aquesta associació assolir una major implantació en el territori i comercialitzar més àmpliament les activitats relacionades amb el turisme actiu. La col·laboració entre les dues entitats, alhora, té per objecte posar en marxa el futur Club de Turisme Natura-Actiu, que aglutinarà les empreses gironines vinculades a aquest sector.

Conveni amb la Cambra de Comerç de Girona La Cambra de Comerç de Girona i el Patronat de Turisme van renovar el conveni de col·laboració signat entre ambdues entitats per tal de fomentar el turisme de congressos, reunions i incentius a les comarques gironines. Del conveni subscrit en van sorgir els acords de potenciar el Girona Convention Bureau i d’establir un pla d’accions per desenvoluparlo al llarg del 2010, compartint les despeses en diverses accions promocionals adreçades tant al territori nacional com a l’estranger.

6. Accions de suport, col·laboració i formació

73


Port de Palamós

74

Conveni amb la Cambra de Comerç de Palamós, l’Ajuntament de Palamós i Ports de la Generalitat La Cambra de Comerç de Palamós, l’Ajuntament de Palamós, Ports de la Generalitat i el Patronat de Turisme van signar un conveni de col·laboració amb l’objectiu de captar noves línies de creuers, incrementar el nombre d’escales al port palamosí i fomentar la consolidació de les ja existents en aquest equipament durant tot l’any 2010. L’acord estipulava l’execució d’actuacions en l’àmbit de la comercialització i la promoció del producte.

Conveni amb Ports de la Generalitat, l’Ajuntament de Roses i les cambres de comerç de Girona i Palamós En el darrer quadrimestre del 2010, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona va signar un acord de col·laboració amb Ports de la Generalitat, l’Ajuntament de Roses, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Girona i la Cambra de Comerç de Palamós per al desenvolupament del port de Roses com a port d’escala i destinació turística de creuers amb itineraris arreu de la conca mediterrània. L’acord en qüestió preveu l’assistència i la participació en les principals fires del sector, visites promocionals a companyies de creuers europees i americanes i la creació de material promocional.

Conveni amb la Diputació de Girona per al Fòrum de Santiago El Patronat de Turisme Costa Brava Girona i la Diputació de Girona, per mitjà de l’Àrea de Promoció Econòmica i Noves Tecnologies, van signar un conveni de col·laboració per participar en l’edició del 2010 del Fòrum de Santiago, que es va celebrar del 21 al 24 de febrer en aquesta ciutat gallega. L’acord tenia per objecte cofinançar la presència de l’entitat, amb un estand de 96 m2, al recinte del Fòrum Gastronòmic, així com la contractació de cuiners que elaboraven degustacions, per tal de potenciar la gastronomia com una activitat prioritària dins el conjunt dels productes turístics.


Campanya de publicitat a França

75

Conveni amb TopGirona Al juny del 2010 es va rescindir el conveni amb Top Premsa i Comunicació SL vigent des del 2007 i es va signar un contracte de publicitat per a les edicions de setembre i desembre de la revista TopGirona.

Conveni amb el sector turístic privat per a una campanya publicitària de la Costa Brava El Patronat de Turisme Costa Brava Girona i el sector turístic de la Costa Brava van signar un conveni de col·laboració per dur a terme una campanya publicitària de la destinació en l’àmbit del mercat francès. L’acció tenia per objecte reposicionar la Costa Brava amb una imatge de modernitat, renovació i qualitat en un mercat de gran proximitat i màxim potencial. Les entitats i associacions turístiques de la Costa Brava que van col·laborar en la campanya van ser la Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona, les cambres de comerç de Girona, Palamós i Sant Feliu de Guíxols, l’Associació de Càmpings i Ciutats de Vacances de Girona, l’Associació Turística d’Apartaments, Turisme Rural Girona, l’Associació Camps de Golf Costa Brava Empordà - Girona, l’Estació Nàutica L’Estartit - Illes Medes, l’Associació de Centres Subaquàtics de la Costa Brava, l’Associació Catalana d’Activitats Marítimes, l’Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics, Parcs Aquàtics de la Costa Brava, el Gremi de Discoteques i Sales de Festa, Lloret Futur SA, l’empresa Sarfa i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona. La campanya publicitària, que va tenir un cost de 136.800 euros, va ser finançada en un 75% entre el sector privat i el Patronat de Turisme i en el 25% restant per Turespaña.

6. Accions de suport, col·laboració i formació


76

Fotografia finalista de MontPhoto 2010

Jornada Tècnica «Internet 2.0 i les xarxes socials, claus del negoci turístic actual»

Conveni per a la Copa del Món de Windsurf

Estudi de la FUOC

Per tal de projectar la destinació i l’oferta d’activitats nàutiques de la zona, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona i la PWA (Professional Windsurfers Association) van signar un conveni de patrocini del Campionat del Món de Windsurf Gran Premi Catalunya-Costa Brava 2010, que es va celebrar a Sant Pere Pescador del 8 al 13 de juny.

El Patronat va encarregar a la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC) l’elaboració de l’estudi Els esdeveniments d’interès turístic com a producte turístic. Recomanacions de polítiques d’actuació per a l’Administració local de les comarques gironines. Durant l’any 2010 es va analitzar la gestió i l’impacte territorial i es van formular recomanacions sobre polítiques d’actuació en matèria de planificació i sobre la confecció d’una guia de bones pràctiques.

Col·laboracions amb INSPAI Seguint la dinàmica de suport al Centenari de la Costa Brava, INSPAI - Centre de la Imatge de la Diputació de Girona va cedir al Patronat diverses imatges procedents del fons Emili Massanas i Burcet. Aquestes fotografies es van utilitzar en accions de divulgació del Centenari com a mashup al web del Patronat.

Col·laboració amb MontPhoto Seguint el pla d’accions del Patronat, que preveu la promoció dels recursos naturals de les comarques gironines, es va signar un conveni de col·laboració amb el Concurs Fotogràfic de Muntanya i Natura de Lloret de Mar - MontPhoto, esdeveniment que ja suma més d’una dècada d’existència. El conveni subscrit atorga al Patronat els drets de difusió de les tres imatges premiades en la categoria d’«Espais naturals de les comarques gironines» així com accés gratuït a les fotografies guardonades en edicions anteriors del certamen. A títol de contrapartida, l’entitat organitzadora rep la quantitat de 1.500 euros en concepte de patrocini.

Col·laboració amb consells comarcals Més enllà dels ajuts a la competitivitat que tenen com a beneficiaris els consells comarcals, al llarg del 2010 el Patronat de Turisme va dur a terme un treball continuat de col·laboració amb aquests ens, que l’ajuden a mantenir una relació permanent amb el conjunt del territori. Així, es van establir contactes periòdics entre els tècnics de turisme dels consells comarcals i la direcció i les responsables de Màrqueting i Promoció del Patronat. També es van celebrar diverses reunions de seguiment entre el president del Patronat i els presidents dels consells comarcals per tal de coordinar les polítiques en matèria de promoció turística.

Conveni amb Retecork i amb l’Institut Català del Suro El Patronat de Turisme Costa Brava Girona va signar amb Retecork i amb l’Institut Català del Suro un conveni


Taller «On-line reputation manager», Vilajuïga

de col·laboració per a la promoció dels vins tapats amb suro. El conveni subscrit no preveu cap mena de contraprestació econòmica.

Col·laboració amb el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa Durant l’exercici passat va continuar vigent el conveni signat el 2008 entre el Patronat de Turisme Costa Brava Girona i el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, que implicava diferents unitats d’aquesta conselleria. En el marc del conveni, l’any 2010 es van dur a terme els treballs d’elaboració del Pla estratègic de turisme de les comarques de Girona 2011-2015, que va ser aprovat pel Consell d’Administració del Patronat el 23 de desembre del 2010. En el decurs de l’any, la consultora Advanced Leisure Services, empresa adjudicatària de l’elaboració del document, va oferir diverses presentacions informatives al sector turístic gironí, a més de mantenir-hi reunions amb periodicitat. El procés de redacció del Pla estratègic va constar de tres fases d’anàlisi. En el decurs de la primera, duta a terme entre els mesos de juny i agost, es va aplegar informació sobre la realitat actual de la demarcació com a territori i com a destinació turística i es va fer una comparativa, des de diferents vessants, entre les comarques de Girona i altres destinacions, a més d’elaborar un recull de bones pràctiques. En la segona fase d’anàlisi, de dos mesos de durada, es va estudiar, des de diverses perspectives i en diferents canals, la realitat percebuda pel que fa a la visió de la situació actual de les comarques de Girona, així com les necessitats reals del sector turístic i el territori pròpiament dit, mitjançant un procés participatiu amb el mateix sector. I en la tercera fase, que es va desplegar de setembre a novembre, es va dur a terme la diagnosi estratègica i es va elaborar el pla d’implementació, que va consistir a definir un conjunt de programes i actuacions per als propers cinc anys.

6. Accions de suport, col·laboració i formació

77


Cala Estreta, Palam贸s


7. El Centenari de la Costa Brava

Cronologia. Accions i esdeveniments del 2010 Publicacions


Ruïnes d’Empúries, l’Escala

80

En aquest apartat es recullen, per ordre cronològic, les actuacions, els projectes i els esdeveniments que el Patronat de Turisme Costa Brava Girona va dur a terme durant els darrers mesos de commemoració del Centenari de la Costa Brava. La Memòria del Centenari de la Costa Brava 2008-2010, editada per la mateixa entitat, ofereix informació més àmplia sobre l’efemèride. El present capítol té en consideració les diverses actuacions (de caire social, gastronòmic, esportiu i cultural, entre d’altres) que el Patronat de Turisme va desenvolupar entre gener i setembre del 2010 amb un èmfasi especial en la projecció i la promoció de la Costa Brava.


Presentació del Tour Gastronòmic, París

81

Cronologia. Accions i esdeveniments del 2010 Presentació del Tour Gastronòmic a Fitur 20 i 21 de gener del 2010. Fitur 2010, Madrid Aprofitant la celebració del saló Fitur a Madrid, el Patronat va presentar el projecte del Tour Gastronòmic Costa Brava San Miguel, així com un desplegable editat per a l’ocasió amb totes les etapes que aquesta gira havia de tenir en el territori. A l’acte hi van assistir el president de la Diputació, Enric Vilert, el director de Màrqueting de San Miguel, Joan Sardà, la cap de l’Oficina del Centenari, Carme Polo, i el cap de cuina de l’Aula Gastronòmica de l’Empordà, Oriol Blanes. El desplegable es va editar en català, castellà, anglès i francès.

Presentació del Centenari de la Costa Brava a París 25 de març del 2010. Hotel Banke, París En el marc de les actuacions de promoció internacional planejades amb motiu del Centenari, al març del 2010 es va organitzar a París un acte de presentació de la commemoració i de promoció de la destinació Girona - Costa Brava entre els operadors francesos. L’acte va tenir lloc a l’Hotel Banke, pertanyent a la cadena

catalana Derby Hotels i ubicat a la Rue Lafayette, un lloc molt cèntric i ben situat de la capital francesa. El format escollit per a l’esdeveniment va consistir en un dinar de premsa, al qual van assistir 28 periodistes de diferents mitjans generalistes i especialitzats, i, a la tarda, un workshop específicament orientat a representants d’empreses turístiques de la demarcació i a operadors francesos. La jornada va tenir el segell de qualitat gastronòmica de la Costa Brava, aportat per tres cuiners distingits amb sengles estrelles Michelin que van oferir un menú gastronòmic basat en plats del Centenari. Al dinar hi van assistir el director del Centre de Promoció Turística de Catalunya a París, David Miró, i el director i la sotsdirectora de l’Oficina Espanyola de Turisme a la capital francesa, Jaime Axel Ruiz i Maite Delatorre, que van adreçar unes paraules als presents i van posar en valor la destinació. Els periodistes participants van ser convidats a viatjar el proper estiu a la Costa Brava per fer-ne algun reportatge, i vuit d’ells van acceptar la invitació. El workshop de la tarda, que va durar de 18 a 21 h, va tenir la participació de nou empresaris catalans i quinze operadors francesos i va acabar amb un sopar també basat en els plats del Centenari.

7. El Centenari de la Costa Brava


Presentació de La Imatge gràfica de la Costa Brava, Girona

82

Cursa atlètica Costa Brava Xtrem Running

Presentació del projecte La imatge gràfica de la Costa Brava 20 d’abril del 2010. Sala de Graus de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona, Girona En col·laboració amb la Universitat de Girona, el Patronat de Turisme va dur a terme una recerca documental de material gràfic relacionat amb la marca turística «Costa Brava» (fullets, publicitat, articles en premsa local, etc.) al llarg dels cent anys transcorreguts des de l’aparició d’aquesta denominació. A partir del material recollit es van analitzar els diferents llocs de la Costa Brava que es van promocionar per primera vegada i com va anar canviant, amb el pas dels anys, la visió d’aquest àmbit territorial més o menys delimitat. L’estudi abraça tot el període esmentat i arriba fins als cartells i fullets que promocionaven algun indret concret dintre d’aquell territori, però utilitzant ja el terme Costa Brava com a marca i no com un espai definidor amb unes característiques més o menys comunes. L’acte de presentació del treball va tenir lloc el 20 d’abril a la Sala de Graus de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona.

El Centenari al Village Catalan de Tolosa de Llenguadoc 21 i 22 d’abril del 2010. Hostal Occitània, Tolosa El 22 d’abril es va celebrar, a l’Hostal Occitània de Tolosa de Llenguadoc, l’acte inaugural del Village Catalan, amb l’assistència de mitjans de comunicació, professionals del sector i autoritats. Després de presentar la destinació Catalunya, es va servir un còctel elaborat amb els plats del Menú del Centenari de la Costa Brava i es van oferir espectacles musicals catalans. El xef Xavier Arrey, del restaurant El Pati Verd - Hotel Carlemany de Girona, va preparar una selecció de degustacions basades en els plats que formen part de la Carta de la Costa Brava i que representen la gastronomia més característica i singular d’aquest territori. L’acció promocional Village Catalan, que es va prolongar del 22 al 25 d’abril, va ser organitzada per l’Agència Catalana de Turisme amb motiu de l’Any de Catalunya a França


Veler Cyrano

83

i pretenia acostar al públic francès els valors paisatgístics, culturals, turístics i festius del Principat i les seves destinacions turístiques més destacades.

Segona edició de la competició atlètica Costa Brava Xtrem Running Del 23 al 25 d’abril del 2010. Senders del GR 92 i camins de ronda del litoral, de Blanes a Portbou Els dies 23, 24 i 25 d’abril, la Costa Brava va ser l’escenari de la segona cursa atlètica Costa Brava Xtrem Running. Amb 392 inscrits de disset països diferents (Argentina, Estats Units, Polònia, Lituània, Bèlgica, França i Austràlia, entre altres), aquesta nova edició va doblar el nombre d’atletes participants respecte a l’anterior i va demostrar així que la cursa ja ha aconseguit situar-se com un referent a escala internacional. En l’acte de presentació, que va tenir lloc a la Sala Romànica de la Fontana d’Or de Girona, hi van participar Enric Vilert, president de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, i Xavier Marina, responsable de l’organització i integrant de l’equip Tahoo Team, que va remarcar l’èxit d’inscripcions assolit i la diversificació de la procedència. També hi va ser present el periodista Arcadi Alibés. Amb només un any d’existència, la Costa Brava Xtrem Running s’està posicionant com una de les competicions més destacades en el seu gènere; a més, puntua per a l’Ultra-Trail del Mont Blanc, la cursa més important del món en aquest àmbit.

Ruta marítima per reviure els viatges d’ultramar amb el vaixell Cyrano Primavera i estiu del 2010. Pel litoral mediterrani Durant la primavera i l’estiu del 2010, un magnífic veler, batejat amb el nom de Cyrano, va fer una ruta pel litoral català amb l’objectiu d’acostar la commemoració del Centenari al major nombre possible d’escolars i al públic en general. Sota el lema «Reviu els viatges d’ultramar», i amb el logotip del Centenari en una de les veles, el Cyrano va esdevenir la imatge de l’efemèride.

7. El Centenari de la Costa Brava


Presentació del Tour Gastronòmic Costa Brava, Girona

84

Presentació del Tour Gastronòmic Costa Brava 27 d’abril del 2010. Claustre de la Diputació de Girona, Girona El 2010, i aprofitant que l’empresa San Miguel s’incorporava al Centenari com a patrocinador principal, es va crear el Tour Gastronòmic Costa Brava San Miguel. La iniciativa tenia per objecte promocionar la gastronomia i les tradicions culturals de la Costa Brava unint el maridatge entre la cervesa i la bona cuina, d’una banda, i, de l’altra, la singularitat de diferents festes i esdeveniments populars, tradicionals i significatius que se celebren en diverses poblacions de la Costa Brava. Just abans d’iniciar la primera etapa d’aquest Tour Gastronòmic, representants dels municipis, cuiners i públic general van ser convocats al Claustre de la Diputació de Girona per participar en l’acte de presentació. A més d’Enric Vilert, hi van assistir Anna Pagans, alcaldessa de Girona, Xavier Pérez Farguell, conseller delegat de San Miguel, i Carme Polo, cap de l’Oficina del Centenari. De maig a setembre, una instal·lació itinerant de 24 m2 va visitar dotze poblacions del litoral gironí, coincidint amb alguna de les seves festes o manifestacions culturals més arrelades i amb més projecció internacional, per tal d’oferir diversos plats de la Carta de la Costa Brava acompanyats de cervesa San Miguel. El resultat va ser que durant més de tres mesos es van proposar 64 plats diferents preparats per 41 restaurants adherits a la campanya del Menú del Centenari. Això va comportar l’elaboració de més de 5.000 tastets, dels quals van poder gaudir les més de 25.000 persones que es van acostar al Tour Gastronòmic Costa Brava San Miguel per demanar informació sobre l’oferta turística del nostre litoral.

Presentació de la carta de vins de Josep Roca per a iPhone i iPod 15 de juny del 2010. Hotel Omm, Barcelona 15 de juny del 2010. Hotel AC Palau de Bellavista, Girona El passat 2010, el sommelier Josep Roca va publicar, utilitzant les possibilitats tecnològiques que ofereixen l’iPhone i l’iPod d’Apple, la seva prestigiosa carta de vins, fins ara reservada a la clientela del restaurant El Celler de Can Roca de Girona. El Centenari


Presentació de la carta de vins de Josep Roca, Girona

85

de la Costa Brava va voler donar suport a aquesta iniciativa innovadora amb la voluntat de divulgar internacionalment la cultura local del vi a través de Josep Roca i la seva carta, que combina els millors vins del món amb productes de la DO Empordà. La Carta de vins 2009 de Josep Roca està disponible en anglès, castellà i català, i cada any s’anirà actualitzant i enriquint amb nous apartats que complementaran i ampliaran la informació de l’aplicació.

Sortida del Nessun dorma. La volta al món solidària a vela 23 de juny del 2010. Port de Roses, Roses El Patronat de Turisme Costa Brava Girona apadrina la volta al món que el veler Nessun dorma va iniciar al juny del 2010 i que s’allargarà durant divuit mesos. Per donar suport a la iniciativa, i amb motiu de la commemoració del Centenari de la Costa Brava, el gennaker (vela de proa) del vaixell llueix una conquilla del Centenari de grans dimensions. L’objectiu és doble: primer, posicionar la Costa Brava arreu del món, i segon, fer difusió d’una oferta de turisme accessible per a tothom que cada vegada creix més en volum. El Nessun dorma ha estat dissenyat expressament per adaptar-lo a persones amb mobilitat reduïda, de manera que constitueix un exemple modèlic de turisme accessible. Pilotat per Marco Enric Bou, el veler va salpar del port de Roses la mitjanit del 23 de juny del 2010, després de celebrar la revetlla de Sant Joan, i es passejarà arreu del món com a ambaixador de la Costa Brava.

Instal·lació de 24 marcs de ferro Corten als municipis del litoral gironí Estiu del 2010. Als 22 municipis de la Costa Brava Amb motiu de la commemoració del Centenari de la Costa Brava, el Patronat de Turisme va dur a terme una acció promocional consistent a emmarcar 24 espais emblemàtics del litoral gironí. Durant els mesos de juliol i agost, concretament, es van instal·lar uns marcs de ferro Corten fets artesanalment als punts escollits pels municipis costaners que participaven en l’acció.

7. El Centenari de la Costa Brava


86 Marc de la Costa Brava, Cadaqués

Amb aquests marcs, que la commemoració dels cent anys de la denominació Costa Brava deixava com a empremta física en el territori, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona volia posar en relleu els atributs que fan únic el litoral de la demarcació: el mar, la muntanya, l’arquitectura i el paisatge. Per aconseguir-ho, es va buscar la complicitat dels municipis costaners, als quals es va demanar que col·laboressin aportant una llegenda per evocar l’emplaçament en el qual s’havia col·locat el marc. Els textos explicatius sobre la seva ubicació i significat es van elaborar a partir de frases d’escriptors i cronistes o amb d’altres fetes expressament per a l’acció. Aquests textos convidaven a descobrir, a través dels marcs, les especificitats de cada lloc i n’exaltaven les qualitats paisatgístiques o arquitectòniques: el mar, els recintes emmurallats, els centres històrics, etc. Els municipis participants en l’acció van ser Begur, Blanes, Calonge, Cadaqués, Castelló d’Empúries, Castell-Platja d’Aro, Colera, l’Escala, Llançà, Lloret de Mar, Mont-ras, Palafrugell, Palamós, Pals, el Port de la Selva, Portbou, Roses, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d’Aro, Sant Pere Pescador, Torroella de Montgrí i Tossa de Mar.


87 Concurs de pintura ràpida, Tossa de Mar

Gira de concerts en honor de la Costa Brava Estiu del 2010. Diverses poblacions de la Costa Brava L’Orquestra de Cambra de l’Empordà va dedicar la gira del 2010 al Centenari de la Costa Brava. La seva aportació musical a l’efemèride va començar amb un concert de cap d’any que va ser retransmès per TV3, en un programa durant el qual es van poder veure imatges tant del mateix concert com dels paisatges més evocadors del litoral gironí. El logotip del Centenari i unes pàgines dedicades a aquesta commemoració van formar part del programa de totes les actuacions de l’orquestra, que, a més, va interpretar diverses peces musicals compostes en honor de la Costa Brava.

Caiacada 2010 a Cadaqués 28 d’agost del 2010. Cadaqués En la segona edició d’aquesta passejada en caiac, celebrada a Cadaqués, els participants es van posar la samarreta que el Patronat va patrocinar amb motiu del Centenari de la Costa Brava. Promoguda per l’Escola d’en Mar de Cadaqués, la trobada de caiacs busca posar en relleu la bellesa i la riquesa de la costa a través

d’una activitat física accessible a tothom. L’Escola d’en Mar es va constituir al juliol del 2007 amb l’objectiu de fomentar el desenvolupament i la pràctica d’activitats esportives de lleure al mar.

Premi Internacional Tossa de Mar de Pintura Ràpida 29 d’agost del 2010. Tossa de Mar El Centenari de la Costa Brava va donar suport a la 54a edició del Premi Internacional Tossa de Mar de Pintura Ràpida entregant el Premi Especial Centenari de la Costa Brava a l’artista Victòria Pujadas.

El Centenari salta en paracaigudes sobre la badia de Roses Estiu del 2010. Badia de Roses, Roses Abans que s’acabés l’estiu, l’Oficina del Centenari de la Costa Brava i l’empresa Skydive Empuriabrava, especialitzada en vols, paracaigudisme i activitats esportives aèries, van col·laborar en l’execució d’un salt en paracaigudes que pretenia portar el Centenari com més amunt millor.

7. El Centenari de la Costa Brava


Salt en paracaigudes, badia de Roses

88

Així, un equip de disset saltadors va fer un primer salt en caiguda lliure per formar la xifra 100 i, posteriorment, un altre salt va desplegar una bandera amb el logotip del Centenari sobre la badia de Roses. De la consecució d’aquesta fita en va deixar constància un equip fotogràfic i de filmació especialitzat en paracaigudisme: les imatges produïdes, de gran bellesa, serviran per a la promoció turística de la destinació.

El Centenari es presenta a Lió en el marc de l’acció Envie de Catalogne 3 i 4 de setembre del 2010. Lió Els dies 3 i 4 de setembre, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, en representació del conjunt de l’oferta turística de les comarques gironines i amb l’objectiu de projectar els esdeveniments del Centenari de la Costa Brava, va participar en l’acció promocional Envie de Catalogne, que l’Agència Catalana de Turisme va organitzar a la ciutat francesa de Lió amb motiu de l’Any de Catalunya a França. Aquesta acció, com la que prèviament (a l’abril) havia tingut lloc a Tolosa, volia acostar al públic francès els valors paisatgístics, culturals, turístics i festius de Catalunya i les seves principals destinacions turístiques. El Patronat de Turisme va aprofitar la seva participació

per fer difusió del Centenari de la Costa Brava, donant a conèixer els projectes que s’havien endegat darrerament i que es continuarien desenvolupant en el decurs del 2010. La cap de l’Oficina del Centenari va intervenir en un programa de ràdio juntament amb el director del Centre de Promoció Turística de Catalunya a París, David Miró, i va atendre els periodistes convidats al sopar que es va oferir a l’Ajuntament de Lió, al qual van assistir, a banda dels mitjans de comunicació, professionals del sector i autoritats franceses i catalanes.

Acte de cloenda del Centenari de la Costa Brava 12 de setembre del 2010. Gran Casino Costa Brava, Lloret de Mar L’auditori del nou Gran Casino Costa Brava de Lloret de Mar va ser l’escenari en el qual, durant la nit del diumenge 12 de setembre del 2010, es va posar el punt final a dos anys de commemoració del Centenari de la Costa Brava, amb un acte festiu concebut com un darrer homenatge al litoral gironí i als seus principals valors. A la cita hi van acudir prop de 600 persones, entre les quals hi havia el president de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Enric Vilert, el conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, l’alcalde de Lloret de Mar, Xavier Crespo, així com diversos alcaldes dels municipis costaners,


Acte de cloenda del Centenari de la Costa Brava, Lloret de Mar

89

empresaris turístics i representants d’institucions i entitats.

Camut Band, companyia catalana de dansa i música, va tancar la vetllada.

En el decurs de l’acte es va servir un sopar amb divuit plats de la Carta de la Costa Brava. De la seva elaboració se’n van encarregar quinze restaurants entre els quals n’hi havia alguns de la marca «Costa Brava» distingits amb estrelles Michelin, d’altres que havien col·laborat en la commemoració oferint el Menú del Centenari als seus clients, i també establiments representants dels col·lectius de cuina de la Costa Brava que havien participat en la confecció del receptari de plats de la Costa Brava (en alguns casos maridats amb cervesa San Miguel), a més de l’Aula Gastronòmica de l’Empordà. L’àpat es va concebre com un reconeixement a un dels principals atractius de la zona.

El cartell de la Costa Brava El 2010, i sempre amb la mateixa voluntat de donar a conèixer la commemoració arreu del territori, es va reproduir el primer cartell documentat en què el nom Costa Brava apareixia utilitzat com a marca turística. Aquesta obra d’Eduard Jener, un dels primers directors d’art publicitari del nostre país, havia estat editada per l’Oficina del Turisme de Catalunya al voltant del 1935, any en què es va celebrar la Conferència Costa Brava; aquest esdeveniment, en el qual van participar tots els alcaldes del litoral gironí, els col·legis de periodistes i arquitectes i altres agents culturals, com ara els arquitectes Josep M. Sert i Rafael Masó, tenia per objecte establir una política urbanística per al conjunt dels municipis de la Costa Brava.

Després del sopar es va projectar un audiovisual que comprenia imatges antigues i actuals de la Costa Brava així com un recull de les accions, les iniciatives i els actes de promoció i projecció del Centenari que el Patronat de Turisme havia dut a terme al llarg de dos anys. Seguidament van tenir lloc els parlaments institucionals, que van anar a càrrec de l’alcalde de Lloret de Mar, Xavier Crespo, el president de la Diputació de Girona i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Enric Vilert, i el conseller d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat, Josep Huguet. L’actuació de

Les 2.300 reproduccions editades van servir perquè les oficines de turisme i els establiments turístics de la marca «Costa Brava» poguessin visualitzar el Centenari durant el segon any de la seva celebració. L’edició va ser possible gràcies al treball de recerca La imatge gràfica de la Costa Brava, que forma part del conjunt de les activitats i accions dutes a terme en el marc de la commemoració.

7. El Centenari de la Costa Brava


Portada del llibre Camins de ronda. La travessa per la Costa Brava

Portada de la publicació Receptes maridades amb cervesa

Publicacions

L’edició va ser promoguda pel Patronat de Turisme i per Triangle Postals, amb el patrocini de la Fundació Agbar i de l’empresa Sorea. Publicada a l’abril del 2010, en tan sols quatre mesos l’obra va assolir els llocs més alts dels rànquings de vendes de llibres de no-ficció en català,

90

La Costa Brava ha estat, des de sempre, font d’inspiració de nombrosos escriptors. En són bona prova la infinitat de llibres dedicats directament a la zona i també els milers d’obres que s’han escrit en aquestes terres, amb una nòmina d’autors tan cèlebres com ara Josep Pla, Federico García Lorca, Truman Capote, Salvador Espriu, Joan Maragall i Caterina Albert. Amb motiu del Centenari de la Costa Brava, el Patronat de Turisme va promoure l’edició de diverses publicacions.

Camins de ronda. La travessa per la Costa Brava, de Triangle Postals Aquest llibre proposa un recorregut íntegrament centrat en la Costa Brava a través dels antics camins de ronda, que durant segles van ser utilitzats per pescadors i per les patrulles de vigilància policial que controlaven el contraban. Tot i que els camins de ronda representen l’eix principal de l’obra, molts trams corresponen a senders de muntanya o litorals que travessen espais de gran valor natural. En total són 220 quilòmetres de recorregut que permeten conèixer uns paratges memorables.

segons el suplement Culturas del diari La Vanguardia.

En total se’n van editar 15.250 exemplars en català, castellà, francès, anglès i alemany; les versions castellana i catalana ja s’han reeditat en una i dues ocasions, respectivament.

La Costa Brava en llenguatge braille, d’ONCE Catalunya Editada arran de la commemoració del Centenari de la Costa Brava i en el marc d’un conveni de col·laboració signat amb ONCE Catalunya, aquesta guia en braille ofereix informació general sobre els recursos naturals, patrimonials i turístics de la Costa Brava i també sobre allotjaments, espais museístics i activitats accessibles per als visitants. A més, conté informació detallada sobre tota l’oferta existent perquè les persones que pateixen algun tipus de discapacitat puguin gaudir d’activitats turístiques tan diverses com ara la vela adaptada, el submarinisme amb cadira amfíbia, el cicloturisme amb bicicleta adaptada, visites culturals a museus o itineraris accessibles en espais naturals.


Guia turistica en Braille de la Costa Brava

91

En total, les pàgines de la guia recullen, amb indicacions específiques sobre l’oferta accessible corresponent, 233 allotjaments, 19 museus, 11 empreses de turisme actiu, 40 platges i 50 oficines de turisme, a banda de proporcionar informació sobre mobilitat en el territori.

L’estiu festiu i gastronòmic Costa Brava 2010 Aquest llibret recopila un seguit d’activitats lúdiques, festives, tradicionals, culturals i populars que anualment atrauen milers de persones i que van formar part del Tour Gastronòmic Costa Brava San Miguel. La publicació es complementa amb una selecció de festes tradicionals que al llarg de l’any tenen lloc a la demarcació de Girona, a més d’incloure les declarades d’interès nacional per la Generalitat de Catalunya. Editat en quatre idiomes (català, castellà, anglès i francès) amb una tirada d’11.000 exemplars, l’opuscle es va distribuir entre els visitants a través de les oficines de turisme de les comarques gironines i des de l’estand que el Patronat va fer servir per al Tour Gastronòmic.

Carta de maridatge de cervesa i plats de la Costa Brava El Patronat de Turisme Costa Brava Girona i l’empresa San Miguel van promoure conjuntament l’edició del llibret Receptes maridades amb cervesa, amb sis propostes de plats elaborades pels col·lectius de cuina inclosos dins la marca «Costa Brava» (Cuina de l’Empordanet, La Cuina del Vent, Girona Bons Fogons, Grup Gastronòmic del Pla de l’Estany i Joves Cuiners), que van ser coordinats pel cuiner Oriol Blanes, de l’Aula Gastronòmica de l’Empordà. Cada col·lectiu va crear un plat basat en productes propis de la zona i maridat amb alguna de les cinc varietats de cervesa de la marca San Miguel, empresa patrocinadora de l’activitat. El receptari va tenir una tirada de 3.000 exemplars editats en català i en castellà, que es van distribuir a través de les oficines de turisme de la demarcació i des de l’estand del Tour Gastronòmic del Patronat. L’empresa San Miguel el va difondre entre els seus canals habituals i al seu web.

7. El Centenari de la Costa Brava


Parc Natural del Cap de Creus


Memoria 2010 Annual report 2010


1. Introducción del presidente Tiene en las manos un resumen detallado de las actuaciones llevadas a cabo por el Patronato de Turismo Costa Brava Girona a lo largo del 2010. Un año en que, por una parte, se consolidaron una serie de cambios iniciados en el 2008 y que tomaron fuerza en el 2009, y en el cual, por otra parte, se dibujó, con la elaboración del Plan Estratégico de Turismo de las Comarcas de Girona 2011-2015, el recorrido que consideramos deberán seguir tanto el Patronato de Turismo como el conjunto del destino durante los próximos cinco años. Cuando me refiero a la consolidación de los cambios iniciados en los años inmediatamente anteriores, pienso en las mejoras en la gestión económica y en los procedimientos de contratación, en la nueva imagen que se ha dado al destino mediante el diseño de los espacios promocionales y la presencia de productos y de gastronomía vinculados con el territorio, en el acercamiento y la colaboración estrecha con las entidades promocionales del territorio, en la coparticipación con el sector privado en las iniciativas promocionales, en el tratamiento de los operadores turísticos, en los nuevos formatos de las acciones de promoción dirigidas al público final, en la estructuración de la oferta turística a partir de los productos más relevantes, en la priorización progresiva de la presencia en ferias y, especialmente, en las actuaciones vinculadas a Internet. Respecto a este último punto, cabe decir que la gestión directa del portal del Patronato por parte de la propia entidad, asumida en el 2009, permitió, a lo largo del 2010, avanzar notablemente en el uso de Internet como canal de comunicación, promoción y comercialización de la oferta turística. En concreto, integramos tres motores de reservas para comercializar hoteles, apartamentos turísticos y restaurantes, estructuramos las webs de los clubes de marketing de Golf y de Salud y Belleza, y ampliamos de forma relevante la presencia de las marcas turísticas en las redes sociales, un entorno en que, cada vez más, se produce la prescripción de los destinos turísticos. Por otra parte, y siempre en relación con el portal del Patronato, instalamos dos pantallas junto a la Oficina de Turismo del Aeropuerto Girona-Costa Brava a fin de que los viajeros pudieran acceder a sus contenidos y realizar reservas en línea a cualquier hora de todos los días del año. Este avance en el uso de Internet y de las redes sociales quisimos compartirlo con el sector organizando, en el último trimestre del año, unas jornadas y unos talleres sobre turismo 2.0 que contaron con una alta afluencia de asistentes. El ejercicio 2010 marcó también el final de la conmemoración del Centenario de la Costa Brava, que, más allá de las acciones promocionales organizadas con motivo del acontecimiento, nos ha dejado algunas publicaciones interesantes, como la guía de los caminos de ronda o la guía turística de la oferta accesible de la Costa Brava en lenguaje braille. El Centenario de la Costa Brava nos sirvió así mismo de argumento para rendir homenaje a Yvette Barbaza y crear el premio de investigación que lleva su nombre, y que se concedió por primera vez en el 2010 en el marco de los Premios G! anuales. La segunda mitad del año fue intensa en lo que se refiere a los trabajos del Plan Estratégico de Turismo de las Comarcas de Girona 2011-2015. El enfoque participativo aplicado a lo largo de todo el proceso de análisis y diagnosis posibilitó la intervención de muchas personas, tanto profesionales del turismo del territorio como expertos y operadores turísticos, y también de los propios turistas. El balance final fue el notable volumen de información relevante

que se reunió, los numerosos elementos de análisis sometidos a reflexión, una diagnosis compartida y un plan de implementación de actuaciones que fue propuesto por los redactores del documento, en coordinación con el equipo del Patronato, al objeto de orientar estratégicamente el futuro de las comarcas de Girona como destino turístico. El Plan Estratégico fue aprobado por el Consejo de Administración del Patronato el 23 de diciembre de 2010, de manera que el Plan de Actuaciones del 2011 ya se ha podido fundamentar en sus directrices.

2. Estructura organizativa Órganos de gobierno La Junta General, órgano supremo del Patronato, está integrada por los accionistas que en 1976 constituyeron la entidad en forma de sociedad anónima sin afán de lucro. La composición del accionariado es capital público casi en un 70%. El Consejo de Administración es el órgano de gobierno del Patronato encargado de realizar el seguimiento de las actuaciones y de tomar la mayoría de las decisiones. Está compuesto por 40 miembros, distribuidos al 50% entre los sectores público y privado. El Consejo de Administración es asistido por el secretario de la Diputación, la viceinterventora de este mismo organismo y la directora del Patronato.

Consejo de Administración A fecha 31 de diciembre de 2010, la composición del Consejo de Administración era la siguiente: SECTOR PÚBLICO Diputación de Girona Sr. Enric Vilert Butchosa, presidente Sra. M. Pilar Mundet Torres, vicepresidenta Sr. Estanislau Puig Artigas Sr. Joan Planella Casasayas Sr. Joan Giraut Cot

Consorcio de la Costa Brava Sr. Joan Borrell Bassols

Consejos comarcales Alt Empordà

Sr. Ferran Roquer Padrosa

Baix Empordà

Sr. Àngel Planas Sabater

Selva

Sr. Robert Fauria Danés

Gironès

Sr. Albert Rosa Congost

Pla de l’Estany

Sr. Jordi Xargay Congost

Garrotxa

Sr. Andreu Teixidor de Ventós

Cerdanya

Sra. Silvia Orriols Palmero

Ripollès

Sr. Francesc Paret Rodoreda

Departamento de Innovación, Universidades y Empresa de la Generalitat Sr. David Mascort Subiranas

Memoria 2010

95


Facultad de Turismo de la Universitat de Girona

sustituyó al Sr. Ramon Turrats Muntadas como persona idónea a propuesta del sector privado.

Sr. Lluís Mundet Cerdán

Comisión Asesora Personas idóneas a propuesta del sector público Sra. Glòria Plana Yanes Sr. Josep Antoni Donaire Benito

La Comisión Asesora del presidente está formada por los miembros del Consejo de Administración designados por este. A fecha 31 de diciembre de 2010, su composición era la siguiente:

Sr. Josep Campeny Boadas

Sra. M. Pilar Mundet Torres, vicepresidenta

Sr. Rafael Martín Mota

Sr. Rafael Martín Mota Sr. Josep Antoni Donaire Benito

SECTOR PRIVADO

Sr. Àngel Planas Sabater

Cámaras de comercio, industria y navegación

Sr. Francesc Paret Rodoreda

Girona

Sr. Enric Dotras Ruscalleda, vicepresidente Sr. Narcís Coll Ferrer

Sr. Joan Borrell Bassols

Palamós

Sr. Josep M. de Vehí Falgàs

Sr. Antoni Escudero Martínez

Sant Feliu de Guíxols

Sr. Jordi Comas Matamala

96

Sr. Enric Dotras Ruscalleda, vicepresidente

Sr. Lluís Torrent Suñé Sr. Albert Solà Martí

Gremios y asociaciones

Sr. Antoni Murray Berri

Federación de Hostelería

Sr. Antoni Escudero Martínez Sr. Jaume Adserà Puig

Asociación de Campings

Sr. Josep M. Pla Calsina

Discotecas y Salas de Fiesta

Sr. Emili Albó Casals

Agencias de Viajes

Sr. Jordi Martí Utset

Gremio de Promotores y Constructores

Sra. Remei Juanola Casals

Agència Catalana de Turisme

Estaciones de Esquí

Sr. Albert Solà Martí

Asociación Turística de Apartamentos

Sr. Josep Comaposada Seuba

Turisme Rural Girona

Sra. Isabel Miquel Macià

Asociación de Campos de Golf

Sr. Lluís Parera Sanglas

Asociación de Centros Subacuáticos

Sr. Antoni Murray Berri

El 29 de enero de 2010, el conseller de Innovación, Universidades y Empresa, Josep Huguet, presidió la constitución del Consejo de Dirección de la Agència Catalana de Turisme (ACT). El nuevo organismo de promoción, que sustituye al consorcio Turisme de Catalunya, está formado por la Generalitat de Cataluña, el Consejo General de Cámaras de Comercio de Cataluña en representación del sector privado y, por parte de los entes locales y el territorio, el consorcio Turisme de Barcelona y los patronatos de turismo de las cuatro diputaciones: Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida.

Personas idóneas a propuesta del sector privado: Sr. Josep Capellà Hereu Sr. Jordi Palacín Grau Sr. Martí Sabrià Deulofeu

Sr. Josep Campeny Boadas Sr. Josep Capellà Hereu

Organismos en los que el Patronato tiene representación

Representantes del Patronato en la ACT: Consejo de Dirección Sra. Dolors Batallé Tremoleda

Sr. Lluís Torrent Suñé Sr. Jesús Maria Pont Colldecarrera

Cambios en la composición del Consejo de Administración durante el 2010 El 17 de junio, el presidente ratificó a los señores Jordi Comas Matamala, Josep Maria de Vehí Falgàs, Enric Dotras Ruscalleda, Narcís Coll Ferrer y Antoni Murray Berri como representantes de las cámaras de comercio, industria y navegación de Sant Feliu de Guíxols, Palamós y Girona y de la Asociación de Centros Subacuáticos Costa Brava, respectivamente. En la misma fecha, la Sra. Sílvia Orriols Palmero sustituyó al Sr. Alfons Casamajó Carreras como representante del Consejo Comarcal de la Cerdanya, mientras que el Sr. Narcís Coll Ferrer pasó a ocupar el puesto que dejaba el Sr. Miquel Gotanegra Portell como representante de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Girona; finalmente, el Sr. Jesús Maria Pont Colldecarrera

Consejo General de Participación Sr. Enric Vilert Butchosa Comisión de Promoción Sra. Dolors Batallé Tremoleda


Organigrama del Patronato de Turismo Costa Brava Girona a 31/12/2010

97

(hasta el 30/09/2010)

3. Presupuesto 2010 El presupuesto del Patronato de Turismo Costa Brava Girona para el ejercicio 2010 fue de 5.212.307,40 euros, cifra que representa un decremento del 4,9% en relación con el 2009.

PRESUPUESTO DE INGRESOS DESCRIPCIÓN

DERECHOS NETOS (€)

%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

4.943.370,21

94,84

Diputación de Girona

3.781.226,21

72,54

862.624,00

16,55

Patrocinios y donaciones Servicio de Empleo de Cataluña

10.000,00

0,19

Generalitat de Cataluña

289.520,00

5,55

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

268.715,66

5,16

INGRESOS PATRIMONIALES

221,53

0,004

TOTAL INGRESOS

5.212.307,40

Memoria 2010


La aportación de la Diputación de Girona fue de 3.781.226,21 euros, es decir, un 72,5% del presupuesto. Por otra parte, cabe destacar que los ingresos por prestación de servicios experimentaron un crecimiento y pasaron de representar un 4,79% del presupuesto en el 2009 a un 5,16% en el 2010. Este incremento se debe básicamente al aumento de la facturación de participantes que nos acompañan a las ferias y acciones promocionales y, como novedad, a la introducción de la venta de productos del territorio y de degustaciones gastronómicas en la acción Girona Viva! en Madrid.

PRESUPUESTO DE GASTOS DESCRIPCIÓN

GASTO REAL (€)

%

1.075.436,67

24,79

305.897,28

7,05

GASTOS DE MARKETING

887.593,84

20,46

Publicidad

330.926,45

7,63

Marketing de productos

301.061,42

6,94

Patrocinios

155.071,05

3,57

Diseño gráfico y difusión de marca

100.534,92

2,32

GASTOS DE LA OFICINA DE TURISMO DEL AEROPUERTO

250.522,84

5,77

GASTOS DE PERSONAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

98

En el pasado ejercicio se potenció así mismo el posicionamiento de la web en los principales buscadores de los diferentes mercados. En esta línea, se llevaron a cabo cuatro campañas de pago por clic a fin de atraer tráfico cualificado y se trabajó en el posicionamiento natural SEO. Seguidamente se refleja el tráfico alcanzado en el 2010 en el portal de la oferta turística de la Costa Brava y el Pirineo de Girona, en comparación con las cifras del 2009. En total, durante el año se contabilizaron 1.454.612 visitas, lo que supone un incremento del 18,72% respecto al ejercicio anterior. Las visitas provinieron mayoritariamente de España, seguida de Francia, el Reino Unido, Italia y Alemania. Así mismo, cabe destacar que en el 2010 se registró una media de 4,40 páginas/visita y un 84,34% de nuevas visitas al portal.

Estos datos evidencian la creciente funcionalidad del portal y su adaptación a las nuevas tendencias del mercado, prestaciones que lo están convirtiendo en una interesante y relevante herramienta para satisfacer las necesidades de los usuarios.

GASTOS POR ACCIONES PROMOCIONALES

578.840,78

13,34

GASTOS DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD

133.997,20

3,09

GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y PLAN ESTRATÉGICO 2011-2015

118.863,35

2,74

• Campaña de publicidad en Google AdWords, al objeto de aumentar el tráfico de la web y potenciar su internacionalización.

GASTOS DE PRESENCIA EN INTERNET

138.720,52

3,20

GASTOS POR EL CENTENARIO DE LA COSTA BRAVA

• Acciones de promoción y presencia en las redes sociales 2.0 (dos páginas en Facebook, dos cuentas en Twitter, Flickr y YouTube).

703.906,51

16,22

GASTOS DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO DE IMÁGENES

35.985,26

0,83

GASTOS DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS

108.722,54

2,51

TOTAL GASTOS

4.338.486,79

Nota: hay que tener en cuenta que una parte muy importante de los gastos asociados al marketing de productos y al Centenario de la Costa Brava corresponde a acciones promocionales.

4. Marketing Marketing en línea Durante el año 2010 se potenció el portal de información oficial www.costabrava.org / www.pirineugirona.org, que siguió experimentando mejoras en cuanto a la usabilidad, la calidad y la variedad de la información. Además de continuarse con la actualización constante de los contenidos del portal, se destacaron las novedades en la página de inicio y se siguió incrementando la notoriedad de las marcas turísticas. Así mismo, hubo una rotación continua de imágenes a fin de adecuarlas a la época estacional que correspondía, procurando que fueran atractivas y representativas de diferentes entornos de la Costa Brava y el Pirineo de Girona.

La estrategia de promoción en línea del 2010 giró en torno a los ejes y los objetivos siguientes:

Campaña en Google AdWords A lo largo del año se llevaron a cabo cuatro campañas de Google AdWords, la primera de las cuales se hizo coincidir con la Semana Santa, a fin de potenciar la entrada de usuarios al portal y al motor de reservas. La acción, que se prolongó del 16 de marzo al 2 de abril, se llevó a cabo en cinco idiomas y generó 10.311 visitas y cerca de un millón de impresiones. En el marco de la carrera de Fórmula 1 en el circuito de Montmeló, del 30 de abril al 7 de mayo se realizaron cuatro versiones de un anuncio en tres idiomas (catalán, castellano e inglés), con un total de 311 clics. Ya en el período estival, del 7 al 30 de junio se llevó a cabo, en Francia, Cataluña y el resto del Estado, una campaña por grupos de anuncios con contenido genérico, de hoteles y apartamentos, que contó con un total de 7.455 visitas y 554.865 impresiones. Del 21 al 27 de junio tuvo lugar la campaña de verano, que alcanzó un resultado de 2.282 visitas repartidas entre los diferentes grupos de anuncios por palabras en los idiomas catalán, castellano y francés. Del 28 al 30 de junio, finalmente, se activó la campaña de publicidad en línea de la página de Facebook VisitCostaBrava, durante la cual se contabilizaron 277 clics, 167 nuevos admiradores y 426.259 impresiones entre Europa y los Estados Unidos, con un segmento de edad comprendido entre los 20 y los 65 años.


Motores de reservas

Redes sociales

Con el objetivo de seguir ampliando los servicios que el Patronato de Turismo Costa Brava Girona ofrece a través del portal, en el 2010 se implementaron tres motores de reservas destinados a posibilitar la comercialización del conjunto de la oferta turística en este medio.

El Patronato continuó potenciando las redes sociales al objeto de seguir comunicándose de una manera directa, participativa, rápida y ágil, generando noticias, interaccionando, suscitando debate, compartiendo información y creando opinión entre los usuarios. Seguidamente, presentamos un breve resumen de los resultados conseguidos con las acciones que se desarrollaron en la web social durante el 2010. Las plataformas que se han tenido en cuenta son Facebook, Twitter, Flickr y YouTube.

Así, en el mes de febrero se implantó, a partir de la plataforma Booking.com, el motor de reservas de hoteles, con un resultado de 74.884 visitas y más de 450 reservas contabilizadas a lo largo del año. A continuación se trabajó en la integración del motor de reservas de apartamentos a través de Escapade; desde el mes de abril, este motor, que aglutina la oferta de 1.551 establecimientos de la provincia de Girona, sumó un total de 100 reservas, concentradas sobre todo en poblaciones de la Costa Brava. Así mismo, y siempre con el objetivo de incrementar los servicios, en diciembre se implantó un motor de reservas de restaurantes con Restalo que en el primer mes acumuló ya 1.000 visitas a la página http://restaurants.costabrava.org.

Bloc Bitts Costa Brava El 20 de septiembre entró en funcionamiento el blog de la Costa Brava y el Pirineo de Girona, Bitts, que en menos de tres meses alcanzó un total de 12.549 visitas, con una media de 2,59 páginas vistas por visita. El año se cerró con 27 posts publicados y escritos por los diferentes blogueros que participan en este canal de comunicación, cada uno de ellos especializado en una temática diferente. Así, se activaron posts que, entre otros temas, trataban de la evolución en la manera de realizar rutas, contraponiendo los circuitos en papel al GPS, o explicaban curiosidades del mundo del vino con motivo de la celebración de una jornada de puertas abiertas en una bodega de la provincia.

Facebook: en funcionamiento desde julio del 2009, durante el ejercicio 2010 se profundizó en la difusión del canal así como en la publicación, los 365 días del año, de contenidos que generaran interés entre los propios seguidores y que, al mismo tiempo, les permitieran interaccionar con la comunidad y publicar las imágenes, los comentarios y las peticiones de información que considerasen oportunos. En concreto, el año se cerró con 19.771 admiradores que mayoritariamente comentaron las actividades organizadas en la provincia, sobre todo los fines de semana y los días festivos, y publicadas en la página. Los usuarios pedían información y compartían imágenes realizadas por ellos mismos en la zona que fueron muy bien valoradas. Paralelamente, se cambió diversas veces la foto de perfil para adecuarla a la temporada correspondiente, se destacaron temas sociales como La Marató de TV3, se publicaron noticias relativas a las tradiciones de cada época y se facilitó información sobre las acciones propias. Por otra parte, se colgó una felicitación navideña con la que el Patronato quiso desear unas buenas fiestas a los seguidores y que llegó a acumular más de 1.300 visitas en los primeros días de difusión.

Respecto a la página en inglés, el número de seguidores continuó aumentando hasta un total de 1.856 admiradores, y también se compartió información sobre el territorio y artículos que mencionaban la Costa Brava. Y aunque en este perfil el idioma principal de comunicación es el inglés, para determinadas noticias se utilizaron otras lenguas en función del segmento al que iban dirigidas y de la temática tratada.

Entre las comunicaciones más vistas del año cabe destacar las tituladas «Jornada de puertas abiertas en Terra Remota», «En ruta: papel vs GPS» y «Apuestas en el 2.0». Los contenidos de los posts se supervisan constantemente y se acompañan de imágenes y palabras relevantes destacadas en negrilla para hacer más atractiva la lectura y ayudar al posicionamiento del blog. Además, hay etiquetas que referencian el contenido y enlaces con páginas externas desde las cuales se puede obtener más información, así como un apartado de comentarios que ofrece a los lectores la posibilidad de participar y dejar su opinión mediante aportaciones que nosotros validamos previamente.

En lo que se refiere a la interacción principal, esta continuó procediendo de la franja de edad comprendida entre los 25 y los 44 años, con un 56,70%, seguida del segmento de 45 a 54 años y, en tercer lugar, el de 18 a 24

Twitter: en esta red, la actividad comenzó en septiembre del 2009 con el perfil «costabrava_» (http://twitter.com/costabrava_) en catalán y castellano, y en poco más de un año ya se habían superado los 1.000 seguidores y los 2.400 tweets, cifra que supone una media de 5,6 tweets diarios. Al mismo tiempo, cabe destacar el aumento de la conversación y la interacción del Patronato con los seguidores y de estos entre sí.

Memoria 2010

99


Clubes de marketing de producto La estrategia de estructuración y promoción de producto que desarrolla el Patronato de Turismo Costa Brava Girona se articula en torno a aquellas ofertas que aportan un valor añadido al destino y en las cuales hay un conjunto de empresarios que se unen para potenciar sus herramientas de marketing y promoción.

En lo que se refiere al Twitter en inglés «VisitCostaBrava» (http://twitter.com/visitcostabrava), se siguió dinamizando esta cuenta, que ya registra un total de 762 seguidores. En el 2010 se publicaron tweets con noticias interesantes para los usuarios que también aparecen en el mashup del portal.

100

Flickr: creado en septiembre de 2009 con el propósito de reunir fotos de la Costa Brava y el Pirineo de Girona realizadas por los usuarios, en diciembre del 2010 contaba ya con más de 3.500 fotografías compartidas por estos en http://www.flickr.com/ costabravapirineudegirona/. La cifra se fue incrementando progresivamente con nuevas imágenes interesantes que, de esta forma, favorecían el aumento del número de visitas, comentarios, contactos y nuevas inserciones. Al mismo tiempo, y al objeto de seguir dinamizando el canal y propiciar el intercambio de imágenes, se vincularon fotografías entre los canales de comunicación 2.0, lo que permitió potenciar el tráfico entre las diferentes redes.

Los clubes que disponen de un plan de acciones y una dotación presupuestaria propios son el de Golf, el de Salud y Belleza y el de Turismo Náutico.

Club de Marketing de Golf Entre los 38 miembros con que contó este club durante el 2010 había establecimientos de alojamiento, campos de golf y pitch & putt, y empresas de transporte de pasajeros. Como en los ejercicios anteriores, el Club fue gestionado por el Comité Ejecutivo, formado por ocho de los empresarios adheridos y por un representante del Patronato de Turismo, que se reunieron regularmente. El plan de acciones del 2010 se definió de acuerdo con los resultados del 2009 y teniendo en cuenta las necesidades del sector y las oportunidades de los mercados emisores. Para el ejercicio 2010, el Club dispuso de un presupuesto de 85.000 euros. Las acciones llevadas a cabo a lo largo del año fueron las siguientes: Ferias El Club de Marketing de Golf del Patronato estuvo presente en dos ferias especializadas en destinos turísticos de golf y en una genérica: - PGA Merchandise Show, Orlando, 28-30 de enero. - SITC, Barcelona, 15-18 de abril. - IGTM, Valencia, 15-18 de noviembre. Campaña de comunicación y relaciones públicas

YouTube: en este canal se cuelgan y comparten vídeos promocionales del destino propiedad del Patronato de Turismo y vídeos de actos organizados por la propia entidad, así como los que ceden otros entes del territorio. Al final del año, en el canal http://www.youtube.com/costabravapirineu ya había 30 vídeos publicados, 21 de los cuales se subieron en el 2010; el número de reproducciones fue aumentando sin pausa hasta sumar un total de 8.100. Entre los vídeos que se pudieron ver destacan los de las ponencias ofrecidas en el marco de la séptima jornada técnica organizada por el Patronato, que tuvo por lema «Internet 2.0 y las redes sociales, claves del negocio turístico actual».

Durante el año 2010, el Club de Marketing de Golf contrató los servicios de la agencia de relaciones públicas británica Landmark Media, especializada en golf. El objetivo de esta contratación era organizar viajes de prensa para medios especializados y ampliar la capacidad de convocatoria a fin de conseguir una mayor cobertura mediática y una buena promoción del destino. A lo largo del pasado ejercicio, en concreto, se organizaron nueve viajes de prensa, con la participación de 21 periodistas procedentes de Estados Unidos, Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Noruega, Francia y Alemania, mayoritariamente. Gracias a las visitas profesionales recibidas de medios de comunicación como Eurosport, Golf World, Today’s Golfer y Golfbladet, entre otros, se generó publicity valorada en más de 300.000 euros. Durante el 2010, además, el Club de Marketing de Golf prestó colaboración y apoyo en tres viajes de prensa dirigidos a medios especializados de toda Europa. - Del 3 al 7 junio se invitó a un periodista del diario francés Le Monde. - Del 26 de julio al 6 de agosto se acogió a un periodista de la revista holandesa Golfvivant. - Del 21 al 24 de octubre se recibió la visita de cuatro medios de países nórdicos: Vagabond REJS, Norsk Golf, Golf Digest y Golfpiste.


Viajes de familiarización El Club de Marketing de Golf dio apoyo a tres acciones promocionales orientadas a agentes de viajes y operadores turísticos procedentes de toda Europa. - Del 11 al 17 de abril se colaboró en la organización, conjuntamente con la Agència Catalana de Turisme, de un viaje de familiarización para 44 jugadores de golf de los países nórdicos. - El 24 de abril se recibió la visita de un representante del operador turístico italiano Il Mondo del Golf. - Los días 18 y 19 de mayo se colaboró en el viaje de familiarización celebrado en el marco del Buy Catalunya y dirigido a nueve operadores turísticos europeos. Race to Costa Brava Catalunya El Club de Marketing de Golf organizó, junto con la Agència Catalana de Turisme, una acción que tuvo lugar en el Kungsängen Golf Club de Estocolmo. El acontecimiento consistió en un conjunto de nueve pruebas a las que concurrieron 642 participantes procedentes de los alrededores de la capital sueca. Los 35 mejores clasificados fueron invitados a jugar la final en la Costa Brava, a fin de que pudieran conocer el destino y actuar como prescriptores en el mercado de origen. La acción también incluyó la presencia del Club en los medios de comunicación, con una valoración que superó los 200.000 euros. Workshops El Club de Marketing de Golf participó en el 2010 en un workshop organizado por la Agència Catalana de Turisme. - El 22 de abril se asistió al Workshop Interclubs celebrado en Castelldefels, en el marco del cual se mantuvieron reuniones con empresarios del sector de toda Cataluña. Merchandising Durante el año 2010 se encargaron toallas de microfibra con el logotipo del Club de Marketing de Golf como elemento de merchandising para las acciones que este lleva a cabo. Web En el pasado ejercicio se desarrolló la web del Club de Marketing de Golf, que de ahora en adelante contribuirá a la promoción y la comunicación de la oferta de golf del destino. La nueva web contiene información de todos los miembros del Club así como ofertas, noticias y dos centrales de reservas, una de alojamiento y otra de campos de golf.

Club de Marketing de Salud y Belleza En el 2010, el Club de Marketing de Salud y Belleza sumó un total de dieciséis establecimientos adheridos. Su principal objetivo en el pasado ejercicio fue incidir en los medios de comunicación a fin de promover la elaboración de reportajes e influir en la imagen y la percepción del público. El presupuesto total del Club para el 2010 fue de 33.000 euros, un 50% de los cuales, tal como se establece en la normativa reguladora de los clubes de producto, fue aportado por los propios miembros. Las principales actividades llevadas a cabo por el Club fueron las siguientes: Viajes de prensa El Club de Marketing de Salud y Belleza organizó diez viajes de prensa para medios vinculados a la temática de salud y belleza. En total se asistió a diecinueve periodistas especializados en revistas

femeninas y en temas relacionados con los viajes y con la salud y el bienestar, que visitaron el destino para diversos portales y publicaciones, como Mia, Terra, Barcelona Divina, Vogue, NOX, Psychology, Woman, Vanidad, AR, Gentleman, Telva y el Magazine de La Vanguardia. Además de la organización de los mencionados viajes, cabe destacar la participación de la Agencia de Comunicación Isabel Juncosa en las labores de difusión y proyección del producto a través de la prensa especializada. Como resultado de esta colaboración, se elaboraron más de 30 reportajes en prensa escrita y ocho en medios en línea. Web Durante los últimos meses del 2010 se trabajó en la producción de la nueva web del Club de Marketing de Salud y Belleza (www.spa.costabrava.org). Aunque se trata de una web viva, el proceso propiamente dicho culminó a finales del primer trimestre del 2011. El nuevo canal, cuyo diseño sigue la línea de las demás webs de producto gestionadas por el Patronato de Turismo, se integrará en el portal oficial de la oferta turística de la Costa Brava y el Pirineo de Girona al objeto de aprovechar todas las campañas y el tráfico que este ya tiene. Publicada por el momento en catalán y castellano, la web incorporará en un futuro el francés y el inglés. Además, se dará una identidad diferente a cada idioma a fin de adaptar al mercado correspondiente los diversos contenidos que se ofrecen, como los vídeos, las fichas de los miembros del Club y las secciones de información del destino, las noticias, las ofertas de los establecimientos adheridos y las reservas en línea de alojamiento. Convenios de colaboración El convenio con el portal wellness-spain.com, en virtud del cual los miembros del Club pueden publicar en el mismo notas de prensa, noticias y promociones, se renovó por cuarto año consecutivo. Cabe destacar así mismo la colaboración con la firma de cosmética Natura Bissé. A raíz del acuerdo suscrito entre el Club de Marketing de Salud y Belleza y esta empresa catalana, el 12 de abril se celebró, en el Hotel Carlemany de Girona, una jornada profesional con el título «Rentabilidad de un spa y el arte de recomendar» que tuvo como destinatarios a profesionales y técnicos del sector turístico vinculados al ámbito de la salud y el bienestar.

Club de Marketing de Turismo Náutico El Club de Marketing de Turismo Náutico contó en el 2010 con un total de 60 integrantes. Como en ejercicios precedentes, fue gestionado por una junta formada por cinco empresarios miembros y un representante del Patronato de Turismo, que se reunieron periódicamente a lo largo del año. El plan de acciones del 2010 se definió a partir de la propuesta del Patronato y fue aprobado en el curso de la asamblea del Club. El presupuesto total del Club para el ejercicio fue de 34.000 euros. Durante el año se llevaron a cabo las siguientes acciones: Ferias El Club de Marketing de Turismo Náutico participó en una feria genérica, a la que asistió a través del espacio del Patronato de Turismo (el SITC de Barcelona, del 15 al 18 de abril), y en una feria específica, el Salon Nautique de París, que tuvo lugar del 3 al 12 de diciembre. También estuvo presente con documentación propia en las diversas ferias y acciones promocionales en las que el Patronato estuvo representado.

Memoria 2010

101


Viajes de familiarización A lo largo del 2010, el Club participó en varios viajes de familiarización genéricos a la zona mediante la organización de actividades náuticas complementarias. Así mismo, se facilitó información de la agrupación a todos los operadores turísticos que visitaron el territorio, y también a los operadores y agencias de viajes a los cuales se presentó el destino. Viajes de prensa El Club de Marketing de Turismo Náutico colaboró durante el ejercicio en diversos viajes de prensa ofreciendo actividades náuticas complementarias en el marco de los programas dirigidos a los participantes que visitaban el destino inicialmente por otras motivaciones. Paralelamente, se aprovecharon algunas actividades y competiciones organizadas o realizadas por miembros del Club para incluir visitas de periodistas a sus establecimientos o bien a la zona en general, con el objetivo de que estos profesionales pudieran completar la información de que disponían sobre el destino y su oferta.

102

Por otra parte, se organizaron diversos viajes de prensa específicos sobre turismo náutico: uno de submarinismo (durante el festival MIMA, celebrado en L’Estartit), otro en el marco de la Copa del Mundo de Windsurf, uno de turismo accesible que se combinó con el Campeonato de Vela Accesible de L’Escala y, por último, uno de multiactividad náutica para la revista Aire Libre. Los periodistas invitados pudieron visitar y conocer varias empresas adheridas al Club de Turismo Náutico Costa Brava y practicar las actividades que las mismas ofrecen. El folleto de turismo náutico se distribuyó a todos los periodistas que participaron en los 81 viajes de prensa genéricos recibidos por el Patronato. Publicidad En el 2010 se realizaron inserciones publicitarias en dos medios gráficos: por un lado, en la revista francesa Subaqua, en cuyo número de enero-febrero —aparecido durante el Salon de la Plongée de París— se editó una página sobre submarinismo y actividades náuticas en la Costa Brava, y, por otro, en la española Evasión, que incluyó una página de publicidad en sus ediciones de marzo-abril, mayo-junio y julio-agosto, además de publicar un reportaje de cuatro páginas en el número de marzo-abril. Web Durante el 2010 se mejoró y amplió la web específica del Club de Turismo Náutico, a la que se incorporaron las redes sociales genéricas del Patronato de Turismo. Además, se continuaron utilizando las herramientas 2.0 (Facebook, YouTube, Twitter, etc.) para difundir imágenes y contenidos sobre la oferta de actividades náuticas de la Costa Brava e incidir, así, de manera directa en los seguidores de las redes sociales. Catálogo

stand en el village, con su imagen de marca, visible en forma de banderas, banderolas y pancartas en toda la instalación, con una presencia directa en la web de la PWA (Professional Windsurfers Association) y con la obtención de todas las imágenes y los vídeos oficiales del acontecimiento, entre otros. • A lo largo del ejercicio se siguió distribuyendo el videojuego Dive: The Medes Islands Secret. La colaboración en el mismo se cerró durante el 2009, y en el 2010 se le dio apoyo a través de la organización de presentaciones a los medios en Barcelona y Madrid.

Estructuración de productos En lo que se refiere a la creación de productos específicos por segmentos y la estructuración de esta otra oferta turística en la provincia, el Patronato de Turismo Costa Brava Girona, en colaboración con las administraciones comarcales y municipales y con entidades y empresas gerundenses, trabaja para crear e impulsar nuevas líneas de producto.

Gastronomía La gastronomía y los productos alimentarios de calidad constituyen un elemento clave de atracción y un complemento turístico de primer orden para nuestros destinos y, por este motivo, es misión del Patronato de Turismo valorizarlos y potenciar su proyección. Dentro del conjunto de las actuaciones y acciones promocionales que se llevaron a cabo en el 2010 a fin de impulsar la gastronomía en las comarcas de Girona, cabe destacar las siguientes: Acciones promocionales Del 20 al 23 de febrero tuvo lugar en Santiago de Compostela el Fórum Gastronómico, una feria y congreso enogastronómico en torno al cual se organizaron numerosas actividades, acciones y acontecimientos a los que el Patronato de Turismo Costa Brava Girona dio apoyo, junto con el Área de Promoción Económica de la Diputación de Girona, y en los que participó activamente. En esta nueva edición del Fórum, el Patronato dispuso de un espacio compartido con la Agència Catalana de Turisme en el que también estuvieron representados los productores de las comarcas de Girona. En el marco del evento, cabe destacar la presentación que se hizo de los diferentes colectivos de cocina de la zona, que realizaron una exhibición de show cooking con productos del territorio. Los días 28, 29 y 30 de mayo tuvo lugar en Madrid la feria promocional Girona Viva!, dirigida al público final y concebida para dar a conocer el destino. La gastronomía gerundense tuvo como embajadores en el evento a los colectivos Club de Gastronomia del Gironès, Cuina Remença de La Vall d’en Bas, Cuina Volcànica, Besalú Gastronòmica, La Cuina del Vent, Selva Gastronòmica y Girona Bons Fogons, el Grup Gastronòmic del Pla de l’Estany, el Aula d’Hostaleria del Ripollès y las anchoas de L’Escala.

En el pasado ejercicio se reeditó el catálogo de turismo náutico, en el que se introdujeron varias modificaciones de diseño y actualizaciones de contenidos, con una tirada de 20.000 ejemplares. En concreto, se reeditaron las versiones en catalán, castellano, inglés, francés y alemán.

Una parte importante del espacio de la muestra estaba destinada a la exposición, presentación y venta de producto gastronómico vinculado al territorio. Durante los tres días que duró el acontecimiento se vendió más de un 70% de los artículos expuestos; los que tuvieron más éxito fueron las anchoas de L’Escala, los vinos de la DO Empordà y los embutidos.

Otras acciones

Merchandising

• En el 2010, el Patronato de Turismo colaboró en la Copa del Mundo de Windsurf, que se celebra cada año en las playas de Sant Pere Pescador. La entidad estuvo representada con un

Por tercer año consecutivo se personalizó cava de la marca MontFerrant al objeto de poder ofrecer un elemento identificador de nuestras comarcas tanto a los destinatarios de las acciones


promocionales como a los participantes en los viajes de familiarización. Además, se volvieron a producir bombones de la pastelería Can Xapa para obsequiar a los representantes de la prensa y a los agentes de viajes. Restalo A finales del ejercicio 2010, el Patronato de Turismo integró Restalo como central de reservas de restaurantes. Los principales criterios que se tuvieron en cuenta a la hora de escoger este portal fueron los siguientes: • Una capacidad técnica y una experiencia demostradas en la comercialización en línea dentro del sector turístico. • Una cartera inicial de clientes (restaurantes) representativa de la oferta de restauración de las comarcas de Girona.

- Participación en ferias específicas: · TourNatur, Düsseldorf, 3-5 de septiembre. · Naturiva - Esquí y Montaña, Madrid, 12-14 de noviembre. · VLC Skimountain, Valencia, 19-21 de noviembre. · Destination Nature, París, 26-28 de marzo (prospección). - Viajes de familiarización específicos y genéricos. - Viajes de prensa específicos y genéricos. - Participación en workshops: · Workshop Internacional Pirineus. · Workshop Interclubs (ACT).

• La posibilidad de reservar mesas en línea.

- Asistencia a la Jornada Técnica del Club de Turismo Activo de la Agència Catalana de Turisme, celebrada el 18 de noviembre en el Hotel El Montanyà.

• La facilidad de implementación y la capacidad de la herramienta aportada.

- Contratación del canal Wikiloc «Costa Brava Pirineu de Girona» para la georreferenciación de rutas.

• La funcionalidad multilingüe: se puede ofrecer como mínimo en castellano y en inglés, y más adelante se valorará la posibilidad de ampliar el servicio con el catalán, el francés, el alemán y el italiano.

- Elaboración de redaccionales de actividades.

La primera presentación de la central de reservas de restaurantes, que tuvo lugar el 1 de diciembre en la sede del Consejo Comarcal del Gironès, contó con la participación de unos 25 empresarios. Otras acciones Durante el 2010, el Patronato de Turismo mantuvo las ayudas destinadas a la promoción de la gastronomía de las comarcas de Girona. En concreto, se firmaron convenios de colaboración con el Fórum Gastronómico y con las aulas gastronómicas del Empordà, el Ripollès y el Mercat del Lleó de Girona. En el capítulo «Acciones de apoyo, colaboración y formación» de la presente memoria se facilita información adicional sobre este punto.

Turismo activo El Patronato de Turismo tiene entre sus objetivos la estructuración, el desarrollo y la promoción de la oferta de turismo activo a fin de incrementar el número de visitantes que viajan a la Costa Brava y al Pirineo de Girona con la intención de practicar actividades y disfrutar de los parajes naturales de la provincia. De hecho, se trata de uno de los segmentos que evidencian un mayor dinamismo y crecimiento en los principales mercados emisores, una tendencia que forzosamente debe marcar la estrategia del Patronato. Durante el 2010, la entidad trabajó en la estructura del Club de Turismo Naturaleza-Activo, que pretende aglutinar todos los productos relacionados con actividades como el senderismo, el cicloturismo, la aventura, etc., y que está previsto vea la luz a lo largo del 2011. En el pasado ejercicio, el Patronato de Turismo participó en varias acciones vinculadas al segmento de las actividades. Las acciones que se llevaron a cabo en este ámbito se detallan seguidamente y se amplían en el apartado «Promoción» de la presente memoria: - Edición del nuevo folleto de nieve mediterránea. - Reedición del catálogo de las vías verdes. - Reedición del mapa bloc de las vías verdes. - Reedición del catálogo de senderismo.

103

- Participación activa en el Grupo de Trabajo y el Fórum para la Implantación de la CETS (Carta Europea de Turismo Sostenible) en el Parque Natural del Montseny. Dentro del capítulo «Acciones de apoyo, colaboración y formación» de esta memoria se exponen los contenidos relativos al convenio de la marca «Pirineus» y a la colaboración con la asociación Ocigirona. Vías verdes La estructuración y la promoción del cicloturismo, con un interés especial hacia las vías verdes gestionadas por el Consorcio de las Vías Verdes —organismo dependiente de la Diputación de Girona—, figuran entre los objetivos promocionales del Patronato de Turismo Costa Brava Girona. Tal como hace con el resto de productos de turismo activo, el Patronato apuesta por esta modalidad de ocio como una actividad que contribuye a desestacionalizar y dinamizar el turismo en nuestro territorio. En el 2010 se reeditaron el catálogo de las vías verdes (en catalán, castellano e inglés) y el mapa bloc; en este último caso, se imprimieron 400 blocs de 100 mapas cada uno. El Patronato, además, repartió información sobre las vías verdes de la provincia en todas las ferias y acciones promocionales en las que participó (véase el apartado «Promoción» en esta misma sección).

Turismo de cruceros El Patronato de Turismo Costa Brava Girona sigue trabajando con el objetivo de incrementar las escalas de cruceros en los puertos de la Costa Brava. En concreto, en el 2010 se dio continuidad al convenio de colaboración vigente con la Cámara de Comercio de Palamós, y en el último trimestre del año se firmó un nuevo acuerdo con el puerto de Roses, la Cámara de Comercio de Girona y Ports de la Generalitat. Por sus características, los puertos de Roses y Palamós se complementan entre sí y pueden, por consiguiente, atraer a diferentes tipologías de cruceros; esto, junto con los numerosos atractivos turísticos de la zona, facilita el posicionamiento de la Costa Brava como destino de interés de cara a los cruceros por el Mediterráneo. El nuevo acuerdo comportó una ampliación del grupo de trabajo constituido para impulsar los puertos de la Costa Brava, al cual se

Memoria 2010


incorporaron la técnica de turismo de Roses y la de la Cámara de Comercio de Girona.

Convention Bureau en la promoción y el desarrollo de la oferta de turismo de negocios del destino.

Las acciones más destacables desarrolladas en el apartado de promoción fueron las siguientes:

La firma de este convenio se tradujo en una serie de acciones conjuntas que se detallan a continuación:

- Del 15 al 18 de marzo se asistió a la feria Cruise Shipping Miami, a través del stand de Puertos del Estado y dentro del espacio reservado a Ports de la Generalitat, para la promoción del puerto de Palamós. Durante el acontecimiento se mantuvieron varias reuniones y se atendió a numerosas visitas (MacAndrews, Seabourn Legend, la OET de Miami y algunos medios de comunicación, como Comercio Exterior, Marítimas y Valenmar). También se participó en dos acciones paralelas a la feria:

- Colaboración en la organización de un viaje de familiarización para once agencias de acontecimientos e incentivos que tuvo lugar del 28 al 30 de mayo, y durante el cual se visitaron diferentes lugares de la provincia así como establecimientos adheridos al Girona Convention Bureau.

• Almuerzo organizado por Puertos del Estado, junto con Turespaña, en el Jardín Botánico de Miami, con la participación de 35 representantes de compañías navieras y consultores de la industria de los cruceros. Se sorteó una estancia de tres días para conocer la Costa Brava, y el afortunado fue el director de Operaciones e Itinerarios de V.Ships Leisure.

104

• Cóctel ofrecido anualmente por Turespaña a todos los puertos españoles que participan en la feria. - En el mes de mayo se acogió un viaje de prensa destinado a cinco periodistas británicos especializados en turismo de cruceros. Esta acción, organizada por el grupo de trabajo para la promoción del puerto de Palamós, contó con la colaboración del Centro de Promoción Turística de Cataluña en Londres en cuanto a la convocatoria y el seguimiento de medios, y con el apoyo de Ryanair en lo que se refiere a los billetes de avión. El grupo pudo comprobar de primera mano la diversidad y el atractivo de la zona para captar nuevas escalas. - En junio del 2010, el buque Noordam, de la compañía norteamericana Holland America Line, realizó una escala técnica de siete días en el puerto de Palamós. El grupo de trabajo aprovechó la ocasión para proponer excursiones y actividades a los pasajeros y para presentarles la oferta turística de las comarcas de Girona. - El 5 de julio, y coincidiendo con la escala del Thomson Dream en Palamós, se entregó al pasajero número cien mil un premio consistente en un fin de semana para dos personas en la Costa Brava. Esta cifra se alcanzó entre los años 2000 y 2010. - En el mes de septiembre, el Patronato de Turismo colaboró con Ports de la Generalitat y con la Cámara y el Ayuntamiento de Palamós en la organización de un viaje de familiarización para un grupo de representantes de seis compañías de cruceros de los Estados Unidos y miembros de cuatro agencias que prestan servicios a estas y otras empresas del sector. En total se dedicaron dos días al destino Costa Brava, y los participantes tuvieron ocasión de conocer la amplia oferta cultural y de ocio de la zona. - Del 30 de noviembre al 2 de diciembre se asistió a la feria Seatrade Med, en Cannes. La presencia del Patronato en este acontecimiento bienal tiene lugar a través de un stand propio de Ports de la Generalitat; en el 2010 participaron los puertos de Palamós y de Roses. Con motivo de la feria se organizaron actos y encuentros con empresas y agentes de la industria de los cruceros a fin de presentarles estos dos puertos, las instalaciones, los servicios y las nuevas actividades para turistas.

Turismo de negocios Durante el 2010, el Patronato de Turismo firmó un acuerdo con la Cámara de Comercio de Girona al objeto de cooperar con el Girona

- Apoyo al viaje de familiarización para seis agentes de viajes de Qatar que la Agència Catalana de Turisme organizó del 5 al 10 de noviembre, y en el marco del cual se visitaron varios hoteles, establecimientos y puntos de interés cultural del destino. - Colaboración en una presentación de la oferta de turismo de negocios que se celebró el 17 de noviembre en la Casa Llotja de Mar de Barcelona y que tuvo como destinatarios a varios OPC y empresas del sector del turismo de negocios. - Colaboración en un viaje de familiarización post-MITM para 23 agentes de viajes; la acción, que se desarrolló del 11 al 13 de junio, incluyó visitas a atractivos culturales y establecimientos de la provincia. Por otra parte, durante el 2010 el Patronato de Turismo atendió, a través del stand modular de la entidad, a un total de ocho congresos que se celebraron en el Palacio de Congresos de Girona. Esta modalidad de actuación, que se puso en marcha en el 2009, consiste en estar presentes en cada acontecimiento con un módulo del stand al objeto de dar a conocer la oferta turística de la Costa Brava y el Pirineo de Girona. La participación del Patronato en las acciones fue combinada con el Área de Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Girona.

Turismo cultural El convenio de colaboración firmado con la XATIC tuvo continuidad a lo largo del 2010, ejercicio durante el cual, además, el Patronato de Turismo dispuso de un representante en la Comisión de Seguimiento del programa Indústria Viva, integrada por los distintos entes que impulsan esta iniciativa. El Patronato de Turismo asistió así mismo a la III Jornada Técnica del Club de Turismo Cultural de la Agència Catalana de Turisme, del que es miembro. La Jornada se celebró en el Hotel Termes Montbrió el 4 de noviembre del 2010.

La marca y el programa «Pirineus» El Patronato de Turismo Costa Brava Girona forma parte de la marca «Pirineus» junto con la Agència Catalana de Turisme, el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de Cataluña, el Patronato de Turismo de la Diputación de Lleida, el Conselh Generau d’Aran y la Diputación de Barcelona. La marca, a través de su Secretaría Técnica, elabora un plan de acciones, pactado con todos los socios, a fin de llevar a cabo actuaciones promocionales que den a conocer los Pirineos catalanes. Las acciones más destacadas de marketing, promoción y comunicación del plan de la marca «Pirineus» para el 2010 en que intervino el Patronato de Turismo Costa Brava Girona fueron las siguientes: • Estudio de mercado sobre la imagen de la marca «Pirineus». • Definición de los «Pirineus Highlights».


• Creación de un banco de imágenes vivenciales.

23-25 de octubre

• Mantenimiento y mejoras de la web www.visitpirineus.com.

12-14 de noviembre

• Conceptualización de lo que debe ser la nueva web www.visitpirineus.com.

8-11 de noviembre

Madrid Golf

Madrid

Golf

ACT

Naturiva - Esquí y Montaña

Madrid

Pirineos

ACT

WTM

Londres

Genérica

ACT

• Actuaciones 2.0, con la incorporación de un canal Wikiloc a la web de la marca «Pirineus» y con la inserción de publicidad en Atrápalo.

15-18 de noviembre

IGTM

Valencia

Golf

ACT

19-21 de noviembre

VLC Skimountain

Valencia

Pirineos

ACT

• Adecuación y reedición del mapa turístico de los Pirineos.

30 de noviembre 2 de diciembre

Seatrade Med

Cannes

Cruceros

Ports de la Generalitat

3-12 de diciembre

Salon Nautique

París

Turismo náutico

OET

• Organización de un viaje de prensa multiproducto destinado al mercado israelita; participaron en él siete periodistas de los medios de mayor tirada del país, entre ellos los tres principales diarios. • Actuaciones directas al consumidor (Outdoor Sports Experience, Tast de Neu y La Maquinista). • Lanzamiento de una campaña en prensa escrita, con publicidad y reportajes en las revistas francesas y alemanas Grands Reportages, Pyrénées Magazine, Wanderlust y Wandermagazin. • Workshop Internacional Pirineus (Arties, 4-7 de octubre) y viaje de familiarización para 41 agentes de viajes y operadores turísticos de los mercados belga, holandés, francés, portugués e israelita que participaron en la acción. También estuvieron presentes 63 empresas turísticas catalanas, trece de las cuales eran gerundenses.

Promoción Ferias El Patronato de Turismo Costa Brava Girona (PTCBG) estuvo presente en el 2010 en 20 ferias de turismo genéricas y específicas de producto. La modalidad de asistencia varió según la tipología de evento y el país de celebración: en algunas de estas ferias se participó dentro del stand de Turespaña (OET), en otras con la Agència Catalana de Turisme (ACT), y en el resto de casos con un stand propio, como ocurrió en Navartur (Pamplona) y en el SITC (Barcelona). Calendario de presencia en ferias 2010 FECHAS

FERIA

LUGAR

PRODUCTO

STAND

20-24 de enero

Fitur

Madrid

Genérica

ACT

28-30 de enero

PGA Merchandise Show

Orlando

Golf

OET

4-8 de febrero

Salon des Vacances

Bruselas

Genérica

OET

5-7 de febrero

Salon du Tourisme

Toulouse

Genérica

ACT

Navartur

Pamplona

Genérica

PTCBG

19-21 de febrero 21-24 de febrero

CON STAND PROPIO En el 2010 se mantuvo la misma línea de diseño de stand propio ya utilizada el año anterior, aunque se redujo la superficie en la asistencia a las dos ferias específicas del mercado interior, Navartur y el SITC. Este diseño se caracteriza por la prevalencia de los parámetros de claridad y funcionalidad espacial y por una presencia destacable de imágenes de la zona; además, se reserva un espacio para la exposición y la venta de artículos alimentarios y artesanales que permite vincular el producto con el territorio de las comarcas de Girona. NAVARTUR – Pamplona, 19-21 de febrero A esta feria, dirigida al público final, se asistió con un stand de 100 m2 de superficie. En total participaron once entidades turísticas gerundenses: Blanes, Roses, Turisme Rural Girona, L’EscalaEmpúries, Calonge-Sant Antoni, Platja d’Aro, Figueres, Begur, La Vall d’en Bas, los campings Valldaro e Interpals y el Patronato de Turismo Costa Brava Girona. Se contó también con un espacio de exposición y venta de producto, así como con la posibilidad de degustar especialidades locales. SITC (Salón Internacional del Turismo en Cataluña) – Barcelona, 15-18 de abril En el stand del Patronato, con diseño propio y con una superficie de 195 m2, tuvieron presencia 14 entidades y empresas turísticas de la provincia de Girona: L’Escala-Empúries, Lloret de Mar, L’Estartit, Molineu Central de Reserves, Ripollès Desenvolupament, Blanes, el Consejo Comarcal del Gironès, la Cerdanya, Vall de Núria, la Garrotxa, los campings Valldaro e Interpals, los clubes de marketing de Salud y Belleza y de Turismo Náutico, y el Patronato de Turismo Costa Brava Girona. El SITC es una feria dirigida mayoritariamente al público final, pero con los dos primeros días reservados a los profesionales. En el mostrador del Club de Turismo Náutico se montó un photo call con una barca tipo Optimist, cedida por uno de los miembros del Club, a fin de dinamizar el producto náutico.

BIT

Milán

Genérica

OET

10-14 de marzo

ITB Berlin

Berlín

Genérica

ACT

15-18 de marzo

Cruise Shipping Miami

Miami

Cruceros

Ports de la Generalitat

17-20 de marzo

MITT

Moscú

Genérica

ACT

CON STAND COMPARTIDO CON LA DIPUTACIÓN DE GIRONA

19-22 de marzo

TUR

Gotemburgo

Genérica

OET

15-18 de abril

SITC

Barcelona

Genérica

PTCBG

FÓRUM GASTRONÓMICO – Santiago de Compostela, 21-24 de febrero

Expovacaciones

Bilbao

Genérica

ACT

TourNatur

Düsseldorf

Turismo activo

ACT

6-9 de mayo 3-5 de septiembre

Durante el salón se ofrecieron diferentes degustaciones, así como una serie de presentaciones que tuvieron lugar en el mismo stand de la Costa Brava y el Pirineo de Girona.

La presencia del Patronato en esta feria específica de producto gastronómico se produjo a través de un stand compartido con la Diputación de Girona y con la Agència Catalana de Turisme. El espacio, de 90 m2, albergaba un área exclusiva para la venta de producto

Memoria 2010

105


gastronómico elaborado en las comarcas de Girona y vinculado al territorio, y un mostrador desde el cual se atendieron peticiones turísticas sobre la Costa Brava y el Pirineo de Girona. En el marco de la feria tuvieron lugar diversos talleres gastronómicos, sesiones magistrales, degustaciones y catas guiadas, demostraciones a cargo de los expositores y el otorgamiento de los Premios InnoFórum.

Viajes de familiarización Se trata de acciones promocionales dirigidas a los profesionales del sector turístico y, en concreto, a los agentes de viajes y a los operadores turísticos. Estos viajes de familiarización constituyen una herramienta de gran eficacia gracias a la cual los profesionales del sector de la distribución tienen la oportunidad de visitar la zona para contactar con empresas y programarlas en sus catálogos, así como de obtener información directa sobre aspectos que deberán comercializar y de los cuales deben facilitar datos.

106

Durante el ejercicio 2010, el Patronato de Turismo Costa Brava Girona organizó y coordinó 31 viajes de familiarización y acogió a 506 profesionales del sector procedentes de catorce países diferentes. España, Italia y Francia como mercados prioritarios, y China, los países del Este y Estados Unidos como mercados secundarios fueron los más notorios en este apartado. Cabe decir que 285 de los 506 profesionales acogidos pudieron conocer el destino gracias al apoyo del operador ruso Tez Tours, que colaboró estrechamente en la logística de las visitas a la ciudad de Girona y al Museo Dalí. Entre los diversos visitantes recibidos destacan los vendedores de mostrador de Tez Tours, los profesionales de turismo del mercado emisor italiano para el producto de nieve y agentes de viajes del mercado chino especializados en congresos y en turismo de reuniones; además, cabe mencionar que a raíz del conocido Buy Catalunya surgieron otros viajes de familiarización que recalaron en la Costa Brava para dar a conocer la oferta de actividades de producto. También se interesaron por nuestro territorio profesionales de los Estados Unidos que querían informarse sobre la gastronomía, las bodegas y los mercados.

Viajes de prensa El Patronato de Turismo tiene en los viajes de prensa una eficiente herramienta promocional para llegar al público final mediante la publicity y la labor de prescripción que periodistas y medios de comunicación realizan con motivo de su visita a nuestro destino. Se trata de acciones que permiten difundir los atractivos turísticos de las comarcas de Girona a partir de su experimentación in situ por los participantes. Durante el ejercicio 2010, el Patronato de Turismo organizó 81 viajes de prensa y acogió a 280 participantes procedentes de dieciocho países diferentes. Dentro del capítulo de los viajes de prensa, cabe destacar el interés que numerosas cadenas y productoras de televisión (la RAI, la cadena alemana Deutsche Welle TV, la belga VTM, la cadena inglesa ITV y productoras como la belga Studio-A, la andorrana Cactus, la finlandesa Metronome Film & Television Oy y la norteamericana JTN) demostraron por producir programas culturales, turísticos y documentales en la provincia de Girona. Por otra parte, y en el marco de la celebración del Centenario de la Costa Brava, el Patronato de Turismo organizó un viaje de prensa específico en el que participaron diez periodistas procedentes de Francia y pertenecientes a diversos medios (Culture, Voyages d’Affaires, Destination Paris Prestige, Vocable y Pleine Vie, entre otros).

Girona Viva! Madrid – Muestra de turismo y gastronomía En esta acción, que tuvo lugar del 28 al 30 de mayo en la plaza Jacinto Benavente de Madrid, participaron veinte entidades turísticas, entre municipios y comarcas de Girona, que ocuparon una superficie exterior aproximada de 400 m2. En el apartado gastronómico, estuvieron representados el Club de Gastronomia del Gironès, Cuina Remença de La Vall d’en Bas, Cuina Volcànica, Besalú Gastronòmica, La Cuina del Vent, Girona Bons Fogons, Selva Gastronòmica, el Aula d’Hostaleria del Ripollès, el Grup Gastronòmic del Pla de l’Estany y las anchoas de L’Escala. Siguiendo la tónica general del ejercicio, en este caso también se destinó una parte importante del stand a la exposición, la presentación y la venta de producto gastronómico vinculado al territorio.

Otras acciones promocionales Este apartado engloba las acciones promocionales que el Patronato de Turismo no organiza directamente, pero en las que tiene un papel importante en lo que se refiere a colaboración con la entidad organizadora. Se trata de acciones llevadas a cabo dentro y fuera de la provincia de Girona. Durante el 2010 se materializaron las iniciativas siguientes: Village Catalan en Toulouse, 22-25 de abril El Patronato de Turismo, en su calidad de representante del conjunto de la oferta turística de las comarcas de Girona, y con el objetivo de proyectar los acontecimientos del Centenario de la Costa Brava, participó en la acción promocional Village Catalan, que la Agència Catalana de Turisme organizó en la ciudad francesa de Toulouse con motivo del Año de Cataluña en Francia. El evento pretendía acercar al público francés los valores paisajísticos, culturales, turísticos y festivos de Cataluña y sus principales destinos turísticos, y durante el mismo se ofrecieron varios espectáculos culturales y actividades deportivas vinculados a la provincia de Girona. El 22 de abril, primer día de la acción, se mantuvo un encuentro con medios de comunicación y profesionales del sector. La elaboración del menú de degustación ofrecido a los asistentes estuvo a cargo de los establecimientos adheridos al Centenario de la Costa Brava. Village Catalan en Lyon, 2-4 de septiembre En el marco de esta acción, de la misma tipología que la celebrada previamente en Toulouse, se programaron varias animaciones tradicionales catalanas y degustaciones gastronómicas en la ciudad de Lyon. En la tarde-noche del primer día tuvo lugar el acto inaugural de Envie de Catalogne ante medios de comunicación, profesionales del sector y autoridades francesas y catalanas. Con su participación en la acción, el Patronato pretendía acercar el conjunto de la oferta turística de la Costa Brava y el Pirineo de Girona a este mercado emisor tan importante por su proximidad a las comarcas gerundenses. Mercat del Ram, 26-28 de mayo En su primera participación en el Mercat del Ram de Vic, el Patronato de Turismo quiso aglutinar el conjunto de la oferta turística de la provincia y ofrecer información y degustaciones de productos alimentarios de la zona. Para ello, contó con un stand de 60 m2 en el que la entidad estuvo acompañada por Ripollès Desenvolupament, el Pla de l’Estany y su Grup Gastronòmic, el Alt Empordà y el municipio de Blanes. Los expositores gerundenses asistentes a la feria propusieron actividades culturales, concursos, sorteos de estancias, actividades y comidas así como degustaciones de productos alimentarios a fin de dar a conocer el destino entre el público.


Lleida Expo Tren, 12-13 de junio

Workshops

La oferta turística de las comarcas gerundenses y de las ciudades de la provincia por las que pasará el AVE estuvo presente por primera vez en el salón del modelismo y turismo ferroviario Lleida Expo Tren.

A lo largo del 2010 se organizaron varias mesas de trabajo de comercialización entre empresas gerundenses y agencias de viajes emisoras, mayoristas y detallistas de diferentes mercados emisores. Seguidamente se ofrece una relación de los workshops realizados, algunos de los cuales tuvieron lugar en nuestra provincia, aprovechando la estancia de estos profesionales, mientras que otros se celebraron en sus países de origen:

El Patronato de Turismo, que representaba al conjunto de la oferta turística de la provincia de Girona y que participó en el acontecimiento con un punto de información compartido con la ciudad de Figueres, promocionó los productos y servicios turísticos gerundenses en el mercado catalán de proximidad. Hardy Butts International Bike Rally, 11-13 de junio

• Organizados por el propio Patronato de Turismo: - Workshop países del Este (con motivo de un viaje de familiarización), 7 de abril.

La participación del Patronato de Turismo en la segunda concentración motorista de Lloret de Mar tuvo lugar por medio de un espacio promocional situado dentro de la zona comercial.

• Organizados por la Agència Catalana de Turisme:

Jazzaldia, 21-25 de julio

Workshops directos

Por segundo año consecutivo, los destinos Costa Brava y Pirineo de Girona se dieron a conocer entre el público vasco en el marco de Jazzaldia, el sexto festival de jazz más importante de Europa, que se celebra anualmente en la ciudad de San Sebastián. El Patronato de Turismo dispuso de un stand promocional de 50 m2 compartido con la Agència Catalana de Turisme y con Lleida y Barcelona. La Spagna a Milano y Palazzo Reale, 27 de septiembre - 10 de octubre El Patronato de Turismo, junto con la Agència Catalana de Turisme, Lleida y otros destinos españoles, participó en la promoción de la provincia de Girona en el mercado italiano en el marco de la acción promocional La Spagna a Milano, organizada por Turespaña en la ciudad italiana de Milán. La actividad consistió en emplazar varios puntos de información turística itinerantes en cuatro espacios céntricos de la ciudad desde los cuales el Patronato informó a los visitantes sobre el destino. Al mismo tiempo, y coincidiendo con el inicio de la exposición sobre Salvador Dalí en el Palazzo Reale de Milán, que se prolongó del 22 de septiembre del 2010 al 30 de enero del 2011, el Patronato de Turismo ubicó un espacio de información y promoción turística en la entrada de la muestra al objeto de vincular al artista con el territorio. En esta acción también participó el tren Elipsos que une Milán con las ciudades de Girona y Figueres.

Otras acciones en canales Contactos individualizados con operadores En el año 2010, el Patronato de Turismo inició un proyecto de estudio sobre los mayoristas de viajes en los principales mercados emisores orientado a facilitar la organización futura de acciones concretas según el mercado y la tipología de operador. Los contactos mantenidos con los CPT y las OET de los principales países emisores permitieron a la entidad obtener una lista de agentes intermediarios por mercados y productos. A partir de aquí se puso en marcha una programación de visitas externas a operadores con el objetivo de conseguir información de primera mano sobre los paquetes ofrecidos en nuestra provincia, la tipología de cliente, las temporadas de venta, su visión de nuestro territorio y de la marca «Costa Brava - Pirineu de Girona», etc. Se trata de un tipo de acción directa que permite potenciar la relación con cada uno de los mayoristas. La primera visita se realizó al operador británico Inntravel, que está especializado en rutas de senderismo y que trabaja con la Costa Brava desde hace dieciocho años. Así mismo, se aprovecharon diferentes workshops y acciones para mantener entrevistas con operadores que programan el destino, como ITS, Jahn Reisen, Costa Brava Plus Holidays, Manstouch Travel, etc.

- Centenario de la Costa Brava en París, 25 de marzo. - Toulouse, 30 de marzo. - Workshop Interclubs (Turismo Náutico, Golf, Salud y Belleza), 22 de abril. - Palma de Mallorca, 19 de octubre. - Gran Canaria, 20 de octubre. - Ginebra, Basilea y Zúrich (Suiza), los días 27, 28 y 29 de octubre, respectivamente. - Workshop Internacional Pirineus, 7 de octubre. Workshops inversos - Buy Catalunya, 21 de mayo. Relación con el sector turístico gerundense En el 2010, el Patronato de Turismo puso en marcha una estrategia de prospección y relación con el sector turístico privado basada en la visita presencial a empresas de las comarcas de Girona a fin de darles a conocer la entidad, inventariar las características específicas de cada compañía, obtener datos cuantitativos y cualitativos sobre la demanda y establecer complicidades con el sector privado. Para el Patronato, estas visitas constituyen una oportunidad de presentar sus productos y de llevar a cabo labores de relaciones públicas, compaginándolas con la orientación y el asesoramiento empresarial. A lo largo del ejercicio se realizaron 31 visitas a empresas turísticas de la provincia. Cursos en línea Durante el 2010, el Patronato de Turismo Costa Brava Girona continuó con su política de formación de los agentes de viajes (front office) del Reino Unido, Irlanda, Alemania y Benelux a través de dos cursos en línea sobre la Costa Brava y el Pirineo de Girona organizados por dos empresas diferentes: BMI Publications Ltd (BMIP) - Travel Uni y Reisrevue Groep BV - Travelecademy. Se pretendía alcanzar el máximo número posible de alumnos e incentivarlos para que acabaran el curso de manera satisfactoria y, así, pudieran recibir el título de conocedores profesionales de la Costa Brava y el Pirineo de Girona. De esta forma, se pusieron en marcha una serie de acciones orientadas a incrementar el número de alumnos registrados. En el

Memoria 2010

107


caso del curso dirigido a agentes ingleses, por ejemplo, se participó en la campaña «We’re backing agents» y en la creación de una red social, The Hive, en la que la interacción entre agentes y entidades/ empresas es fundamental. Con Travelecademy, por otra parte, se organizaron varios sorteos de estancias en la Costa Brava para añadir un incentivo a las campañas celebradas. En el conjunto del ejercicio 2010, el número de alumnos registrados fue el siguiente:

Curso

Registrados

Travel Uni

472

Travelecademy (Benelux)

462

Travelecademy (Alemania)

590

Publicidad 108

En el 2010, el Patronato de Turismo Costa Brava Girona impulsó una nueva campaña publicitaria de la Costa Brava y el Pirineo de Girona en medios de comunicación escritos, en línea y radiofónicos en los principales mercados emisores de turismo al destino: Cataluña, España y Francia. Basada en los eslóganes «Nuestra Costa Brava. La tuya» y «Nuestro Pirineo de Girona. El tuyo», la creatividad de la campaña se componía de seis gráficas diferentes adaptadas en cada caso para la prensa escrita y para los medios en línea. El componente creativo vinculaba a personas conocidas y anónimas con el territorio y explicaba las experiencias que habían vivido en las comarcas de Girona con la finalidad de dar a conocer la diversidad de la oferta turística del destino. El Patronato de Turismo encargó la ejecución de la nueva campaña, en los diferentes formatos publicitarios escogidos, a la agencia de comunicación integrada TSC.

Campaña de publicidad genérica 2010 Desde finales de junio y durante todo el mes de julio, el Patronato de Turismo desplegó la campaña de publicidad correspondiente al verano del 2010, que básicamente tuvo cobertura en Cataluña y en el España. Los medios de comunicación escritos en los que la entidad estuvo presente a través de redaccionales y páginas de publicidad fueron Diari de Girona, El Punt, Descobrir Cuina, Descobrir Catalunya, Time Out Barcelona, La Vanguardia, El Periódico de Catalunya, Avui, Pànxing Pirineus, Empordà Guia, Book Style, Bonart, España Desconocida y El Mundo de los Pirineos. Al mismo tiempo, se hizo una apuesta decidida por los medios en línea (www.vilaweb.cat, www.diaridegirona.cat, www.rac105.org, www.hosteltur.com...) que comportó la inserción de contenidos y banners de diferentes formatos. La compra se realizó por impresiones o por tiempo, según el soporte concreto. Dentro de este apartado cabe señalar, además, las cuñas, las menciones de acontecimientos y los patrocinios de programas en RAC105, así como la emisión de reportajes sobre acciones deportivas en el territorio y de un spot de televisión adaptado a la línea gráfica de la nueva campaña en 105TV. Por otra parte, se llevaron a cabo colaboraciones, propuestas de contenidos y patrocinios en programas como Terra d’amfitrions, y se participó en la producción de una serie de trece capítulos sobre

la gastronomía de las comarcas de Girona para el Canal Cocina de Canal+. Fuera del territorio español se optó por diversas inserciones y colaboraciones en medios andorranos, franceses y alemanes. Dentro de este ámbito, cabe mencionar la publicación de una edición especial de la revista alemana ADAC Reisemagazin dedicada a Cataluña, fruto de una iniciativa conjunta con la Agència Catalana de Turisme, el Patronato Intercomarcal de Turismo Terres de Lleida y el Patronato de Turismo de la Diputación de Tarragona. Con una tirada de 167.070 ejemplares y 3,4 millones de lectores por número, la publicación contenía menciones sobre el territorio, la oferta de alojamientos, personajes mediáticos y empresarios así como publicidad de la provincia de Girona.

Campaña de publicidad en el mercado francés Por segundo año consecutivo, el Patronato de Turismo impulsó la unión del sector turístico gerundense en la campaña publicitaria de la Costa Brava en el mercado francés, a la que también se sumó Turespaña con el eslogan «Espagne. J’en ai besoin». El objetivo de la iniciativa era reposicionar la Costa Brava como destino y darle una imagen de modernidad, renovación y calidad en el mercado extranjero prioritario emisor de turismo, siguiendo la línea de la nueva imagen gráfica del Patronato. Para la ocasión, y durante los meses de junio y julio, se adaptaron dos gráficas en formatos diferentes para medios escritos (Midi Libre, L’Indépendant, La Dépêche du Midi y Camping-Car Magazine, entre otros) y en línea (www.viamichelin.fr, www.orange.fr, www.voyages-sncf.com, www.easyvoyage.com, www.papvacances.fr, www.bertrandvacances.com, www.linternaute.com/voyage, www.midilibre.fr y www.camping-car.com). En el marco de la misma campaña también se utilizaron otros soportes, como la rotulación de autobuses de la línea regular de Sarfa en Europa y, durante tres meses, la colocación de pósteres en los Trenhotel Salvador Dalí y Joan Miró, que unen Cataluña con Francia e Italia. Gracias a la acción se registraron 9.879 visitas a la web www.costabrava.org y un total de 13.120.953 impresiones, con un incremento del 7,13% respecto al 2009 en la cifra de visitas procedentes del mercado francés.

Campaña de publicidad con las estaciones de esquí gerundenses La renovación del convenio de colaboración establecido entre las cinco estaciones de esquí gerundenses y el Patronato de Turismo para promover el turismo de invierno en el Pirineo de Girona en la temporada 2009-2010 propició la puesta en marcha de una campaña publicitaria de ámbito catalán. Concebida por el Patronato de Turismo para promocionar las estaciones de esquí de la provincia, esta campaña de comunicación tuvo una duración de tres meses, de enero a marzo, con dos objetivos fundamentales: por un lado, seducir al público catalán (mayoritariamente del área metropolitana de Barcelona) con el conjunto de la oferta turística del Pirineo de Girona, al objeto de potenciar el turismo de interior y las estaciones de esquí gerundenses en los mercados emisores, y por otro, incrementar y desestacionalizar la demanda y posicionar la marca «Pirineu de Girona» como destino de turismo de nieve de alta calidad. Las cuñas radiofónicas emitidas en los programas Fricandó matiner y Fórmula 105, de RAC105, la inserción de anuncios en medios de prensa escrita como La Vanguardia y Mundo Deportivo, las promociones televisivas en 8TV y 105TV, y la publicidad en Internet contribuyeron


a fomentar el turismo de nieve y a divulgar las actividades de invierno que se pueden practicar en las cinco estaciones. En el 2010, además, la campaña de radio incorporó como novedad la emisión en directo de tres programas, con la asistencia de 400 oyentes, desde las estaciones de esquí gerundenses de Vallter 2000, Masella y La Molina, coincidiendo con la celebración de las pruebas de la Copa del Mundo de Snowboard. Por último, cabe destacar la aportación de las estaciones de esquí a las diferentes promociones así como la colaboración de los empresarios y los municipios del Pirineo de Girona, que regalaron estancias, obsequios y forfaits al público asistente a los programas emitidos en directo.

Difusión de marca Acuerdos con compañías aéreas En virtud de los acuerdos suscritos entre la Diputación de Girona, la Cámara de Comercio de Girona, la Agència Catalana de Turisme y el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de Cataluña, por un lado, y, por el otro, las diferentes compañías aéreas que operan en el Aeropuerto Girona-Costa Brava, en el 2010 se llevaron a cabo, como ya se había hecho en años anteriores, diferentes acciones de comunicación y difusión de las marcas turísticas «Costa Brava», «Pirineu de Girona» y «Catalunya». En el caso de Ryanair, en las páginas de su in-flight magazine del mes de enero se publicó un reportaje sobre actividades de nieve en el Pirineo de Girona. Además, en el apartado de destinos de su web se insertaron banners con enlaces a la dirección www.costabrava.org, que también se incluyeron en los boletines electrónicos que la compañía aérea irlandesa envía a los usuarios suscritos en países como Holanda, Bélgica, Alemania, los países nórdicos y los de la Europa del Este, España, Francia, Portugal, Gran Bretaña, etc. A todo ello hay que añadir la publicidad en la cabina de pasaje de ocho aviones, con la aplicación de vinilos en los portaequipajes, y una acción de branding en el fuselaje de diez aeronaves que consistió en incorporar al mismo el logotipo de las marcas turísticas «Costa Brava» y «Pirineu de Girona». El Patronato intervino también en la contraprestación de la compañía AlAndalus con la inserción del logotipo de la Costa Brava y el Pirineo de Girona en el fuselaje de un avión y con la presencia de las marcas turísticas y de la web www.costabrava.org, durante un año, en los reposacabezas de la cabina de pasaje.

Indoor Ciutat de Girona, la Sansi, la Transpyr y la Hardy Butts, Skydive Empuriabrava, el Club Ciclista Montgrí femenino y el Club Esportiu de Natació a Llarga Distància de Girona. El Patronato de Turismo también concedió ayudas para la organización de acciones y jornadas culturales, como el concurso MontPhoto, la Fiesta de la Girona Napoleónica, la Caravana Internacional de Coches Vetustos, el Cycle & Walking Tourism Congress, las Jornadas de Turismo Activo y Comitur, entre otras. Así mismo, se llevaron a cabo acciones de patrocinio destinadas a diferentes asociaciones y colectivos gastronómicos.

Publicaciones Una de las principales tareas del Patronato es difundir los atractivos turísticos, los productos y los servicios que ofrecen la Costa Brava y el Pirineo de Girona tanto entre los turistas que acuden al destino como entre los visitantes potenciales, a los que la entidad se dirige mediante acciones promocionales y de marketing en origen. Por este motivo, el Patronato edita cada año un conjunto de opúsculos con una imagen gráfica homogénea. A lo largo del ejercicio 2010 se distribuyó el siguiente material gráfico a oficinas de turismo, operadores turísticos, agencias de viajes, empresas turísticas y particulares: PUBLICACIÓN

IDIOMAS

UNIDADES

Catalán, castellano, inglés, francés, alemán, italiano, holandés y euskera

37.500

Castellano, inglés y francés

6.000

Senderismo

Catalán, castellano, inglés, francés, alemán, italiano y holandés

24.500

Turismo náutico

Catalán, castellano, inglés, francés y alemán

25.000

Catálogo genérico

Rutas culturales

Catalán

1.026

Catalán, castellano, inglés y francés

17.500

Guia gastronòmica Vías verdes Mapa bloc de las vías verdes Nieve mediterránea

400 Catalán y castellano

2.500

Memoria 2009 del Patronato

644

Memoria del Centenario 2008-2010

412

DVD del Centenario CD de fotos

412 1.200

Patrocinios

CD Guía profesional / Guía de ventas

Un año más, y en respuesta a las peticiones recibidas de entidades y personas de las comarcas de Girona con una carrera nacional o internacional en una disciplina deportiva o actividad cultural relacionada con el sector turístico, se llevaron a cabo patrocinios y se otorgaron ayudas a clubes, asociaciones, colectivos e individuales.

CD Guía de alojamiento

2.300

DVD promocional

1.500

Cartel del Centenario

2.300

Las contraprestaciones a estas ayudas se materializaron a través de la difusión de las marcas turísticas «Costa Brava» y «Pirineu de Girona» tanto en las acciones de divulgación destinadas a los medios de comunicación como en el equipamiento de los conjuntos deportivos, los materiales de comunicación exterior (lonas, pancartas), los medios 2.0…

Postal de Navidad

2.500

En el apartado deportivo, la entidad prestó apoyo a clubes, competiciones y trofeos de ámbito local, nacional e internacional, como la Copa del Mundo de Windsurf Gran Premio Cataluña-Costa Brava, el Campeonato del Mundo de Vela de la clase 29er, el Trial

Cartel del Trenhotel Elipsos

500

500

Colaboraciones Costa Brava panoràmica

310

Adquisición y cesión de imágenes Durante el año 2010 se adquirieron 1.091 fotografías, entre las cuales se dio una relevancia especial a las centradas en la temática cultural

Memoria 2010

109


(fiestas, tradiciones y artesanía) y en la gastronomía (cocineros con estrellas Michelin, aulas de cocina y platos), junto con diversas imágenes relacionadas con el turismo activo (esquí, submarinismo y caminos de ronda). A lo largo del tiempo, el banco de imágenes del Patronato se ha ido enriqueciendo con las cesiones provenientes de organismos públicos, empresas particulares, asociaciones y otros agentes privados vinculados al sector turístico.

Peticiones de imágenes y material Durante el año 2010 se recibieron 718 peticiones de material editado por el Patronato. Las solicitudes procedieron principalmente de las oficinas de turismo de las comarcas de Girona, aunque también llegaron de centros situados en otros puntos de Cataluña y el resto del Estado, como el País Vasco, Zaragoza y Huelva.

110

El segundo grupo más interesado en los materiales del Patronato fue el de las empresas de alojamiento turístico, que los suelen distribuir entre sus clientes. También se recibieron peticiones para cubrir seminarios, reuniones, encuentros y presentaciones. En el 2010 se constató un incremento en el número de solicitudes de apoyo a los acontecimientos deportivos que tuvieron lugar en nuestro territorio. En lo que se refiere al banco de imágenes, se atendieron 397 peticiones externas procedentes de agencias de viajes, organismos públicos, revistas especializadas, guías turísticas y otras publicaciones relacionadas con temas de turismo, rutas y viajes. El fondo fotográfico nutre de manera continua las acciones promocionales que lleva a cabo la entidad, como ferias, reuniones de trabajo y viajes de familiarización y de prensa, además de las diversas publicaciones propias que se editan para promocionar los recursos turísticos de las comarcas de Girona.

Oficina de Información Turística del aeropuerto La Oficina de Turismo del Aeropuerto Girona-Costa Brava, gestionada de manera conjunta por el Patronato de Turismo Costa Brava Girona y la Generalitat de Cataluña desde 1998, atendió en el 2010 un número de consultas más elevado que en temporadas anteriores a causa de su remodelación, que comportó una mejor posición estratégica dentro de la terminal de llegadas, con la posibilidad de ofrecer atención a dos bandas (tierra y aire), y una ampliación de la superficie operativa. Las obras de reforma llevadas a cabo permitieron implantar un nuevo servicio consistente en la instalación de dos pantallas táctiles con conexión a la web del Patronato de Turismo Costa Brava Girona, a fin de ofrecer más y mejores prestaciones a los usuarios. Estos puntos de información interactivos operan 24 horas al día y 365 días al año. A partir de enero del 2010, por otra parte, se implementó un nuevo sistema de recogida de datos estadísticos creado y desarrollado por la Dirección General de Turismo. Las consultas de usuarios y turistas recibidas por la Oficina de Turismo se centraron mayoritariamente en los medios de transporte terrestres disponibles para llegar a los lugares de destino (trenes, líneas regulares de autobús y contactos de empresas de autobuses para servicios de transporte especial), las reservas de alojamiento en Girona y en el conjunto de la provincia, sobre todo en la Costa Brava, y los vuelos programados para otros días. Por nacionalidades, los italianos, los españoles y los ingleses fueron los colectivos que más consultas formularon a la Oficina.

Los turistas italianos, con 26.172 consultas (un 19,67% del total), se situaron como los principales usuarios de la Oficina de Turismo, con un perfil idéntico al de temporadas anteriores. El destino preferido de estos turistas en verano, entre el 15 de julio y el 15/20 de agosto, continúa siendo la Costa Brava y, más concretamente, el municipio de Lloret de Mar, adonde viajan en grupos de amigos, en pareja y en grupos de parejas. Fuera de la temporada alta, el turista italiano que nos visita escoge como destino preferente la ciudad de Barcelona, aunque, a veces, realiza estancias de uno o dos días en Girona al llegar o antes de irse. Con 21.307 consultas, los visitantes españoles concentraron un 16% de las peticiones dirigidas a la Oficina de Turismo. La mayor parte de las consultas recibidas fueron de viajeros procedentes de la Comunidad de Madrid y de Andalucía. Cabe destacar que el destino preferido de los visitantes españoles es la ciudad de Girona y el resto de la provincia. Estos turistas suelen hacer desde escapadas de un día (sobre todo los provenientes de Madrid) hasta estancias más largas (de cinco a ocho días) en época de vacaciones, y se reparten entre la costa, el interior y el Pirineo de Girona. Durante el 2010, las solicitudes de información atendidas en la Oficina fueron poco variadas, según los criterios establecidos por el gestor estadístico, y se concentraron básicamente en dos grandes marcas turísticas afectadas por el área de influencia del Aeropuerto Girona-Costa Brava: Barcelona y la Costa Brava. Por edades, un 48,83% de los usuarios que consultaron a la Oficina de Turismo del aeropuerto gerundense fueron jóvenes menores de 35 años. Con un punto de diferencia en relación con la franja anterior (47,88%) se situaron los usuarios de edades comprendidas entre los 35 y los 65 años, cuyo perfil corresponde a un visitante que, por regla general, viaja con la pareja, en familia o en grupo; estos turistas suelen tener un poder adquisitivo más elevado que el primer grupo porque la mayoría trabaja para pagarse un viaje o porque se trata de personas prejubiladas que tienen tiempo para viajar fuera de temporada. Los mayores de 65 años, con solo un 3,29% del total, fueron minoría dentro del conjunto de los usuarios del aeropuerto que acudieron a la Oficina de Turismo durante el 2010.

Instalación de puntos de información turística interactivos en el aeropuerto Tal como se ha comentado previamente, en el año 2010 el Patronato de Turismo puso en funcionamiento en la Oficina de Turismo del aeropuerto gerundense dos pantallas de información interactiva sobre la oferta turística de la Costa Brava y el Pirineo de Girona que dan servicio al usuario y permiten formalizar reservas de alojamiento las 24 horas del día durante todo el año. Las pantallas, de 46 pulgadas, están situadas en el exterior de la Oficina, en la zona de llegadas de pasajeros (espacio aire) y en la terminal del aeropuerto (espacio tierra). Estos nuevos soportes proporcionan información en seis idiomas (catalán, castellano, inglés, francés, italiano y alemán), además de incorporar botones de reserva en línea de alojamientos turísticos.

5. Comunicación corporativa y prensa A lo largo del 2010, el Departamento de Comunicación Corporativa y Prensa del Patronato de Turismo llevó a cabo diversas tareas de comunicación interna (orientadas al sector turístico tanto público como privado de la demarcación) y externa (a través de los medios de comunicación, con el propósito de llegar al público final). Durante el ejercicio se difundieron contenidos informativos relativos al funcionamiento y la actividad del Patronato así como información referente al destino turístico. En este sentido,


cabe destacar el número de presentaciones dirigidas al sector empresarial que se llevaron a cabo en el territorio a fin de dar a conocer los productos turísticos implementados en el portal oficial de la Costa Brava y el Pirineo de Girona. Entre las tareas realizadas por el Departamento de Comunicación Corporativa y Prensa cabe destacar la distribución de comunicados y la convocatoria de medios, la elaboración del nuevo dosier de prensa de la oferta turística del destino así como de diversos dosieres específicos, la gestión y coordinación de entrevistas, la elaboración de artículos y redaccionales, la selección de noticias de prensa, la organización de viajes de prensa, la coordinación de los Premios G! de Comunicación Turística y la publicación del boletín mensual del Patronato.

Comunicación con el sector turístico Boletín informativo profesional Mensualmente, el Patronato de Turismo publica y distribuye un boletín destinado a transmitir de una manera general la información que genera la actividad cotidiana de la entidad y, muy especialmente, todas las acciones organizadas hasta septiembre del 2010 con motivo del Centenario de la Costa Brava. Este boletín se redacta y distribuye en tres idiomas (catalán, castellano e inglés) a fin de llegar a los diversos públicos objetivo. Durante el 2010 se publicaron y distribuyeron doce boletines informativos regulares, y el Patronato difundió 110 noticias entre más de 2.000 contactos. De estas noticias, 34 trataban temas relacionados con el Centenario de la Costa Brava y 76 se referían a actuaciones, proyectos y acontecimientos del Patronato de Turismo. En el mes de octubre, y en sustitución de la sección «Centenario de la Costa Brava», que estuvo operativa de enero a septiembre, entró en funcionamiento el apartado «Turismo 2.0», concebido para poner de relieve las actuaciones que la entidad iba llevando a cabo en materia de nuevas tecnologías, redes sociales y el portal de Internet. Durante los últimos tres meses del año se publicaron ocho noticias específicas asociadas con esta temática.

Selección de noticias de prensa El Patronato de Turismo dispone de una plataforma de seguimiento de medios que incorpora tecnología avanzada en lo que se refiere al sistema de recogida de noticias y de análisis de la presencia en medios de comunicación. El programa Informyzer posibilita el control y el estudio de las informaciones que los medios de comunicación de ámbito catalán, estatal e internacional recogen diariamente sobre las marcas, los destinos y los productos turísticos de la Costa Brava y el Pirineo de Girona y también sobre el Centenario de la Costa Brava.

Presentaciones La central de reservas hoteleras del portal Los días 11, 12 y 13 de mayo, en los municipios de Lloret de Mar, Platja d’Aro y Girona, respectivamente, el Patronato de Turismo se reunió con cerca de 200 empresarios turísticos de la Costa Brava al objeto de presentarles el motor de reservas de alojamiento turístico del portal www.costabrava.org, gestionado por la entidad. Previamente (el 14 de abril), el municipio de Roses ya había acogido el acto de presentación dirigido a los empresarios turísticos del Alt Empordà. Programa Privilegespain El 7 de mayo, el Patronato de Turismo Costa Brava Girona presentó el programa Privilegespain a 35 empresas turísticas de la Costa

Brava (hoteles, equipamientos culturales, jardines, empresas de actividades, agencias receptivas y empresas de guiaje turístico), a las que informó sobre los contenidos del citado programa, su orientación concreta en relación con la Costa Brava, los requisitos de ingreso y el procedimiento de adhesión. Costa Brava - Pirineo de Girona, destino de turismo de negocios El 17 de noviembre, la Casa Llotja de Mar de Barcelona acogió la acción empresarial y promocional «Costa Brava - Pirineo de Girona, destino de turismo de negocios», organizada por el Girona Convention Bureau con la colaboración del Patronato de Turismo Costa Brava Girona. Los mejores activos de la oferta de la provincia para el turismo de negocios se presentaron en la Ciudad Condal ante 200 profesionales del sector de los congresos y de agencias organizadoras de acontecimientos, directores de marketing y de recursos humanos de grandes compañías catalanas e internacionales con sede en Barcelona así como empresarios gerundenses del sector. Central de apartamentos turísticos - Escapade La Casa de Cultura de Girona fue el escenario escogido por el Patronato de Turismo para celebrar, junto con Escapade, el acto de presentación de la central de reservas de apartamentos y de explicación de su funcionamiento dentro del mismo portal. El encuentro, que tuvo lugar el 26 de noviembre, consistió en una jornada de formación orientada a todos los establecimientos que ya trabajaban con Escapade, al objeto de ayudarles a rentabilizar al máximo este canal de venta, así como a aquellos que pudieran estar interesados en formar parte del mismo. Central de reservas de restaurantes del portal - Restalo El 1 de diciembre, el Patronato de Turismo Costa Brava Girona y Restalo presentaron ante restauradores y empresarios de hostelería de la provincia la nueva central de reservas de restaurantes alojada en el portal www.costabrava.org. El acto, que incluyó una sesión formativa, tenía por objeto explicar a los restauradores y hosteleros gerundenses cómo comercializar su oferta a través de Restalo, el motor de reservas que el Patronato de Turismo integró en el mes de noviembre.

Premios G! 2010 El 16 de diciembre del 2010, el Centro Cívico y Cultural La Sitja de Fornells de la Selva acogió la quinta edición de los Premios G! de Turismo de las Comarcas de Girona que otorga el Patronato de Turismo Costa Brava Girona. El acontecimiento, concebido como un acto festivo del sector turístico gerundense, congregó a más de 200 personas entre autoridades, representantes del sector y medios de comunicación genéricos y especializados en turismo y gastronomía. El Premio Josep Pujol i Aulí en reconocimiento a una labor profesional se otorgó a Josep Antoni Cuadrat Dones, mientras que el Premio Xiquet Sabater al Proyecto Empresarial fue para el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa. En cuanto a los premios de comunicación turística, los galardonados fueron la revista australiana Australian Gourmet Traveller y la cadena de televisión alemana Deutsche Welle TV. Por otra parte, se concedió por primera vez el Premio de Investigación Turística Yvette Barbaza, que recayó en un trabajo dedicado al comportamiento del turismo de litoral en una coyuntura de crisis económica. En varios momentos del evento actuó el grupo musical Vox, y al finalizar se sirvió a todos los asistentes una degustación gastronómica centrada en el aceite como producto estrella. Los Premios G!, organizados por el Patronato de Turismo Costa Brava Girona, tuvieron el apoyo de “la Caixa” y del Ayuntamiento de Fornells de la Selva.

Memoria 2010

111


Relación con los medios de comunicación Comunicados informativos, ruedas de prensa y artículos de opinión Durante el 2010, y con el objetivo de divulgar públicamente las actuaciones llevadas a cabo por el Patronato de Turismo o vinculadas al sector turístico gerundense, la entidad elaboró 64 comunicados de prensa que distribuyó a medios de comunicación y prescriptores de opinión de ámbito nacional e internacional. A lo largo del ejercicio, los medios de comunicación fueron convocados en dieciocho ocasiones con motivo de presentaciones de ferias, competiciones deportivas de interés turístico y actos y acontecimientos relacionados con la conmemoración del Centenario de la Costa Brava, entre otros.

112

El Patronato también impulsó la redacción, por parte de representantes del sector turístico tanto público como privado, de varios artículos de opinión por medio de los cuales sus autores expresaban sus puntos de vista respecto a las actuaciones impulsadas por la entidad en materia de turismo accesible, implementación de nuevas tecnologías aplicadas al turismo, etc.

Dosier de prensa El nuevo dosier de prensa de la oferta turística de la Costa Brava y el Pirineo de Girona, elaborado por el periodista freelance Alfons Berruezo, se publicó en el mes de febrero con un formato y unos contenidos renovados.

Esta colaboración consiste en una aportación económica para la puesta en marcha de acciones orientadas a la mejora de la competitividad. En el 2010, el porcentaje de la ayuda se situó en el 80% del coste de las actuaciones —en lugar del 50% habitual hasta el 2009— de manera que las entidades pudieran alcanzar con más facilidad el importe máximo, que se mantuvo en 12.000 euros. Durante el ejercicio se resolvió la concesión de ayudas por un total de 96.000 euros.

Entidad solicitante

Importe de la resolución

Consejo Comarcal de la Cerdanya

12.000 euros

Consejo Comarcal del Gironès

12.000 euros

Consejo Comarcal del Baix Empordà

12.000 euros

Consejo Comarcal del Pla de l’Estany

12.000 euros

Turisme Garrotxa

12.000 euros

Consorcio Ripollès Desenvolupament

12.000 euros

Consejo Comarcal del Alt Empordà

12.000 euros

Consejo Comarcal de la Selva

12.000 euros 96.000 euros

Ayudas a la gastronomía Durante el 2010, el Patronato mantuvo las ayudas destinadas a la promoción de la gastronomía de las comarcas de Girona, con un importe global que ascendió a 18.646 euros.

Este documento se tradujo a cinco idiomas y se distribuyó como material de apoyo informativo en acciones promocionales enfocadas a periodistas especializados en turismo.

Organizador La Cuina a Sils - Veteranos de Sils

Jornadas de cocina tradicional catalana en el Hotel Roma Città

Gestión de entrevistas

La Cuina a Sils - Veteranos de Sils

La cocina catalana en la Fiesta Artusiana de Forlimpopoli (Italia)

La Cuina a Sils - Veteranos de Sils

Jornadas de cocina tradicional catalana en Madrid

Durante el ejercicio 2010, el Patronato de Turismo ofreció más de 95 entrevistas (presenciales, telefónicas o escritas) y participó en tertulias a petición de medios de comunicación, como RAC1, Onda Cero, Cadena SER, Onda Rambla, TV3, Canal 33, TV Girona, XTL, TV Costa Brava, RNE, Catalunya Ràdio, El Periódico de Catalunya, Dossier Econòmic, La Vanguardia, Pànxing Pirineus, COMRàdio y Ràdio Sabadell, entre otros. Los temas tratados giraron en torno a valoraciones de la ocupación turística en la provincia de Girona, el plan de acciones del Patronato de Turismo y los actos de conmemoración del Centenario de la Costa Brava. La mayoría de las entrevistas fueron concedidas por la presidencia, la dirección y los consejeros del Patronato, aunque varios empresarios del sector turístico gerundense participaron también de manera ocasional en algunas tertulias dedicadas a difundir el Centenario.

6. Acciones de apoyo, colaboración y formación Ayudas a la competitividad La cantidad y la diversidad de los recursos turísticos de las comarcas de Girona y el considerable número de agentes que participan en su gestión hacen aconsejable fomentar la cooperación entre los sectores público y privado en el desarrollo de estos recursos. El Patronato de Turismo Costa Brava Girona, entre cuyas finalidades básicas se encuentran el desarrollo y la promoción turística de la demarcación, quiere dar apoyo a todas las actuaciones planteadas desde el ámbito comarcal que tengan por objeto mejorar la competitividad del sector turístico, buscando, al mismo tiempo, la implicación de las empresas que trabajan en este.

Ayuntamiento de Sant Hilari Ayuntamiento de Tossa de Mar

Campaña gastronómica / jornada

«Torna Serrallonga» y Feria de la Seta «La cocina tradicional de Tossa»

Ayuntamiento de Tossa de Mar

«Los fideos a la cazuela»

Ayuntamiento de Tossa de Mar

«La cocina del cimitomba»

Ayuntamiento de Hostalric

Gastroart

Asociación de Bares y Restaurantes de Lloret de Mar

X Jornadas Gastronómicas del Arroz

Asociación de Bares y Restaurantes de Lloret de Mar

VIII Jornadas Gastronómicas de la Cocina de Pescadores - Jornadas del pescado y el marisco de Lloret

Ayuntamiento de Palafrugell

«La fiesta del erizo de mar»

Ayuntamiento de Llagostera

«Cocina de mar y montaña»

Ayuntamiento de Llagostera

«Cocina de fiesta mayor»

Ayuntamiento de Llagostera

«Cocina de la seta»

Grupo Gastronómico del Pla de l’Estany

Jornadas Gastronómicas del Ajo y la Calabaza, y promoción de productos locales

Patronato de Turismo de Blanes

III Jornadas Gastronómicas del Suquet de Pescado de Sa Palomera

Els Fogons de la Vall de Ribes Instituto Municipal de Promoción de la Ciudad de Olot Ayuntamiento de Pals

Campaña gastronómica de Els Fogons de la Vall de Ribes Actos gastronómicos de la Feria de Sant Lluc «Pals y la cocina del arroz»


Ayuntamiento de Begur Asociación Cuina de l’Empordanet Asociación de Hostelería de Girona i Radial

Campaña Gastronómica del Pescado de Roca Promoción de la cocina ampurdanesa y catalana del territorio XXX Semana Gastronómica de Girona

Consejo Comarcal del Baix Empordà

Campañas gastronómicas del Baix Empordà

Consejo Comarcal del Baix Empordà

Acción de promoción de la gastronomía en el Centro Blanquerna de Madrid

Patronato Municipal de La Vall d’en Bas Ayuntamiento de Roses Ayuntamiento de L’Escala Ayuntamiento de Besalú

Jornada de la Patata «Suquet de pescado de Roses» XV Jornadas Gastronómicas del Suquet de L’Escala y XVIII Fiesta de la Anchoa Besalú, Ciudad Judía

Ayuntamiento de Besalú

Besalú Medieval

Ayuntamiento de Besalú

Feria de la Ratafía

Ayuntamiento de Besalú

Herbesalú

Jornadas técnicas y talleres de formación para profesionales

Convenio con el Programa Pirineus El Patronato de Turismo Costa Brava Girona es uno de los socios de la marca «Pirineus», junto con la Agència Catalana de Turisme, el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat, el Patronato de Turismo de la Diputación de Lleida y el Conselh Generau d’Aran. La gestión del plan de acciones anual acordado por los socios del programa recae en una secretaría técnica externa.

Convenio con el Aula Gastronómica del Empordà La Unión de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Costa Brava Centro —entidad titular del Aula Gastronómica del Empordà— y el Patronato de Turismo Costa Brava Girona renovaron y ampliaron el número de acciones dirigidas a potenciar los productos alimentarios y la oferta gastronómica de las comarcas de Girona en el ámbito nacional e internacional. El convenio tiene como objetivo colaborar en la consolidación del Aula Gastronómica como un espacio de encuentro, análisis y reflexión del mundo de la gastronomía al efecto de potenciar la cocina autóctona, incrementar su calidad y, en definitiva, contribuir a mejorar y completar la variada oferta turística del país.

Convenio con el Aula de Hostelería del Ripollès VII Jornada Técnica Internet 2.0 y las redes sociales, claves del negocio turístico actual

Parque Científico y Tecnológico - Girona

28 de octubre 170 asistentes

Talleres Monitoreo y analítica de webs

La web 2.0 aplicada al turismo rural

PGA Catalunya Resort Caldes de Malavella

2 de noviembre

L’Hospici - Olot

9 de noviembre

41 asistentes

49 asistentes On-line reputation management (ORM)

On-line reputation management (ORM)

Cómo ser un buen community manager

Espai Armengol Vilajuïga

16 de noviembre

Hotel Mas de Torrent Torrent

22 de noviembre

Hotel Carlemany - Girona

30 de noviembre

18 asistentes

21 asistentes

52 asistentes

Convenios para la gestión de planes de calidad turística En el 2010, el Patronato de Turismo firmó de nuevo los dos convenios de colaboración económica habituales para la financiación y la implantación de sendos planes de calidad turística, uno con la Unión de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Costa Brava Centro (Delegación del ICTE en la Costa Brava Centro), y el otro con la Asociación Plan de Calidad Costa Brava Sur-La Selva. Así mismo, el Patronato financió la publicación de la memoria conjunta de estos dos planes. Con los planes de calidad se persigue fomentar la implantación de sistemas de gestión de la calidad y del medio ambiente en el sector turístico, asesorar a las empresas turísticas en la aplicación y el desarrollo de sistemas de calidad y cooperar con las diferentes Administraciones públicas —autonómicas, provinciales y locales— en todas las acciones dirigidas a la promoción y la implantación de la calidad en los servicios turísticos.

En el 2010 se renovó el convenio de colaboración suscrito por primera vez en el 2009 entre el Patronato de Turismo Costa Brava Girona y el Consorcio Ripollès Desenvolupament, entidad titular del Aula de Hostelería del Ripollès. Dicho acuerdo surgió con la vocación de potenciar, tanto a escala nacional como internacional, los productos alimentarios y la oferta gastronómica de la provincia de Girona y, en especial, del Pirineo. Impulsando la colaboración entre el Patronato de Turismo y el Aula de Hostelería del Ripollès, el convenio pretende consolidar este centro como espacio de encuentro, análisis y reflexión del sector gastronómico a fin de promover la cocina regional, incrementar su calidad y, así, contribuir a mejorar y completar la variada oferta de montaña y a recuperar los productos autóctonos.

Convenio con el Aula Gastronómica de Girona El pasado 2010 fue el primer año de vigencia del convenio de colaboración que el Ayuntamiento de Girona, entidad titular del Aula Gastronómica de Girona, firmó con el Patronato de Turismo a fin de potenciar el turismo gastronómico en la ciudad de Girona y su área de influencia (el Gironès, las comarcas vecinas y todo el ámbito de la Costa Brava y el Pirineo de Girona), trabajar para la recuperación y la difusión de los productos autóctonos y convertirse en un referente en la promoción de la gastronomía local y sus restauradores a escala mundial.

Convenio con los campings En el 2010, el Patronato de Turismo Costa Brava Girona y la Asociación de Campings y Ciudades de Vacaciones de Girona firmaron un convenio de colaboración para la realización de una campaña publicitaria destinada a promocionar la oferta de campings de la provincia de Girona en algunos de los principales mercados emisores.

Convenio con SkiGirona El Patronato de Turismo Costa Brava Girona renovó el convenio suscrito en su día con SkiGirona, asociación que reúne a las cinco estaciones de esquí y actividades de montaña de las comarcas de

Memoria 2010

113


Girona. El citado acuerdo tenía como objeto reforzar la promoción del turismo de interior y las estaciones de esquí de la provincia en los mercados emisores, incrementar y desestacionalizar la demanda y posicionar la marca «Pirineu de Girona».

Convenio con Ocigirona El Patronato de Turismo Costa Brava Girona, en el marco de la estrategia que sigue en materia de turismo activo, firmó con Ocigirona un convenio que permitirá a esta asociación alcanzar una mayor implantación en el territorio y también comercializar más ampliamente las actividades que ofrecen las empresas relacionadas con el turismo activo. La colaboración entre las dos entidades, al mismo tiempo, tiene por objeto poner en marcha el futuro Club de Turismo Naturaleza-Activo, que aglutinará a las empresas gerundenses vinculadas a este sector.

Convenio con la Cámara de Comercio de Girona 114

La Cámara de Comercio de Girona y el Patronato de Turismo renovaron el convenio de colaboración suscrito en su día entre ambas entidades y orientado a fomentar el turismo de congresos, reuniones e incentivos en las comarcas de Girona. De este convenio surgieron los acuerdos de potenciar el Girona Convention Bureau y establecer un plan de acciones para desarrollarlo a lo largo del 2010, compartiendo los gastos en diversas acciones promocionales dirigidas tanto al territorio nacional como al extranjero.

Convenio con la Cámara de Comercio de Palamós, el Ayuntamiento de Palamós y Ports de la Generalitat La Cámara de Comercio de Palamós, el Ayuntamiento de Palamós, Ports de la Generalitat y el Patronato de Turismo firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de captar nuevas líneas de cruceros, incrementar el número de escalas en el puerto de Palamós y fomentar la consolidación de las ya existentes en este equipamiento durante todo el 2010. El acuerdo preveía la ejecución de actuaciones en el ámbito de la comercialización y la promoción del producto.

Convenio con Ports de la Generalitat, el Ayuntamiento de Roses y las cámaras de comercio de Girona y Palamós En el último cuatrimestre del 2010, el Patronato de Turismo Costa Brava Girona firmó un acuerdo de colaboración con Ports de la Generalitat, el Ayuntamiento de Roses, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Girona y la Cámara de Comercio de Palamós para el desarrollo del puerto de Roses como puerto de escala y destino turístico de cruceros con itinerarios en toda la cuenca mediterránea. El acuerdo en cuestión prevé la asistencia y la participación en las principales ferias del sector, visitas promocionales a compañías de cruceros europeas y americanas y la creación de material promocional.

Convenio con la Diputación de Girona para el Fórum de Santiago El Patronato de Turismo Costa Brava Girona y la Diputación de Girona, por medio del Área de Promoción Económica y Nuevas Tecnologías, firmaron un convenio de colaboración para participar en la edición del 2010 del Fórum de Santiago, que se celebró del 21 al 24 de febrero en esta ciudad gallega. El acuerdo tenía por objeto cofinanciar la presencia de la entidad en el recinto del Fórum Gastronómico, donde contó con un stand de 96 m2, así como la contratación de cocineros que elaboraran degustaciones, al fin de potenciar la gastronomía como una actividad prioritaria dentro del conjunto de los productos turísticos.

Convenio con TopGirona En junio del 2010 se rescindió el convenio con Top Premsa i Comunicació SL vigente desde el 2007 y se firmó un contrato de publicidad para las ediciones de septiembre y diciembre de la revista TopGirona.

Convenio con el sector turístico privado para una campaña publicitaria de la Costa Brava El Patronato de Turismo y el sector turístico de la Costa Brava suscribieron un acuerdo para la realización de una campaña publicitaria del destino en el ámbito del mercado francés. El objetivo de esta acción era reposicionar la Costa Brava con una imagen de modernidad, renovación y calidad en un mercado de gran proximidad y máximo potencial. Colaboraron en la campaña las siguientes entidades y asociaciones turísticas de la Costa Brava: Federación de Hostelería de las Comarcas de Girona, cámaras de comercio de Girona, Palamós y Sant Feliu de Guíxols, Asociación de Campings y Ciudades de Vacaciones de Girona, Asociación Turística de Apartamentos, Turisme Rural Girona, Asociación de Campos de Golf Costa Brava Empordà - Girona, Estación Náutica L’Estartit - Illes Medes, Asociación de Centros Subacuáticos de la Costa Brava, Asociación Catalana de Actividades Marítimas, Asociación Catalana de Puertos Deportivos y Turísticos, Parques Acuáticos de la Costa Brava, Gremio de Discotecas y Salas de Fiestas, Lloret Futur SA, la empresa Sarfa y el Patronato de Turismo Costa Brava Girona. El coste de la campaña publicitaria fue de 136.800 euros, cantidad financiada en un 75% entre el sector privado y el Patronato de Turismo, y en el 25% restante por Turespaña.

Convenio para la Copa del Mundo de Windsurf Al objeto de proyectar el destino y la oferta de actividades náuticas de la zona, el Patronato de Turismo Costa Brava Girona y la PWA (Professional Windsurfers Association) firmaron un convenio de patrocinio del Campeonato del Mundo de Windsurf Gran Premio Cataluña-Costa Brava 2010, que se celebró en Sant Pere Pescador del 8 al 13 de junio.

Colaboraciones con INSPAI INSPAI - Centro de la Imagen de la Diputación de Girona, siguiendo la dinámica de apoyo al Centenario de la Costa Brava, cedió al Patronato diversas imágenes procedentes del fondo Emili Massanas i Burcet. Estas fotos se utilizaron en acciones de divulgación del Centenario como mashup en la web del Patronato.

Colaboración con MontPhoto Siguiendo el plan de acciones del Patronato, que prevé la promoción de los recursos naturales de las comarcas de Girona, se firmó un convenio de colaboración con el Concurso Fotográfico de Montaña y Naturaleza de Lloret de Mar - MontPhoto, acontecimiento que ya suma más de una década de existencia. Este acuerdo otorga al Patronato los derechos de difusión de las tres imágenes premiadas en la categoría de «Espacios naturales de las comarcas de Girona» así como acceso gratuito a las fotografías galardonadas en ediciones anteriores del certamen. En contrapartida, la entidad organizadora recibe la cantidad de 1.500 euros en concepto de patrocinio.


Estudio de la FUOC

7. El Centenario de la Costa Brava

El Patronato encargó a la Fundación para la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC) la elaboración del estudio Los acontecimientos de interés turístico como producto turístico. Recomendaciones de políticas de actuación para la Administración local de las comarcas de Girona. Durante el 2010 se analizaron la gestión y el impacto territorial y se formularon recomendaciones sobre políticas de actuación en materia de planificación y sobre la confección de una guía de buenas prácticas.

En este apartado se recogen, por orden cronológico, las actuaciones, los proyectos y los acontecimientos que el Patronato de Turismo Costa Brava Girona llevó a cabo durante los últimos meses de conmemoración del Centenario de la Costa Brava. La Memoria del Centenario de la Costa Brava 2008-2010, editada por la misma entidad, ofrece información más amplia sobre la efeméride.

Colaboración con consejos comarcales Más allá de las ayudas a la competitividad que tienen como beneficiarios a los consejos comarcales, a lo largo del 2010 el Patronato de Turismo llevó a cabo un trabajo continuado de colaboración con estos organismos, que le ayudan a mantener una relación constante con el conjunto del territorio. Así, se establecieron contactos periódicos entre los técnicos de turismo de los consejos comarcales y la dirección y los responsables de Marketing y Promoción del Patronato. También tuvieron lugar diversas reuniones de seguimiento entre el presidente del Patronato y los presidentes de los consejos comarcales al objeto de coordinar las políticas en materia de promoción turística.

Convenio con Retecork y el Instituto Catalán del Corcho El Patronato de Turismo Costa Brava Girona firmó con Retecork y con el Instituto Catalán del Corcho un convenio de colaboración para la promoción de los vinos tapados con corcho. El convenio suscrito no prevé ningún tipo de contraprestación económica.

Colaboración con el Departamento de Innovación, Universidades y Empresa Durante el 2010 continuó vigente el convenio firmado en el 2008 entre el Patronato de Turismo Costa Brava Girona y el Departamento de Innovación, Universidades y Empresa de la Generalitat de Cataluña, que implicaba a diferentes unidades de esta consejería. En el marco del convenio, en el pasado ejercicio se llevaron a cabo los trabajos de elaboración del Plan Estratégico de Turismo de las Comarcas de Girona 2011-2015, que fue aprobado por el Consejo de Administración del Patronato el 23 de diciembre del 2010. Durante el año, la consultora Advanced Leisure Services, empresa adjudicataria de la elaboración del documento, ofreció diversas presentaciones informativas dirigidas al sector turístico gerundense, además de mantener con este reuniones periódicas. El proceso de redacción del Plan Estratégico constó de tres fases de análisis. Durante la primera, que se llevó a cabo entre los meses de junio y agosto, se reunió información sobre la realidad actual de la demarcación como territorio y como destino turístico y se hizo una comparativa, desde diferentes vertientes, entre las comarcas de Girona y otros destinos, además de elaborarse un compendio de buenas prácticas. En la segunda fase de análisis, de dos meses de duración, se estudió, desde diversas perspectivas y en diferentes canales, la realidad percibida en lo que se refiere a la visión de la situación actual de las comarcas de Girona, así como las necesidades reales del sector turístico y el territorio propiamente dicho, mediante un proceso participativo con el mismo sector. Finalmente, en la tercera fase, que se desplegó de septiembre a noviembre, se llevó a cabo la diagnosis estratégica y se elaboró el plan de implementación, que consistió en definir un conjunto de programas y actuaciones para los próximos cinco años.

El presente capítulo tiene en consideración las diversas actuaciones (de carácter social, gastronómico, deportivo y cultural, entre otros) desarrolladas por el Patronato de Turismo entre enero y septiembre del 2010, con un énfasis especial en la proyección y la promoción de la Costa Brava.

Presentación del Tour Gastronómico en Fitur 20 y 21 de enero del 2010. Fitur 2010, Madrid Aprovechando la celebración, en Madrid, del salón Fitur, el Patronato presentó el proyecto del Tour Gastronómico Costa Brava San Miguel así como un desplegable editado para la ocasión con todas las etapas que esta gira tenía previstas en el territorio. El acto contó con la presencia del presidente de la Diputación, Enric Vilert, el director de Marketing de San Miguel, Joan Sardà, la jefa de la Oficina del Centenario, Carme Polo, y el jefe de cocina del Aula Gastronómica del Empordà, Oriol Blanes. El desplegable se editó en catalán, castellano, inglés y francés.

Presentación del Centenario de la Costa Brava en París 25 de marzo del 2010. Hotel Banke, París En el marco de las actuaciones de promoción internacional realizadas durante el ejercicio con motivo del Centenario, en marzo del 2010 se organizó en París un acto de presentación de la conmemoración y de promoción del destino Girona - Costa Brava entre los operadores franceses. El evento tuvo lugar en el Hotel Banke, perteneciente a la cadena catalana Derby Hotels y ubicado en la Rue Lafayette, un lugar muy céntrico y bien situado de la capital francesa. El formato escogido para el acontecimiento consistió en un almuerzo de prensa, al que asistieron 28 periodistas de diferentes medios generalistas y especializados, y, por la tarde, un workshop específicamente orientado a representantes de empresas turísticas de la demarcación y a operadores franceses. La jornada contó con el sello de calidad gastronómica de la Costa Brava, aportado por tres cocineros distinguidos con estrellas Michelin que ofrecieron un menú gastronómico basado en platos del Centenario. Asistieron al almuerzo el director del Centro de Promoción Turística de Cataluña en París, David Miró, y el director y la subdirectora de la Oficina Española de Turismo en la capital francesa, Jaime Axel Ruiz y Maite Delatorre, que dirigieron unas palabras a los presentes y pusieron en valor el destino. Los periodistas participantes fueron invitados a viajar el próximo verano a la Costa Brava para realizar algún reportaje sobre la zona, y ocho de ellos aceptaron la invitación. Por la tarde, de 18 a 21 h, tuvo lugar un workshop que contó con la participación de nueve empresarios catalanes y quince operadores franceses y que acabó con una cena también basada en los platos del Centenario.

Memoria 2010

115


Presentación del proyecto «La imagen gráfica de la Costa Brava» 20 de abril del 2010. Sala de Grados de la Facultad de Letras de la Universitat de Girona, Girona El Patronato de Turismo, en colaboración con la Universitat de Girona, llevó a cabo una búsqueda documental de material gráfico relacionado con la marca turística «Costa Brava» (folletos, publicidad, artículos en prensa local, etc.) a lo largo de los cien años transcurridos desde la aparición de esta denominación. El material recogido permitió analizar los diferentes lugares de la Costa Brava que se promocionaron por primera vez y también observar cómo fue cambiando, con el paso de los años, la visión de este ámbito territorial más o menos delimitado. El estudio abarca todo el período mencionado y llega hasta los carteles y folletos que promocionaban algún lugar concreto dentro de este territorio, pero utilizando ya el término Costa Brava como marca y no como un espacio definidor con unas características más o menos comunes. La presentación del trabajo tuvo lugar el 20 de abril en un acto celebrado en la Sala de Grados de la Facultad de Letras de la Universitat de Girona.

116

El Centenario en el Village Catalan de Toulouse 21 y 22 de abril del 2010. Hostal Occitània, Toulouse El Hostal Occitània de Toulouse acogió el 22 de abril el acto inaugural del Village Catalan, con la asistencia de medios de comunicación, profesionales del sector y autoridades. Después de presentar el destino Cataluña, se sirvió un cóctel elaborado con los platos del Menú del Centenario de la Costa Brava y se ofrecieron espectáculos musicales catalanes. Se encargó del menú el chef Xavier Arrey, del restaurante El Pati Verd - Hotel Carlemany de Girona, que preparó una selección de degustaciones basadas en los platos integrantes de la Carta de la Costa Brava y que representan la gastronomía más característica y singular de este territorio. Organizada por la Agència Catalana de Turisme con motivo del Año de Cataluña en Francia, la acción promocional Village Catalan se prolongó del 22 al 25 de abril. Su principal objetivo era acercar al público francés los valores paisajísticos, culturales, turísticos y festivos de Cataluña y sus destinos turísticos más destacados.

Segunda edición de la competición atlética Costa Brava Xtrem Running Del 23 al 25 de abril del 2010. Senderos del GR 92 y caminos de ronda del litoral, de Blanes a Portbou Los días 23, 24 y 25 de abril, la Costa Brava acogió la segunda carrera atlética Costa Brava Xtrem Running. Con 392 inscritos procedentes de diecisiete países diferentes (Argentina, Estados Unidos, Polonia, Lituania, Bélgica, Francia y Australia, entre otros), esta nueva edición dobló el número de atletas participantes respecto a la anterior y demostró, así, que la carrera ya ha conseguido situarse como un referente a escala internacional. En el acto de presentación, que tuvo lugar en la Sala Románica de la Fontana d’Or de Girona, participaron Enric Vilert, presidente de la Diputación de Girona y del Patronato de Turismo Costa Brava Girona, y Xavier Marina, responsable de la organización e integrante del equipo Tahoo Team, que subrayó el éxito de inscripciones alcanzado y la diversificación de la procedencia. También estuvo presente el periodista Arcadi Alibés. Con solo un año de existencia, la Costa Brava Xtrem Running se está posicionando como una de las competiciones más destacadas

en su género; además, puntúa para el Ultra-Trail del Mont Blanc, la carrera más importante del mundo en este ámbito.

Ruta marítima para revivir los viajes de ultramar con el barco Cyrano Primavera y verano del 2010. Por el litoral mediterráneo Durante la primavera y el verano del 2010, un magnífico velero, bautizado con el nombre de Cyrano, realizó una ruta por el litoral catalán con el objetivo de acercar la conmemoración del Centenario al mayor número posible de escolares y al público en general. Bajo el lema «Revive los viajes de ultramar», y con el logotipo del Centenario en una de las velas, el Cyrano se convirtió en la imagen de la efeméride.

Presentación del Tour Gastronómico Costa Brava 27 de abril del 2010. Claustro de la Diputación de Girona, Girona El Tour Gastronómico Costa Brava San Miguel se creó en el 2010 aprovechando la incorporación de la empresa San Miguel al Centenario como patrocinador principal. La iniciativa tenía como objetivo promocionar la gastronomía y las tradiciones culturales de la Costa Brava uniendo el maridaje entre la cerveza y la buena cocina con la singularidad de diferentes fiestas y acontecimientos populares, tradicionales y significativos que se celebran en diversas poblaciones de la Costa Brava. El acto de presentación de este Tour Gastronómico se celebró en el Claustro de la Diputación de Girona justo antes de iniciarse la primera etapa de la gira. El evento, al que además de Enric Vilert asistieron Anna Pagans, alcaldesa de Girona, Xavier Pérez Farguell, consejero delegado de San Miguel, y Carme Polo, jefa de la Oficina del Centenario, contó con la presencia de representantes de los municipios, cocineros y público general. De mayo a septiembre, una instalación itinerante de 24 m2 visitó doce poblaciones del litoral gerundense, coincidiendo con alguna de sus fiestas o manifestaciones culturales más arraigadas y con más proyección internacional, al objeto de ofrecer diversos platos de la Carta de la Costa Brava acompañados de cerveza San Miguel. Como resultado, durante más de tres meses se propusieron 64 platos diferentes preparados por 41 restaurantes adheridos a la campaña del Menú del Centenario. Eso comportó la elaboración de más de 5.000 degustaciones, de las que pudieron disfrutar las más de 25.000 personas que se acercaron al Tour Gastronómico Costa Brava San Miguel para solicitar información sobre la oferta turística de nuestro litoral.

Presentación de la carta de vinos de Josep Roca para iPhone y iPod 15 de junio del 2010. Hotel Omm, Barcelona 15 de junio del 2010. Hotel AC Palau de Bellavista, Girona El sumiller Josep Roca, utilizando las posibilidades tecnológicas que ofrecen el iPhone y el iPod de Apple, publicó en el 2010 su prestigiosa carta de vinos, hasta ahora reservada a la clientela del restaurante El Celler de Can Roca de Girona. El Centenario de la Costa Brava quiso dar apoyo a esta innovadora iniciativa con la voluntad de divulgar internacionalmente la cultura local del vino a través de Josep Roca y su carta, que combina los mejores vinos del mundo con productos de la DO Empordà. La Carta de vinos 2009 de Josep Roca está disponible en inglés, castellano y catalán, y cada año se irá actualizando y enriqueciendo con nuevos apartados que complementarán y ampliarán la información de la aplicación.


Salida del Nessun dorma. La vuelta al mundo solidaria a vela 23 de junio del 2010. Puerto de Roses, Roses El Patronato de Turismo Costa Brava Girona apadrina la vuelta al mundo que el velero Nessun dorma inició en junio del 2010 y que se alargará durante dieciocho meses. Con motivo de la conmemoración del Centenario de la Costa Brava, y para dar apoyo a esta iniciativa, el gennaker (vela de proa) del barco luce una concha del Centenario de grandes dimensiones. El objetivo es doble: primero, posicionar la Costa Brava en todo el mundo, y segundo, hacer difusión de una oferta de turismo accesible para todos que cada vez crece más en volumen. El Nessun dorma ha sido diseñado expresamente para adaptarlo a personas con movilidad reducida, de manera que constituye un ejemplo modélico de turismo accesible.

orquesta, que, además, interpretó diferentes piezas musicales compuestas en honor de la Costa Brava.

Kayakada 2010 en Cadaqués 28 de agosto del 2010. Cadaqués Los participantes en la segunda edición de este paseo en kayak, celebrado en Cadaqués, lucieron la camiseta que el Patronato patrocinó con motivo del Centenario de la Costa Brava. Promovido por la Escola d’en Mar de Cadaqués, el encuentro de kayaks busca poner de relieve la belleza y la riqueza de la costa a través de una actividad física accesible a todos. La Escola d’en Mar se constituyó en julio del 2007 con el objetivo de fomentar el desarrollo y la práctica de actividades deportivas de ocio en el mar.

El velero, pilotado por Marco Enric Bou, zarpó del puerto de Roses en la medianoche del 23 de junio del 2010, después de celebrar la verbena de San Juan, y recorrerá el mundo como embajador de la Costa Brava.

Premio internacional Tossa de Mar de pintura rápida

Instalación de 24 marcos de hierro Corten en los municipios del litoral gerundense

El Centenario de la Costa Brava dio apoyo a la 54.ª edición del Premio Internacional Tossa de Mar de Pintura Rápida entregando el Premio Especial Centenario de la Costa Brava a la artista Victòria Pujadas.

29 de agosto del 2010. Tossa de Mar

Verano del 2010. En los 22 municipios de la Costa Brava Con motivo de la conmemoración del Centenario de la Costa Brava, el Patronato de Turismo llevó a cabo una acción promocional consistente en enmarcar 24 espacios emblemáticos del litoral gerundense. Durante los meses de julio y agosto, concretamente, se instalaron unos marcos de hierro Corten elaborados artesanalmente en los puntos escogidos por los municipios costeros que participaban en la acción. Con estos marcos, que constituían la huella física en el territorio de la conmemoración de los cien años de la denominación Costa Brava, el Patronato de Turismo Costa Brava Girona quería poner de relieve los atributos que hacen único el litoral de la demarcación: el mar, la montaña, la arquitectura y el paisaje. Para conseguirlo, se buscó la complicidad de los municipios costeros, a los que se pidió que colaboraran aportando una leyenda para evocar el emplazamiento en el que se había colocado el marco. Los textos explicativos sobre su ubicación y significado se elaboraron a partir de frases de escritores y cronistas o con otras creadas expresamente para la acción. Estos textos invitaban a descubrir, a través de los marcos, las especificidades de cada lugar y exaltaban sus cualidades paisajísticas o arquitectónicas: el mar, los recintos amurallados, los centros históricos, etc. Los municipios participantes en la acción fueron Begur, Blanes, Calonge, Cadaqués, Castelló d’Empúries, Castell-Platja d’Aro, Colera, L’Escala, Llançà, Lloret de Mar, Mont-ras, Palafrugell, Palamós, Pals, El Port de la Selva, Portbou, Roses, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d’Aro, Sant Pere Pescador, Torroella de Montgrí y Tossa de Mar.

Gira de conciertos en honor de la Costa Brava Verano del 2010. Varias poblaciones de la Costa Brava La gira del 2010 de la Orquesta de Cámara del Empordà estuvo dedicada al Centenario de la Costa Brava. La aportación musical de esta formación a la efeméride comenzó con un concierto de fin de año que fue retransmitido por TV3, en un programa durante el cual las imágenes del propio concierto se alternaban con otras de los paisajes más evocadores del litoral gerundense. El logotipo del Centenario y unas páginas dedicadas a esta conmemoración formaron parte del programa de todas las actuaciones de la

El Centenario salta en paracaídas sobre la bahía de Roses Verano del 2010. Bahía de Roses, Roses Antes de que se acabara el verano, la Oficina del Centenario de la Costa Brava y la empresa Skydive Empuriabrava, especializada en vuelos, saltos en paracaídas y actividades deportivas aéreas, colaboraron en la ejecución de un salto en paracaídas que pretendía llevar el Centenario cuanto más arriba mejor. Así, un equipo de diecisiete saltadores realizó un primer salto en caída libre para formar la cifra 100 y, posteriormente, otro salto desplegó una bandera con el logotipo del Centenario sobre la bahía de Roses. Un equipo fotográfico y de filmación especializado en paracaidismo dejó constancia de la consecución de este hito: las imágenes producidas, de gran belleza, servirán para la promoción turística del destino.

El Centenario se presenta en Lyon en el marco de la acción «Envie de Catalogne» 3 y 4 de septiembre del 2010. Lyon Los días 3 y 4 de septiembre, el Patronato de Turismo Costa Brava Girona, en representación del conjunto de la oferta turística de las comarcas gerundenses y con el objetivo de proyectar los acontecimientos del Centenario de la Costa Brava, participó en la acción promocional Envie de Catalogne, que la Agència Catalana de Turisme organizó en la ciudad francesa de Lyon con motivo del Año de Cataluña en Francia. Esta acción, como la que previamente (en abril) había tenido lugar en Toulouse, quería acercar al público francés los valores paisajísticos, culturales, turísticos y festivos de Cataluña y sus principales destinos turísticos. El Patronato de Turismo aprovechó su participación para hacer difusión del Centenario de la Costa Brava, dando a conocer los proyectos que se habían puesto en marcha últimamente y que se continuarían desarrollando durante el 2010. La jefa de la Oficina del Centenario intervino en un programa de radio junto con el director del Centro de Promoción Turística de Cataluña en París, David Miró, y atendió a los periodistas que asistieron a la cena ofrecida en el Ayuntamiento de Lyon, que contó

Memoria 2010

117


también con la presencia de profesionales del sector y autoridades francesas y catalanas.

Acto de clausura del Centenario de la Costa Brava 12 de septiembre del 2010. Gran Casino Costa Brava, Lloret de Mar La noche del domingo 12 de septiembre del 2010, en el auditorio del nuevo Gran Casino Costa Brava de Lloret de Mar, se puso el punto final a dos años de conmemoración del Centenario de la Costa Brava con un acto festivo concebido como un último homenaje al litoral gerundense y a sus principales valores. Entre las 600 personas que se dieron cita en Lloret para la ocasión, se encontraban el presidente de la Diputación de Girona y del Patronato de Turismo Costa Brava Girona, Enric Vilert, el conseller de Innovación, Universidades y Empresa, Josep Huguet, y el alcalde de Lloret de Mar, Xavier Crespo, así como varios alcaldes de los municipios costeros, empresarios turísticos y representantes de instituciones y entidades.

118

En el curso del acto se sirvió una cena con dieciocho platos de la Carta de la Costa Brava. De la elaboración del ágape se encargaron quince restaurantes entre los que había algunos de la marca «Costa Brava» distinguidos con estrellas Michelin, otros que habían colaborado en la conmemoración ofreciendo el Menú del Centenario a sus clientes, y también establecimientos representantes de los colectivos de cocina del territorio que habían participado en la confección del recetario de platos de la Costa Brava (en algunos casos, maridados con cerveza San Miguel), además del Aula Gastronómica del Empordà. La cena se concibió como un reconocimiento a uno de los principales atractivos de la zona. Después de cenar se proyectó un audiovisual que incluía imágenes antiguas y actuales de la Costa Brava así como un recopilatorio de las acciones, las iniciativas y los actos de promoción y proyección del Centenario que el Patronato de Turismo había llevado a cabo a lo largo de dos años. A continuación tuvieron lugar los parlamentos institucionales, que estuvieron a cargo del alcalde de Lloret de Mar, Xavier Crespo, del presidente de la Diputación de Girona y del Patronato de Turismo Costa Brava Girona, Enric Vilert, y del conseller de Innovación, Universidades y Empresa de la Generalitat, Josep Huguet. La actuación de Camut Band, compañía catalana de danza y música, cerró la velada.

El cartel de la Costa Brava En el 2010, y siempre con la misma voluntad de dar a conocer la conmemoración por todo el territorio, se reprodujo el primer cartel documentado en el que el nombre Costa Brava aparecía utilizado como marca turística. Obra de Eduard Jener, uno de los primeros directores de arte publicitario de nuestro país, el cartel había sido editado por la Oficina del Turismo de Cataluña en torno a 1935, año en que se celebró la Conferencia Costa Brava; este acontecimiento, en que participaron todos los alcaldes del litoral gerundense, los colegios de periodistas y arquitectos y otros agentes culturales, como los arquitectos Josep M. Sert y Rafael Masó, tenía por objeto establecer una política urbanística para el conjunto de los municipios de la Costa Brava. Las 2.300 reproducciones editadas sirvieron para que las oficinas de turismo y los establecimientos turísticos de la marca «Costa Brava» pudieran visualizar el Centenario durante el segundo año de su celebración. La edición fue posible gracias al trabajo de investigación La imagen gráfica de la Costa Brava, que forma parte del conjunto de las actividades llevadas a cabo en el marco de la conmemoración.

Publicaciones Desde siempre, la Costa Brava ha sido fuente de inspiración para numerosos escritores. Buena prueba de ello son la infinidad de libros dedicados directamente a la zona y también las miles de obras que se han escrito en estas tierras, con una nómina de autores tan célebres como Josep Pla, Federico García Lorca, Truman Capote, Salvador Espriu, Joan Maragall y Caterina Albert. Con motivo del Centenario de la Costa Brava, el Patronato de Turismo promovió la edición de diversas publicaciones.

Caminos de ronda. La travesía de la Costa Brava, de Triangle Postals Este libro propone un recorrido íntegramente centrado en la Costa Brava a través de los antiguos caminos de ronda, que durante siglos fueron utilizados por pescadores y por las patrulleras de vigilancia policial que controlaban el contrabando. Aunque los caminos de ronda representan el eje principal de la obra, muchos tramos corresponden a senderos de montaña o litorales que atraviesan espacios de gran valor natural. En total son 220 kilómetros de recorrido que permiten conocer unos parajes memorables. Promovida por el Patronato de Turismo y por Triangle Postals, con el patrocinio de la Fundación Agbar y de la empresa Sorea, la obra se publicó en abril del 2010, y en tan solo cuatro meses alcanzó las primeras posiciones de las listas de ventas de libros de no ficción en catalán, según el suplemento Culturas del diario La Vanguardia. En total se editaron 15.250 ejemplares en catalán, castellano, francés, inglés y alemán; las versiones castellana y catalana ya se han reeditado en una y dos ocasiones, respectivamente.

Guía turística en braille de la Costa Brava, de ONCE Cataluña Esta guía en braille, editada con motivo de la conmemoración del Centenario de la Costa Brava y en el marco de un convenio de colaboración firmado con ONCE Cataluña, ofrece información general sobre los recursos naturales, patrimoniales y turísticos de la Costa Brava, y también sobre alojamientos, espacios museísticos y actividades accesibles para los visitantes. Además, contiene información detallada sobre toda la oferta existente para que las personas que sufren algún tipo de discapacidad puedan disfrutar de actividades turísticas tan diversas como la vela adaptada, el submarinismo con silla anfibia, el cicloturismo con bicicleta adaptada, visitas culturales a museos o itinerarios accesibles en espacios naturales. Las páginas de la guía recogen, con indicaciones específicas sobre la oferta accesible correspondiente, un total de 233 alojamientos, 19 museos, 11 empresas de turismo activo, 40 playas y 50 oficinas de turismo, aparte de proporcionar información sobre movilidad en el territorio.

El verano festivo y gastronómico. Costa Brava 2010 Esta guía constituye una recopilación de toda una serie de actividades lúdicas, festivas, tradicionales, culturales y populares que anualmente atraen a miles de personas y que formaron parte del Tour Gastronómico Costa Brava San Miguel. La publicación se complementa con una selección de fiestas tradicionales que a lo largo del año tienen lugar en la provincia de Girona, además de incluir las declaradas de interés nacional por la Generalitat de Cataluña. Editado en cuatro idiomas (catalán, castellano, inglés y francés) y con una tirada de 11.000 ejemplares, el opúsculo se distribuyó entre los visitantes a través de las oficinas de turismo de las comarcas de Girona y desde el stand que el Patronato utilizó para el Tour Gastronómico.


Carta de maridaje de cerveza y platos de la Costa Brava El Patronato de Turismo Costa Brava Girona y la empresa San Miguel promovieron conjuntamente la publicación de la Carta de maridaje de cerveza y platos de la Costa Brava, que incluye seis recetas elaboradas por los colectivos de cocina incluidos dentro de la marca «Costa Brava» (Cuina de l’Empordanet, La Cuina del Vent, Girona Bons Fogons, Grup Gastronòmic del Pla de l’Estany y Joves Cuiners), bajo la coordinación del cocinero Oriol Blanes, del Aula Gastronómica del Empordà. Cada colectivo creó un plato basado en productos propios de la zona y maridado con alguna de las cinco variedades de cerveza de la marca San Miguel, empresa patrocinadora de la actividad. El recetario tuvo una tirada de 3.000 ejemplares editados en catalán y en castellano, que se distribuyeron a través de las oficinas de turismo de la provincia y desde el stand del Tour Gastronómico del Patronato. La empresa San Miguel lo difundió entre sus canales habituales y en su web.

119


1. Introduction by the chairman The report you are holding in your hands provides a detailed summary of the activities carried out by the Costa Brava Girona Tourism Board during 2010; a year in which the Board consolidated a series of changes initiated in 2008 and which came into effect during 2009. The Board also drafted its 2011-2015 Strategic Plan for Tourism in the Girona Counties outlining the direction the Tourism Board and all the other stakeholders in the destination should take over the coming five years.

120

When I refer to consolidating the changes initiated over the past few years, I am thinking in particular of improvements made to the Board’s financial management and recruitment procedures, the new image the destination has been given through the design of promotional spaces and the presence of regional products and gastronomy, the collaboration and close working relationship maintained with the region’s promotional bodies, the Board’s joint participation with the private sector in promotional initiatives, our dealings with tour operators, the new format of promotional actions addressed to the end consumer, structuring our tourism resources based on the most important products, the gradual prioritisation of our presence at trade fairs and, in particular, the Internet-based actions we have been carrying out. With regard to this final point, I should mention that taking over the direct management of its own web portal in 2009 has allowed the Tourism Board to make huge progress in using the Internet as a channel for the communication, promotion and marketing of its tourist resources throughout 2010. Specific improvements made to the website include: integrating three new booking engines to market hotels, tourist apartments and restaurants; structuring the Golf and Health and Beauty marketing clubs’ websites; and dramatically increasing the presence of our tourism brands in social networks, an environment which is having a growing influence on people’s choice of tourist destination. Also related to the Board’s web portal, two computer screens were installed beside the Girona-Costa Brava Airport Tourist Office so that travellers can access the website content and make online reservations at any time of the day or night, every day of the year. With the aim of sharing these advances in the use of the Internet and social networks with the sector, the Board organised a number of very well-attended conferences and workshops on 2.0 tourism in the last quarter of the year. The year 2010 also marked the close of the Costa Brava Centenary commemorations which, in addition to the promotional activities organised to celebrate the event, also yielded some interesting publications, such as the coastal paths guide and the guide to accessible tourism on the Costa Brava, which was produced in Braille. The Costa Brava Centenary also provided an opportunity to pay homage to Yvette Barbaza through the creation of the research award that bears her name, which was presented for the first time in 2010 within the framework of the annual Girona Counties G! Awards. The second half of the year was a period of intensive work on the 2011-2015 Strategic Plan for Tourism in the Girona Counties. The participative approach adopted throughout the process of analysis made it possible for many people to be involved, including tourism professionals from the region and experts, tour operators and tourists themselves. This process yielded a large volume of important information, numerous elements of analysis leading to reflection, shared conclusions, and an action plan for strategically directing the Girona counties’ future as a tourist destination as proposed by the document’s authors in coordination with the

Board’s team. The Strategic Plan was approved by the Tourism Board’s Board of Directors on 23 December 2010, allowing the Action Plan for 2011 to be based on its guidelines.

2. Organisational structure Governing bodies The Shareholders’ Meeting is the supreme body of the Tourism Board and is made up of the shareholders who, in 1976, set up this entity in the form of a non-profit limited company. Public funds account for almost 70% of the shareholder structure. The Board of Directors is the Tourism Board’s governing body which monitors the actions carried out and takes most of the decisions. There are 40 members of the Board, divided 50-50 between the public and private sectors. The Board of Directors is assisted by the secretary of the Provincial Council, the deputy-auditor of the Provincial Council and the director of the Tourism Board.

Board of Directors As of 31 December 2010, the Board of Directors consisted of the following members: PUBLIC SECTOR Girona Provincial Council Mr. Enric Vilert i Butchosa, chairman Ms. M. Pilar Mundet i Torres, vice-chairwoman Mr. Estanislau Puig i Artigas Mr. Joan Planella i Casasayas Mr. Joan Giraut i Cot

Costa Brava Consortium Mr. Joan Borrell i Bassols

County councils Alt Empordà

Mr. Ferran Roquer i Padrosa

Baix Empordà

Mr. Àngel Planas i Sabater

La Selva

Mr. Robert Fauria i Danés

Gironès

Mr. Albert Rosa i Congost

Pla de l’Estany

Mr. Jordi Xargay i Congost

Garrotxa

Mr. Andreu Teixidor de Ventós

Cerdanya

Ms. Sílvia Orriols i Palmero

Ripollès

Mr. Francesc Paret i Rodoreda

Department of Innovation, Universities and Enterprise of the Autonomous Government of Catalonia Mr. David Mascort i Subiranas Girona University Faculty of Tourism Mr. Lluís Mundet i Cerdán

Annual report 2010


Representatives proposed by the public sector

Chairman’s Advisory Committee The chairman’s Advisory Committee is composed of members of the Board of Directors designated by the chairman. As of 31 December 2010 the Committee consisted of the following members:

Ms. Glòria Plana i Yanes Mr. Josep Antoni Donaire i Benito Mr. Josep Campeny i Boadas Mr. Rafael Martín i Mota

Ms. M. Pilar Mundet i Torres, vice-chairwoman Mr. Rafael Martín i Mota

PRIVATE SECTOR Chambers of commerce, industry and shipping

Mr. Josep Antoni Donaire i Benito Mr. Àngel Planas i Sabater

Girona

Mr. Enric Dotras i Ruscalleda, vice-chairman Mr. Narcís Coll i Ferrer

Palamós

Mr. Josep M. de Vehí i Falgàs

Mr. Joan Borrell i Bassols

Sant Feliu de Guíxols

Mr. Jordi Comas i Matamala

Mr. Enric Dotras i Ruscalleda, vice-chairman

Mr. Francesc Paret i Rodoreda

Mr. Antoni Escudero i Martínez Mr. Lluís Torrent i Suñé

Professional and trade associations Hotel and Catering Federation

Mr. Antoni Escudero i Martínez Mr. Jaume Adserà i Puig

Mr. Albert Solà i Martí

Campsites Association

Mr. Josep M. Pla i Calsina

Mr. Josep Campeny i Boadas

Discotheques and Dance Halls

Mr. Emili Albó i Casals

Mr. Josep Capellà i Hereu

Travel Agencies

Mr. Jordi Martí i Utset

Property Developers’ Association

Ms. Remei Juanola i Casals

Organisms with Tourism Board representation

Ski Resorts

Mr. Albert Solà i Martí

Catalan Tourism Agency

Holiday Apartments Association

Mr. Josep Comaposada i Seuba

Girona Rural Tourism

Ms. Isabel Miquel i Macià

Golf Courses Association

Mr. Lluís Parera i Sanglas

Diving Centres Association

Mr. Antoni Murray i Berri

Representatives proposed by the private sector Mr. Josep Capellà i Hereu Mr. Jordi Palacín i Grau

On 29 January 2010, Mr. Josep Huguet, minister of Innovation, Universities and Enterprise, presided over the constitution of the Management Board of the Catalan Tourism Agency (CTA). This new promotional body, which replaces the Turisme de Catalunya consortium, is made up of the Autonomous Government of Catalonia, the General Council of Chambers of Commerce of Catalonia representing the private sector and, on behalf of local bodies and the territory, the Turisme de Barcelona consortium and the tourism boards of the four provincial councils (Barcelona, Girona, Tarragona and Lleida). Representatives of the Board at the CTA:

Mr. Martí Sabrià i Deulofeu Mr. Lluís Torrent i Suñé Mr. Jesús Maria Pont i Colldecarrera

Mr. Antoni Murray i Berri

Changes in the composition of the Board of Directors during 2010 On 17 June, the chairman ratified Messrs. Jordi Comas i Matamala, Josep Maria de Vehí i Falgàs, Enric Dotras i Ruscalleda, Narcís Coll i Ferrer and Antoni Murray i Berri as representatives of the chambers of commerce, industry and shipping of Sant Feliu de Guíxols, Palamós and Girona, and of the Costa Brava Diving Centres Association, respectively. On the same date, Ms. Sílvia Orriols i Palmero replaced Mr. Alfons Casamajó i Carreras as the representative of Cerdanya County Council, while Mr. Narcís Coll i Ferrer took over from Mr. Miquel Gotanegra i Portell as the representative of the Girona Chamber of Commerce, Industry and Shipping; finally, Mr. Jesús Maria Pont i Colldecarrera replaced Mr. Ramon Turrats i Muntadas as a representative proposed by the private sector.

Management Board Ms. Dolors Batallé i Tremoleda

General Participation Council Mr. Enric Vilert i Butchosa

Promotion Commission Ms. Dolors Batallé i Tremoleda

121


Organisation chart of the Costa Brava Girona Tourism Board as of 31/12/2010

122

(until 30/09/2010)

3. Budget 2010 The Costa Brava Girona Tourism Board’s budget for 2010 was €5,212,307.40 — a sum which represented a decrease of 4.9% on 2009.

INCOME BUDGET DESCRIPTION

NET FEES (€)

%

CURRENT TRANSFERS

4,943,370.21

95.12

Girona Provincial Council

3,781,226.21

85.92

Sponsorship and donations

862,624.00

7.02

10,000.00

1.16

Autonomous Government of Catalonia

289,520.00

1.02

PROVISION OF SERVICES

268,715.66

4.79

221.53

0.09

Employment Service of Catalonia

PROPERTY INCOME TOTAL INCOME

5,212,307.40

Annual report 2010


Girona Provincial Council’s contribution amounted to €3,781,226.21, equivalent to 72.5% of the budget. It should also be noted that income from the provision of services increased from representing 4.79% of the budget in 2009 to 5.16% in 2010. This rise is basically due to the increased turnover of the participants accompanying the Board at trade fairs and promotional events and, something new for 2010, the introduction of the sale of local produce and gastronomic tastings at the Girona Viva! event in Madrid.

EXPENDITURE BUDGET DESCRIPTION PERSONNEL EXPENSES

ACTUAL EXPENSES (€)

%

1,075,436.67

24.79

ADMINISTRATION EXPENSES

305,897.28

7.05

MARKETING EXPENSES

887,593.84

20.46

Advertising

330,926.45

7.63

Product marketing

301,061.42

6.94

Sponsorship

155,071.05

3.57

Graphic design and brand dissemination

100,534.92

2.32

AIRPORT TOURIST OFFICE EXPENSES

250,522.84

5.77

PROMOTIONAL ACTIONS EXPENSES

578,840.78

13.34

COMPETITIVENESS SUPPORT EXPENSES

133,997.20

3.09

RESEARCH AND 2011-2015 STRATEGIC PLAN EXPENSES

118,863.35

2.74

INTERNET PRESENCE EXPENSES

138,720.52

3.20

COSTA BRAVA CENTENARY EXPENSES

703,906.51

16.22

35,985.26

0.83

108,722.54

2.51

DOCUMENTATION AND PHOTOGRAPHIC ARCHIVE EXPENSES COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS EXPENSES TOTAL EXPENSES

4,338,486.79

Note: it should be noted that a very large part of the product marketing and Costa Brava Centenary expenses correspond to promotional actions.

4. Marketing

four pay-per-click campaigns were run in order to attract qualified traffic and work was done to improve the portal’s natural SEO positioning. The chart below compares the web traffic received by the Costa Brava and Pirineu de Girona tourism portal during 2010 with the corresponding figures for 2009. The total number of visits received by the web portal during 2010 was 1,454,612, representing an important increase of 18.72% on the previous year. Visits to the website came mainly from Spain, followed by France, the United Kingdom, Italy and Germany. It should also be noted that 2010 saw an average of 4.40 pages per visit registered and 84.34% of new visits to the portal.

These figures clearly show the portal’s growing functionality and adaptation to new market trends, features which are converting it into an interesting and important tool for meeting users’ needs. The online promotional strategy for 2010 was centred on the following lines and objectives: • Publicity campaign in Google AdWords to increase web traffic and boost internationalisation. • Promotional actions and presence in 2.0 social networks (two pages in Facebook, two Twitter accounts Flickr and YouTube).

Google AdWords Campaign Four Google AdWords campaigns were run during the year, the first of which coincided with Easter week, in order to boost the number of user entries to the website and booking engine. The action, which was in five languages, ran from 16 March to 2 April and yielded 10,311 visits and close to a million impressions. Within the framework of the Formula 1 motor race at the Montmeló circuit (from 30 April to 7 May), four versions of an advertisement were made in three languages (Catalan, Spanish and English) which received a total of 311 clicks. During the summer period, from 7 to 30 June, a campaign was run in France, Catalonia and the rest of Spain involving groups of advertisements with generic, hotel and apartment content, which received a total of 7,455 visits and 554,865 impressions.

Online marketing

The summer campaign, which ran from 21 to 27 June, yielded 2,282 visits shared between the different groups of written advertisements in Catalan, Spanish and French.

During 2010, the official information portal www.costabrava.org / www.pirineugirona.org was strengthened with continued improvements to its usability, quality and variety of information.

And finally, from 28 to 30 June, an online publicity campaign was launched on the VisitCostaBrava page in Facebook, which received a total of 277 clicks, 167 new fans and 426,259 impressions between Europe and the United States. The age segment involved ranged between 20 and 65 years.

In addition to continuously updating the content of the website, new items were highlighted on the home page and awareness of the tourist brands continued to be boosted. Furthermore, the website images were rotated regularly to adapt them to the changing seasons, making them more attractive and representative of the different destinations on the Costa Brava and in the Pirineu de Girona. Meanwhile, the portal’s positioning within the main search engines in the different markets was also improved. In connection with this,

Booking engines In order to continue expanding the range of services the Costa Brava Girona Tourism Board offers on its website, three booking engines were launched in 2010 which enable the entire range of tourism facilities to be marketed via Internet.

123


The hotel booking engine, which was launched in February through the Booking.com platform, obtained 74,884 visits and handled more than 450 reservations throughout the year. Following on from this, work began to install an apartments booking engine through Escapade; from April onwards, this engine, which brings together some 1,551 establishments in the Girona counties, yielded a total of 100 reservations, concentrated above all in towns along the Costa Brava. As part of our ongoing aim to increase our range of services, in December a restaurant booking engine was added to the website in collaboration with Restalo. This new addition received 1.000 visits in its first month through the webpage http://restaurants.costabrava.org.

Costa Brava Bitts blog On 20 September, the Costa Brava and Pirineu de Girona Bitts blog was launched and in less than three months received a total of 12,549 visits, with an average of 2.59 pages viewed per visit.

124

The year ended with 27 contributions written and published by the different bloggers participating in this communication channel, each of whom is specialised in a different area. The blog included posts dealing with themes such as changes in the way routes are devised, comparing those planned on paper with those mapped out by GPS, and interesting facts about the world of wines to coincide with the open day being held at one of Girona’s wine cellars, among other issues.

Facebook: The Tourism Board’s page, which was first launched in July 2009, was strengthened during 2010 by raising greater awareness of this channel and by producing posts 365 days of the year. This new content is designed to generate interest among the Board’s fans and enable it to interact with the community and publish any images, comments and information requests considered suitable. The Tourism Board’s Facebook pages ended the year with 19,771 fans who mostly commented on the activities published on the page and organised in the region, above all at weekends and on public holidays. Users requested information and shared photographs they had taken of the Costa Brava with others in the group, which were very well received. The profile photograph was changed various times during the year to correspond with the season; social issues such as the TV3 La Marató solidary project were highlighted; news was published regarding traditions linked to each period of the year; and information was provided about the Tourism Board’s own activities. Furthermore, a Christmas message the Board posted on its page wishing all its friends a happy Christmas and New Year received more than 1,300 plays in the first few days after it was posted.

With regard to the English version of the page, the number of fans continued to increase, reaching a total of 1,856. The page also shared information about the province and articles mentioning the Costa Brava. Although in this particular profile the main language of communication is English, for certain news items other languages were used depending on the segment they were aimed at and the themes they dealt with.

Among the most viewed articles of 2010 were “Open day at the Terra Remota wine cellar”, “On route: paper vs. GPS” and “Backing 2.0”. The content of the posts is constantly supervised and is accompanied by images and key words marked in bold to make the format more attractive to read and to help position the blog. In addition, there are labels referencing the content and links to other websites where users can obtain further information, as well as a comments section where readers can participate and submit their own opinions by posting contributions that are screened prior to publication.

The bulk of the interaction continued to come from within the 25 to 44 age bracket (with 56.7%), followed by the 45 to 54 age segment and, in third place, the 18 to 24 age bracket.

Twitter: Activity on this network began in September 2009 with the “costabrava_” profile (http://twitter.com/costabrava_) in Catalan and Spanish; in just over a year the profile had gained more than 1.000 followers and had published over 2,400 tweets, representing an average of 5.6 tweets per day. It should also be noted that conversations and interaction between the Board and its followers and between followers themselves increased.

Social networks The Tourism Board is continuing to strengthen its presence in social networks in order to communicate in a direct, participative, rapid and flexible way, generating news, interacting, stimulating debates, sharing information and creating opinions among users. Below we present a brief summary of the results obtained through actions that were carried out in social networks during 2010. The platforms that have been taken into account are Facebook, Twitter, Flickr and YouTube.

Annual report 2010


The Board’s Twitter account in English, “VisitCostaBrava” (http://twitter.com/visitcostabrava), which already has a total of 762 followers, continued to be actively promoted during 2010, with tweets containing interesting news for users, which also appeared in the website’s mashup. Flickr: This account was set up in September 2009 with the aim of gathering photos of the Costa Brava and Pirineu de Girona taken by users of this website. By December 2010 there were already 3,500 photos shared by users on http://www.flickr.com/ costabravapirineudegirona/. This figure has continued to increase steadily with new interesting images being added all the time, which in turn encourages an increase in the number of visitors, comments, contacts and new additions. To continue revitalising the channel and promoting the exchange of images, photographs were linked between 2.0 communication channels, something which enables the traffic between the different networks to be boosted.

Golf Marketing Club During 2010 this club was made up of 38 members, including among them accommodation establishments, golf and pitch and putt courses and passenger transfer companies. As in previous years, the club was managed by the Executive Committee, composed of eight businesspeople from the club and a representative from the Tourism Board, who held regular meetings. The 2010 action plan was defined according to the 2009 results and taking into account the needs of the sector and opportunities in the outgoing markets. The club had a budget of €85,000 for 2010. The actions carried out during the year were as follows: Trade fairs The Board’s Golf Marketing Club was present at two fairs dedicated to golf tourism destinations and one on general tourism: - PGA Merchandise Show, Orlando, 28-30 January. - SITC, Barcelona, 15-18 April. - IGTM, Valencia, 15-18 November. Communication and public relations campaign

YouTube: On this channel, the Tourism Board shares promotional videos it has produced of the destination and videos of events it has organised, along with additional material provided by other organisations in the province. At the end of the year there were already 30 videos available on the channel http://www.youtube.com/ costabravapirineu, 21 of which were posted in 2010. The number of viewings grew continuously over the year, reaching a total of 8,100. Included among the videos that can be watched on this channel are the presentations made within the framework of the seventh technical seminar organised by the Board, under the slogan “Internet 2.0 and social networks, the keys to today’s tourism business”.

During 2010, the Golf Marketing Club contracted the services of the British public relations agency Landmark Media, which specialises in golf. The aim of this appointment was to organise press visits for specialised media and to increase the club’s leverage in order to obtain greater media coverage and therefore successfully promote the destination. Over the course of the year nine press visits were organised, with the participation of 21 journalists from the United States, the United Kingdom, Sweden, Denmark, Norway, France and Germany, mainly. Thanks to the professional visits received from media such as Eurosport, Golf World, Today’s Golfer and Golfbladet, among others, publicity worth more than €300,000 was generated. During 2010, the Golf Marketing Club provided its collaboration and support for three press visits addressed to specialised media from different European countries. - From 3 to 7 June a journalist from the French newspaper Le Monde was invited. - From 26 July to 6 August a journalist from the Dutch magazine Golfvivant was hosted by the club. - From 21 to 24 October a press visit was organised for representatives of four publications from Scandinavia: Vagabond REJS, Norsk Golf, Golf Digest and Golfpiste. Familiarisation trips The club provided support for three promotional events addressed to travel agents and tour operators from all over Europe. - From 11 to 17 April the club collaborated with the Catalan Tourism Agency in the organisation of a familiarisation trip for 44 golfers from Scandinavia.

Product marketing clubs The Costa Brava Girona Tourism Board has articulated its product structuring and promotion strategy around offers that provide the destination with added value and which involve a group of businesses coming together to consolidate their marketing and promotional tools. The clubs that have an action plan and their own dedicated budget are the Golf, Health and Beauty and Water Sports marketing clubs.

- On 24 April the club hosted a visit from a representative of the Italian tour operator Il Mondo del Golf. - On 18 and 19 May the club collaborated with a familiarisation trip held within the framework of Buy Catalunya that was addressed to nine European tour operators. Race to Costa Brava Catalunya The Golf Marketing Club, in collaboration with the Catalan Tourism Agency, organised an action that took place at the Kungsängen Golf Club in Stockholm. The event consisted of a series of nine

125


challenges taken by 642 participants from around the Swedish capital. The 35 highest qualifiers were invited to play in the final on the Costa Brava, so that they could get to know the destination and recommend it to their friends and relatives back in their own country afterwards. The action also involved the club’s presence in the media, receiving publicity worth more than €200,000. Workshops During 2010, the club participated in one workshop organised by the Catalan Tourism Agency. - On 22 April the club attended the Interclubs Workshop held in Castelldefels (Barcelona), within the framework of which meetings were held with businesspeople in the sector from all over Catalonia. Merchandising During 2010 microfibre towels with the Golf Marketing Club logo were produced as a merchandising element for the actions carried out by this club. Website

126

In 2010, the Golf Marketing Club’s own website was developed, which will contribute to raising awareness of and promoting the destination’s golfing facilities from 2011 onwards. The new website contains information about all the club’s members, in addition to offers, news and two booking engines, one for accommodation and the other for golf courses.

Health and Beauty Marketing Club In 2010, the Health and Beauty Marketing Club included a total of sixteen member establishments. The main objective for the past year was to make an impact in the media in order to generate reports in the press and positively influence members’ public image and perception. The club had a total budget of €33,000, of which 50%, as established in the product marketing clubs’ regulations, was provided by members. The main activities carried out by the club were the following: Press visits The Health and Beauty Marketing Club organised ten press visits for health and beauty media. In total, nineteen journalists, who specialise in women’s magazines, travel, and health and wellness matters, attended these visits to the destination on behalf of portals and publications such as Mia, Terra, Barcelona Divina, Vogue, NOX, Psychology, Woman, Vanidad, AR, Gentleman, Telva and the La Vanguardia Magazine. In addition to these press visits, we should also mention the Isabel Juncosa Communication Agency’s participation in the work of publicising the product through specialised media. Following this collaboration, more than 30 reports were published in the print media and eight in online media. Website Towards the end of 2010, work was carried out on the Health and Beauty Marketing Club’s new website (www.spa.costabrava.org). Although the website will continue to be updated, the construction process itself was not fully completed until the end of the first quarter of 2011. With a design in keeping with the other product marketing club websites run by the Tourism Board, this new channel will be integrated into the official tourism web portal of the Costa Brava and Pirineu de Girona in order to take advantage of all the campaigns and traffic that this site already receives.

The Health and Beauty Marketing Club website has initially been produced in Catalan and Spanish, with plans to add French and English later. In order to adapt it to the corresponding market, a different identity will be given to the content for each language, which includes videos, club members’ details, destination information sections, news, offers from member establishments and online accommodation booking. Collaboration agreements For the fourth year running the agreement with the wellness-spain.com portal was renewed, meaning that members of the club could continue to publish their press releases, news and promotions on this website. It is also important to mention the club’s collaboration with the cosmetic company Natura Bissé. Following the agreement signed between the Health and Beauty Marketing Club and this Catalan company, on 12 April in the Hotel Carlemany in Girona a workshop entitled “Profitability of a spa and the art of recommendation” was held for health and beauty tourism professionals and experts.

Water Sports Marketing Club During 2010, the Water Sports Marketing Club had a total of 60 members. As in previous years, the club was managed by a committee which met periodically and was formed by five businesspeople from the club and a representative of the Tourism Board. The action plan for 2010 was defined according to the Tourism Board’s proposal and was approved at the club’s general meeting. The club had a 2010 budget of €34,000. The actions carried out were as follows: Trade fairs The Water Sports Marketing Club participated in one general fair, SITC in Barcelona, from 15 to 18 April, which it attended within the Board’s space, and in one specialised trade fair, Salon Nautique in Paris, from 3 to 12 December. The club was also present with its own documentation in the various trade fairs and promotional actions the Board was represented at. Familiarisation trips Throughout 2010, the club took part in several general familiarisation trips to the area by organising complementary water sports activities. It also provided information about its members to all the tour operators that visited the region, and to all the tour operators and travel agencies it presented the destination to. Press visits During the year, the Water Sports Marketing Club collaborated in various press visits offering complementary water sports activities within the framework of programmes addressed to participants initially visiting the area for other reasons. Also, taking advantage of some activities and competitions organised or carried out by members of the club, journalists were also invited to visit these establishments and the zone in general, with the aim of completing the information they already had about the destination and its services and facilities. In addition, various specific press visits relating to water sports tourism were organised: one on diving (during the MIMA festival, held in L’Estartit), another within the framework of the Windsurfing World Cup, one on accessible tourism which was combined with the Accessible Sailing Championship in L’Escala, and another multiactivity water sports visit for the magazine Aire Libre. The invited

Annual report 2010


journalists were able to visit and get to know several of the Costa Brava Water Sports Tourism Club’s member businesses and try some of the activities these companies offer. The water sports tourism leaflet was distributed to all the journalists who participated in the 81 general press visits hosted by the Tourism Board. Publicity In 2010, advertising was run in two print media resources: firstly, in the French magazine Subaqua, a page on diving and water sports on the Costa Brava was published in the January-February issue, during the Salon de la Plongée trade fair in Paris; and secondly, in the Spanish magazine Evasión, a page of advertising was run in the March-April, May-June and July-August editions, in addition to publishing a four-page report in the March-April edition. Website During 2010 the specific Water Sports Tourism Club website was improved and expanded to include the Tourism Board’s general social networks. Furthermore, the website continued to use 2.0 tools (such as Facebook, YouTube, Twitter, etc.) in order to disseminate images and content related to the water sports activities offered by the Costa Brava and to be able to directly address the users of these social networks. Brochure In 2010, the water sports leaflet was reissued to include various design modifications and content updates, and a print run of 20,000 copies was produced. The Catalan, Spanish, English, French and German versions were reissued. Other actions • In 2010, the Tourism Board collaborated in the Windsurfing World Cup, which is held every year on the beaches of Sant Pere Pescador. The Board was represented with a stand in the village and its brand image could be seen on flags, pennants and banners throughout the grounds. It also had a direct presence on the PWA (Professional Windsurfers Association) website and obtained all the official images and videos of the event, among others. • During the year the club continued to distribute the videogame Dive: The Medes Islands Secret. The club’s collaboration in this videogame was finalised in 2009, and was supported in 2010 by organising presentations to the media in Barcelona and Madrid.

Product structuring In connection with the creation of segment-specific products and the structuring of these other types of tourism catered for in the region, the Costa Brava Girona Tourism Board, in collaboration with county and town administrations and various organisations and companies from Girona, is continually working to create and promote new product lines.

Gastronomy The Tourism Board aims to raise awareness of and to promote the region’s gastronomy and quality food products, which act as a key attraction and first-class complement for tourism in our destinations. As part of the series of events and promotional actions that took place in 2010 to boost the profile of gastronomy in the Girona counties, the following were particularly noteworthy:

Promotional actions From 20 to 23 February the Gastronomic Forum was held in Santiago de Compostela, an enogastronomic trade fair and congress around which numerous activities, actions and events were organised and which the Costa Brava Girona Tourism Board supported and actively participated in together with Girona Provincial Council’s Economic Promotion Area. In this new edition of the Forum, the Board shared a space with the Catalan Tourism Agency in which producers from the Girona counties were also represented. The Board’s collaboration at this event involved a presentation by the different gastronomic associations from the region, who gave a “show cooking” display using produce from the Girona counties. On 28, 29 and 30 May, Girona Viva!, a promotional action addressed to the end consumer which aims to raise awareness of the Girona counties, was held in Madrid. Girona’s gastronomy was represented by the groups: Club de Gastronomia del Gironès, Cuina Remença from la Vall d’en Bas, Cuina Volcànica, Besalú Gastronòmica, La Cuina del Vent, Selva Gastronòmica, Girona Bons Fogons, Grup Gastronòmic del Pla de l’Estany, Aula d’Hostaleria del Ripollès and anchovies from L’Escala. An important part of the space at the fair was dedicated to displaying, presenting and selling gastronomic products from the region. During the three days of the event, more than 70% of the items on display were sold, the most popular products being anchovies from L’Escala, wines from the Empordà DO region and cured meats and sausages. Merchandising For the third year running, personalised bottles of Mont-Ferrant cava were produced in order to offer an identifiable element from the Girona counties both in promotional actions and familiarisation trips. Furthermore, chocolates were once again commissioned from the Can Xapa patisserie to be given as gifts to media representatives and travel agents. Restalo At the end of 2010, the Tourism Board integrated Restalo as its restaurant booking engine. The main criteria that were taken into account when selecting this web portal were the following: - Demonstrated technical capacity and experience in online marketing within the tourism sector. - An initial client base (restaurants) representative of the selection of restaurants in the Girona counties. - The option of reserving tables online. - Ease of integration and the tool’s capacity. - Multi-language functionality: the ability to offer at least Spanish and English, and the possibility of expanding this service to include Catalan, French, German and Italian would be considered an advantage. The first presentation of the new restaurant booking engine was held on 1 December at the offices of Gironès County Council, with the participation of around 25 businesspeople. Other actions During 2010, the Tourism Board continued to support the promotion of the gastronomy of the Girona counties. Specific actions included signing collaboration agreements with the Gastronomic Forum, Aula Gastronòmica de l’Empordà, Aula Gastronòmica del Ripollès

127


and Mercat del Lleó in Girona. Additional information is provided on this matter in the “Support, collaboration and training actions” chapter of this annual report.

Active tourism One of the Costa Brava Girona Tourism Board’s aims is to structure, develop and promote active tourism in order to increase the number of visitors who travel to the Costa Brava and Pirineu de Girona to practice this kind of activity and to enjoy the region’s natural surroundings. In fact, this is one of the most dynamic segments and one that shows the most dramatic growth in the main outgoing markets, a trend that has had a strong influence on the Board’s strategy for entering even further into this segment. During 2010, the Board worked on structuring the Nature-Active Tourism Club which is due to be launched during 2011 and will bring together all the region’s products related to activities such as hiking, cycle-tourism, adventure sports, etc.

128

During the past year, the Board participated in various actions linked to this segment of activities. The actions carried out are detailed in this section and in the “Promotion” section of this annual report: - Producing the new Mediterranean Snow leaflet. - Reissuing the greenways brochure. - Reissuing the greenways map pad. - Reissuing the hiking brochure. - Participating in specific trade fairs: • TourNatur, Düsseldorf, 3-5 September. • Naturiva – Esquí y Montaña, Madrid, 12-14 November. • VLC Skimountain, Valencia, 19-21 November. • Destination Nature, Paris, 26-28 March (prospection). - Specific and general familiarisation trips. - Specific and general press visits. - Participating in workshops: • International Pirineus Workshop. • Interclubs Workshop (CTA). - Attending the Technical Seminar of the Catalan Tourism Agency’s Active Tourism Club, held on 18 November at the El Montanyà Hotel. - Contracting the Wikiloc channel “Costa Brava Pirineu de Girona” to provide geo-referencing for routes. - Drafting write-ups on activities. - Active participation in the European Charter for Sustainable Tourism Working Group and Implementation Forum in the Montseny Natural Park. The “Support, collaboration and training actions” chapter of this annual report contains details relating to the “Pirineus” brand agreement and collaboration with the Ocigirona association.

Greenways Among the Costa Brava Girona Tourism Board’s promotional objectives is the structuring and promotion of cycle-tourism, with special focus on the greenways managed by Girona Provincial Council’s Greenways Board. As it does with other active tourism

products, the Tourism Board provides its support for this discipline as a year-round and energising activity for tourism in our territory. In 2010, the greenways brochure was reissued (in Catalan, Spanish and English) and 400 map pads containing 100 maps each were printed. Material on the region’s greenways was also given out at all the trade fairs and promotional actions the Board participated in (see the “Promotion” section of this chapter). Cruise tourism The Costa Brava Girona Tourism Board continues to work towards increasing the number of cruise stops in the Costa Brava ports. Specifically, in 2010 the collaboration agreement signed with Palamós Chamber of Commerce was renewed, and in the last quarter of the year a new agreement was signed with the port of Roses, Girona Chamber of Commerce and Ports of Catalonia. The characteristics of the ports of Roses and Palamós mean that they complement each other and help to attract different types of cruises; this, combined with the zone’s tourist attractions, enables the Costa Brava to position itself as a destination of interest for Mediterranean cruises. This new agreement involves increasing the size of the working group that was set up to promote the Costa Brava’s ports, with the inclusion of the Roses tourist office and Girona Chamber of Commerce. The most important promotional actions carried out were the following: - Between 15-18 March the Board attended the Cruise Shipping Miami trade fair on the Spanish Ports Authority stand within a space reserved for Ports of Catalonia, to promote the port of Palamós. During the event several meetings were held and numerous visitors were hosted (MacAndrews, Seabourn Legend, the Spanish Tourist Office in Miami and some media, such as Comercio Exterior, Marítimas and Valenmar). The Board also participated in two actions run in parallel with the fair: • Lunch organised by the Spanish Ports Authority, together with Turespaña, in the Botanical Garden in Miami, with the participation of 35 representatives of shipping companies and consultants from the cruise industry. A prize draw was held offering a three-day trip to discover the Costa Brava. The lucky winner was the director of Operations and Itineraries of V.Ships Leisure. • Annual cocktail party organised by Turespaña for all the Spanish ports participating in the fair. - In May, a press visit was organised for five British journalists specialising in cruise tourism. This action, arranged by the working group for promoting the port of Palamós, received the collaboration of the Catalan Tourism Promotion Centre in London with regard to the invitations and follow up with the media, and the support of Ryanair with regards the airline tickets. The group were able to sample at first hand the diversity and attractions of the area with the aim of securing new cruise stops. - In June 2010, the ship Noordam, owned by the American company Holland America Line, made a seven-day technical stop in the port of Palamós. The working group took advantage of this opportunity to suggest some excursions and activities for the passengers and to present the Girona counties’ tourist attractions and resources. - On 5 July, and coinciding with a stop made by the Thomson Dream in Palamós, passenger number 100,000 was awarded a

Annual report 2010


prize consisting of a weekend for two in the Costa Brava. This figure had been reached between 2000 and 2010. - In September, the Tourism Board collaborated with Ports of Catalonia and Palamós Chamber of Commerce and Town Council to organise a familiarisation trip for a group of representatives from six cruise companies from the United States and members of four agencies serving these companies and other businesses in the sector. In total, two days were dedicated to the Costa Brava, and the participants had the opportunity to discover the destination’s extensive range of cultural and leisure resources. - From 30 November to 2 December, the Board attended the Seatrade Med fair in Cannes. The Board was present at this biennial event on the Ports of Catalonia stand; in 2010 the ports of Palamós and Roses participated in the fair. To coincide with the fair, several events and meetings were organised with companies and agents from the cruise industry in order to present them with these two ports, their facilities, services and the new activities for tourists. Business tourism During 2010, the Tourism Board signed an agreement with Girona Chamber of Commerce in order to cooperate with the Girona Convention Bureau in promoting and developing the destination’s business tourism resources. Signing this agreement led to a whole series of joint actions being carried out, as detailed below: - Collaborating in organising a familiarisation trip for eleven event planning and incentive trip agencies that took place between 28 and 30 May. During the trip the guests visited different places in the region and Girona Convention Bureau member establishments.

The “Pirineus” brand and programme The Costa Brava Girona Tourism Board forms part of the brand “Pirineus” together with the Catalan Tourism Agency, the Department of Territorial Planning and Public Works of the Government of Catalonia, Lleida Provincial Council’s Tourism Board, the Aran General Council and Barcelona Provincial Council. The brand’s Technical Secretary is in charge of drawing up an action plan, agreed by all the members, in order to carry out promotional actions to raise the profile of the Catalan Pyrenees. The most notable marketing, promotion and communication actions in the plan for the brand “Pirineus” for 2010 which the Costa Brava Girona Tourism Board took part in were the following: • Market research on the image of the “Pirineus” brand. • Defining the “Pirineus Highlights”. • Creating an experiential image archive. • Maintaining and improving the www.visitpirineus.com website. • Conceptualisation of the new www.visitpirineus.com website. • Running 2.0 actions, incorporating a Wikiloc channel into the website of the “Pirineus” brand and inserting advertising on the Atrápalo website. • Updating and reissuing the Pyrenees tourist map. • Organising a multiproduct press visit addressed to the Israeli market, with the participation of seven journalists from the country’s biggest selling newspapers, including among them the three main dailies. • Direct consumer actions (Outdoor Sports Experience, Tast de Neu and La Maquinista).

- Supporting a familiarisation trip for six travel agents from Qatar which the Catalan Tourism Agency organised from 5 to 10 November. During the trip the guests visited various hotels, establishments and points of cultural interest in the region.

• Launching a campaign in the print media, with advertising and reports in the French and German magazines Grands Reportages, Pyrénées Magazine, Wanderlust and Wandermagazin.

- Collaborating in a presentation of business tourism resources that was held on 17 November in Casa Llotja de Mar in Barcelona for various PCOs and companies from the business tourism sector.

• International Pirineus Workshop (Arties, 4-7 October) and familiarisation trip for the 41 travel agents and tour operators from the Belgian, Dutch, French, Portuguese and Israeli markets who participated in the event. Also present were 63 Catalan tourism companies, thirteen of which were from Girona.

- Collaborating in a post-MITM familiarisation trip for 23 travel agents; the action, which took place between 11 and 13 June, included visits to cultural attractions and establishments in the region. Furthermore, during 2010, the Tourism Board attended eight congresses, with its own modular stand, that were held at the Girona Exhibition Centre. This type of action, which was launched in 2009, consists of being present at each event with a modular stand in order to raise awareness of the Costa Brava and Pirineu de Girona’s tourism resources. The Board’s participation in these events was carried out in conjunction with Girona City Council’s Promotion Area. Cultural tourism The collaboration agreement signed with XATIC remained in force during 2010. The Tourism Board had a representative in the Monitoring Committee of the Indústria Viva programme, which is composed of the different bodies promoting this initiative. The Tourism Board attended the 3rd Technical Seminar held by Turisme de Catalunya’s Cultural Tourism Club, which it is a member of. The seminar took place at the Termes Montbrió Hotel on 4 November 2010.

Promotion Trade fairs During 2010 the Costa Brava Girona Tourism Board (CBGTB) attended 20 general and product specific tourism fairs. The form of participation varied according to the type of event and the country: on some occasions the Board was present on the Turespaña (OET) stand, on others with the Catalan Tourism Agency (CTA), and on the rest with its own stand, such as at Navartur (Pamplona), and SITC (Barcelona). Calendar of trade fair presence 2010 DATES

FAIRS

LOCATION

PRODUCT

STAND

20-24 January

Fitur

Madrid

General

CTA

28-30 January

PGA Merchandise Show

Orlando

Golf

OET

Salon des Vacances

Brussels

General

OET

4-8 February

129


5-7 February

Salon du Tourisme

Toulouse

General

CTA

19-21 February

Navartur

Pamplona

General

CBGTB

21-24 February

BIT

Milan

General

OET

During the fair various tasting experiences were offered and a series of presentations were given at the Costa Brava and Pirineu de Girona stand.

10-14 March

ITB Berlin

Berlin

General

CTA

15-18 March

Cruise Shipping Miami

Miami

Cruise

Ports of Catalonia

17-20 March

MITT

Moscow

General

CTA

19-22 March

TUR

Gothenburg

General

OET

15-18 April

SITC

Barcelona

General

CBGTB

Expovacaciones

Bilbao

General

CTA

3-5 September

TourNatur

Düsseldorf

Active tourism

CTA

23-25 October

Madrid Golf

Madrid

Golf

CTA

Naturiva - Esquí y Montaña

Madrid

Pyrenees

CTA

At this fair, specifically dedicated to gastronomic products, the Board was present on a stand shared with Girona Provincial Council and the Catalan Tourism Agency. The 90m2 space included an exclusive area for selling gastronomic items produced in the Girona counties and linked to the region, and an information desk to respond to tourism enquiries about the Costa Brava and Pirineu de Girona. The fair included various gastronomic workshops, master classes, tastings with and without a guide, demonstrations by exhibitors and the InnoFórum Award ceremony.

8-11 November

WTM

London

General

CTA

Familiarisation trips

15-18 November

IGTM

Valencia

Golf

CTA

19-21 November

VLC Skimountain

Valencia

Pyrenees

CTA

30 November - 2 December

Seatrade Med

Cannes

Cruise

Ports of Catalonia

3-12 December

Salon Nautique

Paris

Water sports tourism

OET

The familiarisation trip is a promotional tool addressed to professionals from the tourism sector, and in particular to travel agents and tour operators. These visits are very effective, as they provide professionals in the distribution sector with the opportunity to visit the zone and make contact with companies to include them in their brochures. It also allows them to obtain direct information about the features they need to market and provide details of.

6-9 May

12-14 November

130

the Club. The aim of this action was to revitalise the water sports product.

TOURISM BOARD STAND In 2010, the Tourism Board’s stand maintained the same design used in 2009, although the surface area was reduced in its attendance at the two specialised fairs in the national market, Navartur and SITC. The main features of this design are its clearly defined and functional spaces as well as the strong presence of images of the region; in addition, the stand incorporates a space for the display and sale of food items and handicrafts that help link the product to the Girona counties. NAVARTUR – Pamplona, 19-21 February At this fair, addressed to the end consumer, the Board had its own stand of 100m2. In total eleven Girona tourism organisations participated: Blanes, Roses, Girona Rural Tourism, L’EscalaEmpúries, Calonge-Sant Antoni, Platja d’Aro, Figueres, Begur, La Vall d’en Bas, Valldaro and Interpals campsites and the Costa Brava Girona Tourism Board. The regional product display and retail space was also present, and visitors were given the opportunity to taste some local specialities. SITC (Catalonia International Tourism Fair) – Barcelona, 15-18 April The Tourism Board’s stand, with its own design and a surface area of 195m2, brought together 14 tourism organisations and companies from the Girona region: L’Escala-Empúries, Lloret de Mar, L’Estartit, Molineu Booking Office, Ripollès Desenvolupament, Blanes, Gironès County Council, Cerdanya, Vall de Núria, Garrotxa, Valldaro and Interpals campsites, the Health and Beauty and Water Sports marketing clubs and the Costa Brava Girona Tourism Board. Although SITC is mainly addressed to the end consumer, the first two days are reserved for professionals. A photo call was set up at the Water Sports Tourism Club’s counter with an Optimist-style sailing dinghy loaned by one member of

STAND SHARED WITH GIRONA PROVINCIAL COUNCIL GASTRONOMIC FORUM – Santiago de Compostela, 21-24 February

During 2010 the Costa Brava Girona Tourism Board organised and coordinated 31 familiarisation trips and received 506 professionals from the sector who came from fourteen different countries. Spain, Italy and France were the priority markets, and China, Eastern Europe and the United States as secondary markets were the most represented in this section. It should be mentioned that 285 of the 506 professionals hosted were able to discover the destination thanks to the support of the Russian tour operator Tez Tours, which collaborated closely in the logistics of visits to the city of Girona and the Dalí Museum. Included among the various visitors received by the Board were desk sales personnel from Tez Tours, tourism professionals from the Italian outgoing market for the snow product, and travel agents from the Chinese market specialising in congress and meetings tourism; in addition, we should highlight that following the wellpublicised Buy Catalunya initiative, other familiarisation trips were run which made stops on the Costa Brava to introduce the products’ activities and resources. Professionals from the United States also showed an interest in the Girona counties and requested information on the region’s gastronomy, wine cellars and markets.

Press visits Press visits are one of the most efficient promotional tools the Tourism Board has at its disposal to reach end consumers via publicity and the reviews that journalists and news media write after visiting our destinations. These events allow us to raise awareness of the tourist attractions in the Girona counties through the participants’ own personal experiences in situ. During 2010 the Tourism Board organised 81 press visits and hosted 280 participants from eighteen different countries. Within the press visits section, we would highlight the interest shown by numerous television channels and producers (RAI, the German channel Deutsche Welle TV, the Belgian VTM, the British channel ITV and producers such as the Belgian Studio-A, the

Annual report 2010


Andorran Cactus, the Finnish Metronome Film & Television Oy and the American JTN) in producing cultural, tourism and documentary programmes about the Girona counties. Furthermore, as part of the Costa Brava Centenary celebrations, the Tourism Board organised a specific press visit which was attended by ten French journalists from various media (Culture, Voyages d’Affaires, Destination Paris Prestige, Vocable and Pleine Vie, among others).

Girona Viva! Madrid – Tourism and gastronomy show This action was held between 28 and 30 May in Plaza Jacinto Benavente in Madrid, with the participation of twenty tourism organisations, among towns and counties in Girona, and occupying an outdoor area of 400m2. Representing the gastronomy of the Girona counties at the fair were: Club de Gastronomia del Gironès, Cuina Remença de la Vall d’en Bas, Cuina Volcànica, Besalú Gastronòmica, La Cuina del Vent, Girona Bons Fogons, Selva Gastronòmica, Aula d’Hostaleria del Ripollès, Grup Gastronòmic del Pla de l’Estany and anchovies from L’Escala Furthermore, and following the general trend of the year, an important part of the stand was set aside for displaying, presenting and selling gastronomic products linked to the region.

Mercat del Ram, 26-28 May The Tourism Board participated for the first time in the Mercat del Ram fair in Vic, bringing together all the region’s tourism resources and providing information and tastings of food products from the area from a stand of 60m2 where it was accompanied by Ripollès Desenvolupament, Pla de l’Estany and its gastronomic group, Alt Empordà and the town of Blanes. The exhibitors from Girona attending the fair organised cultural activities, competitions, holiday prize draws, activities, meals and food tastings in order to raise awareness of the destination among the visiting public. Lleida Expo Tren, 12-13 June The Girona counties and the cities in the region that the new highspeed rail link (AVE) is due to pass through presented their tourism facilities and resources for the first time at the model-making and rail tourism show Lleida Expo Tren. The Tourism Board, representing all of the Girona counties’ tourism resources and participating in the event with an information point shared with the city of Figueres, promoted Girona’s tourism products and services in this, one of its closest Catalan markets. Hardy Butts International Bike Rally, 11-13 June The Tourism Board participated in the second motorbike rally in Lloret de Mar with a promotional stand situated within the commercial area.

Other promotional events

Jazzaldia, 21-25 July

This section covers all the promotional events that the Tourism Board did not directly organise, but played an important role in by collaborating with the organising body. These actions were carried out both within and outside the Girona counties. During 2010, the following initiatives were carried out:

For the second year running, the Costa Brava and Pirineu de Girona destinations were presented to the Basque public within the framework of Jazzaldia, the sixth most important jazz festival in Europe, which is held every year in the city of San Sebastian. The Tourism Board had a promotional stand of 50m2 shared with the Catalan Tourism Agency and with Lleida and Barcelona.

Village Catalan in Toulouse, 22-25 April In its capacity as representative of the Girona counties’ tourism resources and with the aim of raising awareness of the Costa Brava Centenary events, the Board participated in the Village Catalan promotional action, which the Catalan Tourism Agency organised in the French city of Toulouse as part of Catalonia Year in France. The event included various cultural displays and sporting activities linked to the Girona counties which were designed to inform the French public about Catalonia’s landscapes, festivals, cultural and tourism assets and its main tourist destinations. On 22 April, the first day of the event, a meeting was held with the press and professionals from the sector. The tasting menu offered to those attending was designed by the establishments involved in the Costa Brava Centenary commemoration.

Village Catalan in Lyon, 2-4 September Following on from the Village Catalan event in Toulouse, another similar action was organised in the city of Lyon. This promotional event offered various traditional Catalan shows and gastronomic tastings. In the evening of the first day of the fair, the media, professionals from the sector and French and Catalan authorities were invited to the inaugural act for the Envie de Catalogne campaign. By participating in this event, the Tourism Board aimed to raise awareness of all the tourism facilities and resources offered by the Costa Brava and Pirineu de Girona in this outgoing market which, due to its proximity to the Girona counties, is extremely important.

La Spagna a Milano and Palazzo Reale, 27 September - 10 October Within the framework of the promotional event La Spagna a Milano, organised by Turespaña in the Italian city of Milan, the Tourism Board, together with the Catalan Tourism Agency, Lleida and other Spanish destinations, participated in promoting the destination in the Italian market. The action consisted of placing different itinerant tourist information points in four central parts of the city from which the Board was able to inform visitors about the destination. In addition, and coinciding with the start of an exhibition on Salvador Dalí at the Palazzo Reale in Milan which ran from 22 September 2010 until 30 January 2011, the Tourism Board placed a tourist information and promotion desk at the entrance to the exhibition in order to link the artist with the region. Also involved in this promotional action were Elipsos trains, which connect Milan with the cities of Girona and Figueres.

Actions in other channels Individual contact with tour operators In 2010, the Tourism Board launched a project to study travel wholesalers in the main outgoing markets in order to pave the way for future customised actions adapted to the market and type of tour operator. Thanks to contacts already established by the Catalan Tourism Promotion Centres (TPC) and the Spanish Tourist Office (OET) based in the main outgoing countries, a list of intermediary agents per markets and products was obtained. After this, a programme of external visits to tour operators was initiated in order to gain first-hand information about the travel packages being

131


offered in the Girona counties, the type of client, the sales season, the operators perception of our region and the brand “Costa Brava Pirineu de Girona”, etc. This kind of direct action enables the Board to strengthen its relationship with each of these wholesalers.

The aim of the courses was to attract the maximum possible number of students and to encourage them to satisfactorily complete the course, in order to receive the title of Costa Brava and Pirineu de Girona Experts.

The first visit was to the British tour operator Inntravel, which specialises in hiking tours and has been working with the Costa Brava for the past eighteen years. The Board also took advantage of several workshops and actions to interview tour operators that offer the destination, such as ITS, Jahn Reisen, Costa Brava Plus Holidays, Manstouch Travel, etc.

In this regard, a series of actions was launched with a view to increasing the number of students registered. In the case of the course addressed to British agents, for example, the Board participated in the campaign “We’re backing agents” to create a social network called The Hive, in which interaction between agents and organisations/companies is fundamental.

Workshops

Furthermore, to provide an added incentive to the Travelecademy campaigns that were carried out, various prize draws were organised to win holidays on the Costa Brava.

During 2010 various commercialisation workshops were organised with Girona companies and outgoing travel agencies, wholesalers and retailers in different outgoing markets. Listed below is a summary of the workshops offered, which were planned either to coincide with visits these professionals made to our region or were held in their countries of origin: - Organised by the Tourism Board:

132

• Eastern European Countries Workshop (to coincide with a familiarisation trip), 7 April. - Organised by the Catalan Tourism Agency: Direct workshops · Costa Brava Centenary in Paris, 25 March. · Toulouse, 30 March. · Interclubs Workshop (Water Sports, Golf, Health and Beauty Tourism), 22 April. · Palma de Mallorca, 19 October. · Gran Canaria, 20 October. · Geneva, Basel and Zurich (Switzerland), 27, 28 and 29 October, respectively. · International Pirineus Workshop, 7 October. Reverse workshops · Buy Catalunya, 21 May. Relationship with Girona’s tourism sector In 2010, the Tourism Board launched a strategy for prospection and improving relationships with the private tourism sector based on making personal visits to businesses in the Girona counties in order to inform them about the Board’s work, identify the specific characteristics of each company, obtain quantitative and qualitative data regarding the demand, and establish links with the private sector. From the Board’s point of view, these visits are an opportunity to present its products and carry out some public relations work, combining this with business focus and advice. During the year, 31 visits were made to tourism businesses within the region. Online courses In 2010, the Costa Brava Girona Tourism Board continued to provide training for travel agents (front office) from the United Kingdom, Ireland, Germany and the Benelux countries. To this end, two online courses on the Costa Brava and Pirineu de Girona were organised by two different companies: BMI Publications Ltd (BMIP) with the Travel Uni platform, and Reisrevue Groep BV with the Travelecademy platform.

The total number of students registered during 2010 was:

Course

Registered

Travel Uni

472

Travelecademy (Benelux)

462

Travelecademy (Germany)

590

Publicity In 2010, the Costa Brava Girona Tourism Board launched a new publicity campaign for the Costa Brava and Pirineu de Girona in print, online and radio media in the main outgoing markets for tourists to the destination, i.e., Catalonia, Spain and France. The creative aspect of the campaign, based on the slogans “Our Costa Brava. Your Costa Brava” and “Our Pirineu de Girona. Your Pirineu de Girona”, involved six different images adapted in each case for print media and online media. The creative component linked well-known and unknown people to the region and talked of the experiences they had enjoyed in the Girona counties with the aim of informing people about the diversity of the destination’s tourism resources. The Tourism Board commissioned the new campaign, in the different publicity formats chosen, from the integrated communication agency TSC.

General publicity campaign 2010 From the end of June and during the entire month of July, the Tourism Board ran the publicity campaign for summer 2010, which basically covered Catalonia and Spain. The Board was present with write-ups and advertising in the following print media: Diari de Girona, El Punt, Descobrir Cuina, Descobrir Catalunya, Time Out Barcelona, La Vanguardia, El Periódico de Catalunya, Avui, Pànxing Pirineus, Empordà Guia, Book Style, Bonart, España Desconocida and El Mundo de los Pirineos. At the same time, a strong commitment was made to online media (www.vilaweb.cat, www.diaridegirona.cat, www.rac105.org, www.hosteltur.com...) which included inserting content and banners in different formats. The advertising was paid per impression or per time, depending on the specific media. Within the general publicity section, we should also mention the radio commercials, event announcements and sponsorship of programmes on RAC105, as well as the reports that were broadcast on sporting events in the region and a television advertisement adapted to the graphical line of the new campaign on 105TV.

Annual report 2010


In addition, the Board collaborated with, suggested content and sponsored programmes such as Terra d’amfitrions, and participated in the production of a thirteen-episode series on gastronomy in the Girona counties shown on Canal Cocina cooking channel on Canal+. Outside Spain, the Tourism Board opted for various inserts and collaborations in Andorran, French and German media. In connection with this, we should mention the publication of a special edition of the German magazine ADAC Reisemagazin dedicated to Catalonia, the result of a joint initiative with the Catalan Tourism Agency, the Lleida Inter-County Tourism Board and Tarragona Provincial Council’s own Tourism Board. The publication, with a print run of 167,070 copies and 3.4 million readers per issue, mentioned the region, its accommodation, media personalities and businessmen and women and provided publicity for the Girona counties.

contributed to promoting ski tourism and raising awareness of the winter activities that can be enjoyed at the five ski resorts. Furthermore, in 2010, the Tourism Board’s radio campaign included a new live broadcast of three programmes, which received 400 listeners, from the Girona counties ski resorts of Vallter 2000, Masella and La Molina, which coincided with the Snowboarding World Cup events. Finally, we should highlight the contribution the ski resorts made to the different promotions and the collaboration of the business community and municipalities of the Pirineu de Girona, who gave away holidays, gifts and ski-passes to the audiences of the live broadcasts.

Brand dissemination Publicity campaign in the French market For the second year running, the Tourism Board encouraged the Girona counties’ tourism sector to become involved in its Costa Brava publicity campaign in the French market. Turespaña also joined the campaign with the French slogan “Espagne. J’en ai besoin”. The initiative was designed to reposition the Costa Brava as a destination and to give it an image of modernity, renewal and quality in this priority outgoing market, while following along the lines of the Board’s new graphical image. To mark the occasion, during the months of June and July, two graphics in different formats were adapted for print media (Midi Libre, L’Indépendant, La Dépêche du Midi and Camping-Car Magazine, among others) and online media (www.viamichelin.fr, www.orange.fr, www.voyages-sncf.com, www.easyvoyage.com, www.papvacances.fr, www.bertrandvacances.com, www.linternaute.com/voyage, www.midilibre.fr and www.camping-car.com). Other media were used as part of the campaign, including signs placed on Sarfa buses on the company’s regular route to Europe and, for three months, posters were displayed on the Trenhotel trains Salvador Dalí and Joan Miró, which link Catalonia with France and Italy. This action yielded 9,879 visits to the website www.costabrava.org and a total of 13,120,953 impressions, with an increase of 7.13% on 2009 in the number of visits coming from the French market.

Publicity campaign with the Girona counties’ ski resorts As part of the renewal of the collaboration agreement the Tourism Board signed with the Girona counties’ five ski resorts to promote winter tourism in the Pirineu de Girona in the 2009-2010 season, a publicity campaign was launched in Catalonia. The advertising campaign devised by the Tourism Board to promote the region’s ski resorts lasted for three months, from January to March, and had two fundamental objectives: firstly to attract the Catalan public (mostly from Barcelona’s metropolitan area) by showing them the full range of tourism resources offered by the Pirineu de Girona, with the aim of strengthening domestic tourism and the Girona counties’ ski resorts in outgoing markets; and, secondly, to increase and deseasonalise demand and position the brand “Pirineu de Girona” as a high-quality winter sports tourist destination. Radio commercials broadcast on the programmes Fricandó matiner and Fórmula 105, on RAC105, and the insertion of advertising in the print media such as La Vanguardia and Mundo Deportivo, as well as television promotions on 8TV and 105TV and Internet advertising, all

Agreements with airlines In virtue of the agreements signed between Girona Provincial Council, Girona Chamber of Commerce, the Catalan Tourism Agency and the Autonomous Government of Catalonia (Department of Territorial Planning and Public Works), and the different airlines operating out of Girona-Costa Brava Airport, in 2010 the Board carried out a series of joint communication and publicity actions for the tourism brands “Costa Brava”, “Pirineu de Girona” and “Catalunya”, just as in previous years. In the case of Ryanair, in January a report was published in the company’s in-flight magazine on winter sports activities in the Pirineu de Girona. Furthermore, in the destinations section of Ryanair’s website, banners were inserted with links to www.costabrava.org, and these were also included in the electronic newsletters the airline sends to its subscribers in places such as the Netherlands, Belgium, Germany, Scandinavia, Eastern Europe, Spain, France, Portugal, the United Kingdom, etc. In addition to all of this, the Board advertised by placing a vinyl sticker on the overhead lockers of the passenger cabins of eight planes, and ran a branding action involving the logo of the tourism brands “Costa Brava” and “Pirineu de Girona” being placed on the fuselage of ten airplanes. The Board was also involved in a deal with the company AlAndalus to place the Costa Brava and Pirineu de Girona logo on the fuselage of a plane and advertise the tourism brands and the website www.costabrava.org on headrests in the passenger cabins, for a period of one year.

Sponsorship For another year, sponsorships were provided and grants awarded to clubs, associations, groups and individuals in response to requests received from Girona-based organisations and individuals with a national or international career in sport or cultural activity connected with the tourism sector. The return on these sponsorship actions took the form of publicity for the “Costa Brava” and “Pirineu de Girona” tourism brands both in the publicity received by the particular activity in the media and on sponsored teams’ equipment, exterior communication material (awning, banners, etc.), 2.0 media, etc. In the sporting world, the Board provided its support for local, national and international clubs, races and trophies, such as the World Windsurfing Cup Grand Prix Catalonia-Costa Brava, the 29er class World Sailing Championship, the City of Girona Indoor Trial, the Sansi race in Lloret de Mar, the Transpyr and Hardy Butts, Skydive Empuriabrava, the Montgrí Women’s Cycling Club and the Girona Long-Distance Swimming Sports Club.

133


The Tourism Board also awarded grants for organising cultural activities and events, such as the MontPhoto competition, the Napoleonic Festival in Girona, the International Vintage Car Rally, the Cycle & Walking Tourism Congress, the Active Tourism and Comitur Conferences, among others. In addition, sponsorship actions were carried out to help different gastronomic groups and associations.

Publications One of the Board’s main tasks is to disseminate information about the tourist attractions, products and services offered by the Costa Brava and Pirineu de Girona to tourists visiting the destination as well as to potential visitors. The Board has addressed this task by carrying out promotional and marketing actions in the points of origin. For this reason, the Tourism Board produces a set of annual thematic brochures all produced using a common graphical image. During 2010, the following graphical material was distributed to tourist offices, tour operators, travel agencies, tourism companies and individuals:

134 PUBLICATION General brochure

LANGUAGES

COPIES

Catalan, Spanish, English, French, German, Italian, Dutch and Basque

37,500

Spanish, English and French

6,000

Hiking

Catalan, Spanish, English, French, German, Italian and Dutch

24,500

Water sports tourism

Catalan, Spanish, English, French and German

25,000

Catalan

1,026

Catalan, Spanish, English and French

17,500

Catalan and Spanish

2,500

Cultural routes

Gastronomic guide Greenways Greenways map pad Mediterranean snow

400

Tourism Board Annual Report 2009

644

Centenary 2008-2010 Report

412

Centenary DVD Photographic CD Professional guide / Sales guide CD

412 1,200 500

Accommodation guide CD

2,300

Promotional DVD

1,500

Elipsos Trenhotel poster

500

Centenary poster

2,300

Christmas message

2,500

Collaborations Costa Brava panoràmica

310

Acquisition and granting of images During 2010, 1,091 photographs were acquired, among which special importance was given to images centred on cultural themes (festivals, traditions and arts and crafts) and on gastronomy (chefs with Michelin stars, cooking schools and dishes), together with diverse images related to active tourism (skiing, diving and coastal paths).

Over the years the Board’s image bank has been enriched by images granted by public bodies, private companies, associations and other private agents connected with the tourism sector.

Requests for images and material During 2010, 718 requests were received for material published by the Board. The requests came mainly from tourist offices in the Girona counties, although requests were also received from offices in other parts of Catalonia and Spain, such as the Basque Country, Zaragoza and Huelva. Tourist accommodation companies were the second biggest group most interested in the Board’s material, as they usually distribute it to their clients. Requests were also received to cover seminars, meetings, gatherings and presentations. In 2010, there was an increase in the number of requests for material to support the sporting events that took place in the region. With regard to the image bank, the Board responded to some 397 external requests for images from travel agencies, public bodies, specialised magazines, tourist guides and other publications related to tourism, routes and travel. The photographic collection provides a constant source of support for promotional actions carried out by the Board, such as trade fairs, business meetings and familiarisation and press trips, in addition to the diverse publications it produces to promote tourism resources in the Girona counties.

Airport Tourist Information Office During the last year, the Girona-Costa Brava Airport Tourist Office, which has been managed jointly by the Costa Brava Girona Tourism Board and the Autonomous Government of Catalonia since 1998, dealt with a higher number of enquiries than in previous seasons. This is due to the remodelling, which gave it a better strategic position within the arrivals terminal and the possibility of attending clients on both sides (landside and airside), as well as increased working space. The renovation works enabled a new service to be launched offering more and better services to users. This action consisted of installing two touch screens connected to the Costa Brava Girona Tourism Board’s website, which provide interactive information points operating 24 hours a day, 365 days a year. From January 2010, a new statistical data collection system created and developed by the Directorate General of Tourism was implemented. The enquiries received by the Tourist Office mainly concerned land transport available for reaching different parts of the destination (trains, regular bus routes and contact numbers for bus companies offering special transport services), reserving accommodation in Girona and the rest of the province, above all on the Costa Brava, and flights scheduled for other days. Italian, Spanish and British visitors were the nationalities that made the most enquiries at the Office. Italian tourists, who made 26,172 enquiries (19.67% of the total), were the principal users of the Airport Tourist Office, with an identical profile to that of previous seasons. In summer, between 15 July and 15/20 August, their main destination continued to be the Costa Brava and, specifically, the town of Lloret de Mar. This type of tourist usually travels with groups of friends, with their partner or in groups of couples. Outside the high season, the Italian tourists that visit the region choose the city of Barcelona as their preferred

Annual report 2010


destination, although they do sometimes stay one or two days in Girona on arrival or before departure. Spanish visitors, who made 21,307 queries, represented 16% of the requests for information received by the Tourist Office. Most of the queries were made by travellers from the Community of Madrid and Andalusia. It should be noted that the preferred destination for Spanish visitors is the city of Girona and the rest of the province. These tourists usually make daytrips (above all those coming from Madrid) and longer stays (of five to eight days) in the holiday season, and these trips are divided between the coast, inland areas and the Pirineu de Girona. During 2010, requests for information attended to by the Office were not very varied according to the criteria established by the statistical management system, and basically focused on two large tourism brands that lie within the Girona-Costa Brava Airport’s area of influence. These two destinations were Barcelona and the Costa Brava. In terms of age groups, 48.83% of the people who made enquiries at the Airport Tourist Office were under 35 years old. With only one point less than the previous figure, 47.88% of enquiries came from people aged between 35 and 65, whose profile is of a visitor who, generally speaking, travels with their partner, family or a group; these tourists usually have a higher disposable income than the first age group because most of them work to pay for their holiday or because they have taken early retirement and therefore have the time to travel out of season. People over 65 years old, who accounted for only 3.29% of the total, were a minority in the group of airport users who approached the Tourist Office during 2010.

Installation of interactive tourist information points at the airport In 2010, as previously mentioned, the Tourism Board installed two interactive information screens beside the Girona Airport Tourist Office providing details of the tourism facilities and resources on the Costa Brava and in the Pirineu de Girona, and allowing users to reserve accommodation 24 hours a day, every day of the year. The 46-inch screens are located outside the Tourist Office, in the passenger arrival area (airside) and in the airport terminal (landside). These new resources provide information in six languages (Catalan, Spanish, English, French, Italian and German), and include buttons for reserving tourist accommodation online.

5. Corporate communication and press During 2010, the Tourism Board’s Corporate Communication and Press Department carried out a variety of communication work, both internally (aimed at the public and private tourism sector in the province) and externally (through the media, in order to reach the end consumer). Throughout the year information was disseminated regarding how the Board operates and the activities it carries out as well as about the tourist destination. In this regard, it is important to mention the many presentations addressed to the business sector that were given in the region in order to raise the profile of the tourism products introduced into the official website of the Costa Brava and Pirineu de Girona. The main tasks carried out by the Tourism Board’s Corporate Communication and Press Department were, among others, issuing press releases and organising press conferences, writing the new press dossier on the destination’s tourism resources and various specific dossiers, managing and coordinating interviews, producing articles and write-ups, compiling press cuttings, organising press visits, coordinating the Girona Counties G! Awards for the Best

Tourism Communication, and publishing the Board’s monthly newsletter.

Communication with the tourism sector Professional informative newsletter The Tourism Board produces and distributes a monthly electronic newsletter aimed at providing a general round-up of information regarding its day-to-day work and, in particular, all the events organised until September 2010 to mark the Centenary of the Costa Brava. This newsletter is produced in three languages (Catalan, Spanish and English) in order to reach the various target audiences. During 2010, twelve regular informative newsletters were published and distributed, and the Board sent 110 news releases to more than 2,000 contacts. Of the total number of news items written, translated and distributed, 34 dealt with matters related to the Costa Brava Centenary and 76 referred to the Tourism Board’s activities, projects and events. In October, the new “2.0 Tourism” section was launched to replace the “Costa Brava Centenary” section, which had been operating from January to September. This new section was designed to highlight the activities the Board carries out in the area of new technologies, social networks and on its website. During the final quarter of the year, eight specific news items associated with this theme were published.

Press summary The Tourism Board has a media monitoring platform which incorporates advanced technology to enable the system to compile news and analyse media presence. The Informyzer programme enables the user to control and study the information that local, national and international media compile daily on the Costa Brava and Pirineu de Girona brands, destinations and tourism products as well as on the Costa Brava Centenary.

Presentations The website hotel booking engine On 11, 12 and 13 May, the Tourism Board and the municipalities of Lloret de Mar, Platja d’Aro and Girona, respectively, met with approximately 200 tourism professionals from the Costa Brava in order to present the new tourist accommodation booking engine on the website www.costabrava.org, which is managed by the Board. Prior to this, on 14 April, the town of Roses hosted a presentation addressed to tourism professionals from Alt Empordà. Privilegespain programme The presentation of the Privilegespain programme, which the Costa Brava Girona Tourism Board gave on 7 May for 35 tourism companies from the Costa Brava (hotels, cultural facilities, gardens, activity organisers, incoming travel agencies and tour-guide companies), was designed to inform these businesses about the content of the programme, its specific Costa Brava focus, and the entry requirements and membership procedures. Costa Brava - Pirineu de Girona, business tourism destination On 17 November, at Casa Llotja de Mar in Barcelona, the Girona Convention Bureau, in collaboration with the Costa Brava Girona Tourism Board, organised a business and promotional event entitled “Costa Brava - Pirineu de Girona, business tourism destination”. The region’s best business tourism assets were presented to an audience of 200 professionals from the congress and event planning agencies sector, marketing and human resources managers from large Catalan and international

135


companies based in Barcelona, and Girona-based companies within the sector. Tourist apartment booking engine - Escapade On 26 November, in the Casa de Cultura in Girona, the Tourism Board, in conjunction with Escapade, gave a presentation on the new apartment booking engine to explain how it works within the website. The event consisted of a training seminar addressed to all the establishments that already work with Escapade, to help them optimise this sales channel, and to those that could be interested in forming part of this online booking system. Restaurant booking engine - Restalo On 1 December, the Costa Brava Girona Tourism Board and Restalo presented the new restaurant booking engine within the www. costabrava.org website to restaurant, hotel and catering business owners from the region. The event, which included a training session, was designed to explain to Girona’s restaurant and hotel owners how they could market their businesses using Restalo, the booking engine that the Tourism Board integrated into its website in November.

136

Girona Counties G! Awards 2010 On 16 December 2010, the La Sitja Civic and Cultural Centre in Fornells de la Selva hosted the fifth edition of the Girona Counties G! Awards for Tourism, organised by the Costa Brava Girona Tourism Board. This event, conceived as a festive occasion for the region’s tourism sector, brought together more than 200 people, including authorities, representatives of the tourism sector, general media and specialised tourism and gastronomy media. The Josep Pujol i Aulí Award for the Best Professional Career was presented to Josep Antoni Cuadrat i Dones, while the Xiquet Sabater Award for the Best Business Project went to the Garrotxa Volcanic Area Natural Park. The prizes for best tourism communication were awarded to the Australian magazine Australian Gourmet Traveller and the German television channel Deutsche Welle TV. A new prize, the Yvette Barbaza Tourism Research Award, was presented for the first time at the 2010 G! Awards and the winner was a study dedicated to the behaviour of coastal tourism during a period of economic crisis. Music was provided at various points throughout the event by the group Vox, and after the awards had been presented, those attending were served a gastronomic tasting featuring olive oil as the star product. The G! Awards, organised by the Costa Brava Girona Tourism Board, received the support of the “la Caixa” savings bank and Fornells de la Selva Town Council.

Communication with the media Press releases, press conferences and opinion pieces

promoted by the Board in areas such as accessible tourism, the implementation of new technologies applied to tourism, etc.

Press dossier In February, the Board published a new press dossier on the Costa Brava and Pirineu de Girona’s tourism resources, which was produced by the freelance journalist Alfons Berruezo using a new format and updated content. The press dossier was translated into five languages and distributed as informative support material at promotional events aimed at journalists specialising in tourism.

Interview management During 2010, the Tourism Board gave more than 95 interviews –in person, by telephone and in writing– and participated in various talk shows at the request of different media, including RAC1, Onda Cero, Cadena SER, Onda Rambla, TV3, Canal 33, TV Girona, XTL, TV Costa Brava, RNE, Catalunya Ràdio, El Periódico de Catalunya, Dossier Econòmic, La Vanguardia, Pànxing Pirineus, COMRàdio and Ràdio Sabadell, among others. The issues dealt with centred on assessing tourist occupation levels in the Girona area, the Tourism Board’s action plans and the commemorative events to mark the Costa Brava Centenary. The interviews were mainly given by the Board’s chairman, director and members of the Board of Directors, although businessmen and women from Girona’s tourism sector also participated in some talk shows dedicated to publicising the Centenary.

6. Support, collaboration and training actions Competitiveness subsidies The quantity and diversity of tourism resources in the Girona counties and the considerable number of agents that participate in managing them make it advisable to encourage cooperation between the public and private sectors in developing these resources. The Costa Brava Girona Tourism Board, an organisation that counts as one of its basic aims to develop and promote tourism in the Girona counties, wants to provide support for all the actions planned in the counties that aim to improve the tourism industry’s competitiveness by involving businesses in this sector. This collaboration consists of making a financial contribution towards carrying out actions focused on improving competitiveness. In 2010, the percentage of aid covered 80% of the cost of these actions –as opposed to the 50% normally provided until 2009– in order to help these organisations obtain the maximum amount, which was kept at €12,000. During the year subsidies totalling €96,000 were awarded.

With the aim of publicising events organised by the Tourism Board or linked to Girona’s tourism sector, the Board issued 64 press releases that were distributed to the media and opinion leaders in the national and international arena.

Requesting body

Throughout 2010, the media were invited on 18 occasions to attend presentations at trade fairs, sporting events of tourist interest and actions to mark the Costa Brava Centenary, among others. The Board also encouraged various opinion pieces to be written, in which representatives of the public and private tourism sector expressed their points of view with regards the actions

Amount of the award

Cerdanya County Council

€12,000

Gironès County Council

€12,000

Baix Empordà County Council

€12,000

Pla de l’Estany County Council

€12,000

Turisme Garrotxa

€12,000

Ripollès Desenvolupament Consortium

€12,000

Alt Empordà County Council

€12,000

La Selva County Council

€12,000 €96,000

Annual report 2010


Gastronomy subsidies

Workshops

During 2010, the Board continued to provide the subsidies it awards for promoting the gastronomy of the Girona counties, totalling an overall amount of €18,646.16.

Organiser La Cuina a Sils - Veterans de Sils

Traditional Catalan Cuisine Workshops at the Roma Città Hotel

La Cuina a Sils - Veterans de Sils

Catalan Cuisine in Casa Artusi (Forlimpopoli, Italy)

La Cuina a Sils - Veterans de Sils

Traditional Catalan Cuisine Workshops in Madrid

Sant Hilari Sacalm Town Council

‘Torna Serrallonga’ and Wild Mushroom Fair

Tossa de Mar Town Council

Tossa Traditional Cuisine

Tossa de Mar Town Council

Noodle Casserole

Tossa de Mar Town Council

Cimitomba Cuisine Gastroart

Lloret de Mar Association of Bars and Restaurants

10th Gastronomic Festival on Rice

Lloret de Mar Association of Bars and Restaurants

8th Gastronomic Festival – Fish and Shellfish Festival of Lloret

Palafrugell Town Council

Sea Urchin Festival

Llagostera Town Council

Sea and Mountain Cuisine

Llagostera Town Council

Town Festival Cuisine

Llagostera Town Council

Wild Mushroom Cuisine

Pla de l’Estany Gastronomic Group

Garlic and Pumpkin Gastronomic Festival, and promotion of local products

Blanes Tourism Board

3rd Gastronomic Festival: Sa Palomera Fish Casserole

Els Fogons de la Vall de Ribes

Els Fogons de la Vall de Ribes Gastronomic Campaign

Olot City Promotion Institute

Gastronomic events at the Sant Lluc Fair

Pals Town Council

Pals and its Rice Cuisine

Begur Town Council

Rockfish Gastronomic Campaign

Cuina de l’Empordanet Association

Promotion of Empordan and Catalan cuisine from the region

Girona & Radial Hotel and Catering Association

30th Girona Gastronomic Week

Baix Empordà County Council

Gastronomic Campaigns in Baix Empordà

Baix Empordà County Council

Gastronomy promotional action in the Blanquerna Centre in Madrid

La Vall d’en Bas Tourism Board

Potato Festival

Roses Town Council L’Escala Town Council

PGA Catalunya Resort Caldes de Malavella

2 November

Web 2.0 applied to rural tourism

L’Hospici - Olot

9 November

41 attendees

49 attendees

Gastronomic campaign / festival

Hostalric Town Council

Monitoring and analysing websites

Roses Fish Casserole 15th Gastronomic Festival: L’Escala Fish Casserole and 18th Anchovy Festival

Besalú Town Council

Jewish Besalú

Besalú Town Council

Medieval Besalú

Besalú Town Council

Ratafia Fair

Besalú Town Council

Herbesalú Fair

On-line reputation management (ORM)

Espai Armengol Vilajuïga

16 November

On-line reputation management (ORM)

Hotel Mas de Torrent Torrent

22 November

How to be a good community manager

Hotel Carlemany - Girona

30 November

18 attendees

21 attendees

52 attendees

Agreements for managing tourism quality plans During 2010, the Tourism Board renewed the two usual economic cooperation agreements for financing and implementing tourism quality plans: with the Central Costa Brava Hotel, Catering and Tourism Association (a delegation from the Institute for Spanish Tourism Quality in Central Costa Brava), and the South Costa BravaLa Selva Quality Plan Association. In addition, the Board financed the publication of the joint annual report on these two plans. The quality plans’ objective is to promote the implementation of quality and environmental management systems in the tourism sector, to advise tourism companies on applying and developing quality systems and to cooperate with the different public administrations –autonomous, provincial and local– in all actions aimed at promoting and implementing quality in tourist services.

Agreement with the “Pirineus” Programme The Costa Brava Girona Tourism Board is one of the partners that make up the brand “Pirineus” together with the Catalan Tourism Agency, the Department of Territorial Planning and Public Works of the Autonomous Government of Catalonia, Lleida Provincial Council’s Tourism Board and Aran General Council. The management of the annual action plan agreed by the members of the programme is carried out by an external technical secretariat.

Agreement with Aula Gastronòmica de l’Empordà The Central Costa Brava Hotel, Catering and Tourism Association (the organisation that Aula Gastronòmica de l’Empordà belongs to) and the Costa Brava Girona Tourism Board renewed and expanded the number of actions addressed to raising the profile of the Girona counties’ food products and gastronomic offer on a national and international scale. The aim of this agreement is to collaborate in consolidating Aula Gastronòmica as a space where people can meet, analyse and reflect on the world of gastronomy in order to promote local cuisine, increase its quality and contribute to improving and completing the varied tourist services on offer in Catalonia.

Agreement with Aula d’Hostaleria del Ripollès Technical seminars and training workshops for professionals 7th Technical seminar Internet 2.0 and social networks, the keys to today’s tourism business

Science and Technology Park - Girona

28 October 170 attendees

In 2010, the Costa Brava Girona Tourism Board renewed the collaboration agreement it signed for the first time in 2009 with the Ripollès Desenvolupament Consortium (the organisation Aula d’Hostaleria del Ripollès belongs to), with the aim of boosting the profile of the food products and gastronomy of the Girona counties, and in particular of the Pyrenees, on a national and international

137


scale. The aim of the agreement is to promote collaboration between the Tourism Board and Aula d’Hostaleria del Ripollès to consolidate this centre as a space where people can meet, analyse and reflect on the gastronomy sector in order to promote regional cuisine and increase its quality, thereby contributing to improving and completing the varied mountain-style gastronomic offer and rediscovering local produce.

Agreement with Aula Gastronòmica de Girona The agreement the Tourism Board signed with Girona City Council (which runs Aula Gastronòmica de Girona) came into effect in 2010. The aim of the agreement is to strengthen gastronomic tourism in the city of Girona and its area of influence (Gironès county, neighbouring counties and the Costa Brava and Pirineu de Girona), to work towards reintroducing and raising the profile of local produce and to become a benchmark in the promotion of local gastronomy and restaurants on a global scale.

Agreement with campsites 138

In 2010, the Costa Brava Girona Tourism Board and the Girona Campsites and Vacation Homes Association signed a collaboration agreement to carry out a publicity campaign to promote the Girona counties’ campsites in some of the principal outgoing markets.

Agreement with SkiGirona The Costa Brava Girona Tourism Board renewed the agreement it signed with SkiGirona, an association that unites the five ski and mountain activities resorts in the Girona counties. The aim of this agreement was to strengthen actions to reinforce the promotion of tourism in the region’s inland counties and ski resorts in the outgoing markets, increase and deseasonalise demand, and position the brand “Pirineu de Girona”.

Agreement with Ocigirona Within the framework of its active tourism strategy, the Costa Brava Girona Tourism Board signed an agreement with Ocigirona which will enable this association to firmly establish itself in the territory and market activities related to active tourism more widely. The collaboration between the two bodies has the parallel objective of launching the future Nature-Active Tourism Club, which will bring together businesses in Girona working in this sector.

Agreement with Girona Chamber of Commerce Girona Chamber of Commerce and the Tourism Board renewed the collaboration agreement they signed to promote conference, meetings and incentive trip tourism in the Girona counties. Arising from this agreement were accords to raise the profile of the Girona Convention Bureau and establish an action plan for its development during 2010, sharing the expenses of various promotional actions addressed both to national and foreign markets.

Agreement with Palamós Chamber of Commerce, Palamós Town Council and Ports of Catalonia Palamós Chamber of Commerce, Palamós Town Council, Ports of Catalonia and the Tourism Board signed a collaboration agreement with the aim of securing new cruise lines, increasing the number of stopovers in the port of Palamós, and promoting the consolidation of the existing stops in the port during 2010. The agreement established the product marketing and promotion actions to be carried out.

Agreement with Ports of Catalonia, Roses Town Council and Girona and Palamós Chambers of Commerce Towards the end of 2010, the Costa Brava Girona Tourism Board signed a collaboration agreement with Ports of Catalonia, Roses Town Council, the Official Girona Chamber of Commerce, Industry and Shipping and Palamós Chamber of Commerce to develop Roses as a port of call and tourist destination for Mediterranean cruises. The agreement envisaged attendance and participation in the main trade fairs for the sector, promotional visits to European and American cruise companies and the creation of promotional material.

Agreement with Girona Provincial Council regarding the Santiago Forum The Costa Brava Girona Tourism Board and Girona Provincial Council, through its Economic Promotion and New Technologies Area, signed a collaboration agreement to participate in the 2010 edition of the Santiago Forum, which was held between 21 and 24 February in this Galician city. The aim of the agreement was to co-finance the Board’s presence with a stand of 96m2 at the Gastronomic Forum, and to hire chefs to prepare tasting menus in order to strengthen gastronomy as a priority activity within the range of tourism products.

Agreement with TopGirona In June 2010, the agreement with Top Premsa i Comunicació SL signed in 2007 was terminated and an advertising contract was signed for the September and December editions of the magazine TopGirona.

Agreement with the private tourism sector for a publicity campaign for the Costa Brava The Costa Brava Girona Tourism Board and the Costa Brava’s tourism sector signed a collaboration agreement to carry out a publicity campaign for the destination in the French market. The action was designed to reposition the Costa Brava with an image of modernity, renewal and quality in this neighbouring market with great potential. The tourism organisations and associations in the Costa Brava that collaborated in the campaign were the Girona Counties Hotel and Catering Association, the Chambers of Commerce of Girona, Palamós and Sant Feliu de Guíxols, the Girona Counties Campsites and Vacation Homes Association, the Tourist Apartments Association, Girona Rural Tourism, the Costa Brava Empordà Girona Golf Course Association, L’Estartit-Medes Islands Water Sports Resort, the Costa Brava Association of Diving Centres, the Catalan Association of Maritime Activities, the Catalan Association of Yachting and Tourist Harbours, Costa Brava Water Parks, the Association of Discotheques and Dance Halls, Lloret Futur SA, the company Sarfa and the Costa Brava Girona Tourism Board. The publicity campaign cost €136,800, of which 75% was financed by the private sector and the Tourism Board and the remaining 25% was provided by Turespaña.

Windsurfing World Cup agreement To raise the profile of the destination and the water sports activities on offer in the region, the Costa Brava Girona Tourism Board and PWA (Professional Windsurfers Association) signed a sponsorship agreement for the Windsurfing World Cup Championship CataloniaCosta Brava Grand Prix 2010, which was held in Sant Pere Pescador from 8 to 13 June.

Annual report 2010


Collaboration with INSPAI Continuing the dynamic of supporting the Costa Brava Centenary, INSPAI, Girona Provincial Council’s Image Centre, granted the Board various images from the Emili Massanas i Burcet collection. These photographs were used in Centenary promotional actions and the mashup on the Board’s website.

Collaboration with MontPhoto In accordance with the Board’s action plan, which includes promoting the Girona counties’ natural resources, a collaboration agreement was signed with the MontPhoto - Mountain and Nature of Lloret de Mar Photographic Competition, an event that has been running for more than a decade. The agreement that was signed grants the Board reproduction rights for the three winning images in the “Natural spaces in the Girona counties” category as well as free access to the winning images in previous editions of the competition. In return, the organising body receives €1,500 in sponsorship.

informative presentations to Girona’s tourism sector, in addition to holding periodic meetings. The process of drafting the strategic plan involved three phases of analysis. During the first phase, carried out between June and August, information was gathered about the current situation of the region in general and as a tourist destination. A comparison was then made of different aspects of this information between the Girona counties and other destinations and a good practice guide was written. In the second phase of analysis, which lasted two months, the perceived view of the current state of the Girona counties was studied from various perspectives and in different channels, as were the real needs of the tourism sector and the region in general, through a participative process involving the sector. In the third phase, which ran from September to November, a strategic diagnosis was made and an implementation plan was drafted, which consisted of defining a series of programmes and actions for the coming five years.

7. The Costa Brava Centenary FUOC study The Tourism Board commissioned the Open University of Catalonia Foundation (FUOC) to carry out a study entitled Events of interest to tourists as a tourism product. Policy recommendations for action by local administrations of the Girona counties. During 2010, the management and territorial impact of these events were analysed and recommendations were made for action policies related to planning and the creation of a good practice guide.

Collaboration with county councils In addition to the competitiveness subsidies county councils benefit from, during 2010 the Tourism Board continued the ongoing work of collaboration with these bodies, which help it to maintain a constant relationship with the whole territory. Periodic contact was established between tourism officials from county councils and managers and those responsible for Marketing and Promotion at the Tourism Board. Furthermore, various follow-up meetings were held between the chairman of the Board and the respective chairmen of the county councils in order to coordinate their tourism promotion policies.

Agreement with Retecork The Costa Brava Girona Tourism Board signed a collaboration agreement with Retecork and the Catalan Cork Institute to promote wines that use cork stoppers. The agreement did not involve any type of financial consideration.

Collaboration with the Department of Innovation, Universities and Enterprise Last year, the agreement signed in 2008 between the Costa Brava Girona Tourism Board and the Department of Innovation, Universities and Enterprise of the Autonomous Government of Catalonia remained in force, a collaboration that involved different agencies of this Department. In 2010, within the framework of this agreement the Board drafted its 2011-2015 Strategic Plan for Tourism in the Girona Counties, which was approved by the Tourism Board’s Board of Directors on 23 December 2010. Over the course of the year, the consultants commissioned to draft the document, Advanced Leisure Services, gave several

139 This chapter provides a chronological summary of all the actions, projects and events the Costa Brava Girona Tourism Board carried out during the final months of the Costa Brava Centenary commemorations. More detailed information regarding these actions can be found in the Costa Brava Centenary 2008-2010 Report, which is also published by the Board. This chapter deals with the various actions (of a social, gastronomic, sporting and cultural nature, among others) that the Tourism Board organised between January and September 2010, with particular emphasis on promoting and boosting the profile of the Costa Brava.

Presentation of the Gastronomic Tour at Fitur 20 and 21 January 2010. Fitur 2010, Madrid Taking advantage of the Fitur exhibition in Madrid, the Board unveiled the Costa Brava San Miguel Gastronomic Tour project and the specially produced leaflet detailing all the stages of this tour throughout the region. The event was attended by the chairman of Girona Provincial Council, Enric Vilert, the director of Marketing at San Miguel, Joan Sardà, the head of the Centenary Office, Carme Polo, and the head chef from Aula Gastronòmica de l’Empordà, Oriol Blanes. The leaflet was produced in Catalan, Spanish, English and French.

Presentation of the Costa Brava Centenary in Paris 25 March 2010. Banke Hotel, Paris In March, as part of its 2010 schedule of international Centenary promotional actions, the Board organised an event in Paris to present its list of Centenary commemoration events and promote the destination Girona - Costa Brava among French tour operators. The event was held at the very central Banke Hotel (owned by the Catalan chain Derby Hotels), which is well-located in Rue Lafayette. The event consisted of a press lunch, which was attended by 28 journalists from different general and specialised media, followed in the afternoon by a workshop specifically addressed to representatives of tourism companies from the region and French operators. The lunch showcased the Costa Brava’s gastronomic seal of quality and was prepared by three renowned Michelin-starred


chefs, who created a gastronomic menu based on the specially selected Centenary dishes. Attending the lunch were the director of the Catalan Tourism Promotion Centre in Paris, David Miró, and the director and sub-director of the Spanish Tourist Office in the French capital, Jaime Axel Ruiz and Maite Delatorre, who said a few words to those present about the destination’s assets and qualities. The journalists who participated were invited to visit the Costa Brava the following summer in order to write a report on the destination, and eight of them accepted the invitation. The afternoon workshop, which ran from 6 to 9pm, was attended by nine Catalan businesspeople and fifteen French tour operators and ended with a dinner also based on the Centenary dishes.

Presentation of the Graphical image of the Costa Brava project 20 April 2010. Assembly Hall of the University of Girona Faculty of Arts, Girona

140

In collaboration with the University of Girona, the Tourism Board conducted documentary research on graphical material related with the “Costa Brava” tourism brand (leaflets, advertising, articles in local press, etc.) produced over the past hundred years since this name first appeared. Based on the material collected, an analysis was carried out on the different places on the Costa Brava that were the first to be promoted and how the perception of this roughly delimited region has changed over the years. The study covered a period of one hundred years, and included posters and leaflets promoting specific places within the region using the term Costa Brava as a brand-name and not simply as a way to identify an area with common characteristics. The results were presented on 20 April in the Assembly Hall of the University of Girona Faculty of Arts.

The Centenary in the Village Catalan in Toulouse, Languedoc 21 and 22 April 2010. Occitània Hotel, Toulouse On 22 April, the Village Catalan inaugural ceremony was held at the Occitània Hotel in Toulouse, Languedoc, in the presence of the media, professionals from the sector and authorities. After presenting the destination Catalonia, a cocktail party was given, offering dishes from the Costa Brava Centenary Menu and a performance of Catalan music. The chef Xavier Arrey, from the restaurant El Pati Verd - Hotel Carlemany in Girona, prepared a tasting selection based on dishes from the special Costa Brava Menu which showcases the region’s most characteristic and unique gastronomy. The Village Catalan promotional action, which ran from 22 to 25 April, was organised by the Catalan Tourism Agency as part of Catalonia Year in France and was designed to inform the French public about Catalonia’s landscapes, festivals, cultural and tourism assets and its most popular tourist destinations.

Second edition of the Costa Brava Xtrem Running race From 23 to 25 April 2010. GR 92 routes and coastal paths, from Blanes to Portbou

this new edition of the race compared with the previous year – proving that this competition has already established itself as an international reference. The presentation, which took place in the Romanesque Hall of the Fontana d’Or in Girona, was attended by Enric Vilert, chairman of Girona Provincial Council and the Costa Brava Girona Tourism Board, and Xavier Marina, member of the race organisation and of Tahoo Team, who spoke of the race’s success in terms of the number of participants signed up and the diversity of their origins. Also present at the event was the journalist Arcadi Alibés. Just one year after it was launched, Costa Brava Xtrem Running is positioning itself as one of the most important competitions in its genre; in addition, the race counts towards qualifying for the Ultra-Trail in Mont Blanc, the most important race in the world of this type.

Sailing tours to relive the overseas voyages of the past with the brig Cyrano Spring and summer 2010. Along the Mediterranean coast During the spring and summer of 2010, the magnificent brig Cyrano made a voyage along the Catalan coast to raise awareness of the Centenary commemorations among the greatest possible number of students and the general public. Under the slogan “Relive the overseas voyages of the past”, and with the logo of the Centenary emblazoned on one of its sails, the Cyrano became the image of this event.

Presentation of the Costa Brava Gastronomic Tour 27 April 2010. Cloister of Girona Provincial Council, Girona In 2010, taking advantage of the brewing company San Miguel’s sponsorship of the Centenary, the Costa Brava San Miguel Gastronomic Tour was launched. The initiative was designed to promote the gastronomy and cultural traditions of the Costa Brava by uniting beer and good food with the festivals and popular, traditional and important events that are celebrated in many of the towns on the Costa Brava. Just before the start of the first stage of this Gastronomic Tour, representatives of the municipalities, chefs and the general public were invited to the Cloister in Girona Provincial Council’s head office to participate in the presentation ceremony. In addition to Enric Vilert, the event was also attended by Anna Pagans, mayoress of Girona, Xavier Pérez Farguell, CEO of San Miguel, and Carme Polo, head of the Centenary Office. From May to September, a travelling installation of 24m2 offering various dishes from the Costa Brava Menu accompanied by San Miguel beer visited twelve towns along the Girona coast, coinciding with some of the most traditional and internationally famous festivals and cultural events held there. As a result, over a period of more than three months, visitors were offered 64 different dishes prepared by 41 restaurants participating in the Centenary Menu campaign. This involved the preparation of more than 5,000 snacks, which were enjoyed by more than 25,000 people who visited the Costa Brava San Miguel Gastronomic Tour to request information about the tourism resources offered on Girona’s coastline.

On 23, 24 and 25 April, the Costa Brava provided the setting for the second Costa Brava Xtrem Running race. With 392 participants from seventeen different countries (Argentina, United States, Poland, Lithuania, Belgium, France and Australia, among others), double the number of athletes took part in

Annual report 2010


Presentation of the Josep Roca wine list for iPhone and iPod

Concert tour in honour of the Costa Brava

15 June 2010. Omm Hotel, Barcelona 15 June 2010. AC Palau de Bellavista Hotel, Girona

Summer 2010. Various towns on the Costa Brava

In 2010, taking advantage of the technological features offered by Apple’s iPhone and iPod, sommelier Josep Roca published an app version of his prestigious wine list, which until that point had been reserved for the clientele of the restaurant El Celler de Can Roca in Girona. The Costa Brava Centenary wanted to support this innovative initiative with the aim of gaining international publicity for local wine culture through Josep Roca and his list, which combines the best wines in the world with products from the Empordà DO region. The Wine List 2009 by Josep Roca is available in English, Spanish and Catalan, and will be updated and enriched each year with new sections that complement and expand the information in the application.

The Empordà Chamber Orchestra dedicated its 2010 tour to the Costa Brava Centenary. The orchestra’s musical contribution to the celebrations began with a New Year’s Day concert that was broadcast by the Catalan television channel TV3, on a programme that interspersed images of the concert with images of the most evocative landscapes along the Girona coastline. The Centenary logo and some pages dedicated to the commemoration formed part of the programme at all the orchestra’s performances, which also included several pieces of music composed in honour of the Costa Brava.

Caiacada 2010 – Kayaking event in Cadaqués 28 August 2010. Cadaqués

The Nessun dorma sets sail on a round-the-world charity voyage 23 June 2010. Port of Roses, Roses The Costa Brava Girona Tourism Board is sponsoring the roundthe-world charity voyage embarked on by the yacht Nessun dorma in June 2010, which will take eighteen months to complete. To support the initiative, and as part of the Costa Brava Centenary commemorations, the Centenary shell logo is emblazoned on the yacht’s gennaker (the sail at the bow). This action has two objectives: firstly, to raise the profile of the Costa Brava around the world, and secondly, to publicise the destination’s ever-expanding range of accessible tourism facilities. The Nessun dorma was specifically designed to be used by people with reduced mobility, making it a shining example of accessible tourism. Captained by Marco Enric Bou, the yacht set sail from the port of Roses at midnight on 23 June 2010, after the Saint John’s Eve celebrations, on its voyage around the world flying the flag for the Costa Brava.

In the second edition of this kayaking event, held in Cadaqués, the participants wore a T-shirt sponsored by the Board to mark the Costa Brava Centenary. Promoted by the Escola d’en Mar sports club in Cadaqués, this kayaking meeting aims to raise awareness of the wealth and beauty of the coastline through this physical activity which is accessible by everyone. The Escola d’en Mar was set up in July 2007 with the aim of promoting the development and practice of water sports leisure activities.

Tossa de Mar International Speed Painting Competition 29 August 2010. Tossa de Mar The Costa Brava Centenary gave its support to the 54th edition of the Tossa de Mar International Speed Painting Competition by awarding the Costa Brava Centenary Special Prize to the artist Victòria Pujadas.

The Centenary parachutes into the bay of Roses

Installation of 24 Corten steel frames in Girona’s coastal towns

Summer 2010. Bay of Roses, Roses

Summer 2010. In the 22 municipalities on the Costa Brava

Before the end of the summer, the Costa Brava Centenary Office and the company Skydive Empuriabrava, which specialises in flights, parachute jumps and aerial sporting activities, collaborated in organising a parachute jump which aimed to take the Centenary to new heights.

As part of the commemoration of the Costa Brava Centenary, the Tourism Board carried out a promotional action consisting of framing 24 emblematic beauty-spots on the Girona coastline. During July and August, handmade Corten steel picture frames were installed at specific points selected by the coastal towns participating in the action. With these frames, which were left as a legacy of the commemoration of one hundred years of the Costa Brava name, the Costa Brava Girona Tourism Board wanted to highlight the unique attributes of the Girona coastline: the sea, the mountains, the architecture and the landscape. To achieve this goal the Board sought the collaboration of coastal towns, asking them to contribute an inscription that evoked the spot in which the frame was placed. These brief texts, which explain the location and its meaning, were either chosen from the works of writers and columnists or were specially written for this initiative. The inscriptions invite visitors to discover the special features of the places through the frames and delight in their scenic or architectural qualities: the sea, walled enclosures, historical centres, etc. The municipalities that participated in the action were Begur, Blanes, Calonge, Cadaqués, Castelló d’Empúries, Castell-Platja d’Aro, Colera, L’Escala, Llançà, Lloret de Mar, Mont-ras, Palafrugell, Palamós, Pals, El Port de la Selva, Portbou, Roses, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d’Aro, Sant Pere Pescador, Torroella de Montgrí and Tossa de Mar.

A team of seventeen skydivers first did a freefall jump while forming the number 100 and then did another jump over the bay of Roses while unfurling a flag with the Centenary logo. A photographic and film-recording team specialised in parachute jumping were on hand to record the event: the extremely beautiful images captured will be used to promote tourism in the destination.

The Centenary is unveiled in Lyon as part of the Envie de Catalogne action 3 and 4 September 2010. Lyon On 3 and 4 September, the Costa Brava Girona Tourism Board, as representative of the Girona counties’ tourism resources and with the aim of raising awareness of the Costa Brava Centenary events, participated in the Envie de Catalogne promotional action, which the Catalan Tourism Agency organised in the French city of Lyon as part of Catalonia Year in France. This event, like the previous one held in Toulouse in April, was designed to inform the French public about Catalonia’s landscapes, festivals, cultural and tourism assets and its main tourist

141


destinations. The Tourism Board took advantage of its involvement to publicise the Costa Brava Centenary, raising awareness of the projects that were being carried out and that would continue to be developed during 2010. The head of the Centenary Office took part in a radio programme with the director of the Catalan Tourism Promotion Centre in Paris, David Miró, and hosted journalists who attended a dinner given at Lyon City Council, which, in addition to representatives of the media, was also attended by professionals from the sector and French and Catalan authorities.

Closing ceremony of the Costa Brava Centenary 12 September 2010. Gran Casino Costa Brava, Lloret de Mar

142

On the evening of Sunday 12 September 2010, the auditorium of the new Gran Casino Costa Brava in Lloret de Mar became the venue where the two-year Costa Brava Centenary commemorations were finally brought to a close, in a festive event designed to pay a final homage to the Girona coast and its main assets. The evening was attended by around 600 people, among them the chairman of Girona Provincial Council and the Costa Brava Girona Tourism Board, Enric Vilert, the minister for Innovation, Universities and Enterprise of the Autonomous Government of Catalonia, Josep Huguet, the mayor of Lloret de Mar, Xavier Crespo, and the mayors of various other coastal towns, businesspeople from the tourism sector and representatives of institutions and organisations. During the event, an eighteen-course dinner was served including dishes taken from the Costa Brava Menu. The meal was prepared by fifteen restaurants, including Michelin-starred establishments of the “Costa Brava” brand, restaurants that collaborated in offering the Centenary Menu and representatives from the Costa Brava’s gastronomy associations that participated in producing the recipe book of Costa Brava dishes (some of which were served with San Miguel beer), in addition to Aula Gastronòmica de l’Empordà. The meal was designed to showcase one of the region’s main attractions. After the dinner the guests were shown an audiovisual presentation combining old and new images of the Costa Brava and a round-up of the actions, initiatives and promotional and publicity events for the Centenary that the Tourism Board had carried out over the two years of the commemoration. This was followed by institutional speeches given by the mayor of Lloret de Mar, Xavier Crespo, the chairman of Girona Provincial Council and the Costa Brava Girona Tourism Board, Enric Vilert, and the minister for Innovation, Universities and Enterprise of the Autonomous Government of Catalonia, Josep Huguet. The evening was rounded off with a performance by the Camut Band, a Catalan dance and music company.

The Costa Brava poster In 2010, and always with the same aim of raising awareness of the commemoration throughout the region, a reproduction was made of the first documented poster on which the name Costa Brava was used as a tourism brand. This picture by Eduard Jener, one of Catalonia’s first directors of advertising art, was produced by the Tourist Office of Catalonia in around 1935, the year in which the Costa Brava Conference was held; this event, which was attended by all the mayors of Girona’s coastal towns, professional associations of journalists and architects and other cultural stakeholders, such as the architects Josep Maria Sert and Rafael Masó, aimed to establish a common urban development policy for all of the municipalities on the Costa Brava. The 2,300 copies were produced in order to provide “Costa Brava” brand tourism establishments and tourist offices with a visual element for publicising the second year of the Centenary commemorations. This reproduction was made possible thanks to

the research project The graphical image of the Costa Brava, which formed part of the series of activities and actions carried out to mark the Centenary.

Publications The Costa Brava has always been a source of inspiration for countless writers. Evidence of this can be found in the huge number of books directly dedicated to the region and the many works that have been written here by a list of such celebrated authors as Josep Pla, Federico García Lorca, Truman Capote, Salvador Espriu, Joan Maragall and Caterina Albert. The Tourism Board supported the production of various publications as part of the Costa Brava Centenary commemorations.

Coastal footpaths. Crossing the Costa Brava, by Triangle Postals This book proposes a route based specifically on the Costa Brava following the old coastal paths, which for centuries were used by fishermen and police patrols controlling smuggling activity. Although the book focuses mainly on the coastal paths, many stages of the route include mountain and coastal tracks that cross areas of exceptional natural beauty. In total the route covers 220 kilometres that reveal some truly memorable spots on the Costa Brava. The publication was promoted by the Tourism Board and Triangle Postals, with the sponsorship of the Agbar Foundation and the company Sorea. Published in April 2010, in just four months the book had become a bestseller among Catalan non-fiction titles, according to La Vanguardia newspaper’s Culturas supplement. In total 15,250 copies were produced in Catalan, Spanish, French, English and German; the Spanish and Catalan versions have since been reprinted once and twice more, respectively.

The Costa Brava in Braille, by ONCE Catalonia Published as part of the Costa Brava Centenary commemorations and within the framework of a collaboration agreement signed with the Catalan branch of the national organisation for the visuallyimpaired, ONCE, this guide in Braille provides general information about the Costa Brava’s natural, heritage and tourism resources and the region’s accessible accommodation, museums and activities. Furthermore, the guide gives detailed information about all the resources available enabling people with disabilities to enjoy tourist activities such as adaptive sailing, diving with amphibious wheelchairs, cycle-tourism with adapted bicycles, cultural visits to museums and accessible routes in natural areas. The guide provides specific information on a wide range of accessible tourism facilities including 233 accommodation establishments, 19 museums, 11 active tourism companies, 40 beaches and 50 tourist offices, in addition to other information regarding mobility in the region.

A summer of festivals and gastronomy. Costa Brava 2010 This booklet compiles a series of leisure, festive, traditional, cultural and popular activities that attract thousands of people to the Costa Brava each year and which form part of the Costa Brava San Miguel Gastronomic Tour. The publication is complemented by a selection of traditional festivals that take place throughout the year in the Girona province, and includes those declared as being of national public interest by the Autonomous Government of Catalonia.

Annual report 2010


Produced in four languages (Catalan, Spanish, English and French) with a print run of 11,000 copies, the booklet was distributed to visitors through the Girona counties’ tourist offices and the Board’s stand on the Gastronomic Tour.

Guide to pairing dishes from the Costa Brava with beer The Costa Brava Girona Tourism Board and the brewing company San Miguel together promoted the production of a guide combining Costa Brava dishes with San Miguel beer. The booklet contained six recipes created by the gastronomy associations within the “Costa Brava” brand (Cuina de l’Empordanet, La Cuina del Vent, Girona Bons Fogons, Grup Gastronòmic del Pla de l’Estany and Joves Cuiners), which were coordinated by the chef Oriol Blanes, from Aula Gastronòmica de l’Empordà. Each association created one dish based on regional products and paired it with one of the five varieties of beer produced by the brewery San Miguel, which was sponsoring the activity. The recipe booklet had a print run of 3,000 copies that were produced in Catalan and Spanish and distributed through the province’s tourist offices and the Board’s stand on the Gastronomic Tour. The company San Miguel also publicised the guide through its usual advertising channels and on its website.


CRÈDITS

Edita Patronat de Turisme Costa Brava Girona Disseny i producció Jmes1. Agència de Publicitat Traducció i correcció Traduccions Link Impressió INDEX Dipòsit legal B-10244-2011 Fotografia Albert Duch Àlex Tremps Aidan Bradley David Aparicio David Borrat Isobel Irvine Jordi S. Carrera Jordi Roca Juan Laguna Jiménez Laura Moreno Maria Geli, Òscar Vall Pilar Planagumà Pep Iglesias Santi Bosch Toni León Fotos cedides per AENA Ajuntament de Tossa de Mar Àrea de Turisme de l’Ajuntament de Cadaqués Arxiu d’Imatges del Patronat de Turisme Costa Brava Girona Associació d’Hostalatge de la Garrotxa Aula Gastronòmica de l’Empordà Consorci Ripollès Desenvolupament Grup Peralada Itinerànnia Organització de la Costa Brava Xtrem Running Red Circle Photography Patronat de Turisme Costa Brava Girona Av. de Sant Francesc, 19, 4t 17001 Girona Tel. +34 972 20 84 01 Fax +34 972 22 15 70 costabrava@costabrava.org www.costabrava.org www.pirineugirona.org www.costabrava100.org


Memòria 2010  
Memòria 2010  

Exercici on es detallen les actuacions que el Patronat de Turisme Costa Brava Girona va dur a terme al llarg del 2010